Å R SBERE TNIN G 201 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R SBERE TNIN G 201 2"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 FORORD Behovet for en forening som vores har aldrig været større. Det blev meget klart for mig da jeg deltog i FN konferencen for Bæredygtig Udvikling (Rio+20) i juni. Verdens ledere var samlet for at tage fat i de største miljø- og udviklingsspørgsmål som vi står overfor. Men politikerne havde stort set glemt skovene og at inddrage civilsamfundet i at udtænke og bidrage til kreative, bæredygtige løsninger. Det er absolut nødvendigt at råbe op og vise andre veje, i en verden hvor skovrydning sker i rivende fart og hvor oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker udelades fra beslutninger om skovens fremtid og i de værste tilfælde drives ud af deres hjem, samtidig med at vores politikere ikke har politisk vilje til at gøre noget ved det. Men selvom der er lang vej igen - og måske specielt når der er lang vej igen - er det vigtigt at se de positive tegn - så som opbakning til vores arbejde. Den største udvikling for foreningen i den sammenhæng er nok, at Verdens Skove fra januar 2013 er kommet på Finansloven som rammeorganisation. Dette viser at vores udviklingsarbejde og arbejde for skovene i Latinamerika giver mening og skaber resultater. Rammeaftalen er også et signal om, at fokus på bevarelse af skove verden over, bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer og opbakning til oprindelige folk, samt andre skovafhængige mennesker, vinder mere og mere indpas hos danskerne og dermed også hos de danske politikere. Verdens Skove er i fuld gang med at udvikle sig til, at stå endnu bedre på banen for fortsat at udvikle løsninger, der fremmer skovbevarelse og bæredygtig skovforvaltning både herhjemme og globalt set. I 2012 har vi haft særligt fokus på, at støtte op om den særlige synergi, der kendetegner Verdens Skoves arbejde, synergien mellem frivillige og ansatte, mellem faggrupper og mellem folk som mødes på tværs af Danmark og verden. Dette har resulteret i en helt ny organisering, som støtter op om vores foreningsstrategi, en ny ledelsesstruktur som kan nå bredere ud i foreningen og i en fortsat glæde ved at at se, at foreningens formål kæder os alle sammen og skaber et stærkt hold for skovene. På de kommende sider kan I se nogle af de mange resultater, der er kommet ud af vores arbejde i Tak til alle jer der har været og fortsat er med på vejen - og god læselyst! Nanna Brendholdt Thomsen Forkvinde 3

3 Karin Elisabeth Lind Sekretariatschef i Verdens Skove Phone:

4 STRATEGIMÅL % FSC REGN- SKOV DANSK NATUR KLIMA ORGANISATIONS- UDVIKLING Verdens Skove har lavet fem mål for, hvad vi vil opnå i perioden På de kommende sider kan du læse om resultater i 2012 inden for hvert målområde. 6 7

5 REGN- SKOV REGNSKOVS- BEVARELSE Pedro Zamora, hans kone og deres to børnebørn viser glade to plancher frem, da Verdens Skove kommer forbi deres hjem i oktober Plancherne er skitser over mulige planer, som de har lagt for udviklingen af deres landejendom og den regnskov der står på den frem til Det er ikke bare et bevis på familiens hårde arbejde, men også et tegn på, at projektet i Nicaragua bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Den unikke regnskov omkring Indio-Maiz nationalparken i Nicaragua har været udsat for voldsom skovrydning gennem de sidste årtier på grund af pres fra kvægdrift og palmeolieplantager. Men nu har 13 familier i Rio San Juan indgået i et nytænkende samarbejde for at støtte op om en alternativ udvikling. Foreløbigt har de bevaret 460 hektar regnskov. Projektet er støttet gennem salg af regnskovscertifikater i Danmark. Ligesom Pedro og hans kone, har familierne udviklet planer for, hvordan de kan iværksætte aktiviteter, der kan sikre dem en fast indkomst uden at rydde skoven. Familierne planlægger blandt andet dyrkning af kakao, udvikling af turisme og opdræt af fisk. Planerne er første skridt på vejen til at sikre, at de også efter programperiodens udløb kan skaffe mad på bordet uden at fælde regnskoven. 8 9

6 KLIMA SKOV OG KLIMA Verdens Skoves første klimaprojekt blev sat i gang på nordkysten i Honduras. I samarbejde med lokalbefolkningen, støtter projektet en naturlig genskovning af vandforsyningsområder. Dermed bidrager projektet både til større optag af CO 2, men også til at beskytte fremtidig vandforsyning så lokalbefolkningen bedre kan tilpasse sig ændringer i det lokale klima. Klimaprojektet er et samarbejde mellem Verdens Skove og de lokale partnere, skov-kooperativet COATLAHL og vandbestyrelsen i landsbyen Yaruca. Det er støttet af den danske virksomhed Rainforest Protection Initiative Munio. Verdens Skove deltog også i FNs klimakonference, COP18. I samarbejde med andre kæmpede vi for, at beslutninger og projekter igangsat på skov- og klimaområdet (bl.a. inden for FN-tiltaget REDD+) inddrager oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker og støtter op om en bæredygtig miljøudvikling. Denne indsats resulterede i en lille åbning i forhandlingerne for, at man kan komme ud over det alt for snævre fokus på CO 2 -reduktioner alene, og inddrage hensyn til andre miljømæssige og sociale fordele ved skovbevarelse. Kampen fortsætter i

7 DANSK NATUR VILD DANSK SKOVNATUR Verdens Skove markerede sig med en række høringssvar, politiske breve og debatindlæg om forvaltningen af vores danske natur. Særligt den dybt kritisable udvikling af Nationalparken i Nordsjælland samt Naturstyrelsens fældning af gamle flådeege i Gribskov gav anledning til diskussioner om den reelle indsat i Danmark for at sikre biodiversitet. I et samarbejde med Naturbeskyttelse.dk indgav Verdens Skove en klage til naturklagenævnet over udvidelsen af Silkeborg Golfklub, der er sket uden hensyntagen til beskyttede områder. I et samarbejde med de lokale Socialdemokrater i Aarhus agiterede Verdens Skove for naturlig skovudvikling fremfor traditionel skovrejsning - og byrådet tog forslaget til sig. Verdens Skove er til dato den eneste forening, der arbejder aktivt for rewilding som forvaltningsprincip i Danmark, og vild natur kom for alvor på alles læber i Først indledt af miljøministerens borgertopmøde i januar og senere på året havde Aarhus Universitet dedikeret et velbesøgt symposium til netop rewilding. Den ubetingede største sejr var udsættelsen af europæisk bison i Almindingen på Bornholm. Derudover beviste naturen endnu engang, at en del af det vilde kan komme af sig selv, da den første ulv i mere end 200 år slog sig ned i Thy. Hvad der for 10 år siden blev betragtet som en gal idé, er nu et faktum i dansk forvaltning af naturen, og banen for et vildere natursyn blandt danskerne og naturforvalterne ligger nu vidt åben

8 100% FSC BÆREDYGTIGT TRÆ Verdens Skove har i flere år kæmpet for, at staten skal gå forrest i at fremme bæredygtige indkøb af tømmer og trævarer, og nu ser det endelig ud til, at der er en bevægelse i den retning. Verdens Skove og WWF gik sammen med DLH (en af verdens førende træleverandører) og Duba B8 (Danmarks største kontormøbelvirksomhed) og krævede at miljøministeren indfører bindende regler for, at det offentlige skal købe bæredygtigt træ. Som resultat af dette pres fra såvel civilsamfundet og virksomheder har Miljøministeren nedsat en arbejdsgruppe som skal se på omkostningerne ved at indføre bindende regler for bæredygtighed. I 2012 har FSC International oprettet en social fond, som skal forbedre vilkårene for fattige skovejere i troperne, ved at give dem bedre mulighed for at blive FSC-certificeret og opnå en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig træproduktion gennem FSC-systemet. Derudover har FSC efter pres fra bl.a. Verdens Skove igangsat udviklingen af et system, som gør det muligt at spore mængderne af certificeret træ gennem FSC-systemet. Systemet forventes at være færdigudviklet i 2013 og vil styrke FSCs troværdighed ved at mindske svindel med mængder af certificeret træ

9 ORGANISATIONSUDVIKLING ORGANISATIONSUDVIKLING Verdens Skove har udviklet nye rammer for samarbejde og synergi mellem frivillige og ansatte i foreningen. En ny organisationsstruktur bygger på strategigrupper for hver af foreningens strategiske mål, hvor frivillige og ansatte mødes på tværs og udvikler projekter, kampagner og politik. En vigtig opgave i den sammenhæng var en justering af foreningens organisationsdiagram og ledelsesstruktur, således at det bedre illustrerer og faciliterer foreningsstrategiens centrale betydning for organiseringen af arbejdet var også året hvor Verdens Skove for første gang fik en professionel fundraiser, hvis opgave det har været, at opbygge et loyalitetsprogram for eksisterende medlemmer og private donorer, samt at udvikle en medlemshvervekampagne. På den måde skal foreningen fortsat fastholde og tiltrække nye medlemmer og dermed styrke sin folkelige forankring. For at sikre god kommunikation med vores medlemmer og bidragsydere har vi ligeledes investeret i et nyt IT-system og udbygget vores nyhedsbrev og vores aktiviteter på facebook. De private bidrag til Verdens Skoves arbejde er essentielle, idet målet om 20% egenfinansiering er et nyt krav vi bliver mødt med fra 2013, hvor Verdens Skove bliver en rammeorganisation. Rammeaftalen med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner om året, er kulminationen på den løbende organisationsudvikling af Verdens Skove de sidste fem år, og ikke mindst en officiel anerkendelse af foreningens vigtige udviklingsarbejde og de flotte resultater med at bevare verdens skove og skabe værdi for fattige lokalbefolkninger i Latinamerika

10

11 VERDENS SKOVES INDSATS I LATINAMERIKA MEXICO CUBA GUATA- MALA HONDURAS NICARA- GUA Verdens Skoves internationale udviklings arbejde foregår primært i fire lande i Latinamerika: Bolivia, Honduras, Nicaragua og Panama. PANAMA VENEZUELA Det overordnede formål med udviklingsarbejdet er skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder samt forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Det gør Verdens Skove i samarbejde med lokalsamfund og partnere for at reducere fattigdom og skabe et bedre liv for lokalbefolkningen i og omkring tropiske skove. EQUADOR PERU COLOMBIA BRAZIL Verdens Skove har en stærk faglig profil ift. miljø, fortalervirksomhed og organisationsudvikling. Generelt har kapacitetsvurderingen givet et billede af en organisation, der formår at kombinere programimplementering og fortalervirksomhed baseret på et højt niveau af såvel faglig kompetence som frivilligt engagement. Danidas Kapacitetsvurdering af Verdens Skove, BOLIVIA 20 21

12 RESULTATER I 2012 Verdens Skove bidrog til at sætte bæredygtig skovforvaltning på dagsordenen i Honduras. Repræsentanter fra store dele af den honduranske skovsektor mødtes til et rundbordsmøde til diskussioner om problemerne i sektoren herunder den omfattende illegale tømmerhugst. Det lykkedes, med støtte fra bl.a. Verdens Skove, at få FSC-certificering af de honduranske skove på dagsordenen gennem deltagelsen af FSC Internationals general sekretær Andre De Freitas. I det nordlige Nicaragua er Mayangna folkets territorier under alvorligt pres fra nybyggere, der med støtte fra staten rydder regnskoven for at bosætte sig. Mayanga folket har været splittet og ignoreret gennem årtier, men med støtte fra Verdens Skove er det lykkes dem for første gang siden 1980 erne, at gå sammen i en politisk alliance. Mayangna folket sidder nu i hårde forhandlinger med regeringen for at få deres rettigheder til skovområderne anerkendt. HONDURAS NICARAGUA I Bolivias lavland, er en del af Amazonas oprindelige folks territorier og skoven truet. tet de oprindelige folks fælles alliance i Pana- Verdens Skove har igennem en årrække støt- BOLIVIA PANAMA Verdens Skoves støtter derfor de oprindelige ma i kampen om ret til deres territorier, et område på over hektar, som rummer en folks forsvar og forvaltning af deres territorie. Verdens Skove har i 2012 særligt arbejdet med stor del af Panamas tilbageværende regnskov. at etablere samarbejde med en bred national Sidste år fik de første landsbyer skøder på deres jorde, under en ny lov fra 2008 om fælles alliance mellem oprindelige folks territorielle organisationer, den nationale indianske organisation og lokale institutioner med faglig fortsætter. Verdens Skove øger derfor støtten jorde. Men presset på skovene fra nybyggere kapacitet inden for Verdens Skoves fokusområder og mål. Oprindelige folks territorier om- til de oprindelige folks alliance i fatter mange millioner hektar skov og alternativer til den nuværende udvikling haster, da ca hektar skov brændes af årligt RESULTATER I 2012

13 VERDENS SKOVES POLITISKE ARBEJDE I DANMARK Roskilde festival Verdens Skove byggede et interaktivt supermarked på Roskilde Festivalen, hvor vi fortalte festivalgæsterne om deres dagligvarers omkostninger for regnskoven og klimaet. Det vakte stor opsigt, at almindelige dagligdagsvarer er en af hovedårsagerne til at regnskoven bliver fældet. Det interaktive supermarked turnerer nu rundt i Danmark og oplyser danskerne om deres fødevareforbrugs effekt på regnskoven og klimaet. Min familie i regnskoven En frostklar weekend i december Havemøbelkampagne I foråret 2012 var ca. 20 frivillige Nature Tours Verdens Skoves rejseafdeling send- var Verdens Skoves frivillige på ude og krydstjekke 14 forskellige te 16 frivillige ud på sprogskole og gaden i Aarhus, Odense, Aalborg møbelkæder til Verdens Skoves år- projekter i Flere af de hjem- og København. Her arbejdede lige havemøbelkampagne. Resulta- vendte gik sammen om at starte de frivillige og kendte danskere terne blev offentliggjort på Ritzau, en formidlingsgruppe i Køben- sammen med byernes træer, der og bredt i både danske og svenske havn og Aarhus, der holder oplæg demonstrerede med skilte med medier, hvor IKEAs bundplacering om regnskoven og mulighederne ordlyden: Støt min familie i regn- vakte stor interesse. Som resultat af for at rejse ud og være frivillig på skoven. Kampagnen kørte også dialog med møbelkæderne inden miljøprojekter i Latinamerika. på de sociale medier, hvor Verdens offentliggørelsen af undersøgel- Middelalder festival Verdens Skove deltog i årets europæiske middelalderfestival i Horsens, hvor foreningen var på charmeoffensiven for tilbagevendelsen af fritlevende vildsvin i Danmark. Der blev uddelt smagsprøver af helstegt vildsvin til mere end 500 interesserede besøgende med ivrig interesse fra blandt andet Norsk tv. Skoves opslag d. 19. december nåede ud til mere end mennesker og blev delt 400 gange. sen, valgte TripTrap at offentliggøre deres strategi om udelukkende at bruge FSC-certificeret træ i deres produktion inden år

14 Kvickly lancerer nye produkter Bisoner på Bornholm Nyt klagenævn Udstillingen One Human Offentlige indkøb i Politiken Ulven i Deadline Den danske supermarkedkæde Den 9. juni blev projektet Bison Den 1. november 2012 blev der I november måned afholdte Ver- En fælles analyse i dagbladet Po- D. 29. oktober inviterede DRs Kvickly lancerede en række nye Bornholm indviet af miljøminister etableret en ny mæglings- og dens Skove i samarbejde med litiken d. 19. december skrevet af Deadline Verdens Skove i studiet træprodukter, som er bæredygtigt Ida Auken. Syv europæiske biso- klageinstitution for ansvarlig virk- NEPCon udstillingen One Human Verdens Skove, WWF, tømmer- for at diskutere ulvens tilbage- produceret i Honduras. En dansk ner skal nu pleje naturen i Almin- somhedsadfærd i Danmark. In- - One Year - One Planet på Sto- koncernen DLH og møbelvirksom- komst til Danmark. Verdens Skove designer har været på besøg hos dingen. Verdens Skove har som stitutionen skal behandle klager re Torv i Aarhus. Udstillingen viste heden Duba B8 viser, at staten har været en af de fremmeste for- Verdens Skoves mangeårige sam- den eneste danske naturforening over danske virksomheders over- det faktiske omfang af danskernes går bagerst hvad angår indkøb talere for rewilding af den danske arbejdspartner, skov-kooperativet gennem årene foreslået bison trædelser af OECDs retningslinjer ressourceforbrug. Aarhus borg- af bæredygtigt træ. Som resultat natur igennem de sidste 10 år, og COATLAHL, og hjulpet dem med genudsat en række steder i landet. for multinationale virksomheder. mester, Jacob Bundsgaard, åbne- af dette pres vil Miljøministeren med ulvens genindvandring er vild at designe køkkenrulleholdere, Verdens Skove har arbejdet for at de udstillingen, som blev set af nedsætte en arbejdsgruppe, som dansk natur for alvor kommet på bordskånere og spækbrætter til gøre den nye institution så stærk over personer og omtalt skal se på omkostningerne ved at dagsordenen. det danske marked. Samarbejdet og effektiv som muligt. af flere lokale medier. indføre bindende regler for bære- er støttet af FDB, og flere andre dygtighed i statens indkøb af træ. danske virksomheder har fået øjnene op for mulighederne for at designe og sælge deres egne, bæredygtige regnskovsprodukter

15 VERDENS SKOVE I TAL Verdens Skove har i 2012 en samlet omsætning på 19,3 millioner kroner. Heraf kommer 15,5 millioner kroner fra bevillinger fra Danida. Indsamlingsaktiviteter og bidrag Bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde udgør 2,1 millioner kroner, hvilket er en stigning på 7% i forhold til % af de privat indsamlede midler til Verdens Skoves arbejde kommer fra vores medlemmer og faste bidragsydere. Regnskovsindsamlingen resulterede i kroner til regnskovsbevarelse i Nicaragua og fik dermed en stigning på knap 10% i forhold til Strategiske samarbejder gerne med et CSR sigte er også en vigtig del af Verdens Skoves fundraisingstrategi. Således fortsatte vi samarbejdet med FDB og Natur-Energi i 2012, der begge støtter skovforvaltningsprojekter i Honduras og modtog herfra i alt godt 1 million kroner. Verdens Skoves grønne rejsebureau for frivillige rejser, Nature Tours, havde en omsætning på knap kroner og oplevede dermed en kraftig nedgang på 65% i forhold til Den udvikling forventes dog at vende fra 2013 efter indgåelse af et samarbejde med Ranum Efterskole om at udsende 25 unge i henholdsvis 2013 og RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 i tusinder INDTÆGTER Formålsbestemte indtægter Andre indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Anvendt af formålsbestemte midler Anvendt af andre midler UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT 519 Årets resultat er overført til egenkapitalen 519 BALANCE 1% 7% 12% 54% 26% OMSÆTNING 1% 8% 13% Danida Program Danida Enkeltprojekter Private bidrag, medlemmer mm Offentlige bidrag Nature Tours Årets resultat og forventninger til 2013 Det afsluttende regnskab for 2012 viser et overskud på kroner, hvormed egenkapitalen per 31. december 2012 udgør i alt kroner. Verdens Skove fortsætter Per 31. december 2012 i tusinder AKTIVER 28% 25% dermed de seneste års positive vækst - kun afbrudt af underskuddet i Administrationsprocenten i forhold til den samlede omsætning er på 13% mens fundraising- og oplysningsprocenten er på 8%. Verdens Skove har et mål om at nedbringe administrationsprocenten på sigt, hvorimod der stadig er behov for at øge investeringerne i fundraising og oplysning. Verdens Skove har fået en rammeaftale med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner i 2013, og ligeledes forventes bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde at stige. Således forventer Verdens Skove et positivt resultat til yderligere konsolidering af egenkapitalen i Anlægsaktiver 106 Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASIVER Egenkapital 945 Gæld i alt PASIVER I ALT % OMKOSTNINGER 17% Administration Honduras Nicaragua Bolivia Globale aktiviteter incl. Panama Fundraising og oplysning Nature Tours 28 29

16 VERDENS SKOVES REPRÆSENTATION Som en del af den politiske indsats fremlægger Verdens Skove sine synspunkter ved repræsentation i følgende råd, udvalg, komitéer og netværk: The Accra Caucus on Forests and Climate Change, CISUs bestyrelse, Climate Action Network (CAN), Concord Danmark, Danwatchs rådgivende forsamling, Den danske IUCN komité, Det Grønne Kontaktudvalg, FSC Danmark, FSC International, NGO Forums stående udvalg, Rådet for Samfundsansvar, Skovrådet, 92-Gruppen VERDENS SKOVE SIGER TAK Uden trofaste samarbejdspartnere store som små kunne vi hos Verdens Skove ikke udføre vores arbejde. Derfor sender vi en stor tak til: Hovedkontor Odensegade 4B, Postboks 5102, 8100 Aarhus C Tlf Fax Verdens Skove København Økologihuset, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Redaktion Tim Whyte, Nina Halberstadt, Nanna Brendholdt Thomsen Layout Jens Raadal Foto Forside: Anders Thormann. Side 5: Kristian Jørgensen. Side 6: Tine Pia Jensen. Side 8 og 9: Anders Thormann. Side 11: Berit Rechnagel. Side 12 og 13: Andreas Skriver Hansen. Side 14-15: Jens Holm Kanstrup. Side 18-19: Anders Thormann. Side 21: Natur Energi. Side 22-23: Honduras: Naia Morueta Holme, Nicaragua: Julie Helquist, Panama: Nikolaj Bro Moseholm. Side 24: Roskilde: Tine Pia Jensen, middelalder festival: Søren Kanstrup. Side 25: Min familie i regnskoven: Mia Duelund, havemøbelkampagne: Anders Thormann. Side 26: Bisoner: Andreas Skriver Hansen. Side 27: One Human: Kristian Jørgensen, offentligt indkøb i Politiken: Nils Lund Tryk CS Grafisk Energiselskabet Natur-Energi A/S, FDB (Nu COOP Danmark), Merkur Andelskasse, Munio, Compass Group, Cafe Bopa, Cafe Pussy Galore, Ole Kirk Fonden, The Body Shop Foundation, Eco-Ego, Happy Juice, Kluntz 30

17 HVEM ER VERDENS SKOVE? Verdens Skove er en dansk miljø- og udviklingsorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven. Vi skaber handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove - gennem kampagner, forbrugeroplysning, uddannelse, samarbejde, rejser og konkrete projekter i regnskoven og i den danske natur. Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i Siden har over danskere købt regnskovscertifikater. Vi samarbejder med lokale mennesker og organisationer i fire lande i Latinamerika for at bevare regnskoven og sikre lokale befolkningers rettigheder til naturressourcerne. Vores vision er, at den vilde skovnatur bliver bevaret og fremmet, og at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt. Vores særlige indsatsområder for er regnskovsbevarelse, skov & klima, vild dansk skovnatur, bæredygtigt træ og organisationsudvikling. Du kan læse mere om vores indsatsområder og resultater i denne årsberetning.

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

kort om WWF Verdensnaturfonden

kort om WWF Verdensnaturfonden kort om WWF har mere end 100 kontorer i hele verden. Det er en af verdens største og mest indflydelsesrige NGO er med mere end 5 mio. støtter globalt. WWFs stærke position gør, at vi spiller en væsentlig

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning HØJDEPUNKTER 2013 2014 - ibis årsberetning IBIS PÅ 2 MINUTTER demokratisk indflydelse kvalitetsuddannelse retfærdig fordeling af ressourcer ibis på 2 minutter TEKST ANNELIE ABILDGAARD ILLUSTRATION YERAY

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter

Skovens skatkammer UGANDA. Levende Natur MAGASIN OKTOBER FOKUS: Årgang 32. 367 NYE ARTER Mød Mekongs fascinerende dyr og planter MAGASIN OKTOBER 2014 Levende Natur Årgang 32 FOKUS: UGANDA Skovens skatkammer VERDENS BEDSTE NYHEDER Ny skovaftale i Uganda gavner mennesker og natur ARCTIC HOME Hjælp med at bevare isbjørnens hjem i Arktis

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere