Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk"

Transkript

1 Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter at fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands generalforsamling nr. 106 med at byde alle velkommen. En særlig velkomst til de medlemmer der deltog i Generalforsamlingen for første gang og til alle jubilarerne. Også en særlig velkomst til aftenens foredragsholder vicepolitiinspektør Poul Severinsen. Derefter mindedes de medlemmer, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden: 13 maj 1946 Knud Christensen 412 maj 1947 Niels Peter Andersen 840 nov Ole Christian Nielsen 321 maj 1950 æresmedlem Jens Peter Ahlmann Vestmar 809 nov Poul Anker Jørgensen 227 nov Allan Christensen Jun.69 Niels Hartvig Hansen Juli 71 Erik Børkild Larsen Jens Vestmar var med i bestyrelsen fra 1974 til 1999, samt var regionsskydeleder fra 1974 til 2002, i alt 28 år. Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore afdøde kammerater. Æret være deres minde. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Pkt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Morten Poulsen, som blev valgt med akklamation. Morten Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Pkt. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed Der har igen i år været stor aktivitet i vor Garderforening, og jeg skal i det følgende ridse nogle af de vigtigste aktiviteter op. 4. december Julesammenkomst: Netop her i Papegøjehaven havde vi vår traditionelle årlige julebanko. En rigtig god familieaften hvor alle i hele familien kan være med. Det var helt dejligt at se nye ansigter ikke mindst blandt de helt yngste årgange. Tak til alle som kom med gaver og gevinster. Som tidligere år var der gevinster til rigtig mange spil. En aften for hele familien. I år bliver det også her i Papegøjehaven men tirsdag den 3. december. 10. januar 2013 Nytårsgudstjeneste:

2 Starten på det nye år blev igen indledt med Nytårsgudstjeneste i Budofi Kirke. Det er hjemmeværnet der står for arrangementet. Her deltager alle de øvrige soldaterforeninger med faner og naturligvis også hjemmeværnets faner. En smuk og højtidlig aften og en god start på det nye år. Nytårsgudstjenesten i 2014 er den 9. januar. 26. januar 2013 Afskedsreception: På vegne af GFN deltog jeg i chefen for Livgarden oberst kammarherre Lasse Harkjærs afskedsreception på Livgardens Kaserne. GFNs gave var en kurv med øl fra Søgaards Bryghus og fra Nibe Bryghus. 1. februar 2013 Chefskifteparade: 1. feb. deltog jeg og vor fane i forbindelsen med Chefskifteparaden på Livgardens Kaserne i Gothersgade, hvor Obert Lasse Harkjær trådte tilbage og Oberts Klavs Lawes overtog jobbet som chef for Den Kongelige Livgarde. 12. februar 2013 Katteskydning: Efter ihærdig skydning på katten og efter at det sidste skud var faldet kunnne vi kåre årets kattekonge som blev Nov Christian Nielsen. En hyggelig og dejlig aften med god og kammeratligt samvær. 27. februar 2013 Virksomhedsbesøg Hydrema: 27/2 var vi på virksomhedsbesøg på Hydrema i Støvring. Et interessant besøg, hvor vi kunne besigtige produktionen af store maskiner. Bland andet så vi et par næsten færdige minerydnings maskiner. En imponerende virksomhed, hvor orden og renlighed er med til at sikre en rentabel produktion. 4. marts 2013 Formandsmøde region 1: Formandsmødet blev afholdt på Aalborg Kaserner. Med deltagelse fra alle de Nordjydske GF, blev alt hvad der rør sig i Garderforeningerne drøftet. 16. marts 2013 Blå Fest modtagelse: 16/3 havde vi besøg af Gardere III/lg. 2.kompagni. som skulle holde deres Blå Fest på På Comwell i Rebild Bakker. Med en flot march tur gennem byen sammen med Vores fane og medlemmer af garderforeningen. På Rådhuset blev de budt velkommen til byen af Mads Sølver Pedersen og Egon Lyngby fra Garderforeningen. Tak til alle GFNs medlemmer, som var med på march turen eller som kom for at se de flotte Gardere i blå uniform. Det vækker minder fra da vi selv havde fornøjelsen i at bære den flotte uniform. 21. marts 2013 Vendelboskydningen: GFN var i år arrangør af Vendelboskydningen, hvor deltagerne er fra de forskellige GF fra Vendsyssel. Det blev en rigtig god dag for GFN, da vi vandt seniorklassen, måske hjulpet lidt af hjemmebane fordel. 24. maj 2013 Gardergolfdag: GFN var i år arrangør af forårets Gardergolfdag, som fandt sted på Sebber Golfklubs bane. Der var deltagere fra GF Himmerland, - Hadsund, - Hobro, - Thisted og GFN.

3 15. juni 2013 Repræsentantskabsmøde i Silkeborg: GFN deltog i årets repræsentantskabsmøde med fane og bestyrelsesmedlemmer. Dette års møde var et kort dagsmøde, hvor der ikke var aftenfest mv. Næste års repræsentantskabsmøde er i Thisted den 24. maj juni 2013 Valdemarsaften: På valdemarsaften, hvor der uddeles faner til forskellige foreninger, deltager GF Nordjylland altid med vor fane. Efter uddelingen er der en march gennem byen og derefter gudstjeneste i Budolfi Kirke. Arrangør er Danmarkssamfundet. 28. juni 2013 Fødselsdagsparaden: GF Nordjyllands fane deltog til livgardens årsdagsparade, hvor H.M. Dronningen uddelte uret fra De danske Garderforeninger til den garder der af befalingsmænd og gardere på holdet er udpeget som en god kammerat med den rette garderånd. 13. august 2013 Grillaften: Årets Grillaften gik denne gang til Vildmoseporten ude midt i Store Vildmose. Efter at vi havde indtaget en dejlig grillet gris, sponseret af Søren Faurholt, var vi ude på en rundtur i Vildmosen, hvor vi så en meget spændende og flot natur. Naturvejleder Christian kunne fortælle mange spændende fortællinger fra Vildmosens historie. En god start på sæsonen. 3. september 2013 Gokart aften: GF Nordjylland arrangerede en Gokart aften, hvor GF fra region 1 også var inviteret med. På banen i Svenstrup blev der kørt med stor koncentration, og der gik nok lidt dreng i flere af deltagerne. Ud over deltagere fra GF nordjylland, var der også deltagelse fra Hobro GF og Viborg GF. En aften hvor der blev sparket dæk. 5. september 2013 Soldater flagdag: GF Nordjylland deltog med fane til den officielle flagdag for alle soldater der er eller har været udsendt i eksempelvis Afganistan eller Kosovo. Aalborg Garnision, Aalborg By, Hjemmeværnet, DSS, De Blå baretter, Folk og Sikkerhed og DSL samarbejdede om hele arrangementet. Der blev lagt blomster ved soldatens sten, som står ved forsvars og Garnisions Museet. Talen blev holdt af garnisonschef Chr. Mollerup Schmidt. Derefter var der parade inde ved rådhuset, hvor Orla Hav var hovedtaler. Herefter var der marchtur gennem byen som sluttede ved Budolfi Kirke, hvor der var gudstjeneste ved Biskop Henning Toft Bro. Det hele sluttede ved rådhuset, hvor Garnisonen var vært ved en sandwich og kommunen var vært ved en forfriskning. Jeg håber at endnu flere vil møde op til næste år. Planlægningen er allerede i gang. 10. september 2013 Fugleskydning: GF Nordjyllands fugleskydning foregår på Gl. Lindholm Skole. Efter at fuglen havde overgivet sig kunne vi kåre årets fuglekonge Jul Teddie Thulstrup ved skud af Peter Færch. 27. september 2013 Gardergolfdag: Stedet for årets anden Gardergolfdag var Ørnehøj Golfklub i Gistrup. I september spilles der om Formandens vandrerpokal. I år blev pokalen vundet af et af vore medlemmer jul Oluf Svendsen. Stort tillykke til Oluf.

4 29. september 2013 Garderfisketur: Den første fisketur arrangeret i GFN regi blev søndag den 29. september kl.7.00 med skibet ALBATRODS fra Hirtshals. På denne første tur var der 11 deltagere, og der blev fanget fisk. Efter turen modtag jeg en dejlig med positiv omtale af turen. Det er derfor helt sikkert, at vi vil arrangere en lignende tur til næste år. 1. oktober 2013 Bowlingaften: Hyggelig bowlingaften med damer, som blev indledt med spisning, og derefter blev der spillet bowling. 22. oktober 2013 Skydeaften med damer: Det er næsten blevet en tradition, at der afholdes en årlig skydeaften, hvor vore damer, koner og kærester kan deltage, og hvor de så kan se hvad det er vi laver når vi er til skydeaften GF. 25. november 2013 Himmerlandsskydning: I år blev årets Himmerlandsskydning afviklet i års og GFN deltog med både senior og veteran klassen Udover alle de omtalte arrangementer er der mulighed for at kommer i skyttelauget og jagtlauget. Skyttelauget står for kammeratskabsaftner, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær med andre, skydning, kortspil evt. rafling. Og ellers bare hyggesnakke med andre. Det forgår på Gl.Linholm skole den 2. tirsdag i måned. Jeg vil gerne her rette en stor tak til Skyttelaugets bestyrelse for det store arbejde i udfører. Skyttelaugets bestyrelse er: Oldermand Flemming Hassing. Jan Krogh Pedersen Henning Kristiansen Allan Krogh Pedersen Peter Riis Michael Peen. Som før nævnt har vi også et jagtlauget, så hvis du er jæger og gerne vil på jagt sammen med andre gardere har du muligheden her. Der afholdes forskellige jagter i jagtsæssonen. Jeg vil også gerne rette en stor tak til jagtlaugets bestyrelse. Oldermand Kjeld Christensen Kurt Martin Pedersen Niels Wendelbo Toft. Rasmus von Arenstorff Henning Mathisen Jeg vil også gerne her i aften rette en stor tak til vor fanebære Bent Kristensen, for det gode samarbejde vi har når der er brug for dig og fanen. Også tak til jer der hjælper Bent med fanen. Tak til vore to revisorer Bent Møller og Allan Krogh Pedersen. Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak for et godt samarbejde til min bestyrelse i GF Nordjylland. Næstformand Jens Rye Andersen

5 Kasser Søren Thomassen Sekretær Niels Thygesen Oldermand i skyttelauget Flemming Hassing Oldermand i Jagtlaugets Kjeld Christensen Jan Holmgaard Egon Lyngby Søren Faurholt Det var hermed min beretning som jeg vil overgive til forsamlingen. Formand Olav Vibild Beretningen blev godkendt med akklamation. Pkt. 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber Kasserer Søren Thomassen gennemgik det omdelte regnskab, som med en kassebeholdning på ,20 kr. havde et overskud på driften med 2.929,05 kr. Dirigenten oplæste revisorens påtegning af regnskabet, som fandtes i orden med alle værdier til stede. Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, og regnskabet kunne derfor godkendes med akklamation. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog, at vi i betragtning af driftsoverskuddet ikke vil ændre kontingentet. Kontingentet blev således vedtaget til 285,00 kr. for Forslaget blev vedtaget med akklamation. Pkt. 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Pkt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg var Søren Thomassen, Niels Thygesen, Jan Holmgaard og Egon Lyngby. Formanden meddelte, at Egon Lyngby ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog okt Poul B.R.F. Gajhede til nyt bestyrelsesmedlem. Søren Thomassen, Niels Thygesen og Jan Holmgaard blev genvalgt og Poul B.R.F. Gajhede blev nyvalgt til bestyrelsen alle med akklamation. Pkt. 7. Valg af fanebærer Fanebærer Bent Kristensen blev genvalgt med akklamation. Pkt. 8. Valg af 2 revisorer Allan Krogh og Bent Møller blev begge genvalgt med akklamation. Pkt. 9. Eventuelt Spørgsmål om Garderkortet, som omtales i garderbladet. Olav Vibild svarede på spørgsmålet og forklarede, at Garderkortet endnu ikke havde vundet fodfæste i Nordjylland, men at der arbejdes med at få nogle landsdækkende virksomheder med på systemet, så det også bliver interessant for Nordjyder.

6 Olav Vibild kommenterede efterlysning af reservefanebærere, som skrevet i Formanden Har ordet. Olav omtalte at der vil blive en trænings aften, hvor det vil blive gennemgået hvorledes vi gebærder os med fanen til forskellige lejligheder, som begravelser og bisættelser. Olav Vibild opfordrede alle til at gøre brug af telefonsvareren når han ikke lige kunne besvare telefonsamtaler. Efterfølgende kunne Olav Vibild hædre Egon Lyngby med De Danske Soldaters fortjensttegn i bronze. I sin motivation fremhævede Olav Vibild Egon Lyngbys mangeårige arbejde i bestyrelsen og i GF Nordjylland. Dirigenten Morten Poulsen takkede for god ro og orden og kunne efter et nordjysk garderhurra afslutte generalforsamling nr Efter generalforsamlingen og spisning blev følgende jubilarer hædret: 60 års medlemsskab: nov. 51 Frederik Adamsen 50 års medlemsskab: sep. 57 Poul Nielsen sep. 60 Jørn Lange 40 års medlemsskab: 834 nov. 64 Søren Lund Jul. 71 Oluf Svendsen Jul. 71 Niels Chr. Thygesen 10 års medlemsskab: Okt. 70 Jans Zimmer Andersen Referent: Jul-1971 Niels Chr. Thygesen

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang Odden Borg Avis september 2008 nr. 3/13. årgang Generalforsamlingen den 26. april. Der var dækket festligt op til fæstebønderne i Læderstuen. Der var dejlig musik, skipperlapskovs, kaffe og lagkage, gaveoverrækkelse,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere