*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*"

Transkript

1 Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, 1. Tjek ind Deltagere: Ninna, Trine, Sanne (17:00-18:00), Christian, Anne, Ida, Maria og Anne Mette 2. Valg af ordstyrer og referent Referent: Anne Mette og Ninna Ordstyrer: Kristian 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Velkommen til nye og gamle medlemmer af udvalget (Anne Mette) Hver enkelt præsenterer sig selv, bl.a. hvad er motivet for at søge ind i udvalget Herunder: opgave med at indsende indstilling til FU/HB Anne: Fra Esbjerg er 23 år og har været aktiv i HF igennem mange år. Ida: Bor i Lyngby er 24 år, læser e-koncept. Trine: Bor i Odense er 28 år, læser teknisk audiologi på SDU. Været aktiv i HF og UU igennem mange år. Var bl.a. med til at planlægge første UL (Trine deltager kun på UU-møderne, ingen andre opgaver). Ninna: Bor i Kbh. er 29 år er jurist. Været aktiv i UU og HF igennem mange år (Ninna deltager kun på UU-møderne, ingen andre opgaver). 1

2 Maria: Bor i Svendborg er 27 år læser pædagogisk audiologi, skal til at skrive BA. Ikke tidligere deltaget i HF Kristian: Bor i Kbh. er 24 år. Er meget aktiv i DDL. Tidligere ikke deltaget i HF Sanne: Bor i Århus (arbejder i Høje Taastrup), er 53 år og FU-medlem samt aktiv i HBF (Anne Mette (ikke med i UU på papiret ;-) Bor i København er 36 år og ansat i HF som netværkskoordinator og ungekonsulent) 5. Gennemgang af organisationens struktur, herunder ungdomsudvalget (Anne Mette) (Ninna og Trine supplerer) Opgave: Anne Mette indsender indstilling til FU/HB Herunder: opgave handleplan til udvalgets indsatsområder Sanne: Man kan gå ind på HF hjemmeside under høreforeningen organisation Hovedbestyrelsen (HB) har 22 medlemmer, hvoraf 5 er valgt ind i FU (deriblandt Sanne). Sanne påpeger at man savner synligheden af de unge. Altid nemmere at søge midler til børn under 18 år. Man får et login til HB-referater etc. når man er medlem af et udvalg. Anne Mette: Uddeler kommissoriet, som alle i UU skal kende til. Ny hjemmeside: Sanne fortæller at der har været en indstilling til HB fra HF webmaster Mette Lundgaard til ny hjemmeside, så hvis midlerne er der så vil ny hjemmeside komme f.eks. få reklamer på, som kan skaffe lidt midler. F.eks. søge legater til hjemmeside. En fundraiser ville være godt. Angående Fundraising: Ida: På mit studie er der mange fundraising sider, hvor folk kan donere penge til et projekt, det kunne være en mulighed. Opgave: Ida taler med underviser om muligheden for at slå et HF relateret projekt op på deres fundraising-side 2

3 Hvervning: Sanne: Arbejde med hvorledes vi får fat i nye medlemmer fremover. Tænke den opgave med ind i UU. F.eks. Maria fik kendskab til HF via Femina!, og Anne mødte repræsentanter for HF spontant på en torvedag, og kender ingen der har fået kendskab til HF via professionel vej på noget tidspunkt. Ser og hører ikke om HF nok steder. Sanne: vigtigt at få lagt brochurer ud forskellige steder. Anne forslag: På UL give alle 35 deltagere en stak brochurer med hjem, som de kan dele ud derude. Trine: f.eks. at folk kan få et lille kort med i hånden, hvor der står HF på!. Ninna: vigtigt at påpege at vi har haft denne diskussion i UU de sidste 6 år. Rekruttering skal med som punkt hver gang. Vi har forsøgt at bombardere audiologiske afdelinger og vi skal bare fortsætte. Sanne: HBU har f.eks. lavet brochurer til alle PPR konsulenter. Maria: vigtigt at påpege at man ikke må sende informationsmaterialer ud fra audiologiske afdelinger. Ida?:Eventuelt udvikle en app til mobil f.eks. om sociale aftener. Lave qr-kode, der sættes på plakat. Anne Mette: Jens fra FUS påpeget at færre unge kommer til deres åbent hus arrangementer, de inkluderes på almindelige efterskoler. Jens ærgerlig over at færre er bevidst om de tilbud som f.eks. FUS kan give til hørehæmmede teenagere. Ønske om arrangement/info på hjemmesiden etc.: Maria: Mangler redskaber til hvorledes man mestrer, hvordan man siger til folk at man hører dårligt! (Ninna: Tidligere på UL, lavede en aktivitet, hvor man gik ud og spurgte folk om de ville date én person med et høretab. Arbejdsplan: 6. Gennemgang af tidligere ungdomsudvalgsarbejde (Ninna og Trine) Trine og Ninna talte om det tidligere ungdomsudvalgsarbejde i Høreforeningen. Generelt har udvalget altid været et sted, hvor der var plads til alle, og der var plads til medlemmernes forskellige kompetenceområder og plads til at medlemmer 3

4 eksempelvis på grund af eksamener ikke påtog sig så mange opgaver. Det var et udvalg, hvor man hjalp hinanden og løftede i flok. Der blev holdt møder omkring hver 3. måned i enten København, Århus og Odense. Der blev skiftet, så det ikke var de samme medlemmer, der skulle rejse hver gang. Møder blev holdt af 3 timers varighed - inkl. en pause med aftensmad og hyggesnak. Der var altid en fast dagsorden, som medlemmerne skiftedes til at skrive. Alle kunne melde punkter ind til hvert møde. Der blev holdt en fin mødedisciplin til møderne - man talte ikke i munden på hinanden og alle havde mulighed for at komme til orde. En gang årligt blev der lavet en årsrapport, som medlemmerne skiftedes til at skrive. Det var ikke tidskrævende at lave - men sammenfattende udvalgets arbejde i året, der var gået. Enkelte gange blev der afholdt en inspirationsdag for udvalget. Dagen var planlagt af Joan (som i dag er Anne Mette:-) samt Malene fra sekretariatet). Udvalget mødet en hel lørdag, hvor der blev tænkt mange idéer, og kreativiteten fik frit spil. Det var gavnlige dage - både indholdsmæssigt og ikke mindst socialt. Udvalget arbejdede med sociale arrangementer, politiske tiltag og idéer samt videndeling i forhold til unge med høretab. Eksempelvis havde udvalget i en lang periode et projekt vedrørende Vilkår for Unge under Uddannelse, idet flere af udvalgets medlemmer var studerende og havde lyst til at undersøge området nærmere. Det resulterede i en masse viden, der blev lagt på hjemmesiden med links - så Høreforeningens medlemmer kan søge inspiration og hjælp der. Udvalget holdt også flere arrangementer og flere udvalgsmedlemmer deltog som frivillige på forskellige andre arrangementer i Høreforeningen. Eksempelvis afholdt udvalget "Uddannelsesaftener", hvor der altid var over 30 tilmeldte - både fagfolk og studerende. Her var der forskellige oplægsholdere og beretninger fra unge, om mødet med uddannelsesinstitutionerne. Som eksempler på andre arrangementer i Høreforeningen, som udvalgsmedlemmer deltog i, kan nævnes Teenage-weekend og Landskurset. 4

5 7. Valg af ny formand for udvalget Alle fire nye medlemmer i UU, vil gerne melde sig til formands-posten, hvilket er noget af det vildeste der endnu er sket i UU historie ;-). Der vil blive afholdt formandsvalg til næste UU-møde. Enighed Opgave om: til alle: At der Tænke skal over løftes formandsposten, i flok! hvad indbefatter det at være formand? 8. Vidensdeling og netværk (Anne Mette) Anne Mette: Fortæller om HF FB-side og Unge med hørenedsættelse side på FB Opgave: Anne Mette undersøger at unge med hørenedsættelse er en FB-side, som alle UU-deltagere, kan administrere når de er i UU Ja, det er en side, UU skal endelig bare bruge den og alle vil blive administratorer Ida eller Anne: Lave FB-app s på HF FB-side, kunne lave link direkte over til FB-sidenunge med hørenedsættelse. Trine: vigtigt ikke kun at tænke på FB Ida: kunne også udv. Applikation til folk der ikke vil bruge FB. Trine: Ide, f.eks. hvis en ung hørehæmmet har lyst til at blive ringet op eller mailet til af en ung med hørenedsættelse, så kunne det være et tilbud fra HF. Opgave: Ninna sørger for at Maria får tjansen fra Ninna mht. at få mailadressen til UU Anne Mette: Husk at fodre Mette webmaster med ideer til det elektroniske unge blad og teenage-siden, Teenear på nettet. Opgave: Anne Mette sørger for at Mette får fat i Anne Hassing og stiller 5 skarpe spørgsmål til hende. Der er mange hørecafeer rundt omkring Opgave: Maria vil undersøge hvilke kontakter hun har den vej Det nye ungdomsudvalg skal brandes i hørelsen Opgave: Anne Mette kontakter Irene om artikel Det nye UU skal med i en artikel i dec., Anne Mette vil sende spørgsmål rundt til jer pr. mail som I skal besvare samt I skal vedlægge et foto hver især. 5

6 Mailinglister på unge Opgave: Ninna vil få fat i mail-lister fra Nanna Lundt Mailingliste på uddannelsessteder Opgave: Kristian sender mailinglisterne til Anne Mette Er gjort Ninna: Der plejer at være en arbejdsplan til hver UU-møde, Ninna foreslår at den anvendes til næste UU-møde. Opgave: Anne Mette sørger for arbejdsplan til næste møde Næste møde: Alle deltagere på mødet er meget interesserede i at der ikke går for lang tid inden at udvalget samles igen. Det aftales et møde start december. Opgave: Ida laver doodle Er gjort Dagsordenen vil deltagerne lave på skift. Dagsordenen vil blive sendt ud i plenum pr. mail et par uger inden det aktuelle ungdomsudvalgsmøde. Opgave: Anne laver dagsorden Mailadresser og telefonnumre til hinanden Opgave: Anne Mette sender mail ud med adresser og tlf.nr. Er gjort UU har brug for FB-gruppe: Opgave: Ida laver en lukket gruppe på FB. Er gjort 9. Arrangementer (Ninna, Trine & Anne Mette) Afviklede: Gennemgang af tidligere arrangementer i Høreforeningen for unge & teenagere 6

7 Faktuelt: (Anne Mette) Anne Mette samt potentielle frivillige er ved at arrangere én - to cafe/ foredragsaftener i København for unge (ml år), 1 & 2 semester 2014: Beskrivelse af arrangementerne Interesserede fra udvalget er mere end velkomne til at være en del af planlægningsgruppen, nogen frivillige? Det aftales på mødet at arrangementet d. 30. januar bliver arrangeret af ungdomsudvalget. Næste ungdomsudvalgsmøde vil punktet blive sat på dagsordenen og opgaver vil blive uddelegeret. Eventuelt: (Anne Mette) Punkter der ikke er diskuteret på mødet: Uddannelsesaftener i Kbh. og Aarhus Formål: At alle unge med høretab, der er studerende, kender deres rettigheder/mulighed for støtte?? Forslag: En øst og en vest gruppe dannes og tager ejerskab for at få arrangementerne afvikles i løbet af 2014 Forslag til hjemmearbejde til næste gang Hvilke fagfolk kunne være gode at inddrage i dette arbejde? Hvor skal arrangementerne afvikles Handleplan udarbejdes 10. Ideer til Høreforeningens ungdomsarbejde og lyst til selv at gøre en indsats (Anne Mette) Sociale vs. politiske tiltag, temperaturtagning på gruppen, hvad interesserer medlemmerne i ungdomsudvalget sig for? Brainstorm Hjemmearbejde til næste gang? 7

8 Korte punkter/orienteringspunkter: 11. Nyt fra IFHOHYP (mail fra Astrid) 12. Nyt fra SUMH (Anne Mette) 13. Nyt fra FU/HB (Sanne) 14. Forslag til 2014: Brainstorm & slagplan for arbejdet med handleplanspunktet: At alle unge har kendskab til Høreforeningen (Anne Mette) Brainstorm: Hvordan kan man afdække hvilket kendskab unge med høretab har til Høreforeningen? Hvordan vil vi afdække hvilke aktiviteter der tidligere har været iværksat på dette område? (af Høreforeningen/Hørehæmmet Ungdom, andre ungdomsforeninger, unge-høreforeninger i andre lande, ) Siger ungdomsforskningen noget om det her? Hvilke ideer har udvalget? Hvem, udover udvalget, kunne være gode at inddrage i dette arbejde? (unge medlemmer, fagfolk, folk med gode kontakter,..) Slagplan: Ud af de forslag vi er kommet med: Hvilke aktiviteter vil vi sætte i gang? I hvilket omfang, og indenfor hvilken tidshorisont vil vi arbejde med dette punkt i handleplanen? Skal f.eks. FU/HB inddrages/orienteres inden vi sætter noget i gang? Skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder imellem udvalgsmøderne? Hvordan vil vi afdække tidligere aktiviteter og forskning? Vil vi sætte aktiviteter i gang inden vi er færdige med afdækningen? Indebærer nogle af de ting vi vil sætte i værk omkostninger for Høreforeningen? 8

9 15. Forslag til 2014: Brainstorm & slagplan for at arbejde med forslag til ændringer i Høreforeningen (indsendes til Hovedbestyrelsen) (Anne Mette) 16. Beslutning om næste mødeuge Er der tilfredshed mht. tidsplacering af mødet, sted & diæt opgave med at sende doodle ud for specifik dato Opgave med at sende dagsorden ud inden mødet 17. Evt.? Dagsorden næste gang: Bl.a.: arbejder vi videre med Arrangementer faktuelt og eventuelt. Ideer til ungdomsarbejdet (punkt 10), afdækning til næste gang Hvis andet ikke melder sig: Brainstorm, afdækning og handleplan af At alle unge har kendskab til Høreforeningen (punkt 14). Hvis ikke andet melder sig: Forslag til ændringer i Høreforeningen indsendt til Hovedbestyrelsen (punkt 15). 9

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere