Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Settlementet på Vesterbro www.settlementet.dk Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: 33 27 96 00 / 33 22 88 20"

Transkript

1 1

2 SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2014 Indhold Formandens beretning 2 Vesterbrobyggerne - en ny vej mod beskæftigelse 3 Det sociale sættes i spil i Café Sonja 5 Vesterbrobyggerne sætter Gang i Gaden 7 Design for en god sag i Heidi & Bjarne 9 Vesterbrobyggerne har en særlig plads i Settlementets Rådgivning 11 I Klub og Seniorafdelingen vil Marlis være afløser for Dronning Margrethe 13 Hvor er Sidegaden nu? 15 Lyngborgen i Settlementets Gadeklubber nu i teams 19 Organisationsdiagram 20 Ledelsesoversigt 21 Bestyrelsesoversigt 22 Regnskab Settlementet på Vesterbro LAYOUT CHRISTOFFER LINDHARDT Dybbølsgade MORE , ELLER 1721 København V. Tlf.: /

3 FORMANDENS BERETNING 2014 har i Settlementet været et travlt år fyldt med forandringer. Året har budt på udskiftninger på en række poster, blandt andet har undertegnede overtaget posten som bestyrelsesformand for Claus Pedersen, og forstander Jakob Tamsmark har forladt stillingen ved udgangen af 2014, da han fik nyt job i Københavns Kommune. Jakobs fratrædelse var til stor ærgrelse, da han har leveret et stort og vigtigt stykke arbejde gennem de seneste år. Siden Jakob fratrådte, har jeg fungeret som daglig leder i Settlementet. Det har været en god oplevelse og et godt udgangspunkt for mit virke som formand at få et dybere kendskab til Settlementets vigtige arbejde. Jeg har fået god indsigt og en endnu større respekt for de ansatte, for de frivillige og for vore engagerede brugere. Settlementet Lige nu venter vi alle på at det bliver 1. juni 2015, hvor Margrethe Wivel tiltræder som ny forstander i Settlementet. Margrethe har masser af relevant erfaring og et engagement der nok skal bringe Settlementet afgørende videre. Jeg glæder mig så meget til samarbejdet med hende. I bestyrelsen har vi i 2014 arbejdet med velkendte opgaver, som vedtægter, men også med udviklingsplaner for hele Settlementet i tæt samarbejde med ledelsen og sekretariatet, og vi har nøje fulgt Settlementets nye projekter og butikker. I Sidegaden blev 2014 året hvor Heidi & Bjarne åbnede. Børnetøjsbutikken på hjørnet af Istedgade er et spændende nyt tiltag, der med, for Settlementet, nye virkemidler skal tiltrække den stærke kundegruppe der i dag præger Vesterbro, og som vi skal huske, så også de kan lære om Settlementets vigtige sociale arbejde i bydelen. Herudover er der sket ændringer i Hva Så der i dag drives på frivillige kræfter alene, Café Sonja er midt i en stor udviklingsproces, og Gang i Gaden er frem til 2018 støttet af vigtige Satspuljemidler til projekt Fra socialt udsat til social netværker. Projekterne og udviklingen i Sidegaden er aldrig stillestående. Også i Dybbølsgade og i bestyrelsen har 2014 budt på ændringer; i Dybbølsgade arbejder vi med at få stablet et sekretariat på benene, der kan sikre sammenhæng og udvikling mellem Settlementets mange butikker og afdelinger, og i bestyrelsen arbejder vi med oprettelse og udvikling af en venskabsforening der skal sikre frie midler til Settlementets drift, samt en højere grad af styring efter årsplan, årshjul og fastlagte møder, samtidig med at vi skal sikre åbenhed, tydelighed og bevidsthed i alt hvad vi gør. Vesterbrobyggerme Når du nu læser dette årsskrift, vil du lægge mærke til et gennemgående tema, nemlig hvordan Projekt Vesterbrobyggerne er den gennemgående fortælling for alle afdelinger og butikkers rapport. Settlementet arbejder med Vesterbrobyggerne i alle afdelinger, for at sikre helheden i den enkelte borgers sag. Ofte er det for den enkelte ikke kun et spørgsmål om at kunne nærme sig arbejdsmarkedet og blive arbejdsparat, men også et spørgsmål om at få ryddet op i andre ting; fx gældsproblematikker, social isolation, angst, boligforhold etc. Det er dét vi kan i Settlementet, og dét som gør os vigtige år efter år nemlig den helhedsorienterede indsats, der sikrer fokus på det hele menneske. Alt godt! René la Cour Sell Bestyrelsesformand 2

4 VESTERBROBYGGERNE EN NY VEJ MOD BESKÆFTIGELSE Vesterbrobyggerne er et forsøg med lokal forankring af beskæftigelsesindsatser og et samarbejde med Københavns Kommune, der skal hjælpe udsatte borgere nærmere arbejdsmarkedet. Umiddelbart kan den lokale forankring af forløbet lyde som en mindre ting, men for den enkelte borger kan det være den forskel, der gør, at de magter at deltage i indsatsen og følge den til dørs hele vejen igennem. Rikke peger på, at Settlementet i kraft af sine mange aktiviteter i lokalområdet er en kendt størrelse og dermed kan opleves som et trygt sted. Der har i løbet af 2013 og 2014 været 63 borgere gennem forløbet. Sådan lyder det fra beskæftigelseschef i Settlementet, Rikke Baker, der er tovholder på projektet. Hun tvivler ikke på, at tilbud og hjælp, der er lokalforankret og med fokus på den enkelte borgers behov, kan gøre en vigtig forskel. Borgerne i Vesterbrobyggernes målgruppe har alle sammen andre problemer end ledighed. Ifølge Rikke Baker kan Settlementet med Vesterbrobyggerne tilbyde opgaver, som matcher den enkelte borgers behov. Det kan f.eks. være køkkenrelaterede opgaver i Café Sonja, det kan være mindre serviceopgaver, som Gang i Gaden brugerne udfører andre steder i Settlementet, eller det kan være særligt tilrettelagte praktikforløb som eksempelvis at passe og pleje træerne i Carlsberg Byen. De andre problemer er ofte en forhindring for, at man kommer ud af sin ledighed. Hvis man gerne vil løse et problem, så er et andet problem ofte en forhindring. Der er en grund til, at borgerne ikke kan få den relevante hjælp i det ordinære system. Det er komplekst og svært, fortæller Rikke og peger på, at en helhedsorienteret indsats derfor er vigtig. En helhedsorienteret indsats og lokalforankring betyder nærhed. Hvis man er i målgruppen for Vesterbrobyggerne og bor på Vesterbro, kan man få tilbudt forløbet i sit jobcenter. Det betyder noget, i forhold til hvis det var et helt fremmed sted ude på Amager. Det kan være enormt skræmmende, Vi arbejder empowerment-orienteret med alle vores borgere. Borgeren skal i løbet af deres forløb i højere grad blive i stand til at organisere eget liv. Der er således tale om en proces mod mere selvhjulpenhed og evne til at styre og kontrollere sit eget liv og egne ressourcer forklarer Rikke og peger på, at disse evner er noget, som for rigtig mange af borgerne skal opbygges over tid. 3

5 VESTERBROBYGGERNE Det sker blandt andet i samarbejde med Carlsberg Byen og Områdefornyelsen Vesterbro, som hjælper med at skaffe praktikpladser til Vesterbrobyggerne. I Carlsberg Byen ordner nogle haven, og i børnetøjsbutikken Hva Så bærer andre tøj og barnevogne ud på gaden hver morgen. Det er opgaver, som er overkommelige og kan udføres selvom borgeren ikke kan arbejde så mange timer om ugen forklarer Rikke. Rikke Baker pointerer, at et forløb i Vesterbrobyggerne for en del borgeres vedkommende kan bringe dem nærmere arbejdsmarkedet. For et mindre antal borgere er ordinært arbejde eller uddannelse det næste skridt, og for andre har Vesterbrobyggerne den funktion at bremse en social og økonomisk deroute. Vores mål er at tilbyde hver enkelt borger et forløb som er tilpasset hans eller hendes behov, og som i det omfang det er muligt inden for forsøgets rammer kan hjælpe borgeren til en positiv udvikling i retning af arbejdsmarkedet. Projekt Vesterbrobyggerne er støttet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune Udover Vesterbrobyggerne omfatter Settlementets beskæftigelse også Sidegaden som er et beskæftigelsestilbud, der har eksisteret siden 1986, og som omfatter fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Settlementets beskæftigelse omfatter ligeledes Projekt Sultana, som også arbejder helhedsorienteret med den enkelt borger. Projekt Sultana er rettet mod urdu-, tyrkisk- og arabisktalende kvinder. 4

6 I CAFé SONjA SÆTTES DET SOCIALE I SpIL Hvordan går man på arbejde? Det var for 54-årige Joan ukendt, indtil hun kom til Café Sonja i februar Joan havde ikke haft et arbejde i 34 år. Årsagen er, at hun lider af angst, Aspergers syndrom og depression. Jeg havde to dage til at starte med, men nu har jeg fem dage. Jeg har behov for at komme ud, for ellers lukker jeg mig inde derhjemme, siger hun. Ligesom Joan kan Vesterbrobyggerne ikke sættes i en firkantet kasse, der beskriver en formel for hvilke problemer borgerne har. Det mener Anne Østergaard, der er daglig leder af Café Sonja. Hun mener også, at det især er Vesterbrobyggernes komplekse baggrunde, som gør det svært for dem at tage og beholde et ordinært arbejde. Det skyldes, at borgerne har flere problemer på samme tid, hvilket kræver af en arbejdsplads, at opgaverne skal være gennemskuelige og være lige til at gå til. Man er der med den ressource, man kan være der med. Og det behøver ikke være det samme, som det de andre kan. Man tilegner sig flere og flere kompetencer, indtil man måske kan alle arbejdsfunktionerne, siger hun. Arbejdet i caféen består af de grundlæggende opgaver, der er forbundet med at drive et spisested. Det kan være køkkenarbejde, hvor man vasker op eller laver den mad, som serveres til gæsterne. Her bliver Vesterbrobyggerne sat ind i en opgave, som skal varetages, så længe personen ønsker det. Men det vigtigste er, at personen føler at kunne magte opgaven. Er opgaverne ikke tilrettelagt på den enkeltes præmisser, fejler indsatsen og den enkelte ender med et personligt nederlag snarere end den succesoplevelse der gerne skal opnås. 5

7 CAFé SONjA DET SOCIALE SÆTTES I SpIL Når man skal genlære sociale kompetencer Det er nødvendigvis ikke kun faglige opgaver, som borgerne har brug for at lære. Det kan også være det sociale aspekt, som er vanskeligt at lære og afkode på en arbejdsplads. Her mener Anne Østergaard, at Vesterbrobyggerne har stor gavn af at være ved Cafe Sonja. Du kommer ind på en arbejdsplads, hvor de sociale kompetencer kommer i spil. Kan du finde ud af at være social, når vi spiser morgenmad, eller sidder du alene i hjørnet. Deltager du, møder du til tiden, får du lavet dine ting, siger hun og peger på, at det kan være en stor udfordring for mange. Det man lærer på Cafe Sonja, understreger Anne, gælder også på andre arbejdspladser. Det kan tit være det, man har svært ved, hvis man ikke har været på særlig mange arbejdspladser. Det er i bund og grund noget af det vigtigste at den enkelte opnår en forståelse for, hvordan det er at have et arbejde, mens de samtidig modtager den omsorg og hjælp, de har behov for. Den enkelte skal have en følelse af, at jeg kan lave pandekager, som nogen kan sælge på en brunch, og jeg ved, at hvis jeg er ved at falde i det, kommer der en og griber mig. Den fornemmelse er det allervigtigste, slutter Anne Østergaard. Café Sonja ligger i Saxogade og har åbent mandag-lørdag kl , dog med åbent til kl. 20 hver onsdag. Der er mulighed for at bestille takeaway, der er brunch både hverdage og lørdage, og ugens menu er altid at finde på settlementet.dk og Café Sonjas Facebookside. Vi laver god hjemmelavet mad som Sonjas mor ikke lavede den! 6

8 VESTERBROBYGGERNE SÆTTER GANG I GADEN Midt på Istedgade finder man værestedet Gang i Gaden, hvor en håndfuld Vesterbrobyggere og frivillige brugere har deres daglige gang. Her er der fokus på socialt netværk, og at den enkelte bruger får et frit rum at arbejde under. Tine Jørgensen er projektleder hos Gang i Gaden og står for planlægningen af Vesterbrobyggernes forløb. Hun beskriver Vesterbrobyggerne som råseje mennesker. De har oplevet det gamle Vesterbros gademiljø og tager nu del i, at bygge bro mellem det etablerede Vesterbro og det miljø, som tidligere dominerede Vesterbro-bydelen. Et værested med gang i Biografklub, bowlingaftner og fredagsfodbold er blandt nogle af de aktiviteter, som er af stor betydning for det sociale netværk blandt Vesterbrobyggerne hos Gang i Gaden. Desuden er strukturen i de daglige gøremål med til at sætte rammen for en hverdag og øge livskvaliteten for den enkelte. På en typisk hverdag mødes man kl Mens kaffen hældes op og TV2 News ruller over skærmen, dannes der overblik over dagens gøremål. Der skal blandt andet handles ind, laves mad, hjælpes til i tøjbutikken Heidi & Bjarne samt ordnes praktiske projekter i Gang i Gadens lokaler. Mandage og fredage er der en fast aftale hos Idrætsfabrikken i Valdemarsgade. Mandag står den på træning i fitnesslokalet og fredag er der fodboldkamp i hallen. Én af opgaverne består desuden i at passe træerne i Carlsberg Byen. Det står Allan og Ivan for. De skal sørge for vanding, og at der ser pænt ud omkring de smukke træer som pryder Carlsberg Byen. Dedikation til opgaven er grundlæggende hos Vesterbrobyggerne som sætter en ære i, at være med til at værne om bydelen. 7

9 VESTERBROBYGGERNE SÆTTER GANG I GADEN Istedgade-stolen Et andet kommende projekt er Istedgade-stolen. I kølvandet på byfornyelsen skal der produceres stole til de nye brede fortove, hvor der bliver god mulighed for at stoppe op og nyde omgivelserne og alt det liv som Istedgade summer af. Vesterbrobyggerne hos Gang i Gaden har hænderne skruet godt på, fortæller Tine. Det er derfor oplagt, at de indgår i projektet med at producere stole til det nye byrum. Ønsker man information om stolen kan man henvende sig hos Gang i Gaden, hvor Vesterbrobyggerne står klar til at svare på spørgsmål. i Gaden ligger i Istedgade 114. Gang i Gaden er et arbejdsfællesskab og et værested, og desuden samarbejder Gang i Gaden med Københavns Kommune om aktiveringstilbud. Du kan læse mere om Gang i Gaden på settlementet.dk eller på Facebook. Gang i Gaden har frem til efteråret 2018 Satspuljemidler til at søsætte og drive projektet Fra social udsat til social netværker. 8

10 DESIGN FOR EN GOD SAG I HEIDI & BjARNE Det her er ny måde at gøre tingene på, som supplerer hvad vi i forvejen gør rigtig godt i Settlementet. Ved at lave en lækker butik, rammer vi en ny målgruppe af både forbrugere og frivillige. Du kan støtte og få noget ud af det selv. Som forbruger kan du få en vare med hjem og samtidig støtte op om det lokale miljø. Som firma, designer eller enkeltperson kan du støtte ved at være kreativ eller lave en workshop. Du behøver ikke gå ned og putte penge i en indsamlingsbøsse. I december 2014 åbnede den socialøkonomiske børnebutik Heidi & Bjarne på hjørnet af Istedgade og Saxogade. Butikken, der tager navn fra Sonja fra Saxogades to små søskende, blander designvarer med produkter lavet af borgere fra Settlementets beskæftigelsesprojekter og væresteder. Heidi & Bjarne har allerede haft to Vesterbrobyggere tilknyttet butikken og vil i fremtiden tage nye Vesterbrobyggere ind. Butikken repræsenterer et nyt koncept for det sociale arbejde i Sidegaden, hvor den kvalitetsbevidste og socialt bevidste forbruger kan gå hånd i hånd. Det fortæller projektleder Anja Nielsen. Heidi & Bjarne indgår løbende nye samarbejder med interessante kunstnere, designere, firmaer og organisationer. Blaa Kors leverer eksempelvis genbrugstøj som redesignes, og Soft Gallery donerer tøj som sælges i butikken. Butikken bliver også hjemsted for spændende events for både børn og voksne, såsom shoppingevents, kreative workshops og meget mere. Hele overskuddet går til Sidegadens fortsatte arbejde med socialt udsatte borgere. Butikken har lavet aftaler med Bangbang Copenhagen, Soft Gallery, Fixoni, Himmelhesten, Hopla planet, Babylab, Lebenværk, Blaa Kors, GirlieHurly og Butik Flittig. 9

11 DESIGN FOR EN GOD SAG HEIDI & BjARNE Anja fortæller: Folk kommer herind og siger, at det her har vi manglet. Vi har billige ting og dyre ting. Der er noget til alle. Vi sørger for hele tiden at fortælle folk, at overskuddet går til arbejdet med socialt udsatte, så kan man lige pludselig være en forbruger med lidt bedre samvittighed. Så vi fortæller historien rigtig mange gange herinde hver dag. Et nyt Vesterbro Projektet i Heidi & Bjarne tager udgangspunkt i, at Vesterbro er under forandring, og målet er at kombinere det nye med det gamle. For Anja Nielsen er det vigtigt at lave nogle samlende aktiviteter, der gør det tydeligt for alle de nye Vesterbro ere, hvad arbejdet i Sidegaden egentlig går ud på. Vi skal ikke ignorere det nye Vesterbro. Vi skaber et møde her. Vi har produkter, der er lavet i Gang i gaden, som vi sælger til dem i dyre andelsboliger. Folk køber det først og fremmest, fordi det er pænt, og dernæst får de en social historie med ad bagvejen. Man får noget storytelling ind på den måde. En bevidsthed om at der kører nogle sociale projekter på Vesterbro, der kan få folk til at kigge anderledes på de mennesker, der sidder på bænken. De mennesker bliver en aktiv del af kvarteret, og går fra at være socialt udsatte til at være et socialt aktiv. Mødet mellem det gamle og det nye Vesterbro afspejler sig også blandt de frivillige, der er essentielle for driften af butikken. Anja Nielsen fortæller, at mange af de frivillige er lokale beboere, der kommer fordi de er designinteresserede og tiltrukket af butikkens stemning. I dag er der 26 frivillige tilknyttet butikken, som arbejder med alt fra butiksbetjening over kommunikation til regnskab. Mange af de frivillige er startet her, fordi de synes, at det er en fiks butik. Det kunne de godt tænkte sig at være en del af. Det er vigtigt, at der er noget kreativt, for ellers bliver man ved med at ramme den samme målgruppe, som i forvejen er fortalere for Settlementet og Sidegaden. Her får man fat i nogle af de andre. Kunder fra Jylland Anja Nielsen fortæller, at butikken er i konstant udvikling. Der kommer hele tiden nye produkter, nye samarbejder og nye idéer. I sommeren 2015 kommer der udeservering i samarbejde med Café Sonja. Der etableres et udemiljø, som Områdefornyelsen Vesterbro leverer møbler til. Samtidig klør de på med at markedsføre butikken på sociale medier for bedst at ramme kernemålgruppen. Her er der en støt udvikling. Vi kører kun PR på sociale medier. Vi startede i december, og vi har 500 følgere på Facebook og 500 på Instagram, og der kommer kunder hver dag, der kender os derfra. Der kommer kunder fra Jylland, der har opdaget os på Facebook eller Instagram, og som lige skal ind forbi og se butikken, når de er i København. Saxogade på Istedgade 85, 1650 København V. Butikken har åbent mandag-fredag kl og lørdag kl Du kan følge butikken på Facebook og på Instagram: Heidiogbjarne. 10

12 VESTERBROBYGGERNE HAR EN SÆRLIG plads I SETTLEMENTETS RÅDGIVNING Ikke blot har Vesterbrobyggerne en vis status i Rådgivningen, men ligeledes er Rådgivningen en vigtig funktion for Vesterbrobyggerne. Dagsordenen for Vesterbrobyggerne ligger derfor helt fast i Rådgivningen. Som Settlementets mange andre projekter er Rådgivningen placeret i hjertet af Vesterbro. Så snart man træder ind ad døren i Dybbølsgade nummer 41 tager det ikke mange sekunder at finde ud af, at der er fuld gang i den på første sal. Brugerne er mødt op, og de mange frivillige er ved at gøre sig klar til eftermiddagens og aftenens samtaler. Socialrådgiver Birgitte Kofoed er en af de seks ansatte, der sammen med et antal frivillige styrer slagets gang i Rådgivningen. De forskellige områder består af socialrådgivning, retshjælp, gældsrådgivning samt psykologisk rådgivning. Rådgivningens professionelle behandling er meget populær, og det gode rygte ses tydeligt ud af de mange henvendelser der rettes til Settlementets Rådgivning. 11

13 SETTLEMENTS RÅDGIVNING Tryghed og tillid i forløbet Samarbejdet mellem mentorer, rådgivere, frivillige og Vesterbrobyggere udgør et stærkt kort i Rådgivningen. Som en del af Settlementet arbejder man ofte under flere kasketter, og kan dermed trække på forskellige funktioner. Birgitte fortæller om effekten af netop dette træk ved samarbejdet, som gør en forskel i Vesterbrobyggernes forløb. Trygheden er vigtig i forløbet, og kontakten mellem rådgivere og mentorer udgør en effektiv hjælp for en Vesterbrobygger, hvor mødet med det genkendelige har stor betydning. Vesterbrobyggerne er en særlig velkendt gruppe for Rådgivningen. Den gensidighed som betegnelsen bygger på, er inkorporeret i Rådgivningens arbejde og tilknytningen er ikke til at tage fejl af. Oprustningen af lokalsamfundet gennem den professionelle hjælp der er at hente i Rådgivningen, er essentiel for Vesterbrobyggerne. Rådgivning, mentorstøtte og beskæftigelsesindsatsen udgør et solidt fundament for projektet og den lokale forankring. Gennem et forløb i Café Sonja eller Gang i Gaden samt sideløbende hjælp og vejledning i Rådgivningen dannes et helt specielt netværk. Og for Vesterbrobyggere med daglig gang på Vesterbro gennem mange år, udgør identitet og netværk et grundlag for at finde sin plads i en bydel i rivende udvikling. socialrådgivning, retshjælp, gældsrådgivning, psykologisk rådgivning, misbrugsrådgivning og konfliktrådgivning. for de forskellige fagområder og selve rådgivningen varetages af 6 ansatte og cirka 40 frivillige. timerne for tidsbestilling og rådgivningen ligger typisk i aftentimerne mellem kl

14 I KLUB- OG SENIORAFDELINGEN VIL MARLIS VÆRE AFLØSER FOR DRONNING MARGRETHE For mig ligger det i ordet Vesterbrobyggere. Vi bygger jo Vesterbro. Hvis alle skulle have hard cash fra morgen til aften, er der en masse foreninger som Settlementet, der ikke ville kunne lade sig gøre Sådan siger Marlis på 56 år, der er tilknyttet som Vesterbrobygger i Klub- og Seniorafdelingen. Hun arbejder som husvært to gange om ugen, hvor hun tager imod Settlementets gæster. Én gang om ugen står hun for borddækningen, oprydningen og opvasken, når daghøjskolen Madam Blå kommer hjem fra tur. Marlis er det første ansigt, man møder, når man kommer ind i caféen, og hun er meget bevidst om den rolle, hun har at spille. Mit job er at tage ordentligt imod folk, og de mange mennesker der kommer her kan have allehånde problemer. De kan være bange, kede af det og nervøse, og det kender vi jo alle sammen. Min opgave er at få folk til at føle sig trygge, at servere dem en kop kaffe og sludre lidt med dem, hvis de har lyst til det. Det handler om at fornemme, hvor folk er henne. Efter 32 år på arbejdsmarkedet med ansættelse som alt fra rengøringsassistent til afprøvningstekniker har Marlis udviklet slidproblematikker. I dag er hun i aktivering i jobcenteret og via flere forlængelser har hun efterhånden været i Settlementet i to år. Først delte hun ud af sine kundskaber inden for håndarbejde i projektet I tråd med verden, dernæst hjalp hun med at sortere legetøj i Hva Så, indtil hun fik sin nuværende opgave i Settlementets hus i Dybbølsgade, hvor hun er 13 timer ugentligt. Marlis fortæller: Jeg er glad for at være i sådan noget som det her, for jeg har haft et meget stressende arbejde, og jeg håndterer ikke stress godt længere. De kompetencer, jeg har haft at arbejde med, kan jeg ikke længere leve op til 8 timer om dagen. Derfor er jeg endt i denne mølle, hvor kravet er, at alle muligheder skal afprøves. Derfor har jeg også meldt mig til at være afløser for Dronning Margrethe og direktør for Danske Bank en gang i mellem. Så er jeg sikker på, at alle muligheder bliver afprøvet, siger Marlis med et smil. Fokus på ensomhed og isolation Som opfølgning på højtidsarrangementerne i 2013, har Klubog Seniorafdelingen i 2014 arbejdet målrettet med mental sundhed og især haft fokus på ensomhed og isolation. Det fortæller afdelingens leder Maria Hviid Nielsen. Sammen med Røde kors Hovedstaden og kommunen har vi formuleret og udført et projekt målrettet ensomme ældre. Den opsøgende indsats nåede ud til 7 forskellige områder af København fra Nørrebro til Sundparken. De ældre i de forskellige områder har haft mulighed for at fortælle om sig selv og stille spørgsmål, mens vi især har informeret om muligheder for aktiviteter i lokalområdet. Projektet sluttede på Vesterbro, hvor der blev etableret kontakt til 10 ældre borgere, som vi har haft gode samtaler med. I regi af Hovedstadens Røde Kors, er der efterfølgende blevet etableret en telefonlinje for ældre. Klub- og Seniorafdelingen vil også i 2015 arbejde med mental sundhed og fortsætte med at fokusere på ensomhed. Afdelingen har udvidet sig i 2014, og medlemstallet er nu oppe på 285. Det er medlemmerne selv, der former klubbernes aktiviteter, og nye mennesker giver ny energi. For Maria Hviid Nielsen er det vigtigt at: Der kommer nye ældre ind i klubben, og de kommer som regel med noget gejst og energi. Mange af de ældre, der bliver pensioneret nu, synes ikke, at de er gamle, og det er jeg enig i. De er ligesom os andre bare med flere år på bagen og mere erfaring. De kan være lige så energiske og have lyst til lige så meget sjov og ballade. Det kan være underligt for dem at komme med i en klub, der hedder noget med gamle. De tror måske, at det er kedeligt, men når de kommer ind, så er det jo ikke kedeligt, for det bliver hurtigt på deres præmisser. Det er jo meningen, at det skal være det, som de har lyst til. Aktiviteter i 2015 Fremadrettet vil Klub- og Seniorafdelingen arbejde med at imødekomme de behov, der er for at danne fællesskaber og udvikle nogle af de eksisterende klubber og/eller skabe nye. Settlementets erfaring viser, at en af de mest populære aktiviteter for ældre er at tage på ture ud af huset. Den erfaring handles der på ved at søge fonde til finansiering af en minibus. Derudover vil Klub- og Seniorafdelingen fortsat søge at samarbejde med kommune, organisationer og lokale aktører. F.eks. er et samarbejde om at skabe nogle tilbud for ældre i Gethsemane kirke sat i gang sammen med SSB og Aktivitetscenteret i Sundhedshuset Vesterbro. 13

15 KLUB- OG SENIORAFDELINGEN I Klub- og Seniorafdelingen findes der flere mandeklubber og blandede klubber, men Maria Hviid Nielsen håber, at hun i fremtiden kan lægge endnu mere vægt på arbejdet med at aktivere mænd. Klub- og Seniorafdelingen i Settlementet omfatter en lang række klubtilbud. Fælles for alle klubberne er, at de er små sociale enheder, med tid og rum til at være sammen på egne præmisser. Alle aktiviteter foregår i Settlementets hus på Dybbølsgade 41, 1721 København V. For at læse mere om de enkelte klubber henvises til klubbeskrivelserne på Settlementets hjemmeside. Der er generelt flere ældre kvinder end mænd, og sådan er det også her. Kvinder er lettere at få til at komme i klub og samles om sociale ting, og jeg kunne derfor godt tænke mig at have fokus på at udvikle noget for mænd i fremtiden. 14

16 HVOR ER SIDEGADEN NU? Sidegadeprojektet er under konstant udvikling og også i 2014 er der sket nye store ting i Settlementets mange butikker og projekter i Saxogade. Blandt andet har 2014 budt på en stor Satspuljebevilling til Gang i Gaden, Heidi & Bjarne er åbnet, og der er indgået nye samarbejdsaftaler i gaden. Efter sommerferien 2014 blev der ventet i spænding på svar fra Satspuljen om en eventuel bevilling til Gang i Gaden, som havde søgt til projekt Fra social udsat til social netværker. Svaret lod vente på sig, men da det endelig kom umiddelbart inden jul, var jublen stor. Gang i Gaden havde fået bevilliget omkring kr til det stort anlagte projekt frem til september Den økonomiske indsprøjtning reddede særligt Gang i Gadens værested, som gennem en årrække har været underfinansieret. Projektet Fra social udsat til social netværker skal styrke inklusionen af socialt udsatte borgere på Vesterbro, og bygge bro mellem Gang i Gadens brugere, de lokale erhvervsdrivende virksomheder og andre lokale borgere på Vesterbro. Alt sammen for at sikre brugerne en positiv inklusion i lokalområdet gennem aktiv deltagelse. Brugerne af Gang i Gaden skal således stå i spidsen for blandt andet lokale tryghedsvandringer, arbejde aktivt med egen sundhed, og afholde lokale arrangementer i regi af Settlementet og Sidegadeprojektet, som eksempelvis fastelavnsfester i Saxogade, loppemarkeder og julemarked. Projektets formål er at nedbryde fordomme, og vise at socialt udsatte borgere kan være et positivt aktiv i lokalsamfundet. Gang i Gadens brugere er allerede begyndt fx at spille fodbold hver fredag og styrketræne hver mandag. Samtidig med at Gang i Gaden fejrede den nye bevilling havde projektmedarbejder Anja Anna Nielsen travlt på hjørnet mellem Saxogade og Istedgade. Her skulle der nemlig i december åbne børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne med fokus på redesignet tøj og legetøj, samt genbrug af møbler og nyt design til lokale småbørnsfamilier. Heidi & Bjarne blev nærmest bygget fra bunden af brugerne i Gang i Gaden, der savede, byggede og hamrede butikken op til den helt store guldmedalje. Resultatet var en lækker butik der passer perfekt ind i sin placering midt på Vesterbro, midt mellem en blandet borgergruppe og midt i Istedgades store diversitet. 15

17 Heidi & Bjarne er blevet taget godt imod i lokalområdet og selvom butikken stadig er midt i sin opstart, er der fuld gang i de mange designsamarbejder, samt upcycling af brugt tøj, møbler og legetøj. Anja står i dag i spidsen for butikken og oplever hvordan den hver dag udvikler sig og vinder mere og mere indpas i lokalmiljøet. I samme genre som Heidi & Bjarne hører Repair Café Vesterbro, hvor man heller ikke tror på brug-og-smid-væk-kulturen. Repair Cafe blev startet i Settlementets lokaler i Saxogade i april 2014 og konceptet er simpelt: Repair Cafeen er et borgerinitiativ inspireret af de over 200 reparationscafeer i Holland, hvor folk mødes på tværs af kulturelle og sociale skel for at fixe og upcycle skattede ting og sager. Håndværksmæssig kunnen kombineres med kreativitet og skaber nye fællesskaber. Det er en konkret og håndgribelig måde at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen og dermed passe bedre på hinanden og på miljøet. Jeg er glad for at mine evner som ingeniør kan anvendes til at hjælpe med at fixe et fjernsyn eller en radio, så folk går glade herfra Emmanuel, som er uddannet ingeniør og kom til Danmark fra Sierra Leone sidste år har været fast deltager på Repair Cafe Vesterbro holdet. For ham er det naturligt at reparere gode ting, som er gået i stykker. I Sierra Leone smider vi ikke ting ud. Vi passer på tingene, og der er tradition for at genanvende så meget som muligt. siger Emmanuel. Repair Café Vesterbro har netop fejret 1-årsdag og har fast arrangement hver den sidste lørdag i måneden i Sidegadens lokaler. 16

18 HVOR ER SIDEGADEN NU? I Hva Så har ændringerne også været mange i 2014, bl.a. har Settlementet måttet afskedige den fuldtidsansatte leder i Hva Så i efteråret grundet økonomiske vanskeligheder i butikken og svigtende offentlige tilskud. Over nogle år har brugersammensætningen i Hva Så ændret sig, sideløbende med at den generelle beboersammensætning på Vesterbro har ændret sig. Det gør at Hva Så ikke længere har mulighed for at få samme kommunale tilskud, som de kunne tidligere, og butikken har derfor været gennem en større udviklingsproces i efteråret, som stadig er i fuld gang og fortsætter godt ind i I dag er Hva Så fuldt frivilligdrevet med administrativ og ledelsesmæssig støtte fra Settlementets sekretariat og ledelse. Hva Så tilbyder babysvømning, legestue, babyrytmik, salg af brugt børnetøj, klapvogne, barnevogne og legetøj samt socialt samvær med andre lokale og mere eller mindre nybagte mødre og fædre. Find Hva Så på hjemmesiden og på Facebook. Display er også ny butik i Sidegaden, som åbnede i efteråret Københavns Erhvervsakademi (KEA) står for at drive Display rent praktisk står grupper af designstuderende for butiksdriften for at lære mere om netop butiksdrift, forretningsudvikling og design i praksis. Undervejs i Settlementets samarbejde med KEA, er målet at butikken skal være rum for en række virksomhedspraktikker for borgere i forløb, her vil Settlementet stå for tilknytningen af mentorer. Display sælger smykker, tasker og lækkert design og er at finde i Saxogade 92. Udover de omtalte butikker og samarbejde råder Settlementet over en række øvrige lejemål i og omkring Saxogade. Nogle af disse er i øjeblikket udlånt; blandt andet det gamle Satellitten der er udlånt til Kulturanstalten og Kenneth Balfelt Team, Flid og Frivilligbutikken i Istedgade. Andre råder Settlementet over og er typisk i en løbende udviklingsproces; fx Saxo Badet hvor en vaskemaskine desværre brændte i efteråret 2014, Solhatten (Behandlerrummet) og Værkstedet. Hvad der mere præcist skal ske i disse lokaler i 2015 og frem, afventer stadig en proces, men sikkert er det at Sidegadeprojektet og dens butikker og projekter må blive ved at udvikle sig: For at følge med i lokalområdets hastige udvikling og for at kunne vedblive at tiltrække sig opmærksomhed, brugere og frivillige samt økonomiske bevillinger. 17

19 LYNGBORGEN I 2014 Af Ove Carlsen og Verner Hansen Atter i 2014 var der mange hold på feriekolonien Lyngborgen og dens familiehuse. Selve Lyngborgen var udlejet knap 30 gange, og hele lejren havde ca voksenovernatninger og ca overnatninger for børn og unge. Alligevel landede regnskabet med et mindre underskud på ca kr. på grund af lidt vigende tilslutning til sommerlejren og de stigende udgifter til vedligeholdelse. I et forsøg på at stimulere udlejningen af feriekolonien, blev der i 2014 af Lyngborgudvalget udarbejdet en detaljeret brochure med farvefotografier af alle feriekoloniens huse. Lyngborgudvalget stod for administrationen af to større renoveringsopgaver i det forløbne år: Totalombygning af toilet og bad i Fælleshuset og i familiehuset Palæet, som tillige fik opdelt et større soverum i to mindre soverum. De økonomiske midler til renoveringsopgaverne blev tilvejebragt af fonde. Lyngborgudvalget har på to arbejdsweekender i foråret og efteråret gennemført mange vedligeholdelsesopgaver, bl.a. er det gamle og lidt kedelige store loft i Fælleshuset nu malet hvidt. Det gamle og store SSB-hold, som tidligere fast har været på Lyngborgen i juli måned i mange år, har nu besluttet at genoprette tilknytningen til Settlementet. Rammerne herfor er ikke endeligt fastlagte, men de gamle SSB ere er velkomne igen i Settlementet, hvor Studenter-Settlementets Boldklub startede i Der er grøde i grønne energiformer - også i Lyngborgudvalget. Et projekt er startet op omkring jordvarme, solcelleanlæg og varmepumper på Lyngborgen og dens familiehuse. Igen er vi dybt afhængige af velvillige fonde. Måske står det hele færdigt på tidspunktet for udgivelsen af Settlementets årsrapport for 2016? Settlementets forstander tog sin afsked i slutningen af og afløseren tiltræder i juni Det bliver spændende at se, hvilke nye tiltag den nye forstander har overvejet for at bringe sommerlejren helskindet videre i de nærmest følgende år. For Lyngborgens 100-års jubilæum den 4. juli 2020 nærmer sig med hastige skridt, og det jubilæum skal i hvert fald fejres med manér. 18

20 SETTLEMENTETS GADEKLUBBER - NU I TEAMS Af Peter Gorm, leder af BUS Settlementet Børn og Unge har med sine tilbud rettet mod børn og unge uden tilknytning til institution og forening gennem de sidste år arbejdet med at lægge flere aktiviteter ud decentralt på Vesterbro, hvor det giver mest mening i forhold til målgruppen. Målsætningen bag denne proces har været at skabe så meget synlighed, genkendelighed og kontinuitet i kontaktfladerne til både børn og unge som samarbejdspartnere som muligt. I sidste ende vil dette betyde at klubtilbuddene i Valdemarsgade vil blive trappet ned og måske kun være åbne i weekenderne og i forbindelse med events, arrangementer og møder på tværs. Sidste skud på stammen i denne proces har været en opdeling af medarbejdergruppen i et Enghave og et Rød bane team. Enghave teamet opererer geografisk i området mellem Enghavevej og op mod og med Carlsberg. Teamet består af tre mandlige og to kvindelige medarbejdere, som dækker følgende arbejdsopgaver: om ugen fra kl Caféen er på nuværende tidspunkt frekventeret af børn og unge turanstalten) som har åbent 3 dage om ugen eftermiddag og aften bemandet alle hverdage fra kl fra påske til efterårsferien skolepædagog på Vesterbro Ny Skole for drenge i boldburet ved Enghave Kirke gående på skole, nærområdet og i Enghaveparken. Røde Bane teamet opererer mellem Enghavevej og Gasværksvej. Teamet består af tre mandlige og tre kvindelige medarbejdere og dækker følgende arbejdsopgaver: middage og 2 aftener om ugen. Tilbuddet er opdelt aldersmæssigt og søges af ca. 25 piger og som er et samarbejde med Oehlenschlægersgade Skole og har åbent 3 efter middage om ugen fra kl som er åben 3 dage om ugen og rettet mod drenge fra nærmiljøet. schlægersgade Skole for drenge på de Røde Baner ugen fra kl fra påske til efterårsferien gående på områdets tre folkeskoler samt i nærområdet. Medarbejderne har desuden en række fælles opgaver i forhold til bemanding af tilbud i Valdemarsgade udegående opgaver i weekender, fællesarrangementer mm. De nye teams er trådt i funktion efter påskeferien i erkendelse af at et sådant fokusskifte er en proces, og at der skal tilpasses struktur og mødeaktivitet løbende. Gadeklubberne har på nuværende tidspunkt indmeldt ca. 230 børn og unge som der arbejdes med både på gade og i klub vi regner ikke umiddelbart med at øge dette tal, men forventer at styrke vores relationer til de unge væsentligt. Find mere information om Settlementet Børn og Unge både Gadeklubber og Idrætsfritidsklubben på bus.settlementet.dk. 19

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk

Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Nyhedsbrev Jul 2011 Kontakt Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon 53 71 61 00/61 01 E-mail livarehab@livarehab.dk Bidrag Alle pengene går til formålet Bidrag på konto nr. 5321 0356654 Medlem Fra

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere