Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken."

Transkript

1 Dagsorden Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester Evt. 1

2 Visionstalen Flere mennesker, dybere tro, mere kærlighed 2

3 Rapport vedr. projekt Gospelkirken Jerusalemskirkens projekt til afklaring af om der kan startes en menighedsplantning på basis af gospelarbejdet Baggrund. I foråret 2011 og efter godkendelse fra Jerusalemskirkens halvårsmøde blev der lanceret et 3-årigt projekt, som handlede om udviklingen af kirkens gospelmiljø. I lyset af kirkens forholdsvis lange historie med gospelkor og det brede publikum, der tiltrækkes vores gospelgudstjenester og andre gospel begivenheder, ville vi rykke projektet videre, i retningen af et forsøg på at oprette en gudstjenestefejrende menighed omkring gospelforsamlingerne og en kernegruppe omkring visionen om en gospelmenighed. Opgaven i det 3-årige forløb har ikke været at plante en ny menighed eller trosfællesskab, men at undersøge om der kunne fremelskes en sådan kernemenighed. Initiativet blev sat i gang, ikke mindst fordi kirkens tidligere strategi - nemlig forsøget på at få korfolk og gospeldeltagere integreret i den eksisterende menighed kun har givet begrænsede resultater. Gospelkirke idéen har givet os et håb om at kunne nå mennesker med evangeliet på de premisser, som er blevet skabt omkring gospelmusik og fællesskab. I forbindelse med projektet blev Jacob Asmussen ansat som leder og tovholder for projektet, og der blev nedsat et gospeludvalg, bestående af repræsentanter fra vores 3 gospelkor, samt pastor Mark Lewis. I december 2012 stoppede Jacobs arbejde forårsaget af en anden ansættelse som musiklærer. Selv om Jacobs nye stilling har haft betydning for gennemførelsen af projektet, har udvalget alligevel akkumuleret nok data, baseret på vores erfaring fra de sidst par år, til at komme med en vurdering af situationen. Hvor vi har været Siden projektets begyndelse har vi brugt vores 3 gospelkor Revelation, Saints & Sinners og Kefas, som udgangspunkt for en mulig opstart på en gospel menighed. Vi har forsøgt med forskellige tiltag, inklusiv et gospel lederkursus, Gospel på hjertet, og en værdiundersøgelse, som blev brugt til at måle interessen og stemningen i forbindelse med projektet. Der blev også oprettet en plan med hensyn til økonomisk fundering af en gospelkirke, eller i hvert fald en formindskelse af afhængigheden af Jerusalemskirkens økonomi for at drive gospelbegivenhederne. Der har også været andre forsøg på at skabe mere samhørighed blandt medlemmerne fra de 3 forskellige kor. Gospel julebrag har bl.a. tjent dette formål, og der blev iværksat en ordning, hvor korfolk har stået for caféen til gospelgudstjenesterne, når andre kor synger. Gospelarbejdets styrker Vi har i øvrigt holdt fast ved de forskellige gospeltilbud i Jerusalemskirken, dvs. 9 gospel-gudstjenester om året, Lucia og Skærtorsdags arrangementer, Copenhagen Gospel Festival og Young CGF, Kulturnatten og Julebraget. Vi kan alle sammen være glade og taknemmelige for de mange betydningsfulde stunder, der har foregået i krypten til cafégudstjenesterne og i kirkerummet til de mange andre begivenheder, samt de mange korøvelser og forsamlinger, der har foregået i ugens løb. Mange mennesker er blevet berørt af budskabet, fællesskabet og stemningen, og man bør ikke undervurdere betydningen disse events har haft for menneskers oplevelse af Gud og deres trosudvikling. Det er også vigtigt, at en del af menigheden har benyttet disse anledninger til at invitere venner og bekendte, som ellers ikke har så meget med kirken at gøre pga. søger-venligheden, der er en indbygget del af gospel-konceptet. Missionen fra Gud til mennesker går i forskellige retninger i gospel 3

4 mod korfolket, mod menigheden gennem musikken, sangerne og energien, og til det brede publikum, som kommer i kirken, når gospel er på programmet. Det ville under alle omstændighederne være stærk anbefalet, at Jerusalemskirken fortsætter med at fodre gospelmiljøet. Konklusioner I begyndelsen af oktober havde vi et vigtigt møde i gospelkirkeudvalget. På baggrund af en rapport fra pastor Mark Lewis om gospelkirkens situation drøftede vi fremtiden for gospelkirken. Baggrunden for gospelkirkearbejdet har siden marts 2011 været et projekt til afklaring af, om der var basis for at starte en ny menighed med udgangspunkt i interesserede fra korene og deltagerne i gospelgudstjenesterne. Marks rapport fortæller om vanskelighederne ved denne model. Gospelkirkeudvalget konstaterede, at målet med projektet; at skabe en kernemenighed og et fremtidigt lederskab, ikke er lykkedes. Der har været for mange kulturforskelle mellem de tre kor, og gospelkirkeudvalget har primært fungeret som en koordineringsgruppe, der har været optaget af praktiske ting omkring gudstjenester og events. Dels har det vist sig, at gospelfolkets glæde ved musikken og det de i øvrigt oplever, ikke uden videre kan omsættes i et menighedsplantende engagement. Det er derfor ledergruppens og gospelkirkeudvalgets anbefaling til halvårsmødet, at den 3-årige forsøgsperiode stoppes, og at Gospelkirkens arbejde fremover ses som en del af Jerusalemskirkens udadrettede arbejde, som det var før Der vil fortsat være brug for en koordinering af gospelgudstjenesterne og de økonomiske forhold mellem korene og kirken. Derfor virker det fornuftigt fortsat at have et forum, sammensat af personer fra de 3 kor, hvor koordineringen kan finde sted, men som altså ikke mere har som ansvar at udvikle en gospelmenighed. Vi foreslår, at dette udvalg fremover kaldes gospeludvalget for ikke at blande det sammen med det udvalg der har været. I gospelkoret Kefas er der personer, der ønsker mere fordybelse og bøn og som vil organisere en gruppe omkring dette. Det overordnede ansvar for gospelarbejdet vil være i Jerusalemskirkens ledergruppe, som sammen med præsterne vil arbejde på at skabe brobygning mellem menighed og kor, og løbende vil vurdere gospelarbejdets muligheder og fremtid. Præsterne vil fortsat engagere sig i gospelkorene med forkyndelse og nærvær. Vi vil også se på mulighederne for at bruge menighedens lægprædikanter 4 Ledergruppens mål i 2014 Vi vil nå nye mennesker Vi vil gennemføre minimum to udadvendte events/aktiviteter udenfor kirkens fire vægge (en i foråret 2014 og en i efteråret 2014). Vi vil bruge Facebook mere aktivt som PR-kanal. Inden december 2013 vil vi udarbejde en kommunikationsplan for brugen af Facebook. Vi vil poste minimum 5 ting på Facebook i løbet af en uge. Vi vil stræbe efter at det årlige gudstjenestedeltagelsesgennemsnit er hævet til 100 for Vi vil integrere mennesker i tro og kirke Vi vil inden sommeren 2014 udvikle og sammensætte et nyt arbejdsteam. Det skal arbejde med at koordinere det frivillige arbejde inkl. udførsel af lederudviklingsevents. Udviklet et introduktionskursus til tro og kirke og gennemført et kursus i 2014 Vi vil udvikle modne kristne og aktivere dem i tjeneste Vi vil tilføje minimum 20 nye mennesker til vores smågrupper inden udgangen af Vi vil lave minimum 3 dage i løbet af 2014 med lederudvikling lokalt i kirken. Det kan være undervisning, workshops eller andet, der giver vores ledere værktøjer og nye ideer til det frivillige arbejde i dette arbejde. Menighedens medlemmer opfordres til at bede for gospelkorene og benytte enhver lejlighed til at knytte kontakter til korenes sangere. Ledergruppen

5 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Den 4. Menighedsudviklingskonference i Norden blev afholdt for en måned siden i Jerusalems-kirken. Det var spændende dage med inspirerende og relevant undervisning. 260 deltagere fik en oplevelse ud over det sædvanlige fra 14 højt kvalificerede undervisere og fra Jerusalemskirken, hvis frivillige leverede en indsats der har fået ros fra hele Norden. Vi skabte rammerne for en inspirerende weekend ved hjælp af vores faciliteter, musik, administration, service og gæstfrihed. Rammer vi kun kunne stille til rådighed, fordi Jerusalemskirkens menighed og frivillige lagde et kæmpe stykke arbejde og engagement i weekenden. Den nordiske metodisme skylder jer stor tak. Som præst for Jerusalemskirken blev jeg gennem hele konferencen mindet om, hvilken fantastisk menighed jeg er præst for. Det har været et privilegium at arbejde sammen med jer igennem forberedelsen og gennemførelsen af CHURCH 4.0. idéer, som ledergruppen ønsker at præsentere for menigheden i aften til samtale og videre arbejde. A. Åndelig udvikling og en synlig vision 1. At formulere en ny vision for Jerusalemskirken 2. Vi har behov for en mentorordning, der kan hjælpe nye mennesker ind i menigheden 3. Smågrupperne bør være mere synlige i menighedens arbejde 4. Der kunne være forslag til bibellæsninger i nyhedsbrevet 5. Vi kunne arrangere månedlig bibelundervisning i kirken 6. Discipelskab, ikke medlemskab, er målet B. People want meaning, not meetings (At organisere arbejdet så folk kan engagere sig i meningsfulde aktiviteter. Ikke flere møder, men mere meningsfuldt engagement) 1. Det handler om at forandre verden, ikke om kirkens overlevelse 2. Don t play church, be church 3. Projekt Schulstad (En idé om at skaffe mad til børn, der ikke får en madpakke med i skole) 4. 1-årige arbejdshold, der løser en konkret opgave og dermed lærer hinanden at kende. 5. Omsorg for enlige/ensomme i København og i menigheden 6. Fokus på de unge på kollegiet Opfølgning Tirsdag d. 22. oktober mødtes Jerusalemskirkens deltagere i konferencen med ledergruppen til en drøftelse af, hvilke tanker vi som lokal kirke i København fik med fra programmet. Ud af vor samtale krystalliserede der sig nedenstående emnekredse og 5

6 C. Nye mennesker (Mød mennesker der, hvor de er med henblik på at skabe nye trosfællesskaber, der giver mening for dem) 1. Life Groups (Muligheder for at koble sig på en gruppe for 1 år, der samles om noget, de er interesseret i). Eksempelvis en løbegruppe, en biografgruppe, en friluftsgruppe eller en bagegruppe. 2. Knytte menigheden tættere til gospelfolket. Præster, lægprædikanter og alm. kristne involveret i korene Ingen anden gudstjeneste søndage, når der er gospelgudstjeneste Måltid efter gospelgudstjeneste Inspiration fra Odense 3. Mødet med Gud kan ske til spejder, gospel, på nytårslejr, på Framnäs, i løbegruppen osv. Det behøver ikke at være søndag morgen på kirkebænken 4. Bringe søndagen ud i hverdagen/arbejdsgrenene Kirkeværgerne Kirkeværgernes indberetning til menighedens halvårsmøde 12. november 2013 Vi fik travlt med at renovere præstelejlighed, der for nåede vi ikke alt det planlagte i Derfor vil vi prøve at nå det i Planen er at marmeladekælderen skal have en tur. Det vil sige nyt gulv og skabe samt noget maling. Vi bliver også ved med at energioptimere, både varme og el renoverer vi løbende. Vi vil afholde 3-4 arbejdstirsdage de foregår fra kl og der er mad, alle er mere en velkomne der er opgaver til alle aldre. Næste er 10 december Vi vil prøve, at få vurderet kirkens stand og få lavet en vedligeholdelsesplan, så har vi en ide om udgifter samt arbejdsopgaver de næste mange år. Peter Johansen, kirkeværge Ved halvårsmødet vil menigheden blive bedt om at tænke med på disse tanker, og hvordan vi kan bruge dem. 6

7 JERUSALEMSKIRKEN Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Linie Version B 1 Menighedsbidrag Kollekter Gaver Basar Tilskud fra Landskirken Huslejeindtægter- kor m.v Cafe Bogbod Indtægt internationale menighed Andre indtægter Renteindtægter - udbytter Indtægter i alt Menighedsliv: 13 Løn-ATP-Kurser-Pension Kollekter og bidrag - videresendte Bidrag Landskirken Udgift internationale menighed Ledergruppens aktiviteter Menighedsblad Cafe Musikudgifter Rejseudgifter og udlæg Diverse-Blomster-Lys m.v Årsmøde Bogbod - 25 Copenhagen Gospel - 26 Administration-kontorhold-IT Menighedsliv i alt Menighedsrammer: 30 Electricitet og gas Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Varmeudgifter Vandudgifter Vedligehold-Kirke/ejendom Rengøring Småanskaffelser Menighedsrammer i alt Udgifter i alt Resultat

8 Valg til særlige tjenester Hjælp forslagudvalget med at finde personer til ledige tjeneste. De er markerede med et spørgsmålstegn i den gule kolonne Tjeneste Nuværende På Valg Forslag Ledergruppen (2-årigt valg, 2 af gangen) Karna Bræstrup (2012) Kirsten Hastrup (2012) Sara A. Flinck (2011) Andreas Juul Mikkelsen (Valgt i 2011 for ét år for Bjarke P. Mørch) Sara A. Flinck Andreas J. Mikkelsen Sara A. Flinck Andreas J. Mikkelsen Menighedsråds-formand Sekretær for menighedsrådet (1-årigt valg.) Henning Bjerno Henning Bjerno Jens Kamp Hansen Povl Brendes Povl Brendes? Kasserer Leif Andersen Leif Andersen Leif Andersen Kirkeværgeudvalg Peter Johansen Anders B. Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Pedersen Georg K. Christensen Pär Johansson Peter Johansen Anders B. Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Pedersen Georg K. Christensen Pär Johansson Peter Johansen Anders B. Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Petersen Georg K. Christensen Pär Johansson Finansudvalg Jens K. Hansen Tommy Laursen Anne Rasmussen Jens K. Hansen Tommy Laursen Anne Rasmussen? Tommy Laursen Lilli Uth Kasserer E. Hj. Fond Menighedens kasserer Menighedens kasserer Menighedens kasserer Revisionsudvalg Mads Kamp Hansen Anni Hedegaard Mads Kamp Hansen Anni Hedegaard Ja Ja Rep. til MSAs bestyrelse. (3-årigt valg) Preben Christiansen (Valgt 2011) Pastoratsudvalg (3-årigt valg) Michael W. Petersen (2010)(Form) Signe J. Pedersen (2010) Lars Hønnicke (2010) Karna Bræstrup (2010) Michael Nielsen (2011) Pernille Jørgensen (2011) Michael W. Petersen (Form) Signe J. Pedersen Lars Hønnicke Karna Bræstrup Michael W. Petersen Signe J. Pedersen? Karna Bræstrup 8 Forslagsudvalg Rebekka Steinvig Pernille Jørgensen Tilsat af Menighedsrådet Henning Bjerno Mathias Alsted Menighedsforstanderen er formand. Rebekka Steinvig Pernille Jørgensen

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts 2015 1 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen.

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen. m a r t s a p r i l 2 0 1 3 Lea Kjelgaard Anni Marcussen Mia-Linn Larsen Vi er 3 lovsangsledere fra menigheden, der har fået mulighed for at deltage i en lovsangsskole Kantoriet der siden 2011 har undervist

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere