Alle på plejecenteret Beboerne på Egehaven Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer"

Transkript

1 Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere, beboere i ældre-/plejeboliger) Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2014 beløb i kr. beløb i 2015 Store Heddinge og Omegns At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? Pensionistforening Støtteforeningen Plushøjs Venner Venne- og Støtteforeningen Egehaven Mødestedets Sangkor Sjove dage, sammen med beboerne så de oplever at støtteforeningen gør en forskel i hverdagen. Månedlige arrangementer som bl.a. musikarrangementer, busture, sommerfester. Mulighed for at arrangere en koncert tur eller lign. i løbet af året. Alle på plejecenteret Beboerne på Egehaven Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Hotherhavens Gåvenner At give beboerne små udflugter med tog. Hvis der er penge nok, kan der nydes lidt på turen. Kørestolsbrugere boende på Hotherhaven Mødestedets Brugergruppe Stevnshøjs Beboerklub af 30/9.09 Beskæftigelse af Stevns kommunes ældre. Ældre i Stevns kommune Socialt samvær, kaffe, kortspil, yatzy m.v. Beboerne i Stevnshøjs ældreboliger Venne- og Støtteforeningen Hotherhaven At styrke og udvide kontakten til Plejecenter Hotherhaven og det omgivende samfund, samt bidrage til at beboerne gennem foreningens medlemmer kan fremkomme med ønsker uanset art. Samt at medvirke til, at beboernes hverdage og festdage bliver så indholdsrige som muligt. Beboerne på Hotherhaven og i de tilstødende boliger på Præstemarken i Hårlev Strøby Aktive Seniorer Skabe tryghed hos ældre og svage i eget hjem Ældre og svage i eget hjem Klub Aktiv Vallø Seniorforening Foreningen vil først tage stilling til, hvad pengene skal bruges på, når de ved hvor meget de modtager. Men tidligere har været med til at dække Klub Aktivs' udgifter til bus i forb. med udflugter. At give medlemmerne gode oplevelser med hinanden, ved at lave arrangementer med kulturelt indhold - foredrag, fester og udflugter. Medlemmer af Klub aktiv 4.000? Medlemmer af Vallø Seniorforening Boestofte Pensionistforening Yde hjælp og støtte til pensionister og aktivere dem på forskellige måder Kulturrelle arengementer, møder, foredrag og andre aktiviteter

2 Støtteforeningen Brohøj At skabe hygge og samvær omkring fællessang, musikunderholdning og dans for de demente beboere på Brohøj. Sommerudflugt med beboerne i ældreboligerne med frokost i fælleshuset. Beboerne i demens- og ældreboligerne 6.000? Strøbyhjemmets Pensionistforening Bruger- og Pårørenderådet ved 15 Plushøj At samle de ældre til så meget som muligt. Eks. Sang, underholdning, spisninger, handicapture. Pensionister Beboerne kommer ud og se de steder de har boet og Beboerne på Plushøj tilbragt deres liv inden Plushøj, via bus m/lift. Ellers vil der være underholdning hvis flere penge er tilbage. En fest med musik og sang, hvor de pårørende kan deltage Plejeboligerne Stevnshøjs Venner Stevns Folkedansere Ældre Sagen Vallø Aktive pensionister og efterlønsmodtagere i Stevns kommune Valløby og Strøby Egede Seniormotion At gøre hverdagen lidt mere opkvikkende med eks. musik, sang, banko, kørestolsdans, gå ture, blomst til fødseldag, lidt fest med underholdning, spisning, 1-2 busture på Stevns, sommerfest etc. Alle projekterne går ud på, at give de ældre nogle gode oplevelser, et godt netværk, motion osv. Mange af deltagerne er enlige damer på folkepension, der ikke har så mange penge, så tilskudet gør, at foreningen kan nedsætte egenbetalingen Ældre Sagen Vallø har 20 besøgsvenner der besøger enlige, fortrinsvis ældre borgere ca. en gang om ugen. En kontakt der handler om at give mulighed for samtale, måske en gå tur eller lign. At samle medlemmerne til udflugt, med et kulturrelt islæt/indslag - det eventuelle tilskud skal benyttes til at sænke brugerbetalingen til udflugten og gøre det muligt for alle at deltage. Samt leje af liftbus. Seniormotion og samvær Ældre på plejehjem Ældre folkedansere, primært i Stevns kommune, men ved udflugter m.m. inviteres der andre med, for bl.a. at fylde bussen. Enlige ældre, der mangler kontakt i hverdagen Samtlige betalende medlemmer af foreningen Aktivering af seniorer i nærområdet Varpelev Seniormotion Seniormotion og samvær Aktivering af seniorer i nærområdet ÆldreSagen, Lokalafd. Store Heddinge Til delvis dækning af honorar til foredragsholdere ved lokalafdelingernes cafémøder, der afholdes 6 gange årligt fra oktober til april. Primært medlemmer af Ældre Sagen. Sekundært ældre ikke medlemmer TelefonStjernen Daglige tryghedsopkald til ældre borgere i kommunen. Pensionister Stevns efterløn - seniorklub Beboerforeningen "Solsiden" Klubbens formål er, at aktivere sikre medlemmer ved kulturelt og socialt og selvskabelig samvær. Opnå øget samvær blandt beboere der næsten alle er enlige. Indkøb af fælles havemøbler samt en flisebelægning er samværsfremmende. Årligt sommerudflugt er også et ønske. Klubbens medlemmer Alle beboere i de 24 ældreboliger

3 26a Dansk Røde Kors, Besøgstjenesten, Stevns afdeling Forår og efterårsudflugter for besøgsmodtagere og besøgsvenner. Mange er handicappede og kørestolsbrugere Besøgsmodtagere i regi af Dansk Røde Kors, Stevns Afd Antal foreninger der har ansøgt Ansøgt beløb for ældre Handicappede Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2014 beløb i kr. beløb i b Stevnsklubben Dansk Blindesamfund Stevnsklubben er en klub for blinde og svagsynede, som har til formål at samle de blinde og svagsynede i kommunen den tredje torsdag i hver måned. Her er der foredrag, gymnastik og en let frokost, som selv skal Blinde og svagsynede i Stevns kommune Samværstilbuddet Krydset, Nørregade 17, Store Heddinge Rideklubben Strålen LEV Faxe-Vordingborg- Stevns Dansk Handicap Forbund Stevns-Faxe Høreforeningen Stevns lokalafdeling betales. Èn gang årligt er der en heldagsudflugt. Økonomisk tilskud til musikken til sommerfesten. Som har en stor betydning for borgerne. Samt økonomisk tilskud til at vedligeholde etablerede venskaber samt udfordre egne kompetencer uden for de sædvanlige rammer ved et sommerhusophold i 2-3 dage. Aktiviteter som kan styrke sammenholdet mellem alle ryttere i klubben, både handicappede og ikke handicappede. Åbne netværkscafeer i Stevns Kommune ( mindst en forår og efterår ). Skabe et forum hvor vidensdeling og inspiration er emner der i det daglige er mest påtrængende og giver størst bekymring for udviklingshæmmede og deres pårørende. Tilbyde rådgivning og vejledning. Dem som ikke har mulighed selv for kørsel, kan benytte taxa kørsel i hele Stevns kommune. Det gør det muligt at de svageste også kan få oplevelser Foredrag om hørelse, øresygdomme og hjælpemidler. Sommerudflugt. Socialt samvær med ligestillede. Underholdning med socalt samvær. Arbejde på synliggørelse af høreforeningen på Stevns. Fysisk psykisk handicappede og senhjerneskadede Alle klubbens medlemmer Udviklingshæmmede og deres pårørende Medlemmer af Dansk Handicap Forbund, der er bosat i Stevns kommune, samt enkelte andre borgere Alle med hørehandicap Antal foreninger der har ansøgt Ansøgt beløb for handicappede Sygdomsramte og patientforeninger Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2014 beløb i kr. beløb i Diabetesforeningen, Stevns Lokalforening Foredrag om seneste udvikling inden for blodsukkermåling, samt type 1 diabetes hvor "erfaren" diabetikker fortæller om udviklingen i behandlingen. 2-3 møder i resten af året, samt deltagelse i event (Store Heddinge by night, fodens dag, julemarkeder) Alle interesserede

4 Scleroseforeningen lokalafdeling Faxe og Stevns Alzheimerforeningen Østsjælland Kræftens Bekæmpelse på Stevns Hjernesagens Lokalforening Køge- Solrød -Stevns Hjerteforeningen, Stevns Lokalkomité Parkinsonforeningen - Sjælland Østkreds Arrangerer café møder, udflugter og oplysende foredrag for scleroseforeningens medlemmer. De fleste af medlemmerne er fysisk handicappede, og er ikke mere en del af arbejdsmarkedet. Mange er derfor afhæninge af de tilbud foreningen kan tilbyde dem. Foredrag med oplysning om Demens og fokus på - 1) Pårørendesamarbejde - 2) Kontakt med nærtstående. 3) Belastninger og udfordringer for pårørende. Den dementes psykiske verden. Støttegrupper for borgere og pårørende med demens. Frivillig i samarbejde med demenskoordinator. Arrangementer såsom åbne møder, foredrag, samtaler med hinanden, som har oplevet lign. episoder. Der lægges vægt på en hyggelig og afslappet stemning. Der er 3 "åbent hus" arrangementer i Plus BrystCaféen kom godt i gang i 2012, og den fortsætter med et månedligt arrangement. At give hjerneskadede personer en oplevelse i hverdagen. Udflugter - museumsbesøg og lign. Med handicapbus At oplyse Stevns kommunes borgere om det vigtige i sundhedsforebyggende livsstil, herunder foredrag med læger og diætister. Udbredelse af og oplysning om hjertestartere. Udførelse af blodtryksmålninger. Medvirke ved forskellige aktiviteter sammen med foreninger med sammenlignelige formål. Caféer med månedsmøder og julearrangement m.v. Temamøde 4-5 gange årligt. Søndagsture i det fri 4-6 gange årligt. Julefrokost. Udgiver kredsblad 4 gange årligt. Mennesker med sclerose Borgere med alzheimer og deres pårørende. Nuværende og tidligere kræftpatienter, pårørende og efterladte. Kørestolsbruger og dårligt gående Stevns kommunes borgere Parkinsonramte og deres pårørende i Stevns kommune Brugere af socialpsykiatrien Værestedet Nørregade Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade - LMS Lokalforening Storstrøm for Strubeløse At kunne tilbyde div. aktiviteter og oplevelser, udenfor/indenfor "værestedets" rammer: - foredrag vedr. psykiatri, samt kulturelle oplevelser. Der søges om tilskud til videreførelse og udvidelse af foreningens gratis rådgivning pr. telefon, mail og chat. Samt åben personlig rådgivning i København. Dertil søges der tilskud til lokalt fagligt og/eller personligt foredrag i Stevns kommune. Da vi er lille klub som skrevet i vedlagt beskrivelse strækker sig over 6 storkommuner er der vedtaget at der skal afholdes 9 møder i Heraf vilder være 3-4 møder med social sammenkomst og foredrag. Resten til udflugter. Brugere af værestedet Mennesker som lider af en spiseforstyrelse og/eller selvskade samt pårørende. 48 medlemmer i klubben. Alder fra børn

5 ADHD afdeling Næstved, Faxe og Stevns Astma Allergi Foreningen Odense og Omegn AGIS Formålet med fordraget er at øge bevidstheden om hvordan vi lærer bedst via vores sanser og derved styrker de stærke sider i en læringsproces. Det kan være med til at skabe succeser hos især særlige udsatte børn, unge og voksne med ADHD. Foredrag om hvad læringsstile er, hvad bruges det til og hvordan omsættes det i praksis. Foredraget indeholder praktiske øvelser som fremmer forståelsen og brugen af læringsstile. Foredraget er med til at skabe bevidsthed om styrker og svag sider, hvilket er med til at fremme den gode læring og dermed skabe resultater og succeser. God læring styrker selvværd og selvtillid og er dermed med til at gøre hverdagen lettere for personer med ADHD. Projekt "Luftballonen" er et landsdækkende tilbud til børn og unge med astma, allergi eller eksem. 12-dages sommerophold i skoleferien Skabe socialt samvær og sociale relationer, udvikler kropsbevidsthed og interesse for motion og forskellige motionsformer Børn, unge og voksne med ADHD og deres familier/ folk som kommer i berøring med disse familer. Målgruppe er også lærere og pædagoger til gavn for den nye folkeskolelov med inklusion af børn og unge med særlige behov Børn og unge mellem 9 og Unge/ voksne med Asperger syndrom og ASF Landsforeningen for PTSD i Danmark Landsforeningen PTSD's formål er at tilbyde kreative og Folk med PTSD og deres afslappende omgivelser for at få de sygdomsramte ud af pårørende. isolation og mildne deres angst og depression samt få dem til at føle sig noget værd. De får dermed et afbræk i hverdagen til gavn for dem og deres familie. Foreningen kan rådgive, undervise og henvise til aktiviteter Antal foreninger der har ansøgt Ansøgt beløb for sygdomsramte Børn, familier, socialt udstødte og flygtninge Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2014 beløb i kr. beløb i Røde Kors Nørkleklub Hårlev Nørkle - efter- bestemt koncept fra røde kors målrettet katastofe. Der bliver strikket og syet efter dette og derefter sendt videre til Kiplev - hvor der er pakkecentral. Hjælp til indkøb af ny symaskine og Vi vil nørkle videre langt ud i fremtiden Røde Kors Nørkleklub Store Heddinge Mødes hver mandag for at stikke og sy tøj til Katastrofehjælp. Ville gerne på sommerudflugt. Hjælpearbejder

6 Røde Kors Vågetjenesten Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter Børns Vilkår Nordstevn Dartklub Værestedet Café Stevnen Igangsættelse af Vågetjenesten på plejecentrene i Stevns samt rekruttering af flere frivillige. Hertil søges om økonomsike midler til annoncering, samt midler til beklædning (skjorter/vest som synliggør de frivilliges tilhørsforhold), afholdelse af enkelte kursusdage og mulighed for opfølgning vedr. Vågeopgaver. At give børnene, der kommer på Ringsted Krisecenter sammen med deres voldsramte mødre, en positiv oplevelse i hverdagen, med udflugter til legeland, svømmehal, mini zoo og lign. At yde støtte og vejledning til børn, som ønsker at tale anonymt med en voksen om et problem, for at løse det. Der tilbydes rådgivning og regner med at der vil blive foretaget rådgivninger i Opstart af Dartklub udenfor STI.ST. regi pga. mangelfuld støtte fra STI.ST. Nye egnede lokaler er fundet og med hjælp fra 18 tilskud er det muligt at være økonomisk uafhængige fremover. At opkvalificere de frivillige i deres sociale arbejde og omsorgsopgaver i Café Stevnen. Café Stevnen vil gerne have et frivilligkops som kan møde brugerne i deres forskellige livssituationer. Etablering af en faglig ballast og de skal have en målrettet viden om de betingelser brugerne lever med. Og det gøres via kurser, foredrag, ekskursioner, arrangementer, informationsmaterialer ect. Ensomme døende som ønsker medmenneskeligt nærvær fra Vågetjenesten i den sidste periode, før døden indtræder Børn der bor på Ringsted krisecenter Børn og unge, der har problemer i deres hverdag, og som ikke umiddelbart har andre at tale om problemerne med. På Forældretelefonen er målgruppen børnenes forældre Alle borgere på Stevns Målgruppen er først og fremmest de frivillige Cafe Stevnens Venner Udflugter for Cafe Stevnens brugere og Foredragsrække om Psykiske lidelser. Køge Maritime Bygning af Orlogsfartøjet Dannebrog og Fregatten Fides i målestok Aktivitetscenter. ( Efter 1:20. Begge projekter forventes afsluttet senest /1 ændres navnet til Køge Maritime Modelbyggerlaug ) Udsatte borgere i Stevns Kommune Historisk interesserede personer. Tæt samarbejde med Køge Museum. Mange grupper fra Stevns Kommune Himlingøje Bylaug Afholdelse af 25 års jubilæum for bylauget den 30/ Alle borgere i Himlingøje samt tidligere borgere i byen St. Heddinge Bridgeklub Indkøb af Bridge Mate / Kortblander direkte forbundet Alle med interesse for Bridge med Dandk Bridgeforbund. KFUM Spejderne Peder Spejder for en weekend August Indkøb af 6-17 årige Spejdere Syv Hellested. materiale hertil bl.a. BygSelv Bord-/Bænke sæt. Tipi samt rafter til Tipi Aktive Kvinder Køge Diverse arrangementer i 1. halvår af 2015 (Se brochure) Aktive Kvinder Køge Mary Steengaard Kulturoplevelser for flygtningefamilie fra Albanien med 3 børn som vi er kontaktfamilie for. Albansk flygtningefamilie

7 Ansøgt beløb for børn, familier m.m I alt indstillet

8

9

10

11 ?

12 ?

13 ,

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere