RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 2 Maj 2007. Indhold:"

Transkript

1 RA V N E N Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: Redningsaktion Fogh og sandheden TEMA: Den anden vej - Velfærd - Folkeskolen - Velfærd i Nyborg Romtraktaten 50 år Wikipedia Trafikinvesteringer Sygehuse Kommuner & kredse - Frederikshavn - Hjørring - Brønderslev - Thy og Mors - Himmerland - Mariagerfjord Kampvalg Sebbelin + Grønning - Aalborg Henning Larsen Kalender - Sommerudflugt mm. Nummer 2 Maj 2007 Det Radikale Venstre i Brønderslev havde den 22. marts indbudt Marianne Jelved og Venstres uddannelsesordfører, Tina Nedergaard til debat om bl.a. uddannelsespolitk.

2 FRA REDAKTIONEN RAVNEN udgives af RAVN - Det Radikale Venstre i Nordjylland Redaktør Jørgen Harder (ansvarsh.) I redaktionen: Dorthe Kræmmergaard RU: Nana Sofia Hansen Distribution Jens Christoffersen Tryk: Vester Kopi Oplag: 850 Indlæg sendes til Næste nummer August 2007 Deadline: 1. juli eller efter aftale Kommende temaer: Sundhed & sygehuse Trafkinvesteringer Hjemmesider Følgegruppen Vagn Kvist, Bodil Sørensen Gustav Sieg Sørensen Bankkonto: En travl formand Vores nordjyske regionsformand har travlt. Peter Hvid Jensen sidder, som bekendt, i Radiorodet, som har mere end nok at gøre med at redde DR ud af krisen, uden helt at invalidere denne vigtige søjle i den danske kulturbygning. Ikke desto mindre har han også fundet kræfter til at kaste sig ud i en redningsaktion for dette vort nordjyske radikale blad, som for tiden bærer navnet RAVNEN. Efter at den gamle redaktør har varslet sin afgang, når det næste nummer er udkommet, har Peter Hvid forsøgt at skrabe et hold sammen, som vil føre bladet videre. En god håndfuld har meldt sig som (måske) interesserede. Dem har Peter Hvid indbudt til et møde i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30 tirsdag den 15. maj kl. 19. Men andre er mere end velkomne - kontakt Peter Hvid på , Formålet er at få afklaret bladets fremtid inden delegeretmødet den 21. maj. Lykkes det ikke, er dette det næstsidste nummer, og vi må fremover klare os med e-breve og med hjemmesiden /nordjylland. Hvis vi kan finde en web-redaktør. Og hvis medlemmerne kan finde ud af at bruge den. Efter deadline Den gamle redaktør Redaktionen af dette nummer sluttede den 7. maj en dag, som vil blive husket for Naser Khaders og Anders Samuelsens afsked med Det Radikale Venstre. Konsekvenserne er vanskelige at overskue. På Aalborg-foreningens bestyrelsesmøde samme aften berettede de aktive politikere om emsige journalister, som tilsyneladende med ringe held afsøgte Nordjylland for frafaldne radikale. Nordjyskes overskrift 8. maj: Khader får en kold skulder. Det radikale Nordjyllands formand, Peter Hvid, har meldt ud med støtte til Marianne Jelved. Og den radikale viceformand i Regionsrådet, har advaret mod højredrejningen, men samtidigt glædet sig over de nye alliancemuligheder, som kan vise sig på Christiansborg. Sikkert er det: Klimaet har ændret sig. Det bliver næppe agurketid i år. JH Side 2

3 Fogh og ''En ubekvem sandhed'' Tirsdag den 6. marts 2007 havde mennesker købt billetter til Arena Nord i Frederikshavn. Trækplasteret var Al Gore - tidligere vicepræsident i USA. En uges tid tidligere havde Al Gore været i Hollywood. Her vandt han en Oscar for sin dokumentarfilm ''En ubekvem sandhed''. Var Al Gores optræden i Hollywood og Frederikshavn ikke bare en forhenværende politikers krampagtige forsøg på at vende tilbage til rampelyset? Svaret er: desværre nej. Al Gores budskab er: ''Hvis vi ikke får stoppet udslippet af drivhusgasser, så bliver kloden ramt af global opvarmning.'' Der er desværre ikke tale om tom snak. Inden for 4 måneder har FN's klimapanel udgivet 3 videnskabelige rapporter, der bekræfter Al Gores budskab. Den første rapport blev udgivet i Paris en måned før Al Gores besøg i Nordjylland. Den anden rapport kom den 6. april, mens den tredje rapport blev udgivet i Bangkok den 4. maj (Store Bededag) i år. Året 2001 blev skrækkens år for klodens klima. I USA kom George W. Bush til magten. Hans første handling var at melde landet ud af ''Kyoto protokollen'', som præsident Bill Clinton havde tilsluttet sig 12. nov Her i Danmark kom Anders Fogh Rasmussen til magten i Under dække af kamp mod smagsdommerne stoppede Fogh med et snuptag udviklingen af alternativ energi. Fogh tvang ''Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi'' i Thy i knæ. Bush har brugt de sidste 6 år til at servicere sine venner i olieindustrien. I den samme periode har Anders Fogh udbredt Bjørn Lomborgs letkøbte teorier. Resultatet er, at Danmark og USA har mistet 6 år i kampen mod drivhusgasserne. Har vi radikale så været gode nok til at holde Anders Fogh fast på en ansvarlig klimapolitik? I ''Det kreative Danmark '', som vi gik til valg på 2005, fylder miljøet meget. Vi vil reducere CO 2 - udslippet fra transporten. Vi vil bevilge en milliard ekstra til vedvarende energi, så Danmark igen bliver verdensmester på dette område. Vi har fået 4 af punkterne fra ''Den anden Vej'' godt ud over rampen. Det er kendt, at vi vil fjerne Foghs asociale skattestop, erstatte Foghs sorte skole med en kreativ skole samt respektere vore indvandrere som den ressource, de er. På det seneste har vores tillidsreform været en succes. Derimod må vi indrømme, at punktet ''Danmark i verden'' stadig bliver mødt med spørgende blikke. Gustav Sieg Sørensen Bl.m.a. næstformand i Det Radikale Venstre i Nordjylland, RAVN skriver om Det kreative Danmark, Den anden vej og Tillidsreformen som indeholder en række sandheder, der er ubekvemme for Anders Fogh. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Side 3

4 Tillidsreformen En tillidsreform - vejen til det kreative velfærdssamfund Det Radikale Venstre ønsker en tillidsreform af de kommunale institutioner, der løser vores velfærdsopgaver, så samfundet får en langt bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger, jobcentre, skoler og plejehjem. Vi kalder det en tillidsreform, fordi vores reform hviler på forudsætninger om tillid: en tillid til, at kommunalbestyrelsen kan opstille de rigtige rammer for institutionernes arbejde en tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige en tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde Læs mere på Igennem 20 år har det ellers ligget klart, at Danmark internationale hovedopgave er, at vise en global ansvarlighed, der kan bremse et sammenbrud af miljøet. Dette er hovedbudskabet i ''Vor fælles fremtid'', som ''Brundtland kommissionen'' under FN udgav allerede i Når det drejer sig om klimaet, fører Fogh-regeringen kun symbolpolitik. Efter et hårdt pres fra energi- og trafikordfører Martin Lidegaard og andre gode radikale er det lykkedes at få miljøminister Connie Hedegaard til at invitere klimatopmødet i 2009 til Danmark. Når vi kommer til det konkrete, giver regeringens samlede forslag til nedsættelse af det danske CO 2 - udslip desværre kun en lille reduktion. Denne nedsættelse er endda mindre end virkningen af det lille radikale delforslag om energisparepærer. Vi radikale har nogle gode profiler på miljøområdet. Jeg vil bare nævne Lone Dybkjær, der stoppede indførelsen af atomkraft, og nordjyske Elsebeth Gerner Nielsen, der i var formand for den danske Brundtland-kampagne. I modsætning til regeringens ligegyldighed og socialdemokraternes lunkenhed skal vi prioritere en bæredygtig klimapolitik. Vi skal vise, at vi mener noget med ''Danmark i verden''. ''Det kreative Danmark'' er et opgør med den ligegyldighed, der præger dansk miljøpolitik under Foghs regering. Vi radikale skal turde sige den ubekvemme sandhed både til en lunken Helle Thorning-Schmidt og til en ligeglad Anders Fogh Rasmussen. Med venlig hilsen Gustav Sieg Sørensen Det, der ikke blev plads til: Sygehusstrukturen Regionsrådets første halvår har været domineret af sygehusplanlægning. Regionsrådet satte sig det ambitiøse mål at ave en sygehusstruktur klar til godkendelse på mødet den 15. maj. Vagn Kvist, Radikal næstformand i Regionsrådet kæmper for de radikale mærkesager i sygehusstrukturen: - Bevare små sygehuse - De sygehusfunktioner, som skal være i Aalborg, skal samles på et sted helst på et nyt universitetshospital - Fuld lægeuddannelse på Aalborg Universitet - Barrierefrit samarbejde - Langsigtet planlægning med tid til at høre borgerne. Se det radikale høringssvar på /nordjylland Side 4

5 Velfærd og tillid Det er fortærsket at sige: If you can t work harder work smarter men i det kommunale Danmark er der nu noget om snakken. Fremtidens kommunale medarbejdere skal være endnu dygtigere og have endnu mere løbende uddannelse end i dag. Og politikere skal blive bedre til at blande sig udenom, hvordan medarbejderne udfører deres arbejde - så længe de udfører det tilfredsstillende og inden for rammerne. På Christiansborg skal politikerne holde op med at fare ud med bål og brand med generelle tiltag, når medierne graver en specifik og enestående hændelse frem fra eksempelvis en kommunal institution. Det er spild af ressourcer og binder medarbejderne op på alt for mange detaljer. En socialrådgiver på beskæftigelses-området bruger i gennemsnit 11 minutter i timen på at tale med borgere. Resten går med registrering, administration og interne møder. Det Radikale Venstres tillidsreform er derfor allerede nu et af de vægtigste elementer i partiets strategi. Både af hensyn til landet og af hensyn til (at tiltrække) de mange vælgere, der oplever et tungere og tungere åg af mistillid og centralisering fra den siddende regering og Socialdemokraterne på Christiansborg. Tendensen har i mange år været, at offentligt ansatte skal bruge stadig mere tid på at dokumentere, at de rent faktisk udfører deres job, og vel at mærke udfører det i den rækkefølge og med de redskaber, man har besluttet centralt. Jo mere tid der går med dokumentation, registrering, kontrol og alt muligt andet bureaukrati, jo mindre tid er der til, at den kommunalt ansatte kan yde den service, som vedkommende er uddannet og ansat til at udføre. Det betyder også, at når politikerne øger fokus på, at alting skal måles og kontrolleres, så bliver succeskriterierne for den enkelte institution, at klare sig godt på de faktorer, der bliver målt og kontrolleret. Helheden og de bløde værdier forsvinder. Virkeligheden trænger sig på og derfor er mangel på arbejdskraft et af de helt centrale politiske temaer i de kommende år. Derfor foreslår Det Radikale Venstre en skattereform og mange andre gode tiltag, men der er også meget at hente ved at give medarbejderne fred og ro til at udføre deres arbejde. Mindre effektiv arbejdstid per medarbejder medfører behov for flere medarbejdere til at udføre det samme arbejde. Mere tillid medfører bedre arbejdsmiljø, og som en ekstra bonus bliver det måske muligt at klare opgaverne med de færre medarbejdere der er til rådighed. I 72 af landets kommuner melder personaleafdelingerne allerede i dag til magasinet Danske Kommuner, at medarbejderne kræver højere løn, flere personalegoder mv. fordi det er tydeligt for enhver, at der er knaphed på personale i den offentlige sektor. Samtidig Tema: En anden vej Det Radikale Venstre ønsker en anden regering en regering, som går en anden vej end den, som V, K, DF og desværre også S er slået ind på. En anden vej for Danmark er udmøntet i fem overskrifter: Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden RAVNEN har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Daniel Nyboe Andersen skriver om det fjerde krav. Det Radikale Venstre har her i 2007 udbygget dette krav til et forslag om Tillidsreformen Se side 4 og Side 5

6 De nordjyske folketingskandidater skriver om Den anden vej Denne gang Daniel Nyboe Andersen Byrådsmedlem i Aalborg Folketingskandidat Medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse Fyrkildevej 68, 1. th Aalborg Øst Tlf.: / Hjemmeside: Blog: boe.dk/ mærker det nordjyske erhvervsliv allerede nu tendenserne, idet ca. hver fjerde virksomhed i Nordjysk Konjunkturbarometers panel allerede sidste år oplevede, at deres produktion blev hæmmet af mangel på arbejdskraft. Siden marts 2006 er antallet af ledige i hele Nordjylland faldet fra dengang til i marts Den offentlige sektor er altså i hård konkurrence med det private erhvervsliv om de samme medarbejdere, og med de store årgange der går på pension i de kommende år, er der et meget aktuelt behov for at udvikle den offentlige sektor. I kommunerne er en af udfordringerne, at vi som byrådsmedlemmer skal tilstræbe at blande os uden om processerne og koncentrere os om det vi i virkeligheden er bedst til: At sørge for de rigtige rammer og evaluere på gennemtænkte målsætninger, der på en gang sikrer at borgerne får den bedst mulige service og samtidig giver medarbejderne rum til at løse opgaverne med de redskaber de har i kraft af deres faglighed og kompetencer. Det bør være en selvfølge, at rammerne naturligvis bliver fastlagt i en eller anden form for dialog mellem politikere, medarbejdere og brugere. I den kommunale verden oplever jeg konkret, at det derfor blandt andet kan være værdifuldt med velgennemførte høringsrunder. Et af svarene på mange af fremtidens udfordringer er som nævnt at hæve det generelle uddannelsesniveau og sørge for løbende efterog videreuddannelse. Bedre uddannede medarbejdere kan træffe flere selvstændige beslutninger på et højere niveau, og bedre uddannede medarbejdere forventer derfor også en højere grad af frihed, selvbestemmelse og beslutningskompetence. Også af den grund er behovet for Det Radikale Venstres tillidsreform og opgøret med styring, kontrol og dokumentation af samtlige dele af et sagsforløb presserende. Hvis den offentlige sektor ikke kan tilbyde tilstrækkelige udfordringer og karrieremuligheder, er der et hungrende erhvervsliv, der står på spring til at overtage de bedste medarbejdere. Hvis du kender en overflødig regel, der medfører unødigt bureaukrati, kan du gå ind på og indsende den til Det Radikale Venstre. Det bedste forslag præmieres med tre flasker god rødvin. Indtil videre har vi offentliggjort 13 konkrete forslag. Daniel Nyboe Andersen Side 6

7 Folkeskolen Jeg havde nær fået kaffen galt i halsen den anden dag, da jeg slog op i min avis, og så overskriften: Velkommen til verdens bedste folkeskole Jeg tog mod til læse artiklen heldigvis, for overskriften var ironisk ment. Den fortalte om problemerne med lærermangel, kontroltyranni og bureaukratisk styring. Folkeskolen anno I mine ører lyder det ikke motiverende, hverken for folkeskolelærerne eller eleverne, og langt fra den vej Det Radikale Venstre ønsker for folkeskolen; nemlig en folkeskole fuld af engagement, tillid og kreativitet. Dvs. en folkeskole som vi forpligtiger, som vi stoler på, og som evner at få nye ideer og gennemføre dem. En folkeskole, som bygger på tillid til, at undervisningen tilrettelægges lokalt. Folkeskolen skal udfordre børns nysgerrighed, lære dem faglig stillingtagen og evnen til at tænke kreativt. Den skal styrke fagligheden, rummelighed, kreativitet og værdier, som eksempelvis socialt ansvar, vores ansvar for samfundet. Regeringen er glad for kontrol, som et kvalitetsstempel. Systematisering, individualisering, tests og offentliggørelser er vejen frem for den danske folkeskole. Tests og kontrol, som skal belyse problemer for den enkelte elev, og sikre at eleven får den nødvendige støtte. Vi skal sætte os for øje, at når regeringen fokuserer på test af kundskaber, så er det kontrol af viden om fortiden, og ikke fokus på elevernes udvikling som aktive, selvbestemmende og kreative mennesker. Jeg mener ikke kontrol er vejen. Og slet ikke, hvis der ikke er et formål med kontrollen altså udover kontrollen i sig selv. Faren ved at anvende kontrolsystemer og minimumskrav er, at fokus udelukkende rettes herimod, og ender med at blive maksimumkrav. Bare skolen/eleven klarer testen godt, så er alt jo godt. Fremtidens arbejdsmarked kræver medarbejdere, som kan andet og mere end det rent faglige. Der kræves medarbejdere, som skal kunne samarbejde på tværs af fag og kultur. De skal kunne arbejde kreativt. Kreativitet er ny viden, der giver evne til at få nye ideer, og gennemføre dem. Kreativitet er til morgendagen. Den anden vej Den Radikale vej ønsker en folkeskole, som ruster eleverne til fremtiden og den kreative udfordring. Eleverne skal kunne andet og mere end blot at besvare en test til ministerens tilfredshed. Tema: En anden vej Vi har bedt nordjyske folketingskandidater give deres bud på en anden vej. Karina Kroustrup skriver om det tredje krav. Vellykket integration Skattestoppet blokerer for en skattereform En anden vej for folkeskolen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar Danmark i verden Folketingskandidat i Aalborg Nord Flydedokken 15, 3. mf Aalborg Side 7

8 Den Radikale vej ønsker en folkeskole, som er baseret på tillid og ansvar ikke på test og kontrol. Der er derfor brug for, at lærernes faglighed kommer i centrum. Vi skal have rummelighed til at have en folkeskole og nogle lærere, som syder af fagligt og menneskeligt engagement. Har vi råd til at lade være? Med venlig hilsen Karina Kroustrup Tema: En anden vej Bo Fink Folketingskandidat i Thy- Morsø-kredsen Et velfærdssamfund bygger på tillid og ansvar - og Whistleblowers Nyborg-sagen bør mane til eftertanke Sagen fra bostedet for udviklingshæmmede, Strandvænget i Nyborg bør både mane til eftertanke i det politiske system- og i medieverdenen. Der var noget galt på Strandvænget, men det offentlige kontrolsystem var ikke i stand til at registrere det. Kontrollen, der på papiret så fin ud, virkede ikke. Sagen blev så afdækket i medierne, men desværre på en kritisabel måde, nemlig i bedste hemmelige agentstil og med skjult kamera. I alle systemer vil der fra tid til anden opstå fejl, dårlige arbejdsvaner og rutiner. I Danmark har vi en stor offentlig velfærdssektor, som vi er glade for, og den virker gennemgående fremragende. Men indimellem går det galt. Når en sag kommer op, har vi privat, hjemme hos os, en stående gættekonkurrence om, hvad socialminister Eva Kjær Hansens første reaktion bliver på TV. Vi gætter altid på, at hun kræver en indberetning og mere ekstern kontrol, og vi bliver sjældent skuffede. Sådan er det med Fogh regeringen. Den er besat af kontrol og centralisering. Jeg synes, den med sin ledelsesstil i vores offentlige liv er ved at skabe noget, som jeg af mangel på bedre begreber vil kalde en østtysk (DDR)orden. DDR var præget af et hierarkisk rapporteringssystem og formaliseret kontrol, så overfladen så kunne se pæn ud, selvom virkeligheden ikke så godt ud. I stedet for mere kontrol er løsningen efter min opfattelse at vende pyramiden om. Forkerte arbejdsvaner og dårlige rutiner skal fanges på de enkelte arbejdssteder. Det handler om dialog mellem ledelse og medarbejdere på hver enkelt institution, om udvikling af institutionens værdier og dens virksomhedskultur. Det handler også om aktiv personalepolitik, som vedligeholder medarbejdernes motivation og som opretholder et højt uddannelsesniveau og som modvirker udbrændthed. I moderne private virksomheder gøres det på denne måde. Det kan det politiske system lære noget af. Side 8

9 Men hvad så, hvis det alligevel går galt. Vi har brug for en effektiv Whistleblower funktion, dvs. et indrapporteringssystem, hvor ansatte uden at frygte repressalier kan indberette fejl eller dårlig virksomhedskultur. Denne type indberetninger kendes i flyvningens verden, hvor det er med til at øge flysikkerheden. Fokus er blevet flyttet fra sanktioner og straf til forebyggelse af ulykker. Men sådan foregår det ikke social- og sundhedsvæsenet. Efter min vurdering er dette system ikke gearet til at indhente oplysninger om fejl og lære af dem.. Vejen frem kan være at udvikle en række havarikommissioner for forskellige institutionstyper, som der kan rapporteres til. Jeg håber, at det kun er i yderste nødsfald TV-stationerne vil gøre brug af journalistiske metoder med proforma ansættelser og skjult kamera. Skjult kamera kræver en næsten overmenneskelig etisk standard hos den involverede journalist, og de menneskelige omkostninger som betales af de portrætterede er ofte uhyrlige. TVmediet er fuldstændigt enøjet. Hvis man opholder sig tilstrækkeligt længe et sted og konsekvent klipper dårlige situationer ud, kan man få en hvilken som helst arbejdsplads til at se rædselsfuld ud. Som TV fungerer, bliver det uvægerligt gulvmedarbejderne, som kastes for ulvene, og som derfor betaler den højeste pris. Dertil kommer, at mediet i enestående grad frister politikerne til at stille op i kø for at kræve handling eller til at line op ved håndvasken for at vaske hænder. Principielt tager jeg derfor afstand fra denne type udsendelser. Jeg erkender dog, at det i helt ekstreme og sjældne situationer kan være nødvendigt at bruge den slags metoder. Jeg har ondt af de medarbejdere, der er blevet udstillede. De er ganske vist anonyme ude i landet, men jeg tror ikke de er det i Nyborg. Jeg må stille mig spørgsmålet, om hvor den virkelige fejl lå. Var det hos medarbejderne, som uomtvisteligt handlede forkert, eller var det hos amtet, eller Eva Kjer Hansen og regeringen, som har skabt nogle umulige arbejdsbetingelser på grund af dens fedteri? Bo Fink Biblioteket i Alexandria Et af verden syv vidundere var biblioteket i Alexandria i Ægypten fra tiden omkring Jesus fødsel. Det var grundlaget for den store innovation, vidensudvikling og fremdrift, der prægede den græske verden på dette tidspunkt. At man havde al viden på ét sted gjorde, at man fik udviklet den fælles viden om mangt og meget i hurtig takt. En af teorierne bag bibliotekets opståen er, at alle besøgende skulle aflevere de bøger og skriftruller, som de var i besiddelse af. Offent Lars Kalsen Projektleder, Cand. scient. & HD Brorsonsvej Pandrup Side 9

10 lige skrivere kopierede dem så, originalen blev anbragt i biblioteket, og kopien afleveret tilbage til den oprindelige ejer. Viden blev på denne måde gjort tilgængelig for alle, der ville forske videre i tingene. Læser man i et leksikon, står der om biblioteket: Dette var det berømte bibliotek i Alexandria, Alexandriana, uden tvivl det mest fremragende vidunder i den antikke verden. Her, i ti store sale, hvis udstrakte vægge var kantede med rummelige skabe, nummererede og forsynede med titler, forvaredes den uhyre mængde manuskripter indeholdende visdom, viden og information, samlet sammen af det hellenske geni. Hver af de ti sale var beregnet til at rumme en særskilt lærdomsgruppe, der omfattede de formodede ti afdelinger af den hellenistiske viden. Salene blev brugt af lærde til generelle undersøgelser, selv om der var mindre, separate rum til enkeltpersoner eller grupper, som foretog specielle studier. Hvad har vi i dag? Jo, der var gang i videnskaben dengang for mange år siden. Men hvad kan vi bruge det til i dag?. Ja, det sted, hvor viden i dag udvikles og deles, er på Internet. Det sker i et tempo, så vores universiteter med deres procedurer knap kan følge med. Det leksikon, Wikipedia, som jeg citerede ovenfor er faktisk beliggende på Internet, og det er produceret af millioner af frivillige mennesker jorden rundt. Alle kan bidrage med viden om deres interesseområde. Mange pensionister har kastet sig over opgaven med at indtaste artikler, fra de områder, som de kender til. Nu vil mange sige, at det må gå forfærdeligt galt, fordi mange vil indskrive deres mere eller mindre fejlagtige oplysninger. Men sådan er det ikke gået på grund af den procedure, der er lavet omkring systemet. Alle kan gå ind og rette i en artikel og herved korrigere for fejl og mangler, og det gør de i hobetal. Det Radikale Venstre i Wikipedia.dk Wikipedia findes i en engelsksproget udgave og i en dansk udgave samt selvfølgelig på en række andre sprog. Hvis man i den danske udgave f.eks. søger på Det Radikale Venstre, får man vores historie, selvom denne artikel nok kunne trænge til at blive rettet lidt til. Der er lavet undersøgelser om, hvor gode artiklerne er i Wikipedia. Det har faktisk vist sig, at troværdigheden er på højde med Encyclopedia Britannica, og så er Wikipedia endda løbende opdateret. Samarbejde mellem mennesker Nu er Wikipedia kun et af mange projekter, hvor mennesker over hele verden bidrager til et fælles projekt. Faktisk er der mange virksomheder, der har fundet ud af, at systemer, der kan understøtte Side 10

11 et sådant samarbejde mellem mennesker, er guld værd for dem. Megatrenden er i dag at åbne sine grænser mod omgivelserne og at lade kreative mennesker worldwide deltage i virksomhedernes produktudvikling eller produktionen. Det Radikale Venstre og de nye teknologier Men hvad skal det Radikale Venstre bruge dette til. Ja, jeg synes, at vi her i Nordjylland skal være med, f.eks. ved at bruge nogle af redskaberne, eller evt. arrangere et møde/konference, hvor nogle begavede personer, kom og fortalte om disse megatrends. På Christiansborg bør Folketingsgruppen have fokus på om ophavsretloven nu er skruet rigtigt sammen. Man kunne have den holdning, at når nogle vil bruge det fælles medie Internet til at profilere sig selv på, så må de også give lidt afkald på deres kopirettigheder. En for hård lovgivning vil nemlig lægge gift ud for, at vi alle kan bruge disse nye Internet-værktøjer til at udvikle Danmark, danske foreninger og de danske virksomheder. Fig. 1: Det Radikale Venstre i Wikipedia.dk Side 11

12 Fremtidens trafik i Nordjylland Vil du være med til at påvirke det radikale udspil om fremtidens trafikinvesteringer? Meld dig til Regionsgruppen og deltag i vores møder eller i vores debatforum på /nordjylland Kontakt Jørgen Harder på I februar besøgte Martin Lidegaard Nordjylland, bl.a. Frederikshavn, hvor han drøftede vedvarende energi, og Hjallerup, hvor han diskuterede trafik og energi med Torsten Schack Pedersen, Venstre. Perspektivet var landspolitisk, så der var ikke tid til at komme til bunds i de nordjyske trafik-problemer. Derfor aftalte vi, at Martin skal komme tilbage til efteråret for at få en mere grundig debat. Et konkret formål med mødet til efteråret er at opstille en prioriteret liste over de nordjyske trafik-investeringer, der skal med inden for den ramme på 20 mia. kr. som er aftalt for de næste ti år. Se Martins Lidegaards oplæg nedenfor. Vi har lovet Martin, at det radikale Nordjylland vil opstille en liste over de investeringer, som vi finder vigtige. Forberedelsen foregår i Regionsgruppen og over hjemmesiden. Er du interesseret, kan du melde dig til Jørgen Harder på Så bliver du tilmeldt Regionsgruppens debatforum på hvor der allerede ligger et par indlæg. Blandt de gamle travere er 3. Limfjordsforbindelse og nærbane, men der er også forslag om bedre vejforbindelse fra Aalborg til Mors og Thy, bedre færgeforbindelser. Og der er forslag, som kan være med til at finansiere anlæggene og dermed måske kan føre til at investeringsrammen udvides. Det er f. eks. road pricing og revision af lovbestemmelser om parkering. Jørgen Harder Martin Lidegaard Radikal ordfører for energi, trafik mmm. vil drøfte trafikinvesteringer Hvordan sikrer vi en effektiv, miljøvenlig og sikker trafik i fremtidens Nordjylland? Det er det enkle spørgsmål, som de radikale skal finde svar på i løbet af efteråret 2007, hvor folketingsgruppen har besluttet, at der skal laves et trafikalt udspil for regionen. Og måske er spørgsmålet ikke helt så enkelt. For over de næste femten år bør Danmark - på linie med resten af verden - reducere sit CO2-udslip markant. Det kan ganske enkelt ikke ske uden at tage fat på transportsektoren, der som den eneste sektor i landet har øget sit CO2-udslip drama- Side 12

13 tisk i de sidste tredive år. Hvis bare transportsektoren havde gjort som alle andre sektorer, ville vi i dag have et markant mindre CO2- udslip end i Besparelserne i transportsektoren skal først og fremmest findes ved at justere på afgifterne til fordel for miljøet - både når man køber sin bil, og når man kører i den. Det skal være markant billigere at købe miljøvenlige biler og dyrere at købe benzinslugerne. Og så skal den grønne ejerafgift fjernes og erstattes af road pricing, først for de tunge køretøjer og senere for personbilerne. Men CO2-reduktionen skal også findes ved at satse markant på mere effektiv og billig kollektiv trafik. Her er der især noget at hente i pendlingen til og fra de større byer, hvor der er et passagergrundlag for kollektiv trafik, og hvor der også er milliarder at spare i mindre trængsel på vejene. Det var præcis dette udgangspunkt, der førte til det første regionale udspil fra folketingsgruppen: "Sjælland på en time". Her var logikken, at ingen rejse med tog til København fra byer på Sjælland med mere end indbyggere måtte tage mere end en time, ligesom der skulle være mindst to tog i timen, helst tre. Kan man gøre noget tilsvarende i Nordjylland? Næppe. Men måske skulle vi overveje en letbane i og omkring Aalborg? Eller udbygge nærbanen? Eller opgradere banen mellem Aalborg og Århus? Måske er det i stedet mere rentabelt at satse massivt på hurtigbusser? Måske er der vejstrækninger, vi bliver nødt til at udbygge på rods af vores miljø målsætninger, fordi det aldrig vil kunne betale sig at lave kollektiv trafik på disse strækninger? Spørgsmålene er mange, og udfordringen bliver ikke mindre af, at vi i øjeblikket regner med at have i alt 20 milliarder kroner til rådighed til samtlige trafikinvesteringer i hele landet i de næste ti år. Det tal er opstået ved at tage den statslige investeringsramme, som vi har regnet med de sidste mange år; og fratrække de projekter, der allerede er besluttet. Derfor er der altså grænser for, hvor vildt vi kan tænke. I stedet skal vi tænke kreativt. For 6 mia. kr. har vi med "Sjælland på en time" reduceret rejsetiden fra de større byer på hele Sjælland til København med mellem 5% og 42%. Det er altså noget, der batter: Hvad skal vi i Nordjylland? Det håber jeg rigtigt mange radikale nordjyder har lyst til at diskutere, når jeg i efteråret besøger regionen med netop dette formål. Martin Lidegaard Side 13

14 Claus Brandt Rasmussen RAVNs kandidat til europaparlamentet og Anne Elizabeth Kamstrup Formand Radikal Ungdom Aalborg Fra Rom til Berlin og Nordjylland Vi har lige fejret Rom-traktatens 50 års fødelsesdag, og det blev fejret i Berlin. Berlin som for 62 år siden lå i ruiner, og for 18 år siden var delt af en mur, der symboliserede det delte Europa. Netop Berlin var for nyligt vært for fejringen af ideen og projektet, der i dag bærer navnet EU, og hvis motto er: Forenet i mangfoldighed. For det var historiens vingesus, vi alle kunne høre og læse i Frau Merkels tale. De store linier skal også tegnes op, så EU-debatten ikke kun bliver til krumme agurker og deslige. Det europæiske samarbejde har drevet af EF og EU gennem 50 år været garanten for fred, vækst og velstand for større og større antal europæiske lande og borgere, og i dag er 27 lande og knapt en halv mia. europæiske borgere en del af EU. Men med 50 år skal EU også selvreflektere, og det skete også på 50 års dagen. EU er endnu ikke blevet et åbent, demokratisk og folkeligt projekt, og det er vores store udfordring. Det er det, som er øverst på EU s dagsorden den næste tid. Tænkepausen er slut, og nu skal vi have traktatgrundlaget for de næste års EU samarbejde i orden. Vi skal have optegnet grundlinierne for de næste 50 års europæisk samarbejde. Dertil er det blandt andet nødvendigt med en ny traktat, der er retningslinje nummer et for det europæiske samarbejde. Det Radikale Venstres EU-arbejdsgruppe (EUX) har startet arbejdet for at få bragt EU på dagsordenen i Danmark, da vi de kommende par år både skal have en ny EU traktat samt valg til Europaparlamentet. I dette arbejde vil partiet også gerne involere det regionale og de lokale niveauer. Derfor vil vi gerne fortælle om, hvad vi vil gøre i Nordjylland for at involvere jer. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Radikal Ungdom Aalborg, da det er vores erfaring, at hvis der skal deles materiale ud på gader og stræder, så er der ikke meget, der slår ung-radikal arbejdskraft - især ikke, hvis de har været involveret i hele processen. Derudover er der en række EUinteresserede ungradikale, der gerne vil hjælpe med at arrangere paneldebatter og oplægsholdere, der kan være med til at øge vores alles viden og hvæsse argumenterne. Det er også disse ungradikale, der er den nuværende baggrundsgruppe, men vi vil gerne have flere med i dette arbejde, og det er her I kommer ind. Vi kunne derfor godt tænke os, at de EU-interesserede RAVN er, der har lyst til at deltage i dette arbejde kontakter mig, så vi alle kan arbejde sammen om at få EU på den nordjyske dagsorden de kommende år, hvor det virkelig kommer til at tælle. Side 14

15 Det første arbejdsgruppemøde blev afholdt den 2. maj, og her blev følgende EU kalender udarbejdet. 6/6 EU og forfatningen 8/8 Danmark og forbeholdene 5/9 EU og Østeuropa (praktisk ting i forhold arrangementet) 10/10 Evaluering 7/11 Nej til Nej-siger Alle møder kl. 19 i Radikal Ungdom Aalborgs lokaler på Forchhammersvej 5, 1. sal. Oplæg og arrangementer 20/9 Radikal Ungdoms Europaudvalg fortæller om ungradikale EU-visioner 27/9 EU oplæg 4/10 Paneldebat på Hotel Phønix Claus Brandt Rasmussen og Anne Elizabeth Kamstrup Nordjylland giver Khader en kold skulder NORDJYSKE 8. maj Sundhedskonference: Børn for alt i Verden Den 22. maj løber det måske hidtil mest ambitiøse radikale projekt af stabelen, en sundhedskonference om Sundhedsfremme og forebyggelse i teori og praksis Sundhedsfremme og forebyggelse er med kommunalreformen blevet kommunernes ansvar. Kan fedmeepidemien bremses? Kan fysisk aktivitet fremmes, så omkostninger som følge af inaktivitet mindskes? Kan vi blive klogere på børns og unges vilkår i Danmark? Hænger sundhed og økonomi sammen? Kan vi ændre vaner og holdninger, så sund mad og fysisk aktivitet igen bliver en naturlig del af børns hverdag, både i skole, fritidsordninger og daginstitutioner? Konferencen giver flere konkrete bud på, hvordan politikere, institutionsledere, sundhedsplejersker, forældrebestyrelser, fagpersoner i skole, institution og idrætsforeninger kan gribe det an og dermed fremme sundheden. Oplægsholdere: Professor Per Schultz Jørgensen, tidligere formand for Børnerådet Professor Kjeld Møller Pedersen, Sundhedsøkonom, Syddansk Universitet Sundheds- og udviklingskonsulent Tommy J. Johnsen, medforfatter til bogen Sundhedsfremme i teori og praksis Projektledere Morten Kromann Nielsen og Kristian Mondrup fra Fynsprojektet Børn, mad og bevægelse Ordstyrer: Redaktør Søren Wormslev, Nordjyske Medier Konferencen holdes tirsdag d. 22. maj 2007, kl i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, Aalborg Deltagerafgift: 250 kr. (inkl. forplejning) - Konferencen er overtegnet. Arrangør: Fokus Folkeoplysning og Det Radikale Venstre i Nordjylland. Side 15

16 Per Nielsen blev valgt som dirigent. Nyt fra kredse og kommuner 1. Frederikshavn-kredsen Torsten B. Jakobsen fortsætter som folketingskandidat Hans Jørgen Nygaard fortsætter som formand for Frederikshavn Kommuneforening Side 16 Frederikshavn og Læsø kommuner Indbyggertal 1. jan. 2007: = Frederikshavn Kommuneforening, der også repræsenterer Læsø holdt generalforsamling onsdag den 11. april i Skolegade 8, Frederikshavn. I sin beretning påpegede formanden Hans Jørgen Nygaard, at det forløbne år i høj grad har været præget af de store reformer på alle områder, lokalt har det betydet, at Frederikshavnskredsen og Sæby Lokalforening i samarbejde har dannet Frederikshavn Kommuneforening, som Læsø har valgt at tilslutte sig. I december var det så Regionens tur til at stifte en ny forening i det nye og større Region Nord, Hans Jørgen Nygaard konstaterede med tilfredshed, at medlemmerne i Frederikshavn Kommuneforening havde deltaget aktivt i regionsmøderne. Da Vagn Kvist blev valgt ind i Regionsrådet, blev der dannet en støttegruppe. Hans Jørgen Nygaard er med i denne gruppe, hvor det store emne har været den fremtidige sygehusstruktur, som skal vedtages af Regionsrådet i maj måned en efter de radikales mening meget forhastet afgørelse. Det Radikale Venstres regionsbestyrelse har lavet et høringssvar om sygehusstrukturen.. Det har været et turbulent år for Det Radikale Venstre, sagde Hans Jørgen Nygaard, Marianne Jelved som statsministerkandidat og de ultimative krav, har fået en negativ modtagelse, også pressen har været meget negativ og forsøgt at give DRV hele skylden for oppositionens splittelse, det ser dog ud til, at tilbagegangen nu er stoppet sagde formanden. Han understregede, at Den anden vej er et godt alternativ til regeringens politik, at det derfor er vigtigt, at holde fast i de 5 punkter, og jeg tror også, sagde formanden, at tillidsreformen vinder gehør i store kredse, idet regeringens Kontrol og Kontrakt-politik er en hån især mod offentligt ansattes faglighed. Jeg fornemmer, sagde han, at det er den rette kurs, der er lagt, når det er tillid i stedet for kontrol, der vægtes. På generalforsamlingen var der genvalg til Thorsten B. Jakobsen, som folketingskandidat, til formanden Hans Jørgen Nygaard, til Marianne Etheridge og Mette G. Andersen. Jørgen E. Pedersen ønskede ikke genvalg. Ny i bestyrelsen er Inger Lee.

17 Delegerede til Regionsforeningen: Hans Jørgen Nygaard, Ester Hjørne, Bodil Sørensen og Inger Lee Til Landsmødet: Hans Jørgen Nygaard, Mette G. Andersen, Jens Chr. Olesen og Torsten B. Jacobsen Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Hans Jørgen Nygaard Næstformand Mette G. Andersen, Skagen, Kasserer Ejnar Amtoft, Frederikshavn Sekretær Ruth Christensen, Bestyrelsen i øvrigt: Marianne Etheridge, Inger Lee, Michael Schelde. RC + JH. 2. Hjørring-kredsen Hjørring Kommune Indbyggertal 1. jan. 2007: Ny Hjørring Kommuneforening holdt generalforsamling torsdag den 12. april kl på Vrå Højskole med Dorthe Kræmmergaard som dirigent.. Erik Rasmussen aflagde beretning og blev genvalgt som formand. Lars Rishøj, Peter Rasmussen og Niels Erik Simonsen blev genvalgt og Else Christensen nyvalgt til bestyrelsen. Suppleant: Jens Bech. Til at følge formanden i Regionsbestyrelsen genvalgtes Lis Skaaning med Niels Erik Simonsen som suppleant. Delegerede til RAVN: formanden + Annemarie + Else + Thomas + Jonna Til landsmødet 15.9: Formanden + Thomas + Anna + Heino Bestyrelsen til at finde den sidste. Marianne Jelved blev som så mange gange før genvalgt som folketingskandidat. Debatten drejede sig bl.a. om frit skolevalg, prioritering af små og store skoler samt samspillet mellem planstrategi og skolestruktur. Marianne Jelved fortsætter Erik Rasmusssen fortter som formand Side 17

18 3. Brønderslev-kredsen Vagn Kvist , Genvalgt som folketingskandidat i Brønderslev-kredsen Lars Schönberg-Hemme Aså Kredsformand i Brønderslev Indbyggertal 1. jan. 2007: Brønderslev-kredsen holdt sin første ordinære generalforsamling i Jetsmarkhallen den 21. marts. Per Nielsen blev valgt som dirigent. Den konstituerede kredsformand, Lars Schönberg-Hemme blev genvalgt. Han repræsenterer også kredsen i Regionsbestyrelsen. Han fremhævede, at den nye forenings vigtigste opgave er at få valgt en repræsentant i Folketinget. Som Nordjyllands største kreds, skulle Brønderslev have gode muligheder. Det er muligt at kredsforeningen også kan blive et samarbejdsorgan for de to kommuneforeninger, sådan som de tidligere kredsforeninger Sæby og Fjerritslev var det. Men foreløbig skal de to kommuneforeninger, Brønderslev-Dronninglund og Jammerbugt, som jo er blevet meget store, finde deres egne ben. Bestyrelsen kom i øvrigt til at bestå af Jens Jørgen Guldberg Madsen (Brovst), Gunhild Bach Nielsen (Brovst), Niels Kristian Jensen (Pandrup), Øyvind Ottesen (Pandrup), og Ole Bokelund (Brønderslev). Suppleanter blev Marie Brander (Brovst) og Per Nielsen (Brønderslev). Bestyrelsen konstituerer sig 7. maj. De to kommuneforeninger skal fra 2008 bidrage med 70 kr. pr. medlem til kredsforeningen. Valgt som folketingskandidat blev Vagn Kvist, som indtil nytår var kandidat i den nu nedlagte Sæbykreds. I sit oplæg til generalforsamlingen tog Vagn Kvist udgangspunkt i det netop overståede årsmøde i Kommunernes Landsforening i Aalborg: Der skal leveres mere tillid, færre regler, færre indberetninger og mærkbare forbedringer i de vilkår, kommunalbestyrelserne har for at styre virksomheden, sagde KL s formand, Erik Fabrin, i sin tale ved Kommunernes Landsforenings møde i Aalborg. Det er netop hovedelementerne i Det Radikale Venstres forslag til tillidsreform. I talen kritiserede Erik Fabrin regeringens krav om centralt fastsatte kontrolregler og minimumstandarder for den kommunale service og andre detailkrav til, hvordan kommunerne skal indretter sig. Det Radikale Venstres leder Marianne Jelved bakker op om KL s synspunkt: Side 18

19 Siden 2001 er der kommet en sand lavine af bureaukratisering. Medarbejderne bruger mere og mere af deres arbejdstid til at registrere, hvad de gør. Til at skrive rapporter, dokumentere og kontrollere, at alle skrevne regler er overholdt og det presses ned over kommunerne, selvom kvalitet helt åbenlyst ikke garanteres ved, at politikere centralt forsøger at detailstyre, sagde Marianne Jelved fra Aalborg. Hun mener, at der skal nye spilleregler til, så der er frihed til at udvikle løsningerne i kommunerne, så de bliver individuelle. Det er opgaver, der ikke bare kan standardiseres, fordi løsningerne er afhængige af den konkrete borger, det konkrete barn, den konkrete elev og vil variere fra situation til situation. Det Radikale Venstre mener, at vores forslag til en tillidsreform vil være den bedste vej til at skabe gode resultater og gode velfærdsydelser. Vi tror, at det vil smitte af på de værdier, der præger vores samfund, hvis vi åbent bygger på tillid frem for på kontrol. Hvis vi forventer ansvar og faglighed i stedet for styring gennem centrale og detaljerede regler. Brønderslev Kommune Indbyggertal 1. jan. 2007: Brønderslev-Dronninglund Radikale Venstre holdt generalforsamling den 12. marts. Vagn Kvist blev valgt som dirigent. Ole Bokelund, som blev konstitueret som formand, da Hanne Svensmark forlod partiet, aflagde beretning. 31 januar blev der holdt et debatmøde på Idrætshøjskolen i Brønderslev med deltagelse af et bredt udsnit af politiske partier med emnet sygehuspolitik. Den 28. februar var der møde i Hjallerup Kulturhus, hvor Martin Lidegaard og Torsten Schack diskuterede trafik og energi for en lille sluttet kreds. Og den 22. marts er der planlagt et møde på Idrætshøjskolen, med Marianne Jelved og Venstres Tina Nedergaard, der vil diskutere skole, integration og social ulighed. Ole Bokelund takkede Vagn Kvist for hans interesse og for, at han havde bidraget med sin store erfaring. Og han takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Formanden udtrykte ønske om, at det vil være muligt at synliggøre RADIKALE synspunkter i lokaldebatten, og at der arbejdes for at køre en lokal spidskandidat/opstillingsliste i stilling hurtigst muligt. Generalforsamlingen enedes om at bevare de to gamle kommunenavne så foreningen i fremtiden hedder: BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND RADIKALE VENSTRE. Ole Bokelund Fortsætter som kommuneformand i Brønderslev Side 19

20 Ole Bokelund blev genvalgt som formand. Lars Schönberg-Hemme og Per Nielsen blev valgt til bestyrelsen og Mogens Kent Nielsen og Sami Khalil blev suppleanter. Bent Christiansen blev revisor med Anders Majlund Christensen som suppleant. Brønderslevs delegerede til RAVN delegeretmøder 21. maj og i efteråret er: Ole Bokelund og Karen Tilma med Lars Schönberg- Hemme som suppleant Vagn Kvist informerede om arbejdet i regionen og forsamlingen debatterede sygehus og misbrug. Sami Khalil fortalte på baggrund af sit nylige besøg i Libanon, om situationen i landet og gav et billede af en meget vanskelig situation i Mellemøsten. Jens Jørgen Guldberg Madsen, Blev afløst som formand i Jammerbugt Kommune af Birthe Jensen Brovst, Jammerbugt Kommune Indbyggertal 1. jan. 2007: Jammerbugt Kommunes Radikale venstrevælgerforening valgte på sin generalforsamling Birthe Jensen til ny formand. Valgt til bestyrelsen blev Øjvind Otte, Jacob Fonslev og Niels Christian Jensen. Til jobbet som revisor blev valgt Vagn Kvist. I sin beretning takkede afgående formand Jens Jørgen Guldberg kommunalbestyrelsesmedlem Gunhild Bach Nielsen for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Herunder for det store arbejde med at skaffe indsigt i de mange komplicerede sagsområder. I beretningen fra byrådsarbejdet nævnte Gunhild Bach med bekymring de besparelser som nu presses ind over skoleområdet. Nævnt blev også forskellige spændende møderækker, hvor et af temaerne var Det åbne Land. For generalforsamlingen beskrev Gunhild Bach også sine tanker om Jammerbugt kommune med de gladeste børn. Generalforsamlingen drøftede også indsatsområder for at hverve nye medlemmer. Den nye forening er oprettet med baggrund i de 2 nu nedlagte vælgerforeninger i Pandrup og Brovst kommuner. Begge foreninger har været gennem en proces på 2 generalforsamlinger for at sikre en lovlig nedlæggelse. Hermed er en lokalhistorisk epoke slut og for vælgerforeningen i Brovst gælder det efter mere end 30 års virke. De gamle protokoller, hvor deltagerne i den første bestyrelse kan ses, vil nu blive overdraget til forsvarlig opbevaring. JJG Side 20

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb. 2007. Indhold: Side 1

RA V N E N. Det Radikale Venstre i Nordjylland. Nummer 1 Feb. 2007. Indhold: Side 1 RA V N E N www-udgave med forringet billedkvalitet Det Radikale Venstre i Nordjylland Indhold: RAVNEN Den anden vej TEMA: Sundhed: - Aalborg - Regionens sygehuse TEMA: Den anden vej - Integration Kommuner

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere