KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014"

Transkript

1 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

2 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter i foråret Som noget nyt favner kataloget alle kursustilbuddene i de tre projekter, der udgør centerets kursusvirksomhed : Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Center for frivilligt socialt arbejde har til huse i Odense og er en landsdækkende selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om det frivillige sociale arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside Det vil af hjemmesiden og nyhedsbrevet fremgå, hvornår vi åbner for tilmeldinger, og når dagen oprinder, vil det som altid være kl ! Deltagelse på de forskellige læringsaktiviteter omfatter ophold, forplejning, én øl/vand til måltiderne og kursusmaterialer. Deltagerne skal selv afholde udgifterne til transport og bedes selv medbringe skriveredskaber og papir. Optagelse på kurserne Tilmeldingerne bliver imødekommet i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi gennemgår og godkender hver enkelt tilmelding i forhold til, om man er en del af målgruppen for det aktuelle kursus. Som tidligere nævnt er der forskellige målgrupper for hhv.: Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Vi kan have brug for at indhente supplerende oplysninger, når vi skal godkende din tilmelding. Er du ikke en del af målgruppen for det pågældende kursus, har vi ret til at afvise din tilmelding. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig flere fra samme sted - dog maksimalt tre deltagere til kurser og netværk, da vi også gerne vil sikre, at disse aktiviteter giver mulighed for, at deltagerne kan udveksle erfaringer på tværs af foreningerne. Modtager vi derfor tilmelding fra mere end tre personer fra den samme forening til det samme kursus eller netværk, vil de resterende blive skrevet på venteliste, indtil Tilmeldingsfrist:en er udløbet. Hvis der efterfølgende er ledige pladser, tildeles de personerne på ventelisten. Denne begrænsning gælder ikke fyraftensmøder. Da der er stor søgning til Uddannelsespuljens gratis kurser, kan man kun optages på ét af disse kurser i hver sæson. Undtaget herfra er kurser under emnet Undervisning og læring samt alle fyraftensmøder. Afbud og gebyr Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde afbud til Center for frivilligt socialt arbejde hurtigst muligt, 2

3 Kontakt Har du brug for yderligere oplysninger om aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte Center for frivilligt socialt arbejde på telefon Du kan tale med: så en anden frivillig kan få mulighed for at deltage. Du skal være opmærksom på, at hvis du melder afbud senere end 14 dage før kursusstart, vil du blive opkrævet et gebyr på 225 kr. ved de gratis kurser, eller det fulde deltagerbeløb ved Foreningshøjskolens kurser. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Teori og praksis på kurserne For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine behov, kan du i de enkelte kursusbeskrivelser se en grafisk illustration, der på en skala fra et til seks viser forholdet mellem det teoretiske og det praktiske indhold på det pågældende kursus. Aflysning I tilfælde af at der er for få tilmeldte til de enkelte aktiviteter, dvs. generelt færre end 12 personer, forbeholder vi os ret til at aflyse aktiviteten. Evaluering Umiddelbart efter din deltagelse på en af vore aktiviteter, vil du modtage en mail med et link til et evalueringsskema. Din besvarelse behandles fortroligt. Underviser modtager en samlet evalueringsrapport fra kurset. Din vurdering er meget vigtig for, at vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i vores tilbud vi håber derfor, at du vil bidrage til det med din ærlige mening. Mie Brink Hansen Kursussekretær Birgitte Møller Andersen Kursussekretær Vibeke Bundgård Uddannelseskonsulent Kursusbeviser Du kan få et kursusbevis, hvis du har deltaget i minimum 75 % af et kursus. Spørgsmål og forslag til nye kurser Du er velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på tlf eller skrive til en af vores uddannelseskonsulenter, hvis du har spørgsmål eller forslag til nye kurser eller typer af tilbud i de tre projekter. Skriv til: Cathrin Filip Johansen, frivillighed.dk eller Vibeke Bundgård, Cathrin F. Johansen Uddannelseskonsulent 3

4 FORENINGSHØJSKOLEN, FORENINGSFUNDAMENTET OG UDDANNELSESPULJEN De tre projekter i centerets kursusvirksomhed er finansieret med forskellige midler, formål og målgrupper, men de har et fælles overordnet mål nemlig at styrke det frivillige sociale arbejde i Danmark. Kursusvirksomheden er funderet i det frivillige sociale arbejdes særlige karakter, hvor værdierne og den bærende idé er grundlaget for de ting, frivillige og ansatte gør, når de stiller sig til rådighed for andre mennesker og brænder for en sag. Udover at kursusvirksomheden tilbyder mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling, udgør vores kurser og netværk også et mødested på tværs af de frivillige organisationer. Når du deltager i vores uddannelsesaktiviteter, får du lejlighed til at træffe kolleger, som arbejder med de samme opgaver som dig her kan I i fællesskab udveksle erfaringer, nye ideer, give hinanden inspiration og finde løsninger på fælles problemstillinger. Du kan læse mere om, hvem der kan deltage og hvem de enkelte aktiviteter er tilrettelagt for i beskrivelsen af de tre projekter og i de enkelte kursusbeskrivelser. Vores tilbud er tilrettelagt ud fra, at du har lyst til at deltage aktivt og bidrage med dine egne erfaringer og ikke mindst, at du vil anvende det, du lærer i dit frivillige arbejde og i den organisation du kommer fra. Om Foreningshøjskolen Med Foreningshøjskolen ønsker Center for frivilligt socialt arbejde at give et kvalificeret uddannelsestilbud til alle aktører i frivillige sociale organisationer. Med temaer som drift, udvikling, strategisk ledelse, kommunikation og samarbejde sætter Foreningshøjskolens uddannelsestilbud fokus på organisations- og foreningsudvikling. Kurserne i Foreningshøjskolen har en beskeden deltagerbetaling, som dækker udgifter til undervisning og forplejning. Prisen fremgår af hver enkelt kursusbeskrivelse. Foreningsfundamentets målgruppe Foreningsfundamentets tilbud er tilrettelagt for frivillige eller ansatte, som arbejder med eller har en særlig interesse for rekruttering, fastholdelse og fundraising i tilknytning til socialt rettede aktiviteter. Aktiviteterne skal sigte mod at give udsatte mennesker eller grupper i Danmark en øget velfærd eller omsorg eller sigte på at løse velfærdsproblemer i et socialt perspektiv. Om Uddannelsespuljen Uddannelsespuljens tilbud er siden 1998 muliggjort gennem satspuljebevillinger. Den nuværende bevilling gælder i perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at bidrage til at frivillige og ansatte kan udvikle deres faglige og personlige kompetencer inden for det brugerrettede arbejde i frivillige sociale organisationer. Uddannelsespuljen er delt op i tre støtteformer A. Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B. Åbne kurser, netværk og fyraftensmøder C. Konsulentbistand til kompetenceudvikling i organisationerne Uddannelsespuljens tilbud er med enkelte undtagelser gratis. Uddannelsespuljens målgruppe Uddannelsespuljens tilbud under støtteform A, B og C er for aktive frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige sociale organisationer og grupperinger, som enten selv har direkte kontakt med organisationens brugere eller arbejder i en støttefunktion i forhold de frivilliges brugerrettede arbejde. Foreningshøjskolens målgruppe Foreningshøjskolens aktiviteter er åbne for alle, men er tilrettelagt med udgangspunkt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde. Frivillige og ansatte indenfor såvel kultur-, idræts-, og fritidsområdet samt det boligsociale felt er også velkomne til at deltage. Endelig er der også en række særlige tilbud, som er målrettet kommunale ledere, frivilligkonsulenter og andre aktører, der skal udvikle eller forankre samarbejdet med frivillige organisationer. Om Foreningsfundamentet Foreningsfundamentet er et 4-årigt projekt, som med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi, tilbyder gratis kurser i rekruttering, fastholdelse og fundraising. Med projektet udmøntes et af civilsamfundsstrategiens mål om at styrke fundamentet for det fri villige sociale arbejde, nemlig de frivillige kræfter og økonomiske midler. Det er gratis at deltage i Foreningsfundamentets aktiviteter. 4

5 VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK TILMELDING - via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside 1. Gå ind på og tryk på Find et kursus (Man kan via denne søgeboks finde et kursus på flere forskellige måder. Nedenfor vises dog kun en måde) 2. Klik på det kursusemne, du er interesseret i 3. Vælg det kursus, du gerne vil tilmelde dig, orienter dig om sted, dato, varighed og pris, og tryk derefter på Klik for tilmelding 4. Orienter dig om hvilke krav du skal opfylde for at deltage på kurset ved at læse Vigtige oplysninger og Praktiske oplysninger klik derefter på Tilmeld 5. Udfyld tilmeldingsblanketten. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter så kortfattet og præcist som muligt. Klik derefter på Tilmeld nederst på skærmen 7. Kort efter du har sendt din tilmelding, modtager du en bekræftelse på din tilmelding via . Hvis du ikke modtager en sådan, har vi ikke modtaget din tilmelding. 6. Du skal afvente denne kvittering på din skærm. Hvis du ikke får dette skærmbillede, er din tilmelding ikke gået igennem. 7,8. Når vi har registreret din tilmelding, vil du indenfor 5 hverdage modtage en statusmelding via , om du er optaget på kurset, eller om du er kommet på venteliste. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne m.v Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og uddannelsespuljen Vejledning til elektronisk tilmelding... 5 FYRAFTENSMØDER Fyraftensmøde om konflikthåndtering... 8 Mødet med det kriseramte menneske... 8 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Kommunikation og marketing via sociale medier Nærvær i samtalen The way of council Tal din sag Bliv mester i mødeledelse Gruppers udvikling og samarbejde Mægling og konflikthåndtering KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang Frivillige i kommunale institutioner og projekter Kom videre i praksis Frivillige i kommunale institutioner og projekter NETVÆRK Lærende mentornetværk Netværk om facilitering af strukturerede samtaler Netværk for frivillige om samtaler med brugere LEDELSE OG ORGANISATION Bestyrelsesarbejdet opgaver og ansvar Konfliktløsning som ledelsesværktøj Den anerkendende metode som ledelses- og udviklingsværktøj Hvor kommer den næste store idé fra? Storytelling - fortæl historien om din forening Narrative samtaler med frivillige Ledelse af genbrugsbutikker Forandringsledelse i frivillige organisationer Forudsætningerne for at lave en god strate

7 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Ledelse, motivation og udvikling i den lokale sociale forening Målret dine rekrutteringsmaterialer At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde Sociale medier til rekruttering af frivillige Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse Frivilliges motivation og trivsel Få flere frivillige, avanceret kursus i rekruttering Flere unge frivillige, sådan gør du ROLLEN SOM FRIVILLIG Filosofisk frirum for frivillige Magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle At våge over døende Bedre som bisidder UNDERVISNING OG LÆRING... Formidling og undervisning Train the trainer ØKONOMI OG FUNDRAISING Tips og tricks, den gode ansøgning til offentlige puljer Fundraising fra idé til handling Fundraising introduktion Fundraising til større EU fonde Skriveværksted få inspiration til din ansøgning VÆRKTØJER OG REDSKABER I DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Evidensbaseret coaching, basis Positiv psykologi og styrker Brænd, men brænd ikke ud Kunsten at passe på sig selv Kunsten at forstå sig selv Krisepsykologi, basis Mentorrollen i det frivillige sociale arbejde ANDRE TILBUD VED CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Kurser ud i lokalområdet Den mobile højskole Kopi af de gratis tilbud Ansøgningsfrister Hjælp til etablering af faglige netværk

8 FYRAFTENSMØDER Konflikthåndtering med empati Mødet med det kriseramte menneske - grundlaget for psykisk førstehjælp KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: ONSDAG, DEN 30. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 1. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: ONSDAG, DEN 7. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD DATO: TIRSDAG, DEN 27. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 28. APRIL KURSUSNR: UDD STED RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 28. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 KURSUSNR: UDD DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 3. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 2. MAJ 2014 Frivillige på sociale cafeer, varmestuer, væresteder etc. oplever nogle gange, at der opstår konflikt imellem brugerne som følge af modstridende behov. Når der er konflikt, er sindene ofte i kog i en sådan grad, at parterne ikke evner at se tingene klart eller objektivt. Den, der skal hjælpe parterne med at håndtere konflikten, har brug for redskaber til selv at kunne se klart og redskaber til at udstikke rammerne for kommunikationen mellem parterne. Fyraftensmødet er en introduktion til teorien, nogle få modeller og lidt øvelse i at bruge dem. Ingen mennesker kommer gennem livet uden at opleve smerte, tab, sygdom, trusler og andre vanskelige udfordringer. De er alle en del af menneskelivet, og vi kan ikke fravælge dem. På dette fyraftensmøde ser vi nærmere på den altafgørende menneskelige kontakt som det egentlige grundlag for god psykisk førstehjælp. Vi tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for det kriseramte menneskes psykologi. Oven på den bygger vi en forståelse for behovene hos den kriseramte, og vi inddrager elementer fra den kliniske psykologi, den positive psykologi og det frivillige sociale arbejde. 8

9 9

10 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Kommunikation og marketing via sociale medier Nærvær i samtalen - The Way of Council KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 24. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 24. MARTS 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: TRINITY HOTEL, FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 26. APRIL, KL SØNDAG DEN 27. APRIL 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 28. MARTS 2014 Sociale medier har som ingen anden mediegruppe ændret den måde som virksomheder, organisationer og foreninger kommer i kontakt med, engagerer og fastholder deres målgruppe og medlemmer. På dette kursus får du indblik i strukturen og arbejdsprocessen for et typisk kampagneforløb på sociale medier, så du efterfølgende kan lave dine egne strategier, evaluere på dem og implementere dine erfaringer. Tal din sag og få ret Kurset er for dig, der ønsker at træne nærvær og empati i samtalen. Som frivillig kan du være i kontakt med mennesker, der står i tunge problemstillinger, hvor der ikke synes en vej ud. Det kan være svært at lægge sit ønske om at hjælpe ved at motivere og søge løsninger på hylden. I council lærer du, at det ikke handler om løsninger, men om at være der 100 procent for det andet menneske og at lytte med hjertet. Løsningen i council er at blive hørt. Bliv mester i mødeledelse KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 6. APRIL 2014 KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 PRIS: KR.. Kurset er for dig, der ønsker at opnå større gennemslagskraft og taletid, når du søger penge til dit arbejde eller når du er fortaler for en sag. Med udgangspunkt i dit eget projekt eller den sag, du gerne vil fremme, arbejder vi med, hvordan du kan skabe større opmærksomhed samt interesse og opbakning til dit arbejde. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med at skaffe mere politisk eller økonomisk støtte til foreningens arbejde lokalt eller på landsplan. Mødeledelse er ledelse kogt ned til en bouillonterning. På den korte tid I har til et møde skal du skabe ideer, beslutninger, energi og opbakning hele bordet rundt. Sikre dig, at arbejdet også fortsætter når mødet er slut. Og måske lige løse et par konflikter og rette op på en dårlig stemning undervejs. På kurset Bliv mester i mødeledelse får du ideer og ny inspiration til hvordan. 10

11 Gruppers udvikling og samarbejde KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TIRSDAG, DEN 10. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 9. MAJ 2014 Kurset er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan man arbejder med gruppers udvikling i det frivillige arbejde. Du står måske overfor at skulle opstarte en ny gruppe eller mangler viden om, hvordan du kan flytte den modne gruppe et skridt videre. Hvis du ønsker at kunne arbejde med gruppers udvikling og samarbejde, så er kurset noget for dig. Mægling og konflikthåndtering KURSUSNR: UDD DATO: LØRDAG DEN 30. AUGUST, KL OG LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 1. AUGUST 2014 Kurset er for dig, der har bruger/medlemskontakt i frivillige sociale organisationer, og som gerne vil have en større forståelse for konflikters opståen og væsen og hvordan forskellige tilgange til konflikter kan optrappe eller nedtrappe dem. På kurset arbejder vi med to forskellige modeller til konflikthåndtering, 1) mediation/mægling og 2) forhandling af interessemodsætninger, herunder den vanskelige samtale. 11

12 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang... - frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 20. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 20. FEBRUAR 2014 PRIS: KR. Selv om frivillige igennem flere år på forskellig vis har været en del af arbejdet i kommunale institutioner, er der nu fornyet fokus på, hvad frivillige kan og gør på kommunens matrikel. Der er særligt fokus på, hvordan frivillige kan være en del af løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer og dermed ofte en del af den kommunale opgaveløsning. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i kommunernes arbejde, hvilke barrierer og problemer, du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder der ligger i samarbejdet. Kom videre i praksis... - frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 13. APRIL 2014 PRIS: KR. Kurset er for dig, der som offentligt ansat, samarbejder med frivillige i praksis. På kurset beskæftiger vi os særligt med frivilligkoordinatorens mange roller og du får redskaber til hvordan du kan skabe gode rammer for samarbejdet. 12

13 NETVÆRK Lærende mentornetværk metoder til at udvikle og lede et mentornetværk Netværk om facilitering af strukturerede samtaler - metoder til kollegial sparring og vidensdeling KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: ONSDAG, DEN 30. APRIL, TORSDAG, DEN 22. MAJ OG ONSDAG DEN 11. JUNI 2014 TID: ALLE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 31. MARTS 2014 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TORSDAG, DEN 30. APRIL, TORSDAG, DEN 22. MAJ ONSDAG, DEN 11. JUNI OG 27. AUGUST 2014 TID: ALLE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 24. MARTS 2014 Netværksforløbet henvender sig til frivillige og ansatte med erfaringer fra mentorarbejde i frivillige sociale organisationer. Deltagerne får en praktisk og teoretisk viden om mentorskabets forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. Formålet med forløbet er at udvikle metoder og læringsformer, hvor erfaringsudveksling og sparring sikrer kvaliteten af det frivillige mentorarbejde. Netværket er for ledere og koordinatorer, der vil støtte op om de frivilliges kontakt med brugerne/medlemmerne. Deltagerne vil i løbet af netværksforløbet få viden om, hvad strukturerede samtaler kan bidrage til i gruppen af frivillige (og ansatte) fagligt og samarbejdsmæssigt, og de vil blive klædt på til at gennemføre sådanne samtaler med reflekterende teams - nogle steder betegnet som supervision eller kollegial sparring. Vinklen er faglig vidensdeling og udvikling (ikke terapeutisk). Netværk for frivillige om samtaler med brugere KURSUSNR: UDD DATO: LØRDAG, DEN 24. MAJ, 23. AUGUST OG 27. SEPTEMBER 2014 TID: ALLE DAGE , TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 28. APRIL 2014 Tunge telefonsamtaler med mennesker i livssmerte kan være yderst drænende. Hvis man ikke føler, at man slår til, ikke kan ryste de menneskelige skæbner af sig når røret er lagt på, kan den personlige pris blive for høj! Netværksforløbet sigter mod at sikre det modsatte. Sammen gør vi brug af hinandens udfordringer, tanker og erfaringer med - som frivillige - at tale med mennesker i krise over telefonen. Vi afprøver forskellige redskaber - mentale, sproglige, kommunikative og relationelle - til at understøtte samtalen, så vores egen energi opretholdes og vi kan bevare troen på, at vi gør en forskel. 13

14 LEDELSE OG ORGANISATION Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar Den anerkendende metode som ledelsesog udviklingsværktøj KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 25. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: HOTEL PARK, MIDDELFART DATO: FREDAG, DEN 2. MAJ 2014, KL OG TORSDAG, DEN 12. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 Kurset er for dig der enten er ny i bestyrelsen eller blot mangler inspiration til dit bestyrelsesarbejde. Vi sætter fokus på roller og ansvar. Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse herunder foreningens visionsarbejde. Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. Den anerkendende metode, Appreciative Inquiry, tilbyder nye måder at kommunikere og tænke organisatorisk udvikling på. På denne kombination af en kursus- og en workshopdag vil du som leder/koordinator af frivillige få mulighed for at se på, hvordan metoden kan finde anvendelse i din organisation. Du introduceres til grundtanken i og et par modeller fra metoden og får mulighed for at designe din egen AI proces til at støtte op om og udvikle de frivilliges brugerrettede arbejde. Konfliktløsning som ledelsesværktøj - den dialogiske leder Hvor kommer den næste store idé fra? KURSUSNR: UDD STED: BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN, KORSØR DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ, KL ONSDAG, DEN 7. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 1. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 1. APRIL 2014 PRIS: KR. Et kursus til ledere, som ønsker at blive bedre til at bruge dialog som en platform for deres lederskab både i en forebyggende daglig praksis og til at agere konstruktivt i konfliktsituationer. Du får værktøjer til dialog og konflikthåndtering og en skærpet opmærksomhed på, hvordan du kan håndtere de særlige ledelsesmæssige udfordringer, der findes i det frivillige sociale arbejde specielt i konfliktsituationer. Dette kursus introducerer en række teknikker til innovativt arbejde. I alle organisationer er det en løbende udfordring at forny sig. Men at forny sig rummer to udfordringer: Hvordan udvikler vi nye idéer sammen, og hvordan sikrer vi os, at idéerne er de rigtige for os at arbejde med? Dette kursus giver redskaber til både at tilrettelægge og styre innovationsprocesser og til at vurdere og prioritere de idéer, som man sammen får skabt. 14

15 Storytelling - fortæl historien om din forening Narrative samtaler med frivillige KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: MANDAG, DEN 5. MAJ OG TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, FREDERICIA DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ, KL ONSDAG, DEN 14. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 11. APRIL 2014 Nogle mennesker kan altid fortælle en god historie på rette tid og sted de er naturtalenter - og så er der alle os andre, som må lære det. Det gode er, at det kan læres. På dette kursus lærer du det, som naturtalenterne kan, nemlig hvordan du gennem storytelling opbygger og formidler Kurset er for ledere og koordinatorer, som ønsker at tilbyde frivillige og ansatte støttende og udviklende samtaler både individuelt og i grupper. Formålet er at videndele, inspirere og udvikle praksis. Du lærer, hvordan du kan bruge den narrative tilgang til at få synliggjort, hvad der sker i dine frivilliges møder med brugerne og eventuelt ikke-hjælpsomme historier fra disse møder. Desuden lærer du at støtte dem i at få genfortalt historierne i nye versioner samt at anerkende deres udfordringer, kompetencer, værdier og foretrukne måder at arbejde på. Ledelse af frivillige i genbrugsbutikker Forandringsledelse i frivillige organisationer KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: ONSDAG, DEN 14. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 14. APRIL 2014 PRIS: KR KR. KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 22. MAJ OG 12. JUNI 2014 BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: 22. APRIL 2014 PRIS: KR. Genbrugsbutikker er blevet en vigtig del af det frivillige Danmark med hundredvis af butikker spredt ud over hele landet og tusindvis af frivillige, der står for en bred vifte af opgaver. Det stiller en række krav til de frivillige, der har rollen som ledere af butikkerne. På dette kursus tager vi en række af disse udfordringer op. Forandringer er en del af virkeligheden. På dette kursus lærer du, hvordan du som frivillig eller ansat leder kan håndtere forandringer i organisationen. Du får redskaber til at arbejde med såvel udefra kommende forandringer, som med de forandringer, der kan opstå internt i en organisation. 15

16 Forudsætninger for en god strategi KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 3. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 2. MAJ 2014 PRIS: KR. Alle frivillige organisationer oplever, at omverdenen konstant forandrer sig og stiller nye krav til organisationen. Det kræver evne til at tænke nye strategier. På dette kursus præsenteres du for en række værktøjer til at forberede og gennemføre en strategiproces. Kurset er praksisrettet og veksler mellem oplæg og case baserede øvelser. 16

17 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Ledelse, motivation og udvikling i den lokale sociale forening ØST KURSUSNR: FF DATO: LØRDAG, DEN 22. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 21. FEBRUAR 2014 VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: LØRDAG, DEN 10. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 10. APRIL 2014 Målret dine rekrutteringsmaterialer VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: TIRSDAG, DEN 25. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 ØST KURSUSNR: FF DATO: TORSDAG, DEN 27. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 Kurset er for dig, som er bestyrelsesmedlem eller leder i en lokal social forening eller selvorganiserende gruppe, og som ønsker at arbejde med ledelse af frivillige og udvikling af nye tiltag. Du får redskaber til at skabe motiverende rammer for det frivillige engagement og inspiration til at se muligheder for lokalt samarbejde. Der bliver løbende øvelser og plads til erfaringsudveksling. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, men også erfarne lokale ledere vil kunne få udbytte af at deltage i kurset. På kurset får du konkret viden og forslag til, hvordan du udarbejder og målretter dine rekrutterings-materialer gennem praktiske øvelser, som tager udgangspunkt i din egen organisation. Du får mulighed for at udarbejde dine centrale budskaber, som du kan bruge både når du rekrutterer frivillige og i andre sammenhænge. Kurset henvender sig til frivilligkoordinatoren, kommunikationsmedarbejderen og andre, der arbejder direkte med at rekruttere frivillige. At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: MANDAG, DEN 7. APRIL 2014, KL DAG 2: TIRSDAG, DEN 29. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 7. MARTS 2014 Dette kursus sætter fokus på foreningsledelse i et lokalt perspektiv. Hvordan kan du som konsulent i en landsorganisation støtte lokale bestyrelser i at arbejde med ledelse af frivillige? Og hvordan kan du hjælpe sociale lokalforeninger og grupper til netop at være lokale og samarbejde med det lokale foreningsliv og samtidig have en meningsfuld tilknytning til landsorganisationen? Der bliver god tid til erfaringsudveksling og refleksion over, dit videre arbejde med at støtte og samarbejde med lokalforeninger. 17

18 Sociale medier til rekruttering af frivillige Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige ØST KURSUSNR: FF DATO: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 7. MARTS 2014 KURSUSNR: FF DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 13. APRIL 2014 VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: TORSDAG, DEN 10. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 10. MARTS 2014 Kurset giver dig praktisk erfaring med brugen af sociale medier. Du lærer, hvad der virker og hvordan sociale medier kan bruges til rekruttering af frivillige. I løbet af kurset arbejder du på din egen sociale medie strategi, så du er klar til at gå i gang, når du kommer hjem fra kurset. Kurset er både for dig med og dig uden erfaring med sociale medier, og går i dybden med målgruppeanalyse, hvilke sociale medier du skal bruge, Kurset er målrettet ledere og konsulenter, som i deres dagligdag arbejder med at vejlede og støtte frivillige foreninger med rekruttering og fastholdelse af frivillige. På kurset får du dels en grundlæggende introduktion til, hvordan foreninger kan styrke arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige og dels får du viden om, hvordan du som rådgiver i praksis kan hjælpe foreningerne. Herunder grundlaget for at rådgive om rekruttering og fastholdelse samt hvordan viden om dette omsættes til brugbar rådgivning. Frivilliges motivation og trivsel få redskaber til at afdække, hvad der motiverer frivillige i din forening KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL DAG 2: FREDAG, DEN 9. MAJ 2014, KL DAG 3: ONSDAG, DEN 11. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 På dette kursus introduceres du til at bruge dialog og interviews til at undersøge frivilliges motivation og trivsel. Du får redskaber til at gennemføre en undersøgelse i din forening, og til at bruge resultaterne fremadrettet. Kurset er for dig, som er ansat eller frivillig i en forening, og som har lyst og mulighed for at udføre en mindre undersøgelse i egen forening indenfor den nærmeste fremtid. 18

19 Få flere frivillige avanceret kursus i rekruttering Flere unge frivillige sådan gør du KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL DAG 2: MANDAG, DEN 1. JUNI 2014, KL BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 På dette kursus udarbejder vi egne rekrutteringsstrategier, der kan føres ud i praksis. Gode rekrutteringsstrategier måles ikke på flotte formuleringer, men på de resultater, de skaber. Derfor stiller dette kursus skarpt på, hvordan du skaber en rød tråd i måden hvorpå de frivillige organiseres, rekrutteres og fastholdes. Derudover arbejder vi med målgruppeorienteret rekruttering og organisationsudvikling så din strategi skaber resultater. Kurset er for dig, som har en solid erfaring med at arbejde med frivillige. VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 19. MAJ 2014 TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 16. APRIL 2014 ØST KURSUSNR: FF DATO: TORSDAG, DEN 22. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 22. APRIL 2014 På kurset introduceres du for ungdomskultur. Du lærer om unges tilgang til frivillighed, og du introduceres for konkrete redskaber og kanaler til rekruttering af unge. Alt dette i et miks mellem teori, praksis og workshops, og med udgangspunkt i din forening. Kurset henvender sig primært til dig, som er frivillig i en forening eller organisation, og som gerne vil i gang med at rekruttere unge frivillige. 19

20 ROLLEN SOM FRIVILLIG Filosofisk frirum for frivillige At våge over døende - Temadag for vågekoner og andre, der møder en døende KURSUSNR: UDD STED: VEJLE CENTER HOTEL DATO: LØRDAG, DEN 24. MAJ, KL SØNDAG, DEN 25. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 25. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 20. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 22. APRIL 2014 Filosofisk frirum for frivillige er målrettet dig, der har været frivillig i mindst et par år og finder det værdifuldt at bruge et par dage i et filosofisk frirum på at afklare og kvalificere dine egne værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På baggrund af oplæg fra underviserne om praktisk filosofi og introduktion til forskellige enkle metoder, får deltagerne lejlighed til i mindre grupper at filosofere over en række væsentlige forhold i det frivillige arbejde. På kurset sætter vi bl.a. fokus på den frivillige rolle, opgaver og kompetencer. Vi berører emner som tavshedspligt og supervision, samt beskæftiger os med hvordan dødsprocessen foregår. Kurset henvender sig til nye såvel som erfarne frivillige. Kurset veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og debat. Magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle Bedre som bisidder KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: LØRDAG, DEN 10. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 11. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN, KORSØR DATO: LØRDAG, DEN 3. MAJ, KL SØNDAG, DEN 4 MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 Magt og afmagt er følgesvende, især når det handler om det medmenneskelige møde, hvor livet er svært. Det er gråzonen, hvor der ikke er nogen tjekliste til, hvordan man gør, fordi mennesker og situationer forandrer sig hele tiden. Du får på kurset mulighed for at diskutere, hvordan den medmenneskelige hjælperrolle defineres, hvilke magt- og afmagtssituationer, man kan befinde sig i og hvordan man kan handle. Formålet er at afklare, hvordan du kan hjælpe andre mennesker, og hvor langt du kan gå og skal gå. På kurset Bedre som bisidder får du praktiske redskaber, der kan klæde dig bedre på i rollen som bisidder. Vi kommer rundt om emner, som du vil kunne møde i din praksis bl.a. hvad må du og hvad må du ikke som bisidder, hvordan sætter du grænser og hvad siger lovgivningen? Kurset er for dig, der skal i gang med at være bisidder eller som allerede har lidt erfaring. 20

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER TEST DOCUMENT Du kan melde dig til de forskellige tilbud under den enkelte kursusbeskrivelse på vores hjemmeside: www.frivillighed.dk. De fleste kurser har en tilmeldingsfrist på

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne KURSER EFTERÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i efteråret 2014. Kataloget indeholder alle kurser og fyraftensmøder

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON. Praktiske oplysninger. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Optagelse på kurserne. Særligt vedr.

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON. Praktiske oplysninger. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Optagelse på kurserne. Særligt vedr. KURSER Efterår 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i efteråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser og fyraftensmøder

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer vi Center for frivilligt socialt arbejdes kursusaktiviteter i foråret 2016. Forårets kursussæson byder på intet mindre end 42 kurser, netværksforløb

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

CFSA KOMPETENCEFORUM

CFSA KOMPETENCEFORUM CFSA KOMPETENCEFORUM Kurser, forløb og temadage Efterår 2016 VELKOMMEN TIL CFSA'S KOMPETENCEFORUM Mange frivillige og sociale organisationer lægger personlig tid og foreningens penge i kompetenceudvikling.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser Nye kursuskataloger December, nr. 2, 2010 I begyndelsen af januar 2011 sender vi kursuskatalogerne for både Uddannelsespuljen og Foreningshøjskolen på gaden. Har du tidligere modtaget katalogerne fra os,

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Udda nnels eska talog 2013 DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Uddannelseskatalog2013 2 Kære foreningsleder Foreninger skabes af mennesker, der har noget på hjertet, og som vil gøre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere