Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter"

Transkript

1 Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter Oktober 2012

2 deltagere Belinda Fabian Aase Christensen Christina Durck Gitte Andersen Hanne Andersen Helle Buch Helle Bødker Hansen Inge Marie Rasmussen Mette Christensen Iben Utoft Mette Strunge Dubert Kommissoriepunkter tryk på det enkelte punkt og du vil komme direkte til arbejdsgruppens besvarelse 1. Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog 2. Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud 3. Opliste opgaver omkring Kursuscenterdrift 4. Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver 5. Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen 6. Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg 7. Beskrive model for borgerinddragelse omkring kursusønsker 8. Beskrive forslag til samarbejdsmuligheder omkring driftsopgaver med socialpsykiatriens øvrige tilbud, Frivilligområdet og andre arbejdsmetoder Baggrund for den konkrete besvarelse af kommissoriepunkterne i arbejdsgruppen Kursuscentret er følgende: 5 møder med en varighed på i alt 11 timer samt inspirationsbesøg af en varighed på 2½ time Læsning af materiale fra høringsrunden Fælles brainstorms Tovholdere til renskrivning af noter på plancher mellem hvert møde Fælles gennemgang af punkter Deltagelse på styregruppemøde Inspirationstur til Idrætshuset i København Gruppearbejde Korrekturlæsning Læsevejledning Indledningen er en appetitvækker til arbejdsgruppens samlede besvarelse af de 8 kommissoriepunkter. De 8 kommissoriepunkter er besvaret hver for sig ud fra en fælles skabelon. Skabelonen er opbygget som et procesværktøj, der viser gruppens rejse med start i høringsmaterialet og med afsluttende tanker omkring kommende fokuspunkter og forslag til arbejdsskabeloner for det videre arbejde i kursuscentret. Der har været god energi og masser af spændende drøftelser i gruppen. Det essentielle fra møder og inspirationstur er gengivet i besvarelsen og andet har fået sin ret som bilagsmateriale til brug for den særligt interesserede læser. besvarelse er fremhævet i skabelonen. 2

3 Indledning Socialpsykiatrien i Svendborg kommune arbejder dynamisk og med udgangspunkt i en recovery orienteret indsats for den enkelte borger. Støtten gives med udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og behov og med udgangspunkt i denne vision har arbejdsgruppen Kursuscenter haft en levende dialog på tværs af brugere og forskelligt fagpersonale i forhold til det nye Kursuscenter. Gruppen har primært arbejdet i dialog med hinanden, men har også opsøgt ledergruppen for tydeliggørelse af det økonomiske fundament for kursusdriften. Derudover har gruppen besøgt Idrætshuset i København, hvorfra der er givet masser af spændende inspiration. Slutteligt har gruppen opsøgt Kontakt mellem Mennesker for drøftelse af muligt samarbejde. Inspirationsturen til Idrætshuset var overvældende og det kan anbefales at tage derover igen og til at besøge andre steder. På spørgsmål om hvor Idrætshuset ville starte, hvis de skulle gøre starte forfra, var Irene Bendtsens svar, at de ville tage udgangspunkt i personlig medicin (v. Patricia Deegan) og herigennem se, hvilke kurser der vil være behov for. Det kræver selvsagt deltagelse og samarbejde med borgerne og det vil give mulighed for at lægge fundamentet et helt nyt sted. Det er tankevækkende - måske er svaret i de forestående forandringer fra mere traditionelt dagtilbud til kursuscenter helt enkel! Vi ser alle frem til at følge det videre arbejde frem mod Kursuscenter Holbølls Minde. 3

4 Kommissoriepunkt 1 Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat i et recovery- og psykosocialt rehabiliteringsperspektiv aktuelt er (der) behov for, at socialpsykiatriens tilbudsvifte udvides med kortere, rehabiliterende indsatser Faglig præcished omkring indsatsen i forhold til de forskellige aktiviteter. Fortsat fokus på at give tilbud til særligt vanskeligt stillede borgere i målgruppen. Udvikling af enkle overgange fra botilbud/bostøtte til mindre omfattende tilbud. Uddrag fra gensvar Åbningstider, arbejdstider og tilbudstilrettelæggelse er emner til diskussion og nyplanlægning indenfor den givne fremtidige normering og i den fremlagte kursuscenterramme. matche forskellige behov hos målgruppen og understøtte borgernes udvikling gennem en deltagelse i et meningsfyldt og identitetsskabende tilbud. En præcis beskrivelse af de enkelte aktiviteter i Kursuscenteret vil danne udgangspunkt for både borgerens valg i forbindelse med revisitering og medarbejdernes ressourceanvendelse og arbejdstilrettelæggelse. Det er af vigtighed, at Kursuscenteret tilbyder tilbagevendende kurser/netværksgrupper omkring livskvalitet og kreative tilbud, som er målrettet borgere, der ikke har ønsker om et egentlig kompetenceudvikling. Det er hensigten, at kursusviften skal være så differentierede som muligt både i forhold til indhold, undervisere og rammer for afholdelse. Drift Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier HMC og omgivelserne benyttes af mange personer med forskellig baggrund og danner ramme for mange forskellige aktiviteter. Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø. besvarelse Arbejdsgruppen tager udgangspunktet i, at al samvær og støtte er gennem den enkeltes drømme, ønsker og behov. Vores fremmeste opgave er at støtte op omkring recoveryprocessen, som i sin grundsubstans kun kan være borgerens egen rejse. Når vi skriver, at vi tager udgangspunkt i recoveryorientering siger vi samtidig, at vi ønsker at arbejde psykosocialt rehabiliterende. Den indgang er medarbejdernes banehalvdel. Her fokuserer vi på redskaber og metoder som den fagprofessionelle kan bruge for at understøtte den enkelte bedst muligt. Vi er ikke kun optaget af målet faktisk primært af rejsen derhen. Vi ved nemlig ikke hvornår grønningen sker, som Patricia Deegan beskriver det, men vi ved, at vi, som planter, har brug for en god jord og en god næring for at kunne blomstre og udvikle os. Derfor ønsker vi, at det kommende kursuscenter både indeholder muligheder for kurser der har karakter af netværk/relationsopbyggende-, videns- og færdighedsniveauer med fokus på at være præcist beskrevet, tilbagevendende og så differentierede som muligt. 4

5 Kurserne skal tilrettelægges på baggrund af borger ønsker og primært udbydes af både borgere og medarbejder på HMC samt sekundært af andre medarbejdere i socialpsykiatrien og frivillige. Sidstnævnte 2 områder er dog stadig uafklarede (se punkt 2 og 8). Arbejdsgruppen har gjort 2 ting for at besvare på kommissoriespørgsmålet. Dels nedenstående oplistning af kurser, som er opstået på baggrund af brainstorming i arbejdsgruppen, med efterfølgende opdeling i interessebaserede og udviklingsorienterede kurser samt tanker om struktur. Dels en detaljeret kursusbeskrivelse af et interessebaseret og et udviklingsorienteret kursus. Interessebaserede kurser Madlavning IF Sydfyn Kreativt værksted/værkstedsfag: tegning, skulptur, grafik, træ og metal, smykkefremstilling, blomsterdekorationer, stenslibning, læder gummi, keramik, håndarbejde Udeliv: lære at bruge naturen (incl, Benny Jensen-arrangementer), motion, gåture Uldspinderi (fx Hjelholt) Patchwork Filtning Have Øko-dyrkning Sansehave Sportsaktiviteter: badminton, gymnastik, zumba, yoga, ridning, cykling, bowling, løb, svømning, dans, linedance, Natur: vejr, klima, skov og strand, udemad, dekorationer, camping, fisketure, kano og kajak Musik, samspil Rejsegruppe Fortælling og oplæsning Læsekreds Syning Astrologi Bolchekogning Foto Brætspil, kort Udendørs/indendørs lege Drama/teater/musical Skriveværksted Fremmedsprog - konversation Kor Udviklingsorienterede kurser Mindfulness Social færdighedstræning Unge gruppe på Café Aroma Studiegrupper: Hvad sker der i verden?, Hvordan skal vi forstå en TV-avis, Udfordringen i at være forældre Foredrag ( debat): Samfund Politik Aktuelt fra hverdagen (nyheder/aviser) Stemmehørergruppe Kost og motion overspisning Selvudviklingsgruppe BAT Body Awarness Therapy Personlig udvikling: Kropsligt (forløsende dans) Stemmeterapi Assertionstræning Kost og ernæring: vitaminer, naturmedicin, kosttilskud, Kognitive samtaler Se også bilag 1: idéer og tanker til kurser klippet ud fra referaterne i dialogforum og kompetencegruppen. 5

6 Tanker om struktur Kurser/aktiviteter af 2-2½ times varighed med indlagte pauser, som giver mulighed for socialiserende dialog deltagerne imellem. Undervisning/uddannelse af kommende undervisere med brugerbaggrund: Hvad hører med til at undervise udover at videregive egne kompetencer? Kursustilbud ud fra en bred målgruppe/interesse: Individuelt/gruppe Store/små hold Mænd/kvinder Inde/ude Fysisk Sind Kreativt Bogligt Kursusbeskrivelser Eksempel 1: Interessebaseret kursus: tegning/maling 1. Baggrund Hvordan er ønsket opstået og hvem kan evt. undervise? 2. Målgruppe Hvem henvender kurset sig til evt. niveau/forudsætninger? 3. Formål - Indgå i et socialt fællesskab omkring en fælles interesse - Dyrke sine kreative interesser med mulighed for at dygtiggøre sig. 4. Mål - Mulighed for at udtrykke sig nonverbalt - Opleve forventet gavnlig påvirkning af sindet - beskæftige sig med tegne/male teknikker og evt. lære nyt - dele sit produkt til fælles inspiration, diskussion og læring 5. Aktiviteten Croquis Farvelære Perspektiv Gode idéer modtages gerne undervejs 6. Tidsplan m.m. Ex. 1 Opstart i weekenden d., kl begge dage. Derefter hver torsdag kl de flg. 8 uger. Ex. 2 Tirsdage og torsdage kl Opstart d., slut d.. Minimum antal deltagere: 4 Sted: cafe Aroma Tilmeldingsfrist: Undervisere: Pris: der skal påregnes udgifter til materialer 6

7 Eksempel 2: udviklingsorienteret kursus: Mindfulness 1. Baggrund: Der har været opbakning fra ledelsen i socialpsykiatrien til at uddanne personale i mindfulness med henblik på at kunne udbyde dette til borgere og evt. personale. Vi er nu 3 færdiguddannede instruktører, hvoraf 2 er ansat på Holbølls Minde Centret og 1 i bostøtten 85. Vi vil i et samarbejde tilbyde et kursusforløb i Mindfulness. 2. Målgruppe: Borgere i socialpsykiatrien, som er visiteret til HMC, Café Aroma og Bostøtten. 3. Formål: Mindfulness kan være med til at øge bevidstheden, sådan at vi kan reagere på situationer ud fra et valg frem for at reagere automatisk. Dette gøres ved at øve sig i at blive mere bevidste om, hvor vores opmærksomhed er og herefter bevidst ændre fokus for opmærksomhed. Dette gøres igen og igen. Eks: kropsscanning opmærksomhed på forskellige dele af kroppen, som fokus til at forankre vores opmærksomhed i øjeblikket. 4. Mål: Mange er en stor del af deres tid optaget af tanker vedr. fortiden eller bekymrende tanker i forhold til fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til. Det kan være svært at være i nuet. Man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted (=automatpilotfunktionen). Kursusdeltageren lærer: - at være iagttagende, beskrivende og deltagende i nuet uden at fordømme eller bedømme - at være venlig mod sig selv - at øge evnen til at håndtere angst, depression, stress samt dårligt humør - at kunne fastholde fokus på situationen, som den er lige nu, frem for at ruminere over fortiden og bekymre sig om fremtiden. 5. Aktiviteten: Mindfulness trænes gennem: Meditation Opmærksomhedsøvelser Yoga undervisning Hjemmearbejde 6. Tidsplan m.m. Introduktionsmøde ca. 14 dage før kursusstart. 1. hold: Forventet opstart d.. 8 ugers forløb, tirsdage kl uden pause. Pause i ca. 1 måned, herefter 2 x opfølgning: varighed ca. 1 2 timer med 1 måneds interval. 2. hold: Forventet opstart d.. Introduktionesmøde og kursus afholdes på HMC i AV-lokalet. Der vil være udgifter til kopiering af undervisningsmateriale, samt til 1 CD pr.kursist. 7. Evaluering: 7

8 Gruppen evaluerer løbende under kurset både med og uden kursister. Der laves skriftlig evaluering, når 1. kursusforløb er afsluttet. opfordring til kommende fokuspunkter Afklaring af brugerbetaling og på hvilken måde? Skal Holbølls Minde Centret hedde et kursuscenter? Kunne det hedde kursus- og aktivitetscenter eller Center for kurser og samvær? Det lyder mere rummeligt og dækkende i forhold til ordet kursuscenter. Kursus signalerer krav om læring. Nogle vil måske føle, at de ikke kan leve op til dette. Skabeloner Bilag 2. Skabelon til forberedelse af et kursusforløb Bilag 3. Skabelon til kursusfolder Kommissoriepunkt 2 Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat Kursuscenteret drives i et samarbejde mellem ansatte og borgere tilknyttet på forskellige vilkår Undervisere rekrutteres bredt Normeringen er efter reduceret i forbindelse med besparelsesrunder af 2 omgange. Justeringer i indhold og form har i perioden forsøgt at imødegå udfordringen at drive HMC med bred målgruppe, krav til handleplansudarbejdelse for alle, åbningstider og reduceret normering. Ledelsen vurderer, at HMC ikke kan fortsætte i sin nuværende form med en yderligere reduceret normering Uddrag fra gensvar Samtidig anerkender ledelsen i forslaget netop de kompetencer der findes på HMC ved organisatorisk at placere det nye tilbud i form af Kursuscenter i HMCs regi. Der er således tale om et udviklings- frem for et afviklingsarbejde. Vigtigheden af en gensidig forventningsafstemning i forhold til personalet og indholdet/formålet ift. kursusvirksomheden understreges. Kompetencemæssigt er de nuværende faglige baggrunde relevante. Socialpsykiatriens medarbejdere varetager allerede en bred vifte af gruppetilbud for indvisiterede borgere både på HMC, i bostøtten, på Skovsbovej, i PFT og i Ungegruppen. Ledelsen er enig i at der fremadrettet skal være fokus på udvikling af det allerede spirende samarbejde tilbuddene imellem omkring disse aktiviteter. Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. 8

9 Finansiering Fremover vil der i stigende grad skulle tilknyttes eksterne undervisere og medarbejdere med brugerbaggrund som undervisere, ledere af netværksgrupper, arrangører af foredragstilbud med videre. Opsatte succeskriterier Der samarbejdes med Jobcenter omkring medarbejdere i praktikker, job med løntilskud, fleksjob, seniorjobs mv. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser jfr. 103 og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. Medarbejdere på tværs af psykiatriens tilbud benytter faciliteterne besvarelse Kommissoriepunkt 2 har en central betydning i sprogliggørelsen omkring kursuscentrets muligheder for at benytte sig af kompetencer på tværs af ansatte i socialpsykiatriens tilbud. Derfor ønsker vi at få synliggjort de muligheder der reelt er til stede mhp. at benytte sig af medarbejderkompetencer på tværs. Derfor blev dele af ledergruppen - centerleder samt afdelingsleder af Botilbudet Skovsbovej og afdelingsleder for Bostøtten - interviewet ½ time ud fra en interviewguide se bilag 4. Centerleder bekræfter, at målgruppen d.d. fortsat vil være den samme. Ledelsen synes, at det er en god idé at undersøge muligheder for at benytte aftenskoleloven. Fra mødet med ledergruppen lægges stor vægt på et fortsat samarbejde omkring allerede etablerede grupper på de andre tilbud og de ser det som helt naturligt, at de fortsætter i en form, der kunne være tilknyttet kursuscentret enten som åbne grupper på egne tilbud eller hvor grupperne benytter sig af Kursuscentrets lokaler. Idet tilbudenes økonomiske fundament er forskelligt Botilbudet Skovsbovej og Cafe Aroma som takstfinansieret, og bostøtten på vej til en trinmodel - gør, at udveksling af medarbejderkompetencer, som i teorien synes enkel - ikke helt er det i praksis. Ledergruppen betoner dog stor vilje til samarbejde fremadrettet. På Skovsbovej er der d.d. grupper omkring bla. stemmehøring og foto. Afdelingsleder udtrykte samtidig mulighed for at lokale grupper kan afholde kurser på andre steder, som trædesten til at benytte andre tilbud i Svendborg herunder kursuscenteret. Der er samtidig en udfordring i forhold til vagtdækning ved aktiviteter udenfor Skovsbovej. Afdelingsleder spørger til muligheden for pårørende education i kursuscenteret. I Bostøtten lægges vægt på netværksskabende aktiviteter for 85, 99 og 107 med stor succes. Afdelingslederen ser samarbejdspotentiale med kommende kursuscenter og skelner samtidig i sit svar mellem samværsaktiviteter og kurser med fokus på læring. Psykiatrifagligt team har socialfærdighedstræning PFT (og HMC) har tidligere haft gode erfaringer, fra deres ansættelse i distriktspsykiatrien, med kursusforløbet Løsninger for livet, hvor fokus var på motion, livsstil og kost med aktiv deltagelse af både borgere og medarbejdere. Erfaringer fra Idrætshuset (jf. inspirationstur) viser, at medarbejdere har glæde af at være fælles om kursusindhold og derved lærer hinanden bedre at kende. 9

10 opfordring til kommende fokuspunkter Arbejdsgruppen foreslår, at muligheden for jobrotation eller ansættelse flere steder måske kan være en anvendelig betragtning, så de faglige og personlige kompetencer tilknyttet kursuscentret bliver så mangfoldige som muligt til gavn for borgeren. Arbejdsgruppen pointerer samtidig vigtigheden af at afklare både muligheder samt arbejdsbetingelserne herfor. At alle tilbud i Socialpsykiatrien fortsat indtænker muligheder for at egne medarbejdere kan indgå som kursusledere via Kursuscentret ud fra kursusønsker, der enten kan være kommet fra egne tilbud eller borger ønsker Vi opfordrer til stillingstagen til om alle socialpsykiatriens tilbud bør være beskrevet i det nye kursuscenterkatalog mhp. en synlighed af hvad der udbydes hele vejen rundt. Samtidig fokus på offentliggørelse af kursuskatalog a la samme form som det nuværende HMC blad (dvs. hele bladet + kursustilbudene). KiG bladets ugeskema benyttes d.d meget af myndighedssagsbehandlerne i Socialfagligt center. Afklaring af muligheder for benyttelse af aftenskoleloven. Vi ser dog nogle uafklarede dilemmaer i forhold til kursusbetaling og deltagelse af kursister, som ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser. Omvendt vil det også medbringe en mangfoldighed. Kan det betyde, at den svageste gruppe af brugere vil føle sig marginaliseret. Vi tænker, om der i bostøtte regi kan arbejdes med ATA (ansigt til ansigt) tid baseret 1 til 3. F.eks. at 1 medarbejder og 3 brugere mødes i stedet for at 1 bostøtte tager ud til 1 borger. Vil dette frigive ressourcer som kan benyttes i HMC? Pårørende education ser arbejdsgruppen som interessant at kunne tilbyde. Det økonomiske fundament til betaling af eksterne undervisere er endnu uvist, jf. centerleder. Her mener arbejdsgrupper, at det er vigtigt, at vi er gode til at trække andre muligheder for medfinansiering ind via puljemidler og samarbejde med andre afdelinger i kommunen specielt sundhedsområdet. Fokus på uddannelsesmæssige og personlige kompetencer hos personale som grundlag for undervisning. Evt. udarbejde en liste, for hver medarbejder (og de borgere, som ønsker det) på HMC, over hvilke interesser den enkelte har i forhold til temaer for kommende kurser. Arbejdsgruppen har haft overvejelsen om CSV kan byde ind udover nuværende undervisning arbejdsgruppen har ikke nået at undersøge dette. Arbejdsgruppen opfordrer til at arbejde videre med, hvordan man sætter personale ressourcer ind i den nye kontekst med kursuscenter, hvor både forberedelse og deltagelse i driftsteam skal indtænkes. Kommissoriepunkt 3 Opgaver omkring Kursusdrift Baggrundsmateriale Uddrag fra gensvar I flere svar pointeres væsentligheden af at den enkelte borger fortsat tilbydes langvarigt relationsarbejde. Dette beskrives som en hjørnesten i enhver form for psykosocialt rehabiliterende indsats. Betydningen af tryghedsskabende kontakt og tid og rum til motivations- og fastholdelsesarbejde understreges. 10

11 Driftsgrupperne er væsentlige i den sammenhæng. De varetager den daglige praktiske drift gennem borgeres aktiviteter i forskellige ansættelsesformer rummer borgere, der har behov for en langvarig, relationel tilknytning efter servicelovens 104 De konkrete arbejdsopgaver skal tilrettelægges med stor differentiering og den enkelte skal kunne tilbydes en funktion med enkle/ganske få opgaver. Samtidig gives der mulighed for at tilbyde nye praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kursuscenterdriften Med driftsgrupperne fastholdes en væsentlig del af HMCs nuværende tilbud samtidig med at der er fokus på at tilbyde nye former for jobs, f.eks. for medarbejdere med brugerbaggrund og ved udplaceringer i 103 jobs. Ved anvendelse af arbejdsmarkedslovgivningen til praktikker, fleksjob- og seniorjobs skal de lovgivningsmæssige krav omkring forholdet mellem personale og ansatte efter arbejdsmarkedslovgivningen naturligvis fortsat overholdes. Drift Driften af Kursuscenteret varetages af teams, der løser opgaver i forhold til vedligeholdelse og service, kursustilrettelæggelse og administration, køkken mv. Driftsteams organisering En ansat som teamleder Borgere som medarbejdere under forskellige vilkår: - visiteret efter servicelovens 103 og i praktikker, løntilskudsjob, senior- og fleksjobs - som Medarbejder med Brugerbaggrund, frivillige mv. Detaljerede manualer for alle arbejdsopgaver Beskæftigelse for den enkelte i individuelt tilpasset omfang Samarbejde om køb/salg af ydelser med Cafe Aroma, hvor det er hensigtsmæssigt Indhente kursusønsker, planlægge kursusaktiviteter, udgive kursuskatalog, udarbejde PR-materiale, booke lokaler mv. besvarelse Vi har valgt at udarbejde en liste over mange af de områder, som en driftsgruppe skal indtænke. Kommissoriepunktet har en tæt sammenkobling til årshjulet under næste punkt. UDBUDSMATERIALE Udarbejdelse af kursusprogram. Trykke og offentliggøre kursusprogram. Kursustilbud/katalog: fysisk /elekronisk UNDERVISERE/KURSUSFORMIDLERE - Personaledækning: fagpersoner, frivillige, fra andre områder. - Hvem skal stå for de enkelte kurser? Ex. egne rækker, eksterne undervisere: - Medarbejdere, brugere, pensionister, førtidspensionister, revalidender, seniorordning, fleksjob, medarbejdere med brugererfaring - Opsøgende i forhold til at finde egnede undervisere - Påregn forberedelsestid for underviserne - Udvidet samarbejde med IF-sydfyn. STRUKTUR/ADMINISTRATION/ØKONOMI - Der kan være et stort og tidskrævende forarbejde i forbindelse med planlægningen af kurser - Kontakt og aflønning af eksterne undervisere - Administrere tilmeldinger til kurser + evt. egenbetaling. 11

12 - Visitation. - Tidsfrister. - Evt. egenbetaling. - Sms-service til brugere af stedet. - Administrere afbud og sygemeldinger. FYSISKERAMMER - Lokaleadministration. - Rengøring - klargøring af kursuslokaler - Vedligeholdelse af bygning og AV-midler og andre undervisningsmidler - Kantinedrift - Leje af andre lokaler. - Bil: Transportdrift, (Transport af brugere der har behov for hjælp/støtte til transport) HVORDAN KOMMER MAN IND PÅ KURSUSCENTRET, OG HVORDAN ORIENTERER MAN SIG I DAGENS AKTIVITETER - Daglige kurser/aktiviteter. - Interaktiv skærm. - Receptionist. - KiG bladet skal ud til hele socialpsykiatrien, så alle socialpsykiatriens brugere kan få indblik i hvad der foregår på kursuscenteret. ØKONOMI: - Undersøge muligheden for at søge: - Fonde - puljemidler - andet - Egenbetaling må vi det? - Aftenskoleloven opfordring til kommende fokuspunkter Vi har haft meget snak om kontaktpersonordning og den betydning den har for nogle brugere. Hvordan denne støtte håndteres fremadrettet, af hvem og om den vil blive tilbudt. Vi forestiller os, at kontaktpersonordningen skal høre til i såvel drift- som kursus del på HMC. Samtidig skal der gøres opmærksom på i hvilket omfang kontaktpersonordningen kan tilbydes og hvordan der drages omsorg/opmærksomhed på de borgere, som kun benytter det uvisiterede værested. Sidstnævnte kunne evt. også være en SKP opgave. Kommissoriepunkt 4 Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver I Baggrundsmaterialet står der Finansiering Uddrag fra Høringsudkast Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. besvarelse At udarbejde et årshjul på forhånd kan være svært, da man ofte bygger skibet mens det sejler. Omvendt er det også en vigtig pegepind og husker til rutiner, der kan blive indkørt. Årshjulet skal hele tiden fodres og udbygges alt efter hvad der giver mening. Det 12

13 er bla. vigtigt, at årshjulet levner plads til at have kurser med forskellig varighed. Se også indhold i kommissoriepunkt 3. Vi har tænkt, at kurserne med fordel kan følge aftenskolens årshjul, så HMC følger strukturen i det omgivne samfund. Vi har også tænkt, at sommerkurser skal levne plads til udflugter af både kortere eller længere varighed. Brainstorm fra gruppen som det er vigtigt at få Fokus på: Udarbejdelse af årligt/halvårligt kursusprogram Gennemskueligt Hvad skal det indeholde eks. januar til december. Faste tilmeldinger Ad hoc tilmeldinger 3 mdr. 6 mdr. kursusforløb Sekretariat? Driftsgruppe Konkretisere årshjul (se evt. hoved MED) Eksempel på årshjul Januar: Januar semester starter, tilmeldinger Februar: Planlægning af HMC festival Marts: Planlægning af kommende års kurser April: Evaluering af det forgangne års kurser Maj: Afslutning af diverse kursusforløb. Service + vedligeholdelse af AV midler. Afholdelse af festival Juni: Sommerkurser/udflugter. Juli: Sommerkurser/udflugter. Afvikling af sommerferie. August: Sommerkurser/udflugter. Offentliggørelse af kursusprogram. Tilmeldinger September: Efterårssemester starter Oktober: November: December: Afslutning af efterårssemester. Deadline for kursusønsker forår opfordring til kommende fokuspunkter Hvornår på året kendes beløbet til finansieringen? 13

14 Kommissoriepunkt 5 Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen Baggrundsmateriale Drift Finansiering Uddrag fra gensvar: Det er tanken, at HMCs bygning og omgivelser udgør rammen for de aktiviteter, der med fordel, ud fra en recovery tænkning, kan placeres der. Dette forudsætter en lokalemæssig istandsættelse, der sikre de fornødne faciliteter i Huset til forskellige former for kursusaktiviteter og at huset generelt fremstår som et kursuscenter i sit udtryk. Lokalerne renoveres med henblik egentlige kursusfaciliteter: undervisningslokaler, grupperum, kantine, nødvendige IT-midler mv. Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø besvarelse Nedenstående punkter er sendt til arbejdsgruppen Fysiske rammer 1. Store værksteder 2. Mødelokalet på 1. sal 3. Kreativt værksted og træ værksted, kan de evt. slåes sammen? Indbydende sy værksted. Stort værksted, der kan indeholde alle kunstarter + kunsthåndværk. Gode lysforhold. 4. Musiklokale 5. Skal hænge sammen med de tilbud der udbydes 6. En god kantine/café med rimelige priser, som husets kerneydelse og samlingssted. Husets hjerte. Evt. mulighed for at folk ude fra kan komme ind og spise. 7. Vigtigt med personlig kontakt i reception, + evt. en infotavle med information omkring de forskellige kursustilbud og tilknyttede lokaler. Kan være borgerbetjent. Idé: Kan evt. ligge i forbindelse med garderoben i den nuværende TV-stue. 8. Sikkerhed i lokalerne, alarmer mv. 9. Pedel 10. Ordentlige toiletforhold / badeforhold - er der nok toiletter? 11. Skal Svendborg kommune have 2 kreative værksteder + 2 musikværksteder, da de forefindes både på Café Aroma og HMC (kan evt. slåes sammen med et tilbud hvert sted) 12. Garderobeforhold (tøj, ting) aflåste skabe. Eksisterende garderobe er for lille. Idé: Hvis Musik og kreativt værksted lægges sammen, kan der evt. inddrages noget plads til garderobe i denne afdeling. 13. Opdatering af pc, værktøj. 14. Mulige tilbygninger. 15. Motionscenter / motionsrum, mulighed for afspænding. Kan evt. tilbydes uden for Holbølls Mindes rammer. 16. Mødelokaler 17. Solsikken i Holbølls mindes have, evt. som undervisnings eller mødelokale, kan fx anvendes til kurser med udeliv, personlig medicin samt udlån som mødelokale. Renovering og evt. udbygning af denne. 14

15 opfordring til kommende fokuspunkter Transport: Transport kan være et problem for mange, i forhold til at kommet til kursustilbud på HMC. Kan det lade sig gøre at benytte de busser der er til rådighed på HMC og Cafe Aroma? I så fald.. Hvem må køre dem og kan vi evt. ansætte en MB eller bruger til opgaven? Arbejdsgruppen stiller spørgsmålet: Hvordan finansieres renoveringsdelen og ombygningen af eksisterende lokaler? Kommissoriepunkt 6 Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg bygningen I Baggrunds-materialet står der Uddrag fra gensvar Det omgivende samfund skal inddrages og tilbud skal gives i samarbejde med det omgivende samfund. Der kan for eksempel indtænkes brug af andre af Socialpsykiatriens lokaler, af kommunens øvrige lokaler og lokalesamarbejde med Frivillige organisationer, oplysningsforbund og andre. besvarelse 1. Mulighed for fysisk træning: - Damgården Aktivitetscenter i Skårup tlf. nr Ollerup Plejecenter tlf. nr Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 2 Svendborg Kontakt Gitte Madsen tlf. nr træningscenter med kredsløbsmaskiner, som kan bruges af borgere i Svendborg Kommune. Åbent fra kl Benytte Fitnesstilbud i Svendborg. Kan bruges som led i en træning fra mere beskyttede tilbud til at kunne bruge almene tilbud selvstændigt. 4. Cafe Aroma - Mødelokalet og det lille køkken kan efter aftale benyttes efter kl.16. Musik og kreativt værksted kan evt. lægges sammen med HMC tilbud (én aktivitet hvert sted). Cafeen kan bruges efter kl SG- Hallen /evt. i samarbejde med IFSydfyn. Bestyrelsen kan kontaktes. Formand Jens Madsen tlf. nr Hal tid torsdag kl HMC har tid i SG-hallen frem til sommeren 2013 mandag kl Dagligstuen i Ollerup - Mulighed efter aftale, at afholde enkelt stående arrangementer efter kl. 16 alle dage dog ikke tirsdag. Evt. tema, madlavning, filmaften m.v. 15

16 Der er gode busforbindelse fra Svendborg, men det kan være en god ide at tænke alternativ transport, da flere af vores borgere har svært ved at transportere sig selv. Kan der evt. anvendes busser fra HMC eller Cafe Aroma. 7. Støttecentret Fruerlunden - Mulighed efter aftale, at afholde enkelt stående arrangementer efter kl. 16 på hverdage tirsdag, onsdag og fredag. Evt. tema, madlavning, filmaften m.v. 8. Naturen - Evt. Udeliv med naturvejleder Benny Jensen Obs. Bookning af nye datoer d Gratis fra Borgerforeningen. - Til større arrangementer som Kulturdage Hele tiden at være opsøgende på egnede lokaler udenfor socialpsykiatrien opfordring til kommende fokuspunkter Motion, sport og sundhed: Inspireret af Idrætshuset IFK (Kæmperne), tænker vi at der kan laves et større samarbejde mellem IF-sydfyn, medarbejder fra Holbølls Minde Centret og Sundhedsafdelingen i kommunen i forhold til udbud af kurser med sport og motion, samt evt. puljemidler til uddannelse af borgere som instruktører samt hjælp til køb af materialer. Hvordan skaløkonomien håndteres - kan man forestille sig et kollektivt medlemskab? Fokus på målrettet kursustilbud med faste sportstilbud / uge program med gennemgående instruktører. Transport: Transport kan være et problem for mange, i forhold til at kommet til kursustilbud som ligger uden for HMC s rammer. Kan det lade sig gøre at benytte de busser der er til rådighed på HMC og Cafe Aroma? I så fald.. Hvem må køre dem og kan vi evt. ansætte en MB eller bruger til opgaven? Kommissoriepunkt 7 Beskrive model for borgerinddragelse omkring kursusønsker Baggrundsmateriale Uddrag fra høringssvar Brugerindflydelse og medbestemmelse på indhold og form som forudsætning Uddrag fra gensvar Det kræver nytænkning af samarbejdsstrukturer når der skal indhentes borgerønsker og inspiration til den konkrete kursusplanlægning på tværs af socialpsykiatriens øvrige tilbud. Borgere får nye roller også i planlægningen af tilbuddet. Kursuscentertanken understøttes i Dialogforum, og ledelsen har en forventning om, at en del borgere vil opleve det at indgå i planlægningen som en spændende opgave. 16

17 Opsatte succeskriterier Borgere indgår ligeværdigt i tilrettelæggelse af tilbud besvarelse Arbejdsgruppen synes, at det er vigtigt at have formelle brugermøder om ønsker til kommende kurser. Vi tænker, at det med fordel kan være i tilknytning til andre aktiviteter, så muligheden for større deltagelse optimeres. Eks. i sammenhæng med fredagsfrokosten. Erfaringer fra Idrætshuset i København er, at ønsker fra brugerne ofte sker i uformelle møder. Lederen af Idrætshuset sagde, at brugerne var tilfredse med denne form. Her kan det måske også dreje sig om, at Idrætshuset er god til at evaluere deres kurser, og at de på den måde alligevel mere formelt får gode idéer til kommende aktiviteter og kurser. Inspirationsmateriale til evaluering kan ses på Idrætshusets hjemmeside tryk her. Arbejdsgruppen besvarer punktet med at opliste forslag: - Ønsker fra borgere forslagskasse på HMC og andre steder i socialpsykiatrien - Kursus-ønskemappe med evt. materiale og forslag til underviser samt tilkendegivelse af, om man evt. selv ønsker at være med til at køre kurset. - Borgere som oplægsholdere/tovholdere/undervisere - Brugermøde, som er slået større op og fremgår af årshjul - Opfordring på hjemmeside til at komme med forslag - Møde/inspirationsdag, hvor alle fra hele socialpsykiatrien er velkomne. Vise HMC frem. Åbent hus, festival - kursusbod - Borgere henvender sig personligt til personalet elle samarbejdsudvalget med ønsker, ligesom det fungerer nu - Også se på, hvilke ønsker og ressourcer, der findes i personalestaben på HMC og i den øvrige socialpsykiatri. - Nystartede brugere får foruden en kontaktperson også tilknyttet en anden bruger som mentor - Lade kursuscenter være et punkt på dagsordenen i de forskellige tilbud - Lade kursuscenter være et punkt på Dialogforumsmøderne - Undervisningsforening se kommissoriepunkt 8! opfordring til kommende fokuspunkter Vi opfordrer KiG bladet til løbende at highlighte og efterspørge brugerønsker. Vi tænker, at det også er vigtigt, at synliggøre ønskerne, og hvor langt man er med at realisere dem, så den enkelte bruger ikke oplever, at der ikke bliver fulgt op på fremkomne idéer uanset udfaldet. 17

18 Kommissoriepunkt 8 Beskrive forslag til samarbejdsmuligheder omkring driftsopgaver med socialpsykiatriens øvrige tilbud, Frivilligområdet og andre Baggrundsmateriale Uddrag fra gensvar Det er hensigten, at kursusviften skal være så differentierede som muligt både i forhold til indhold, undervisere og rammer for afholdelse. Det omgivende samfund skal inddrages og tilbud skal gives i samarbejde med det omgivende samfund. Der kan for eksempel indtænkes brug lokalesamarbejde med Frivillige organisationer, oplysningsforbund og andre. besvarelse I dette kommissorie punkt har vi koncentreret os om frivilligområdet, da vi har berørt socialpsykiatriens øvrige tilbud under de andre kommissoriepunkter. Dette punkt har en central betydning i forhold til at inddrage frivillige undervisere mhp at udvide paletten af muligheder. Det er samtidig vigtigt at have fokus på, hvornår vi kan bruge frivillige og til hvilke opgaver - og hvornår vi ikke kan, da de tager faste medarbejderes opgaver. Det er dog helt sikkert, at de frivillige kan løfte nogle opgaver, som i dag ikke kan muliggøres. Vi har afholdt møde med leder af Kontakt mellem mennesker Susanne Aasholm se bilag 5 for interviewguide. Mødet blev afholdt i Havnegade 3 det nye Frivillig hus for foreningslivet på Sydfyn. Tryk her for at se deres hjemmeside: en levende portal for frivilligt arbejde. Her står om Kontakt mellem Mennesker, at de: Formidler frivilligt arbejde Starter selvhjælpsgrupper Skaber kontakt mellem danskere og udlændinge - og kontakt danskere imellem Formidler ideer Starter lokale aktiviteter i samarbejde med alle byens foreninger Kontakt mellem Mennesker fungerer som jobcenter for frivilligt arbejde. Kontakt mellem mennesker hjælper også frivillige, der selv henvender sig hen til de foreninger, som kan have glæde af hvad den frivillige kan tilbyde. Susanne understreger, at der er mangel på frivillige og at de frivillige lever af lyst og dør af pligt. Vi taler om hvordan en mulighed for samarbejde kan være. En model kunne være, at der er et hold af frivillige der står og venter i kulissen og at Kontakt mellem Mennesker først kontaktes hvis alt andet ikke giver bid. Spørgsmålet er hvor realistisk det vil være? Susanne fortæller, at ældreidrætten har skabt en forening, da den økonomiske støtte blev meget reduceret, og at der derfor ikke længere var råd til 2 undervisere. Ovenstående gav en god drøftelse, hvor Susanne nævner muligheden for at skabe en forening af brugere på Holbølls Minde Centeret, der prøver at finde frivillige til kurser på Holbølls Minde Centret. Dvs. en parallel til de andre foreninger, som Kontakt mellem Mennesker servicerer og som derved kan åbne op for nye muligheder herunder at kunne trække mere på Kontakt mellem Mennesker. 18

19 Model 1: 1a. Efterspørgsel på ex. filtkursus fra en borger. 1b. Der er ingen borgere eller personale tilknyttet HMC, der kan udbyde kurset. 1c. Driftteamet henvender sig til undervisningsforeningen på Holbølls Minde Centret for hjælp. 2a. Undervisningsforeningen henvender sig til Kontakt mellem Mennesker, der eftersøger mulige frivillige -som de allerede har kendskab til -en forening, der allerede er i Frivillig huset - via ugeavisen 3a. Den frivillige kontakter Kontakt mellem Mennesker, som formidler kontakten til undervisningsforeningen. 3b. Undervisningsforeningen taler med den frivillige og de indgår aftaler, som formidles videre til driftsteamet. 3c. Drifteamet klarer al det praktiske arbejde med kursusbeskrivelse, booking af lokaler m.m. opfordring til kommende fokuspunkter Susanne udviser stor velvillighed og interesse for at undersøge feltet nærmere samtidig med løbende fokus på gråzoner hvor går det offentlige til og hvor kan frivilligområdet træde til. Herunder også hvordan man passer på de frivillige, da de som skrevet ovenover lever af lyst og dør af pligt dvs. inddrage fokus på, at det skal mening for den frivillige. Arbejdsgruppen ser et godt potentiale for at etablere et udviklingsarbejde mhp. på etablering af en model for samarbejde med Kontakt mellem Mennesker. I kommissoriepunktet står der også andre. Der blev på 3. møde i arbejdsgruppen nævnt følgende, som ikke er blevet undersøgt nærmere: GUF, Snif (Foreningen af førtidspensionister i Gudme og Svendborg) Efterlønnere Frivillige i Sind Pensionister Vi anbefaler: At gå ind på hjemmesiden frivillighed.dk Og på hjemmesiden om Fonde: Skabeloner Frivillige skal forholde sig til samme skabelon som alle andre undervisere se kommissoriepunkt 1 19

20 Andet, som vi er stødt på, men som ikke ligger under kommissoriepunkterne Ord og hvilke signaler vi sender ved ordet kursuscenter, undervisere m.m. Hvad kalder vi os (underviser, vejleder?) Hvad ligger der i ordet? Kan det afholde nogle fra at ville undervise eller afholder man sig fra at komme lektier, dårlige oplevelser fra folkeskolen m.m. Hvad skal man kunne præstere? Kan en Følordning være en idé - at være i lære som underviser, vejleder el. andet? Nedenstående er tanker efter inspiration fra besøg i Idrætshuset i København Hvad er fundament for kursuscenteret? Hvilke tanker bygges det på? Hvad er udgangspunktet? Arbejdsgruppen for Kursuscenter tænker, at personale og borgere i det kommende kursuscenter med fordel kan italesætte og skriftliggøre fundamentet for det kommende kursuscenter - herunder måske også vision og mission for Kursuscentret, så fundamentet bliver tydeliggjort for alle og som kobler sig på den samlede socialpsykiatris vision og mission. En vision kunne være kursuscenteret understøtter den enkeltes recoveryproces og højner den selvoplevede livskvalitet og livsglæde. En mission kunne være medarbejdere og borgere driver og skaber et kursuscenter som emmer af plads til mangfoldighed, trivsel og vidensudveksling. Kurserne er tilrettelagt på baggrund af borger ønsker og på at støtte den enkelte borger med at komme sig og til at udvikle et godt fundament at stå på i egen tilværelse. Kursuscenterets vifte vil indeholde relation og netværksskabende tilbud, færdigheds og videns tilbud på alle niveauer, så alle der kommer enten visiteret eller uvisiteret kan finde kurser der matcher hvor de befinder sig i deres recoveryproces. Hertil kan man med fordel have en temadag eller cafe debat, hvor fundamentet bliver udarbejdet og brugt som afsæt for den røde tråd i kursusforløbene uanset hvilken målgruppe kurserne retter sig imod. Inspiration kan bl.a. findes i under fanebladet organisation. Herefter kunne hvert kursus ved kursusstart udarbejdes i forhold til fundamentet og tilrettelægges via vores udarbejdede skabeloner. Ikke fordi, at det skal være besværligt at starte kurser, men fordi vi ønsker, at vi er bevidste om hvad vi vil med kurserne og hvorfor vi vil igangsætte dem. 20

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014

Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Evaluering af Impuls Kursuscenter & Mødested 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Evaluering af Impuls 1. leveår... 3 Metode og læsevejledning... 3 Valg af SPOT evaluering... 3 Tematisering

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 1.. semester 2015 201 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Ak tivitetscentret Ellemosevej

Ak tivitetscentret Ellemosevej Ak tivitetscentret Ellemosevej I n d h o l d Adresse: Aktivitetscentret Ellemosevej Ellemosevej 40 8370 Hadsten Tlf.: 89642570 Afdelingsleder: Susanne Dehn-Andersen Åbningstider: Mandag:...8-15 Tirsdag:...8-14

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Social- og Psykiatriafdelingen Vejle kommune Center for Dagtilbud Et ud af tre centre i Social- og Psykiatriafdelingen i Vejle kommune 79 klubtilbud 85 støtte til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere

Livsstilskursus for jeres medarbejdere 2013 Livsstilskursus for jeres medarbejdere Jobrotation Vægttab Livsstil Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Jobrotation Livsstilshøjskolen tilbyder jeres ansatte et livsstilskursus

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Oversigt over motionstilbud i aktivitetscentrenes regi. Disse tilbud henvender sig til folk, der ikke er i stand til at deltage i diverse foreningstilbud.

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Haugegaard. En del af

Haugegaard. En del af Haugegaard Et udviklingsorienteret bo-, arbejds- og aktivitetstilbud for unge voksne med neurologiske og psykosociale problemstillinger, fx autisme, ADHD, OCD, lettere hjerneskader og dysfunktioner En

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere