SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet"

Transkript

1 SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

2 INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i måneden mellem kl.19,00 og 20,30. I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg (lukket jan. og juli) FORENINGENS TELEFONER: Kontor og vagtlokale: Havnekontoret: (åbent man-ons. kl & tors. Kl ) Restaurationen: Bankkonto: Bank Nordik Postgiro: Foreningens mail adr.: SSF s hjemmeside: Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse FORENINGENS BESTYRELSE: Formand Tonny Pedersen tlf Mail: Næstformand Motorbåd & sikkerhed Flemming von Wowern tlf Mail: Havneudvalg Fritz Meiniche tlf Mail: Havneudvalg Tom Høst tlf Mail: Havneudvalg John Jacobsen tlf Mail: Sekretær Poul Christensen tlf Mail: Ungdomsleder Lena Skov Andersen Mail: Sejladschef Jan Lauridsen tlf Mail: Aktivitetsleder Joan Høst tlf Mail: Kasserer (ej bestyrelsesmedlem) Britta Scharff tlf Mail: Webredaktør Svend Erik Sokkelund tlf Mail: 2 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

3 Velkommen og Så har bladet i denne udgave eksisteret i de to år, som blev vedtaget på generalforsamlingen i Redaktionsgruppen tror, vi har gjort en forskel på informations-niveauet i foreningen. Der er lige nu mange tiltag, der skal skrives om. Der bliver sikker ikke færre fremover. Klubhusets dametoiletter er forsinkede, men nu sker der noget. Skipperstuen er ved at ændre udseende til det bedre. Det bliver et rigtig godt klublokale, som vi alle kan gøre brug af. Hvordan mon Ungdomsafdelingen vil blive påvirket af den nye heldagsskole. Kan Lena og hendes frivillige trænerteam fastholde de unge sejlere? Ellers bliver det op ad bakke fremover. Det er væsentligt for SSF s fremtid at fastholde de unges interesse for sejlsport. Måske kunne et samarbejde med skolerne om at gøre sejlads til et tilbud til den udvidede undervisning i bevægelse være en mulighed? Såfremt generalforsamlingen ønsker det, vil den nuværende redationsgruppe fortsætte endnu et år. INDHOLD: Frivillig til Ungdomsafdelingen... 4 Velkommen til nye medlemmer... 4 Husk generalforsamlingen... 5 Nøgle til den nye port... 5 OBS og Forår... 6 Medlemsmøde... 7 Kalender Masser af arrangementer Forsidebilledet: Johan Søgaard Hoff, junior sejlerinstruktør. Foto: Per Redaktion: Elin Brinkland (ansvarshavende) Grethe Jacobsen Lillian Green Jensen Jonnie Ronild Bjørka Schandorff Trykning: KLS Grafisk Hus A/S Layout: Per Redaktionsgruppen 3 Mail: Siden sidst og Havnen Nyt fra Sejlerskolen SSF nr. 4 2.årgang april

4 Lidt om en frivillig i Ungdomsafdelingen På forsiden af bladet ses Johan Søgaard Hoff, 20 år, som begyndte at sejle Optimist som 8 årig. Han skiftede til Yngling som 12 årig, og har prøvet flere bådtyper gennem årene. Johan kom til Sundby Sejlforening fra Lynetten for 5 år siden. I SSF underviser han optierne. Hans hovedinteresse indenfor sejlsport er tursejlads, samt at nyde det sociale samvær med andre, der har samme interesse. I Dansk Sejlunions regi underviser Johan nybegyndere i kapsejladsregler på diverse kurser. Leif, Søren, Kristian og Kåre er andre frivillige trænere, der står for undervisningen i ungdomsafdelingen, både i teori og praktisk sejlads. Der sejles hver mandag i sæsonen fra Om vinteren er der fyskisk træning og øvelser i teoretisk sejlads. Ungdomsafdelingens trænere og leder arbejder frivilligt, men der er stadig brug for hjælp fra voksne til rigning af både og mange andre ting. Afdelingens største ønske er, at forældrene til sejlerne vil finde tid til at hjælpe med, men andre er også velkomne. Ungdomsarbejdet er vigtigt for foreningens eksistens, og derfor er det påkrævet med frivillige, der har tid og lyst til at påtage sig de forskellige forefaldne opgaver. Man efterlyser specielt én, der kan hjælpe til med motorerne til følgebådene og en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet, hvor der kommer deltagere fra andre klubber. Velkommen til nye medlemmer: Mogens Pedersen, Jackie Glimø, Bjarne Salomonsen, Poul Erik Frandsen, Henrik Sonne, Preben Søgaard-Jørgensen, Sven Pedersen, Anders Rasmussen. Der vil blive et velkomstarrangement for medlemmer, der er meldt ind i løbet af de seneste år. Hold øje med opslag og hjemmesiden. 4 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

5 HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. MARTS kl husk det er blevet sommertid! Dagsorden: Valg af dirigent Protokol og beretning Regnskab Lovændringsforslag Budget Andre forslag Valg Eventuelt Følgende er på valg: Formanden Tonny Pedersen (ønsker ikke genvalg), 2 havneudvalgsmedlemmer John Jacobsen og Fritz Meinicke (sidstnævnte øsnker ikke genvalg), Sejladschef Jan Lauridsen, Ungdomsleder Lena Skov Andersen, Motorbåds-& sikkerhedschef Flemming von Wowern (ønsker at stoppe), Kasserer Britta Scharf (ønsker ikke genvalg) Se forslag på hjemmesiden og på opslag NØGLE TIL DEN NYE PORT Den nye port er automatisk. For at åbne porten skal du bruge en elektronisk nøglebrik. Nøglebrikken koster kr. 100,- og bestilles ved at indbetale beløbet via Bank Nordik reg. Nr konto Husk at skrive medlemsnummer og navn. Man kan også købe en nøglebrik hos pladsmanden i arbejdstiden. OBS! Du skal stadig bruge den gamle nøgle til de andre døre og indgange. SSF nr. 4 2.årgang april

6 OBS! I de forgangne måneder har der været nogle alvorlige indbrud i foreningen. Der er blevet stjålet påhængsmotorer fra bådene, en masse dyrt værktøj fra pladsmandens værksted samt forskellige effekter fra opbrudte skure. Politiet efterforsker sagen. Tyverierne kan blive rigtig dyre for den enkelte, der skal i gang med at diskutere med forsikringsselskabet. Vi har også konstateret, at systemet med nattevagterne ikke fungerer optimalt, og vi er nødt til at stramme op på forholdene MEN HVORDAN? Skal vi sætte prisen op, skal vi have et hold reserver at trække på, skal vi ændre reglerne, så vore ældre medlemmer (som er sunde og raske) går egne vagter, eller skal vi betale os fra det hele med vagtværn? Mulighederne er mange så kom med gode forslag!!!! FORÅR Husk du skal male bådens bund efter foreningens forskrifter og med godkendt bundmaling. Støvsuger og værktøj kan udlånes hos Kim Pladsmand ring og aftal tid på havnekontoret. Det er også vigtigt efter forårets vedligeholdelse af skivet, at alle dåser, bøtter og giftigt affald bliver afleveret i de korrekte containere. Pladsmærket skal være påsat båden senest 1. juni eller ved søsætning, afhængig af, hvad der kommer først mærket skal kunne ses tydeligt fra land. Det samme gælder for joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter. Båden skal være tydeligt mærket med navn og hjemstavn, ligesom alt grej på land skal være forsynet med medlemsnummer. Fartøjer hjemmehørende i SSF skal føre foreningens stander. Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni. I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætningen finder sted. Undladelse heraf vil medføre, at pladsen uddeles som låneplads hele den pågældende sæson. Ryd op på din vinterplads. Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver opkrævet et gebyr på kr. 600,- Hele ordensreglementet kan læses i foreningens love på hjemmesiden. 6 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

7 MEDLEMSMØDE Det nye år startede med et medlemsmøde den 9. januar, hvor der kunne spørges og diskuteres om alt muligt. Det store emne var, hvad vi gør når kassereren stopper 1. april, hvilket hun har meddelt allerede 1. august Bestyrelsen bad om de tilstedeværendes meninger og fortalte, hvad de havde undersøgt af muligheder, f.eks. et nyt bogføringssystem, der kunne bruges. Skal der ud over at vælge en kasserer, der har ansvaret overfor medlemmerne, også være en lønnet person på kontoret til at tage sig af Brittas arbejde samt aflaste Kims kontorfunktioner, eller skal vi sende bilagene til et firma, der betaler, bogfører og holder øje med indbetalinger og restancer? Diskussionerne gik livligt, og de fleste mente, at løsningen med en deltidsansat, der tog sig af det daglige, nok var det bedste. Der blev også talt meget om de manglende gåede vagter i forbindelse med de tyverier, der har været i flere omgange. Man opfordrede alle medlemmer til at gå deres nattevagter. Tyverierne fandt sted i de dage, hvor vagten ikke var besat. Efter det sidste store tyveri, blev der straks bestilt et vagtfirma til at komme hver nat. Vi fik fortalt om den nye automatiske port ved hovedindgangen. Der er blevet talt og skrevet meget om frivilligt arbejde, og til mødet tilbød Eva, Morten og Jesper, at de og yderligere et par medlemmer ville stille op og f.eks. sætte ny beskyttelse på de yderste pæle ved indsejlingen, hvor der nederst kun står de rustne jernstænger. Ved lavvande, vil krydsende både nemt komme til at ramme disse. De tilbød også at hjælpe til med udføre andre ting, måske et udekøkken ved toilettet på Søndre Mole. Birgitte søgte hjælp til istandsættelse af skipperstuen og fik tilsagn fra to personer. Yderligere andre har senere tilbudt deres hjælp. Der var mange, der kom med deres meninger og gode råd, og mødet endte i god ro og orden. SSF nr. 4 2.årgang april

8 KALENDER vinteren og det tidlige forår 2014 APRIL Kontoret er åbent torsdagene d. 3. og 24. april fra til Ungdom: Søndag 6. april: Tilrigning ca Kom mange og tag gerne hjælpere med, jo flere hænder, jo hurtigere kommer vi på vandet. Husk varm og vandtæt påklædning og madpakke Afhængigt af fremmødet til tilrigningen, vil de næste mandage blive brugt til at færdiggøre dette arbejde Mandag 28. april: sejlads kl ca Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden Sejlerskolen: Lørdag d. 26. april kl : Startmøde for elever og instruktører i Sejlforeningens Restaurant. Varighed 2 timer. Mandag d. 28. april kl : Klargøring af både begynder. Man møder samme ugedag, som man sejler. Husk mødepligt. Alt fravær skal meldes/aftales med den instruktør, man hører til. Aktuel information: se hjemmesiden Kapsejlads: Der holdes vinterpause Seniorerne: Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl i Fritidshuset Påskesøndag d. 20. april : 15 års jubilæumsfrokost kl Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Der bliver gået nattevagt hver nat MAJ Kontoret holder åbent torsdagene d. 8. og 22. maj kl Ungdom: Lørdag 3. maj kl : Standerhejsning ved flagmasten mandagene d og 26. maj: Sejlads kl Aktuel information se hjemmesiden Sejlerskolen: Lørdag 3. maj kl : Standerhejsning Herefter sejles/undervises fra mandag til torsdag fra k Søndag d. 25. maj Arrangement program udarbejdes Aktuel information se hjemmesiden Kapsejlads: Hver torsdag med start fra Kastrup Havn kl Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl med madpakke i Fritidshuset maj: Bustur til Hamburg sammen med medlemmer af Amager Marineforening Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Lørdag d. 3. maj kl STANDERHEJSNING se separat annonce Søndag d. 4. maj kl Årets LOPPEMARKED se separat annonce 8 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

9 JUNI Kontoret holder åbent torsdage 12. og 26. juni fra (se nærmere på hjemmesiden) Ungdom: Mandag 2. juni: Sejlads Fredag 6. juni kl til søndag 8.juni : Pinsearrangement Sejl noget andet Invitation kommer senere Mandag 9. juni aflyst grundet pinsen Søndag 15. juni kl mulighed for deltagelse i SSF s Familiesejlads Mandag 16. juni: Sejlads Mandag 23. juni : Sankt Hans Aften (grillen tændes, medbring mad og drikkelse) Aktuelle informationer se hjemmesiden Sejlerskolen: Der sejles hver aften fra mandag til torsdag fra kl Søndag d. 8. juni Pinsemorgen fejres ved klubhuset med morgenbrød og en lille en til halsen, husk selv kaffen. Søndag d. 15. juni så sejles der Familiesejlads se separat annonce aktuel information se hjemmesiden Kapsejlads: Lørdag d. 14. juni AMAGER CUP fra Lynetten kl med SSF som deltagende arrangør Søndag d. 15. juni afholder vi Familiesejlads mødetid kl (se separat annonce) Hver torsdag sejles kapsejlads fra Kastrup Havn kl Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl med madpakke i Fritidshuset Pinsesøndag d. 8. juni: Deltagelse i foreningens Morgenandagt kl foran Klubhuset medbring selv kaffe (se separat annonce) Samme dato kl : Fælles pinsefrokost med madpakke i Fritidshuset Yderligere informationer se opslag i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Lørdag og søndag d. 7. og 8. juni : PINSETUR til Raa Sejlklub (se separat annonce) og opslag, når datoerne nærmer sig. Søndag d. 8. juni kl. 8.00: Pinsemorgen foran klubhuset. Medbring selv kaffe (se separat annonce) Søndag d. 15. juni kl. 9.00: Familiesejlads se seperat annonce Mandag d. 23. juni: Sankt Hans Aften. Ved Det Maritime Ungdomshus er grillen tændt bålet tændes kl SSF nr. 4 2.årgang april

10 DIESELHOUSE: STANDERHEJSNING: lørdag d. 3. maj kl Standeren sættes kl og kanonerne skydes af. Der serveres en øl/vand til de fremmødte medlemmer. Ca. Kl serverer restauranten en dejlig 2 retters menu til den favorable pris af kr. 160,00 Underholdningen tager DJ Discogruppen sig af. Angående tilmelding til spisning se nærmere på hjemmesiden og opslag. tirsdag d. 8. april kl Aktivitetsudvalget inviterer medlemmer af SSF til guidet rundvisning i Dieselhouse. Tilmelding i kontortid torsdag d. 3. april eller søndag d. 6. april mellem og Se yderligere på opslag og på hjemmesiden LOPPEMARKED: på havnen søndag d. 4. maj kl Det årlige loppemarked løber af stablen dagen efter standerhejsningen på pladsen ved flagmasten måske finder du lige det, du mangler, til en billig penge. Kun stadeplads for medlemmer af SSF. 10 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

11 PINSEMORGEN Søndag d. 8. juni kl mødes vi traditionen tro ved klubhusets terrasse til en lille en og et rundstykke. Husk selv at tage kaffen og det gode humør med. i Sundby: PINSETUREN til Raa: Også denne pinse sejler vi en tur til Raa, hvor vi forventer at låne sejlklubbens klubhus. Lørdag aften d. 7. juni tænder vi den store fællesgrill og har så muligheden for at sidde inde eller ude på terrassen, alt efter vejret. Søndag håber vi på en lille kulturel udflugt inden fælles frokost ved 14. tiden. (program, når tiden nærmer sig) sejles ud for Sundby søndag d. 15. juni Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00, hvor der er skippermøde og en enkelt dram. Husk! Det er for hele familien med deltagelse af både sejl- og motorbåde. Der flotte præmier til alle både. Vi slutter denne sociale og sjove dag med fælles medbragt frokost på molen. Se opslag - HUSK TILMELDING vi skal mindst være 10 både. FAMILIESEJLADS: HUSK: at se de opdaterede informationer og tilmeld dig på hjemmesiden. Så får du straks nyhederne fra sejlforeningen. SSF nr. 4 2.årgang april

12 SIDEN SIDST FORSIKRING Fra Dansk Sejlunion har vi modtaget orientering om en ny forsikringsordning til alle bådejere i Banko Som noget nyt i år lukkede restaurationen ikke i januar, men vi skulle selvfølgelig ikke gå glip af starten på årets første sammenkomst - bankospillet. Det var spændende fra først til sidst. For alle ville gerne vinde de dejlige præmier, med førsteklasses kød fra vores sædvanlige gode leverandør, og med onkel oplæser der har et særligt forhold til tallet 43. Ruth vandt kurven, som var tung og dejlig at slæbe hjem. Det var en super søndag eftermiddag med fantastiske præmier. Tak for en god oplevelse og en hamburgerryg. Grethe I weekenden d januar tog ungdomsafdelingen på deres årlige vintertur til et sommerhus i Skibby, hvor der er mulighed for Kite Surfing og andre aktiviteter. Fredag aften blev der indtaget store mængder af Pizza og hygget. Lørdag væltede regnen ned hele dagen. Derfor blev der spillet Risk og nu er de rene proffer på det område. PS Efter bladets deadline er der afholdt Fastelavnsfest 9. marts, og så mødes vi til Generalforsamlingen den 30. marts kl. 9,00 (husk sommertid) medlemsklubberne, efter at den tidligere aftale med Codan udløb ved årsskiftet. Sejlunionen mener, at den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter. Hvis du vil tegne en kaskoforsikring, vil du modtaget tilbud fra 3 eller 4 selskaber. Herfra får du mulighed for at sammenligne og vælge det tilbud, der passer bedst til dit behov. Læs mere på HAVNEN Sæsonen 2013 sluttede med at Orkanen Bodil strøg hen over landet, og i vores havn, der heldigvis lå lidt i læ, var det især den høje vandstand, der skabte kaos. Vandet steg helt op til og ind i de små huse i haverne på Søndre Mole. Lyset på molerne brød ned, og el-standerne blev beskadiget. Efter de to stormene i oktober og december står mange bukke og presenninger til udskiftning. MERE OM FORSIKRING Fra et medlem har vi modtaget orientering om, at såfremt man kun ønsker at tegne en ansvarsforsikring, kan det være en fordel at melde sig ind i foreningen Danmarks Fritidssejler Union, hvor man via det årlige kontingent på kr. 245,- automatisk har en ansvarsforsikring på sin båd. 12 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

13 HAVNEN UDGIFTER PÅ GRUND AF BODILS BESØG Kim Pladsmand har oplyst, hvad dette betyder af ekstra arbejde og udgifter for foreningen. El-standerne på midtermolen er ved at blive renoveret og bliver klar til sæsonen. Nordre Mole skal have udskiftet en del el-standere udover de, der er berørt af det nye molebyggeri. De ekstraordinære udgifter i forbindelse med stormen/højvandet løber op i mindst kr ,- Molebyggeriet går planmæssigt. P.t. er de i gang med hammeren. Den store pram, der har arbejdet i havnen, er næsten færdig med at skifte ca. 60 fortøjningspæle, der var tæret op i bunden. Resten af pælene skal skiftes løbende i de næste sæsoner. Efter de mange tyverier på Nordre Plads og fra pladsmandens værksted er der nu installeret tyverisikring på værkstedet, hullerne i hegnet er repareret, den nye port taget i brug, og et vagtfirma kommer om natten. Bestyrelsen oplyser, at toiletbygningen på Nordre Mole bliver udskiftet i Toiletbygningen på Søndre Mole udskiftes i SSF nr.2 oktober

14 NYT FRA SEJLERSKOLEN Så fik vi vendt kalenderen, nu står der Et helt nyt år at tage hul på: nyt forår ny sejlsæson. Hvor har vi dog noget at glæde os til! Allerede nu kan vi se, at folk tilmelder sig sejlerskolen. Dels gamle elever, som skal sejle 2. år, men også nye uprøvede kræfter melder sig. Herligt! Om ikke længe vil der komme liv i sejlerskoleskuret og bådpladsen ved skolebådene. Før vi kan komme på vandet, skal skolebådene klargøres. Det hører med til uddannelsen og alle skal være med: Uden arbejde ingen ærtesuppe. Sådan er det. Eleverne tager det med godt humør. De vil gerne medvirke og lære også noget af det, der hører med til at have båd. Naturligvis sætter vi på sejlerskolen en ære i, at skolebådene ligger sejlklare og riggede til standerhejsningen! Også instruktørerne glæder sig til sæsonen. Det er ikke bare tung pligt at være lærer på sejlerskolen. Vi har et fint kammeratskab og sammenhold noget vi nyder og hæger om. Glæden ved at lære fra sig og se nye elever blive begejstrede over noget, man selv kan lide, er en stor fornøjelse! Selv om det er et større arbejde løbende at holde skolebådene i orden, kan vi lide det. Vi har jo som alle der sejler ud en forpligtelse til at udstyret er i orden, så vi ikke udsætter folk for unødig risiko, så ind imellem kan der blive lidt travlt, hvis noget er gået i stykker. Bådene skal jo kunne sejle hver dag! Vi ønsker alle en god sæson! 14 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

15 SSF nr.5 juli

16 Afsender: Sundby Sejlforening Amager Strandvej København S Sundby Sejl CAFÈ, RESTAURANT & SELSKABSLOKALER Amager Strandvej København S Tlf Ny menu hver mandag. Se hjemmesiden. Sundby Sejl cafe & restaurant Amager Strandvej København

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen,

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Navn Adresse Amager Strandvej 15 2300 Købehavn S Telefon +45 3259 3580 E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk Dato 27-10-2014 Næste 24-11-2014 kl 18.30 Mødereferat Subjekt: Tid og sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

af vand til at sejle på, de sidste 28% er

af vand til at sejle på, de sidste 28% er SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD juni 2014 NR. 1 3. ÅRGANG Man siger, at ca. 72% af jordens overflade består af vand til at sejle på, de sidste 28% er blot noget, vi sejlere fortøjer til! INFO: Medlemsblad

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2016 NR. 4 4. ÅRGANG. position 55039,9 N 12038,0 E. Annette Clifforth INSTRUKTØR

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2016 NR. 4 4. ÅRGANG. position 55039,9 N 12038,0 E. Annette Clifforth INSTRUKTØR position 55039,9 N 12038,0 E SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2016 NR. 4 4. ÅRGANG Annette Clifforth INSTRUKTØR INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD juli 2015 NR. 1 4. ÅRGANG. Unge piger og drenge. at sejle. boltrede sig med de forskellige tilbud for

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD juli 2015 NR. 1 4. ÅRGANG. Unge piger og drenge. at sejle. boltrede sig med de forskellige tilbud for SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD juli 2015 NR. 1 4. ÅRGANG Unge piger og drenge boltrede sig med de forskellige tilbud for at sejle INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JULI 2013 NR. 1 2. ÅRGANG

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JULI 2013 NR. 1 2. ÅRGANG SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JULI 2013 NR. 1 2. ÅRGANG INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2013 Læs inde i bladet: FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING NYE ORDENSREGLER FOR HAVN OG VÆRKSTED SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER SØRUP HAVNS

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2015 NR. 4 3. ÅRGANG. Kære medlemmer: Kom med gode forslag. til havnen, pladsen og klublivet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2015 NR. 4 3. ÅRGANG. Kære medlemmer: Kom med gode forslag. til havnen, pladsen og klublivet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2015 NR. 4 3. ÅRGANG Kære medlemmer: Kom med gode forslag til havnen, pladsen og klublivet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG Standerhejsning 2015 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere