ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d kl Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer"

Transkript

1 ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d kl Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær), Joachim Meyer (kasserer), Søren la Cour Jensen, Lise Ræder Knudsen, Jan Steen Jacobsen, Tine Bagh (suppleant). Om medlemstallet blev det oplyst, at der i 2014 endnu en gang har fundet en mindre stigning sted. Langt den største stigning ses blandt ordinære medlemmer, men i år også inden for studentermedlemsskaberne. Medlemstallet for ICOM Danmark var i 2014 opgjort til: 1035 ordinære medlemmer, 275 pensionist-medlemmer, 23 studenter og 57 institutionelle medlemmer. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Allan Risbo blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt mindst fire uger før mødets afholdelse og dermed lovlig, samt at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægternes krav om fremmøde. 2. Årsrapport Formand for ICOM Danmark Vinnie Nørskov præsenterede derpå bestyrelsen, der i perioden har bestået af Mille Gabriel (sekretær), Nationalmuseet, Jan Steen Jacobsen, Odsherreds kulturhistoriske Museum/Museum Odsherred, Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, Joachim Meyer (kasserer), Davids Samling, Vinnie Nørskov, Antikmuseet Århus Universitet (formand), Søren La Cour Jensen, Industrimuseet Frederiks Værk, Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, Tora Ribers, Told og Skat Museet (suppleant), og Tine Bagh, Glyptoteket (suppleant). Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. Sidste år på Generalforsamlingen diskuterede vi muligheden for at tilbyde andre former for medlemsskaber til ikke-museumsansatte. Ved det årlige møde i Advisory Committee juni 2014 blev problematikken fremlagt, og det blev oplyst, at der er iværksat en undersøgelse på området. Siden er den arbejdsgruppe, som vurderer ICOMs statutter og Rules and Regulations, gået i gang med at vurdere medlemskriterierne. ICOM Danmark afventer resultaterne, som fremlægges ved Advisorymødet i juni ICOM Danmark har i 2014 deltaget i en række internationale møder; Formand og Søren La Cour Jensen deltog i april i ICOM Nord-mødet i Oslo og i juni Advisorymødet i Paris. CIPEG, komitéen for Ægyptologi afholdt i 2014 deres årsmøde i København. Mødet var arrangeret af Tine Bagh, Ny Carlsberg Glyptotek. ICMS, komiteen for museumssikkerhed afholdt også deres årlige møde i København på Statens Museum for Kunst. Mødet var arrangeret af Annette Hansen, Arken, Michael Hansen, SMK og Poul Hasbach fra Louisiana. ICOM Danmark udbød i 2014 et kursus om museumsetik i samarbejde med ODM. Kurset blev ikke afholdt på grund af manglende til-

2 slutning. Bestyrelsen vil i stedet arbejde for at tilbyde skræddersyede etikkurser til de enkelte institutioner. Formanden for Blue Shield, Søren La Cour Jensen, har i 2014 deltaget i generalforsamlingen i Rom. I 2014 har bestyrelsen også haft travlt med at planlægge det kommende ICOM Nord-møde, som ICOM Danmark er vært for. Såfremt den fornødne finansiering tilvejebringes afholdes mødet i Nuuk i forbindelse med årsmødet for den grønlandske museumsorganisation NU- KAKA. For at øge muligheden for videndeling udbygges ICOM Nord-mødet med et seminar Culture Across Boundaries. Call for Papers er udsendt i april Til sidst kan nævnes, at ICOM Danmark i 2014 har lanceret ny og mere dynamisk hjemmeside. Årsberetningen blev godkendt af Generalforsamlingen og ligger på ICOM Danmarks hjemmeside: 3. Aflæggelse af regnskab 2014, fremlæggelse af budget 2015 ICOM Danmarks kasserer Joachim Meyer fremlagde det revisorgodkendte og - underskrevne regnskab for 2014 til Generalforsamlingens godkendelse. Se regnskabet på: content/uploads/icom-regnskab underskrevet.pdf Kassereren fremlagde herefter ICOM Danmarks budget for Det fremlagte budget tog udgangspunkt i 2014 kontingentsatser. Kassereren beskrev de forventede indtægter fra medlemskontingent og rejsetilskud. Endvidere opregnedes de forventede udgiftsposter, herunder rejseudgifter til ICOM-Nord mødet i Nuuk og formandens deltagelse i Advisorymødet i Paris i juni Her budgetteres i 2015 med et ekstraordinært underskud på kr. grundet ICOM Nord-mødet. Budgettet kan ses på: Generalforsamlingen godkendte budgettet. 4. Kontingentfastsættelse for 2016 ICOM Danmarks formand, Vinnie Nørskov fremlagde bestyrelsens forslag om at fastholde kontingenterne fra Forslaget blev vedtaget og dermed bliver kontingenterne pr følgende: Individuelt medlemskab 2016: 625 kr. - ordinære medlemmer 360 kr. pensionister og studerende Institutionelt medlemskab 2015: Gruppe 1: op til kr kr. 3 kort Gruppe 2: op til kr kr. 4 kort Gruppe 3: op til 7,5 mio. kr kr. 5 kort Gruppe 4: op til 37,5 mio.kr kr. 6 kort Gruppe 5: op til 75 mio. kr kr. 7 kort Gruppe 6: over 75 mio. kr kr. 8 kort Kasserer Joachim Meyer gjorde rede for, at der i dag er en PROCENTVIS ulighed mellem de forskellige typer medlemsskaber i forhold til differencen mellem det kontingent, medlemmerne betaler og det beløb, der sendes til Paris. Den procentvise difference, dvs. avancen til ICOM Danmark, varierer voldsomt, men falder generelt jo dyrere medlemsskabet er. På sigt vil der blive arbejdet mod to procentsatser for henholdsvis individuelle og institutionelle medlemmer. 5. Nye medlemmer

3 ICOM Danmark er den 11. største nationalkomité i verden. ICOM Danmarks sekretær, Mille Gabriel, opregnede antallet af nye medlemmer i 2014 til 116 siden forrige Generalforsamling i maj 2013 (heraf 91 ordinære medlemmer, 10 pensionist-medlemsskaber og 13 studentermedlemmer og 2 institutionelle medlemmer). Alle nye medlemmer blev godkendt af generalforsamlingen. 6. Indkomne forslag Der var ikke på forhånd fremsendt forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen eller medlemmerne. 7. Valg til bestyrelsen Ikke på valg: Vinnie Nørskov genopstillede ikke som formand, men opstillede og blev valgt som menigt medlem. Søren La Cour Jensen opstillede og blev valgt som ny formand. Mille Gabriel blev genvalgt som sekretær. Jan Steen Jacobsen genopstillede ikke. Lise Ræder Knudsen blev genvalgt som menigt medlem. Pernille Hjort, Formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum opstillede og blev valgt som menigt medlem. Joachim Meyer (kasserer) Lars Christian Nørbach Bestyrelsens sammensætning i ser derfor således ud: Søren la Cour Jensen (formand) Mille Gabriel (sekretær) Joachim Meyer (kasserer) Lise Ræder Knudsen Vinnie Nørskov Lars Christian Nørbach Pernille Hjort 8. Valg af suppleanter Følgende personer opstillede og blev valgt: Tine Bagh Tora Ribers Dorthe Aggerholm Suppleantgruppen konstitueres på et kommende bestyrelsesmøde. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant ICOM Danmarks revisor gennem mange år, Annette Dam, blev endnu engang valgt som revisor. Jan Steen Jacobsen blev valgt som revisorsuppleant. 10. Arbejdsplan ICOM Danmarks formand, Vinnie Nørskov, fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år. Øge medlemstallet og særligt styrke medlemmernes engagement i det internationale arbejde i de internationale komitéer gennem øget og bedre information om komitéerne til de danske medlemmer. Dette vil gøres gennem ny indsats på hjemmesiden. Fastholde fokus på de museumsetiske regler og medvirke til at medlemmerne gør det samme. Være en del af offentligheden, som arbejder for at forhindre illicit traffic og stille sig til rådighed for pressen i spørgsmål om museumsetik. Styrke samarbejdet med Blue Shield. Holde principperne i ICOMs strategiske plan for øje og lade dem blive vedkommende for arbejdet i den nationale komité.

4 Sætte fokus på museumsarbejde i Grønland gennem afholdelse af næste ICOM Nord-møde i 2015 i Grønland. Arbejde på at få Færøerne og Grønland repræsenteret i bestyrelsen. Afholde generalforsamling i foråret 2016 og arbejde for bred dansk deltagelse ved ICOMs treårige generalforsamling i Milano i juli Kommentarer fra forsamlingen: Museumstjenesten indbyder i løbet af 2015 ICOM Danmark til et møde om en ny organisering af Danske Museer. Det vil f.eks. give mulighed for at ICOM Danmark får stillet fast rubrik til rådighed til at skrive om ICOMs arbejde. Det kan synliggøre vores arbejde ikke mindst i forhold til de internationale komitéer. Pernille Hjort foreslog at tilføje til arbejdsplanen en øget indsats i forhold til studerende. Bestyrelsens arbejdsplan blev godkendt af Generalforsamlingen som grundlag for det kommende års arbejde. Bestyrelsens arbejdsplan vil ligge på ICOM Danmarks hjemmeside på følgende adresse: 2015/ 11. Evt. Der var ingen punkter til eventuelt. Forsamlingen takkede Jan Steen Jacobsen og den afgående formand Vinnie Nørskov for deres store indsats gennem mange år. Mille Gabriel Sekretær ICOM Danmark

5 Bestyrelsen Formand Søren La Cour Jensen Sekretær Mille Gabriel Kasserer Joachim Meyer Vinnie Nørskov Lise Ræder Knudsen Pernille Hjort

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere