AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen, Per Lyngberg- Andersen, Lars Christian Nørbach, Helle Lundgreen, Dorte Christensen, Kaj Ove Steffansen, Tobias Schjødt Kjær. Afbud: Vibeke Verwohlt, Silas Toft Poulsen. Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, og Henrik Qvist, vicerektor. Under punkt 2 deltog revisor Peter Nørrevang. Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af regnskab for 2013 (bilag) 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 4. Information fra bestyrelsesformanden 5. Meddelelser fra rektor 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 7. Budgetopfølgning (bilag) 8. Resultatkontrakt for rektor (bilag) 9. Eventuelt 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et dagsordenspunkt 9. Overdragelse af bestyrelsen og forretningsordenen for bestyrelsen. 2. Godkendelse af regnskab for 2013 Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Samlet har udviklingen været tilfredsstillende. Der var et lille underskud i 2013 på kr. Egenkapitalen er på 5,2 mio. kr. For tidspunktet for overgangen til selvejet var der en negativ egenkapital på 3,2 mio. kr. Aalborg Katedralskole har en fornuftig soliditetsgrad set i sammenhæng med Aalborg Katedralskoles solide likvide beredskab. Der er en sund økonomi og en kvalificeret økonomistyring. Regnskabet eller protokollatet giver ikke anledning til betænkelighed i revisionen. Der blev fremført ros til den gode og klare beretning, der fremhæver det væsentlige. Aalborg Katedralskole har investeret i fremtiden, i lærerkræfter og bygninger. Regnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og rektor. Bestyrelsesformanden underskrev Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt og underskrevet. 4. Information fra bestyrelsesformanden Rektors resultatkontrakt for er godkendt. Der er forhandlet ny resultatkontrakt for rektor for Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen og Tobias Schjødt Kjær fortsætter i den kommende bestyrelse. 2

3 5. Meddelelser fra rektor Årets optagetal har været meget tilfredsstillende. På nær 9 ansøgere er det det højeste ansøgertal nogensinde. Hf-ansøgertallet er gået tilbage på landsplan og i regionen, men Aalborg Katedralskole har en pæn fremgang fra 65 til 85 elever. Oprettelsen af 10.klassecentre har givet stor tilbagegang i antallet af 10.klasseelever. Der er etableet et samarbejde med Seminarieskolen om brobygning. Samarbejdet vil blive fortsat. Det hidtidige forsøg med aspergerklasser er blevet gjort permanent. Efter udbud er 7 gymnasier på landsplan, heriblandt Aalborg Katedralskole, blevet udpeget til at kunne modtage tilskud til oprettelse af en aspergerklasse. Det er betydningsfuldt, at forældre til børn med autismespektrumforstyrrelse nu kan regne med muligheden og planlægge efter den. Der har været 19 ansøgere til aspergerklassen. Der må være 12 i en aspergerklasse. Fremover skal UU-centret visitere til aspergerklassen. D. 28. august vil der i Musikkens Hus være fremførelse af Aalborg Katedralskoles projekt med 10 rappere, der fortolker ældre værker fra den danske litteraturkanon. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Region Nordjylland. Projektet har blandt andet været i radioens P1 og skal deltage i kulturmødet på Mors. Materialet skal gøres offentligt tilgængeligt, så undervisningsmaterialet kan benyttes frit. 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Intet. 7. Budgetopfølgning Kaj Ove Steffansen omdelte bilag. Statstilskuddet er kr. over det budgetterede på grund af, at der var 16 elever flere end budgetteret på optællingsdagen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 8. Resultatkontrakt for rektor Rektors resultatkontrakt for er blevet forhandlet mellem 3

4 bestyrelsesformanden, bestyrelsesnæstformanden og rektor. Kontrakten er udformet på baggrund af retningslinjer udmeldt af Undervisningsministeriet. Kontrakten benytter sig kun af basisrammen og ikke af muligheden for at anvende en ekstraramme. Kontrakten fokuserer på at understøtte Aalborg Katedralskoles vision og målsætning. Den indeholder 4 resultatmål, der hver vægter 25%. Resultatkontrakten skal opgøres i løbet af efteråret Overdragelse af bestyrelsen og forretningsordenen for bestyrelsen Af bestyrelsens hidtidige medlemmer stopper Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Erik B. Hansen, Lars Christian Nørbach og Silas Toft Poulsen. Helle Lundgreen, Vibeke Verwohlt, Tobias Schjødt Kjær og Per Lyngberg- Andersen fortsætter, Per Lyngberg-Andersen dog kun i et år. Dorte Christensen og Kaj Ove Steffansens medlemskab af bestyrelsen er uafklaret, da der endnu ikke er gennemført valg internt på skolen. Nye i bestyrelsen er Søren Kristiansen, udpeget af Aalborg Universitet, og Poul Højmose Kristensen, udpeget af University College Nordjylland. Der skal udpeges 2 repræsentanter for personalet ved Aalborg Katedralskole og en yderligere repræsentant for eleverne ved Aalborg Katedralskole samt 2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering. Den nuværende forretningsorden for bestyrelsen indeholder ingen regler for konstituering af en ny bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at Per Lyngberg-Andersen åbner næste bestyrelsesmøde i formandsstolen, og at der skal være et punkt på dagsordenen, der hedder konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formandsskab. Efter konstitueringen skal der udpeges 2 medlemmer ved selvsupplering. Bestyrelsen anbefaler, at forretningsordenen for bestyrelsen skal have tilføjet regler for konstituering af en nyvalgt bestyrelse. 10. Eventuelt De afgående medlemmer takkede bestyrelsen og rektor for gode år i bestyrelsen. Rektor takkede den afgående bestyrelse for som Aalborg Katedralskoles første 4

5 professionelle bestyrelse for at have givet sparring, støtte og råderum. Underskrift: Hanne Krogstrup Britta Magnussen Per Lyngberg-Andersen Vibeke Verwohlt Helle Lundgreen Erik B Hansen Lars Christian Nørbach Dorte Christensen Kaj Ove Steffansen Silas Toft Poulsen Tobias Schjødt Kjær Christian Warming 5

6 6

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere