Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogstaverne i N.A.B.O. står for:"

Transkript

1

2 N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden at blive registreret. Alle er velkomne i N.A.B.O. uafhængig af køn, alder og etnicitet. I N.A.B.O. stræber vi efter, at vores brugere altid føler, at de har et sted at være og ikke føler sig ensomme, og vi har derfor særligt lange åbningstider, og vi holder åbent alle dage året rundt. Bogstaverne i N.A.B.O. står for: Netværk: Vi arbejder aktivt på at brugerne får opbygget et positivt netværk ved blandt andet at støtte dem i at skabe relationer på tværs af brugergruppen. Aktivitet: Vi tilbyder et stort udvalg af aktiviteter, som er med til at udvikle og variere brugernes hverdag. N.A.B.O. er brugernes sted, og vi forsøger derfor at inddrage brugerne i alle aktiviteter og en stor del af beslutningsprocesserne, for dermed at give dem indflydelse på eget liv og hverdag. Derudover har vi i N.A.B.O. en skole tilknyttet, som tilbyder forskellige former for kurser. Bolig: Vi har 8 boliger tilknyttet, som ligger i samme ejendom som N.A.B.O. s øvrige lokaler. Alle beboere har tilknyttet en kontaktperson fra N.A.B.O. Kontaktpersonen udarbejder i samarbejde med beboeren en handleplan med individuelle mål, som vi arbejder målrettet ud fra. Derudover yder kontaktpersonen daglig støtte til beboeren ved behov. Man skal henvises fra kommunen for at få en bolig i N.A.B.O. Derudover har N.A.B.O. 2 akutboliger, hvor det er muligt for kendte brugere af huset, at overnatte i en begrænset periode. Oplysning: Mange brugere har behov for råd og vejledning i forhold til ting, som berører dem i deres hverdag. Vi rådgiver og støtter gerne, men er ikke et behandlingssted og udøver ikke terapi. 2

3 Vi mener at psykisk sårbarhed er et alment menneskeligt vilkår. Mennesker bliver født med forskellige vilkår knyttet til både arv og miljø, hvilket har betydning for de forskellige udfordringer, de møder på deres vej gennem tilværelsen. I N.A.B.O. henvender vi os til mennesker, som ofte har mødt omfattende udfordringer i deres liv, og som har haft begrænsede mulighedsbetingelser for at skabe et solidt netværk. Det kan føre til ensomhed og følelsen af eksklusion fra mange af samfundets tilbud og institutioner. I N.A.B.O. tilbyder vi disse mennesker et sted, hvor de føler sig inkluderet og værdsat. I N.A.B.O. stræber vi efter, at brugerne får positive oplevelser ud af at benytte samværs- og aktivitetsstedet, og det er vigtigt for os at støtte brugeren i at skabe det, som de har brug for, og som de mangler i deres liv. Nedenfor har vi på baggrund af brugernes egne udtalelser samlet forskellige bud på, hvad de får ud af at benytte N.A.B.O. I N.A.B.O. oplever brugerne at få et fristed, hvor de ikke stilles til ansvar overfor deres være- eller levemåde. Her kan de få et pusterum fra de dele af samfundet, som stiller krav til dem, og som forventer, at de skal være på bestemte måder. Her er fokus på det enkelte menneske og ikke på en eventuel diagnose eller andre typiske identitetslabels. I N.A.B.O. oplever brugerne en følelse af tryghed. Her ved de, at de altid vil blive mødt med et imødekommende smil og en gensidig respekt fra både medarbejdere og brugere. I N.A.B.O. oplever brugerne en unik rummelighed, hvor der er plads til at være sig selv. Her er der plads til forskellighed, og brugere oplever, at de accepteres og respekteres, som de er. Her er der både mulighed for at være aktive deltagere i forskellige aktiviteter og relationer, samt for at komme et sted, hvor der også er plads til bare at være. 3

4 I N.A.B.O. oplever brugerne nærvær. De bliver set og lyttet til, og har et sted, hvor de føler sig synlige. I N.A.B.O. oplever brugerne genkendelighed. Her er der faste rutiner, som for mange brugere skaber positiv stabilitet i deres liv. Samtidig kender de faste brugere personalet og omvendt. I N.A.B.O. oplever brugerne samvær med andre mennesker. Kontakten og samværet med personalet er vigtig for mange brugere af N.A.B.O., og personalet er altid klar til en snak. For mange brugere er N.A.B.O. samtidig det eneste sted, hvor de kan opnå samvær i ligeværdige relationer. Her kan de sludre og deltage i aktiviteter med andre brugere, og i nogle tilfælde skaber brugerne bånd og venskaber for livet. I N.A.B.O. oplever brugerne at få en individuel orienteret støtte, som for mange er med til, at de kan overskue dagligdagens små og store udfordringer. I N.A.B.O. arbejder vi i et tværfagligt miljø, hvor alle medarbejdere har en socialfaglig baggrund. Vi ser det som en nødvendighed og en klar styrke at arbejde tværfagligt, da det hjælper os til nuancere blikket på vores praksis og på brugerne. Vi har en leder og 6 fastansatte medarbejdere. Derudover har vi tilknyttet faste vikarer og frivillige. De frivillige har forskellige funktioner i huset, som de selv er med til at definere. For at brugerne i N.A.B.O. føler, at de får noget ud af at benytte samværs- og aktivitetsstedet, har vi struktureret vores arbejde ud fra de 3 indsatsområder; relationsarbejde, professionelt omsorgsarbejde og deltagelse. 4

5 Relationsarbejdet består af flere aspekter, men tager altid udgangspunkt i at medarbejderne aktivt opbygger en positiv relation mellem dem selv og brugerne. Denne relation danner mulighed for, at vi kan arbejde målrettet på at udvikle brugernes evne til at skabe og bevare positive og meningsfulde relationer i andre sammenhænge. Relationen mellem bruger og medarbejder er grundstenen for alt arbejde, der udføres i N.A.B.O. Relationen er afgørende for at brugerne har lyst til at benytte N.A.B.O., og en betingelse for at de andre indsatsområder - omsorg og aktivering - kan udføres. Mange af brugerne i N.A.B.O. har vanskeligt ved at skabe relationer i deres hverdag. For nogen er deres eneste kontakter til andre mennesker deres læge og sagsbehandler, mens andre gennem tilværelsen har oplevet mange konfliktfyldte relationer. I N.A.B.O. er et vigtigt mål for medarbejderne at brugerne udvikler sig i en grad, så de er i stand til at skabe og bevare positive og meningsfulde relationer. 5

6 Medarbejderne i N.A.B.O. spiller en vigtig rolle i forhold til at brugerne får positive oplevelser ved at være i relationer. For at kunne indgå i en meningsfuld relation kræver det tillid, og at man føler sig noget værd. Vi har derfor fokus på at skabe en tillidsfuld relation mellem medarbejderne og brugerne, blandt andet ved at møde brugerne med respekt og uden forforståelser. Det skaber optimale betingelser for åbne og positive relationer, som er med til at styrke brugernes selvtillid og som giver dem en følelse af at bliver set, hørt og værdsat. Selvtilliden styrker dem i at skabe nye relationer med andre brugere eller personer udenfor N.A.B.O. Vi arbejder motiverende og anerkendende i vores relationsarbejde. Det vil sige at vi har fokus på brugernes individuelle ressourcer, kompetencer og kvaliteter. Vi stiller tilpassede krav til brugerne, og forventer at alle, som kan, deltager aktivt i aktiviteter og beslutningsprocesser, samt deltager i den daglige interaktion på N.A.B.O. Vi anerkender forskelligheden blandt vores brugere, og motiverer den enkelte ud fra personens individuelle ønsker og udviklingsmuligheder. At yde professionel omsorg kræver en god relation mellem bruger og medarbejder. Omsorgen er både klassisk i betydningen af, at vi er nærværende og viser forståelse for brugerne, men den skal også ses i et professionelt perspektiv hvor vi som omsorgsgivere stræber efter at opnå trivsel, læring og udvikling hos brugerne. 6

7 I N.A.B.O. er vi meget bevidste om, at omsorgen for brugeren ikke forveksles med servicering. Vi mener at servicering skaber inaktivitet og stagnering, hvorimod omsorgen er med til at selvstændiggøre brugeren og skabe udvikling. Omsorgen består i, at medarbejderen er nærværende og viser interesse for hver enkelt bruger. Derudover består det af et støttende, vejledende og guidende element, og dermed bygger vores forståelse af omsorg på en udviklingsorienteret tilgang. Vi støtter brugerne, så de på egen hånd kan opnå egne definerede ønsker. Det gør vi ved at søge muligheder for udvikling sammen med brugeren, blandt andet ved at sikre deres deltagelse i forskellige former for aktiviteter. Derudover vejleder og guider vi brugerne ud fra deres individuelle behov og ønsker, så de på både kort og lang sigt selv bliver i stand til at varetage hverdagens gøremål og meningsgivende aktiviteter. Vores omsorgsarbejde i N.A.B.O. bygger på et holistisk menneskesyn, som tager udgangspunkt i mennesket bag den psykiske sårbarhed og eventuelle diagnoser, hvilket gør at brugerne føler sig set og hørt som de mennesker, de er. For mange brugere bliver vi dermed et supplerende tilbud til de eksisterende offentlige behandlingssystemer, hvor brugeren er patient, og hvor der oftest er fokus på sygdom og behandling. Vi forsøger at aflæse alle brugere, så de oplever at få den omsorg hos os, de har behov for. Nogle brugere har for eksempel behov for meget støtte og kontakt for andre er dét at komme ud af egen dør og ind af N.A.B.O. s målet i sig selv. Der er plads til alle på N.A.B.O., som vi ud fra pædagogiske overvejelser har indrettet således at der, så vidt muligt, tages hensyn til alles behov for kontakt. 7

8 Deltagelse er et centralt begreb for alle medarbejdere i N.A.B.O. Vi kan se hos vores brugere at deltagelse i forskellige aktiviteter og relationer skaber mening og glæde i hverdagen, og mange brugere oplever at få en øget livskvalitet ved at deltage i de aktiviteter, vi tilbyder. For os er deltagelse et bredt begreb. For mange af vores brugere er deltagelse at komme ud af døren og drikke en kop kaffe i N.A.B.O s café for andre er det at deltage i madlavning og spille fodbold. Vi tilbyder derfor mange forskellige muligheder for deltagelse. I N.A.B.O. har vi fokus på brugerinddragelse, hvor brugerne har mulighed for aktivt at deltage i mange af beslutningsprocesserne og få indflydelse på udbuddet af aktiviteter. Vi afholder fællesmøder en gang om måneden, hvor alle har mulighed for at komme med punkter til dagsordenen, og alle har mulighed for at komme til orde. Brugerinddragelsen medvirker til at skabe ejerskab og følelsen af at have indflydelse på sin egen situation. Vi oplever at mange af vores brugere udvikler sig i en tydelig positiv retning ved at deltage i nogle af N.A.B.O. s mange aktiviteter. Mange brugere får styrket deres selvtillid og en større tro på at de er noget værd. Derfor tilbyder vi brugerne mange forskellige aktiviteter - både inde og ude af huset (se oversigt). 8

9 Caféen I huset er det store trækplaster caféen. Her bliver der talt, grinet, strikket, spillet backgammon, læst avis, drukket kaffe og meget mere. Der er altid gratis kaffe og te til rådighed i caféen. Derudover er det i tidsrummet og (11-13 og i weekender og helligdage) muligt at købe smørrebrød og boller til billige penge. Det forventes ikke, at man køber noget for at kunne være i caféen. I caféen er der altid personale tilstede, som er klar til en snak om mere eller mindre alvorlige emner, som berører brugeren. Hver torsdag serveres der billig varm aftensmad, som er lavet i samarbejde mellem bruger og personale. Maden serveres kl og indtages samlet omkring et stort fælles bord. Ønsker nogle brugere ikke at spise sammen med andre, accepteres dette fuldt ud, og det er muligt at spise andre steder i huset. Hver søndag formiddag serveres der billig brunch. Computerrum Her kan brugerne blandt andet surfe på internettet. I computerrummet er der 6 computere, som kan benyttes af alle brugere. Bytterummet Her har brugerne mulighed for at bytte tøj og ting, som de enten mangler eller ikke længere har brug for, og som andre brugere derfor kan få gavn af. Værksted Her er der mulighed for at være kreativ eller få ordnet håndværksmæssige praktiske ting. I værkstedet er der en høvlebænk og en masse forskelligt værktøj til rådighed. Fjernsynsstue Her er der mulighed for at slappe af i sofaen og se fjernsyn. 9

10 Samtalerum Her er der mulighed for en stille og rolig samtale uden forstyrrelser. Ofte bruges rummet til samtaler mellem medarbejdere og brugere, men det er åbent for alle. Hvilerum Her er der mulighed for at brugerne kan hvile sig i en seng efter aftale med personalet. Køkken Her er der mulighed for at brugerne kan lave mad efter aftale med personalet. Der vil også være mulighed for at personalet giver en hjælpende hånd ved behov. Køkkenet bliver blandt andet brugt til fællesspisningen om torsdagen, hvor der sigtes mod aktiv deltagelse af en eller flere brugere. Have Til huset er der tilknyttet en have, hvor der blandt andet er rygeskur og mulighed for at nyde solen om sommeren. Det er muligt for brugerne at have indflydelse på hvilke blomster og planter, der skal være i haven, og derudover uddeles der små jordlodder til de brugere, som har lyst til et stykke af haven, hvor de selv kan bestemme, hvad der skal dyrkes. Akutboliger N.A.B.O. har tre akutboliger, hvor det er muligt for kendte brugere af huset, at overnatte i en begrænset periode. Det er medarbejderne som bestemmer om ønsket fra en bruger om at benytte en akutbolig kan indfries. N.A.B.O. skolen N.A.B.O.- skolen tilbyder kurser, debatarrangementer og foredrag til mennesker som er psykisk sårbare. Eksempler på kurser kan være undervisning i spansk, håndarbejde eller billedredigering. Kurserne foregår på små hold med 5-8 deltagere, og der opkræves en mindre egenbetaling. Du behøver ikke at være bruger af værestedets øvrige aktiviteter for at deltage i skolens tilbud. 10

11 Idræt I øjeblikket er der i N.A.B.O. et fodboldhold og et bordtennishold, som træner én eller flere gange ugentligt og deltager i turneringer. Hvis brugerne har ønsker til etablering af nye idrætshold, hvor der er behov for at personalet deltager eller hjælper på anden vis, er de altid velkomne til at kontakte personalet eller at tage det op på et beboermøde. Én gang om året arrangerer N.A.B.O. s idrætsforening en idrætsdag, Amager idrætsdag, som er målrettet psykisk sårbare mennesker. Idrætsdagen er et populært arrangement, hvor brugerne kan deltage i mange forskellige discipliner og hvor det sociale samvær dyrkes og styrkes i trygge omgivelser. Ofte er idrætsdagen med til at flere brugere efterfølgende benytter værestedet. Kulturelle aktiviteter med støtteforeningen N.A.B.O. s støtteforening arrangerer månedlige ture ud af huset til for eksempel museer, kunstudstillinger o.l. Alle brugere er velkomne. Sommermarked Hvert år deltager N.A.B.O. i det sociale sommermarked, som arrangeres af Kofoeds skole. Her mødes brugere fra forskellige sociale tilbud til en festdag med optræden, markedspladser og mad og drikke. Danmarkstur Hver sommer har brugerne, sammen med noget personale, mulighed for at tage på en 5-dages tur et sted hen i Danmark. Turen finansieres af brugerne. 11

12 Udgivet juli 2013 Forfattet af SocialRespons: Stine Sletterød, Sofie Bertolt Winther og Ea Helth Øgendahl. SocialRespons publikationer kan frit citeres med angivelse af kilden. Ved gengivelse af publikationen modtages produktet gerne af SocialRespons. 12

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 -

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - Hvem henvender vi os til...- 3 - Metoder... - 4 - At møde beboerne i øjenhøjde...-

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere