Referat ordinær generalforsamling d. 26. februar 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ordinær generalforsamling d. 26. februar 2013."

Transkript

1 Gjøl, d. 10. oktober 2009 Referat ordinær generalforsamling d. 26. februar Med en klokkeringning, som kunne høres vidt omkring, åbnede formand Sandy Clemmensen mødet og bød alle velkommen til den ordinære generalforsamling. Der var i alt 25 personer tilstede. Herefter blev der taget fat på dagsordenen. 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere Holger Davidsen blev valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i h.t. de gældende vedtægter. Tage Poulsen og Poul Jensen blev valgt. 3. Årsberetning 2012 v/formanden samt godkendelse Nordjysk Hundetræning fylder 4 år d. 1. april I hundealder ville man vel sige nærmest voksen og dog alligevel stadig i udvikling og nem at lære nye kunster har været endnu et forrygende år, hvor NHT har vokset sig endnu større både hvad angår medlemstal, aktiviteter og økonomi. Medlemstallet i 2012 landede på 232 betalende medlemmer + 20 gratis-medlemmer (tillidsfolk). (til sammenligning: 2011: 195 stk. = en stigning på 37 medlemmer) I 2012 blev der afviklet to store arrangementer: Jagtmesterskab 2012 d. 18. marts 2012 Mesterskabet blev afholdt for 3. gang i Hune Plantage. Dejlig dag med 15 deltagende hunde. Vinder blev denne gang Saxo med René Pedersen i den anden ende af snoren - TILLYKKE til dem :o) Sommerafslutning d. 3. juni 2012 Blev afholdt for 4. gang, og var den største vi endnu har holdt af slagsen. 36 hunde og 82 personer var tilmeldt! Og det på trods af, at der var både helligdag og Hjallerup Marked i den weekend! Der blev kæmpet bravt på posterne med de skøre opgaver, og der blev uddelt et hav af præmier fra en masse flinke sponsorer. Grill-Bill formåede at lukke munden på alle mand med lækre grillpølser, og de sædvanlige brok-hoveder lukkede vi munden på med en ekstra øl :o) En rigtig hyggelig tradition, som vi naturligvis gentager i På træningssiden har der været rigtig meget fart på, og også i 2012 har en af Bestyrelsens store opgaver været at efterkomme forespørgslen på træning. De mange tilmeldinger kommer dels fra folk, som finder os via hjemmesiden, men efterhånden kommer der også en del henvendelser på baggrund af anbefalinger fra naboen, kollegaen eller en bekendt fra Hundeskoven. Side 1 af 5

2 Hold afviklet i 2012: Hvalpeafdelingen Hvalp Begynder 13 hold = 113 kursister Hvalp Øvet 6 hold = 61 kursister Familiehundeafdelingen Familiehund 5 hold = 76 kursister Lydighed 4 hold = 38 kursister Jagtafdelingen Spor Begynder 2 hold = 13 kursister Spor Øvet 2 hold = 6 kursister Dirigering 1 hold = 11 kursister Jagt 1 5 hold = 76 kursister Jagt 2 4 hold = 35 kursister Jagt 3 4 hold = 33 kursister I alt 462 holdkursister = 30 flere end i Bestyrelsen vil i den forbindelse sige en stor TAK til alle instruktørerne, som har stillet deres fritid og kompetencer til rådighed uge efter uge i regn, slud og hedebølge. Uden jer ville der ikke være et træningstilbud til familiehunden, sporhunden, jagthunden eller den lille hvalp, så tak for indsatsen vi håber, at vi i 2013 fortsat kan benytte jeres kompetencer. Foruden instruktørerne er der mange andre folk i kulissen, som hjælper med at drive foreningen i det daglige. Bl.a. laver WEB-master et stort stykke arbejde med at vedligeholde og udvikle hjemmesiden. De nybagte hvalpe-ejere finder hjemmesiden både informativ og interessant, og siden udvikles løbende i både layout og indhold. TAK til Web-master, Lars, for al den tid og energi, han lægger i det stykke arbejde. I øvrigt er hjemmesiden netop blevet tilføjet en galleri-side, hvor en masse fotos fra forskellige arrangementer er lagt ind. Aktivitetsudvalget laver også et stort stykke arbejde med forskellige spændende og lærerige arrangementer. Dette vil de fortælle om senere. TAK til Aktivitetsudvalget for indsatsen i I er allerede godt i gang med arrangementerne i 2013 vi glæder os til flere interessante input. Revisor, Helle, skal også nævnes. Helle er nyvalgt revisor og har i år for første gang revideret regnskabet, som fremlægges senere. TAK, Helle, for den håndsrækning. For ikke at glemme nogen må vi også hellere nævne vildtforvalteren, som kæmper kampen året rundt med at holde styr på de 9 frysere og vildtindkøb. Han har måtte døje med at deltage på flere jagter for at skaffe vildt til jagtholdene TAK for dén indsats :o) Vi har måtte sige farvel til et par af tillidsfolkene i løbet af året. Tina Sørensen er udtrådt af Aktivitetsudvalget, og Jesper Møller fratræder i dag som revisorsuppleant. De er her ikke i dag, men vi vil naturligvis alligevel sige dem tak for deres indsats. Takkerunden skal sluttes med en TAK til alle jer, som ikke blev nævnt kursister, kursisters ægtefælle, samarbejdspartnere, sponsorer m.m., som i løbet af året har givet et større eller mindre bidrag til foreningen! TAK til jer, som er kommet med vildt, skind til dummyer, fotos fra arrangementer til hjemmesiden osv., eller som på anden måde har givet en hånd med i løbet af året. Tanker for 2013 Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at holde trit med efterspørgslen på træning. De stakkels instruktører er hårdt spændt for, og vi kan derfor sagtens bruge endnu flere hænder til at løfte dén opgave, men også de mange andre opgaver i løbet af året. Vi hører gerne fra folk, som vil give en hånd med på den ene eller anden måde! Bestyrelsen vil også fortsat arbejde på at tilgodese vores instruktører og øvrige tillidsfolk med kurser/efteruddannelse i Konkrete planer for 2013 er p.t.: Jagtmesterskab 2013 afholdes søndag d. 17. marts Sommerafslutning 2013 afholdes søndag d. 9. juni Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Side 2 af 5

3 Bestyrelsen ser frem til det fortsatte arbejde i Nordjysk Hundetræning. Vi modtager gerne input fra alle jer, hvis I har ønsker eller gode idéer til ting, vi skal arbejde på :o) Årsberetningen blev herefter godkendt. 4. Årsberetning 2012 fra Aktivitetsudvalget v/birthe Skytte Aktivitetsudvalget har i 2012 sagt farvel til Tina Møller, som er stoppet pga. arbejdspres, vi siger tak for hendes indsats i udvalget, tilbage er nu Hanne Helligsø og Birthe Skytte, bistået af Christina Nielsen, som er repræsentant fra Bestyrelsen. Vi har fået udstukket nogle rammer fra bestyrelsen, som vi skal arbejde inden for: 1. Der skal være deltagerbetaling på alle arrangementer. 2. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen. 3. Arrangementerne må give underskud, budgettet skal dog være godkendt af bestyrelsen. Vi har haft flg. arrangementer i 2012: Dyrlægeaften 25. januar 2012 med Morten Johannesen hos Dyrehospitalet City Syd. Spændende rundvisning i den nye klinik, hvor der er tænkt på både mennesker og dyr. Vi følte os bestemt velkomne da vi kom og klogere da vi gik. Vi var ikke så mange til dette arrangement, 15 personer, men spørgelysten fejlede ikke noget. Foredrag om Stress hos Hunde 8. marts 2012 med instruktør Sandy Clemmensen fra Nordjysk Hundetræning, afholdt i Klubhuset. Stress er et stort emne, Sandy fik på en sjov og underholdende måde formidlet om stress. Hvad er stress - hundens symptomer hvordan kan man aflæse stress hos hunden og hvad kan vi gøre for fjerne den negative stress-. og meget mere Det var en spændende og udbytterig aften. Der deltog 18 medlemmer. Mange tak til Sandy 26. marts 2012 foredrag om Hundemassage med Pernille Nyhus, Hundevelvære.dk. Det blev afholdt i klubhuset, der var 21 medlemmer tilstede, det er passende antal,når der skal demonstreres på hund. Pernille startede med den teoretiske tilgang til hundemassage, om hundens krop og opbygning, for derefter at vise det i praktisk, Fenja var demo hund, vi fik mange fif om, hvordan vi kan give hunde lidt massage derhjemme, og få et nært samvær med vores hunde. Vi har også deltaget i sommerafslutningen 3. juni, som medhjælpere. Hundesvømning 29. september 2012 hos Midtjysk Hundecenter, Møldrup 17 forventningsfulde hunde og førere mødtes dernede klokken 11. Der var både nybegyndere og vandhundene. Der var støtte og vejledning fra centrets side, så at hundene og ejere fik en positiv oplevelse. Der var 2-3 hunde i bassinet ad gangen. Der var svømmeveste til hundene. Vi syntes det var en spændene forløb, som godt kan gentages. Foredrag om Et godt Hundeliv den 12.. november 2012 med Marianne Becker Olsen fra Hundecenter Nordjylland, Vodskov. Afholdt i fælleshuset i Skovgården Vodskov. Der var 25 medlemmer til stede. Marianne Becker fortalte om hundens basale behov i hverdagen og hvordan vi kan aktivere hunden både når den er alene hjemme og når vi er sammen med den. Vi får en harmonisk hund, når den mulighed for i løbet af dagen at Grave gnave guffe gø - galopere. Så der var inspiration til os alle. Foredrag om Kiropraktik på Hunde 30. januar 2013 med dyrlæge Jacob Schrøder Andersen, Nordre Dyrehospital, Lystrup. Det blev afholdt i Klubhuset, der deltog 8 medlemmer. Jacob lagde ud med at fortælle om hvad kiropraktik er, og hvad vi tror det er. ting der skal knækkes på plads el. sættes på plads Men sådan er det ikke. Jacob formidlede det komplicerede stof på en forståelig og underholdende måde, vigtigheden af at hunden har optimal bevægelighed i rygsøjle, er forudsætningen for et aktivt hundeliv. Der blev lidt tid til at Side 3 af 5

4 demonstrere teknikken på Fenja. Jacob s budskab er vigtigheden af at få lavet et tjek jævnligt, som forebyggende indsats inden skaderne opstår. Vi har mange ideer til fremtidige arrangementer, såsom foredrag om lederskab/kropssprog, workshops m. lineføring og klikkertræning, Dyrlægeaften, Socialiseringstur eks. Lundby Krat el.lign. Vi i aktivitetsudvalget vil slutte af med at takke Bestyrelsen for deres opbakning til vores arrangementer, og samarbejde med at lave aktiviteter til glæde og gavn for vores medlemmer. Også en stor tak til web-master Lars Jørgensen som forsøger at holde styr hjemmesiden. Vel mødt til vores arrangementer! Vi er altid åbne overfor nye ideer og tiltag. 5. Årsregnskab 2012 v/kassereren samt godkendelse 6. Indkomne forslag Kasserer Tove Thomsen fremlagde regnskabet for 2012, hvor hun gennemgik de enkelte poster med en kort forklaring. Resultatet for 2012 blev et overskud på kr ,03. Dette er en opsparing, som giver mulighed for kursus/uddannelse for tillidsfolkene i foråret. Der var ingen kommentarer til regnskab 2012, og det blev derefter godkendt. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag: På baggrund af et stigende antal medlemmer og aktiviteter, ønsker bestyrelsen at udvide bestyrelsen med 1 medlem. Dette forudsætter forsamlingens opbakning til ændringer i vedtægternes 6.1 og Nuværende ordlyd: 6.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer + 1 suppleant. foreslås ændret til: 6.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer + 1 suppleant. Denne ændring vil logisk medføre ændring i 10.7: Nuværende ordlyd: 10.7 I ulige år vælges 1 medlem i lige år vælges 2 medlemmer. Suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. foreslås ændret til: 10.7 Hvert år vælges 2 medlemmer. Suppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Forslagene blev enstemmigt vedtaget. 7. Budget 2013 v/kassereren samt godkendelse Kasserer Tove Thomsen fremlagde budget 2013 med en kort gennemgang af de enkelte poster. Der budgetteres med et underskud på knap kr., da vi forventer at bruge en del af vores opsparing på kursus/uddannelse. Budgettet blev derefter godkendt. Side 4 af 5

5 8. Valg til bestyrelse og revisor 9. Evt. Valg til bestyrelse ordinære medlemmer: På valg var Tina Krüger (villig til genvalg), som blev valgt. Desuden blev der (ifølge netop vedtaget forslag) valgt et ekstra medlem til bestyrelsen. Christina Nielsen blev valgt. Valg til bestyrelse suppleant: På valg var Christina S. Nielsen. Da hun indtræder i bestyrelsen som medlem, blev Niels Vejstrup valgt som suppleant. Valg til revision - revisorsuppleant: Camilla Uggerhøj blev valgt. Det blev foreslået, at indkomne forslag til generalforsamlingen fremover lægges på hjemmesiden, således at man har mulighed for at gennemlæse dem inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning. Hermed kunne dirigenten konstatere, at dagsordenen var gennemgået og takkede forsamlingen for god ro og orden. Han gav dermed ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde samt forsamlingen for deres deltagelse. Herefter var der - som det sig hør og bør - en bid brød. Referent: Tina Krüger Side 5 af 5

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere