Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning"

Transkript

1 Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning

2 Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne i bogen kræver ikke en speciel tagdækkeruddannelse, kun almindelig håndværksmæssig snilde. De omtalte produktnavne: Icopal, TopSafe, Fastlock og Decra er varemærker, som er indregistreret af Icopal Danmark a/s. Hvis du er i tvivl om noget, inden du går i gang, så kontakt din tømmerhandel eller byggemarked. Du kan også få mere at vide om Icopals produkter på vores hjemmeside icopal.dk. God fornøjelse 2

3 Indhold Sådan ser tagdækningerne ud 4 10 års effektiv produktgaranti 12 Icopal Tagnøgle 13 TopSafe den selvklæbende et-lagstagdækning 14 TopSafe glatdækning 17 TopSafe detaljer 20 To-lagsglatdækning med svejsning 24 Icopal to-lagsdækning detaljer 32 Shingles et spændende tagmateriale 38 Detaljer ved Shingles 44 Tilbehøret giver den perfekte finish 48 Underlag for Icopal-tage 50 Icopal et-lagsdækning på skifereternit 56 Pas på med åben ild 58 Decra Danmarks stærke tagløsning 62 Fastlock, Icopal Tagrender, Icopal Undertage 64 Miljøhensyn 67 Sikkerhedsforanstaltninger 68 Materialeliste 70 3

4 Icopal Glatdækning

5 den enkle løsning

6 Icopal Listedækning

7 flotte linier

8 Icopal Shingles

9 uden brug af specialværktøj

10 Icopal Grønne tage

11 Icopal Metal

12 10 års effektiv produktgaranti Denne garanti er en speciel Icopal produktgaranti udstedt af Icopal Danmark a/s, og er således en udvidelse af de rettig heder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning. A. Garantien omfatter Garantien omfatter følgende af Icopal Danmark a/s tagdækningsprodukter med typebetegnelsen: Top 500 P, Top 400 P, TopSafe, Selvklæber Top, Selvklæber Base, Shingles, Base 400 P, Base 411 P og Base 450 P. B. Garantien dækker Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved produktet, og således ikke vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion, jvf. omstående betingelser. Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med omstående betingelser. C. Garantiperiode Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret efter den 1. januar Garantien gælder i 10 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren eller håndværkeren. D. Vilkår 10 års Icopal tagpap produktgaranti For garantien gælder omstående betingelser. OBS: Husk at sammenhæfte faktura eller kopi af faktura (eller følgeseddel), der angiver 1. ejendommens beliggenhed, 2. hvilke af Icopal Danmark a/s tagdækningsprodukter, der er anvendt, med dette garantibevis, og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer. Icopal Danmark a/s Lyskær 5 Telefon A/S reg. nr. 387 Postboks Herlev Fax Icopals løsninger er brandgodkendte Alle tagmaterialer skal opfylde lovgivningens brandkrav ( klasse Broof (t2) ). Samtlige specifikationer/ løsninger, som er nævnt i vore brochurer og på skilte, er brandgodkendt i henhold til anerkendte prøvningsmetoder. Dokumentation i form af prøvningsrapporter kan bestilles. Icopal yder 10 års produktgaranti på de produkter, der er nævnt i Tagnøglen samt på Icopal Shingles. Icopal har over 100 års erfaring i tagløsninger. Det er vigtigt at have en solid virksomhed bag de materialer, man vælger. Det sikrer en ordentlig kvalitet og en garanti, man kan regne med. Da godkendelserne er givet på baggrund af en specifik afprøvning på et bestemt underlag, kan man ikke anvende produkterne på andre underlag eller i andre kombinationer, såfremt disse ikke er afprøvet. Følg derfor anvisningerne nøje. 12

13 C M Y CM MY CY CMY K Tagnøgle.pdf :52:51 Icopal Tagnøgle ICOPAL Tagnøgle Taghældning (mere end): 1 o 3 o 11 o Taghældning (mere end): 1:40 1:20 1:5 Tagfald pr. m (mere end): 2,5 cm 5 cm 20 cm Underlag: Løsning: Top 500 P Base 411 P Brædder Top 400 P Base 411 P TopSafe Top 500 P Base 450 P Krydsfiner Top 400 P Base 450 P TopSafe Eksisterende tagpap Top 500 P TopSafe Base 450 P Inddækninger (strimmel) Top 500 P Base 400 P Top 400 P Base 400 P TopSafe Vi beskytter din bygning 13

14 Icopal TopSafe Almen produktinformation Ruller skal opbevares stående på et plant og tørt underlag. De skal beskyttes mod nedbør og direkte sollys. Oplægning af TopSafe bør ikke foregå ved temperaturer under 15 ºC. Oplægges TopSafe i koldere perioder, skal ruller opbeva res ved stuetempe ratur og kun tages udenfor i takt med anvendelsen. For at sikre tætte over - læg skal overlæg lunes med varmluftpistol eller gasbrænder samtidig med at slipfolien fjernes. Icopal TopSafe Icopal TopSafe (Mono 512 PG) består af en kraftig polyesterarmering kombineret med glasfilt, der er imprægneret og belagt med gummibitumen. Oversiden er belagt med skifer. Overlæggene er fremstillet med en kraftig selvklæbende gummi bitumen, der giver sikkerhed for tætte samlinger. 14

15 Den selvklæbende et-lagstagdækning Den selvklæbende tagdækning uden brug af åben ild Icopal TopSafe er en etlagstagdækning, du kan lægge på ethvert sømbart underlag. Det betyder, at TopSafe kan benyttes, både hvis du vil lægge et nyt lag oven på en gammel tagpap, og hvis du skal lægge et helt nyt tag. Taghældningen skal være over 1:5, når du lægger TopSafe på brædder eller krydsfiner. Hvis du lægger TopSafe på en gammel tagpap, kan du nøjes med en hældning på 1:20. De anviste krydssømninger Hældningsskema pr. 6 cm i overlæg Fald i cm/m Grader har en regningsmæssig styrke 1: på 1,85 kn/m 2, hvilket normalt 1: ,6 opfylder kravene til vindsug. 1:3 33,3 18,4 Dog kan det ved høje bygninger 1: ,0 og bygninger med særlig 1: ,3 udsat beliggenhed være nød - 1: ,7 vendigt med supplerende fastgørelse. 1:20 5 2,9 1:40 2,5 1,4 15

16 Det nødvendige værktøj Det eneste, du behøver for at lægge et TopSafe-tag, er en hammer, en kniv med krumt blad, et par gummisko, en fuge-pistol, en tommestok og et stykke kridt. Resten er i pakken med TopSafe. Her lig ger TopSafe-søm, Tagklæber og læggeanvisning. Det er dog en god idé at have et sømbælte til TopSafe-sømmene og kniven. Til sømning af Icopal-baner i overlæg, hvor sømmene bliver dækket af næste bane eller af en strimmel (skjult sømning), anvendes normalt blanke 2,5/25 tagpapsøm, men galvaniserede 2,5/25 tagpapsøm kan også an- OBS! Husk at fjerne folien fra taget, når den er trukket af rullerne, den er meget glat!! vendes. Til ikke skjult sømning som ovenlys inddækninger skal der anvendes galvaniserede søm. De søm, der følger med TopSafe, er galvaniserede, da de skal kunne anvendes både til skjult og synlig sømning. Til synlig fastgørelse af alutilbehør anvendes alu-søm eller rustfrie skruer. 16

17 TopSafe Glatdækning Sådan startes tagdækningen 1. bane Underlaget forberedes som beskrevet i afsnittet om underlag. Der monteres trekantlister langs vindskeder og rundt om ovenlys og skorsten. Langs tagfoden monteres en Icopal alu-tagfod. TopSafe udlægges normalt altid i tagets faldretning. Første bane skæres i 2-3 cm over - længde, den lægges op på trekantlisten. Banen rettes til, og der sømmes ved tagryg med krydssømning pr. 6 cm mellem hvert søm. Icopal Tagklæber påføres tagfoden i to striber, og TopSafe-banen trædes til. Krydssøm ved trekantliste/tag. Ved vindskeden krydssømmes ligeledes pr. 6 cm. Afrivningsfolien i overlægskanten trækkes af, og der krydssømmes pr. 6 cm, henholdvis 2 og 6 cm fra kant. Afrivningsfolien lægges tilbage efter sømning, og den fjernes først sammen med folien fra næste bane, når overlægget sammentrædes. Dette hindrer, at man hænger fast, hvis man træder på overlægget. 17

18 TopSafe Glatdækning fortsættelsen er lige så enkel 2. bane o.s.v. TIPS! Ved tagfoden skæres en trekant af overlægget på den underste bane. Det giver en pæn afslutning. 18

19 TopSafe Glatdækning Når den sidste bane på tagfladen er rullet ud, skæres den til med kniven, så den når til overkanten af den trekantliste, Rul den næste bane TopSafe ud og ret den ind. Afrivningsfolien på undersiden skal blive siddende. Der sømmes i kip, klæbes ved tagfod og afrivningsfolien på oversiden af 2. bane trækkes af, der krydssømmes og folien lægges tilbage. Bagsidefolien på 2. bane og oversidefolien på 1. bane trækkes af, og overlægget trædes til. Rul 3. bane ud... o.s.v. der er placeret ved vindskeden. Banen skal nu krydssømmes til trekantlisten/tag. Der inddækkes mod vindskede som beskrevet på næste side. Banerne renskæres ved tagfoden. Når der udføres tværsamlinger, skal der være et overlæg på 15 cm. Samling skal udføres således, at den nederste bane placeres, før den øverste bane klæbes til. Der krydssømmes først i bagkanten af den underste bane, og der skæres et snit på skrå som ved tagfoden. På den underste bane i samlingen lægges tre striber Icopal Tagklæber den øverste bane lægges over, og der trædes godt til, så klæberen presses helt ud til kanten (som ved tag fod). 19

20 TopSafe Detaljer Vindskede Der laves en afmærkning med kridt minimum 10 cm inde på banen fra trekantlisten. Der lægges 2 striber Tagklæber på tagfladen og 1 på trekantlisten. En TopSafe-strimmel skæres i passende stykker, 1-3 m afhængig af, om der er en hjælper på taget. Trekant ved overlæg skæres væk. Der startes ved tagfod. Bagsidefolien trækkes af, og strimlen trædes til på tagfladen og trekantlisten, så tagklæberen presses frem til banekant, og den presses mod vindskeden. Derefter sømmes strimlen oven på vindskeden pr. 6 cm. Overskydende strimmel skæres af, og der monteres en Icopal alu-kapsel. TopSafe-strimler er 33 cm brede. 20

21 TopSafe Detaljer Tagryg På hver side afmærkes der med kridt langs tagryggen ca. 15 cm neden for denne. Der lægges to striber Tagklæber langs tagryggen på hver side. Bagsidefolien på et afskåret stykke TopSafe-strimmel (1-3 m) trækkes af, og strimlen lægges og trædes godt til hele vejen. Den nederste stribe klæber skal lægges, så klæberen netop kommer til syne, når banen trædes fast. Hvis der ikke er specielle inddækninger, der skal laves, er taget nu færdigt. Samtlige søm er skjult, så der ikke er nogen gennemgående huller i taget. Så enkelt kan det gøres. 21

22 TopSafe Detaljer Ventilationshætte (m/flange) Udføres i princippet som en tværsamling (se side 19). 1. Underste bane føres til hættens bagkant. Den klæbes på flangen med Tagklæber og krydssømmes i bagkant. Øverste bane tilskæres, så den flugter med hættens nederste kant. Tagklæber påføres flange og tværsamling.banen trædes til. Husk at skråskære overlæg. 2. Udskæringen i TopSafebanerne rundt om hætten skal være ca. 5 mm større hele vejen rundt af hensyn til efterfugningen med Icopal Tagklæber. 3. Den underste bane placeres, så der opnås et overlæg på min. 15 cm. 22

23 TopSafe Detaljer Skorsten 1. TopSafe udlægges til overkant af trekantlisten. Der sømmes til listen og taget. 2. Der afmærkes min. 10 cm inde på banen fra trekantlisten. Der lægges 2 striber Tagklæber på taget og 1 på trekantlisten. 3. TopSafe-strimler skæres til. Bundstrimlen monteres først, og spidser klæbes omkring begge hjørner. Derefter monteres sidestykkerne, hvor der kun er spidser foroven. Der afsluttes med en topstrimmel uden ombukninger. Strimlerne trykkes fast, så tagklæberen presses frem til kant. 4. Icopal alu-murklemskinne monteres, og der fuges med elastisk fugemasse. Fugen glattes med fugepind til ca. 30. husk! Inddækningen skal altid gå mindst 15 cm over den færdige tagflade. 23

24 To-lags glatdækning med svejsning Det nødvendige værktøj husk! Gasflasken skal stå min. 5 m fra det sted, hvor der svejses. Husk pulverslukker på taget Du skal være opmærksom på, at brænderhovedet skal være af den rigtige størrelse, for at du får en rigtig svejsning. (51 mm til fuldsvejsning og 45 mm til detaljer). Når du skal svejse Icopal på taget, får du brug for en gasbrænder med slange og en 11 kg gasflaske. Du kan leje det hos tømmerhandlen. OBS! Alle tage skal have et fald, så der ikke står vand på taget. Minimumshældningen skal være 1:40, hvilket svarer til 1,5. Ud over gasbrænder får du brug for en hammer, en knibtang, en kniv med krumt blad, en malerpensel og -kost, en fugepistol, et par gummisko og et par arbejdshandsker. Du skal også bruge tagpapsøm og Icopal Asfaltgrunder. 24

25 Base 411 P/Top 400 P eller Top 500 P og lidt om teknik, materialer og princip Svejsning På undersiden af Icopal, der er beregnet til svejsning, er der lagt et ekstra tykt lag asfalt. Laget kan enten ligge i kanten, hvis det kun er overlæggene, der skal svejses, eller på hele fladen, hvis der skal fuldsvejses. Når der fuldsvejses, skal der være ordentligt blus på brænderen, der bevæges fra side til side og holdes i konstant bevægelse. Der varmes mest på Icopal-rullen, men også på underlaget. Undersiden skal opvarmes så meget, at der netop kommer en bølge af varm asfalt foran rullen, mens den rulles ud. Icopal trædes specielt til i overlæggene. For ikke at skade tagdækningen bør der bruges gummisko. Farver Icopal Top 400 P og Top 500 P fås i farverne lys grå og sort, Top 400 desuden i teglrød og grøn. 25

26 Base 411 P/Top 400 P eller Top 500 P Icopal Base giver det sikre grundlag Ved tagryg sømmes banen på den første side ved ryggen. Banen fra 2. side føres over og svejses eller klæbes med tagpapklæber. Overlæg min. 10 cm. Ved tagfod lægges den første bane til kant af det nederste bræt. Icopal alu-tagfod sømmes pr. 6 cm i to forskudte rækker. En 20 cm strimmel Icopal Base 400 P svejses derefter på halvt ind på tagfoden. Icopal Base lægges ud til vindskede, skorsten etc. og sømmes. Trekantliste monteres. En 20 cm strimmel Icopal Base 400 P svejses derefter på, så sømmene dækkes. 26

27 på brædder Icopal Base lægges i bræddernes retning 1. bane Icopal Base lægges i bræddernes retning. Der sømmes i overlægget i to forskudte rækker, 2 og 6 cm fra kant og 6 cm sømafstand. 2. bane rulles ud, rettes ind efter sigtesnoren og sømmes i den øverste kant. Derefter svejses overlægget. 3. bane rulles ud o.s.v. OBS! Læs afsnittet om brandhensyn ved brug af åben ild på taget. Og husk brandslukker på taget!!! 27

28 Base 411 P/Top 400 P eller Top 500 P Det er vigtigt, at du inddækker kanterne rigtigt Vindskede inddækkes med en Icopal Topstrimmel i samme kvalitet som resten af tagdækningen og i passende længder (1-3 m). Strimlen svejses først fast på den lodrette kant og trekantlisten, hvorefter strimlen løftes, og den svejses fast på selve tagfladen. Derefter sømmes strimlen fast pr. 6 cm på kantbrættet og skæres til. Husk at montere Icopal alu-kapsel. 28

29 på brædder Icopal Top lægges i tagets faldretning Icopal Top 400 P og Top 500 P er beregnet til fuldsvejsning. Du ruller banen ud på taget, retter den til, skærer den i den rigtige længde og svejser den øverste halve meter fast. Derefter fastgøres rullen med tagpapsøm ved tagryggen. Banen rulles op igen og du fortsætter svejsningen, mens du langsomt ruller den ud. Pas på ikke at trække banen skævt. husk! Brandslukker på taget!!! Ved tagfod skæres en trekant af den nederste bane for at få en pæn afslutning. 29

30 Base 450 P/Top 400 P eller Top 500 P Med Icopal Base 450 P undgås dampbuler på taget Icopal Base 450 P er specielt beregnet til at lægge på krydsfiner og gammelt tagpap. På Base 450 P er bagsiden forsynet med asfaltstriber og belagt med en tynd svejsefolie. Striberne sikrer, at den fugt, der kan være i både krydsfiner og i et gammelt tagpaptag, kan slippe ud, så der ikke senere kommer dampbuler på taget. Base 450 P lægges i tagets faldretning. Svejsning af Icopal Base 450 P I modsætning til fuldsvejsning, hvor asfaltlaget skal flyde foran rullen, når den lægges ud, skal der kun svejses så meget på folien, at den brænder væk, og asfaltstriberne netop smelter. Overlæggene fuldsvejses, og Top 400 P/Top 500 P påsvejses som angivet på side

31 på krydsfiner og renovering af tagpap Ved tværsamlinger varmes så meget både på oversiden af det nederste lag og på undersiden af det øverste, så en fuldsvejsning opnås. På Base 450 skæres hjørnerne ikke af. 31

32 To-lagsdækning Aftrækshætte Det er vigtigt, at detaljerne løses rigtigt, da det er her, der er risiko for utætheder. Aftrækshætten, hvor flangen bør være primet, monteres i Icopal Tagkit eller Tagklæber på Icopal Base. Overskydende klæber fjernes. En firkant Icopal Base skæres til, så halvdelen af flangen dækkes, og stykket samtidig går min. 10 cm ud på tagfladen. Stykket svejses på, hvorefter det øverste lag Top fuldsvejses. Pas på, at flammen ikke ødelægger hætten. Der efterfuges om hætten med Tagklæber. 32

33 Detaljer Skorsten Skorsten inddækkes som illustreret på side

34 To-lagsdækning Skotrende Tagdækningen i skotrenden skal vælges ud fra faldet i skotrenden. På tage med lav hældning kan det derfor være nødvendigt at vælge en bedre (stærkere) løsning end på selve tagfladen. Se derfor Tagnøglen på side 13. Når underste bane er lagt, fuldsvejses en bane Top i 1,0 m bredde midt i skotrenden. Det er vigtigt, at banen svejses/ trædes helt til i bunden af skotrenden. Der krydssømmes ved tagryg, og forneden tilskæres efter tagkanten. på skotrendebanen. Husk at fraskære en trekant i overlægskanten. Herefter kan banerne svejses på. Skotrende Minimum 15 cm inde fra hver side laves en streg i hele banens længde. Det gøres lettest med en kridtsnor. Banerne på selve tagfladen udrulles og tilskæres skråt, så nederste kant flugter med stregen 34

35 Detaljer Markering min. 15 cm inde på banen i skotrenden laves lettest med en kridtstreg (brug evt. et snorslag). 35

36 To-lagsdækning Tagbrønd 1. Der påføres først et lag Icopal Tagkit rundt om hullet på Icopal Base. 2. Flangen af tagbrønden trykkes fast og fastgøres med 2-4 søm. Der skal komme tagkit til syne hele vejen rundt om flangen. Overskydende tagkit fjernes med en spartel af hensyn til den efterfølgende svejsning. 3. Et lag Icopal Base 400 P svejses halvt ind på tagbrøndens flange og min. 10 cm ud på tagfladen. Det øverste lag Icopal svejses på, der skæres hul, og der afsluttes med at sætte bladfanget fast. 36

37 Detaljer Det er tilbehøret, der giver den perfekte finish Afslutningen ved tagfod udføres med primet Icopal alu-tagfod, der sømmes på Icopal Base. Icopal Top 400 P/Top 500 P svejses helt frem til forkant (se side 29). Icopal alu-kapsel ved vindskede monteres med skjult sømning med alu-søm. Ved skorsten monteres Icopal alumurklemskinne eller zink-løskant. Der afsluttes med fugning. 37

38 Icopal Shingles Vælg mellem 7 farver Sort Høst Grå Skifergrå Kulsort Teglrød Kobber Farverne på Icopal Shingles harmonerer med naturens egne farver. Type K leveres i pakker med 18 stk. Hver pakke har et dækareal på 2,55 m 2. Type S og V leveres i pakker med 22 stk. Type S har et dækareal på 2,95 m 2 og type V på 3,14 m 2. Type R (Kobber) indeholder 20 stk. pr. pakke svarende til et areal på 1,25 m 2. 38

39 Icopal Shingles... og 6 typer! Type S skrå Type K kantet Type V buet Type R runde Grå m/skygge Teglrød m/skygge Shingles med skygge giver taget mere liv og fremhæver shingles-strukturen Kombinationsmulighederne Mønstre Sort Teglrød Kulsort Kobber Høst Skifergrå Grå Teglrød Type S skrå X X X X X X X Type K kantet X X X Type V buet X Type R runde X Farver Ensfarvet Meleret m/skygge 39

40 Icopal Shingles Princip Icopal Shingles er plader i størrelsen 100 x 33 cm. Pladerne anvendes på tage med en hældning > 1:5. Hvis hældningen er mellem 1:5 og 1:2, skal der først lægges et lag Icopal Base af en type, som er egnet til underlaget. Er dette f.eks. krydsfiner eller gammel tagpap, kan der benyttes Icopal Base 450 P. På eksisterende tagpap skal taghældningen være mindst 1:5. Shingles bør ikke lægges ved temperaturer mindre end 10 C. Når der skal lægges et Shingles-tag, er det en god idé at blande pladerne fra pakkerne, fordi der kan være en smule farveforskel fra pakke til pakke derved fordeles farvespillet over hele taget. Shingles er meget enkelt at lægge, men det er vigtigt, at der startes kor - rekt. 40

41 Icopal Shingles 41

42 Icopal Shingles Udlægning enkelt og hurtigt Start med af forberede underlaget, så det er rent og tørt. Derefter monteres trekantlister langs vindskede og eventuelt rundt om ovenlyskarme etc. Omtrent midt på taget afmærkes to parallelle linier vinkelret på tagfoden og med en afstand som bredden af ½ shinglestunge (S og K: 16,6 cm). Afmærkningen laves lettest med en kridtsnor. Start med at lægge ved den ene linie og fortsæt ud mod siderne det gør det lettere at få et jævnt mønster på taget. Langs tagfoden lægges Shingles-fodstykker (1,0 x 0,5 m). Plastfolien på bagsiden af disse fjernes. Der kan evt. udlægges en stribe Icopal Tagklæber på tagfoden, inden Shingles-fodstykkerne påklæbes og sømmes til underlaget i bagkanten. Første række Icopal Shingles påsømmes i bagkanten ved tagfoden, så tungerne flugter med fodstykkernes nedre kant. Icopal Shingles er på over- og underside forsynet med selvklæbende asfalt. Asfalten er på 42

43 Icopal Shingles undersiden beskyttet af folie. Plastfolien under Shinglesstykkerne skal ikke fjernes (på type S i kulsort SKAL folien dog fjernes). Næste række lægges en halv Shingles-plade forskudt og sømmes i bagkanten. Vindskede Der markeres omtrent midt på taget med to parallelle linier, hvorfra udlægningen startes. 43

44 Icopal Shingles Detaljer Skorsten Shingles-pladerne lægges 15 cm forbi skorstenens forkant. Blikkenslageren monterer skorstensinddækning, hvis flange skal dække over det første indsnit i Shingles-pladerne. Shingles-pladerne, der lægges videre, klæbes til flangen med Tagklæber. Shingles-pladerne skal lægges helt ind til skorstensinddækningen. Til slut lægges en tagkitfuge langs skorstensinddækningen. 44

45 Icopal Shingles Detaljer Tagryg Shingles-fodstykker er perforeret, så de kan deles i tre. Efter denne deling anvendes de til rygning. Til type V findes specielle fodstykker. Stykkerne sømmes i overlæg på tværs af rygningen. Plastfolien på bagsiden fjernes. Tilskåret stykke klæbes fast med Icopal Tagklæber 45

46 Icopal Shingles Detaljer Skotrender Skotrender kan udføres på to måder. Enten med en rulle Icopal Top eller med Shingles rygningsplader. Det er lettest at lave skotrenden med en rulle Icopal Top, men sammenblandingen af Shingles-plader og tagpap kan give forskel i farven. Hvis det skal undgås, laves skotrenden med rygningsplader. Med Icopal Top I skotrenden lægges en bane Icopal Top i 1 m bredde og i samme farve som Shinglespladerne. Banen krydssømmes i begge sider og i toppen med 6 cm afstand mellem sømmene. Ved hældninger mellem 11 og 26 fuldsvejses banen i stedet til underlaget af Icopal Base. Forneden skæres banen efter tagkanten og klæbes til underlaget med 2-3 striber Tagklæber. Ved tagfod stødes fodbanen mod banekanten. Afmærk ca. 30 cm inde på hver side af banen og påfør Tagklæber i 3 striber. Tryk Shingles-pladerne godt fast. På særligt udsatte tage forsegles shingles-kanten mod skotrenden med Tagklæber. 46

47 Icopal Shingles Detaljer Skotrender Med Shingles rygningsplader Når der anvendes rygningsplader, skal der altid først udlægges en bane Icopal Base i 0,6 m bredde efter tagnøglen side 13. Banen tilskæres og fastgøres på samme måde som Topbanen, beskrevet på modstående side. påføres 3 striber Tagklæ ber i hver side. To af striberne skal være på rygningspladen. Den sidste lægges tæt ved pladens kant. Tryk Shingles-pladerne godt fast. Den kombinerede ryg-fodplade deles i perforeringen i tre stykker. Folien på bagsiden fjernes. Der startes ved tagfoden. Den første rygningsplade skæres efter tagkanten, og klæbes forneden med 2-3 striber Icopal Tagklæber. Foroven sømmes med 2 søm, hvor der overlappes af næste plade. Der 47

48 Tilbehør Tilbehøret sikrer, at taget bliver tæt ved inddækninger Ud over det tilbehør, der beskrives ved de enkelte løsninger, findes der Icopal alu-profiler til de fleste inddækningsopgaver. Den viste profil er et vindskedeprofil, der anvendes, hvor vindskeden ikke er opbygget i konstruktionen. 48

49 Tilbehør og giver en flot finish Icopal alu-murklemskinne Anvendes hvor tagdækningen føres ind til betonmur, skorsten og lign. Overkanten af klemskinnen skal være mindst 15 cm over tagfladen. Den fastgøres pr. 18 cm med skruer og plugs i forborede huller. Mellem mur og klemskinne fuges med elastisk fugemasse, der glattes med fugepind til ca. 30. Icopal zink-løskant Anvendes som murklemskinne. Løskanten monteres i en udkradset fuge eller skåret rille. Den fastgøres med 2-3 løs-kanthager pr. meter. Fugen over løskanten lukkes med mørtelfuge. Overkanten af Icopal-strimlen skal være mindst 15 cm over tagfladen. 49

50 Underlag for Icopal-tage Krydsfiner Brædder Eksisterende tagpag husk! Ved svejseløsninger skal der grundes. ETERNIT-skifertage 50

51 Underlag for Icopal-tage Du skal forberede underlaget rigtigt det sikrer et godt resultat Underlaget har stor betydning for tagdækningens styrke og holdbarhed. Den bærende konstruktion, som underlaget fastgøres til, skal også have tilstrækkelig styrke og jævnhed. For beregning af konstruktionens dimensionering henvises til tømmerhandlen eller f.eks. TOP 28 (spær). rene og tørre, inden der startes på en tagdækning. Fej underlaget med en stiv kost. Snavs, der sidder godt fast, fjernes med en spartel. Eksisterende underlag kan også spules med vand så skal det tørre helt op, inden der begyndes på tagdækningen. Alle underlag skal være uden grater, kanter og fremspringende sømhoveder samt være Højtryksspuling af asbesttage er ikke tilladt. Lad et specialfirma udføre afrensningen. 51

52 Brædder Rupløjede tagbrædder Brædder skal være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter på oversiden. De skal være forsynet med fer og not og må ikke have en større nyttebredde end 11,5 cm. Der sømmes i hvert bræt med et firkantet søm over alle under støtningerne. Endestød skal være understøttede. Langs kanter, facader og gavle bruges der to søm pr. bræt. Der lægges normalt altid 2-lagsløsninger på brædder. 17 mm brædder må spænde 80 cm frit. Sømmene skal være galvaniserede 28/65 eller tilsvarende kamsøm. 25 mm brædder må spænde 120 cm frit. Sømmene skal være galvaniserede 31/80 eller tilsvarende kamsøm. 52

53 Krydsfiner Tagkrydsfiner Når der bruges krydsfinerplader som underlag for tagdækning, skal de være CE mærkede og overholde reglerne for tagplader. Pladerne skal samles over spær. Samling på tværs af spær skal have fer og not. Langs kanterne sømmes for hver 15 cm og i de øvrige understøtninger for hver 30 cm. Der kan lægges såvel et-lagssom to-lagstagdækninger på krydsfiner. OSB-plader OSB-plader anvendes principielt som krydsfiner. Dog skal pladerne min. være OSB/3, og dette skal være markeret på pladerne. Pladerne kan anvendes til varme tage i fugtklasse I. Anvendelse til kolde, ventilerede tage og lign. forudsætter, at kravene til fugtklasse IU er overholdt. Pladerne kan ikke anbefales anvendt i fugtklasse U, kolde, uventilerede tage og lign. Definition på fugtklasserne I, IU og U findes i DS 413. I øvrigt skal den medfølgende læggeanvisning nøje følges. husk! Plader skal altid samles over spær mm krydsfiner kan spænde 80 cm mm krydsfiner kan spænde 120 cm. Der sømmes med galvaniserede kamsøm 30/55.

54 Gammelt tagpap som underlag Renovering af eksisterende tagpap Hvis du har et ældre tagpaptag, der skal renoveres, kan du i de fleste tilfælde lægge det nye lag Icopal direkte oven på den gamle tagdækning. Det kan du, hvis den gamle tagpap ligger fast og jævnt. Hvis den ligger løst, skal den enten fastgøres eller fjernes, inden du starter med en helt ny tagdækning. Et gammelt tagpaptag fjernes bedst med en helt almindelig skovl. Der er dog et par ting, du skal sørge for, inden du starter på den nye Icopal tagdækning. Eventuelle revner i taget renses, og der sømmes i kanten på begge sider af revnen med tagpapsøm. Rengøring Taget rengøres med en stiv kost. Alger og mos fjernes. Eventuelt kan der vandes med algefjerner, der skal virke nogle dage, hvorefter de døde alger og mos kan fejes væk. For at sikre en god vedhæftning kan der lægges et lag tagkit under kanterne, inden de sømmes fast. 54

55 for ny Icopal tagdækning Sådan ordner du revner og buler og grunder fladen Dampbuler i tagdækningen opstår, hvis der har været fugtighed under tagpappen. Når solen varmer på taget, opstår der et damptryk, der kan blive så stort, at pappen buler op. Hvis der er dampbuler eller større folder på taget, skal de skæres op og sømmes til underlaget. For at sikre en god vedhæftning kan der lægges et lag tagkit under, inden der sømmes. Grunding Inden udlægning af Icopal grundes der med Icopal asfaltgrunder eller Icopal 2000 asfaltgrunder. Icopal TopSafe lægges uden grunding. Grunderen har det formål at sikre en god vedhæftning for Icopal-dækningen. Asfaltgrunderen er med opløsningsmiddel, hvorimod Icopal 2000 asfaltgrunder er på vandbasis. Begge skal være tørret op, inden der fortsættes med tagdækningen, og man skal sikre sig, at det ikke bliver regnvejr umiddelbart efter påføringen. Icopal 2000 asfaltgrunder tåler ikke frost under opbevaringen. 55

56 ETERNIT-skifer som underlag Icopal Mono 550 P kan lægges direkte på ETERNIT-skifer Gamle ETERNIT-skifertage kan sagtens være underlag for et nyt Icopal tag. Alger og mos fjernes, og taget fejes godt med en stiv kost. Højtryks spuling af ETERNIT-skifertage er ikke tilladt. Specialfirmaer udfører afrensningsopgaver efter godkendt system. Skiferen grundes med Icopal asfaltgrunder, der sikrer en god vedhæftning. Du skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets regler vedrørende reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer skal følges, hvis det er et gammelt asbestskifertag, der skal renses. På ETERNIT-skifer anvendes Icopal Mono 550 P, der stribesvejses. Pas på med svejseflammen. Gamle skifertage kan have revner og huller, hvor svejseflammen kan gå igennem og antænde det, der ligger under skiferen. Når der svejses, er det en god idé at have en brandvagt, der er under taget med en brandslukker, hvor han kan holde øje med flammen. Hvis det er en lukket konstruktion, hvor du ikke kan se skiferen nedefra, frarådes svejsning på tagfladen. 56

57 for ny Icopal tagdækning På ETERNIT-skifer monteres Icopal alu-tagfod inden det nye tag lægges. 57

58 Pas på med åben ild Tænk dig om, inden du tænder gasbrænderen Når du arbejder med gasbrænder på taget, er der risiko for, at du kommer til at antænde det, der ligger under taget. Svejse flammen kan komme ind gennem huller og sprækker og antænde støv, savsmuld eller træ. Derfor er det vigtigt, at du kigger taget godt efter, inden du går i gang, og følger nogle helt enkle sikkerhedsregler. Dansk Brandteknisk Institut har udgivet en Brandteknisk Vejledning 10A, der hedder Varmt arbejde Tagdækning. Denne vejledning skal du kende og følge. Du kan købe vejledningen hos Dansk Brandteknisk Institut på telefon Brug din sunde fornuft Det er vigtigt, at du sikrer dig ved at dække huller og 58 sprækker, inden du tænder gasbrænderen. Specielt ved inddækningerne omkring tagvinduer, skorsten og ved vindskeden kan der være revner i taget, som giver fri passage for ilden til træværket nedenunder. Ved inddækninger skal alle revner derfor først dækkes med en strimmel underpap, der fastgøres med koldklæber. Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt der er risiko for, at svejseflammen kan slippe gennem huller eller revner, så luk dem, inden du tænder brænderen. husk! Husk at forsikringen skal være i orden, inden der arbejdes med åben ild på taget.

59 Brandsikring så er du sikkert i gang Værktøjet Gasflasker skal stå sikkert og anbringes i sikker afstand fra arbejdsstedet du skal følge de brandtekniske forskrifter. Du skal samtidig sikre dig, at gasslangerne ikke er slidte, og at du bruger brændere med den rigtige størrelse på brænderhovedet (se side 24). Bevæg hele tiden brænderen og sluk den, når du lægger den fra dig. Husk pulverslukker Du skal altid have pulverslukker med på taget mindst 1 pr. brænder. Hvis underlaget er brændbart, skal du have en ekstra. Du skal ikke forsøge at slukke en brand i tagpap med vand. Brug næse og øjne Gå aldrig fra taget uden at tjekke, at der ikke er ved at opstå brand. Se godt efter, om der kommer røg, eller om du kan lugte røg. Hvis du kan komme ned under tagfladen, så tjek også der. Gløder kan ulme længe, inden de bryder ud i lys lue, så brug din næse og dine øjne. Se hellere efter én gang for meget end én gang for lidt. Hvor er du? Inden du går i gang, skal du undersøge, hvor den nærmeste telefon er, så du kan finde den, hvis det skulle gå galt og du skal sikre dig, at du kender den nøjagtige adresse på arbejdsstedet i tilfælde af, at du får brug for brandvæsenet. Forsikringen skal være i orden Før du går i gang, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få accept på, at du udfører varmt arbejde på taget. Normalt sker denne accept ved en midlertidig påtegning til policen, men forsikringsselskabet kan stille krav om særlige foranstaltninger. 59

60 Brandsikring Du skal være særlig opmærksom ved sprækker Du må ikke svejse ved sprækker og revner flammen vil gå igennem og kan antænde støv og træ, der ligger bagved. Luk ved at koldklæbe trekantliste og/eller en Base 411 P strimmel til underlaget. 60

61 Brandsikring også dem du ikke svejser direkte på! Ved eksempelvis tagudhæng skal du undgå at svejse uden først at dække af med en plade, der skal slutte helt tæt eller brug koldklæber/selvklæber. 61

62 Decra Vælg mellem mange smukke farver Classic Grøn Rød Decra er ikke alene et smukt tag, men også et af de stærkeste tage, man kan vælge. Kulsort Antik Stratos Sort Elegance Sort Silkemat Palærød Rødbrun Sort Blank Pladerne er bygget op omkring en kerne af stål, galvaniseret med Aluzink og belagt med enten et keramisk farvet stengranulat eller slagfast pulverlakering. Det sikrer en meget lang levetid og en farveægthed, der ikke kendes fra andre tagmaterialer. Direkte oven på bølgeplader Decra pladerne er robuste og stærke, men samtidigt vejer de meget lidt. Vinrød Terra Cotta Skovgrøn Grafit De kan derfor ofte lægges direkte oven på f.eks. gamle bølgetagplader. Det sparer besværet og udgifterne ved nedrivning og bortkørsel. Kastanie 62

63 Danmarks stærke tagløsning et let tag, der er hurtigt at lægge op Lyddæmpende plader I modsætning til mange andre tagplader, så er Decra lyddæm - pende. På mange tagtyper kan et haglvejr lyde som en tromme solo. Men ikke med Decra. Ved Decra Classic og Decra Stratos skyldes det stenbelæg-ningen, der ikke alene gør pladerne stærkere og mere farveægte, men også holder lyden nede. Decra Elegance har en indbygget, patenteret, lyddæmpningseffekt, som sikrer, at det flotte tag også kan nydes inde fra huset. 30 års produktgaranti Når du vælger en Decra løsning, er du sikret et kvalitetsprodukt og en produktgaranti, du kan stole på. Icopal Danmark a/s yder en produktgaranti, der er en væsentlig udvidelse af de rettigheder, køber normalt har i henhold til købeloven eller lovgivningen. Garantien betyder, at Icopal Danmark a/s i tilfælde af gennemtæring inden for garantiperioden lader Decra tag plader og/eller Decra tagtilbehør udskifte/reparere, herunder betaler arbejdsløn for nedtagning og oplægning. 63

64 Fastlock Tæt tag med et tryk Der findes to typer Fastlock. Fastlock Uni til carporte og terrasser og Fastlock Multi til terrasser, udestuer, havestuer og vinterhaver. Alle tre typer er kendetegnet ved stor styrke og ingen gennemgående skruehuller. Princippet for samlingen af pladerne er det samme. En stor vulst trykkes ned over en lille vulst. Til Fastlock fås komplet tilbehør til inddækninger, udluftning, clips til fastgørelse m.v. Fastlock Uni Fastlock Multi 64

65 Icopal Tagrender Tæt med et klik det limfrie tagrendesystem Icopals Aluzink Tagrender er utrolig monteringsvenlige, for i modsætning til traditionelle zinktagrender kræver de ingen lodning. Aluzink er specielt designet til det danske vejr, og som årene går, får de en smuk patina. Samtidig koster de faktisk mindre end de almindelige zinktagrender. Aluzink er et særdeles robust og afprøvet materiale, som ikke ruster, og som kan klare de mest ekstreme påvirkninger fra vind og vejr. Og som har det samme flotte udseende som zinktagrender og med tiden får den klassiske patina. Icopal Plast Tagrender er fremstillet af 2 mm slagfast PVC. Den er vejrbestandig og mod-står både kraftige kuldegrader og svære isdannelser, og den nedbrydes ikke af luftforurening. Vulsten både på for- og bagkant giver tagrenden ekstra styrke, f.eks. kan du roligt stille en stige op ad Icopal Tagrender renden holder til det, og den hopper ikke ud af rendejer - nene. Til Icopal Tagrender er der komplet tilbehørsprogram. 65

66 Icopal Undertage Til alle konstruktioner og krav Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner. Produkter der tilsammen dækker alle behov for en effektiv og tæt undertagsløsning. Sortimentet omfatter såvel diffusionstætte som diffusionsåbne undertage. Anvendelsesmuligheder Fælles for produkterne er, at der er tale om vandtætte, ældningsstabile undertage for tegl, betontagsten, skifer og andre former for tagplader, hvor tagdækningen ikke i sig selv giver tilstrækkelig beskyttelse mod regn og fygesne. 66

67 Miljøhensyn Tænk på affaldet Hvis du har skrællet gammelt tagpap af et tag, eller du har rester af den nye, du har lagt på taget, skal det afleveres på den kommunale genbrugsplads. Hvis der ikke er en sådan i nærheden, så ring til kommunens tekniske forvaltning og forhør dig. Tagpap kan normalt afle veres i containeren for brændbart affald eller i specialcontainer. Rester af flydende produkter som tagpapklæber og asfaltgrunder skal ligeledes afleveres på genbrugs - pladsen. 67

68 Sikkerhedsforanstaltninger pas på de skrå tage Ved tagarbejde på hældningstage er der nogle sikkerhedsforskrifter, der skal følges. De er beskrevet i Branchevejledning for tagpapdækning, fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Blandt de vigtigste kan nævnes, at der altid skal være to flugtveje, og det ikke må blæse mere end frisk vind (det er når buske bevæger sig). Der skal tages hensyn til skridsikkerheden på taget. Huller og gennemføringer skal afdækkes, og endelig skal man sørge for ikke at kunne falde ned. Ved arbejde på flade tage (tage med en hældning under 15 0 ), og med skridsikkert underlag kan man normalt arbejde i højder på op til 5 meter over terræn uden rækværk. Hvis underlaget ikke er skridsikkert, eller der neden for taget ligger materialer, er kældernedgange eller lign., er den maksimale højde 3,5 m. Hvis hældningen er , skal der etableres rækværk ved tagfoden, når tagfoden er mere end 2 meter over terræn, og der skal arbejdes i større højde end 5 meter over terræn. Hvis taget er glat, skal der bruges tagstiger. Hvis taghældningen er skal der opsættes stillads/ rækværk ved tagfod, hvis denne er højere end 2 meter, og der skal arbejdes i større højde end 5 meter over terræn. Desuden skal der opsættes skærm på tagfladen, således at der lodret målt aldrig er større afstand end 5 meter til 68

69 Sikkerhedsforanstaltninger sikkerhed frem for alt nærmeste skærm/stillads. Du kan se på skitserne, hvordan der måles. Der skal i disse tilfælde altid arbejdes fra tagstiger. Hvis taget har en hældning på mere end 60 0, gælder der specielle regler. Rækværk skal have en højde på mindst en meter vinkelret på tagfladen eller stillads. Taghældning Taghældning

70 Materialeliste Type og farve Mål (meter) (strimmel) Icopal Top 400 P Lys grå, sort, grøn og teglrød 1,0 x 5,0 0,33 x 5,0 Icopal Top 500 P Lys grå og sort 1,0 x 7,5 0,33 x 7,5 Icopal TopSafe (Mono 512 PG) Lys grå og kulsort 1,0 x 7,0 0,33 x 7,0 Icopal Mono 550 P (til gamle skifereternit tage) Lys grå og sort 1,0 x 5,0 Icopal Shingles (typer og farver side 39) 0,33 x 1,0 Icopal Shingles ryg og fodstrimmel 1,0 x 0,5 Icopal Base 411 P 1,0 x 8,0 0,6 x 10,0 Icopal Base 450 P 1,0 x 8,0 Icopal Base 400 P 1,0 x 7,0 0,2 x 10,0 70

71 Materialeliste Icopal flydende asfaltprodukter Icopal asfaltgrunder 10 og 20 liter Icopal 2000 asfaltgrunder 10 liter Icopal Tagkit 2,5 og 5 liter Desuden som patron Icopal Tagklæber Patron Icopal Profiler, længde 1 meter Alu-kapsel bredde 36, 26 og 22 mm Alu-vindskede forstrøget med asfalt Alu-tagfod forstrøget med asfalt og uden asfalt Zink-løskant Alu-murklemskinne 71

72 72

73 73

74 Icopal Danmark a/s Lyskær Herlev Tlf: Fax: icopal.dk 1001 Tagbog 1011 Oktober 2011

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti

DECRA. Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti DECRA Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Lad Decra Tageksperten rådgive dig Decra Tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over hele landet. Få et tageftersyn

Læs mere

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn

DECRA. - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti. Få et gratis tageftersyn DECRA - Danmarks stærke tagløsning med markedets bedste garanti Få et gratis tageftersyn Lad Decra tageksperten rådgive dig Decra tageksperterne er en række specialuddannede håndværkere, som findes over

Læs mere

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept

ICOPAL Fastsafe Plade. Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade Traditionelt undertag i nyt koncept ICOPAL Fastsafe Plade er stærk og enkel at montere ICOPAL Fastsafe Plade er færdige tagplader til et fast undertag, et nyt koncept der kan reducere

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed

DECRA. Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed DECRA Taget der gi r 30 års garanteret holdbarhed 2 DECRA Danmarks stærke tagløsning Decra er ikke alene et smukt tag, men også et af de stærkeste tage, man kan vælge. Pladerne er bygget op omkring en

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro

FASTLOCK. Flere muligheder end du drømmer om. Leverandør af den indre ro FASTLOCK Flere muligheder end du drømmer om Leverandør af den indre ro 2 Terrasser og carporte behøver ikke være en flad fornemmelse Med Fastlock får du mulighed for en spændende og utraditionel terrasse,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag ICOPAL IcoLight Ovenlys Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag Få naturligt dagslys ind i boligen IcoLight er et ovenlys til boliger og sekundære bygninger med fladt tag. Det kan bruges til

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Undertage. Arbejdsvejledning

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Undertage. Arbejdsvejledning ICOPAL Undertage Arbejdsvejledning Leverandør af den indre ro Sortiment Icopal Undertag Dimensioner Type DUKO* Undertags- Max. eksponeklasifikation ringsperiode Fast undertag Et lag Icopal FastSafe 1,0

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

ICOPAL Undertage. Arbejdsvejledning

ICOPAL Undertage. Arbejdsvejledning ICOPAL Undertage Arbejdsvejledning Sortiment Icopal Undertag Dimensioner Type DUKO* Undertagsklassifikation Max. eksponeringsperiode FastsafePlade 15 og 18 mm krydsfinerplader med Fastsafe påsvejst 0,61

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

Til terrasser, udestuer og vinterhaver

Til terrasser, udestuer og vinterhaver Fastlock Multi Arbejdsvejledning SfB: (47)Nn6 Til terrasser, udestuer og vinterhaver Den første plade lægges op, fæstnes på yderspær med sidebeslag og på øvrige spær med aluspændskive som ovenfor. Næste

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage

icopal Tagpap Leverandør af den indre ro Fornyelse af gamle bølge- og skifertage icopal Tagpap Fornyelse af gamle bølge- og skifertage Leverandør af den indre ro Hold øje med taget Det kan godt betale sig at se efter faresignalerne i de ældre tage. Især de gamle bølge- og skifertagplader

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.2 Retningslinjer for bærende underlag Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed. Tagpapbranchen har derfor erkendt nødvendigheden af

Læs mere

FASTLOCK Tagplader. Postadresse: Lyskær 5 Postboks 516 2730 Herlev

FASTLOCK Tagplader. Postadresse: Lyskær 5 Postboks 516 2730 Herlev FASTLOCK Tagplader 25. marts 2013 - side IX-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 Lindab Topline Tagstensprofil Lindab Topline tagstensprofiler Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 2 Lindab Topline Drømme under tag Hvis du overvejer et nyt tag til drømmehuset,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri LindabTopline Produktbrochure LindabTopline Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri DK 5.01.01 SEP 04 2 LindabTopline Så flot kan det gøres Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Damp- fugt- radonog vindspærrer

Damp- fugt- radonog vindspærrer Damp- fugt- radonog 4. august 2008 - side V-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag ICOPAL Grønne tage Det levende tag 2 Icopal Grønne tage Smukke, levende tage I Norden er land- og fritidshuse i århundreder blevet opført med beplantning på tagene i form af især græstørvstage. Og herfra

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen

ICOPAL. Leverandør af den indre ro. Vindspærrer. - effektiv beskyttelse af isoleringen ICOPAL Vindspærrer - effektiv beskyttelse af isoleringen Leverandør af den indre ro Anvendelse Icopal vindspærrer anvendes i lette facader, hvor der er ventilation mellem facadebeklædning og isolering.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse!

Isola Tagshingle. Tag for generationer. Tørre og sunde huse! Isola Tagshingle Tag for generationer Tørre og sunde huse! Trodser vind og vejr Skandinavisk klima en rigtig udfordring Det siges ofte, at vi i skandinavien bor i lande, som kun er for de særligt interesserede.

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning

THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning BYGGEVEJLEDNING 2007-03 THERMOPLADER TIL UDESTUER OG VINTERHAVER Byggevejledning - Polycarbonat thermotag fra SMG den isolerende løsning! SMG Thermotag den ind-lysende tagløsning SMG Thermotag tilbyder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere