FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE"

Transkript

1 FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010

2 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade Redaktion: Rikke Brøndum Eva Thestrup Sørensen Tryk & Layout: Digi Source/De Frivilliges Hus Omslagsgrafik: De Frivilliges Hus Eksemplarer af Frivillighedsguiden kan fås i De Frivilliges Hus samt på bibliotekerne i Viborg Kommune. Foreningsguiden opdateres løbende. Ændringer og optagelse af nye foreninger og initiativer kan sendes til DE FRIVILLIGES HUS. 2

3 Forord Frivillighedsguiden er udarbejdet med det formål at danne overblik over den brede vifte af frivillige sociale foreninger, som findes i Viborg Kommune. Frivillighedsguiden indeholder korte beskrivelser af de enkelte foreningers formål og aktiviteter, kontaktpersoner mm. samt relevante oplysninger om det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivillighedsguiden er tænkt som: Et idékatalog til borgere, som har tid og overskud til at bidrage til det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune. Information til borgere, som ønsker at benytte de muligheder, som foreningerne tilbyder. Alle foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, har mulighed for gratis at blive optaget i guiden, som udkommer i en opdateret version én gang om året. Frivillighedsguiden kan hentes i De Frivilliges Hus og på bibliotekerne i Viborg Kommune. De Frivilliges Hus 3

4 Indholdsfortegnelse ADHD forældregruppen Viborg 8 Afghansk idræt og kultur forening 9 Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre 10 Aktivisterne 11 Arbejdsskadeforeningen i Viborg 12 ASF - Dansk Folkehjælp 13 Besøgsvennetjenesten af Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening 15 Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening 16 Blå Kors, Genbrug 17 Bryd Grænser / Hærvejsmarchen 18 Bytoftens Venner - Rødkærsbro 20 Børns Voksenvenner - Viborg 21 Collitis - Chron foreningen 22 Dansk Blindesamfund Viborg-Skive Kredsen 23 Dansk Cøliaki Forening 24 Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland 26 Dansk Flygtningehjælp - Frivilliggruppen 27 Dansk Røde Kors - Bjerringbro 28 Dansk Røde Kors - Fjends 30 Dansk Røde Kors - Karup 31 Dansk Røde Kors - Møldrup 32 Dansk Røde Kors - Viborg/Tjele 33 Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune 35 Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen 36 DH - Danske Handicaporganisationer, Viborg kommune 37 Diabetesforeningen - Lokalforeningen i Viborg Kommune 38 Endeometriose Foreningen 39 4

5 Familieklubberne i Viborg 40 FAP - Viborg 41 Foreningen for bevægelseslære og afspænding i varmt vand 43 Fristedet, Viborg 44 GB-foreningen 45 Gigtforeningen Viborg - Skive 46 Gigtforeningen for Morbus Bechterew 47 Grønlandsk rådgivning 48 Gågruppen i Viborg 49 GÅ I GANG 50 Havredal Gl. Skole 51 Hjernelapperne (Hjerneskadeforeningen Viborg-Skive) 52 Hjernesagens Bisiddere for senhjerneskadede 53 Hjerneskadeforeningen Viborg - Skive 54 Hjerteforeningen, Rådgivningscenteret 56 Hjerteforeningen, Viborg lokalkomité 57 Hypermobile & HMS i Region II 58 Høreforeningen - Café Hørelsen 59 Høreforeningen - Viborg lokalafdeling 60 Kirkens Besøgstjeneste - Rødkærsbro 61 Kirkens Korshær i Viborg 62 Klub CAFÉ-MIK 64 Kræftens Bekæmpelse - Viborg Lokalforening 65 Kvisten - Viborg, Bjerringbro 67 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI - pårørende til psykisk syge 68 Landsforeningen for Efterladte efter selvmord - lokalkreds Midtjylland70 Landsforening for Laryngectomerede - Lokalafdeling Midt/Vest 72 Landsforeningen L E V Viborg kommunekreds 73 Landsforeningen Ældre Sagen - Bjerringbro lokalkomité 75 5

6 Landsforeningen Ældre Sagen - Fjends - Karup lokalkomité 76 Landsforeningen Ældre Sagen - Møldrup lokalkomité 77 Landsforeningen Ældre Sagen - Tjele lokalkomité 78 Landsforeningen Ældre Sagen - Viborg lokalkomité 80 LAVIA - Viborg Handicapidræt 82 Lokalforeningen - LIGEVÆRD MIDTJYLLAND 84 Lungeforeningen 86 Mandecentrets Rådgivning 87 Menighedsplejens Aflastningstjeneste - Viborg 88 Mødrehjælpen - Viborg Lokalforening 89 Natteravnene i Karup og Viborg 90 New Sudanese - Danish Community 91 Nørbygårdforeningen - Viborg lokalgruppe 92 Osteoporoseforeningen - Afdeling Midtjylland 93 Patientforeningen DBO - Kreds Viborg 95 PTU Midt Thy Mors 97 Scleroseforeningen lokalafdeling for Skive og Viborg 100 Seniorfestival Viborg 102 SOS - Børnebyerne, lokalgruppen Viborg 103 Støttekredsen ved Toftegården - Møldrup 104 Tjele Bussens Venner 105 Ungdommens Røde Kors - Bjerringbro 106 Ungdommens Røde Kors - Viborg 107 Ventilen, Viborg 108 Viborg Internationale Forening 110 Viborg Krisecenterforening 111 Viborg Selvhjælp 112 Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre - Bjerringbro 114 6

7 Andre foreninger: A-centret Afghansk Forening Amnesty International Frk. Gertruds Forening for incestramte I&U-foreningen (Idé og udvikling for pensionister) OCD-foreningen (Obsessive Compulsive Disorder) Støttegruppen ved Kildedalscentret Vennekredsen tilknyttet Åbrinken Venskabsforeningen Bosnien/Hercegovina - Danmark Zonta International, Viborg Lokalgruppe Ørum og Omegns Pensionistforening Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til De Frivilliges Hus. 7

8 ADHD forældregruppen Viborg ADHD forældregruppen, Viborg Vi er en veletableret forældregruppe, som ønsker at være sammen med ligestillede. Vi mødes den første mandag i måneden kl i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, Viborg (undtagen juli-august og december-januar). Baggrunden for at vi mødes er, at vores børn har diagnosen ADHD. ADHD er en forkortelse af Attention Dificit Hyperactivity Disorder. Træthed og stress kan gøre alle uopmærksomme, urolige og ude af stand til at opfatte, hvad der bliver sagt. Det er normalt. Men har man ADHD er situationen sådan hele tiden. Man kan ikke holde opmærksomheden og kan ikke forholde sig til meget af det, man hører og ser. Man forstyrrer, dominerer, irriterer - og oplever modvilje fra omgivelserne. I forældregruppen oplever vi forståelse og samhørighed, da de andre forældre har nogle af de samme problemstillinger som os selv. Vi udveksler erfaringer om forskellige emner og tager de redskaber med hjem, som vi kan bruge. Nogle af de emner, som vi har været omkring i løbet af året, er: medicinering, skolevalg, at være bonusforældre til et ADHD barn og kost. Vi har desuden haft forskellige relevante personer ude og holde oplæg om forskellige temaer. Hvis dette er noget, som du/i kan nikke genkendende til, så kontakt os eller mød op til et af vores møder. Alle forældre, som er i berøring med ADHD, er velkomne. 8

9 Afghansk Idræt og Kulturforening Lokalområde: Viborg Kommune Afghansk idræt og kulturforening Foreningen vil fremme og vejlede nydanskere med afghansk baggrund mht. integration og samfundsrelaterede problemer. F.eks. ved at afholde idrætsarrangementer. Har behov for: Vi har brug for hjælpsomme og glade personer, der frivilligt vil hjælpe de afghanske nydanskere ud i det danske samfund. Mustafa Najafi Habib Zafary

10 Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre Lokalområde: Karup Aflastningstjenesten Ældre hjælper Ældre, Karup og Frederiks. Aflastningstilbud gives efter nærmere aftale. Hjælpen udføres i Karup-/Frederiksområdet. Tilbuddet gives på hverdage i dagtimerne og kan gives op til 3 timer ad gangen. Arbejdet bliver udført af frivillige. Inger Schmidt Skivevej 75 Grønhøj 7470 Karup

11 Aktivisterne Lokalområde: Karup Aktivisterne - en lokalforening af mennesker, som kan tilslutte sig og støtte foreningens nedenfor nævnte formål. Foreningen har et værested, nemlig: Café Aktivisten Vallerbækvej Karup Foreningen har til formål aktivt at virke for, at mennesker der af helbredsmæssige eller andre grunde ikke længere befinder sig på arbejdsmarkedet og derfor ofte er ensomme og/eller uden selvværd og livskvalitet, gennem samvær med andre kan opnå et engageret og rigere indhold i deres hverdag. Opgaven søges grundlæggende løst gennem driften af en café, hvor alle kan komme, og hvor arbejdskraften er frivillig. Cafeen er åben man., tirs. og ons. kl Uden for åbningstiderne gennemføres efter behov og ønsker hos medlemmerne aktiviteter og arrangementer, hvoraf nogle sker jævnligt (f.eks. ugentligt), mens andre har mere enkeltstående karakter. Aktiviteterne består bl.a. af foredrag, udflugter, sangaftener, fællesspisning og poolspil men omfatter også særligt oprettede selvhjælpsgrupper, som mødes om f.eks. emnet fibromyalgi. Endelig påtager foreningen sig bisiddervirksomhed og udadrettede opgaver (besøgstjeneste o.lign.) i den udstrækning, kræfterne strækker. Gerne i samarbejde med andre foreninger med samme formål. Helle Lajer(Formand) Elbakken Karup Caféen man., tir. og ons. kl

12 Arbejdsskadeforeningen i Viborg Arbejdsskadeforeningen i Viborg Havretoften 18 At hjælpe de arbejdsskadede med at finde sig selv, hvor kaotisk det end må være og så komme videre derfra. Være en forstående og hjælpsom støtte for familien. At sætte de arbejdsskadede ind i papirgangen. Vi, der selv har prøvet det, kan bedre forklare den snørklede sagsgang. Erik Kongstad Havretoften / fax: ja, ring først Tlf. tid: hverdage kl Hjemmeside: 12

13 ASF - Dansk Folkehjælp ASF - Dansk Folkehjælp Viborg/Skive Hovedorganisation: ASF - Dansk Folkehjælp Industriparken Holeby At udbrede kendskabet til førstehjælp og samarittertjenesten. At udbrede kendskabet til, at vi alle kan gøre en forskel for de svage i samfundet, både lokalt og internationalt. Vores hovedopgave i Viborg/Skive afdelingen er at være samaritter. Har behov for: Vi har brug for flere hænder. Karin Bligaard Kaj Munks Vej Bjerringbro

14 Besøgstjenesten af 1962 Viborgs ældste besøgstjeneste Lokalområde: Viborg Besøgsvennetjenesten af 1962 Er at komme ud til ensomme, ældre mennesker, der mangler kontakt i det daglige, nogen at tale med og evt. at gå tur med. Har behov for: Frivillige, som kan afse mindst 1 time én gang om ugen eller hver 14. dag. Bodil Lykke Nielsen Vinkelvej /

15 Besøgstjenesten ved Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerringbro og Omegns Husmoderforening Bjerrevej Bjerringbro At komme ud til ældre mennesker, snakke og lytte - evt. gå en tur. Har behov for: Frivillige, der kan afse mindst én time om ugen eller hver 14. dag. Bodil Borg (Formand)

16 Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening Bjerringbro Efterløns- og Pensionistforening Hovedorganisation: Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger Olav Mikkelsen (Formand) At motivere og aktivere efterlønnere og pensionister i de tilbud, vi har: Foredrag Udflugter i såvel indland som udland Stavgang Bowling EDB kurser Fitness Bankospil Jens Christensen (Formand) Skovbakkevej Bjerringbro

17 Blå Kors, Genbrug Blå Kors Genbrug Vesterbrogade 7 Hovedorganisation: Blå Kors Danmark Suensonsvej Silkeborg At hjælpe mennesker, som er i nød på grund af alkohol og også hjælp til deres pårørende. At forebygge misbrug af alkohol og andre afhængighedsskabende stoffer. At være et alkoholfrit fællesskab. At arbejde for en alkoholfri/rusfri livsstil. For at indsamle penge til disse aktiviteter, driver vi blandt andet en række genbrugsbutikker over alt i Danmark, herunder i Viborg. Kontortid landskontor: man. - tors: 9:00-15:00, fre: 9:00 12:00. Blå Kors Genbrug (Her formidles kontakten videre til konsulent eller landskontoret). Hjemmeside: 17

18 Bryd Grænser / Hærvejsmarchen Landsforeningen Bryd Grænser/ I gang igen med eller efter kræft har hjemsted på: Kræftrådgivningen i Viborg Banegårdspladsen 2 1.sal Foreningens formål er at samle kræftramte og kræftoverlevere fra hele landet til den årlige Hærvejsmarch i Viborg Kommune. Foreningens formål søges gennemført ved bl.a.: Etablering af Bryd Grænser lokalafdelinger rundt om i landet Etablering af træningsture forskellige steder i landet Bryd Grænser I gang igen med eller efter kræft er et tilbud til kræftramte/-overlevere om at dyrke motion sammen med andre ligestillede. Gåture kan i lighed med andre former for motion være med til at opbygge både psyken og fysikken under og efter en kræftsygdom. Samt at bryde grænser i forhold til, hvad man troede, man kunne. Har du svært ved at komme på benene med eller efter din kræftsygdom? Har du lyst til at vandre i naturen? Så kom med på Bryd Grænser holdet på Hærvejsmarchens grønne rute på 2x20 km den sidste weekend i juni (se Vi har været med på Hærvejsmarchen hvert år siden Du kan tage en nær pårørende + evt. børn med. Der vil blive sørget godt for dig på Bryd Grænser holdet. Bryd Grænser, er støttet af Kræftens Bekæmpelse og lokale sponsorer. Der kommer deltagere fra hele landet. Der er mulighed for at træne til Bryd Grænser holdet med Gågrupperne i Viborg fra Banegården (ventesalen) hver onsdag kl eller kl Har behov for: Frivillige, som vil være med i foreningens bestyrelse og hjælpere for holdet op til og under Hærvejsmarchen. 18

19 Helga Kyllingsbæk (formand) Hedevænget Tjele / Hjemmeside: 19

20 Bytoftens Venner - Rødkærsbro Bytoftens Venner Jernbanegade Rødkærsbro Bytoftens Venner blev stiftet i 1986 i forbindelse med etableringen af Bytoften. At tilbyde hjælp til ikke selvhjulpne ældre beboere/brugere ved Bytoften og ældreboligerne. Tilrettelæggelse af udflugter og andre arrangementer. Søndagscaféarrangement én gang om måneden. Om muligt og efter aftale støtte og hjælp til ikke selvhjulpne ældre ved centrets arrangementer. Har behov for: Vi har behov for personer, som vil yde en frivillig indsats i forbindelse med Bytoftens Venners aktiviteter. Irma Madsen (Formand) Else Sørensen (Kasserer)

21 Børns Voksenvenner - Viborg Børns Voksenvenner - Viborg Hovedorganisation: Landsforeningen Børns Voksenvenner Borupvej Rønnede Pernille S. Nielsen (Sekretariatsleder) At skabe kontakt til børn med en sparsom voksenkontakt. Vi søger voksne med overskud og lyst til at være sammen med børn. En voksenven er en børneglad og ansvarsfuld person, der har overskud og lyst til frivilligt og ulønnet at tilbyde samvær nogle gange om måneden til fælles gavn og glæde. Har behov for: voksne, der vil være voksenvenner 1 2 gange pr. måned. voksne, der vil være med i bestyrelsesarbejdet omkring Børns Voksenvenner. Kirsten Grove Virksundvej 60B 8831 Løgstrup Hjemmeside: 21

22 Collitis - Chron foreningen Collitis - Chron Foreningen i Viborg og Skive Hovedorganisation: Collitis - Chron Foreningen Birkegade København N Formålet med Collitis - Chron Foreningen er at medvirke til oplysning om de to tarmsygdomme. At rejse økonomiske midler til at støtte og iværksætte forskning. At støtte patienter og pårørende i dagligdagen, på arbejde og i andre sociale sammenhænge. Udover vores årlige generalforsamling afholder vi to medlemsmøder; et i foråret og et i efteråret. Vi prøver derudover at holde nogle hyggeaftener. Marianne Andersen (Formand.) - har Collitis Ulserosa Aaparken Aalestrup Mette Sørensen (Sekretær) - har Morbus Chron Eva Christensen (Kasserer) - har Morbus Chron Lena Andersen (Best. medl.) - har Morbus Chron Hjemmeside: 22

23 Dansk Blindesamfund Viborg-Skive Kredsen Dansk Blindesamfund (Landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark) Viborg-Skive Kredsen Hovedorganisation: Dansk Blindesamfund (Landsforeningen af blinde og svagsynede i Danmark) Thoravej København NV Dansk Blindesamfund er en forening af blinde og svagsynede opdelt i kredse. Viborg og Skive kommuner udgør en kreds med omkring 200 medlemmer. Foreningens formål er dels at arbejde interessepolitisk, dels tilbyder vi medlemsrettede aktiviteter, som f.eks. hjemmebesøg gennem konsulenttjenesten samt deltagelse i mødestedsaktiviteter i mødestederne i Møldrup og Viborg. Hertil kommer et tæt samarbejde med to idrætsklubber i Viborg: Viborg Blindeidræt og Midtjysk Tandemklub. Thorben Koed Thomsen (Kredsformand) Hvedemarken Fax: Hjemmeside: 23

24 Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening (DCF) AKTIVgruppe Midtjylland Minervavej Hammel Hovedorganisation: Dansk Cøliaki Forening (DCF) Postboks Odense C Cøliaki er en kronisk tarmsygdom. Personer, der rammes af cøliaki, tåler ikke kostens indhold af gluten. Gluten er et protein, der findes i de danske kornsorter; hvede, rug, byg og havre. Foreningens formål er at varetage cøliakeres særlige interesse samt drive informations- og rådgivningsvirksomhed om de fysiske, sociale og økonomiske konsekvenser af sygdommen. Foreningen udsender 4 gange årligt medlemsbladet Cøliaki Nyt. AKTIVgruppe Midtjylland er et netværk for personer med cøliaki/glutenintolerance i Region Midt. Gruppen mødes til erfaringsudveksling, bage- og spisearrangementer samt omkring faglige emner. Gruppen består af såvel cøliakibørn og deres forældre samt voksne med cøliaki og deres nære pårørende. Landsforening: Casper Pihl Rasmussen (Landsformand) Ringstedgade 92A 4700 Næstved 24

25 AKTIVgruppe Midtjylland: Lone M. Rysgaard (Gruppeleder) Minervavej Hammel Viborg: Helga Kyllingsbæk Hedevænget Hjemmeside: 25

26 Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland Dansk Epilepsiforening Kreds Midtvestjylland Hovedorganisation: Dansk Epilepsiforening Kongensgade Odense C Formål / tilbud: Foreningen har til formål at oplyse om epilepsi, støtte og vejlede epilepsiramte og deres pårørende. Foreningen besidder støtte- /kontaktpersoner, hvortil man kan ringe anonymt, hvis man har behov for at tale om sin pårørendes og/eller sin egen epilepsi. På vores landskontor har vi både socialrådgiver og sygeplejerske ansat, så der er gode muligheder for vejledning uanset hvilket spørgsmål, der fylder. Lokalt arrangerer vi sociale arrangementer men også informationsmøder. Årligt afholder vi en social weekend ved Jesperhus og ellers bowling og caféarrangementer. Vil du vide mere, før du melder dig ind, er du velkommen til at kontakte kredsformanden eller kigge på vores hjemmeside. Har behov for: Flere medlemmer. Der er i Danmark (1 % af befolkningen), der har epilepsi. Man forventer ca nye tilfælde pr. år. Foreningen har på landsplan kun ca medlemmer. Heidi Steenberg (Kredsformand) Bakkevej Vinderup Hjemmeside: 26

27 Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Viborg Hovedorganisation: Dansk Flygtningehjælp Borgergade sal København K Formål/Tilbud: Støtte til integrationen af etniske minoriteter i Viborg. Aktiviteter: Lektiehjælp og sprogtræning. Støtte i forhold til foreninger, institutioner og myndigheder. Kontaktpersoner/ - familier. Ekskursioner og møder med emner som uddannelse, kost og sundhed, kultur og natur m.v. arrangeres. Kolonihaveprojekter. Samtalegrupper, bisidderfunktioner og arbejdsmarkedsvejledning sammen med Sprogcentret. Har behov for: Flere frivillige i alle aldre til at hjælpe med at opfylde vort formål og dække vore tilbud: Aktiviteter for ældre etniske minoriteter. Til lektiehjælp specielt matematik på gymnasieniveau. Kontaktpersoner/-familier. Alfred Agergaard Nørremøllevej 25 G / Hjemmeside: 27

28 Dansk Røde Kors - Bjerringbro Dansk Røde Kors, Bjerringbro Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Vi har 12 frivillige samaritter, der tager ud til forskellige arrangementer og yder førstehjælp. Nørklegrupper (i alt 75 personer), der laver stk. tøj pr. år. Vi laver et stort stykke arbejde for at integrere flygtninge i det danske samfund. Genbrugsbutik og et genbrugsmarked. Vi laver kurser i førstehjælp bl.a. i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Besøgstjeneste for ensomme og isolerede, der trænger til venskabelig kontakt. Tjenesten giver gensidig glæde. Koordinerer landsindsamlingen den første søndag i oktober hvert år. Vi har et fast samlingssted i Bjerringbro: Borgen, Carl Pedersens Allé 4. Ib Jespersen (Formand) Kirkevej 5, Gullev 8850 Bjerringbro

29 Svend Erik Nielsen (Næstformand) Madekildeengen Bjerringbro Svend Åge Petersen (Kasserer) Højbjerg Møllevej Rødkærsbro Hjemmeside: 29

30 Dansk Røde Kors - Fjends Dansk Røde Kors, Fjends Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Genbrugsforretning. Nørklearbejde. Besøgsvenner. Frivilliggruppe for flygtninge. Susanne Schmidt Birkesøvej Stoholm

31 Dansk Røde Kors - Karup Lokalområde: Karup Dansk Røde Kors, Karup Røde Kors Butik Industrivej Karup / Lissy Mikkelsen Vores genbrugsbutik har et pænt udvalg i bedre brugt tøj, sko m.m. Besøgstjenesten for ensomme og isolerede, der ønsker venskabelig kontakt. Nancy Andersen Nørklegruppe hver mandag formiddag i Seniorhuset i Karup samt i ugerne 4, 12 og 40 på Dagcentret i Frederiks. Bente M. Pedersen Landsindsamling den 1. søndag i oktober. Har behov for: Afløsere i butikken, nørklerer og indsamlere Karin Lieder, afdelingsformand Hjemmeside: 31

32 Dansk Røde Kors - Møldrup Dansk Røde Kors, Møldrup Genbrugsbutik Jernbanegade Møldrup Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Formål / tilbud: Vi har ca. 20 nørklere, der har til huse på Toftegården og en gruppe på ca. 10, der har til huse på Værestedet i Låstrup. De laver ca stk. tøj om året. Vores genbrugsbutik ligger på Jernbanegade 12 i Møldrup. Åbningstider tirsdag til fredag Vi arrangerer hvert år en julemesse i Møldrup kulturcenter. Vores besøgsvennetjeneste formidler besøg til mennesker, der føler sig ensomme eller isolerede. Kontakt Ivy Quorning Har behov for: Besøgsvenner eller aktive frivillige. Lokalbestyrelse: Eva Bundgaard (Formand) Birgit Larsen (Næstformand) Anne Grethe Jørgensen (Kasserer) Lizzie Jensen (Sekretær) Hanne Jensen Inger Margrethe Jensen Ivy Quorning 32

33 Dansk Røde Kors Viborg/Tjele Dansk Røde Kors, Viborg/Tjele Genbrugsbutik St. Sct. Hans Gade 8F mail: Hovedorganisation: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Internationalt arbejde: Dansk Røde Kors støtter det nationale og internationale hjælpearbejde over alt i verden. I 2010 hjælper vi f. eks. førskolebørn i Serbien/Montenegro. Samarittertjeneste: Vi tilbyder hjælp ved alle former for vagter ved alle idrætsarrangementer, koncerter etc. Kim H. Frederiksen Førstehjælp: Tilbud om kurser i førstehjælp samt anvendelse af hjertestarter. Jacob Holst Hospitalstjeneste: Besøg til indlagte patienter på flere afdelinger. Villy Hoffmann

34 Besøgsvennetjenesten: Er baseret på medmenneskelighed og socialt samvær. Brug ca. 3 timer om ugen. Bodil Juul: Nørklerne: Syr og strikker til nødlidende børn i østlandene samt Afrika. Inge Andersen Annelise Bay Vammen Nette Hunsballe Ørum Vågetjenesten: Nærvær og en at holde i hånd i de sidste timer af livet Jytte Nielsen Butikken: Dansk Røde Kors butik i Viborg har et bredt udvalg i bedre, brugt herre- og dametøj. Elin Sørensen (se nedenfor) Har behov for: Vi har brug for dig. Meld dig som medlem, nørkler, samarit, besøgsven eller butikshjælper. Elin Sørensen (Lokalformand) Hjemmeside: 34

35 Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune - DSTVK Lokalområde: Viborg Kommune Dansk Sammenslutning af Tamilere i Viborg Kommune Foreningens formål er: At styrke kulturforståelse, venskaber og samarbejde mellem tamilere og danskere igennem foredrag, kulturelle aktiviteter og arrangementer. At støtte medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. At hjælpe med rehabiliteringsarbejde af de krigsramte tamilere på Sri Lanka. Lektiecafé for tosprogede elever vi har en tosproget lærer, flere gymnasieelever samt universitetsstuderende, der gerne vil stille deres viden og kompetencer til rådighed. Oplysningskampagner mod rygning og narkotiske stoffer, der er vigtige emner for de tosprogede, da de og forældrene skal forholde sig til det i teenageårene. Samarbejde med skoler og foreninger for at fremme integrationen - evt. SSP-samarbejde. Til den ældre generation af tamilere vil vi lære dem at bruge en PC og evt. tage et PC kørekort. Debat om demokrati og ytringsfrihed. Oplysende aktiviteter om tamilsk kultur, sprog og historie. Thivaharan Alvaappillai c/o De Frivilliges Hus Vesterbrogade /

36 Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen Lokalområde: Viborg Dansk Brystkræft Organisation - Vejledergruppen v/kræftrådgivningen i Viborg Hovedorganisation: Kræftens Bekæmpelse Nørrebrogade 44 Bygning Århus C Vejledergruppen består af kvinder i Viborg, som selv har haft brystkræft. De har erfaring for, at der er megen lindring og støtte i at møde andre, som har været i en lignende situation. Vejledergruppen tilbyder: Samtaler med kvinder med brystkræft enten telefonisk, ved besøg på sygehuset eller ved hjemmebesøg. Træffetid en månedlig mødeaften for brystopererede i samarbejde med sygehuspersonalet den 3. torsdag hver måned. Ring vedrørende program. Halvårsprogram udarbejdes og kan bl.a. fås ved henvendelse til Kræftrådgivningen i Viborg. Kræftrådgivningen i Viborg 1. sal Banegårdspladsen Hjemmeside: 36

37 Danske Handicaporganisationer (DH), Viborg kommune Lokalområde: Viborg kommune DH Danske Handicaporganisationer, Viborg kommune Hovedorganisation: DH Danske Handicaporganisationer Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Danske Handicaporganisationer er en landsdækkende samarbejdsorganisation, som er stiftet 5. april DH består i dag af 32 foreninger. Hver medlemsorganisation kan sende en repræsentant til bestyrelsen. Vort formål er at formidle samarbejdet mellem de forskellige handicaporganisationer og sygdomsbekæmpende foreninger. Vi har altså mange erfaringer at tilbyde i samarbejdet med kommunen og andre samarbejdspartnere. Arbejdet tager bl.a. udgangspunkt i FN s konvektion om rettigheder for personer med handicap og standardregler om lige muligheder for handicappede. Reglerne forudsætter, at vi inddrages i arbejdet, og vi er derfor repræsenteret i en række råd i kommunen - blandt andet Handicaprådet. Thorben Koed Thomsen (Formand) Hvedemarken Hjemmeside: 37

38 Diabetesforeningen Lokalforeningen i Viborg Kommune Diabetesforeningen Lokalforeningen i Viborg Kommune Hovedorganisation: Diabetesforeningen i Danmark Rytterkasernen Odense C Formål / tilbud: Diabetesforeningen er en medlemsorganisation, der tilstræber bedst mulig varetagelse af diabetikernes interesser. Diabetesforeningen arbejder med bl.a. information og rådgivning af medlemmer, pårørende og andre interesserede. Marius Kristensen Havrevej Rødkærsbro / Hjemmeside: 38

39 Endeometriose Foreningen Endeometriose Foreningen Kvorupvej 1, Åsted 6800 Varde Fax: At støtte kvinder med endeometriose og deres pårørende. At udgive korrekt og relevant information om endeometriose og sygdommens karakter. At rejse penge til forskning samt at involvere os i relevante forskningsprojekter Teenage - hotline: Hjemmeside: 39

40 Familieklubberne i Viborg Familieklubberne i Viborg Rødevej 2D Familieklubberne i Viborg c/o De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 Vi arbejder for en bedre livskvalitet og en sundere livsstil for familier med alkoholrelaterede og andre misbrugsproblemer. Vi ser ikke alkoholmisbrug som en sygdom, men som en ubalance i personens adfærd, hvis årsag skal findes i de omgivelser, vedkommende lever i. Desuden mener vi, at ressourcerne til at løse disse problematikker rummes i personen. Vi mødes en gang om ugen i 1½ time, og derudover arrangerer vi undervisnings-/uddannelsesaktiviteter for familierne. Lige nu mødes vi tirsdage og torsdage fra Har I lyst til at høre om vores arbejde, så ring vi kommer gerne og præsenterer / debatterer. Anja Thomsen Kaj Jacobsen (Bedst hverdage ml ) Hjemmeside:

41 FAP - Viborg Amt Lokalområde: Det tidligere Viborg Amt (undtagen den tidl. Kjellerup Kommune) Foreningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere c/o Jan Stig Andersen Gl. Århusvej 338, st.tv Hovedorganisation: Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) 2. th. Klingenberg Odense C FAP - Viborg Amt er en 100 % brugerstyret forening og samtidig en grundforening til LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere). Foreningens formål er at organisere nuværende og tidligere brugere af psykiatrien i det tidligere Viborg amt for at formulere en politik og stille krav om indflydelse på behandlingen og sociale tilbud i foreningens område. FAP er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser. Vi holder hyggeaften en gang om måneden, og et par gange om året har vi foredrag, filmaften eller lignende. Som medlem af FAP er der mulighed for gratis juridisk rådgivning og mulighed for at engagere sig som bruger på møder og landsmøder. Som medlemmer kan optages enhver, der er eller har været bruger af psykiatrien. Indmeldelse sker direkte til LAP (se ovenfor). 41

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2011/2012 Udgivelse: August 2011 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

De Frivilliges Hus 2013

De Frivilliges Hus 2013 De Frivilliges Hus 2013 Frivillighed gør en forskel Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg Telefon: 8725

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice.

FIND MERE INFORMATION. - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. FIND MERE INFORMATION - om hjemmesider og pjecer, som kunne være til nytte for dig, som er pårørende til en patient på hospice. SUNDHED.DK Sundhed.dk tilbyder en lang række informationer om fx sundhed,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2008 Det Store Frivilligmarked 2008 Lørdag den 6. september kl. 11 15 på Gammel Torv i Aalborg Kom og mød 36 spændende frivillige sociale

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Inspirationskurser NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS Marts 2006 Inspirationskurser foråret 2006 i De Frivilliges Hus Hvis du har lyst til at løse frivillige sociale opgaver Uge 12: onsdag torsdag d. 22. 23.

Læs mere

Efterår 2010. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk

Efterår 2010. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk Efterår 2010 Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk www.gok-thisted.dk 97 99 11 81 2 Velkommen i GOK Med denne brochure byder GOK-Thisted velkommen til nye og gamle kursister, der har lyst til og brug for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2014 2 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald,

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune

Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune Vejviseren din vej til foreningslivet i Fredensborg kommune 2011 Indholdsfortegnelse A Angstforeningen B C D E F G H I J K Kokkedal Kultur Forening L M N O - Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland P Q

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere