Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS"

Transkript

1 P1 auto reset P2 P1 P2 P1 auto reset P2 P1 P2 reset off reset off auto auto Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS DK Monterings- og driftsvejledning Ed.01/ Kothes!

2 Fig P1 reset P auto P1 P reset off auto

3 U T H S ZU Fig. 2 Fig E D B C A 2 1 E D C B A 1 Fig. 4 E D C B A 2 1

4

5 DK Monterings- og driftsvejledning 3 Bilag 16

6

7 Dansk 1 Generelt 1.1 Om dette dokument Monterings- og driftsvejledningen er en del af apparatet. Den skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje. Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejledningen blev trykt. 2 Sikkerhed Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings- og driftsvejledningen skal derfor læses af montøren og den ansvarlige bygherre før montering og ibrugtagning. Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i følgende afsnit om faresymboler. 2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen Symboler: Generelt faresymbol Fare på grund af elektrisk spænding BEMÆRK:... Signalord: FARE! Akut farlig situation. Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader. ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. Advarsel betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges. FORSIGTIG! Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive beskadiget. Forsigtig advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis anvisningerne ikke overholdes. BEMÆRK: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på mulige problemer. 2.2 Personalekvalifikationer Det personale, der skal foretage monteringen og idrifttagningen, skal være i besiddelse af de relevante kvalifikationer til udførelse af dette arbejde. 2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer og produktet/anlægget for fare samt medføre bortfald af ethvert krav om skadeserstatning. I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige situationer: svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget, svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder, fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger, skade på ejendom. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og montagearbejder Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og montering udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om produktet/anlægget. Arbejde med produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. 2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling Ændringer på produktet/anlægget er kun tilladte efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den baggrund bortfalder. 2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser Driftssikkerheden for det leverede produkt/anlæg er kun garanteret ved korrekt anvendelse iht. afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller overskrides. ledning driftsvejrings- og Monte- Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 3

8 Dansk 3 Transport og midlertidig opbevaring Kontrollér straks apparatet og transportemballagen for transportskader ved modtagelsen. Hvis der konstateres transportskader, skal de nødvendige skridt tages i forhold til speditøren inden for de pågældende frister. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af apparatet! Der er fare for beskadigelse somfølge af ukorrekt håndtering under transport og opbevaring. Apparatet skal ved transport og midlertidig opbevaring beskyttes mod fugt, frost og mekanisk beskadigelse. Apparatet må aldrig udsættes for temperaturer, som ligger under -20 C eller over +60 C. 4 Anvendelsesformål Styreenhederne Wilo-DrainControl PL2 er beregnet til niveauregulering af væskestande. Styreenheden styrer og overvåger to pumper med et effektforbrug på op til 4 kw. Styreenheen er ikke egnet til pumper med lækagesøgning. Primære anvendelsesområder: Enkelthusdræning til pumpning af snavset vand Spildevandspumpning. Bortskaffelse af fækalier. ADVARSEL! Eksplosionsfare! Styreenhederne Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS er ikke eksplosionsbeskyttede og må kun installeres uden for områder med risiko for eksplosion. Anvend sikkerhedsbarrierer i forbindelse med niveaufølere eller flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Ved anvendelse i områder med risiko for eksplosion skal alle gældende forskrifter vedr. eksplosionsbeskyttelse overholdes! Der kan anvendes lukkede og åbne dykklokker. Ved anvendelse af en åben dykklokke er det nødvendigt at anvende luftboblemetoden i tilfælde af opstigende gasser. 5 Produktdata 5.1 Typekode Eksempel: DrainControl PL2-WS (1~), (3~) PL2 Styreenhed PL2 til overvågning af to dykmotorpumper -WS Styreenheden kan anvendes i forbindelse med brøndpumpestationen Wilo-DrainLift WS... (3~) Driftsspænding 400 V ~ (3 faser) (1~) Driftsspænding 230 V ~ (1 fase) 5.2 Tekniske data DrainControl PL2 DrainControl PL2-WS Driftsspænding: 3 ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE) - 1 ~ 230 V (efter ændret ledningsføring) ~ 400 V (L1, L2, L3, PE) - 1 ~ 230 V (L, N, PE) Frekvens: 50/60 Hz 50/60 Hz Styrespænding: 230 V AC 230 V AC Effektforbrug: Maks. 20 VA Maks. 20 VA Maks. tilslutningseffekt: P 2 4 kw P 2 4 kw Effektforbrugsområde: 0,3-12,0 A 0,3-12,0 A Motorværn: Integreret overtemperatursikring (termosikringskontakt) i pumpemotoren Integreret overtemperatursikring (termosikringskontakt) i pumpemotoren Kapslingsklasse: IP 65 IP 65 Hus: Polykarbonat Polykarbonat Temperaturområde: -20 C til +60 C -20 C til +60 C Måleområde: 0 2,5 m Ws (intern føler) 0 1,0 m Ws (intern føler) 0 12,5 m Ws kan indstilles (ekstern føler, 4-20 ma) 0 12,5 m Ws kan indstilles (ekstern føler, 4-20 ma) Kunststofslange 8 mm x 6 mm 8 mm x 6 mm Alarmkontakt: Kontaktbelastning 250 V, 1 A Kontaktbelastning 250 V, 1 A 5.3 Leveringsomfang DrainControl PL2/PL2-WS Styreenhed DrainControl PL2/PL2-WS Monterings- og driftsvejledning 5.4 Tilbehør Informationer vedr. det nødvendige tilbehør i afsnit WILO SE 02/2009

9 Dansk 6 Beskrivelse og funktion 6.1 Beskrivelse af produktet (Fig. 1) 1: Skruer på huset 2: Skruer på husets dæksel 3: P2- knap Automatisk drift 4: P2- knap Pumpe FRA 5: P2- tast Manuel drift 6: Dækselhåndtag 7: Hovedafbryder 1) 8: LC-display 9: Hus 10: P2- statusvisning, LED grøn 11: P2- statusvisning, LED gul 12: P2- statusvisning, LED rød 13: Statusvisning, LED rød, alarm ved høj vandstand 14: P1- statusvisning, LED rød 15: P1- statusvisning, LED gul 16: P1- statusvisning, LED grøn 17: Den røde knap 18: P1- knap Manuel drift 19: P1- knap Pumpe FRA 20: P1- knap Automatisk drift 21: Tilslutning for trykslange 22: Kabelforskruning til elektriske tilslutninger 23: Klemmedæksel 24: Kabelforskruning til elektriske tilslutninger 25: Husdæksel 1) Kun Wilo-DrainControl PL2-WS 6.2 Produktets funktion Styreenheden gør automatisk drift af et anlæg muligt. Reguleringssystemet består grundlæggende af en mikro-controllerenhed (CPU) til styring, overvågning, registrering og indstilling af driftsprocedurer. Pumperne til- og frakobles via en kontaktor. Der er integreret en elektronisk strømudløser for at sikre pumperne mod overbelastning. Styreenheden kan registrere 5 forskellige væskestande (niveauer) vha. forskellige måleprocedurer. Niveau Grundbelastning FRA (A): Hvis væskestanden falder til under niveauet Niveau FRA, kobler den første pumpe fra. Niveau Grundbelastning TIL (B): Hvis væskestanden stiger til over niveauet Niveau TIL, kobler den første pumpe til. Niveau Spidsbelastning FRA (C): Hvis væskestanden falder til under niveauet Niveau FRA, kobler den anden pumpe fra. Niveau Spidsbelastning TIL (D): Hvis væskestanden stiger til over niveauet Niveau TIL, kobler den anden pumpe til. Niveau Høj vandstand (E): Hvis væskestanden stiger til over niveauet Niveau Høj vandstand, udløser styreenheden alarmen for høj vandstand. 6.3 Installationseksempel med dynamisk tryk eller luftboblemetoden (Fig. 2) A: Niveau Grundbelastning FRA B: Niveau Grundbelastning TIL C: Niveau Spidsbelastning FRA D: Niveau Spidsbelastning TIL E: Niveau Høj vandstand 1: Pumpe med rørføring 2: Trykføler (klokke) 2) 3: Kunststofslange 2) 4: Holder 2) 5: T-stykke 2) 3) 6: Tilbagestrømsventil 2) 3) 7: Lille kompressor 2) 3) 8: Styreenhed DrainControl PL2/PL2-WS 9: Nettilslutningsledning styreenhed 2) 10: Elektrisk tilslutning af pumperne 2) Tilbehør, se afsnit 12 3) Kun ved luftboblemetode Trykføleren (pos. 2) registrerer væskestanden ved hjælp af trykstigning. Trykføleren er forbundet med styreenheden (pos. 8) via en kunststofslange (pos. 3). Måleværdiregistreringen kan foretages med tre forskellige metoder: Lukket måleklokke med bælg Åben måleklokke uden luftboblemetode Åben måleklokke med luftboblemetode. Niveauerne defineres i styreenhedens styring. 6.4 Installationseksempel med flydekontakter (Fig. 3) A: Niveau Grundbelastning FRA B: Niveau Grundbelastning TIL C: Niveau Spidsbelastning FRA D: Niveau Spidsbelastning TIL E: Niveau Høj vandstand 1: Pumpe med rørføring 2: Flydekontakt 2) 2) Tilbehør, se afsnit 12 Op til 4 flydekontakter (pos. 2) registrerer væskestanden elektrisk. Niveauerne er fast definerede vha. placeringen af de tilhørende flydekontakter i skakten. Der kan også anvendes færre flydekontakter. 6.5 Installationseksempel med niveauføler (Fig. 4) A: Niveau Grundbelastning FRA B: Niveau Grundbelastning TIL C: Niveau Spidsbelastning FRA D: Niveau Spidsbelastning TIL E: Niveau Høj vandstand 1: Pumpe med rørføring 2: Niveauføler 2) 2) Tilbehør, se afsnit 12 Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 5

10 Dansk Niveauføleren (pos. 2) registrerer væskestanden elektronisk. Niveauerne defineres i styreenhedens styring. Visnings- og betjeningselementer (Fig. 1) 7: Hovedafbryder 1) 16: P1- statusvisning, LED grøn 10: P2- statusvisning, LED grøn 15: P1- statusvisning, LED gul 11: P2- statusvisning, LED gul 14: P1- statusvisning, LED rød 12: P2- statusvisning, LED rød 13: Statusvisning, LED rød High-water alarm 20: P1- knap Automatisk drift 3: P2- knap Automatisk drift 19: P1- knap Pumpe FRA 4: P2- knap Pumpe FRA 18: P1- knap Manuel drift 5: P2- tast Manuel drift 8: LC-display 17: Den røde knap 1) Kun Wilo-DrainControl PL2-WS Statusvisning (Pumpe 1: pos. 14/15/16, Pumpe 2: pos. 10/11/12 Alarm ved høj vandstand: pos. 13) Statusvisningen består af 7 LED. LED Symboler Tilstand Betydning Rød (pos. 12/13/ 14) Lyser Fejl eller alarm ved for høj vandstand Gul (pos. 11/15) Grøn (pos. 10/16) Lyser Blinker Lyser Blinker LC-display (pos. 8) LC-displayet består af to linier med hver 16 tegn. Det er beregnet til visning af statusværdier og indstillingsværdier Betjeningselementer Pumpe i drift Pumpe i drift i efterløbstid Automatisk drift Manuel drift Den røde knap (pos. 17) Den røde knap kan trykkes ind og drejes, og er beregnet til navigation i menuerne og til indstilling af værdier. Med den røde knap kan man forspørge på alle parameterindstillinger, driftstimer, pumpestarter og motorstrøm. Alle fejl resettes med den røde knap, efter årsagen er blevet afhjulpet. Ved fortsat akiverede fejl frakobles kun samlefejlsignalet (SSM), relæet og summeren. Knappen Manuel drift (Pumpe 1: pos. 18, Pumpe 2: pos. 5) Med denne knap kan der vælges manuel drift. Pumpen tilkobles ved hjælp af knappen Manuel drift. Den grønne LED blinker. Efter 2 min. frakobles pumpen automatisk. Knappen Pumpe FRA (Pumpe 1: pos. 19, Pumpe 2: pos. 4) Med denne knap kan pumpen frakobles. Den grønne LED slukker. Knappen Automatisk drift (Pumpe 1: pos. 20, Pumpe 2: pos. 3) Med denne knap kan der vælges automatisk drift. Pumpen styres via styreenhedens styring med de indtastede parametre Hovedafbryder (Pos. 7, kun DrainControl PL2-WS) Med hovedafbryderen kan styreenheden Drain- Control PL2-WS til- og frakobles. Styreenheden DrainControl PL2 kan som option udstyres med en intern hovedafbryder eller kobles fra spændingsnettet ved hjælp af en ekstern afbryder. 7 Installation og elektrisk tilslutning 7.1 Installation Vælg et egnet opstillingssted iht, apparatets størrelse og tilslutningernes rækkevidde. Styreenhedens dimensioner (H x B x D): 320 mm x 300 mm x 120 mm Ved anvendelse af dynamisk tryk eller luftboblemetoden skal slangeledningen føres med fald fra styreenheden til niveauføleren. Installér styreenheden på et tørt og frostsikkert sted. Installationsstedet skal være beskyttet mod direkte solstråling. Overhold angivelserne i kataloget og til tilbehøret ved opstilling udendørs. 7.2 Vægmontage ADVARSEL! Fare for kvæstelser! Ved ukorrekt montage er der fare for kvæstelser, og apparatet kan blive beskadiget. Montagen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Fastgør styreenheden på væggen med maks. 3 skruer 4 mm. Ved dynamisk tryk eller luftboblemetode: Tilslut niveaufølerens slangeledning til niplen på undersiden af styreenheden. Før niveaufølerens slangeledning med fald fra styreenheden til niveauføleren. 6 WILO SE 02/2009

11 Dansk 7.3 Elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød. Elektrisk tilslutning må kun foretages af en elinstallatør, der er godkendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Afbryd spændingsforsyningen før alle arbejder. Nettilslutningens strømtype og spænding skal svare til angivelserne på typeskiltet. Sikringen på netsiden (maks. 25 A, træg) samt fejlstrømsrelæ skal udføres iht. gældende forskrifter. Tilslut pumperne/anlægget korrekt til jord. Løsn skruerne på huset (Fig. 1/1) og tag klemmedækslet (Fig. 1/23) af. Før kabelenderne fra net- og pumpetilslutningskablet gennem kabelforskruningerne. Forbind kabelenderne iht. markeringerne på terminalrækken og angiverlserne i bilaget Elektrisk tilslutning DrainControl PL2 med 3~400 V (bilag, Fig. 5) Nettilslutning af styreenheden Nettilslutning til klemmerne L1, L2, L3, N, PE. 3~400 V + N + PE, kabel 5-leder (kablet skal fremskaffes på opstillingsstedet). Tilslut højre rotationsfelt til nettilslutningsklemmerne. Nettilslutning af pumperne Tilslutningen af pumpe 1 sker via klemmerne 27, 28 og 29. Tilslutningen af pumpe 2 sker via klemmerne 34, 35 og 36. Tilslut beskyttelseslederen til den ledige PEklemme Elektrisk tilslutning DrainControl PL2 med 1~230 V (bilag, Fig. 7) Nettilslutning af styreenheden Nettilslutning til klemmerne L1, N, PE. 1~230 V + N + PE, kabel 3-leder (kablet skal fremskaffes på opstillingsstedet). Sæt lusen fra klemme L1 i L2 samt fra N i L3. Tilslut fasen til klemme L1 og neutrallederen til klemme N. Nettilslutning af pumperne Tilslutningen af pumpe 1 sker via klemmerne 28 og 29. Tilslutningen af pumpe 2 sker via klemmerne 35 og 36. Tilslut beskyttelseslederen til den ledige PEklemme Elektrisk tilslutning DrainControl PL2-WS med 3~400 V (bilag, Fig. 9) Nettilslutning af styreenheden Nettilslutning til klemmerne L1, L2, L3, PE. 3~400 V + PE, kabel 4-leder (kablet skal fremskaffes på opstillingsstedet). Tilslut højre rotationsfelt til nettilslutningsklemmerne. Nettilslutning af pumperne Tilslutningen af pumpe 1 sker via klemmerne 27, 28 og 29. Tilslutningen af pumpe 2 sker via klemmerne 34, 35 og 36. Tilslut beskyttelseslederen til den ledige PEklemme Elektrisk tilslutning DrainControl PL2-WS med 1~230 V (bilag, Fig. 11) Strømtilførslen sker via klemmerne med betegnelserne L1, N, PE. Nettilslutning af styreenheden 1~230 V + N + PE, kabel 3-leder (kablet skal fremskaffes på opstillingsstedet). Tilslut fasen til klemme L1 og neutrallederen til klemme N. Nettilslutning af pumperne Tilslutningen af pumpe 1 sker via klemmerne 27 og 28. Tilslutningen af pumpe 2 sker via klemmerne 34 og 35. Tilslut beskyttelseslederen til den ledige PE-klemme Signal- og meldekontakter (bilag, fig. 6, 8, 10 og 12) Klemmerne 31, 32 (termosikringskontakt 1, pumpe 1) og 38, 39 (termosikringskontakt 1, pumpe2): Tilslutning til termosikringskontakt (WSK), som frigiver pumperne automatisk efter afkølingen. Konfiguration via styringen. Klemmerne 32, 33 (termosikringskontakt 2, pumpe 1) og 39, 40 (termosikringskontakt 2, pumpe 2): Tilslutning til termosikringskontakt (WSK), som først frigiver pumpen efter kvitteringen (via den røde knap). Klemmerne 1, 2 (potentialbundet samlefejlsignal): FARE! Livsfare! I tilfælde af alarm er der her en spænding på 230 V vekselstrøm. Udgang potentialbundet samlefejlsignal (230 V vekselstrøm) ved DrainControl PL2. Denne udgang er sikret med en finsikring 1 A T. BEMÆRK: Ved DrainControl PL2-WS har klemmerne 1 og 2 ingen funktion. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 7

12 Dansk Klemmerne 3, 4 og 5 (potentialfrit samlefejlsignal): Udgang potentialfrit samlefejlsignal. BEMÆRK: Kontakten er lukket mellem klemmerne 3 og 4 i tilfælde af alarm, ved spændingssvigt samt ved frakoblet hovedafbryder. Klemmerne 6 til 11 (potentialfri fejlmelding): På klemmerne 6, 7 og 8 står der en potentialfri fejlmelding til rådighed for pumpe 1. På klemmerne 9, 10 og 11 står der en potentialfri fejlmelding til rådighed for pumpe 2. I tilfælde af fejl er kontakten lukket mellem klemmerne 6 og 7 eller 9 og 10. Klemmerne 12 til 14 (potentialfri alarm ved for høj vandstand): På klemmerne 12, 13 og 14 udløses alarmen for høj vandstand. I tilfælde af alarm er kontakten lukket (mellem klemme 12 og 13). Klemmerne 3, 4 og 5 er aktive ved enhver fejl. Klemmerne 15, 16 (flydekontakter til tørløbsbeskyttelse): BEMÆRK: Flydekontaktens afbryder skal været åbnet, når niveauet underskrides. Apparatet leveres fra fabrikkens med en lus. FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Installér altid et eksplosionsskillerelæ mellem styreenheden og flydekontakterne i områder med risiko for eksplosion. Klemmerne 25 til 26 Tilslutning af ekstern niveauføler FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af en niveauføler i områder med risiko for eksplosion. Installér altid en sikkerhedsbarriere (Zenerbarriere) mellem styreenheden og niveauføleren i områder med risiko for eksplosion. Overhold sikkerhedshenvisningene i sikkerhedsbarrierens vejledning. På klemmerne 25 (+) og 26 (-) kan der tilsluttes en ekstern føler med et udgangssignal på 4-20 ma med to-lederteknik. Føleren forsynes med en stabiliseret jævnspænding på ca. 20 V. Sørg i den forbindelse for korrekt tilslutning af polerne. BEMÆRK: Ved anvendelse og indstilling af hhv.den pneumatiske eller den elektroniske niveauføler kan der tilsluttes en flydekontakt på klemmerne til alarmen for høj vandstand (klemmerne 23 og 24) for at øge sikkerheden. Hvis en flydekontakt udløses, foretages der en tvangstilkobling af begge pumper, og der følger en melding via alarmkontakten (klemmerne 12, 13 og 14). Ved underskridelse af alarmniveauet frakobles spidsbelastningspumpen straks. Frakobling af grundbelastningspumpen kan ske tidsforskudt med en indstillet efterløbstid. Klemmerne 17 til 24 (flydekontakt): Displayet viser, hvilken afbryder der er lukket. Flydekontaktens afbryder skal være åbnet, når niveauet underskrides. Klemmerne 17 og 18: Grund- og spidsbelastning FRA Klemmerne 19 og 20: Grundbelastning TIL Klemmerne 21 og 22: Spidsbelastning TIL Klemmerne 23 og 24: Alarm for høj vandstand BEMÆRK: Klemmerne 18, 20, 22 og 24 er forbundet internt, og der kan arbejdes med en fælles leder. FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Installér altid et eksplosionsskillerelæ mellem styreenheden og flydekontakterne i områder med risiko for eksplosion. 8 WILO SE 02/2009

13 Dansk 8 Ibrugtagning Må kun tages i brug af kvalificeret fagpersonale! ADVARSEL! Livsfare! Der er livfare ved ukorrekt ibrugtagning. Ibrugtagningen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Det anbefales at lade Wilo-kundeservice udføre ibrugtagningen. Oprettelse af netforbindelse/tilkobling af styreenhed. Foretag en grov indstilling af niveauet, afsnit 9. Indstilling af værdierne (motorstrøm, efterløbstid, osv.), afsnit 9. Kontrollér anlæggets funktion, og tag det i brug. BEMÆRK: Ved tilslutning af luftboblemetoden forøges niveauværdierne af kompressoren. Hvis der anvendes en pumpe, som er delvist oversvømmet under driften, skal man i tilfælde af fejl kontrollere for svigt af luftboblemetoden for frakoblingspunktet. Ændrede parametre gemmes i styreenheden sikret mod spændingssvigt. 8.1 Start efter nettilslutning Efter nettilslutningen eller efter en spændingsafbrydelse starter styringen i automatisk drift efter udløb af den indstillede forsinkelsestid. Motorværnet aktiverer pumpen direkte. På LC-displayet vises niveauet i den første linie og pumpens driftstimer i den anden linie. Efter start af pumpen vises strømmen i den anden linie. 9 Betjening Betjening med den røde knap Det er muligt at vælge menuer og ændre værdier ved at dreje den røde knap. Efter 10 sek. uden betjening af den røde knap skifter LC-displayet tilbage til grundvisnngen uden at gemme. 0,1 s Det er muligt at åbne et valgt menuelement samt bekræfte værdier og fejlmeldinger ved at trykke på den røde knap Åbning af menu Vælg den ønskede menu. 0,1 s Åbn den valgte menu. De værdier, der kan indstilles, blinker på LC-displayet Indstilling af værdier Den værdi, der kan indstilles, blinker på LC-displayet. Indstil den ønskede værdi. Hvis der drejes hurtigt, ændres værdierne mere, hvis man drejer langsom, er det muligt at foretage en finindstilling. Bekræft den indstillede værdi. 0,1 s 9.7 Displayvisninger Menustrukturen er opbygget lineært. Menuerne kan vælges ved at dreje den røde knap Grundvisning I grundvisningen angives niveauet og pumpens antal driftstimer på displayet. 9.1 Tilkobling af styreenhed (kun DrainControl PL2-WS) Drej hovedafbryderen til stillingen I. 9.2 Frakobling af styreenhed (kun DrainControl PL2-WS) Drej hovedafbryderen til stillingen Aktivering af manuel drift Tryk på knappen Manuel drift. 9.4 Aktivering af automatisk drift Tryk på knappen Automatisk drift. 9.5 Frakobling af pumpen Tryk på knappen Pumpe FRA. 9.6 Åbning af menuer og indstilling af værdier Med den røde knap åbnes menuerne på LC-displayet, værdierne indstilles og bekræftes. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 9

14 Dansk Menuoversigt Visning (1. linje) Indstillingsmulighed Forklaring Last fault Slet værdi Den sidste fejlmelding gemmes sikret mod spændingssvigt. Den kan slettes ved at trykke på den røde knap. Base load ON cm Værdien bestemmer tilkoblingspunktet for den første pumpe cm*) cm**) Base load OFF cm Værdien bestemmer frakoblingspunktet for den første pumpe cm*) cm**) Peak load ON cm Værdien bestemmer tilkoblingspunktet for den anden pumpe cm*) cm**) Peak load OFF cm Værdien bestemmer frakoblingspunktet for den anden pumpe cm*) cm**) High water cm cm*) cm**) Værdien bestemmer koblingspunktet for alarm ved høj vandstand. BEMÆRK: Hvis den indstillede værdi overskrides, viser displayet meldingen om alarm for høj vandstand, LED-alarmen for høj vandstand og samlefejlsignalsrelæet samt relæet for høj vandstand kobler. Fejlen kvitteres automatisk, når niveauet er faldet med en fast indstillede hysterese på 5 cm Ws. Run time altern. Frakoblet 1 60 min Ved overskridelse af den indstillede tid i grundbelastningsdriften, sker der et pumpeskift. Tiden tæller kun, hvis frakoblingspunktet enten ikke er nået i løbet af den indstillede tid, eller hvis spidsbelastningspumpen ikke har tilkoblet. Ved det tredje skift udløses samlefejlsignalet desuden. Max run time 0 60 min Værdien bestemmer den maks. uafbrudte driftstid for pumpen. Hvis der indstilles en værdi på 1 60 min., frakobles pumpen, hvis den er i drift uden afbrydelse i længere tid end den indstillede værdi. Der udløses en alarm, og der vises en fejlmelding på displayet. Værdien nul deaktiverer denne funktion. BEMÆRK: Værdien er fra fabrikken instillet på nul, dvs. at funktionen er deaktiveret. Pumpen kan først genstartes, efter fejlen er blevet kvitteret. Driftstidsovervågningen er aktiv under automatisk og manuel drift. Start delay sek. Værdien bestemmer pumpestartens forsinkelse efter et spændingssvigt. BEMÆRK: Indstillingen sørger for, at ikke alle pumper (ved anvendelse i flere anlæg) starter samtidigt efter et spændingssvigt, men starter i grupper efter hinanden. Hvis pumpen modtager et aktiveringssignal, styringen er indstillet på automatisk drift og der er spænding igen, vises der >Delay xx s< på displayet. Pumpen genstartes først, efter den indstillede tid er udløbet. Stop delay sek. Værdien bestemmer grundbelastningspumpens efterløbstid efter underskridelse af frakoblingspunktet. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse! Tørløb kan ødelægge pumpen. Vær i forbindelse med valg af efterløbstiden opmærksom på, at pumpen ikke tørløber. Max. current A Værdien bestemmer overvågningen af strømmen i fase L2. BEMÆRK: Hvis den indstillede værdi overskrides i en bestemt tid, frakobles pumpen, og den kan først først genstartes efter der er trykket på den røde knap i > 0,25 sek. Følgende melding vises: P1: Overcurrent. Hvis styreenheden skal testes uden belastning, skal motorstrømsbegrænsningen stilles på 0 A. Ellers vises fejlen Pump off. *) kun ved PL2 intern føler **) ekstern føler (4-20 ma) 10 WILO SE 02/2009

15 Dansk Visning (1. linje) Indstillingsmulighed Forklaring Max. current A Værdien bestemmer overvågningen af strømmen i fase L2. BEMÆRK: Hvis den indstillede værdi overskrides i en bestemt tid, frakobles pumpen, og den kan først først genstartes efter der er trykket på den røde knap i > 0,25 sek. Følgende melding vises: P2: Overcurrent. Hvis styreenheden skal testes uden belastning, skal motorstrømsbegrænsningen stilles på 0 A. Ellers vises fejlen Pump off. Forced activat. Acoustic alarm Intermitt. alarm Pump alternation Aktiveret Frakoblet Aktiveret Frakoblet Aktiveret Frakoblet Aktiveret Frakoblet P1: therm fault 1 Aktiveret Frakoblet P2: therm fault 2 Aktiveret Frakoblet Rot. field fault Service mode Level control Aktiveret Frakoblet Aktiveret Frakoblet Intern transformer Flydekontakt 4-20 ma interface Værdien bestemmer, om Forced activat. er aktiveret. Aktiveret = Hvis pumperne ikke modtager et aktiveringssignal via niveauet i 24 timer, starter de automatisk i 5 sek. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse! Tørløb kan ødelægge pumpen. Funktionen Forced activation skal kun aktiveres, når pumpen må dykke op af væsken. Værdien bestemmer, om funktionen Acoustic alarm er aktiveret. Aktiveret = Ved en fejl lyder den interne summer. Værdien bestemmer, om Intermittent alarm er aktiveret. Aktiveret = Fejlsignalrelæet taktes. BEMÆRK: Istedet for en blitzlampe, kan der også anvendes en billigere signallampe. Værdien bestemmer, om Pump alternation er aktiveret. Aktiveret = Efter hver drift af grundbelastningspumpen sker der et skift til den anden pumpe. Værdien bestemmer, om funktionen Thermal fault 1 er aktiveret. Aktiveret = På klemmerne 31 og 32 (pumpe 1) skal der være tilsluttet en termosikringskontakt (WSK). Frakoblet = Klemme 31 har ingen funktion. Værdien bestemmer, om funktionen Thermal fault 1 er aktiveret. Aktiveret = På klemmerne 38 og 39 (pumpe 1) skal der være tilsluttet en termosikringskontakt (WSK). Frakoblet = Klemme 38 har ingen funktion. Værdien bestemmer, om funktionen Rotating field fault er aktiveret. Aktiveret = Ved forkert faserækkefølge eller hvis fase L2 eller L3 mangler, vises meldingen Rotating field error på displayet, og samlesignalfejlrelæerne kobler. Pumperne kan ikke tages i drift. BEMÆRK: Ved drift af 1~ motorer skal rotationsfeltovervågningen frakobles. Værdien bestemmer, om funktionen Service mode er aktiveret. Aktiveret = Alle indstillinger kan ændres. Frakoblet = Indstillingerne vises, men kan ikke ændres. BEMÆRK: Ved leveringen fra fabrikken er Service Mode aktiveret, dvs. at alle indstillinger kan ændres. Hvis Service-Mode frakobles i menuen, kan der kun forespørges på indstillingerne. Værdien bestemmer, hvilke procedurer niveauerne registreres efter. Internal converter = Niveau-registrering via dynamisk tryk eller luftboblemetode. Float switch = Niveau-registrering via flydekontakt (maks. 4 muligt) ma interface = Niveau-registrering via ekstern føler (4-20 ma). 20 ma Level cm Værdien bestemmer niveaufølerens måleområde og tilpasser koblingspunkterne og niveauvisningen til en tilsluttet niveauføler. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse! Hvis måleområdet for føleren 4-20 ma ændres i menuen, skal koblingspunkterne indstilles igen bagefter. Indstillingsrækkefølge: Indstil følerens måleområde. Indstil koblingspunkterne. BEMÆRK: Følerens måleområde er fra fabrikken indstillet på en sådan måde, at det stemmer overens med måleområdet for den interne trykføler. Language Tysk, engelsk, fransk, polsk, hollandsk, italiensk, spansk, tjekkisk Indstilling af den ønskede displaysprog. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 11

16 Dansk BEMÆRK: Styringen registrerer forkerte indtastninger og viser fejlmeldinger på LC-displayet: Ens indstillingsværdier (uden hysterese) Tilkoblingspunkt under frakoblingspunkt Værdi for høj vandstand under tilkoblingspunkt BEMÆRK: Hvis tilkoblingspunktet er indstillet lig med frakoblingspunktet, resulterer det i en hysterese på 5 cm (referencepunkt = tilkoblingspunkt). Hvis der vælges værdier, som er under 5 cm Ws for til- og frakoblingspunkterne, tilkobles pumpen ved 5 cm Ws og frakobles ved 3 cm Ws for at sikre en sikker drift. 9.8 Yderligere indstillingsmuligheder Hentning af fejlhukommelse Den sidste fejlmelding gemmes sikret mod spændingssvigt og kan kaldes frem i menuen Last fault. Den kan slettes fra hukommelsen ved at trykke på den røde knap Visning af pumpestarter Ved at dreje den røde knap med uret kan man få vist antallet af pumpestarter Indstilling af slubredrift Der kan indstilles en slubredrift (efterløbstid sek. efter frakoblingspunktet er nået) ved at indtaste efterløbstiden på > 0 sek.. 10 Vedligeholdelse FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificerede fagfolk! Før alle arbejder i forbindelse med fejlafhjælpning skal apparatet være spændingsfrit, og det skal sikres mod genindkobling. Regelmæssige vedligeholdelsesarbejder BEMÆRK: Styreskabet PL2/PL2-WS er så godt som vedligeholdelsesfrit. For at sikre en høj driftssikkerhed anbefales det at foretage følgende kontroller hver 6. måned: Kontrol af kunststofslangens tæthed (visuel kontrol for beskadigelse) Ved anvendelse af kompressoren til luftboblemetoden skal der foretages en visuel kontrol af funktionen. Ved længere stilstandstider for anlægget (f.eks. strømafbrydelse) skal niveauvisningens nulpunkt kontrolleres ved frithængende klokke. Ved anvendelse af en ekstern niveauføler eller flydekontakt skal der kontrolleres for forurening og foretages en rengøring Spærring af spidsbelastningsdrift For udelukkende at anvende pumperne i vekseldrift, skal tilkoblingspunktet for spidsbelastningsdrift sættes til nul. På displayet vises meldingen Peak load ON deactivated. 12 WILO SE 02/2009

17 Dansk 11 Fejl, årsager og afhjælpning FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Fejlafhjælpningen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale! Før alle arbejder i forbindelse med fejlafhjælpning skal apparatet være spændingsfrit, og det skal sikres mod genindkobling. Kontrollér for følgende i tilfælde af anlægsfejl: Fremmedlegeme i beholderen eller i dykklokken. Kontrollér el-tilslutningen (sikring defekt). Fejlene vises skiftevist i displayets nederste linje. Visning på displayet Beskrivelse af fejlen Afhjælpning P1: therm fault 1 P2: therm fault 1 P1: therm fault 2 P2: therm fault 2 Pumpens termosikringskontakt er blevet udløst (kontakten mellem klemmerne 31/32 eller 38/39 er åbnet). Termosikringskontakten til pumpe 1 eller pumpe 2 er blevet udløst (kontakten mellem klemmerne 32/33 eller 39/40 er åbnet). Kontakt et fagfirma eller den nærmeste Wilokundeserviceafdeling eller repræsentant, hvis driftsfejlen ikke kan afhjælpes. Kontrollér pumpen, fjern tilstopningen eller fremmedlegemet, kontrollér motoren for tilstrækkelig køling (tørløb). Kontrollér pumpen, fjern tilstopningen eller fremmedlegemet, kontrollér motoren for tilstrækkelig køling (tørløb). Kontrollér og korrigér evt. motorstrømmen og den indstillede nominelle strømstyrke. Kontrollér netforsyningen, pumpen og pumpekablet. Kontrollér pumpens funktion eller niveauindstillingen. Kontrollér pumpen eller flydekontakten for korrekt funktion. P1: or P2: Overcurrent Den indstillede motorstrømsbegrænsning er blevet overskredet. P1: or P2: Pump off Fase L2 mangler eller styringen er i drift uden last. High-water alarm Den indstillede niveauregistrering i menuen har konstateret en for høj vandstand. Highwater float Flydekontaktens afbryder for høj vandstand er lukket, begge pumper er i drift. Run. time alarm Udløses efter tre driftstids-skift. Kontrollér pumpernes funktion. P1: Max run time Pumpen kører længere uden afbrydelse end Kontrollér pumpens funktion. P2: Max run time indstillet. Reverse signals ON/OFF level Indstillingerne for til- og frakoblingspunktet Kontrollér niveauindstillingerne. oplapper hinanden. Reverse signals ON/high water Indstillingen for High-water alarm er Kontrollér niveauindstillingerne. under tilkoblingspunktet. Reverse signals ON/peak load Tilkoblingspunktet for grundbelastningspumpen Kontrollér niveauindstillingerne. ligger over tilkoblingspunktet for spidsbelastningspumpen. Float switch malfunction Plausibilitetskontrol, flydekontakter koblet i forkert rækkefølge. Kontrollér flydekontakterne og de elektriske forbindelser. Dry-run protection activ Kontakten for tørløb er åbnet. Kontrollér pumpen eller flydekontakten for korrekt funktion. Please check switchpoints Den eksterne niveaufølers måleområde er Kontrollér niveauindstillingerne. blevet ændret. Koblingspunkterne ligger uden for måleområdet. Rot. field error En eller to faser mangler, eller rotationsfeltet er ikke korrekt. Kontrollér højre rotationsfelt, kontrollér, om alle faser er til stede. Interface < 3 ma Strømsignal under 3 ma. Kontrollér niveauføleren og de elektriske forbindelser. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 13

18 Dansk 12 Tilbehør BEMÆRK: Tilbehør skal bestilles separat Generelt tilbehør Kontaktanordning til udendørs installation (yderligere tilbehør, f.eks. kontaktskabsopvarmning, fejlstrømsrelæ, osv. muligt) Horn 230 V/50 Hz Blitzlampe 230 V/50 Hz Signallampe 230 V/50 Hz 12.2 Dynamisk tryksystem med dykklokke (Fig. 2) Styreenheden kan anvendes sammen med forskellige dykklokkestørrelser. Tilbehørsdele Dykklokke med ca. 10 m kunststofslange 8x6x1 Holdevinkel med trækaflastet kabelforskruning M16 Monteringsanbefaling Tøm beholderen. Montér styreenheden. Løsn den ledige gevindtilslutning i topområdet. Åbn topdækslet. Fastgør dykklokken med holdevinklen. Kontrollér, at dykklokken kan bevæges frit. Før kabelenden og kunststofslangen igennem gevindtilslutningen. Fastgør kablet med kabelbindere. Spænd gevindtilslutningen fast udvendigt. Tilslut styreenheden til den ledige kabelende igen. Kontrollér indstillingsværdierne på styreenheden, indtast dem evt. igen. Kontrollér anlæggets funktion, og tag det i brug Dynamisk tryksystem med luftbobler (Fig. 2) Tilbehørsdele Udover tilbehørsdelene fra 12.2 Dynamisk tryksystem med dykklokke (Fig. 2): Lille kompressor Slange (3 m) og T-stykke Tilbagestrømsventil Monteringsanbefaling Installér den lille kompressor Sæt T-stykket og tilbagestrømsventilen i kunststofslangen. Spænd gevindtilslutningerne. Kontrollér indstillingsværdierne på styreenheden, indtast dem evt. igen. Kontrollér anlæggets funktion, og tag det i brug Elektronisk niveauføler med Zenerbarriere (Fig. 4) FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af en niveauføler i områder med risiko for eksplosion. Installér altid en sikkerhedsbarriere (Zenerbarriere) mellem styreenheden og niveauføleren i områder med risiko for eksplosion. Overhold sikkerhedshenvisningene i sikkerhedsbarrierens vejledning. Tilbehørsdele Elektronisk niveauføler (4-20 ma) med 10, 30 eller 50 m tilslutningskabel Sikkerhedsbarriere (Zenerbarriere) i huset med tilslutningskabel til anvendelse af niveauføleren i eksplosionsområdet. Kabelafspændingsklemme til fastgørelse af niveauføleren i skakten. Monteringsanbefaling FARE! Eksplosionsfare! Ved ukorrekt installation af sikkerhedsbarrieren (Zenerbarriere) er der fare for eksplosion. Overhold sikkerhedshenvisningene i sikkerhedsbarrierens vejledning. Den elektriske tilslutning sker til klemmerne 25 (+) og 26 (-). Sørg for at styreenheden ikke har spænding. Løsn skruerne på huset og tag blænddækslet af. Åbn huset med Zenerbarrieren. Tilslut niveauføleren til Zenerbarrieren. Tilslut forbindelsesledningerne fra Zenerbarrieren til klemmerne 25 (+) og 26 (-) i styreenheden. Anvend afskærmede ledninger ved større afstande. Forbind Zenerbarrieren med anlæggets potentialudligning (PA) (min. 4,0 mm² kobber). Sæt klemmedækslet på og skru det fast. Kontrollér anlæggets funktion, og tag det i brug Flydekontakt (Fig. 3) FARE! Eksplosionsfare! Der er fare for eksplosion ved anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. Installér altid et eksplosionsskillerelæ mellem styreenheden og flydekontakterne i områder med risiko for eksplosion. Overhold sikkerhedshenvisningene i eksplosionsskillerelæets vejledning. Tilbehørsdele Flydekontakt Eksplosionsskillerelæ til anvendelse af flydekontakter i områder med risiko for eksplosion. 14 WILO SE 02/2009

19 Dansk Monteringsanbefaling FARE! Eksplosionsfare! Ved ukorrekt installation af eksplosionsskillerelæet er der fare for eksplosion. Overhold sikkerhedshenvisningene i eksplosionsskillerelæets vejledning. Sørg for at styreenheden ikke har spænding. Løsn skruerne på huset og tag klemmedækslet af. Tilslut flydekontakterne til eksplosionsskillerelæet. Tilslut eksplosionsskillerelæet til styreenheden. Tilslut eksplosionsskillerelæet til spændingsforsyningen. Sæt klemmedækslet på og skru det fast. Kontrollér anlæggets funktion, og tag det i brug. 13 Reservedele Bestillingen af reservedele skal foretages hos den lokale fagmand og/eller Wilo-kundeservice. For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på typeskiltet oplyses ved alle bestillinger. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Drain Control PL2/PL2-WS 15

20 Bilag 16 WILO SE 02/2009 Bilag Fig. 5

21 Bilag Fig. 6 Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS 17

22 Bilag 18 WILO SE 02/2009 Fig. 7

23 Bilag Fig. 8 Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS 19

24 Bilag 20 WILO SE 02/2009 Fig. 9

25 Bilag Fig. 10 Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS 21

26 Bilag Fig WILO SE 02/2009

27 Bilag Fig. 12 Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS 23

28

29 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : DrainControl PL2 in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension 2004/108/EG 2006/95/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Erwin Prieß Quality Manager WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany Document:

30 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem2006/95/eg EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 2006/95/EG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) CZ Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím píslušným ustanovením: Smrnicím EU EMV 2004/108/EG Smrnicím EU nízké naptí 2006/95/EG Použité harmonizaní normy, zejména: 1) PL Deklaracja Zgodnoci CE Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialnoscie dostarczony wyrób jest zgdony z nastpujcymi dokumentami: Odpowiednio elektromagnetyczna 2004/108/EG Normie niskich napi 2006/95/EG Wyroby s zgodne ze szczegóowymi normami zharmonizowanymi: 1) RUS, : 2004/108/EG 2006/95/EG, : 1) GR.. : EG- 2004/108/EG TR EC Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildii ekliyle aaıdaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG 1) EN 50178, EN , EN , EN EG 2006/95/EG, : 1) Kısmen kullanılan standartlar: 1) EN EN Erwin Prieß Quality Manager WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany

31 WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1270ABE Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T USA WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T January 2009

32 WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Rhein-Main WILO SE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo Fr von 7 17 Uhr. Wochenende und feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, USA * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Die Adressen finden Sie unter oder Stand Januar 2009

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ DK Monterings- og driftsvejledning TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (DK_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN DK PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Læs mere

Wilo-IF-moduler Stratos

Wilo-IF-moduler Stratos Wilo-IF-moduler Stratos 2 105 384-Ed.-01/2009-12 DK Monterings- og driftsvejledning Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Læs mere

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet 2 109 485-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet DK Monterings- og driftsvejledning www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation...

FR40 AC/DC. Compressor Cooler Operating manual...4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung...18. Glacière à compression Notice d utilisation... FR40 AC/DC EN DE FR ES IT NL SV NO FI PT RU PL CS SK HU Compressor Cooler Operating manual.....................4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung.................18 Glacière à compression Notice

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere