Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønudvikling gennem hele arbejdslivet"

Transkript

1 Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske kompetencer og kvalifikationer Aftaleretten skal være kollektivt forankret Der skal være ligestilling, og barrierer for ligeløn skal fjernes. Alle medlemmer skal have adgang til en solidarisk og kollektiv pensionsordning. DM s lønpolitiske principper udmøntes ved, at DM fører en offensiv lønpolitik og arbejder for at udligne lønforskelle på tværs af ansættelsesområder. Historisk set er der store forskelle på, hvordan sammenlignelige kompetencer, kvalifikationer og ansvarsområder aflønnes i forskellige segmenter af arbejdsmarkedet. DM arbejder for at højere lønninger i ét segment af arbejdsmarkedet skal anvendes offensivt til at udvikle aflønningen i lavere lønnede segmenter. DM arbejder med lønpolitikken gennem påvirkning og deltagelse i samfundsdebatten, gennem overenskomster, kampagner og oplysning samt lobbyarbejde over for lovgivere. Med udgangspunkt i lønpolitikken arbejder DM for at skabe lønudvikling for medlemmerne. Det gør DM i tæt samarbejde med de lokale lønforhandlere primært tillidsrepræsentanterne og ved at henvende sig til medlemmer, lovgivere, arbejdsgivere og offentligheden med konkrete problemstillinger og ved at anvise løsningsmuligheder og udvikle redskaber.

2 Indholdsfortegnelse: DM s lønpolitik indeholder følgende temaer: 1. Skalabaseret lønudvikling i overenskomster 2. Kollektive løndele 3. Individuelle tillæg baseret på objektive, kønsneutrale og gennemskuelige kriterier 4. Pension 5. Ligestilling og ligeløn 2

3 1.1. SKALABASERET LØNUDVIKLING I OVERENS- KOMSTER DM arbejder for skalabaseret lønudvikling i overenskomster på såvel det offentlige som det private område. Lønskalaer er den sikreste måde at give forudsigelighed og lønstigning i takt med udvikling af erfaring, kompetencer og ansvar. Basalt set er det afgørende, at den enkelte sikres en lønudvikling i takt med kompetenceudviklingen. Udvikling i takt med kompetenceudvikling kan ske gennem lokale forhåndsaftaler eller andre former for lokale aftaler, som indeholder en sikkerhed for en lønudvikling, når de kriterier, som indgår i aftalen, opfyldes. Lokalt aftalte lønpolitikker skal hvile på objektive, retfærdige kriterier, som giver mulighed for lønforbedringer gennem hele karrieren. Offensiv lønpolitik Skalabaseret lønudvikling i overenskomster skal være normen både på det offentlige og private område Hvis skalaforløb ikke kan opnås, bør både centrale og lokale lønaftaler indeholde en så høj minimalløn som muligt Lokale forhåndsaftaler eller andre lokale aftaler skal sikre lønudvikling på basis af objektive og retfærdige kriterier Den enkelte skal sikres lønudvikling gennem hele arbejdslivet og hele karrieren KOLLEKTIVE LØNDELE DM arbejder for at de kollektive løndele skal være størst mulige. Kollektive løndele forhindrer usaglig forskelsbehandling og er derfor den bedste metode til at sikre alle medarbejdere på en arbejdsplads en lønstigning, når de opfylder de givne betingelser hvad enten der er tale om anciennitet, kompetenceudvikling, opgaver, ansvar m.v. Kollektive løndele er desuden den mest effektiv måde at sikre en ligelig lønudvikling uafhængigt af køn m.v. 3

4 Kollektive løndele Kollektive løndele skal være størst mulige både på det offentlige og private område Lønudviklingen i de kollektive løndele skal afspejle anciennitet, kompetenceudvikling, opgaver, ansvar m.v INDIVIDUELLE TILLÆG BASERET PÅ OBJEK- TIVE, KØNSNEUTRALE OG GENNEMSKUELIGE KRITERIER Individuelle løntillæg skal baseres på objektive, kønsneutrale, accepterede og gennemskuelige kriterier, og der skal være fuld åbenhed om lønforhold herunder om ligeløn på alle arbejdspladser. Løntillæg skal fortrinsvis gives som varige lønforbedringer, mens resultatløn og andre enkeltstående lønforbedringer skal være et supplement til varige lønforbedringer. Fuld åbenhed om den lokale løndannelse er en grundlæggende og afgørende forudsætning for, at der ikke finder forskelsbehandling sted. Åbenhed bør omfatte alle ansatte på en arbejdsplads uanset om de er på hel eller deltid, om de er på barselsorlov eller lignende eller er sygemeldte. Et lønsystem, som indeholder elementer af individuel løndannelse, vil ikke kunne undgå at medføre en vis lønspredning, også selv om principperne om åbenhed m.v. respekteres. At lønspredning ikke resulterer i et A og et B hold, men derimod kan anvendes fremadrettet til at alle bliver omfattet, sikres bedst gennem en kollektiv forhandlingsret for de grupper og på de arbejdspladser, hvor det er muligt. Individuelle tillæg Løntillæg skal gives som varige lønforbedringer resultatløn og andre enkeltstående lønforbedringer bør være et supplement til varige forbedringer På arbejdspladser hvor der gives individuelle tillæg skal tillæggene være baseret på kendte, objektive, kønsneutrale, accepterede og gennemskuelige kriterier Der bør være fuld åbenhed om løn for alle ansatte på arbejdspladsen Der bør være kollektiv forhandlingsret på flest mulige arbejdspladser, for blandt andet at sikre at lønspredning anvendes til at sikre et samlet løft af lønningerne på arbejdspladsen. 4

5 1.4. PENSIONSORDNINGER SKAL VÆRE KOLLEK- TIVE OG SOLIDARISK FINANSIEREDE, OG ALLE LØNDELE SKAL VÆRE PENSIONSGIVENDE Medlemsejede pensionskasser og kollektive ordninger giver alle ansatte den bedste dækning uanset at de måske ikke kan gennemføre et fuldt, normalt arbejdsliv. For at opnå en løbende pension så nær ved den tjente løn forud for pensionstidspunktet som muligt, er det afgørende, at alle løndele er pensionsgivende. På områder, hvor der ikke er etableret kollektive pensionsordninger, skal der være adgang til private pensionsordninger. Pension Pensionsordninger bør være kollektive og solidarisk finansierede Alle løndele bør være pensionsgivende Der bør være adgang til private pensionsordninger på områder, hvor der ikke findes kollektive pensionsordninger DER SKAL VÆRE LIGESTILLING, OG BARRIE- RER FOR LIGELØN SKAL SYNLIGGØRES OG FJER- NES Det er en grundlæggende præmis for DM s lønpolitik, at lønnen skal været begrundet i åbne og gennemskuelige kriterier, som ikke må være diskriminerende overfor nogle grupper af ansatte hvad enten der er tale om kønsmæssige eller andre forskelle. Der er behov for langt bedre kønsopdelt lønstatistik, som er forudsætningen for arbejdet med ligeløn. Samtidig skal kvinders karrieremuligheder fremmes, så livsindkomstniveauet for kvindelige højtuddannede kommer op på samme niveau som mandlige. Mænd og kvinder tjener ikke det samme heller ikke blandt højtuddannede. Særligt på det private arbejdsmarked tjener kvinder mindre end mænd med sammenlignelige kvalifikationer og ansvarsområder. 5

6 Ved kontinuerligt at have fokus på at undgå forskelsbehandling, kan DM udvikle sig til den bedste ligelønsforhandler på det akademiske arbejdsmarked, hvilket er en af DM s målsætninger omkring ligestilling. Følgende konkrete forslag til at fremme ligeløn på det akademiske arbejdsmarked fremgår af DM s arbejdsmarkedspolitik afsnit 4.2.: Ligeløn Loven om kønsopdelte statistikker bør ændres, så også mindre virksomheder pålægges at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker til brug for årlige lønforhandlinger samt overenskomstfornyelser Myndighederne skal monitorere og følge op på, om virksomhederne følger loven om udarbejdelse af kønsopdelte statistikker Ligestillingsloven skal ændres, så offentlige virksomheder skal rapportere om udviklingen i ligeløn i virksomheden i de ligestillingsredegørelser, der gennemføres hvert andet år. Det kønsopdelte arbejdsmarked skal modvirkes, og forskellig værditilskrivning af kvindefag og mandefag skal modarbejdes og dermed bidrage til lige løn for lige arbejde. Se i øvrigt DM s arbejdsmarkedspolitik om sammenhæng mellem øremærket barsel til mænd og ligeløn, afsnit

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere