Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30"

Transkript

1 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen ved Mogens Andersen. Vi fulgte den udsendte dagsorden, der så således ud: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede 152 stemmeberettigede, inkl. de to nye menigheder, som blev optaget (se nedenfor). 2. Valg af stemmetællere Birthe Roesdahl, Karin Heilesen, Jens Kvist, Erik Pinholt, Torsten Wendel Hansen og Ulla Holm blev valgt. 3. Valg af ordstyrer og sekretær Ordstyrere: Hans Ullemose Pedersen (Østervrå Baptistmgh.) og Jan Christensen (Sæby). Sekretærer: Bent Hylleberg (Tølløse) og Gitte Elleby Jørgensen (BiD). 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyreren forelagde dagsordenen og konstaterede, at alle formalia var overholdt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt. 5. Optagelse af Chin Bethel Church og Nordjylland Chin Church Mogens Andersen omtalte de to menigheders ansøgninger, kaldte de tilstedeværende fra de to menigheder frem og udtrykte stor glæde over at kunne byde begge menigheder velkommen i BiD. Repræsentanter fra ledelsen havde besøgt begge menigheder, og der var udarbejdet vedtægter på både chin og dansk. Chin Bethel Church i Skjern har fået Brande menighed som venskabsmenighed, og Nordjylland Chin Church, der har hjemsted i Frederikshavn, bliver knyttet til menigheden her. De to chin-menigheder har samme præst, pastor Emmanuel Cin Zah Van Ceu, der blev indsat ved en gudstjeneste med repræsentanter fra BiD sidst i juni. Landskonferencen havde på forhånd modtaget følgende oplysninger om menighederne, der begge består af flygtninge fra Burma/Myanmar: Chin Bethel Church blev dannet

2 april 2004 i Ølgod. Menigheden tæller i dag ca. 80 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de ca. 150 i menigheden. På en typisk søndag samles ca. 100 til gudstjeneste. Menigheden mødes normalt i Luthersk Missions Hus i Skjern og Indre Missions Hus i Ølgod. - Nordjylland Chin Church hed oprindelig Nordjylland Chin Christian Fellowship (NCCF). Den blev etableret 26. december 2006, men ændrede navn i Den tæller i dag ca. 60 voksne medlemmer. Tælles børnene med, er de i alt ca. 95. Til en normal gudstjeneste er der typisk ca. 60 børn og voksne. Menigheden samles i Baptistkirken i Frederikshavn. Repræsentanter fra de to menigheder bragte hilsner: Vi ser frem til samarbejdet med jer, til at være verdens lys i Danmark. Vi kan ikke stå alene, vi har brug for hinanden. Tak for modtagelsen. Konferencen optog begge menigheder med akklamation. Herpå bad Søren P. Grarup for menighedernes mission under medvirken af repræsentanter fra venskabsmenigheder og ledelse. Lone Møller-Hansen sluttede med at bede om Guds velsignelse over menighedernes præst. 6. Formandens tale v. Mogens Andersen Forandringens vinde blæser over kloden, og blæsten er stærkere end nogensinde før. Internet og TV har bevirket, at vi kan se alt, hvad der sker på kloden. En begivenhed når os på få minutter, og på Google Street View kan vi se, hvordan der ser ud, hvor vi skal holde ferie. Vi rejser som aldrig før, på kryds og tværs af kloden. Det koster brændstof og afgiver CO2. Klimaforandringerne er ikke længere teori, det er en daglig kendsgerning, når vi ser oversvømmelser, tyfoner, stigende oliepriser, smeltende gletschere, tørke og skovbrande. Folkeslag flygter fra forfølgelse, sult og håbløse levevilkår og spredes ud over den vestlige verden. Danmark er derfor blevet multikulturelt, og ordet integration er et dagligdags ord i vort sprog. De mange migrantmenigheder, der etableres i vort land, har også sat sit præg på vort kirkesamfund. På et år har vi optaget fem nye menigheder i BaptistKirken, og i dag er næsten 20 % af vore menigheder migrantmenigheder. Herudover består mange af de etnisk danske menigheder af grupper af migranter, der ikke har etableret egen menighed men fungerer i fællesskab med danskerne på forskellig vis. Et forsigtigt skøn vedrørende det ugentlige gudstjenestebesøg vil vise, at op mod halvdelen af dem, der fejrer gudstjeneste i BaptistKirken, er af anden etnisk herkomst end dansk. I det danske samfund er sekulariseringen stærkere end nogensinde. Det fik jeg en bekræftelse på for et par uger siden, da der dumpede et brev ind i postkassen fra Kræftens Bekæmpelse. Det var en forskningsrapport vedrørende helbredsforhold i danske trossamfund. Rapporten beskriver Danmark som et land, der har accepteret sekulære traditioner. Det første land der frigav pornografien. Fri abort op til 12. uge og godkendelse af vielser mellem bøsser og lesbiske. Ifølge rapporten betegnes Danmark blandt sociologer som et af de mindst religiøse lande i verden. Man forudså derfor, at der er stor forskel på aktive kristne og befolkningen generelt. Og det ser ud til at holde stik, for rapporten påviser en markant nedsat dødelighed blandt medlemmer af Adventistkirken og BaptistKirken. Sekulariseringen har bevirket, at kristne begreber, der førhen var almindelig lærdom, i dag er ukendte. For den opvoksende generation er kristendom blot en blandt mange forskellige religioner. Samtidig er kirkens autoritet forsvundet. I dag forholder folk sig til, hvad vi som kristne fortæller dem, og hvad vi faktisk gør. Selvransagelse Disse forandringer omkring os, de nye folkeslag med helt andre traditioner og vort samfunds tab at kristne værdier, bør give anledning til alvorlig selvransagelse af vores måde at være kirke på. Vort solide teologiske fundament er nærmest blevet en hæmsko for os, fordi vi ofte bruger et sprog, som andre ikke forstår. Vi synger salmer med tekster, som vi har svært ved at forklare betydningen af. Og vi accepterer det, fordi vi har vænnet os til det, og fordi det er lettest at gøre, som vi plejer. Men kirkefremmede, - 2 -

3 der kommer ind i vore kirker, er ikke vokset op med det specielle sprog, som Grundtvig og andre gamle forfattere brugte. Musikken, som generelt fylder meget i folks dagligdag, er også i vore kirker ude af trit med nutidens musik. Derfor bliver det, der sker i kirken, for mange mennesker noget, der er så langt fra deres dagligdag, at det fantastiske budskab, vi faktisk har at byde på, ikke høres, fordi kirken vælges fra. Undersøgelser viser, at 66 % af danskerne tror på Gud, 25 % tror at Jesus er Guds søn, 75 % går sjældent i kirke, og kun 2 % går i kirke ugentligt. Hvorfor er der et så markant gab mellem danskernes tro og deres kirkegang? Er det, fordi kirken ikke er up to date? Jeg tror det. For budskabet fejler ikke noget. Det er stadig verdens bedste og mest revolutionerende budskab. Det er nu oven i købet videnskabelig bevist, at kristne lever markant længere end ikke kristne. Der er heldigvis menigheder i Danmark, der oplever vækst. Kraftig vækst endda. Ofte har de stået ved en korsvej, hvor valget stod mellem at lukke menigheden eller at være menighed på en anden måde. Jan Kornholt har fortalt om menigheder i Sverige og i England, der har været i den situation, men som i dag er livskraftige menigheder. På præste- og lederkurset i maj fortalte Thomas Risager fra Metodistkirken i Odense, at de for få år siden vaklede mellem at lukke kirken eller at prøve at satse helt anderledes. Der var næsten intet liv tilbage i kirken. I dag summer kirken af aktiviteter og nyt liv takket være målrettet satsning på gospelkor og gudstjenester, der er up to date og målrettet kirkefremmede mennesker. I Prædikerens Bog kap. 3 læser vi de kendte ord: Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. Jesus holdt ikke fast i traditionerne. Tværtimod læser vi gang på gang, at han gjorde oprør mod traditioner, som tiden var løbet fra, og som ikke var til gavn for mennesker. Fx da disciplene på en sabbat blev sultne og spiste af kornet på marken, og blev mødt med farisæernes hårde kritik: Har I ikke hørt, hvad David og hans mænd gjorde, da de blev sultne?, sagde Jesus. De gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene. To fokusområder Har vi bygget traditioner op, som trænger til at rives ned for at give plads til nyt liv? Har vi vænnet os til, at den stille stagnation er en naturlig tilstand for vore menigheder? - Vi er dygtige til at organisere og udvikle strukturer og til at drøfte teologi. Jeg tror, at vi nu har brug for at flytte fokus til noget af det helt centrale ved at være kirke. Vores åndelige udvikling og vækst og vores relationer med hinanden og med mennesker uden for kirkernes trygge rammer. Vi skal tale mere konkret om det i morgen, når vi har visionsdrøftelse. I ledelsen har vi udvalgt disse to fokusområder, og vi vil opfordre til, at vi i fællesskab arbejder målrettet med dem i de kommende år. Det er en udfordring at være kirke i et sekulariseret samfund. Men det er vores opgave at nå mennesker omkring vore kirker med evangeliet. Og det betyder i praksis, at vi både skal fortælle det glade budskab og demonstrere det i praksis. Der er mere end nogensinde brug for, at kirkerne blander sig i det sociale arbejde i vort land, for stat og kommuner fattes penge. Flere af vore menigheder har allerede gode erfaringer med socialt arbejde, og mulighederne er mange. Hvis vi skal have kontakt med nye mennesker i vores menigheder, så er det vigtigt, at det, der sker i kirken, er relevant for kirkefremmede. At gudstjenesterne henvender sig til søgende mennesker, for dem er der mange af i vort land, og at vi er parate til at dele vort liv med de nye mennesker, vi får kontakt med. For to år siden gik vi Gennem en åben dør. Sidste år Gik vi efter kærligheden og i år er temaet: Jorden er fuld af Guds herlighed. Hvordan får vi del i den? Jesus siger i bjergprædikenen: Søg først Guds Rige og hans retfærdighed. Det er kernen i - 3 -

4 kristenlivet. Det er enkelt og lige til, men hvor er det svært. Jeg har ofte undret mig over Israels folk, der igen og igen vendte Gud ryggen for at tilbede afguderne. Selv om de havde fået kraftige advarsler mod at gøre det, og selv om de blev straffet hårdt hver gang. Men hvis afguderne er det, der fjerner opmærksomheden fra Guds Rige, så er vi jo i samme båd i dag. Så har vi endnu flere afguder, end Israels folk havde. Når jeg tænker efter, hvad jeg bruger min tid på, så må jeg erkende, at Gud får en alt for lille del af dagens timer, og meget af det, jeg bruger tid på, er med til at fjerne min opmærksomhed fra Gud og det, han vil sige til mig. Kan jeg, og kan du, blive bedre til at leve det autentiske liv, hvor Gud får førstepladsen? Kan vi som menigheder blive bedre til at vise mennesker, hvordan et menneskeliv kan leves i harmoni med det liv, Gud har tænkt, vi skal leve, så vil mange flere mennesker i vort sekulariserede samfund opdage, at Jorden virkelig er fuld af Guds herlighed. Vil I være med til at gøre den vision til virkelighed? Efter formandstalen var der anledning til kommentarer. Der blev foreslået, at udvalget, der arrangerer missionsstævnet, bliver udvidet med repræsentanter for de nye etniske menigheder, idet dansk inden længe åbenbart bliver danske baptisters mindretalssprog! 7. Forelæggelse af årsberetningen Mogens Andersen supplerede afsnittet om Kirkebøger (se Håndbogen s. 23) ved at fortælle, at besøg var aflagt i Kirkeministeriet, hvor det forlanges, at oplysninger, der kun fremgår af vores kirkebøger, indføres via PC i Den nye Kirkebog, inden vores kirkebøger kan afleveres. I Justitsministeriet arbejder man pt. med at finde en løsning på, hvordan et kirkesamfund kan ændre status fra anerkendt til godkendt trossamfund. I afsnittet om Partnere og projekter (s. 37, 2. spalte øverst) ønskede ledelsen at ændre den udsendte tekst til følgende: Samarbejdet med UEBB har været præget af den verserende revisionssag, hvor det har vist sig, at den tidligere generalsekretær på ulovlig vis har forsøgt at overdrage nye projekter til en anden organisation (ændringen er her kursiveret). Lone Møller-Hansen præsenterede en engelsk udgave af FAQ om baptister, hvorpå hun takkede Bent Hylleberg for en skrivende indsats ved vort blad gennem mere end 25 år. Landskonferencen modtog en hilsen fra baptister i Rwanda (fra AEBR) ved Eduard Ntakirutimana, hvorpå IM-sekretæren takkede Hanne og Hartvig Weber-Hansen for tjenesten i Rwanda efter deres nylige hjemkomst. Ledelsens årsberetning blev herpå enstemmigt godkendt. 8. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af årsrapport Ulla Holm forelagde regnskabet for 2010 (se Håndbogen s ), og Erik Søndergaard redegjorde for BiDs status og likvide midler. Ulla Holm pegede på, at basisbudgettet i store træk var overholdt, og at årsregnskabet viste et overskud på kr inkl. arvemidler på kr , fordelt på 2 arvesager. På indtægtssiden udgjorde menighedernes bidrag 99% af budgettet. For første gang i de senere år har vi ikke forbrugt af BiDs formue, men vi har i 2010 forøget denne med kr Ulla Holm supplerede det trykte regnskab med diagrammer. Først ses menighedernes bidrag gennem de seneste 9 år. Ved omlægningen af regnskabet til en basis- og en projektdel i 2007 fik bidragene et løft. Siden da har menighedernes samlede bidrag ligget tæt på 3,1 mio

5 Menighedernes bidrag : Fordelingen af indtægter til basisøkonomien: Arv Andet Renter Projektbidrag Bidrag fra mgh. Tips/lotto Som det ses, er menighedernes bidrag BaptistKirkens livsgrundlag. De udgør halvdelen af indtægterne. Tips- og lottomidler samt eksterne projektbidrag udgør en god bid af resten. Fordeling af udgifter til basisøkonomien: Aktiviteter Ml.kirkeligt Administration Løn Sekretariat Ledelse Andre omk Som det ses, er broderparten af udgifterne brugt på løn, administration og Sekretariat. Basisudgifterne var på i alt 2,6 mio. kr. næsten én mio. kr. mindre end i Færre ansatte og mindre husleje på Sekretariatet er årsagen hertil. Med aktiviteter menes udvalgsarbejde, hjemmeside, køb af konsulentydelse samt resultat af missionsstævnet

6 Regnskabet blev enstemmigt godkendt ledsaget med en stor tak til Ulla Holm og Erik Søndergaard. 9. Vedtagelse af budget for året 2012 Budgettet behandles på Landskonferencens 2. samling i november. 10. Forslag fra ledelsen 10.1 Forslag om vedtægtsændring Ledelsen foreslog en ændring til Vedtægter for Baptistkirken i Danmark ( 8.2): Sætningen BaptistKirkens revisor skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor foreslås erstattet med denne tekst: Der vælges en uafhængig revisor (foreningsvalgt) med en kvalificeret revisoruddannelse og gyldig ansvarsforsikring. Begrundelsen, der ledsagede forslaget, lød således: Der er ikke lovmæssige krav om, at regnskaber, der udarbejdes i BaptistKirken, skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det kan derfor påføre BaptistKirken en unødig omkostning at skulle leve op til den nuværende vedtægts krav. Hvis det findes mest formålstjenligt, kan man efter ændringen fortsat vælge en registreret eller statsautoriseret revisor, men vi er ikke bundet af det. Erik Søndergaard forelagde forslaget, der i henhold til vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende landskonferencer. Ændringen er blevet mulig i kraft af nye retningslinjer for regnskaber med den størrelse, som BiDs økonomi nu udviser. Han præciserede også, at den revisor, som landskonferencen vælger, kun reviderer BiDs regnskab, mens regnskaber, hvori der figurerer eksterne midler, er underlagt anden revision. Flere gav udtryk for betænkelighed ved forslaget: Hvad tænkes der på med en kvalificeret revisoruddannelse? Og hvilken ansvarsforsikring tænkes der på? Der blev alternativt anbefalet, at vi overvejer at indhente tilbud på revision af registreret eller statsautoriseret revisor. Andre udtrykte tryghed ved ledelsens forslag ikke mindst efter oplysning om, at ØU er ansvarlig for at opfylde de nævnte kriterier til valg af BiDs revisor. Afstemning: Til en vedtægtsændring kræves der ¾ majoritet. 1. afstemning faldt således ud: Af 138 afgivne stemmer stemte 122 ja (88 %), 5 nej og 11 blanke. Forslaget blev således vedtaget Forslag vedrørende Dutabarane Der er i begyndelsen af 2011 indsendt ansøgning til Danida om et nyt projekt (D2) i forlængelse af det nuværende projekt (D1). På et udsendt bilag var D2 beskrevet i detaljer, og menighederne havde kunnet rekvirere en engelsk version af teksten. Ledelsen har tidligere besluttet, at projekter over 3 millioner DKK med offentlig støtte skal forelægges Landskonferencen til vedtagelse. Da D2 er et projekt til 8 millioner, skulle det således forelægges Landskonferencen. Det skete med såvel ledelsens som IM-udvalgets anbefaling. Af det udsendte bilag fremgik bl.a. følgende om Dutabarane 2 (anført med kursiv): Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, der er rådgivende for udviklingsbistandens ansvarlige minister, har på sit møde den 8. juni indstillet BaptistKirkens ansøgning om Netværksdannelse og udrustning af kirkerne i Burundi i kampen mod hiv og aids (Dutabarane) til godkendelse. Formelt set skal ministeren godkende det, før ansøgningen endeligt kan bevilliges. Formål - 6 -

7 Projektets overordnede målsætning er at forhindre nye infektioner af hiv og aids i Burundi og gennem fortalervirksomhed aktivere myndigheder og lokale kirker til at give omsorg og støtte til personer, der er ramt af eller påvirket af hiv og aids. Dette gøres i projektet ved at udvide og styrke D1 s netværk af nationale kirkesamfund og sætte dem i stand til effektivt at engagere sig i bekæmpelse af hiv og aids i hele Burundi. Samtidig udruster projektet 400 lokale kirker til aktivt at gennemføre bæredygtige kirke-baserede programmer inden for hiv- og aids-forebyggelse, omsorg og støtte. Målgruppe Målgruppen er 400 kirker med et medlemstal på ca samt deres kontaktflade. Der lægges især vægt på at uddanne unge mennesker og kirkeledere. Også udsatte børn involveres, ligesom personer, der har hiv og aids, involveres i projektet, blandt andet gennem deltagelse i låne- og sparegrupper. Den indirekte målgruppe omfatter bl.a. de nuværende 28 kirkesamfund, der er medlem af D1 og har mere end menigheder og en medlemsskare på mere end én million burundiere, samt unge i og uden for skolerne i 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Vælg Livet ) og voksne i lokalsamfundene i de 17 provinser, som påvirkes af dem, der gennemgår D1 s kurser ( Familier for Livet ). Periode Projektets forventede start er 1. august 2011, og det slutter 31. december Når vi skriver forventet start, er det, fordi vi planlægger at lave en forlængelse af D1 for at få brugt alle pengene i dette projekt. Det vil betyde at D2 vil komme tilsvarende senere i gang. Økonomi Samlet set er ansøgningen på DKK. I projektet er inkluderet løn til en udsendt medarbejder i (mindst) 1½ år (DKK ). Der arbejdes på at finde yderligere finansiering til at forlænge den udsendte medarbejders kontrakt. I projektet er indlagt 4 tilsynsrejser til IM-sekretæren (DKK ), oplysningsmidler (DKK ) samt administrationsbidrag, der kan andrage DKK over de 3½ år. Risiko BiD hæfter i dette projekt for hele projektsummen, såfremt projektet ikke afsluttes korrekt. Den samlede projektsum vil dog ikke blive overført i én ombæring, men løbende efter opstillede budgetter for perioden. Der er løbende regnskabskontrol og opfølgning, ligesom der fremsendes kvartalsmæssige regnskaber, og en årlig revision af regnskaber er obligatorisk. Såfremt BiD får mistanke om uregelmæssigheder, kan vi stoppe projektet og dermed reducere risikoen. Endvidere er formålet med de 4 tilsynsbesøg også at reducere denne risiko. Samarbejde BiD har indgået en samarbejdsaftale med Dutabarane om at ansøge om nye projekter og fortsat støtte udviklingen af det kirkelige netværk. Aftalen har ingen direkte økonomiske forpligtelser. Det er tillige målet, at D2 skal arbejde på at frigøre sig fra at være afhængig af BiD som primær led til (offentlige) donorer. Dutabarane har også projekter støttet af bl.a. den canadiske pendant til Danida, ligesom 3-4 andre mindre projekter er støttet af andre. Ebbe Holm, formand for IM-udvalget, forelagde D2. Han glædede sig over, at BiD i kraft af Danida-midler kan gennemføre et projekt, der kommer hele Burundis folk til gode i et samarbejde mellem mange afrikanske kirkesamfund. Især ønskede han at henlede konferencens opmærksomhed på afsnittet om BiDs risiko i projektet. Mange deltog i samtalen. Alle delte glæden over de tiltag, som D2 gør mulig. Men der blev også givet udtryk for bekymringer: Er BiD stor nok til at drive så store projekter? Er det forsvarligt, at der ikke er plads til en udsendt medarbejder i mere end 1½ år? - 7 -

8 Har BiD som projektansvarlig den nødvendige franskkyndige kapacitet med Afrikaerfaring på stedet gennem hele perioden? Især var det BiDs økonomiske risiko der i værste fald andrager 8 millioner DDK, der blev spurgt ind til: Er økonomistyring, revision og de nævnte tilsynsbesøg tilstrækkelige til at sikre en forsvarlig økonomi? Ebbe Holm oplyste, at IM-udvalget har taget kontakt til European Baptist Mission om evt. bistand vedr. projektstyringen, hvis BiDs kræfter ikke slår til. Der er planlagt møde herom i september. Men erfaringerne fra D1 kommer os til hjælp. Samarbejdet med Danida sikrer en meget stram kontrol vedr. projektets økonomi. I begge lande er vi underlagt streng ekstern revision, og ingen midler overføres, før der foreligger både rapporter og bilag på dokumenterede udgifter. Erfarne Burundi-kendere gjorde opmærksom på, at den skepsis og de bekymringer, der var rejst, kunne være berettigede, men samarbejde kan ikke bygges på mistillid. Hvis vi vil noget sammen med Burundis folk, skal der bygges på tillid. Det viser al erfaring. Samtidigt blev vi mindet om, at netop nu trænger UEBB til vores hjælp. Det vil kræve mange af BiDs kræfter. Vi må ikke forsømme vor søsterkirke til fordel for et stort D2. I drøftelsen fremkom forslag om at udskyde afstemningen til landskonferencens 2. del (i november) efter IM-udvalgets møde med European Baptist Mission. Ingen ønskede dog at fastholde dette, da det blev oplyst, at en sådan vedtagelse ville stille medarbejdere i Burundi ved D1 i en vanskelig situation, fordi D2 i så fald udskydes. Efter information om, hvad Dutabarane betyder nemlig: Lad os hjælpe hinanden eller Lad os beskytte hinanden var landskonferencen klar til at stemme om D2. Af 134 afgivne stemmer var 105 ja, 11 nej og 18 blanke. Forslaget var vedtaget. 11. Forslag indsendt fra menighederne Der var ikke modtaget forslag fra menighederne. 12. Valg 12.1 Formand for BiD (valgperiode 1 år) Ikke andre end Mogens Andersen var foreslået, og han blev ved første afstemning valgt med 144 af 148 afgivne stemmer, hvilket konferencen markerede med applaus. Mogens Andersen takkede Jan Johannsen for hans 2-årige engagement i ledelsen To medlemmer til ledelsen (valgperiode 2 år) De 3 kandidater og deres drøm om BiD blev præsenteret af Lone Møller-Hansen. Afstemningen gav resultatet, at Søren P. Grarup (Silkeborg, 114 stemmer) og Claus Mester-Christensen (Citykirken, 112 stemmer) blev valgt, mens Niels Kristensen (Vrå, 39 stemmer) blev suppleant. 13. Vision for BiDs arbejde i de kommende år Gruppearbejde, udenfor referat. 14. Kommende missionsstævne og Landskonferencer Landskonferencens 2. samling i 2011 blev fastsat til 12. november på Rosborg Gymnasium, Vejle. Spørgsmålet blev nu, hvornår missionsstævnet 2012 skulle afholdes, idet skolernes sommerferie rykker én uge frem næste år. Derfor har Pinsekirken flyttet deres stævne til uge 29. Og da der er fælles landslejr for alle danske spejderkorps med forventelig op mod deltagere i uge 30, stillede ledelsen forslag om uge 31 (dvs ) i Mariager. Samtidigt blev der stillet forslag om, at stævnet i Mariager i 2012 bliver afholdt i samarbejde med Missionsforbundet (MF) to kirker, ét fælles stævne

9 Forslagene blev godt modtaget både af Spejderkorpset og af Stævneudvalget. Man pegede på flere perspektiver i et sådant samarbejde, gerne for mere end ét år. Der blev også påpeget, at vi under alle omstændigheder nu har brug for at gennemtænke idéen med missionsstævnet efter 12 år i Mariager. Stævneudvalget skal fremover også tænke inklusivt om de årige uden børn, idet disse har forsømt stævnet de senere år. Vi skal endvidere sikre kvalitet på stævnet: Vi vil Kristus og meget mere for alle. Bo Lundgaard (BBU-konsulent og forbundsformand i MF) mindede om, at MF og BiD de senere år har samarbejdet på flere felter. Ledelserne har let ved at samarbejde, men det kniber erfaringsmæssigt med græsrødderne. Et fælles stævne kan blive en god udfordring lokalt, hvor baptister og MF ere lever side om side. MF har også gode erfaringer, når det gælder om at inkludere de årige uden børn! Til sidst blev der opsendt en efterlysning, når det gælder de tanker, som ledelserne i såvel BiD som MF har gjort om perspektivet i et sådant samarbejde hvis det ikke blot skal blive et blødt mellemår. Samtalen sluttede med afstemninger. Alle stemte for, at missionsstævnet 2012 afholdes i uge 31 i Mariager i samarbejde med Missionsforbundet. 15. Eventuelt Konferencen sluttede med forbøn for ledelsen og for vores ansatte ved Per Nørgaard. Tølløse, 10. august 2011 Bent Hylleberg, sekretær København, 22. august 2011 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Tårs, 1. september 2011 Hans Ullemose Pedersen, ordstyrer Sæby, 10. september 2011 Jan Christensen, ordstyrer København, 22. september 2011 Mogens Andersen Søren P. Grarup Anita Lindholst Claus Mester-Christensen Erik Søndergaard - 9 -

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1.

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. Baptistkirken i Danmark. Landskonference I - 2012 Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. august 2012 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Hans Ullemose Pedersen,

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen.

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen. Vedtægt for Pinsekirken Randers Udgave: 2015 1 Navn og hjemsted: Menighedens navn er: Pinsekirken Randers dens hjemsted er i Randers kommune. Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 Vedtægter for Metodistkirken i Danmark Vedtaget på Metodistkirkens Årskonference 2010 og ændret på Metodistkirkens Årskonference 2013 1 Metodistkirken i Danmark (Metodistkirkens danske Årskonference) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de

Læs mere

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32

Prædiken søndag d. 28. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 1 af 5 Prædiken søndag d. 28. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Apg. 9,1-9 & Luk 5,27-32 Vi er godt i gang med vores gudstjeneste serie GPS. For et menneske, som ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere