Udfordrende og givende for dig og andre. Gør en forskel Bliv frivillig. Ungdomsnetværket. Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordrende og givende for dig og andre. Gør en forskel Bliv frivillig. Ungdomsnetværket. Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2"

Transkript

1 Luk op for et hav af muligheder Gør en forskel Bliv frivillig Frivillighed giver styrke også til at råbe op side 2 Mød nogle af hverdagens helte 5 frivillige side 3-11 For mig handler det om solidaritet side 5 Udfordrende og givende for dig og andre FrivilligCenter Lolland gør en forskel side 6 og 10 Ungdomsnetværket Er du mellem 15 og 30 år kan du være med til at gøre en forskel sammen med andre unge i Danmark og ude i verden. Grib chancen... Bestil folderen om ungdomsnetværket. Se side 9 Bliv én blandt 35, der får en unik uddannelse som frivillig. Det foregår i København og i Bruxelles

2 Leder Frivillighed giver styrke - også til at råbe op Det fantastiske ved frivilligt arbejde er, at det styrker og glæder dem der udfører det og samtidig gavner og glæder dem det gøres for. Alle vinder, ingen taber. Danmark har brug for det lokalt og på landsplan, og der er også brug for befolkningens frivillige indsats for en mere retfærdig verden. Historierne om frivilligt arbejde er historier om glæde og gode resultater og om at blive en del af fællesskaber. Derfor er kampagnen for at få flere til frit og villigt at melde sig til frivilligarbejde til gavn for alle. Det vil give samfundet ekstra gevinst og mere kvalitet. Kvaliteten kommer af de konkrete indsatser. Men det tæller også, at de mange frivillige sætter fokus på, hvordan Danmark fungerer både nationalt og lokalt. Frivillige kan som en slags vagthunde være dem der snapper efter samfundet og kritiserer systemet. På det sociale område skal de frivillige eksempelvis være med til at holde øje med, hvordan de dårligst stillede behandles og de skal råbe op, når der er grund til det. Kommunerne bruger i disse år meget energi på at afsløre sociale bedragere. De finder frem til mennesker, der får penge, de ikke er berettiget til. Og hvis jagten på bedragere udføres uden at krænke den enkeltes rettigheder er det fint nok. Det er vigtigt at standse svindel. Men der er også eksempler på, at samfundet snyder den enkelte, og på at børn og voksne ikke får den støtte, de har ret til. Der er børn, der lever i fattigdom uden at få hjælp. Der er mennesker, der fratages ydelser, de har krav på, fordi de er for svage til at protestere, eller fordi de ikke kender systemet. Der er tusinder af børn, der får en dårlig start på livet. De får ikke de chancer, de har krav på. Frivilligt socialt arbejde handler også om at være med til at gøre opmærksom på det, når systemet lader mennesker i stikken. Når den enkelte svigtes og får ødelagt sine muligheder, og når samfundet ikke lever op til kravet om at alle og også børn af de svageste skal have lige chancer. Det kan være lovgivning, der ikke er god nok. Bureaukrati, der ikke evner at se det enkelte menneske og behandle det ordentligt. Eller det kan være kommuner, der på grund af økonomiske problemer, prøver at snyde på den økonomiske vægt og overse fattigdom og sociale problemer. Frivillige kan skabe øget kvalitet i den offentlige indsats. Men de frivillige skal også være med til at stille krav til det offentlige. De kan råbe op eller skrive læserbreve, de kan være med til at sikre at samfundets udsatte får opfyldt deres rettigheder. Frivillighedsåret har fokus på, at der er brug for flere frivillige, og på at hele samfundet styrkes, når flere mennesker er aktive og føler ansvar. Men indsatserne skal ske i det rigtige samspil. Det sociale område er et af mange områder, der har brug for flere frie og villige. Principperne gælder hele vejen rundt. Det frivillige arbejder er en gigantisk styrke, ikke mindst i lokalsamfundet, men frivillige skal ikke bruges som erstatning for nødvendig offentlig indsats. De skal supplere og forbedre. Derfor er det vigtigt at de frivillige bliver ved med både at være villige og frie. Frie og villige til at gøre de nødvendige indsatser, men også frie til at kritisere det, der ikke fungerer i et stort og sommetider bureaukratisk og lidt umenneskeligt system. Den frihed skal de tage sig, også selv om deres arbejde støttes økonomisk af det samme offentlige system. 2

3 Frivilligt arbejde holder mig i gang Selvom han for længst er gået på pension, har 68-årige Flemming Rasmussen stadig en arbejdsuge på fuld tid som formand og aktiv frivillig i to foreninger. Her blander han idræt og socialt arbejde til glæde for både medborgere og sig selv Af Tina Juul Rasmussen, journalist - Det er en naturlig forlængelse af mine mange år med fagforeningsarbejde og af et langt, aktivt liv med idræt. Desuden har jeg altid haft det godt med at få ting til at blomstre, og det kan man ikke gøre alene. Sådan begrunder Flemming Rasmussen sit frivillige arbejde i ikke mindre end to foreninger på Lolland Aktiv Fritid og Motionsteam Lolland. For da han som 60årig gik på efterløn efter et langt arbejdsliv som maskinarbejder, engageret fagforeningsmand og aktiv idrætsudøver, var det ikke for at ligge på sofaen. Så i dag, i en alder af 68 år, har Flemming Rasmussen stadig en arbejdsuge på 40 timer som frivillig og formand i de to foreninger. To eftermiddage om ugen sidder han selv i cykelsadlen eller i kajakken i foreningen Aktiv Fritid sammen med superaktive pensionister, der gerne vil dyrke motion og samtidig have det sociale med som han udtrykker det. - I sommerperioden cykler vi omkring 30 km en eftermiddag om ugen, hvor vi kommer hinanden ved. Der er altid god stemning selv da vi kørte 30 km på de lollandske diger i stiv modvind. Her skulle man virkelig koncentrere sig om at cykle, men da vi holdt middagspause, kom snakketøjet i gang, og alle strabadserne var glemt, fortæller han. Ved siden af idrætsaktiviteterne bruger Flemming Rasmussen en del tid på planlægning, møder og koordinering af aktiviteterne i Aktiv Fritid, der tilbyder 11 forskellige idrætsgrene til alle ældre aktive i lokalområdet. Vi er deres back-up Som en udløber af Aktiv Fritid er Flemming Rasmussen også formand for foreningen Motionsteam Lolland. Den tilbyder netværks- og idrætsaktiviteter for medborgere, der har brug for en venlig sjæl og et kærligt skub til at komme i gang med at røre sig eller bare komme ud af hjemmet og få ny inspiration. - Det er især borgere med psykiske lidelser, hvor økonomien måske også trykker lidt. Det har udviklet sig til, at vi nu tilbyder varmtvandstræning en gang om ugen, besøger dem i deres hjem og tager over, hvor det offentlige system har givet slip. Vores mål er at få dem med i en lokalforening eller andet regi med et socialt netværk. Vi fungerer som deres back-up. Selv besøger Flemming Rasmussen hver tirsdag en Parkinsonsramt 82-årig mand. - Fysioterapeuten var stoppet, fordi 3

4 der var ikke flere ressourcer, så vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe ham med noget træning. Han skulle blot trække lidt i en elastik og rejse sig fra sin lænestol og sætte sig igen nogle gange. I dag var jeg i træningscentret med ham, hvor han kørte på to forskellige kondicykler og brugte både arme og ben. For halvanden måned siden kunne han ikke noget. Men fordi jeg har tid og er til stede, har han fået det skub, han behøvede. Og det giver mig så meget at se hans fremskridt, siger Flemming Rasmussen. Og en sådan relation bliver til mere end blot en frivillig, tidsbegrænset indsats, erkender han. Vi er jo ved at opbygge et kammeratskab. Vi taler om gamle dage, om hans liv og jeg fortæller røverhistorier fra mit. Og han siger: Flemming, du skal lige have en bajer for at holde lidt på mig. Vær opmærksom på udviklingen For Flemming Rasmussen er det glæden ved at se, at han kan gøre noget for andre, som driver ham. - Det giver mig en tilfredsstillelse og holder mig i gang. Men jeg synes også, at man set i et samfundsmæssigt perspektiv skal passe på, at vi frivillige ikke går ind overtager de professionelles opgaver, så vi bliver en erstatning for de ressourcer, som det offentlige mangler. Jeg kan i hvert fald se, at behovet for vores indsats er vokset markant i de otte år, jeg har været frivillig. Den udvikling skal man være opmærksom på. Læs mere om Aktiv Fritid og Motionsteam Lolland på under Foreningsoversigt. Lolland Kommune Lolland Kommune har vedtaget en politik for frivillige og deltager i et tæt samarbejde med FrivilligCenter Lolland om at gennemføre den i praksis. Lolland Kommune har indbyggere på 892 km 2. Lolland Kommune er dannet af 7 tidligere kommuner som led i Kommunalreformen i Danmark i Socialpolitisk Forening Formål: Socialpolitisk Forening har siden stiftelsen i 1898 arbejdet med at forbedre rammerne for socialpolitisk oplysningsarbejde og at sætte en fremsynet dagsorden for den socialpolitiske debat. Det gør vi både gennem lokalafdelinger og landsforeningen. Organisation: Som medlem i Socialpolitisk Forening får du regelmæssigt tidsskriftet Social Politik og mulighed for at deltage i lokale og landsdækkende socialpolitiske aktiviteter. Socialpolitisk Forening er også den danske afdeling af International Council on Social Welfare (ICSW). Kontakt: Socialpolitisk Forening, Strandgade 6, st., 1401 København K. Telefon Hjemmeside: Frivillige er hverdagens helte De tusindvis af mennesker i Danmark, som jævnligt yder en ulønnet frivillig indsats er hverdagens helte. De frivillige er selve rygraden i et levende demokrati i foreninger, institutioner osv.. Derfor er Danmark foreningers land. De frivillige er også dem, som sikrer sociale netværk og en folkeligt forankret sammenhængskraft i det danske samfund. Den indsats hver enkelt yder hver for sig og i fællesskab med andre, er det, der gør en stor forskel i et samfund. Det er aktivt medborgerskab, hvor vi tager medansvar fra hinanden. Det frivillige arbejde erstatter ikke - og kan og skal ikke erstatte den omsorg og de sociale tilbud det offentlige Danmark, har ansvaret for. Den frivillige indsats er et stærkt supplement til at skabe et bedre samfund. Du kan også blive en af hverdagens helte og gøre en synlig forskel for dig selv og andre. Kontakt: Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Telefon: Kontaktperson: Lillian Køecks. Hjemmeside:www.lolland.dk 4

5 For mig handler det om solidaritet Afrika og det frivillige ulandsarbejde er gået i blodet på Heidi Kaalby Boye, som formand for FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk og projekter i Tanzania og Kenya Af Tina Juul Rasmussen, journalist Det var seks måneder som frivillig i administrationen på et hospital i Sierra Leone, der for alvor fik Heidi Kaalby Boyes øjne op for betydningen af ulandsbistand på godt og ondt. Og ansporede hende til selv at gøre noget. - Jeg blev virkelig vred over noget af det, jeg så. I mine øjne hjalp man med det forkerte, men jeg mener også, at måden man gjorde det på, var uheldig, fordi hjælpen blev bestemt af folk i en vestlig organisation langt derfra. For mig at se er det vigtigt, at man først og fremmest taler med de lokale og hører dem: Hvad vil I gerne have, at vi hjælper jer med? 27-årige Heidi Kaalby Boye læser erhvervsøkonomi på Århus Universitet og håber en dag at kunne bruge sin uddannelse til at arbejde med udviklingsprojekter i Afrika. Foreløbig bruger hun en stor del af sin fritid på frivilligt ulandsarbejde i FIC, Fagligt Internationalt Center, hvor hun er i bestyrelsen på landsplan. FIC arbejder for at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder i hele verden bl.a. via internationale udviklingsprojekter. Samtidig er Heidi Kaalby Boye nyvalgt formand for FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk, hvis fokus er europæiske og internationale projekter for og med unge. Og om kort tid rejser hun til Kenya i praktik på et ungdomsarbejdsløshedsprojekt og et kvindeprojekt. - Jeg skal lære noget om projektledelse i praksis hvordan det foregår, når man ikke bare læser om det i en bog. Jeg skal i praktik på hovedkontoret i Nairobi og bagefter på selve projektet i det nordøstlige Kenya, hvor jeg skal bo hos den lokale projektpartner. Ingen borde og stole i skolerne Egentlig var det lidt en tilfældighed, at Heidi Kaalby Boye kom ind i frivilligt ulandsarbejde, men engagementet er kun vokset med opgaverne. - Det har givet mig lyst til at prøve at forstå, hvorfor tingene er, som de er. Hvilke faktorer genererer fattigdom, hvordan er ulandsbistanden blevet, som den er i dag og hvorfor er det så svært at hjælpe Afrika? Og så er det bare hårdt at se, at børn dør af sygdomme, de ikke behøver at dø af. Som frivillig bruger Heidi Kaalby Boyes blandt meget andet tid på at søge penge til FIC-projekterne. Lige nu har hun fokus på et skoleprojekt i Tanzania, hun selv besøgte i foråret Vi var på alle skolerne i et distrikt, og et af stederne sad skolens 150 børn på gulvet i klasselokalet - de havde hverken borde eller stole. Så dem har vi prøvet at søge fondsmidler til. Planen er at få lokale tømrere til at bygge tingene, så de også får en indtægt, fortæller hun. 5

6 Alle ville få noget ud af at give lidt Og selvom det til tider er hektisk både at være fuldtidsstuderende og frivillig, giver det Heidi Kaalby Boye en god følelse at bidrage. - For det første føler jeg, at jeg er god til det, og det er jo dejligt. Og for det andet kan jeg give noget til andre. For mig handler det meget om solidaritet. Når jeg selv får børn engang, vil de jo få det sindssygt meget bedre end børn i Afrika selvom de er lige så gode mennesker og burde have de samme muligheder. Og så mener jeg, at det er helt grotesk, hvordan verden har organiseret en systematisk udnyttelsen af Afrika. Et eksempel er landgrabbing, hvor et land tillader udenlandske virksomheder at opkøbe store jordarealer for at massedyrke afgrøder, som man kan eksportere mens befolkningen i samme land sulter. Heidi Kaalby Boye mener, at alle ville få noget ud af at give lidt af deres fritid til andre. - Det kan jo bare være en times lektiehjælp om ugen i Gellerup fordi man kan, har overskuddet og vil give noget igen i denne noget materialistiske verden. Jeg synes, at man lærer meget om både sig selv og andre gennem frivilligt arbejde. Jeg har det i hvert fald godt, når jeg har brugt tid på at søge penge til skolerne i Tanzania, konstaterer Heidi Kaalby Boye. Læs mere om FIC på FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland er et af de i mange Frivilligcentre i Danmark. Formål: FrivilligCenter Lolland har til formål, at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale arbejde på Lolland. Organisation: FrivilligCenter Lolland er en selvstændig forening, med over 100 medlemsforeninger på Lolland. FrivilligCenter Lolland hjælper borgere, der har brug for støtte, med at finde den forening, der passer til deres behov. FrivilligCenteret hjælper også borgere, der har lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde enten ved at vise vej til eksisterende foreninger eller ved at starte nye foreninger op. FrivilligCenter Lolland yder konsulentbistand til foreningerne og arrangerer kurser, der har til formål at udvikle de frivilliges kompetencer indenfor bl.a. fundraising og kommunikationsarbejde. Kontakt: FrivilligCenter Lolland, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo. Telefon: Hjemmeside: FrivilligCenter Lolland AOF AOF er en af Danmarks store folkeoplysningsorganisationer. Organisation: AOF har tilknytning til fagbevægelsen (LO). AOF har 8 AOF Centre og 130 lokalafdelinger, samt daghøjskoler og sprogcentre rundt i Danmark. AOF Danmark er internationalt medlem af IFWEA, International Federation for Workers Education Associations. Aktiviteter: folkeoplysnings og kulturelle aktiviteter, aftenskoler, op kvalificering af ledige til at komme i beskæftigelse, livslang læring m.v. Antal frivillige deltager timer i 2009: timer. Kontakt: AOF Danmark, Teglværksgade 27,1., 2100 København Ø. Telefon: Hjemmeside: Udfordrende for dig Du gør en værdifuld forskel Du lærer selv af det Du får nye kompetencer Du får nye venner og adgang til nye netværk Du får øget selvtillid Du oplever, at blive værdsat for din indsats Du får nye oplevelser Du styrker dit CV og karrieremuligheder Du viser samfundsansvar 6

7 At være noget for andre gør mig til et menneske Som enlig mor til seks kan Jamila Dalhoumi sagtens finde noget at bruge tiden på derhjemme, men det giver hende både glæde, fællesskabsfølelse og gode oplevelser at arbejde frivilligt i en genbrugsbutik en dag om ugen. Af Helle Jung, journalist 46årige Jamila Dalhoumi var selv kunde i Sydhavnsloppen, genbrugsbutikken på Borgbjergsvej i Københavns Sydhavn, da en frivillig medarbejder, hun efterhånden var blevet venner med, opfordrede hende til selv at begynde at arbejde i butikken. Det er nu to år siden. - Jeg er her godt tre timer hver fredag og sælger tøj, sorterer de ting, der løbende bliver indleveret, og rydder op. Her kommer folk, der ikke har råd til at købe nyt tøj, og andre, der ser ud til at have penge nok, men som af princip køber genbrug. Og det er da også skørt at give kroner for et par mærkevarebukser, som du kan få bare lidt brugte her for en tyver, fortæller Jamila Dalhoumi i butikkens lille baglokale mellem sække og stabler af tøj. - At tale med folk, der kommer forbi uden nødvendigvis at købe noget, er også en del af arbejdet. Man lærer mange forskellige mennesker at kende og taler ind imellem med nogle, der virkelig har det hårdt, og som bare trænger til nogen at tale med. Perspektiv og gensidighed De senere år har også været hårde for Jamila Dalhoumi. For 20 år siden rejste hun fra Tunesien for at gifte sig med sin mand, der i forvejen arbejdede i Danmark. Men han blev syg og døde for fem år siden, og siden har Jamila Dalhoumi været alene med deres seks børn, alle piger og heraf to sæt tvillinger, der i dag er 19, to på 17, to på 15 og 8 år gamle. - Selvfølgelig kunne jeg sagtens finde noget at bruge de timer, jeg er i genbrugsbutikken, på derhjemme. Men jeg har lært så mange mennesker at kende her og kan se, at der er nogle, der har det langt hårdere end mig. Og vi, der arbejder her, har det utrolig godt sammen og spiser morgenmad sammen en gang om ugen. Og så gør det mig glad at vide, at jeg er med til at gøre noget for andre gennem de penge, butikken her omsætter, forklarer Jamila Dalhoumi. Genbrugsbutikken Sydhavnsloppen er en del af SydhavnsCompagniet, som er en selvejende institution under Københavns Kommune. Den almennyttige nonprofit-organisation arbejder bl.a. for at fremme aktivt medborgerskab og integration, både socialt og etnisk. Man må give det, man kan At hjælpe er en del af Jamila Dalhoumis baggrund. I Tunesien gik hun ud af 9. klasse, lærte maskinskrivning og arbejdede bl.a. som advokatsekretær. På den måde kunne hun være med til at støtte sin familie økonomisk. Hun er klar over, at hun ikke har kompetencerne til det danske arbejdsmarked hun har bestået Dansk 2 for udlændinge og vil gerne fortsætte med Dansk 3, men har ikke overskud til at fortsætte skolegangen lige nu så det er vigtigt for hende, at døtrene kommer godt i vej og får en god uddannelse. Og hendes smilende 7

8 ansigt bliver til en strålende sol, da hun med berettiget stolthed fortæller, at den ældste datter fik den bedste studentereksamen på sit gymnasium og nu læser medicin. Også de 17-årige tvillinger skal gerne i gang med en uddannelse, når de er færdige med gymnasiet næste år. - Tilværelsen er ind imellem lidt hård, men jeg har stadig lidt kræfter, så hvorfor skulle jeg ikke bruge dem på at hjælpe andre? Havde jeg ikke selv haft en stor familie, var jeg måske blevet frivillig på et plejehjem eller noget lignende. Man må give det, man kan. Og hvis jeg hjælper andre, får jeg måske selv hjælp, hvis jeg en dag skulle blive syg, eller når jeg bliver gammel, siger Jamila Dalhoumi. - For mig handler frivilligt arbejde om at mærke, at jeg er et menneske. At man ikke bare er noget for sig selv og kun gør noget for sin egen skyld. Læs mere om SydhavnsCompagniet, som genbrugsbutikken Sydhavnsloppen er en del af, på Du gavner andre - og gør en forskel Du hjælper andre, som har brug for din hjælp Du er med til at aktiviteter lykkes Du er med til at påvirke udviklingen FIC FIC Fagligt Internationalt Center/ Forum for International Cooperation er en almennyttig landsdækkende organisation. Formål: at fremme menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder i Danmark, i Europa og globalt. Aktiviteter: FIC har fokus på 3 hovedområder: Internationale udviklingsprojekter. Europæiske oplysnings- og samarbejdsprojekter. Beskæftigelse, uddannelse og integration. Internationalt er FIC medlem af SOLIDAR. Organisation: Man kan være medlem af FIC som person eller organisation. Unge kan tilslutte sig FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket. Som frivillig i FIC vil du primært blive engageret i projekter med fokus på Europa og Afrika. Kontakt: FIC, Teglværksgade 27,1., 2100 København Ø. Telefon: Hjemmeside: 8

9 Sorggruppen er blevet min fritidsinteresse Rikke Terney er frivillig i en sorggruppe for børn, der har mistet en nærtstående. Selv mistede hun sin far som otte-årig, og det har været en vigtig drivkraft for hende i arbejdet med børnene Af Tina Juul Rasmussen, journalist - Børnene kommer virkelig ind under huden på en. Og jeg ved, fra jeg selv var barn, at det er vigtigt at møde andre i samme situation, man kan dele sine tanker og erfaringer med. Og lære at leve videre med mindet om den, man har mistet. Derfor giver det mening for mig at være med. Sådan siger Rikke Terney, der det seneste år tid har været frivillig i en sorggruppe med otte børn i alderen år. Fælles for børnene er, at de har mistet et nært familiemedlem forældre, søskende eller lignende. - Vi taler meget, men laver også andre ting, som er længere væk fra sorgen, for eksempel ser film og tager på ture. For samtidig med, at det er alvorligt, skal der også være plads til en tur i Lalandia, siger Rikke Terney. Hun er 25 år og arbejder til daglig som socialrådgiver i et jobcenter i Lolland Kommune. Men efter arbejde var der stadig et overskud at give af, så hun kontaktede sidste år Guldborgsund Frivilligcenter. - Via min uddannelse og arbejde har jeg en interesse for andre mennesker og tænkte, at jeg måske kunne blive besøgsven. Centerlederen nævnte sorggruppen og mente, at jeg ville passe godt sammen med Elaine, som stod for gruppen. Da jeg selv mistede min far, da jeg var otte år, er det meget relevant for mig at være en voksen, der havde været igennem det samme som børnene, og som kunne give dem omsorg og gode oplevelser. Et rum at mødes og at tale i Kemien med Elaine viste sig heldigvis at være rigtig god, så Rikke Terney har siden kastet både fritid og hjerte ind i arbejdet med børnene, som mødes i gruppen hver anden uge. - Det er meget meningsfuldt, men jeg er måske lidt overrasket over, at jeg er blevet så engageret, som jeg er. Det er næsten blevet en del af min identitet men på en helt anden måde end mit arbejde. Jeg kan bare ikke lade være. Som frivillig i gruppen er Rikke Terneys opgave først og fremmest at være tilstede og være ansvarlig for, at børnene er med i aktiviteterne. Der er hverken tale om behandling eller terapi for Bliv en del af Ung, Fri & Villig netværket Er du mellem 15 og 30 år kan du være med til at gøre en forskel sammen med andre unge i Danmark og ude i verden. Grib chancen Tilmeld dig Ung, Fri & Villig Ungdomsnetværket og deltag i de spændende aktiviteter, som det giver mulighed for. Se mere på Bliv én blandt 35 der får en unik uddannelse som frivillig I København og Bruxelles. Tilmeld dig straks de spændende aktiviteter. Bestil folderen for ungdomsnetværket. 9

10 Projekt Frivillig grunde til at blive frivillig Er du en af de unge, der går på en ungdomsuddannelse, så er Projekt Frivillig en spændende mulighed for dig. Der er 100 gode grunde til at blive frivillig. Igennem frivilligt arbejde møder du nye mennesker, få nye erfaringer og kompetencer, og du kan samtidig gøre en forskel for andre. Brug projekt frivillig som en smagsprøve på frivilligt arbejde, og modtag et Frivillighedsbevis, du senere kan anvende på dit CV. Se på og Kontakt: Landssekretariatet for Projekt Frivillig, Albanigade 54 E, 1.sal, 5000 Odense. Tlf.: Se mere på børnene, men et rum at mødes og tale i, i det omfang de hver især har lyst til. - Der kan være ting, man ikke vil tale med sine forældre eller kammerater om. Og erfaringen er, at selvom nogle børn har været med i gruppen længe, sker der nye ting i livet, som man har brug for at dele med nogen, for eksempel konfirmationen, hvor der mangler en forældre. De mere erfarne kan sætte ord på for dem, som måske lige har mistet og står overfor den første jul uden far eller mor. Det er blevet min fritidsinteresse Rikke Terney er bevidst om at holde sin baggrund som socialrådgiver adskilt fra sit frivillige arbejde. Hun og makkeren Elaine bruger hinanden til sparring og til at tale om, hvad arbejdet med børnene sætter i gang hos dem. - Men det er klart, at hvis jeg er be- Frivilligcentrene gør en forskel Frivilligcentrene rundt om i Danmark er indgangen til frivilligt socialt arbejde. På frivilligcentrene hjælper man med: At mobilisere flere frivillige til at synliggøre det frivillige arbejde. At danne netværk mellem lokale foreninger, der f.eks. arbejder med integration eller ensomme ældre, så de kan dele erfaringer. At styrke foreningerne via konsulentbistand, og ved at stille lokaler, kopimaskiner m.v. til rådighed, som foreningerne kan låne. At tilbyde uddannelse til de frivillige om emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser, f.eks. rekruttering, fundraising og bestyrelsesarbejde. At synliggøre foreningernes tilbud, f.eks. ved at udgive en oversigt over de lokale foreninger. At hjælpe nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger kontorplads og hjælp til vedtægter og fundraising. kymret for et barns trivsel, ved jeg, hvem jeg skal kontakte. Og vi er også i løbende dialog med børnenes forældre. Så det, Rikke Terney selv mener, hun bidrager med, er en ægte omsorg for børnene, som hun håber kan hjælpe dem til at leve videre med sorgen. - Jeg manglede selv sådan en gruppe, da jeg var barn, så på den måde er det hjerteblod for mig. Og hvis vi lukkede gruppen i morgen, ville disse børn ikke have andre muligheder. Men arbejdet er også fyldt med glæde, lyspunkter og engagement og så handler det også om at vise, at man godt kan arbejde eller studere og lave frivilligt arbejde ved siden af, synes jeg, siger Rikke Terney og tilføjer:. - Det er som klichéen siger - en gensidig gave. Jeg får ligeså meget igen, som jeg giver. For børnene bekræfter, at det giver mening at tale om de her ting, at de har behov for at tage på kirkegården og lægge en blomst eller slå på boksebolden, når de er vrede. De rammer er jeg med til at skabe, og det giver en stor tilfredsstillelse. Det er simpelthen blevet min fritidsinteresse. Læs mere om sorggruppen på - under Sorggruppe år. På kan du finde dit frivilligcenter. Der er frivillig centre i ca. halvdelen af Danmarks kommuner. 10

11 En flink fyr og cool barista Ummar Rafiq begyndte selv som bruger af et fritidscenter for store børn og unge. I dag mestrer han som frivillig den store espressomaskine, som han elsker at lave god kaffe på. Af Helle Jung, journalist På disken i cafeen står et forkromet apparat, man sagtens kunne kalde kaffemaskinernes svar på et flygel mægtig, skinnende og i stand til at frembringende de skønneste aromaer, når malede kaffebønner møder skoldhedt vand under tryk. 21årige Ummar Rafiq, der hver mandag er frivillig i tre timer i RessorceCenter Ydre Nørrebros cafe Kahwa, elsker simpelthen den maskine. - Jeg begyndte selv at komme her i centret som bruger for godt et år siden. På et tidspunkt blev jeg tilbudt et madlavningskursus på en produktionsskole og et kursus i at lave kaffe på sådan en professionel maskine. Jeg sagde ja tak til begge dele. Det viste sig, at madlavning ikke lige var mig, men jeg elsker at lave kaffe, fortæller Ummar Rafiq. Udover kaffebrygningen tager han også imod brugerne af centret, fx til danse- eller hockeyholdene, som skal registreres, og gæster, som skal guides rundt i det store hus. På den måde kommer han i kontakt med så godt som alle, der passerer centrets indgang, hvor cafeen og receptionen er samlet. Grobund for den frivillige indsats RessourceCenter Ydre Nørrebro er et projekt under Københavns Kommune og et samarbejde med Rabarberlandet, der er en afdeling for frivillige og socialt arbejde i nærområderne på Nørrebro. Sammen med andre aktører i Haraldsgadekvarteret arbejdes der på at skabe kvalitet og sammenhæng i områdets fritidstilbud til børn og unge i alderen år. Udefra ligner centret i Ragnhildsgade et miniature-christiania. De gamle gulstenshuse, der tidligere har været fabriks- og lagerlokaler, er bogstavelig talt smurt ind i grafitti og absolut ikke uden kunstneriske evner. Og man bliver dybt overrasket, når man går indenfor, hvor totalistansættelsen er ved at være overstået. I de store, lyse lokaler, hvor der er tænkt på både design og funktion, kan de unge designe deres egne hjemmesider, spille fodbold eller musik, lave teater eller lektier, hænge ud med vennerne i cafeen eller i pigeklubben. Det er gratis, og de kan komme og gå, som de vil, alle ugens dagen mellem kl. 14 og 22, også i weekender og ferier. Udover at være et fritidstilbud for kvarterets børn og unge har centret også fokus på de frivillige, som hjælper med aktiviteterne. Centret arbejder på at udvikle metoder for det frivillige arbejde sammen med de frivillige selv. Nye frivillige kommer med som føl hos erfarne kolleger, og der bliver løbende holdt kurser og sociale arrangementer for de frivillige, der også har medindflydelse på de daglige beslutninger. Det kræver, at du viser interesse - Jeg arbejder frivilligt i centret, fordi jeg er helt vild med at lave kaffe, og fordi jeg møder og snakker med alle de forskellige mennesker, der kommer her. Som sidegevinst har kurset i at brygge rigtig kaffe givet mig mulighed for at søge lønnede job i cafeer, siger Ummar Rafiq. Som de fleste andre unge mænd står Ummar Rafiq midt i overvejelserne om sin fremtid. Indtil videre bor han stadig hjemme hos sine pakistanske forældre sammen med de seks søstre lige over for centret. Han har taget HF-eksamen og uddannet sig som it-supporter på teknisk skole, men fik som så mange andre ikke en praktikplads. Nu har han søgt ind på Københavns Erhvervsakademi for at blive bygningskonstruktør. I mellemtiden bruger han tiden som frivillig i cafeen og receptionen i RessourceCenter Ydre Nørrebro og på at være fodboldtræner. - At være frivillig kræver egentlig bare, at du viser, at du er interesseret, og at du vil gøre noget for andre. Til gengæld kan jeg få lov til at være mig selv og vise, at jeg er flink og hjælpsom. Læs mere om RessorceCenter Ydre Nørrebro, som cafe Kahwa er en del af, på 11

12 Det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 Med det europæiske frivillighedsår 2011 ønsker EU at anerkende den frivillige indsats i Europa. Formålet er at fremme et aktivt medborgerskab i alle lande i Europa. Det frivillige arbejde skal styrkes. Bevidstheden om værdien af frivilligt arbejde skal øges. Alle 27 lande i EU deltager derfor aktivt i europæisk år for frivilligt arbejde. I Frivilligåret er der aktiviteter i hele Danmark. Den 30.september 2011 er udnævnt til National Frivillig Dag i Danmark. Se mere på Sammen om det europæiske år for frivilligt arbejde - Frivillighedens ansigter I Danmark er FIC, AOF Danmark, Socialpolitisk Forening, samt FrivilligCenter Lolland og Lolland Kommune gået sammen om det fælles projekt Frivillighedens Ansigter, hvor vi sætter fokus på de mennesker og aktiviteter, der er hjertet i det frivillige arbejde titusindvis af mennesker står for i Danmark. Vi gennemfører i fællesskab en række landsdækkende arrangementer. Vi etablerer et ungdomsnetværk med en række aktiviteter Ung, fri & Villig. Vi gennemfører en større lokal aktivitet for og med frivillige på Lolland Frivillig Festival Ungdomskoncert. Vi udgiver en række oplysningsmaterialer, producerer TV- og radioudsendelser osv. Vi har fokus på frivillighedens ansigter og mennesker bag på Lolland og andre steder i Danmark, samt i Europa. Vi forener nærhed og udsyn. Se mere på Udgivet af: FIC, AOF Danmark, Socialpolitisk Forening, FrivilligCenter Lolland og Lolland Kommune som led i projektet Frivillighedens Ansigter, som er en del af det europæiske år for frivilligt arbejde Udgivet med støtte fra: EU Kommissionen, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktsmidler, Socialministeriet, Europanævnet og projektpartnerne. Redaktion: Claus Larsen-Jensen, Anne-Sofie Vengberg Sevel, Dorte Olsen, Nina Cheesman Pallesen, John Meinert Jacobsen. Interviews: Tina Juul Rasmussen, journalist og Helle Jung, journalist. Tryk og grafisk fremstilling: Rosendahls - Schultz Grafisk Herstedvang 10 DK 2620 Albertslund T F FIC Støttet af: Landdistriktspuljen EUROPA FrivilligCenter Lolland NÆVNET Nævnet til Fremme af Debat og Oplysning om Europa Board for European Debat in Denmark Rosendahls - Schultz Grafisk /

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG TILMELD DIG UNG DOMS NET VÆRKET I DAG GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG BRUG CHANCEN Gør en social forskel i Danmark og internationalt. Tilbud om lokale aktiviteter, weekendkursus, studietur til Bruxelles,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger...

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Hvad er du? Frivilligt arbejde er for alle Find dine timer på www.projektfrivillig.dk Hvorfor dog bruge fritiden på at arbejde gratis? Går du på en

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke R. Kirk, koordinator og ildsjæl i HomeStart, der hjælper børnefamilier: - Jeg kommer selv fra en familie, hvor de voksne ikke evnede at tage vare på børnene Jeg

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til institutioner et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på institutionen, så hvis du er tilknyttet en institution og gerne vil vide mere om rollespil

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere