Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30"

Transkript

1 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen ved Mogens Andersen. Vi fulgte den udsendte dagsorden, der så således ud: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede 152 stemmeberettigede, inkl. de to nye menigheder, som blev optaget (se nedenfor). 2. Valg af stemmetællere Birthe Roesdahl, Karin Heilesen, Jens Kvist, Erik Pinholt, Torsten Wendel Hansen og Ulla Holm blev valgt. 3. Valg af ordstyrer og sekretær Ordstyrere: Hans Ullemose Pedersen (Østervrå Baptistmgh.) og Jan Christensen (Sæby). Sekretærer: Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (BiD). 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyreren forelagde dagsordenen og konstaterede, at alle formalia var overholdt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 5. Optagelse af Chin Bethel Church og Nordjylland Chin Church Mogens Andersen omtalte de to menigheders ansøgninger, kaldte de tilstedeværende fra de to menigheder frem og udtrykte stor glæde over at kunne byde begge menigheder velkommen i BiD. Repræsentanter fra ledelsen havde besøgt begge menigheder, og der var udarbejdet vedtægter på både chin og dansk. Chin Bethel Church i Skjern har fået Brande menighed som venskabsmenighed, og Nordjylland Chin Church, der har hjemsted i Frederikshavn, bliver knyttet til menigheden her. De to chin-menigheder har samme præst, pastor Emmanuel Cin Zah Van Ceu, der blev indsat ved en gudstjeneste med repræsentanter fra BiD sidst i juni. Landskonferencen havde på forhånd modtaget følgende oplysninger om menighederne, der begge består af flygtninge fra Burma/Myanmar: Chin Bethel Church blev dannet

2 april 2004 i Ølgod. Menigheden tæller i dag ca. 80 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de ca. 150 i menigheden. På en typisk søndag samles ca. 100 til gudstjeneste. Menigheden mødes normalt i Luthersk Missions Hus i Skjern og Indre Missions Hus i Ølgod. - Nordjylland Chin Church hed oprindelig Nordjylland Chin Christian Fellowship (NCCF). Den blev etableret 26. december 2006, men ændrede navn i Den tæller i dag ca. 60 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de i alt ca. 95. Til en normal gudstjeneste er der typisk ca. 60 børn og voksne. Menigheden samles i Baptistkirken i Frederikshavn. Repræsentanter fra de to menigheder bragte hilsner: Vi ser frem til samarbejdet med jer, til at være verdens lys i Danmark. Vi kan ikke stå alene, vi har brug for hinanden. Tak for modtagelsen. Konferencen optog begge menigheder med akklamation. Herpå bad Søren P. Grarup for menighedernes mission under medvirken af repræsentanter fra venskabsmenigheder og ledelse. Lone Møller-Hansen sluttede med at bede om Guds velsignelse over menighedernes præst. 6. Formandens tale v. Mogens Andersen Forandringens vinde blæser over kloden, og blæsten er stærkere end nogensinde før. Internet og TV har bevirket, at vi kan se alt, hvad der sker på kloden. En begivenhed når os på få minutter, og på Google Street View kan vi se, hvordan der ser ud, hvor vi skal holde ferie. Vi rejser som aldrig før, på kryds og tværs af kloden. Det koster brændstof og afgiver CO2. Klimaforandringerne er ikke længere teori, det er en daglig kendsgerning, når vi ser oversvømmelser, tyfoner, stigende oliepriser, smeltende gletschere, tørke og skovbrande. Folkeslag flygter fra forfølgelse, sult og håbløse levevilkår og spredes ud over den vestlige verden. Danmark er derfor blevet multikulturelt, og ordet integration er et dagligdags ord i vort sprog. De mange migrantmenigheder, der etableres i vort land, har også sat sit præg på vort kirkesamfund. På et år har vi optaget fem nye menigheder i BaptistKirken, og i dag er næsten 20 % af vore menigheder migrantmenigheder. Herudover består mange af de etnisk danske menigheder af grupper af migranter, der ikke har etableret egen menighed men fungerer i fællesskab med danskerne på forskellig vis. Et forsigtigt skøn vedrørende det ugentlige gudstjenestebesøg vil vise, at op mod halvdelen af dem, der fejrer gudstjeneste i BaptistKirken, er af anden etnisk herkomst end dansk. I det danske samfund er sekulariseringen stærkere end nogensinde. Det fik jeg en bekræftelse på for et par uger siden, da der dumpede et brev ind i postkassen fra Kræftens Bekæmpelse. Det var en forskningsrapport vedrørende helbredsforhold i danske trossamfund. Rapporten beskriver Danmark som et land, der har accepteret sekulære traditioner. Det første land der frigav pornografien. Fri abort op til 12. uge og godkendelse af vielser mellem bøsser og lesbiske. Ifølge rapporten betegnes Danmark blandt sociologer som et af de mindst religiøse lande i verden. Man forudså derfor, at der er stor forskel på aktive kristne og befolkningen generelt. Og det ser ud til at holde stik, for rapporten påviser en markant nedsat dødelighed blandt medlemmer af Adventistkirken og BaptistKirken. Sekulariseringen har bevirket, at kristne begreber, der førhen var almindelig lærdom, i dag er ukendte. For den opvoksende generation er kristendom blot en blandt mange forskellige religioner. Samtidig er kirkens autoritet forsvundet. I dag forholder folk sig til, hvad vi som kristne fortæller dem, og hvad vi faktisk gør. Selvransagelse Disse forandringer omkring os, de nye folkeslag med helt andre traditioner og vort samfunds tab at kristne værdier, bør give anledning til alvorlig selvransagelse af vores måde at være kirke på. Vort solide teologiske fundament er nærmest blevet en hæmsko for os, fordi vi ofte bruger et sprog, som andre ikke forstår. Vi synger salmer med tekster, som vi har svært ved at forklare betydningen af. Og vi accepterer det, fordi vi har vænnet os til det, og fordi det er lettest at gøre, som vi plejer. Men kirkefremmede, - 2 -

3 der kommer ind i vore kirker, er ikke vokset op med det specielle sprog, som Grundtvig og andre gamle forfattere brugte. Musikken, som generelt fylder meget i folks dagligdag, er også i vore kirker ude af trit med nutidens musik. Derfor bliver det, der sker i kirken, for mange mennesker noget, der er så langt fra deres dagligdag, at det fantastiske budskab, vi faktisk har at byde på, ikke høres, fordi kirken vælges fra. Undersøgelser viser, at 66 % af danskerne tror på Gud, 25 % tror at Jesus er Guds søn, 75 % går sjældent i kirke, og kun 2 % går i kirke ugentligt. Hvorfor er der et så markant gab mellem danskernes tro og deres kirkegang? Er det, fordi kirken ikke er up to date? Jeg tror det. For budskabet fejler ikke noget. Det er stadig verdens bedste og mest revolutionerende budskab. Det er nu oven i købet videnskabelig bevist, at kristne lever markant længere end ikke kristne. Der er heldigvis menigheder i Danmark, der oplever vækst. Kraftig vækst endda. Ofte har de stået ved en korsvej, hvor valget stod mellem at lukke menigheden eller at være menighed på en anden måde. Jan Kornholt har fortalt om menigheder i Sverige og i England, der har været i den situation, men som i dag er livskraftige menigheder. På præste- og lederkurset i maj fortalte Thomas Risager fra Metodistkirken i Odense, at de for få år siden vaklede mellem at lukke kirken eller at prøve at satse helt anderledes. Der var næsten intet liv tilbage i kirken. I dag summer kirken af aktiviteter og nyt liv takket være målrettet satsning på gospelkor og gudstjenester, der er up to date og målrettet kirkefremmede mennesker. I Prædikerens Bog kap. 3 læser vi de kendte ord: Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. Jesus holdt ikke fast i traditionerne. Tværtimod læser vi gang på gang, at han gjorde oprør mod traditioner, som tiden var løbet fra, og som ikke var til gavn for mennesker. Fx da disciplene på en sabbat blev sultne og spiste af kornet på marken, og blev mødt med farisæernes hårde kritik: Har I ikke hørt, hvad David og hans mænd gjorde, da de blev sultne?, sagde Jesus. De gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene. To fokusområder Har vi bygget traditioner op, som trænger til at rives ned for at give plads til nyt liv? Har vi vænnet os til, at den stille stagnation er en naturlig tilstand for vore menigheder? - Vi er dygtige til at organisere og udvikle strukturer og til at drøfte teologi. Jeg tror, at vi nu har brug for at flytte fokus til noget af det helt centrale ved at være kirke. Vores åndelige udvikling og vækst og vores relationer med hinanden og med mennesker uden for kirkernes trygge rammer. Vi skal tale mere konkret om det i morgen, når vi har visionsdrøftelse. I ledelsen har vi udvalgt disse to fokusområder, og vi vil opfordre til, at vi i fællesskab arbejder målrettet med dem i de kommende år. Det er en udfordring at være kirke i et sekulariseret samfund. Men det er vores opgave at nå mennesker omkring vore kirker med evangeliet. Og det betyder i praksis, at vi både skal fortælle det glade budskab og demonstrere det i praksis. Der er mere end nogensinde brug for, at kirkerne blander sig i det sociale arbejde i vort land, for stat og kommuner fattes penge. Flere af vore menigheder har allerede gode erfaringer med socialt arbejde, og mulighederne er mange. Hvis vi skal have kontakt med nye mennesker i vores menigheder, så er det vigtigt, at det, der sker i kirken, er relevant for kirkefremmede. At gudstjenesterne henvender sig til søgende mennesker, for dem er der mange af i vort land, og at vi er parate til at dele vort liv med de nye mennesker, vi får kontakt med. For to år siden gik vi Gennem en åben dør. Sidste år Gik vi efter kærligheden og i år er temaet: Jorden er fuld af Guds herlighed. Hvordan får vi del i den? Jesus siger i bjergprædikenen: Søg først Guds Rige og hans retfærdighed. Det er kernen i - 3 -

4 kristenlivet. Det er enkelt og lige til, men hvor er det svært. Jeg har ofte undret mig over Israels folk, der igen og igen vendte Gud ryggen for at tilbede afguderne. Selv om de havde fået kraftige advarsler mod at gøre det, og selv om de blev straffet hårdt hver gang. Men hvis afguderne er det, der fjerner opmærksomheden fra Guds Rige, så er vi jo i samme båd i dag. Så har vi endnu flere afguder, end Israels folk havde. Når jeg tænker efter, hvad jeg bruger min tid på, så må jeg erkende, at Gud får en alt for lille del af dagens timer, og meget af det, jeg bruger tid på, er med til at fjerne min opmærksomhed fra Gud og det, han vil sige til mig. Kan jeg, og kan du, blive bedre til at leve det autentiske liv, hvor Gud får førstepladsen? Kan vi som menigheder blive bedre til at vise mennesker, hvordan et menneskeliv kan leves i harmoni med det liv, Gud har tænkt, vi skal leve, så vil mange flere mennesker i vort sekulariserede samfund opdage, at Jorden virkelig er fuld af Guds herlighed. Vil I være med til at gøre den vision til virkelighed? Efter formandstalen var der anledning til kommentarer. Der blev foreslået, at udvalget, der arrangerer missionsstævnet, bliver udvidet med repræsentanter for de nye etniske menigheder, idet dansk inden længe åbenbart bliver danske baptisters mindretalssprog! 7. Forelæggelse af årsberetningen Mogens Andersen supplerede afsnittet om Kirkebøger (se Håndbogen s. 23) ved at fortælle, at besøg var aflagt i Kirkeministeriet, hvor det forlanges, at oplysninger, der kun fremgår af vores kirkebøger, indføres via PC i Den nye Kirkebog, inden vores kirkebøger kan afleveres. I Justitsministeriet arbejder man pt. med at finde en løsning på, hvordan et kirkesamfund kan ændre status fra anerkendt til godkendt trossamfund. I afsnittet om Partnere og projekter (s. 37, 2. spalte øverst) ønskede ledelsen at ændre den udsendte tekst til følgende: Samarbejdet med UEBB har været præget af den verserende revisionssag, hvor det har vist sig, at den tidligere generalsekretær på ulovlig vis har forsøgt at overdrage nye projekter til en anden organisation (ændringen er her kursiveret). Lone Møller-Hansen præsenterede en engelsk udgave af FAQ om baptister, hvorpå hun takkede Bent Hylleberg for en skrivende indsats ved vort blad gennem mere end 25 år. Landskonferencen modtog en hilsen fra baptister i Rwanda (fra AEBR) ved Eduard Ntakirutimana, hvorpå IM-sekretæren takkede Hanne og Hartvig Weber-Hansen for tjenesten i Rwanda efter deres nylige hjemkomst. Ledelsens årsberetning blev herpå enstemmigt godkendt. 8. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af årsrapport Ulla Holm forelagde regnskabet for 2010 (se Håndbogen s ), og Erik Søndergaard redegjorde for BiDs status og likvide midler. Ulla Holm pegede på, at basisbudgettet i store træk var overholdt, og at årsregnskabet viste et overskud på kr inkl. arvemidler på kr , fordelt på 2 arvesager. På indtægtssiden udgjorde menighedernes bidrag 99% af budgettet. For første gang i de senere år har vi ikke forbrugt af BiDs formue, men vi har i 2010 forøget denne med kr Ulla Holm supplerede det trykte regnskab med diagrammer. Først ses menighedernes bidrag gennem de seneste 9 år. Ved omlægningen af regnskabet til en basis- og en projektdel i 2007 fik bidragene et løft. Siden da har menighedernes samlede bidrag ligget tæt på 3,1 mio

5 Menighedernes bidrag : Fordelingen af indtægter til basisøkonomien: Arv Andet Renter Projektbidrag Bidrag fra mgh. Tips/lotto Som det ses, er menighedernes bidrag BaptistKirkens livsgrundlag. De udgør halvdelen af indtægterne. Tips- og lottomidler samt eksterne projektbidrag udgør en god bid af resten. Fordeling af udgifter til basisøkonomien: Aktiviteter Ml.kirkeligt Administration Løn Sekretariat Ledelse Andre omk Som det ses, er broderparten af udgifterne brugt på løn, administration og Sekretariat. Basisudgifterne var på i alt 2,6 mio. kr. næsten én mio. kr. mindre end i Færre ansatte og mindre husleje på Sekretariatet er årsagen hertil. Med aktiviteter menes udvalgsarbejde, hjemmeside, køb af konsulentydelse samt resultat af missionsstævnet

6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt ledsaget med en stor tak til Ulla Holm og Erik Søndergaard. 9. Vedtagelse af budget for året 2012 Budgettet behandles på Landskonferencens 2. samling i november. 10. Forslag fra ledelsen 10.1 Forslag om vedtægtsændring Ledelsen foreslog en ændring til Vedtægter for Baptistkirken i Danmark ( 8.2): Sætningen BaptistKirkens revisor skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor foreslås erstattet med denne tekst: Der vælges en uafhængig revisor (foreningsvalgt) med en kvalificeret revisoruddannelse og gyldig ansvarsforsikring. Begrundelsen, der ledsagede forslaget, lød således: Der er ikke lovmæssige krav om, at regnskaber, der udarbejdes i BaptistKirken, skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det kan derfor påføre BaptistKirken en unødig omkostning at skulle leve op til den nuværende vedtægts krav. Hvis det findes mest formålstjenligt, kan man efter ændringen fortsat vælge en registreret eller statsautoriseret revisor, men vi er ikke bundet af det. Erik Søndergaard forelagde forslaget, der i henhold til vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende landskonferencer. Ændringen er blevet mulig i kraft af nye retningslinjer for regnskaber med den størrelse, som BiDs økonomi nu udviser. Han præciserede også, at den revisor, som landskonferencen vælger, kun reviderer BiDs regnskab, mens regnskaber, hvori der figurerer eksterne midler, er underlagt anden revision. Flere gav udtryk for betænkelighed ved forslaget: Hvad tænkes der på med en kvalificeret revisoruddannelse? Og hvilken ansvarsforsikring tænkes der på? Der blev alternativt anbefalet, at vi overvejer at indhente tilbud på revision af registreret eller statsautoriseret revisor. Andre udtrykte tryghed ved ledelsens forslag ikke mindst efter oplysning om, at ØU er ansvarlig for at opfylde de nævnte kriterier til valg af BiDs revisor. Afstemning: Til en vedtægtsændring kræves der ¾ majoritet. 1. afstemning faldt således ud: Af 138 afgivne stemmer stemte 122 ja (88 %), 5 nej og 11 blanke. Forslaget blev således vedtaget Forslag vedrørende Dutabarane Der er i begyndelsen af 2011 indsendt ansøgning til Danida om et nyt projekt (D2) i forlængelse af det nuværende projekt (D1). På et udsendt bilag var D2 beskrevet i detaljer, og menighederne havde kunnet rekvirere en engelsk version af teksten. Ledelsen har tidligere besluttet, at projekter over 3 millioner DKK med offentlig støtte skal forelægges Landskonferencen til vedtagelse. Da D2 er et projekt til 8 millioner, skulle det således forelægges Landskonferencen. Det skete med såvel ledelsens som IM-udvalgets anbefaling. Af det udsendte bilag fremgik bl.a. følgende om Dutabarane 2 (anført med kursiv): Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er rådgivende for udviklingsbistandens ansvarlige minister, har på sit møde den 8. juni indstillet BaptistKirkens ansøgning om Netværksdannelse og udrustning af kirkerne i Burundi i kampen mod hiv og aids (Dutabarane) til godkendelse. Formelt set skal ministeren godkende det, før ansøgningen endeligt kan bevilliges. Formål - 6 -

7 Projektets overordnede målsætning er at forhindre nye infektioner af hiv og aids i Burundi og gennem fortalervirksomhed aktivere myndigheder og lokale kirker til at give omsorg og støtte til personer, der er ramt af eller påvirket af hiv og aids. Dette gøres i projektet ved at udvide og styrke D1 s netværk af nationale kirkesamfund og sætte dem i stand til effektivt at engagere sig i bekæmpelse af hiv og aids i hele Burundi. Samtidig udruster projektet 400 lokale kirker til aktivt at gennemføre bæredygtige kirke-baserede programmer inden for hiv- og aids-forebyggelse, omsorg og støtte. Målgruppe Målgruppen er 400 kirker med et medlemstal på ca samt deres kontaktflade. Der lægges især vægt på at uddanne unge mennesker og kirkeledere. Også udsatte børn involveres, ligesom personer, der har hiv og aids, involveres i projektet, blandt andet gennem deltagelse i låne- og sparegrupper. Den indirekte målgruppe omfatter bl.a. de nuværende 28 kirkesamfund, der er medlem af D1 og har mere end menigheder og en medlemsskare på mere end én million burundiere, samt unge i og uden for skolerne i 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Vælg Livet ) og voksne i lokalsamfundene i de 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Familier for Livet ). Periode Projektets forventede start er 1. august 2011, og det slutter 31. december Når vi skriver forventet start, er det, fordi vi planlægger at lave en forlængelse af D1 for at få brugt alle pengene i dette projekt. Det vil betyde at D2 vil komme tilsvarende senere i gang. Økonomi Samlet set er ansøgningen på DKK. I projektet er inkluderet løn til en udsendt medarbejder i (mindst) 1½ år (DKK ). Der arbejdes på at finde yderligere finansiering til at forlænge den udsendte medarbejders kontrakt. I projektet er indlagt 4 tilsynsrejser til IM-sekretæren (DKK ), oplysningsmidler (DKK ) samt administrationsbidrag, der kan andrage DKK over de 3½ år. Risiko BiD hæfter i dette projekt for hele projektsummen, såfremt projektet ikke afsluttes korrekt. Den samlede projektsum vil dog ikke blive overført i én ombæring, men løbende efter opstillede budgetter for perioden. Der er løbende regnskabskontrol og opfølgning, ligesom der fremsendes kvartalsmæssige regnskaber, og en årlig revision af regnskaber er obligatorisk. Såfremt BiD får mistanke om uregelmæssigheder, kan vi stoppe projektet og dermed reducere risikoen. Endvidere er formålet med de 4 tilsynsbesøg også at reducere denne risiko. Samarbejde BiD har indgået en samarbejdsaftale med Dutabarane om at ansøge om nye projekter og fortsat støtte udviklingen af det kirkelige netværk. Aftalen har ingen direkte økonomiske forpligtelser. Det er tillige målet, at D2 skal arbejde på at frigøre sig fra at være afhængig af BiD som primær led til (offentlige) donorer. Dutabarane har også projekter støttet af bl.a. den canadiske pendant til Danida, ligesom 3-4 andre mindre projekter er støttet af andre. Ebbe Holm, formand for IM-udvalget, forelagde D2. Han glædede sig over, at BiD i kraft af Danida-midler kan gennemføre et projekt, der kommer hele Burundis folk til gode i et samarbejde mellem mange afrikanske kirkesamfund. Især ønskede han at henlede konferencens opmærksomhed på afsnittet om BiDs risiko i projektet. Mange deltog i samtalen. Alle delte glæden over de tiltag, som D2 gør mulig. Men der blev også givet udtryk for bekymringer: Er BiD stor nok til at drive så store projekter? Er det forsvarligt, at der ikke er plads til en udsendt medarbejder i mere end 1½ år? - 7 -

8 Har BiD som projektansvarlig den nødvendige franskkyndige kapacitet med Afrikaerfaring på stedet gennem hele perioden? Især var det BiDs økonomiske risiko der i værste fald andrager 8 millioner DDK, der blev spurgt ind til: Er økonomistyring, revision og de nævnte tilsynsbesøg tilstrækkelige til at sikre en forsvarlig økonomi? Ebbe Holm oplyste, at IM-udvalget har taget kontakt til European Baptist Mission om evt. bistand vedr. projektstyringen, hvis BiDs kræfter ikke slår til. Der er planlagt møde herom i september. Men erfaringerne fra D1 kommer os til hjælp. Samarbejdet med Danida sikrer en meget stram kontrol vedr. projektets økonomi. I begge lande er vi underlagt streng ekstern revision, og ingen midler overføres, før der foreligger både rapporter og bilag på dokumenterede udgifter. Erfarne Burundi-kendere gjorde opmærksom på, at den skepsis og de bekymringer, der var rejst, kunne være berettigede, men samarbejde kan ikke bygges på mistillid. Hvis vi vil noget sammen med Burundis folk, skal der bygges på tillid. Det viser al erfaring. Samtidigt blev vi mindet om, at netop nu trænger UEBB til vores hjælp. Det vil kræve mange af BiDs kræfter. Vi må ikke forsømme vor søsterkirke til fordel for et stort D2. I drøftelsen fremkom forslag om at udskyde afstemningen til landskonferencens 2. del (i november) efter IM-udvalgets møde med European Baptist Mission. Ingen ønskede dog at fastholde dette, da det blev oplyst, at en sådan vedtagelse ville stille medarbejdere i Burundi ved D1 i en vanskelig situation, fordi D2 i så fald udskydes. Efter information om, hvad Dutabarane betyder nemlig: Lad os hjælpe hinanden eller Lad os beskytte hinanden var landskonferencen klar til at stemme om D2. Af 134 afgivne stemmer var 105 ja, 11 nej og 18 blanke. Forslaget var vedtaget. 11. Forslag indsendt fra menighederne Der var ikke modtaget forslag fra menighederne. 12. Valg 12.1 Formand for BiD (valgperiode 1 år) Ikke andre end Mogens Andersen var foreslået, og han blev ved første afstemning valgt med 144 af 148 afgivne stemmer, hvilket konferencen markerede med applaus. Mogens Andersen takkede Jan Johannsen for hans 2-årige engagement i ledelsen To medlemmer til ledelsen (valgperiode 2 år) De 3 kandidater og deres drøm om BiD blev præsenteret af Lone Møller-Hansen. Afstemningen gav resultatet, at Søren P. Grarup (Silkeborg, 114 stemmer) og Claus Mester-Christensen (Citykirken, 112 stemmer) blev valgt, mens Niels Kristensen (Vrå, 39 stemmer) blev suppleant. 13. Vision for BiDs arbejde i de kommende år Gruppearbejde, udenfor referat. 14. Kommende missionsstævne og Landskonferencer Landskonferencens 2. samling i 2011 blev fastsat til 12. november på Rosborg Gymnasium, Vejle. Spørgsmålet blev nu, hvornår missionsstævnet 2012 skulle afholdes, idet skolernes sommerferie rykker én uge frem næste år. Derfor har Pinsekirken flyttet deres stævne til uge 29. Og da der er fælles landslejr for alle danske spejderkorps med forventelig op mod deltagere i uge 30, stillede ledelsen forslag om uge 31 (dvs ) i Mariager. Samtidigt blev der stillet forslag om, at stævnet i Mariager i 2012 bliver afholdt i samarbejde med Missionsforbundet (MF) to kirker, ét fælles stævne

9 Forslagene blev godt modtaget både af Spejderkorpset og af Stævneudvalget. Man pegede på flere perspektiver i et sådant samarbejde, gerne for mere end ét år. Der blev også påpeget, at vi under alle omstændigheder nu har brug for at gennemtænke idéen med missionsstævnet efter 12 år i Mariager. Stævneudvalget skal fremover også tænke inklusivt om de årige uden børn, idet disse har forsømt stævnet de senere år. Vi skal endvidere sikre kvalitet på stævnet: Vi vil Kristus og meget mere for alle. Bo Lundgaard (BBU-konsulent og forbundsformand i MF) mindede om, at MF og BiD de senere år har samarbejdet på flere felter. Ledelserne har let ved at samarbejde, men det kniber erfaringsmæssigt med græsrødderne. Et fælles stævne kan blive en god udfordring lokalt, hvor baptister og MF ere lever side om side. MF har også gode erfaringer, når det gælder om at inkludere de årige uden børn! Til sidst blev der opsendt en efterlysning, når det gælder de tanker, som ledelserne i såvel BiD som MF har gjort om perspektivet i et sådant samarbejde hvis det ikke blot skal blive et blødt mellemår. Samtalen sluttede med afstemninger. Alle stemte for, at missionsstævnet 2012 afholdes i uge 31 i Mariager i samarbejde med Missionsforbundet. 15. Eventuelt Konferencen sluttede med forbøn for ledelsen og for vores ansatte ved Per Nørgaard. Tølløse, 10. august 2011 Bent Hylleberg, sekretær København, 22. august 2011 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Tårs, 1. september 2011 Hans Ullemose Pedersen, ordstyrer Sæby, 10. september 2011 Jan Christensen, ordstyrer København, 22. september 2011 Mogens Andersen Søren P. Grarup Anita Lindholst Claus Mester-Christensen Erik Søndergaard - 9 -

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange.

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange. BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 25 12. årgang onsdag den 22. juni 2011 Indhold Hanne og Hartvig på vej hjem Kunne du brænde for en ny fælleskirkelig, kristen efteruddannelse af ledere? Sang og musik i de

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere