Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag A Bo Møller 3 saa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Magt og konflikt Valg i USA Velfærd under forandring II EU i krise? II Økonomisk krise II Socialisation i det senmoderne samfund II Bemærk undervisningsbeskrivelser for elevernes hold forud for valgholdet ligger i dette dokument i forlængelse af valgholdets undervisningsbeskrivelse. 1

2 Titel 1 Magt og konflikt Kernestof International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt globalisering og samfundsudvikling. Bülow og Knudsen: International PolitikNU (ibog),systime 2011 Afsnit (s. 7-22) (IP-teorier) Afsnit 8.1 (s ) (Sikkerhed) Afsnit (s ) (Regionale konfliktmønstre) Afsnit (s ) (Danmarks udenrigspolitik) Hans Branner: Global Politik, Columbus 2006 s (Sikkerhedsordninger) s (FN) s (IP-teorier) Lars Søndergaard: Verdens syv udfordringer, Columbus 2010 s (Magt) s (Huntington) Særlige fokuspunkter Supplerende stof Derfor holder Rusland og Kina hånden over Assad, Rusland og Kina spænder igen ben for ny Syrien-resolution, Krig mod Iran vil koste Israel dyrt, Et valg også i udenrigspolitikken, Natos sikkerhedspolitik det strategiske koncept af 2010 Det amerikanske tilbagetog, Statistisk materiale Informationssøgning 16 blokke af 95 minutter Faglige mål Eleverne skal kunne: forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge processer omkring magt undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og 2

3 teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, aktualitetsoplæg på klassen. Titel 2 Valg i USA Kernestof Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet forskellige typer politiske systemer International politik aktører, magt, sikkerhed og konflikter internationalt Brøndum og Rasmussen: USA s udfordringer, Columbus 2012 s. 95, , (valg og demokrati) Sune Finn Sunesen: USA efter 9/11, Columbus 2007 s , (valgsystem og partier) Hans Branner: Global Politik, Columbus 2010 s (Amerikansk udenrigspolitik) Bülow og Knudsen: International PolitikNU (ibog),systime 2011 Afsnit (s. 7-22) (IP-teorier) Lars Søndergaard: Verdens syv udfordringer, Columbus 2010 s (Magt) Christiansen og Nørgaard: Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal s. 9-14, (Demokrati og styreformer) Særlige fokuspunkter Supplerende stof Stemmeseddel Los Angeles Et valg også i udenrigspolitikken, Undersøgelse af kandidaters mærkesager og holdninger 16 blokke af 95 minutter 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge 3

4 aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Titel 3 Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, oplæg på klassen. Velfærd under forandring Kernestof Sociologi social differentiering, social mobilitet og samfundsforandring. Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund International politik globalisering og samfundsudvikling. Metode komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel. Christiansen og Nørgaard: Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal s , 86-89, (partier og vælgere) s (velfærdsmodeller, ulighed og udfordringer) Poul Brejnrod: Sociologi, Gyldendal 2011 s (Familien, Habermas) s (Bourdieu) 4

5 Supplerende stof Hassing, Anders: Begrebet konkurrencestat, Danmark er det femtebedste land i verden, Her er det nye danske klassesamfund, Özlem indrømmer: ikke det bedste eksempel, Statsministerens nytårstale 2013, Nye tal fra arbejdsgiverne: Vi er det land hvor det dårligst kan betale sig at arbejde, Skal den danske supermodel udsultes?, Særlige fokuspunkter Titel 4 Foredrag: Lars Olsen om klassesamfundet 16 blokke af 95 minutter Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale mønstre undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, oplæg på klassen. EU i krise? Kernestof Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og 5

6 socialisme, politiske skillelinjer magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt forskellige typer politiske systemer, herunder EU. International politik Danmarks suverænitet og handlemuligheder aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa globalisering og samfundsudvikling. Metode komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode Christiansen og Nørgaard: Demokrati, magt og politik i Danmark, Gyldendal s , (globalisering) Ole Hedegaard Jensen: Grundbog i dansk og international politik, Systime s (EU s udvikling, beslutningsproces, integrationsteorier, aktør) Hans Branner: Global Politik, Columbus 2010 s. 183, (DK og EU) Lars Søndergaard: Verdens syv udfordringer, Columbus 2010 s (Global ulighed, udvikling) Særlige fokuspunkter Supplerende stof Grækenland varmer op til Merkel besøg, Nationalstaterne har generobret magten i Europa, Statistisk materiale 16 blokke af 95 minutter Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 6

7 Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, oplæg på klassen. Titel 5 Økonomisk krise Kernestof Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme forskellige typer politiske systemer, herunder EU. Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. International politik globalisering og samfundsudvikling. Metode komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel. Clemmensen og Henriksen: Økonomi, Columbus 2007 s , (markeds-, plan-, og blandingsøkonomi) s (økonomisk kredsløb) s , (økonomiske skoler) s (økonomisk politik) s (konkurrenceevne) s , (arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik) Supplerende stof Dommen over dansk konkurrenceevne fældes af erhvervslivet selv, Konkurrenceevnen er den nye løftestang for reformer, Overblik over regeringens vækstpakke, Sådan ser konkurrenceevnepakken ud, Viktor: Mette F. kom ud af min kones mund, Særlige fokuspunkter 16 blokke af 95 minutter Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer 7

8 og ændringer i sociale og kulturelle mønstre undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Titel 5 Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, oplæg på klassen. Socialisation i det senmoderne samfund Kernestof Sociologi identitetsdannelse og socialisation massemedier og politisk meningsdannelse social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. Politik politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Økonomi velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund Morten Hansen Thorndal: Sociologi ABC, Columbus 2008: s (Sennet, Giddens) Poul Brejnrod: Sociologi, Gyldendal 2011: s (Familien, Habermas) s (Bourdieu) Supplerende stof Unge har svært ved at være sig selv, Den kinesiske mors kampskrig, blokke af 95 minutter 8

9 Særlige fokuspunkter Faglige mål Eleverne skal kunne: anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre demonstrere viden om fagets identitet og metoder anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller formulere skriftligt og mundtligt empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, skriftlig fremstilling, informationssøgning, oplæg på klassen. 9

10 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Poul Frandsen 3saB (valghold) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Borgen-dansk politik og medierne (C-niveau) Socialisation i det senmoderne samfund I Social differentiering og etnicitet (B-niveau) Massemedier og politisk meningsdannelse (B-niveau) Ideologier og værdier (B-niveau) Demokrati og magt (B-niveau) EU i krise? I Økonomisk krise Ia Velfærd under forandring I Økonomisk krise Ib 10

11 Titel 1 Særlige fokuspunkter arbejdsform Borgen-dansk politik og medierne (C-niveau) Kernestof Luk samfundet op-grundbog til samfundsfag. Brøndum/Banke. Columbus Kap 6,7,8. Supplerende stof -Jacobsen/Outzen: Liv i DK. Columbus 2005, ss TV-serien: Borgen. -Jyllands-Posten 20/8-10: Dans kan være guld for politikerne. -Ekstrabladet 21/8-10: Når en toppolitiker er med i Vild med dans er der noget galt -Politiken 23/8-10: Helle T-historien er uden indhold. -Ugebrevet Mandag Morgen 9/8-10: Scener fra et dronningemord. -Jyllands Posten 2/11-10: Forening forventer flere sager efter dom. -Jyllands Posten 2/11-10: En stor lettelse. -Jyllands Posten 9/11-10: Søvndal er værdikriger nummer et. 20 blokke Kompetancer: -formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge -skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering -formidle indholdet i enkle modeller. Tabeller og disgrammer -formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber -formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi -på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. Kompetancer: -politiske partier i DK og politiske ideologier, herunder konservatisme, lioberalisme og socialisme -politiske beslutningsprocesser i DK -demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet. Klasseundervisning, gruppearbejde, søgning på nettet, aktualitetsoplæg. 11

12 Titel 2 Socialisation i det senmoderne samfund I Kernestof identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark -Friisberg, Gregers: Dit samfund undersøg det! Columbus 2006, 10-17, (25-28), 29-36, , , Prytz Clausen, m. fl: Unge og identitet. Columbus 2012, ss 12-21, 29-30, (DK),74-88, (Storbritanien). (familie, uddannelse, fritid). Supplerende stof -Jyllands Posten 22/8-05: Gymnasieelever smider tøjet. - Ind i sociologien (Gundelach/Mortensen), Gyldendal 1990, s 30 (Me/I) + ss (Freud/Mead). - Krigerne : 2:4. Dramadokumentar. DR Eksemplificering af Mead. - Ungdomssociologi (Balvig, m. fl.). ss (Erikson) -Information 28/1-11: Den kinesiske mors kampskrig. -Information : Jeg skriver jo ikke selv at jeg er smuk. -Jyllands Posten 23/8-12: Vi har frirum og får mere ud af det -Jyllands Posten 23/8-12: Tosomhed på to adresser -JyllandsPosten 27/9-11: Veluddannede mænd kan vælge og vrage. -Jyllands Posten 27/9-11: Fordomme er en del af pakken Særlige fokuspunkter 12 blokke forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer. Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, indøvelse af notattagning 12

13 Titel 3 Særlige fokuspunkter Social differentiering og etnicitet (B-niveau) Kernestof: -Friisberg, Gregers: Dit samfund-undersøg det. Columbus 2006, ss Thorndahl Hansen, Morten: Ærkedansker-perkerdansker. Columbus 2011, ss 13-16, 81-82, 61-66, Supplerende stof: -Samfundsstatistik 2011: ss Information 9/11-11: Unge indvandrere fanget i forældrenes dilemma. -Jyllands Posten 9/11-11: Til kamp mod forkerte værdier. -Information 25/10-11: Familiens fastholder etniske minoritetskvinder i voldelige forhold. 4 blokke Dækker kernestoffet: -social differentiering og kulturelle mønstre Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlig/social kompetence: forberedelse, fremmøde, lydhørhed, aktiv deltagelse, fokusering, koncentration. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 13

14 Titel 4 Massemedier og politisk meningsdannelse (B-niveau) Kernestof: -Valentin Gregersen, Rune: Medier NU-massemedier og meningsdannelse. Systime ss 8-25, 30-41, Friisberg: Politik ABC. Columbus 2009, ss Supplerende stof: -Samfundsstatistik 2011: tabellerne 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, Avisartikler: -Information 29/9-11: Realityprogrammer skaber også demokratiske borgere -Politiken 3/9-12: Den nye TV-avis vil koste seere for DR. -Jyllands Posten 30/8-11: Da TV spillede indvandrerkortet. -Jyllands Posten 6/9-11: SF rækker hånden ud til Pia K: -Jyllands Posten 29/8-11: Det kan blive det endelige opgør. fang Særlige fokuspunkter 4 blokke Dækker kernestoffet: -massemedier og politisk meningsdannelse -klasseundervisning, gruppearbejde, summemøder, elevoplæg. 14

15 Titel 5 Ideologier og værdier. Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus ss Jacobsen Benny: Den politiske dansker- og det politiske DK. Columbus 2002, ss (papir). -Svane Hansen, m. fl: Samfundslex. Gyldendal ss (papir). Supplerende stof: -avisartikler: -Jyllands Posten 22/8-12: Regeringen uenig om egen reform. -Jyllands Posten 31/1-10: Er værdipolitik stadig en triumf? -Information 12-13/3-11: Danskerne vil have en rigtig venstrefløj. Særlige fokuspunkter 4 blokke Dækker kernestoffet: -politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -undersøge og dokumentere et politikområde -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlige/sociale: forberedelse, aktivitet, fokusering. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde -synopsistræning 15

16 Titel 6 Demokrati og magt. (B-niveau) Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss 14-26, , Supplerende stof: -Benny Jacobsen: Den politiske dansker. Columbus 2002, ss (papir) -Jyllands Posten 1/4-11: Digitalt løft til demokratiet. -(Undervisningsministeriets temahæfteserie nr 7, 2006: Undervisning i demokrati, ss 96-98, (papir)) -(Studie og-ordensregler på Favrskov Gymnasium. (papir)) -Avisartikler: -Jyllands Posten 18/6-11: Folkemøde for magten, medier og meningsdannere Særlige fokuspunkter 5 blokke Dækker kernestoffet: -magtbegreber -demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet -undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: - -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlige/sociale: forberedelse, aktivitet, fokusering. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 16

17 Titel 7 EU i krise? I Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss 54-76, 77-90, (91-108), ( ). (6 bl) -Friisberg: Politik ABC. Columbus 2009.ss (papir) (2 bl) Supplerende stof: -Jacobsen/Outzen: Liv i Danmark. ss 76-77, 79. (gymnasieloven)(papir). -Greenpeace: Om Greenpeace. (papir). -Politiske partier: Folketingets hjemmeside. -Jyllands Posten 4/6-11: Afskaf statslig partistøtte. -Information 4-5/6-11: Magten siver ud af Folketinget. Særlige fokuspunkter 10 blokke Dækker kernestoffet: -forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 17

18 Titel 8 Økonomisk krise Ia Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus2006, ss , , Henriksen/Stener Nielsen: Fold dig ud. Columbus 2007, ss (papir) Supplerende stof: -Samfundsstatistik 2012: Tabellerne 11.4, 11.6, 15.2, 15.4, 16.2, 17.2, avisartikler: -Jyllands Posten 31/8-12: Flere tæv til regeringens økonomiske politik. -Jyllands Posten 7/12-12: Den danske rente kan snart stige. -Information 21/11-12: Danskerne skal forberede sig på at gå ned i løn -Jyllands Posten 9/12-12: Ny fiasko for klodens klimaindsats. -Jyllands Posten 2/11-12: Vismændene: Nedtur kan vare i 10 år. Særlige fokuspunkter 8 blokke Dækker kernestoffet: -Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, bæredygtig udvikling, herunder EU -metode Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -undersøge konkrete økonomiske prioritetsproblemer i DK og EU, og diskutere løsninger -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 18

19 Titel 9 Velfærd under forandring I Kernestof: -Friisberg; Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss , Lars Søndergaard: Verdens syv udfordringer. Columbus 2010, ss (papir). -Henriksen: Økonomi ABC. Columbus 2009, ss (papir). -Henriksen/Stener Nielsen: Fold dig ud. Columbus 2007, ss Supplerende stof: -avisartikler: -Jyllands Posten 29/11-12: Kun de svære finansvalg er tilbage. -Information 20/11-12: Europa har brug for en New Deal. -Jyllands Posten18/11-12: Løkke skifter kurs for Venstre. -Information 20/11-12: Velfærdsmodtagere frygter Løkkes nulvækst. -Jyllands Posten 4/12-12: Bernstein undsiger Venstres plan. Jyllands Posten 13/12-12: Vestager vil ikke vaccinere de rige. Særlige fokuspunkter 12 blokke Dækker kernestoffet: -økonomisk styring/dansk økonomi i relation til EU -velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund -metode Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: - -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -synopsistræning -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 19

20 Titel 10 Økonomisk krise Ib Kernestof: -Friisberg; Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss Supplerende stof: -avisartikler: -Information 7/9-12: Draghis plan vil købe tid, men ikke redde euroen. -Jyllands Posten 21/11-12: Tyskland kvæler Europas økonomi. -Jyllands Posten 21/11-12: OECD: Danmark ligger lunt i EU-svinget. -Jyllands Posten 14/12-12: Frankfurt får magt over bankerne. omfang Særlige fokuspunkter 4 blokke Dækker kernestoffet: -globaliseringens betydning for DK Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 20

21 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Studentereksamen Samfundsfag B Poul Frandsen 1c-2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Borgen dansk politik og medierne Socialisering i det senmoderne samfund I Social differentiering og etnicitet/studieretningsopgaven Studieretningsprojekt: Ungdomskulturer Ideologier og værdier Demokrati og magt EU i krise? I Økonomisk krise Ia Velfærd under forandring I Økonomisk krise Ib 21

22 Titel 1 Borgen dansk politik og medierne (C-niveau) Kernestof Luk samfundet op grundbog til samfundsfag C-niveau. Peter Brøndum & Thor Banke. Kapitel 6, 7 og 8. Supplerende stof -Jacobsen/Outzen: Liv i Danmark. Columbus 2005, ss TV-serien: Borgen -Jyllands Posten 20/8-10: Dans kan være guld for politikere -Ekstrabladet 21/8-10: Når en toppolitiker er med i Vild med dans er der noget galt -Politiken 23/8-10: Helle T-historien er uden indhold -Ugebrevet Mandag Morgen 9/8-10: Scener fra et dronningemord -Jyllands Posten 2/11-10: Forening forventer flere sager efter dom -Jyllands Posten 2/11-10: En stor lettelse. -Jyllands Posten 9/11-10: Søvndal er værdikriger nummer et. Særlige fokuspunkter 20 blokke Kompetencer Eleverne skal kunne: formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. Kernestof (C-niveau) Politik: politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme politiske beslutningsprocesser i Danmark demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet. Klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, søgning på internettet, aktualitetsoplæg på klassen og besøg af journalist / besøge Jyllandsposten 22

23 Titel 2 Socialisering i det senmoderne samfund I Kernestof identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark massemedier og politisk meningsdannelse Jacobsen, m. fl. : Sociologi og modernitet. Columbus 98, (papir) Friisberg, Gregers: Dit samfund undersøg det! Columbus 2006, 10-17, 25-28, 29-36, , , Hedegaard/Lerche Nielsen: Temaer til tiden 1 (Medierevolutionen)Gyldendal 1997, , , , (papir) Samfundsstatistik 2010: tabel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (papir) Supplerende stof Jyllands Posten 22/8-05: Gymnasieelever smider tøjet. Ind i sociologien (Gundelach/Mortensen), Gyldendal 1990, s 30 (Me/I) + ss (Freud/Mead). (papir) Krigerne : 2:4. Dramadokumentar. DR Eksemplificering af Mead. Ungdomssociologi (Balvig, m. fl.). ss (Erikson) (papir) -Uddrag af Beverly Hills Classic -Information 1/9-05: Nutidens unge er Information 27/5-05: Hyperforbrugerisme -Information 28/1-11: Den kinesiske mors kampskrig. -Jyllands Posten 6/2-11: Unge har svært ved at være sig selv. -Information 1/2-11: Der er forskel på piger og drenge. Særlige fokuspunkter 17 blokke forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer. Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, indøvelse af notattagning 23

24 Titel 3 Social differentiering og etnicitet/studieretningsopgaven (B-niveau) Kernestof: -Friisberg, Gregers: Dit samfund-undersøg det. Columbus 2006, ss 86-98, (Bourdieu), Bolvig, m.fl: Ungdomssociologi. Columbus 2002, ss ( Papir) Supplerende stof: -Information 2/2-11: Lighed og retfærdighed gør os sunde og glade. -Information 8-9/1-11: Hvad fik vi ud af fattigdomsåret?. -Jyllands Posten 10/3-11: Eksperter: Svinekød og nøgenhed er ikke vejen frem. -Jyllands Posten 10/3-11: DF: Gør nu noget ved snakken, Pind. -Jyllands Posten 25/3-11: Kriminaliteten blandt efterkommere er halvveret. Studieretningsopgaven : Multikulturelle samfund. -Hansen Thorndal, Morten: Ærkedansker-perkerdansker. Columbus 2011, ss 13-16, 81-82, 93-99, (papir). Information 9/11-11, Jyllands Posten 9/11-11, Information 25/ (Fælles) -Engelsk: Optøjer i GB: Information 13/9-11, 15/9-11, 17-18/9-11, Politiken 9/ Spansk: Boel/Rasmussen: Det nye Latinamerika. Columbus 2010, ss (papir) Særlige fokuspunkter 5 blokke Dækker kernestoffet: -social differentiering og kulturelle mønstre Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlig/social kompetence: forberedelse, fremmøde, lydhørhed, aktiv deltagelse, fokusering, koncentration. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 24

25 Titel 4 Studieretningsprojekt (Sa-En): Ungdomskulturer (B-niveau) Kernestof: -Alle: -Friisberg, Gregers: Dit samfund-undersøg det. Columbus 2005: 10-17, 29-36, Balvig m. fl: : Ungdomssociologi, ss (Erikson-papir). -Information 1/9-05: Nutidens unge er -Information 27/5-05: Hyperforbrugerisme. -Jyllands Posten 6/2-11: Unge har svært ved at være sig selv. -Projekter: -ungdom og storby: ungdom og køn/krop: Information ½.11: Der er forskel på ---) -ungdom og livsstil/forbrug: ungdom og medier/reklame: Temaer til tiden : 88-95, , ungdom og kriminalitet/misbrug: ungdom og etnicitet: ungdom og familie: Information 28/1-11: Den kinesiske mors kampskrig. -ungdom og hooliganisme: Bundgård/Skov: ss 9-20, Supplerende stof: -indgår i de enkelte projektopgaver. Særlige fokuspunkter 4 (Sa) + 6 (En) blokke Dækker kernestoffet: -identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder DK -massemedier og politisk meningsdannelse Følgende kompetancemål indgår: -formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og engelsk materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere -formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi -på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom -formalia i forbindelse med skriftlige opgaver (koordiation med da-hi-opgaven) -personlig/social: akivitet/fokusering: individuelt/fælles -projektarbejde: problemformulering, skrivefase, evaluering Titel 5 Ideologier og værdier. (B-niveau) 25

26 Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus ss Jacobsen Benny: Den politiske dansker- og det politiske DK. Columbus 2002, ss (papir) -Svane Hansen, m. fl: Samfundslex. Gyldendal ss (papir) Supplerende stof: -Jyllands Posten 31/1-10: Er værdipolitik stadig en trumf? -Information 12-13/3-11: Danskerne vil have en rigtig venstrefløj. Særlige fokuspunkter 8 blokke Dækker kernestoffet: -politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -undersøge og dokumentere et politikområde -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlige/sociale: forberedelse, aktivitet, fokusering. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde -synopsistræning Titel 6 Demokrati og magt. (B-niveau) Kernestof: 26

27 -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss 10-13,14-26, , Supplerende stof: -Benny Jacobsen: Den politiske dansker. Columbus 2002, ss (papir) -Jyllands Posten 1/4-11: Digitalt løft til demokratiet. -Undervisningsministeriets temahæfteserie nr 7, 2006: Undervisning i demokrati, ss 96-98, (papir) -Studie og-ordensregler på Favrskov Gymnasium. (papir) Særlige fokuspunkter 7 blokke Dækker kernestoffet: -magtbegreber -demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet -undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: - -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -personlige/sociale: forberedelse, aktivitet, fokusering. -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde -synopsistræning Titel 7 EU i krise? I 27

28 -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss 54-76, 77-90, , Peter Nedergaard: Hvordan fungerer Den Europæiske Union. Columbus 2010, ss (papir) -Jacobsen/Outzen: Liv i Danmark. ss 76-77, 79. -Jyllands Posten 17/9-11: Vigtigt at få R med i en regering. -Jyllands Posten 17/9-11: Thornings udfordring. -Greenpeace: Om Greenpeace. (papir) -Politiske partier: Folketingets hjemmeside. -Jyllands Posten 4/6-11: Afskaf statslig partistøtte. -Information 4-5/6-11: Magten siver ud af Folketinget. Særlige fokuspunkter 12 blokke Dækker kernestoffet: -forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde Titel 8 Økonomisk krise Ia 28

29 Kernestof: -Friisberg, Gregers: Politik og økonomi. Columbus2006, ss , , Supplerende stof: -Samfundsstatistik 2011: Tabellerne 11.4, 11.6, 15.2, 15.10, 16.2, 17.2, (papir) -Jyllands Posten 9/12-11: Historisk lav rente. -Jyllands Posten 13/12-11: Dansk lønforspring skrumper ind. Særlige fokuspunkter 10 blokke Dækker kernestoffet: -Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, bæredygtig udvikling, herunder EU -metode Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -undersøge konkrete økonomiske prioritetsproblemer i DK og EU, og diskutere løsninger -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde Titel 9 Velfærd under forandring I Kernestof: 29

30 -Friisberg; Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss Søndergård: Verdens syv udfordringer. Columbus ss (papir) -Henriksen: Økonomi ABC. Columbus ss ( EU-papir) Supplerende stof: -Information : Farvel til Keynes. -Jyllands Posten 26/3-12: En alvorlig systemfejl i velfærdsstaten. Særlige fokuspunkter 12 blokke Dækker kernestoffet: -økonomisk styring/dansk økonomi i relation til EU -velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund -metode Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: - -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og terminologi -synopsistræning -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde Titel 10 Økonomisk krise Ib 30

31 Kernestof: -Friisberg; Gregers: Politik og økonomi. Columbus 2006, ss Supplerende stof: -Jyllands Posten 1/12-11: Globalisering får det blå stempel. omfang Særlige fokuspunkter 5 blokke Dækker kernestoffet: -globaliseringens betydning for DK Følgende kompetancemål fra læreplanen indgår: -dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser -skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer -formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, be regninger, tabeller og terminologi -klasseundervisning -gruppearbejde -pararbejde 31

32 Undervisningsbeskrivelse Termin August 2010-maj 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Allan Mortensen (AL) 2i Sa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Dansk politik og medierne [grundforløbet] (1.g) Den danske velfærdsstat under pres [uge 1-13] (1.g) Socialisation i det senmoderne samfund I Der er forskel på folk [uge 19-21] (1.g) EU i krise? I Velfærd under forandring Ia Økonomisk krise I Kultur og kulturmøder Velfærd under forandring Ib 32

33 Titel 1 Dansk politik og medierne Kernestof politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet magtbegreber forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system Peter Brøndum & Thor Banke, Luk samfundet op grundbog til samfundsfag C- niveau, Columbus 2010, s , , , , , Benny Jacobsen, Liv i Danmark, 2. udg., Columbus 2010, s Supplerende stof Fadbamsen, skatteålen og feriepigen, Weekendavisen (uddrag) Scener fra et dronningemord, Ugebrevet Mandag Morgen (uddrag) Dans kan være guld for politikere, Fællesskabet bygger på individets ansvar, Jyllandsposten (uddrag) Gæt en ideologi : uddrag fra Enhedslistens, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis principprogrammer SF siger god for omstridt pointsystem, Viborg Stifts Folkeblad SF-bagland vil lempe nye udlændingeregler, Herning Folkeblad S-SF-vælgerne er imod aftale, Jyllandsposten S og SF stemmer imod pointsystem, Ritzaus Bureau Pia K. s parabolforbud i strid modvind, Fyens Stiftstidende Terrorlovene fører forfærdelige steder hen, Arbejderen En stor lettelse, Jyllandsposten Forening forventer flere sager efter tagdom, Jyllandsposten Fra Samfundsstatistikken 2010: Figur 10.1, Figur 10.3, Figur 10.4, Tabel 10.4 og Tabel 10.6 Diverse politiske partiers hjemmesider Diverse billedmateriale (karikaturer, avisforsider medier & politik) En dag i politikerens liv + Fra idé til lov film fra 19 blokke á 95 minutter (= 30 timer) Særlige fokuspunkter Faglige mål: 33

34 formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, søgning på internettet, aktualitetsoplæg på klassen og rollespil (partilederdebat) 34

35 Titel 2 Den danske velfærdsstat under pres Et forløb som sætter fokus på velfærdsstatsmodellerne, velfærdsstatens opgaver og finansiering, udfordringer for den danske velfærdsstat og eventuelle løsninger på disse udfordringer, globalisering og Danmarks konkurrenceevne. Kernestof velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund globaliseringens betydning for Danmark Oliver B. Skov & Richard Bundsgaard, B-bogen, Columbus 2009, s , Supplerende stof Statsministerens nytårstale jan Velfærdssamfundets tipskupon, Jyllandsposten mio. amerikanere er uden sygeforsikring, Bornholms Tidende Flertallet lever nu af statskassen, Jyllandsposten Figurer fra Hvad fejler den danske økonomi?, Jyllandsposten Danskerne elsker at holde fri på naboens regning, Jyllandsposten Paradoks. Børnecheck til de rige er en håndsrækning til de fattige, Politiken Bliver vi bestukket med velfærd?, Jyllandsposten Produktiviteten falder. Og det er uddannelsernes skyld, Politiken Unge overhører naturens kald, Politiken For mange ufaglærte gør Danmark fattigere, Jyllandsposten Udflytning koster mange danske job, Jyllandsposten De fleste nye job går til udlandet, Jyllandsposten (uddrag) Danskerne vil lade private klare velfærden, Berlingske Tidende Borgmestre inviterer private virksomheder indenfor, Berlingske Tidende Michael Moore, Sicko (2007) Tabel 15.1 og 15.2 fra Samfundsstatistikken 2010 Diverse tabeller og figurer om sort arbejde fra Nyhedsbrev april 2006 og Nyhedsbrev juni 2010, Rockwool Fondens Forskningsenhed ( Figurer fra Farwellness?, Jyllandsposten Særlige fokuspunkter 20 blokke á 95 minutter (=32 timer) Faglige mål: skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 35

36 enkle teorier. undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger. dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser. på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom. Klasseundervisning/pararbejde/gruppearbejde/gruppepræsentationer /skriftligt arbejde (aflevering om Den danske velfærdstatsmodel )/økonomisk simulation (Velfærdsspillet) 36

37 Titel 3 Socialisation i det senmoderne samfund I Et forløb om hvordan individet danner sin identitet og socialiseres til det senmoderne samfund, herunder familiens rolle i socialiseringen. Desuden fokus på gruppens betydning, og familien anno Kernestof: identitetsdannelse og socialisation social differentiering og kulturelle mønstre Morten Hansen, Sociologi ABC, 2. udg., Columbus 2011, s , 36-37, Christoffersen, Mørck & Sørensen, Ungdomssociologi, Columbus 2001 (1. udg.), s , Christoffersen, Mørck & Sørensen, Ungdomssociologi, Columbus 2011 (2. udg.), s Gregers Friisberg & Irene Kaufmann, Individ og Samfund, Samfundsfagsnyt 1987, s. 41 Peter Brøndum & Thor Banke, Luk samfundet op grundbog til samfundsfag C-niveau, Columbus 2010, s.50-51, Supplerende stof: Tør forældre være forældre?, Jyllandsposten Man kan hvad man vil, Information (uddrag) Det vellykkede liv er ikke lykkeligt, Information (uddrag) Se hvem jeg er, Fyens Stiftstidende Statistik fra Samfundsstatistikken 2008: Figur 2.1 Statistik fra Samfundsstatistikken 2010: Tabel 2.1, 2.2 og 2.11 Løft ikke hunden, Klovn, afsnit 6, 1. sæson Særlige fokuspunkter 14 blokke á 95 minutter (=22 timer) Faglige mål: sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier Klasseundervisning og -diskussion/pararbejde/gruppearbejde/mundtlige fremlæggelser/skriftligt arbejde ( Unges identitetsdannelse ) 37

38 Titel 4 Der er forskel på folk Et forløb om de faktorer medvirker til forskelle mellem borgerne i Danmark: livsformer, socialgrupper, ulighed, og den sociale arv. Kernestof: social differentiering og kulturelle mønstre Morten Hansen, Sociologi ABC, 2. udg., Columbus 2011, s , , Peter Brøndum & Thor Banke, Luk samfundet op grundbog til samfundsfag C-niveau, Columbus 2010, s [eksempler på livsformer] Gregers Friisberg, Velfærdsstaten i det moderne samfund, Columbus 2000, s [eksempel på mønsterbryder] Supplerende stof: Social ulighed går ud over børns sundhed, Midtjyllands Avis Social arv giver stor karakterforskel, Politiken Hver anden ufaglærte er ryger, Politiken Ulighed er stadig tabu i et af verdens mest lige lande, Jyllandsposten Figurer fra: Nørrebro-borgeren lever ti år kortere end Søllerød-borgeren, Politiken Tabel 4.3 fra Samfundsstatistikken 2007 Særlige fokuspunkter 5 blokke á 95 minutter (=8 timer) Faglige mål: sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier Klasseundervisning og -diskussion/pararbejde/gruppearbejde 38

39 Titel 5 EU i krise? I Et forløb om demokrati og EU's politiske system Kernestof: Oliver B. Skov & Richard Bundsgaard, B-bogen, Columbus 2009, side Supplerende stof: Hver anden danske lov kommer fra EU i Politiken Har Danmark afgivet for meget suverænitet til EU? i Jyllands-Posten Danskerne vil have grænsekontrol i Jyllands-Posten DR-dokumentar: Kampen om kemikalierne Særlige fokuspunkter 6 blokke á 95 minutter Faglige mål: dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser Klasseundervisning, gruppearbejde 39

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 3act sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUF stx

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold STX Samfundsfag B 1.g: Margrethe Kier Riisgård 2.g: Anja Hedegaard Jensen 2.E sa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Samfundsfag B-niveau (c b)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2012 - juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Stx Samfundsfag B Allan Kondrup Mortensen 2m SaB Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: 2013-2014 Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer(e): JPA Hold: 2.d Titel 1: Introduktion til samfundsfag B Periode: uge 33 Titel 2: Socialisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: uni samfundsfag Termin: Juni 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2012 - juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Stx Samfundsfag B Allan Kondrup Mortensen 2m SaB Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3.s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Samfundsfag B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag B Lærer(e) Mads Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 - maj-juni 2014 Institution VUC Vejle Uddannelse Hf enkeltfag/2 årigt Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Institution Uddannelse Institutionens/skolens navn: Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse h1sac2d5 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA

Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA Fag: Samfundsfag Niveau: A Institution: Marie Kruse Skole Hold: 1sN Termin: 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Léturgie Forløboversigt (19): 1 06.08.10 Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Titel 4 Velfærdsstaten i det senmoderne samfund og i et internationalt perspektiv

Titel 4 Velfærdsstaten i det senmoderne samfund og i et internationalt perspektiv Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Samfundsfag B Safar Azizi

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samfundsfag B Morten

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August- december

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere