Fem lokale historier. fodspor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem lokale historier. fodspor"

Transkript

1 Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014

2 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af et fællesskab. Det skaber værdi for den enkelte og bidrager til et inkluderende samfund. Frivilligcentrene i København har valgt at årsberetningen i 2014 skal fokusere på, hvordan frivilligcentrene bidrager til at der skabes lokale udfoldelsesmuligheder for udsatte borgere. Øget tilgængelighed til civilsamfundets fællesskaber understøtter den enkelte borgers trivsel og kan på samme tid sikre en bred mangfoldig deltagelse i løsningen af samfundets udfordringer. Frivilligcentrene er samlingspunkt for civilsamfundsaktiviteter i lokalområderne. Vi samarbejder med mange forskellige aktører om at udvikle nye, lokale og innovative tiltag og vi understøtter ligeværdige samarbejdsrelationer på tværs af sektorer. Derfor er frivilligcentrene den legitime partner, som ved hjælp af netværk og indsigt kan være med til at skabe en sammenhængende indsats til gavn for lokalområdernes udsatte borgere. Årsberetningen giver med fem lokale historier indblik i frivilligcentrenes forskellige indsatser. Den indeholder desuden en opgørelse af vores samlede aktiviteter i Flere af årsberetningens historier viser eksempler på, hvordan lokalt tværgående samarbejde bruges til at engagere forskellige mennesker i frivilligt arbejde og lokalsamfundets fællesskaber. Rigtig god læsning Vi har lokaler på frivilligcentret til vores materialer og til afholdelse af vores netværksmøder. Det understøtter vores arbejde med kvalitetsstrik til væresteder, krisecentre, nat og dagcaféer og til hjemløse. Tove Henriksen, De Urokkelige Strikkere

3 03 04 Fra bruger til frivillig på Vesterbro Første skridt på vejen Jeg har fået troen på mig selv igen. Så enkelt formulerede Helle Axelsen det, da hun blev spurgt om, hvad hun har fået ud af at være frivillig. Meget er sket siden Helle i januar 2014 sad og græd i mødelokalet på Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby. Arbejdsrelateret stress og manglende tro på egne evner havde slået benene væk under den 58-årige forhenværende plejehjemsmedarbejder. Heldigvis skulle 2014 vise sig at blive året, hvor Helle fik sit gode humør igen. En ændret selvopfattelse Frivilligcentret har oplevet et stigende antal henvendelser fra borgere som Helle, der på trods af forskellige personlige udfordringer ønsker at yde en frivillig indsats, som har en positiv betydning for andre. Derfor har frivilligcentret haft fokus på at hjælpe psykisk sårbare mennesker i gang med frivilligt arbejde igennem projektet Det første skridt. En række borgere med vidt forskellige baggrunde og udfordringer er blevet matchet med lokale frivillige foreninger. Helle er en af dem, og det har ændret hendes forståelse af sig selv fra modtager til giver. Muligheden for at bruge sine kompetencer og være en del af et fællesskab i en frivillig forening har ændret hendes selvopfattelse. Og den spirende tro på, at hun er mere og andet end udsat har udgjort det første skridt på vejen mod bedring. Men nu tænker jeg mere; jeg forsøger, jeg tør godt og jeg kan godt. Helles første skridt Helle var bange for, at de kommende udfordringer ville give et tilbagefald. Men hun fik fortalt hvad hun gerne ville lave og hvilke forventninger hun havde til den forening, som hun potentielt skulle være frivillig i. Frivilligcentret brugte kendskabet til de lokale foreningers aktiviteter og arbejdsområder til at finde et sted, hvor Helle kunne bidrage med sine kompetencer. Hun blev matchet med Samvirkende Menighedsplejere i Valby, hvor hun siden har fungeret som besøgsven og løbende har fået tildelt flere ansvarsposter. - Min motivation for at komme i gang var stor, men samtidig så godt pakket ind, for jeg troede ikke på mig selv. Men nu tænker jeg mere; jeg forsøger, jeg tør godt og jeg kan godt. Forløbet har givet Helle troen på egne evner tilbage. Helle har ovenikøbet mod på nye udfordringer og er derfor i færd med at uddanne sig til frivillig ambassadør i den landsdækkende kampagne En af os som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom. Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby har udgivet et metodehæfte til foreninger, som ønsker at arbejde med psykisk sårbare som frivillige. Kontakt frivilligcentret, hvis du gerne vil have et eksemplar tilsendt.

4 14 06 Mødestedet på Hyltebjerggård Fællesskab i Vanløse for alle Mødestedet skal fungere som et værn mod ensomhed og social udstødelse Jeg vil gerne arbejde et sted, hvor det handler om menneskelige relationer, og hvor jeg har mulighed for at gøre en forskel i kraft af den jeg er. Et arbejde, som ikke er påtvunget krav af en myndighed, men giver mening både på et menneskeligt og et personligt plan, fortæller 51-årige Lars. Hans største ønske for sit job er, at komme i en aktivering, hvor han kan se et godt formål med sit arbejde. Lars hører ad omveje om aktivitets- og frivilligcenter Hyltebjerggård i Vanløse, og at man her er i færd med opstarten af et nyt værested i et samarbejde mellem Hyltebjerggård og Vanløse Lokaludvalg. Lystfiskerforeningen Søhesten Mødestedet skal fungere som et værn mod ensomhed og social udstødelse, og Lars praktik er koncentreret omkring etableringen af stedet og selve opstarten. Herudover arbejder Lars andre steder på Hyltebjerggård, lige fra at hjælpe de unge på kollegiet til at løse problemer i caféen på Hyltebjerggård. En dag kommer een fra hjemmeplejen og spørger om Mødestedet kan arrangere fisketure, der kan engagere de mænd, som sidder hjemme i sofaen og måske trænger til et indspark og nyt fællesskab. Den ligger lige til højrebenet, for Lars er passioneret lystfisker, og sammen med personalet på Hyltebjerggård får han hurtigt etableret Lystfiskerforeningen Søhesten. Metoden er først at arrangere en billig kuttertur på havet. Lars er tovholder på dagen og sørger for, at alle mand får en super tur og kommer godt i land. På turen får alle information om den nyetablerede forening. Foreningen har i dag 16 medlemmer og fast program med månedlige fisketure. Når man gør en forskel Til spørgsmålet om hvordan man kan gøre en forskel for andre mennesker, svarer Lars. Det handler om at skabe nogle gode tilbud for folk, som de har lyst til at være med omkring, og nogle hyggelige og trygge rammer, som man kan lide at være i. Så man giver folk nye muligheder, så de ikke bare sidder derhjemme og drikker øl og ser fjernsyn dagen lang. At man giver folk mulighed for at mødes på kryds og tværs, så man får glæde af hinanden. Lars oplevelse af forløbet omkring sin praktik i Mødestedet nu nogle måneder senere er, at der allerede er sket mange nye tiltag på stedet med bl.a. engelsk samtalegruppe, mindfulness og ungedag og han siger Hvor er der sket meget. Mødestedet er et sted i udvikling. Mine to børn er den største gave i livet Lars er 51 år og blev misbruger allerede som ung teenager. Jeg har haft mange skiftende jobs og pladser og jeg har aldrig kunnet fastholde særligt meget. Første gang jeg er fuld, er jeg 12 år, og siden hen udvikler det sig til alt muligt andet. De sidste seks år er jeg også på heroin. Ja, helt paradoksalt, da jeg bliver far, bliver jeg også heroinmisbruger. Og selvom heroinen er forfærdelig, er det nok også det, der får mig til at stoppe med det hele. For jeg ønskede at være en ansvarsfuld far, siger Lars, som nu har været stof- og alkoholfri i fem år og otte måneder. Mine to børn er den største gave i livet. Lars er fortsat som frivillig på Mødestedet og er nu næstformand i fiskeriforeningen, desuden er Lars efter endt praktik på Hyltebjerggård i gang med en uddannelse som misbrugsrådgiver.

5 07 08 Netværkssaloner på Amager Samarbejdsplatform for inklusionen af socialt udsatte Frivilligcenter Amager arrangerede to netværkssaloner i 2014 for at skabe opmærksomhed omkring udsatte voksne borgere og øge mulighederne for samarbejde mellem de lokale aktører som arbejder med denne målgruppe. Baggrunden for initiativet var at der på Amager er velfungerende netværk omkring børn, unge og ældre, mens netop socialt udsatte og isolerede voksne er et område, hvor der mangler en tværgående platform for civile organisationer og offentlige institutioner. Til hver netværkssalon var der inviteret en oplægsholder med særlig indsigt i området for at sætte gang i debat og tanker hos deltagerne. Samskabelse er vejen frem for bedre løsninger Ved den første salon var det den sociale entreprenør Erik Thorsted, der talte om hvordan vi sammen kan løfte de helt store udfordringer i vores samfund: Der er milliarder at spare, viser både CBS og svenske beregninger. Og en masse livskvalitet at forbedre, hvis frivillige organisationer, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv går sammen i løsninger, der skal skabe mere velfærd. Erik Thorsted har som direktør i Fonden for Socialt Ansvar selv vist vejen gennem projekter som Natteravnene, Bydelsmødrene og senest Familieiværksætterne. Ved den anden salon var det psykiater og forkæmper for socialt udstødte Preben Brandt, der talte om den sociale ulighed i en moderne storby som København: Samfundet og især storbyerne splittes i stigende grad op. Mennesker, der lever med tunge sociale problemer, skubbes væk fra visse områder og bliver dermed ikke bare socialt, men også fysisk marginaliserede. Han lagde samtidig op til diskussion af hvordan vi udnytter hinandens ressourcer bedre. Møde på tværs af fagligheder Deltagerne til netværkssalonerne kom fra kommunale enheder, kirkelige organisationer, foreninger, projekter og private virksomheder. Fælles for dem var at de enten arbejder direkte med eller har interesse i målgruppen udsatte voksne. Begge saloner gav muligheder for spørgsmål, debat og netværk. Det viste sig hurtigt at den sammensatte deltagergruppe havde forskellige indgangsvinkler og erfaringer, som både kunne bidrage til og nuancere debatten. Der blev især diskuteret, hvordan man kan øge kendskabet til hinandens arbejde, undgå at pege fingre af hinandens fagligheder og i stedet få arbejdet for det fælles mål. Den sidste halve time af hver netværkssalon var afsat til tapas og lidt rødvin. Og her blev der udvekslet flere synspunkter, idéer og kontaktoplysninger. Sisse Thomsen, projektansvarlig hos Lejerbo Amager udtaler: Jeg deltog i netværkssalonen med Preben Brandt, og finder konceptet yderst vigtigt og relevant for vores faglighed og netværk på tværs. Netværkssalonen forstærker fremtidigt samarbejde og netværk på tværs af sociale projekter og faglige profiler. Hvilket jeg på sigt mener, kan skabe fuldt udbytte af kompetencer, faglighed og sociale indsatser. Frivilligcentrene ser det netop som en vigtig opgave at danne netværk, så lokale aktører bliver opmærksom på hinandens tilbud og der dermed skabes bedre muligheder for samarbejde og bedre udfoldelsesmuligheder for de socialt udsatte grupper. Inklusion på dagsordenen Der planlægges nye netværkssaloner om socialt udsatte voksne i 2015 og det er tanken at der på sigt etableres et egentligt netværk som kan bruges til oplysning om hinandens arbejde, erfaringsudveksling og samarbejde. Det er målet at få samskabelse og inklusion på dagsordenen og at der fra netværket vokser nye initiativer som frivilligcentret kan være med til at facilitere.

6 2014 i tal Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/Valby har hjulpet 137 borgere med at finde et frivilligt arbejde i Lokaleudlån 19 lokaleudlån om dagen eller 6916 på ét år betyder at foreninger og borgere har faste rammer og et tilholdssted til afvikling af aktiviteter, møder og netværksarrangementer. Hyltebjerggård danner blandt andet ramme om en række anonyme grupper: ACA, AA, CA. Som anonymt fællesskab uden medlemsregistrering, er der udsving i vores økonomiske formåen. Derfor bidrager det i høj grad til mødets tryghed og stabilitet at Hyltebjerggård tilbyder os husly for en symbolsk betaling, så vores fokus kan være på at dele erfaring, styrke og håb med hinanden, uanset om fremmødet er lille eller større. Pia H., ACA-møde tirsdag, Hyltebjerggård. (ACA - Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier) Formidling af frivilligt arbejde I 2014 har 272 personer henvendt sig til frivilligcentrene for at få hjælp til at finde et sted at blive frivillig. Frivilligcentrene formidler frivilligt arbejde på mange forskellige måde. Dels holder vi oplæg på skoler, institutioner og til frivillighedsevents, hvor vi kommer i tale med mennesker, som gerne vil høre om mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Dels tager vi imod de mange forskellige mennesker, der henvender sig i frivilligcentrene. Formidlingen tilpasses den enkelte borgers behov således, at alle får den hjælp de har brug for i forsøget på at finde det helt rigtige frivillige arbejde. Hyltebjerggård har udlånt lokaler 624 gange i Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken har afholdt 25 synliggørelsesaktiviteter i Rådgivning af foreninger En af de kerneydelser, som frivilligcentrene tilbyder, er rådgivning af foreninger og borgere. Vi støtter i forbindelse med ideudvikling, fundraising, synliggørelse, rekruttering af frivillige, frivilligpleje, mm. og bidrager således til, at det bliver nemt at opstarte og videreudvikle en idé, et projekt eller en forening. Frivilligcenter SR-Bistand har afholdt 62 rådgivningsmøder med borgere og foreninger i Tallene viser de samlede aktiviteter for frivilligcentrene i København Synliggørelse af frivillighed Frivillig fredag, lokale arrangementer og foreningsdage. frivilligcentrene arrangerer årligt en lang række aktiviteter med det formål at synliggøre det frivillige arbejde. I 2014 afholdt frivilligcentrene i København 133 synliggørende aktiviteter. Frivilligcenter EnergCenter Voldparken har for eksempel medvirket til afholdelse af et frivilligt økologisk folkekøkken med over 180 gæster pr. gang. Den nationale frivillighedsdag Frivillig fredag afholdes den sidste fredag i september hvert år. Dagen markerer og anerkender frivillighed og er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. I 2014 var EnergiCenter Voldparken, som frivilligcentret indgår i, nomineret til Årets Partnerskabspris Frivilligcenter Amager har afholdt 10 kurser og netværksarrangementer i Kurser og netværk Frivilligcentrene er stedet hvor foreninger, projekter, borgere, institutioner og kommunale medarbejdere mødes for at blive klogere på frivilligheden, finde nye samarbejdspartnere og dele erfaringer på tværs. Der blev i 2014 afholdt kurser og netværksarrangementer omkring vidt forskellige emner som fundraising, åben skole, idéudvikling, bestyrelsens ansvar, konflikthåndtering, motivation af frivillige, inklusion, samskabelse og kulturmøde. Arrangementerne er med til at skabe større sammenhængskraft, mere innovation og stærkere dynamik i lokalsamfundet.

7 11 12 På EnergiCenter Voldparken har lokale frivillige stiftet Aktivitetsforeningen. Foreningen vil gøre det let for frivillige at starte aktiviteter. Det skal være hurtigt, nemt og sjovt for frivillige i Brønshøj-Husum at komme i gang med nye aktiviteter. Frivillige der vil starte en aktivitet kan komme ind fra gaden med en idé og starte op i et lokale på EnergiCenter Voldparken næste dag. I Aktivitetsforeningen melder hvert enkelt medlem sig ind under foreningen. Den enkelte aktivitet fungerer som et Aktivitetsforeningen på EnergiCenter Voldparken Det skal være sjovt at være frivillig hold under Aktivitetsforeningen. Dermed undgår medlemmerne vedtægter, regnskaber og andre administrative procedurer, der kan være barrierer for at starte nye initiativer. I Aktivitetsforeningen samles vi om aktiviteter. Det skal være sjovt. Vi skelner ikke mellem om de er ensomme ældre, har en depression eller på anden vis er kategoriseret som socialt udsat. Hos os er de medlemmer. Vi står med åbne arme for alle, der er klar til at gøre en frivillig indsats. Fokus er vores mange spændende aktiviteter, siger bestyrelsesmedlem i Aktivitetsforeningen, Boliana Thomsen. Tid til sjov Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken støtter bestyrelsen i Aktivitetsforeningen, blandt andet gennem rådgivning, kurser og hjælp til administrative opgaver som kan være bøvlede for frivillige. I samarbejde skabes rammer for de frivillige i Aktivitetsforeningen, så de har tid til det der er sjovt og giver mening. Aktivitetsforeningen har 12 faste ugentlige aktiviteter med gymnastik, Vi skelner ikke mellem om de er ensomme ældre, har en depression eller på anden vis er kategoriseret som socialt udsat. Hos os er de medlemmer fodbold, sang, dans, lektiecafé m.m. Derudover har de startet et økologisk folkekøkken, der på en sæson har samlet over spisende gæster fra lokalområdet. For nogle af holdene under Aktivitetsforeningen gælder det, at de med tiden har vokset sig store og stiftet deres egen forening. Boliana har, foruden at være aktiv i bestyrelsen, et afspændingshold i Aktivitetsforeningen. Her er der både velfungerende borgere og psykisk sårbare unge. Deltagerne glæder sig hver gang til at komme til afspænding. Min fornemmelse er, at det i lige så høj grad handler om at komme ud blandt andre borgere og være en del af et fællesskab. Vores erfaring er, at når vi samles omkring en aktivitet, som gør folk glade, så kommer de igen næste gang. Og når de kommer igen begynder de langsomt at tage medejerskab over vores aktivitet og medvirke til at løfte frivillige opgaver. Aktivitetsforeningen samler på tværs Indtil videre har en bred gruppe af frivillige med vidt forskellig baggrund startet nye aktiviteter under Aktivitetsforeningen. Der er ældre, unge og børnefamilier med både ressourcestærk og ressourcesvag baggrund. De mødes alle på tværs af forskellige baggrund. Og selvom udgangspunktet ikke er socialt arbejde, har det i flere tilfælde vist sig at være en underliggende effekt ved flere af aktiviteterne i Aktivitetsforeningen. Vi har ikke nogen socialt udsatte i Aktivitetsforeningen, i den forstand. Vi har en masse børn, unge og ældre som er med i et fællesskab omkring fælles spilleregler, hvad enten de går til rap, møder, håndbold, backgammon og patchwork og som mødes i vores folkekøkken. Vi er alle med til at løfte i flok. Og vi ved, at de alle sammen går herfra med et smil på læben og det er den bedste sociale indsats, som vi kan lave, siger Lars Søndergaard, formand for Aktivitetsforeningen.

8 14 14 Én indgang Nyt tilbud for sårbare borgere i Nordvest og Bispebjerg FriNoVa henvender sig til mennesker med psykisk sårbarhed i alderen 18-35, samt deres pårørende og netværk. Projektet startede i januar 2014 og løber foreløbig til slutningen af Samarbejdspartnere: Forebyggelsescenter Nørrebro, Hjemmevejlederne, VIVIL jobformidling for sindslidende, Bedre psykiatri, en forening for pårørende, Vendepunktet LAP og Frivilligcenter SR-Bistand. Det kan være mere end vanskeligt at manøvrere i den store organisation Københavns Kommune, og særdeles vanskeligt for mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelser. Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest har i samarbejdet med Frivilligcenter SR-Bistand etableret FriNoVa. Et tilbud, der skal gøre det nemmere for psykisk sårbare at være borgere i København. Den rette hjælp på rette tid Det er målet for FriNoVa, at målgruppen ikke skal rende fra Herodes til Pilatus i det kommunale system. - FriNoVa arbejder på tværs af forvaltningerne i kommunen, med Region Hovedstaden og sammen med frivillige organisationer for at hjælpe borgeren bedst og hurtigst muligt, fortæller Camilla Roed Simpson, projektleder i FriNoVa. Den rette hjælp på rette tid har mange fordele. Den kan her og nu forhindre en forværring af borgernes situation, på kort sigt forbedre deres hverdag og endelig forebygge fremtidige tilbagefald. Målet er i sidste ende at give brugerne udfoldelsesmuligheder, der skal hjælpe dem med at få det ønskede liv. Konceptet bag FriNoVa er at kunne tilbyde én indgang. Altså ét sted hvor borgeren kan henvende sig for at få rådgivning, støtte og vejledning i at få de mest relevante tilbud i det offentlige hjælpesystem og i det lokale civilsamfund. Tilbuddet kræver involvering af mange lokale aktører, og netop de mange aktører med hver deres ekspertise inden for et specifikt fagområde, er Frivilligcenter SR-Bistand har været aktiv deltager i tilblivelsen af FriNoVa. en styrke ved FriNoVa. Frivillige med brugerbaggrund Frivilligcenter SR-Bistand har været aktiv deltager i tilblivelsen af FriNoVa, og har nu et samarbejde, hvor frivilligcentrets frivillige socialrådgiver og jurist kommer ud til FriNoVa én dag hver anden uge. Samarbejdet vil blive udbygget løbende, når behovet for andre af Frivilligcenter SR-Bistands tilbud bliver efterspurgt. Derudover får FriNoVa konsulentbistant og sparring i forhold til organisering af de frivillige i projektet. - Frivilligcenter SR-Bistand blev inviteret af FriNoVa til at være med til at forme FriNoVa i foråret, og vi var ikke i tvivl om, at vi skulle være med. En væsentlig del af konceptet er, at brugerne skal møde frivillige, der selv har brugerbaggrund, og derfor kan hjælpe med at finde de rigtige tilbud på baggrund af egen erfaring, fortæller Lenette Ea Vacher, centerleder i Frivilligcenter SR-Bistand, og fortsætter, Konceptet én indgang er genialt. Det er der brug for. Et af Frivilligcenter SR-Bistands formål er at fremme frivilligheden, og derfor er det naturligt for frivilligcentret at støtte op omkring et projekt som FriNoVa, der primært skal drives af frivillige. Det, at det er frivillige med brugerbaggrund, er kun en ekstra motivation for frivilligcentret, da vi i 2015 gerne vil sætte større fokus på at få denne gruppe til at lave mere frivilligt arbejde. - Vi indgik et samarbejde med Frivilligcenter SR-Bistand, da de ud over at kunne tilbyde vores brugere rådgivning af social og juridisk karakter, kan rådgive os i arbejdet med frivillige, og i særdeleshed med frivillige med brugerbaggrund, fortæller Camilla Roed Simpson.

9 15 Deltagelse for alle Artiklerne i denne årsberetning viser eksempler på hvordan frivilligcentrene i København skaber udfoldelsesmuligheder for udsatte borgere. Adgangen til lokale fællesskaber styrkes af frivilligcentrene, hvilket skaber værdi på såvel borger- som samfundsniveau. Som det fremgår af denne årsberetning arbejder frivilligcentrene i København med et bredt frivillighedsbegreb, hvori alle borgers ressourcer tillægges værdi. Der er tale om strategisk prioriterede indsatser, som kræver et økonomisk grundlag, godt lokalkendskab og en faglig indsigt i hvordan frivillighed og engagement understøttes på relevante måder. Frivillighedsundersøgelsen som er udkommet i 2014 viser blandt andet, at andelen af borgere som udfører frivilligt arbejde i stigende grad udgøres af højt uddannede med fuldtidsbeskæftigelse og relativ stor indkomst. Med udgangspunkt i denne skævridning har Frivilligrådet opfordret det danske foreningsliv til at se udsatte borgere som en frivillig ressource, der blandt andet skaber værdi for borgere i lignende livssituationer. I frivilligcentrene ønsker vi at støtte op om dette fokus og vil også i fremtiden gøre det nemt for borgere med vidt forskellige baggrund at deltage i frivilligt arbejde, udvise engagement og blive en del af et fællesskab.

10 Daghøjskolens frivilligkorps er i løbet af de seneste syv år vokset fra 38 frivillige til 70 frivillige, og denne udvikling skyldes i høj grad vores samarbejde med frivilligcentret. Desuden har vi stor glæde af de foredragsaftener og seminarer, som frivilligcentret afholder for de frivillige. - Jeanne Christoffersen, Leder af Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister

11 Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken Kobbelvænget 65, st Brønshøj T: E: Aktivitets- og frivilligcenter Hyltebjerggård Linde Allé Vanløse T: E: Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N. T: E: Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Lyrskovgade 4, 2. sal København V T: E: Frivilligcenter Amager Sundholmsvej København S T: E:

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Frivilligindsatsen Kurser & events

Frivilligindsatsen Kurser & events Frivilligindsatsen Kurser & events Andet halvår 2017 Fredag d. 18. august kl. 17-20 Fredagsbar med Frivilligindsatsen Tirsdag d. 5. september kl. 17-18 Samtalesalon om frivillighed og fællesskab i arbejdet

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Tilbud på Frivilligcenter i Københavns Kommune Krav Nabo Østerbro Hyltebjerggård Tilbyde lokal rådgivning til foreningsfolk og projektmagere

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Co-Creation

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Tilstede: Rikke Posborg (Formand, Settlementets Rådgivning), Bent Johansen (Ældresagen),

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde De frivillige peers Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde Ramme for oplægget i dag Det handler om at matche de frivillige peers med den ønskede

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Frivillige organisationer hvor kommer vi fra? 1849 går Danmark fra Enevælde til Folkestyre Grundloven 1849 er katalysator for frivillig foreningsdannelse 1850 Højskoler Forsamlingshuse

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere