Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Settlementet på Vesterbro www.settlementet.dk Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: 33 27 96 00 / 33 22 88 20"

Transkript

1 1

2 SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2014 Indhold Formandens beretning 2 Vesterbrobyggerne - en ny vej mod beskæftigelse 3 Det sociale sættes i spil i Café Sonja 5 Vesterbrobyggerne sætter Gang i Gaden 7 Design for en god sag i Heidi & Bjarne 9 Vesterbrobyggerne har en særlig plads i Settlementets Rådgivning 11 I Klub og Seniorafdelingen vil Marlis være afløser for Dronning Margrethe 13 Hvor er Sidegaden nu? 15 Lyngborgen i Settlementets Gadeklubber nu i teams 19 Organisationsdiagram 20 Ledelsesoversigt 21 Bestyrelsesoversigt 22 Regnskab Settlementet på Vesterbro LAYOUT CHRISTOFFER LINDHARDT Dybbølsgade MORE , ELLER 1721 København V. Tlf.: /

3 FORMANDENS BERETNING 2014 har i Settlementet været et travlt år fyldt med forandringer. Året har budt på udskiftninger på en række poster, blandt andet har undertegnede overtaget posten som bestyrelsesformand for Claus Pedersen, og forstander Jakob Tamsmark har forladt stillingen ved udgangen af 2014, da han fik nyt job i Københavns Kommune. Jakobs fratrædelse var til stor ærgrelse, da han har leveret et stort og vigtigt stykke arbejde gennem de seneste år. Siden Jakob fratrådte, har jeg fungeret som daglig leder i Settlementet. Det har været en god oplevelse og et godt udgangspunkt for mit virke som formand at få et dybere kendskab til Settlementets vigtige arbejde. Jeg har fået god indsigt og en endnu større respekt for de ansatte, for de frivillige og for vore engagerede brugere. Settlementet Lige nu venter vi alle på at det bliver 1. juni 2015, hvor Margrethe Wivel tiltræder som ny forstander i Settlementet. Margrethe har masser af relevant erfaring og et engagement der nok skal bringe Settlementet afgørende videre. Jeg glæder mig så meget til samarbejdet med hende. I bestyrelsen har vi i 2014 arbejdet med velkendte opgaver, som vedtægter, men også med udviklingsplaner for hele Settlementet i tæt samarbejde med ledelsen og sekretariatet, og vi har nøje fulgt Settlementets nye projekter og butikker. I Sidegaden blev 2014 året hvor Heidi & Bjarne åbnede. Børnetøjsbutikken på hjørnet af Istedgade er et spændende nyt tiltag, der med, for Settlementet, nye virkemidler skal tiltrække den stærke kundegruppe der i dag præger Vesterbro, og som vi skal huske, så også de kan lære om Settlementets vigtige sociale arbejde i bydelen. Herudover er der sket ændringer i Hva Så der i dag drives på frivillige kræfter alene, Café Sonja er midt i en stor udviklingsproces, og Gang i Gaden er frem til 2018 støttet af vigtige Satspuljemidler til projekt Fra socialt udsat til social netværker. Projekterne og udviklingen i Sidegaden er aldrig stillestående. Også i Dybbølsgade og i bestyrelsen har 2014 budt på ændringer; i Dybbølsgade arbejder vi med at få stablet et sekretariat på benene, der kan sikre sammenhæng og udvikling mellem Settlementets mange butikker og afdelinger, og i bestyrelsen arbejder vi med oprettelse og udvikling af en venskabsforening der skal sikre frie midler til Settlementets drift, samt en højere grad af styring efter årsplan, årshjul og fastlagte møder, samtidig med at vi skal sikre åbenhed, tydelighed og bevidsthed i alt hvad vi gør. Vesterbrobyggerme Når du nu læser dette årsskrift, vil du lægge mærke til et gennemgående tema, nemlig hvordan Projekt Vesterbrobyggerne er den gennemgående fortælling for alle afdelinger og butikkers rapport. Settlementet arbejder med Vesterbrobyggerne i alle afdelinger, for at sikre helheden i den enkelte borgers sag. Ofte er det for den enkelte ikke kun et spørgsmål om at kunne nærme sig arbejdsmarkedet og blive arbejdsparat, men også et spørgsmål om at få ryddet op i andre ting; fx gældsproblematikker, social isolation, angst, boligforhold etc. Det er dét vi kan i Settlementet, og dét som gør os vigtige år efter år nemlig den helhedsorienterede indsats, der sikrer fokus på det hele menneske. Alt godt! René la Cour Sell Bestyrelsesformand 2

4 VESTERBROBYGGERNE EN NY VEJ MOD BESKÆFTIGELSE Vesterbrobyggerne er et forsøg med lokal forankring af beskæftigelsesindsatser og et samarbejde med Københavns Kommune, der skal hjælpe udsatte borgere nærmere arbejdsmarkedet. Umiddelbart kan den lokale forankring af forløbet lyde som en mindre ting, men for den enkelte borger kan det være den forskel, der gør, at de magter at deltage i indsatsen og følge den til dørs hele vejen igennem. Rikke peger på, at Settlementet i kraft af sine mange aktiviteter i lokalområdet er en kendt størrelse og dermed kan opleves som et trygt sted. Der har i løbet af 2013 og 2014 været 63 borgere gennem forløbet. Sådan lyder det fra beskæftigelseschef i Settlementet, Rikke Baker, der er tovholder på projektet. Hun tvivler ikke på, at tilbud og hjælp, der er lokalforankret og med fokus på den enkelte borgers behov, kan gøre en vigtig forskel. Borgerne i Vesterbrobyggernes målgruppe har alle sammen andre problemer end ledighed. Ifølge Rikke Baker kan Settlementet med Vesterbrobyggerne tilbyde opgaver, som matcher den enkelte borgers behov. Det kan f.eks. være køkkenrelaterede opgaver i Café Sonja, det kan være mindre serviceopgaver, som Gang i Gaden brugerne udfører andre steder i Settlementet, eller det kan være særligt tilrettelagte praktikforløb som eksempelvis at passe og pleje træerne i Carlsberg Byen. De andre problemer er ofte en forhindring for, at man kommer ud af sin ledighed. Hvis man gerne vil løse et problem, så er et andet problem ofte en forhindring. Der er en grund til, at borgerne ikke kan få den relevante hjælp i det ordinære system. Det er komplekst og svært, fortæller Rikke og peger på, at en helhedsorienteret indsats derfor er vigtig. En helhedsorienteret indsats og lokalforankring betyder nærhed. Hvis man er i målgruppen for Vesterbrobyggerne og bor på Vesterbro, kan man få tilbudt forløbet i sit jobcenter. Det betyder noget, i forhold til hvis det var et helt fremmed sted ude på Amager. Det kan være enormt skræmmende, Vi arbejder empowerment-orienteret med alle vores borgere. Borgeren skal i løbet af deres forløb i højere grad blive i stand til at organisere eget liv. Der er således tale om en proces mod mere selvhjulpenhed og evne til at styre og kontrollere sit eget liv og egne ressourcer forklarer Rikke og peger på, at disse evner er noget, som for rigtig mange af borgerne skal opbygges over tid. 3

5 VESTERBROBYGGERNE Det sker blandt andet i samarbejde med Carlsberg Byen og Områdefornyelsen Vesterbro, som hjælper med at skaffe praktikpladser til Vesterbrobyggerne. I Carlsberg Byen ordner nogle haven, og i børnetøjsbutikken Hva Så bærer andre tøj og barnevogne ud på gaden hver morgen. Det er opgaver, som er overkommelige og kan udføres selvom borgeren ikke kan arbejde så mange timer om ugen forklarer Rikke. Rikke Baker pointerer, at et forløb i Vesterbrobyggerne for en del borgeres vedkommende kan bringe dem nærmere arbejdsmarkedet. For et mindre antal borgere er ordinært arbejde eller uddannelse det næste skridt, og for andre har Vesterbrobyggerne den funktion at bremse en social og økonomisk deroute. Vores mål er at tilbyde hver enkelt borger et forløb som er tilpasset hans eller hendes behov, og som i det omfang det er muligt inden for forsøgets rammer kan hjælpe borgeren til en positiv udvikling i retning af arbejdsmarkedet. Projekt Vesterbrobyggerne er støttet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune Udover Vesterbrobyggerne omfatter Settlementets beskæftigelse også Sidegaden som er et beskæftigelsestilbud, der har eksisteret siden 1986, og som omfatter fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Settlementets beskæftigelse omfatter ligeledes Projekt Sultana, som også arbejder helhedsorienteret med den enkelt borger. Projekt Sultana er rettet mod urdu-, tyrkisk- og arabisktalende kvinder. 4

6 I CAFé SONjA SÆTTES DET SOCIALE I SpIL Hvordan går man på arbejde? Det var for 54-årige Joan ukendt, indtil hun kom til Café Sonja i februar Joan havde ikke haft et arbejde i 34 år. Årsagen er, at hun lider af angst, Aspergers syndrom og depression. Jeg havde to dage til at starte med, men nu har jeg fem dage. Jeg har behov for at komme ud, for ellers lukker jeg mig inde derhjemme, siger hun. Ligesom Joan kan Vesterbrobyggerne ikke sættes i en firkantet kasse, der beskriver en formel for hvilke problemer borgerne har. Det mener Anne Østergaard, der er daglig leder af Café Sonja. Hun mener også, at det især er Vesterbrobyggernes komplekse baggrunde, som gør det svært for dem at tage og beholde et ordinært arbejde. Det skyldes, at borgerne har flere problemer på samme tid, hvilket kræver af en arbejdsplads, at opgaverne skal være gennemskuelige og være lige til at gå til. Man er der med den ressource, man kan være der med. Og det behøver ikke være det samme, som det de andre kan. Man tilegner sig flere og flere kompetencer, indtil man måske kan alle arbejdsfunktionerne, siger hun. Arbejdet i caféen består af de grundlæggende opgaver, der er forbundet med at drive et spisested. Det kan være køkkenarbejde, hvor man vasker op eller laver den mad, som serveres til gæsterne. Her bliver Vesterbrobyggerne sat ind i en opgave, som skal varetages, så længe personen ønsker det. Men det vigtigste er, at personen føler at kunne magte opgaven. Er opgaverne ikke tilrettelagt på den enkeltes præmisser, fejler indsatsen og den enkelte ender med et personligt nederlag snarere end den succesoplevelse der gerne skal opnås. 5

7 CAFé SONjA DET SOCIALE SÆTTES I SpIL Når man skal genlære sociale kompetencer Det er nødvendigvis ikke kun faglige opgaver, som borgerne har brug for at lære. Det kan også være det sociale aspekt, som er vanskeligt at lære og afkode på en arbejdsplads. Her mener Anne Østergaard, at Vesterbrobyggerne har stor gavn af at være ved Cafe Sonja. Du kommer ind på en arbejdsplads, hvor de sociale kompetencer kommer i spil. Kan du finde ud af at være social, når vi spiser morgenmad, eller sidder du alene i hjørnet. Deltager du, møder du til tiden, får du lavet dine ting, siger hun og peger på, at det kan være en stor udfordring for mange. Det man lærer på Cafe Sonja, understreger Anne, gælder også på andre arbejdspladser. Det kan tit være det, man har svært ved, hvis man ikke har været på særlig mange arbejdspladser. Det er i bund og grund noget af det vigtigste at den enkelte opnår en forståelse for, hvordan det er at have et arbejde, mens de samtidig modtager den omsorg og hjælp, de har behov for. Den enkelte skal have en følelse af, at jeg kan lave pandekager, som nogen kan sælge på en brunch, og jeg ved, at hvis jeg er ved at falde i det, kommer der en og griber mig. Den fornemmelse er det allervigtigste, slutter Anne Østergaard. Café Sonja ligger i Saxogade og har åbent mandag-lørdag kl , dog med åbent til kl. 20 hver onsdag. Der er mulighed for at bestille takeaway, der er brunch både hverdage og lørdage, og ugens menu er altid at finde på settlementet.dk og Café Sonjas Facebookside. Vi laver god hjemmelavet mad som Sonjas mor ikke lavede den! 6

8 VESTERBROBYGGERNE SÆTTER GANG I GADEN Midt på Istedgade finder man værestedet Gang i Gaden, hvor en håndfuld Vesterbrobyggere og frivillige brugere har deres daglige gang. Her er der fokus på socialt netværk, og at den enkelte bruger får et frit rum at arbejde under. Tine Jørgensen er projektleder hos Gang i Gaden og står for planlægningen af Vesterbrobyggernes forløb. Hun beskriver Vesterbrobyggerne som råseje mennesker. De har oplevet det gamle Vesterbros gademiljø og tager nu del i, at bygge bro mellem det etablerede Vesterbro og det miljø, som tidligere dominerede Vesterbro-bydelen. Et værested med gang i Biografklub, bowlingaftner og fredagsfodbold er blandt nogle af de aktiviteter, som er af stor betydning for det sociale netværk blandt Vesterbrobyggerne hos Gang i Gaden. Desuden er strukturen i de daglige gøremål med til at sætte rammen for en hverdag og øge livskvaliteten for den enkelte. På en typisk hverdag mødes man kl Mens kaffen hældes op og TV2 News ruller over skærmen, dannes der overblik over dagens gøremål. Der skal blandt andet handles ind, laves mad, hjælpes til i tøjbutikken Heidi & Bjarne samt ordnes praktiske projekter i Gang i Gadens lokaler. Mandage og fredage er der en fast aftale hos Idrætsfabrikken i Valdemarsgade. Mandag står den på træning i fitnesslokalet og fredag er der fodboldkamp i hallen. Én af opgaverne består desuden i at passe træerne i Carlsberg Byen. Det står Allan og Ivan for. De skal sørge for vanding, og at der ser pænt ud omkring de smukke træer som pryder Carlsberg Byen. Dedikation til opgaven er grundlæggende hos Vesterbrobyggerne som sætter en ære i, at være med til at værne om bydelen. 7

9 VESTERBROBYGGERNE SÆTTER GANG I GADEN Istedgade-stolen Et andet kommende projekt er Istedgade-stolen. I kølvandet på byfornyelsen skal der produceres stole til de nye brede fortove, hvor der bliver god mulighed for at stoppe op og nyde omgivelserne og alt det liv som Istedgade summer af. Vesterbrobyggerne hos Gang i Gaden har hænderne skruet godt på, fortæller Tine. Det er derfor oplagt, at de indgår i projektet med at producere stole til det nye byrum. Ønsker man information om stolen kan man henvende sig hos Gang i Gaden, hvor Vesterbrobyggerne står klar til at svare på spørgsmål. i Gaden ligger i Istedgade 114. Gang i Gaden er et arbejdsfællesskab og et værested, og desuden samarbejder Gang i Gaden med Københavns Kommune om aktiveringstilbud. Du kan læse mere om Gang i Gaden på settlementet.dk eller på Facebook. Gang i Gaden har frem til efteråret 2018 Satspuljemidler til at søsætte og drive projektet Fra social udsat til social netværker. 8

10 DESIGN FOR EN GOD SAG I HEIDI & BjARNE Det her er ny måde at gøre tingene på, som supplerer hvad vi i forvejen gør rigtig godt i Settlementet. Ved at lave en lækker butik, rammer vi en ny målgruppe af både forbrugere og frivillige. Du kan støtte og få noget ud af det selv. Som forbruger kan du få en vare med hjem og samtidig støtte op om det lokale miljø. Som firma, designer eller enkeltperson kan du støtte ved at være kreativ eller lave en workshop. Du behøver ikke gå ned og putte penge i en indsamlingsbøsse. I december 2014 åbnede den socialøkonomiske børnebutik Heidi & Bjarne på hjørnet af Istedgade og Saxogade. Butikken, der tager navn fra Sonja fra Saxogades to små søskende, blander designvarer med produkter lavet af borgere fra Settlementets beskæftigelsesprojekter og væresteder. Heidi & Bjarne har allerede haft to Vesterbrobyggere tilknyttet butikken og vil i fremtiden tage nye Vesterbrobyggere ind. Butikken repræsenterer et nyt koncept for det sociale arbejde i Sidegaden, hvor den kvalitetsbevidste og socialt bevidste forbruger kan gå hånd i hånd. Det fortæller projektleder Anja Nielsen. Heidi & Bjarne indgår løbende nye samarbejder med interessante kunstnere, designere, firmaer og organisationer. Blaa Kors leverer eksempelvis genbrugstøj som redesignes, og Soft Gallery donerer tøj som sælges i butikken. Butikken bliver også hjemsted for spændende events for både børn og voksne, såsom shoppingevents, kreative workshops og meget mere. Hele overskuddet går til Sidegadens fortsatte arbejde med socialt udsatte borgere. Butikken har lavet aftaler med Bangbang Copenhagen, Soft Gallery, Fixoni, Himmelhesten, Hopla planet, Babylab, Lebenværk, Blaa Kors, GirlieHurly og Butik Flittig. 9

11 DESIGN FOR EN GOD SAG HEIDI & BjARNE Anja fortæller: Folk kommer herind og siger, at det her har vi manglet. Vi har billige ting og dyre ting. Der er noget til alle. Vi sørger for hele tiden at fortælle folk, at overskuddet går til arbejdet med socialt udsatte, så kan man lige pludselig være en forbruger med lidt bedre samvittighed. Så vi fortæller historien rigtig mange gange herinde hver dag. Et nyt Vesterbro Projektet i Heidi & Bjarne tager udgangspunkt i, at Vesterbro er under forandring, og målet er at kombinere det nye med det gamle. For Anja Nielsen er det vigtigt at lave nogle samlende aktiviteter, der gør det tydeligt for alle de nye Vesterbro ere, hvad arbejdet i Sidegaden egentlig går ud på. Vi skal ikke ignorere det nye Vesterbro. Vi skaber et møde her. Vi har produkter, der er lavet i Gang i gaden, som vi sælger til dem i dyre andelsboliger. Folk køber det først og fremmest, fordi det er pænt, og dernæst får de en social historie med ad bagvejen. Man får noget storytelling ind på den måde. En bevidsthed om at der kører nogle sociale projekter på Vesterbro, der kan få folk til at kigge anderledes på de mennesker, der sidder på bænken. De mennesker bliver en aktiv del af kvarteret, og går fra at være socialt udsatte til at være et socialt aktiv. Mødet mellem det gamle og det nye Vesterbro afspejler sig også blandt de frivillige, der er essentielle for driften af butikken. Anja Nielsen fortæller, at mange af de frivillige er lokale beboere, der kommer fordi de er designinteresserede og tiltrukket af butikkens stemning. I dag er der 26 frivillige tilknyttet butikken, som arbejder med alt fra butiksbetjening over kommunikation til regnskab. Mange af de frivillige er startet her, fordi de synes, at det er en fiks butik. Det kunne de godt tænkte sig at være en del af. Det er vigtigt, at der er noget kreativt, for ellers bliver man ved med at ramme den samme målgruppe, som i forvejen er fortalere for Settlementet og Sidegaden. Her får man fat i nogle af de andre. Kunder fra Jylland Anja Nielsen fortæller, at butikken er i konstant udvikling. Der kommer hele tiden nye produkter, nye samarbejder og nye idéer. I sommeren 2015 kommer der udeservering i samarbejde med Café Sonja. Der etableres et udemiljø, som Områdefornyelsen Vesterbro leverer møbler til. Samtidig klør de på med at markedsføre butikken på sociale medier for bedst at ramme kernemålgruppen. Her er der en støt udvikling. Vi kører kun PR på sociale medier. Vi startede i december, og vi har 500 følgere på Facebook og 500 på Instagram, og der kommer kunder hver dag, der kender os derfra. Der kommer kunder fra Jylland, der har opdaget os på Facebook eller Instagram, og som lige skal ind forbi og se butikken, når de er i København. Saxogade på Istedgade 85, 1650 København V. Butikken har åbent mandag-fredag kl og lørdag kl Du kan følge butikken på Facebook og på Instagram: Heidiogbjarne. 10

12 VESTERBROBYGGERNE HAR EN SÆRLIG plads I SETTLEMENTETS RÅDGIVNING Ikke blot har Vesterbrobyggerne en vis status i Rådgivningen, men ligeledes er Rådgivningen en vigtig funktion for Vesterbrobyggerne. Dagsordenen for Vesterbrobyggerne ligger derfor helt fast i Rådgivningen. Som Settlementets mange andre projekter er Rådgivningen placeret i hjertet af Vesterbro. Så snart man træder ind ad døren i Dybbølsgade nummer 41 tager det ikke mange sekunder at finde ud af, at der er fuld gang i den på første sal. Brugerne er mødt op, og de mange frivillige er ved at gøre sig klar til eftermiddagens og aftenens samtaler. Socialrådgiver Birgitte Kofoed er en af de seks ansatte, der sammen med et antal frivillige styrer slagets gang i Rådgivningen. De forskellige områder består af socialrådgivning, retshjælp, gældsrådgivning samt psykologisk rådgivning. Rådgivningens professionelle behandling er meget populær, og det gode rygte ses tydeligt ud af de mange henvendelser der rettes til Settlementets Rådgivning. 11

13 SETTLEMENTS RÅDGIVNING Tryghed og tillid i forløbet Samarbejdet mellem mentorer, rådgivere, frivillige og Vesterbrobyggere udgør et stærkt kort i Rådgivningen. Som en del af Settlementet arbejder man ofte under flere kasketter, og kan dermed trække på forskellige funktioner. Birgitte fortæller om effekten af netop dette træk ved samarbejdet, som gør en forskel i Vesterbrobyggernes forløb. Trygheden er vigtig i forløbet, og kontakten mellem rådgivere og mentorer udgør en effektiv hjælp for en Vesterbrobygger, hvor mødet med det genkendelige har stor betydning. Vesterbrobyggerne er en særlig velkendt gruppe for Rådgivningen. Den gensidighed som betegnelsen bygger på, er inkorporeret i Rådgivningens arbejde og tilknytningen er ikke til at tage fejl af. Oprustningen af lokalsamfundet gennem den professionelle hjælp der er at hente i Rådgivningen, er essentiel for Vesterbrobyggerne. Rådgivning, mentorstøtte og beskæftigelsesindsatsen udgør et solidt fundament for projektet og den lokale forankring. Gennem et forløb i Café Sonja eller Gang i Gaden samt sideløbende hjælp og vejledning i Rådgivningen dannes et helt specielt netværk. Og for Vesterbrobyggere med daglig gang på Vesterbro gennem mange år, udgør identitet og netværk et grundlag for at finde sin plads i en bydel i rivende udvikling. socialrådgivning, retshjælp, gældsrådgivning, psykologisk rådgivning, misbrugsrådgivning og konfliktrådgivning. for de forskellige fagområder og selve rådgivningen varetages af 6 ansatte og cirka 40 frivillige. timerne for tidsbestilling og rådgivningen ligger typisk i aftentimerne mellem kl

14 I KLUB- OG SENIORAFDELINGEN VIL MARLIS VÆRE AFLØSER FOR DRONNING MARGRETHE For mig ligger det i ordet Vesterbrobyggere. Vi bygger jo Vesterbro. Hvis alle skulle have hard cash fra morgen til aften, er der en masse foreninger som Settlementet, der ikke ville kunne lade sig gøre Sådan siger Marlis på 56 år, der er tilknyttet som Vesterbrobygger i Klub- og Seniorafdelingen. Hun arbejder som husvært to gange om ugen, hvor hun tager imod Settlementets gæster. Én gang om ugen står hun for borddækningen, oprydningen og opvasken, når daghøjskolen Madam Blå kommer hjem fra tur. Marlis er det første ansigt, man møder, når man kommer ind i caféen, og hun er meget bevidst om den rolle, hun har at spille. Mit job er at tage ordentligt imod folk, og de mange mennesker der kommer her kan have allehånde problemer. De kan være bange, kede af det og nervøse, og det kender vi jo alle sammen. Min opgave er at få folk til at føle sig trygge, at servere dem en kop kaffe og sludre lidt med dem, hvis de har lyst til det. Det handler om at fornemme, hvor folk er henne. Efter 32 år på arbejdsmarkedet med ansættelse som alt fra rengøringsassistent til afprøvningstekniker har Marlis udviklet slidproblematikker. I dag er hun i aktivering i jobcenteret og via flere forlængelser har hun efterhånden været i Settlementet i to år. Først delte hun ud af sine kundskaber inden for håndarbejde i projektet I tråd med verden, dernæst hjalp hun med at sortere legetøj i Hva Så, indtil hun fik sin nuværende opgave i Settlementets hus i Dybbølsgade, hvor hun er 13 timer ugentligt. Marlis fortæller: Jeg er glad for at være i sådan noget som det her, for jeg har haft et meget stressende arbejde, og jeg håndterer ikke stress godt længere. De kompetencer, jeg har haft at arbejde med, kan jeg ikke længere leve op til 8 timer om dagen. Derfor er jeg endt i denne mølle, hvor kravet er, at alle muligheder skal afprøves. Derfor har jeg også meldt mig til at være afløser for Dronning Margrethe og direktør for Danske Bank en gang i mellem. Så er jeg sikker på, at alle muligheder bliver afprøvet, siger Marlis med et smil. Fokus på ensomhed og isolation Som opfølgning på højtidsarrangementerne i 2013, har Klubog Seniorafdelingen i 2014 arbejdet målrettet med mental sundhed og især haft fokus på ensomhed og isolation. Det fortæller afdelingens leder Maria Hviid Nielsen. Sammen med Røde kors Hovedstaden og kommunen har vi formuleret og udført et projekt målrettet ensomme ældre. Den opsøgende indsats nåede ud til 7 forskellige områder af København fra Nørrebro til Sundparken. De ældre i de forskellige områder har haft mulighed for at fortælle om sig selv og stille spørgsmål, mens vi især har informeret om muligheder for aktiviteter i lokalområdet. Projektet sluttede på Vesterbro, hvor der blev etableret kontakt til 10 ældre borgere, som vi har haft gode samtaler med. I regi af Hovedstadens Røde Kors, er der efterfølgende blevet etableret en telefonlinje for ældre. Klub- og Seniorafdelingen vil også i 2015 arbejde med mental sundhed og fortsætte med at fokusere på ensomhed. Afdelingen har udvidet sig i 2014, og medlemstallet er nu oppe på 285. Det er medlemmerne selv, der former klubbernes aktiviteter, og nye mennesker giver ny energi. For Maria Hviid Nielsen er det vigtigt at: Der kommer nye ældre ind i klubben, og de kommer som regel med noget gejst og energi. Mange af de ældre, der bliver pensioneret nu, synes ikke, at de er gamle, og det er jeg enig i. De er ligesom os andre bare med flere år på bagen og mere erfaring. De kan være lige så energiske og have lyst til lige så meget sjov og ballade. Det kan være underligt for dem at komme med i en klub, der hedder noget med gamle. De tror måske, at det er kedeligt, men når de kommer ind, så er det jo ikke kedeligt, for det bliver hurtigt på deres præmisser. Det er jo meningen, at det skal være det, som de har lyst til. Aktiviteter i 2015 Fremadrettet vil Klub- og Seniorafdelingen arbejde med at imødekomme de behov, der er for at danne fællesskaber og udvikle nogle af de eksisterende klubber og/eller skabe nye. Settlementets erfaring viser, at en af de mest populære aktiviteter for ældre er at tage på ture ud af huset. Den erfaring handles der på ved at søge fonde til finansiering af en minibus. Derudover vil Klub- og Seniorafdelingen fortsat søge at samarbejde med kommune, organisationer og lokale aktører. F.eks. er et samarbejde om at skabe nogle tilbud for ældre i Gethsemane kirke sat i gang sammen med SSB og Aktivitetscenteret i Sundhedshuset Vesterbro. 13

15 KLUB- OG SENIORAFDELINGEN I Klub- og Seniorafdelingen findes der flere mandeklubber og blandede klubber, men Maria Hviid Nielsen håber, at hun i fremtiden kan lægge endnu mere vægt på arbejdet med at aktivere mænd. Klub- og Seniorafdelingen i Settlementet omfatter en lang række klubtilbud. Fælles for alle klubberne er, at de er små sociale enheder, med tid og rum til at være sammen på egne præmisser. Alle aktiviteter foregår i Settlementets hus på Dybbølsgade 41, 1721 København V. For at læse mere om de enkelte klubber henvises til klubbeskrivelserne på Settlementets hjemmeside. Der er generelt flere ældre kvinder end mænd, og sådan er det også her. Kvinder er lettere at få til at komme i klub og samles om sociale ting, og jeg kunne derfor godt tænke mig at have fokus på at udvikle noget for mænd i fremtiden. 14

16 HVOR ER SIDEGADEN NU? Sidegadeprojektet er under konstant udvikling og også i 2014 er der sket nye store ting i Settlementets mange butikker og projekter i Saxogade. Blandt andet har 2014 budt på en stor Satspuljebevilling til Gang i Gaden, Heidi & Bjarne er åbnet, og der er indgået nye samarbejdsaftaler i gaden. Efter sommerferien 2014 blev der ventet i spænding på svar fra Satspuljen om en eventuel bevilling til Gang i Gaden, som havde søgt til projekt Fra social udsat til social netværker. Svaret lod vente på sig, men da det endelig kom umiddelbart inden jul, var jublen stor. Gang i Gaden havde fået bevilliget omkring kr til det stort anlagte projekt frem til september Den økonomiske indsprøjtning reddede særligt Gang i Gadens værested, som gennem en årrække har været underfinansieret. Projektet Fra social udsat til social netværker skal styrke inklusionen af socialt udsatte borgere på Vesterbro, og bygge bro mellem Gang i Gadens brugere, de lokale erhvervsdrivende virksomheder og andre lokale borgere på Vesterbro. Alt sammen for at sikre brugerne en positiv inklusion i lokalområdet gennem aktiv deltagelse. Brugerne af Gang i Gaden skal således stå i spidsen for blandt andet lokale tryghedsvandringer, arbejde aktivt med egen sundhed, og afholde lokale arrangementer i regi af Settlementet og Sidegadeprojektet, som eksempelvis fastelavnsfester i Saxogade, loppemarkeder og julemarked. Projektets formål er at nedbryde fordomme, og vise at socialt udsatte borgere kan være et positivt aktiv i lokalsamfundet. Gang i Gadens brugere er allerede begyndt fx at spille fodbold hver fredag og styrketræne hver mandag. Samtidig med at Gang i Gaden fejrede den nye bevilling havde projektmedarbejder Anja Anna Nielsen travlt på hjørnet mellem Saxogade og Istedgade. Her skulle der nemlig i december åbne børnetøjsbutikken Heidi & Bjarne med fokus på redesignet tøj og legetøj, samt genbrug af møbler og nyt design til lokale småbørnsfamilier. Heidi & Bjarne blev nærmest bygget fra bunden af brugerne i Gang i Gaden, der savede, byggede og hamrede butikken op til den helt store guldmedalje. Resultatet var en lækker butik der passer perfekt ind i sin placering midt på Vesterbro, midt mellem en blandet borgergruppe og midt i Istedgades store diversitet. 15

17 Heidi & Bjarne er blevet taget godt imod i lokalområdet og selvom butikken stadig er midt i sin opstart, er der fuld gang i de mange designsamarbejder, samt upcycling af brugt tøj, møbler og legetøj. Anja står i dag i spidsen for butikken og oplever hvordan den hver dag udvikler sig og vinder mere og mere indpas i lokalmiljøet. I samme genre som Heidi & Bjarne hører Repair Café Vesterbro, hvor man heller ikke tror på brug-og-smid-væk-kulturen. Repair Cafe blev startet i Settlementets lokaler i Saxogade i april 2014 og konceptet er simpelt: Repair Cafeen er et borgerinitiativ inspireret af de over 200 reparationscafeer i Holland, hvor folk mødes på tværs af kulturelle og sociale skel for at fixe og upcycle skattede ting og sager. Håndværksmæssig kunnen kombineres med kreativitet og skaber nye fællesskaber. Det er en konkret og håndgribelig måde at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen og dermed passe bedre på hinanden og på miljøet. Jeg er glad for at mine evner som ingeniør kan anvendes til at hjælpe med at fixe et fjernsyn eller en radio, så folk går glade herfra Emmanuel, som er uddannet ingeniør og kom til Danmark fra Sierra Leone sidste år har været fast deltager på Repair Cafe Vesterbro holdet. For ham er det naturligt at reparere gode ting, som er gået i stykker. I Sierra Leone smider vi ikke ting ud. Vi passer på tingene, og der er tradition for at genanvende så meget som muligt. siger Emmanuel. Repair Café Vesterbro har netop fejret 1-årsdag og har fast arrangement hver den sidste lørdag i måneden i Sidegadens lokaler. 16

18 HVOR ER SIDEGADEN NU? I Hva Så har ændringerne også været mange i 2014, bl.a. har Settlementet måttet afskedige den fuldtidsansatte leder i Hva Så i efteråret grundet økonomiske vanskeligheder i butikken og svigtende offentlige tilskud. Over nogle år har brugersammensætningen i Hva Så ændret sig, sideløbende med at den generelle beboersammensætning på Vesterbro har ændret sig. Det gør at Hva Så ikke længere har mulighed for at få samme kommunale tilskud, som de kunne tidligere, og butikken har derfor været gennem en større udviklingsproces i efteråret, som stadig er i fuld gang og fortsætter godt ind i I dag er Hva Så fuldt frivilligdrevet med administrativ og ledelsesmæssig støtte fra Settlementets sekretariat og ledelse. Hva Så tilbyder babysvømning, legestue, babyrytmik, salg af brugt børnetøj, klapvogne, barnevogne og legetøj samt socialt samvær med andre lokale og mere eller mindre nybagte mødre og fædre. Find Hva Så på hjemmesiden og på Facebook. Display er også ny butik i Sidegaden, som åbnede i efteråret Københavns Erhvervsakademi (KEA) står for at drive Display rent praktisk står grupper af designstuderende for butiksdriften for at lære mere om netop butiksdrift, forretningsudvikling og design i praksis. Undervejs i Settlementets samarbejde med KEA, er målet at butikken skal være rum for en række virksomhedspraktikker for borgere i forløb, her vil Settlementet stå for tilknytningen af mentorer. Display sælger smykker, tasker og lækkert design og er at finde i Saxogade 92. Udover de omtalte butikker og samarbejde råder Settlementet over en række øvrige lejemål i og omkring Saxogade. Nogle af disse er i øjeblikket udlånt; blandt andet det gamle Satellitten der er udlånt til Kulturanstalten og Kenneth Balfelt Team, Flid og Frivilligbutikken i Istedgade. Andre råder Settlementet over og er typisk i en løbende udviklingsproces; fx Saxo Badet hvor en vaskemaskine desværre brændte i efteråret 2014, Solhatten (Behandlerrummet) og Værkstedet. Hvad der mere præcist skal ske i disse lokaler i 2015 og frem, afventer stadig en proces, men sikkert er det at Sidegadeprojektet og dens butikker og projekter må blive ved at udvikle sig: For at følge med i lokalområdets hastige udvikling og for at kunne vedblive at tiltrække sig opmærksomhed, brugere og frivillige samt økonomiske bevillinger. 17

19 LYNGBORGEN I 2014 Af Ove Carlsen og Verner Hansen Atter i 2014 var der mange hold på feriekolonien Lyngborgen og dens familiehuse. Selve Lyngborgen var udlejet knap 30 gange, og hele lejren havde ca voksenovernatninger og ca overnatninger for børn og unge. Alligevel landede regnskabet med et mindre underskud på ca kr. på grund af lidt vigende tilslutning til sommerlejren og de stigende udgifter til vedligeholdelse. I et forsøg på at stimulere udlejningen af feriekolonien, blev der i 2014 af Lyngborgudvalget udarbejdet en detaljeret brochure med farvefotografier af alle feriekoloniens huse. Lyngborgudvalget stod for administrationen af to større renoveringsopgaver i det forløbne år: Totalombygning af toilet og bad i Fælleshuset og i familiehuset Palæet, som tillige fik opdelt et større soverum i to mindre soverum. De økonomiske midler til renoveringsopgaverne blev tilvejebragt af fonde. Lyngborgudvalget har på to arbejdsweekender i foråret og efteråret gennemført mange vedligeholdelsesopgaver, bl.a. er det gamle og lidt kedelige store loft i Fælleshuset nu malet hvidt. Det gamle og store SSB-hold, som tidligere fast har været på Lyngborgen i juli måned i mange år, har nu besluttet at genoprette tilknytningen til Settlementet. Rammerne herfor er ikke endeligt fastlagte, men de gamle SSB ere er velkomne igen i Settlementet, hvor Studenter-Settlementets Boldklub startede i Der er grøde i grønne energiformer - også i Lyngborgudvalget. Et projekt er startet op omkring jordvarme, solcelleanlæg og varmepumper på Lyngborgen og dens familiehuse. Igen er vi dybt afhængige af velvillige fonde. Måske står det hele færdigt på tidspunktet for udgivelsen af Settlementets årsrapport for 2016? Settlementets forstander tog sin afsked i slutningen af og afløseren tiltræder i juni Det bliver spændende at se, hvilke nye tiltag den nye forstander har overvejet for at bringe sommerlejren helskindet videre i de nærmest følgende år. For Lyngborgens 100-års jubilæum den 4. juli 2020 nærmer sig med hastige skridt, og det jubilæum skal i hvert fald fejres med manér. 18

20 SETTLEMENTETS GADEKLUBBER - NU I TEAMS Af Peter Gorm, leder af BUS Settlementet Børn og Unge har med sine tilbud rettet mod børn og unge uden tilknytning til institution og forening gennem de sidste år arbejdet med at lægge flere aktiviteter ud decentralt på Vesterbro, hvor det giver mest mening i forhold til målgruppen. Målsætningen bag denne proces har været at skabe så meget synlighed, genkendelighed og kontinuitet i kontaktfladerne til både børn og unge som samarbejdspartnere som muligt. I sidste ende vil dette betyde at klubtilbuddene i Valdemarsgade vil blive trappet ned og måske kun være åbne i weekenderne og i forbindelse med events, arrangementer og møder på tværs. Sidste skud på stammen i denne proces har været en opdeling af medarbejdergruppen i et Enghave og et Rød bane team. Enghave teamet opererer geografisk i området mellem Enghavevej og op mod og med Carlsberg. Teamet består af tre mandlige og to kvindelige medarbejdere, som dækker følgende arbejdsopgaver: om ugen fra kl Caféen er på nuværende tidspunkt frekventeret af børn og unge turanstalten) som har åbent 3 dage om ugen eftermiddag og aften bemandet alle hverdage fra kl fra påske til efterårsferien skolepædagog på Vesterbro Ny Skole for drenge i boldburet ved Enghave Kirke gående på skole, nærområdet og i Enghaveparken. Røde Bane teamet opererer mellem Enghavevej og Gasværksvej. Teamet består af tre mandlige og tre kvindelige medarbejdere og dækker følgende arbejdsopgaver: middage og 2 aftener om ugen. Tilbuddet er opdelt aldersmæssigt og søges af ca. 25 piger og som er et samarbejde med Oehlenschlægersgade Skole og har åbent 3 efter middage om ugen fra kl som er åben 3 dage om ugen og rettet mod drenge fra nærmiljøet. schlægersgade Skole for drenge på de Røde Baner ugen fra kl fra påske til efterårsferien gående på områdets tre folkeskoler samt i nærområdet. Medarbejderne har desuden en række fælles opgaver i forhold til bemanding af tilbud i Valdemarsgade udegående opgaver i weekender, fællesarrangementer mm. De nye teams er trådt i funktion efter påskeferien i erkendelse af at et sådant fokusskifte er en proces, og at der skal tilpasses struktur og mødeaktivitet løbende. Gadeklubberne har på nuværende tidspunkt indmeldt ca. 230 børn og unge som der arbejdes med både på gade og i klub vi regner ikke umiddelbart med at øge dette tal, men forventer at styrke vores relationer til de unge væsentligt. Find mere information om Settlementet Børn og Unge både Gadeklubber og Idrætsfritidsklubben på bus.settlementet.dk. 19

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Kreativ for DEN GODE SAMVITTIGHED

Kreativ for DEN GODE SAMVITTIGHED DEN GODE SAMVITTIGHED Kreativ for Det er helt særligt at kombinere sin kreative skaberkraft med velgørenhed. For samtidig med at du gør dét, du holder mest af, glæder du andre. Vi har besøgt tre organisationer,

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2015

SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2015 SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2015 SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2015 1 INDHOLD FORORD Årsberetning 2015 Vision & mission Om frivillighed 03 04 05 SAXOGADE Café Sonja Heidi & Bjarne Gang i Gaden Frivillig: Mette Interview:

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

!"##$"%"&#"#'()'*"+#",-,.' /,+-","#&0&1'2345'

!##$%&##'()'*+#,-,.' /,+-,#&0&1'2345' "##$"%"&#"#()*"+#",,. /,+","#&0&12345 "#$%&$ (&)&)$ (&)*#$)+#,)+./001*2 3+$,*$#43*5&,*$ 6)7"8%"9.&8:;"#A$";+0$":,"89+A?$$"++;: B?$$"++;:C&"#7?,;.1@) 67&))3+$,*$#897:%#;

Læs mere

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Unges fællesskaber - Mellem tryghed og spænding En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen Formål..at tegne et billede

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv. Kolding Kommune

Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv. Kolding Kommune Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv Med Ebbe på tur i centret Tema: Lokalsamfundet og Vonsildhave Ebbe har et job. Han kører med kioskvognen rundt til alle boligerne på Vonsildhave to gange om dagen.

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN?

HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? SESSION 1 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE HVORDAN KAN CIVILSAMFUNDET INDDRAGES I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN? Michael Hedelund, Public Affairs, Danmarks Idrætsforbund Mette Heide Andersen, projektleder,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere