Fem lokale historier. fodspor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem lokale historier. fodspor"

Transkript

1 Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014

2 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af et fællesskab. Det skaber værdi for den enkelte og bidrager til et inkluderende samfund. Frivilligcentrene i København har valgt at årsberetningen i 2014 skal fokusere på, hvordan frivilligcentrene bidrager til at der skabes lokale udfoldelsesmuligheder for udsatte borgere. Øget tilgængelighed til civilsamfundets fællesskaber understøtter den enkelte borgers trivsel og kan på samme tid sikre en bred mangfoldig deltagelse i løsningen af samfundets udfordringer. Frivilligcentrene er samlingspunkt for civilsamfundsaktiviteter i lokalområderne. Vi samarbejder med mange forskellige aktører om at udvikle nye, lokale og innovative tiltag og vi understøtter ligeværdige samarbejdsrelationer på tværs af sektorer. Derfor er frivilligcentrene den legitime partner, som ved hjælp af netværk og indsigt kan være med til at skabe en sammenhængende indsats til gavn for lokalområdernes udsatte borgere. Årsberetningen giver med fem lokale historier indblik i frivilligcentrenes forskellige indsatser. Den indeholder desuden en opgørelse af vores samlede aktiviteter i Flere af årsberetningens historier viser eksempler på, hvordan lokalt tværgående samarbejde bruges til at engagere forskellige mennesker i frivilligt arbejde og lokalsamfundets fællesskaber. Rigtig god læsning Vi har lokaler på frivilligcentret til vores materialer og til afholdelse af vores netværksmøder. Det understøtter vores arbejde med kvalitetsstrik til væresteder, krisecentre, nat og dagcaféer og til hjemløse. Tove Henriksen, De Urokkelige Strikkere

3 03 04 Fra bruger til frivillig på Vesterbro Første skridt på vejen Jeg har fået troen på mig selv igen. Så enkelt formulerede Helle Axelsen det, da hun blev spurgt om, hvad hun har fået ud af at være frivillig. Meget er sket siden Helle i januar 2014 sad og græd i mødelokalet på Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby. Arbejdsrelateret stress og manglende tro på egne evner havde slået benene væk under den 58-årige forhenværende plejehjemsmedarbejder. Heldigvis skulle 2014 vise sig at blive året, hvor Helle fik sit gode humør igen. En ændret selvopfattelse Frivilligcentret har oplevet et stigende antal henvendelser fra borgere som Helle, der på trods af forskellige personlige udfordringer ønsker at yde en frivillig indsats, som har en positiv betydning for andre. Derfor har frivilligcentret haft fokus på at hjælpe psykisk sårbare mennesker i gang med frivilligt arbejde igennem projektet Det første skridt. En række borgere med vidt forskellige baggrunde og udfordringer er blevet matchet med lokale frivillige foreninger. Helle er en af dem, og det har ændret hendes forståelse af sig selv fra modtager til giver. Muligheden for at bruge sine kompetencer og være en del af et fællesskab i en frivillig forening har ændret hendes selvopfattelse. Og den spirende tro på, at hun er mere og andet end udsat har udgjort det første skridt på vejen mod bedring. Men nu tænker jeg mere; jeg forsøger, jeg tør godt og jeg kan godt. Helles første skridt Helle var bange for, at de kommende udfordringer ville give et tilbagefald. Men hun fik fortalt hvad hun gerne ville lave og hvilke forventninger hun havde til den forening, som hun potentielt skulle være frivillig i. Frivilligcentret brugte kendskabet til de lokale foreningers aktiviteter og arbejdsområder til at finde et sted, hvor Helle kunne bidrage med sine kompetencer. Hun blev matchet med Samvirkende Menighedsplejere i Valby, hvor hun siden har fungeret som besøgsven og løbende har fået tildelt flere ansvarsposter. - Min motivation for at komme i gang var stor, men samtidig så godt pakket ind, for jeg troede ikke på mig selv. Men nu tænker jeg mere; jeg forsøger, jeg tør godt og jeg kan godt. Forløbet har givet Helle troen på egne evner tilbage. Helle har ovenikøbet mod på nye udfordringer og er derfor i færd med at uddanne sig til frivillig ambassadør i den landsdækkende kampagne En af os som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom. Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby har udgivet et metodehæfte til foreninger, som ønsker at arbejde med psykisk sårbare som frivillige. Kontakt frivilligcentret, hvis du gerne vil have et eksemplar tilsendt.

4 14 06 Mødestedet på Hyltebjerggård Fællesskab i Vanløse for alle Mødestedet skal fungere som et værn mod ensomhed og social udstødelse Jeg vil gerne arbejde et sted, hvor det handler om menneskelige relationer, og hvor jeg har mulighed for at gøre en forskel i kraft af den jeg er. Et arbejde, som ikke er påtvunget krav af en myndighed, men giver mening både på et menneskeligt og et personligt plan, fortæller 51-årige Lars. Hans største ønske for sit job er, at komme i en aktivering, hvor han kan se et godt formål med sit arbejde. Lars hører ad omveje om aktivitets- og frivilligcenter Hyltebjerggård i Vanløse, og at man her er i færd med opstarten af et nyt værested i et samarbejde mellem Hyltebjerggård og Vanløse Lokaludvalg. Lystfiskerforeningen Søhesten Mødestedet skal fungere som et værn mod ensomhed og social udstødelse, og Lars praktik er koncentreret omkring etableringen af stedet og selve opstarten. Herudover arbejder Lars andre steder på Hyltebjerggård, lige fra at hjælpe de unge på kollegiet til at løse problemer i caféen på Hyltebjerggård. En dag kommer een fra hjemmeplejen og spørger om Mødestedet kan arrangere fisketure, der kan engagere de mænd, som sidder hjemme i sofaen og måske trænger til et indspark og nyt fællesskab. Den ligger lige til højrebenet, for Lars er passioneret lystfisker, og sammen med personalet på Hyltebjerggård får han hurtigt etableret Lystfiskerforeningen Søhesten. Metoden er først at arrangere en billig kuttertur på havet. Lars er tovholder på dagen og sørger for, at alle mand får en super tur og kommer godt i land. På turen får alle information om den nyetablerede forening. Foreningen har i dag 16 medlemmer og fast program med månedlige fisketure. Når man gør en forskel Til spørgsmålet om hvordan man kan gøre en forskel for andre mennesker, svarer Lars. Det handler om at skabe nogle gode tilbud for folk, som de har lyst til at være med omkring, og nogle hyggelige og trygge rammer, som man kan lide at være i. Så man giver folk nye muligheder, så de ikke bare sidder derhjemme og drikker øl og ser fjernsyn dagen lang. At man giver folk mulighed for at mødes på kryds og tværs, så man får glæde af hinanden. Lars oplevelse af forløbet omkring sin praktik i Mødestedet nu nogle måneder senere er, at der allerede er sket mange nye tiltag på stedet med bl.a. engelsk samtalegruppe, mindfulness og ungedag og han siger Hvor er der sket meget. Mødestedet er et sted i udvikling. Mine to børn er den største gave i livet Lars er 51 år og blev misbruger allerede som ung teenager. Jeg har haft mange skiftende jobs og pladser og jeg har aldrig kunnet fastholde særligt meget. Første gang jeg er fuld, er jeg 12 år, og siden hen udvikler det sig til alt muligt andet. De sidste seks år er jeg også på heroin. Ja, helt paradoksalt, da jeg bliver far, bliver jeg også heroinmisbruger. Og selvom heroinen er forfærdelig, er det nok også det, der får mig til at stoppe med det hele. For jeg ønskede at være en ansvarsfuld far, siger Lars, som nu har været stof- og alkoholfri i fem år og otte måneder. Mine to børn er den største gave i livet. Lars er fortsat som frivillig på Mødestedet og er nu næstformand i fiskeriforeningen, desuden er Lars efter endt praktik på Hyltebjerggård i gang med en uddannelse som misbrugsrådgiver.

5 07 08 Netværkssaloner på Amager Samarbejdsplatform for inklusionen af socialt udsatte Frivilligcenter Amager arrangerede to netværkssaloner i 2014 for at skabe opmærksomhed omkring udsatte voksne borgere og øge mulighederne for samarbejde mellem de lokale aktører som arbejder med denne målgruppe. Baggrunden for initiativet var at der på Amager er velfungerende netværk omkring børn, unge og ældre, mens netop socialt udsatte og isolerede voksne er et område, hvor der mangler en tværgående platform for civile organisationer og offentlige institutioner. Til hver netværkssalon var der inviteret en oplægsholder med særlig indsigt i området for at sætte gang i debat og tanker hos deltagerne. Samskabelse er vejen frem for bedre løsninger Ved den første salon var det den sociale entreprenør Erik Thorsted, der talte om hvordan vi sammen kan løfte de helt store udfordringer i vores samfund: Der er milliarder at spare, viser både CBS og svenske beregninger. Og en masse livskvalitet at forbedre, hvis frivillige organisationer, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv går sammen i løsninger, der skal skabe mere velfærd. Erik Thorsted har som direktør i Fonden for Socialt Ansvar selv vist vejen gennem projekter som Natteravnene, Bydelsmødrene og senest Familieiværksætterne. Ved den anden salon var det psykiater og forkæmper for socialt udstødte Preben Brandt, der talte om den sociale ulighed i en moderne storby som København: Samfundet og især storbyerne splittes i stigende grad op. Mennesker, der lever med tunge sociale problemer, skubbes væk fra visse områder og bliver dermed ikke bare socialt, men også fysisk marginaliserede. Han lagde samtidig op til diskussion af hvordan vi udnytter hinandens ressourcer bedre. Møde på tværs af fagligheder Deltagerne til netværkssalonerne kom fra kommunale enheder, kirkelige organisationer, foreninger, projekter og private virksomheder. Fælles for dem var at de enten arbejder direkte med eller har interesse i målgruppen udsatte voksne. Begge saloner gav muligheder for spørgsmål, debat og netværk. Det viste sig hurtigt at den sammensatte deltagergruppe havde forskellige indgangsvinkler og erfaringer, som både kunne bidrage til og nuancere debatten. Der blev især diskuteret, hvordan man kan øge kendskabet til hinandens arbejde, undgå at pege fingre af hinandens fagligheder og i stedet få arbejdet for det fælles mål. Den sidste halve time af hver netværkssalon var afsat til tapas og lidt rødvin. Og her blev der udvekslet flere synspunkter, idéer og kontaktoplysninger. Sisse Thomsen, projektansvarlig hos Lejerbo Amager udtaler: Jeg deltog i netværkssalonen med Preben Brandt, og finder konceptet yderst vigtigt og relevant for vores faglighed og netværk på tværs. Netværkssalonen forstærker fremtidigt samarbejde og netværk på tværs af sociale projekter og faglige profiler. Hvilket jeg på sigt mener, kan skabe fuldt udbytte af kompetencer, faglighed og sociale indsatser. Frivilligcentrene ser det netop som en vigtig opgave at danne netværk, så lokale aktører bliver opmærksom på hinandens tilbud og der dermed skabes bedre muligheder for samarbejde og bedre udfoldelsesmuligheder for de socialt udsatte grupper. Inklusion på dagsordenen Der planlægges nye netværkssaloner om socialt udsatte voksne i 2015 og det er tanken at der på sigt etableres et egentligt netværk som kan bruges til oplysning om hinandens arbejde, erfaringsudveksling og samarbejde. Det er målet at få samskabelse og inklusion på dagsordenen og at der fra netværket vokser nye initiativer som frivilligcentret kan være med til at facilitere.

6 2014 i tal Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/Valby har hjulpet 137 borgere med at finde et frivilligt arbejde i Lokaleudlån 19 lokaleudlån om dagen eller 6916 på ét år betyder at foreninger og borgere har faste rammer og et tilholdssted til afvikling af aktiviteter, møder og netværksarrangementer. Hyltebjerggård danner blandt andet ramme om en række anonyme grupper: ACA, AA, CA. Som anonymt fællesskab uden medlemsregistrering, er der udsving i vores økonomiske formåen. Derfor bidrager det i høj grad til mødets tryghed og stabilitet at Hyltebjerggård tilbyder os husly for en symbolsk betaling, så vores fokus kan være på at dele erfaring, styrke og håb med hinanden, uanset om fremmødet er lille eller større. Pia H., ACA-møde tirsdag, Hyltebjerggård. (ACA - Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier) Formidling af frivilligt arbejde I 2014 har 272 personer henvendt sig til frivilligcentrene for at få hjælp til at finde et sted at blive frivillig. Frivilligcentrene formidler frivilligt arbejde på mange forskellige måde. Dels holder vi oplæg på skoler, institutioner og til frivillighedsevents, hvor vi kommer i tale med mennesker, som gerne vil høre om mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Dels tager vi imod de mange forskellige mennesker, der henvender sig i frivilligcentrene. Formidlingen tilpasses den enkelte borgers behov således, at alle får den hjælp de har brug for i forsøget på at finde det helt rigtige frivillige arbejde. Hyltebjerggård har udlånt lokaler 624 gange i Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken har afholdt 25 synliggørelsesaktiviteter i Rådgivning af foreninger En af de kerneydelser, som frivilligcentrene tilbyder, er rådgivning af foreninger og borgere. Vi støtter i forbindelse med ideudvikling, fundraising, synliggørelse, rekruttering af frivillige, frivilligpleje, mm. og bidrager således til, at det bliver nemt at opstarte og videreudvikle en idé, et projekt eller en forening. Frivilligcenter SR-Bistand har afholdt 62 rådgivningsmøder med borgere og foreninger i Tallene viser de samlede aktiviteter for frivilligcentrene i København Synliggørelse af frivillighed Frivillig fredag, lokale arrangementer og foreningsdage. frivilligcentrene arrangerer årligt en lang række aktiviteter med det formål at synliggøre det frivillige arbejde. I 2014 afholdt frivilligcentrene i København 133 synliggørende aktiviteter. Frivilligcenter EnergCenter Voldparken har for eksempel medvirket til afholdelse af et frivilligt økologisk folkekøkken med over 180 gæster pr. gang. Den nationale frivillighedsdag Frivillig fredag afholdes den sidste fredag i september hvert år. Dagen markerer og anerkender frivillighed og er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. I 2014 var EnergiCenter Voldparken, som frivilligcentret indgår i, nomineret til Årets Partnerskabspris Frivilligcenter Amager har afholdt 10 kurser og netværksarrangementer i Kurser og netværk Frivilligcentrene er stedet hvor foreninger, projekter, borgere, institutioner og kommunale medarbejdere mødes for at blive klogere på frivilligheden, finde nye samarbejdspartnere og dele erfaringer på tværs. Der blev i 2014 afholdt kurser og netværksarrangementer omkring vidt forskellige emner som fundraising, åben skole, idéudvikling, bestyrelsens ansvar, konflikthåndtering, motivation af frivillige, inklusion, samskabelse og kulturmøde. Arrangementerne er med til at skabe større sammenhængskraft, mere innovation og stærkere dynamik i lokalsamfundet.

7 11 12 På EnergiCenter Voldparken har lokale frivillige stiftet Aktivitetsforeningen. Foreningen vil gøre det let for frivillige at starte aktiviteter. Det skal være hurtigt, nemt og sjovt for frivillige i Brønshøj-Husum at komme i gang med nye aktiviteter. Frivillige der vil starte en aktivitet kan komme ind fra gaden med en idé og starte op i et lokale på EnergiCenter Voldparken næste dag. I Aktivitetsforeningen melder hvert enkelt medlem sig ind under foreningen. Den enkelte aktivitet fungerer som et Aktivitetsforeningen på EnergiCenter Voldparken Det skal være sjovt at være frivillig hold under Aktivitetsforeningen. Dermed undgår medlemmerne vedtægter, regnskaber og andre administrative procedurer, der kan være barrierer for at starte nye initiativer. I Aktivitetsforeningen samles vi om aktiviteter. Det skal være sjovt. Vi skelner ikke mellem om de er ensomme ældre, har en depression eller på anden vis er kategoriseret som socialt udsat. Hos os er de medlemmer. Vi står med åbne arme for alle, der er klar til at gøre en frivillig indsats. Fokus er vores mange spændende aktiviteter, siger bestyrelsesmedlem i Aktivitetsforeningen, Boliana Thomsen. Tid til sjov Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken støtter bestyrelsen i Aktivitetsforeningen, blandt andet gennem rådgivning, kurser og hjælp til administrative opgaver som kan være bøvlede for frivillige. I samarbejde skabes rammer for de frivillige i Aktivitetsforeningen, så de har tid til det der er sjovt og giver mening. Aktivitetsforeningen har 12 faste ugentlige aktiviteter med gymnastik, Vi skelner ikke mellem om de er ensomme ældre, har en depression eller på anden vis er kategoriseret som socialt udsat. Hos os er de medlemmer fodbold, sang, dans, lektiecafé m.m. Derudover har de startet et økologisk folkekøkken, der på en sæson har samlet over spisende gæster fra lokalområdet. For nogle af holdene under Aktivitetsforeningen gælder det, at de med tiden har vokset sig store og stiftet deres egen forening. Boliana har, foruden at være aktiv i bestyrelsen, et afspændingshold i Aktivitetsforeningen. Her er der både velfungerende borgere og psykisk sårbare unge. Deltagerne glæder sig hver gang til at komme til afspænding. Min fornemmelse er, at det i lige så høj grad handler om at komme ud blandt andre borgere og være en del af et fællesskab. Vores erfaring er, at når vi samles omkring en aktivitet, som gør folk glade, så kommer de igen næste gang. Og når de kommer igen begynder de langsomt at tage medejerskab over vores aktivitet og medvirke til at løfte frivillige opgaver. Aktivitetsforeningen samler på tværs Indtil videre har en bred gruppe af frivillige med vidt forskellig baggrund startet nye aktiviteter under Aktivitetsforeningen. Der er ældre, unge og børnefamilier med både ressourcestærk og ressourcesvag baggrund. De mødes alle på tværs af forskellige baggrund. Og selvom udgangspunktet ikke er socialt arbejde, har det i flere tilfælde vist sig at være en underliggende effekt ved flere af aktiviteterne i Aktivitetsforeningen. Vi har ikke nogen socialt udsatte i Aktivitetsforeningen, i den forstand. Vi har en masse børn, unge og ældre som er med i et fællesskab omkring fælles spilleregler, hvad enten de går til rap, møder, håndbold, backgammon og patchwork og som mødes i vores folkekøkken. Vi er alle med til at løfte i flok. Og vi ved, at de alle sammen går herfra med et smil på læben og det er den bedste sociale indsats, som vi kan lave, siger Lars Søndergaard, formand for Aktivitetsforeningen.

8 14 14 Én indgang Nyt tilbud for sårbare borgere i Nordvest og Bispebjerg FriNoVa henvender sig til mennesker med psykisk sårbarhed i alderen 18-35, samt deres pårørende og netværk. Projektet startede i januar 2014 og løber foreløbig til slutningen af Samarbejdspartnere: Forebyggelsescenter Nørrebro, Hjemmevejlederne, VIVIL jobformidling for sindslidende, Bedre psykiatri, en forening for pårørende, Vendepunktet LAP og Frivilligcenter SR-Bistand. Det kan være mere end vanskeligt at manøvrere i den store organisation Københavns Kommune, og særdeles vanskeligt for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelser. Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest har i samarbejdet med Frivilligcenter SR-Bistand etableret FriNoVa. Et tilbud, der skal gøre det nemmere for psykisk sårbare at være borgere i København. Den rette hjælp på rette tid Det er målet for FriNoVa, at målgruppen ikke skal rende fra Herodes til Pilatus i det kommunale system. - FriNoVa arbejder på tværs af forvaltningerne i kommunen, med Region Hovedstaden og sammen med frivillige organisationer for at hjælpe borgeren bedst og hurtigst muligt, fortæller Camilla Roed Simpson, projektleder i FriNoVa. Den rette hjælp på rette tid har mange fordele. Den kan her og nu forhindre en forværring af borgernes situation, på kort sigt forbedre deres hverdag og endelig forebygge fremtidige tilbagefald. Målet er i sidste ende at give brugerne udfoldelsesmuligheder, der skal hjælpe dem med at få det ønskede liv. Konceptet bag FriNoVa er at kunne tilbyde én indgang. Altså ét sted hvor borgeren kan henvende sig for at få rådgivning, støtte og vejledning i at få de mest relevante tilbud i det offentlige hjælpesystem og i det lokale civilsamfund. Tilbuddet kræver involvering af mange lokale aktører, og netop de mange aktører med hver deres ekspertise inden for et specifikt fagområde, er Frivilligcenter SR-Bistand har været aktiv deltager i tilblivelsen af FriNoVa. en styrke ved FriNoVa. Frivillige med brugerbaggrund Frivilligcenter SR-Bistand har været aktiv deltager i tilblivelsen af FriNoVa, og har nu et samarbejde, hvor frivilligcentrets frivillige socialrådgiver og jurist kommer ud til FriNoVa én dag hver anden uge. Samarbejdet vil blive udbygget løbende, når behovet for andre af Frivilligcenter SR-Bistands tilbud bliver efterspurgt. Derudover får FriNoVa konsulentbistant og sparring i forhold til organisering af de frivillige i projektet. - Frivilligcenter SR-Bistand blev inviteret af FriNoVa til at være med til at forme FriNoVa i foråret, og vi var ikke i tvivl om, at vi skulle være med. En væsentlig del af konceptet er, at brugerne skal møde frivillige, der selv har brugerbaggrund, og derfor kan hjælpe med at finde de rigtige tilbud på baggrund af egen erfaring, fortæller Lenette Ea Vacher, centerleder i Frivilligcenter SR-Bistand, og fortsætter, Konceptet én indgang er genialt. Det er der brug for. Et af Frivilligcenter SR-Bistands formål er at fremme frivilligheden, og derfor er det naturligt for frivilligcentret at støtte op omkring et projekt som FriNoVa, der primært skal drives af frivillige. Det, at det er frivillige med brugerbaggrund, er kun en ekstra motivation for frivilligcentret, da vi i 2015 gerne vil sætte større fokus på at få denne gruppe til at lave mere frivilligt arbejde. - Vi indgik et samarbejde med Frivilligcenter SR-Bistand, da de ud over at kunne tilbyde vores brugere rådgivning af social og juridisk karakter, kan rådgive os i arbejdet med frivillige, og i særdeleshed med frivillige med brugerbaggrund, fortæller Camilla Roed Simpson.

9 15 Deltagelse for alle Artiklerne i denne årsberetning viser eksempler på hvordan frivilligcentrene i København skaber udfoldelsesmuligheder for udsatte borgere. Adgangen til lokale fællesskaber styrkes af frivilligcentrene, hvilket skaber værdi på såvel borger- som samfundsniveau. Som det fremgår af denne årsberetning arbejder frivilligcentrene i København med et bredt frivillighedsbegreb, hvori alle borgers ressourcer tillægges værdi. Der er tale om strategisk prioriterede indsatser, som kræver et økonomisk grundlag, godt lokalkendskab og en faglig indsigt i hvordan frivillighed og engagement understøttes på relevante måder. Frivillighedsundersøgelsen som er udkommet i 2014 viser blandt andet, at andelen af borgere som udfører frivilligt arbejde i stigende grad udgøres af højt uddannede med fuldtidsbeskæftigelse og relativ stor indkomst. Med udgangspunkt i denne skævridning har Frivilligrådet opfordret det danske foreningsliv til at se udsatte borgere som en frivillig ressource, der blandt andet skaber værdi for borgere i lignende livssituationer. I frivilligcentrene ønsker vi at støtte op om dette fokus og vil også i fremtiden gøre det nemt for borgere med vidt forskellige baggrund at deltage i frivilligt arbejde, udvise engagement og blive en del af et fællesskab.

10 Daghøjskolens frivilligkorps er i løbet af de seneste syv år vokset fra 38 frivillige til 70 frivillige, og denne udvikling skyldes i høj grad vores samarbejde med frivilligcentret. Desuden har vi stor glæde af de foredragsaftener og seminarer, som frivilligcentret afholder for de frivillige. - Jeanne Christoffersen, Leder af Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister

11 Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken Kobbelvænget 65, st Brønshøj T: E: Aktivitets- og frivilligcenter Hyltebjerggård Linde Allé Vanløse T: E: Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N. T: E: Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Lyrskovgade 4, 2. sal København V T: E: Frivilligcenter Amager Sundholmsvej København S T: E:

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Tilstede: Rikke Posborg (Formand, Settlementets Rådgivning), Bent Johansen (Ældresagen),

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark!

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! BAGGRUND Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! I Danmark arbejder vi for, at skabe nye rammer og metoder

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Politik for borgerinddragelse med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker, at denne politik skal være retningsgivende for udviklingen af tilbud

Læs mere

De frivillige og velfærdsstaten

De frivillige og velfærdsstaten De frivillige og velfærdsstaten - Hvordan skal og kan det frivillige arbejde bidrage til trygheden? 13. oktober 2011 Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København Konferencen er arrangeret i samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere