Et ekstraordinært travlt år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ekstraordinært travlt år"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 KFUM s Sociale Arbejde 2013 Et ekstraordinært travlt år Man kan ikke sige, at vi keder os i KFUM s Sociale Arbejde. Det tror jeg sådan set aldrig, at man har gjort, for et ordentligt diakonalt og socialt arbejde vil altid have meget at rive i. Der er altid nogle tørvemoser der skal graves godt igennem. Der er altid mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for støtte og omsorg. Og lige netop dér skal KFUM s Sociale Arbejde være med det kristne menneskesyn for øje og med faglighed og strukturer ved hånden. Til glæde og gavn for de mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for os. Og når det så er sagt, skal det også siges, at 2013 har været et ekstraordinært travlt og hektisk år i KFUM s Sociale Arbejde. Det skyldes dels de mange forskellige projekter og arbejder, vi er involverede i, dels det fælles fusionsarbejde med Ungdommens Vel. Derfor skal der også lyde en STOR TAK til alle, som bar med i TAK til jer frivillige, der troligt og trofast møder op for at give en hånd med, og TAK til alle jer ansatte, der dag efter dag smøger ærmerne op og gør jeres for at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Af Jens Maibom Pedersen Formand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse Det har været en spændende proces, hvor de to gamle organisationer fra starten af var enige om målet med de mange fælles skridt. Og når man er enige om det væsentlige, så er der meget, der bliver lettere og mere enkelt at gå til. KFUM s Sociale Arbejde har altså brugt en stor del af 2013 på at lægge rammerne til rette for den nye fælles organisation. MEN langt de fleste resurser det gælder både økonomiske og menneskelige er alligevel blevet brugt til det helt almindelige diakonale og sociale arbejde, og sådan skal det også være! Det er jo dét, der er formålet med et arbejde som vores. Kolofon: Udgivet af: KFUM s Sociale Arbejde Hovedkontoret Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Redaktion: Generalsekretær Morten Skov Mogensen, organisationskonsulent Gitte Holmgaard og kommunikationskonsulent Henning Søgaard Nielsen (redaktør) 2 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

3 Ungdommens Vel 2013 Et forandringens år 2013 har været et forandringens år for Ungdommens Vel. Et tilbageblik er primært kendetegnet ved arbejdet med at fusionere med KFUM s Sociale Arbejde. En beslutning, der har krævet mange overvejelser og drøftelser, men som vi nu kan kigge tilbage på med tilfredshed. Vores baggrund for at finde en fusionspartner var et ønske om at opnå en større volumen og socialpolitisk gennemslagskraft samt en øget specialisering i vores servicering af institutionerne. Endelig spillede det også ind, at Peter Grevsen efter 18 år på posten som generalsekretær ville gå på efterløn i efteråret Ungdommens Vel valgte at indlede drøftelser med KFUM s Sociale Arbejde, fordi vi deler de samme grundlæggende værdier, og fordi vi tilsammen kan tilbyde en bredere palet af faglighed inden for det sociale område. Drøftelserne mellem de to hovedbestyrelser har hele vejen igennem været præget af gensidig respekt og tillid og ikke mindst vilje til at finde en fælles vej med det større formål for øje. Tilbage står nu den spændende opgave at forløse det store potentiale i den nye, store landsorganisation, at skabe sammenhængskraft på tværs samt give rum og tid til at danne en ny fælles identitet. Et arbejde, vi ser frem til med optimisme og med en positiv forventning om, at det nye KFUM s Sociale Arbejde i endnu højere grad vil kunne gøre en forskel for mennesker i udsatte livssituationer. Tak til alle, der har bidraget med masser af hjerteblod og engagement i Både i forhold til fusionsprocessen og ikke mindst i arbejdet med at give de mange børn og unge i vores sociale tilbud en værdig og meningsfyldt dagligdag. Formanden og næstformanden om 2013 Side 2-3 Generalsekretæren om fremtiden Side 4-5 Her finder du os Side 6 Ét formål - syv indsatsområder Side 7 Boformer, voksne Side 8 En fusion er en stor forandring både for hovedbestyrelse, hovedkontor og institutioner. Gennem 2013 har vi haft mange gode og konstruktive drøftelser, som er naturlige, når forskellige fagligheder og kulturer mødes. Vi har fra hovedbestyrelsen arbejdet på at skabe en fælles forståelse og mening med fusionen, som i sidste ende har ét overordnet formål: Kontinuerligt at forbedre arbejdet for socialt udsatte børn og unge. Af Karsten Knudsen Næstformand for KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse (fra d. 1. januar 2014) Formand for Ungdommens Vels hoved bestyrelse (indtil d. 31. december 2013) Sociale caféer og væresteder, voksne Side 9 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Side 10 Døgnområdet, børn og unge Behandlingstilbud, voksne Side 11 Daginstitutioner, børn Genbrug og socialøkonomi Side 12 Tværgående projekter Side 13 Årsregnskab 2013 Side Produktion: Layout: hedisign.dk Tryk: Zeuner Grafisk as, Odder Oplag: stk. Udgivet august 2014 Rapporten kan downloades på Institutionerne i tal Side KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

4 4 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

5 Solidt fundament åbner veje for fornyelse 2013 var et år præget af tradition og forandring. Et år, der på mange måder afspejlede udviklingen i det omkringliggende samfund og i livsvilkårene for mange af de udsatte mennesker, vi dagligt er i kontakt med. I løbet af året var vi i både KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel lige som de foregående år i kontakt med mange børn, unge og voksne, der har oplevet, at livet gør ondt, opleves kaotisk, uoverskueligt og for nogen måske håbløst. Fra forskellige vinkler rakte ansatte og frivillige dagligt hånden frem med tilbud om hjælp, støtte og omsorg, der hvor mennesker på forskellig vis stod udsatte. Det er både den særlige opmærksomhed og det lange vedholdende træk, hvor vi er til stede trods ændrede vilkår og muligheder, der efterlader et aftryk hos den anden. Det er kernen i vores diakonale sociale arbejde, og det er den indsats, vi vil blive ved med at yde, for de sociale udfordringer er ikke blevet mindre eller behovene færre. Vi oplevede også et år, hvor mange menneskers liv blev sat under pres. Ikke mindst reformerne på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet bevirkede, at mange mennesker oplevede markant ændrede livsvilkår, der for nogen betød, at de pludselig stod meget udsatte. Andre fik vanskeligt ved at komme videre fra en allerede udsat dagligdag, og andre fik måske et håndtag til at komme videre i kraft af nye tilbud eller støttemuligheder. På godt og ondt ændrer rammer og forståelser sig i den offentlige sektor. Det skaber ændrede prioriteringer med konsekvenser for dagligdagen for mange mennesker. Omskiftelighed et grundvilkår Gennem årtier har vi i KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel hver især været gode til at tage pejling på virkelighedens behov og muligheder og gradvist tilpasse indsatsen for mennesker, der står udsat. Omskiftelighed har været et grundvilkår for at kunne yde en nærværende og kompetent indsats netop der, hvor mennesker oplever livet allersværest og mest udfordrende. Indimellem har det været rigtig svært at være tvunget til at ændre på de sociale tilbud, der rammer lige ned i et erkendt behov, men hvor det økonomiske fundament eller samarbejdsvilkår har ændret sig. Det gør ondt ikke at kunne møde menneskers forventninger og behov, når bevillinger skæres ned, prioriteringer ændres eller projekter løber ud. Heldigvis lykkes det oftest at finde veje til løsninger. Styrkelse af eksisterende tilbud Når hovedbestyrelserne valgte at slå de to organisationer sammen til det nye KFUM s Sociale Arbejde var det bærende gennem alle drøftelser, overvejelser og vurderinger, at sammenlægningen skulle resultere i en styrkelse af de eksisterende aktiviteter og muligheder for at nå længere ud. Hvad betyder det for den, der står udsat? Det spørgsmål var i hele forløbet rettesnoren, der i efteråret 2013 resulterede i beslutningen om en sammenlægning til én samlet organisation med mere end 80 institutioner, sociale tilbud, socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker inden for syv indsatsområder. En beslutning, der rummer forandring i begge organisationer og dermed også afsæt for fornyelser. Potentiale skal forløses Sociale udfordringer lader sig sjældent isolere til et enkelt problem. Oftest er svigt, misbrug, ensomhed og rodløshed tæt forbundet, og der åbner det nye fælles afsæt mulighed for at skabe tilbud, der møder den komplekse virkelighed, som den enkelte udsatte står i. Den fælles opgave er at forløse potentialet imellem alle de eksisterende aktiviteter samtidig med, at vi fastholder og udvikler de mange steder, hvor mødet med den udsatte sker. Centralt i det arbejde ligger vores formål og grundlæggende værdier som et solidt fundament, der både tidligere og i de kommende år vil sikre forankring og afsæt for fortsat at kunne møde virkelighedens sociale udfordringer på godt og ondt. Tak for viljen til at finde veje, tak for optimisme og en aldrig vigende opmærksomhed på det enkelte menneske. Af Morten Skov Mogensen Generalsekretær i KFUM s Sociale Arbejde KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

6 Her finder du KFUM s Sociale Arbejde Sociale caféer og væresteder, voksne Daginstitutioner, børn Behandlingstilbud, voksne Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge Døgnområdet, børn og unge Genbrug og socialøkonomi 6 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

7 Ét formål syv indsats områder KFUM s Sociale Arbejde driver selv en række institutioner (organisationsejede), som hver har en styregruppe bestående af lokale personer udpeget af KFUM s Sociale Arbejdes hovedbestyrelse. Herudover har vi tilknyttet en række selvejende institutioner med egen bestyrelse, hvor hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til disse i overensstemmelse med de selvejende institutioners vedtægter. Alle 84 institutioner, sociale tilbud, genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder er opdelt i syv indsatsområder, men har alle det samme formål. Se diagrammet herunder. Institutionerne får løst administrative opgaver og modtager konsulentstøtte fra hovedkontoret i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået mellem parterne. Mange af institutionerne driver egne projekter finansieret af blandt andet statslige puljemidler, hvor formålet fx er at styrke frivilligheden og skabe initiativer målrettet socialt udsatte mennesker. Hovedkontoret leverer bistand til institutionerne inden for regnskab, løn, jura, it og sekretariatsopgaver. Desuden konsulentstøtte til fx lederudvikling, projektudvikling, kommunikation og uddannelse. Hovedkontoret varetager også KFUM s Sociale Arbejdes interesser i forhold til ministerier, politikere og presse samt tager medansvar i en række råd og interesseorganisationer. Hovedkontoret driver en række tværgående projekter finansieret af primært statslige puljemidler, der medvirker til at realisere vores formål. Lige fra små projekter med beskedent budget til store million-projekter af flere års varighed. Læs mere om disse tværgående projekter på side 13. Fakta om KFUM s Sociale Arbejde Institutioner, sociale tilbud og butikker: 84 Ansatte: 850 : Omsætning: Ca. 400 mio. kr. årligt Tværgående projekter Daginstitutioner, børn Døgnområdet, børn og unge Boformer, voksne Forebyggelse og efterværn, børn og unge KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en d iakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Behandlingstilbud, voksne Sociale caféer og væresteder, voksne Genbrug og socialøkonomi Hovedkontoret KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

8 Boformer voksne Sociale caféer og væresteder voksne Forebyggelse og efterværn børn og unge Døgnområdet børn og unge Behandlingstilbud voksne Daginstitutioner børn Genbrug og socialøkonomi Sonja Pedersen fortæller, at hun har oplevet respekten 100 procent på Borgerskolen i Lemvig Boformer, voksne Boformer er for voksne, der af sociale, psykologiske eller andre årsager ikke har et hjem eller ikke i stand til at bo i eget hjem. Én af boformerne er permanente plejehjemsboliger til aktive misbrugere, som ikke forventes at komme ud af deres misbrug. Beboerne har ofte et aktuelt eller tidligere misbrug af rusmidler, som gør det nødvendigt at fokusere på social træning. Derfor arbejdes der med relationer, struktur i hverdagen og konkrete planer for etablering i egen bolig. Sammen med personalet udarbejdes en plan for tilbagevenden til et bedre hverdagsliv, som kan omfatte misbrugsbehandling, jobtræning, praktikordning og deltagelse i forskellige aktiviteter. Flere af bostederne har aktivitetstilbud som værksteder, havebrug og fiskeri. Desuden deltager beboerne i madlavning og rengøring for at skabe en døgnrytme, der ligner en almindelig hverdag, og som forebygger tilbagefald. Et ophold varer fra få uger til flere måneder, og der arbejdes alle steder med en aktiv udslusning, hvor nogle af bostederne har egne udslusningsboliger, skæve boliger og efterværn. Jeg har oplevet respekten 100 procent på Borgerskolen. Der er altid nogen, der vil lytte til mig Citat: Sonja Pedersen. Tværgående projekter Læs hele artiklen om Sonja, der har fået hjælp på bostedet Borger skolen i Lemvig, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 8 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

9 Sociale caféer og væresteder, voksne Erling (t.v.), Ulf og Frits (t.h.) nyder hinandens selskab, når de mødes på Café Paraplyen på Frederiksberg De sociale caféer og væresteder er alkoholfri miljøer, som er åbne for enhver. Stederne er omsorgstilbud og primært rettet mod udstødte, ensomme, personer med psykiske lidelser, hjemløse samt mennesker med en afhængighed af fx alkohol, hash eller piller. Mennesker, der befinder sig i udsatte livssituationer. Her kan gæsterne nogle steder kaldet brugere være til stede på egne præmisser. De sociale caféer fungerer som små forebyggelsescentre, der udover det primære omsorgstilbud er base for projekter såkaldte trædesten og, der har en række særlige tilbud. Fx frivillig gældsrådgivning, juridisk og anden rådgivning samt håndholdte indsatser, der målrettet bringer udsatte mennesker videre i job eller uddannelse. De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café. Jeg kommer nok på Paraplyen fire gange om ugen, hvor jeg spiser og snakker, og nogle gange får jeg lagt mine bukser op på systuen Citat: Frits Læs hele artiklen om Frits, Erling og Ulf, der er gæster på Café Paraplyen på Frederiksberg, i avisen Hjerterum (sommer 2014). KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

10 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Marie får ofte en god snak med Bo, der er frivillig mentor i Young Connect. Disse tilbud er målrettet udsatte børn, unge og familier, der har brug for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Relationsarbejdet sker på mange forskellige måder, og der arbejdes bevidst med ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst. Tilbuddene er baseret på en høj grad af frivilligt socialt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær. Jeg tænker meget over de ting, Bo siger, og jeg kan bedre finde ud af det i mig selv på den måde. Han siger tit nogle ting, som er præcis, som jeg føler det. Det har været rigtig godt Citat: Marie Læs hele artiklen om Marie, der får hjælp af en frivillig mentor i Young Connect, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 10 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

11 Døgnområdet, børn og unge Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. Det tilbyder opholdssteder og døgninstitutioner. Når børn anbringes har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Der tilbydes også udslusning og efterværn. Det var rart at bo her. Det var lige som et rigtigt hjem Citat: Chris Bang Sørensen Behandlingstilbud, voksne På behandlingscentrene tilbyder vi behandling for alkohol-, hasheller medicinmisbrug, ludomani (spilleafhængighed) samt behandling af personer, der i barndommen har været udsat for seksuelt misbrug. Behandlingen varetages af fagprofessionelle og rummer en høj grad af metodeudvikling, dokumentation og forskning, der sikrer inddragelse af nyeste viden i behandlingen. På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed tilbydes specialiseret døgnbehandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddelafhængighed som personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Her er døgnbehandlingen helt central og indgår ofte i en længerevarende behandling med ambulante elementer. Samtaler og kurser for pårørende indgår også i behandlingscentrenes programmer. Læs hele artiklen om Chris, der i 12 år havde Det Blå Hus i Billum som sit hjem, i avisen Hjerterum (sommer 2014) Chris Bang Sørensen synes, det var rart at bo i Det Blå Hus i Billum og at det var lige som et rigtigt hjem. KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

12 Daginstitutioner, børn Daginstitutioner, fritidscentre og klubber skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er mindre udsatte for at opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling. Vi har stort fokus på inklusion og arbejder for, at alle børn og familier har ret til at være en del af fællesskabet. Vi integrerer både ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier. En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet til flere af daginstitutionerne, der blandt andet gennem familiecaféer, gældsrådgivning og juridisk rådgivning giver familier en ekstra støtte. Klara Lyskjær Noer er leder af fritidstilbuddet Gaarden i Billund, og hun forstår at hygge om børnene. Det betyder meget for Mette Mie Hansen, at de penge, genbrugsbutikken tjener, går til at hjælpe mennesker, der har det svært. Genbrug og socialøkonomi Genbrugsbutikkerne drives næsten udelukkende af frivillige og yder en uvurderlig økonomisk håndsrækning til de sociale caféer og væresteder. Nogle gange knopskyder en social café med en genbrugsbutik, hvor caféens gæster har mulighed for at udvikle deres selvværd og kompetencer gennem meningsfuldt, frivilligt arbejde. Nogle genbrugsbutikker drives i samarbejde med andre kirkelige organisationer. KFUM s Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder har en bred spændvidde, og flere af dem arbejder med inklusion af udsatte mennesker, blandt andet ved at skabe arbejdspladser for disse mennesker. De socialøkonomiske virksomheder bidrager herved til et rummeligt arbejdsmarked, så mennesker med misbrug, psykiske problemer og andre sociale udfordringer får mulighed for at deltage i et arbejdsfællesskab. Det giver værdighed og styrke. Overskuddet i de socialøkonomiske virksomheder geninvesteres i virksomhederne. Det betyder meget for mig, at de penge, vi får i kassen, går til et godt formål og til at hjælpe mennesker, der har det svært Citat: Mette Mie Hansen Læs hele artiklen om 90-årige Mette Mie Hansen, der i 20 år har været frivillig i KFUM s Sociale Genbrugsbutik i Skærbæk, i avisen Hjerterum (sommer 2014). 12 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

13 Tværgående projekter Finn Storgaard får på Café Paraplyen i Odense rådgivning af Siff Rasmussen. Hun er frivillig rådgiver i projektet På Fode Igen, der hjælper personer med økonomiske udfordringer KFUM s Sociale Arbejde driver en række tværgående projekter, der medvirker til at realisere vores formål. Herunder gældsrådgivningen På Fode Igen, den juridiske rådgivning Råd til Ret, mentor-projektet Young Connect og beskæftigelsesprojektet Indsats i Udkanten. Disse projekter supplerer de mange projekter, der drives lokalt af de enkelte institutioner. Projektet På Fode Igen tilbyder gratis rådgivning til borgere med pengeproblemer. Både dem, som i forvejen er gæster på vores sociale caféer og væresteder, men også andre borgere. Hvis man har brug for hjælp, kontakter man et af stederne og aftaler et møde. Der kommer løbende nye rådgivningssteder til senest i Randers og Aarhus. Gældsrådgivningen er i løbet af 2013 blevet udvidet med en netrådgivning på hvor ca. 50 unge får rådgivning. Se mere på eller Råd til Ret tilbyder gratis retshjælp, hvor privatpersoner kan få juridisk rådgivning i nogle af vores sociale caféer og væresteder, ligegyldigt om man er fast gæst på stederne eller ej. Det er typisk rådgivning og hjælp i forbindelse med separation, skilsmisse, underholdsbidrag, forældremyndighed og samværssager samt i spørgsmål om socialret, lejeret, arveret og forbrugerret. Se mere på Beskæftigelsesprojektet Indsats i Udkanten har gennem projektets tre første år understøttet 241 socialt udsatte og marginaliserede borgere i arbejde og uddannelse. Målsætningen for projektet, som udløber ultimo december 2014, er at arbejdsmarkedsafklare 300 mennesker i udsatte livssituationer. Det er projektlederens vurdering, at projektet når i hus med denne målsætning. Dette søges opfyldt gennem inddragelse af projektets 114 frivillige og etablering af 30 socialøkonomiske arbejdspladser, heraf halvdelen i socialøkonomiske virksomheder udsprunget af projektet. Se mere på og Young Connect er et tilbud til tidligere anbragte unge om at få en frivillig mentor, der gennem samtaler kan hjælpe dem med at finde en vej i livet og støtte dem. Projektet udvides i 2014 med samtalegrupper i Aarhus og Odense. Young Connect har også i 2014 åbnet et web-forum i samarbejde med Cyberhus og Baglandet. Se mere på KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

14 Årsregnskab 2013 for KFUM s Sociale Arbejde Beløb i kr Omsætning De nævnte regnskabstal for 2013 omfatter KFUM s Sociale Arbejdes hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Herudover er en række selvejende institutioner tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde. Hele regnskabet kan ses på KFUM s Sociale Arbejdes øverste juridiske myndighed er hovedbestyrelsen, der i henhold til vedtægterne frem til d. 31. december 2013 bestod af ti valgte og tre indsupplerede medlemmer. Pr. 1. januar 2014 blev de to landsorganisationer KFUM s Sociale Arbejde og Ungdommens Vel lagt sammen i én landsorganisation med navnet KFUM s Sociale Arbejde. Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Hovedbestyrelsen for KFUM s Sociale Arbejde frem til d. 31. december 2013: Formand Jens Maibom Pedersen, forstander, valgt af støttemedlemmerne Næstformand Erik Berg, advokat, valgt af Y s Men Region Danmark Knud Erik Lykke, fhv. sparekassedirektør, valgt af Y s Men Region Danmark Inga Marie Lunde, speciallæge, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Henrik Johannessen, sognepræst, valgt af KFUM og KFUK i Danmark Inge Lindhardt Mikkelsen, sognepræst, valgt bestyrelser og styregrupper i region syd Vera Hareskov, pædagog, valgt af bestyrelser og styregrupper i region nord Claus Eskildsen, leder, valgt af ansatte i institutioner for børn og unge Jan Hass, forstander, valgt af ansatte i boformer og behandlingscentre Verner Karkov, leder, valgt af ansatte i sociale caféer og genbrug Julie Skovsby, medlem af Folketinget, indsuppleret Ida Balling, fhv. arbejdsmarkedsdirektør, indsuppleret Peder Meisner, redaktionschef, indsuppleret Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Vedtægter samt kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på 14 Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

15 Årsregnskab 2013 for Ungdommens Vel Beløb i kr Omsætning De nævnte regnskabstal for 2013 omfatter Ungdommens Vels hovedkontor samt organisationsejede institutioner. Herudover er en række selv ejende institutioner tilknyttet Ungdommens Vel. Hele regnskabet kan ses på www. kfumsoc.dk/regnskab. Ungdommens Vels øverste juridiske myndighed er generalforsamlingen, som vælger hovedbestyrelsen. Pr. 1. januar 2014 blev de to landsorganisationer Ungdommens Vel og KFUM s Sociale Arbejde lagt sammen i én landsorganisation med navnet KFUM s Sociale Arbejde. Direkte udgifter Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster 421 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Hovedbestyrelsen for Ungdommens Vel frem til d. 31. december 2013: Formand Karsten Knudsen, gårdejer Næstformand Kirsten Vad Knudsen, sognemedhjælper Else Siersbæk Boisen, speciallærer udpeget af KFUM og KFUK i Danmark Ruth Fibiger-Olesen, sundhedsplejerske udpeget af KFUM og KFUK i Danmark Helle Wilkens Ravn, medhjælpende ægtefælle Jørgen Breindahl, socialrådgiver Martin Smietana, forstanderrepræsentant Svend B. Hansen, civiløkonom; HD.R Connie Yilmaz Jantzen, uddannelsesleder Hans Moselyst, fhv. lærer Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Vedtægter samt kontaktoplysninger på hovedbestyrelsen og hovedkontorets ansatte kan ses på KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

16 Institutionerne i tal 2013 Forebyggelse og efterværn, børn og unge Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Kolding, Børnekontakten Kolding, Gademix Kolding, Young Connect Løsning, Café Møllen Odense, Samtalegrupper for unge Odense, Young Connect Aarhus, Center for digital pædagogik / Cyberhus Aarhus, Young Connect I alt De besøgende pr. dag hos Center for Digital Pædagotik / Cyberhus er unikke besøg på cyberhus.dk De manglende tal for gennemsnitligt besøg pr. dag i de tre Young Connect-rådgivninger indikerer, at det her ikke giver mening at operere med dette tal. Omsætningstal for Young Connect i Aarhus omfatter også Young Connect i Kolding og Odense Døgnområdet, børn og unge Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser pr Omsætning i kr. Billum, Det Blå Hus Christiansfeld, Frørupskolen Hornsyld, Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Odense, Børnehjemmet Birkelund Odense, Ny Møllegaard Spjald, Det Blå Hus Tjæreborg, Skole- og Familiehuset Tjæreborg Vejle, Børne og Unge Center Vejle Fjord I alt Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

17 Daginstitutioner, børn Lønnede bestyrelsesmedlemmer Daginstitutionspladser pr Fritidsklubpladser pr Junior-/ ungdomklubpladser pr Omsætning i kr. Billund, Gaarden Frederiksværk, Musereden Holstebro, Nørrelandskirkens Børnehus Horsens, Gefionsgården / Børnehuset Ta' Fat Odense, KFUM's Børnehus Rødekro, Smilehullet - Hjordkær idræt- og naturhus Slagelse, Kongelyset Aarhus, Skovtrolden I alt Boformer, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnpladser pr Omsætning i kr. Esbjerg, Skjoldbo Esbjerg, Stormly Hanstholm, Nørbygård København, KFUM's Kollegium Lemvig, Borgerskolen Randers, Ladegården Slagelse, Toften Varde, Center Bøgely I alt KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

18 Behandlingstilbud, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Døgnbehandlingspladser pr Omsætning i kr. Haderslev, Sydgården Hanstholm, Nørbygård Middelfart, Ringgården Odense, Center for Ludomani Odense, CSM Syd - Behandlingssektion I alt Genbrug og socialøkonomi Lønnede bestyrelsesmedlemmer Omsætning i kr. Esbjerg, Genbrugsbutikken 0 32 Se Paraplyen, Esbjerg 341 Haderslev, Butik Unik Haderslev, KFUM og Afrika Genbrug Hanstholm, Hanstholm Genbrugsbutik Haslev, Paraply Sjakket Hurup, Aladdins Hule 0 36 Se Fristedet, Hurup 258 Kolding, Folkebiksens Genbrug Middelfart, Middelfart Genbrugscenter Odder, Retro Genbrug 0 27 Se Café Retro, Odder Odense, KFUM's Genbrugsbutik Odense, KoFaUm Design Skærbæk, KFUM's Sociale Genbrugsbutik Svendborg, Svendborg Genbrugscenter Taulov, Taulov Genbrug Varde, Igenbrug / Koppen Vejen, Hjørnet Aalborg, Butik Se Parasollen, Aalborg 247 I alt Årsrapport 2014 KFUM s Sociale Arbejde

19 Institutionerne i tal 2013 Sociale caféer og væresteder, voksne Lønnede bestyrelsesmedlemmer Gennemsnitligt besøgstal pr. dag Omsætning i kr. Esbjerg, Café Paraplyen Frederiksberg, Café Paraplyen Frederiksberg, Værestedet Den Brogede Verden Gellerup, Livsværkstederne Grindsted, Café Jydepotten Haderslev, Café Parasollen Haslev, Café Paraplyen Hurup, Den sociale café Fristedet Hurup, Værestedet Kilden Kolding, Café Paraplyen Kolding, Folkekøkkenet Kolind, Kafé Kolind Lemvig, Aktivitetshuset Nykøbing Mors, Perlen café og værested Odder, Café Retro Odense, Café Paraplyen Odense, CSM Syd, Frivilligsektion Odense, Værested for kurdere Randers, Aktivitetscaféen Den Blå Paraply Skjern, Café Værestedet Store Heddinge, Café Stevnen Struer, Værestedet Parasollen Svendborg, Blomster Caféen Taastrup, Café Paraplyen Ulfborg, Værestedet Vamdrup, Café Mødestedet Varde, Café Paraplyen Vejle, Café Parasollen Viby, Café Parasollen Aalborg, Café Parasollen I alt KFUM s Sociale Arbejde Årsrapport

20 KFUM s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer Behov for mere information? / / KFUM s Sociale Arbejde, Højskolevej 3, 5500 Middelfart, tlf ,

VI SKAL ALTID VÆRE KLAR

VI SKAL ALTID VÆRE KLAR ÅRSRAPPORT 2O15 VI SKAL ALTID VÆRE KLAR Så gik der endnu et år i KFUM s Sociale Arbejde. Nye folk er kommet til, nye projekter er blevet rullet ud, nye idéer er omsat til handling, nye initiativer er blevet

Læs mere

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og

børn og unge Døgnområdet børn og unge Daginstitutioner væresteder voksne Boformer voksne Forebyggelse og efterværn socialøkonomi Genbrug og Boformer voksne Døgnområdet børn og unge Behandlings voksne Daginstitutioner tilbud børn Genbrug og socialøkonomi Caféer og væresteder voksne Forebyggelse og efterværn børn og unge Ny, bredere og stærkere

Læs mere

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post

Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Liste over væresteder, der har modtaget informationsmateriale om Digital Post Akademiet Aktivitetscaféen Den Blå Paraply 8900 Randers Aktivitetscentret Sundholm Aktivitetshuset 7620 Lemvig Aktivitetsstedet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion!

MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion! MØLTRUP OPTAGELSESHJEM - en kort introduktion! Møltrup Optagelseshjem - et helt almindeligt hjem (næsten!) Herregård Herberg Ude mod vest - lidt udenfor Herning, i nærheden af Vildbjerg ligger en gammel,

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Servicedeklaration for værestedsområdet

Servicedeklaration for værestedsområdet Servicedeklaration for værestedsområdet Udarbejdet oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Formålet med servicedeklaration.... 3 Lovgrundlag:... 3 Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder... 4 Værestedernes

Læs mere

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10.

Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. Et multihus på Nørrebro om social inklusion af udsatte ældre Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre 10. oktober 2012 Jon Dag Rasmussen, pæd. antropolog, forskningsassistent i Ensomme Gamles

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

LUDOM ANI TAL OM DET

LUDOM ANI TAL OM DET LUDOMANI TAL OM DET DERFOR ER FAGPERSONER SÅ VIGTIGE Ludomani kaldes ofte det skjulte misbrug. Det skyldes, at de fleste tegn på misbruget ikke er lette at se og nemt kan forveksles med andre problemer.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I

LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I LUDOMANI TAL OM DET TIL FINANSIELLE RÅDGIVERE L U GÆLDD O ØKONOMIM A N I DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Som finansiel rådgiver kan du følge dine kunders økonomi og transaktioner. Det giver dig en særlig mulighed

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere