SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet"

Transkript

1 SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

2 INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite og Dansk Sejlunion Kontoret er åbent den første og sidste torsdag i måneden mellem kl.19,00 og 20,30. I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg (lukket jan. og juli) FORENINGENS TELEFONER: Kontor og vagtlokale: Havnekontoret: (åbent man-ons. kl & tors. Kl ) Restaurationen: Bankkonto: Bank Nordik Postgiro: Foreningens mail adr.: SSF s hjemmeside: Husk at melde adresseændring til Sundby Sejlforening og at oplyse din mailadresse til kontoret, evt. på foreningens mailadresse FORENINGENS BESTYRELSE: Formand Tonny Pedersen tlf Mail: Næstformand Motorbåd & sikkerhed Flemming von Wowern tlf Mail: Havneudvalg Fritz Meiniche tlf Mail: Havneudvalg Tom Høst tlf Mail: Havneudvalg John Jacobsen tlf Mail: Sekretær Poul Christensen tlf Mail: Ungdomsleder Lena Skov Andersen Mail: Sejladschef Jan Lauridsen tlf Mail: Aktivitetsleder Joan Høst tlf Mail: Kasserer (ej bestyrelsesmedlem) Britta Scharff tlf Mail: Webredaktør Svend Erik Sokkelund tlf Mail: 2 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

3 Velkommen og Så har bladet i denne udgave eksisteret i de to år, som blev vedtaget på generalforsamlingen i Redaktionsgruppen tror, vi har gjort en forskel på informations-niveauet i foreningen. Der er lige nu mange tiltag, der skal skrives om. Der bliver sikker ikke færre fremover. Klubhusets dametoiletter er forsinkede, men nu sker der noget. Skipperstuen er ved at ændre udseende til det bedre. Det bliver et rigtig godt klublokale, som vi alle kan gøre brug af. Hvordan mon Ungdomsafdelingen vil blive påvirket af den nye heldagsskole. Kan Lena og hendes frivillige trænerteam fastholde de unge sejlere? Ellers bliver det op ad bakke fremover. Det er væsentligt for SSF s fremtid at fastholde de unges interesse for sejlsport. Måske kunne et samarbejde med skolerne om at gøre sejlads til et tilbud til den udvidede undervisning i bevægelse være en mulighed? Såfremt generalforsamlingen ønsker det, vil den nuværende redationsgruppe fortsætte endnu et år. INDHOLD: Frivillig til Ungdomsafdelingen... 4 Velkommen til nye medlemmer... 4 Husk generalforsamlingen... 5 Nøgle til den nye port... 5 OBS og Forår... 6 Medlemsmøde... 7 Kalender Masser af arrangementer Forsidebilledet: Johan Søgaard Hoff, junior sejlerinstruktør. Foto: Per Redaktion: Elin Brinkland (ansvarshavende) Grethe Jacobsen Lillian Green Jensen Jonnie Ronild Bjørka Schandorff Trykning: KLS Grafisk Hus A/S Layout: Per Redaktionsgruppen 3 Mail: Siden sidst og Havnen Nyt fra Sejlerskolen SSF nr. 4 2.årgang april

4 Lidt om en frivillig i Ungdomsafdelingen På forsiden af bladet ses Johan Søgaard Hoff, 20 år, som begyndte at sejle Optimist som 8 årig. Han skiftede til Yngling som 12 årig, og har prøvet flere bådtyper gennem årene. Johan kom til Sundby Sejlforening fra Lynetten for 5 år siden. I SSF underviser han optierne. Hans hovedinteresse indenfor sejlsport er tursejlads, samt at nyde det sociale samvær med andre, der har samme interesse. I Dansk Sejlunions regi underviser Johan nybegyndere i kapsejladsregler på diverse kurser. Leif, Søren, Kristian og Kåre er andre frivillige trænere, der står for undervisningen i ungdomsafdelingen, både i teori og praktisk sejlads. Der sejles hver mandag i sæsonen fra Om vinteren er der fyskisk træning og øvelser i teoretisk sejlads. Ungdomsafdelingens trænere og leder arbejder frivilligt, men der er stadig brug for hjælp fra voksne til rigning af både og mange andre ting. Afdelingens største ønske er, at forældrene til sejlerne vil finde tid til at hjælpe med, men andre er også velkomne. Ungdomsarbejdet er vigtigt for foreningens eksistens, og derfor er det påkrævet med frivillige, der har tid og lyst til at påtage sig de forskellige forefaldne opgaver. Man efterlyser specielt én, der kan hjælpe til med motorerne til følgebådene og en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet, hvor der kommer deltagere fra andre klubber. Velkommen til nye medlemmer: Mogens Pedersen, Jackie Glimø, Bjarne Salomonsen, Poul Erik Frandsen, Henrik Sonne, Preben Søgaard-Jørgensen, Sven Pedersen, Anders Rasmussen. Der vil blive et velkomstarrangement for medlemmer, der er meldt ind i løbet af de seneste år. Hold øje med opslag og hjemmesiden. 4 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

5 HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. MARTS kl husk det er blevet sommertid! Dagsorden: Valg af dirigent Protokol og beretning Regnskab Lovændringsforslag Budget Andre forslag Valg Eventuelt Følgende er på valg: Formanden Tonny Pedersen (ønsker ikke genvalg), 2 havneudvalgsmedlemmer John Jacobsen og Fritz Meinicke (sidstnævnte øsnker ikke genvalg), Sejladschef Jan Lauridsen, Ungdomsleder Lena Skov Andersen, Motorbåds-& sikkerhedschef Flemming von Wowern (ønsker at stoppe), Kasserer Britta Scharf (ønsker ikke genvalg) Se forslag på hjemmesiden og på opslag NØGLE TIL DEN NYE PORT Den nye port er automatisk. For at åbne porten skal du bruge en elektronisk nøglebrik. Nøglebrikken koster kr. 100,- og bestilles ved at indbetale beløbet via Bank Nordik reg. Nr konto Husk at skrive medlemsnummer og navn. Man kan også købe en nøglebrik hos pladsmanden i arbejdstiden. OBS! Du skal stadig bruge den gamle nøgle til de andre døre og indgange. SSF nr. 4 2.årgang april

6 OBS! I de forgangne måneder har der været nogle alvorlige indbrud i foreningen. Der er blevet stjålet påhængsmotorer fra bådene, en masse dyrt værktøj fra pladsmandens værksted samt forskellige effekter fra opbrudte skure. Politiet efterforsker sagen. Tyverierne kan blive rigtig dyre for den enkelte, der skal i gang med at diskutere med forsikringsselskabet. Vi har også konstateret, at systemet med nattevagterne ikke fungerer optimalt, og vi er nødt til at stramme op på forholdene MEN HVORDAN? Skal vi sætte prisen op, skal vi have et hold reserver at trække på, skal vi ændre reglerne, så vore ældre medlemmer (som er sunde og raske) går egne vagter, eller skal vi betale os fra det hele med vagtværn? Mulighederne er mange så kom med gode forslag!!!! FORÅR Husk du skal male bådens bund efter foreningens forskrifter og med godkendt bundmaling. Støvsuger og værktøj kan udlånes hos Kim Pladsmand ring og aftal tid på havnekontoret. Det er også vigtigt efter forårets vedligeholdelse af skivet, at alle dåser, bøtter og giftigt affald bliver afleveret i de korrekte containere. Pladsmærket skal være påsat båden senest 1. juni eller ved søsætning, afhængig af, hvad der kommer først mærket skal kunne ses tydeligt fra land. Det samme gælder for joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter. Båden skal være tydeligt mærket med navn og hjemstavn, ligesom alt grej på land skal være forsynet med medlemsnummer. Fartøjer hjemmehørende i SSF skal føre foreningens stander. Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni. I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætningen finder sted. Undladelse heraf vil medføre, at pladsen uddeles som låneplads hele den pågældende sæson. Ryd op på din vinterplads. Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver opkrævet et gebyr på kr. 600,- Hele ordensreglementet kan læses i foreningens love på hjemmesiden. 6 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

7 MEDLEMSMØDE Det nye år startede med et medlemsmøde den 9. januar, hvor der kunne spørges og diskuteres om alt muligt. Det store emne var, hvad vi gør når kassereren stopper 1. april, hvilket hun har meddelt allerede 1. august Bestyrelsen bad om de tilstedeværendes meninger og fortalte, hvad de havde undersøgt af muligheder, f.eks. et nyt bogføringssystem, der kunne bruges. Skal der ud over at vælge en kasserer, der har ansvaret overfor medlemmerne, også være en lønnet person på kontoret til at tage sig af Brittas arbejde samt aflaste Kims kontorfunktioner, eller skal vi sende bilagene til et firma, der betaler, bogfører og holder øje med indbetalinger og restancer? Diskussionerne gik livligt, og de fleste mente, at løsningen med en deltidsansat, der tog sig af det daglige, nok var det bedste. Der blev også talt meget om de manglende gåede vagter i forbindelse med de tyverier, der har været i flere omgange. Man opfordrede alle medlemmer til at gå deres nattevagter. Tyverierne fandt sted i de dage, hvor vagten ikke var besat. Efter det sidste store tyveri, blev der straks bestilt et vagtfirma til at komme hver nat. Vi fik fortalt om den nye automatiske port ved hovedindgangen. Der er blevet talt og skrevet meget om frivilligt arbejde, og til mødet tilbød Eva, Morten og Jesper, at de og yderligere et par medlemmer ville stille op og f.eks. sætte ny beskyttelse på de yderste pæle ved indsejlingen, hvor der nederst kun står de rustne jernstænger. Ved lavvande, vil krydsende både nemt komme til at ramme disse. De tilbød også at hjælpe til med udføre andre ting, måske et udekøkken ved toilettet på Søndre Mole. Birgitte søgte hjælp til istandsættelse af skipperstuen og fik tilsagn fra to personer. Yderligere andre har senere tilbudt deres hjælp. Der var mange, der kom med deres meninger og gode råd, og mødet endte i god ro og orden. SSF nr. 4 2.årgang april

8 KALENDER vinteren og det tidlige forår 2014 APRIL Kontoret er åbent torsdagene d. 3. og 24. april fra til Ungdom: Søndag 6. april: Tilrigning ca Kom mange og tag gerne hjælpere med, jo flere hænder, jo hurtigere kommer vi på vandet. Husk varm og vandtæt påklædning og madpakke Afhængigt af fremmødet til tilrigningen, vil de næste mandage blive brugt til at færdiggøre dette arbejde Mandag 28. april: sejlads kl ca Se i øvrigt den opdaterede information på hjemmesiden Sejlerskolen: Lørdag d. 26. april kl : Startmøde for elever og instruktører i Sejlforeningens Restaurant. Varighed 2 timer. Mandag d. 28. april kl : Klargøring af både begynder. Man møder samme ugedag, som man sejler. Husk mødepligt. Alt fravær skal meldes/aftales med den instruktør, man hører til. Aktuel information: se hjemmesiden Kapsejlads: Der holdes vinterpause Seniorerne: Fælles frokost med madpakke hver onsdag kl i Fritidshuset Påskesøndag d. 20. april : 15 års jubilæumsfrokost kl Andre arrangementer vil blive annonceret i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Der bliver gået nattevagt hver nat MAJ Kontoret holder åbent torsdagene d. 8. og 22. maj kl Ungdom: Lørdag 3. maj kl : Standerhejsning ved flagmasten mandagene d og 26. maj: Sejlads kl Aktuel information se hjemmesiden Sejlerskolen: Lørdag 3. maj kl : Standerhejsning Herefter sejles/undervises fra mandag til torsdag fra k Søndag d. 25. maj Arrangement program udarbejdes Aktuel information se hjemmesiden Kapsejlads: Hver torsdag med start fra Kastrup Havn kl Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl med madpakke i Fritidshuset maj: Bustur til Hamburg sammen med medlemmer af Amager Marineforening Diverse andre aktiviteter annonceres i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Lørdag d. 3. maj kl STANDERHEJSNING se separat annonce Søndag d. 4. maj kl Årets LOPPEMARKED se separat annonce 8 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

9 JUNI Kontoret holder åbent torsdage 12. og 26. juni fra (se nærmere på hjemmesiden) Ungdom: Mandag 2. juni: Sejlads Fredag 6. juni kl til søndag 8.juni : Pinsearrangement Sejl noget andet Invitation kommer senere Mandag 9. juni aflyst grundet pinsen Søndag 15. juni kl mulighed for deltagelse i SSF s Familiesejlads Mandag 16. juni: Sejlads Mandag 23. juni : Sankt Hans Aften (grillen tændes, medbring mad og drikkelse) Aktuelle informationer se hjemmesiden Sejlerskolen: Der sejles hver aften fra mandag til torsdag fra kl Søndag d. 8. juni Pinsemorgen fejres ved klubhuset med morgenbrød og en lille en til halsen, husk selv kaffen. Søndag d. 15. juni så sejles der Familiesejlads se separat annonce aktuel information se hjemmesiden Kapsejlads: Lørdag d. 14. juni AMAGER CUP fra Lynetten kl med SSF som deltagende arrangør Søndag d. 15. juni afholder vi Familiesejlads mødetid kl (se separat annonce) Hver torsdag sejles kapsejlads fra Kastrup Havn kl Seniorerne: Frokostmøde hver onsdag kl med madpakke i Fritidshuset Pinsesøndag d. 8. juni: Deltagelse i foreningens Morgenandagt kl foran Klubhuset medbring selv kaffe (se separat annonce) Samme dato kl : Fælles pinsefrokost med madpakke i Fritidshuset Yderligere informationer se opslag i Fritidshuset Fælles arrangementer for alle medlemmer: Lørdag og søndag d. 7. og 8. juni : PINSETUR til Raa Sejlklub (se separat annonce) og opslag, når datoerne nærmer sig. Søndag d. 8. juni kl. 8.00: Pinsemorgen foran klubhuset. Medbring selv kaffe (se separat annonce) Søndag d. 15. juni kl. 9.00: Familiesejlads se seperat annonce Mandag d. 23. juni: Sankt Hans Aften. Ved Det Maritime Ungdomshus er grillen tændt bålet tændes kl SSF nr. 4 2.årgang april

10 DIESELHOUSE: STANDERHEJSNING: lørdag d. 3. maj kl Standeren sættes kl og kanonerne skydes af. Der serveres en øl/vand til de fremmødte medlemmer. Ca. Kl serverer restauranten en dejlig 2 retters menu til den favorable pris af kr. 160,00 Underholdningen tager DJ Discogruppen sig af. Angående tilmelding til spisning se nærmere på hjemmesiden og opslag. tirsdag d. 8. april kl Aktivitetsudvalget inviterer medlemmer af SSF til guidet rundvisning i Dieselhouse. Tilmelding i kontortid torsdag d. 3. april eller søndag d. 6. april mellem og Se yderligere på opslag og på hjemmesiden LOPPEMARKED: på havnen søndag d. 4. maj kl Det årlige loppemarked løber af stablen dagen efter standerhejsningen på pladsen ved flagmasten måske finder du lige det, du mangler, til en billig penge. Kun stadeplads for medlemmer af SSF. 10 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

11 PINSEMORGEN Søndag d. 8. juni kl mødes vi traditionen tro ved klubhusets terrasse til en lille en og et rundstykke. Husk selv at tage kaffen og det gode humør med. i Sundby: PINSETUREN til Raa: Også denne pinse sejler vi en tur til Raa, hvor vi forventer at låne sejlklubbens klubhus. Lørdag aften d. 7. juni tænder vi den store fællesgrill og har så muligheden for at sidde inde eller ude på terrassen, alt efter vejret. Søndag håber vi på en lille kulturel udflugt inden fælles frokost ved 14. tiden. (program, når tiden nærmer sig) sejles ud for Sundby søndag d. 15. juni Vi mødes ved klubhuset kl. 9.00, hvor der er skippermøde og en enkelt dram. Husk! Det er for hele familien med deltagelse af både sejl- og motorbåde. Der flotte præmier til alle både. Vi slutter denne sociale og sjove dag med fælles medbragt frokost på molen. Se opslag - HUSK TILMELDING vi skal mindst være 10 både. FAMILIESEJLADS: HUSK: at se de opdaterede informationer og tilmeld dig på hjemmesiden. Så får du straks nyhederne fra sejlforeningen. SSF nr. 4 2.årgang april

12 SIDEN SIDST FORSIKRING Fra Dansk Sejlunion har vi modtaget orientering om en ny forsikringsordning til alle bådejere i Banko Som noget nyt i år lukkede restaurationen ikke i januar, men vi skulle selvfølgelig ikke gå glip af starten på årets første sammenkomst - bankospillet. Det var spændende fra først til sidst. For alle ville gerne vinde de dejlige præmier, med førsteklasses kød fra vores sædvanlige gode leverandør, og med onkel oplæser der har et særligt forhold til tallet 43. Ruth vandt kurven, som var tung og dejlig at slæbe hjem. Det var en super søndag eftermiddag med fantastiske præmier. Tak for en god oplevelse og en hamburgerryg. Grethe I weekenden d januar tog ungdomsafdelingen på deres årlige vintertur til et sommerhus i Skibby, hvor der er mulighed for Kite Surfing og andre aktiviteter. Fredag aften blev der indtaget store mængder af Pizza og hygget. Lørdag væltede regnen ned hele dagen. Derfor blev der spillet Risk og nu er de rene proffer på det område. PS Efter bladets deadline er der afholdt Fastelavnsfest 9. marts, og så mødes vi til Generalforsamlingen den 30. marts kl. 9,00 (husk sommertid) medlemsklubberne, efter at den tidligere aftale med Codan udløb ved årsskiftet. Sejlunionen mener, at den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter. Hvis du vil tegne en kaskoforsikring, vil du modtaget tilbud fra 3 eller 4 selskaber. Herfra får du mulighed for at sammenligne og vælge det tilbud, der passer bedst til dit behov. Læs mere på HAVNEN Sæsonen 2013 sluttede med at Orkanen Bodil strøg hen over landet, og i vores havn, der heldigvis lå lidt i læ, var det især den høje vandstand, der skabte kaos. Vandet steg helt op til og ind i de små huse i haverne på Søndre Mole. Lyset på molerne brød ned, og el-standerne blev beskadiget. Efter de to stormene i oktober og december står mange bukke og presenninger til udskiftning. MERE OM FORSIKRING Fra et medlem har vi modtaget orientering om, at såfremt man kun ønsker at tegne en ansvarsforsikring, kan det være en fordel at melde sig ind i foreningen Danmarks Fritidssejler Union, hvor man via det årlige kontingent på kr. 245,- automatisk har en ansvarsforsikring på sin båd. 12 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

13 HAVNEN UDGIFTER PÅ GRUND AF BODILS BESØG Kim Pladsmand har oplyst, hvad dette betyder af ekstra arbejde og udgifter for foreningen. El-standerne på midtermolen er ved at blive renoveret og bliver klar til sæsonen. Nordre Mole skal have udskiftet en del el-standere udover de, der er berørt af det nye molebyggeri. De ekstraordinære udgifter i forbindelse med stormen/højvandet løber op i mindst kr ,- Molebyggeriet går planmæssigt. P.t. er de i gang med hammeren. Den store pram, der har arbejdet i havnen, er næsten færdig med at skifte ca. 60 fortøjningspæle, der var tæret op i bunden. Resten af pælene skal skiftes løbende i de næste sæsoner. Efter de mange tyverier på Nordre Plads og fra pladsmandens værksted er der nu installeret tyverisikring på værkstedet, hullerne i hegnet er repareret, den nye port taget i brug, og et vagtfirma kommer om natten. Bestyrelsen oplyser, at toiletbygningen på Nordre Mole bliver udskiftet i Toiletbygningen på Søndre Mole udskiftes i SSF nr.2 oktober

14 NYT FRA SEJLERSKOLEN Så fik vi vendt kalenderen, nu står der Et helt nyt år at tage hul på: nyt forår ny sejlsæson. Hvor har vi dog noget at glæde os til! Allerede nu kan vi se, at folk tilmelder sig sejlerskolen. Dels gamle elever, som skal sejle 2. år, men også nye uprøvede kræfter melder sig. Herligt! Om ikke længe vil der komme liv i sejlerskoleskuret og bådpladsen ved skolebådene. Før vi kan komme på vandet, skal skolebådene klargøres. Det hører med til uddannelsen og alle skal være med: Uden arbejde ingen ærtesuppe. Sådan er det. Eleverne tager det med godt humør. De vil gerne medvirke og lære også noget af det, der hører med til at have båd. Naturligvis sætter vi på sejlerskolen en ære i, at skolebådene ligger sejlklare og riggede til standerhejsningen! Også instruktørerne glæder sig til sæsonen. Det er ikke bare tung pligt at være lærer på sejlerskolen. Vi har et fint kammeratskab og sammenhold noget vi nyder og hæger om. Glæden ved at lære fra sig og se nye elever blive begejstrede over noget, man selv kan lide, er en stor fornøjelse! Selv om det er et større arbejde løbende at holde skolebådene i orden, kan vi lide det. Vi har jo som alle der sejler ud en forpligtelse til at udstyret er i orden, så vi ikke udsætter folk for unødig risiko, så ind imellem kan der blive lidt travlt, hvis noget er gået i stykker. Bådene skal jo kunne sejle hver dag! Vi ønsker alle en god sæson! 14 SSF nr. 4 2.årgang april 2014

15 SSF nr.5 juli

16 Afsender: Sundby Sejlforening Amager Strandvej København S Sundby Sejl CAFÈ, RESTAURANT & SELSKABSLOKALER Amager Strandvej København S Tlf Ny menu hver mandag. Se hjemmesiden. Sundby Sejl cafe & restaurant Amager Strandvej København

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere