Masseindberetning i HR-Løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masseindberetning i HR-Løn"

Transkript

1 Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling af timer til studenter eller den årlige udbetaling af særlige feriedage, der ikke er blevet afholdt. Indhold 1. Introduktion Find masseindberetning Sådan masseindberetter du Download skabelon Indtast data Indlæs regneark Kontroller indlæsningen Anvendelse af skabelonerne Generelt om de enkelte felter i regnearket... 16

2 Side 2 af Introduktion I HR-Løn sker masseindberetning ved hjælp af regneark enten et Excel regneark eller et OpenOffice regneark. Det betyder, at du kan udnytte de fleste af Excels eller OpenOffices faciliteter til at indtaste eller importere de oplysninger, som skal bruges til indberetningen. Det er ikke alle lønændringer, som kan masseindberettes i HR-Løn. Der er kun åbent for masseindberetning på de indberetninger, hvor der er almindeligt behov for at indberette i større mængder. Du kan ikke selv oprette regneark til brug for masseindberetning. Du skal bruge en af de programmerede skabeloner. Hvis du ikke kunne finde en brugbar skabelon, kan det være fordi der endnu ikke er nogen, der har haft behov for netop denne løndel men det er muligt, at andre end dig har samme behov. I det tilfælde er du velkommen til at henvende dig til Moderniseringsstyrelsens rådgivning og support med dit ønske om en ny skabelon.

3 Side 3 af Find masseindberetning Du kan finde masseindberetning fra forsiden på HR-Løn Overalt i HR-Løn kan du finde masseindberetning i den røde bjælke

4 Side 4 af Sådan masseindberetter du Masseindberetning foretages gennem 4 trin 1. Download skabelon Skabeloner til download 2. Indtast data tast i regneark 3. Indlæs regneark vælg den korrekte fil 4. Kontroller indlæsningen Indlæste filer

5 Side 5 af Download skabelon Når du downloader en skabelon gemmer du et regneark. I regnearket ser du kun en overskrift, men der er også en bagvedliggende kode, der gør at skabelonen kan genkendes af HR-Løn og indlæses. Du kan vælge at downloade skabelon hver gang du skal foretage en masseindberetning eller du kan downloade første gang, gemme lokalt og genbruge hver gang du skal indberette. Hvis du vælger den sidste løsning, skal du være opmærksom på at Moderniseringsstyrelsen en gang i mellem kan ændre skabelonen til en ny version, og hele indberetningen så vil fejle. I den situation skal du overføre data til den nye skabelon og så masseindberette igen. Du kan se versionsnummeret ud for hver enkelt skabelon: Når du skal downloade en skabelon kan du vælge mellem de skabeloner du anvender mest, (som anvendes mest i din virksomhed) eller du kan vælge mellem alle de skabeloner, der er til rådighed. Du skal vælge format enten et Excel regneark eller et OpenOffice regneark. Excel bliver automatisk foreslået. Du vælger skabelonen ved at trykke på Hent, så åbner regnearket:

6 Side 6 af 18 Du skal så gemme regnearket lokalt, altså på din egen maskine eller på et drev i din virksomhed. Det er vigtigt, at du har en god datadisciplin, så du har styr på hvor du gemmer regnearkene, både skabelonerne og regneark med data til indlæsning. Gennemtænk en procedure, der hjælper dig med ikke at få indlæst samme regneark flere gange, eller få skrevet oveni noget, der ikke er indlæst endnu. Brug knappen Gem som, når du tager fat i en skabelon og skal have gemt den i en anden mappe fx som her nedenunder i Regneark til indlæsning. 3.2 Indtast data Når du har downloadet en skabelon, eller når du tager fat i en gemt skabelon skal du så taste data til indlæsning. Du kan taste relevante data i alle de kolonner, der er til rådighed. En kolonne, der er markeret med en * SKAL udfyldes.

7 HR-Løn tillader ikke mere end 500 indberetninger i samme regneark. Hvis du skal indberette mere end dette er du således nød til at splitte indberetningerne i flere regneark. Side 7 af 18 Indsæt IKKE rækker før række 1 og indsæt IKKE kolonner. Skabelonen er kodet, så HR-Løn kan genkende og indlæse den, hvis du retter i første rækker eller indsætter kolonner vil HR-Løn ikke kunne genkende skabelonen. Når du har tastet data skal du gemme regnearket lokalt, herefter er det klart til indlæsning. 3.3 Indlæs regneark Når du er færdig med at taste data i regnearket skal det indlæses i HR-Løn. Du skal derfor ind i HR-Løn og masseindrapportering og vælge Indlæs regneark. Når du trykker på knappen skal du finde det korrekte regneark, hvor du har valgt at gemme det.

8 Side 8 af 18 Du kan vælge at dobbeltklikke på regnearket eller markere det og trykke på Åbn Når du har trykket kommer du tilbage i HR-Løn og du vil kunne læse navnet på den fil/det regneark du har valgt. Tryk derefter på knappen Indlæs Hvis du ikke har valgt et regneark vil du få en fejlmeddelelse Får du den skal du trykke på Vælg fil Ellers vil du få en meddelelse om at indlæsningen bliver foretaget. De indberettede regneark ligger i masseindrapporteringsbilledet i 7 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet.

9 Side 9 af Kontroller indlæsningen Du skal herefter kontrollere at masseindberetningen er foretaget som ønsket. Det gør du i blokken Indlæste filer Du kan se på Status, hvor langt dit regneark er nået i processen. Du kan få fire muligheder i Status: Hvis du kommer ud for de første 2, er indlæsningen endnu ikke færdig og du skal trykke for at opdatere. For de øvrige 2 gælder at indlæsningen er færdig og enten er udført eller fejlet. Du skal herefter hente regnearket og kontrollere evt. fejl og adviseringer. Det skal du gøre selvom regnearket har status som udført og alt derfor burde være indlæst korrekt.

10 I bunden af det regneark, du henter, kan du se nogle faneblade Side 10 af 18 Status Udført Hvis status er Udført vil du ikke finde data i fanebladet Fejlede eller Valideringsfejl. Du kan dog komme ud for advarsler i forbindelse med indberetningerne, som du skal være opmærksom på. Fx skal du være meget opmærksom, hvis du får en advarsel som denne på alle dine indberetninger. Det er en indikation på at du har indberettet regnearket tidligere og at du skal føre alle indberetningerne tilbage. Status Fejlet Hvis status er Fejlet kan du finde data i alle faneblade. Hvis der kun er data i fanebladet Valideringsfejl, betyder det at du har brugt en forkert version af skabelonen, eller brugt et regneark der ikke er lavet skabelon til. Hvis du bruger formler i en enkelt celle vil hele indlæsningen også fejle, du vil da opleve denne meddelelse under valideringsfejl. Du vil kunne aflæse i hvilken celle i det originale regneark, du skal rette.

11 Side 11 af 18 Hvis status er Fejlet kan der alligevel være data, der er indlæst. Disse data kan du finde under fanebladet Indlæste. Hvis du fx har haft 500 rækker i regnearket, kan du have 499 rækker, der er indlæst og ok, men den sidste række, den der er fejlet, vil du finde i fanebladet Fejlede Det er så kun denne ene indberetning du skal rette. De øvrige er indlæst og OK. Hvad der er galt med indberetningen kan du læse i fanebladet Fejl og adviseringer Du kan komme ud for mange forskellige typer af fejl, alt efter hvad du har forsøgt at indberette Fx hvis du har indberettet forkert på en løndel eller fx hvis du forsøger at indberette noget på en medarbejder, der ikke er aktiv på den dato du bruger. Du skal rette de relevante fejl. Du kan vælge at rette dem direkte i ansættelsesforholdet på den enkelte medarbejder. Hvis der er mange ansatte, der er faldet på fejl, kan du evt. rette fejlene på det fejlede regneark, ved at gemme det under et andet navn og indlæse det igen. Du skal være opmærksom på at stå i det faneblad hvor de fejlede men rettede personer er, når du gemmer regnearket.

12 Side 12 af Anvendelse af skabelonerne Herunder følger en kort beskrivelse af hvad du kan bruge skabelonerne til samt særlige opmærksomhedspunkter for de enkelte skabeloner. Afgang Bruges til at indberette afgangsårsag på flere medarbejdere, fx til årlig oprydning af timelønnede. Kolonnen Afgang til og med skal bruges hvis afgangsårsagen kun skal virke i en periode. Du skal være opmærksom på, at foretage ferieafregning til ansatte, der ikke får løbende feriegodtgørelse og at ferieafregningsbilledet i HR-Løn kun kan bruges i samme kørsel som afgangsårsagen er indberettet. Engangsvederlag (3443) Til brug for udmøntning af engangsvederlag i henhold til lokale aftaler, herunder i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer, lokal- og chefløn, m.v.. Engangsvederlaget udbetales på løndel Bemærk at skabelonen ikke til brug for varige eller midlertidige lønforbedringer. Udbetaling af ikke afholdte særlige feriedage (5037) Kan bruges ved ferieårets slutning, når du skal udbetale de særlige feriedage, som den enkelte medarbejder ikke har fået afholdt. De særlige feriedage udbetales på løndel 5037 og der beregnes ½ pct. af ferietotalerne pr. dag. Konteringsændring Kan bruges når der ændres kontoplan og du ikke ønsker at Moderniseringsstyrelsen foretager en maskinel ændring. Ved indberetning af et blankt felt, vil den gamle segmentværdi fortsætte uændret. Eksempel segment 1 segment 2 segment 3 segment 4 gl. værdi ny værdi Hvis du indberetter segment 3 som blankt felt vil værdien 141 fortsætte, hvis du indberetter segment 3 med 0, vil værdien blive fjernet. Kontingenter, løbende løndele Kan bruges hvis du skal oprette eller ændre kontingenter til ansatte. Ved ændringer skal du indberette det samlede nye beløb, ikke kun ændringer. Vær opmærksom på at skabelonen kun kan anvendes til løbende løndele og kun de kontingentløndele, der er åbne i HR-Løn. Du skal indberette det relevante løndelsnummer.

13 Side 13 af 18 Opret ansættelse almindelige ansættelser En nem måde at få oprettet mange, især ensartede, ansættelser. Der vil måske blive behov for at indberette yderligere, fx løbende løndele, men relevante løngivende, statistik og konteringsoplysninger er medtaget i skabelonen. Følgende dele af ansættelsesforholdet indgår: Cpr.nr., Løbenr., Ansættelsesdato, Fornavn, Efternavn, Hovedansættelse, Personalekategori, Klasse, Trin, Oprykningsdato, Arbejdstid, Arbejdstidsnorm, Stillingsbetegnelse, Administrativt tjenestested, Afgangsårsag, Sidste dag med løn, Bogføringskreds og delregnskab, Segment 1-6, Discokode, Jobstatus. NB Hovedansættelse skal udfyldes med J eller N. Hvis der ikke er en dato for næste oprykning (i SLS = ), skal oprykningsdato ikke udfyldes. Celler med stjernemarkering i skabelonen skal udfyldes. Opret ansættelse engangsregistre Til brug for masseoprettelser af engangsregistre, pkat 780, vederlagslønnede, 782, timelønnede, 791, fremmede tjensteydelser og 784, fejlrettelser til gammelt år (kun åben i LG 02). Følgende dele af ansættelsesforholdet indgår i oprettelsen: Cpr.nr., Dato, Fornavn, Efternavn, Personalekategori, Stillingsbetegnelse, Administrativt tjenestested, Bogføringskreds og delregnskab, Segment 1-6, Engangsløndelnr., dato, Felt 1-4 NB Systemet opsætter bikort. Der er kun mulighed for en løndel, yderligere løndele skal du oprette på ansættelsesforholdet, men kun i den lønkørsel, hvor du opretter engangsregistret. Opret ansættelse løse ansættelser Til brug for masseoprettelse af løse ansættelser fx timelærere og censorer. Du kan kun oprette pkat 80, vederlagslønnede og pkat 82 timelønnede. Følgende dele af ansættelsesforholdet indgår i oprettelsen: Cpr.nr., Løbenr., Dato, Fornavn, Efternavn, Personalekategori, Arbejdstid, Arbejdstidsnorm, Stillingsbetegnelse, Administrativt tjenestested, Afgangsårsag, Sidste dag med løn, Bogføringskreds og delregnskab, Segment 1-6. NB Systemet opsætter bikort. Evt. løbende og engangsløndele skal indberettes

14 Opret ansættelse Pkat 91 Til brug for masseoprettelse af fremmede tjenesteydelser pkat 91. Følgende dele af ansættelsesforholdet indgår i oprettelsen: Side 14 af 18 Cpr.nr., Løbenr., Dato, Fornavn, Efternavn, Arbejdstid, Arbejdstidsnorm, Stillingsbetegnelse, Administrativt tjenestested, Afgangsårsag, Sidste dag med løn, Bogføringskreds og delregnskab, Segment 1-6 NB Systemet opsætter bikort. Evt. løbende og engangsløndele skal indberettes Overarbejde (6220) Til brug for masseindberetning af overarbejde. Overarbejdet udbetales på løndel 6220, og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 6220 er åben. Beløbet, der beregnes pr. overarbejdstime udgør 1/1924 af årslønnen + 50 pct. Rejseforskud (5274) Til brug for masseindberetning af udbetaling af forskud i forbindelse med rejser. Forskuddet udbetales på løndel Oplysningspligtig rejsegodtgørelse (5271) Til brug for masseindberetning af skattepligtig rejsegodtgørelse. Godtgørelsen udbetales på løndel 5271 og indberettes til felt 48 i eindkomst. Skabelon til engangsløndele Til brug for masseindberetning af engangsløndele. Du kan indberette alle de engangsløndele, der er åbne i HR-Løn. Du skal indberette det enkelte løndelsnummer og være opmærksom på at udfylde alle relevante felter på den enkelte løndel. Timeløn (4986) Til brug for masseindberetning af timeløn. Lønnen udbetales på løndel 4986 og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 4986 er åben. Natpenge (6101) Til brug for masseindberetning af natpenge. Godtgørelse for tjeneste, der ligger i tidsrummet Godtgørelsen udbetales på løndel 6101 og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 6101 er åben. Ulempetillæg (6102) Til brug for masseindberetning af ulempetillæg. Godtgørelsen udbetales på løndel 6102 og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 6102 er åben. Tillægget udbetaler 25 pct. af en nettotimeløn inkl. faste tillæg dog minimum kr. 32,77 (niveau )

15 Weekend og helligedage (6203) Kan bruges til masseindberetning til udbetaling af godtgørelse for tjeneste på sønog helligdage kl 00-24, juleaftensdag efter kl. 14 eller grundlovsdag efter kl. 12 for lønmodtagere, der er omfattet af natpengeaftalen - enten direkte eller via lokalaftale i institutionen. Godtgørelsen udbetales på løndel Side 15 af 18 Weekendgodtgørelse pct (6105) Kan bruges til masseindberetning til udbetaling af godtgørelse for tjeneste i weekenden for lønmodtagere, der er omfattet af cirkulære om arbejdstid for statens tjenestemænd - enten direkte eller via lokalaftale i institutionen. Tillægget udgør 100 pct. af timelønnen Godtgørelsen udbetales på løndel 6105 og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 6105 er åben. Weekendgodtgørelse + 50 pct (6104) Kan bruges til masseindberetning til udbetaling af godtgørelse for tjeneste i weekenden for lønmodtagere, der er omfattet af cirkulære om arbejdstid for statens tjenestemænd - enten direkte eller via lokalaftale i institutionen. Tillægget udgør 50 pct. af timelønnen Godtgørelsen udbetales på løndel 6104 og kan derfor kun bruges på personalekategorier, hvor løndel 6104 er åben.

16 Side 16 af Generelt om de enkelte felter i regnearket Her er vejledning omkring udfyldelse af nogle af de almindeligt forekommende kolonner i skabelonerne: CPR-nummer Skal udfyldes med CPR-nummer med eller uden bindestreg. Eksempel: eller Løbenummer De sidste op til 3 cifre af ansættelsesforholdets lønnummer (som starter med CPR-nummeret). Er valgfrit, men dog nødvendigt, hvis personen har flere aktive ansættelser i institutionen. Eksempel: 2 Dato Skal udfyldes som dd-mm-åååå. For løbende løndele er der både en kolonne til startdato og en til slutdato. Eksempel: Løndelsnummer I nogle skabeloner er det muligt at anføre et løndelsnummer. Nummeret skal være på en af de løndele, som skabelonen er lavet til. Eksempel: 2831 Beløbsfelter Udfyldes som normalt, dvs. kroner komma ører, eller blot som hele kroner uden decimaler. Bemærk, at hvis løndelen allerede findes på datoen, så lægges beløbet oveni. Dette kan benyttes til at fjerne/reducere en løndel, man skal i så fald indtaste et negativt beløb. Eksempel: 9700,50 (for kroner og 50 øre).

17 Timefelter Satser m.v. Afv. løndelstekst Udfyldes som timer med 2 decimaler eller blot som hele timer uden decimaler. Bemærk, at hvis løndelen allerede findes på datoen, så lægges timerne oveni. Dette kan benyttes til at fjerne/reducere en løndel, man skal i så fald indtaste et negativt timeantal. Eksempel: 2,50 (for 2 timer og 30 minutter) Se den enkelte løndel for vejledning omkring gyldige værdier. Du kan få vejledning om enkelte løndele på slsguide.oes.dk. Udfyldes med en tekst (kun for engangsløndele). Udfyld kun dette felt, hvis du ønsker en anden tekst på lønsedlen end løndelens navn. Side 17 af 18 Afvigende kontering Hvis beløbet skal konteres på et andet regnskab end dét, der er registreret på lønmodtageren, kan du benytte afvigende kontering. Så skal du udfylde et eller flere af nedenstående felter. Kontering dækker over hvilket regnskab lønnen skal konteres på. Det er valgfrit, om du vil benytte afvigende kontering. Delregnskab Skal udfyldes, hvis der skal være afvigende kontering på indberetningen. Består af både bogføringskreds og delregnskab, hvor de første op til 5 cifre er bogføringskredsen, og de sidste 3 er delregnskabet. Eksempel: (for bogføringskreds 6515, delregnskab 10) Procent Benyttes kun til løbende løndele ved afvigende kontering. Angiver hvor stor en del af udbetalingen, som skal konteres afvigende. Eksempel: 23 (for 23 %) Segmentfelter Kan benyttes ved afvigende kontering. Segmentfelter er et antal felter (1-6), som angiver hvor i institutionens regnskab konteringen skal ske. Hvis det i regnskabet skal fremgå, hvilken afdeling eller kontor lønnen hører til, så vil afdeling eller kontor skulle angives med en bestemt værdi i et bestemt segmentfelt. Der er altid tale om en tal-værdi.

18 Hvilke felter og hvilke værdier du skal bruge afhænger af jeres institution. De værdier, der skal stå i segmentfelterne, kaldes også for dimensionsværdier. Side 18 af 18 Eksempel: 22 Artskonto Kan benyttes ved afvigende kontering. Vælg kun en artskonto her, hvis beløbet skal konteres på en særlig artskonto i statens kontoplan. Statens kontoplan er en fælles kontoplan for alle institutioner, der anvender de statslige regnskabsregler og artskonto er en betegnelse for den 4-cifrede økonomiske artsopdeling, der anvendes i forbindelse med institutionernes regnskabsføring. Eksempel: 1811 (for artskonto 18.11)

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn.

Du kan få vist grupperet/sorteret på forskellige niveauer, fx Løngrupper, Løngenerationer, Personalekategorier, Aktionskode og Køn. Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger) Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende, A-indkomst sidste, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra den

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn.

I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Skat i HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du se mulighederne for at behandle skattetræk og skattekort i HR-Løn. Indhold 1. Indberetning af skat i HR-Løn... 2 2. Bestil skattekort i HR-Løn... 3 3.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010 Indhold Moderniseringsstyrelsens regneark med lønkørslerne hentes... 2 Trinvis indlæsning af regneark i Outlook 2010... 2 Aktiver importfunktion... 2 Udpeg Excel-ark... 4 Importér aftaler... 6 Afslutning...

Læs mere

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan Release Note KMD OPUS Vagtplan Release nummer Releasedato 0.85 29. oktober 2015 Senest reviewet dato: Senest reviewet af: Senest godkendt dato: Senest godkendt af: 25-10-2015 27-10-2015 Side

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon

Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA INDBERETNING TIL CFL EPOS PA AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indrapportering til CfL... 3 1.1 Forudsætninger for en god statistik... 3 2 Opsætning af Epos Løn/PA... 5 2.1 Obligatoriske variable... 5

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn. ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn. ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen Dagens program Tidspunkt Emne 9:00-10:00 Indtjekning 10:00-10:10 Indledning Velkomst 10:10-10.45 Intro

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen)

Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen) Oprettelse af Nyansat (ikke ansat hos HE Vest i forvejen) Ny medarbejder (ansat hos HE Vest i forvejen) Når du skal oprette en ny medarbejder i lønsystemet, skal du åbne SD Personaleweb. 1. Tryk på menupunktet

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...4 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...8 4. Oprettelse af Apple-id... 9 I denne

Læs mere

It-manual til udfyldelse af selvevaluering

It-manual til udfyldelse af selvevaluering It-manual til udfyldelse af selvevaluering Denne manual har til formål at guide medarbejderen i udfyldelsen af selvevalueringen via Bosted. Der er derfor udelukkende fokus på, hvor og hvordan brugen af

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Dimensioner Skatteoplysninger (SLS_Skatteoplysninger) Denne kube kan du anvende til at analysere skatteoplysningerne på, fx i A-indkomst indeværende, A-indkomst sidste, Fri telefon, Jubilæum- og fratrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41)

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5. Parametervalg

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere