KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER"

Transkript

1 KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet blev holdt

2 Formandens beretning for 2010 Velkommen til Kherwaramissionens årsmøde her på Sømandshjemmet i Nyhavn. Og tak til Sømandshjemmet fordi vi måtte låne både kirken og lokalerne her. Det var provst Lars Poulsen i Pedersborg-Bromme, som gav os ideen til at holde vort årsmøde her i København. Tanken var at lade hele vort årsmøde finde sted på Cafe Retro, som vi jo har et fint samarbejde med. Men p.g.a. pladsforhold endte det med, at vi holder den første del af årsmødet her på Sømandshjemmet og bagefter går vi gennem det gamle København til Cafe Retro, hvor Louise vil fortælle om Pigehjemmet i Kherwara og vise om ikke lysbilleder derfra så et power point show. Men velkommen til. Jeg har en frisk hilsen fra Pigehjemmets leder Arun Prashad. Jeg talte med ham i telefonen i torsdags. Jeg havde sendt ham en med nogle spørgsmål, om hvordan det stod til i Kherwara. Arun havde ikke modtaget en, men så fik jeg lejlighed til at stille ham de samme spørgsmål. Det meste af vor samtale bestod dog af ordene: Kan du høre mig? og Jeg kan ikke høre dig. Sådan er det ofte med forbindelsen til Indien. Men jeg fik at vide, at alt går well and smooth derude, dvs. godt og stille og roligt. Og tænkte jeg, det er egentlig en god betegnelse for hele vort arbejde. Det går godt, stille og roligt. Næsten som en bæk, der løber stille og roligt. Der er ikke noget spektakulært over vort arbejde. Det er ikke som et larmende og sydende vandfald, som man ikke kan få nok af at se på, eller som en flod, der brusende og skummende baner sig vej ud til havet gennem et vanskeligt og klippefyldt terræn. Nej, det går stille og roligt, og godt! Vort arbejde på Pigehjemmet og de to skolehjem, vi støtter i Pakistan, er jo et arbejde med en lang tidshorisont: helt op til 10 år for en lille pige, som bliver optaget på hjemmet i Kherwara. 10 år med skolegang og en

3 Frokost på Sømandshjemmet. Fra venstre: Jørn Lindberg med ryggen til, Jan Bjerregaard, Ruth Andersen, Ralf Pedersens søster (ved bordet bag ved), Johannes Højen også med ryggen til. Stående Vagn Aage Christensen, gift med vor tidligere missionær i Kherwara, nu afdøde Else Christensen, født Jørgensen. I baggrunden bl.a. Ralf Pedersen. oplæring til at blive selvstændige og selvforsørgende samfundsborger. Og hertil en indføring i troen og livet med Gud gennem de daglige andagter og søndagsskoleundervisning. Og det lykkes! Stille og roligt. Og godt! 92 piger er det lykkedes Arun at få plads til på hjemmet her efter sommerferien. Det er svært at skulle sige nej til alle de mange, som gerne vil optages på hjemmet, men som vi ikke har plads til. Som de fleste her nok ved, har vi i Dansk Kherwara Mission indgået en aftale med Bombay Trust, som ejer hele stedet ude i Kherwara, om at udvide Pigehjemmet til at kunne huse 100 piger. Desværre er der opstået en strid i bestyrelsen for Bombay Trust. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne er trådt ud af bestyrelsen og har anlagt retssag mod de øvrige. Hvad det drejer sig om, ved jeg ikke, men de to personer, som vi kender og har tillid til, formanden

4 pastor Amolik og kassereren Aylwin Rajendram sidder stadig på deres poster. Fordi Bombay Trust er en slags aktieselskab Limited som det hedder på engelsk, så er det underlagt en særlig lovgivning, og dette tilfælde med indbyrdes stridigheder fører det til, at alle indeståender båndlægges, indtil der er kommet en løsning på sagen. Derfor kan de penge, som vi har overført til at få Pigehjemmet udbygget, ikke komme til udbetaling, og vi kan ikke få gang i byggeriet. Vi kan heller ikke bare overføre nogle flere penge til Pigehjemmet. Sådanne ekstraordinære overførsler skal ske til Bombay Trust, så vi må bare afvente begivenhedernes gang derude og håbe på, at der snart falder en kendelse i sagen. Det er sådan sagerne står til lige nu i Kherwara. Selve skolen i Kherwara, hvor der går ca. 375 elever, drives stadig af New Apostolic Chruch. Samarbejdsaftalen mellem Bombay Trust og New Apostolic Church er egentligt opsagt, men den forlænges for et år ad gangen. Bombay Trust håbede jo på, at vi i Dansk Kherwara Mission kunne finansiere skolens drift, det er ca. kr ,00 om året, men disse penge har vi ikke, og vi har indtil nu drøftet muligheden for at finde en samarbejdspartner om skole herhjemme. Indtil nu er det blevet ved drøftelserne. Så meget om Indien og nu til Pakistan. Vi har jo nok alle hørt om de voldsomme oversvømmelser, der har ramt store dele af Pakistan. Kort tid før de voldsomme oversvømmelser fik vi en anmodning fra Hyderabad Stift om hjælp til at genopføre præsteboligen i den lille by Badin. Badin var den by, hvor Ralf Pedersen havde sit virke. Præsteboligen var blevet stærkt beskadiget af voldsomt uvejr, som havde ramt byen. Efter oversvømmelserne har vi ikke hørt noget fra Hyderabad stift, men jeg har modtaget to s fra en ældre missionær, Robert Bonner, i byen Mirpurkas, hvor der ligger en drengekostskole, som vi også støtter.

5 I den første mail fortalte Robert Bonner, at alt var roligt i hele området. Fire dage senere meddelte han, at oversvømmelserne nu var kommet til området, selvom Mirpurkas ikke var berørt. Jeg har ikke hørt noget om, at selve byen Hyderabad skulle være berørt af selve oversvømmelserne, men man har givetvis måttet tage imod mange, som har måttet flygte fra vandmasserne. Vi forventer at høre fra dem i Hyderabad meget snart. I Hyderabad støtter vi en Pigekostskole, Hanne house. Vi betaler bl.a. for fire forældreløse pigers ophold og skolegang. Så er der arbejdet herhjemme. Vi har haft den store glæde at kunne byde sognepræst Anders Bo Jørgensen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, og vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde i tiden fremover. Vi håber på i den nærmeste fremtid at kunne byde nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Det er nødvendigt med nye og frisk kræfter for at få arbejdet til at fungere i tiden fremover og på de betingelser, som vor tid stiller til os. Så vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til vore øvrige bestyrelsesmedlemmer, for det arbejde, de hver især udfører, og tak for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen. Vor vigtigste kontakt til vore venner og bidragydere har vi gennem vort blad, som udkommer fire gange om året. Vi har ikke penge til et dyrt blad med et flot layout, billeder og farver. Men de, som støtter os, er vante til at vort blad er, som det er. Om der skal ændres på det i tiden fremover, ja, det må tiden vise. Men jeg vil her benytte lejligheden til at bringe en tak til alle dem, som så trofast og gavmildt støtter vort arbejde. Hjertelig tak for trofast støtte indtil nu. Nævnes skal det også, at vi har et rigtig godt samarbejde med to genbrugsbutikker: Genbrugsbutikken i Hvalpsund og genbrugsbutikken i Glostrup. Fra begge genbrugsbutikker får vi en del af overskuddet. Vi er meget taknemmelige for de penge, som alle de frivillige medarbejde er med til at samle ind. Der skal også i år lyde en hjertelig Tak til alle de frivillige for deres store indsats,

6 som kommer andre og som regel fattige medmennesker til gavn og glæde. Som noget nyt indledte vi i 2009 et samarbejde med Cafe Retro i København. Cafeen drivers af frivillige medarbejdere, og de har taget Pigehjemmets sag til sig, gør reklame for os og lader os få del i overskuddet fra cafeen. Og i eftermiddag er der så lejlighed til at besøge Cafe Retro og drikke en kop kaffe der. Også en hjertelig tak til alle de frivillige medarbejdere på Cafe Retro, hvis arbejde, vi også nyder godt af. Kherwaramissionen er ikke et stort missionsselskab, vi er faktisk et af de mindste, måske det mindste. Men de midler, vi får stillet til rådighed, kommer virkelig til gavn. Vor revisor roser os altid, fordi vore administrationsomkostninger er så små i forhold til lignende organisationer. Det er vi naturligvis glade for at høre, men vi gør os også umage for at drive vort arbejde så rimeligt og billigt som muligt. Til slut nogle oplysninger om vort regnskab for 2009: Vi har haft indtægter på i alt kr ,00. Det er lidt over kr ,00 mere end sidste år Af udgifter havde vi til vort blad kr ,00, til kontingenter af de to foreninger, som vi er medlemmer af, Dansk Missionsråd og Folkekirkens Mission, kr ,00. Til revision kr ,00. De øvrige udgifter beløber sig til kr ,00. Til Indien og Pakistan har vi sendt i alt kr , heri er kr til renovering af Pigehjemmet Vi har haft et underskud på i alt kr ,00. Vi har dækket dette underskud ved at tære på vor formue. Men vor formue består jo af penge, som er givet for at skulle bruges i Kherwara og i Pakistan. Og de penge vi har givet ud i 2009, der er alle givet godt ud og givet ud for at hjælpe og støtte børn og unge mennesker til at komme i skole, og få en god ballast til et liv i en ret så omtumlelig verden. Hermed er beretningen til ende. Jeg vil sluttelig rette en tak til jer, som kommet her i dag. Tak for jeres interesse og medleven i vor fælles sag og arbejde.

7 Fra gudstjenesten i Sømandshjemmets Kirkesal: Kirkesanger Johannes Højen og organist Vagn Aage Christensen Fra prædiken over Lukas evangeliet 10,42 men et er nødvendigt. Et er nødvendigt, sagde vor Herre Jesus Kristus. Hvis vi ser på menneskelivet i det helt store perspektiv, fra fødsel til død, så er der frem for alt andet en eneste sag, der ret beset er nødvendig, d.v.s. den, som kan vende al vor nød til glæde og fred: og det er at kende Jesus som han er. Ikke kun som han var, da han vandrede rundt i Israel land for snart 2000 år siden, men som han er nu i denne time: siddende ved Faderens højre hånd, som det siges i Trosbekendelsen. Hvorledes kan vi det? Ja, ret beset er det ikke noget, vi kan. Vi kan ikke trænge gennem det, som adskiller vor verden fra Guds verden. Men der er en vej fra os til Gud. Og den kan vi finde. Og denne vej er bønnens vej.

8 Jeg har hørt sagt, at der i al bøn er et grundelement, og uden dette er der ikke tale om bøn. Og grundelementet er råbet til Gud om hjælp. Hjælp fordi vi ved, at uden vi virkelig kommer til at kende Gud og finde fællesskabet med ham, så er vore liv i denne verden levet forgæves. For det er Guds vilje med os, at Gud vil have fællesskab med os. Gud har skabt os, fordi han ville have fællesskab med os. Og selvom vi er adskilte nu, så er det ikke efter Guds vilje. Men hvordan kommer det fællesskab i stand. Det sker ved, at Jesus selv kommer til os ved Helligånden. For det er ved Helligånden, at hjertebåndet mellem Himmel og Jord knyttes, at vi får fællesskab med Gud. Det sker, når vi lærer Jesus at kende som ham, der døber med vand og Ånd, sådan som Johannes Døberen i sin tid sagde det om Herren: Han skal døbe jer med Helligånd og ild. At kende Jesus, som ham, der døber med Helligånden, det er at kende Jesus, som han er nu, siddende ved Faderens højre hånd. Hvordan sker det? Jeg har ingen færdig opskrift. Men jeg ved, at en af forudsætningerne er at overgive sit liv til Jesus, for at Jesus skal være herre i mit liv. Og at det ikke længere er et spørgsmål om hvad, jeg vil, men om hvad Gud vil. For Gud har sine tanker om os og vore liv. Det, Gud først og fremmest vil med os, er at føre os ud af mørkets magt og give os livet i sit rige. Og det ved jeg, det sker gennem syndernes forladelse. Der findes ingen fejlfrie mennesker. Nogle har ganske vist større og mere synlige fejl en andre mennesker, og nogle gør mere ondt mod deres medmennesker end andre. Men, vi har all vort, og alle menneskelige fejl er af samme skuffe og samme stof, hvad enten det er os, som har såret andre mennesker, eller det er andre mennesker, som har såret os, og som vi ikke kan glemme eller tilgive. At leve i denne verden er det samme som at leve i smertens verden, i mørkets verden. Men det er også den verden, Gud vil fri

9 os ud af. Gennem syndernes forladelse, tilgivelsen af andre, tilgivelsen af os selv. Og jeg ved, at der hvor vi kommer til Jesus med bøn om at få hjælp til at komme ud af dette mørke, så hører han os, for Gud sendte netop sin søn til verden, for at han skulle dø som soning for vore synder, så vi kan finde tilgivelse ved Jesus og hans død. Når vi søger Gud for dette og opgiver at være herre i eget liv, da svarer Gud. Og da har vi gjort det, der er det allervigtigste for vore sjæle: at søge frelseren og frelsen. Og det er den ene nødvendige. Det, som kan forvandle vore liv her i denne verden, men også give os livet i den verden, som skal komme. Jan Bjerregaard Formanden på prædikestolen i Sømandshjemmets Kirkesal. Fra gåturen til Cafe Retro. Ruth Andersen, Ralf Pederseen og Arne Sørensen fra Kolding.

10 Cafe Retro i Knabrostræde i København. Det kulturelle indslag i årsmødets program var en byvandring gennem det gamle København fra Nyhavn til Knabrostræde. Desværre regnede det under hele gåturen, og det satte en naturlig grænse for hvor meget den enkelte fik ud af rundvisningen. Men alligevel fik vi set på en del spændende bygninger. På Kongens Nytorv så vi Charlottenborg, Det kongelige Teater, Erichsens Palæ, hvor den Danske Bank har til huse, Magasin du Nord, som tidligere var et hotel. I vingårdsstræde så vi Kong Hans vinhus og længere fremme Sct. Nikolaj Kirke, Kirken brændte i 1795 og kun tårnet står tilbage af den gamle kirke. I begyndelsen af 1900 tallet blev der bygget et meget lille skib til tårnet, men siden 1795 har den ikke været brugt som kirke.vi gik over Højbro Plads med Absalon til hest og ned ad Læderstræde, som ikke har noget med læder at gøre. Navnet kommer af Laadbrostræde, navnet på en del af Københavns gamle havn. Videre ad Kompagnistræde, hvor vi beså verdens ældste glasbutik, C.E. Fritzsche, hvor man stadig kan købe et glasservice Nike fra Knabrostræde krydser Kompagnistræde lige der, hvor brande i 1795 blev stoppet. Bygningen,Cafe Retro har til huse i, blev bygget efter branden i Det er en rigtig gammel bygning med megen charme. Her fik vi kaffe og Maria Poulsen fortale levende om sit volontorophold på Pigehjemmet i Kherwara og viste lysbilleder derfra. Årsmødet sluttede på Cafe Retro, og vi, der deltog, syntes vi havde haft en dejlig dag.

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

70 ÅRS JUBILÆUM. Kherwara missionens budbringer. Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig LÆS OM: - se bagsiden

70 ÅRS JUBILÆUM. Kherwara missionens budbringer. Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig LÆS OM: - se bagsiden Kherwara missionens budbringer 70 ÅRS JUBILÆUM - se bagsiden LÆS OM: Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig Billeder: Øverst, pigehjemmet. Nederst, Ralf Pedersen nr. 2

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 54. årgang, nr. 1 - Forår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere