DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015"

Transkript

1 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014

2 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte Kirsten Kristensen, Søllerødvej 76, 2840 Holte. Tlf.: Kasserer Kjeld Christensen, Morelgården 21, 2620 Albertslund. Tlf.: Mobil: Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Bjørke, Vester Paradisvej 54A, 2840 Holte. Tlf.: Niels Hass, Søtoftevej 37, 4100 Ringsted. Tlf.: Inge Olesen, Morænevej 54, 3550 Slangerup, Tlf.: Gita Overby, Præstemosen 199, 2650 Hvidovre Mia Aarup, Hybenvej 9, 2605 Brøndby Suppleanter: Astrid Søe, Normandsvej 13, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft Jytte Abildstrup Christensen Holbækvej 288, 4100 Ringsted Voksengruppen Heidi Erler Virup Skovvej 163, 8530 Hjortshøj Ungdomsgruppen Niels Thomsen Intern revisor Frank Minck, Randvolden 46, 2730 Herlev Ekstern Revisor Beierholm, Statsautoriserede revisorer Ungdomsgruppen: Læs om arrangementer på: Voksen Tourette Gruppen: Læs om arrangementer på: Siden sidst I marts var årets første Familieweekend i Kalundborg, hvor Ingrid Sindø havde det faglige oplæg, og Jette Nielsen talte med søskende. Det er nu sådan, at forældre ringer og spørger om Jette også kommer, da det er så vigtigt for søskende. Bent og Marianne har stadig mod på at aktivere børnene. I maj var der kursus i Samarbejdsbaseret Problemløsning med Jenny Bohr. Charlotte Bjørke og Mia Aarup stod for arrangementet. Det var pænt besøgt - en dag med mange lærerige inputs. I maj deltog jeg i en Temadag på Tourette klinikken i Herlev for sygeplejersker, der møder børn og unge med Tourettes Syndrom. Temaet var tics træning. Der var besøg af børn og forældre, som fortalte om træningsforløbet i hjemmet. Det var meget positivt at høre dem fortælle om, hvordan de blev bedre og bedre til at kontrollere deres tics. Læs meget mere om det her i bladet. I foråret og efteråret var der Ungdomstræf og Voksentræf i Jylland. Det kan I læse mere om på deres hjemmesider og her i bladet. Lokalgruppen Tourette Nord-og Midtjylland holdt igen et stort og meget velbesøgt møde i Randers. Jeg er meget glad for det store arbejde og initiativ Birgitte og Co. præsterer. I kan læse et godt referat her i bladet. I oktober var der Familieweekend i Kerteminde,. Her var det Torben Dalvad, der havde faglige indlæg. Det var en god og spændende eftermiddag, hvor Jette Nielsen heldigvis også var der. Lørdag besøgte vi Fjord og Bælt Centret. Det var noget for både børn og voksne. Efter weekenden tog Tenna fra Fyn initiativ til at starte en lokalgruppe. De har allerede haft flere møder og flere er planlagt. Det er dejligt, I er kommet i gang. I oktober deltog jeg som mentor i et Sjældne Familiedage kursus. En weekend afholdt af Sjældne Diagnoser. Det var små børn med meget sjældne og svære diagnoser. Så har vi det trods alt lettere med Tourette. 9. december var en stor dag for Tics træning og Tourette klinikken. Der var reception, fordi den hollandske træningsmanual nu er oversat til dansk var parat til brug. Det blev en spændende eftermiddag, hvor jeg var så heldig at møde Martin Kærgaard fra Risskov, derfor har vi for første gang en artikel derfra. Jeg havde hørt flere forældre tale positivt om afdelingen, nu ved vi mere om, hvad de kan hjælpe os med. Venlig hilsen Kirsten Kristensen Side 2

3 Tourettes og tics behandling i Riisskov af distrikspædagog Martin Kærgaard, Børne & Ungdomspsykiatrisk Center, Riisskov På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov foretages der ambulant udredning og behandling af børn og unge med tics eller Tourettes syndrom. Udredningen består af en primær afklarende samtale, hvor barnet eller den unge kan visiteres til enten supplerende udredning, behandlingsopstart, afslutning grundet milde symptomer eller visiteres videre til et andet afsnit grundet betydelig anden psykiatrisk lidelse, der er mere betydningsfuld end tics lidelsen. Hvis visitationen sker til supplerende udredning kan det skyldes, at der er mistanke om anden problematik (psykiatrisk som fx ADHD, tristhed, OCD; kognitiv som fx mistanke om skolevanskeligheder eller sociale svære belastninger). I disse tilfælde kan tics lidelsen fortsat være den mest betydende lidelse, men hvor det bliver vigtigt også at have fokus på den anden problematik, idet denne problematik kan have indflydelse på, hvor godt der kan arbejdes imod tics symptomerne. Ambulatoriet består på nuværende tidspunkt af overlæge Judith Nissen og distriktspædagog Martin Kærgaard. Begge har gennem flere år arbejdet med Tourettes syndrom/tics og relaterede lidelser og har stor erfaring både i udredning og behandling af disse lidelser. Behandlingen af tics/tourettes syndrom omfatter flere tilbud. Således gives der undervisning og psykoedukation til patienter, pårørende og evt. netværk. I denne forbindelse har vi udarbejdet undervisningsmateriale, der kan anvendes til undervisning af forældre i gruppesammenhæng. Derudover tilbydes terapeutisk behandling (tics træning) i form af Habit Reversal training (HRT) eller Exposure Response Prevention (ERP) ud fra strukturerede manual. Den terapeutiske behandling er et tilbud til barnet/den unge med en tics lidelse, hvor forældrene dog oftest involveres i behandlingen og i denne forbindelse oplæres til at være børnenes coaches. Tics træningen kan foregå individuelt eller i grupper. Et tics trænings forløb vil ofte være over 8 gange. I de sværere tilfælde, hvor børnene/de unge har svært ved at gå imod deres tics symptomer, og hvor de har svært ved at bruge strategierne, vil indikationen for medikamentel behandling blive drøftet. Således er det muligt at supplere den terapeutiske behandling med medikamentel behandling. Tourette ambulatoriet BUC Risskov er således er veletableret ambulatorium med mange års erfaring i udredning og behandling af børn og unge med Tourettes syndrom og tics. Ambulatoriet har en solid base i det neuropsykiatriske afsnit D, der også har specialiseret viden omkring udredning og behandling af både ADHD og OCD, der er hyppige komorbide (samtidige eller fælles) lidelser til tics lidelser. HUSK at melde flytning og ændring af adresse til: eller pr. brev. Vi får desværre en del breve og s retur med ubekendt på adressen. Side 3

4 Oplæg til Touretteklinik af Marie Eldon - mor til Emil Præsentation: Hej jeg hedder Marie, jeg er 35 år gammel og blev mor til Emil som 21 årig. Emil er i dag 14 år og har Tourette. Emil viste de første tegn på Tourette som 5 årig, og da det forværredes i 9-11 års alderen, blev vi via en børnelæge henvist til Touretteklinikken. Vi havde første konsultation på Touretteklinikken i foråret På dette tidspunkt var status med Emil, at han i denne periode en gang imellem måtte have en dag hjemme, da han havde hovedpine eller/og følte sig stresset. Emil kunne ikke fastholdes i at gå til fritidsaktiviteter, da han ofte ikke kunne overskue det, når han kom fra skole. Emil havde svært ved at koncentrere sig i skolen og for eksempel havde han meget svært ved at skulle læse højt i skolen. Det fyldte meget i hans hverdag. Når han kom hjem fra skole havde han meget svært ved at slappe af, ticsene kørte hele tiden på ham, og han kunne ikke stoppe dem. Han havde svært ved at falde i søvn om aften. Derudover var han på dette tidspunkt begyndt at isolere sig mere og mere fra hans kammerater. Han tog ikke selv initiativ til at lave aftaler, og han ønskede heller ikke at vi skulle hjælpe ham med det. Han sad meget på sit værelse og så tv eller cyklede en tur alene. Han kunne kun være sammen med kammerater, hvis de ville lave præcis den samme aktivitet som ham, og altså ikke hvis han skulle sætte sig ind i en ny aktivitet. Vi var faktisk bekymrede for hans sociale liv, da han ellers altid havde været meget social og haft gang i mange forskellige kammerater. Vi er fra start af enige om at vi ikke er interesseret i at Emil skal medicineres, da vi føler at bivirkningerne ved medicinen kan gøre at han vil få det endnu værre end han har det i forvejen. Så da vi tilbydes et forløb med ticsetræning er vi hurtige til at sige ja, og vi opstarter dette i efteråret Træningsforløbet: Vi aftale fra start af at det skulle være mig og Emils projekt. Vi ticsetrænede efter aftensmad, og det blev hurtigt en hyggelig og værdsat stund. Vi startede op med at Emil skulle prøve at holde sine tics tilbage i 20min uden snak. Det gik for det meste nemt for ham. Han fangede hurtigt teknikken, og han kunne mærke når ticsene var på vej. Vi gik hurtigt videre til at vi godt måtte snakke og derefter til at jeg skulle provokere ham med ticsesnak undervejs. Vi prøvede at han måtte spille xbox imens eller se tv. Her krævede det klart mere koncentration, men han var stædig og klarede det fint. Vi gik videre med at han skulle læse højt for mig imens han undertrykte tiscene. Her blev det hårdere og her måtte starte med kun at læse op i 2 x 5 min herefter gik vi over til 10min læsning og 10min snakken. Vi gik videre med at han holdte den i de 20min hvor vi var på værelset og snakkede, herefter skulle han selv holde den i så lang tid som muligt. Vi kommer ofte op på 1 time. Så prøver vi med at han skal undertrykke imens vi kører i bus, det stresser klart så her holder han ikke nær så længe. Efter ca 2mdr er der lige pludselig en dag, hvor Emil kan holde over 4 timer, og ugen efter holde han en søndag over 11 timer uden en tics. Weekenderne er klart de bedste og mandagene de værste. Herefter svinger den mellem 3 og 6 timer. Da vi når 3 mdr frem begynder vi at prøve at han skal prøve at holde den fra om morgenen, først i weekenden og efter ca 14 dage også i hverdagene. Så tager det fart og han kan nu holde mange timer - enkelte dage kan han holde hele dagen. Sideløbende tæller jeg Emils tics 15 min hver dag. Jeg vælger at gøre dette under aftensmaden, da dette er tidspunktet, hvor vi oftest er samlet. Emil plejer generelt at have mange tics når han spiser. I starten ligger han mellem 4 som det laveste og 85 som det højeste antal tics under tællingen. De bliver langsomst lavere og lavere og efter 2 mdr er gennemsnittet faldet fra 55 til 16. Ugen efter falder det til 0,75 og her bliver den ved med at ligge. Side 4

5 ken Træningsforløbet er tidskrævende og kræver stor disciplin og koncentration for de to træningsmakkere. Specielt det med at få det passet ind i en hverdag hvor alle dage ikke er ens. Derudover kræver det også en lidt fleksibel arbejdsplads, da man i starten må sætte tid af til besøg på Touretteklinikken hver 14. Dag. Men i sidste ende giver det pote, og så var det dejligt at komme tættere på sin søn med den intense alenetid. Emil synes også at det var et godt træningsforløb. Han er glad for de teknikker han har lært og han nød også vores alenetid. Efter træningsforløbet: Efter træningsforløbet har Emil bedre styr på sin Tourette. Der er stadig dage hvor han har tics, og hvor han nogle gange ikke kan undertrykke dem. Men for det meste kan han undertrykke dem og der er klart kommet færre. Han beskrev selv sidst vi var på Touretteklinikken, at hvis Tourette og tics før fyldte halvdelen af ham, fylder de nu kun en fjerde del eller måske kun en femte del. Han har lige en periode her efter skolestart i 7.klasse hvor det er lidt svært at overskue den længere skoledag, men det er ikke pga tics i skolen, for nu har han for det meste kun tics hjemme. Vi har afhjulpet det ved at har er gået på nedsat skema i en periode, så han har fået ro på til at bruge de værktøjer, som han har lært på Touretteklinikken til at undertrykke sine tics og dermed styre sin Tourette. Han beskrives af sine lærere som altid engageret, koncentreret og positiv. Han har altså nu værktøjet til at styre sine tics, og derfor er det nemmere for ham at blive hevet ud af en dårlig periode. Vi oplever også nu at han kan fastholdes i at gå til fritidsaktiviteter. I januar måned startede han flere aktiviteter op på ungdomsskolen, nogle er dog faldet fra og andre er kommet til, men nu har han i næsten et år gået fast til aktiviteter 2 gange om ugen. Han styrketræner pt 2 x 2 timer om ugen sammen med 2 kammerater. I maj måned var Emil også med ungdomsskolen på weekendtur til Kolding, hvor der skulle køres Gocart. Noget Emil tilmeldte sig uden tøven, hvad ellers plejer at kræve større overvejelser fra hans side. Han tager nu selv initiativ til at lave aftaler med kammerater, og de ses flere gange om ugen og sover også sammen. Han snakker også med flere fra de andre klasser, og mødes i grupper hvor pigerne fra klassen også er der. Alt i alt har det altså givet Emil rigtig meget, og vi er bestemt ikke bekymrede for hans sociale liv mere. Så man kan rolig sige at han har fået mere overskud og selvtillid - han har fået en bedre livskvalitet. Familieweekend i Kerteminde Mit navn er Emil og jeg er 10 år gammel. Jeg fik at vide, at jeg havde tourette, da jeg var seks år. Jeg bor på Midtsjælland sammen med min familie. Første gang jeg var med på en familieweekend var for halvandet år siden, hvor jeg for første gang skulle møde andre børn med tourette. Det gode ved at være på familieweekender er at få nogle nye venner, som også har tourette. På denne måde har man nogle venner, som ved, hvordan man har det, når man har tourette. De forstår en, når man laver sine tics og man behøver ikke at skulle forklare noget. Sidste gang jeg var på familieweekend var i Kerteminde, hvor vi boede på Kerteminde Vandrehjem. Det var min tredje familieweekend i træk og jeg skulle møde nogle af de andre børn, som jeg lærte at kende første og anden gang, jeg var på familieweekend. Når vi er på familieweekend leger vi, spiller fodbold og spiller på computer og Ipads. Bent og Marianne hjælper med at finde på nogle aktiviteter og passer på os, mens forældrene snakker sammen eller er til foredrag. Om aftenen er der for det meste bål og nogen gange tovtrækning. Jeg har mødtes med nogle af mine venner efter familieweekenderne og vi skyper også sammen. Min bedste ven Mikkel mødte jeg første gang jeg var på familieweekend og selvom Mikkel bor i Jylland, er vi stadig de bedste venner, da vi mødes i weekender og ofte taler sammen på Skype. Det er vigtigt at komme med på familieweekender, da jeg ellers ville savne det. Hvis man aldrig har mødt nogen med tourette, er det en god måde at gøre det på. Man får gode venner og det er sjovt! Familier med børn, der har tourette, skal tage med på familieweekenderne, så børnene kan få det sjovt og lære andre børn med tourette at kende. Skrevet af Emil Heilmann. Side 5

6 Tourette Nord- og Midtjylland Netværksgruppen i Nordog Midtjylland har vokseværk. Det ses både på den meget aktive facebook gruppe og i antallet af deltagere på netværksmøderne. På en solrig sensommerdag i september mødtes vi, 63 personer, hvoraf de 27 var børn i alderen 2-17 år. Alle deltagerne er enten familie til en med TS eller har selv TS. Igen var vi så heldige, at kunne være på Vesterbakkeskolen i Randers. Fantastiske rammer for både børn og voksne. Ca. 2/3 af deltagerne havde deltaget i et eller flere af de tidligere møder og 1/3 deltog for første gang. Som altid bliver man mødt med smil og entusiasme og der er rigtig god positiv energi i gruppen. Efter indskrivning og udlevering af de meget vigtige internet koder, gav Karen Marie, der er årsag til at vi kan låne Vesterbakkeskolens lokaler, en rundvisning på skolen og introdution til de eminente faciliteterne. Så gik der ikke lang tid før børnene fandt hinanden på kryds og tværs og boltrede sig i salen, på legepladsen eller kørte ræs på gangene. Som noget nyt havde Thomas, som er pædagog på Vesterbakkeskolen, stillet sig til rådighed så både børn og voksne kunne opleve et snoezelrum. I snoezelrummet kunne man få en anderledes stimulering af sanserne i fx det store lysende kuglebad, vandsengen, kuglestol og kugledyne, samt en række lyseffekter mv. Snoezelrummet kan tjene som god inspiration til hvordan man kan tænke sansestimulering ind i hverdagen, fx i form af kugledyne, dæmpet lys og musik. Birgitte, Elin og Karen Marie havde arrangeret mødet og efter en opridsning af dagens program, præsenterede alle familierne sig og fortalte kort om deres aktuelle udfordringer eller optagetheder ifht. tourette. Det stod hurtigt klart, at der var mange fællesnævnere og allerede her startede vidensdelingen og erfaringsudvekslingen. Med på mødet var også Mark, der er hovedkraften bag ungegruppen. Nærmere info fås på og i facebook gruppen med samme navn. Mark stillede sig til rådighed for ungdomsrelaterede spørgsmål som fx; hvordan påvirker alkohol og andre rusmidler tourette? Hvilken form for støtte kan man få til at gennemføre en ungdomsuddannelse? Mark kunne også fortælle, at der er rigtig mange i ungdomsgruppen, der døjer med smerter i nakke og skuldre pga tics overbelastning og at det er en bekostelig affære fordi de nu er så gamle at der ikke gives økonomisk tilskud til fx fysioterapi, massage og/eller ergoterapi. Mark rådede derfor til, at man benytter sig af mulighed for ovenstående, mens børnene har en alder hvor der gives tilskud og hvor man har mulighed for at forebygge. Det var spændende hvad Mark kunne bidrage med og vi ser frem til at se mere til ham på kommende møder. Workshops På baggrund af deltagernes optagetheder, dannede vi 5 workshops med temaerne; Pigegruppe, konfliktløsning, ticstræning, sanserne/ støtte (fx i skolen) og angst. Nogle piger i netværket har haft et ønske om at møde andre jævnaldrende piger med tourette og bruge hinanden til sparring og støtte. I Nord- og Midtjyllands netværk er der overraskende mange piger og ved dette møde konstituerede de sig officielt som pigegruppe, med eget facebook forum under gruppenavnet; Piger med tourette. De består i udgangspunktet af 7 skønne piger i alderen år, men gruppen er naturligvis åben for andre piger. Workshoppen om konfliktløsning havde stor tilslutning og her udveksledes bla. erfaringer om hhv. konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende kommunikation, at arbejde med valgmuligheder frem for krav, hjernekemiens betydning og konkrete værktøjer, fx skemaer til hverdagsopgaver, så frustrationstærsklen mindskes ved overskuelighed. Side 6

7 - Netværksmøde 13/ Mange var også interesserede i at vide mere om ticstræning, der pt, så vidt vides, udbydes på Touretteklinikken i Herlev og i Risskov. Det forlyder desuden, at der i Risskov oprettes en afdeling for TS. Elin forklarede om datterens ticstrænings forløb i Risskov, hvor man lærer at undertrykke tic og/eller laver modtics. Det kræver en vis modenhed og motivation hos barnet. Forløbet har en varighed på ca 1/2 år og man arbejder med at barnet skal lære at mærke sin tictrang, for derefter at kunne undertrykke det eller gøre noget andet, fx. en mindre indgribende bevægelse eller lyd. Der er flere stadier man skal igennem, hvor man træner hjemme. Træningen foregår forskelligt fra stadie til stadie, men har det tilfælles at det kræver en vis struktur i hjemmet. Man lærer at blive opmærksom og bevidst om sine tics, kende sig selv godt og får konkrete redskaber til at håndtere de enkelte tic. Mange har stor glæde af at man har dokumentation i form af skemaer man skal udfylde igennem forløbet. Herved følges udviklingen og det er motiverende at se, at man lærer at komme af med tics. Vil man læse mere om dette, kan bogen Tics & Tourette af Ingrid Sindø anbefales. På workshoppen talte man også om Musikterapi. En familie har god erfaring fra Neurolog Anne Korsgaard, Odense. Heri består arbejdet i at lytte til en bestemt musikfil, i intervaller på minutters varighed, afhængig af den enkeltes behov og forudsætninger. Seansen kan foregå på hvilket som helst tidspunkt på dagen, det kræver blot at man er fuldt koncentreret om dette og ikke foretager sig andet! Musikken har en positiv og beroligende indvirkning som gør at tics dæmpes. Der er selvfølgelig forskel på hvordan den enkelte responderer på behandlingen. Nogle oplever en effekt hvor ticsene forbliver dæmpet i en periode efterfølgende, andre oplever at de kommer tilbage lige så snart musikken er stoppet., men har dog haft en stund uden tic mens musikken spillede. Både musikterapi og ticstræning kræver henvisning fra egen læge. Side 7 workshoppen hvor emnerne I støtte og sanserne var kombineret, blev der talt om hvordan børn og unge med TS bedst støttes i skole og fritid, primært i forbindelse med formaliseret støtte som fx støttetimer der bevilliges, men hvordan anvendes de? Hvem klæder skolen, herunder sfoen på? Det er meget forskelligt hvad de forskellige skoler og kommuner har af resurser og kompetencer i den retning. PPR, AKT lærer, inklusions pædagoger og andre relevante nøglepersoner blev nævnt. Desuden blev VISO præsenteret som en mulig kompetent sparringspartner for de voksne der skal tilrettelægge støtten til børnene. VISO blev diskuteret i andre sammenhænge gennem hele dagen og præsenteres yderligere nedenfor. Mange børn og unge med TS klarer sig godt i skolen og derfor kan det være svært for lærerne at se omfanget af tourette symptomer. Men mange af børnene bruger også så mange kræfter på at fungere i skoledelen, at de er brugt op umiddelbart efter skolendagen slutter. Det er vigtigt at se og forstå barnet/den unge i det hele der udgør et hverdagsliv. VISO er den nationale Vidensog specialrådgivning på det sociale område og i specialundervisningen. VISO består af en række eksperter på disse områder og tilbyder yderst kompetent rådgivning til både borgere og fagpersoner, såfremt kommunen ikke kan tilbyde relevant rådgivning. VISO er desuden gratis at benytte, hvilket ikke er uden betydning. En familie har bedt deres kommune kontakte VISO og der er herefter etableret et fantastisk kompetent samarbejde, der dels består af en ny og meget grundig udredning og VISO følger op på denne ved at samle lærer og pædagoger på skolen til en orientering om hvordan de bedst muligt kan forstå og støtte barnet. VISO har ikke mulighed for at iværksætte Fortsættes side 8

8 Nord og Midtjylland fortsat fra side 7 egentlig behandling af barnet, men de giver anbefalinger til kommunen. Det er ifølge VISO deres erfaring, at de fleste kommuner følger disse anbefalinger. Se evt. mere på Mange børn og unge med TS har udfordringer med sanserne. Flere af os kender til de vanskeligheder og snak på legepladsen og i hallen. Ved bordene fortsatte de voksne snakken fra workshoppene og der blev noteret flittigt alle steder. Det er fantastisk at se hvor meget erfaring og viden der ligge samlet i hele gruppen og hvordan den kan bringes i spil og bidrage med nye perspektiver og aha oplevelser. Hvor er det godt at opleve. børnene kan have i forbindelse med følsomhed når de skal have tøj på, mærker i nakken der kradser, stof der klør osv. Også ekstrem spænding af sko eller det modsatte er genkendeligt for flere forældre. Afsky for forskellig konsistens af mad hører også under dette emne, men forveksles ofte med kræsenhed. Hvis man ikke er opmærksom på at nogle af børnene har vanskeligheder i forhold til forskellige sansninger, kan man desværre nemt komme til at bidrage til yderligere stress eller nederlag for børnene, ved at insistere på fx at løsne sko, spise bestemt mad osv. Stress i forbindelse med disse sansepåvirkninger, kan udløse endnu flere tics og øger derved igen stressniveauet. Flere var positivt overraskede over hvad en god ergoterapeutisk udredning kan bidrage med, både i forhold til forståelse af børnenes vanskeligheder og adfærd, men også i form at behandling der bla kan modne nervespidser. Karen Marie anbefaler følgende hjemmeside, hvis man ønsker at orientere sig nærmere: Traditionen tro fik vi udbragt en stak veltilberedte pizzaer og for en kort stund var børnene tilbage ved bordene. Der gik dog ikke længe før de var tilbage i leg Eftermiddagen delte folk mellem snoezelrummet og workshoppen med temaet angst. Angst i varieret grad er ofte en følgesvend til TS og i gruppen talte man om hvordan angst viser sig. Det kunne f.eks. være i forbindelse med søvn, angst for at være alene hjemme eller angst for bakterier, at mor og far forsvinder mm. Angst findes i mange afskygninger og styrker og nogle former er mere indgribende end andre. Hvis angst er indgribende bør man naturligvis søge behandling og flere former for behandling blev diskuteret i gruppen. Afslutning Med kaffe og lækkert kagebord afsluttede vi dagen med en opsamling af pointer fra de forskellige workshops. Børn og voksne udvekslede telefonnumre og knusere og vi er mange der allerede glæder os til næste møde i marts måned Nærmere detaljer om dato og program for næste møde følger på Tourette foreningens hjemmeside og på facebookgruppen Tourettes Midt/ Nordjylland. En stor tak til Tourette foreningen, Vesterbakkeskolen og arrangørerne Birgitte, Elin og Karen Marie. Referat//Iben Side 8

9 Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret, hvorefter vi går over i cafeen hvor Uffe sædvanen tro byder velkommen, hvor han også fortæller at vi fremover kun skal bo i hytterne, dernæst går vi i gang med at spise. Efter maden går vi over i vores fællesstue, hvor vi starter ud med hvad har du på hjertet. Poul Erik starter med at fortælle, at han sidste gang valgte at holde en pause/stoppe. Men at han var kommet til den konklusion, at han holder utrolig meget af alle, som deltager, af gruppen, af weekenderne, ja kort sagt hans hjerteblod er i gruppen, og derfor har han valgt at fortsætte som en del af trekløveret. Han takker Uffe og Heidi (undertegnede), for at vi tager ham tilbage i trekløveret uden at bære nag. Poul Erik føler ikke selv at han har tid, lyst og energi til at være med i bestyrelsen for Touretteforeningen, så derfor takker han også undertegnede for at tage over i foreningen, som fortaler for voksengruppen. Bent fortæller, at han siden sidst har holdt foredrag for psykiatrien, om det at leve med tourette. Undertegnede slutter runden af med at sige tak til Poul Erik fordi han er kommet tilbage, derudover oplyser jeg lidt om mit første møde med bestyrelsen. Jeg opfordrer også til, at hvis man har forslag, til hvordan vi kan få flere med til vores voksenweekender, så tager jeg gerne imod forslag pr. tlf. eller mail. Vi skal jo gerne gøre os mere synlige. Voksenweekend: Referat af Heidi Erler Lørdag: Efter morgenmaden tager de fleste af os en tur ind til Fredericia by og oser, inden turen går tilbage til campingpladsen, hvor vi skal have frokost med efterfølgende lagkageoverraskelse. Lagkagen er doneret af René, da han blev 40 år i starten af august. Vi synger alle en fødselsdagssang for René. Efter mad og overraskelse er der foredrag ved Jette Møller Reinewald fra PROTAC A/S ( ). Jette er uddannet landmand, ergoterapeut og salgskonsulent. Jette fortæller at PROTAC A/S er et lille dansk firma, som har eksisteret igennem 20 år. Navnet PROTAC kommer fra ordet PROprioception og fra ordet TACtil.Firmaet sælger og udlåner kugledyner, kugleveste, kuglepuder m.m. Firmaet har et tæt samarbejde med terapeuter, forskere og designere. De har udgangspunkt i grundlaget for sanseintegrationspricippet. Det vil sige følesans, muskelsans, ledsans og ligevægtsans. PROTAC s produkter påvirker huden ved at give en let, punktvis påvirkning, hvilket hjælper hjernen med at registrere kroppen i langt højere grad end ved helt ensartet kontakt, fordi kuglerne bevæger sig ved selv lette stillingsskift. Huden påvirkes på den måde hele tiden og giver signaler til hjernen, om at slappe af. Jette fortæller også at man IKKE kan blive overstimuleret af at bruge produkterne. Side 9 Mange mennesker kan få produkterne bevilget som et hjælpemiddel igennem kommunen, hvis det i væsentlig grad afhjælper en funktion. Man kan kontakte den visiterende ergoterapeut for at søge en bevilling. Vi får lov til at prøve de forskellige produkter, ja en af deltagerne falder sågar i søvn i den sansestimulerende stol. En anden deltager prøver kuglevesten, hvorefter en timelang hovedpine forsvinder. Nogle af os bestiller forskellige produkter hjem til 14 dages afprøvning. Efter foredraget er der et par timers frihed inden vi skal spise aftensmad med efterfølgende hyggeligt samvær. Søndag: Evaluering: Flere giver udtryk for, at de er glade for at Poul Erik er kommet tilbage, da trekløveret var lidt amputeret uden ham. Poul Erik føler sig også godt modtaget. Ikke kun Poul Erik har været savnet. Dem som vi kender fra de andre weekender, som ikke kunne deltage denne gang er også savnet, ligesom dem der ikke kunne deltage sidste gang, også var savnet. Vi er jo alle en del af en gruppe, og vi vil gerne fortsætte med at være en del af en gruppe. Gruppen må dog gerne blive større. Det har som altid været en dejlig weekend som er afslappende og et dejligt afbræk fra hverdagen. Gruppen er meget fleksibel overfor hinandens behov og særheder. Har man brug for at gå ud for sig selv, så kan man gøre det. Vi er gode til at komme hinanden ved, også på det personlige plan. Vi er lyttende overfor hinanden. Ikke alle har behov for foredrag, og der foreslås, at vi får besøg af en afspændingspædagog el. lign. til en anden gang, måske til august Weekenden er nu engang gået og vi glæder os til vi ses igen til april. Næste Voksen TouretteWeekend er April 2015

10 Kære alle, men særligt forældre med børn fra 15 år og op. Ungdomsgruppen holder vi årligt 4 weekender for unge fra 15 år og op; normalt i uge 5, Bededagsferien, i uge 35 og i uge 45. Weekenderne er en utrolig god mulighed for at møde ligesindede som forstår, hvad det vil sige at være ung, i puberteten, under uddannelse, ved at flytte hjemmefra og mange andre store livsændrendende begivenheder, samtidig med at man har de ekstra udfordringer som Tourette og diverse komorbiditeter bringer med sig. Desuden er deltagelse på weekenderne med til at give et netværk, som de unge kan trække på, også i hverdagen, når livet og Tourretten bliver for Sidste år gennemførte Sjældne Diagnoser en stor undersøgelse af sociale og behandlingsmæssige vilkår blandt foreningernes medlemmer. Stor i omfang, idet spørgeskemaet var på 50 spørgsmål, og stor i deltagelse med ca 1300 besvarelser. Til denne store deltagelse bidrog vore medlemmer med hele 133. FLOT! At Tourettes syndrom har afgørende betydning for familiernes liv, fremgår allerede af den første udskrift af resultaterne, som kom i november. Nogle af hovedresultaterne omtales her, og på generalforsamlingen vil flere af undersøgelsens reultater blive gennemgået. Hverdagen 43 pct svarede, at Tourettebærerens funktionsevne i hverdagens almindelige situationer er lettere nedsat, mens 9 pct svarer stærkt nedsat. Hvad dette betyder for familierne, kan de fleste nok forestille sig, og på spørgsmålet om behovet for hensyn i særlige sociale sammenhæng svarer 52 pct, at der skal tages hensyn i nogen grad, mens 13 pct svarer i høj grad. Dette udmøntes tydeligt ved, at 95% pct oplyser, at tilstanden påvirker familien følelsesmæssigt, (27pct: det berører Unge Efterlyses! overvældende; og som også forstår den særlige værdi af de sejre, som det bringer med sig. Desværre oplever vi at der er en faldende tilslutning til weekenderne, og derfor har vi ind imellem været nødt til at aflyse ture. Vi får desuden ikke så ofte nye medlemmer af ungdomsgruppen, og det synes vi er ærgerligt, da vi oplever, at de unge, som deltager på turene, får meget ud af det. Guldkunde-undersøgelsen 2014 af Kjeld Christensen, foreningsrepræsentant i Sjældne Diagnoser meget ; 40 pct: rigtig meget ), og 88 pct svarer, at det i varierende grad kræver en indsats af alle. For 67 pcts vedkommende påvirkes familiens muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter (alt fra familiefester til offentlige arrangementer). 54 pct ser familiens økonomi påvirket, heraf 12 pct meget eller rigtig meget. I alt 75 pct svarer, at barnet/den unge/den voksne selv har behov for støtte fra det offentlige for at kunne deltage i det almindelige liv i samfundet på lige fod med jævnaldrende. For ca 25 pct gælder, at tilstanden er i udvikling i retning af stigende behov for sociale ydelser, mens 50 pct svarer, at tilstanden er stabil, hvilket jo ikke nødvendigvis er det samme som god. Spørgsmålene om oplevelse af den sociale støtte har mange nuancer Side 10 Har I kommentarer til eller svar på, hvad grunden er til, at vi har svært ved at få nye unge med på turene, eller I har ideer til, hvad vi skal gøre, for at flere af de unge i foreningen har lyst til at deltage, så send en mail til Se desuden vores hjemmeside på hvor tilmelding til weekenderne også skal foretages, eller find os på Facebook under ungmedtourette. Vi ses frem til forhåbentlig at se mange nye unge mennesker på vores næste weekend, som foregår i Midtjylland på Pindstrup Centret fra den 30. april til 3. maj. De bedste hilsner Lisbeth, Niels, Mark og Karina Ledere i ungdomsgruppen og kan ikke uddybes her, men det konstateres, at 60 pct oplyser, at de i høj grad selv har måttet finde informationer om støttemulighederne. Kun 50 pt føler sig tilstrækkeligt informeret om mulighederne, og 70 pct oplever, at de slet ikke er blevet informeret, mens kun 10 pct oplever, at de til dels eller i høj grad har fået skriftlig information. Af sammenhængen kan dog ses, at en del heller ikke har meldt som brugere i de sociale systemer. Under havdelen af dem, der har modtaget social og sundhedsmæssig støtte, har oplevet den som velkoordineret. Ca 25 pct af alle 133 har søgt aktindsigt, hvilket vist må betragtes som en stor andel. Alt i alt må det konkluderes, at Tourettes Syndrom er en omfattende belastning for familierne, og at både forældre, børn, unge og voksne med TS har behov for kontakt med ligestillede, at det også gælder søskende og partnere, prøver vi i foreningen at imødekomme ved altid på familieweekends at have programpunkter for forældre og for søskende og i ungdoms- og voksengruppernes weekends at have opmærksomhed på parforholds aspekter.

11 Judy gør en forskel for Tourette-børn Sygeplejeprisen 2014 gik til sygeplejerske Judy Grejsen for hendes banebrydende arbejde med behandling af tics hos børn og unge med Tourette syndrom. - Jeg er enormt overrasket og helt rundtosset! Samtidig er jeg meget stolt og beæret over at modtage prisen. Jeg er ydmyg omkring det, men opfatter det som en bekræftelse af, at mit arbejde er blevet set, og at det har været det hele værd, sagde Judy Grejsen fra Tourette Klinikken på Herlevs Børneafdeling. Hun modtager prisen for blandt andet at have indført nye, evidensbaserede og epokegørende træningsformer til behandling af tics hos børn og unge med Tourette. - Vi træner blandt andet børnene i at undertrykke deres tics ved at udsætte selve trangen til at tics e, indtil trangen går over. Det er ligesom, hvis du undertrykker følelsen af at have lyst til at klø på et myggestik. Venter du længe nok, går kløen over. Det samme gælder tics, har man nu fundet ud af, fortæller Judy Grejsen. Modsat den gamle metode Træningen baserer sig på den nyeste internationale forskning fra bl.a. Holland og USA, som har medført et paradigmeskift inden for området. Det er denne viden, Judy Grejsen har formået at omsætte til praksis i Tourette Klinikken. - For kun halvandet år siden var den gængse tilgang til behandling af tics hos folk med Tourette, at de bare skulle ticse løs. Det var den besked, vi gav patienterne. Velvidende, at de fleste med Tourette oplever deres tics som meget socialt belastende og forringende for livskvaliteten. Den tilgang har vi vendt fuldstændig op og ned på, fordi vi nu ved, at det er muligt at lære metoder til at undertrykke tics. Så nu siger vi præcis det modsatte og det virker! siger Judy Grejsen. Øger børnenes livskvalitet Resultaterne af den nye behandlingsform taler deres tydelige sprog: - Vi giver børnene og deres familier en viden om og forståelse for, hvad tics er, og hvordan de kan styres. Med den viden formår de at tage ejerskab over lidelsen og kontrollere ticsne, siger Judy Grejsen. - Familierne fortæller fx, at deres børn sover bedre, har nemmere ved at falde i søvn, fungerer bedre i skolen og andre sociale sammenhænge og generelt har mere overskud i hverdagen. Det betyder med andre ord meget for deres livskvalitet. Og også børnene selv melder positivt tilbage: Side 11 - De oplever endelig at have fået en metode til at gøre noget. En dreng beskrev det med, at han pludselig kunne kontrollere dæmonen i sin krop, fortæller Judy Grejsen. Vil udbrede metoden på landsplan Den nye træningsform har indtil videre kørt på Tourette Klinikken som et pilotprojekt, men det skal fremover være et fast tilbud. Samtidig arbejder Judy Grejsen på at udbrede træningen, så børn og unge fra hele landet kan få glæde af de nye metoder. - Jeg ser telemedicin som en oplagt mulighed for at udbrede metoden på landsplan. Fx kunne træningen foregå via Skype. Den idé vil arbejde videre med. Faglig stolthed Det er tydeligt, at Judy Grejsen er tændt på at arbejde videre med Tourette, og at hun er stolt af den succes, hun allerede har opnået. En succes, hun deler med kollegerne: - Jeg er enormt glad for at gå på arbejde hver dag og stolt over mit arbejde med Tourette. Den glæde og stolthed, tror jeg, smitter af på mine kolleger. Jeg er ikke bange for at gå forrest og sætte projekter i gang, men jeg kan kun gøre det, fordi mine gode og dygtige kolleger griber de bolde, jeg kaster op. Og så er hun taknemmelig for at have fået muligheden for at specialisere sig: - Jeg har været heldig at have en afdelingssygeplejerske, der i den grad har bakket mig op. Det er en kæmpe gave at få lov til at dykke ned i et område, og det er da enormt fedt at vide så meget om et felt, at det er mig, folk kommer og spørger til råds. Foreningens medlemmer kan møde Judy Grejsen personligt til generalforsamlingen i Taastrup 22/3.

12 Max fortæller om Tourette I dette lille hæfte kan I møde Max en dreng der har Tourette syndrom. Max fortæller om, hvordan det er at have Tourette syndrom set med hans øjne. Bogen kan hjælpe både børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har denne diagnose. Du kan læse om bogen og evt. købe den for 149 kr. ved at gå ind på under Materialer. Her er der et link, som kan bruges til bestillingen. Møde for Bedsteforældre Søndag den 12. April er der planlagt et møde for Bedsteforældre i Tåstrup eller et sted tæt på. Vi håber, der er interesserede Bedsteforældre og gerne også skolelærere, der har lyst til at komme. Det bliver den erfarende Tourette sygeplejerske Judy Grejsen fra Tourette klinikken, der kommer med et oplæg og besvarer spørgsmål. Indbydelsen kommer på hjemmesiden i løbet af februar. Vi håber, der er interesse for et sådant møde? Vi håber også at kunne afholde et møde i Århus for Bedsteforældre i august/september. Bedsteforældre kan være en stor støtte for forældre, og ikke mindst for børnene. Derfor er det vigtigt, at de ved lidt om, hvad Tourette Syndrom er, så de kan forstå, hvad der sker i hjemmet og forstå børnenes reaktioner. Og måske bedre forstå, hvorfor søskende gerne vil være alene sammen med enten forældrene eller Bedsteforældrene. Mødekalender 2015 De faste arrangementer: Familieweekender Kalundborg april Fredericia oktober Læs mere på Ungdomstræf I Jylland 30. april - 3. maj Læs mere på Voksentræf I Jylland april i Jylland læs mere på Midt-/Nordgruppen Randers 7. marts Læs mere på Foreningen er opdelt i: Familiegruppen: Børn og unge til og med 15 år, Ungdomsgruppen: Unge fra 15 til 30 år Voksengruppen: Over 30 år Familiegruppen bliver inviteret til to weekender om året. Formålet er, at familierne mødes, udveksler erfaringer og at børnene får venner (måske de første). Forældrene kan slappe af, da vi alle kender til uroen omkring tourettebørn. Jeg ved, at flere ses i ferierne, og at børnene kommunikerer på diverse sociale medier. Hjælp til flere Lokalgrupper LOKALGRUPPER er så vigtige for vores arbejde. I Jylland Midt/Nord er der en stor netværksgruppe. Den kan I læse om her i bladet. På Fyn er der startet en ny lokalgruppe. Hvis I vil i kontakt med den, kan I læse mere på vores hjemmeside. I resten af landet er der behov for fælleskabet, men ingen har taget initiativet, Hvis en af jer bare kunne tænke sig at vide, hvad og hvordan man gør, så kontakt foreningen på eller tlf Det behøver ikke at blive en stor gruppe. I vil blive hjulpet i gang. Vi sender mails ud til de lokale medlemmer og vi dækker udgifter til kaffe, vand, kage og andet. Så mange medlemmer efterlyser at mødes lokalt, men nogen må tage initiativ til møderne. Kontakt hvis I har mod på det. Side 12

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Tourettetræf i voksengruppen weekenden 30.03. - 01.04.2012

Tourettetræf i voksengruppen weekenden 30.03. - 01.04.2012 Tourettetræf i voksengruppen weekenden 30.03. - 01.04.2012 Af Pernille Holtze Fredag: 16 glade deltagere mødtes ved treldenæs camping, hvoraf to var nye ansigter, begge i 20 erne. Efter indkvartering,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig Uopdragen? Når man er blevet skældt ud hele sin barndom, er det ikke opdragelse, men selvtillid, man mangler. Det kan 29årige Jan tale med om. Og nu ved han, at problemerne har en årsag: Jan har fået stillet

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere