Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30"

Transkript

1 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen ved Mogens Andersen. Vi fulgte den udsendte dagsorden, der så således ud: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede 152 stemmeberettigede, inkl. de to nye menigheder, som blev optaget (se nedenfor). 2. Valg af stemmetællere Birthe Roesdahl, Karin Heilesen, Jens Kvist, Erik Pinholt, Torsten Wendel Hansen og Ulla Holm blev valgt. 3. Valg af ordstyrer og sekretær Ordstyrere: Hans Ullemose Pedersen (Østervrå Baptistmgh.) og Jan Christensen (Sæby). Sekretærer: Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (BiD). 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyreren forelagde dagsordenen og konstaterede, at alle formalia var overholdt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 5. Optagelse af Chin Bethel Church og Nordjylland Chin Church Mogens Andersen omtalte de to menigheders ansøgninger, kaldte de tilstedeværende fra de to menigheder frem og udtrykte stor glæde over at kunne byde begge menigheder velkommen i BiD. Repræsentanter fra ledelsen havde besøgt begge menigheder, og der var udarbejdet vedtægter på både chin og dansk. Chin Bethel Church i Skjern har fået Brande menighed som venskabsmenighed, og Nordjylland Chin Church, der har hjemsted i Frederikshavn, bliver knyttet til menigheden her. De to chin-menigheder har samme præst, pastor Emmanuel Cin Zah Van Ceu, der blev indsat ved en gudstjeneste med repræsentanter fra BiD sidst i juni. Landskonferencen havde på forhånd modtaget følgende oplysninger om menighederne, der begge består af flygtninge fra Burma/Myanmar: Chin Bethel Church blev dannet

2 april 2004 i Ølgod. Menigheden tæller i dag ca. 80 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de ca. 150 i menigheden. På en typisk søndag samles ca. 100 til gudstjeneste. Menigheden mødes normalt i Luthersk Missions Hus i Skjern og Indre Missions Hus i Ølgod. - Nordjylland Chin Church hed oprindelig Nordjylland Chin Christian Fellowship (NCCF). Den blev etableret 26. december 2006, men ændrede navn i Den tæller i dag ca. 60 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de i alt ca. 95. Til en normal gudstjeneste er der typisk ca. 60 børn og voksne. Menigheden samles i Baptistkirken i Frederikshavn. Repræsentanter fra de to menigheder bragte hilsner: Vi ser frem til samarbejdet med jer, til at være verdens lys i Danmark. Vi kan ikke stå alene, vi har brug for hinanden. Tak for modtagelsen. Konferencen optog begge menigheder med akklamation. Herpå bad Søren P. Grarup for menighedernes mission under medvirken af repræsentanter fra venskabsmenigheder og ledelse. Lone Møller-Hansen sluttede med at bede om Guds velsignelse over menighedernes præst. 6. Formandens tale v. Mogens Andersen Forandringens vinde blæser over kloden, og blæsten er stærkere end nogensinde før. Internet og TV har bevirket, at vi kan se alt, hvad der sker på kloden. En begivenhed når os på få minutter, og på Google Street View kan vi se, hvordan der ser ud, hvor vi skal holde ferie. Vi rejser som aldrig før, på kryds og tværs af kloden. Det koster brændstof og afgiver CO2. Klimaforandringerne er ikke længere teori, det er en daglig kendsgerning, når vi ser oversvømmelser, tyfoner, stigende oliepriser, smeltende gletschere, tørke og skovbrande. Folkeslag flygter fra forfølgelse, sult og håbløse levevilkår og spredes ud over den vestlige verden. Danmark er derfor blevet multikulturelt, og ordet integration er et dagligdags ord i vort sprog. De mange migrantmenigheder, der etableres i vort land, har også sat sit præg på vort kirkesamfund. På et år har vi optaget fem nye menigheder i BaptistKirken, og i dag er næsten 20 % af vore menigheder migrantmenigheder. Herudover består mange af de etnisk danske menigheder af grupper af migranter, der ikke har etableret egen menighed men fungerer i fællesskab med danskerne på forskellig vis. Et forsigtigt skøn vedrørende det ugentlige gudstjenestebesøg vil vise, at op mod halvdelen af dem, der fejrer gudstjeneste i BaptistKirken, er af anden etnisk herkomst end dansk. I det danske samfund er sekulariseringen stærkere end nogensinde. Det fik jeg en bekræftelse på for et par uger siden, da der dumpede et brev ind i postkassen fra Kræftens Bekæmpelse. Det var en forskningsrapport vedrørende helbredsforhold i danske trossamfund. Rapporten beskriver Danmark som et land, der har accepteret sekulære traditioner. Det første land der frigav pornografien. Fri abort op til 12. uge og godkendelse af vielser mellem bøsser og lesbiske. Ifølge rapporten betegnes Danmark blandt sociologer som et af de mindst religiøse lande i verden. Man forudså derfor, at der er stor forskel på aktive kristne og befolkningen generelt. Og det ser ud til at holde stik, for rapporten påviser en markant nedsat dødelighed blandt medlemmer af Adventistkirken og BaptistKirken. Sekulariseringen har bevirket, at kristne begreber, der førhen var almindelig lærdom, i dag er ukendte. For den opvoksende generation er kristendom blot en blandt mange forskellige religioner. Samtidig er kirkens autoritet forsvundet. I dag forholder folk sig til, hvad vi som kristne fortæller dem, og hvad vi faktisk gør. Selvransagelse Disse forandringer omkring os, de nye folkeslag med helt andre traditioner og vort samfunds tab at kristne værdier, bør give anledning til alvorlig selvransagelse af vores måde at være kirke på. Vort solide teologiske fundament er nærmest blevet en hæmsko for os, fordi vi ofte bruger et sprog, som andre ikke forstår. Vi synger salmer med tekster, som vi har svært ved at forklare betydningen af. Og vi accepterer det, fordi vi har vænnet os til det, og fordi det er lettest at gøre, som vi plejer. Men kirkefremmede, - 2 -

3 der kommer ind i vore kirker, er ikke vokset op med det specielle sprog, som Grundtvig og andre gamle forfattere brugte. Musikken, som generelt fylder meget i folks dagligdag, er også i vore kirker ude af trit med nutidens musik. Derfor bliver det, der sker i kirken, for mange mennesker noget, der er så langt fra deres dagligdag, at det fantastiske budskab, vi faktisk har at byde på, ikke høres, fordi kirken vælges fra. Undersøgelser viser, at 66 % af danskerne tror på Gud, 25 % tror at Jesus er Guds søn, 75 % går sjældent i kirke, og kun 2 % går i kirke ugentligt. Hvorfor er der et så markant gab mellem danskernes tro og deres kirkegang? Er det, fordi kirken ikke er up to date? Jeg tror det. For budskabet fejler ikke noget. Det er stadig verdens bedste og mest revolutionerende budskab. Det er nu oven i købet videnskabelig bevist, at kristne lever markant længere end ikke kristne. Der er heldigvis menigheder i Danmark, der oplever vækst. Kraftig vækst endda. Ofte har de stået ved en korsvej, hvor valget stod mellem at lukke menigheden eller at være menighed på en anden måde. Jan Kornholt har fortalt om menigheder i Sverige og i England, der har været i den situation, men som i dag er livskraftige menigheder. På præste- og lederkurset i maj fortalte Thomas Risager fra Metodistkirken i Odense, at de for få år siden vaklede mellem at lukke kirken eller at prøve at satse helt anderledes. Der var næsten intet liv tilbage i kirken. I dag summer kirken af aktiviteter og nyt liv takket være målrettet satsning på gospelkor og gudstjenester, der er up to date og målrettet kirkefremmede mennesker. I Prædikerens Bog kap. 3 læser vi de kendte ord: Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. Jesus holdt ikke fast i traditionerne. Tværtimod læser vi gang på gang, at han gjorde oprør mod traditioner, som tiden var løbet fra, og som ikke var til gavn for mennesker. Fx da disciplene på en sabbat blev sultne og spiste af kornet på marken, og blev mødt med farisæernes hårde kritik: Har I ikke hørt, hvad David og hans mænd gjorde, da de blev sultne?, sagde Jesus. De gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene. To fokusområder Har vi bygget traditioner op, som trænger til at rives ned for at give plads til nyt liv? Har vi vænnet os til, at den stille stagnation er en naturlig tilstand for vore menigheder? - Vi er dygtige til at organisere og udvikle strukturer og til at drøfte teologi. Jeg tror, at vi nu har brug for at flytte fokus til noget af det helt centrale ved at være kirke. Vores åndelige udvikling og vækst og vores relationer med hinanden og med mennesker uden for kirkernes trygge rammer. Vi skal tale mere konkret om det i morgen, når vi har visionsdrøftelse. I ledelsen har vi udvalgt disse to fokusområder, og vi vil opfordre til, at vi i fællesskab arbejder målrettet med dem i de kommende år. Det er en udfordring at være kirke i et sekulariseret samfund. Men det er vores opgave at nå mennesker omkring vore kirker med evangeliet. Og det betyder i praksis, at vi både skal fortælle det glade budskab og demonstrere det i praksis. Der er mere end nogensinde brug for, at kirkerne blander sig i det sociale arbejde i vort land, for stat og kommuner fattes penge. Flere af vore menigheder har allerede gode erfaringer med socialt arbejde, og mulighederne er mange. Hvis vi skal have kontakt med nye mennesker i vores menigheder, så er det vigtigt, at det, der sker i kirken, er relevant for kirkefremmede. At gudstjenesterne henvender sig til søgende mennesker, for dem er der mange af i vort land, og at vi er parate til at dele vort liv med de nye mennesker, vi får kontakt med. For to år siden gik vi Gennem en åben dør. Sidste år Gik vi efter kærligheden og i år er temaet: Jorden er fuld af Guds herlighed. Hvordan får vi del i den? Jesus siger i bjergprædikenen: Søg først Guds Rige og hans retfærdighed. Det er kernen i - 3 -

4 kristenlivet. Det er enkelt og lige til, men hvor er det svært. Jeg har ofte undret mig over Israels folk, der igen og igen vendte Gud ryggen for at tilbede afguderne. Selv om de havde fået kraftige advarsler mod at gøre det, og selv om de blev straffet hårdt hver gang. Men hvis afguderne er det, der fjerner opmærksomheden fra Guds Rige, så er vi jo i samme båd i dag. Så har vi endnu flere afguder, end Israels folk havde. Når jeg tænker efter, hvad jeg bruger min tid på, så må jeg erkende, at Gud får en alt for lille del af dagens timer, og meget af det, jeg bruger tid på, er med til at fjerne min opmærksomhed fra Gud og det, han vil sige til mig. Kan jeg, og kan du, blive bedre til at leve det autentiske liv, hvor Gud får førstepladsen? Kan vi som menigheder blive bedre til at vise mennesker, hvordan et menneskeliv kan leves i harmoni med det liv, Gud har tænkt, vi skal leve, så vil mange flere mennesker i vort sekulariserede samfund opdage, at Jorden virkelig er fuld af Guds herlighed. Vil I være med til at gøre den vision til virkelighed? Efter formandstalen var der anledning til kommentarer. Der blev foreslået, at udvalget, der arrangerer missionsstævnet, bliver udvidet med repræsentanter for de nye etniske menigheder, idet dansk inden længe åbenbart bliver danske baptisters mindretalssprog! 7. Forelæggelse af årsberetningen Mogens Andersen supplerede afsnittet om Kirkebøger (se Håndbogen s. 23) ved at fortælle, at besøg var aflagt i Kirkeministeriet, hvor det forlanges, at oplysninger, der kun fremgår af vores kirkebøger, indføres via PC i Den nye Kirkebog, inden vores kirkebøger kan afleveres. I Justitsministeriet arbejder man pt. med at finde en løsning på, hvordan et kirkesamfund kan ændre status fra anerkendt til godkendt trossamfund. I afsnittet om Partnere og projekter (s. 37, 2. spalte øverst) ønskede ledelsen at ændre den udsendte tekst til følgende: Samarbejdet med UEBB har været præget af den verserende revisionssag, hvor det har vist sig, at den tidligere generalsekretær på ulovlig vis har forsøgt at overdrage nye projekter til en anden organisation (ændringen er her kursiveret). Lone Møller-Hansen præsenterede en engelsk udgave af FAQ om baptister, hvorpå hun takkede Bent Hylleberg for en skrivende indsats ved vort blad gennem mere end 25 år. Landskonferencen modtog en hilsen fra baptister i Rwanda (fra AEBR) ved Eduard Ntakirutimana, hvorpå IM-sekretæren takkede Hanne og Hartvig Weber-Hansen for tjenesten i Rwanda efter deres nylige hjemkomst. Ledelsens årsberetning blev herpå enstemmigt godkendt. 8. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af årsrapport Ulla Holm forelagde regnskabet for 2010 (se Håndbogen s ), og Erik Søndergaard redegjorde for BiDs status og likvide midler. Ulla Holm pegede på, at basisbudgettet i store træk var overholdt, og at årsregnskabet viste et overskud på kr inkl. arvemidler på kr , fordelt på 2 arvesager. På indtægtssiden udgjorde menighedernes bidrag 99% af budgettet. For første gang i de senere år har vi ikke forbrugt af BiDs formue, men vi har i 2010 forøget denne med kr Ulla Holm supplerede det trykte regnskab med diagrammer. Først ses menighedernes bidrag gennem de seneste 9 år. Ved omlægningen af regnskabet til en basis- og en projektdel i 2007 fik bidragene et løft. Siden da har menighedernes samlede bidrag ligget tæt på 3,1 mio

5 Menighedernes bidrag : Fordelingen af indtægter til basisøkonomien: Arv Andet Renter Projektbidrag Bidrag fra mgh. Tips/lotto Som det ses, er menighedernes bidrag BaptistKirkens livsgrundlag. De udgør halvdelen af indtægterne. Tips- og lottomidler samt eksterne projektbidrag udgør en god bid af resten. Fordeling af udgifter til basisøkonomien: Aktiviteter Ml.kirkeligt Administration Løn Sekretariat Ledelse Andre omk Som det ses, er broderparten af udgifterne brugt på løn, administration og Sekretariat. Basisudgifterne var på i alt 2,6 mio. kr. næsten én mio. kr. mindre end i Færre ansatte og mindre husleje på Sekretariatet er årsagen hertil. Med aktiviteter menes udvalgsarbejde, hjemmeside, køb af konsulentydelse samt resultat af missionsstævnet

6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt ledsaget med en stor tak til Ulla Holm og Erik Søndergaard. 9. Vedtagelse af budget for året 2012 Budgettet behandles på Landskonferencens 2. samling i november. 10. Forslag fra ledelsen 10.1 Forslag om vedtægtsændring Ledelsen foreslog en ændring til Vedtægter for Baptistkirken i Danmark ( 8.2): Sætningen BaptistKirkens revisor skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor foreslås erstattet med denne tekst: Der vælges en uafhængig revisor (foreningsvalgt) med en kvalificeret revisoruddannelse og gyldig ansvarsforsikring. Begrundelsen, der ledsagede forslaget, lød således: Der er ikke lovmæssige krav om, at regnskaber, der udarbejdes i BaptistKirken, skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det kan derfor påføre BaptistKirken en unødig omkostning at skulle leve op til den nuværende vedtægts krav. Hvis det findes mest formålstjenligt, kan man efter ændringen fortsat vælge en registreret eller statsautoriseret revisor, men vi er ikke bundet af det. Erik Søndergaard forelagde forslaget, der i henhold til vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende landskonferencer. Ændringen er blevet mulig i kraft af nye retningslinjer for regnskaber med den størrelse, som BiDs økonomi nu udviser. Han præciserede også, at den revisor, som landskonferencen vælger, kun reviderer BiDs regnskab, mens regnskaber, hvori der figurerer eksterne midler, er underlagt anden revision. Flere gav udtryk for betænkelighed ved forslaget: Hvad tænkes der på med en kvalificeret revisoruddannelse? Og hvilken ansvarsforsikring tænkes der på? Der blev alternativt anbefalet, at vi overvejer at indhente tilbud på revision af registreret eller statsautoriseret revisor. Andre udtrykte tryghed ved ledelsens forslag ikke mindst efter oplysning om, at ØU er ansvarlig for at opfylde de nævnte kriterier til valg af BiDs revisor. Afstemning: Til en vedtægtsændring kræves der ¾ majoritet. 1. afstemning faldt således ud: Af 138 afgivne stemmer stemte 122 ja (88 %), 5 nej og 11 blanke. Forslaget blev således vedtaget Forslag vedrørende Dutabarane Der er i begyndelsen af 2011 indsendt ansøgning til Danida om et nyt projekt (D2) i forlængelse af det nuværende projekt (D1). På et udsendt bilag var D2 beskrevet i detaljer, og menighederne havde kunnet rekvirere en engelsk version af teksten. Ledelsen har tidligere besluttet, at projekter over 3 millioner DKK med offentlig støtte skal forelægges Landskonferencen til vedtagelse. Da D2 er et projekt til 8 millioner, skulle det således forelægges Landskonferencen. Det skete med såvel ledelsens som IM-udvalgets anbefaling. Af det udsendte bilag fremgik bl.a. følgende om Dutabarane 2 (anført med kursiv): Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er rådgivende for udviklingsbistandens ansvarlige minister, har på sit møde den 8. juni indstillet BaptistKirkens ansøgning om Netværksdannelse og udrustning af kirkerne i Burundi i kampen mod hiv og aids (Dutabarane) til godkendelse. Formelt set skal ministeren godkende det, før ansøgningen endeligt kan bevilliges. Formål - 6 -

7 Projektets overordnede målsætning er at forhindre nye infektioner af hiv og aids i Burundi og gennem fortalervirksomhed aktivere myndigheder og lokale kirker til at give omsorg og støtte til personer, der er ramt af eller påvirket af hiv og aids. Dette gøres i projektet ved at udvide og styrke D1 s netværk af nationale kirkesamfund og sætte dem i stand til effektivt at engagere sig i bekæmpelse af hiv og aids i hele Burundi. Samtidig udruster projektet 400 lokale kirker til aktivt at gennemføre bæredygtige kirke-baserede programmer inden for hiv- og aids-forebyggelse, omsorg og støtte. Målgruppe Målgruppen er 400 kirker med et medlemstal på ca samt deres kontaktflade. Der lægges især vægt på at uddanne unge mennesker og kirkeledere. Også udsatte børn involveres, ligesom personer, der har hiv og aids, involveres i projektet, blandt andet gennem deltagelse i låne- og sparegrupper. Den indirekte målgruppe omfatter bl.a. de nuværende 28 kirkesamfund, der er medlem af D1 og har mere end menigheder og en medlemsskare på mere end én million burundiere, samt unge i og uden for skolerne i 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Vælg Livet ) og voksne i lokalsamfundene i de 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Familier for Livet ). Periode Projektets forventede start er 1. august 2011, og det slutter 31. december Når vi skriver forventet start, er det, fordi vi planlægger at lave en forlængelse af D1 for at få brugt alle pengene i dette projekt. Det vil betyde at D2 vil komme tilsvarende senere i gang. Økonomi Samlet set er ansøgningen på DKK. I projektet er inkluderet løn til en udsendt medarbejder i (mindst) 1½ år (DKK ). Der arbejdes på at finde yderligere finansiering til at forlænge den udsendte medarbejders kontrakt. I projektet er indlagt 4 tilsynsrejser til IM-sekretæren (DKK ), oplysningsmidler (DKK ) samt administrationsbidrag, der kan andrage DKK over de 3½ år. Risiko BiD hæfter i dette projekt for hele projektsummen, såfremt projektet ikke afsluttes korrekt. Den samlede projektsum vil dog ikke blive overført i én ombæring, men løbende efter opstillede budgetter for perioden. Der er løbende regnskabskontrol og opfølgning, ligesom der fremsendes kvartalsmæssige regnskaber, og en årlig revision af regnskaber er obligatorisk. Såfremt BiD får mistanke om uregelmæssigheder, kan vi stoppe projektet og dermed reducere risikoen. Endvidere er formålet med de 4 tilsynsbesøg også at reducere denne risiko. Samarbejde BiD har indgået en samarbejdsaftale med Dutabarane om at ansøge om nye projekter og fortsat støtte udviklingen af det kirkelige netværk. Aftalen har ingen direkte økonomiske forpligtelser. Det er tillige målet, at D2 skal arbejde på at frigøre sig fra at være afhængig af BiD som primær led til (offentlige) donorer. Dutabarane har også projekter støttet af bl.a. den canadiske pendant til Danida, ligesom 3-4 andre mindre projekter er støttet af andre. Ebbe Holm, formand for IM-udvalget, forelagde D2. Han glædede sig over, at BiD i kraft af Danida-midler kan gennemføre et projekt, der kommer hele Burundis folk til gode i et samarbejde mellem mange afrikanske kirkesamfund. Især ønskede han at henlede konferencens opmærksomhed på afsnittet om BiDs risiko i projektet. Mange deltog i samtalen. Alle delte glæden over de tiltag, som D2 gør mulig. Men der blev også givet udtryk for bekymringer: Er BiD stor nok til at drive så store projekter? Er det forsvarligt, at der ikke er plads til en udsendt medarbejder i mere end 1½ år? - 7 -

8 Har BiD som projektansvarlig den nødvendige franskkyndige kapacitet med Afrikaerfaring på stedet gennem hele perioden? Især var det BiDs økonomiske risiko der i værste fald andrager 8 millioner DDK, der blev spurgt ind til: Er økonomistyring, revision og de nævnte tilsynsbesøg tilstrækkelige til at sikre en forsvarlig økonomi? Ebbe Holm oplyste, at IM-udvalget har taget kontakt til European Baptist Mission om evt. bistand vedr. projektstyringen, hvis BiDs kræfter ikke slår til. Der er planlagt møde herom i september. Men erfaringerne fra D1 kommer os til hjælp. Samarbejdet med Danida sikrer en meget stram kontrol vedr. projektets økonomi. I begge lande er vi underlagt streng ekstern revision, og ingen midler overføres, før der foreligger både rapporter og bilag på dokumenterede udgifter. Erfarne Burundi-kendere gjorde opmærksom på, at den skepsis og de bekymringer, der var rejst, kunne være berettigede, men samarbejde kan ikke bygges på mistillid. Hvis vi vil noget sammen med Burundis folk, skal der bygges på tillid. Det viser al erfaring. Samtidigt blev vi mindet om, at netop nu trænger UEBB til vores hjælp. Det vil kræve mange af BiDs kræfter. Vi må ikke forsømme vor søsterkirke til fordel for et stort D2. I drøftelsen fremkom forslag om at udskyde afstemningen til landskonferencens 2. del (i november) efter IM-udvalgets møde med European Baptist Mission. Ingen ønskede dog at fastholde dette, da det blev oplyst, at en sådan vedtagelse ville stille medarbejdere i Burundi ved D1 i en vanskelig situation, fordi D2 i så fald udskydes. Efter information om, hvad Dutabarane betyder nemlig: Lad os hjælpe hinanden eller Lad os beskytte hinanden var landskonferencen klar til at stemme om D2. Af 134 afgivne stemmer var 105 ja, 11 nej og 18 blanke. Forslaget var vedtaget. 11. Forslag indsendt fra menighederne Der var ikke modtaget forslag fra menighederne. 12. Valg 12.1 Formand for BiD (valgperiode 1 år) Ikke andre end Mogens Andersen var foreslået, og han blev ved første afstemning valgt med 144 af 148 afgivne stemmer, hvilket konferencen markerede med applaus. Mogens Andersen takkede Jan Johannsen for hans 2-årige engagement i ledelsen To medlemmer til ledelsen (valgperiode 2 år) De 3 kandidater og deres drøm om BiD blev præsenteret af Lone Møller-Hansen. Afstemningen gav resultatet, at Søren P. Grarup (Silkeborg, 114 stemmer) og Claus Mester-Christensen (Citykirken, 112 stemmer) blev valgt, mens Niels Kristensen (Vrå, 39 stemmer) blev suppleant. 13. Vision for BiDs arbejde i de kommende år Gruppearbejde, udenfor referat. 14. Kommende missionsstævne og Landskonferencer Landskonferencens 2. samling i 2011 blev fastsat til 12. november på Rosborg Gymnasium, Vejle. Spørgsmålet blev nu, hvornår missionsstævnet 2012 skulle afholdes, idet skolernes sommerferie rykker én uge frem næste år. Derfor har Pinsekirken flyttet deres stævne til uge 29. Og da der er fælles landslejr for alle danske spejderkorps med forventelig op mod deltagere i uge 30, stillede ledelsen forslag om uge 31 (dvs ) i Mariager. Samtidigt blev der stillet forslag om, at stævnet i Mariager i 2012 bliver afholdt i samarbejde med Missionsforbundet (MF) to kirker, ét fælles stævne

9 Forslagene blev godt modtaget både af Spejderkorpset og af Stævneudvalget. Man pegede på flere perspektiver i et sådant samarbejde, gerne for mere end ét år. Der blev også påpeget, at vi under alle omstændigheder nu har brug for at gennemtænke idéen med missionsstævnet efter 12 år i Mariager. Stævneudvalget skal fremover også tænke inklusivt om de årige uden børn, idet disse har forsømt stævnet de senere år. Vi skal endvidere sikre kvalitet på stævnet: Vi vil Kristus og meget mere for alle. Bo Lundgaard (BBU-konsulent og forbundsformand i MF) mindede om, at MF og BiD de senere år har samarbejdet på flere felter. Ledelserne har let ved at samarbejde, men det kniber erfaringsmæssigt med græsrødderne. Et fælles stævne kan blive en god udfordring lokalt, hvor baptister og MF ere lever side om side. MF har også gode erfaringer, når det gælder om at inkludere de årige uden børn! Til sidst blev der opsendt en efterlysning, når det gælder de tanker, som ledelserne i såvel BiD som MF har gjort om perspektivet i et sådant samarbejde hvis det ikke blot skal blive et blødt mellemår. Samtalen sluttede med afstemninger. Alle stemte for, at missionsstævnet 2012 afholdes i uge 31 i Mariager i samarbejde med Missionsforbundet. 15. Eventuelt Konferencen sluttede med forbøn for ledelsen og for vores ansatte ved Per Nørgaard. Tølløse, 10. august 2011 Bent Hylleberg, sekretær København, 22. august 2011 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Tårs, 1. september 2011 Hans Ullemose Pedersen, ordstyrer Sæby, 10. september 2011 Jan Christensen, ordstyrer København, 22. september 2011 Mogens Andersen Søren P. Grarup Anita Lindholst Claus Mester-Christensen Erik Søndergaard - 9 -

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere