NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED"

Transkript

1 NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED Sådan skal du gøre, hvis du driver en fødevarevirksomhed

2 NÆRINGSBASEN HVAD ER NÆRINGSBASEN? Næringsbasen er et offentligt tilgængeligt register i Erhvervsstyrelsen, hvor alle, der sælger fødevarer til forbrugere, herunder catering, restaurationer og fødevareengrosvirksomheder, skal være optaget for lovligt at kunne drive deres virksomhed. Næringsbasen indeholder derfor en oversigt over alle disse virksomheder. Her kan du bl.a. se indehaverens navn og adressen på virksomheden. Lovgivningen om Næringsbasen har to formål: Alle kan slå en bestemt virksomhed op i Næringsbasen og se, om den har næringsbrev til at drive fødevarevirksomhed. Næringsbasen indeholder også en database, der er lukket for offentligheden. Her kan myndigheder, der foretager kontrol, f.eks. SKAT eller fødevareregionerne, registrere væsentlige overtrædelser af lovgivningen mv. Næringsbasen giver dermed et samlet overblik over fødevarevirksomhederne, og det bliver lettere at føre en målrettet og effektiv kontrol til fordel for fødevarebranchen og dens kunder. Hæftet handler kun om krav vedrørende Næringsbasen For at drive fødevarevirksomhed, f.eks. butik, restauration eller transport af fødevarer, er der en række andre krav, som skal være opfyldt. Det kan være at få et CVR-nr., være momsregistreret, have fødevarecertifikat eller hygiejnekursus, få godkendt lokaler eller andet. Dette hæfte handler kun om Næringsbasen, så du får ikke oplysning om disse andre krav. Du må henvende dig til de relevante myndigheder for de krav, som gælder for din type fødevarevirksomhed. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her i hæftet eller på internettet, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen. Se kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet. Hvis du ikke betaler for at være optaget i Næringsbasen, vil du blive slettet automatisk og må ikke længere drive fødevarevirksomhed. at sikre, at de, der driver fødevarevirksomhed, kender til de vigtigste regler om fødevarer, arbejdsmiljøforhold, pant på emballage, skat og afgifter. Man kan miste retten til at drive fødevarevirksomhed i op til 5 år ved domstolenes beslutning. Retten kan endvidere inddrages midlertidigt efter beslutning af Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om Næringsbasen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet februar at give mulighed for, at personer eller virksomheder, der overtræder den relevante lovgivning gentagne gange eller under skærpende omstændigheder, kan blive slettet fra Næringsbasen i en periode, hvor de så ikke må drive fødevarevirksomhed. / 2 / / NÆRINGSBASEN / / NÆRINGSBASEN / / 3 /

3 00 INDHOLD 01 KORT OM NÆRINGSBASEN Hvem er omfattet? Hvad betyder reglerne? Hvad er et næringsbrev? Næringsprøven, hvad er det? 02 KOSTER DET NOGET AT VÆRE OPTAGET I NÆRINGSBASEN? Den årlige betaling Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler? Er det muligt at slippe for den årlige betaling? Hvornår og hvordan bliver betalingen opkrævet? 03 HVEM ER OMFATTET? Fødevarebutik Fødevareengrosvirksomhed Restauration Er der fødevarevirksomheder, der ikke skal optages i næringsbasen? 04 HVILKE PERSONER OG FORRETNINGSSTEDER (PRODUKTIONSENHEDER) SKAL OPTAGES I NÆRINGSBASEN? Hvem skal optages? Hvilken adresse skal optages? Hvad gælder, hvis jeg har mere end et forretningssted? Hvad gælder, hvis jeg flytter til nye lokaler eller udvider min virksomhed? 05 HVILKE KRAV SKAL JEG OPFYLDE FOR AT BLIVE OPTAGET I NÆRINGSBASEN? Betingelser Særlige regler for selskaber HVAD SKAL JEG RENT PRAKTISK GØRE FOR AT BLIVE OPTAGET? 07 HVAD ER NÆRINGSPRØVEN? Hvem skal bestå næringsprøven? Hvad handler næringsprøven om? Hvor bliver næringsprøven holdt, og hvordan melder jeg mig til? Hvad koster næringsprøven? Hvordan foregår næringsprøven? Hvilke sprog kan jeg tage næringsprøven på? Kan jeg få hjælp til næringsprøven? 08 KAN JEG FÅ UNDERVISNING, INDEN JEG GÅR TIL NÆRINGSPRØVE? Hvor og hvordan kan jeg få undervisning? Selv-studie på internettet Kursus på et uddannelsested 09 KAN MAN MISTE RETTEN TIL AT DRIVE FØDEVAREVIRKSOMHED? Hvordan kan man miste retten til at drive fødevarevirksomhed? Frakendelse ved domstolene hvad skal der til? Midlertidig inddragelse/fratagelse hvad skal der til? 10 KAN MAN BLIVE SLETTET I NÆRINGSBASEN AF ANDRE GRUNDE? Betingelserne er ikke længere opfyldt Manglende betaling Virksomheden ophører Virksomheden flytter forretningssted Du vil ikke drive fødevarevirksomhed mere Vil du senere starte fødevarevirksomhed igen? / 4 / / INDHOLD / / INDHOLD / / 5 /

4 01 KORT OM NÆRINGSBASEN 02 KOSTER DET NOGET AT VÆRE OPTAGET I NÆRINGSBASEN? HVEM ER OMFATTET? Alle, der driver en virksomhed, som: sælger fødevarer direkte til forbrugere, herunder catering sælger fødevarer til nydelse på eller ved stedet (servering) sælger fødevarer til andre virksomheder med henblik på videresalg eller forarbejdning (engrossalg), eller beskæftiger sig med transport, forarbejdning eller opbevaring af fødevarer. NÆRINGSPRØVEN, HVAD ER DET? Hvis du vil starte en fødevarevirksomhed, skal du som udgangspunkt bestå en næringsprøve for at blive optaget i Næringsbasen. Næringsprøven omfatter den lovgivning, der har betydning for at drive en fødevarevirksomhed. Du kan læse mere om næringsprøven og om mulighederne for at blive undtaget fra prøven i kapitlerne 5 og 7. DEN ÅRLIGE BETALING Det koster et årligt gebyr for hvert næringsbrev. Læs mere om betalingen for Næringsbasen på næringsbasen. Beløbet bliver årligt opkrævet for alle de næringsbreve, som er i Næringsbasen. Beløbet bliver derfor ikke opkrævet for en periode! HVORNÅR OG HVORDAN BLIVER BETALINGEN OPKRÆVET? Faktura med girokort udsendes hvert år. På denne er de næringsbreve anført, som du skal betale for. Det er muligt at benytte PBS. HVAD ER EN UNDTAGELSESERKLÆRING? En undtagelseserklæring er en erklæring, som skal afgives af en godkendt revisor eller af en advokat, og som bekræfter, at din virksomhed inden for det seneste år: I kapitel 3 kan du læse nærmere om de forskellige typer fødevarevirksomheder, herunder hvilke fødevarevirksomheder, der ikke skal optages i Næringsbasen. HVAD BETYDER REGLERNE? Lovgivningen om Næringsbasen betyder, at du skal være optaget i Næringsbasen for lovligt at kunne drive fødevarevirksomhed. Det gælder, uanset hvornår du har startet din virksomhed. HVORNÅR SKAL JEG OPTAGES I NÆRINGSBASEN? Det er forbudt at drive fødevarevirksomhed uden at være optaget i Næringsbasen, hvis du har en årlig omsætning af fødevarer for over kr. ekskl. moms. Du må derfor først åbne en fødevarevirksomhed, når den er optaget i Næringsbasen. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE BETALER? Hvis du ikke betaler din faktura, bliver du slettet i Næringsbasen, og du må ikke længere drive forretning med fødevarevirksomhed. Du kan blive optaget igen, så snart det skyldige beløb er betalt. Ud over betalingen skal du dog optage virksomheden igen med din Digitale Signatur/NemID eller udfylde og indsende en optagelsesblanket til Erhvervsstyrelsen. har aflagt en revideret årsrapport ikke er straffet for væsentlige overtrædelser af skatteeller afgiftslovgivningen eller pantlovgivningen, 0g ikke er straffet for mere end én væsentlig overtrædelse af fødevarelovgivningen. En undtagelseserklæring skal afgives til Erhvervsstyrelsen og betyder, at du i et år kan blive fritaget for at få indberettet væsentlige overtrædelser til registret se kapitel 9. Næringsbasen er offentlig og kan ses på naeringsbasen. Den indeholder oplysninger om alle, der har ret til at drive fødevarevirksomhed. HVAD ER ET NÆRINGSBREV? Når du er optaget i Næringsbasen, har du samtidig automatisk fået næringsbrev til din fødevarevirksomhed. Næringsbrevet er ikke et bevis på papir. Dit bevis på næringsbrevet er alene, at du er optaget i Næringsbasen. ER DET MULIGT AT SLIPPE FOR DEN ÅRLIGE BETALING? Ja! Det er muligt, at du kan blive fritaget for den årlige betaling. Det kræver, at der er afgivet en undtagelseserklæring og en betalingsoplysning til Erhvervsstyrelsen se nærmere herom i boksen til højre. HVAD ER EN BETALINGSOPLYSNING? En betalingsoplysning er en tillægserklæring til undtagelseserklæringen, som angiver, hvor mange næringsbreve der skal betales det årlige gebyr for. Hvis et forretningssted ikke har nogen overtrædelser af fødevarelovgivningen registreret, kan du med en betalingsoplysning slippe for at betale det årlige gebyr for næringsbreve til dette forretningssted. Du kan få mere at vide om undtagelseserklæringen og betalingsoplysningen ved at kontakte en advokat eller en revisor. / 6 / / kort om NÆRINGSBASEN / / KOSTER DET NOGET AT VÆRE OPTAGET I NÆRINGSBASEN? / / 7 /

5 O3 HVEM ER OMFATTET? Fødevarevirksomheder med detailsalg af fødevarer, herunder catering, restauration og fødevareengrosvirksomhed. En fødevarevirksomhed er både en egentlig butik, en internetbutik og en cateringvirksomhed. Der gælder således samme regler for disse virksomheder. ER DER FØDEVAREVIRKSOMHEDER, DER IKKE SKAL OPTAGES I NÆRINGSBASEN? Ja, du kan drive disse former for fødevarevirksomhed uden at skulle optages i Næringsbasen, f.eks.: FØDEVAREBUTIK En fødevarebutik er en virksomhed, som sælger fødevarer direkte til forbrugere. Fødevarer er alle varer, som spises eller drikkes af mennesker (tobaksvarer, typiske varer i en dyrehandel og lign. er således ikke omfattet). Fødevarer omfatter også alle drikkevarer, som sodavand, øl, vin, alle madvarer, hvad enten varerne sælges emballeret, i dåser, uindpakkede, dybfrosne eller friske. Slik, frugt, grønt, kødvarer, kosttilskud, brød, kager og flåede tomater på dåse er derfor eksempler på fødevarer. FØDEVAREENGROSVIRKSOMHED En fødevareengrosvirksomhed er en virksomhed, som sælger fødevarer til andre virksomheder med henblik på videresalg eller forarbejdning. En fødevareengrosvirksomhed omfatter også selvstændig erhvervsvirksomhed med transport eller opbevaring af fødevarer. Det gælder f.eks. vognmandsvirksomhed og lagerdrift. RESTAURATION En restauration er en virksomhed, der sælger/serverer spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgslokalet. Eksempler er: virksomheder, der ikke skal være momsregistrerede virksomheder, som er momsregistrerede, men som årligt sælger fødevarer for under kr. ekskl. moms apoteker offentlige institutioner kantiner bed and breakfast pensionater transport af fødevarer fra primærproducent primærproduktion, opdræt eller dyrkning af primærprodukter, herunder høst, malkning og husdyrproduktion. Typiske eksempler på fødevarebutikker er kiosker, slagterbutikker, bagerbutikker, supermarkeder og lign. Også butikker, som hovedsageligt sælger andre varer end fødevarer, kan betragtes som en fødevarebutik og vil skulle optages i Næringsbasen, fordi de også sælger slik, is, chips mv. Typiske eksempler herpå er byggemarkeder, videobutikker, legetøjsbutikker og lign. med en omsætning fra fødevarevirksomhed på over kr. ekskl. moms. En cateringvirksomhed regnes også for en fødevarebutik. En cateringvirksomhed er en virksomhed, der foretager levering og tilberedning af mad. En cateringvirksomhed kan have mange navne, f.eks. diner transportable, mad ud af huset osv. bodegaer spise- og danserestaurationer natklubber og diskoteker cafeer og vinbarer pizzeriaer, grillbarer og pølsevogne (hvis der er opstillet borde eller opsat hylder el.lign., hvor man kan spise maden). Det er en betingelse for at få en alkoholbevilling, at du er optaget i Næringsbasen. Landmænd og andre primærproducenter, som afsætter deres produktion til f.eks. slagterier og mejerier, er ikke omfattet. Foto: BEE-LINE / 8 / / hvem er omfattet? / / hvem er omfattet? / / 9 /

6 O4 HVILKE PERSONER OG FOR- RETNINGSSTEDER (PRODUK- TIONSENHEDER) SKAL OPTAGES I NÆRINGSBASEN? HVEM SKAL OPTAGES? Enhver, der driver en fødevarevirksomhed, skal optages i Næringsbasen. Hvem er enhver : Udøver du virksomhed fra flere geografiske adresser, svarer forretningsstederne til de produktionsenheder, der fremgår af CVR. Hvis du har et næringsbrev til hver forretningsenhed, vil indberettede overtrædelser vedrørende hver forretningsenhed blive registreret under den relevante forretningsenhed. Det vil altså være muligt at skelne mellem dem, også for myndighederne. EKSEMPLER: 1. En person ejer 2 forretninger, hvor der sælges/serveres fødevarer/drikkevarer. Personen skal optages med 2 forretningssteder i Næringsbasen, dvs. have 2 næringsbreve. Er det en personligt drevet virksomhed, er det den person, der er indehaver af virksomheden. Drives virksomheden i selskabsform, f.eks. som et aktie- eller anpartsselskab, skal selskabet registreres med en næringsbrevsansvarlig, se kapitel 5. Drives virksomheden som et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S), er det alle fuldt ansvarlige deltagere (dvs. interessenter og komplementarer). Hvis du omfører varer, dvs. sælger varer fra en bil, cykel eller lign., er dit forretningssted den adresse, hvor din virksomhed er registreret. Det kan f.eks. være din egen hjemadresse. Salg ved omførsel kræver som udgangspunkt også en omførselsgodkendelse, hvilket opnås ved optagelse én gang om året i omførselsregistret: Du kan selv optage dig i registret, hvis du har et CVR-nummer. Det er vigtigt at give besked til Erhvervsstyrelsen, hvis du er momsregistreret på en anden adresse, end hvor dit forretningssted ligger. Hvis dine forretningssteder ikke fremgår af CVR som produktionsenheder, kan de ikke blive optaget i Næringsbasen! 2. Et selskab driver en kæde af forretninger. Selskabet skal optages i Næringsbasen med hver enkelt af disse forretningssteder, dvs. have næringsbrev til hvert forretningssted. 3. Et I/S driver forretning og restauration på hvert sit forretningssted. Alle interessenterne i I/S et skal hver optages med de 2 forretningssteder i Næringsbasen. Drives fødevarevirksomheden af en forpagter, skal forpagteren optages i Næringsbasen. HVILKEN ADRESSE SKAL OPTAGES? Du skal optages med adressen, hvorfra du driver din virksomhed dit forretningssted (produktionsenhed). Hvad er et forretningssted (produktionsenhed)? Det er den geografiske adresse, hvorfra du driver virksomheden. Oplysninger om din virksomhed, herunder om dine forretningssteder fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som du kan se på Et forretningssted er i CVR en produktionsenhed. Forretningsenheder Hvis du har flere fysisk adskilte aktiviteter på dit forretningssted, kan du vælge at få næringsbrev til hver aktivitet (forretningsenhed) ved at optage den i Næringsbasen. F.eks. vil et stort supermarked med en separat café og en separat bager have mulighed for at få næringsbrev til hver af disse tre forretningsenheder. Det er ikke et krav at optage forretningsenhederne i Næringsbasen, men en mulighed. Du skal betale et årligt gebyr for hvert næringsbrev, altså hver forretningsenhed. Du skal selv opdatere dine produktionsenheder på Hertil skal du bruge en Digital Signatur/NemID. Denne er gratis og kan bestilles på HVAD GÆLDER, HVIS JEG HAR MERE END ET FORRETNINGSSTED? Alle forretningssteder skal optages i Næringsbasen. Dette betyder, at en person eller et selskab, der driver fødevarevirksomhed fra flere forretningssteder, skal sørge for, at alle forretningssteder er optaget i Næringsbasen. HVAD GÆLDER, HVIS JEG FLYTTER TIL NYE LOKALER ELLER UDVIDER MIN VIRKSOMHED? Hvis du flytter til nye lokaler eller køber en ny virksomhed, skal du optages i Næringsbasen med det nye forretningssted. Din optagelse i Næringsbasen gælder altid kun til det eller de forretningssteder, du aktuelt er optaget med! / 10 / / hvilke personer og forretningssteder (produktionsenheder) skal optages i næringsbasen? / / hvilke personer og forretningssteder (produktionsenheder) skal optages i næringsbasen? / / 11 /

7 O5 HVILKE KRAV SKAL JEG OPFYLDE FOR AT BLIVE OPTAGET I NÆRINGSBASEN? BETINGELSER Det er ikke alle, der uden videre kan blive optaget i Næringsbasen. KRAVENE ER, AT DU OPFYLDER ÉN AF DE FØLGENDE BETINGELSER: har bestået næringsprøven har gennemført en af uddannelserne, der er nævnt i boksen til højre, eller blev optaget i Næringsbasen på baggrund af en af følgende overgangsordninger: - den 1. juli 2005 drev fødevarebutik, havde næringsbrev til restauration eller var bestyrer af en bestemt restauration - den 1. maj 2007 drev cateringvirksomhed eller fødevareengrosvirksomhed. HVIS DU HAR GENNEMFØRT ÉN AF DISSE UDDANNELSER, SKAL DU IKKE TAGE NÆRINGSPRØVEN: 1) Detailslagter med underliggende speciale i enten butik, delikatesse, fisk og vildt eller slagtning 2) Bager 3) Konditor 4) Chokolade- og konfektureassistent 5) Ferskvareassistent 6) Kok, smørrebrødsjomfru, cater mv. (gastronomuddannelse) 7) Tjener 8) Salgsassistent 9) Butiksmedhjælperuddannelsen 10) Hotel- og fritidsassistent 11) Ernæringsassistent 12) Mejerist, mejeriteknolog eller mejeriingeniør 13) Receptionist 14) Økonoma 15) Cafeteria- og kantineassistent 16) Serviceøkonom med speciale i Hotel- og Restaurationsledelse 17) Professionsbachelor i ernæring og sundhed 18) Kandidat i levnedsmiddelvidenskab 19) Levnedsmiddeltekniker 20) Brygmesteruddannelsen eller diplombryggeruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS 21) Bestået godsvognmandsprøven Har du en uddannelse fra udlandet, som svarer til en af de godkendte uddannelser, eller en anden uddannelse som du mener, giver de fornødne kvalifikationer, kan du søge om at få den godkendt. Du skal indsende optagelsesblanketten til Erhvervsstyrelsen og hvis nødvendigt vedlægge en oversættelse af eksamensbevis, svendebrev eller lign. for din uddannelse. Oversættelsen er dog ikke nødvendig, hvis eksamensbeviset er på svensk, norsk eller engelsk. SÆRLIGE REGLER FOR SELSKABER For at et selskab kan blive optaget i Næringsbasen, skal en person fra ledelsen opfylde betingelserne om næringsprøve, uddannelse mv. Selskabets ledelse behøver i denne sammenhæng ikke at være den registrerede ledelse - blot personen deltager i den daglige ledelse. Selskaber har pligt til at slette personen i Næringsbasen, hvis vedkommende ikke længere er i selskabet. Det skal ske inden 4 uger! Selskabet har i alt 6 måneder til at indsætte en ny person, der opfylder kravet om næringsprøve, uddannelse mv. Foto: BEE-LINE / 12 / / hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget i næringsbasen? / / hvilke krav skal jeg opfylde for at blive optaget i næringsbasen? / / 13 /

8 O6 HVAD SKAL JEG RENT PRAKTISK GØRE FOR AT BLIVE OPTAGET? Du skal selv sørge for, at din virksomhed er optaget i Næringsbasen. Du kan optage virksomheden nemt og hurtigt med Digital Signatur/ NemID og læse mere herom på Du modtager en kvittering, når du er blevet optaget. Du får ikke et næringsbrev på papir dit bevis, for at du har ret til at drive din fødevarevirksomhed, er, at du er optaget i Næringsbasen. Du kan tjekke dine oplysninger på Er registreringen ikke sket senest 4 uger efter, at der er sket korrekt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, betragtes de anmeldte forhold som værende registreret i Næringsbasen. 4 ugers fristen kan dog forlænges én gang under visse omstændigheder. Med en Digital Signatur/NemID kan du også selv ændre dine oplysninger i Næringsbasen. Hvis du vil indberette ændringer pr. brev, skal du bruge en anden blanket end den til optagelsen en såkaldt ændringsblanket. Registrerer du over nettet, sker registreringen øjeblikkeligt. Du kan derfor starte din virksomhed, så snart du har afsluttet indtastningen. Internet-løsningen Du skal bruge din Digitale Signatur/NemID til at registrere oplysninger om din virksomhed. En anden person kan benytte sin egen Digitale Signatur/NemID og foretage registreringen for dig. Det kan f.eks. være din revisor eller advokat. Digital Signatur/NEMID Den Digitale Signatur/NemID er gratis, og du kan bestille den på Optagelse via internettet tager kun nogle få minutter. Du skal starte på Her klikker du på feltet Bliv optaget i Næringsbasen og følger anvisningerne på siden. Hvis du bliver i tvivl, kan du klikke på feltet Guide for at få mere at vide. Hvis du ikke kan finde adressen på din virksomhed, selvom du har indtastet din virksomheds CVR-nr., kan det skyldes, at CVR ikke har fået besked om adressen på din forretning. Optagelsesblanketten på papir Du kan også få din virksomhed optaget i Næringsbasen ved at sende en optagelsesblanket til Erhvervsstyrelsen. Du kan finde blanketten på eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen. Se kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet. Hvis du sender en blanket til Erhvervsstyrelsen, kan der gå op til 4 uger, før du bliver optaget i Næringsbasen. Du må ikke starte din fødevarebutik, før den er optaget i Næringsbasen. SERVERER DU ALKOHOL? Optagelse i Næringsbasen giver dig lov til at servere mad, kaffe, sodavand mv., men ikke øl, vin eller spiritus! Hvis du vil servere øl, vin og spiritus, skal du foruden næringsbrevet også have en alkoholbevilling, som du kan ansøge om hos din lokale bevillingsmyndighed. Restaurationsloven stiller yderligere krav for at få en alkoholbevilling. Du kan kontrollere dine oplysninger i CVR på Adressen på din forretning skal være tilknyttet som en produktionsenhed. Du har selv pligt til at opdatere oplysninger vedrørende din produktionsenhed på Foto: BEE-LINE / 14 / / hvad SKAL JEG RENT PRAKTISK GØRE FOR AT BLIVE OPTAGET? / / hvad SKAL JEG RENT PRAKTISK GØRE FOR AT BLIVE OPTAGET? / / 15 /

9 O7 HVAD ER NÆRINGSPRØVEN? Prøvens formål er at sikre, at den, der ønsker at blive optaget i Næringsbasen, kender de mest nødvendige regler for at kunne drive en fødevarevirksomhed. HVEM SKAL BESTÅ NÆRINGSPRØVEN? Personer, der har en relevant uddannelse, skal ikke tage næringsprøven, se nærmere i kapitel 5. I personligt ejede virksomheder er det indehaveren af virksomheden, som skal optages i Næringsbasen, og som skal bestå næringsprøven. Du kan ikke lade en anden tage prøven for dig, heller ikke selvom personen er ansat hos dig. I interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S) skal alle ansvarlige deltagere, dvs. interessenter og komplementarer, optages i Næringsbasen. De skal også alle opfylde prøvekravet. I selskaber (A/S er og ApS er) er det selskabet, der skal optages i Næringsbasen. Dette gøres ved, at et medlem af ledelsen bliver registreret som næringsbrevsansvarlig. Det er derfor denne person, der skal bestå prøven. Det er i den forbindelse ikke nødvendigvis et medlem af den registrerede ledelse. I foreninger er det én fra foreningens ledelse, der skal optages i Næringsbasen, og som skal bestå næringsprøven. HVAD HANDLER NÆRINGSPRØVEN OM? Næringsprøven indeholder en række spørgsmål inden for de områder, der har betydning for drift af en fødevarevirksomhed. Spørgsmålene handler om reglerne inden for skat og afgifter, herunder pant på emballage arbejdsmiljø fødevarelovgivningen. Der er 25 spørgsmål i prøven, og man skal svare rigtig på mindst 20 spørgsmål. Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsens uddannelse med certifikat i almen fødevarehygiejne og basisuddannelse i almen fødevarehygiejne ikke er det samme som Næringsprøven og ikke undtager fra prøvekravet. HVOR BLIVER NÆRINGSPRØVEN HOLDT, OG HVORDAN MELDER JEG MIG TIL? Prøven bliver holdt på et prøvested, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der ligger prøvesteder rundt omkring i hele landet, og du kan finde oplysninger om det nærmeste prøvested på På er der links til prøvestedernes egne hjemmesider. Her kan du se flere oplysninger om tilmelding og tid og sted for, hvornår prøven bliver holdt. Du kan tilmelde dig ved at kontakte det enkelte prøvested. Når du har meldt dig til prøven, får du en bekræftelse fra prøvestedet samt besked om, hvor og hvornår prøven finder sted. Find vej på Gå ind på Her kan du finde oplysninger om: prøve det nærmeste prøvested tider og steder for afholdelse af prøven tilmelding links til prøvestedernes egne hjemmesider hvor der er undervisning til forberedelse af prøven - med links til uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Det direkte link er > Start indberetning > For ansøgere til næringsprøven > Kursus- og prøver. Du kan også finde undervisningsmateriale som selvstudie direkte på > Start indberetning > For ansøgere til næringsprøven > Selv-studie. HVAD KOSTER NÆRINGSPRØVEN? Det koster 600 kr. alt inklusiv at gå til prøve. Beløbet dækker de udgifter, der er forbundet med at afholde prøven, herunder moms. Du betaler direkte til det prøvested, hvor prøven tages, og ikke til Erhvervsstyrelsen. Du skal betale, når du møder op, med mindre du har aftalt noget andet med prøvestedet. Betalingen på 600 kr. gælder kun den prøve, som du er meldt til. Hvis du ikke består prøven, eller hvis du f.eks. ikke møder op, må du melde dig til en ny prøve og betale igen. Du får kun dine penge tilbage, hvis du melder afbud senest 5 hverdage før prøven, eller hvis du er syg og har dokumentation for sygdommen. Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du må gå op til prøven. HVORDAN FOREGÅR NÆRINGSPRØVEN? Du skal tage gyldig billedlegitimation med CPR-nr. eller andet identifikationsnummer med til prøven. Det kan typisk være pas, kørekort eller lignende. Det er vigtigt, at der er et billede af dig på legitimationen. Prøvestedet har ret til at afvise dig, hvis du ikke kan fremvise gyldig billedlegitimation. Før prøven begynder, vil du blive orienteret om prøvens forløb. Du kan her stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget ved prøven. Når prøven er i gang, er det for sent at stille spørgsmål - så stil alle tvivlsspørgsmål, inden prøven starter! Prøven foregår på prøvestedets computer. Du får en række spørgsmål med flere svarmuligheder. Spørgsmålene er udformet, så hvert spørgsmål skal besvares med afkrydsning, hvor du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er det rigtige. Det er muligt at få spørgsmål og svarmuligheder læst op fra computeren. / 16 / / hvad er næringsprøven? / / hvad er næringsprøven? / / 17 /

10 O8 KAN JEG FÅ UNDERVISNING, INDEN JEG GÅR TIL NÆRINGS- PRØVE? Når prøvetiden er udløbet, bliver prøven rettet automatisk af et computerprogram, der med det samme kan fortælle, om du har bestået prøven. Når du har gennemført prøven, får du en kvittering, der viser, om du har bestået prøven. Du får altid oplyst, hvilke spørgsmål du har svaret forkert på. En prøve kan ikke tages om, men du kan melde dig til en ny prøve. Så snart du har bestået prøven, kan virksomheden blive optaget i Næringsbasen. Det kræver, at du kender din virksomheds CVR-nr. Du vil umiddelbart herefter kunne åbne din fødevarevirksomhed. HVILKE SPROG KAN JEG TAGE NÆRINGSPRØVEN PÅ? Prøven kan tages på dansk eller engelsk, og det er muligt at få prøven læst op på dansk og engelsk. Derudover kan du få spørgsmålene oversat af en tolk til alle EU s officielle sprog. Det er Erhvervsstyrelsen, der finder en tolk til prøven. For at få hjælp af en tolk skal du senest 14 dage inden prøven give skriftligt besked om, at du ønsker en tolk til prøven til Erhvervsstyrelsen, som vælger en tolk. Du skal selv betale for udgifterne hertil. KAN JEG FÅ HJÆLP TIL NÆRINGSPRØVEN? Hvad må jeg tage med? Du må gerne tage ordbøger (ikke elektroniske) på alle sprog med til prøven. Andre hjælpemidler er ikke tilladt. Kan jeg få praktisk hjælp? Som udgangspunkt kan du ikke få praktisk hjælp til prøven. Men der kan være særlige grunde, der gør, at du har brug for praktisk hjælp under prøven. Det kan f.eks. være fysisk eller psykisk handicap. I sådanne tilfælde kan du få lov til at tage prøven på særlige vilkår, som netop kan være praktisk hjælp eller længere tid til at besvare spørgsmålene. Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, om du kan tage prøven på særlige vilkår, og hvilke særlige vilkår du kan få. Du skal senest 2 uger inden prøven sende din ansøgning om at tage prøve under særlige vilkår via eller til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. I ansøgningen skal du skrive dit navn og CPR-nr. eller andet identifikationsnummer og de forhold, der gør, at prøven skal tages på særlige vilkår. Inden du melder dig til prøven, kan du gennemgå et kort uddannelsesprogram, der fokuserer på de krav, der stilles til drift af din virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt, så du får indsigt i de områder, du skal have viden om i forbindelse med drift af en fødevarevirksomhed. Undervisningen er frivillig, og du kan godt melde dig til prøven uden undervisning. HVOR OG HVORDAN KAN JEG FÅ UNDERVISNING? Du kan få undervisning på to måder: du kan få undervisning som et selv-studie på internettet, eller du kan deltage i et kort kursus. SELV-STUDIE PÅ INTERNETTET På internettet kan du selv tage undervisning og forberede dig til prøven uden at deltage i holdundervisning. Kurset foregår som selv-studie. Du kan selv bestemme, hvilke områder du vil gennemgå, og du kan selv bestemme tempo og rækkefølge. Du må ikke selv medbringe tolk! Tilladelsen skal du tage med til prøven. Desuden skal prøvestedet have besked om tilladelsen, når du melder dig til, så de nødvendige forberedelser kan sættes i stand. Hvordan finder jeg det på nettet? På er der adgang til undervisningsmateriale under linket: Start indberetning > For ansøgere til næringsprøven > Selv-studie. Foto: BEE-LINE / 18 / / hvad er næringsprøven? / / kan jeg få undervisning, inden jeg går til næringsprøve? / / 19 /

11 O9 KAN MAN MISTE RETTEN TIL AT DRIVE FØDEVARE- VIRKSOMHED? Ja! Et af formålene med Næringsbasen er at bekæmpe unfair konkurrence og at højne fødevaresikkerheden. Derfor kan man miste retten til at drive fødevarevirksomhed, hvis man væsentligt overtræder den relevante lovgivning. HVORDAN KAN MAN MISTE RETTEN TIL AT DRIVE FØDEVAREVIRKSOMHED? Man kan miste retten til at drive fødevarevirksomhed på to måder: 1. Man kan ved domstolene blive frakendt retten til at drive fødevarevirksomhed for en periode. 2. Man kan af Fødevarestyrelsen midlertidigt blive frataget retten til at drive fødevarevirksomhed. I begge situationer mister man i en periode retten til at drive fødevarevirksomhed og er udelukket fra at være optaget i Næringsbasen. HUSK: Hvis du er slettet i Næringsbasen uanset grunden hertil må du ikke længere drive fødevarevirksomhed. Når den periode, du er frataget retten til at drive fødevarevirksomhed i, er udløbet, kan du igen blive optaget i Næringsbasen. Hvis de ved et kontrolbesøg konstaterer, at der er væsentlige overtrædelser af lovgivningen, bliver overtrædelserne indberettet til et register i Erhvervsstyrelsen medmindre virksomheden har afgivet en undtagelseserklæring (se herom i kapitel 2). Registeret er ikke offentligt, men du får besked, hvis der bliver indberettet noget om dig. Du kan få adgang til de registrerede oplysninger om dig og din egen virksomhed på ved brug af Digital Signatur/NemID eller ved at skrive til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Du kan også skrive til Erhvervsstyrelsen via kontakt.erst.dk. Konsekvensen af væsentlige overtrædelser Hvis man allerede har begået en eller flere væsentlige overtrædelser, som er kommet i registeret, og en af de nævnte myndigheder ved et kontrolbesøg konstaterer endnu en væsentlig overtrædelse, kan myndigheden starte en sag om frakendelse af retten til at drive fødevarevirksomhed. Det samme gælder, hvis overtrædelsen er meget grov. Det er kun domstolene, der kan træffe beslutning om, at nogen skal frakendes retten til at drive fødevarevirksomhed. Hvis det sker, bestemmer domstolen også, hvor længe det skal vare. Det skal være mindst 1 år, men højst 5 år. 1. Det ved et kontrolbesøg skønnes, at det vil indebære overhængende fare for fødevaresikkerheden at lade fødevarevirksomheden fortsætte sin virksomhed. Eksempler herpå: Markedsføring eller omsætning af sundhedsskadelige varer, fødevarer uegnet til menneskeføde, forurenede fødevarer mv. 2. Indehaveren af næringsbrevet groft eller gentagne gange væsentligt har overtrådt fødevarelovgivningen på en sådan måde, at der er overhængende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med fødevarelovgivningen. Eksempler herpå: Grove tilfælde af vildledning, f.eks. svindel med datomærkning, salg af fordærvede fødevarer og lign. HVAD ER EN VÆSENTLIG OVERTRÆDELSE? Hvis du sælger/serverer fødevarer direkte til forbrugere og straffes med bøde på kr. eller derover, er det en væsentlig overtrædelse, som skal indberettes til registeret. Hvis du driver fødevareengrosvirksomhed, er det en væsentlig overtrædelse, hvis du straffes med bøde på kr. eller derover. FRAKENDELSE VED DOMSTOLENE HVAD SKAL DER TIL? Register over væsentlige overtrædelser mv. Myndighederne inden for fødevaresikkerhed, pant på emballage, arbejdsmiljøforhold, skat og afgifter og politiet kommer med mellemrum på kontrolbesøg for at tjekke, om du overholder reglerne. MIDLERTIDIG INDDRAGELSE/FRATAGELSE HVAD SKAL DER TIL? Fødevarestyrelsen kan træffe beslutning om midlertidig inddragelse/fratagelse af retten til at fortsætte driften, hvis: Overtrædelsen skal angå din fødevarevirksomhed og skal vedrøre lovgivningen om fødevarer, pant på emballage, arbejdsmiljø, skat og afgifter. Overtrædelse af restaurationsloven indberettes uanset bødestørrelsen. Foto: BEE-LINE / Kan man miste retten til at drive fødevarevirksomhed? / / 21 / / 22 / / Kan man miste retten til at drive fødevarevirksomhed? /

12 10 KAN MAN BLIVE SLETTET I NÆRINGSBASEN AF ANDRE GRUNDE? Hvad indeholder selv-studiet? Kurset består af moduler, der kombinerer tekstfiler, opgaver og lydklip m.m. Det er derfor muligt at læse og se billeder mv. med de emner, der indgår i prøven. Hvert modul afsluttes med spørgsmål, og du får en tilbagemelding på dine svar, så du kan se, hvordan du klarer det. Det er muligt at tage testspørgsmålene lige så mange gange, du har lyst til. Hvad kræver det af udstyr at tage kurset som selv-studie? Det kræver, at du har adgang til en computer med internetadgang, men du behøver ikke at have større erfaring med computere for at bruge selv-studiet. Koster det noget? Det er gratis at bruge selv-studiet på KURSUS PÅ ET UDDANNELSESTED Hvor holdes kurserne? Der er ingen rammer for, hvem eller hvor der kan holdes kurser. Erhvervsstyrelsen stiller gratis undervisningsmateriale til rådighed, og det er derefter op til det enkelte uddannelsessted at planlægge det nærmere kursusforløb. Hvor og hvordan tilmelder jeg mig et kursus? De uddannelsessteder, der holder kurser, kan bruge til at oplyse om tid og sted for kurser, og om hvordan du melder dig til. Se links i boksen i kapitel 7. Du kan også kontakte din egen brancheforening, som måske har de oplysninger, du mangler. Hvor lang tid varer kurset? Det enkelte uddannelsessted planlægger undervisningen, så du får viden om de regler, der har betydning for start og drift af din virksomhed. Uddannelsesstedet bestemmer kursets længde, men undervisningsmaterialet er lavet, så det kan gennemgås i løbet af 3-4 dage. Hvad koster kurset? Det enkelte uddannelsessted bestemmer prisen for et kursus. Betaling sker efter nærmere aftale med uddannelsesstedet. BETINGELSERNE ER IKKE LÆNGERE OPFYLDT Retten til at være optaget i Næringsbasen kan bortfalde dvs. ophøre automatisk hvis den, der er optaget, ikke længere opfylder betingelserne for at være i Næringsbasen. MANGLENDE BETALING Retten til at være i Næringsbasen bortfalder, hvis det samlede årlige gebyr ikke bliver betalt. Læs mere i kapitel 2. Du må ikke fortsætte med at drive din virksomhed, før du har betalt det skyldige beløb og er optaget i Næringsbasen igen. OBS: Det er ikke lovligt at drive fødevarevirksomhed uden at være optaget i Næringsbasen! VIRKSOMHEDEN OPHØRER Hvis du afmelder din momsregistrering, bortfalder din optagelse i Næringsbasen og dermed næringsbrevet. Men hvis du bare skifter branche, har det ingen betydning i Næringsbasen så skal du selv ændre din branchekode i CVR og sørge for sletning i Næringsbasen. Er du interessent i et I/S eller komplementar i et K/S, og bliver du slettet fra virksomhedens momsregistrering, bortfalder din optagelse i Næringsbasen. VIRKSOMHEDEN FLYTTER FORRETNINGSSTED Optagelsen i Næringsbasen gælder for ét bestemt forretningssted, så længe den, der er optaget i Næringsbasen, driver virksomhed fra dette forretningssted. Hvis du flytter forretningsstedet, skal du have den nye adresse optaget i Næringsbasen. OBS: Hvis du ændrer adresse på forretningsstedet, der kan evt. blot være tale om ændring af husnummer, vil din forretning automatisk blive slettet i Næringsbasen, og du skal derfor sørge for at registrere adresseændringen i Næringsbasen. Serverer du alkohol? Det er en betingelse for at få alkoholbevilling, at du har næringsbrev til det konkrete forretningssted. Du skal derfor ansøge om ny alkoholbevilling, når du flytter forretningssted. DU VIL IKKE DRIVE FØDEVAREVIRKSOMHED MERE Hvis du holder op med at drive fødevarevirksomhed, kan du selv slette din virksomhed i Næringsbasen på med din Digitale Signatur/ NemID eller indsende en ophørs-/ændringsblanket til Erhvervsstyrelsen. VIL DU SENERE STARTE FØDEVAREVIRKSOMHED IGEN? Så skal du sørge for at blive optaget i Næringsbasen på samme måde som nye virksomheder. OBS: Hvis du én gang har bestået næringsprøven, skal du ikke tage den igen. Hvis du har været omfattet af de særlige regler om drift den 1. juli 2005 eller 1. maj 2007, og derfor var undtaget fra prøvekrav, gælder dette som udgangspunkt også fortsat. / 20 / / kan jeg få undervisning, inden jeg går til næringsprøve? / / kan man blive slettet i næringsbasen af andre grunde? / / 23 /

13 ERHVERVSSTYRELSEN / LANGELINIE ALLÈ 17 / 2100 KØBENHAVN Ø / tlf: / bjerg kommunikation FOTOS på forsiden: BEE-LINE

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Guide til Til- og afmelding

Guide til Til- og afmelding Guide til Til- og afmelding Indledning Når man skal flytte er der ofte mange ting, som man skal huske. Man skal bl.a. huske at melde sin flytning til Nukissiorfiit, hvor målerne på ens gamle adresse skal

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK E-handel E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK På apoteket.dk kan du købe de samme varer online, som du kan købe på det fysiske apotek. Du kan købe både receptmedicin og håndkøbsmedicin samt almindelige apoteksvarer

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013 Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for d. 20 21. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Gymnastik Forbund Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder BEK nr 1535 af 09/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-12832 Senere ændringer

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011 Orientering Medlemmer af Dansk Erhverv 4. januar 2011 RUTregistret Fra den 1. januar 2011 gælder følgende: Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har pligt til at anmelde

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere