DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015"

Transkript

1 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014

2 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte Kirsten Kristensen, Søllerødvej 76, 2840 Holte. Tlf.: Kasserer Kjeld Christensen, Morelgården 21, 2620 Albertslund. Tlf.: Mobil: Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Bjørke, Vester Paradisvej 54A, 2840 Holte. Tlf.: Niels Hass, Søtoftevej 37, 4100 Ringsted. Tlf.: Inge Olesen, Morænevej 54, 3550 Slangerup, Tlf.: Gita Overby, Præstemosen 199, 2650 Hvidovre Mia Aarup, Hybenvej 9, 2605 Brøndby Suppleanter: Astrid Søe, Normandsvej 13, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft Jytte Abildstrup Christensen Holbækvej 288, 4100 Ringsted Voksengruppen Heidi Erler Virup Skovvej 163, 8530 Hjortshøj Ungdomsgruppen Niels Thomsen Intern revisor Frank Minck, Randvolden 46, 2730 Herlev Ekstern Revisor Beierholm, Statsautoriserede revisorer Ungdomsgruppen: Læs om arrangementer på: Voksen Tourette Gruppen: Læs om arrangementer på: Siden sidst I marts var årets første Familieweekend i Kalundborg, hvor Ingrid Sindø havde det faglige oplæg, og Jette Nielsen talte med søskende. Det er nu sådan, at forældre ringer og spørger om Jette også kommer, da det er så vigtigt for søskende. Bent og Marianne har stadig mod på at aktivere børnene. I maj var der kursus i Samarbejdsbaseret Problemløsning med Jenny Bohr. Charlotte Bjørke og Mia Aarup stod for arrangementet. Det var pænt besøgt - en dag med mange lærerige inputs. I maj deltog jeg i en Temadag på Tourette klinikken i Herlev for sygeplejersker, der møder børn og unge med Tourettes Syndrom. Temaet var tics træning. Der var besøg af børn og forældre, som fortalte om træningsforløbet i hjemmet. Det var meget positivt at høre dem fortælle om, hvordan de blev bedre og bedre til at kontrollere deres tics. Læs meget mere om det her i bladet. I foråret og efteråret var der Ungdomstræf og Voksentræf i Jylland. Det kan I læse mere om på deres hjemmesider og her i bladet. Lokalgruppen Tourette Nord-og Midtjylland holdt igen et stort og meget velbesøgt møde i Randers. Jeg er meget glad for det store arbejde og initiativ Birgitte og Co. præsterer. I kan læse et godt referat her i bladet. I oktober var der Familieweekend i Kerteminde,. Her var det Torben Dalvad, der havde faglige indlæg. Det var en god og spændende eftermiddag, hvor Jette Nielsen heldigvis også var der. Lørdag besøgte vi Fjord og Bælt Centret. Det var noget for både børn og voksne. Efter weekenden tog Tenna fra Fyn initiativ til at starte en lokalgruppe. De har allerede haft flere møder og flere er planlagt. Det er dejligt, I er kommet i gang. I oktober deltog jeg som mentor i et Sjældne Familiedage kursus. En weekend afholdt af Sjældne Diagnoser. Det var små børn med meget sjældne og svære diagnoser. Så har vi det trods alt lettere med Tourette. 9. december var en stor dag for Tics træning og Tourette klinikken. Der var reception, fordi den hollandske træningsmanual nu er oversat til dansk var parat til brug. Det blev en spændende eftermiddag, hvor jeg var så heldig at møde Martin Kærgaard fra Risskov, derfor har vi for første gang en artikel derfra. Jeg havde hørt flere forældre tale positivt om afdelingen, nu ved vi mere om, hvad de kan hjælpe os med. Venlig hilsen Kirsten Kristensen Side 2

3 Tourettes og tics behandling i Riisskov af distrikspædagog Martin Kærgaard, Børne & Ungdomspsykiatrisk Center, Riisskov På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov foretages der ambulant udredning og behandling af børn og unge med tics eller Tourettes syndrom. Udredningen består af en primær afklarende samtale, hvor barnet eller den unge kan visiteres til enten supplerende udredning, behandlingsopstart, afslutning grundet milde symptomer eller visiteres videre til et andet afsnit grundet betydelig anden psykiatrisk lidelse, der er mere betydningsfuld end tics lidelsen. Hvis visitationen sker til supplerende udredning kan det skyldes, at der er mistanke om anden problematik (psykiatrisk som fx ADHD, tristhed, OCD; kognitiv som fx mistanke om skolevanskeligheder eller sociale svære belastninger). I disse tilfælde kan tics lidelsen fortsat være den mest betydende lidelse, men hvor det bliver vigtigt også at have fokus på den anden problematik, idet denne problematik kan have indflydelse på, hvor godt der kan arbejdes imod tics symptomerne. Ambulatoriet består på nuværende tidspunkt af overlæge Judith Nissen og distriktspædagog Martin Kærgaard. Begge har gennem flere år arbejdet med Tourettes syndrom/tics og relaterede lidelser og har stor erfaring både i udredning og behandling af disse lidelser. Behandlingen af tics/tourettes syndrom omfatter flere tilbud. Således gives der undervisning og psykoedukation til patienter, pårørende og evt. netværk. I denne forbindelse har vi udarbejdet undervisningsmateriale, der kan anvendes til undervisning af forældre i gruppesammenhæng. Derudover tilbydes terapeutisk behandling (tics træning) i form af Habit Reversal training (HRT) eller Exposure Response Prevention (ERP) ud fra strukturerede manual. Den terapeutiske behandling er et tilbud til barnet/den unge med en tics lidelse, hvor forældrene dog oftest involveres i behandlingen og i denne forbindelse oplæres til at være børnenes coaches. Tics træningen kan foregå individuelt eller i grupper. Et tics trænings forløb vil ofte være over 8 gange. I de sværere tilfælde, hvor børnene/de unge har svært ved at gå imod deres tics symptomer, og hvor de har svært ved at bruge strategierne, vil indikationen for medikamentel behandling blive drøftet. Således er det muligt at supplere den terapeutiske behandling med medikamentel behandling. Tourette ambulatoriet BUC Risskov er således er veletableret ambulatorium med mange års erfaring i udredning og behandling af børn og unge med Tourettes syndrom og tics. Ambulatoriet har en solid base i det neuropsykiatriske afsnit D, der også har specialiseret viden omkring udredning og behandling af både ADHD og OCD, der er hyppige komorbide (samtidige eller fælles) lidelser til tics lidelser. HUSK at melde flytning og ændring af adresse til: eller pr. brev. Vi får desværre en del breve og s retur med ubekendt på adressen. Side 3

4 Oplæg til Touretteklinik af Marie Eldon - mor til Emil Præsentation: Hej jeg hedder Marie, jeg er 35 år gammel og blev mor til Emil som 21 årig. Emil er i dag 14 år og har Tourette. Emil viste de første tegn på Tourette som 5 årig, og da det forværredes i 9-11 års alderen, blev vi via en børnelæge henvist til Touretteklinikken. Vi havde første konsultation på Touretteklinikken i foråret På dette tidspunkt var status med Emil, at han i denne periode en gang imellem måtte have en dag hjemme, da han havde hovedpine eller/og følte sig stresset. Emil kunne ikke fastholdes i at gå til fritidsaktiviteter, da han ofte ikke kunne overskue det, når han kom fra skole. Emil havde svært ved at koncentrere sig i skolen og for eksempel havde han meget svært ved at skulle læse højt i skolen. Det fyldte meget i hans hverdag. Når han kom hjem fra skole havde han meget svært ved at slappe af, ticsene kørte hele tiden på ham, og han kunne ikke stoppe dem. Han havde svært ved at falde i søvn om aften. Derudover var han på dette tidspunkt begyndt at isolere sig mere og mere fra hans kammerater. Han tog ikke selv initiativ til at lave aftaler, og han ønskede heller ikke at vi skulle hjælpe ham med det. Han sad meget på sit værelse og så tv eller cyklede en tur alene. Han kunne kun være sammen med kammerater, hvis de ville lave præcis den samme aktivitet som ham, og altså ikke hvis han skulle sætte sig ind i en ny aktivitet. Vi var faktisk bekymrede for hans sociale liv, da han ellers altid havde været meget social og haft gang i mange forskellige kammerater. Vi er fra start af enige om at vi ikke er interesseret i at Emil skal medicineres, da vi føler at bivirkningerne ved medicinen kan gøre at han vil få det endnu værre end han har det i forvejen. Så da vi tilbydes et forløb med ticsetræning er vi hurtige til at sige ja, og vi opstarter dette i efteråret Træningsforløbet: Vi aftale fra start af at det skulle være mig og Emils projekt. Vi ticsetrænede efter aftensmad, og det blev hurtigt en hyggelig og værdsat stund. Vi startede op med at Emil skulle prøve at holde sine tics tilbage i 20min uden snak. Det gik for det meste nemt for ham. Han fangede hurtigt teknikken, og han kunne mærke når ticsene var på vej. Vi gik hurtigt videre til at vi godt måtte snakke og derefter til at jeg skulle provokere ham med ticsesnak undervejs. Vi prøvede at han måtte spille xbox imens eller se tv. Her krævede det klart mere koncentration, men han var stædig og klarede det fint. Vi gik videre med at han skulle læse højt for mig imens han undertrykte tiscene. Her blev det hårdere og her måtte starte med kun at læse op i 2 x 5 min herefter gik vi over til 10min læsning og 10min snakken. Vi gik videre med at han holdte den i de 20min hvor vi var på værelset og snakkede, herefter skulle han selv holde den i så lang tid som muligt. Vi kommer ofte op på 1 time. Så prøver vi med at han skal undertrykke imens vi kører i bus, det stresser klart så her holder han ikke nær så længe. Efter ca 2mdr er der lige pludselig en dag, hvor Emil kan holde over 4 timer, og ugen efter holde han en søndag over 11 timer uden en tics. Weekenderne er klart de bedste og mandagene de værste. Herefter svinger den mellem 3 og 6 timer. Da vi når 3 mdr frem begynder vi at prøve at han skal prøve at holde den fra om morgenen, først i weekenden og efter ca 14 dage også i hverdagene. Så tager det fart og han kan nu holde mange timer - enkelte dage kan han holde hele dagen. Sideløbende tæller jeg Emils tics 15 min hver dag. Jeg vælger at gøre dette under aftensmaden, da dette er tidspunktet, hvor vi oftest er samlet. Emil plejer generelt at have mange tics når han spiser. I starten ligger han mellem 4 som det laveste og 85 som det højeste antal tics under tællingen. De bliver langsomst lavere og lavere og efter 2 mdr er gennemsnittet faldet fra 55 til 16. Ugen efter falder det til 0,75 og her bliver den ved med at ligge. Side 4

5 ken Træningsforløbet er tidskrævende og kræver stor disciplin og koncentration for de to træningsmakkere. Specielt det med at få det passet ind i en hverdag hvor alle dage ikke er ens. Derudover kræver det også en lidt fleksibel arbejdsplads, da man i starten må sætte tid af til besøg på Touretteklinikken hver 14. Dag. Men i sidste ende giver det pote, og så var det dejligt at komme tættere på sin søn med den intense alenetid. Emil synes også at det var et godt træningsforløb. Han er glad for de teknikker han har lært og han nød også vores alenetid. Efter træningsforløbet: Efter træningsforløbet har Emil bedre styr på sin Tourette. Der er stadig dage hvor han har tics, og hvor han nogle gange ikke kan undertrykke dem. Men for det meste kan han undertrykke dem og der er klart kommet færre. Han beskrev selv sidst vi var på Touretteklinikken, at hvis Tourette og tics før fyldte halvdelen af ham, fylder de nu kun en fjerde del eller måske kun en femte del. Han har lige en periode her efter skolestart i 7.klasse hvor det er lidt svært at overskue den længere skoledag, men det er ikke pga tics i skolen, for nu har han for det meste kun tics hjemme. Vi har afhjulpet det ved at har er gået på nedsat skema i en periode, så han har fået ro på til at bruge de værktøjer, som han har lært på Touretteklinikken til at undertrykke sine tics og dermed styre sin Tourette. Han beskrives af sine lærere som altid engageret, koncentreret og positiv. Han har altså nu værktøjet til at styre sine tics, og derfor er det nemmere for ham at blive hevet ud af en dårlig periode. Vi oplever også nu at han kan fastholdes i at gå til fritidsaktiviteter. I januar måned startede han flere aktiviteter op på ungdomsskolen, nogle er dog faldet fra og andre er kommet til, men nu har han i næsten et år gået fast til aktiviteter 2 gange om ugen. Han styrketræner pt 2 x 2 timer om ugen sammen med 2 kammerater. I maj måned var Emil også med ungdomsskolen på weekendtur til Kolding, hvor der skulle køres Gocart. Noget Emil tilmeldte sig uden tøven, hvad ellers plejer at kræve større overvejelser fra hans side. Han tager nu selv initiativ til at lave aftaler med kammerater, og de ses flere gange om ugen og sover også sammen. Han snakker også med flere fra de andre klasser, og mødes i grupper hvor pigerne fra klassen også er der. Alt i alt har det altså givet Emil rigtig meget, og vi er bestemt ikke bekymrede for hans sociale liv mere. Så man kan rolig sige at han har fået mere overskud og selvtillid - han har fået en bedre livskvalitet. Familieweekend i Kerteminde Mit navn er Emil og jeg er 10 år gammel. Jeg fik at vide, at jeg havde tourette, da jeg var seks år. Jeg bor på Midtsjælland sammen med min familie. Første gang jeg var med på en familieweekend var for halvandet år siden, hvor jeg for første gang skulle møde andre børn med tourette. Det gode ved at være på familieweekender er at få nogle nye venner, som også har tourette. På denne måde har man nogle venner, som ved, hvordan man har det, når man har tourette. De forstår en, når man laver sine tics og man behøver ikke at skulle forklare noget. Sidste gang jeg var på familieweekend var i Kerteminde, hvor vi boede på Kerteminde Vandrehjem. Det var min tredje familieweekend i træk og jeg skulle møde nogle af de andre børn, som jeg lærte at kende første og anden gang, jeg var på familieweekend. Når vi er på familieweekend leger vi, spiller fodbold og spiller på computer og Ipads. Bent og Marianne hjælper med at finde på nogle aktiviteter og passer på os, mens forældrene snakker sammen eller er til foredrag. Om aftenen er der for det meste bål og nogen gange tovtrækning. Jeg har mødtes med nogle af mine venner efter familieweekenderne og vi skyper også sammen. Min bedste ven Mikkel mødte jeg første gang jeg var på familieweekend og selvom Mikkel bor i Jylland, er vi stadig de bedste venner, da vi mødes i weekender og ofte taler sammen på Skype. Det er vigtigt at komme med på familieweekender, da jeg ellers ville savne det. Hvis man aldrig har mødt nogen med tourette, er det en god måde at gøre det på. Man får gode venner og det er sjovt! Familier med børn, der har tourette, skal tage med på familieweekenderne, så børnene kan få det sjovt og lære andre børn med tourette at kende. Skrevet af Emil Heilmann. Side 5

6 Tourette Nord- og Midtjylland Netværksgruppen i Nordog Midtjylland har vokseværk. Det ses både på den meget aktive facebook gruppe og i antallet af deltagere på netværksmøderne. På en solrig sensommerdag i september mødtes vi, 63 personer, hvoraf de 27 var børn i alderen 2-17 år. Alle deltagerne er enten familie til en med TS eller har selv TS. Igen var vi så heldige, at kunne være på Vesterbakkeskolen i Randers. Fantastiske rammer for både børn og voksne. Ca. 2/3 af deltagerne havde deltaget i et eller flere af de tidligere møder og 1/3 deltog for første gang. Som altid bliver man mødt med smil og entusiasme og der er rigtig god positiv energi i gruppen. Efter indskrivning og udlevering af de meget vigtige internet koder, gav Karen Marie, der er årsag til at vi kan låne Vesterbakkeskolens lokaler, en rundvisning på skolen og introdution til de eminente faciliteterne. Så gik der ikke lang tid før børnene fandt hinanden på kryds og tværs og boltrede sig i salen, på legepladsen eller kørte ræs på gangene. Som noget nyt havde Thomas, som er pædagog på Vesterbakkeskolen, stillet sig til rådighed så både børn og voksne kunne opleve et snoezelrum. I snoezelrummet kunne man få en anderledes stimulering af sanserne i fx det store lysende kuglebad, vandsengen, kuglestol og kugledyne, samt en række lyseffekter mv. Snoezelrummet kan tjene som god inspiration til hvordan man kan tænke sansestimulering ind i hverdagen, fx i form af kugledyne, dæmpet lys og musik. Birgitte, Elin og Karen Marie havde arrangeret mødet og efter en opridsning af dagens program, præsenterede alle familierne sig og fortalte kort om deres aktuelle udfordringer eller optagetheder ifht. tourette. Det stod hurtigt klart, at der var mange fællesnævnere og allerede her startede vidensdelingen og erfaringsudvekslingen. Med på mødet var også Mark, der er hovedkraften bag ungegruppen. Nærmere info fås på og i facebook gruppen med samme navn. Mark stillede sig til rådighed for ungdomsrelaterede spørgsmål som fx; hvordan påvirker alkohol og andre rusmidler tourette? Hvilken form for støtte kan man få til at gennemføre en ungdomsuddannelse? Mark kunne også fortælle, at der er rigtig mange i ungdomsgruppen, der døjer med smerter i nakke og skuldre pga tics overbelastning og at det er en bekostelig affære fordi de nu er så gamle at der ikke gives økonomisk tilskud til fx fysioterapi, massage og/eller ergoterapi. Mark rådede derfor til, at man benytter sig af mulighed for ovenstående, mens børnene har en alder hvor der gives tilskud og hvor man har mulighed for at forebygge. Det var spændende hvad Mark kunne bidrage med og vi ser frem til at se mere til ham på kommende møder. Workshops På baggrund af deltagernes optagetheder, dannede vi 5 workshops med temaerne; Pigegruppe, konfliktløsning, ticstræning, sanserne/ støtte (fx i skolen) og angst. Nogle piger i netværket har haft et ønske om at møde andre jævnaldrende piger med tourette og bruge hinanden til sparring og støtte. I Nord- og Midtjyllands netværk er der overraskende mange piger og ved dette møde konstituerede de sig officielt som pigegruppe, med eget facebook forum under gruppenavnet; Piger med tourette. De består i udgangspunktet af 7 skønne piger i alderen år, men gruppen er naturligvis åben for andre piger. Workshoppen om konfliktløsning havde stor tilslutning og her udveksledes bla. erfaringer om hhv. konfliktoptrappende og konfliktnedtrappende kommunikation, at arbejde med valgmuligheder frem for krav, hjernekemiens betydning og konkrete værktøjer, fx skemaer til hverdagsopgaver, så frustrationstærsklen mindskes ved overskuelighed. Side 6

7 - Netværksmøde 13/ Mange var også interesserede i at vide mere om ticstræning, der pt, så vidt vides, udbydes på Touretteklinikken i Herlev og i Risskov. Det forlyder desuden, at der i Risskov oprettes en afdeling for TS. Elin forklarede om datterens ticstrænings forløb i Risskov, hvor man lærer at undertrykke tic og/eller laver modtics. Det kræver en vis modenhed og motivation hos barnet. Forløbet har en varighed på ca 1/2 år og man arbejder med at barnet skal lære at mærke sin tictrang, for derefter at kunne undertrykke det eller gøre noget andet, fx. en mindre indgribende bevægelse eller lyd. Der er flere stadier man skal igennem, hvor man træner hjemme. Træningen foregår forskelligt fra stadie til stadie, men har det tilfælles at det kræver en vis struktur i hjemmet. Man lærer at blive opmærksom og bevidst om sine tics, kende sig selv godt og får konkrete redskaber til at håndtere de enkelte tic. Mange har stor glæde af at man har dokumentation i form af skemaer man skal udfylde igennem forløbet. Herved følges udviklingen og det er motiverende at se, at man lærer at komme af med tics. Vil man læse mere om dette, kan bogen Tics & Tourette af Ingrid Sindø anbefales. På workshoppen talte man også om Musikterapi. En familie har god erfaring fra Neurolog Anne Korsgaard, Odense. Heri består arbejdet i at lytte til en bestemt musikfil, i intervaller på minutters varighed, afhængig af den enkeltes behov og forudsætninger. Seansen kan foregå på hvilket som helst tidspunkt på dagen, det kræver blot at man er fuldt koncentreret om dette og ikke foretager sig andet! Musikken har en positiv og beroligende indvirkning som gør at tics dæmpes. Der er selvfølgelig forskel på hvordan den enkelte responderer på behandlingen. Nogle oplever en effekt hvor ticsene forbliver dæmpet i en periode efterfølgende, andre oplever at de kommer tilbage lige så snart musikken er stoppet., men har dog haft en stund uden tic mens musikken spillede. Både musikterapi og ticstræning kræver henvisning fra egen læge. Side 7 workshoppen hvor emnerne I støtte og sanserne var kombineret, blev der talt om hvordan børn og unge med TS bedst støttes i skole og fritid, primært i forbindelse med formaliseret støtte som fx støttetimer der bevilliges, men hvordan anvendes de? Hvem klæder skolen, herunder sfoen på? Det er meget forskelligt hvad de forskellige skoler og kommuner har af resurser og kompetencer i den retning. PPR, AKT lærer, inklusions pædagoger og andre relevante nøglepersoner blev nævnt. Desuden blev VISO præsenteret som en mulig kompetent sparringspartner for de voksne der skal tilrettelægge støtten til børnene. VISO blev diskuteret i andre sammenhænge gennem hele dagen og præsenteres yderligere nedenfor. Mange børn og unge med TS klarer sig godt i skolen og derfor kan det være svært for lærerne at se omfanget af tourette symptomer. Men mange af børnene bruger også så mange kræfter på at fungere i skoledelen, at de er brugt op umiddelbart efter skolendagen slutter. Det er vigtigt at se og forstå barnet/den unge i det hele der udgør et hverdagsliv. VISO er den nationale Vidensog specialrådgivning på det sociale område og i specialundervisningen. VISO består af en række eksperter på disse områder og tilbyder yderst kompetent rådgivning til både borgere og fagpersoner, såfremt kommunen ikke kan tilbyde relevant rådgivning. VISO er desuden gratis at benytte, hvilket ikke er uden betydning. En familie har bedt deres kommune kontakte VISO og der er herefter etableret et fantastisk kompetent samarbejde, der dels består af en ny og meget grundig udredning og VISO følger op på denne ved at samle lærer og pædagoger på skolen til en orientering om hvordan de bedst muligt kan forstå og støtte barnet. VISO har ikke mulighed for at iværksætte Fortsættes side 8

8 Nord og Midtjylland fortsat fra side 7 egentlig behandling af barnet, men de giver anbefalinger til kommunen. Det er ifølge VISO deres erfaring, at de fleste kommuner følger disse anbefalinger. Se evt. mere på Mange børn og unge med TS har udfordringer med sanserne. Flere af os kender til de vanskeligheder og snak på legepladsen og i hallen. Ved bordene fortsatte de voksne snakken fra workshoppene og der blev noteret flittigt alle steder. Det er fantastisk at se hvor meget erfaring og viden der ligge samlet i hele gruppen og hvordan den kan bringes i spil og bidrage med nye perspektiver og aha oplevelser. Hvor er det godt at opleve. børnene kan have i forbindelse med følsomhed når de skal have tøj på, mærker i nakken der kradser, stof der klør osv. Også ekstrem spænding af sko eller det modsatte er genkendeligt for flere forældre. Afsky for forskellig konsistens af mad hører også under dette emne, men forveksles ofte med kræsenhed. Hvis man ikke er opmærksom på at nogle af børnene har vanskeligheder i forhold til forskellige sansninger, kan man desværre nemt komme til at bidrage til yderligere stress eller nederlag for børnene, ved at insistere på fx at løsne sko, spise bestemt mad osv. Stress i forbindelse med disse sansepåvirkninger, kan udløse endnu flere tics og øger derved igen stressniveauet. Flere var positivt overraskede over hvad en god ergoterapeutisk udredning kan bidrage med, både i forhold til forståelse af børnenes vanskeligheder og adfærd, men også i form at behandling der bla kan modne nervespidser. Karen Marie anbefaler følgende hjemmeside, hvis man ønsker at orientere sig nærmere: Traditionen tro fik vi udbragt en stak veltilberedte pizzaer og for en kort stund var børnene tilbage ved bordene. Der gik dog ikke længe før de var tilbage i leg Eftermiddagen delte folk mellem snoezelrummet og workshoppen med temaet angst. Angst i varieret grad er ofte en følgesvend til TS og i gruppen talte man om hvordan angst viser sig. Det kunne f.eks. være i forbindelse med søvn, angst for at være alene hjemme eller angst for bakterier, at mor og far forsvinder mm. Angst findes i mange afskygninger og styrker og nogle former er mere indgribende end andre. Hvis angst er indgribende bør man naturligvis søge behandling og flere former for behandling blev diskuteret i gruppen. Afslutning Med kaffe og lækkert kagebord afsluttede vi dagen med en opsamling af pointer fra de forskellige workshops. Børn og voksne udvekslede telefonnumre og knusere og vi er mange der allerede glæder os til næste møde i marts måned Nærmere detaljer om dato og program for næste møde følger på Tourette foreningens hjemmeside og på facebookgruppen Tourettes Midt/ Nordjylland. En stor tak til Tourette foreningen, Vesterbakkeskolen og arrangørerne Birgitte, Elin og Karen Marie. Referat//Iben Side 8

9 Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret, hvorefter vi går over i cafeen hvor Uffe sædvanen tro byder velkommen, hvor han også fortæller at vi fremover kun skal bo i hytterne, dernæst går vi i gang med at spise. Efter maden går vi over i vores fællesstue, hvor vi starter ud med hvad har du på hjertet. Poul Erik starter med at fortælle, at han sidste gang valgte at holde en pause/stoppe. Men at han var kommet til den konklusion, at han holder utrolig meget af alle, som deltager, af gruppen, af weekenderne, ja kort sagt hans hjerteblod er i gruppen, og derfor har han valgt at fortsætte som en del af trekløveret. Han takker Uffe og Heidi (undertegnede), for at vi tager ham tilbage i trekløveret uden at bære nag. Poul Erik føler ikke selv at han har tid, lyst og energi til at være med i bestyrelsen for Touretteforeningen, så derfor takker han også undertegnede for at tage over i foreningen, som fortaler for voksengruppen. Bent fortæller, at han siden sidst har holdt foredrag for psykiatrien, om det at leve med tourette. Undertegnede slutter runden af med at sige tak til Poul Erik fordi han er kommet tilbage, derudover oplyser jeg lidt om mit første møde med bestyrelsen. Jeg opfordrer også til, at hvis man har forslag, til hvordan vi kan få flere med til vores voksenweekender, så tager jeg gerne imod forslag pr. tlf. eller mail. Vi skal jo gerne gøre os mere synlige. Voksenweekend: Referat af Heidi Erler Lørdag: Efter morgenmaden tager de fleste af os en tur ind til Fredericia by og oser, inden turen går tilbage til campingpladsen, hvor vi skal have frokost med efterfølgende lagkageoverraskelse. Lagkagen er doneret af René, da han blev 40 år i starten af august. Vi synger alle en fødselsdagssang for René. Efter mad og overraskelse er der foredrag ved Jette Møller Reinewald fra PROTAC A/S ( ). Jette er uddannet landmand, ergoterapeut og salgskonsulent. Jette fortæller at PROTAC A/S er et lille dansk firma, som har eksisteret igennem 20 år. Navnet PROTAC kommer fra ordet PROprioception og fra ordet TACtil.Firmaet sælger og udlåner kugledyner, kugleveste, kuglepuder m.m. Firmaet har et tæt samarbejde med terapeuter, forskere og designere. De har udgangspunkt i grundlaget for sanseintegrationspricippet. Det vil sige følesans, muskelsans, ledsans og ligevægtsans. PROTAC s produkter påvirker huden ved at give en let, punktvis påvirkning, hvilket hjælper hjernen med at registrere kroppen i langt højere grad end ved helt ensartet kontakt, fordi kuglerne bevæger sig ved selv lette stillingsskift. Huden påvirkes på den måde hele tiden og giver signaler til hjernen, om at slappe af. Jette fortæller også at man IKKE kan blive overstimuleret af at bruge produkterne. Side 9 Mange mennesker kan få produkterne bevilget som et hjælpemiddel igennem kommunen, hvis det i væsentlig grad afhjælper en funktion. Man kan kontakte den visiterende ergoterapeut for at søge en bevilling. Vi får lov til at prøve de forskellige produkter, ja en af deltagerne falder sågar i søvn i den sansestimulerende stol. En anden deltager prøver kuglevesten, hvorefter en timelang hovedpine forsvinder. Nogle af os bestiller forskellige produkter hjem til 14 dages afprøvning. Efter foredraget er der et par timers frihed inden vi skal spise aftensmad med efterfølgende hyggeligt samvær. Søndag: Evaluering: Flere giver udtryk for, at de er glade for at Poul Erik er kommet tilbage, da trekløveret var lidt amputeret uden ham. Poul Erik føler sig også godt modtaget. Ikke kun Poul Erik har været savnet. Dem som vi kender fra de andre weekender, som ikke kunne deltage denne gang er også savnet, ligesom dem der ikke kunne deltage sidste gang, også var savnet. Vi er jo alle en del af en gruppe, og vi vil gerne fortsætte med at være en del af en gruppe. Gruppen må dog gerne blive større. Det har som altid været en dejlig weekend som er afslappende og et dejligt afbræk fra hverdagen. Gruppen er meget fleksibel overfor hinandens behov og særheder. Har man brug for at gå ud for sig selv, så kan man gøre det. Vi er gode til at komme hinanden ved, også på det personlige plan. Vi er lyttende overfor hinanden. Ikke alle har behov for foredrag, og der foreslås, at vi får besøg af en afspændingspædagog el. lign. til en anden gang, måske til august Weekenden er nu engang gået og vi glæder os til vi ses igen til april. Næste Voksen TouretteWeekend er April 2015

10 Kære alle, men særligt forældre med børn fra 15 år og op. Ungdomsgruppen holder vi årligt 4 weekender for unge fra 15 år og op; normalt i uge 5, Bededagsferien, i uge 35 og i uge 45. Weekenderne er en utrolig god mulighed for at møde ligesindede som forstår, hvad det vil sige at være ung, i puberteten, under uddannelse, ved at flytte hjemmefra og mange andre store livsændrendende begivenheder, samtidig med at man har de ekstra udfordringer som Tourette og diverse komorbiditeter bringer med sig. Desuden er deltagelse på weekenderne med til at give et netværk, som de unge kan trække på, også i hverdagen, når livet og Tourretten bliver for Sidste år gennemførte Sjældne Diagnoser en stor undersøgelse af sociale og behandlingsmæssige vilkår blandt foreningernes medlemmer. Stor i omfang, idet spørgeskemaet var på 50 spørgsmål, og stor i deltagelse med ca 1300 besvarelser. Til denne store deltagelse bidrog vore medlemmer med hele 133. FLOT! At Tourettes syndrom har afgørende betydning for familiernes liv, fremgår allerede af den første udskrift af resultaterne, som kom i november. Nogle af hovedresultaterne omtales her, og på generalforsamlingen vil flere af undersøgelsens reultater blive gennemgået. Hverdagen 43 pct svarede, at Tourettebærerens funktionsevne i hverdagens almindelige situationer er lettere nedsat, mens 9 pct svarer stærkt nedsat. Hvad dette betyder for familierne, kan de fleste nok forestille sig, og på spørgsmålet om behovet for hensyn i særlige sociale sammenhæng svarer 52 pct, at der skal tages hensyn i nogen grad, mens 13 pct svarer i høj grad. Dette udmøntes tydeligt ved, at 95% pct oplyser, at tilstanden påvirker familien følelsesmæssigt, (27pct: det berører Unge Efterlyses! overvældende; og som også forstår den særlige værdi af de sejre, som det bringer med sig. Desværre oplever vi at der er en faldende tilslutning til weekenderne, og derfor har vi ind imellem været nødt til at aflyse ture. Vi får desuden ikke så ofte nye medlemmer af ungdomsgruppen, og det synes vi er ærgerligt, da vi oplever, at de unge, som deltager på turene, får meget ud af det. Guldkunde-undersøgelsen 2014 af Kjeld Christensen, foreningsrepræsentant i Sjældne Diagnoser meget ; 40 pct: rigtig meget ), og 88 pct svarer, at det i varierende grad kræver en indsats af alle. For 67 pcts vedkommende påvirkes familiens muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter (alt fra familiefester til offentlige arrangementer). 54 pct ser familiens økonomi påvirket, heraf 12 pct meget eller rigtig meget. I alt 75 pct svarer, at barnet/den unge/den voksne selv har behov for støtte fra det offentlige for at kunne deltage i det almindelige liv i samfundet på lige fod med jævnaldrende. For ca 25 pct gælder, at tilstanden er i udvikling i retning af stigende behov for sociale ydelser, mens 50 pct svarer, at tilstanden er stabil, hvilket jo ikke nødvendigvis er det samme som god. Spørgsmålene om oplevelse af den sociale støtte har mange nuancer Side 10 Har I kommentarer til eller svar på, hvad grunden er til, at vi har svært ved at få nye unge med på turene, eller I har ideer til, hvad vi skal gøre, for at flere af de unge i foreningen har lyst til at deltage, så send en mail til Se desuden vores hjemmeside på hvor tilmelding til weekenderne også skal foretages, eller find os på Facebook under ungmedtourette. Vi ses frem til forhåbentlig at se mange nye unge mennesker på vores næste weekend, som foregår i Midtjylland på Pindstrup Centret fra den 30. april til 3. maj. De bedste hilsner Lisbeth, Niels, Mark og Karina Ledere i ungdomsgruppen og kan ikke uddybes her, men det konstateres, at 60 pct oplyser, at de i høj grad selv har måttet finde informationer om støttemulighederne. Kun 50 pt føler sig tilstrækkeligt informeret om mulighederne, og 70 pct oplever, at de slet ikke er blevet informeret, mens kun 10 pct oplever, at de til dels eller i høj grad har fået skriftlig information. Af sammenhængen kan dog ses, at en del heller ikke har meldt som brugere i de sociale systemer. Under havdelen af dem, der har modtaget social og sundhedsmæssig støtte, har oplevet den som velkoordineret. Ca 25 pct af alle 133 har søgt aktindsigt, hvilket vist må betragtes som en stor andel. Alt i alt må det konkluderes, at Tourettes Syndrom er en omfattende belastning for familierne, og at både forældre, børn, unge og voksne med TS har behov for kontakt med ligestillede, at det også gælder søskende og partnere, prøver vi i foreningen at imødekomme ved altid på familieweekends at have programpunkter for forældre og for søskende og i ungdoms- og voksengruppernes weekends at have opmærksomhed på parforholds aspekter.

11 Judy gør en forskel for Tourette-børn Sygeplejeprisen 2014 gik til sygeplejerske Judy Grejsen for hendes banebrydende arbejde med behandling af tics hos børn og unge med Tourette syndrom. - Jeg er enormt overrasket og helt rundtosset! Samtidig er jeg meget stolt og beæret over at modtage prisen. Jeg er ydmyg omkring det, men opfatter det som en bekræftelse af, at mit arbejde er blevet set, og at det har været det hele værd, sagde Judy Grejsen fra Tourette Klinikken på Herlevs Børneafdeling. Hun modtager prisen for blandt andet at have indført nye, evidensbaserede og epokegørende træningsformer til behandling af tics hos børn og unge med Tourette. - Vi træner blandt andet børnene i at undertrykke deres tics ved at udsætte selve trangen til at tics e, indtil trangen går over. Det er ligesom, hvis du undertrykker følelsen af at have lyst til at klø på et myggestik. Venter du længe nok, går kløen over. Det samme gælder tics, har man nu fundet ud af, fortæller Judy Grejsen. Modsat den gamle metode Træningen baserer sig på den nyeste internationale forskning fra bl.a. Holland og USA, som har medført et paradigmeskift inden for området. Det er denne viden, Judy Grejsen har formået at omsætte til praksis i Tourette Klinikken. - For kun halvandet år siden var den gængse tilgang til behandling af tics hos folk med Tourette, at de bare skulle ticse løs. Det var den besked, vi gav patienterne. Velvidende, at de fleste med Tourette oplever deres tics som meget socialt belastende og forringende for livskvaliteten. Den tilgang har vi vendt fuldstændig op og ned på, fordi vi nu ved, at det er muligt at lære metoder til at undertrykke tics. Så nu siger vi præcis det modsatte og det virker! siger Judy Grejsen. Øger børnenes livskvalitet Resultaterne af den nye behandlingsform taler deres tydelige sprog: - Vi giver børnene og deres familier en viden om og forståelse for, hvad tics er, og hvordan de kan styres. Med den viden formår de at tage ejerskab over lidelsen og kontrollere ticsne, siger Judy Grejsen. - Familierne fortæller fx, at deres børn sover bedre, har nemmere ved at falde i søvn, fungerer bedre i skolen og andre sociale sammenhænge og generelt har mere overskud i hverdagen. Det betyder med andre ord meget for deres livskvalitet. Og også børnene selv melder positivt tilbage: Side 11 - De oplever endelig at have fået en metode til at gøre noget. En dreng beskrev det med, at han pludselig kunne kontrollere dæmonen i sin krop, fortæller Judy Grejsen. Vil udbrede metoden på landsplan Den nye træningsform har indtil videre kørt på Tourette Klinikken som et pilotprojekt, men det skal fremover være et fast tilbud. Samtidig arbejder Judy Grejsen på at udbrede træningen, så børn og unge fra hele landet kan få glæde af de nye metoder. - Jeg ser telemedicin som en oplagt mulighed for at udbrede metoden på landsplan. Fx kunne træningen foregå via Skype. Den idé vil arbejde videre med. Faglig stolthed Det er tydeligt, at Judy Grejsen er tændt på at arbejde videre med Tourette, og at hun er stolt af den succes, hun allerede har opnået. En succes, hun deler med kollegerne: - Jeg er enormt glad for at gå på arbejde hver dag og stolt over mit arbejde med Tourette. Den glæde og stolthed, tror jeg, smitter af på mine kolleger. Jeg er ikke bange for at gå forrest og sætte projekter i gang, men jeg kan kun gøre det, fordi mine gode og dygtige kolleger griber de bolde, jeg kaster op. Og så er hun taknemmelig for at have fået muligheden for at specialisere sig: - Jeg har været heldig at have en afdelingssygeplejerske, der i den grad har bakket mig op. Det er en kæmpe gave at få lov til at dykke ned i et område, og det er da enormt fedt at vide så meget om et felt, at det er mig, folk kommer og spørger til råds. Foreningens medlemmer kan møde Judy Grejsen personligt til generalforsamlingen i Taastrup 22/3.

12 Max fortæller om Tourette I dette lille hæfte kan I møde Max en dreng der har Tourette syndrom. Max fortæller om, hvordan det er at have Tourette syndrom set med hans øjne. Bogen kan hjælpe både børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har denne diagnose. Du kan læse om bogen og evt. købe den for 149 kr. ved at gå ind på under Materialer. Her er der et link, som kan bruges til bestillingen. Møde for Bedsteforældre Søndag den 12. April er der planlagt et møde for Bedsteforældre i Tåstrup eller et sted tæt på. Vi håber, der er interesserede Bedsteforældre og gerne også skolelærere, der har lyst til at komme. Det bliver den erfarende Tourette sygeplejerske Judy Grejsen fra Tourette klinikken, der kommer med et oplæg og besvarer spørgsmål. Indbydelsen kommer på hjemmesiden i løbet af februar. Vi håber, der er interesse for et sådant møde? Vi håber også at kunne afholde et møde i Århus for Bedsteforældre i august/september. Bedsteforældre kan være en stor støtte for forældre, og ikke mindst for børnene. Derfor er det vigtigt, at de ved lidt om, hvad Tourette Syndrom er, så de kan forstå, hvad der sker i hjemmet og forstå børnenes reaktioner. Og måske bedre forstå, hvorfor søskende gerne vil være alene sammen med enten forældrene eller Bedsteforældrene. Mødekalender 2015 De faste arrangementer: Familieweekender Kalundborg april Fredericia oktober Læs mere på Ungdomstræf I Jylland 30. april - 3. maj Læs mere på Voksentræf I Jylland april i Jylland læs mere på Midt-/Nordgruppen Randers 7. marts Læs mere på Foreningen er opdelt i: Familiegruppen: Børn og unge til og med 15 år, Ungdomsgruppen: Unge fra 15 til 30 år Voksengruppen: Over 30 år Familiegruppen bliver inviteret til to weekender om året. Formålet er, at familierne mødes, udveksler erfaringer og at børnene får venner (måske de første). Forældrene kan slappe af, da vi alle kender til uroen omkring tourettebørn. Jeg ved, at flere ses i ferierne, og at børnene kommunikerer på diverse sociale medier. Hjælp til flere Lokalgrupper LOKALGRUPPER er så vigtige for vores arbejde. I Jylland Midt/Nord er der en stor netværksgruppe. Den kan I læse om her i bladet. På Fyn er der startet en ny lokalgruppe. Hvis I vil i kontakt med den, kan I læse mere på vores hjemmeside. I resten af landet er der behov for fælleskabet, men ingen har taget initiativet, Hvis en af jer bare kunne tænke sig at vide, hvad og hvordan man gør, så kontakt foreningen på eller tlf Det behøver ikke at blive en stor gruppe. I vil blive hjulpet i gang. Vi sender mails ud til de lokale medlemmer og vi dækker udgifter til kaffe, vand, kage og andet. Så mange medlemmer efterlyser at mødes lokalt, men nogen må tage initiativ til møderne. Kontakt hvis I har mod på det. Side 12

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang ISSN 1901-1717 rett-weekend 4 siders indlæg i midten af bladet A nr. 2 juni 2011 23. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen Nu vil jeg prøve noget nyt, da det åbenbart IKKE hjælper at rykke for

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014

De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark. Nyhedsbrev. November 2014 De lokale synskonsulenter i Region Syddanmark Nyhedsbrev November 2014 Side 1 November 2014 Nyhedsbrevet henvender sig til forældre, hvis børn er tilmeldt Synsregistret, samt unge Indledning Dette blad

Læs mere