3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet 8 Mannen med det dubbla visitkortet Foto: Viktoria Blomberg

2 Vad vill våra EU-parlamentariker med Öresundsregionen? Fri rörlighet för varor och tjänster Nu är det dags att välja politiker till EUparlamentet. Det finns all anledning att närmare granska vilken Öresundspolitik de olika kandidaterna står för. Vi vet att det i den nationella lagstiftningen finns regler som kränker och hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster över landgränsen. För Öresundsregionen är detta allvarligt. Skall vi skapa genuina och långsiktiga förutsättningar för konkurrens och samarbete i Skandinaviens befolkningstätaste region måste vi skärpa kraven och kanske ändra strategi. Børsens artikel den 19 mars om "EU ind i Øresundstrid" bör tjäna som väckarklocka. Gemensamma lösningar- ett måste! Öresundskomiteen har genom åren utvecklat ett nära samarbete med våra nationella myndigheter och aktörer också på bred front för att påtala behoven av förenkling och gemensamma lösningar inte minst på arbetsmarknadsområdet. För närvarande engagerar vi oss bl.a. i pensionsfrågorna där det finns en del olösta problem. Men det vi gör är inte tillräckligt. Strategin framåt bör vara att stärka samspelet med EU-kommissionen och våra EU-parlamentariker. EU-kommissionen bjuder själv in till ett sådant samspel genom att man nu successivt inrättar en särskild serviceenhet dit företag och allmänhet kan vända sig för att få hjälp med sina problem. Detta utesluter inte att man kan gå den rättsliga vägen för att få de nationella myndigheterna att ändra sina regler så att de inte kränker den fria rörligheten över landgränserna. Öresund i Bryssel Öresundskomiteen skall den 4 juni diskutera Öresundsregionen i Europa och en strategi för hur vi bl.a. ska stärka kontakterna med EU och dess olika institutioner. Det har tidigare diskuterats att Öresundsregionen och de representationer som finns i Bryssel ska stärka sina nätverk. Det kan eventuellt göras genom att dessa representationer samlas i ett gemensamt Öresundshus i Bryssel för att få en naturlig samlingspunkt för dem som vill påverka förutsättningarna för Öresundsregionens utveckling. Ett led i denna utveckling är att Köpenhamn och Malmös Brysselkontor tillsammans med Öresundskomiteen bjuder in till en nätverksträff den 13 maj i år. En mer systematisk samverkan med EU-kommissionen och större synlighet i Bryssel har också rekommenderats av OECD. Öresundskomiteen och dess medlemsorganisationer är en viktig aktör för att driva på utvecklingen. Men pressen kommer och ska också komma från många andra håll. Från näringsliv, arbetsmarknadens parter, universitet, enskilda kommuner och pendlare. När ni nu ska välja era representanter till EU-parlamentet - fråga dem vad de vill med EU och Öresundsregionen. Utan den fria rörligheten över landgränserna utvecklas inte Öresundsregionen fullt ut. Vi tappar då tillväxtmöjligheter och internationell konkurrenskraft. Med vänlig hälsning Birger Olofsson, Direktör INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktion Elsebet Fristed, Susanna Christensson Redaktionen avslutad mars 2004 Bilder: Om inget annat anges Viktoria Blomberg och Öresundskomiteen. Fotot på sista sidan, Lilla Torg i Malmö, är taget av Jan-Erik Andersson. Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Utrikesdepartementet, Länsstyrelsen i Skåne län och Økonomi og Erhvervsministeriet samt Miljøministeriet. Hovedstadens Udviklingsråd deltar också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Øresundsbrevet kan även läsas på 2 Öresundskomiteen, Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V, Tel , Fax ,

3 Øresundsregionens fremtid til debat Den 10 januar 2004 var der dialog og debatdag på Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Ca 140 personer med interesse for Øresundsregionen, var samlet for at diskutere, hvordan man bedst kommer videre med at udvikle og styrke Øresundsregionen. Fremtidens Øresundsregion Öresundskomiteens formandskab indledte dagen med inspirerende bud på fremtidens Øresundsregion og Stephan Helgesen fra den Amerikanske Ambassade i København tog deltagerne med på en spændende rejse til Øresundsregionen Konkrete forslag Formålet med diskussionerne var at forsøge at indkredse nogle meget konkrete forslag til, hvordan vi styrker udviklingen og fremmer integrationen i regionen. Da dagen var omme, lå der 36 spændende forslag på bordet. Disse forslag er blevet bearbejdet, systematiseret og også diskuteret i Öresundskomiteen. Fortsatte diskussioner Ved Öresundskomiteens møde den 4 juni skal komiteen tage stilling til en mere konkret handlingsplan. Öresundskomiteen har også fortløbende kontakter og afstemninger med arbejdet Vækst Øresund som drives af de to regeringer, HUR og Region Skåne. Kontaktperson Elsebet Fristed 140 personer med interesse for Øresundsregionen var samlet for at diskutere og debattere Utvärdering av det gränsregionala arbetet- lovord till Öresundskomiteen För att utvärdera arbetet som görs i de gränsregionala organisationerna i Norden (som får ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet) har NÄRP (Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik) bett de olika organsiationerna att besvara ett frågeschema. Positivt om Öresundskomiteens arbete Utifrån svaren har det gränsregionala arbetet sedan analyserats. Öresundskomiteen fick många lovord för sitt arbete bland annat skrev man att Öresundskomiteen arbejder strategisk, systematisk og målrettet. Komiteen er velforankret lokalt, regional som nationalt, samt involveret og initiativtager til en lang række netværk i regionen med interesseorganisationer, erhvervsliv og lignende. Derudover har komiteen en imponerende stribe samarbejdspartnere i nordisk såvel som europæisk regi (Citat från Halvvejsevaluering af de grænseregionale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ministerråd). Kontaktperson Torben Aaberg Politikerna i Öresundskomiteen träffas fyra gånger per år Många kanske undrar varför det första numret av Øresundsbrevet kommer först i april? Anledningen är att Øresundsbrevet utges i samband med att politikerna har träffats i Öresundskomiteen Första mötet i år hölls den 15 mars. Kommande möten under 2004 är fredagen den 4 juni, måndagen den 18 oktober samt måndagen den 13 december. De senaste åren har det i samband med Öresundskomiteens möte hållits en temadebatt. Temadebatten har fokuserat på ämnen med speciellt intresse. Temadebatterna under 2003 handlade om OECD-studien, Öresundsregionen & EU samt Transport & Infrastruktur. Under 2004 kommer man att den 4. juni ha tema Öresundsregionen i ett europeiskt perspektiv samt Östersjösamarbetet. Även det ovannämnda visionsarbetet kommer att diskuteras. Den 18 oktober är temat Folklig förankring och demokrati. Till mötet i december är temat ännu inte fastlagt. Om du är intresserad av att läsa vad som tas upp på dagordningen på de olika mötena kan du surfa in på vår hemsida och titta under rubriken møder og konferencer. Under Præsentation af Öresundskomiteen kan du se vilka politiker som sitter med i Öresundskomiteen. Under 2004 är Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen från Københavns kommune ordförande och Kommunstyrelsordförande Ilmar Reepalu från Malmö Stad vice ordförande i Öresundskomiteen. Kontaktperson Birger Olofsson 3

4 Samhørighedsrapport från Kommissionen Jensen och Jönsson Den 18. februar udgav Kommissionen den 3. samhørighedsrapport, som bl.a. giver Kommissionens syn på strukturfondenes fremtid efter Det er positivt at Kommissionen udpeger Interreg som selvstændigt prioriteret område i fremtiden. I de næste 1,5 år, skal medlemsstaterne forhandle med Kommissionen om fremtiden. Sekretariatet har haft møder med repræsentanter fra Näringsdepartementet i Stockholm samt Udenrigsministeriet i København, for at argumentere for et kommende Interreg IVA program i Øresundsregionen efter Kontaktpersoner: Eric van Leenen, Per Simonsson, Verdens største grænseløse nabotræf 2003 gennemførte Helsingør og Helsingborg verdens største, grænseløse nabotræf, Øresund Event. Det blev en gigantisk succes, og borgere greb muligheden for at tage en gratis tur med færgen over Sundet for at opleve, hvad naboen på den anden side havde at byde på inden for kultur, natur og shopping. Storslået dansk-svensk træf Nu har Helsingør og Helsingborg taget et skridt videre. I pinsedagene maj 2004 inviteres borgerne til et storslået dansk-svensk træf, hvor Jensen og Jönsson (danske og svenske familier) mødes omkring alskens aktiviteter af kulturhistorisk karakter, fokuseret omkring temaerne mad, håndværk, leg og dans. Unikke særpræg I løbet af de to dage tilrettelægges et program, der har fokus på de respektive landes unikke særpræg som det, der forener og forbinder, og det, der måske adskiller. Tværregionalt samarbejde Projektet er udformet af Helsingør Kommune og Via Helsingborg- Helsingør. Rammen om projektet er Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. Som samarbejdspartner omkring temaerne for arrangementet og omkring de enkelte aktiviteter indgår Flynderupgård Museum og Frilandskulturcentret i Helsingør. Kontaktpersoner: Kommunikationschef Vibeke Normann, Helsingør Kommune, Projektleder Camilla Herman-Petersen, Via Helsingborg-Helsingør, Arbejdsmarked på tværs Öresundskomiteen og Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd har som en del af projektet "Et grænseregionalt arbejdsmarked i Øresundsregionen" indsamlet en række erfaringer høstet i tidligere initiativer med relation til arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Hvad har været positivt? Hvor har de store udfordringer ligget? Og hvordan har de enkelte projekter forholdt sig til disse udfordringer? En sammenfattende rapport samt et bilagsbind med 35 interviews giver et billede herpå. I rapporten, med titlen "Erfaringer fra Øresundsregionen - set gennem udvalgte projekter og initiativer",er særlige temaer fra disse interviews (Rejseomkostninger, Uddannelse, Sprog, Bureaukrati) fremhævet, og der er reflekteret over fremskridtene på disse udvalgte områder. Bilagsbindet kan læses som eksemplificeret baggrundsinformation til rapporten, eller det kan læses selvstændigt som et mere detaljeret billede på de erfaringer og oplevelser, en række personer har ved at arbejde med Øresundsområdet. Konklusionerne fra disse interviews er med til at definere områder for en fremtidig indsats. Kontaktperson Jette Pedersen Bestil rapporten Rapporten kan bestilles hos Öresundskomiteens sekretariat, eller den kan downloades fra I dag pendler ca personer fra bopæl til arbejde over Øresund. 4

5 Workshop i Tornio-Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen I februar 2004 afholdtes den anden workshop i GOLIN-projektet. Denne gang samledes ca. 45 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, virksomheder, projekter, interesseorganisationer og myndigheder for at udveksle erfaringer om det at arbejde eller rekruttere på tværs af grænser. Ligesom ved den første workshop var information et vigtigt tema, men også emner som pension og gensidig anerkendelse af kvalifikationer blev diskuteret. GOLIN-projektet har ud over Öresundskomiteen deltagelse af grænseregionerne ARKO (Arvika-Kongsvinger), Gränskommittén fra Østfold-Bohuslän- Dalsland samt Haparanda-Tornio Kommuner. Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd samt de fire deltagende regioner. Formålet med projektet er at sammenligne konkrete eksempler på, GOLIN står for Grænseregionale Optimale Løsninger I Norden hvordan grænseoverskridende samarbejde og fælles ressourceudnyttelse er håndteret i de respektive regioner. Hvilke problemer gør sig gældende, hvilke løsninger er afprøvet i praksis, og hvilke resultater har det medført inden for udvalgte områder af det grænseregionale arbejdsmarked. Ud over konkrete idéer og inspiration til det videre arbejde er projektet med til at skabe netværk mellem personer og organisationer i de nordiske grænseregioner. En tredje workshop planlægges til efteråret med Øresundsregionen som vært. Kontaktperson Jette Pedersen Øresundskompass har visat vägen- Fakta Øresund tar vid Regionala analyser - Øresundskompass var ett pilotprojekt, som genomfördes i perioden februari februari Projektet var ett samarbete mellan Öresundskomiteen och Øresund Network och har medfinaniserats av EU via INTERREG IIIA Øresund. Projektet avslutades med ett välbesökt slutseminarium på Københavns Universitet den 28 januari 2004 där projektets slutrapport och resultaten från tre större undersökningar presenterades. Dessa undersökningar var; Öresundsregionens folkliga förankring, forskningssamarbete på tvärs över Sundet samt motiv och drivkrafter bakom de ökande flyttningsströmmarna över Öresund. Olika temaområden har analyserats Projektet har insamlat, bearbetat och analyserat statistik inom följande områden: Arbejdsmarkedet, Trafik & infrastruktur, Handel & økonomi, Bolig og byggeri, Uddannelse & forskning, Kultur & turisme. Syftet har varit att presentera övergripande och lättillgänglig information om hur Öresundsintegrationen utvecklar sig inom dessa områden. Fakta Øresund- nytt infoblad Sekreteriatet kommer att fortsätta att ge ut ett periodiskt faktablad, Fakta Øresund som behandlar viktiga strategiska områden inom Öresundsintegrationen. Syftet är att genom en sådan dokumentation och kartläggning kunna bidra till den politiska diskussionen om nödvändiga insatser i det fortsatta arbetet. Tätare samarbete i regionen Det har från flera håll uttryckts behov av ett tätare analytiskt samarbete i regionen. Sekreteriatet har genom projektet Øresundskompass byggt upp ett nätverk och kommer framöver att bedriva doku- mentationsarbetet i nära samarbete med bl.a. medlemsorganisationerna. Två konkreta ämnen som det har inletts samarbete kring är handelsrelationer i Öresundsregionen och arbetsmarknadens fördelning, storlek och sammansättning i Öresundsregionen. Øresundskompass slutrapport samt övriga resultat från projektet finns att läsa på Kontaktperson Anders Axelsson 5

6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet Den 10. marts gennemførte Interreg IIIA sekretariatet et seminar med fokus på näringsliv/erhvervsområdet i DGI-byen i København. Formålet med seminaret var dels at skabe en mødeplads for projektledere og projektaktører, dels at få gang i en dialog om nye ideer, samarbejde og mulige projekter i fremtiden. Dagen indledtes med et inspirationsoplæg af Per Tryding fra Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Oplægget fokuserede på krydsfeltet mellem de offentlige aktører og den private sektor, og hvordan de to sektorer bedst kompletterer hinanden og derved skaber udvikling og vækst. Der var projektpræsentationer fra to projekter, et projekt under Interreg IIA og et under Interreg IIIA. Præsentationerne gav et billede af Interreg-programmet som værktøj for samarbejde over grænsen, både dets styrker og svagheder. Om eftermiddagen blev deltagerne delt i mindre Mere end halvdelen af dette års pulje til folkelig forankring er nu uddelt For at bidrage yderligere til integrationen i Øresundsregionen har Öresundskomiteen de seneste 3 år anvendt dkk på projekter med en såkaldt folkelig forankring. Interessen og behovet for disse midler har været meget stor og antallet af ansøgninger til Öresundskomiteens sekretariat øger stadig. Beslutningsgruppen har haft sit første møde i ansøgninger var på dagsordenen og otte små projekter fik tildelt støtte. Hermed er af de dkk, der er afsat i 2004, uddelt. grupper for at udveksle erfaringer og diskutere nye ideer og muligheder. Konklusionerne fra gruppearbejdet er, at det er helt nødvendigt med samarbejde over grænsen, da det kun kan blive en win-win-situation for begge parter. Der findes barrierer inden for erhvervsområdet, så som skat, arbejdsmarkedsforhold osv., men barriererne står ikke i vejen for et samarbejde, da man først og fremmest har brug for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer om rådgivning, brancher, arbejdsmetoder etc. Konkrete ideer til samarbejde/projekter var bl.a.: flere matchmaking- og erfaringsudvekslingsaktiviteter, fokus på entreprenørskab/iværksætteri i regionen, samt bedre opsamling på erfaringer fra tidligere projekter. Interreg-sekretariatet planlægger yderligere 2 temaseminarer i løbet af Kontaktperson Merete Røder Organisationer som fx kunst-, sang-, danse- og pensionistforeninger, studieforbund, spejdere, frilufts- & idrætsforeninger, folkebevægelsens forbund, mm i Øresundsregionen, kan søge om bidrag. Bidragene uddeles i portioner af max dkk. Hvis man har en samarbejdspartner på den anden side af Sundet, kan man indsende en kortfattet ansøgning til Öresundskomiteen. Læs om godkendte projekter på arbejdsområde/folkelig forankring Kontaktperson Elsebet Fristed Flere Interreg-projekter er godkendt Ved første beslutningsomgang i 2004 blev der bevilget ca. 13,5 mill svenske kroner i Interreg-støtte til 8 projekter. Desuden er der godkendt 3 innovationsprojekter. Øre Sund Bo Projektparter: Sjælland Syd/Næstved Kommune og Skåne Nordost/Kristianstad Kommun Helhedsorienteret udvikling og delregionala roller i Øresundsregionen Projektparter: Bornholms Regionskommune og Region Skåne Sygehusberedskab Øresund. Samarbejde om sygehusberedskab mellem sygehusvæsenerne i Öresundsregionen. Projektparter: Region Skåne og Københavns Amt Biogas Forum Øresund Projektparter: Lunds Universitet og Miljø & Ressourcer DTU Demokrati på tværs Projektparter: Voksen Pædagogisk Center og Malmö stad, Stadsdelsförvaltning Fosie Samarbejdsprojekt - turismeudvikling Allinge /Bornholm -Simrishamn/Österlen Projektparter: Simrishamn kommun og Bornholms Regionskommune Humaniora Øresund Projektparter: Københavns Universitet og Lunds Universitet Tværregional erhvervskvalificering i Øresundsregionen Projektparter: Malmö stad/framtidshuset og Væksthuset Innovationsprojekter Kunstnerformidling i Øresundsregionen Projektparter: AF-Malmö og AF-Kultur Interaktionsdesign i Øresundsregionen Projektparter: Handelshøjskolen i København og Lunds Universitet Idrætsgymnasialt samarbejde i Region Øresund Projektparter: Slagelse gymnasium og Polhemsskolan i Lund Beslutningerne gælder under forudsætning at forvaltningsmyndigheden HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, støtter Interreg IIIA Udvalget og Beslutningsgruppens stillingstagende. 6

7

8 Mannen med det dubbla visitkortet Ulf Bergström arbetar som projektledare för ett Interreg-projekt som heter PraktikSwap Øresund och är unik på det sättet att han har två fasta arbetsplatser på båda sidor Sundet. Dessutom så stoltserar han med ett visitkort som har dubbla sidor. Den ena sidan berättar att Ulf arbetar på Malmö Stad och den andra att han arbetar på Københavns Kommune. Ulf berättar att han verkligen brinner för tanken om en integrerad Öresundsregion och att han är övertygad om att vägen till en succéartad integration går via ungdomarna. PraktikSwapØresund- ta chansen över Sundet När Ulf själv var ung och stod i valet och kvalet inför sitt gymnasieval visste han varken ut eller in. På det sättet skiljer han sig inte från den målgrupp som han är projektledare för nu. Målet med PraktikSwapØresund är att få ungdomar mellan år att ta steget och praktisera på andra sidan Sundet och på så sätt få vägledning inför sin yrkesverksamma framtid. De svenska eleverna läser det individuella gymnasieprogrammet (IV) och danskarna studerar på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Ungdomsskolen (KKU) och Produktionsskolen. Nu gäller det inte bara ungdomar, utan även tjänstemän på praktikförmedlingarna i Malmö och Köpenhamn som kommer att jobswapa. Detta för att sedan kunna vägleda ungdomarna bättre. Projektet inriktas bland annat på att skapa en platsbank med praktikplatser på båda sidor Öresund. Det ska också tas fram trycksaker och byggas en hemsida. Förändra ungas attityd -Totalt kommer ca 60 stycken, 30 danskar och 30 svenskar att få möjlighet att prak- ØRESUNDSBREV NR Ulf Bergström är projektledare för PraktikSwapØresund tisera på andra sidan, berättar Ulf. För cirka en månad sen praktikswapade de första två danska ungdomarna. Båda två tyckte att det var spännnade och sjovt, fortsätter Ulf. För mig handlar det om att förändra de ungas attityd - det är då integrationen kan ta fart. Jag tycker även att det är viktigt för de unga som i många fall känner sig osäkra på sig själva att ta steget över Sundet. Det får dem att växa. Om tio år så hoppas Ulf att det kommer att vara lika lätt, som naturligt, att välja en praktikplats på andra sidan Öresund. Kort info om projektet Projektet håller på i två år och avslutas i oktober PraktikSwapØresund medfinansieras av EU-programmet Interreg IIIA Öresundsregionen samt Malmö stad och Københavns Kommune. Projektet har en samlad budget på 2 miljoner SEK. Åtta snabba frågor till Ulf Bergström. Vad föredrar du? Köpenhamn eller Malmö- Köpenhamn Varmkorv eller Rød pølse- Varmkorv Aalborg eller Skåne- Skåne Helsingborg/Helsingør eller Öresundsbron - Öresundsbron Wienerbröd eller Kanelbulle- Wienerbröd Kulturnatt i Köpenhamn eller Malmöfestivalen - Kulturnatt i Köpenhamn Dansk design eller IKEA- Dansk design Carlsberg eller Pripps Blå- Carlsberg Nytt från sekretariatet Tack och hej! Lillian Jensen och Marianne Gauffriau slutade på Öresundskomiteen den siste januari. Lillian och Marianne var projektanställda i Interreg-projektet Regionala Analyser/Øresundskompass. Ny medarbetare Jonas Henningsson startade den 15 mars som handläggare på Interreg-sekretariatet. Jonas kommer att arbeta med rekvisitioner och ekonomiska frågor när det gäller Interreg-projekt. Han kan nås på telefonnummer eller via Nya publikationer Årsberetning/Verksamhetsberättelse för Öresundskomiteen Erfaringer fra Øresundsregionen -set gennem udvalgte projekter og initativer Slutrapport Øreusundskompass samt attitydundersökningar Det går bra att beställa publikationerna via vår hemsida eller skicka ett mail till Beställ Øresundsbrevet elektroniskt via Uteserveringarna öppnar på båda sidor av Sundet - ett säkert vårtecken FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ.

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2004 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni

Læs mere

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen

Årsmagasin. Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen Årsmagasin 2012 Vinderfoto fra Öresundskomiteens fotokonkurrence: Mit Øresund Fotograf: Richard Madsen ÖRESUNDSKOMITEEN Design: Kiberg&Gormsen Öresundskomiteen er det politiske samarbejdsforum for regionale

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 Inholdsfortegnelse 1. Forord... 9 2. Nordisk samarbejde... 10 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 4. Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år... 21 5. Oversigt over de

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap

NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap NORDISKT SAMARBETE för hushållsvetenskap 1909 1959 1989 2009 Historik utgiven av Nordisk Samarbetskommitté för hushållsvetenskap Karin Hjälmeskog, Jette Benn, Annbjørg Lindbäck, Anna-Maria Niskanen och

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Nordens nødvendighed - set fra USA

Nordens nødvendighed - set fra USA 35. årgang - nr. 2-2007 Nordens nødvendighed - set fra USA Af Jesper Morville Scandinavia in World Politics er navnet på en bog, som professor ved Washington University, Christine LÆS I BLADET Tak til

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere