RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold:"

Transkript

1 RA V N E N Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: Redningsaktion Fogh og sandheden TEMA: Den anden vej - Velfærd - Folkeskolen - Velfærd i Nyborg Romtraktaten 50 år Wikipedia Trafikinvesteringer Sygehuse Kommuner & kredse - Frederikshavn - Hjørring - Brønderslev - Thy og Mors - Himmerland - Mariagerfjord Kampvalg Sebbelin + Grønning - Aalborg Henning Larsen Kalender - Sommerudflugt mm. Nummer 2 Maj 2007 Det Radikale Venstre i Brønderslev havde den 22. marts indbudt Marianne Jelved og Venstres uddannelsesordfører, Tina Nedergaard til debat om bl.a. uddannelsespolitk.

2 FRA REDAKTIONEN RAVNEN udgives af RAVN - Det Radikale Venstre i Nordjylland Redaktør Jørgen Harder (ansvarsh.) I redaktionen: Dorthe Kræmmergaard RU: Nana Sofia Hansen Distribution Jens Christoffersen Tryk: Vester Kopi Oplag: 850 Indlæg sendes til Næste nummer August 2007 Deadline: 1. juli eller efter aftale Kommende temaer: Sundhed & sygehuse Trafkinvesteringer Hjemmesider Følgegruppen Vagn Kvist, Bodil Sørensen Gustav Sieg Sørensen Bankkonto: En travl formand Vores nordjyske regionsformand har travlt. Peter Hvid Jensen sidder, som bekendt, i Radiorodet, som har mere end nok at gøre med at redde DR ud af krisen, uden helt at invalidere denne vigtige søjle i den danske kulturbygning. Ikke desto mindre har han også fundet kræfter til at kaste sig ud i en redningsaktion for dette vort nordjyske radikale blad, som for tiden bærer navnet RAVNEN. Efter at den gamle redaktør har varslet sin afgang, når det næste nummer er udkommet, har Peter Hvid forsøgt at skrabe et hold sammen, som vil føre bladet videre. En god håndfuld har meldt sig som (måske) interesserede. Dem har Peter Hvid indbudt til et møde i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30 tirsdag den 15. maj kl. 19. Men andre er mere end velkomne - kontakt Peter Hvid på , Formålet er at få afklaret bladets fremtid inden delegeretmødet den 21. maj. Lykkes det ikke, er dette det næstsidste nummer, og vi må fremover klare os med e-breve og med hjemmesiden /nordjylland. Hvis vi kan finde en web-redaktør. Og hvis medlemmerne kan finde ud af at bruge den. Efter deadline Den gamle redaktør Redaktionen af dette nummer sluttede den 7. maj en dag, som vil blive husket for Naser Khaders og Anders Samuelsens afsked med Det Radikale Venstre. Konsekvenserne er vanskelige at overskue. På Aalborg-foreningens bestyrelsesmøde samme aften berettede de aktive politikere om emsige journalister, som tilsyneladende med ringe held afsøgte Nordjylland for frafaldne radikale. Nordjyskes overskrift 8. maj: Khader får en kold skulder. Det radikale Nordjyllands formand, Peter Hvid, har meldt ud med støtte til Marianne Jelved. Og den radikale viceformand i Regionsrådet, har advaret mod højredrejningen, men samtidigt glædet sig over de nye alliancemuligheder, som kan vise sig på Christiansborg. Sikkert er det: Klimaet har ændret sig. Det bliver næppe agurketid i år. JH Side 2

3 Fogh og ''En ubekvem sandhed'' Tirsdag den 6. marts 2007 havde mennesker købt billetter til Arena Nord i Frederikshavn. Trækplasteret var Al Gore - tidligere vicepræsident i USA. En uges tid tidligere havde Al Gore været i Hollywood. Her vandt han en Oscar for sin dokumentarfilm ''En ubekvem sandhed''. Var Al Gores optræden i Hollywood og Frederikshavn ikke bare en forhenværende politikers krampagtige forsøg på at vende tilbage til rampelyset? Svaret er: desværre nej. Al Gores budskab er: ''Hvis vi ikke får stoppet udslippet af drivhusgasser, så bliver kloden ramt af global opvarmning.'' Der er desværre ikke tale om tom snak. Inden for 4 måneder har FN's klimapanel udgivet 3 videnskabelige rapporter, der bekræfter Al Gores budskab. Den første rapport blev udgivet i Paris en måned før Al Gores besøg i Nordjylland. Den anden rapport kom den 6. april, mens den tredje rapport blev udgivet i Bangkok den 4. maj (Store Bededag) i år. Året 2001 blev skrækkens år for klodens klima. I USA kom George W. Bush til magten. Hans første handling var at melde landet ud af ''Kyoto protokollen'', som præsident Bill Clinton havde tilsluttet sig 12. nov Her i Danmark kom Anders Fogh Rasmussen til magten i Under dække af kamp mod smagsdommerne stoppede Fogh med et snuptag udviklingen af alternativ energi. Fogh tvang ''Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi'' i Thy i knæ. Bush har brugt de sidste 6 år til at servicere sine venner i olieindustrien. I den samme periode har Anders Fogh udbredt Bjørn Lomborgs letkøbte teorier. Resultatet er, at Danmark og USA har mistet 6 år i kampen mod drivhusgasserne. Har vi radikale så været gode nok til at holde Anders Fogh fast på en ansvarlig klimapolitik? I ''Det kreative Danmark '', som vi gik til valg på 2005, fylder miljøet meget. Vi vil reducere CO 2 - udslippet fra transporten. Vi vil bevilge en milliard ekstra til vedvarende energi, så Danmark igen bliver verdensmester på dette område. Vi har fået 4 af punkterne fra ''Den anden Vej'' godt ud over rampen. Det er kendt, at vi vil fjerne Foghs asociale skattestop, erstatte Foghs sorte skole med en kreativ skole samt respektere vore indvandrere som den ressource, de er. På det seneste har vores tillidsreform været en succes. Derimod må vi indrømme, at punktet ''Danmark i verden'' stadig bliver mødt med spørgende blikke. Gustav Sieg Sørensen Bl.m.a. næstformand i Det Radikale Venstre i Nordjylland, RAVN skriver om Det kreative Danmark, Den anden vej og Tillidsreformen som indeholder en række sandheder, der er ubekvemme for Anders Fogh. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Side 3

4 Tillidsreformen En tillidsreform - vejen til det kreative velfærdssamfund Det Radikale Venstre ønsker en tillidsreform af de kommunale institutioner, der løser vores velfærdsopgaver, så samfundet får en langt bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger, jobcentre, skoler og plejehjem. Vi kalder det en tillidsreform, fordi vores reform hviler på forudsætninger om tillid: en tillid til, at kommunalbestyrelsen kan opstille de rigtige rammer for institutionernes arbejde en tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige en tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde Læs mere på Igennem 20 år har det ellers ligget klart, at Danmark internationale hovedopgave er, at vise en global ansvarlighed, der kan bremse et sammenbrud af miljøet. Dette er hovedbudskabet i ''Vor fælles fremtid'', som ''Brundtland kommissionen'' under FN udgav allerede i Når det drejer sig om klimaet, fører Fogh-regeringen kun symbolpolitik. Efter et hårdt pres fra energi- og trafikordfører Martin Lidegaard og andre gode radikale er det lykkedes at få miljøminister Connie Hedegaard til at invitere klimatopmødet i 2009 til Danmark. Når vi kommer til det konkrete, giver regeringens samlede forslag til nedsættelse af det danske CO 2 - udslip desværre kun en lille reduktion. Denne nedsættelse er endda mindre end virkningen af det lille radikale delforslag om energisparepærer. Vi radikale har nogle gode profiler på miljøområdet. Jeg vil bare nævne Lone Dybkjær, der stoppede indførelsen af atomkraft, og nordjyske Elsebeth Gerner Nielsen, der i var formand for den danske Brundtland-kampagne. I modsætning til regeringens ligegyldighed og socialdemokraternes lunkenhed skal vi prioritere en bæredygtig klimapolitik. Vi skal vise, at vi mener noget med ''Danmark i verden''. ''Det kreative Danmark'' er et opgør med den ligegyldighed, der præger dansk miljøpolitik under Foghs regering. Vi radikale skal turde sige den ubekvemme sandhed både til en lunken Helle Thorning-Schmidt og til en ligeglad Anders Fogh Rasmussen. Med venlig hilsen Gustav Sieg Sørensen Det, der ikke blev plads til: Sygehusstrukturen Regionsrådets første halvår har været domineret af sygehusplanlægning. Regionsrådet satte sig det ambitiøse mål at ave en sygehusstruktur klar til godkendelse på mødet den 15. maj. Vagn Kvist, Radikal næstformand i Regionsrådet kæmper for de radikale mærkesager i sygehusstrukturen: - Bevare små sygehuse - De sygehusfunktioner, som skal være i Aalborg, skal samles på et sted helst på et nyt universitetshospital - Fuld lægeuddannelse på Aalborg Universitet - Barrierefrit samarbejde - Langsigtet planlægning med tid til at høre borgerne. Se det radikale høringssvar på /nordjylland Side 4

5 Velfærd og tillid Det er fortærsket at sige: If you can t work harder work smarter men i det kommunale Danmark er der nu noget om snakken. Fremtidens kommunale medarbejdere skal være endnu dygtigere og have endnu mere løbende uddannelse end i dag. Og politikere skal blive bedre til at blande sig udenom, hvordan medarbejderne udfører deres arbejde - så længe de udfører det tilfredsstillende og inden for rammerne. På Christiansborg skal politikerne holde op med at fare ud med bål og brand med generelle tiltag, når medierne graver en specifik og enestående hændelse frem fra eksempelvis en kommunal institution. Det er spild af ressourcer og binder medarbejderne op på alt for mange detaljer. En socialrådgiver på beskæftigelses-området bruger i gennemsnit 11 minutter i timen på at tale med borgere. Resten går med registrering, administration og interne møder. Det Radikale Venstres tillidsreform er derfor allerede nu et af de vægtigste elementer i partiets strategi. Både af hensyn til landet og af hensyn til (at tiltrække) de mange vælgere, der oplever et tungere og tungere åg af mistillid og centralisering fra den siddende regering og Socialdemokraterne på Christiansborg. Tendensen har i mange år været, at offentligt ansatte skal bruge stadig mere tid på at dokumentere, at de rent faktisk udfører deres job, og vel at mærke udfører det i den rækkefølge og med de redskaber, man har besluttet centralt. Jo mere tid der går med dokumentation, registrering, kontrol og alt muligt andet bureaukrati, jo mindre tid er der til, at den kommunalt ansatte kan yde den service, som vedkommende er uddannet og ansat til at udføre. Det betyder også, at når politikerne øger fokus på, at alting skal måles og kontrolleres, så bliver succeskriterierne for den enkelte institution, at klare sig godt på de faktorer, der bliver målt og kontrolleret. Helheden og de bløde værdier forsvinder. Virkeligheden trænger sig på og derfor er mangel på arbejdskraft et af de helt centrale politiske temaer i de kommende år. Derfor foreslår Det Radikale Venstre en skattereform og mange andre gode tiltag, men der er også meget at hente ved at give medarbejderne fred og ro til at udføre deres arbejde. Mindre effektiv arbejdstid per medarbejder medfører behov for flere medarbejdere til at udføre det samme arbejde. Mere tillid medfører bedre arbejdsmiljø, og som en ekstra bonus bliver det måske muligt at klare opgaverne med de færre medarbejdere der er til rådighed. I 72 af landets kommuner melder personaleafdelingerne allerede i dag til magasinet Danske Kommuner, at medarbejderne kræver højere løn, flere personalegoder mv. fordi det er tydeligt for enhver, at der er knaphed på personale i den offentlige sektor. Samtidig Tema: En anden vej Det Radikale Venstre ønsker en anden regering en regering, som går en anden vej end den, som V, K, DF og desværre også S er slået ind på. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden RAVNEN har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Daniel Nyboe Andersen skriver om det fjerde krav. Det Radikale Venstre har her i 2007 udbygget dette krav til et forslag om Tillidsreformen Se side 4 og Side 5

6 De nordjyske folketingskandidater skriver om Den anden vej Denne gang Daniel Nyboe Andersen Byrådsmedlem i Aalborg Folketingskandidat Medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse Fyrkildevej 68, 1. th Aalborg Øst Tlf.: / Hjemmeside: Blog: boe.dk/ mærker det nordjyske erhvervsliv allerede nu tendenserne, idet ca. hver fjerde virksomhed i Nordjysk Konjunkturbarometers panel allerede sidste år oplevede, at deres produktion blev hæmmet af mangel på arbejdskraft. Siden marts 2006 er antallet af ledige i hele Nordjylland faldet fra dengang til i marts Den offentlige sektor er altså i hård konkurrence med det private erhvervsliv om de samme medarbejdere, og med de store årgange der går på pension i de kommende år, er der et meget aktuelt behov for at udvikle den offentlige sektor. I kommunerne er en af udfordringerne, at vi som byrådsmedlemmer skal tilstræbe at blande os uden om processerne og koncentrere os om det vi i virkeligheden er bedst til: At sørge for de rigtige rammer og evaluere på gennemtænkte målsætninger, der på en gang sikrer at borgerne får den bedst mulige service og samtidig giver medarbejderne rum til at løse opgaverne med de redskaber de har i kraft af deres faglighed og kompetencer. Det bør være en selvfølge, at rammerne naturligvis bliver fastlagt i en eller anden form for dialog mellem politikere, medarbejdere og brugere. I den kommunale verden oplever jeg konkret, at det derfor blandt andet kan være værdifuldt med velgennemførte høringsrunder. Et af svarene på mange af fremtidens udfordringer er som nævnt at hæve det generelle uddannelsesniveau og sørge for løbende efterog videreuddannelse. Bedre uddannede medarbejdere kan træffe flere selvstændige beslutninger på et højere niveau, og bedre uddannede medarbejdere forventer derfor også en højere grad af frihed, selvbestemmelse og beslutningskompetence. Også af den grund er behovet for Det Radikale Venstres tillidsreform og opgøret med styring, kontrol og dokumentation af samtlige dele af et sagsforløb presserende. Hvis den offentlige sektor ikke kan tilbyde tilstrækkelige udfordringer og karrieremuligheder, er der et hungrende erhvervsliv, der står på spring til at overtage de bedste medarbejdere. Hvis du kender en overflødig regel, der medfører unødigt bureaukrati, kan du gå ind på og indsende den til Det Radikale Venstre. Det bedste forslag præmieres med tre flasker god rødvin. Indtil videre har vi offentliggjort 13 konkrete forslag. Daniel Nyboe Andersen Side 6

7 Folkeskolen Jeg havde nær fået kaffen galt i halsen den anden dag, da jeg slog op i min avis, og så overskriften: Velkommen til verdens bedste folkeskole Jeg tog mod til læse artiklen heldigvis, for overskriften var ironisk ment. Den fortalte om problemerne med lærermangel, kontroltyranni og bureaukratisk styring. Folkeskolen anno I mine ører lyder det ikke motiverende, hverken for folkeskolelærerne eller eleverne, og langt fra den vej Det Radikale Venstre ønsker for folkeskolen; nemlig en folkeskole fuld af engagement, tillid og kreativitet. Dvs. en folkeskole som vi forpligtiger, som vi stoler på, og som evner at få nye ideer og gennemføre dem. En folkeskole, som bygger på tillid til, at undervisningen tilrettelægges lokalt. Folkeskolen skal udfordre børns nysgerrighed, lære dem faglig stillingtagen og evnen til at tænke kreativt. Den skal styrke fagligheden, rummelighed, kreativitet og værdier, som eksempelvis socialt ansvar, vores ansvar for samfundet. Regeringen er glad for kontrol, som et kvalitetsstempel. Systematisering, individualisering, tests og offentliggørelser er vejen frem for den danske folkeskole. Tests og kontrol, som skal belyse problemer for den enkelte elev, og sikre at eleven får den nødvendige støtte. Vi skal sætte os for øje, at når regeringen fokuserer på test af kundskaber, så er det kontrol af viden om fortiden, og ikke fokus på elevernes udvikling som aktive, selvbestemmende og kreative mennesker. Jeg mener ikke kontrol er vejen. Og slet ikke, hvis der ikke er et formål med kontrollen altså udover kontrollen i sig selv. Faren ved at anvende kontrolsystemer og minimumskrav er, at fokus udelukkende rettes herimod, og ender med at blive maksimumkrav. Bare skolen/eleven klarer testen godt, så er alt jo godt. Fremtidens arbejdsmarked kræver medarbejdere, som kan andet og mere end det rent faglige. Der kræves medarbejdere, som skal kunne samarbejde på tværs af fag og kultur. De skal kunne arbejde kreativt. Kreativitet er ny viden, der giver evne til at få nye ideer, og gennemføre dem. Kreativitet er til morgendagen. Den anden vej Den Radikale vej ønsker en folkeskole, som ruster eleverne til fremtiden og den kreative udfordring. Eleverne skal kunne andet og mere end blot at besvare en test til ministerens tilfredshed. Tema: En anden vej Vi har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Karina Kroustrup skriver om det tredje krav. Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Folketingskandidat i Aalborg Nord Flydedokken 15, 3. mf Aalborg Side 7

8 Den Radikale vej ønsker en folkeskole, som er baseret på tillid og ansvar ikke på test og kontrol. Der er derfor brug for, at lærernes faglighed kommer i centrum. Vi skal have rummelighed til at have en folkeskole og nogle lærere, som syder af fagligt og menneskeligt engagement. Har vi råd til at lade være? Med venlig hilsen Karina Kroustrup Tema: En anden vej Bo Fink Folketingskandidat i Thy- Morsø-kredsen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar - og Whistleblowers Nyborg-sagen bør mane til eftertanke Sagen fra bostedet for udviklingshæmmede, Strandvænget i Nyborg bør både mane til eftertanke i det politiske system- og i medieverdenen. Der var noget galt på Strandvænget, men det offentlige kontrolsystem var ikke i stand til at registrere det. Kontrollen, der på papiret så fin ud, virkede ikke. Sagen blev så afdækket i medierne, men desværre på en kritisabel måde, nemlig i bedste hemmelige agentstil og med skjult kamera. I alle systemer vil der fra tid til anden opstå fejl, dårlige arbejdsvaner og rutiner. I Danmark har vi en stor offentlig velfærdssektor, som vi er glade for, og den virker gennemgående fremragende. Men indimellem går det galt. Når en sag kommer op, har vi privat, hjemme hos os, en stående gættekonkurrence om, hvad socialminister Eva Kjær Hansens første reaktion bliver på TV. Vi gætter altid på, at hun kræver en indberetning og mere ekstern kontrol, og vi bliver sjældent skuffede. Sådan er det med Fogh regeringen. Den er besat af kontrol og centralisering. Jeg synes, den med sin ledelsesstil i vores offentlige liv er ved at skabe noget, som jeg af mangel på bedre begreber vil kalde en østtysk (DDR)orden. DDR var præget af et hierarkisk rapporteringssystem og formaliseret kontrol, så overfladen så kunne se pæn ud, selvom virkeligheden ikke så godt ud. I stedet for mere kontrol er løsningen efter min opfattelse at vende pyramiden om. Forkerte arbejdsvaner og dårlige rutiner skal fanges på de enkelte arbejdssteder. Det handler om dialog mellem ledelse og medarbejdere på hver enkelt institution, om udvikling af institutionens værdier og dens virksomhedskultur. Det handler også om aktiv personalepolitik, som vedligeholder medarbejdernes motivation og som opretholder et højt uddannelsesniveau og som modvirker udbrændthed. I moderne private virksomheder gøres det på denne måde. Det kan det politiske system lære noget af. Side 8

9 Men hvad så, hvis det alligevel går galt. Vi har brug for en effektiv Whistleblower funktion, dvs. et indrapporteringssystem, hvor ansatte uden at frygte repressalier kan indberette fejl eller dårlig virksomhedskultur. Denne type indberetninger kendes i flyvningens verden, hvor det er med til at øge flysikkerheden. Fokus er blevet flyttet fra sanktioner og straf til forebyggelse af ulykker. Men sådan foregår det ikke social- og sundhedsvæsenet. Efter min vurdering er dette system ikke gearet til at indhente oplysninger om fejl og lære af dem.. Vejen frem kan være at udvikle en række havarikommissioner for forskellige institutionstyper, som der kan rapporteres til. Jeg håber, at det kun er i yderste nødsfald TV-stationerne vil gøre brug af journalistiske metoder med proforma ansættelser og skjult kamera. Skjult kamera kræver en næsten overmenneskelig etisk standard hos den involverede journalist, og de menneskelige omkostninger som betales af de portrætterede er ofte uhyrlige. TVmediet er fuldstændigt enøjet. Hvis man opholder sig tilstrækkeligt længe et sted og konsekvent klipper dårlige situationer ud, kan man få en hvilken som helst arbejdsplads til at se rædselsfuld ud. Som TV fungerer, bliver det uvægerligt gulvmedarbejderne, som kastes for ulvene, og som derfor betaler den højeste pris. Dertil kommer, at mediet i enestående grad frister politikerne til at stille op i kø for at kræve handling eller til at line op ved håndvasken for at vaske hænder. Principielt tager jeg derfor afstand fra denne type udsendelser. Jeg erkender dog, at det i helt ekstreme og sjældne situationer kan være nødvendigt at bruge den slags metoder. Jeg har ondt af de medarbejdere, der er blevet udstillede. De er ganske vist anonyme ude i landet, men jeg tror ikke de er det i Nyborg. Jeg må stille mig spørgsmålet, om hvor den virkelige fejl lå. Var det hos medarbejderne, som uomtvisteligt handlede forkert, eller var det hos amtet, eller Eva Kjer Hansen og regeringen, som har skabt nogle umulige arbejdsbetingelser på grund af dens fedteri? Bo Fink Biblioteket i Alexandria Et af verden syv vidundere var biblioteket i Alexandria i Ægypten fra tiden omkring Jesus fødsel. Det var grundlaget for den store innovation, vidensudvikling og fremdrift, der prægede den græske verden på dette tidspunkt. At man havde al viden på ét sted gjorde, at man fik udviklet den fælles viden om mangt og meget i hurtig takt. En af teorierne bag bibliotekets opståen er, at alle besøgende skulle aflevere de bøger og skriftruller, som de var i besiddelse af. Offent Lars Kalsen Projektleder, Cand. scient. & HD Brorsonsvej Pandrup Side 9

10 lige skrivere kopierede dem så, originalen blev anbragt i biblioteket, og kopien afleveret tilbage til den oprindelige ejer. Viden blev på denne måde gjort tilgængelig for alle, der ville forske videre i tingene. Læser man i et leksikon, står der om biblioteket: Dette var det berømte bibliotek i Alexandria, Alexandriana, uden tvivl det mest fremragende vidunder i den antikke verden. Her, i ti store sale, hvis udstrakte vægge var kantede med rummelige skabe, nummererede og forsynede med titler, forvaredes den uhyre mængde manuskripter indeholdende visdom, viden og information, samlet sammen af det hellenske geni. Hver af de ti sale var beregnet til at rumme en særskilt lærdomsgruppe, der omfattede de formodede ti afdelinger af den hellenistiske viden. Salene blev brugt af lærde til generelle undersøgelser, selv om der var mindre, separate rum til enkeltpersoner eller grupper, som foretog specielle studier. Hvad har vi i dag? Jo, der var gang i videnskaben dengang for mange år siden. Men hvad kan vi bruge det til i dag?. Ja, det sted, hvor viden i dag udvikles og deles, er på Internet. Det sker i et tempo, så vores universiteter med deres procedurer knap kan følge med. Det leksikon, Wikipedia, som jeg citerede ovenfor er faktisk beliggende på Internet, og det er produceret af millioner af frivillige mennesker jorden rundt. Alle kan bidrage med viden om deres interesseområde. Mange pensionister har kastet sig over opgaven med at indtaste artikler, fra de områder, som de kender til. Nu vil mange sige, at det må gå forfærdeligt galt, fordi mange vil indskrive deres mere eller mindre fejlagtige oplysninger. Men sådan er det ikke gået på grund af den procedure, der er lavet omkring systemet. Alle kan gå ind og rette i en artikel og herved korrigere for fejl og mangler, og det gør de i hobetal. Det Radikale Venstre i Wikipedia.dk Wikipedia findes i en engelsksproget udgave og i en dansk udgave samt selvfølgelig på en række andre sprog. Hvis man i den danske udgave f.eks. søger på Det Radikale Venstre, får man vores historie, selvom denne artikel nok kunne trænge til at blive rettet lidt til. Der er lavet undersøgelser om, hvor gode artiklerne er i Wikipedia. Det har faktisk vist sig, at troværdigheden er på højde med Encyclopedia Britannica, og så er Wikipedia endda løbende opdateret. Samarbejde mellem mennesker Nu er Wikipedia kun et af mange projekter, hvor mennesker over hele verden bidrager til et fælles projekt. Faktisk er der mange virksomheder, der har fundet ud af, at systemer, der kan understøtte Side 10

11 et sådant samarbejde mellem mennesker, er guld værd for dem. Megatrenden er i dag at åbne sine grænser mod omgivelserne og at lade kreative mennesker worldwide deltage i virksomhedernes produktudvikling eller produktionen. Det Radikale Venstre og de nye teknologier Men hvad skal det Radikale Venstre bruge dette til. Ja, jeg synes, at vi her i Nordjylland skal være med, f.eks. ved at bruge nogle af redskaberne, eller evt. arrangere et møde/konference, hvor nogle begavede personer, kom og fortalte om disse megatrends. På Christiansborg bør Folketingsgruppen have fokus på om ophavsretloven nu er skruet rigtigt sammen. Man kunne have den holdning, at når nogle vil bruge det fælles medie Internet til at profilere sig selv på, så må de også give lidt afkald på deres kopirettigheder. En for hård lovgivning vil nemlig lægge gift ud for, at vi alle kan bruge disse nye Internet-værktøjer til at udvikle Danmark, danske foreninger og de danske virksomheder. Fig. 1: Det Radikale Venstre i Wikipedia.dk Side 11

12 Fremtidens trafik i Nordjylland Vil du være med til at påvirke det radikale udspil om fremtidens trafikinvesteringer? Meld dig til Regionsgruppen og deltag i vores møder eller i vores debatforum på /nordjylland Kontakt Jørgen Harder på I februar besøgte Martin Lidegaard Nordjylland, bl.a. Frederikshavn, hvor han drøftede vedvarende energi, og Hjallerup, hvor han diskuterede trafik og energi med Torsten Schack Pedersen, Venstre. Perspektivet var landspolitisk, så der var ikke tid til at komme til bunds i de nordjyske trafik-problemer. Derfor aftalte vi, at Martin skal komme tilbage til efteråret for at få en mere grundig debat. Et konkret formål med mødet til efteråret er at opstille en prioriteret liste over de nordjyske trafik-investeringer, der skal med inden for den ramme på 20 mia. kr. som er aftalt for de næste ti år. Se Martins Lidegaards oplæg nedenfor. Vi har lovet Martin, at det radikale Nordjylland vil opstille en liste over de investeringer, som vi finder vigtige. Forberedelsen foregår i Regionsgruppen og over hjemmesiden. Er du interesseret, kan du melde dig til Jørgen Harder på Så bliver du tilmeldt Regionsgruppens debatforum på hvor der allerede ligger et par indlæg. Blandt de gamle travere er 3. Limfjordsforbindelse og nærbane, men der er også forslag om bedre vejforbindelse fra Aalborg til Mors og Thy, bedre færgeforbindelser. Og der er forslag, som kan være med til at finansiere anlæggene og dermed måske kan føre til at investeringsrammen udvides. Det er f. eks. road pricing og revision af lovbestemmelser om parkering. Jørgen Harder Martin Lidegaard Radikal ordfører for energi, trafik mmm. vil drøfte trafikinvesteringer Hvordan sikrer vi en effektiv, miljøvenlig og sikker trafik i fremtidens Nordjylland? Det er det enkle spørgsmål, som de radikale skal finde svar på i løbet af efteråret 2007, hvor folketingsgruppen har besluttet, at der skal laves et trafikalt udspil for regionen. Og måske er spørgsmålet ikke helt så enkelt. For over de næste femten år bør Danmark - på linie med resten af verden - reducere sit CO2-udslip markant. Det kan ganske enkelt ikke ske uden at tage fat på transportsektoren, der som den eneste sektor i landet har øget sit CO2-udslip drama- Side 12

13 tisk i de sidste tredive år. Hvis bare transportsektoren havde gjort som alle andre sektorer, ville vi i dag have et markant mindre CO2- udslip end i Besparelserne i transportsektoren skal først og fremmest findes ved at justere på afgifterne til fordel for miljøet - både når man køber sin bil, og når man kører i den. Det skal være markant billigere at købe miljøvenlige biler og dyrere at købe benzinslugerne. Og så skal den grønne ejerafgift fjernes og erstattes af road pricing, først for de tunge køretøjer og senere for personbilerne. Men CO2-reduktionen skal også findes ved at satse markant på mere effektiv og billig kollektiv trafik. Her er der især noget at hente i pendlingen til og fra de større byer, hvor der er et passagergrundlag for kollektiv trafik, og hvor der også er milliarder at spare i mindre trængsel på vejene. Det var præcis dette udgangspunkt, der førte til det første regionale udspil fra folketingsgruppen: "Sjælland på en time". Her var logikken, at ingen rejse med tog til København fra byer på Sjælland med mere end indbyggere måtte tage mere end en time, ligesom der skulle være mindst to tog i timen, helst tre. Kan man gøre noget tilsvarende i Nordjylland? Næppe. Men måske skulle vi overveje en letbane i og omkring Aalborg? Eller udbygge nærbanen? Eller opgradere banen mellem Aalborg og Århus? Måske er det i stedet mere rentabelt at satse massivt på hurtigbusser? Måske er der vejstrækninger, vi bliver nødt til at udbygge på rods af vores miljø målsætninger, fordi det aldrig vil kunne betale sig at lave kollektiv trafik på disse strækninger? Spørgsmålene er mange, og udfordringen bliver ikke mindre af, at vi i øjeblikket regner med at have i alt 20 milliarder kroner til rådighed til samtlige trafikinvesteringer i hele landet i de næste ti år. Det tal er opstået ved at tage den statslige investeringsramme, som vi har regnet med de sidste mange år; og fratrække de projekter, der allerede er besluttet. Derfor er der altså grænser for, hvor vildt vi kan tænke. I stedet skal vi tænke kreativt. For 6 mia. kr. har vi med "Sjælland på en time" reduceret rejsetiden fra de større byer på hele Sjælland til København med mellem 5% og 42%. Det er altså noget, der batter: Hvad skal vi i Nordjylland? Det håber jeg rigtigt mange radikale nordjyder har lyst til at diskutere, når jeg i efteråret besøger regionen med netop dette formål. Martin Lidegaard Side 13

14 Claus Brandt Rasmussen RAVNs kandidat til europaparlamentet og Anne Elizabeth Kamstrup Formand Radikal Ungdom Aalborg Fra Rom til Berlin og Nordjylland Vi har lige fejret Rom-traktatens 50 års fødelsesdag, og det blev fejret i Berlin. Berlin som for 62 år siden lå i ruiner, og for 18 år siden var delt af en mur, der symboliserede det delte Europa. Netop Berlin var for nyligt vært for fejringen af ideen og projektet, der i dag bærer navnet EU, og hvis motto er: Forenet i mangfoldighed. For det var historiens vingesus, vi alle kunne høre og læse i Frau Merkels tale. De store linier skal også tegnes op, så EU-debatten ikke kun bliver til krumme agurker og deslige. Det europæiske samarbejde har drevet af EF og EU gennem 50 år været garanten for fred, vækst og velstand for større og større antal europæiske lande og borgere, og i dag er 27 lande og knapt en halv mia. europæiske borgere en del af EU. Men med 50 år skal EU også selvreflektere, og det skete også på 50 års dagen. EU er endnu ikke blevet et åbent, demokratisk og folkeligt projekt, og det er vores store udfordring. Det er det, som er øverst på EU s dagsorden den næste tid. Tænkepausen er slut, og nu skal vi have traktatgrundlaget for de næste års EU samarbejde i orden. Vi skal have optegnet grundlinierne for de næste 50 års europæisk samarbejde. Dertil er det blandt andet nødvendigt med en ny traktat, der er retningslinje nummer et for det europæiske samarbejde. Det Radikale Venstres EU-arbejdsgruppe (EUX) har startet arbejdet for at få bragt EU på dagsordenen i Danmark, da vi de kommende par år både skal have en ny EU traktat samt valg til Europaparlamentet. I dette arbejde vil partiet også gerne involere det regionale og de lokale niveauer. Derfor vil vi gerne fortælle om, hvad vi vil gøre i Nordjylland for at involvere jer. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Radikal Ungdom Aalborg, da det er vores erfaring, at hvis der skal deles materiale ud på gader og stræder, så er der ikke meget, der slår ung-radikal arbejdskraft - især ikke, hvis de har været involveret i hele processen. Derudover er der en række EUinteresserede ungradikale, der gerne vil hjælpe med at arrangere paneldebatter og oplægsholdere, der kan være med til at øge vores alles viden og hvæsse argumenterne. Det er også disse ungradikale, der er den nuværende baggrundsgruppe, men vi vil gerne have flere med i dette arbejde, og det er her I kommer ind. Vi kunne derfor godt tænke os, at de EU-interesserede RAVN er, der har lyst til at deltage i dette arbejde kontakter mig, så vi alle kan arbejde sammen om at få EU på den nordjyske dagsorden de kommende år, hvor det virkelig kommer til at tælle. Side 14

15 Det første arbejdsgruppemøde blev afholdt den 2. maj, og her blev følgende EU kalender udarbejdet. 6/6 EU og forfatningen 8/8 Danmark og forbeholdene 5/9 EU og Østeuropa (praktisk ting i forhold arrangementet) 10/10 Evaluering 7/11 Nej til Nej-siger Alle møder kl. 19 i Radikal Ungdom Aalborgs lokaler på Forchhammersvej 5, 1. sal. Oplæg og arrangementer 20/9 Radikal Ungdoms Europaudvalg fortæller om ungradikale EU-visioner 27/9 EU oplæg 4/10 Paneldebat på Hotel Phønix Claus Brandt Rasmussen og Anne Elizabeth Kamstrup Nordjylland giver Khader en kold skulder NORDJYSKE 8. maj Sundhedskonference: Børn for alt i Verden Den 22. maj løber det måske hidtil mest ambitiøse radikale projekt af stabelen, en sundhedskonference om Sundhedsfremme og forebyggelse i teori og praksis Sundhedsfremme og forebyggelse er med kommunalreformen blevet kommunernes ansvar. Kan fedmeepidemien bremses? Kan fysisk aktivitet fremmes, så omkostninger som følge af inaktivitet mindskes? Kan vi blive klogere på børns og unges vilkår i Danmark? Hænger sundhed og økonomi sammen? Kan vi ændre vaner og holdninger, så sund mad og fysisk aktivitet igen bliver en naturlig del af børns hverdag, både i skole, fritidsordninger og daginstitutioner? Konferencen giver flere konkrete bud på, hvordan politikere, institutionsledere, sundhedsplejersker, forældrebestyrelser, fagpersoner i skole, institution og idrætsforeninger kan gribe det an og dermed fremme sundheden. Oplægsholdere: Professor Per Schultz Jørgensen, tidligere formand for Børnerådet Professor Kjeld Møller Pedersen, Sundhedsøkonom, Syddansk Universitet Sundheds- og udviklingskonsulent Tommy J. Johnsen, medforfatter til bogen Sundhedsfremme i teori og praksis Projektledere Morten Kromann Nielsen og Kristian Mondrup fra Fynsprojektet Børn, mad og bevægelse Ordstyrer: Redaktør Søren Wormslev, Nordjyske Medier Konferencen holdes tirsdag d. 22. maj 2007, kl i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, Aalborg Deltagerafgift: 250 kr. (inkl. forplejning) - Konferencen er overtegnet. Arrangør: Fokus Folkeoplysning og Det Radikale Venstre i Nordjylland. Side 15

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013

SOCIALRÅDGIVEREN FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE. Social rådgiver dage 2013 15/13 SOCIALRÅDGIVEREN & Social rådgiver dage 2013 FÆLLESSKAB GENSYNSGLÆDE Løntjek fangede fejl Kontanthjælpsreform skaber frustration Kommunalvalg gav socialrådgivere succes 5HURTIGE Vi tænker ledelse

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Misbrugere behandles med Gud som sidemand

Misbrugere behandles med Gud som sidemand Anja Daugaard, Vejle, føler sig 'halshugget uden rettergang', efter at en kritisk mail blev videre sendt. interview side 14 Obama Style. Venstrefløjen har meget lettere ved at rekruttere fodfolk til valgkampen,

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere