Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter"

Transkript

1 Afrapportering fra arbejdsgruppen Kursuscenter Oktober 2012

2 deltagere Belinda Fabian Aase Christensen Christina Durck Gitte Andersen Hanne Andersen Helle Buch Helle Bødker Hansen Inge Marie Rasmussen Mette Christensen Iben Utoft Mette Strunge Dubert Kommissoriepunkter tryk på det enkelte punkt og du vil komme direkte til arbejdsgruppens besvarelse 1. Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog 2. Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud 3. Opliste opgaver omkring Kursuscenterdrift 4. Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver 5. Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen 6. Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg 7. Beskrive model for borgerinddragelse omkring kursusønsker 8. Beskrive forslag til samarbejdsmuligheder omkring driftsopgaver med socialpsykiatriens øvrige tilbud, Frivilligområdet og andre arbejdsmetoder Baggrund for den konkrete besvarelse af kommissoriepunkterne i arbejdsgruppen Kursuscentret er følgende: 5 møder med en varighed på i alt 11 timer samt inspirationsbesøg af en varighed på 2½ time Læsning af materiale fra høringsrunden Fælles brainstorms Tovholdere til renskrivning af noter på plancher mellem hvert møde Fælles gennemgang af punkter Deltagelse på styregruppemøde Inspirationstur til Idrætshuset i København Gruppearbejde Korrekturlæsning Læsevejledning Indledningen er en appetitvækker til arbejdsgruppens samlede besvarelse af de 8 kommissoriepunkter. De 8 kommissoriepunkter er besvaret hver for sig ud fra en fælles skabelon. Skabelonen er opbygget som et procesværktøj, der viser gruppens rejse med start i høringsmaterialet og med afsluttende tanker omkring kommende fokuspunkter og forslag til arbejdsskabeloner for det videre arbejde i kursuscentret. Der har været god energi og masser af spændende drøftelser i gruppen. Det essentielle fra møder og inspirationstur er gengivet i besvarelsen og andet har fået sin ret som bilagsmateriale til brug for den særligt interesserede læser. besvarelse er fremhævet i skabelonen. 2

3 Indledning Socialpsykiatrien i Svendborg kommune arbejder dynamisk og med udgangspunkt i en recovery orienteret indsats for den enkelte borger. Støtten gives med udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og behov og med udgangspunkt i denne vision har arbejdsgruppen Kursuscenter haft en levende dialog på tværs af brugere og forskelligt fagpersonale i forhold til det nye Kursuscenter. Gruppen har primært arbejdet i dialog med hinanden, men har også opsøgt ledergruppen for tydeliggørelse af det økonomiske fundament for kursusdriften. Derudover har gruppen besøgt Idrætshuset i København, hvorfra der er givet masser af spændende inspiration. Slutteligt har gruppen opsøgt Kontakt mellem Mennesker for drøftelse af muligt samarbejde. Inspirationsturen til Idrætshuset var overvældende og det kan anbefales at tage derover igen og til at besøge andre steder. På spørgsmål om hvor Idrætshuset ville starte, hvis de skulle gøre starte forfra, var Irene Bendtsens svar, at de ville tage udgangspunkt i personlig medicin (v. Patricia Deegan) og herigennem se, hvilke kurser der vil være behov for. Det kræver selvsagt deltagelse og samarbejde med borgerne og det vil give mulighed for at lægge fundamentet et helt nyt sted. Det er tankevækkende - måske er svaret i de forestående forandringer fra mere traditionelt dagtilbud til kursuscenter helt enkel! Vi ser alle frem til at følge det videre arbejde frem mod Kursuscenter Holbølls Minde. 3

4 Kommissoriepunkt 1 Beskrive forslag til indhold i Kursuskatalog Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat i et recovery- og psykosocialt rehabiliteringsperspektiv aktuelt er (der) behov for, at socialpsykiatriens tilbudsvifte udvides med kortere, rehabiliterende indsatser Faglig præcished omkring indsatsen i forhold til de forskellige aktiviteter. Fortsat fokus på at give tilbud til særligt vanskeligt stillede borgere i målgruppen. Udvikling af enkle overgange fra botilbud/bostøtte til mindre omfattende tilbud. Uddrag fra gensvar Åbningstider, arbejdstider og tilbudstilrettelæggelse er emner til diskussion og nyplanlægning indenfor den givne fremtidige normering og i den fremlagte kursuscenterramme. matche forskellige behov hos målgruppen og understøtte borgernes udvikling gennem en deltagelse i et meningsfyldt og identitetsskabende tilbud. En præcis beskrivelse af de enkelte aktiviteter i Kursuscenteret vil danne udgangspunkt for både borgerens valg i forbindelse med revisitering og medarbejdernes ressourceanvendelse og arbejdstilrettelæggelse. Det er af vigtighed, at Kursuscenteret tilbyder tilbagevendende kurser/netværksgrupper omkring livskvalitet og kreative tilbud, som er målrettet borgere, der ikke har ønsker om et egentlig kompetenceudvikling. Det er hensigten, at kursusviften skal være så differentierede som muligt både i forhold til indhold, undervisere og rammer for afholdelse. Drift Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier HMC og omgivelserne benyttes af mange personer med forskellig baggrund og danner ramme for mange forskellige aktiviteter. Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø. besvarelse Arbejdsgruppen tager udgangspunktet i, at al samvær og støtte er gennem den enkeltes drømme, ønsker og behov. Vores fremmeste opgave er at støtte op omkring recoveryprocessen, som i sin grundsubstans kun kan være borgerens egen rejse. Når vi skriver, at vi tager udgangspunkt i recoveryorientering siger vi samtidig, at vi ønsker at arbejde psykosocialt rehabiliterende. Den indgang er medarbejdernes banehalvdel. Her fokuserer vi på redskaber og metoder som den fagprofessionelle kan bruge for at understøtte den enkelte bedst muligt. Vi er ikke kun optaget af målet faktisk primært af rejsen derhen. Vi ved nemlig ikke hvornår grønningen sker, som Patricia Deegan beskriver det, men vi ved, at vi, som planter, har brug for en god jord og en god næring for at kunne blomstre og udvikle os. Derfor ønsker vi, at det kommende kursuscenter både indeholder muligheder for kurser der har karakter af netværk/relationsopbyggende-, videns- og færdighedsniveauer med fokus på at være præcist beskrevet, tilbagevendende og så differentierede som muligt. 4

5 Kurserne skal tilrettelægges på baggrund af borger ønsker og primært udbydes af både borgere og medarbejder på HMC samt sekundært af andre medarbejdere i socialpsykiatrien og frivillige. Sidstnævnte 2 områder er dog stadig uafklarede (se punkt 2 og 8). Arbejdsgruppen har gjort 2 ting for at besvare på kommissoriespørgsmålet. Dels nedenstående oplistning af kurser, som er opstået på baggrund af brainstorming i arbejdsgruppen, med efterfølgende opdeling i interessebaserede og udviklingsorienterede kurser samt tanker om struktur. Dels en detaljeret kursusbeskrivelse af et interessebaseret og et udviklingsorienteret kursus. Interessebaserede kurser Madlavning IF Sydfyn Kreativt værksted/værkstedsfag: tegning, skulptur, grafik, træ og metal, smykkefremstilling, blomsterdekorationer, stenslibning, læder gummi, keramik, håndarbejde Udeliv: lære at bruge naturen (incl, Benny Jensen-arrangementer), motion, gåture Uldspinderi (fx Hjelholt) Patchwork Filtning Have Øko-dyrkning Sansehave Sportsaktiviteter: badminton, gymnastik, zumba, yoga, ridning, cykling, bowling, løb, svømning, dans, linedance, Natur: vejr, klima, skov og strand, udemad, dekorationer, camping, fisketure, kano og kajak Musik, samspil Rejsegruppe Fortælling og oplæsning Læsekreds Syning Astrologi Bolchekogning Foto Brætspil, kort Udendørs/indendørs lege Drama/teater/musical Skriveværksted Fremmedsprog - konversation Kor Udviklingsorienterede kurser Mindfulness Social færdighedstræning Unge gruppe på Café Aroma Studiegrupper: Hvad sker der i verden?, Hvordan skal vi forstå en TV-avis, Udfordringen i at være forældre Foredrag ( debat): Samfund Politik Aktuelt fra hverdagen (nyheder/aviser) Stemmehørergruppe Kost og motion overspisning Selvudviklingsgruppe BAT Body Awarness Therapy Personlig udvikling: Kropsligt (forløsende dans) Stemmeterapi Assertionstræning Kost og ernæring: vitaminer, naturmedicin, kosttilskud, Kognitive samtaler Se også bilag 1: idéer og tanker til kurser klippet ud fra referaterne i dialogforum og kompetencegruppen. 5

6 Tanker om struktur Kurser/aktiviteter af 2-2½ times varighed med indlagte pauser, som giver mulighed for socialiserende dialog deltagerne imellem. Undervisning/uddannelse af kommende undervisere med brugerbaggrund: Hvad hører med til at undervise udover at videregive egne kompetencer? Kursustilbud ud fra en bred målgruppe/interesse: Individuelt/gruppe Store/små hold Mænd/kvinder Inde/ude Fysisk Sind Kreativt Bogligt Kursusbeskrivelser Eksempel 1: Interessebaseret kursus: tegning/maling 1. Baggrund Hvordan er ønsket opstået og hvem kan evt. undervise? 2. Målgruppe Hvem henvender kurset sig til evt. niveau/forudsætninger? 3. Formål - Indgå i et socialt fællesskab omkring en fælles interesse - Dyrke sine kreative interesser med mulighed for at dygtiggøre sig. 4. Mål - Mulighed for at udtrykke sig nonverbalt - Opleve forventet gavnlig påvirkning af sindet - beskæftige sig med tegne/male teknikker og evt. lære nyt - dele sit produkt til fælles inspiration, diskussion og læring 5. Aktiviteten Croquis Farvelære Perspektiv Gode idéer modtages gerne undervejs 6. Tidsplan m.m. Ex. 1 Opstart i weekenden d., kl begge dage. Derefter hver torsdag kl de flg. 8 uger. Ex. 2 Tirsdage og torsdage kl Opstart d., slut d.. Minimum antal deltagere: 4 Sted: cafe Aroma Tilmeldingsfrist: Undervisere: Pris: der skal påregnes udgifter til materialer 6

7 Eksempel 2: udviklingsorienteret kursus: Mindfulness 1. Baggrund: Der har været opbakning fra ledelsen i socialpsykiatrien til at uddanne personale i mindfulness med henblik på at kunne udbyde dette til borgere og evt. personale. Vi er nu 3 færdiguddannede instruktører, hvoraf 2 er ansat på Holbølls Minde Centret og 1 i bostøtten 85. Vi vil i et samarbejde tilbyde et kursusforløb i Mindfulness. 2. Målgruppe: Borgere i socialpsykiatrien, som er visiteret til HMC, Café Aroma og Bostøtten. 3. Formål: Mindfulness kan være med til at øge bevidstheden, sådan at vi kan reagere på situationer ud fra et valg frem for at reagere automatisk. Dette gøres ved at øve sig i at blive mere bevidste om, hvor vores opmærksomhed er og herefter bevidst ændre fokus for opmærksomhed. Dette gøres igen og igen. Eks: kropsscanning opmærksomhed på forskellige dele af kroppen, som fokus til at forankre vores opmærksomhed i øjeblikket. 4. Mål: Mange er en stor del af deres tid optaget af tanker vedr. fortiden eller bekymrende tanker i forhold til fremtiden. Ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropslige fornemmelser til. Det kan være svært at være i nuet. Man går glip af mange oplevelser, fordi tankerne er et andet sted (=automatpilotfunktionen). Kursusdeltageren lærer: - at være iagttagende, beskrivende og deltagende i nuet uden at fordømme eller bedømme - at være venlig mod sig selv - at øge evnen til at håndtere angst, depression, stress samt dårligt humør - at kunne fastholde fokus på situationen, som den er lige nu, frem for at ruminere over fortiden og bekymre sig om fremtiden. 5. Aktiviteten: Mindfulness trænes gennem: Meditation Opmærksomhedsøvelser Yoga undervisning Hjemmearbejde 6. Tidsplan m.m. Introduktionsmøde ca. 14 dage før kursusstart. 1. hold: Forventet opstart d.. 8 ugers forløb, tirsdage kl uden pause. Pause i ca. 1 måned, herefter 2 x opfølgning: varighed ca. 1 2 timer med 1 måneds interval. 2. hold: Forventet opstart d.. Introduktionesmøde og kursus afholdes på HMC i AV-lokalet. Der vil være udgifter til kopiering af undervisningsmateriale, samt til 1 CD pr.kursist. 7. Evaluering: 7

8 Gruppen evaluerer løbende under kurset både med og uden kursister. Der laves skriftlig evaluering, når 1. kursusforløb er afsluttet. opfordring til kommende fokuspunkter Afklaring af brugerbetaling og på hvilken måde? Skal Holbølls Minde Centret hedde et kursuscenter? Kunne det hedde kursus- og aktivitetscenter eller Center for kurser og samvær? Det lyder mere rummeligt og dækkende i forhold til ordet kursuscenter. Kursus signalerer krav om læring. Nogle vil måske føle, at de ikke kan leve op til dette. Skabeloner Bilag 2. Skabelon til forberedelse af et kursusforløb Bilag 3. Skabelon til kursusfolder Kommissoriepunkt 2 Beskrive hvorledes Socialpsykiatriens øvrige gruppetilbud Psykiatrifagligt Teams Sociale Færdighedstræning, Skovsbovejs gruppetilbud, Bostøttens netværkstilbud og Ungetilbud - kan indgå som en del af Kursuscenterets tilbud Baggrundsmateriale Uddrag fra Høringsnotat Kursuscenteret drives i et samarbejde mellem ansatte og borgere tilknyttet på forskellige vilkår Undervisere rekrutteres bredt Normeringen er efter reduceret i forbindelse med besparelsesrunder af 2 omgange. Justeringer i indhold og form har i perioden forsøgt at imødegå udfordringen at drive HMC med bred målgruppe, krav til handleplansudarbejdelse for alle, åbningstider og reduceret normering. Ledelsen vurderer, at HMC ikke kan fortsætte i sin nuværende form med en yderligere reduceret normering Uddrag fra gensvar Samtidig anerkender ledelsen i forslaget netop de kompetencer der findes på HMC ved organisatorisk at placere det nye tilbud i form af Kursuscenter i HMCs regi. Der er således tale om et udviklings- frem for et afviklingsarbejde. Vigtigheden af en gensidig forventningsafstemning i forhold til personalet og indholdet/formålet ift. kursusvirksomheden understreges. Kompetencemæssigt er de nuværende faglige baggrunde relevante. Socialpsykiatriens medarbejdere varetager allerede en bred vifte af gruppetilbud for indvisiterede borgere både på HMC, i bostøtten, på Skovsbovej, i PFT og i Ungegruppen. Ledelsen er enig i at der fremadrettet skal være fokus på udvikling af det allerede spirende samarbejde tilbuddene imellem omkring disse aktiviteter. Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. 8

9 Finansiering Fremover vil der i stigende grad skulle tilknyttes eksterne undervisere og medarbejdere med brugerbaggrund som undervisere, ledere af netværksgrupper, arrangører af foredragstilbud med videre. Opsatte succeskriterier Der samarbejdes med Jobcenter omkring medarbejdere i praktikker, job med løntilskud, fleksjob, seniorjobs mv. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser jfr. 103 og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. Medarbejdere på tværs af psykiatriens tilbud benytter faciliteterne besvarelse Kommissoriepunkt 2 har en central betydning i sprogliggørelsen omkring kursuscentrets muligheder for at benytte sig af kompetencer på tværs af ansatte i socialpsykiatriens tilbud. Derfor ønsker vi at få synliggjort de muligheder der reelt er til stede mhp. at benytte sig af medarbejderkompetencer på tværs. Derfor blev dele af ledergruppen - centerleder samt afdelingsleder af Botilbudet Skovsbovej og afdelingsleder for Bostøtten - interviewet ½ time ud fra en interviewguide se bilag 4. Centerleder bekræfter, at målgruppen d.d. fortsat vil være den samme. Ledelsen synes, at det er en god idé at undersøge muligheder for at benytte aftenskoleloven. Fra mødet med ledergruppen lægges stor vægt på et fortsat samarbejde omkring allerede etablerede grupper på de andre tilbud og de ser det som helt naturligt, at de fortsætter i en form, der kunne være tilknyttet kursuscentret enten som åbne grupper på egne tilbud eller hvor grupperne benytter sig af Kursuscentrets lokaler. Idet tilbudenes økonomiske fundament er forskelligt Botilbudet Skovsbovej og Cafe Aroma som takstfinansieret, og bostøtten på vej til en trinmodel - gør, at udveksling af medarbejderkompetencer, som i teorien synes enkel - ikke helt er det i praksis. Ledergruppen betoner dog stor vilje til samarbejde fremadrettet. På Skovsbovej er der d.d. grupper omkring bla. stemmehøring og foto. Afdelingsleder udtrykte samtidig mulighed for at lokale grupper kan afholde kurser på andre steder, som trædesten til at benytte andre tilbud i Svendborg herunder kursuscenteret. Der er samtidig en udfordring i forhold til vagtdækning ved aktiviteter udenfor Skovsbovej. Afdelingsleder spørger til muligheden for pårørende education i kursuscenteret. I Bostøtten lægges vægt på netværksskabende aktiviteter for 85, 99 og 107 med stor succes. Afdelingslederen ser samarbejdspotentiale med kommende kursuscenter og skelner samtidig i sit svar mellem samværsaktiviteter og kurser med fokus på læring. Psykiatrifagligt team har socialfærdighedstræning PFT (og HMC) har tidligere haft gode erfaringer, fra deres ansættelse i distriktspsykiatrien, med kursusforløbet Løsninger for livet, hvor fokus var på motion, livsstil og kost med aktiv deltagelse af både borgere og medarbejdere. Erfaringer fra Idrætshuset (jf. inspirationstur) viser, at medarbejdere har glæde af at være fælles om kursusindhold og derved lærer hinanden bedre at kende. 9

10 opfordring til kommende fokuspunkter Arbejdsgruppen foreslår, at muligheden for jobrotation eller ansættelse flere steder måske kan være en anvendelig betragtning, så de faglige og personlige kompetencer tilknyttet kursuscentret bliver så mangfoldige som muligt til gavn for borgeren. Arbejdsgruppen pointerer samtidig vigtigheden af at afklare både muligheder samt arbejdsbetingelserne herfor. At alle tilbud i Socialpsykiatrien fortsat indtænker muligheder for at egne medarbejdere kan indgå som kursusledere via Kursuscentret ud fra kursusønsker, der enten kan være kommet fra egne tilbud eller borger ønsker Vi opfordrer til stillingstagen til om alle socialpsykiatriens tilbud bør være beskrevet i det nye kursuscenterkatalog mhp. en synlighed af hvad der udbydes hele vejen rundt. Samtidig fokus på offentliggørelse af kursuskatalog a la samme form som det nuværende HMC blad (dvs. hele bladet + kursustilbudene). KiG bladets ugeskema benyttes d.d meget af myndighedssagsbehandlerne i Socialfagligt center. Afklaring af muligheder for benyttelse af aftenskoleloven. Vi ser dog nogle uafklarede dilemmaer i forhold til kursusbetaling og deltagelse af kursister, som ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser. Omvendt vil det også medbringe en mangfoldighed. Kan det betyde, at den svageste gruppe af brugere vil føle sig marginaliseret. Vi tænker, om der i bostøtte regi kan arbejdes med ATA (ansigt til ansigt) tid baseret 1 til 3. F.eks. at 1 medarbejder og 3 brugere mødes i stedet for at 1 bostøtte tager ud til 1 borger. Vil dette frigive ressourcer som kan benyttes i HMC? Pårørende education ser arbejdsgruppen som interessant at kunne tilbyde. Det økonomiske fundament til betaling af eksterne undervisere er endnu uvist, jf. centerleder. Her mener arbejdsgrupper, at det er vigtigt, at vi er gode til at trække andre muligheder for medfinansiering ind via puljemidler og samarbejde med andre afdelinger i kommunen specielt sundhedsområdet. Fokus på uddannelsesmæssige og personlige kompetencer hos personale som grundlag for undervisning. Evt. udarbejde en liste, for hver medarbejder (og de borgere, som ønsker det) på HMC, over hvilke interesser den enkelte har i forhold til temaer for kommende kurser. Arbejdsgruppen har haft overvejelsen om CSV kan byde ind udover nuværende undervisning arbejdsgruppen har ikke nået at undersøge dette. Arbejdsgruppen opfordrer til at arbejde videre med, hvordan man sætter personale ressourcer ind i den nye kontekst med kursuscenter, hvor både forberedelse og deltagelse i driftsteam skal indtænkes. Kommissoriepunkt 3 Opgaver omkring Kursusdrift Baggrundsmateriale Uddrag fra gensvar I flere svar pointeres væsentligheden af at den enkelte borger fortsat tilbydes langvarigt relationsarbejde. Dette beskrives som en hjørnesten i enhver form for psykosocialt rehabiliterende indsats. Betydningen af tryghedsskabende kontakt og tid og rum til motivations- og fastholdelsesarbejde understreges. 10

11 Driftsgrupperne er væsentlige i den sammenhæng. De varetager den daglige praktiske drift gennem borgeres aktiviteter i forskellige ansættelsesformer rummer borgere, der har behov for en langvarig, relationel tilknytning efter servicelovens 104 De konkrete arbejdsopgaver skal tilrettelægges med stor differentiering og den enkelte skal kunne tilbydes en funktion med enkle/ganske få opgaver. Samtidig gives der mulighed for at tilbyde nye praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kursuscenterdriften Med driftsgrupperne fastholdes en væsentlig del af HMCs nuværende tilbud samtidig med at der er fokus på at tilbyde nye former for jobs, f.eks. for medarbejdere med brugerbaggrund og ved udplaceringer i 103 jobs. Ved anvendelse af arbejdsmarkedslovgivningen til praktikker, fleksjob- og seniorjobs skal de lovgivningsmæssige krav omkring forholdet mellem personale og ansatte efter arbejdsmarkedslovgivningen naturligvis fortsat overholdes. Drift Driften af Kursuscenteret varetages af teams, der løser opgaver i forhold til vedligeholdelse og service, kursustilrettelæggelse og administration, køkken mv. Driftsteams organisering En ansat som teamleder Borgere som medarbejdere under forskellige vilkår: - visiteret efter servicelovens 103 og i praktikker, løntilskudsjob, senior- og fleksjobs - som Medarbejder med Brugerbaggrund, frivillige mv. Detaljerede manualer for alle arbejdsopgaver Beskæftigelse for den enkelte i individuelt tilpasset omfang Samarbejde om køb/salg af ydelser med Cafe Aroma, hvor det er hensigtsmæssigt Indhente kursusønsker, planlægge kursusaktiviteter, udgive kursuskatalog, udarbejde PR-materiale, booke lokaler mv. besvarelse Vi har valgt at udarbejde en liste over mange af de områder, som en driftsgruppe skal indtænke. Kommissoriepunktet har en tæt sammenkobling til årshjulet under næste punkt. UDBUDSMATERIALE Udarbejdelse af kursusprogram. Trykke og offentliggøre kursusprogram. Kursustilbud/katalog: fysisk /elekronisk UNDERVISERE/KURSUSFORMIDLERE - Personaledækning: fagpersoner, frivillige, fra andre områder. - Hvem skal stå for de enkelte kurser? Ex. egne rækker, eksterne undervisere: - Medarbejdere, brugere, pensionister, førtidspensionister, revalidender, seniorordning, fleksjob, medarbejdere med brugererfaring - Opsøgende i forhold til at finde egnede undervisere - Påregn forberedelsestid for underviserne - Udvidet samarbejde med IF-sydfyn. STRUKTUR/ADMINISTRATION/ØKONOMI - Der kan være et stort og tidskrævende forarbejde i forbindelse med planlægningen af kurser - Kontakt og aflønning af eksterne undervisere - Administrere tilmeldinger til kurser + evt. egenbetaling. 11

12 - Visitation. - Tidsfrister. - Evt. egenbetaling. - Sms-service til brugere af stedet. - Administrere afbud og sygemeldinger. FYSISKERAMMER - Lokaleadministration. - Rengøring - klargøring af kursuslokaler - Vedligeholdelse af bygning og AV-midler og andre undervisningsmidler - Kantinedrift - Leje af andre lokaler. - Bil: Transportdrift, (Transport af brugere der har behov for hjælp/støtte til transport) HVORDAN KOMMER MAN IND PÅ KURSUSCENTRET, OG HVORDAN ORIENTERER MAN SIG I DAGENS AKTIVITETER - Daglige kurser/aktiviteter. - Interaktiv skærm. - Receptionist. - KiG bladet skal ud til hele socialpsykiatrien, så alle socialpsykiatriens brugere kan få indblik i hvad der foregår på kursuscenteret. ØKONOMI: - Undersøge muligheden for at søge: - Fonde - puljemidler - andet - Egenbetaling må vi det? - Aftenskoleloven opfordring til kommende fokuspunkter Vi har haft meget snak om kontaktpersonordning og den betydning den har for nogle brugere. Hvordan denne støtte håndteres fremadrettet, af hvem og om den vil blive tilbudt. Vi forestiller os, at kontaktpersonordningen skal høre til i såvel drift- som kursus del på HMC. Samtidig skal der gøres opmærksom på i hvilket omfang kontaktpersonordningen kan tilbydes og hvordan der drages omsorg/opmærksomhed på de borgere, som kun benytter det uvisiterede værested. Sidstnævnte kunne evt. også være en SKP opgave. Kommissoriepunkt 4 Udarbejde forslag til årshjul for Kursuscenterets opgaver I Baggrundsmaterialet står der Finansiering Uddrag fra Høringsudkast Kursuscenteret vil medvirke til at synliggøre, samtænke og udvikle alle tiltag via samlet tilrettelæggelse og det fælles kursuskatalog. Der friholdes en sum af driftsbudgettet til ansættelser og til egentlig kursusdrift, eksempelvis køb af udefrakommende undervisere. besvarelse At udarbejde et årshjul på forhånd kan være svært, da man ofte bygger skibet mens det sejler. Omvendt er det også en vigtig pegepind og husker til rutiner, der kan blive indkørt. Årshjulet skal hele tiden fodres og udbygges alt efter hvad der giver mening. Det 12

13 er bla. vigtigt, at årshjulet levner plads til at have kurser med forskellig varighed. Se også indhold i kommissoriepunkt 3. Vi har tænkt, at kurserne med fordel kan følge aftenskolens årshjul, så HMC følger strukturen i det omgivne samfund. Vi har også tænkt, at sommerkurser skal levne plads til udflugter af både kortere eller længere varighed. Brainstorm fra gruppen som det er vigtigt at få Fokus på: Udarbejdelse af årligt/halvårligt kursusprogram Gennemskueligt Hvad skal det indeholde eks. januar til december. Faste tilmeldinger Ad hoc tilmeldinger 3 mdr. 6 mdr. kursusforløb Sekretariat? Driftsgruppe Konkretisere årshjul (se evt. hoved MED) Eksempel på årshjul Januar: Januar semester starter, tilmeldinger Februar: Planlægning af HMC festival Marts: Planlægning af kommende års kurser April: Evaluering af det forgangne års kurser Maj: Afslutning af diverse kursusforløb. Service + vedligeholdelse af AV midler. Afholdelse af festival Juni: Sommerkurser/udflugter. Juli: Sommerkurser/udflugter. Afvikling af sommerferie. August: Sommerkurser/udflugter. Offentliggørelse af kursusprogram. Tilmeldinger September: Efterårssemester starter Oktober: November: December: Afslutning af efterårssemester. Deadline for kursusønsker forår opfordring til kommende fokuspunkter Hvornår på året kendes beløbet til finansieringen? 13

14 Kommissoriepunkt 5 Beskrive Kursuscenterets lokalebehov i HMC- bygningen Baggrundsmateriale Drift Finansiering Uddrag fra gensvar: Det er tanken, at HMCs bygning og omgivelser udgør rammen for de aktiviteter, der med fordel, ud fra en recovery tænkning, kan placeres der. Dette forudsætter en lokalemæssig istandsættelse, der sikre de fornødne faciliteter i Huset til forskellige former for kursusaktiviteter og at huset generelt fremstår som et kursuscenter i sit udtryk. Lokalerne renoveres med henblik egentlige kursusfaciliteter: undervisningslokaler, grupperum, kantine, nødvendige IT-midler mv. Omlægningen af indsats finansieres indenfor den eksisterende ramme for HMC. Opsatte succeskriterier Kursuscenteret tilbyder et inspirerende og lærende miljø besvarelse Nedenstående punkter er sendt til arbejdsgruppen Fysiske rammer 1. Store værksteder 2. Mødelokalet på 1. sal 3. Kreativt værksted og træ værksted, kan de evt. slåes sammen? Indbydende sy værksted. Stort værksted, der kan indeholde alle kunstarter + kunsthåndværk. Gode lysforhold. 4. Musiklokale 5. Skal hænge sammen med de tilbud der udbydes 6. En god kantine/café med rimelige priser, som husets kerneydelse og samlingssted. Husets hjerte. Evt. mulighed for at folk ude fra kan komme ind og spise. 7. Vigtigt med personlig kontakt i reception, + evt. en infotavle med information omkring de forskellige kursustilbud og tilknyttede lokaler. Kan være borgerbetjent. Idé: Kan evt. ligge i forbindelse med garderoben i den nuværende TV-stue. 8. Sikkerhed i lokalerne, alarmer mv. 9. Pedel 10. Ordentlige toiletforhold / badeforhold - er der nok toiletter? 11. Skal Svendborg kommune have 2 kreative værksteder + 2 musikværksteder, da de forefindes både på Café Aroma og HMC (kan evt. slåes sammen med et tilbud hvert sted) 12. Garderobeforhold (tøj, ting) aflåste skabe. Eksisterende garderobe er for lille. Idé: Hvis Musik og kreativt værksted lægges sammen, kan der evt. inddrages noget plads til garderobe i denne afdeling. 13. Opdatering af pc, værktøj. 14. Mulige tilbygninger. 15. Motionscenter / motionsrum, mulighed for afspænding. Kan evt. tilbydes uden for Holbølls Mindes rammer. 16. Mødelokaler 17. Solsikken i Holbølls mindes have, evt. som undervisnings eller mødelokale, kan fx anvendes til kurser med udeliv, personlig medicin samt udlån som mødelokale. Renovering og evt. udbygning af denne. 14

15 opfordring til kommende fokuspunkter Transport: Transport kan være et problem for mange, i forhold til at kommet til kursustilbud på HMC. Kan det lade sig gøre at benytte de busser der er til rådighed på HMC og Cafe Aroma? I så fald.. Hvem må køre dem og kan vi evt. ansætte en MB eller bruger til opgaven? Arbejdsgruppen stiller spørgsmålet: Hvordan finansieres renoveringsdelen og ombygningen af eksisterende lokaler? Kommissoriepunkt 6 Udarbejde liste over egnede lokaler til Kursuscenterets aktiviteter udenfor HMC - i Socialpsykiatrien og i Svendborg bygningen I Baggrunds-materialet står der Uddrag fra gensvar Det omgivende samfund skal inddrages og tilbud skal gives i samarbejde med det omgivende samfund. Der kan for eksempel indtænkes brug af andre af Socialpsykiatriens lokaler, af kommunens øvrige lokaler og lokalesamarbejde med Frivillige organisationer, oplysningsforbund og andre. besvarelse 1. Mulighed for fysisk træning: - Damgården Aktivitetscenter i Skårup tlf. nr Ollerup Plejecenter tlf. nr Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 2 Svendborg Kontakt Gitte Madsen tlf. nr træningscenter med kredsløbsmaskiner, som kan bruges af borgere i Svendborg Kommune. Åbent fra kl Benytte Fitnesstilbud i Svendborg. Kan bruges som led i en træning fra mere beskyttede tilbud til at kunne bruge almene tilbud selvstændigt. 4. Cafe Aroma - Mødelokalet og det lille køkken kan efter aftale benyttes efter kl.16. Musik og kreativt værksted kan evt. lægges sammen med HMC tilbud (én aktivitet hvert sted). Cafeen kan bruges efter kl SG- Hallen /evt. i samarbejde med IFSydfyn. Bestyrelsen kan kontaktes. Formand Jens Madsen tlf. nr Hal tid torsdag kl HMC har tid i SG-hallen frem til sommeren 2013 mandag kl Dagligstuen i Ollerup - Mulighed efter aftale, at afholde enkelt stående arrangementer efter kl. 16 alle dage dog ikke tirsdag. Evt. tema, madlavning, filmaften m.v. 15

16 Der er gode busforbindelse fra Svendborg, men det kan være en god ide at tænke alternativ transport, da flere af vores borgere har svært ved at transportere sig selv. Kan der evt. anvendes busser fra HMC eller Cafe Aroma. 7. Støttecentret Fruerlunden - Mulighed efter aftale, at afholde enkelt stående arrangementer efter kl. 16 på hverdage tirsdag, onsdag og fredag. Evt. tema, madlavning, filmaften m.v. 8. Naturen - Evt. Udeliv med naturvejleder Benny Jensen Obs. Bookning af nye datoer d Gratis fra Borgerforeningen. - Til større arrangementer som Kulturdage Hele tiden at være opsøgende på egnede lokaler udenfor socialpsykiatrien opfordring til kommende fokuspunkter Motion, sport og sundhed: Inspireret af Idrætshuset IFK (Kæmperne), tænker vi at der kan laves et større samarbejde mellem IF-sydfyn, medarbejder fra Holbølls Minde Centret og Sundhedsafdelingen i kommunen i forhold til udbud af kurser med sport og motion, samt evt. puljemidler til uddannelse af borgere som instruktører samt hjælp til køb af materialer. Hvordan skaløkonomien håndteres - kan man forestille sig et kollektivt medlemskab? Fokus på målrettet kursustilbud med faste sportstilbud / uge program med gennemgående instruktører. Transport: Transport kan være et problem for mange, i forhold til at kommet til kursustilbud som ligger uden for HMC s rammer. Kan det lade sig gøre at benytte de busser der er til rådighed på HMC og Cafe Aroma? I så fald.. Hvem må køre dem og kan vi evt. ansætte en MB eller bruger til opgaven? Kommissoriepunkt 7 Beskrive model for borgerinddragelse omkring kursusønsker Baggrundsmateriale Uddrag fra høringssvar Brugerindflydelse og medbestemmelse på indhold og form som forudsætning Uddrag fra gensvar Det kræver nytænkning af samarbejdsstrukturer når der skal indhentes borgerønsker og inspiration til den konkrete kursusplanlægning på tværs af socialpsykiatriens øvrige tilbud. Borgere får nye roller også i planlægningen af tilbuddet. Kursuscentertanken understøttes i Dialogforum, og ledelsen har en forventning om, at en del borgere vil opleve det at indgå i planlægningen som en spændende opgave. 16

17 Opsatte succeskriterier Borgere indgår ligeværdigt i tilrettelæggelse af tilbud besvarelse Arbejdsgruppen synes, at det er vigtigt at have formelle brugermøder om ønsker til kommende kurser. Vi tænker, at det med fordel kan være i tilknytning til andre aktiviteter, så muligheden for større deltagelse optimeres. Eks. i sammenhæng med fredagsfrokosten. Erfaringer fra Idrætshuset i København er, at ønsker fra brugerne ofte sker i uformelle møder. Lederen af Idrætshuset sagde, at brugerne var tilfredse med denne form. Her kan det måske også dreje sig om, at Idrætshuset er god til at evaluere deres kurser, og at de på den måde alligevel mere formelt får gode idéer til kommende aktiviteter og kurser. Inspirationsmateriale til evaluering kan ses på Idrætshusets hjemmeside tryk her. Arbejdsgruppen besvarer punktet med at opliste forslag: - Ønsker fra borgere forslagskasse på HMC og andre steder i socialpsykiatrien - Kursus-ønskemappe med evt. materiale og forslag til underviser samt tilkendegivelse af, om man evt. selv ønsker at være med til at køre kurset. - Borgere som oplægsholdere/tovholdere/undervisere - Brugermøde, som er slået større op og fremgår af årshjul - Opfordring på hjemmeside til at komme med forslag - Møde/inspirationsdag, hvor alle fra hele socialpsykiatrien er velkomne. Vise HMC frem. Åbent hus, festival - kursusbod - Borgere henvender sig personligt til personalet elle samarbejdsudvalget med ønsker, ligesom det fungerer nu - Også se på, hvilke ønsker og ressourcer, der findes i personalestaben på HMC og i den øvrige socialpsykiatri. - Nystartede brugere får foruden en kontaktperson også tilknyttet en anden bruger som mentor - Lade kursuscenter være et punkt på dagsordenen i de forskellige tilbud - Lade kursuscenter være et punkt på Dialogforumsmøderne - Undervisningsforening se kommissoriepunkt 8! opfordring til kommende fokuspunkter Vi opfordrer KiG bladet til løbende at highlighte og efterspørge brugerønsker. Vi tænker, at det også er vigtigt, at synliggøre ønskerne, og hvor langt man er med at realisere dem, så den enkelte bruger ikke oplever, at der ikke bliver fulgt op på fremkomne idéer uanset udfaldet. 17

18 Kommissoriepunkt 8 Beskrive forslag til samarbejdsmuligheder omkring driftsopgaver med socialpsykiatriens øvrige tilbud, Frivilligområdet og andre Baggrundsmateriale Uddrag fra gensvar Det er hensigten, at kursusviften skal være så differentierede som muligt både i forhold til indhold, undervisere og rammer for afholdelse. Det omgivende samfund skal inddrages og tilbud skal gives i samarbejde med det omgivende samfund. Der kan for eksempel indtænkes brug lokalesamarbejde med Frivillige organisationer, oplysningsforbund og andre. besvarelse I dette kommissorie punkt har vi koncentreret os om frivilligområdet, da vi har berørt socialpsykiatriens øvrige tilbud under de andre kommissoriepunkter. Dette punkt har en central betydning i forhold til at inddrage frivillige undervisere mhp at udvide paletten af muligheder. Det er samtidig vigtigt at have fokus på, hvornår vi kan bruge frivillige og til hvilke opgaver - og hvornår vi ikke kan, da de tager faste medarbejderes opgaver. Det er dog helt sikkert, at de frivillige kan løfte nogle opgaver, som i dag ikke kan muliggøres. Vi har afholdt møde med leder af Kontakt mellem mennesker Susanne Aasholm se bilag 5 for interviewguide. Mødet blev afholdt i Havnegade 3 det nye Frivillig hus for foreningslivet på Sydfyn. Tryk her for at se deres hjemmeside: en levende portal for frivilligt arbejde. Her står om Kontakt mellem Mennesker, at de: Formidler frivilligt arbejde Starter selvhjælpsgrupper Skaber kontakt mellem danskere og udlændinge - og kontakt danskere imellem Formidler ideer Starter lokale aktiviteter i samarbejde med alle byens foreninger Kontakt mellem Mennesker fungerer som jobcenter for frivilligt arbejde. Kontakt mellem mennesker hjælper også frivillige, der selv henvender sig hen til de foreninger, som kan have glæde af hvad den frivillige kan tilbyde. Susanne understreger, at der er mangel på frivillige og at de frivillige lever af lyst og dør af pligt. Vi taler om hvordan en mulighed for samarbejde kan være. En model kunne være, at der er et hold af frivillige der står og venter i kulissen og at Kontakt mellem Mennesker først kontaktes hvis alt andet ikke giver bid. Spørgsmålet er hvor realistisk det vil være? Susanne fortæller, at ældreidrætten har skabt en forening, da den økonomiske støtte blev meget reduceret, og at der derfor ikke længere var råd til 2 undervisere. Ovenstående gav en god drøftelse, hvor Susanne nævner muligheden for at skabe en forening af brugere på Holbølls Minde Centeret, der prøver at finde frivillige til kurser på Holbølls Minde Centret. Dvs. en parallel til de andre foreninger, som Kontakt mellem Mennesker servicerer og som derved kan åbne op for nye muligheder herunder at kunne trække mere på Kontakt mellem Mennesker. 18

19 Model 1: 1a. Efterspørgsel på ex. filtkursus fra en borger. 1b. Der er ingen borgere eller personale tilknyttet HMC, der kan udbyde kurset. 1c. Driftteamet henvender sig til undervisningsforeningen på Holbølls Minde Centret for hjælp. 2a. Undervisningsforeningen henvender sig til Kontakt mellem Mennesker, der eftersøger mulige frivillige -som de allerede har kendskab til -en forening, der allerede er i Frivillig huset - via ugeavisen 3a. Den frivillige kontakter Kontakt mellem Mennesker, som formidler kontakten til undervisningsforeningen. 3b. Undervisningsforeningen taler med den frivillige og de indgår aftaler, som formidles videre til driftsteamet. 3c. Drifteamet klarer al det praktiske arbejde med kursusbeskrivelse, booking af lokaler m.m. opfordring til kommende fokuspunkter Susanne udviser stor velvillighed og interesse for at undersøge feltet nærmere samtidig med løbende fokus på gråzoner hvor går det offentlige til og hvor kan frivilligområdet træde til. Herunder også hvordan man passer på de frivillige, da de som skrevet ovenover lever af lyst og dør af pligt dvs. inddrage fokus på, at det skal mening for den frivillige. Arbejdsgruppen ser et godt potentiale for at etablere et udviklingsarbejde mhp. på etablering af en model for samarbejde med Kontakt mellem Mennesker. I kommissoriepunktet står der også andre. Der blev på 3. møde i arbejdsgruppen nævnt følgende, som ikke er blevet undersøgt nærmere: GUF, Snif (Foreningen af førtidspensionister i Gudme og Svendborg) Efterlønnere Frivillige i Sind Pensionister Vi anbefaler: At gå ind på hjemmesiden frivillighed.dk Og på hjemmesiden om Fonde: Skabeloner Frivillige skal forholde sig til samme skabelon som alle andre undervisere se kommissoriepunkt 1 19

20 Andet, som vi er stødt på, men som ikke ligger under kommissoriepunkterne Ord og hvilke signaler vi sender ved ordet kursuscenter, undervisere m.m. Hvad kalder vi os (underviser, vejleder?) Hvad ligger der i ordet? Kan det afholde nogle fra at ville undervise eller afholder man sig fra at komme lektier, dårlige oplevelser fra folkeskolen m.m. Hvad skal man kunne præstere? Kan en Følordning være en idé - at være i lære som underviser, vejleder el. andet? Nedenstående er tanker efter inspiration fra besøg i Idrætshuset i København Hvad er fundament for kursuscenteret? Hvilke tanker bygges det på? Hvad er udgangspunktet? Arbejdsgruppen for Kursuscenter tænker, at personale og borgere i det kommende kursuscenter med fordel kan italesætte og skriftliggøre fundamentet for det kommende kursuscenter - herunder måske også vision og mission for Kursuscentret, så fundamentet bliver tydeliggjort for alle og som kobler sig på den samlede socialpsykiatris vision og mission. En vision kunne være kursuscenteret understøtter den enkeltes recoveryproces og højner den selvoplevede livskvalitet og livsglæde. En mission kunne være medarbejdere og borgere driver og skaber et kursuscenter som emmer af plads til mangfoldighed, trivsel og vidensudveksling. Kurserne er tilrettelagt på baggrund af borger ønsker og på at støtte den enkelte borger med at komme sig og til at udvikle et godt fundament at stå på i egen tilværelse. Kursuscenterets vifte vil indeholde relation og netværksskabende tilbud, færdigheds og videns tilbud på alle niveauer, så alle der kommer enten visiteret eller uvisiteret kan finde kurser der matcher hvor de befinder sig i deres recoveryproces. Hertil kan man med fordel have en temadag eller cafe debat, hvor fundamentet bliver udarbejdet og brugt som afsæt for den røde tråd i kursusforløbene uanset hvilken målgruppe kurserne retter sig imod. Inspiration kan bl.a. findes i under fanebladet organisation. Herefter kunne hvert kursus ved kursusstart udarbejdes i forhold til fundamentet og tilrettelægges via vores udarbejdede skabeloner. Ikke fordi, at det skal være besværligt at starte kurser, men fordi vi ønsker, at vi er bevidste om hvad vi vil med kurserne og hvorfor vi vil igangsætte dem. 20

Arbejdsgruppen Værested

Arbejdsgruppen Værested Arbejdsgruppen Værested - Beskriv indholdet i værestedet- / mødestedstilbud. Følgende punkter er vi i arbejdsgruppen enige om er en vigtig del af værestedet: * ligeværd, gensidig respekt og fælles ansvar

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017

15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 15 konkrete ledelsesinitiativer fra offentlige ledere Fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 2017 Om dette materiale Et idekatalog med 15 konkrete ledelsesinitiativer I Ledelseskommissionens

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere