KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014"

Transkript

1 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

2 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter i foråret Som noget nyt favner kataloget alle kursustilbuddene i de tre projekter, der udgør centerets kursusvirksomhed : Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Center for frivilligt socialt arbejde har til huse i Odense og er en landsdækkende selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om det frivillige sociale arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside Det vil af hjemmesiden og nyhedsbrevet fremgå, hvornår vi åbner for tilmeldinger, og når dagen oprinder, vil det som altid være kl ! Deltagelse på de forskellige læringsaktiviteter omfatter ophold, forplejning, én øl/vand til måltiderne og kursusmaterialer. Deltagerne skal selv afholde udgifterne til transport og bedes selv medbringe skriveredskaber og papir. Optagelse på kurserne Tilmeldingerne bliver imødekommet i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi gennemgår og godkender hver enkelt tilmelding i forhold til, om man er en del af målgruppen for det aktuelle kursus. Som tidligere nævnt er der forskellige målgrupper for hhv.: Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Vi kan have brug for at indhente supplerende oplysninger, når vi skal godkende din tilmelding. Er du ikke en del af målgruppen for det pågældende kursus, har vi ret til at afvise din tilmelding. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig flere fra samme sted - dog maksimalt tre deltagere til kurser og netværk, da vi også gerne vil sikre, at disse aktiviteter giver mulighed for, at deltagerne kan udveksle erfaringer på tværs af foreningerne. Modtager vi derfor tilmelding fra mere end tre personer fra den samme forening til det samme kursus eller netværk, vil de resterende blive skrevet på venteliste, indtil Tilmeldingsfrist:en er udløbet. Hvis der efterfølgende er ledige pladser, tildeles de personerne på ventelisten. Denne begrænsning gælder ikke fyraftensmøder. Da der er stor søgning til Uddannelsespuljens gratis kurser, kan man kun optages på ét af disse kurser i hver sæson. Undtaget herfra er kurser under emnet Undervisning og læring samt alle fyraftensmøder. Afbud og gebyr Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde afbud til Center for frivilligt socialt arbejde hurtigst muligt, 2

3 Kontakt Har du brug for yderligere oplysninger om aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte Center for frivilligt socialt arbejde på telefon Du kan tale med: så en anden frivillig kan få mulighed for at deltage. Du skal være opmærksom på, at hvis du melder afbud senere end 14 dage før kursusstart, vil du blive opkrævet et gebyr på 225 kr. ved de gratis kurser, eller det fulde deltagerbeløb ved Foreningshøjskolens kurser. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Teori og praksis på kurserne For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine behov, kan du i de enkelte kursusbeskrivelser se en grafisk illustration, der på en skala fra et til seks viser forholdet mellem det teoretiske og det praktiske indhold på det pågældende kursus. Aflysning I tilfælde af at der er for få tilmeldte til de enkelte aktiviteter, dvs. generelt færre end 12 personer, forbeholder vi os ret til at aflyse aktiviteten. Evaluering Umiddelbart efter din deltagelse på en af vore aktiviteter, vil du modtage en mail med et link til et evalueringsskema. Din besvarelse behandles fortroligt. Underviser modtager en samlet evalueringsrapport fra kurset. Din vurdering er meget vigtig for, at vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i vores tilbud vi håber derfor, at du vil bidrage til det med din ærlige mening. Mie Brink Hansen Kursussekretær Birgitte Møller Andersen Kursussekretær Vibeke Bundgård Uddannelseskonsulent Kursusbeviser Du kan få et kursusbevis, hvis du har deltaget i minimum 75 % af et kursus. Spørgsmål og forslag til nye kurser Du er velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på tlf eller skrive til en af vores uddannelseskonsulenter, hvis du har spørgsmål eller forslag til nye kurser eller typer af tilbud i de tre projekter. Skriv til: Cathrin Filip Johansen, frivillighed.dk eller Vibeke Bundgård, Cathrin F. Johansen Uddannelseskonsulent 3

4 FORENINGSHØJSKOLEN, FORENINGSFUNDAMENTET OG UDDANNELSESPULJEN De tre projekter i centerets kursusvirksomhed er finansieret med forskellige midler, formål og målgrupper, men de har et fælles overordnet mål nemlig at styrke det frivillige sociale arbejde i Danmark. Kursusvirksomheden er funderet i det frivillige sociale arbejdes særlige karakter, hvor værdierne og den bærende idé er grundlaget for de ting, frivillige og ansatte gør, når de stiller sig til rådighed for andre mennesker og brænder for en sag. Udover at kursusvirksomheden tilbyder mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling, udgør vores kurser og netværk også et mødested på tværs af de frivillige organisationer. Når du deltager i vores uddannelsesaktiviteter, får du lejlighed til at træffe kolleger, som arbejder med de samme opgaver som dig her kan I i fællesskab udveksle erfaringer, nye ideer, give hinanden inspiration og finde løsninger på fælles problemstillinger. Du kan læse mere om, hvem der kan deltage og hvem de enkelte aktiviteter er tilrettelagt for i beskrivelsen af de tre projekter og i de enkelte kursusbeskrivelser. Vores tilbud er tilrettelagt ud fra, at du har lyst til at deltage aktivt og bidrage med dine egne erfaringer og ikke mindst, at du vil anvende det, du lærer i dit frivillige arbejde og i den organisation du kommer fra. Om Foreningshøjskolen Med Foreningshøjskolen ønsker Center for frivilligt socialt arbejde at give et kvalificeret uddannelsestilbud til alle aktører i frivillige sociale organisationer. Med temaer som drift, udvikling, strategisk ledelse, kommunikation og samarbejde sætter Foreningshøjskolens uddannelsestilbud fokus på organisations- og foreningsudvikling. Kurserne i Foreningshøjskolen har en beskeden deltagerbetaling, som dækker udgifter til undervisning og forplejning. Prisen fremgår af hver enkelt kursusbeskrivelse. Foreningsfundamentets målgruppe Foreningsfundamentets tilbud er tilrettelagt for frivillige eller ansatte, som arbejder med eller har en særlig interesse for rekruttering, fastholdelse og fundraising i tilknytning til socialt rettede aktiviteter. Aktiviteterne skal sigte mod at give udsatte mennesker eller grupper i Danmark en øget velfærd eller omsorg eller sigte på at løse velfærdsproblemer i et socialt perspektiv. Om Uddannelsespuljen Uddannelsespuljens tilbud er siden 1998 muliggjort gennem satspuljebevillinger. Den nuværende bevilling gælder i perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at bidrage til at frivillige og ansatte kan udvikle deres faglige og personlige kompetencer inden for det brugerrettede arbejde i frivillige sociale organisationer. Uddannelsespuljen er delt op i tre støtteformer A. Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B. Åbne kurser, netværk og fyraftensmøder C. Konsulentbistand til kompetenceudvikling i organisationerne Uddannelsespuljens tilbud er med enkelte undtagelser gratis. Uddannelsespuljens målgruppe Uddannelsespuljens tilbud under støtteform A, B og C er for aktive frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige sociale organisationer og grupperinger, som enten selv har direkte kontakt med organisationens brugere eller arbejder i en støttefunktion i forhold de frivilliges brugerrettede arbejde. Foreningshøjskolens målgruppe Foreningshøjskolens aktiviteter er åbne for alle, men er tilrettelagt med udgangspunkt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde. Frivillige og ansatte indenfor såvel kultur-, idræts-, og fritidsområdet samt det boligsociale felt er også velkomne til at deltage. Endelig er der også en række særlige tilbud, som er målrettet kommunale ledere, frivilligkonsulenter og andre aktører, der skal udvikle eller forankre samarbejdet med frivillige organisationer. Om Foreningsfundamentet Foreningsfundamentet er et 4-årigt projekt, som med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi, tilbyder gratis kurser i rekruttering, fastholdelse og fundraising. Med projektet udmøntes et af civilsamfundsstrategiens mål om at styrke fundamentet for det fri villige sociale arbejde, nemlig de frivillige kræfter og økonomiske midler. Det er gratis at deltage i Foreningsfundamentets aktiviteter. 4

5 VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK TILMELDING - via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside 1. Gå ind på og tryk på Find et kursus (Man kan via denne søgeboks finde et kursus på flere forskellige måder. Nedenfor vises dog kun en måde) 2. Klik på det kursusemne, du er interesseret i 3. Vælg det kursus, du gerne vil tilmelde dig, orienter dig om sted, dato, varighed og pris, og tryk derefter på Klik for tilmelding 4. Orienter dig om hvilke krav du skal opfylde for at deltage på kurset ved at læse Vigtige oplysninger og Praktiske oplysninger klik derefter på Tilmeld 5. Udfyld tilmeldingsblanketten. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter så kortfattet og præcist som muligt. Klik derefter på Tilmeld nederst på skærmen 7. Kort efter du har sendt din tilmelding, modtager du en bekræftelse på din tilmelding via . Hvis du ikke modtager en sådan, har vi ikke modtaget din tilmelding. 6. Du skal afvente denne kvittering på din skærm. Hvis du ikke får dette skærmbillede, er din tilmelding ikke gået igennem. 7,8. Når vi har registreret din tilmelding, vil du indenfor 5 hverdage modtage en statusmelding via , om du er optaget på kurset, eller om du er kommet på venteliste. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne m.v Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og uddannelsespuljen Vejledning til elektronisk tilmelding... 5 FYRAFTENSMØDER Fyraftensmøde om konflikthåndtering... 8 Mødet med det kriseramte menneske... 8 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Kommunikation og marketing via sociale medier Nærvær i samtalen The way of council Tal din sag Bliv mester i mødeledelse Gruppers udvikling og samarbejde Mægling og konflikthåndtering KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang Frivillige i kommunale institutioner og projekter Kom videre i praksis Frivillige i kommunale institutioner og projekter NETVÆRK Lærende mentornetværk Netværk om facilitering af strukturerede samtaler Netværk for frivillige om samtaler med brugere LEDELSE OG ORGANISATION Bestyrelsesarbejdet opgaver og ansvar Konfliktløsning som ledelsesværktøj Den anerkendende metode som ledelses- og udviklingsværktøj Hvor kommer den næste store idé fra? Storytelling - fortæl historien om din forening Narrative samtaler med frivillige Ledelse af genbrugsbutikker Forandringsledelse i frivillige organisationer Forudsætningerne for at lave en god strate

7 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Ledelse, motivation og udvikling i den lokale sociale forening Målret dine rekrutteringsmaterialer At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde Sociale medier til rekruttering af frivillige Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse Frivilliges motivation og trivsel Få flere frivillige, avanceret kursus i rekruttering Flere unge frivillige, sådan gør du ROLLEN SOM FRIVILLIG Filosofisk frirum for frivillige Magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle At våge over døende Bedre som bisidder UNDERVISNING OG LÆRING... Formidling og undervisning Train the trainer ØKONOMI OG FUNDRAISING Tips og tricks, den gode ansøgning til offentlige puljer Fundraising fra idé til handling Fundraising introduktion Fundraising til større EU fonde Skriveværksted få inspiration til din ansøgning VÆRKTØJER OG REDSKABER I DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Evidensbaseret coaching, basis Positiv psykologi og styrker Brænd, men brænd ikke ud Kunsten at passe på sig selv Kunsten at forstå sig selv Krisepsykologi, basis Mentorrollen i det frivillige sociale arbejde ANDRE TILBUD VED CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Kurser ud i lokalområdet Den mobile højskole Kopi af de gratis tilbud Ansøgningsfrister Hjælp til etablering af faglige netværk

8 FYRAFTENSMØDER Konflikthåndtering med empati Mødet med det kriseramte menneske - grundlaget for psykisk førstehjælp KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: ONSDAG, DEN 30. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 1. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: ONSDAG, DEN 7. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD DATO: TIRSDAG, DEN 27. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 28. APRIL KURSUSNR: UDD STED RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 28. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 KURSUSNR: UDD DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 3. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 2. MAJ 2014 Frivillige på sociale cafeer, varmestuer, væresteder etc. oplever nogle gange, at der opstår konflikt imellem brugerne som følge af modstridende behov. Når der er konflikt, er sindene ofte i kog i en sådan grad, at parterne ikke evner at se tingene klart eller objektivt. Den, der skal hjælpe parterne med at håndtere konflikten, har brug for redskaber til selv at kunne se klart og redskaber til at udstikke rammerne for kommunikationen mellem parterne. Fyraftensmødet er en introduktion til teorien, nogle få modeller og lidt øvelse i at bruge dem. Ingen mennesker kommer gennem livet uden at opleve smerte, tab, sygdom, trusler og andre vanskelige udfordringer. De er alle en del af menneskelivet, og vi kan ikke fravælge dem. På dette fyraftensmøde ser vi nærmere på den altafgørende menneskelige kontakt som det egentlige grundlag for god psykisk førstehjælp. Vi tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for det kriseramte menneskes psykologi. Oven på den bygger vi en forståelse for behovene hos den kriseramte, og vi inddrager elementer fra den kliniske psykologi, den positive psykologi og det frivillige sociale arbejde. 8

9 9

10 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Kommunikation og marketing via sociale medier Nærvær i samtalen - The Way of Council KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 24. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 24. MARTS 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: TRINITY HOTEL, FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 26. APRIL, KL SØNDAG DEN 27. APRIL 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 28. MARTS 2014 Sociale medier har som ingen anden mediegruppe ændret den måde som virksomheder, organisationer og foreninger kommer i kontakt med, engagerer og fastholder deres målgruppe og medlemmer. På dette kursus får du indblik i strukturen og arbejdsprocessen for et typisk kampagneforløb på sociale medier, så du efterfølgende kan lave dine egne strategier, evaluere på dem og implementere dine erfaringer. Tal din sag og få ret Kurset er for dig, der ønsker at træne nærvær og empati i samtalen. Som frivillig kan du være i kontakt med mennesker, der står i tunge problemstillinger, hvor der ikke synes en vej ud. Det kan være svært at lægge sit ønske om at hjælpe ved at motivere og søge løsninger på hylden. I council lærer du, at det ikke handler om løsninger, men om at være der 100 procent for det andet menneske og at lytte med hjertet. Løsningen i council er at blive hørt. Bliv mester i mødeledelse KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 6. APRIL 2014 KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 PRIS: KR.. Kurset er for dig, der ønsker at opnå større gennemslagskraft og taletid, når du søger penge til dit arbejde eller når du er fortaler for en sag. Med udgangspunkt i dit eget projekt eller den sag, du gerne vil fremme, arbejder vi med, hvordan du kan skabe større opmærksomhed samt interesse og opbakning til dit arbejde. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med at skaffe mere politisk eller økonomisk støtte til foreningens arbejde lokalt eller på landsplan. Mødeledelse er ledelse kogt ned til en bouillonterning. På den korte tid I har til et møde skal du skabe ideer, beslutninger, energi og opbakning hele bordet rundt. Sikre dig, at arbejdet også fortsætter når mødet er slut. Og måske lige løse et par konflikter og rette op på en dårlig stemning undervejs. På kurset Bliv mester i mødeledelse får du ideer og ny inspiration til hvordan. 10

11 Gruppers udvikling og samarbejde KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TIRSDAG, DEN 10. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 9. MAJ 2014 Kurset er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan man arbejder med gruppers udvikling i det frivillige arbejde. Du står måske overfor at skulle opstarte en ny gruppe eller mangler viden om, hvordan du kan flytte den modne gruppe et skridt videre. Hvis du ønsker at kunne arbejde med gruppers udvikling og samarbejde, så er kurset noget for dig. Mægling og konflikthåndtering KURSUSNR: UDD DATO: LØRDAG DEN 30. AUGUST, KL OG LØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 1. AUGUST 2014 Kurset er for dig, der har bruger/medlemskontakt i frivillige sociale organisationer, og som gerne vil have en større forståelse for konflikters opståen og væsen og hvordan forskellige tilgange til konflikter kan optrappe eller nedtrappe dem. På kurset arbejder vi med to forskellige modeller til konflikthåndtering, 1) mediation/mægling og 2) forhandling af interessemodsætninger, herunder den vanskelige samtale. 11

12 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang... - frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 20. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 20. FEBRUAR 2014 PRIS: KR. Selv om frivillige igennem flere år på forskellig vis har været en del af arbejdet i kommunale institutioner, er der nu fornyet fokus på, hvad frivillige kan og gør på kommunens matrikel. Der er særligt fokus på, hvordan frivillige kan være en del af løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer og dermed ofte en del af den kommunale opgaveløsning. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i kommunernes arbejde, hvilke barrierer og problemer, du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder der ligger i samarbejdet. Kom videre i praksis... - frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 13. APRIL 2014 PRIS: KR. Kurset er for dig, der som offentligt ansat, samarbejder med frivillige i praksis. På kurset beskæftiger vi os særligt med frivilligkoordinatorens mange roller og du får redskaber til hvordan du kan skabe gode rammer for samarbejdet. 12

13 NETVÆRK Lærende mentornetværk metoder til at udvikle og lede et mentornetværk Netværk om facilitering af strukturerede samtaler - metoder til kollegial sparring og vidensdeling KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: ONSDAG, DEN 30. APRIL, TORSDAG, DEN 22. MAJ OG ONSDAG DEN 11. JUNI 2014 TID: ALLE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 31. MARTS 2014 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: TORSDAG, DEN 30. APRIL, TORSDAG, DEN 22. MAJ ONSDAG, DEN 11. JUNI OG 27. AUGUST 2014 TID: ALLE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 24. MARTS 2014 Netværksforløbet henvender sig til frivillige og ansatte med erfaringer fra mentorarbejde i frivillige sociale organisationer. Deltagerne får en praktisk og teoretisk viden om mentorskabets forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. Formålet med forløbet er at udvikle metoder og læringsformer, hvor erfaringsudveksling og sparring sikrer kvaliteten af det frivillige mentorarbejde. Netværket er for ledere og koordinatorer, der vil støtte op om de frivilliges kontakt med brugerne/medlemmerne. Deltagerne vil i løbet af netværksforløbet få viden om, hvad strukturerede samtaler kan bidrage til i gruppen af frivillige (og ansatte) fagligt og samarbejdsmæssigt, og de vil blive klædt på til at gennemføre sådanne samtaler med reflekterende teams - nogle steder betegnet som supervision eller kollegial sparring. Vinklen er faglig vidensdeling og udvikling (ikke terapeutisk). Netværk for frivillige om samtaler med brugere KURSUSNR: UDD DATO: LØRDAG, DEN 24. MAJ, 23. AUGUST OG 27. SEPTEMBER 2014 TID: ALLE DAGE , TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 28. APRIL 2014 Tunge telefonsamtaler med mennesker i livssmerte kan være yderst drænende. Hvis man ikke føler, at man slår til, ikke kan ryste de menneskelige skæbner af sig når røret er lagt på, kan den personlige pris blive for høj! Netværksforløbet sigter mod at sikre det modsatte. Sammen gør vi brug af hinandens udfordringer, tanker og erfaringer med - som frivillige - at tale med mennesker i krise over telefonen. Vi afprøver forskellige redskaber - mentale, sproglige, kommunikative og relationelle - til at understøtte samtalen, så vores egen energi opretholdes og vi kan bevare troen på, at vi gør en forskel. 13

14 LEDELSE OG ORGANISATION Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar Den anerkendende metode som ledelsesog udviklingsværktøj KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 25. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: HOTEL PARK, MIDDELFART DATO: FREDAG, DEN 2. MAJ 2014, KL OG TORSDAG, DEN 12. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 Kurset er for dig der enten er ny i bestyrelsen eller blot mangler inspiration til dit bestyrelsesarbejde. Vi sætter fokus på roller og ansvar. Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse herunder foreningens visionsarbejde. Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. Den anerkendende metode, Appreciative Inquiry, tilbyder nye måder at kommunikere og tænke organisatorisk udvikling på. På denne kombination af en kursus- og en workshopdag vil du som leder/koordinator af frivillige få mulighed for at se på, hvordan metoden kan finde anvendelse i din organisation. Du introduceres til grundtanken i og et par modeller fra metoden og får mulighed for at designe din egen AI proces til at støtte op om og udvikle de frivilliges brugerrettede arbejde. Konfliktløsning som ledelsesværktøj - den dialogiske leder Hvor kommer den næste store idé fra? KURSUSNR: UDD STED: BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN, KORSØR DATO: TIRSDAG, DEN 6. MAJ, KL ONSDAG, DEN 7. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 7. APRIL 2014 KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 1. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 1. APRIL 2014 PRIS: KR. Et kursus til ledere, som ønsker at blive bedre til at bruge dialog som en platform for deres lederskab både i en forebyggende daglig praksis og til at agere konstruktivt i konfliktsituationer. Du får værktøjer til dialog og konflikthåndtering og en skærpet opmærksomhed på, hvordan du kan håndtere de særlige ledelsesmæssige udfordringer, der findes i det frivillige sociale arbejde specielt i konfliktsituationer. Dette kursus introducerer en række teknikker til innovativt arbejde. I alle organisationer er det en løbende udfordring at forny sig. Men at forny sig rummer to udfordringer: Hvordan udvikler vi nye idéer sammen, og hvordan sikrer vi os, at idéerne er de rigtige for os at arbejde med? Dette kursus giver redskaber til både at tilrettelægge og styre innovationsprocesser og til at vurdere og prioritere de idéer, som man sammen får skabt. 14

15 Storytelling - fortæl historien om din forening Narrative samtaler med frivillige KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: MANDAG, DEN 5. MAJ OG TIRSDAG, DEN 6. MAJ 2014, BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 PRIS: KR. KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, FREDERICIA DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ, KL ONSDAG, DEN 14. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 11. APRIL 2014 Nogle mennesker kan altid fortælle en god historie på rette tid og sted de er naturtalenter - og så er der alle os andre, som må lære det. Det gode er, at det kan læres. På dette kursus lærer du det, som naturtalenterne kan, nemlig hvordan du gennem storytelling opbygger og formidler Kurset er for ledere og koordinatorer, som ønsker at tilbyde frivillige og ansatte støttende og udviklende samtaler både individuelt og i grupper. Formålet er at videndele, inspirere og udvikle praksis. Du lærer, hvordan du kan bruge den narrative tilgang til at få synliggjort, hvad der sker i dine frivilliges møder med brugerne og eventuelt ikke-hjælpsomme historier fra disse møder. Desuden lærer du at støtte dem i at få genfortalt historierne i nye versioner samt at anerkende deres udfordringer, kompetencer, værdier og foretrukne måder at arbejde på. Ledelse af frivillige i genbrugsbutikker Forandringsledelse i frivillige organisationer KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: ONSDAG, DEN 14. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 14. APRIL 2014 PRIS: KR KR. KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 22. MAJ OG 12. JUNI 2014 BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: 22. APRIL 2014 PRIS: KR. Genbrugsbutikker er blevet en vigtig del af det frivillige Danmark med hundredvis af butikker spredt ud over hele landet og tusindvis af frivillige, der står for en bred vifte af opgaver. Det stiller en række krav til de frivillige, der har rollen som ledere af butikkerne. På dette kursus tager vi en række af disse udfordringer op. Forandringer er en del af virkeligheden. På dette kursus lærer du, hvordan du som frivillig eller ansat leder kan håndtere forandringer i organisationen. Du får redskaber til at arbejde med såvel udefra kommende forandringer, som med de forandringer, der kan opstå internt i en organisation. 15

16 Forudsætninger for en god strategi KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 3. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 2. MAJ 2014 PRIS: KR. Alle frivillige organisationer oplever, at omverdenen konstant forandrer sig og stiller nye krav til organisationen. Det kræver evne til at tænke nye strategier. På dette kursus præsenteres du for en række værktøjer til at forberede og gennemføre en strategiproces. Kurset er praksisrettet og veksler mellem oplæg og case baserede øvelser. 16

17 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Ledelse, motivation og udvikling i den lokale sociale forening ØST KURSUSNR: FF DATO: LØRDAG, DEN 22. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 21. FEBRUAR 2014 VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: LØRDAG, DEN 10. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 10. APRIL 2014 Målret dine rekrutteringsmaterialer VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, ÅRHUS DATO: TIRSDAG, DEN 25. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 ØST KURSUSNR: FF DATO: TORSDAG, DEN 27. MARTS 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2014 Kurset er for dig, som er bestyrelsesmedlem eller leder i en lokal social forening eller selvorganiserende gruppe, og som ønsker at arbejde med ledelse af frivillige og udvikling af nye tiltag. Du får redskaber til at skabe motiverende rammer for det frivillige engagement og inspiration til at se muligheder for lokalt samarbejde. Der bliver løbende øvelser og plads til erfaringsudveksling. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, men også erfarne lokale ledere vil kunne få udbytte af at deltage i kurset. På kurset får du konkret viden og forslag til, hvordan du udarbejder og målretter dine rekrutterings-materialer gennem praktiske øvelser, som tager udgangspunkt i din egen organisation. Du får mulighed for at udarbejde dine centrale budskaber, som du kan bruge både når du rekrutterer frivillige og i andre sammenhænge. Kurset henvender sig til frivilligkoordinatoren, kommunikationsmedarbejderen og andre, der arbejder direkte med at rekruttere frivillige. At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: MANDAG, DEN 7. APRIL 2014, KL DAG 2: TIRSDAG, DEN 29. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 7. MARTS 2014 Dette kursus sætter fokus på foreningsledelse i et lokalt perspektiv. Hvordan kan du som konsulent i en landsorganisation støtte lokale bestyrelser i at arbejde med ledelse af frivillige? Og hvordan kan du hjælpe sociale lokalforeninger og grupper til netop at være lokale og samarbejde med det lokale foreningsliv og samtidig have en meningsfuld tilknytning til landsorganisationen? Der bliver god tid til erfaringsudveksling og refleksion over, dit videre arbejde med at støtte og samarbejde med lokalforeninger. 17

18 Sociale medier til rekruttering af frivillige Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige ØST KURSUSNR: FF DATO: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 7. MARTS 2014 KURSUSNR: FF DATO: TIRSDAG, DEN 13. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 13. APRIL 2014 VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: TORSDAG, DEN 10. APRIL 2014, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 10. MARTS 2014 Kurset giver dig praktisk erfaring med brugen af sociale medier. Du lærer, hvad der virker og hvordan sociale medier kan bruges til rekruttering af frivillige. I løbet af kurset arbejder du på din egen sociale medie strategi, så du er klar til at gå i gang, når du kommer hjem fra kurset. Kurset er både for dig med og dig uden erfaring med sociale medier, og går i dybden med målgruppeanalyse, hvilke sociale medier du skal bruge, Kurset er målrettet ledere og konsulenter, som i deres dagligdag arbejder med at vejlede og støtte frivillige foreninger med rekruttering og fastholdelse af frivillige. På kurset får du dels en grundlæggende introduktion til, hvordan foreninger kan styrke arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige og dels får du viden om, hvordan du som rådgiver i praksis kan hjælpe foreningerne. Herunder grundlaget for at rådgive om rekruttering og fastholdelse samt hvordan viden om dette omsættes til brugbar rådgivning. Frivilliges motivation og trivsel få redskaber til at afdække, hvad der motiverer frivillige i din forening KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL DAG 2: FREDAG, DEN 9. MAJ 2014, KL DAG 3: ONSDAG, DEN 11. JUNI 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 På dette kursus introduceres du til at bruge dialog og interviews til at undersøge frivilliges motivation og trivsel. Du får redskaber til at gennemføre en undersøgelse i din forening, og til at bruge resultaterne fremadrettet. Kurset er for dig, som er ansat eller frivillig i en forening, og som har lyst og mulighed for at udføre en mindre undersøgelse i egen forening indenfor den nærmeste fremtid. 18

19 Få flere frivillige avanceret kursus i rekruttering Flere unge frivillige sådan gør du KURSUSNR: FF DATO: DAG 1: TORSDAG, DEN 8. MAJ 2014, KL DAG 2: MANDAG, DEN 1. JUNI 2014, KL BEGGE DAGE KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 8. APRIL 2014 På dette kursus udarbejder vi egne rekrutteringsstrategier, der kan føres ud i praksis. Gode rekrutteringsstrategier måles ikke på flotte formuleringer, men på de resultater, de skaber. Derfor stiller dette kursus skarpt på, hvordan du skaber en rød tråd i måden hvorpå de frivillige organiseres, rekrutteres og fastholdes. Derudover arbejder vi med målgruppeorienteret rekruttering og organisationsudvikling så din strategi skaber resultater. Kurset er for dig, som har en solid erfaring med at arbejde med frivillige. VEST KURSUSNR: FF STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46 D, 8000 ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 19. MAJ 2014 TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 16. APRIL 2014 ØST KURSUSNR: FF DATO: TORSDAG, DEN 22. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 22. APRIL 2014 På kurset introduceres du for ungdomskultur. Du lærer om unges tilgang til frivillighed, og du introduceres for konkrete redskaber og kanaler til rekruttering af unge. Alt dette i et miks mellem teori, praksis og workshops, og med udgangspunkt i din forening. Kurset henvender sig primært til dig, som er frivillig i en forening eller organisation, og som gerne vil i gang med at rekruttere unge frivillige. 19

20 ROLLEN SOM FRIVILLIG Filosofisk frirum for frivillige At våge over døende - Temadag for vågekoner og andre, der møder en døende KURSUSNR: UDD STED: VEJLE CENTER HOTEL DATO: LØRDAG, DEN 24. MAJ, KL SØNDAG, DEN 25. MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 25. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 20. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 22. APRIL 2014 Filosofisk frirum for frivillige er målrettet dig, der har været frivillig i mindst et par år og finder det værdifuldt at bruge et par dage i et filosofisk frirum på at afklare og kvalificere dine egne værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På baggrund af oplæg fra underviserne om praktisk filosofi og introduktion til forskellige enkle metoder, får deltagerne lejlighed til i mindre grupper at filosofere over en række væsentlige forhold i det frivillige arbejde. På kurset sætter vi bl.a. fokus på den frivillige rolle, opgaver og kompetencer. Vi berører emner som tavshedspligt og supervision, samt beskæftiger os med hvordan dødsprocessen foregår. Kurset henvender sig til nye såvel som erfarne frivillige. Kurset veksler mellem faglige oplæg, gruppearbejde og debat. Magt og afmagt i den medmenneskelige hjælperrolle Bedre som bisidder KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE DATO: LØRDAG, DEN 10. MAJ 2014, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 11. APRIL 2014 KURSUSNR: UDD STED: BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN, KORSØR DATO: LØRDAG, DEN 3. MAJ, KL SØNDAG, DEN 4 MAJ 2014, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 4. APRIL 2014 Magt og afmagt er følgesvende, især når det handler om det medmenneskelige møde, hvor livet er svært. Det er gråzonen, hvor der ikke er nogen tjekliste til, hvordan man gør, fordi mennesker og situationer forandrer sig hele tiden. Du får på kurset mulighed for at diskutere, hvordan den medmenneskelige hjælperrolle defineres, hvilke magt- og afmagtssituationer, man kan befinde sig i og hvordan man kan handle. Formålet er at afklare, hvordan du kan hjælpe andre mennesker, og hvor langt du kan gå og skal gå. På kurset Bedre som bisidder får du praktiske redskaber, der kan klæde dig bedre på i rollen som bisidder. Vi kommer rundt om emner, som du vil kunne møde i din praksis bl.a. hvad må du og hvad må du ikke som bisidder, hvordan sætter du grænser og hvad siger lovgivningen? Kurset er for dig, der skal i gang med at være bisidder eller som allerede har lidt erfaring. 20

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere