Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang af ydere 6 Blandede nyheder og information Dette er tredje nummer af nyhedsbrevet Nyt for PRAKSIS i 2010 Du kan finde tidligere udsendte Nyt for PRAKSIS på - Direkte Link Vi forventer at udsende næste nyhedsbreve i december

2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egen lægepraksis! Nu har du muligheden for at tilmelde dig et kursus omkring etablering af almen lægepraksis. Kurset er din vej til et bedre grundlag for start eller overtagelse og drift af din egen lægepraksis. Kom og lad dig inspirere og få masser af konkret viden på et kursus, hvor du møder erfarne eksperter som revisor, advokat og andre rådgivere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Mandag og tirsdag den 4. og 5. oktober 2010 kl til Nærmere detaljer om kursusdagene oplyses senere. Vi samles i skønne rammer på Sohngårdsholm Slot i Aalborg Udover de to kursusdage får du mulighed for individuel sparring med en rådgiver samt mulighed for op til 16 timers individuel rådgivning ved professionelle erhvervsfolk - alle med tilknytning til og erfaring fra Region Nordjylland. Praksissektoren i Region Nordjylland vil gerne være med til at sikre gode vilkår, høj faglighed og netværk mellem læger inden for Almen medicin. Derfor afholder Praksissektoren alle kursusudgifter, og det er således gratis for dig at deltage. Tilmeld dig allerede nu for at sikre dig en plads! Tilmelding og yderligere information hos Jette Rasmussen, Infolink Kurser på tlf.: eller via på Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Yngre Læger i Region Nordjylland, Praksissektoren og kursusvirksomheden Infolink. Alle fase 2 og 3-læger i regionen er indbudt til kurset. Side 2

3 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser Fra 1. september 2010 er der rapporteringspligt for utilsigtede hændelser (UTH) i hele sundhedsvæsenet. Det betyder, at pligten ikke længere alene gælder for sygehusene, men også og som det nye - for kommunerne, det præhospitale område, Specialsektoren (f.eks. boenheder og social-psykiatri) og endelig også for praksisområdet; herunder Apotekssektoren, tandlæger, tandplejere, psykologer, fodterapeuter, praktiserende speciallæger, almen praktiserende læger, kiropraktorer, fysioterapeuter. Lovudvidelsen betyder, at alle sundhedspersoner skal rapportere, når de får kendskab til utilsigtde hændelser, og at regionen og Sundhedsstyrelsen har pligt til at handle på rapporterne. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at skabe systematisk opmærksomhed og læring om det, der kan undgås og derved forebygge, at det sker igen. Patientsikkerhed handler dermed om at forebygge, at der sker fejl, når patienter bliver behandlet eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en ikke tilstræbt begivenhed, der skader patienten, eller medfører risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme og omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom. Forudsætningen for at kunne lære af en utilsigtet hændelse er, at man kan genkende den. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har derfor udarbejdet en eksempelsamling, som kan bidrage til med at illustrere, hvilke typer af utilsigtede hændelser, der i praksis kan forekomme indenfor de forskellige områder af primærsektoren. Hvem og hvornår skal der indberettes på praksis- og apoteksområdet? Indberetningspligtige personer på praksisområdet er autoriserede sundhedspersoner; jf. særlig lovgivning, der varetager sundhedsfaglige opgaver samt personer, der handler på disses ansvar. På apoteksområdet er det personer med apoteksbevilling; ledere af (private) sygehusapoteker samt apotekspersonale (farmaceuter, farmakonomer, farmaceutstuderende og defektricer). Det er væsentligt at understrege, at en rapporteret utilsigtet hændelse behandles i et fortroligt system. Rapportøren kan derfor ikke fra arbejdsgiver, Sundhedsstyrelsen eller domstolene efterfølgende blive udsat for disciplinære tiltag; jf. formålet med lovgivningen. Alle hændelser kan rapporteres, men nogle former for utilsigtede hændelser skal indberettes uanset konsekvensen for patienten. Side 3

4 Der er indberetningspligt på hændelser, som den enkelte selv er impliceret i eller som den enkelte observerer også på hændelser, som den enkelte først bliver opmærksom på efterfølgende i forbindelse med udøvelse sit faglige virke. For både praksisområdet og apoteksområdet er der pligt til indberetning på utilsigtede hændelser i sektorovergange. Praksisområdet skal også indberette ved utilsigtede hændelser ved anvendelse af medicinsk udstyr og erhvervede infektioner. Derudover er øvrige hændelser rapporteringspligtige, hvis konsekvensen af hændelsen er, at pati-enten dør eller får varige funktionstab; hvis der skal foregå lægetilkald, indlæggelse eller betydelig øget udrednings- eller behandlingsintensivitet, herunder for en indlagt patients overflyttelse til et intensiv observations-, dialyse- eller koronarafsnit eller at der for flere patienter skal foregå lettere øget udredningsarbejde/øget plejebyrde, herunder for indlagte patienter forlængelse af indlæggelsestiden. Hvor skal der indberettes? Utilsigtede hændelser skal rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som Sundhedsstyrel-sen har udviklet og forsat udvikler på i samarbejde med CSC. Frem til 31. december 2010 gennemføres en pilotfase alene for praksisområdet, og det forventes, at der vil ske en gradvis udrulning af systemet til de mange nye brugere i primærog sekundær-sektoren. Sundhedsstyrelsen har desuden meddelt, at systemet på grund af browser-problemer desværre ikke virker optimalt endnu, og der pågår derfor særligt i opstartperioden et intensivt udrednings- og udviklingsarbejde, således at systemet hele tiden opdateres og ajourføres. Sundhedsstyrelsen har samtidig meddelt, at der i praksis ikke bør være problemer med at indrap-portere eventuelle hændelser via hjemmesiden Det er dog vigtigt at være bevidst om, om hændelsen er sket i primærsektoren/sektorovergange eller i sekundærsektoren/sygehuse, således at det korrekte skema efterfølgende anvendes. Det fremgår tydeligt af hjemmesiden, hvilket skema der skal anvendes hvornår. Hjælp til selvhjælp Selve indberetningssystemet drives og supporteres af Sundhedsstyrelsen. Faglige spørgsmål og tekniske fejlmeldinger kan formidles direkte til Sundhedsstyrelsen via hjemmesiden hvorfra selve indrapporteringen også foregår. Praksissektoren har pr. 1. september 2010 ansat Kirstine Kejser til at varetage henholdsvis udvik-lingen af organiseringen af arbejdet med utilsigtede hændelser på praksis- og apoteksområdet i regionen Nordjylland og samtidig være Praksissektorens kontaktperson på området. Kirstine Kejser kan kontaktes på eller telefon / Endvidere forventes det, at der fremadrettet på Praksissektorens hjemmeside løbende vil blive orienteret om nyheder, materialer og relevante links vedrørende arbejdet med indberetninger af utilsigtede hændelser. Der henvises i øvrigt til for relevante materialer. Side 4

5 TILGANG/afgang af ydere TILGANG Fysioterapeut Anette Kirk Johansen, Sundhedens Hus,Aalborg Fysioterapeut Morten Drejer Jacobsen, Pandrup Reumatolog Palle Holck, Boulevarden 16, 9000 Aalborg Øre, næse halslæge Claus Jacobsen, 9800 Hjørring AFGANG Fysioterapeut Jan Vesterskov, 9800 Hjørring Fysioterapeut Susanne Kornerup, 9000 Aalborg, Fysioterapeut Mette Munk Riberholt, Pandrup Fysioterapi, Fysioterapeut Lenette Sørensen, 9900 Frederikshavn Fysioterapeut Else-Marie F. S. Mysager, Løgstør Øre, næse halslæge Inger Marie Behrndtz FLYTNING Psykiater Psykiaterne Astrid Lykken, Møgelvangs Plads 3, 7900 Nykøbing Mors Jørn Pedersen & Jørn Iversen, Jernbanegade 19.,1., 9000 Aalborg nordjysksundhed.dk Husk at du kan bruge til at finde relevante tilbud indenfor: kostvaner rygestop alkohol motion kroniske sygdomme Bestilling af materiale Har du behov for mere materiale (foldere, plakater, visitkort mv.) Kan dette fås ved henvendelse til Anna Margrete Pedersen tlf eller Side 5

6 Blandede nyheder/info Mødekalender 2010 Samarbejdsudvalg for Speciallæger 15. november 2010 samarbejdsudvalg for almen læger 28. september 2010 HUSK! At bruge Henvisningshotellet ved henvisning til: praktiserende speciallæge, fysioterapi og psykolog. Positivliste Du finder seneste opdateret liste forbindsstoffer og lægemidler på - direkte link Ansatte i Praksissektoren Oversigt over medarbejdere samt ledelse i Praksissektoren finder du regionens hjemmeside med telefonnumre, adresser og arbejdsområderne: og sygehuse/praksissektor og sygesikring/ansatte i praksissektoren. direkte link

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Projekt vedr. analog substitution af lægemidler 3 Ny tandpinevagt 3 Midlertidig lysbehandlingsfunktion på Frederikshavn Sygehus 4 Udvikling

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider.

DPSD Årsberetning 2014. Bidrag fra sundhedsvæsenet.! Printadvarsel: 177 sider. DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra sundhedsvæsenet! Printadvarsel: 177 sider. Titel: DPSD Årsberetning 2014 Bidrag fra Sundhedsvæsenet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008:

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008: Indlæg kan sendes til jytte@lyle.dk Side 1 af 16. NYHEDSBREV januar 2009 Bliv knoglemarvsdonor! Du kan redde liv ved at blive knoglemarvsdonor. Personer med leukæmi eller lymfekræft, som har brug for en

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere