Å R SBERE TNIN G 201 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R SBERE TNIN G 201 2"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 FORORD Behovet for en forening som vores har aldrig været større. Det blev meget klart for mig da jeg deltog i FN konferencen for Bæredygtig Udvikling (Rio+20) i juni. Verdens ledere var samlet for at tage fat i de største miljø- og udviklingsspørgsmål som vi står overfor. Men politikerne havde stort set glemt skovene og at inddrage civilsamfundet i at udtænke og bidrage til kreative, bæredygtige løsninger. Det er absolut nødvendigt at råbe op og vise andre veje, i en verden hvor skovrydning sker i rivende fart og hvor oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker udelades fra beslutninger om skovens fremtid og i de værste tilfælde drives ud af deres hjem, samtidig med at vores politikere ikke har politisk vilje til at gøre noget ved det. Men selvom der er lang vej igen - og måske specielt når der er lang vej igen - er det vigtigt at se de positive tegn - så som opbakning til vores arbejde. Den største udvikling for foreningen i den sammenhæng er nok, at Verdens Skove fra januar 2013 er kommet på Finansloven som rammeorganisation. Dette viser at vores udviklingsarbejde og arbejde for skovene i Latinamerika giver mening og skaber resultater. Rammeaftalen er også et signal om, at fokus på bevarelse af skove verden over, bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer og opbakning til oprindelige folk, samt andre skovafhængige mennesker, vinder mere og mere indpas hos danskerne og dermed også hos de danske politikere. Verdens Skove er i fuld gang med at udvikle sig til, at stå endnu bedre på banen for fortsat at udvikle løsninger, der fremmer skovbevarelse og bæredygtig skovforvaltning både herhjemme og globalt set. I 2012 har vi haft særligt fokus på, at støtte op om den særlige synergi, der kendetegner Verdens Skoves arbejde, synergien mellem frivillige og ansatte, mellem faggrupper og mellem folk som mødes på tværs af Danmark og verden. Dette har resulteret i en helt ny organisering, som støtter op om vores foreningsstrategi, en ny ledelsesstruktur som kan nå bredere ud i foreningen og i en fortsat glæde ved at at se, at foreningens formål kæder os alle sammen og skaber et stærkt hold for skovene. På de kommende sider kan I se nogle af de mange resultater, der er kommet ud af vores arbejde i Tak til alle jer der har været og fortsat er med på vejen - og god læselyst! Nanna Brendholdt Thomsen Forkvinde 3

3 Karin Elisabeth Lind Sekretariatschef i Verdens Skove Phone:

4 STRATEGIMÅL % FSC REGN- SKOV DANSK NATUR KLIMA ORGANISATIONS- UDVIKLING Verdens Skove har lavet fem mål for, hvad vi vil opnå i perioden På de kommende sider kan du læse om resultater i 2012 inden for hvert målområde. 6 7

5 REGN- SKOV REGNSKOVS- BEVARELSE Pedro Zamora, hans kone og deres to børnebørn viser glade to plancher frem, da Verdens Skove kommer forbi deres hjem i oktober Plancherne er skitser over mulige planer, som de har lagt for udviklingen af deres landejendom og den regnskov der står på den frem til Det er ikke bare et bevis på familiens hårde arbejde, men også et tegn på, at projektet i Nicaragua bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Den unikke regnskov omkring Indio-Maiz nationalparken i Nicaragua har været udsat for voldsom skovrydning gennem de sidste årtier på grund af pres fra kvægdrift og palmeolieplantager. Men nu har 13 familier i Rio San Juan indgået i et nytænkende samarbejde for at støtte op om en alternativ udvikling. Foreløbigt har de bevaret 460 hektar regnskov. Projektet er støttet gennem salg af regnskovscertifikater i Danmark. Ligesom Pedro og hans kone, har familierne udviklet planer for, hvordan de kan iværksætte aktiviteter, der kan sikre dem en fast indkomst uden at rydde skoven. Familierne planlægger blandt andet dyrkning af kakao, udvikling af turisme og opdræt af fisk. Planerne er første skridt på vejen til at sikre, at de også efter programperiodens udløb kan skaffe mad på bordet uden at fælde regnskoven. 8 9

6 KLIMA SKOV OG KLIMA Verdens Skoves første klimaprojekt blev sat i gang på nordkysten i Honduras. I samarbejde med lokalbefolkningen, støtter projektet en naturlig genskovning af vandforsyningsområder. Dermed bidrager projektet både til større optag af CO 2, men også til at beskytte fremtidig vandforsyning så lokalbefolkningen bedre kan tilpasse sig ændringer i det lokale klima. Klimaprojektet er et samarbejde mellem Verdens Skove og de lokale partnere, skov-kooperativet COATLAHL og vandbestyrelsen i landsbyen Yaruca. Det er støttet af den danske virksomhed Rainforest Protection Initiative Munio. Verdens Skove deltog også i FNs klimakonference, COP18. I samarbejde med andre kæmpede vi for, at beslutninger og projekter igangsat på skov- og klimaområdet (bl.a. inden for FN-tiltaget REDD+) inddrager oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker og støtter op om en bæredygtig miljøudvikling. Denne indsats resulterede i en lille åbning i forhandlingerne for, at man kan komme ud over det alt for snævre fokus på CO 2 -reduktioner alene, og inddrage hensyn til andre miljømæssige og sociale fordele ved skovbevarelse. Kampen fortsætter i

7 DANSK NATUR VILD DANSK SKOVNATUR Verdens Skove markerede sig med en række høringssvar, politiske breve og debatindlæg om forvaltningen af vores danske natur. Særligt den dybt kritisable udvikling af Nationalparken i Nordsjælland samt Naturstyrelsens fældning af gamle flådeege i Gribskov gav anledning til diskussioner om den reelle indsat i Danmark for at sikre biodiversitet. I et samarbejde med Naturbeskyttelse.dk indgav Verdens Skove en klage til naturklagenævnet over udvidelsen af Silkeborg Golfklub, der er sket uden hensyntagen til beskyttede områder. I et samarbejde med de lokale Socialdemokrater i Aarhus agiterede Verdens Skove for naturlig skovudvikling fremfor traditionel skovrejsning - og byrådet tog forslaget til sig. Verdens Skove er til dato den eneste forening, der arbejder aktivt for rewilding som forvaltningsprincip i Danmark, og vild natur kom for alvor på alles læber i Først indledt af miljøministerens borgertopmøde i januar og senere på året havde Aarhus Universitet dedikeret et velbesøgt symposium til netop rewilding. Den ubetingede største sejr var udsættelsen af europæisk bison i Almindingen på Bornholm. Derudover beviste naturen endnu engang, at en del af det vilde kan komme af sig selv, da den første ulv i mere end 200 år slog sig ned i Thy. Hvad der for 10 år siden blev betragtet som en gal idé, er nu et faktum i dansk forvaltning af naturen, og banen for et vildere natursyn blandt danskerne og naturforvalterne ligger nu vidt åben

8 100% FSC BÆREDYGTIGT TRÆ Verdens Skove har i flere år kæmpet for, at staten skal gå forrest i at fremme bæredygtige indkøb af tømmer og trævarer, og nu ser det endelig ud til, at der er en bevægelse i den retning. Verdens Skove og WWF gik sammen med DLH (en af verdens førende træleverandører) og Duba B8 (Danmarks største kontormøbelvirksomhed) og krævede at miljøministeren indfører bindende regler for, at det offentlige skal købe bæredygtigt træ. Som resultat af dette pres fra såvel civilsamfundet og virksomheder har Miljøministeren nedsat en arbejdsgruppe som skal se på omkostningerne ved at indføre bindende regler for bæredygtighed. I 2012 har FSC International oprettet en social fond, som skal forbedre vilkårene for fattige skovejere i troperne, ved at give dem bedre mulighed for at blive FSC-certificeret og opnå en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig træproduktion gennem FSC-systemet. Derudover har FSC efter pres fra bl.a. Verdens Skove igangsat udviklingen af et system, som gør det muligt at spore mængderne af certificeret træ gennem FSC-systemet. Systemet forventes at være færdigudviklet i 2013 og vil styrke FSCs troværdighed ved at mindske svindel med mængder af certificeret træ

9 ORGANISATIONSUDVIKLING ORGANISATIONSUDVIKLING Verdens Skove har udviklet nye rammer for samarbejde og synergi mellem frivillige og ansatte i foreningen. En ny organisationsstruktur bygger på strategigrupper for hver af foreningens strategiske mål, hvor frivillige og ansatte mødes på tværs og udvikler projekter, kampagner og politik. En vigtig opgave i den sammenhæng var en justering af foreningens organisationsdiagram og ledelsesstruktur, således at det bedre illustrerer og faciliterer foreningsstrategiens centrale betydning for organiseringen af arbejdet var også året hvor Verdens Skove for første gang fik en professionel fundraiser, hvis opgave det har været, at opbygge et loyalitetsprogram for eksisterende medlemmer og private donorer, samt at udvikle en medlemshvervekampagne. På den måde skal foreningen fortsat fastholde og tiltrække nye medlemmer og dermed styrke sin folkelige forankring. For at sikre god kommunikation med vores medlemmer og bidragsydere har vi ligeledes investeret i et nyt IT-system og udbygget vores nyhedsbrev og vores aktiviteter på facebook. De private bidrag til Verdens Skoves arbejde er essentielle, idet målet om 20% egenfinansiering er et nyt krav vi bliver mødt med fra 2013, hvor Verdens Skove bliver en rammeorganisation. Rammeaftalen med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner om året, er kulminationen på den løbende organisationsudvikling af Verdens Skove de sidste fem år, og ikke mindst en officiel anerkendelse af foreningens vigtige udviklingsarbejde og de flotte resultater med at bevare verdens skove og skabe værdi for fattige lokalbefolkninger i Latinamerika

10

11 VERDENS SKOVES INDSATS I LATINAMERIKA MEXICO CUBA GUATA- MALA HONDURAS NICARA- GUA Verdens Skoves internationale udviklings arbejde foregår primært i fire lande i Latinamerika: Bolivia, Honduras, Nicaragua og Panama. PANAMA VENEZUELA Det overordnede formål med udviklingsarbejdet er skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder samt forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Det gør Verdens Skove i samarbejde med lokalsamfund og partnere for at reducere fattigdom og skabe et bedre liv for lokalbefolkningen i og omkring tropiske skove. EQUADOR PERU COLOMBIA BRAZIL Verdens Skove har en stærk faglig profil ift. miljø, fortalervirksomhed og organisationsudvikling. Generelt har kapacitetsvurderingen givet et billede af en organisation, der formår at kombinere programimplementering og fortalervirksomhed baseret på et højt niveau af såvel faglig kompetence som frivilligt engagement. Danidas Kapacitetsvurdering af Verdens Skove, BOLIVIA 20 21

12 RESULTATER I 2012 Verdens Skove bidrog til at sætte bæredygtig skovforvaltning på dagsordenen i Honduras. Repræsentanter fra store dele af den honduranske skovsektor mødtes til et rundbordsmøde til diskussioner om problemerne i sektoren herunder den omfattende illegale tømmerhugst. Det lykkedes, med støtte fra bl.a. Verdens Skove, at få FSC-certificering af de honduranske skove på dagsordenen gennem deltagelsen af FSC Internationals general sekretær Andre De Freitas. I det nordlige Nicaragua er Mayangna folkets territorier under alvorligt pres fra nybyggere, der med støtte fra staten rydder regnskoven for at bosætte sig. Mayanga folket har været splittet og ignoreret gennem årtier, men med støtte fra Verdens Skove er det lykkes dem for første gang siden 1980 erne, at gå sammen i en politisk alliance. Mayangna folket sidder nu i hårde forhandlinger med regeringen for at få deres rettigheder til skovområderne anerkendt. HONDURAS NICARAGUA I Bolivias lavland, er en del af Amazonas oprindelige folks territorier og skoven truet. tet de oprindelige folks fælles alliance i Pana- Verdens Skove har igennem en årrække støt- BOLIVIA PANAMA Verdens Skoves støtter derfor de oprindelige ma i kampen om ret til deres territorier, et område på over hektar, som rummer en folks forsvar og forvaltning af deres territorie. Verdens Skove har i 2012 særligt arbejdet med stor del af Panamas tilbageværende regnskov. at etablere samarbejde med en bred national Sidste år fik de første landsbyer skøder på deres jorde, under en ny lov fra 2008 om fælles alliance mellem oprindelige folks territorielle organisationer, den nationale indianske organisation og lokale institutioner med faglig fortsætter. Verdens Skove øger derfor støtten jorde. Men presset på skovene fra nybyggere kapacitet inden for Verdens Skoves fokusområder og mål. Oprindelige folks territorier om- til de oprindelige folks alliance i fatter mange millioner hektar skov og alternativer til den nuværende udvikling haster, da ca hektar skov brændes af årligt RESULTATER I 2012

13 VERDENS SKOVES POLITISKE ARBEJDE I DANMARK Roskilde festival Verdens Skove byggede et interaktivt supermarked på Roskilde Festivalen, hvor vi fortalte festivalgæsterne om deres dagligvarers omkostninger for regnskoven og klimaet. Det vakte stor opsigt, at almindelige dagligdagsvarer er en af hovedårsagerne til at regnskoven bliver fældet. Det interaktive supermarked turnerer nu rundt i Danmark og oplyser danskerne om deres fødevareforbrugs effekt på regnskoven og klimaet. Min familie i regnskoven En frostklar weekend i december Havemøbelkampagne I foråret 2012 var ca. 20 frivillige Nature Tours Verdens Skoves rejseafdeling send- var Verdens Skoves frivillige på ude og krydstjekke 14 forskellige te 16 frivillige ud på sprogskole og gaden i Aarhus, Odense, Aalborg møbelkæder til Verdens Skoves år- projekter i Flere af de hjem- og København. Her arbejdede lige havemøbelkampagne. Resulta- vendte gik sammen om at starte de frivillige og kendte danskere terne blev offentliggjort på Ritzau, en formidlingsgruppe i Køben- sammen med byernes træer, der og bredt i både danske og svenske havn og Aarhus, der holder oplæg demonstrerede med skilte med medier, hvor IKEAs bundplacering om regnskoven og mulighederne ordlyden: Støt min familie i regn- vakte stor interesse. Som resultat af for at rejse ud og være frivillig på skoven. Kampagnen kørte også dialog med møbelkæderne inden miljøprojekter i Latinamerika. på de sociale medier, hvor Verdens offentliggørelsen af undersøgel- Middelalder festival Verdens Skove deltog i årets europæiske middelalderfestival i Horsens, hvor foreningen var på charmeoffensiven for tilbagevendelsen af fritlevende vildsvin i Danmark. Der blev uddelt smagsprøver af helstegt vildsvin til mere end 500 interesserede besøgende med ivrig interesse fra blandt andet Norsk tv. Skoves opslag d. 19. december nåede ud til mere end mennesker og blev delt 400 gange. sen, valgte TripTrap at offentliggøre deres strategi om udelukkende at bruge FSC-certificeret træ i deres produktion inden år

14 Kvickly lancerer nye produkter Bisoner på Bornholm Nyt klagenævn Udstillingen One Human Offentlige indkøb i Politiken Ulven i Deadline Den danske supermarkedkæde Den 9. juni blev projektet Bison Den 1. november 2012 blev der I november måned afholdte Ver- En fælles analyse i dagbladet Po- D. 29. oktober inviterede DRs Kvickly lancerede en række nye Bornholm indviet af miljøminister etableret en ny mæglings- og dens Skove i samarbejde med litiken d. 19. december skrevet af Deadline Verdens Skove i studiet træprodukter, som er bæredygtigt Ida Auken. Syv europæiske biso- klageinstitution for ansvarlig virk- NEPCon udstillingen One Human Verdens Skove, WWF, tømmer- for at diskutere ulvens tilbage- produceret i Honduras. En dansk ner skal nu pleje naturen i Almin- somhedsadfærd i Danmark. In- - One Year - One Planet på Sto- koncernen DLH og møbelvirksom- komst til Danmark. Verdens Skove designer har været på besøg hos dingen. Verdens Skove har som stitutionen skal behandle klager re Torv i Aarhus. Udstillingen viste heden Duba B8 viser, at staten har været en af de fremmeste for- Verdens Skoves mangeårige sam- den eneste danske naturforening over danske virksomheders over- det faktiske omfang af danskernes går bagerst hvad angår indkøb talere for rewilding af den danske arbejdspartner, skov-kooperativet gennem årene foreslået bison trædelser af OECDs retningslinjer ressourceforbrug. Aarhus borg- af bæredygtigt træ. Som resultat natur igennem de sidste 10 år, og COATLAHL, og hjulpet dem med genudsat en række steder i landet. for multinationale virksomheder. mester, Jacob Bundsgaard, åbne- af dette pres vil Miljøministeren med ulvens genindvandring er vild at designe køkkenrulleholdere, Verdens Skove har arbejdet for at de udstillingen, som blev set af nedsætte en arbejdsgruppe, som dansk natur for alvor kommet på bordskånere og spækbrætter til gøre den nye institution så stærk over personer og omtalt skal se på omkostningerne ved at dagsordenen. det danske marked. Samarbejdet og effektiv som muligt. af flere lokale medier. indføre bindende regler for bære- er støttet af FDB, og flere andre dygtighed i statens indkøb af træ. danske virksomheder har fået øjnene op for mulighederne for at designe og sælge deres egne, bæredygtige regnskovsprodukter

15 VERDENS SKOVE I TAL Verdens Skove har i 2012 en samlet omsætning på 19,3 millioner kroner. Heraf kommer 15,5 millioner kroner fra bevillinger fra Danida. Indsamlingsaktiviteter og bidrag Bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde udgør 2,1 millioner kroner, hvilket er en stigning på 7% i forhold til % af de privat indsamlede midler til Verdens Skoves arbejde kommer fra vores medlemmer og faste bidragsydere. Regnskovsindsamlingen resulterede i kroner til regnskovsbevarelse i Nicaragua og fik dermed en stigning på knap 10% i forhold til Strategiske samarbejder gerne med et CSR sigte er også en vigtig del af Verdens Skoves fundraisingstrategi. Således fortsatte vi samarbejdet med FDB og Natur-Energi i 2012, der begge støtter skovforvaltningsprojekter i Honduras og modtog herfra i alt godt 1 million kroner. Verdens Skoves grønne rejsebureau for frivillige rejser, Nature Tours, havde en omsætning på knap kroner og oplevede dermed en kraftig nedgang på 65% i forhold til Den udvikling forventes dog at vende fra 2013 efter indgåelse af et samarbejde med Ranum Efterskole om at udsende 25 unge i henholdsvis 2013 og RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 i tusinder INDTÆGTER Formålsbestemte indtægter Andre indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Anvendt af formålsbestemte midler Anvendt af andre midler UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT 519 Årets resultat er overført til egenkapitalen 519 BALANCE 1% 7% 12% 54% 26% OMSÆTNING 1% 8% 13% Danida Program Danida Enkeltprojekter Private bidrag, medlemmer mm Offentlige bidrag Nature Tours Årets resultat og forventninger til 2013 Det afsluttende regnskab for 2012 viser et overskud på kroner, hvormed egenkapitalen per 31. december 2012 udgør i alt kroner. Verdens Skove fortsætter Per 31. december 2012 i tusinder AKTIVER 28% 25% dermed de seneste års positive vækst - kun afbrudt af underskuddet i Administrationsprocenten i forhold til den samlede omsætning er på 13% mens fundraising- og oplysningsprocenten er på 8%. Verdens Skove har et mål om at nedbringe administrationsprocenten på sigt, hvorimod der stadig er behov for at øge investeringerne i fundraising og oplysning. Verdens Skove har fået en rammeaftale med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner i 2013, og ligeledes forventes bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde at stige. Således forventer Verdens Skove et positivt resultat til yderligere konsolidering af egenkapitalen i Anlægsaktiver 106 Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASIVER Egenkapital 945 Gæld i alt PASIVER I ALT % OMKOSTNINGER 17% Administration Honduras Nicaragua Bolivia Globale aktiviteter incl. Panama Fundraising og oplysning Nature Tours 28 29

16 VERDENS SKOVES REPRÆSENTATION Som en del af den politiske indsats fremlægger Verdens Skove sine synspunkter ved repræsentation i følgende råd, udvalg, komitéer og netværk: The Accra Caucus on Forests and Climate Change, CISUs bestyrelse, Climate Action Network (CAN), Concord Danmark, Danwatchs rådgivende forsamling, Den danske IUCN komité, Det Grønne Kontaktudvalg, FSC Danmark, FSC International, NGO Forums stående udvalg, Rådet for Samfundsansvar, Skovrådet, 92-Gruppen VERDENS SKOVE SIGER TAK Uden trofaste samarbejdspartnere store som små kunne vi hos Verdens Skove ikke udføre vores arbejde. Derfor sender vi en stor tak til: Hovedkontor Odensegade 4B, Postboks 5102, 8100 Aarhus C Tlf Fax Verdens Skove København Økologihuset, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Redaktion Tim Whyte, Nina Halberstadt, Nanna Brendholdt Thomsen Layout Jens Raadal Foto Forside: Anders Thormann. Side 5: Kristian Jørgensen. Side 6: Tine Pia Jensen. Side 8 og 9: Anders Thormann. Side 11: Berit Rechnagel. Side 12 og 13: Andreas Skriver Hansen. Side 14-15: Jens Holm Kanstrup. Side 18-19: Anders Thormann. Side 21: Natur Energi. Side 22-23: Honduras: Naia Morueta Holme, Nicaragua: Julie Helquist, Panama: Nikolaj Bro Moseholm. Side 24: Roskilde: Tine Pia Jensen, middelalder festival: Søren Kanstrup. Side 25: Min familie i regnskoven: Mia Duelund, havemøbelkampagne: Anders Thormann. Side 26: Bisoner: Andreas Skriver Hansen. Side 27: One Human: Kristian Jørgensen, offentligt indkøb i Politiken: Nils Lund Tryk CS Grafisk Energiselskabet Natur-Energi A/S, FDB (Nu COOP Danmark), Merkur Andelskasse, Munio, Compass Group, Cafe Bopa, Cafe Pussy Galore, Ole Kirk Fonden, The Body Shop Foundation, Eco-Ego, Happy Juice, Kluntz 30

17 HVEM ER VERDENS SKOVE? Verdens Skove er en dansk miljø- og udviklingsorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven. Vi skaber handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove - gennem kampagner, forbrugeroplysning, uddannelse, samarbejde, rejser og konkrete projekter i regnskoven og i den danske natur. Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i Siden har over danskere købt regnskovscertifikater. Vi samarbejder med lokale mennesker og organisationer i fire lande i Latinamerika for at bevare regnskoven og sikre lokale befolkningers rettigheder til naturressourcerne. Vores vision er, at den vilde skovnatur bliver bevaret og fremmet, og at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt. Vores særlige indsatsområder for er regnskovsbevarelse, skov & klima, vild dansk skovnatur, bæredygtigt træ og organisationsudvikling. Du kan læse mere om vores indsatsområder og resultater i denne årsberetning.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Foreningen Nepenthes

Foreningen Nepenthes Foreningen Nepenthes Odensegade 4 B 8000 Århus C. INTERN ÅRSRAPPORT 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR NR. 78920610 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORENINGSOPLYSNINGER... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING

Læs mere

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

19.-20. NOVEMBER 2014 ALLER HUSET, KØBENHAVN. fsc.dk/designaward

19.-20. NOVEMBER 2014 ALLER HUSET, KØBENHAVN. fsc.dk/designaward 19.-20. NOVEMBER 2014 ALLER HUSET, KØBENHAVN fsc.dk/designaward INDHOLDSFORTEGNELSE Konceptet 5 Konkurrenceoplæg 7 Hovedpræmien 9 Sidste års vindere 11 Hvad er FSC? 13 Jonas Pedersen vandt FSC Design Award

Læs mere

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 I undersøgelsen deltog 134 danske FSC-certificerede virksomheder, godkendte varemærkelicenshavere, brancheforeninger, NGO er og certificeringsfirmaer fra januar

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Illegal skovhugst og FSC-certificering

Illegal skovhugst og FSC-certificering NEPENTHES Undervisningsmateriale; Geografi i gymnasium og HF Illegal skovhugst og FSC-certificering På verdensplan forsvinder der flere og flere skove, fordi arealerne ikke udnyttes bæredygtigt. Et af

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Verdens Skove CVR-nr. 78 92 06 10. Årsrapport 2013

Verdens Skove CVR-nr. 78 92 06 10. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Verdens Skove CVR-nr. 78

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

18.-19. NOVEMBER 2015 ALLER HUSET, KØBENHAVN. fsc.dk/designaward

18.-19. NOVEMBER 2015 ALLER HUSET, KØBENHAVN. fsc.dk/designaward 18.-19. NOVEMBER 2015 ALLER HUSET, KØBENHAVN fsc.dk/designaward Jonas Pedersen vandt FSC Design Award 2008. Præmien var en rejse til Nicaragua, hvor han fik lavet en version af sit design Extrude.»At vinde

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

DANIDA I CENTRALAMERIKA

DANIDA I CENTRALAMERIKA DANIDA I CENTRALAMERIKA EN INDSATS FOR MILJØ, MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI 2005-2010 Centralamerika består af en klynge af syv lande med Bellize i nord og Panama i syd. Regionen er den fattigste på

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Udfordringen Danmarks drikkevand er truet De senere år er der i gennemsnit lukket 2 vandboringer om ugen (kilde:

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere