FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE"

Transkript

1 FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010

2 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade Redaktion: Rikke Brøndum Eva Thestrup Sørensen Tryk & Layout: Digi Source/De Frivilliges Hus Omslagsgrafik: De Frivilliges Hus Eksemplarer af Frivillighedsguiden kan fås i De Frivilliges Hus samt på bibliotekerne i Viborg Kommune. Foreningsguiden opdateres løbende. Ændringer og optagelse af nye foreninger og initiativer kan sendes til DE FRIVILLIGES HUS. 2

3 Forord Frivillighedsguiden er udarbejdet med det formål at danne overblik over den brede vifte af frivillige sociale foreninger, som findes i Viborg Kommune. Frivillighedsguiden indeholder korte beskrivelser af de enkelte foreningers formål og aktiviteter, kontaktpersoner mm. samt relevante oplysninger om det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivillighedsguiden er tænkt som: Et idékatalog til borgere, som har tid og overskud til at bidrage til det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune. Information til borgere, som ønsker at benytte de muligheder, som foreningerne tilbyder. Alle foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, har mulighed for gratis at blive optaget i guiden, som udkommer i en opdateret version én gang om året. Frivillighedsguiden kan hentes i De Frivilliges Hus og på bibliotekerne i Viborg Kommune. De Frivilliges Hus 3

4 Indholdsfortegnelse ADHD forældregruppen Viborg 8 Afghansk idræt og kultur forening 9 Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre 10 Aktivisterne 11 Arbejdsskadeforeningen i Viborg 12 ASF - Dansk Folkehjælp 13 Besøgsvennetjenesten af Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening 15 Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening 16 Blå Kors, Genbrug 17 Bryd Grænser / Hærvejsmarchen 18 Bytoftens Venner - Rødkærsbro 20 Børns Voksenvenner - Viborg 21 Collitis - Chron foreningen 22 Dansk Blindesamfund Viborg-Skive Kredsen 23 Dansk Cøliaki Forening 24 Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland 26 Dansk Flygtningehjælp - Frivilliggruppen 27 Dansk Røde Kors - Bjerringbro 28 Dansk Røde Kors - Fjends 30 Dansk Røde Kors - Karup 31 Dansk Røde Kors - Møldrup 32 Dansk Røde Kors - Viborg/Tjele 33 Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune 35 Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen 36 DH - Danske Handicaporganisationer, Viborg kommune 37 Diabetesforeningen - Lokalforeningen i Viborg Kommune 38 Endeometriose Foreningen 39 4

5 Familieklubberne i Viborg 40 FAP - Viborg 41 Foreningen for bevægelseslære og afspænding i varmt vand 43 Fristedet, Viborg 44 GB-foreningen 45 Gigtforeningen Viborg - Skive 46 Gigtforeningen for Morbus Bechterew 47 Grønlandsk rådgivning 48 Gågruppen i Viborg 49 GÅ I GANG 50 Havredal Gl. Skole 51 Hjernelapperne (Hjerneskadeforeningen Viborg-Skive) 52 Hjernesagens Bisiddere for senhjerneskadede 53 Hjerneskadeforeningen Viborg - Skive 54 Hjerteforeningen, Rådgivningscenteret 56 Hjerteforeningen, Viborg lokalkomité 57 Hypermobile & HMS i Region II 58 Høreforeningen - Café Hørelsen 59 Høreforeningen - Viborg lokalafdeling 60 Kirkens Besøgstjeneste - Rødkærsbro 61 Kirkens Korshær i Viborg 62 Klub CAFÉ-MIK 64 Kræftens Bekæmpelse - Viborg Lokalforening 65 Kvisten - Viborg, Bjerringbro 67 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI - pårørende til psykisk syge 68 Landsforeningen for Efterladte efter selvmord - lokalkreds Midtjylland70 Landsforening for Laryngectomerede - Lokalafdeling Midt/Vest 72 Landsforeningen L E V Viborg kommunekreds 73 Landsforeningen Ældre Sagen - Bjerringbro lokalkomité 75 5

6 Landsforeningen Ældre Sagen - Fjends - Karup lokalkomité 76 Landsforeningen Ældre Sagen - Møldrup lokalkomité 77 Landsforeningen Ældre Sagen - Tjele lokalkomité 78 Landsforeningen Ældre Sagen - Viborg lokalkomité 80 LAVIA - Viborg Handicapidræt 82 Lokalforeningen - LIGEVÆRD MIDTJYLLAND 84 Lungeforeningen 86 Mandecentrets Rådgivning 87 Menighedsplejens Aflastningstjeneste - Viborg 88 Mødrehjælpen - Viborg Lokalforening 89 Natteravnene i Karup og Viborg 90 New Sudanese - Danish Community 91 Nørbygårdforeningen - Viborg lokalgruppe 92 Osteoporoseforeningen - Afdeling Midtjylland 93 Patientforeningen DBO - Kreds Viborg 95 PTU Midt Thy Mors 97 Scleroseforeningen lokalafdeling for Skive og Viborg 100 Seniorfestival Viborg 102 SOS - Børnebyerne, lokalgruppen Viborg 103 Støttekredsen ved Toftegården - Møldrup 104 Tjele Bussens Venner 105 Ungdommens Røde Kors - Bjerringbro 106 Ungdommens Røde Kors - Viborg 107 Ventilen, Viborg 108 Viborg Internationale Forening 110 Viborg Krisecenterforening 111 Viborg Selvhjælp 112 Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre - Bjerringbro 114 6

7 Andre foreninger: A-centret Afghansk Forening Amnesty International Frk. Gertruds Forening for incestramte I&U-foreningen (Idé og udvikling for pensionister) OCD-foreningen (Obsessive Compulsive Disorder) Støttegruppen ved Kildedalscentret Vennekredsen tilknyttet Åbrinken Venskabsforeningen Bosnien/Hercegovina - Danmark Zonta International, Viborg Lokalgruppe Ørum og Omegns Pensionistforening Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til De Frivilliges Hus. 7

8 ADHD forældregruppen Viborg ADHD forældregruppen, Viborg Vi er en veletableret forældregruppe, som ønsker at være sammen med ligestillede. Vi mødes den første mandag i måneden kl i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, Viborg (undtagen juli-august og december-januar). Baggrunden for at vi mødes er, at vores børn har diagnosen ADHD. ADHD er en forkortelse af Attention Dificit Hyperactivity Disorder. Træthed og stress kan gøre alle uopmærksomme, urolige og ude af stand til at opfatte, hvad der bliver sagt. Det er normalt. Men har man ADHD er situationen sådan hele tiden. Man kan ikke holde opmærksomheden og kan ikke forholde sig til meget af det, man hører og ser. Man forstyrrer, dominerer, irriterer - og oplever modvilje fra omgivelserne. I forældregruppen oplever vi forståelse og samhørighed, da de andre forældre har nogle af de samme problemstillinger som os selv. Vi udveksler erfaringer om forskellige emner og tager de redskaber med hjem, som vi kan bruge. Nogle af de emner, som vi har været omkring i løbet af året, er: medicinering, skolevalg, at være bonusforældre til et ADHD barn og kost. Vi har desuden haft forskellige relevante personer ude og holde oplæg om forskellige temaer. Hvis dette er noget, som du/i kan nikke genkendende til, så kontakt os eller mød op til et af vores møder. Alle forældre, som er i berøring med ADHD, er velkomne. 8

9 Afghansk Idræt og Kulturforening Lokalområde: Viborg Kommune Afghansk idræt og kulturforening Foreningen vil fremme og vejlede nydanskere med afghansk baggrund mht. integration og samfundsrelaterede problemer. F.eks. ved at afholde idrætsarrangementer. Har behov for: Vi har brug for hjælpsomme og glade personer, der frivilligt vil hjælpe de afghanske nydanskere ud i det danske samfund. Mustafa Najafi Habib Zafary

10 Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre Lokalområde: Karup Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre, Karup og Frederiks. Aflastningstilbud gives efter nærmere aftale. Hjælpen udføres i Karup-/Frederiksområdet. Tilbuddet gives på hverdage i dagtimerne og kan gives op til 3 timer ad gangen. Arbejdet bliver udført af frivillige. Inger Schmidt Skivevej 75 Grønhøj 7470 Karup

11 Aktivisterne Lokalområde: Karup Aktivisterne - en lokalforening af mennesker, som kan tilslutte sig og støtte foreningens nedenfor nævnte formål. Foreningen har et værested, nemlig: Café Aktivisten Vallerbækvej Karup Foreningen har til formål aktivt at virke for, at mennesker der af helbredsmæssige eller andre grunde ikke længere befinder sig på arbejdsmarkedet og derfor ofte er ensomme og/eller uden selvværd og livskvalitet, gennem samvær med andre kan opnå et engageret og rigere indhold i deres hverdag. Opgaven søges grundlæggende løst gennem driften af en café, hvor alle kan komme, og hvor arbejdskraften er frivillig. Cafeen er åben man., tirs. og ons. kl Uden for åbningstiderne gennemføres efter behov og ønsker hos medlemmerne aktiviteter og arrangementer, hvoraf nogle sker jævnligt (f.eks. ugentligt), mens andre har mere enkeltstående karakter. Aktiviteterne består bl.a. af foredrag, udflugter, sangaftener, fællesspisning og poolspil men omfatter også særligt oprettede selvhjælpsgrupper, som mødes om f.eks. emnet fibromyalgi. Endelig påtager foreningen sig bisiddervirksomhed og udadrettede opgaver (besøgstjeneste o.lign.) i den udstrækning, kræfterne strækker. Gerne i samarbejde med andre foreninger med samme formål. Helle Lajer(Formand) Elbakken Karup Caféen man., tir. og ons. kl

12 Arbejdsskadeforeningen i Viborg Arbejdsskadeforeningen i Viborg Havretoften 18 At hjælpe de arbejdsskadede med at finde sig selv, hvor kaotisk det end må være og så komme videre derfra. Være en forstående og hjælpsom støtte for familien. At sætte de arbejdsskadede ind i papirgangen. Vi, der selv har prøvet det, kan bedre forklare den snørklede sagsgang. Erik Kongstad Havretoften / fax: ja, ring først Tlf. tid: hverdage kl Hjemmeside: 12

13 ASF - Dansk Folkehjælp ASF - Dansk Folkehjælp Viborg/Skive Hovedorganisation: ASF - Dansk Folkehjælp Industriparken Holeby At udbrede kendskabet til førstehjælp og samarittertjenesten. At udbrede kendskabet til, at vi alle kan gøre en forskel for de svage i samfundet, både lokalt og internationalt. Vores hovedopgave i Viborg/Skive afdelingen er at være samaritter. Har behov for: Vi har brug for flere hænder. Karin Bligaard Kaj Munks Vej Bjerringbro

14 Besøgstjenesten af 1962 Viborgs ældste besøgstjeneste Lokalområde: Viborg Besøgsvennetjenesten af 1962 Er at komme ud til ensomme, ældre mennesker, der mangler kontakt i det daglige, nogen at tale med og evt. at gå tur med. Har behov for: Frivillige, som kan afse mindst 1 time én gang om ugen eller hver 14. dag. Bodil Lykke Nielsen Vinkelvej /

15 Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerrevej Bjerringbro At komme ud til ældre mennesker, snakke og lytte - evt. gå en tur. Har behov for: Frivillige, der kan afse mindst én time om ugen eller hver 14. dag. Bodil Borg (Formand)

16 Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening Hovedorganisation: Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger Olav Mikkelsen (Formand) At motivere og aktivere efterlønnere og pensionister i de tilbud, vi har: Foredrag Udflugter i såvel indland som udland Stavgang Bowling EDB kurser Fitness Bankospil Jens Christensen (Formand) Skovbakkevej Bjerringbro

17 Blå Kors, Genbrug Blå Kors Genbrug Vesterbrogade 7 Hovedorganisation: Blå Kors Danmark Suensonsvej Silkeborg At hjælpe mennesker, som er i nød på grund af alkohol og også hjælp til deres pårørende. At forebygge misbrug af alkohol og andre afhængighedsskabende stoffer. At være et alkoholfrit fællesskab. At arbejde for en alkoholfri/rusfri livsstil. For at indsamle penge til disse aktiviteter, driver vi blandt andet en række genbrugsbutikker over alt i Danmark, herunder i Viborg. Kontortid landskontor: man. - tors: 9:00-15:00, fre: 9:00 12:00. Blå Kors Genbrug (Her formidles kontakten videre til konsulent eller landskontoret). Hjemmeside: 17

18 Bryd Grænser / Hærvejsmarchen Landsforeningen Bryd Grænser/ I gang igen med eller efter kræft har hjemsted på: Kræftrådgivningen i Viborg Banegårdspladsen 2 1.sal Foreningens formål er at samle kræftramte og kræftoverlevere fra hele landet til den årlige Hærvejsmarch i Viborg Kommune. Foreningens formål søges gennemført ved bl.a.: Etablering af Bryd Grænser lokalafdelinger rundt om i landet Etablering af træningsture forskellige steder i landet Bryd Grænser I gang igen med eller efter kræft er et tilbud til kræftramte/-overlevere om at dyrke motion sammen med andre ligestillede. Gåture kan i lighed med andre former for motion være med til at opbygge både psyken og fysikken under og efter en kræftsygdom. Samt at bryde grænser i forhold til, hvad man troede, man kunne. Har du svært ved at komme på benene med eller efter din kræftsygdom? Har du lyst til at vandre i naturen? Så kom med på Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchens grønne rute på 2x20 km den sidste weekend i juni (se Vi har været med på Hærvejsmarchen hvert år siden Du kan tage en nær pårørende + evt. børn med. Der vil blive sørget godt for dig på Bryd Grænser holdet. Bryd Grænser, er støttet af Kræftens Bekæmpelse og lokale sponsorer. Der kommer deltagere fra hele landet. Der er mulighed for at træne til Bryd Grænser holdet med Gågrupperne i Viborg fra Banegården (ventesalen) hver onsdag kl eller kl Har behov for: Frivillige, som vil være med i foreningens bestyrelse og hjælpere for holdet op til og under Hærvejsmarchen. 18

19 Helga Kyllingsbæk (formand) Hedevænget Tjele / Hjemmeside: 19

20 Bytoftens Venner - Rødkærsbro Bytoftens Venner Jernbanegade Rødkærsbro Bytoftens Venner blev stiftet i 1986 i forbindelse med etableringen af Bytoften. At tilbyde hjælp til ikke selvhjulpne ældre beboere/brugere ved Bytoften og ældreboligerne. Tilrettelæggelse af udflugter og andre arrangementer. Søndagscaféarrangement én gang om måneden. Om muligt og efter aftale støtte og hjælp til ikke selvhjulpne ældre ved centrets arrangementer. Har behov for: Vi har behov for personer, som vil yde en frivillig indsats i forbindelse med Bytoftens Venners aktiviteter. Irma Madsen (Formand) Else Sørensen (Kasserer)

21 Børns Voksenvenner - Viborg Børns Voksenvenner - Viborg Hovedorganisation: Landsforeningen Børns Voksenvenner Borupvej Rønnede Pernille S. Nielsen (Sekretariatsleder) At skabe kontakt til børn med en sparsom voksenkontakt. Vi søger voksne med overskud og lyst til at være sammen med børn. En voksenven er en børneglad og ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at tilbyde samvær nogle gange om måneden til fælles gavn og glæde. Har behov for: voksne, der vil være voksenvenner 1 2 gange pr. måned. voksne, der vil være med i bestyrelsesarbejdet omkring Børns Voksenvenner. Kirsten Grove Virksundvej 60B 8831 Løgstrup Hjemmeside: 21

22 Collitis - Chron foreningen Collitis - Chron Foreningen i Viborg og Skive Hovedorganisation: Collitis - Chron Foreningen Birkegade København N Formålet med Collitis - Chron Foreningen er at medvirke til oplysning om de to tarmsygdomme. At rejse økonomiske midler til at støtte og iværksætte forskning. At støtte patienter og pårørende i dagligdagen, på arbejde og i andre sociale sammenhænge. Udover vores årlige generalforsamling afholder vi to medlemsmøder; et i foråret og et i efteråret. Vi prøver derudover at holde nogle hyggeaftener. Marianne Andersen (Formand.) - har Collitis Ulserosa Aaparken Aalestrup Mette Sørensen (Sekretær) - har Morbus Chron Eva Christensen (Kasserer) - har Morbus Chron Lena Andersen (Best. medl.) - har Morbus Chron Hjemmeside: 22

23 Dansk Blindesamfund Viborg-Skive Kredsen Dansk Blindesamfund (Landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark) Viborg-Skive Kredsen Hovedorganisation: Dansk Blindesamfund (Landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark) Thoravej København NV Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og svagsynede opdelt i kredse. Viborg og Skive kommuner udgør en kreds med omkring 200 medlemmer. Foreningens formål er dels at arbejde interessepolitisk, dels tilbyder vi medlemsrettede aktiviteter, som f.eks. hjemmebesøg gennem konsulenttjenesten samt deltagelse i mødestedsaktiviteter i mødestederne i Møldrup og Viborg. Hertil kommer et tæt samarbejde med to idrætsklubber i Viborg: Viborg Blindeidræt og Midtjysk Tandemklub. Thorben Koed Thomsen (Kredsformand) Hvedemarken Fax: Hjemmeside: 23

24 Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening (DCF) AKTIVgruppe Midtjylland Minervavej Hammel Hovedorganisation: Dansk Cøliaki Forening (DCF) Postboks Odense C Cøliaki er en kronisk tarmsygdom. Personer, der rammes af cøliaki, tåler ikke kostens indhold af gluten. Gluten er et protein, der findes i de danske kornsorter; hvede, rug, byg og havre. Foreningens formål er at varetage cøliakeres særlige interesse samt drive informations- og rådgivningsvirksomhed om de fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser af sygdommen. Foreningen udsender 4 gange årligt medlemsbladet Cøliaki Nyt. AKTIVgruppe Midtjylland er et netværk for personer med cøliaki/glutenintolerance i Region Midt. Gruppen mødes til erfaringsudveksling, bage- og spisearrangementer samt omkring faglige emner. Gruppen består af såvel cøliakibørn og deres forældre samt voksne med cøliaki og deres nære pårørende. Landsforening: Casper Pihl Rasmussen (Landsformand) Ringstedgade 92A 4700 Næstved 24

25 AKTIVgruppe Midtjylland: Lone M. Rysgaard (Gruppeleder) Minervavej Hammel Viborg: Helga Kyllingsbæk Hedevænget Hjemmeside: 25

26 Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland Hovedorganisation: Dansk Epilepsiforening Kongensgade Odense C Formål / tilbud: Foreningen har til formål at oplyse om epilepsi, støtte og vejlede epilepsiramte og deres pårørende. Foreningen besidder støtte- /kontaktpersoner, hvortil man kan ringe anonymt, hvis man har behov for at tale om sin pårørendes og/eller sin egen epilepsi. På vores landskontor har vi både socialrådgiver og sygeplejerske ansat, så der er gode muligheder for vejledning uanset hvilket spørgsmål, der fylder. Lokalt arrangerer vi sociale arrangementer men også informationsmøder. Årligt afholder vi en social weekend ved Jesperhus og ellers bowling og caféarrangementer. Vil du vide mere, før du melder dig ind, er du velkommen til at kontakte kredsformanden eller kigge på vores hjemmeside. Har behov for: Flere medlemmer. Der er i Danmark (1 % af befolkningen), der har epilepsi. Man forventer ca nye tilfælde pr. år. Foreningen har på landsplan kun ca medlemmer. Heidi Steenberg (Kredsformand) Bakkevej Vinderup Hjemmeside: 26

27 Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg Hovedorganisation: Dansk Flygtningehjælp Borgergade sal København K Formål/Tilbud: Støtte til integrationen af etniske minoriteter i Viborg. Aktiviteter: Lektiehjælp og sprogtræning. Støtte i forhold til foreninger, institutioner og myndigheder. Kontaktpersoner/ - familier. Ekskursioner og møder med emner som uddannelse, kost og sundhed, kultur og natur m.v. arrangeres. Kolonihaveprojekter. Samtalegrupper, bisidderfunktioner og arbejdsmarkedsvejledning sammen med Sprogcentret. Har behov for: Flere frivillige i alle aldre til at hjælpe med at opfylde vort formål og dække vore tilbud: Aktiviteter for ældre etniske minoriteter. Til lektiehjælp specielt matematik på gymnasieniveau. Kontaktpersoner/-familier. Alfred Agergaard Nørremøllevej 25 G / Hjemmeside: 27

28 Dansk Røde Kors - Bjerringbro Dansk Røde Kors, Bjerringbro Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Vi har 12 frivillige samaritter, der tager ud til forskellige arrangementer og yder førstehjælp. Nørklegrupper (i alt 75 personer), der laver stk. tøj pr. år. Vi laver et stort stykke arbejde for at integrere flygtninge i det danske samfund. Genbrugsbutik og et genbrugsmarked. Vi laver kurser i førstehjælp bl.a. i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Besøgstjeneste for ensomme og isolerede, der trænger til venskabelig kontakt. Tjenesten giver gensidig glæde. Koordinerer landsindsamlingen den første søndag i oktober hvert år. Vi har et fast samlingssted i Bjerringbro: Borgen, Carl Pedersens Allé 4. Ib Jespersen (Formand) Kirkevej 5, Gullev 8850 Bjerringbro

29 Svend Erik Nielsen (Næstformand) Madekildeengen Bjerringbro Svend Åge Petersen (Kasserer) Højbjerg Møllevej Rødkærsbro Hjemmeside: 29

30 Dansk Røde Kors - Fjends Dansk Røde Kors, Fjends Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Genbrugsforretning. Nørklearbejde. Besøgsvenner. Frivilliggruppe for flygtninge. Susanne Schmidt Birkesøvej Stoholm

31 Dansk Røde Kors - Karup Lokalområde: Karup Dansk Røde Kors, Karup Røde Kors Butik Industrivej Karup / Lissy Mikkelsen Vores genbrugsbutik har et pænt udvalg i bedre brugt tøj, sko m.m. Besøgstjenesten for ensomme og isolerede, der ønsker venskabelig kontakt. Nancy Andersen Nørklegruppe hver mandag formiddag i Seniorhuset i Karup samt i ugerne 4, 12 og 40 på Dagcentret i Frederiks. Bente M. Pedersen Landsindsamling den 1. søndag i oktober. Har behov for: Afløsere i butikken, nørklerer og indsamlere Karin Lieder, afdelingsformand Hjemmeside: 31

32 Dansk Røde Kors - Møldrup Dansk Røde Kors, Møldrup Genbrugsbutik Jernbanegade Møldrup Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Vi har ca. 20 nørklere, der har til huse på Toftegården og en gruppe på ca. 10, der har til huse på Værestedet i Låstrup. De laver ca stk. tøj om året. Vores genbrugsbutik ligger på Jernbanegade 12 i Møldrup. Åbningstider tirsdag til fredag Vi arrangerer hvert år en julemesse i Møldrup kulturcenter. Vores besøgsvennetjeneste formidler besøg til mennesker, der føler sig ensomme eller isolerede. Kontakt Ivy Quorning Har behov for: Besøgsvenner eller aktive frivillige. Lokalbestyrelse: Eva Bundgaard (Formand) Birgit Larsen (Næstformand) Anne Grethe Jørgensen (Kasserer) Lizzie Jensen (Sekretær) Hanne Jensen Inger Margrethe Jensen Ivy Quorning 32

33 Dansk Røde Kors Viborg/Tjele Dansk Røde Kors, Viborg/Tjele Genbrugsbutik St. Sct. Hans Gade 8F mail: Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Internationalt arbejde: Dansk Røde Kors støtter det nationale og internationale hjælpearbejde over alt i verden. I 2010 hjælper vi f. eks. førskolebørn i Serbien/Montenegro. Samarittertjeneste: Vi tilbyder hjælp ved alle former for vagter ved alle idrætsarrangementer, koncerter etc. Kim H. Frederiksen Førstehjælp: Tilbud om kurser i førstehjælp samt anvendelse af hjertestarter. Jacob Holst Hospitalstjeneste: Besøg til indlagte patienter på flere afdelinger. Villy Hoffmann

34 Besøgsvennetjenesten: Er baseret på medmenneskelighed og socialt samvær. Brug ca. 3 timer om ugen. Bodil Juul: Nørklerne: Syr og strikker til nødlidende børn i østlandene samt Afrika. Inge Andersen Annelise Bay Vammen Nette Hunsballe Ørum Vågetjenesten: Nærvær og en at holde i hånd i de sidste timer af livet Jytte Nielsen Butikken: Dansk Røde Kors butik i Viborg har et bredt udvalg i bedre, brugt herre- og dametøj. Elin Sørensen (se nedenfor) Har behov for: Vi har brug for dig. Meld dig som medlem, nørkler, samarit, besøgsven eller butikshjælper. Elin Sørensen (Lokalformand) Hjemmeside: 34

35 Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune - DSTVK Lokalområde: Viborg Kommune Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune Foreningens formål er: At styrke kulturforståelse, venskaber og samarbejde mellem tamilere og danskere igennem foredrag, kulturelle aktiviteter og arrangementer. At støtte medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. At hjælpe med rehabiliteringsarbejde af de krigsramte tamilere på Sri Lanka. Lektiecafé for tosprogede elever vi har en tosproget lærer, flere gymnasieelever samt universitetsstuderende, der gerne vil stille deres viden og kompetencer til rådighed. Oplysningskampagner mod rygning og narkotiske stoffer, der er vigtige emner for de tosprogede, da de og forældrene skal forholde sig til det i teenageårene. Samarbejde med skoler og foreninger for at fremme integrationen - evt. SSP-samarbejde. Til den ældre generation af tamilere vil vi lære dem at bruge en PC og evt. tage et PC kørekort. Debat om demokrati og ytringsfrihed. Oplysende aktiviteter om tamilsk kultur, sprog og historie. Thivaharan Alvaappillai c/o De Frivilliges Hus Vesterbrogade /

36 Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen Lokalområde: Viborg Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen v/kræftrådgivningen i Viborg Hovedorganisation: Kræftens Bekæmpelse Nørrebrogade 44 Bygning Århus C Vejledergruppen består af kvinder i Viborg, som selv har haft brystkræft. De har erfaring for, at der er megen lindring og støtte i at møde andre, som har været i en lignende situation. Vejledergruppen tilbyder: Samtaler med kvinder med brystkræft enten telefonisk, ved besøg på sygehuset eller ved hjemmebesøg. Træffetid en månedlig mødeaften for brystopererede i samarbejde med sygehuspersonalet den 3. torsdag hver måned. Ring vedrørende program. Halvårsprogram udarbejdes og kan bl.a. fås ved henvendelse til Kræftrådgivningen i Viborg. Kræftrådgivningen i Viborg 1. sal Banegårdspladsen Hjemmeside: 36

37 Danske Handicaporganisationer (DH), Viborg kommune Lokalområde: Viborg kommune DH Danske Handicaporganisationer, Viborg kommune Hovedorganisation: DH Danske Handicaporganisationer Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Danske Handicaporganisationer er en landsdækkende samarbejdsorganisation, som er stiftet 5. april DH består i dag af 32 foreninger. Hver medlemsorganisation kan sende en repræsentant til bestyrelsen. Vort formål er at formidle samarbejdet mellem de forskellige handicaporganisationer og sygdomsbekæmpende foreninger. Vi har altså mange erfaringer at tilbyde i samarbejdet med kommunen og andre samarbejdspartnere. Arbejdet tager bl.a. udgangspunkt i FN s konvektion om rettigheder for personer med handicap og standardregler om lige muligheder for handicappede. Reglerne forudsætter, at vi inddrages i arbejdet, og vi er derfor repræsenteret i en række råd i kommunen - blandt andet Handicaprådet. Thorben Koed Thomsen (Formand) Hvedemarken Hjemmeside: 37

38 Diabetesforeningen Lokalforeningen i Viborg Kommune Diabetesforeningen Lokalforeningen i Viborg Kommune Hovedorganisation: Diabetesforeningen i Danmark Rytterkasernen Odense C Formål / tilbud: Diabetesforeningen er en medlemsorganisation, der tilstræber bedst mulig varetagelse af diabetikernes interesser. Diabetesforeningen arbejder med bl.a. information og rådgivning af medlemmer, pårørende og andre interesserede. Marius Kristensen Havrevej Rødkærsbro / Hjemmeside: 38

39 Endeometriose Foreningen Endeometriose Foreningen Kvorupvej 1, Åsted 6800 Varde Fax: At støtte kvinder med endeometriose og deres pårørende. At udgive korrekt og relevant information om endeometriose og sygdommens karakter. At rejse penge til forskning samt at involvere os i relevante forskningsprojekter Teenage - hotline: Hjemmeside: 39

40 Familieklubberne i Viborg Familieklubberne i Viborg Rødevej 2D Familieklubberne i Viborg c/o De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 Vi arbejder for en bedre livskvalitet og en sundere livsstil for familier med alkoholrelaterede og andre misbrugsproblemer. Vi ser ikke alkoholmisbrug som en sygdom, men som en ubalance i personens adfærd, hvis årsag skal findes i de omgivelser, vedkommende lever i. Desuden mener vi, at ressourcerne til at løse disse problematikker rummes i personen. Vi mødes en gang om ugen i 1½ time, og derudover arrangerer vi undervisnings-/uddannelsesaktiviteter for familierne. Lige nu mødes vi tirsdage og torsdage fra Har I lyst til at høre om vores arbejde, så ring vi kommer gerne og præsenterer / debatterer. Anja Thomsen Kaj Jacobsen (Bedst hverdage ml ) Hjemmeside:

41 FAP - Viborg Amt Lokalområde: Det tidligere Viborg Amt (undtagen den tidl. Kjellerup Kommune) Foreningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere c/o Jan Stig Andersen Gl. Århusvej 338, st.tv Hovedorganisation: Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) 2. th. Klingenberg Odense C FAP - Viborg Amt er en 100 % brugerstyret forening og samtidig en grundforening til LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere). Foreningens formål er at organisere nuværende og tidligere brugere af psykiatrien i det tidligere Viborg amt for at formulere en politik og stille krav om indflydelse på behandlingen og sociale tilbud i foreningens område. FAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. Vi holder hyggeaften en gang om måneden, og et par gange om året har vi foredrag, filmaften eller lignende. Som medlem af FAP er der mulighed for gratis juridisk rådgivning og mulighed for at engagere sig som bruger på møder og landsmøder. Som medlemmer kan optages enhver, der er eller har været bruger af psykiatrien. Indmeldelse sker direkte til LAP (se ovenfor). 41

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Der er masser at GÅ I GANG med også for dig. Med GÅ I GANG gør vi det nemt at komme ud at røre sig. Her i programmet har vi samlet et bredt udvalg af aktiviteter,

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 31 marts 2008 Foto: Jason Alami, Fotogruppen Landsindsamling på nettet Op med håret! Succes for ny IGEN-butik i Aalborg Læs meget på side 15 FRA LOKALFORENINGS-

Læs mere