SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ"

Transkript

1 SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

2 Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde Blåt spor: Frluftslvet Gult spor: Hstorens vngesus Kort over sporene på Avnø & Svnø Flyvestaton Avnø Brunt spor: Kærlghedssten Landmandens marker Turks spor: Bondegårdsturen Llla spor: Natursporet Hvdt spor: Fortdens mnder Natur og sund fornuft

3 Velkommen V håber, at du får nogle skønne tmer den fantastske natur på Avnø og Svnø. Denne gude er en llle appettvækker, der fortæller ldt om, hvad du kan opleve området. Der er opsat nformatonstavler med yderlgere oplysnnger på strategske steder. Husk at lukke ledene tl kreaturfolde efter dg. Der er syv spor på Svnø og Avnø. Alle sporene, der varerer længde fra crka 2,5 klometer tl 15 klometer, starter ved Avnø Naturcenter, hvor du kan parkere. De syv spor dækker et 3000 hektar stort område. Derfor kan det være svært at nå det hele på en gang. Så tag guden med hjem tl næste gang du kommer eller læg den tlbage kassen, så andre kan få glæde af den. Eller måske kan du gve den tl én du kender, der lgesom dg vl sætte prs på en oplevelse det hstorske kulturskabte landskab. God tur! Guden er udgvet samarbejde mellem: Agrov og Skov- og Naturstyrelsen Sporene er etableret af landmændene bag Forenngen Køng Sogn Naturster og Skov- og Naturstyrelsen som et projekt under Spor Landskabet. Tekst: Brgtte Mose Layout og kort: Lght on Paper, Emle Ganouna Foto: Kar Hald Tryk: PE offset Illustratoner: Jette Jørgensen Sporene er afmærket med farvede ple. Sydsjællandsleden følger en del af sporene 3

4 Ldt om Svnø og Avnø Som navnene fortæller, har både Avnø og Svnø engang været rgtge øer. Øerne blev mere eller mndre landfaste forbndelse med de store landndvndngsprojekter Danmark mdten af 1800-tallet. Først 100 år senere var afvandngen dog så effektv, at jorden kunne dyrkes fornuftgt. Avnø Avnø nævnes allerede 1370 med navnet Agnøø, der sandsynlgvs henvser tl de rejer, man fangede fjorden og brugte som agn ved fsker. Når man skulle ud på Avnø gamle dage foregk det ved at køre eller gå på de mest lavvandede områder sundet mellem Svnø og Avnø. Naturen på Avnø er helt enestående. Et rgt udvalg af fugle og sjældne padder trves på halvøen, og en stor bestand af spættet sæl boltrer sg fjorden. 4

5 Svnø Svnø har sandsynlgvs fået st navn fra de marsvn, der tdlgere levede mange af Dybsø Fjord nord for Svnø. Tre velbevarede gravhøje vdner om, at Svnø har været beboet helt tlbage oldtden. Oldtdsjægerne har levet af fsk fra fjorden suppleret med kød fra de rensdyr, der brugte Svnø som trækrute. Svnø er kendt for at have én af egnens bedste badestrande. Men også en smuk mndelund for de allerede flyvere, der faldt over Sydsjælland under Anden Verdenskrg, er et kendt udflugtsmål. 5

6 Avnø Naturcenter Formålet med Avnø Naturcenter er at nsprere tl oplevelser naturen og at gve de besøgende ndsgt - og forståelse for - vgtgheden af at værne om den danske natur. Centret drves samarbejde mellem Vordngborg Kommune, Næstved Kommune og Falster Statsskovdstrkt, der ejer bygnngerne og arealet. Den daglge leder er ansat Skov- og Naturstyrelsen, men aflønnes af de to kommuner. Avnø Naturcenter består af to afdelnger. Et åbent center og en naturskole. Naturcentret blev nvet 17. maj 2004 efter en lang frednngssag. Det åbne center Indgangen tl den offentlge del af Avnø Naturcenter fnder du tårnenden af den markante bygnng. Centret er kke fast bemandet, men du er allgevel velkommen døgnet rundt, året rundt. Der er adgang tl toletter og mulghed for at spse den medbragte mad ved borde og stole ndendørs. I forhallen kan du se en llle udstllng om Avnøs hstore, du kan låne fagbøger og fangstredskaber eller du kan gå en tur op tårnet og få det store overblk. 6

7 Naturskolen Besøg på Avnø Naturskole har været efterspurgt fra dag et. Allerede første år tog knap 3000 børn og 1000 voksne mod tlbud om naturvejlednng. Naturskolen har ndgang gavlen modsat tårnet. Avnø Naturskoles tlbud om naturformdlng er prmært rettet mod børn og unge fra lokale skoler og dagnsttutoner. Nogle kommer på endagsbesøg, andre overnatter en eller flere nætter. Naturvejlederen tager små og store elever med ud på Avnø, så alle får oplevelser på egen krop. Det gør dem nysgerrge og så blver lærng næsten en leg. Avnø Naturskole tlbyder også kurser for pædagoger, lærere med flere. Et naturskolebesøg er sundt både for krop og sjæl. 50 m En tré Naturskole WC En tré Naturcenter P P 7

8 Rødt spor Det åbne land Rødt spor er på crka 2,5 klometer og byder på fuglekvdder, kvækkende frøer og spættede sæler. Det er en rgtg god de at tage en kkkert med på turen. Et kulturlandskab forvandlng Avnø lgger mdt et nternatonalt fuglebeskyttelsesområde, men halvøen blev først fredet 2002 efter en masse tovtrækkerer. Naturen vandt tl sdst. Avnøs strandenge er nu levested for mange sjældne og sårbare fugle- og paddearter. Da der var mltær flyvestaton på Avnø (se sde 18), blev området drænet for at holde vandet væk fra græslandngsbanerne. Nu hører halvøen under Mljømnsteret, og februar 2005 blev drænene ødelagt for at genskabe en naturlg vandstand. Mdt på sommeren blver engene slået. Herefter blver strandenge og overdrev græsset af køer. Køerne går frt rundt på arealerne hele efteråret, hvor de sørger for, at græsset har den helt rgtge højde tl fuglenes næste ynglesæson. Hvs kke der gk køer og græssede vlle landskabet langsomt forvandles tl krat - og sden hen tl skov. 8

9 Udsgt tl fugle og sæler Du kan opleve det rge fuglelv mange steder langs sporene på Avnø. Rødt spor leder hen tl en gammel skydevold fra besættelsestden. Fra toppen af volden kan du se ud over både Avnø Fjord, strandengene og det store vådområde, Hylteholme. Og du har mulghed for at studere det ntense fuglelv på Avnø Røn. Både sommer og efterår er Avnø Fjord fuld af charmerende spættede sæler, der har fundet et frsted på stenene syd for sejlrenden (se sde 11). Du kan se sælerne hele vejen langs Avnøs sydkyst sær hvs du har en god kkkert med på turen. Strandengenes lavvandede søer er også hjemsted for sjældne tudsearter, nemlg strandtudsen og den grønbrogede tudse, der begge yngler på såvel Avnø som Svnø (se sde 10 og 26). På stlle lune forårsaftener kan du høre tudsernes specelle kvækken blande sg koret af fugle. Skydevold Avnø Naturcenter 1km 9

10 Strandengens mange lyde Når du går tur på Avnø kan du kke undgå at høre fuglesang og kvækkende frøer. Der er set næsten 200 forskellge fuglearter på halvøen, og frøer og padder trves de nye vandhuller på strandengen. Strandskaden bygger rede på engene. Hvs du kommer for tæt på, blver du udsat for noget af en koncert. Strandskadens skngre stemme kan overdøve næsten alle naturens andre lyde. Det er en smuk vadefugl, der ankommer fra Sydvest-Europa februar og kan opleves på Avnø helt frem tl september. Uden for yngletden optræder den tt små flokke på de våde engarealer, hvor den leder efter føde med st lange næb. Den grønbrogede tudse er tlbage både på Avnø og Svnø. Den kaldes også fløjtetudsen, ford hannerne yngletden sdder vandkanten og afgver serer af fløjtetrller. Hvs du tager en overnatnng shelterne en lun aften kan du rskere at blve holdt vågen af fløjtetudsen tl langt ud på natten. Hvs hannerne er vrge, kan deres kvæk høres på to klometers afstand. Scanpx 10

11 Et sælsomt lv Den spættede sæl boltrer sg Avnø Fjord. Med en god kkkert kan du se dem tydelgt, når de hvler på de store sten mellem Avnø og Knudshoved Odde. Det er også hér, de føder deres unger jun jul. En nyfødt sæl vejer kun crka 10 klo. Men på bare 30 dage tager en sund sælunge 20 klo på. Og det er kke så underlgt. Modermælken består nemlg af 45 procent fedt. Komælk og modermælk fra mennesker har kun en fedtprocent på crka fre. I den første perode af st lv er ungen dybt afhængg af sn mor. Men modersælen er nødt tl at efterlade sn unge, mens hun går på jagt og fsker fjorden for at skaffe føde tl sg selv. Hun kommer kun tlbage, hvs der er fred og ro omkrng ungen. Når sælen er fuldt udvokset vejer den mellem 65 og 140 klo. En han-sæl kan blve op tl to meter lang. Hunnerne er ldt mndre. De voksne sæler lever af fsk og krebsdyr og kan dykke helt ned tl 450 meter under havoverfladen. Den spættede sæl kan blve under vandet op tl en halv tme. Sælerne Avnø Fjord er blevet talt hvert år sden Frem tl 1998 så man ca. 40 sæler fjorden. Sden da er bestanden vokset som resten af Danmark. På en solrg dag august kan du nu være heldg at se 150 spættede sæler på stenene. 11

12 Blåt spor - Frluftslvet Den blå rute er på crka 3.5 klometer og går gennem den llle Nokkeskov, hvor de gamle træer får lov tl at forfalde naturlgt tl glæde for svampe, nsekter og småfugle. En del af sporet følger kystlnen med fn udsgt tl Knudshoved Odde. Og på vej tl skoven kan du fnde sjældne planter som Smalbladet Hareøre og SoløjeAlant. Slå lejr Nokkeskoven I det sydøstlge hjørne af Nokkeskoven møder du en lejrplads med to shelters tl fr afbenyttelse - dog maksmalt to nætter træk. Shelterne kan kke reserveres, men optages efter først tl mølle-prncppet. Så tag eventuelt et telt med bare for en skkerheds skyld. Der er to bord-bænkesæt og tre bålsteder med rst på pladsen. Og du er velkommen tl at save dt brænde af de væltede træer skoven. Husk økse, sav, gryder, pander og tændstkker. Vand kan du hente ved Avnø Naturcenter. Se kortet sde 7 12

13 Sejl ud på fjorden Du kan søsætte og ophale kanoer og kajakker både ved shelterpladsen og ved kysten 600 meter lge lne syd for Naturcentret. Når du sejler på fjorden skal du følge reglerne frednngen. Blv mellem sejlrenden og Avnøs kystlnje. Det er kke tlladt at gå land på Avnø Røn. Hvs du går en tur op udsgtstårnet udkanten af Nokkeskoven, får du et fnt ndtryk af det område, du kan sejle nemlg Mulvg og Avnø Fjord. Oplev Avnø tl hest Rdnng er tlladt på alle sporene på Avnø og Svnø. Du skal bare huske at tage hesten op skrdt god td, nden du møder andre. Huse, gårde og ndhegnnger med dyr skal også altd passeres skrdt. Hvs du kan se, at der kke er andre på sporet langt fremad, kan du godt rde hurtgt. Men husk et rolgt rdt gver de største naturoplevelser. Avnø Naturcenter Mulvg 1km Nokkeskov 13

14 Gult spor - Hstorens vngesus Det gule spor på crka 5 klometer går forb Avnøgård og op tl den restaurerede jættestue, Østerhøj. Avnøgård er prvat eje. Og der er kke offentlg adgang. Så du skal blve på sporet - man kan sagtens få et godt ndtryk af gården derfra. Når du besøger jættestuen, er det en behagelg fordel at have lange bukser på - og en god dé at medbrnge en lommelygte eller et tændt stearnlys. Østerhøj Avnøgård Avnø Naturcenter 1km 14

15 Jættestuen Østerhøj Du kan gå på opdagelse hele to jættestuer på Svnø, nemlg Østerhøj og Måneshøj (se sde 28). Begge jættestuer er restaureret samarbejde med Kulturarvsstyrelsen på opfordrng af lodsejerne. En tredje gravhøj på Svnø lgger jomfruelgt uberørt hen. V opfatter tradtonelt jættestuer som begravelsespladser, men nye fund og teorer peger retnng af, at de oprndelgt var hellge steder, som senere blev genbrugt tl begravelser. Østerhøj på gult spor er et fantastsk eksempel på vore forfædres genale arktektur. Hvs du kravler nd jættestuen gennem den tre meter lange ndgang, kan du sdde ldt og overveje teoren om et hellgt sted. Avnøgård Avnøgård tlhørte oprndelgt Vordngborg Ryttergods, men blev solgt fra sammen med 11 andre hovedgårde Marnemnsteret lejede sg nd og købte senere Avnøgård med tlhørende 235 hektar jord af godsejer A. Prejsz. En bestyrer sørgede for, at der stadg blev drevet landbrug med malkekøer. Fra 1960 tl 1995 blev Avnøgård bortforpagtet. Skov og Naturstyrelsen overtog Avnøgård med tllggende jorde Bygnngerne blev solgt fra og Avnøgård er dag prvat eje. De tlhørende arealer ndgår Avnøs frednng og blver nu naturplejet med afgræsnng og høslæt af de lokale landmænd. Stuehuset nedbrændte 1903, men er sden genopbygget talensk vllastl med to etager 15

16 DYBSØ FJORD Svnø Strand Svnø Vandhuller Træer eller buske Vådområde By Levende hegn Hovedvej Asfalteret vej Grusvej / Markvej Gård / Hus Krke Fredet fortdsmnde Vndmølle Informatonstavle Bord / Bænke Overnatnng Udsgtstårn Sydsjællandsleden SPOR Rødt spor 2,6 km Blåt spor 3,3 km Gult spor 5,2 km Brunt spor 9,6 km Llla spor 13,9 km Hvdt spor 14,9 km Turks spor 14,9 km Rdnng tlladt p Cyklng kun tlla

17 Kostræde Banker 1km AVNØ FJORD å alle spor dt på rødt & blåt spor

18 Flyvestaton Avnø I sommeren 1926 luskede to promnente offcerer fra Marnens Flyvevæsen rundt på Sydsjælland en lejet bl - klædt cvl. De ledte efter et godt sted at etablere en ny flyveskole. Valget faldt på Avnø, og 1930 lejer Marnemnsteret 40 hektar jord af Avnøgård. Der blev al hast opført en hangar, en skolebygnng og tre barakker - og det første hold flyveelever ankom foråret Fre år senere køber Marnemnsteret yderlgere 66 hektar jord og udvder luftmarnestatonen med kaserne, gymnastksal og endnu en hangar. Efter 50 år præsenterer mnsteret et helt nyt bygnngskompleks på 600 kvadratmeter grundplan. Et bygger tl 15,3 mlloner kroner starter jul Rejsegldet for den topmoderne bygnng med kontroltårn fandt sted 13. november 1989 og så faldt Berlnmuren Forsvarsmnsterets budget blev skåret ned og flyveskolen flyttede tl Karup. Flyvevåbenets æra på Avnø var forb, og 25. januar 1993 fløj det absolut sdste fly fra halvøen. Rgspoltet overtog kasernen med tllggende bygnnger, skov og drætsplads, og 2001 blev resten af det mltære anlæg overdraget tl Mljømnsteret. Året efter blev hovedparten af de forladte mltære bygnnger revet ned. Kun den nye bygnng, en enkelt hangar og en enkelt barak står tlbage. Bygnngerne huser nu Avnø Naturcenter, der blev ndvet 17. maj

19 Besættelsestden 9. aprl 1940 var der ntet lv på Flyvestaton Avnø og ngen fly var ude. Tyskerne opdagede først det mltære anlæg nogen dage senere. Flyvestaton Avnø var derfor den eneste flyvestaton Danmark, der kke blev bombet sønder og sammen af tyskerne under Anden Verdenskrg. Avnø blev først overdraget tl besættelsesmagten 5. august 1940, og tyskerne anvendte øen med bygnnger først som øvelsesplads - sden som flyveskole. Tyskerne byggede skydevolden og anlagde flyskjul, der stadg kan ses flere steder terrænet. Hvs du følger rødt spor (sde 8) kommer du forb hele syv flyskjul. Det længst mod vest er meget velbevaret. Ruten har også en afstkker tl skydevolden. I slutnngen af besættelsestden kom mere end tusnde tyske krgsflygtnnge tl Avnø. 19

20 Brunt spor Kærlghedssten Det brune spor er på 9,5 klometer og fører dg forb Avnø Pumpestaton og et fantastsk flot udsgtspunkt ved Mulvg. Her kan du holde hånd ved borde og bænke og nyde kgget over det storslåede landskab. Sporet brnger dg også forb Fjordgården, hvor du på få meters afstand kan opleve opdræt af vldsvn på frland. Hold afstanden og lad være med at fodre svnene. En del af sporet følger den slagne landevej, der er anlagt på oprndelg havbund. Lvet på landet For 100 år sden havde bønderne på Svnø trange kår. Deres marker var oversvømmet halvdelen af året, og landndvndngs-projekterne mdt 1800-tallet var kke nok tl at holde vandet ude og lede det væk. I 1917 havde bønderne fået nok. De begyndte at undersøge mulghederne for at forbedre afvandngen. Det brune spor fører dg forb Avnø Pumpestaton, der blev opført 1933 af et pumpelaug bestående af de lokale bønder. Dét hjalp. Efter tre år var grundvandstanden Noret faldet med næsten tre meter. Hvs du fortsætter ad sporet på den llle afstkker mod syd, møder du endnu en af de gamle afvandngskanaler, Fuglebækken, som det brune spor krydser tæt ved Koholtegård. 20

21 Lvet vandet Når du kgger ud over Mulvg kan du se en række ruser vandet. Både Mulvg og Avnø Fjord er rge på ål og rejer. Og erhvervsfskere har generatoner drevet deres erhverv vandene omkrng Avnø. Knapt 10 erhvervsfskere holder stadg tl vgen og fjorden, hvor de hvert år lander tonsvs af ål og henter for tusndvs kroner rejer. Pumpestaton Fjordgården 1km AVNØ FJORD 21

22 Landmandens marker Sporene på Svnø går forb en masse marker der ser meget forskellge ud også fra år tl år. En stor del af dem drves efter prncpperne for MVJ, MljøVenlg Jordbrugsdrft (se sde 26). Afgrøderne på markerne Roer bruges tl husdyrfoder og fremstllng af sukker. Landmændene Storstrøms Amt står for landets største produkton af sukkerroer. Hvede er verdens vgtgste kornsort. Den bruges tl husdyrfoder og mel. Hveden sås om efteråret og gror tl crka 5 centmeters højde. Den hvler vnteren over og gror vdere om foråret. Du kan kende de unge hvedeplanter på deres grågrønne farve. Byg er sammen med hveden den vgtgste kornsort Danmark. Byg fndes både som vnter- og vår-afgrøde. Den sarte vnterbyg bruges kun tl husdyrfoder. Vårbyg bruges også tl fremstllng af øl. Du kan kende byggen på de lange hår. Havre er en vårafgrøde, der bruges tl hestefoder, havregryn, müesl med mere. Havren kendes af alle ford den har bjælder på

23 Raps anvendes som spseole, ved farve- og lakprodukton og som brændstof. Rapsen fndes både som vnterog vår-afgrøde. Planterne kan blve op tl to meter høje, og du kan let kende dem, ford deres karakterstske gule blomster dufter langt væk. Majs fndes to typer: fodermajs og sukkermajs. På Svnø dyrkes stort set kun fodermajs, som kke egner sg tl menneskeføde. Planten er meget karakterstsk og kan blve op tl 2,5 meter høj Rug anvendes tl fremstllng af mel. Den kan klare sg på meget nærngsfattg jord. Du kan kende planten på de korte hår. Græs kan høstes forsommeren og bundtes tl høballer eller præpareres tl enslage / wrap. Hø og wrap bruges tl dyrefoder. Nogle af græsmarkerne bruges kun tl afgræsnng. Frøgræs høstes næsten som korn, men som regel først når afgrøden er to år. Danmark er verdens største producent af græsfrø, der bruges tl fx plæner, parker og golfbaner. Brakmarker er marker, der er taget ud af produkton. De kan plejes på forskellg vs tl gavn for natur og dyrelv. 23

24 Turks spor Bondegårdsturen Det turkse spor er på crka 15 klometer. Sporet går fra oprndelg havbund og op over et af de højeste udsgtspunkter på Svnø. Du kommer forb Norvang, hvor der produceres slagtesvn, og langs sporet kan du se bllebanker og barjordsstrber tl glæde for agerhøns - og vandhuller tl glæde for frøer (se sde 26). Grsen Antonus På Norvang og Mosegården bor der alt Antonusgrse forskellge størrelser. Ejendommene leverer omkrng svn tl slagtnng om året. Antonusgrsene går halm og har mere plads tl sg selv end almndelge baconsvn. De får lov tl at beholde deres krølle på halen. Den blver nemlg kke kuperet. Antonusgrse er også ldt større, når de blver slagtet. Grsene får mneraler og fodres med soya, byg og hvede. Kornet dyrker landmanden selv. Køng Mølle og fn udsgt På toppen af Kostræde Banke stod engang Køng Mølle. Den kørte bønderne op tl, når de skulle have malet korn tl mel. Når de skulle have malet korn tl foder, skete det nede hos mølleren Svnø By. Begge møller er revet ned, men fra bakken, hvor Køng Mølle tronede, kan du klart vejr se helt tl Storstrømsbroen. 24

25 Læbælter Fra toppen af banken kan du også se, at landskabet gennemskæres af adskllge læbælter, der er med tl at hndre den værste sandflugt. Bønderne på Svnø har nemlg kke kun været plaget af oversvømmelser. Også sandflugt og udtørrng har været et problem. Læbælterne er plantet og blver vedlgeholdt af landmændene, der lægger vægt på at gøre beplantnngen attraktv for dyrelelvet på Svnø. Kostræde Banker Norvang Mosegården 1km Pumpestaton 25

26 Llla Spor Natursporet Det llla spor er på crka 14 klometer og fører dg gennem Svnø Nor, hvor du går på den oprndelge havbund. Du passerer agerhønsenes spsekamre og solpladser, en gård med Antonusgrse (se sde 24) og en række vandhuller, hvor der arbejdes med at skabe gode betngelser frøer og tudser. Tl glæde for naturen De fleste marker langs sporet drves efter MVJ-ordnngen som Mljø Venlgt Jordbrug. I alt 46 landmænd på Svnø er gået sammen om at mndske udvasknng af kvælstof og skabe bedre forhold for planter og dyr på 300 hektar agerjord. (Se pjecen: Svnø- Projektet) Markerne gødes og sprøjtes kke, men afgræsses af kreaturer, der sørger for at ngen planter blver domnerende. Herved skres en rgdom af plantearter, der tltrækker mange forskellge dyr og nsekter. Tl glæde for agerhønsene Flere steder på Svnø kan du se små områder, hvor jorden er forhøjet centmeter. Landmændene kalder dem bllebanker, ford jorden her hurtgere blver varm og tør og tltrækker nsekter. Dsse banker fungerer som spsekamre for agerhønsene. Andre steder har landmændene pløjet 2 meter barjordsstrber, hvor agerhønsene kan tage solbad. Landmændene har også sørget for områder med lav beplantnng, hvor agerhønsene kan skjule sg. Hvs der er høje træer, er der ngen agerhøns. Træerne fungerer nemlg som udsgtsposter for store rovfugle. Tl glæde for frøerne Rundt omkrng området graves vandhuller. Nogle bruges tl kvægvandng, andre er tl glæde for sjældne arter af padder som klokkefrøer, strandtudser og fløjtetudser. 26

27 Tudserne lægger æg aprlmaj, og når haletudserne er blevet tl tudser, må vandhullerne gerne tørre ud. Så har næste års tudseæg stor chance for at overleve, da rovdyrene vandet kke kan tåle udtørrng. Norvang Mosegården Pumpestaton 27

28 Hvdt spor Fortdens mnder Det hvde spor er på crka 15 klometer og fører dg forb en åben restaureret gravhøj og en meget smuk mndelund ved Svnø Krke. En del af sporet går gennem det lavtlggende Svnø Nor. Der er en afstkker ud tl fskerlejet ved Nørrestrand, og du kommer forb en række tltag, der skaber bedre forhold for planter og dyr (se sde 26) Mndelund for faldne flyvere Ved Svnø Krke kan du besøge en meget smuk mndelund for de allerede flyvere, der faldt over Sydsjælland under Anden Verdenskrg. Mndelunden blev ndvet 1950, men den første plot - en englænder der blev skudt ned over Møn - blev begravet ved krken allerede Med tden ønskede mange pårørende dog at få deres slægtnnge hjem. Således blev 45 amerkanske soldater flyttet fra Svnø En llle pjece om faldne soldater på krkegården fndes krkens våbenhus. Jættestuen Måneshøj Det ældste fortdsmnde på hvdt spor er Jættestuen Måneshøj, der er mere end år gammel. Jættestuen blev restaureret 2004 og står som en åben jættestue, da flere af de gamle tons tunge topsten manglede ved restaurerngen. Måneshøj er sær bemærkelsesværdg, ford det er en tvllngegravhøj med to ndgange. Du kan læse mere om jættestuer på sde

29 Marsvnene Dybsø fjord I tdernes morgen havde gårdejere med jord ud tl Smålandshavet tlladelse tl at drve marsvns-fsker. Hvs du følger sporets afstkker ud tl Nørrestrand fnder du et bådleje, der nu mest benyttes af frtdsfskere. Marsvnene blev fanget net, når de jagede sld. Sldene slap gennem, men marsvnene gjorde kke. De blev kørt hjem på gårdene, hvor trannen blev kogt af. Den kunne sælges tl brug tranlamper eller tl ndfedtnng af læderstøvler og seletøj tl heste. Fsker af marsvn stoppede omkrng Nørrestrand Måneshøj Mndelund Svnø 1km Avnø Naturcenter Pumpestaton 29

30 Brug naturen og d Moton og frluftslv er godt, men det er vgtgt at du tænke naturen og dne medmennesker. Husk at lukke ledene tl kre Lev op tl det ansvar det er, at du har fået lov tl at færdes på Vs hensyn - blv på sporene Uventet aktvtet og fremmede lugte kan betyde, at dyr og fugle kke tør vende tlbage tl deres spsekammer eller tl deres unger. I yngletden er fugle- og dyrelvet er særlgt følsomt for forstyrrelser. Derfor skal du altd blve på sporene. På Skov- og Naturstyrelsens arealer på Avnø må du færdes overalt - undtagen fuglenes yngletd fra 15. marts tl 15. jul Hold dn hund snor Mange mennesker er bange for hunde. Vldtlevende dyr og fugle er skrækslagne. Selv den fredelgste famlehund forstyrrer naturen, hvs den kke er snor. Også selv om den tlsyneladende kke gør noget. Alle hunde har et medfødt jagtnstnkt. De følger kke sporet, men afsøger terrænet omkrng sporene. Selv om Landdstrktkonsulent Rkke Sønder Forenngen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn Gårdejer Peter Chrstensen

31 n sunde fornuft r dg om, når du færdes på sporene. Du skal tage hensyn tl aturfolde efter dg. landmændenes prvate ejendom. dn hund er velopdragen og under dn stemmes kontrol, udgør den en trussel mod naturen. Der er også regler for rdnng naturen. Dem kan du se på sde 13. Tag dt affald med dg Det skal helst se ud som om, du aldrg har været her. Så tag venlgst dt affald med dg. Du kan slppe af med det contanerne ved Naturcentret. Lad være med at grave det ned. Rævene graver det bare op. Pas på brandfaren Det er en god dé at have en spand vand stående ved bålstederne. Gå aldrg fra et bål, før det er brændt ned - og spred eventuelle gløder godt. Selv en llle glød fra en cgaret eller et uskyldgt henkastet skod kan medføre store ødelæggelser af naturen og sætte dyrenes lv på spl. Forenngen Køng Sogns Naturst Klaus Larsen Skov- og Naturstyrelsen Naturvejleder Kar Hald

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg DEN EUROPÆISKE BÆVER NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg Den europæiske bæver HISTORIE For 3000 år siden levede der bævere mange steder i Danmark. Men bæverne blev jaget af mennesket. Kødet smagte

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

SMID BØRNENE UD tæt på elementerne AVNØ NATURSKOLE

SMID BØRNENE UD tæt på elementerne AVNØ NATURSKOLE SMID BØRNENE UD tæt på elementerne I vandet I luften Ved ilden På jorden AVNØ NATURSKOLE AVNØ NATURCENTER mellem himmel & hav Naturvejleder KARI HALD Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby T: 55 36 63 46 M: 22

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

PÅ STENSBØLGÅRD. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge D. 1. April 015 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-4070 Kirke Hyllinge Email: siv.kirsten@gmail.com Tlf. Johan: 0 40 - Tlf. Kirsten 46 715 www.stensbolgaard.dk 1 4 5 Køerne lukkes

Læs mere

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? Fugle Form og funktion Middel (4.- 6. klasse) Danmarkshallen og Den Globale Baghave Seneste opdateret 08.06.2015 Lærervejledning Hjemme på skolen: I forbindelse med

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Perfekt, tænker Stine, da hun kigger ud af vinduet. Solen står højt på himmelen, og der er en let vind. En herlig forårsdag, der ikke kunne være bedre til

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5.

Læs mere

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge

ØKODAG. Den 17. April 2016 Stensbølgård. Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 18-4070 Kirke Hyllinge ØKODAG Den 17. April 016 Johan Frederiksen & Kirsten Moeslund Sivertsen Smedevej 1-070 Kirke Hyllinge Email: kontakt@stensbolgaard.dk Tlf. Johan: 0 0 - Tlf. Kirsten 6 71 #stensbølgård www.stensbolgaard.dk

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Quiz og byt Spættet Sæl

Quiz og byt Spættet Sæl Quiz og byt Spættet Sæl Formål: En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter. Antal

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Sommer Brøndby kommune Naturbeskrivelse Om sommeren står de fleste blomster i fuldt flor, skoven er grøn, insekterne summer og fuglene synger lystigt. Nætterne er lyse

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31.

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31. HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Gud skabte jorden Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31 Budskabet: Gud skabte alt det smukke, fordi han elsker os. Kan

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej *

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Notat om Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Uarbejdet af Kulturøkologisk Forening i Albertslund i samarbejde med DN-Albertslund Efter Friluftsrådets møde på Roskilde Kro den 22.9.2010

Læs mere

Insekter og planter Elev ark - Opgaver

Insekter og planter Elev ark - Opgaver INSEKTER Insekter og lugte Nu skal I tage det rødvin, som jeres lærer har taget med. I skal bruge 1 deciliter rødvin og 1 deciliter sukker. I blander det indtil alt sukkeret er opløst i rødvinen I skal

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere