Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter"

Transkript

1 Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter Oktober 2012

2 deltagere Belinda Fabian Aase Christensen Christina Durck Gitte Andersen Hanne Andersen Helle Buch Helle Bødker Hansen Inge Marie Rasmussen Mette Christensen Iben Utoft Mette Strunge Dubert Kommissoriepunkter tryk på det enkelte punkt og du vil komme direkte til arbejdsgruppens besvarelse 1. Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog 2. Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud 3. Opliste opgaver omkring Kursuscenterdrift 4. Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver 5. Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen 6. Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg 7. Beskrive model for borgerinddragelse omkring kursusønsker 8. Beskrive forslag til samarbejdsmuligheder omkring driftsopgaver med socialpsykiatriens øvrige tilbud, Frivilligområdet og andre arbejdsmetoder Baggrund for den konkrete besvarelse af kommissoriepunkterne i arbejdsgruppen Kursuscentret er følgende: 5 møder med en varighed på i alt 11 timer samt inspirationsbesøg af en varighed på 2½ time Læsning af materiale fra høringsrunden Fælles brainstorms Tovholdere til renskrivning af noter på plancher mellem hvert møde Fælles gennemgang af punkter Deltagelse på styregruppemøde Inspirationstur til Idrætshuset i København Gruppearbejde Korrekturlæsning Læsevejledning Indledningen er en appetitvækker til arbejdsgruppens samlede besvarelse af de 8 kommissoriepunkter. De 8 kommissoriepunkter er besvaret hver for sig ud fra en fælles skabelon. Skabelonen er opbygget som et procesværktøj, der viser gruppens rejse med start i høringsmaterialet og med afsluttende tanker omkring kommende fokuspunkter og forslag til arbejdsskabeloner for det videre arbejde i kursuscentret. Der har været god energi og masser af spændende drøftelser i gruppen. Det essentielle fra møder og inspirationstur er gengivet i besvarelsen og andet har fået sin ret som bilagsmateriale til brug for den særligt interesserede læser. besvarelse er fremhævet i skabelonen. 2

3 Indledning Socialpsykiatrien i Svendborg kommune arbejder dynamisk og med udgangspunkt i en recovery orienteret indsats for den enkelte borger. Støtten gives med udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og behov og med udgangspunkt i denne vision har arbejdsgruppen Kursuscenter haft en levende dialog på tværs af brugere og forskelligt fagpersonale i forhold til det nye Kursuscenter. Gruppen har primært arbejdet i dialog med hinanden, men har også opsøgt ledergruppen for tydeliggørelse af det økonomiske fundament for kursusdriften. Derudover har gruppen besøgt Idrætshuset i København, hvorfra der er givet masser af spændende inspiration. Slutteligt har gruppen opsøgt Kontakt mellem Mennesker for drøftelse af muligt samarbejde. Inspirationsturen til Idrætshuset var overvældende og det kan anbefales at tage derover igen og til at besøge andre steder. På spørgsmål om hvor Idrætshuset ville starte, hvis de skulle gøre starte forfra, var Irene Bendtsens svar, at de ville tage udgangspunkt i personlig medicin (v. Patricia Deegan) og herigennem se, hvilke kurser der vil være behov for. Det kræver selvsagt deltagelse og samarbejde med borgerne og det vil give mulighed for at lægge fundamentet et helt nyt sted. Det er tankevækkende - måske er svaret i de forestående forandringer fra mere traditionelt dagtilbud til kursuscenter helt enkel! Vi ser alle frem til at følge det videre arbejde frem mod Kursuscenter Holbølls Minde. 3

4 Kommissoriepunkt 1 Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat i et recovery- og psykosocialt rehabiliteringsperspektiv aktuelt er (der) behov for, at socialpsykiatriens tilbudsvifte udvides med kortere, rehabiliterende indsatser Faglig præcished omkring indsatsen i forhold til de forskellige aktiviteter. Fortsat fokus på at give tilbud til særligt vanskeligt stillede borgere i målgruppen. Udvikling af enkle overgange fra botilbud/bostøtte til mindre omfattende tilbud. Uddrag fra gensvar Åbningstider, arbejdstider og tilbudstilrettelæggelse er emner til diskussion og nyplanlægning indenfor den givne fremtidige normering og i den fremlagte kursuscenterramme. matche forskellige behov hos målgruppen og understøtte borgernes udvikling gennem en deltagelse i et meningsfyldt og identitetsskabende tilbud. En præcis beskrivelse af de enkelte aktiviteter i Kursuscenteret vil danne udgangspunkt for både borgerens valg i forbindelse med revisitering og medarbejdernes ressourceanvendelse og arbejdstilrettelæggelse. Det er af vigtighed, at Kursuscenteret tilbyder tilbagevendende kurser/netværksgrupper omkring livskvalitet og kreative tilbud, som er målrettet borgere, der ikke har ønsker om et egentlig kompetenceudvikling. Det er hensigten, at kursusviften skal være så differentierede som muligt både i forhold til indhold, undervisere og rammer for afholdelse. Drift Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier HMC og omgivelserne benyttes af mange personer med forskellig baggrund og danner ramme for mange forskellige aktiviteter. Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø. besvarelse Arbejdsgruppen tager udgangspunktet i, at al samvær og støtte er gennem den enkeltes drømme, ønsker og behov. Vores fremmeste opgave er at støtte op omkring recoveryprocessen, som i sin grundsubstans kun kan være borgerens egen rejse. Når vi skriver, at vi tager udgangspunkt i recoveryorientering siger vi samtidig, at vi ønsker at arbejde psykosocialt rehabiliterende. Den indgang er medarbejdernes banehalvdel. Her fokuserer vi på redskaber og metoder som den fagprofessionelle kan bruge for at understøtte den enkelte bedst muligt. Vi er ikke kun optaget af målet faktisk primært af rejsen derhen. Vi ved nemlig ikke hvornår grønningen sker, som Patricia Deegan beskriver det, men vi ved, at vi, som planter, har brug for en god jord og en god næring for at kunne blomstre og udvikle os. Derfor ønsker vi, at det kommende kursuscenter både indeholder muligheder for kurser der har karakter af netværk/relationsopbyggende-, videns- og færdighedsniveauer med fokus på at være præcist beskrevet, tilbagevendende og så differentierede som muligt. 4

5 Kurserne skal tilrettelægges på baggrund af borger ønsker og primært udbydes af både borgere og medarbejder på HMC samt sekundært af andre medarbejdere i socialpsykiatrien og frivillige. Sidstnævnte 2 områder er dog stadig uafklarede (se punkt 2 og 8). Arbejdsgruppen har gjort 2 ting for at besvare på kommissoriespørgsmålet. Dels nedenstående oplistning af kurser, som er opstået på baggrund af brainstorming i arbejdsgruppen, med efterfølgende opdeling i interessebaserede og udviklingsorienterede kurser samt tanker om struktur. Dels en detaljeret kursusbeskrivelse af et interessebaseret og et udviklingsorienteret kursus. Interessebaserede kurser Madlavning IF Sydfyn Kreativt værksted/værkstedsfag: tegning, skulptur, grafik, træ og metal, smykkefremstilling, blomsterdekorationer, stenslibning, læder gummi, keramik, håndarbejde Udeliv: lære at bruge naturen (incl, Benny Jensen-arrangementer), motion, gåture Uldspinderi (fx Hjelholt) Patchwork Filtning Have Øko-dyrkning Sansehave Sportsaktiviteter: badminton, gymnastik, zumba, yoga, ridning, cykling, bowling, løb, svømning, dans, linedance, Natur: vejr, klima, skov og strand, udemad, dekorationer, camping, fisketure, kano og kajak Musik, samspil Rejsegruppe Fortælling og oplæsning Læsekreds Syning Astrologi Bolchekogning Foto Brætspil, kort Udendørs/indendørs lege Drama/teater/musical Skriveværksted Fremmedsprog - konversation Kor Udviklingsorienterede kurser Mindfulness Social færdighedstræning Unge gruppe på Café Aroma Studiegrupper: Hvad sker der i verden?, Hvordan skal vi forstå en TV-avis, Udfordringen i at være forældre Foredrag ( debat): Samfund Politik Aktuelt fra hverdagen (nyheder/aviser) Stemmehørergruppe Kost og motion overspisning Selvudviklingsgruppe BAT Body Awarness Therapy Personlig udvikling: Kropsligt (forløsende dans) Stemmeterapi Assertionstræning Kost og ernæring: vitaminer, naturmedicin, kosttilskud, Kognitive samtaler Se også bilag 1: idéer og tanker til kurser klippet ud fra referaterne i dialogforum og kompetencegruppen. 5

6 Tanker om struktur Kurser/aktiviteter af 2-2½ times varighed med indlagte pauser, som giver mulighed for socialiserende dialog deltagerne imellem. Undervisning/uddannelse af kommende undervisere med brugerbaggrund: Hvad hører med til at undervise udover at videregive egne kompetencer? Kursustilbud ud fra en bred målgruppe/interesse: Individuelt/gruppe Store/små hold Mænd/kvinder Inde/ude Fysisk Sind Kreativt Bogligt Kursusbeskrivelser Eksempel 1: Interessebaseret kursus: tegning/maling 1. Baggrund Hvordan er ønsket opstået og hvem kan evt. undervise? 2. Målgruppe Hvem henvender kurset sig til evt. niveau/forudsætninger? 3. Formål - Indgå i et socialt fællesskab omkring en fælles interesse - Dyrke sine kreative interesser med mulighed for at dygtiggøre sig. 4. Mål - Mulighed for at udtrykke sig nonverbalt - Opleve forventet gavnlig påvirkning af sindet - beskæftige sig med tegne/male teknikker og evt. lære nyt - dele sit produkt til fælles inspiration, diskussion og læring 5. Aktiviteten Croquis Farvelære Perspektiv Gode idéer modtages gerne undervejs 6. Tidsplan m.m. Ex. 1 Opstart i weekenden d., kl begge dage. Derefter hver torsdag kl de flg. 8 uger. Ex. 2 Tirsdage og torsdage kl Opstart d., slut d.. Minimum antal deltagere: 4 Sted: cafe Aroma Tilmeldingsfrist: Undervisere: Pris: der skal påregnes udgifter til materialer 6

7 Eksempel 2: udviklingsorienteret kursus: Mindfulness 1. Baggrund: Der har været opbakning fra ledelsen i socialpsykiatrien til at uddanne personale i mindfulness med henblik på at kunne udbyde dette til borgere og evt. personale. Vi er nu 3 færdiguddannede instruktører, hvoraf 2 er ansat på Holbølls Minde Centret og 1 i bostøtten 85. Vi vil i et samarbejde tilbyde et kursusforløb i Mindfulness. 2. Målgruppe: Borgere i socialpsykiatrien, som er visiteret til HMC, Café Aroma og Bostøtten. 3. Formål: Mindfulness kan være med til at øge bevidstheden, sådan at vi kan reagere på situationer ud fra et valg frem for at reagere automatisk. Dette gøres ved at øve sig i at blive mere bevidste om, hvor vores opmærksomhed er og herefter bevidst ændre fokus for opmærksomhed. Dette gøres igen og igen. Eks: kropsscanning opmærksomhed på forskellige dele af kroppen, som fokus til at forankre vores opmærksomhed i øjeblikket. 4. Mål: Mange er en stor del af deres tid optaget af tanker vedr. fortiden eller bekymrende tanker i forhold til fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til. Det kan være svært at være i nuet. Man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted (=automatpilotfunktionen). Kursusdeltageren lærer: - at være iagttagende, beskrivende og deltagende i nuet uden at fordømme eller bedømme - at være venlig mod sig selv - at øge evnen til at håndtere angst, depression, stress samt dårligt humør - at kunne fastholde fokus på situationen, som den er lige nu, frem for at ruminere over fortiden og bekymre sig om fremtiden. 5. Aktiviteten: Mindfulness trænes gennem: Meditation Opmærksomhedsøvelser Yoga undervisning Hjemmearbejde 6. Tidsplan m.m. Introduktionsmøde ca. 14 dage før kursusstart. 1. hold: Forventet opstart d.. 8 ugers forløb, tirsdage kl uden pause. Pause i ca. 1 måned, herefter 2 x opfølgning: varighed ca. 1 2 timer med 1 måneds interval. 2. hold: Forventet opstart d.. Introduktionesmøde og kursus afholdes på HMC i AV-lokalet. Der vil være udgifter til kopiering af undervisningsmateriale, samt til 1 CD pr.kursist. 7. Evaluering: 7

8 Gruppen evaluerer løbende under kurset både med og uden kursister. Der laves skriftlig evaluering, når 1. kursusforløb er afsluttet. opfordring til kommende fokuspunkter Afklaring af brugerbetaling og på hvilken måde? Skal Holbølls Minde Centret hedde et kursuscenter? Kunne det hedde kursus- og aktivitetscenter eller Center for kurser og samvær? Det lyder mere rummeligt og dækkende i forhold til ordet kursuscenter. Kursus signalerer krav om læring. Nogle vil måske føle, at de ikke kan leve op til dette. Skabeloner Bilag 2. Skabelon til forberedelse af et kursusforløb Bilag 3. Skabelon til kursusfolder Kommissoriepunkt 2 Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat Kursuscenteret drives i et samarbejde mellem ansatte og borgere tilknyttet på forskellige vilkår Undervisere rekrutteres bredt Normeringen er efter reduceret i forbindelse med besparelsesrunder af 2 omgange. Justeringer i indhold og form har i perioden forsøgt at imødegå udfordringen at drive HMC med bred målgruppe, krav til handleplansudarbejdelse for alle, åbningstider og reduceret normering. Ledelsen vurderer, at HMC ikke kan fortsætte i sin nuværende form med en yderligere reduceret normering Uddrag fra gensvar Samtidig anerkender ledelsen i forslaget netop de kompetencer der findes på HMC ved organisatorisk at placere det nye tilbud i form af Kursuscenter i HMCs regi. Der er således tale om et udviklings- frem for et afviklingsarbejde. Vigtigheden af en gensidig forventningsafstemning i forhold til personalet og indholdet/formålet ift. kursusvirksomheden understreges. Kompetencemæssigt er de nuværende faglige baggrunde relevante. Socialpsykiatriens medarbejdere varetager allerede en bred vifte af gruppetilbud for indvisiterede borgere både på HMC, i bostøtten, på Skovsbovej, i PFT og i Ungegruppen. Ledelsen er enig i at der fremadrettet skal være fokus på udvikling af det allerede spirende samarbejde tilbuddene imellem omkring disse aktiviteter. Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. 8

9 Finansiering Fremover vil der i stigende grad skulle tilknyttes eksterne undervisere og medarbejdere med brugerbaggrund som undervisere, ledere af netværksgrupper, arrangører af foredragstilbud med videre. Opsatte succeskriterier Der samarbejdes med Jobcenter omkring medarbejdere i praktikker, job med løntilskud, fleksjob, seniorjobs mv. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser jfr. 103 og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. Medarbejdere på tværs af psykiatriens tilbud benytter faciliteterne besvarelse Kommissoriepunkt 2 har en central betydning i sprogliggørelsen omkring kursuscentrets muligheder for at benytte sig af kompetencer på tværs af ansatte i socialpsykiatriens tilbud. Derfor ønsker vi at få synliggjort de muligheder der reelt er til stede mhp. at benytte sig af medarbejderkompetencer på tværs. Derfor blev dele af ledergruppen - centerleder samt afdelingsleder af Botilbudet Skovsbovej og afdelingsleder for Bostøtten - interviewet ½ time ud fra en interviewguide se bilag 4. Centerleder bekræfter, at målgruppen d.d. fortsat vil være den samme. Ledelsen synes, at det er en god idé at undersøge muligheder for at benytte aftenskoleloven. Fra mødet med ledergruppen lægges stor vægt på et fortsat samarbejde omkring allerede etablerede grupper på de andre tilbud og de ser det som helt naturligt, at de fortsætter i en form, der kunne være tilknyttet kursuscentret enten som åbne grupper på egne tilbud eller hvor grupperne benytter sig af Kursuscentrets lokaler. Idet tilbudenes økonomiske fundament er forskelligt Botilbudet Skovsbovej og Cafe Aroma som takstfinansieret, og bostøtten på vej til en trinmodel - gør, at udveksling af medarbejderkompetencer, som i teorien synes enkel - ikke helt er det i praksis. Ledergruppen betoner dog stor vilje til samarbejde fremadrettet. På Skovsbovej er der d.d. grupper omkring bla. stemmehøring og foto. Afdelingsleder udtrykte samtidig mulighed for at lokale grupper kan afholde kurser på andre steder, som trædesten til at benytte andre tilbud i Svendborg herunder kursuscenteret. Der er samtidig en udfordring i forhold til vagtdækning ved aktiviteter udenfor Skovsbovej. Afdelingsleder spørger til muligheden for pårørende education i kursuscenteret. I Bostøtten lægges vægt på netværksskabende aktiviteter for 85, 99 og 107 med stor succes. Afdelingslederen ser samarbejdspotentiale med kommende kursuscenter og skelner samtidig i sit svar mellem samværsaktiviteter og kurser med fokus på læring. Psykiatrifagligt team har socialfærdighedstræning PFT (og HMC) har tidligere haft gode erfaringer, fra deres ansættelse i distriktspsykiatrien, med kursusforløbet Løsninger for livet, hvor fokus var på motion, livsstil og kost med aktiv deltagelse af både borgere og medarbejdere. Erfaringer fra Idrætshuset (jf. inspirationstur) viser, at medarbejdere har glæde af at være fælles om kursusindhold og derved lærer hinanden bedre at kende. 9

10 opfordring til kommende fokuspunkter Arbejdsgruppen foreslår, at muligheden for jobrotation eller ansættelse flere steder måske kan være en anvendelig betragtning, så de faglige og personlige kompetencer tilknyttet kursuscentret bliver så mangfoldige som muligt til gavn for borgeren. Arbejdsgruppen pointerer samtidig vigtigheden af at afklare både muligheder samt arbejdsbetingelserne herfor. At alle tilbud i Socialpsykiatrien fortsat indtænker muligheder for at egne medarbejdere kan indgå som kursusledere via Kursuscentret ud fra kursusønsker, der enten kan være kommet fra egne tilbud eller borger ønsker Vi opfordrer til stillingstagen til om alle socialpsykiatriens tilbud bør være beskrevet i det nye kursuscenterkatalog mhp. en synlighed af hvad der udbydes hele vejen rundt. Samtidig fokus på offentliggørelse af kursuskatalog a la samme form som det nuværende HMC blad (dvs. hele bladet + kursustilbudene). KiG bladets ugeskema benyttes d.d meget af myndighedssagsbehandlerne i Socialfagligt center. Afklaring af muligheder for benyttelse af aftenskoleloven. Vi ser dog nogle uafklarede dilemmaer i forhold til kursusbetaling og deltagelse af kursister, som ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser. Omvendt vil det også medbringe en mangfoldighed. Kan det betyde, at den svageste gruppe af brugere vil føle sig marginaliseret. Vi tænker, om der i bostøtte regi kan arbejdes med ATA (ansigt til ansigt) tid baseret 1 til 3. F.eks. at 1 medarbejder og 3 brugere mødes i stedet for at 1 bostøtte tager ud til 1 borger. Vil dette frigive ressourcer som kan benyttes i HMC? Pårørende education ser arbejdsgruppen som interessant at kunne tilbyde. Det økonomiske fundament til betaling af eksterne undervisere er endnu uvist, jf. centerleder. Her mener arbejdsgrupper, at det er vigtigt, at vi er gode til at trække andre muligheder for medfinansiering ind via puljemidler og samarbejde med andre afdelinger i kommunen specielt sundhedsområdet. Fokus på uddannelsesmæssige og personlige kompetencer hos personale som grundlag for undervisning. Evt. udarbejde en liste, for hver medarbejder (og de borgere, som ønsker det) på HMC, over hvilke interesser den enkelte har i forhold til temaer for kommende kurser. Arbejdsgruppen har haft overvejelsen om CSV kan byde ind udover nuværende undervisning arbejdsgruppen har ikke nået at undersøge dette. Arbejdsgruppen opfordrer til at arbejde videre med, hvordan man sætter personale ressourcer ind i den nye kontekst med kursuscenter, hvor både forberedelse og deltagelse i driftsteam skal indtænkes. Kommissoriepunkt 3 Opgaver omkring Kursusdrift Baggrundsmateriale Uddrag fra gensvar I flere svar pointeres væsentligheden af at den enkelte borger fortsat tilbydes langvarigt relationsarbejde. Dette beskrives som en hjørnesten i enhver form for psykosocialt rehabiliterende indsats. Betydningen af tryghedsskabende kontakt og tid og rum til motivations- og fastholdelsesarbejde understreges. 10

11 Driftsgrupperne er væsentlige i den sammenhæng. De varetager den daglige praktiske drift gennem borgeres aktiviteter i forskellige ansættelsesformer rummer borgere, der har behov for en langvarig, relationel tilknytning efter servicelovens 104 De konkrete arbejdsopgaver skal tilrettelægges med stor differentiering og den enkelte skal kunne tilbydes en funktion med enkle/ganske få opgaver. Samtidig gives der mulighed for at tilbyde nye praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kursuscenterdriften Med driftsgrupperne fastholdes en væsentlig del af HMCs nuværende tilbud samtidig med at der er fokus på at tilbyde nye former for jobs, f.eks. for medarbejdere med brugerbaggrund og ved udplaceringer i 103 jobs. Ved anvendelse af arbejdsmarkedslovgivningen til praktikker, fleksjob- og seniorjobs skal de lovgivningsmæssige krav omkring forholdet mellem personale og ansatte efter arbejdsmarkedslovgivningen naturligvis fortsat overholdes. Drift Driften af Kursuscenteret varetages af teams, der løser opgaver i forhold til vedligeholdelse og service, kursustilrettelæggelse og administration, køkken mv. Driftsteams organisering En ansat som teamleder Borgere som medarbejdere under forskellige vilkår: - visiteret efter servicelovens 103 og i praktikker, løntilskudsjob, senior- og fleksjobs - som Medarbejder med Brugerbaggrund, frivillige mv. Detaljerede manualer for alle arbejdsopgaver Beskæftigelse for den enkelte i individuelt tilpasset omfang Samarbejde om køb/salg af ydelser med Cafe Aroma, hvor det er hensigtsmæssigt Indhente kursusønsker, planlægge kursusaktiviteter, udgive kursuskatalog, udarbejde PR-materiale, booke lokaler mv. besvarelse Vi har valgt at udarbejde en liste over mange af de områder, som en driftsgruppe skal indtænke. Kommissoriepunktet har en tæt sammenkobling til årshjulet under næste punkt. UDBUDSMATERIALE Udarbejdelse af kursusprogram. Trykke og offentliggøre kursusprogram. Kursustilbud/katalog: fysisk /elekronisk UNDERVISERE/KURSUSFORMIDLERE - Personaledækning: fagpersoner, frivillige, fra andre områder. - Hvem skal stå for de enkelte kurser? Ex. egne rækker, eksterne undervisere: - Medarbejdere, brugere, pensionister, førtidspensionister, revalidender, seniorordning, fleksjob, medarbejdere med brugererfaring - Opsøgende i forhold til at finde egnede undervisere - Påregn forberedelsestid for underviserne - Udvidet samarbejde med IF-sydfyn. STRUKTUR/ADMINISTRATION/ØKONOMI - Der kan være et stort og tidskrævende forarbejde i forbindelse med planlægningen af kurser - Kontakt og aflønning af eksterne undervisere - Administrere tilmeldinger til kurser + evt. egenbetaling. 11

12 - Visitation. - Tidsfrister. - Evt. egenbetaling. - Sms-service til brugere af stedet. - Administrere afbud og sygemeldinger. FYSISKERAMMER - Lokaleadministration. - Rengøring - klargøring af kursuslokaler - Vedligeholdelse af bygning og AV-midler og andre undervisningsmidler - Kantinedrift - Leje af andre lokaler. - Bil: Transportdrift, (Transport af brugere der har behov for hjælp/støtte til transport) HVORDAN KOMMER MAN IND PÅ KURSUSCENTRET, OG HVORDAN ORIENTERER MAN SIG I DAGENS AKTIVITETER - Daglige kurser/aktiviteter. - Interaktiv skærm. - Receptionist. - KiG bladet skal ud til hele socialpsykiatrien, så alle socialpsykiatriens brugere kan få indblik i hvad der foregår på kursuscenteret. ØKONOMI: - Undersøge muligheden for at søge: - Fonde - puljemidler - andet - Egenbetaling må vi det? - Aftenskoleloven opfordring til kommende fokuspunkter Vi har haft meget snak om kontaktpersonordning og den betydning den har for nogle brugere. Hvordan denne støtte håndteres fremadrettet, af hvem og om den vil blive tilbudt. Vi forestiller os, at kontaktpersonordningen skal høre til i såvel drift- som kursus del på HMC. Samtidig skal der gøres opmærksom på i hvilket omfang kontaktpersonordningen kan tilbydes og hvordan der drages omsorg/opmærksomhed på de borgere, som kun benytter det uvisiterede værested. Sidstnævnte kunne evt. også være en SKP opgave. Kommissoriepunkt 4 Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver I Baggrundsmaterialet står der Finansiering Uddrag fra Høringsudkast Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. besvarelse At udarbejde et årshjul på forhånd kan være svært, da man ofte bygger skibet mens det sejler. Omvendt er det også en vigtig pegepind og husker til rutiner, der kan blive indkørt. Årshjulet skal hele tiden fodres og udbygges alt efter hvad der giver mening. Det 12

13 er bla. vigtigt, at årshjulet levner plads til at have kurser med forskellig varighed. Se også indhold i kommissoriepunkt 3. Vi har tænkt, at kurserne med fordel kan følge aftenskolens årshjul, så HMC følger strukturen i det omgivne samfund. Vi har også tænkt, at sommerkurser skal levne plads til udflugter af både kortere eller længere varighed. Brainstorm fra gruppen som det er vigtigt at få Fokus på: Udarbejdelse af årligt/halvårligt kursusprogram Gennemskueligt Hvad skal det indeholde eks. januar til december. Faste tilmeldinger Ad hoc tilmeldinger 3 mdr. 6 mdr. kursusforløb Sekretariat? Driftsgruppe Konkretisere årshjul (se evt. hoved MED) Eksempel på årshjul Januar: Januar semester starter, tilmeldinger Februar: Planlægning af HMC festival Marts: Planlægning af kommende års kurser April: Evaluering af det forgangne års kurser Maj: Afslutning af diverse kursusforløb. Service + vedligeholdelse af AV midler. Afholdelse af festival Juni: Sommerkurser/udflugter. Juli: Sommerkurser/udflugter. Afvikling af sommerferie. August: Sommerkurser/udflugter. Offentliggørelse af kursusprogram. Tilmeldinger September: Efterårssemester starter Oktober: November: December: Afslutning af efterårssemester. Deadline for kursusønsker forår opfordring til kommende fokuspunkter Hvornår på året kendes beløbet til finansieringen? 13

14 Kommissoriepunkt 5 Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen Baggrundsmateriale Drift Finansiering Uddrag fra gensvar: Det er tanken, at HMCs bygning og omgivelser udgør rammen for de aktiviteter, der med fordel, ud fra en recovery tænkning, kan placeres der. Dette forudsætter en lokalemæssig istandsættelse, der sikre de fornødne faciliteter i Huset til forskellige former for kursusaktiviteter og at huset generelt fremstår som et kursuscenter i sit udtryk. Lokalerne renoveres med henblik egentlige kursusfaciliteter: undervisningslokaler, grupperum, kantine, nødvendige IT-midler mv. Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø besvarelse Nedenstående punkter er sendt til arbejdsgruppen Fysiske rammer 1. Store værksteder 2. Mødelokalet på 1. sal 3. Kreativt værksted og træ værksted, kan de evt. slåes sammen? Indbydende sy værksted. Stort værksted, der kan indeholde alle kunstarter + kunsthåndværk. Gode lysforhold. 4. Musiklokale 5. Skal hænge sammen med de tilbud der udbydes 6. En god kantine/café med rimelige priser, som husets kerneydelse og samlingssted. Husets hjerte. Evt. mulighed for at folk ude fra kan komme ind og spise. 7. Vigtigt med personlig kontakt i reception, + evt. en infotavle med information omkring de forskellige kursustilbud og tilknyttede lokaler. Kan være borgerbetjent. Idé: Kan evt. ligge i forbindelse med garderoben i den nuværende TV-stue. 8. Sikkerhed i lokalerne, alarmer mv. 9. Pedel 10. Ordentlige toiletforhold / badeforhold - er der nok toiletter? 11. Skal Svendborg kommune have 2 kreative værksteder + 2 musikværksteder, da de forefindes både på Café Aroma og HMC (kan evt. slåes sammen med et tilbud hvert sted) 12. Garderobeforhold (tøj, ting) aflåste skabe. Eksisterende garderobe er for lille. Idé: Hvis Musik og kreativt værksted lægges sammen, kan der evt. inddrages noget plads til garderobe i denne afdeling. 13. Opdatering af pc, værktøj. 14. Mulige tilbygninger. 15. Motionscenter / motionsrum, mulighed for afspænding. Kan evt. tilbydes uden for Holbølls Mindes rammer. 16. Mødelokaler 17. Solsikken i Holbølls mindes have, evt. som undervisnings eller mødelokale, kan fx anvendes til kurser med udeliv, personlig medicin samt udlån som mødelokale. Renovering og evt. udbygning af denne. 14

15 opfordring til kommende fokuspunkter Transport: Transport kan være et problem for mange, i forhold til at kommet til kursustilbud på HMC. Kan det lade sig gøre at benytte de busser der er til rådighed på HMC og Cafe Aroma? I så fald.. Hvem må køre dem og kan vi evt. ansætte en MB eller bruger til opgaven? Arbejdsgruppen stiller spørgsmålet: Hvordan finansieres renoveringsdelen og ombygningen af eksisterende lokaler? Kommissoriepunkt 6 Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg bygningen I Baggrunds-materialet står der Uddrag fra gensvar Det omgivende samfund skal inddrages og tilbud skal gives i samarbejde med det omgivende samfund. Der kan for eksempel indtænkes brug af andre af Socialpsykiatriens lokaler, af kommunens øvrige lokaler og lokalesamarbejde med Frivillige organisationer, oplysningsforbund og andre. besvarelse 1. Mulighed for fysisk træning: - Damgården Aktivitetscenter i Skårup tlf. nr Ollerup Plejecenter tlf. nr Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 2 Svendborg Kontakt Gitte Madsen tlf. nr træningscenter med kredsløbsmaskiner, som kan bruges af borgere i Svendborg Kommune. Åbent fra kl Benytte Fitnesstilbud i Svendborg. Kan bruges som led i en træning fra mere beskyttede tilbud til at kunne bruge almene tilbud selvstændigt. 4. Cafe Aroma - Mødelokalet og det lille køkken kan efter aftale benyttes efter kl.16. Musik og kreativt værksted kan evt. lægges sammen med HMC tilbud (én aktivitet hvert sted). Cafeen kan bruges efter kl SG- Hallen /evt. i samarbejde med IFSydfyn. Bestyrelsen kan kontaktes. Formand Jens Madsen tlf. nr Hal tid torsdag kl HMC har tid i SG-hallen frem til sommeren 2013 mandag kl Dagligstuen i Ollerup - Mulighed efter aftale, at afholde enkelt stående arrangementer efter kl. 16 alle dage dog ikke tirsdag. Evt. tema, madlavning, filmaften m.v. 15

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

www.impuls-svendborg.dk Kursuskatalog August - December 2015 IMPULS Kursuscenter & Mødested Skovbrynet 1C 5700 Svendborg Tlf.

www.impuls-svendborg.dk Kursuskatalog August - December 2015 IMPULS Kursuscenter & Mødested Skovbrynet 1C 5700 Svendborg Tlf. www.impuls-svendborg.dk Kursuskatalog August - December 2015 IMPULS Kursuscenter & Mødested Skovbrynet 1C 5700 Svendborg Tlf.: 6223 6623 www.svendborgsocialpsykiatri.dk 1 2 Velkommen! Kursusbeskrivelser

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Kursuskatalog. Impuls Kursuscenter & Mødested. Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) www.impuls-svendborg.dk

Kursuskatalog. Impuls Kursuscenter & Mødested. Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) www.impuls-svendborg.dk Kursuskatalog Impuls Kursuscenter & Mødested Forår 2015 (opdateret 15.02.2015) IMPULS Kursuscenter & Mødested Skovbrynet 1C 5700 Svendborg Tlf.: 6223 6623 www.impuls-svendborg.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere