Å R SBERE TNIN G 201 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R SBERE TNIN G 201 2"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 FORORD Behovet for en forening som vores har aldrig været større. Det blev meget klart for mig da jeg deltog i FN konferencen for Bæredygtig Udvikling (Rio+20) i juni. Verdens ledere var samlet for at tage fat i de største miljø- og udviklingsspørgsmål som vi står overfor. Men politikerne havde stort set glemt skovene og at inddrage civilsamfundet i at udtænke og bidrage til kreative, bæredygtige løsninger. Det er absolut nødvendigt at råbe op og vise andre veje, i en verden hvor skovrydning sker i rivende fart og hvor oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker udelades fra beslutninger om skovens fremtid og i de værste tilfælde drives ud af deres hjem, samtidig med at vores politikere ikke har politisk vilje til at gøre noget ved det. Men selvom der er lang vej igen - og måske specielt når der er lang vej igen - er det vigtigt at se de positive tegn - så som opbakning til vores arbejde. Den største udvikling for foreningen i den sammenhæng er nok, at Verdens Skove fra januar 2013 er kommet på Finansloven som rammeorganisation. Dette viser at vores udviklingsarbejde og arbejde for skovene i Latinamerika giver mening og skaber resultater. Rammeaftalen er også et signal om, at fokus på bevarelse af skove verden over, bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer og opbakning til oprindelige folk, samt andre skovafhængige mennesker, vinder mere og mere indpas hos danskerne og dermed også hos de danske politikere. Verdens Skove er i fuld gang med at udvikle sig til, at stå endnu bedre på banen for fortsat at udvikle løsninger, der fremmer skovbevarelse og bæredygtig skovforvaltning både herhjemme og globalt set. I 2012 har vi haft særligt fokus på, at støtte op om den særlige synergi, der kendetegner Verdens Skoves arbejde, synergien mellem frivillige og ansatte, mellem faggrupper og mellem folk som mødes på tværs af Danmark og verden. Dette har resulteret i en helt ny organisering, som støtter op om vores foreningsstrategi, en ny ledelsesstruktur som kan nå bredere ud i foreningen og i en fortsat glæde ved at at se, at foreningens formål kæder os alle sammen og skaber et stærkt hold for skovene. På de kommende sider kan I se nogle af de mange resultater, der er kommet ud af vores arbejde i Tak til alle jer der har været og fortsat er med på vejen - og god læselyst! Nanna Brendholdt Thomsen Forkvinde 3

3 Karin Elisabeth Lind Sekretariatschef i Verdens Skove Phone:

4 STRATEGIMÅL % FSC REGN- SKOV DANSK NATUR KLIMA ORGANISATIONS- UDVIKLING Verdens Skove har lavet fem mål for, hvad vi vil opnå i perioden På de kommende sider kan du læse om resultater i 2012 inden for hvert målområde. 6 7

5 REGN- SKOV REGNSKOVS- BEVARELSE Pedro Zamora, hans kone og deres to børnebørn viser glade to plancher frem, da Verdens Skove kommer forbi deres hjem i oktober Plancherne er skitser over mulige planer, som de har lagt for udviklingen af deres landejendom og den regnskov der står på den frem til Det er ikke bare et bevis på familiens hårde arbejde, men også et tegn på, at projektet i Nicaragua bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Den unikke regnskov omkring Indio-Maiz nationalparken i Nicaragua har været udsat for voldsom skovrydning gennem de sidste årtier på grund af pres fra kvægdrift og palmeolieplantager. Men nu har 13 familier i Rio San Juan indgået i et nytænkende samarbejde for at støtte op om en alternativ udvikling. Foreløbigt har de bevaret 460 hektar regnskov. Projektet er støttet gennem salg af regnskovscertifikater i Danmark. Ligesom Pedro og hans kone, har familierne udviklet planer for, hvordan de kan iværksætte aktiviteter, der kan sikre dem en fast indkomst uden at rydde skoven. Familierne planlægger blandt andet dyrkning af kakao, udvikling af turisme og opdræt af fisk. Planerne er første skridt på vejen til at sikre, at de også efter programperiodens udløb kan skaffe mad på bordet uden at fælde regnskoven. 8 9

6 KLIMA SKOV OG KLIMA Verdens Skoves første klimaprojekt blev sat i gang på nordkysten i Honduras. I samarbejde med lokalbefolkningen, støtter projektet en naturlig genskovning af vandforsyningsområder. Dermed bidrager projektet både til større optag af CO 2, men også til at beskytte fremtidig vandforsyning så lokalbefolkningen bedre kan tilpasse sig ændringer i det lokale klima. Klimaprojektet er et samarbejde mellem Verdens Skove og de lokale partnere, skov-kooperativet COATLAHL og vandbestyrelsen i landsbyen Yaruca. Det er støttet af den danske virksomhed Rainforest Protection Initiative Munio. Verdens Skove deltog også i FNs klimakonference, COP18. I samarbejde med andre kæmpede vi for, at beslutninger og projekter igangsat på skov- og klimaområdet (bl.a. inden for FN-tiltaget REDD+) inddrager oprindelige folk og andre skovafhængige mennesker og støtter op om en bæredygtig miljøudvikling. Denne indsats resulterede i en lille åbning i forhandlingerne for, at man kan komme ud over det alt for snævre fokus på CO 2 -reduktioner alene, og inddrage hensyn til andre miljømæssige og sociale fordele ved skovbevarelse. Kampen fortsætter i

7 DANSK NATUR VILD DANSK SKOVNATUR Verdens Skove markerede sig med en række høringssvar, politiske breve og debatindlæg om forvaltningen af vores danske natur. Særligt den dybt kritisable udvikling af Nationalparken i Nordsjælland samt Naturstyrelsens fældning af gamle flådeege i Gribskov gav anledning til diskussioner om den reelle indsat i Danmark for at sikre biodiversitet. I et samarbejde med Naturbeskyttelse.dk indgav Verdens Skove en klage til naturklagenævnet over udvidelsen af Silkeborg Golfklub, der er sket uden hensyntagen til beskyttede områder. I et samarbejde med de lokale Socialdemokrater i Aarhus agiterede Verdens Skove for naturlig skovudvikling fremfor traditionel skovrejsning - og byrådet tog forslaget til sig. Verdens Skove er til dato den eneste forening, der arbejder aktivt for rewilding som forvaltningsprincip i Danmark, og vild natur kom for alvor på alles læber i Først indledt af miljøministerens borgertopmøde i januar og senere på året havde Aarhus Universitet dedikeret et velbesøgt symposium til netop rewilding. Den ubetingede største sejr var udsættelsen af europæisk bison i Almindingen på Bornholm. Derudover beviste naturen endnu engang, at en del af det vilde kan komme af sig selv, da den første ulv i mere end 200 år slog sig ned i Thy. Hvad der for 10 år siden blev betragtet som en gal idé, er nu et faktum i dansk forvaltning af naturen, og banen for et vildere natursyn blandt danskerne og naturforvalterne ligger nu vidt åben

8 100% FSC BÆREDYGTIGT TRÆ Verdens Skove har i flere år kæmpet for, at staten skal gå forrest i at fremme bæredygtige indkøb af tømmer og trævarer, og nu ser det endelig ud til, at der er en bevægelse i den retning. Verdens Skove og WWF gik sammen med DLH (en af verdens førende træleverandører) og Duba B8 (Danmarks største kontormøbelvirksomhed) og krævede at miljøministeren indfører bindende regler for, at det offentlige skal købe bæredygtigt træ. Som resultat af dette pres fra såvel civilsamfundet og virksomheder har Miljøministeren nedsat en arbejdsgruppe som skal se på omkostningerne ved at indføre bindende regler for bæredygtighed. I 2012 har FSC International oprettet en social fond, som skal forbedre vilkårene for fattige skovejere i troperne, ved at give dem bedre mulighed for at blive FSC-certificeret og opnå en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig træproduktion gennem FSC-systemet. Derudover har FSC efter pres fra bl.a. Verdens Skove igangsat udviklingen af et system, som gør det muligt at spore mængderne af certificeret træ gennem FSC-systemet. Systemet forventes at være færdigudviklet i 2013 og vil styrke FSCs troværdighed ved at mindske svindel med mængder af certificeret træ

9 ORGANISATIONSUDVIKLING ORGANISATIONSUDVIKLING Verdens Skove har udviklet nye rammer for samarbejde og synergi mellem frivillige og ansatte i foreningen. En ny organisationsstruktur bygger på strategigrupper for hver af foreningens strategiske mål, hvor frivillige og ansatte mødes på tværs og udvikler projekter, kampagner og politik. En vigtig opgave i den sammenhæng var en justering af foreningens organisationsdiagram og ledelsesstruktur, således at det bedre illustrerer og faciliterer foreningsstrategiens centrale betydning for organiseringen af arbejdet var også året hvor Verdens Skove for første gang fik en professionel fundraiser, hvis opgave det har været, at opbygge et loyalitetsprogram for eksisterende medlemmer og private donorer, samt at udvikle en medlemshvervekampagne. På den måde skal foreningen fortsat fastholde og tiltrække nye medlemmer og dermed styrke sin folkelige forankring. For at sikre god kommunikation med vores medlemmer og bidragsydere har vi ligeledes investeret i et nyt IT-system og udbygget vores nyhedsbrev og vores aktiviteter på facebook. De private bidrag til Verdens Skoves arbejde er essentielle, idet målet om 20% egenfinansiering er et nyt krav vi bliver mødt med fra 2013, hvor Verdens Skove bliver en rammeorganisation. Rammeaftalen med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner om året, er kulminationen på den løbende organisationsudvikling af Verdens Skove de sidste fem år, og ikke mindst en officiel anerkendelse af foreningens vigtige udviklingsarbejde og de flotte resultater med at bevare verdens skove og skabe værdi for fattige lokalbefolkninger i Latinamerika

10

11 VERDENS SKOVES INDSATS I LATINAMERIKA MEXICO CUBA GUATA- MALA HONDURAS NICARA- GUA Verdens Skoves internationale udviklings arbejde foregår primært i fire lande i Latinamerika: Bolivia, Honduras, Nicaragua og Panama. PANAMA VENEZUELA Det overordnede formål med udviklingsarbejdet er skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder samt forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Det gør Verdens Skove i samarbejde med lokalsamfund og partnere for at reducere fattigdom og skabe et bedre liv for lokalbefolkningen i og omkring tropiske skove. EQUADOR PERU COLOMBIA BRAZIL Verdens Skove har en stærk faglig profil ift. miljø, fortalervirksomhed og organisationsudvikling. Generelt har kapacitetsvurderingen givet et billede af en organisation, der formår at kombinere programimplementering og fortalervirksomhed baseret på et højt niveau af såvel faglig kompetence som frivilligt engagement. Danidas Kapacitetsvurdering af Verdens Skove, BOLIVIA 20 21

12 RESULTATER I 2012 Verdens Skove bidrog til at sætte bæredygtig skovforvaltning på dagsordenen i Honduras. Repræsentanter fra store dele af den honduranske skovsektor mødtes til et rundbordsmøde til diskussioner om problemerne i sektoren herunder den omfattende illegale tømmerhugst. Det lykkedes, med støtte fra bl.a. Verdens Skove, at få FSC-certificering af de honduranske skove på dagsordenen gennem deltagelsen af FSC Internationals general sekretær Andre De Freitas. I det nordlige Nicaragua er Mayangna folkets territorier under alvorligt pres fra nybyggere, der med støtte fra staten rydder regnskoven for at bosætte sig. Mayanga folket har været splittet og ignoreret gennem årtier, men med støtte fra Verdens Skove er det lykkes dem for første gang siden 1980 erne, at gå sammen i en politisk alliance. Mayangna folket sidder nu i hårde forhandlinger med regeringen for at få deres rettigheder til skovområderne anerkendt. HONDURAS NICARAGUA I Bolivias lavland, er en del af Amazonas oprindelige folks territorier og skoven truet. tet de oprindelige folks fælles alliance i Pana- Verdens Skove har igennem en årrække støt- BOLIVIA PANAMA Verdens Skoves støtter derfor de oprindelige ma i kampen om ret til deres territorier, et område på over hektar, som rummer en folks forsvar og forvaltning af deres territorie. Verdens Skove har i 2012 særligt arbejdet med stor del af Panamas tilbageværende regnskov. at etablere samarbejde med en bred national Sidste år fik de første landsbyer skøder på deres jorde, under en ny lov fra 2008 om fælles alliance mellem oprindelige folks territorielle organisationer, den nationale indianske organisation og lokale institutioner med faglig fortsætter. Verdens Skove øger derfor støtten jorde. Men presset på skovene fra nybyggere kapacitet inden for Verdens Skoves fokusområder og mål. Oprindelige folks territorier om- til de oprindelige folks alliance i fatter mange millioner hektar skov og alternativer til den nuværende udvikling haster, da ca hektar skov brændes af årligt RESULTATER I 2012

13 VERDENS SKOVES POLITISKE ARBEJDE I DANMARK Roskilde festival Verdens Skove byggede et interaktivt supermarked på Roskilde Festivalen, hvor vi fortalte festivalgæsterne om deres dagligvarers omkostninger for regnskoven og klimaet. Det vakte stor opsigt, at almindelige dagligdagsvarer er en af hovedårsagerne til at regnskoven bliver fældet. Det interaktive supermarked turnerer nu rundt i Danmark og oplyser danskerne om deres fødevareforbrugs effekt på regnskoven og klimaet. Min familie i regnskoven En frostklar weekend i december Havemøbelkampagne I foråret 2012 var ca. 20 frivillige Nature Tours Verdens Skoves rejseafdeling send- var Verdens Skoves frivillige på ude og krydstjekke 14 forskellige te 16 frivillige ud på sprogskole og gaden i Aarhus, Odense, Aalborg møbelkæder til Verdens Skoves år- projekter i Flere af de hjem- og København. Her arbejdede lige havemøbelkampagne. Resulta- vendte gik sammen om at starte de frivillige og kendte danskere terne blev offentliggjort på Ritzau, en formidlingsgruppe i Køben- sammen med byernes træer, der og bredt i både danske og svenske havn og Aarhus, der holder oplæg demonstrerede med skilte med medier, hvor IKEAs bundplacering om regnskoven og mulighederne ordlyden: Støt min familie i regn- vakte stor interesse. Som resultat af for at rejse ud og være frivillig på skoven. Kampagnen kørte også dialog med møbelkæderne inden miljøprojekter i Latinamerika. på de sociale medier, hvor Verdens offentliggørelsen af undersøgel- Middelalder festival Verdens Skove deltog i årets europæiske middelalderfestival i Horsens, hvor foreningen var på charmeoffensiven for tilbagevendelsen af fritlevende vildsvin i Danmark. Der blev uddelt smagsprøver af helstegt vildsvin til mere end 500 interesserede besøgende med ivrig interesse fra blandt andet Norsk tv. Skoves opslag d. 19. december nåede ud til mere end mennesker og blev delt 400 gange. sen, valgte TripTrap at offentliggøre deres strategi om udelukkende at bruge FSC-certificeret træ i deres produktion inden år

14 Kvickly lancerer nye produkter Bisoner på Bornholm Nyt klagenævn Udstillingen One Human Offentlige indkøb i Politiken Ulven i Deadline Den danske supermarkedkæde Den 9. juni blev projektet Bison Den 1. november 2012 blev der I november måned afholdte Ver- En fælles analyse i dagbladet Po- D. 29. oktober inviterede DRs Kvickly lancerede en række nye Bornholm indviet af miljøminister etableret en ny mæglings- og dens Skove i samarbejde med litiken d. 19. december skrevet af Deadline Verdens Skove i studiet træprodukter, som er bæredygtigt Ida Auken. Syv europæiske biso- klageinstitution for ansvarlig virk- NEPCon udstillingen One Human Verdens Skove, WWF, tømmer- for at diskutere ulvens tilbage- produceret i Honduras. En dansk ner skal nu pleje naturen i Almin- somhedsadfærd i Danmark. In- - One Year - One Planet på Sto- koncernen DLH og møbelvirksom- komst til Danmark. Verdens Skove designer har været på besøg hos dingen. Verdens Skove har som stitutionen skal behandle klager re Torv i Aarhus. Udstillingen viste heden Duba B8 viser, at staten har været en af de fremmeste for- Verdens Skoves mangeårige sam- den eneste danske naturforening over danske virksomheders over- det faktiske omfang af danskernes går bagerst hvad angår indkøb talere for rewilding af den danske arbejdspartner, skov-kooperativet gennem årene foreslået bison trædelser af OECDs retningslinjer ressourceforbrug. Aarhus borg- af bæredygtigt træ. Som resultat natur igennem de sidste 10 år, og COATLAHL, og hjulpet dem med genudsat en række steder i landet. for multinationale virksomheder. mester, Jacob Bundsgaard, åbne- af dette pres vil Miljøministeren med ulvens genindvandring er vild at designe køkkenrulleholdere, Verdens Skove har arbejdet for at de udstillingen, som blev set af nedsætte en arbejdsgruppe, som dansk natur for alvor kommet på bordskånere og spækbrætter til gøre den nye institution så stærk over personer og omtalt skal se på omkostningerne ved at dagsordenen. det danske marked. Samarbejdet og effektiv som muligt. af flere lokale medier. indføre bindende regler for bære- er støttet af FDB, og flere andre dygtighed i statens indkøb af træ. danske virksomheder har fået øjnene op for mulighederne for at designe og sælge deres egne, bæredygtige regnskovsprodukter

15 VERDENS SKOVE I TAL Verdens Skove har i 2012 en samlet omsætning på 19,3 millioner kroner. Heraf kommer 15,5 millioner kroner fra bevillinger fra Danida. Indsamlingsaktiviteter og bidrag Bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde udgør 2,1 millioner kroner, hvilket er en stigning på 7% i forhold til % af de privat indsamlede midler til Verdens Skoves arbejde kommer fra vores medlemmer og faste bidragsydere. Regnskovsindsamlingen resulterede i kroner til regnskovsbevarelse i Nicaragua og fik dermed en stigning på knap 10% i forhold til Strategiske samarbejder gerne med et CSR sigte er også en vigtig del af Verdens Skoves fundraisingstrategi. Således fortsatte vi samarbejdet med FDB og Natur-Energi i 2012, der begge støtter skovforvaltningsprojekter i Honduras og modtog herfra i alt godt 1 million kroner. Verdens Skoves grønne rejsebureau for frivillige rejser, Nature Tours, havde en omsætning på knap kroner og oplevede dermed en kraftig nedgang på 65% i forhold til Den udvikling forventes dog at vende fra 2013 efter indgåelse af et samarbejde med Ranum Efterskole om at udsende 25 unge i henholdsvis 2013 og RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 i tusinder INDTÆGTER Formålsbestemte indtægter Andre indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Anvendt af formålsbestemte midler Anvendt af andre midler UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT 519 Årets resultat er overført til egenkapitalen 519 BALANCE 1% 7% 12% 54% 26% OMSÆTNING 1% 8% 13% Danida Program Danida Enkeltprojekter Private bidrag, medlemmer mm Offentlige bidrag Nature Tours Årets resultat og forventninger til 2013 Det afsluttende regnskab for 2012 viser et overskud på kroner, hvormed egenkapitalen per 31. december 2012 udgør i alt kroner. Verdens Skove fortsætter Per 31. december 2012 i tusinder AKTIVER 28% 25% dermed de seneste års positive vækst - kun afbrudt af underskuddet i Administrationsprocenten i forhold til den samlede omsætning er på 13% mens fundraising- og oplysningsprocenten er på 8%. Verdens Skove har et mål om at nedbringe administrationsprocenten på sigt, hvorimod der stadig er behov for at øge investeringerne i fundraising og oplysning. Verdens Skove har fået en rammeaftale med Udenrigsministeriet på 15 millioner kroner i 2013, og ligeledes forventes bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde at stige. Således forventer Verdens Skove et positivt resultat til yderligere konsolidering af egenkapitalen i Anlægsaktiver 106 Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASIVER Egenkapital 945 Gæld i alt PASIVER I ALT % OMKOSTNINGER 17% Administration Honduras Nicaragua Bolivia Globale aktiviteter incl. Panama Fundraising og oplysning Nature Tours 28 29

16 VERDENS SKOVES REPRÆSENTATION Som en del af den politiske indsats fremlægger Verdens Skove sine synspunkter ved repræsentation i følgende råd, udvalg, komitéer og netværk: The Accra Caucus on Forests and Climate Change, CISUs bestyrelse, Climate Action Network (CAN), Concord Danmark, Danwatchs rådgivende forsamling, Den danske IUCN komité, Det Grønne Kontaktudvalg, FSC Danmark, FSC International, NGO Forums stående udvalg, Rådet for Samfundsansvar, Skovrådet, 92-Gruppen VERDENS SKOVE SIGER TAK Uden trofaste samarbejdspartnere store som små kunne vi hos Verdens Skove ikke udføre vores arbejde. Derfor sender vi en stor tak til: Hovedkontor Odensegade 4B, Postboks 5102, 8100 Aarhus C Tlf Fax Verdens Skove København Økologihuset, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Redaktion Tim Whyte, Nina Halberstadt, Nanna Brendholdt Thomsen Layout Jens Raadal Foto Forside: Anders Thormann. Side 5: Kristian Jørgensen. Side 6: Tine Pia Jensen. Side 8 og 9: Anders Thormann. Side 11: Berit Rechnagel. Side 12 og 13: Andreas Skriver Hansen. Side 14-15: Jens Holm Kanstrup. Side 18-19: Anders Thormann. Side 21: Natur Energi. Side 22-23: Honduras: Naia Morueta Holme, Nicaragua: Julie Helquist, Panama: Nikolaj Bro Moseholm. Side 24: Roskilde: Tine Pia Jensen, middelalder festival: Søren Kanstrup. Side 25: Min familie i regnskoven: Mia Duelund, havemøbelkampagne: Anders Thormann. Side 26: Bisoner: Andreas Skriver Hansen. Side 27: One Human: Kristian Jørgensen, offentligt indkøb i Politiken: Nils Lund Tryk CS Grafisk Energiselskabet Natur-Energi A/S, FDB (Nu COOP Danmark), Merkur Andelskasse, Munio, Compass Group, Cafe Bopa, Cafe Pussy Galore, Ole Kirk Fonden, The Body Shop Foundation, Eco-Ego, Happy Juice, Kluntz 30

17 HVEM ER VERDENS SKOVE? Verdens Skove er en dansk miljø- og udviklingsorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven. Vi skaber handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove - gennem kampagner, forbrugeroplysning, uddannelse, samarbejde, rejser og konkrete projekter i regnskoven og i den danske natur. Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i Siden har over danskere købt regnskovscertifikater. Vi samarbejder med lokale mennesker og organisationer i fire lande i Latinamerika for at bevare regnskoven og sikre lokale befolkningers rettigheder til naturressourcerne. Vores vision er, at den vilde skovnatur bliver bevaret og fremmet, og at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt. Vores særlige indsatsområder for er regnskovsbevarelse, skov & klima, vild dansk skovnatur, bæredygtigt træ og organisationsudvikling. Du kan læse mere om vores indsatsområder og resultater i denne årsberetning.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Nepenthes Programkoncept

Nepenthes Programkoncept Nepenthes Programkoncept I forbindelse med programansøgning til Danida Bæredygtig Naturressourceforvaltning i Latinamerika REVIDERET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 2. Kontekst...3 3. Programmets

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Referat af Verdens Skoves generalforsamling 3. maj Trente Mølle, Fyn

Referat af Verdens Skoves generalforsamling 3. maj Trente Mølle, Fyn Referat af Verdens Skoves generalforsamling 3. maj 2014 11.00-14.00 Trente Mølle, Fyn Til stede: Suzanne Rosenkilde Nielsen, Martin Futtrup, Vibeke Tuxen, Nanna Brendholdt Thomsen, Anne Liv Eberlein, Frederik

Læs mere

SKOV PÅ STØRRELSE MED DANMARK STRATEGI FOR VERDENS SKOVE 2015-2021

SKOV PÅ STØRRELSE MED DANMARK STRATEGI FOR VERDENS SKOVE 2015-2021 SKOV PÅ STØRRELSE MED DANMARK STRATEGI FOR VERDENS SKOVE 2015-2021 FORORD I 2012 vedtog Verdens Skove sin første samlede strategi for foreningens arbejde, der dækkede perioden fra 2012-2014. Her fokuserede

Læs mere

SKOV klima og mennesker

SKOV klima og mennesker SKOV klima og mennesker Undervisningsmateriale til at-forløb, samfundsfag, naturgeografi og biologi i gymnasiet og HF Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING Naturgeografi / samfundsfag

Læs mere

ET ÅR MED ANERKENDELSE OG POSITIVE RESULTATER FOR VERDENS SKOVE

ET ÅR MED ANERKENDELSE OG POSITIVE RESULTATER FOR VERDENS SKOVE ÅRSBERETNING 2014 ET ÅR MED ANERKENDELSE OG POSITIVE RESULTATER FOR VERDENS SKOVE Verdens Skove er inde i en rivende udvikling i disse år. Vi høster stor anerkendelse for vores arbejde. Vores første evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Om Verdens Skove. Formålsparagraf. Vision

Indholdsfortegnelse. Om Verdens Skove. Formålsparagraf. Vision 2011 Årsberetning Indholdsfortegnelse Om Verdens Skove 1 Formålsparagraf 1 Vision 1 Forord 2 Væsentlige begivenheder 2011 3 Foreningen 4 Generalforsamlinger og vedtægter 4 Regnskab 4 Folkelig forankring

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

FSC Danmark generalforsamling 2015

FSC Danmark generalforsamling 2015 Forest Stewardship Council generalforsamling 2015 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Presentation June 22, 2015 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Forest Stewardship Council Generalforsamling

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter Forest Stewardship Council i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation August 8, 2012 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Frivillig håndbog. Den ultimative guide til Verdens Skove

Frivillig håndbog. Den ultimative guide til Verdens Skove Frivillig håndbog Den ultimative guide til Verdens Skove Indhold 3 3 4 5 5 7 8 10 12 Frivillighed og Verdens Skove Hvad kan jeg gøre for Verdens Skove i dag? Vigtige begivenheder i Verdens Skove: Har du

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info Vinderproduktet fra FSC Design Award 2007 - bænken DIAMond - designet under kategorien møbler til udendørs brug. konkurrenceoplæg wood is good - umt og fsc design award 2008 Skaber dine designs andet end

Læs mere

GENERATION KLIMA. -uddannelse til nutiden

GENERATION KLIMA. -uddannelse til nutiden GENERATION KLIMA -uddannelse til nutiden Et forslag til Operation Dagsværk Panama 2013 GENERATION KLIMA uddannelse til nutiden! Tema: Unge indianere i Panama er nogen af dem, som bliver ramt hårdest af

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 0

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 0 Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 0 Indhold Formandens beretning 3 Gunns Ltd., Nordea og miljøministeren 6 International miljøpris til Nepenthes 7 Forbrugerombudsmanden giver Nepenthes medhold i Statoil-sagen

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING (Maksimalt 12 sider + maksimalt 30 siders bilag)

ANSØGNINGSSKEMA: AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING (Maksimalt 12 sider + maksimalt 30 siders bilag) Bilag A.1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag A.1 indsendes elektronisk

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj J E W E L R Y E f t e r å r / V i n t e r 2 011 1 2 munio jeg forsvarer Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj kvalitet med det formål at medvirke til at bevare klodens fældningstruede

Læs mere

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Din REgnskov. Undervisningsforløb. biiodiversitet og evolution

Din REgnskov. Undervisningsforløb. biiodiversitet og evolution Din REgnskov Undervisningsforløb biiodiversitet og evolution BIO / NATGEO Side 2 DIN regnskov De tropiske regnskove udgør et enestående og fascinerende økosystem. Med deres kompleksitet og udbredelse samt

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK Vi danskere har brugt hundredvis af år på at tæmme og tøjle vores natur. Nu - i en urbaniseret virkelighed med stigende fokus på økologi og bæredygtighed vender vi igen blikket

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende konkurrenceoplæg FSC Design Award 2007 Skaber dine designs andet end glæde f.eks. øgede klimaproblemer og fattigdom?

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2017 hos SOHO i Kødbyen.

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2017 hos SOHO i Kødbyen. Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2017 hos SOHO i Kødbyen. Sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm bød velkommen og introducerede dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Etnobotanik, smartphones og kampen mod illegal tømmerhugst Ida Theilade

Etnobotanik, smartphones og kampen mod illegal tømmerhugst Ida Theilade Etnobotanik, smartphones og kampen mod illegal tømmerhugst Ida Theilade PLCN Danmission Peace Bridges Organisation Community Peacebuilding Network Web Essentials Københavns Universitet Institute of Food

Læs mere

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika

Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Gummitræflis eksempel på en bæredygtig ressource fra Afrika Bæredygtige Biobrændsler Dansk Energi og IDA Energi Konference København 26. november 2014 Agenda: Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for VERDO

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Foreningen Nepenthes

Foreningen Nepenthes Foreningen Nepenthes Odensegade 4 B 8000 Århus C. INTERN ÅRSRAPPORT 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR NR. 78920610 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORENINGSOPLYSNINGER... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING

Læs mere

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM Din REgnskov Undervisningsforløb BIO / NATGEO / FYS Side 2 DIN regnskov De tropiske regnskove udgør et enestående og fascinerende økosystem. Med deres kompleksitet og udbredelse samt den kulturelle og

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere