Et ekstraordinært travlt år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ekstraordinært travlt år"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt og socialt arbejde vil altid have meget at rive i. Der er altid nogle tørvemoser der skal graves godt igennem. Der er altid mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for støtte og omsorg. Og lige netop dér skal KFUM s Sociale Arbejde være med det kristne menneskesyn for øje og med faglighed og strukturer ved hånden. Til glæde og gavn for de mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for os. Og når det så er sagt, skal det også siges, at 2013 har været et ekstraordinært travlt og hektisk år i KFUM s Sociale Arbejde. Det skyldes dels de mange forskellige projekter og arbejder, vi er involverede i, dels det fælles fusionsarbejde med Ungdommens Vel. Derfor skal der også lyde en STOR TAK til alle, som bar med i TAK til jer frivillige, der troligt og trofast møder op for at give en hånd med, og TAK til alle jer ansatte, der dag efter dag smøger ærmerne op og gør jeres for at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Af Jens Maibom Pedersen Formand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse Det har været en spændende proces, hvor de to gamle organisationer fra starten af var enige om målet med de mange fælles skridt. Og når man er enige om det væsentlige, så er der meget, der bliver lettere og mere enkelt at gå til. KFUM s Sociale Arbejde har altså brugt en stor del af 2013 på at lægge rammerne til rette for den nye fælles organisation. MEN langt de fleste resurser det gælder både økonomiske og menneskelige er alligevel blevet brugt til det helt almindelige diakonale og sociale arbejde, og sådan skal det også være! Det er jo dét, der er formålet med et arbejde som vores. Kolofon: Udgivet af: KFUM s Sociale Arbejde Hovedkontoret Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Redaktion: Generalsekretær Morten Skov Mogensen, organisationskonsulent Gitte Holmgaard og kommunikationskonsulent Henning Søgaard Nielsen (redaktør) 2 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

3 Ungdommens Vel 2013 Et forandringens år 2013 har været et forandringens år for Ungdommens Vel. Et tilbageblik er primært kendetegnet ved arbejdet med at fusionere med KFUM s Sociale Arbejde. En beslutning, der har krævet mange overvejelser og drøftelser, men som vi nu kan kigge tilbage på med tilfredshed. Vores baggrund for at finde en fusionspartner var et ønske om at opnå en større volumen og socialpolitisk gennemslagskraft samt en øget specialisering i vores servicering af institutionerne. Endelig spillede det også ind, at Peter Grevsen efter 18 år på posten som generalsekretær ville gå på efterløn i efteråret Ungdommens Vel valgte at indlede drøftelser med KFUM s Sociale Arbejde, fordi vi deler de samme grundlæggende værdier, og fordi vi tilsammen kan tilbyde en bredere palet af faglighed inden for det sociale område. Drøftelserne mellem de to hovedbestyrelser har hele vejen igennem været præget af gensidig respekt og tillid og ikke mindst vilje til at finde en fælles vej med det større formål for øje. Tilbage står nu den spændende opgave at forløse det store potentiale i den nye, store landsorganisation, at skabe sammenhængskraft på tværs samt give rum og tid til at danne en ny fælles identitet. Et arbejde, vi ser frem til med optimisme og med en positiv forventning om, at det nye KFUM s Sociale Arbejde i endnu højere grad vil kunne gøre en forskel for mennesker i udsatte livssituationer. Tak til alle, der har bidraget med masser af hjerteblod og engagement i Både i forhold til fusionsprocessen og ikke mindst i arbejdet med at give de mange børn og unge i vores sociale tilbud en værdig og meningsfyldt dagligdag. Formanden og næstformanden om 2013 Side 2-3 Generalsekretæren om fremtiden Side 4-5 Her finder du os Side 6 Ét formål - syv indsatsområder Side 7 Boformer, voksne Side 8 En fusion er en stor forandring både for hovedbestyrelse, hovedkontor og institutioner. Gennem 2013 har vi haft mange gode og konstruktive drøftelser, som er naturlige, når forskellige fagligheder og kulturer mødes. Vi har fra hovedbestyrelsen arbejdet på at skabe en fælles forståelse og mening med fusionen, som i sidste ende har ét overordnet formål: Kontinuerligt at forbedre arbejdet for socialt udsatte børn og unge. Af Karsten Knudsen Næstformand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse (fra d. 1. januar 2014) Formand for Ungdommens Vels hoved bestyrelse (indtil d. 31. december 2013) Sociale caféer og væresteder, voksne Side 9 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Side 10 Døgnområdet, børn og unge Behandlingstilbud, voksne Side 11 Daginstitutioner, børn Genbrug og socialøkonomi Side 12 Tværgående projekter Side 13 Årsregnskab 2013 Side Produktion: Layout: hedisign.dk Tryk: Zeuner Grafisk as, Odder Oplag: stk. Udgivet august 2014 Rapporten kan downloades på Institutionerne i tal Side KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

4 4 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

5 Solidt fundament åbner veje for fornyelse 2013 var et år præget af tradition og forandring. Et år, der på mange måder afspejlede udviklingen i det omkringliggende samfund og i livsvilkårene for mange af de udsatte mennesker, vi dagligt er i kontakt med. I løbet af året var vi i både KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel lige som de foregående år i kontakt med mange børn, unge og voksne, der har oplevet, at livet gør ondt, opleves kaotisk, uoverskueligt og for nogen måske håbløst. Fra forskellige vinkler rakte ansatte og frivillige dagligt hånden frem med tilbud om hjælp, støtte og omsorg, der hvor mennesker på forskellig vis stod udsatte. Det er både den særlige opmærksomhed og det lange vedholdende træk, hvor vi er til stede trods ændrede vilkår og muligheder, der efterlader et aftryk hos den anden. Det er kernen i vores diakonale sociale arbejde, og det er den indsats, vi vil blive ved med at yde, for de sociale udfordringer er ikke blevet mindre eller behovene færre. Vi oplevede også et år, hvor mange menneskers liv blev sat under pres. Ikke mindst reformerne på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet bevirkede, at mange mennesker oplevede markant ændrede livsvilkår, der for nogen betød, at de pludselig stod meget udsatte. Andre fik vanskeligt ved at komme videre fra en allerede udsat dagligdag, og andre fik måske et håndtag til at komme videre i kraft af nye tilbud eller støttemuligheder. På godt og ondt ændrer rammer og forståelser sig i den offentlige sektor. Det skaber ændrede prioriteringer med konsekvenser for dagligdagen for mange mennesker. Omskiftelighed et grundvilkår Gennem årtier har vi i KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel hver især været gode til at tage pejling på virkelighedens behov og muligheder og gradvist tilpasse indsatsen for mennesker, der står udsat. Omskiftelighed har været et grundvilkår for at kunne yde en nærværende og kompetent indsats netop der, hvor mennesker oplever livet allersværest og mest udfordrende. Indimellem har det været rigtig svært at være tvunget til at ændre på de sociale tilbud, der rammer lige ned i et erkendt behov, men hvor det økonomiske fundament eller samarbejdsvilkår har ændret sig. Det gør ondt ikke at kunne møde menneskers forventninger og behov, når bevillinger skæres ned, prioriteringer ændres eller projekter løber ud. Heldigvis lykkes det oftest at finde veje til løsninger. Styrkelse af eksisterende tilbud Når hovedbestyrelserne valgte at slå de to organisationer sammen til det nye KFUM s Sociale Arbejde var det bærende gennem alle drøftelser, overvejelser og vurderinger, at sammenlægningen skulle resultere i en styrkelse af de eksisterende aktiviteter og muligheder for at nå længere ud. Hvad betyder det for den, der står udsat? Det spørgsmål var i hele forløbet rettesnoren, der i efteråret 2013 resulterede i beslutningen om en sammenlægning til én samlet organisation med mere end 80 institutioner, sociale tilbud, socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker inden for syv indsatsområder. En beslutning, der rummer forandring i begge organisationer og dermed også afsæt for fornyelser. Potentiale skal forløses Sociale udfordringer lader sig sjældent isolere til et enkelt problem. Oftest er svigt, misbrug, ensomhed og rodløshed tæt forbundet, og der åbner det nye fælles afsæt mulighed for at skabe tilbud, der møder den komplekse virkelighed, som den enkelte udsatte står i. Den fælles opgave er at forløse potentialet imellem alle de eksisterende aktiviteter samtidig med, at vi fastholder og udvikler de mange steder, hvor mødet med den udsatte sker. Centralt i det arbejde ligger vores formål og grundlæggende værdier som et solidt fundament, der både tidligere og i de kommende år vil sikre forankring og afsæt for fortsat at kunne møde virkelighedens sociale udfordringer på godt og ondt. Tak for viljen til at finde veje, tak for optimisme og en aldrig vigende opmærksomhed på det enkelte menneske. Af Morten Skov Mogensen Generalsekretær i KFUM s Sociale Arbejde KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

6 Her finder du KFUM s Sociale Arbejde Sociale caféer og væresteder, voksne Daginstitutioner, børn Behandlingstilbud, voksne Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge Døgnområdet, børn og unge Genbrug og socialøkonomi 6 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

7 Ét formål syv indsats områder KFUM s Sociale Arbejde driver selv en række institutioner (organisationsejede), som hver har en styregruppe bestående af lokale personer udpeget af KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse. Herudover har vi tilknyttet en række selvejende institutioner med egen bestyrelse, hvor hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til disse i overensstemmelse med de selvejende institutioners vedtægter. Alle 84 institutioner, sociale tilbud, genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder er opdelt i syv indsatsområder, men har alle det samme formål. Se diagrammet herunder. Institutionerne får løst administrative opgaver og modtager konsulentstøtte fra hovedkontoret i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem parterne. Mange af institutionerne driver egne projekter finansieret af blandt andet statslige puljemidler, hvor formålet fx er at styrke frivilligheden og skabe initiativer målrettet socialt udsatte mennesker. Hovedkontoret leverer bistand til institutionerne inden for regnskab, løn, jura, it og sekretariatsopgaver. Desuden konsulentstøtte til fx lederudvikling, projektudvikling, kommunikation og uddannelse. Hovedkontoret varetager også KFUM s Sociale Arbejdes interesser i forhold til ministerier, politikere og presse samt tager medansvar i en række råd og interesseorganisationer. Hovedkontoret driver en række tværgående projekter finansieret af primært statslige puljemidler, der medvirker til at realisere vores formål. Lige fra små projekter med beskedent budget til store million-projekter af flere års varighed. Læs mere om disse tværgående projekter på side 13. Fakta om KFUM s Sociale Arbejde Institutioner, sociale tilbud og butikker: 84 Ansatte: 850 : Omsætning: Ca. 400 mio. kr. årligt Tværgående projekter Daginstitutioner, børn Døgnområdet, børn og unge Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en d iakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Behandlingstilbud, voksne Sociale caféer og væresteder, voksne Genbrug og socialøkonomi Hovedkontoret KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

8 Boformer voksne Sociale caféer og væresteder voksne Forebyggelse og efterværn børn og unge Døgnområdet børn og unge Behandlingstilbud voksne Daginstitutioner børn Genbrug og socialøkonomi Sonja Pedersen fortæller, at hun har oplevet respekten 100 procent på Borgerskolen i Lemvig Boformer, voksne Boformer er for voksne, der af sociale, psykologiske eller andre årsager ikke har et hjem eller ikke i stand til at bo i eget hjem. Én af boformerne er permanente plejehjemsboliger til aktive misbrugere, som ikke forventes at komme ud af deres misbrug. Beboerne har ofte et aktuelt eller tidligere misbrug af rusmidler, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. Derfor arbejdes der med relationer, struktur i hverdagen og konkrete planer for etablering i egen bolig. Sammen med personalet udarbejdes en plan for tilbagevenden til et bedre hverdagsliv, som kan omfatte misbrugsbehandling, jobtræning, praktikordning og deltagelse i forskellige aktiviteter. Flere af bostederne har aktivitetstilbud som værksteder, havebrug og fiskeri. Desuden deltager beboerne i madlavning og rengøring for at skabe en døgnrytme, der ligner en almindelig hverdag, og som forebygger tilbagefald. Et ophold varer fra få uger til flere måneder, og der arbejdes alle steder med en aktiv udslusning, hvor nogle af bostederne har egne udslusningsboliger, skæve boliger og efterværn. Jeg har oplevet respekten 100 procent på Borgerskolen. Der er altid nogen, der vil lytte til mig Citat: Sonja Pedersen. Tværgående projekter Læs hele artiklen om Sonja, der har fået hjælp på bostedet Borger skolen i Lemvig, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 8 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

9 Sociale caféer og væresteder, voksne Erling (t.v.), Ulf og Frits (t.h.) nyder hinandens selskab, når de mødes på Café Paraplyen på Frederiksberg De sociale caféer og væresteder er alkoholfri miljøer, som er åbne for enhver. Stederne er omsorgstilbud og primært rettet mod udstødte, ensomme, personer med psykiske lidelser, hjemløse samt mennesker med en afhængighed af fx alkohol, hash eller piller. Mennesker, der befinder sig i udsatte livssituationer. Her kan gæsterne nogle steder kaldet brugere være til stede på egne præmisser. De sociale caféer fungerer som små forebyggelsescentre, der udover det primære omsorgstilbud er base for projekter såkaldte trædesten og, der har en række særlige tilbud. Fx frivillig gældsrådgivning, juridisk og anden rådgivning samt håndholdte indsatser, der målrettet bringer udsatte mennesker videre i job eller uddannelse. De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café. Jeg kommer nok på Paraplyen fire gange om ugen, hvor jeg spiser og snakker, og nogle gange får jeg lagt mine bukser op på systuen Citat: Frits Læs hele artiklen om Frits, Erling og Ulf, der er gæster på Café Paraplyen på Frederiksberg, i avisen Hjerterum (sommer 2014). KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

10 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Marie får ofte en god snak med Bo, der er frivillig mentor i Young Connect. Disse tilbud er målrettet udsatte børn, unge og familier, der har brug for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Relationsarbejdet sker på mange forskellige måder, og der arbejdes bevidst med ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst. Tilbuddene er baseret på en høj grad af frivilligt socialt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær. Jeg tænker meget over de ting, Bo siger, og jeg kan bedre finde ud af det i mig selv på den måde. Han siger tit nogle ting, som er præcis, som jeg føler det. Det har været rigtig godt Citat: Marie Læs hele artiklen om Marie, der får hjælp af en frivillig mentor i Young Connect, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 10 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

11 Døgnområdet, børn og unge Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. Det tilbyder opholdssteder og døgninstitutioner. Når børn anbringes har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Der tilbydes også udslusning og efterværn. Det var rart at bo her. Det var lige som et rigtigt hjem Citat: Chris Bang Sørensen Behandlingstilbud, voksne På behandlingscentrene tilbyder vi behandling for alkohol-, hasheller medicinmisbrug, ludomani (spilleafhængighed) samt behandling af personer, der i barndommen har været udsat for seksuelt misbrug. Behandlingen varetages af fagprofessionelle og rummer en høj grad af metodeudvikling, dokumentation og forskning, der sikrer inddragelse af nyeste viden i behandlingen. På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed tilbydes specialiseret døgnbehandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddelafhængighed som personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Her er døgnbehandlingen helt central og indgår ofte i en længerevarende behandling med ambulante elementer. Samtaler og kurser for pårørende indgår også i behandlingscentrenes programmer. Læs hele artiklen om Chris, der i 12 år havde Det Blå Hus i Billum som sit hjem, i avisen Hjerterum (sommer 2014) Chris Bang Sørensen synes, det var rart at bo i Det Blå Hus i Billum og at det var lige som et rigtigt hjem. KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

12 Daginstitutioner, børn Daginstitutioner, fritidscentre og klubber skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er mindre udsatte for at opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling. Vi har stort fokus på inklusion og arbejder for, at alle børn og familier har ret til at være en del af fællesskabet. Vi integrerer både ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier. En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet til flere af daginstitutionerne, der blandt andet gennem familiecaféer, gældsrådgivning og juridisk rådgivning giver familier en ekstra støtte. Klara Lyskjær Noer er leder af fritidstilbuddet Gaarden i Billund, og hun forstår at hygge om børnene. Det betyder meget for Mette Mie Hansen, at de penge, genbrugsbutikken tjener, går til at hjælpe mennesker, der har det svært. Genbrug og socialøkonomi Genbrugsbutikkerne drives næsten udelukkende af frivillige og yder en uvurderlig økonomisk håndsrækning til de sociale caféer og væresteder. Nogle gange knopskyder en social café med en genbrugsbutik, hvor caféens gæster har mulighed for at udvikle deres selvværd og kompetencer gennem meningsfuldt, frivilligt arbejde. Nogle genbrugsbutikker drives i samarbejde med andre kirkelige organisationer. KFUM s Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder har en bred spændvidde, og flere af dem arbejder med inklusion af udsatte mennesker, blandt andet ved at skabe arbejdspladser for disse mennesker. De socialøkonomiske virksomheder bidrager herved til et rummeligt arbejdsmarked, så mennesker med misbrug, psykiske problemer og andre sociale udfordringer får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab. Det giver værdighed og styrke. Overskuddet i de socialøkonomiske virksomheder geninvesteres i virksomhederne. Det betyder meget for mig, at de penge, vi får i kassen, går til et godt formål og til at hjælpe mennesker, der har det svært Citat: Mette Mie Hansen Læs hele artiklen om 90-årige Mette Mie Hansen, der i 20 år har været frivillig i KFUM s Sociale Genbrugsbutik i Skærbæk, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 12 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

13 Tværgående projekter Finn Storgaard får på Café Paraplyen i Odense rådgivning af Siff Rasmussen. Hun er frivillig rådgiver i projektet På Fode Igen, der hjælper personer med økonomiske udfordringer KFUM s Sociale Arbejde driver en række tværgående projekter, der medvirker til at realisere vores formål. Herunder gældsrådgivningen På Fode Igen, den juridiske rådgivning Råd til Ret, mentor-projektet Young Connect og beskæftigelsesprojektet Indsats i Udkanten. Disse projekter supplerer de mange projekter, der drives lokalt af de enkelte institutioner. Projektet På Fode Igen tilbyder gratis rådgivning til borgere med pengeproblemer. Både dem, som i forvejen er gæster på vores sociale caféer og væresteder, men også andre borgere. Hvis man har brug for hjælp, kontakter man et af stederne og aftaler et møde. Der kommer løbende nye rådgivningssteder til senest i Randers og Aarhus. Gældsrådgivningen er i løbet af 2013 blevet udvidet med en netrådgivning på hvor ca. 50 unge får rådgivning. Se mere på eller Råd til Ret tilbyder gratis retshjælp, hvor privatpersoner kan få juridisk rådgivning i nogle af vores sociale caféer og væresteder, ligegyldigt om man er fast gæst på stederne eller ej. Det er typisk rådgivning og hjælp i forbindelse med separation, skilsmisse, underholdsbidrag, forældremyndighed og samværssager samt i spørgsmål om socialret, lejeret, arveret og forbrugerret. Se mere på Beskæftigelsesprojektet Indsats i Udkanten har gennem projektets tre første år understøttet 241 socialt udsatte og marginaliserede borgere i arbejde og uddannelse. Målsætningen for projektet, som udløber ultimo december 2014, er at arbejdsmarkedsafklare 300 mennesker i udsatte livssituationer. Det er projektlederens vurdering, at projektet når i hus med denne målsætning. Dette søges opfyldt gennem inddragelse af projektets 114 frivillige og etablering af 30 socialøkonomiske arbejdspladser, heraf halvdelen i socialøkonomiske virksomheder udsprunget af projektet. Se mere på og Young Connect er et tilbud til tidligere anbragte unge om at få en frivillig mentor, der gennem samtaler kan hjælpe dem med at finde en vej i livet og støtte dem. Projektet udvides i 2014 med samtalegrupper i Aarhus og Odense. Young Connect har også i 2014 åbnet et web-forum i samarbejde med Cyberhus og Baglandet. Se mere på KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

14 Årsregnskab 2013 for KFUM s Sociale Arbejde Beløb i kr Omsætning De nævnte regnskabstal for 2013 omfatter KFUM s Sociale Arbejdes hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Herudover er en række selvejende institutioner tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde. Hele regnskabet kan ses på KFUM s Sociale Arbejdes øverste juridiske myndighed er hovedbestyrelsen, der i henhold til vedtægterne frem til d. 31. december 2013 bestod af ti valgte og tre indsupplerede medlemmer. Pr. 1. januar 2014 blev de to landsorganisationer KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel lagt sammen i én landsorganisation med navnet KFUM s Sociale Arbejde. Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Hovedbestyrelsen for KFUM s Sociale Arbejde frem til d. 31. december 2013: Formand Jens Maibom Pedersen, forstander, valgt af støttemedlemmerne Næstformand Erik Berg, advokat, valgt af Y s Men Region Danmark Knud Erik Lykke, fhv. sparekassedirektør, valgt af Y s Men Region Danmark Inga Marie Lunde, speciallæge, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Henrik Johannessen, sognepræst, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Inge Lindhardt Mikkelsen, sognepræst, valgt bestyrelser og styregrupper i region syd Vera Hareskov, pædagog, valgt af bestyrelser og styregrupper i region nord Claus Eskildsen, leder, valgt af ansatte i institutioner for børn og unge Jan Hass, forstander, valgt af ansatte i boformer og behandlingscentre Verner Karkov, leder, valgt af ansatte i sociale caféer og genbrug Julie Skovsby, medlem af Folketinget, indsuppleret Ida Balling, fhv. arbejdsmarkedsdirektør, indsuppleret Peder Meisner, redaktionschef, indsuppleret Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Vedtægter samt kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på 14 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

15 Årsregnskab 2013 for Ungdommens Vel Beløb i kr Omsætning De nævnte regnskabstal for 2013 omfatter Ungdommens Vels hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Herudover er en række selv ejende institutioner tilknyttet Ungdommens Vel. Hele regnskabet kan ses på www. kfumsoc.dk/regnskab. Ungdommens Vels øverste juridiske myndighed er generalforsamlingen, som vælger hovedbestyrelsen. Pr. 1. januar 2014 blev de to landsorganisationer Ungdommens Vel og KFUM s Sociale Arbejde lagt sammen i én landsorganisation med navnet KFUM s Sociale Arbejde. Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster 421 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Hovedbestyrelsen for Ungdommens Vel frem til d. 31. december 2013: Formand Karsten Knudsen, gårdejer Næstformand Kirsten Vad Knudsen, sognemedhjælper Else Siersbæk Boisen, speciallærer udpeget af KFUM og KFUK i Danmark Ruth Fibiger-Olesen, sundhedsplejerske udpeget af KFUM og KFUK i Danmark Helle Wilkens Ravn, medhjælpende ægtefælle Jørgen Breindahl, socialrådgiver Martin Smietana, forstanderrepræsentant Svend B. Hansen, civiløkonom; HD.R Connie Yilmaz Jantzen, uddannelsesleder Hans Moselyst, fhv. lærer Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Vedtægter samt kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

16 Institutionerne i tal 2013 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Kolding, Børnekontakten Kolding, Gademix Kolding, Young Connect Løsning, Café Møllen Odense, Samtalegrupper for unge Odense, Young Connect Aarhus, Center for digital pædagogik / Cyberhus Aarhus, Young Connect I alt De besøgende pr. dag hos Center for Digital Pædagotik / Cyberhus er unikke besøg på cyberhus.dk De manglende tal for gennemsnitligt besøg pr. dag i de tre Young Connect-rådgivninger indikerer, at det her ikke giver mening at operere med dette tal. Omsætningstal for Young Connect i Aarhus omfatter også Young Connect i Kolding og Odense Døgnområdet, børn og unge Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser pr Omsætning i kr. Billum, Det Blå Hus Christiansfeld, Frørupskolen Hornsyld, Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Odense, Børnehjemmet Birkelund Odense, Ny Møllegaard Spjald, Det Blå Hus Tjæreborg, Skole- og Familiehuset Tjæreborg Vejle, Børne og Unge Center Vejle Fjord I alt Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

17 Daginstitutioner, børn Lønnede bestyrelsesmedlemmer Daginstitutionspladser pr Fritidsklubpladser pr Junior-/ ungdomklubpladser pr Omsætning i kr. Billund, Gaarden Frederiksværk, Musereden Holstebro, Nørrelandskirkens Børnehus Horsens, Gefionsgården / Børnehuset Ta' Fat Odense, KFUM's Børnehus Rødekro, Smilehullet - Hjordkær idræt- og naturhus Slagelse, Kongelyset Aarhus, Skovtrolden I alt Boformer, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser pr Omsætning i kr. Esbjerg, Skjoldbo Esbjerg, Stormly Hanstholm, Nørbygård København, KFUM's Kollegium Lemvig, Borgerskolen Randers, Ladegården Slagelse, Toften Varde, Center Bøgely I alt KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

18 Behandlingstilbud, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnbehandlingspladser pr Omsætning i kr. Haderslev, Sydgården Hanstholm, Nørbygård Middelfart, Ringgården Odense, Center for Ludomani Odense, CSM Syd - Behandlingssektion I alt Genbrug og socialøkonomi Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Esbjerg, Genbrugsbutikken 0 32 Se Paraplyen, Esbjerg 341 Haderslev, Butik Unik Haderslev, KFUM og Afrika Genbrug Hanstholm, Hanstholm Genbrugsbutik Haslev, Paraply Sjakket Hurup, Aladdins Hule 0 36 Se Fristedet, Hurup 258 Kolding, Folkebiksens Genbrug Middelfart, Middelfart Genbrugscenter Odder, Retro Genbrug 0 27 Se Café Retro, Odder Odense, KFUM's Genbrugsbutik Odense, KoFaUm Design Skærbæk, KFUM's Sociale Genbrugsbutik Svendborg, Svendborg Genbrugscenter Taulov, Taulov Genbrug Varde, Igenbrug / Koppen Vejen, Hjørnet Aalborg, Butik Se Parasollen, Aalborg 247 I alt Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

19 Institutionerne i tal 2013 Sociale caféer og væresteder, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Esbjerg, Café Paraplyen Frederiksberg, Café Paraplyen Frederiksberg, Værestedet Den Brogede Verden Gellerup, Livsværkstederne Grindsted, Café Jydepotten Haderslev, Café Parasollen Haslev, Café Paraplyen Hurup, Den sociale café Fristedet Hurup, Værestedet Kilden Kolding, Café Paraplyen Kolding, Folkekøkkenet Kolind, Kafé Kolind Lemvig, Aktivitetshuset Nykøbing Mors, Perlen café og værested Odder, Café Retro Odense, Café Paraplyen Odense, CSM Syd, Frivilligsektion Odense, Værested for kurdere Randers, Aktivitetscaféen Den Blå Paraply Skjern, Café Værestedet Store Heddinge, Café Stevnen Struer, Værestedet Parasollen Svendborg, Blomster Caféen Taastrup, Café Paraplyen Ulfborg, Værestedet Vamdrup, Café Mødestedet Varde, Café Paraplyen Vejle, Café Parasollen Viby, Café Parasollen Aalborg, Café Parasollen I alt KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

20 KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer Behov for mere information? / / KFUM s Sociale Arbejde, Højskolevej 3, 5500 Middelfart, tlf ,

VI SKAL ALTID VÆRE KLAR

VI SKAL ALTID VÆRE KLAR ÅRSRAPPORT 2O15 VI SKAL ALTID VÆRE KLAR Så gik der endnu et år i KFUM s Sociale Arbejde. Nye folk er kommet til, nye projekter er blevet rullet ud, nye idéer er omsat til handling, nye initiativer er blevet

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE

ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE ÅRSRAPPORT '16 ET LYKKELIGT LAND, MEN IKKE FOR ALLE Danmark er et lykkeligt land at være lykkelig i, men det kan også være et ulykkeligt land at være ulykkelig i! Begge dele mærker vi tydeligt i KFUM s

Læs mere

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og Boformer voksne Døgnområdet børn og unge Behandlings voksne Daginstitutioner tilbud børn Genbrug og socialøkonomi Caféer og væresteder voksne Forebyggelse og efterværn børn og unge Ny, bredere og stærkere

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Akademiet Aktivitetscaféen Den Blå Paraply 8900 Randers Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetshuset 7620 Lemvig Aktivitetsstedet

Læs mere

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Akademiet Aktivitetscaféen Den Blå Paraply 8900 Randers Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetshuset 7620 Lemvig Aktivitetsstedet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen...3 Forskellige indsatser fælles mål...3 Kontaktinformationer...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

FAMILIER HJÆLPER FAMILIER

FAMILIER HJÆLPER FAMILIER KFUM'S SOCIALE ARBEJDES NYE FAMILIEKLUBBER PROJEKTBESKRIVELSE: FAMILIER HJÆLPER FAMILIER 1 KFUM'S SOCIALE ARBEJDE VIL HJÆLPE FAMILIER MED AT HJÆLPE FAMILIER I KFUM s Sociale Arbejde er vi overbevist om,

Læs mere

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær

Mødestedet. Den Brogede Verden. Nærvær og samvær Mødestedet Den Brogede Verden Nærvær og samvær Årsrapport 2013 Institutionens formål Mødestedet Den Brogede Verden har til formål på folkekirkeligt grundlag i et alkoholfrit miljø at være omsorgs- og aktivitetstilbud

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Mit liv som plejebarn

Mit liv som plejebarn Ea Krassél 35 år, gift med Karl og har 2 børn Anbragt i 11 år - 2 år på døgninstitution - 9 år i plejefamilie Ea Krassel Mors baggrund Dysfunktionel familie gennem flere generationer Mors opvækst - Fattige

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind 1 of 9 Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft CVR: 29189978 (herefter kommunen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere