Retsudvalget REU alm. del Bilag 14 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 14 Offentligt 4. oktober 2010 Program for Retsudvalgets studiebesøg onsdag den 13. oktober 2010 på Vestre Fængsel, Politigårdens Fængsel og Cafe Exit Som bilag er en kortfattet beskrivelse af København Fængsler og af Cafe Exit. Klokken Programpunkt Fælles afgang fra Christiansborg (Store trappe) Retsudvalget ankommer til Vestre Fængsel Der vil blive serveret lidt morgenbrød under orienteringen Orientering om Københavns Fængsler: Varetægtsfængsledes generelle vilkår, herunder: Håndtering af Bander : Nedlæggelsen af A81-afdelingen Indsatte og stoffer: Projekt Over Muren - tilgængelighed og behandling Fokus på tidlig indsats: Samarbejde med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Medarbejderforhold: Arbejdsmiljø og psykologisk kriseberedskab Mødelokale A Rundgang i fængslet Den Centrale Afdeling - sikringsrum og skranken transport og retsfremstillinger Sydfløjen Modtagelsen - dagligdagen for unge under 18 år Vestre Hospital Håndtering af psykisk syge Skolelokalerne - Undervisning/aktivering af indsatte Vestre Fængsels Kirke Besøgsfaciliteter vilkår for børns besøg Transport til Politigårdens Fængsel rundgang og orientering. Fængslet kan tilbyde transport Afslutning og transport til Cafe Exit Ankomst til Cafe Exit Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1D Postbox 701 DK-2450 København SV Telefon Telefax af 8

2 11.50 Orientering om ideen bag Cafe Exit målgrupper og aktiviteter. Økonomi, styring og strategi. Samarbejdspartnere Rundvisning og præsentation af Cafe og øvrige faciliteter. Cafe Exit vil være vært ved en let frokost som tilberedes af Cafeens brugere. Der vil i forbindelse med frokosten være mulighed for at møde repræsentanter for brugerne, frivillige, bestyrelsen og ansatte Afslutning og afgang fra Cafe Exit Ankomst til Christiansborg Peter Vesterheden Fængselsinspektør Ann Skov Sørensen Leder Cafe Exit 2 af 8

3 10. august 2010 Kortfattet beskrivelse af København Fængsler Københavns Fængsler som består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorvs Fængsel - har som hovedopgave at fungere som arresthus for det storkøbenhavnske område. Fængslet er med sine 545 pladser og over 700 medarbejdere Kriminalforsorgens største institution. Fængslets kapacitet er fordelt således: 511 arresthuspladser, heraf 420 pladser på Vestre Fængsel (herunder særlig arrestafdeling til AK81 ere) og 91 pladser på Blegdamsvejens Fængsel 9 afsoningspladser for negative stærke indsatte (Bandidos) på Vestre Fængsel 25 pladser i Politigårdens Fængsel - en særlig arrestafdeling primært til voldelige/truende banderelaterede. Nytorvs Fængsel bruges alene i dagtimerne i forbindelse med retsfremstillinger i Københavns Byret. Fængslet har dog i kortere perioder været brugt til nødbelæg. Fængslet huser både kvindelige og mandlige indsatte. Fængslet har et særligt unge afsnit på Vestre Fængsel. I første halvår af 2010 har der i gennemsnit været indsat 10,5 unge under 18 år, heraf ca. 30 % udenlandske statsborgere. Københavns Fængsler har en landsdækkende hospitalsfunktion for hele kriminalforsorgen. Fængslet har en omfattende opgave med transporter til retterne i Storkøbenhavn og medarbejdere fra fængslet fremstiller/bevogter i retterne. Fængslet har også transport og fremstillingsopgaven for varetægtsfængslede som af Kriminalforsorgen placeres uden for Københavns Fængsler. Vestre Fængsel Vestre Fængsel er opført i 1895 og betydeligt udvidet i Fængslet har i dag plads til 429 indsatte, heraf 36 i Vestre Hospital og 33 på en særlig kvindeafdeling. Der er tale om traditionelt ældre fængselsbygninger med ydermur og andre sikringsforanstaltninger. Københavns Fængsler bebyggede areal er samlet ca kvadratmeter. Belægget Den absolut største del af Københavns Fængslers belæg er varetægtsarrestanter fra københavnsområdet. Den øvrige del af belægget er navnlig 3 af 8

4 indsatte på udlændingeloven, indsatte der udstår kortere frihedsstraffe eller afsonere, der afventer overførsel til andre af Kriminalforsorgens institutioner. Der sker i gennemsnit ca indsættelser pr. år på Københavns Fængsler. Ca. 30 % af de som indsættes opholder sig under 3 dage i fængslet, ca. 30 % mellem 3 og 30 dage. 20 % har længere ophold i fængslet end 90 dage. Godt 60 % af de indsatte løslades fra fængslet, heraf op mod 50 % fra varetægt eller ved domsafsigelsen. Det gennemsnitlige belæg i første halvår af 2010 har været på 101,2 %. I første kvartal var der i gennemsnit 45,6 % udenlandske statsborgere heraf ca. 1/3 dog med bopæl i Danmark (dansk CPR. nr.). En stor del af de danske statsborgere har anden etnisk baggrund end dansk. Hovedfordelingen af de 551,8 indsatte i første halvår af 2010 var således: Indsatte Antal % Afsonere 52,6 9,5 Anholdte 10,5 1,9 Varetægtsfængslede 450,2 81,6 Udlændingeloven 37,9 6,9 Kvinder 37,4 6,8 Unge under 18 år 10,1 1,8 Isolerede efter rettens bestemmelse 4,5 Udenlandske statsborgere 251,6 45,6 Organisation og personale Fængslet ledes af en direktion bestående af fængselsinspektør Peter Vesterheden, økonomichef Peter Rask og vicefængselsinspektør Morten Gudmand-Høyer. Pr. juli 2010 er der ved Københavns Fængsler ansat 720 medarbejdere inklusiv deltidsansatte, flexjobbere mm, hvilket svarer til ca. 710 årsværk, heraf fordelt på følgende hovedgrupper: Chefgruppe (10 inklusiv direktion), herudover mellemledere med forskelligt fagansvar og uddannelsesmæssig baggrund Uniformerede i basisstillinger (485, heraf 70 fængselsbetjente under uddannelse) Helsepersonale (herunder 7 læger, 22 sygeplejersker samt deltidsansatte psykiatriske konsulenter mm) Lærere Værkmestre mm herunder fagudlærte håndværkere, kokke, ejendomsfunktionærer Præster, imam, socialrådgivere Diverse administrativt personale Fængslets sygefravær var i 2009 på 16,9 bruttodage. 4 af 8

5 Økonomi mm Københavns Fængslers totalbudget for 2010 er på ca. 303 mio. kr., der fordeler sig på ca. 256 mio. kr. til lønninger og ca. 47 mio. kr. til øvrig drift. På Vestre Fængsel afsluttes i september en større tagrenovering og der er planlagt udskiftning af cellevinduer i løbet af 2010/11. Fængslet undersøger i øjeblikket udskiftning af varmeanlæg til et tostrenget system af energimæssige årsager. Sikkerhed Sikkerhedshensyn gør, at alle aktiviteter omkring indsatte helt primært holdes inde i fængslet fra beskæftigelse, skole over pårørendebesøg, fritidsaktiviteter til lægekonsultation mm., idet dog mere komplicerede undersøgelser og behandlinger sker under transport til civile sygehuse mm. Sikkerhedsmæssigt er de mange transporter og retsfremstillinger den væsentligste udfordring. Bandeproblematikken gør dog tillige at der internt i fængslet er etableret en række procedurer således at fx AK81 ere holdes helt adskilt fra øvrige indsatte. Vold og trusler mellem indsatte er stigende. Indsattes talsmænd oplyser, at indsatte oftere end tidligere tvinges til at vælge side, og at særligt indsatte med dansk baggrund trues således at de vælger frivillig isolation og svage indsatte tvinges til indsmugling og afkræves penge for at kunne være i fred. Såvel på Vestre Fængsel som på Blegdamsvejens Fængsel er der hyppige udfordringer med råben til indsatte ( ulovlig kommunikation ) og indkast af stoffer (hash) og mobiltelefoner. Øvrige udfordringer Fængslet har problemer med at skaffe (celle-)arbejde til indsatte og i øvrigt med at opfylde ønsker om undervisninger og andre aktiviteter. Fængslet har senest indgået aftale med København Kommune om at arrangere samtaler med kommunens sagsbehandlere som led i Københavns Kommunes Exitstrategi. Målet er en så tidlig indsats som muligt også i lyset af at ca. 50 % af indsatte i Københavns Fængsler løslades til gaden. Fængslets ser gerne denne model udbredt til øvrige kommuner. Nærmere om fængslet kan ses på Nærmere om misbrugsbehandlingsprojektet Projekt Over Muren kan ses på 5 af 8

6 Saxogade København V Exits idégrundlag Exit er et kirkeligt socialt arbejde, som formidler muligheder og giver nyt håb til indsatte og ex-indsatte. I fællesskabet kan den enkelte erhverve sig indsigter og udvikle evner, der kan hjælpe til at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en plads i samfundet. Baggrunden for arbejdet er tanken om at opbygge et samlingssted i kirkeligt regi, hvor indsatte og ex-indsatte kan mødes og få hjælp til en ny begyndelse. Det skal ske med udgangspunkt i og respekt for den enkeltes situation. Det skal være en opfølgning, hvor man ser det enkelte menneske som en helhed og dermed ser på både dets sociale, psykiske, åndelige og praktiske behov. Vores mål er at hjælpe hele mennesket. Det handler ikke blot om at få et job, et nyt netværk eller et sted at bo. Tingene hænger sammen, og målet er at hjælpe det enkelte menneske til at tage ansvar for sit eget liv og til at arbejde med de udfordringer, som kommer. Derfor er der et varieret udbud af tilbud i Exit, så det enkelte menneske kan vælge det, der passer ind i vedkommendes situation. Exit er et frirum, hvor der er et levende fællesskab, engagement og masser af liv, et frirum, hvor man kan komme, som man er, og hvor det enkelte menneske mødes uforbeholdent. I Exit præsenteres den enkelte for en række forskellige muligheder og tilbud, som vedkommende kan benytte sig af efter eget ønske og valg. Vedkommende må også være forberedt på at blive udfordret af forventninger og krav, men der stilles ingen betingelser. Tilbuddene står åbne for alle indsatte og ex-indsatte også selv om vedkommende er faldet i flere gange. Exit ønsker at fastholde den enkelte i håbet om, at forandring er mulig, uanset om det er første gang, man forsøger en anden vej, eller allerede har forsøgt den mange gange. Exits arbejdskultur Grundlaget for Exits arbejde er det kristne menneskesyn. Vi tror, at mennesket er skabt i Guds billede, og derfor tror vi på, at det enkelte menneske har en unik værdi, at det er ukrænkeligt og ligeværdigt, uden skelen til eventuel kriminel fortid. 6 af 8

7 Vi ser mennesket som en helhed og møder mennesker i øjenhøjde som ligeværdige borgere. Vi taler med ikke om eller til mennesker. Vi møder mennesker åbent og uden forbehold, uanset om vedkommende har flere års afsoning med i bagagen eller står med en ren straffeattest. Vi anerkender, at kriminel adfærd ofte er betinget af svigt under opvæksten, samfundsmæssige strukturer osv., men samtidig fastholder vi, at det enkelte menneske må tage ejerskab over sin egen historie og vedkende sig sin skyld og sit ansvar, hvis det skal have mulighed for en ny begyndelse. Vi kan ikke lægge ansvaret over for ofrene i bred forstand fra os ved at sige, at det er andres eller samfundets skyld. Samtidig må vi fastholde samfundet på dets ansvar i forhold til at tage imod og integrere mennesker, der har afsonet deres straf, så de får mulighed for at leve et meningsfyldt liv i samfundet. Exits arbejdsmetoder Arbejdet i Exit er karakteriseret af en helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til det enkelte menneske. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation, kvalifikationer og muligheder og hjælper vedkommende til at blive afklaret i, hvilke realistiske muligheder han/hun har for at komme videre. Samtidig med at den enkelte får hjælp til at komme i gang med uddannelse eller job, kan vedkommende opbygge et nyt netværk gennem en hel vifte af sociale tilbud lige fra Exit-venner og kultureftermiddage til samtaler med psykolog og terapeut. Det er frivilligt, om man vil gøre brug af Exits tilbud og hvis man er begyndt på et forløb, kan man når som helst stoppe. En stor del af indsatsen udføres ved hjælp af frivillige. Det giver en betydningsfuld ligeværdighed, for de mennesker, som frivilligt bruger Exit, møder her mennesker, der kommer og gør et frivilligt arbejde. I Exit er der plads til at tale om tro og livets store og små spørgsmål. Hvis nogen har brug for dybere eksistentielle samtaler, kan vi trække på præster, psykolog og terapeuter. Det er en stor fordel, at Exit ikke har indberetningspligt i forhold til Kriminalforsorgen eller andre myndigheder, og at medarbejderne har tavshedspligt. Det giver stor åbenhed og tillid. Arbejdet i Exit er bygget op i mangesidet teamstruktur, som omfatter både ansatte og frivillige. Vi tror, at vi opnår de bedste resultater ved at arbejde sammen, så vi hver især kan bidrage med det, vi er gode til, så alles evner og kompetencer bruges bedst muligt i vores fælles opgave. Derfor har vi opbygget et netværk af samarbejdspartnere, som er specialister på deres felt (beskæftigelsesvejledning, juridisk rådgivning, gældsrådgivning, socialrådgivning, terapi m.v.). Samarbejdspartnerne omfatter både organisationer og fagpersoner. I medarbejderteamet er vi parat til at prøve det uprøvede. Der er plads til at prøve nye løsninger, og vi er ikke bange for at begå fejl, men ser det som en naturlig del af udviklingen af arbejdet. Vi er heller ikke bange for at spørge andre til råds, og der er en stor åbenhed for sparring, for vi tror, at vi alle kan lære mere og blive bedre til det, vi er gode til. Det gi- 7 af 8

8 ver en arbejdskultur, der er præget af arbejdsglæde, nysgerrighed og engagement. Den er meget værdifuld for arbejdet i Exit og de resultater, vi har nået. Exit er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ville starte på en frisk, når afsoningen er overstået. Exits tilbud spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og juridisk rådgivning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Privat initiativ Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig forening. Exits arbejde finansieres af midler fra offentlige puljer og private fonde. Exit har modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Folkekirkens Udviklingsfond, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Københavns Kommune, Ole Kirks Fond, Trygfonden, Velux-fonden, Tips & Lotto-puljen og Vesterbro Lokaludvalg. 8 af 8

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Projektplan Projekt Over Muren

Projektplan Projekt Over Muren Projektplan Projekt Over Muren Et behandlingsprojekt i samarbejde mellem Københavns Fængsler og Københavns Kommune Juli 2007 Styregruppemedlemmer Københavns Fængsel: Inspektør Peter Vesterheden, vice-inspektør

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Statsfængslet i Jyderup Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Oktober 2008 1 1.0 Organisatoriske forhold på praktikstedet. 1.1 Præsentation af Statsfængslet i

Læs mere

Nye skud på visne grene

Nye skud på visne grene Nye skud på visne grene Interaktionistisk teori som basalt udgangspunkt for forbedret livskvalitet Evaluering af projektet Livskvalitetsløft for metadonister Et forsøgs- og udviklingsprojekt udviklet af

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 3 ALEXANDRAKOLLEGIET EN EVALUERING AF UNGE ENLIGE MØDRES VEJ MOD SELVFORSØRGELSE Alexandrakollegiet_indhold

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere