3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet 8 Mannen med det dubbla visitkortet Foto: Viktoria Blomberg

2 Vad vill våra EU-parlamentariker med Öresundsregionen? Fri rörlighet för varor och tjänster Nu är det dags att välja politiker till EUparlamentet. Det finns all anledning att närmare granska vilken Öresundspolitik de olika kandidaterna står för. Vi vet att det i den nationella lagstiftningen finns regler som kränker och hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster över landgränsen. För Öresundsregionen är detta allvarligt. Skall vi skapa genuina och långsiktiga förutsättningar för konkurrens och samarbete i Skandinaviens befolkningstätaste region måste vi skärpa kraven och kanske ändra strategi. Børsens artikel den 19 mars om "EU ind i Øresundstrid" bör tjäna som väckarklocka. Gemensamma lösningar- ett måste! Öresundskomiteen har genom åren utvecklat ett nära samarbete med våra nationella myndigheter och aktörer också på bred front för att påtala behoven av förenkling och gemensamma lösningar inte minst på arbetsmarknadsområdet. För närvarande engagerar vi oss bl.a. i pensionsfrågorna där det finns en del olösta problem. Men det vi gör är inte tillräckligt. Strategin framåt bör vara att stärka samspelet med EU-kommissionen och våra EU-parlamentariker. EU-kommissionen bjuder själv in till ett sådant samspel genom att man nu successivt inrättar en särskild serviceenhet dit företag och allmänhet kan vända sig för att få hjälp med sina problem. Detta utesluter inte att man kan gå den rättsliga vägen för att få de nationella myndigheterna att ändra sina regler så att de inte kränker den fria rörligheten över landgränserna. Öresund i Bryssel Öresundskomiteen skall den 4 juni diskutera Öresundsregionen i Europa och en strategi för hur vi bl.a. ska stärka kontakterna med EU och dess olika institutioner. Det har tidigare diskuterats att Öresundsregionen och de representationer som finns i Bryssel ska stärka sina nätverk. Det kan eventuellt göras genom att dessa representationer samlas i ett gemensamt Öresundshus i Bryssel för att få en naturlig samlingspunkt för dem som vill påverka förutsättningarna för Öresundsregionens utveckling. Ett led i denna utveckling är att Köpenhamn och Malmös Brysselkontor tillsammans med Öresundskomiteen bjuder in till en nätverksträff den 13 maj i år. En mer systematisk samverkan med EU-kommissionen och större synlighet i Bryssel har också rekommenderats av OECD. Öresundskomiteen och dess medlemsorganisationer är en viktig aktör för att driva på utvecklingen. Men pressen kommer och ska också komma från många andra håll. Från näringsliv, arbetsmarknadens parter, universitet, enskilda kommuner och pendlare. När ni nu ska välja era representanter till EU-parlamentet - fråga dem vad de vill med EU och Öresundsregionen. Utan den fria rörligheten över landgränserna utvecklas inte Öresundsregionen fullt ut. Vi tappar då tillväxtmöjligheter och internationell konkurrenskraft. Med vänlig hälsning Birger Olofsson, Direktör INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktion Elsebet Fristed, Susanna Christensson Redaktionen avslutad mars 2004 Bilder: Om inget annat anges Viktoria Blomberg och Öresundskomiteen. Fotot på sista sidan, Lilla Torg i Malmö, är taget av Jan-Erik Andersson. Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Utrikesdepartementet, Länsstyrelsen i Skåne län och Økonomi og Erhvervsministeriet samt Miljøministeriet. Hovedstadens Udviklingsråd deltar också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Øresundsbrevet kan även läsas på 2 Öresundskomiteen, Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V, Tel , Fax ,

3 Øresundsregionens fremtid til debat Den 10 januar 2004 var der dialog og debatdag på Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Ca 140 personer med interesse for Øresundsregionen, var samlet for at diskutere, hvordan man bedst kommer videre med at udvikle og styrke Øresundsregionen. Fremtidens Øresundsregion Öresundskomiteens formandskab indledte dagen med inspirerende bud på fremtidens Øresundsregion og Stephan Helgesen fra den Amerikanske Ambassade i København tog deltagerne med på en spændende rejse til Øresundsregionen Konkrete forslag Formålet med diskussionerne var at forsøge at indkredse nogle meget konkrete forslag til, hvordan vi styrker udviklingen og fremmer integrationen i regionen. Da dagen var omme, lå der 36 spændende forslag på bordet. Disse forslag er blevet bearbejdet, systematiseret og også diskuteret i Öresundskomiteen. Fortsatte diskussioner Ved Öresundskomiteens møde den 4 juni skal komiteen tage stilling til en mere konkret handlingsplan. Öresundskomiteen har også fortløbende kontakter og afstemninger med arbejdet Vækst Øresund som drives af de to regeringer, HUR og Region Skåne. Kontaktperson Elsebet Fristed 140 personer med interesse for Øresundsregionen var samlet for at diskutere og debattere Utvärdering av det gränsregionala arbetet- lovord till Öresundskomiteen För att utvärdera arbetet som görs i de gränsregionala organisationerna i Norden (som får ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet) har NÄRP (Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik) bett de olika organsiationerna att besvara ett frågeschema. Positivt om Öresundskomiteens arbete Utifrån svaren har det gränsregionala arbetet sedan analyserats. Öresundskomiteen fick många lovord för sitt arbete bland annat skrev man att Öresundskomiteen arbejder strategisk, systematisk og målrettet. Komiteen er velforankret lokalt, regional som nationalt, samt involveret og initiativtager til en lang række netværk i regionen med interesseorganisationer, erhvervsliv og lignende. Derudover har komiteen en imponerende stribe samarbejdspartnere i nordisk såvel som europæisk regi (Citat från Halvvejsevaluering af de grænseregionale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ministerråd). Kontaktperson Torben Aaberg Politikerna i Öresundskomiteen träffas fyra gånger per år Många kanske undrar varför det första numret av Øresundsbrevet kommer först i april? Anledningen är att Øresundsbrevet utges i samband med att politikerna har träffats i Öresundskomiteen Första mötet i år hölls den 15 mars. Kommande möten under 2004 är fredagen den 4 juni, måndagen den 18 oktober samt måndagen den 13 december. De senaste åren har det i samband med Öresundskomiteens möte hållits en temadebatt. Temadebatten har fokuserat på ämnen med speciellt intresse. Temadebatterna under 2003 handlade om OECD-studien, Öresundsregionen & EU samt Transport & Infrastruktur. Under 2004 kommer man att den 4. juni ha tema Öresundsregionen i ett europeiskt perspektiv samt Östersjösamarbetet. Även det ovannämnda visionsarbetet kommer att diskuteras. Den 18 oktober är temat Folklig förankring och demokrati. Till mötet i december är temat ännu inte fastlagt. Om du är intresserad av att läsa vad som tas upp på dagordningen på de olika mötena kan du surfa in på vår hemsida och titta under rubriken møder og konferencer. Under Præsentation af Öresundskomiteen kan du se vilka politiker som sitter med i Öresundskomiteen. Under 2004 är Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen från Københavns kommune ordförande och Kommunstyrelsordförande Ilmar Reepalu från Malmö Stad vice ordförande i Öresundskomiteen. Kontaktperson Birger Olofsson 3

4 Samhørighedsrapport från Kommissionen Jensen och Jönsson Den 18. februar udgav Kommissionen den 3. samhørighedsrapport, som bl.a. giver Kommissionens syn på strukturfondenes fremtid efter Det er positivt at Kommissionen udpeger Interreg som selvstændigt prioriteret område i fremtiden. I de næste 1,5 år, skal medlemsstaterne forhandle med Kommissionen om fremtiden. Sekretariatet har haft møder med repræsentanter fra Näringsdepartementet i Stockholm samt Udenrigsministeriet i København, for at argumentere for et kommende Interreg IVA program i Øresundsregionen efter Kontaktpersoner: Eric van Leenen, Per Simonsson, Verdens største grænseløse nabotræf 2003 gennemførte Helsingør og Helsingborg verdens største, grænseløse nabotræf, Øresund Event. Det blev en gigantisk succes, og borgere greb muligheden for at tage en gratis tur med færgen over Sundet for at opleve, hvad naboen på den anden side havde at byde på inden for kultur, natur og shopping. Storslået dansk-svensk træf Nu har Helsingør og Helsingborg taget et skridt videre. I pinsedagene maj 2004 inviteres borgerne til et storslået dansk-svensk træf, hvor Jensen og Jönsson (danske og svenske familier) mødes omkring alskens aktiviteter af kulturhistorisk karakter, fokuseret omkring temaerne mad, håndværk, leg og dans. Unikke særpræg I løbet af de to dage tilrettelægges et program, der har fokus på de respektive landes unikke særpræg som det, der forener og forbinder, og det, der måske adskiller. Tværregionalt samarbejde Projektet er udformet af Helsingør Kommune og Via Helsingborg- Helsingør. Rammen om projektet er Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. Som samarbejdspartner omkring temaerne for arrangementet og omkring de enkelte aktiviteter indgår Flynderupgård Museum og Frilandskulturcentret i Helsingør. Kontaktpersoner: Kommunikationschef Vibeke Normann, Helsingør Kommune, Projektleder Camilla Herman-Petersen, Via Helsingborg-Helsingør, Arbejdsmarked på tværs Öresundskomiteen og Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd har som en del af projektet "Et grænseregionalt arbejdsmarked i Øresundsregionen" indsamlet en række erfaringer høstet i tidligere initiativer med relation til arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Hvad har været positivt? Hvor har de store udfordringer ligget? Og hvordan har de enkelte projekter forholdt sig til disse udfordringer? En sammenfattende rapport samt et bilagsbind med 35 interviews giver et billede herpå. I rapporten, med titlen "Erfaringer fra Øresundsregionen - set gennem udvalgte projekter og initiativer",er særlige temaer fra disse interviews (Rejseomkostninger, Uddannelse, Sprog, Bureaukrati) fremhævet, og der er reflekteret over fremskridtene på disse udvalgte områder. Bilagsbindet kan læses som eksemplificeret baggrundsinformation til rapporten, eller det kan læses selvstændigt som et mere detaljeret billede på de erfaringer og oplevelser, en række personer har ved at arbejde med Øresundsområdet. Konklusionerne fra disse interviews er med til at definere områder for en fremtidig indsats. Kontaktperson Jette Pedersen Bestil rapporten Rapporten kan bestilles hos Öresundskomiteens sekretariat, eller den kan downloades fra I dag pendler ca personer fra bopæl til arbejde over Øresund. 4

5 Workshop i Tornio-Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen I februar 2004 afholdtes den anden workshop i GOLIN-projektet. Denne gang samledes ca. 45 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, virksomheder, projekter, interesseorganisationer og myndigheder for at udveksle erfaringer om det at arbejde eller rekruttere på tværs af grænser. Ligesom ved den første workshop var information et vigtigt tema, men også emner som pension og gensidig anerkendelse af kvalifikationer blev diskuteret. GOLIN-projektet har ud over Öresundskomiteen deltagelse af grænseregionerne ARKO (Arvika-Kongsvinger), Gränskommittén fra Østfold-Bohuslän- Dalsland samt Haparanda-Tornio Kommuner. Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd samt de fire deltagende regioner. Formålet med projektet er at sammenligne konkrete eksempler på, GOLIN står for Grænseregionale Optimale Løsninger I Norden hvordan grænseoverskridende samarbejde og fælles ressourceudnyttelse er håndteret i de respektive regioner. Hvilke problemer gør sig gældende, hvilke løsninger er afprøvet i praksis, og hvilke resultater har det medført inden for udvalgte områder af det grænseregionale arbejdsmarked. Ud over konkrete idéer og inspiration til det videre arbejde er projektet med til at skabe netværk mellem personer og organisationer i de nordiske grænseregioner. En tredje workshop planlægges til efteråret med Øresundsregionen som vært. Kontaktperson Jette Pedersen Øresundskompass har visat vägen- Fakta Øresund tar vid Regionala analyser - Øresundskompass var ett pilotprojekt, som genomfördes i perioden februari februari Projektet var ett samarbete mellan Öresundskomiteen och Øresund Network och har medfinaniserats av EU via INTERREG IIIA Øresund. Projektet avslutades med ett välbesökt slutseminarium på Københavns Universitet den 28 januari 2004 där projektets slutrapport och resultaten från tre större undersökningar presenterades. Dessa undersökningar var; Öresundsregionens folkliga förankring, forskningssamarbete på tvärs över Sundet samt motiv och drivkrafter bakom de ökande flyttningsströmmarna över Öresund. Olika temaområden har analyserats Projektet har insamlat, bearbetat och analyserat statistik inom följande områden: Arbejdsmarkedet, Trafik & infrastruktur, Handel & økonomi, Bolig og byggeri, Uddannelse & forskning, Kultur & turisme. Syftet har varit att presentera övergripande och lättillgänglig information om hur Öresundsintegrationen utvecklar sig inom dessa områden. Fakta Øresund- nytt infoblad Sekreteriatet kommer att fortsätta att ge ut ett periodiskt faktablad, Fakta Øresund som behandlar viktiga strategiska områden inom Öresundsintegrationen. Syftet är att genom en sådan dokumentation och kartläggning kunna bidra till den politiska diskussionen om nödvändiga insatser i det fortsatta arbetet. Tätare samarbete i regionen Det har från flera håll uttryckts behov av ett tätare analytiskt samarbete i regionen. Sekreteriatet har genom projektet Øresundskompass byggt upp ett nätverk och kommer framöver att bedriva doku- mentationsarbetet i nära samarbete med bl.a. medlemsorganisationerna. Två konkreta ämnen som det har inletts samarbete kring är handelsrelationer i Öresundsregionen och arbetsmarknadens fördelning, storlek och sammansättning i Öresundsregionen. Øresundskompass slutrapport samt övriga resultat från projektet finns att läsa på Kontaktperson Anders Axelsson 5

6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet Den 10. marts gennemførte Interreg IIIA sekretariatet et seminar med fokus på näringsliv/erhvervsområdet i DGI-byen i København. Formålet med seminaret var dels at skabe en mødeplads for projektledere og projektaktører, dels at få gang i en dialog om nye ideer, samarbejde og mulige projekter i fremtiden. Dagen indledtes med et inspirationsoplæg af Per Tryding fra Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Oplægget fokuserede på krydsfeltet mellem de offentlige aktører og den private sektor, og hvordan de to sektorer bedst kompletterer hinanden og derved skaber udvikling og vækst. Der var projektpræsentationer fra to projekter, et projekt under Interreg IIA og et under Interreg IIIA. Præsentationerne gav et billede af Interreg-programmet som værktøj for samarbejde over grænsen, både dets styrker og svagheder. Om eftermiddagen blev deltagerne delt i mindre Mere end halvdelen af dette års pulje til folkelig forankring er nu uddelt For at bidrage yderligere til integrationen i Øresundsregionen har Öresundskomiteen de seneste 3 år anvendt dkk på projekter med en såkaldt folkelig forankring. Interessen og behovet for disse midler har været meget stor og antallet af ansøgninger til Öresundskomiteens sekretariat øger stadig. Beslutningsgruppen har haft sit første møde i ansøgninger var på dagsordenen og otte små projekter fik tildelt støtte. Hermed er af de dkk, der er afsat i 2004, uddelt. grupper for at udveksle erfaringer og diskutere nye ideer og muligheder. Konklusionerne fra gruppearbejdet er, at det er helt nødvendigt med samarbejde over grænsen, da det kun kan blive en win-win-situation for begge parter. Der findes barrierer inden for erhvervsområdet, så som skat, arbejdsmarkedsforhold osv., men barriererne står ikke i vejen for et samarbejde, da man først og fremmest har brug for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer om rådgivning, brancher, arbejdsmetoder etc. Konkrete ideer til samarbejde/projekter var bl.a.: flere matchmaking- og erfaringsudvekslingsaktiviteter, fokus på entreprenørskab/iværksætteri i regionen, samt bedre opsamling på erfaringer fra tidligere projekter. Interreg-sekretariatet planlægger yderligere 2 temaseminarer i løbet af Kontaktperson Merete Røder Organisationer som fx kunst-, sang-, danse- og pensionistforeninger, studieforbund, spejdere, frilufts- & idrætsforeninger, folkebevægelsens forbund, mm i Øresundsregionen, kan søge om bidrag. Bidragene uddeles i portioner af max dkk. Hvis man har en samarbejdspartner på den anden side af Sundet, kan man indsende en kortfattet ansøgning til Öresundskomiteen. Læs om godkendte projekter på arbejdsområde/folkelig forankring Kontaktperson Elsebet Fristed Flere Interreg-projekter er godkendt Ved første beslutningsomgang i 2004 blev der bevilget ca. 13,5 mill svenske kroner i Interreg-støtte til 8 projekter. Desuden er der godkendt 3 innovationsprojekter. Øre Sund Bo Projektparter: Sjælland Syd/Næstved Kommune og Skåne Nordost/Kristianstad Kommun Helhedsorienteret udvikling og delregionala roller i Øresundsregionen Projektparter: Bornholms Regionskommune og Region Skåne Sygehusberedskab Øresund. Samarbejde om sygehusberedskab mellem sygehusvæsenerne i Öresundsregionen. Projektparter: Region Skåne og Københavns Amt Biogas Forum Øresund Projektparter: Lunds Universitet og Miljø & Ressourcer DTU Demokrati på tværs Projektparter: Voksen Pædagogisk Center og Malmö stad, Stadsdelsförvaltning Fosie Samarbejdsprojekt - turismeudvikling Allinge /Bornholm -Simrishamn/Österlen Projektparter: Simrishamn kommun og Bornholms Regionskommune Humaniora Øresund Projektparter: Københavns Universitet og Lunds Universitet Tværregional erhvervskvalificering i Øresundsregionen Projektparter: Malmö stad/framtidshuset og Væksthuset Innovationsprojekter Kunstnerformidling i Øresundsregionen Projektparter: AF-Malmö og AF-Kultur Interaktionsdesign i Øresundsregionen Projektparter: Handelshøjskolen i København og Lunds Universitet Idrætsgymnasialt samarbejde i Region Øresund Projektparter: Slagelse gymnasium og Polhemsskolan i Lund Beslutningerne gælder under forudsætning at forvaltningsmyndigheden HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, støtter Interreg IIIA Udvalget og Beslutningsgruppens stillingstagende. 6

7

8 Mannen med det dubbla visitkortet Ulf Bergström arbetar som projektledare för ett Interreg-projekt som heter PraktikSwap Øresund och är unik på det sättet att han har två fasta arbetsplatser på båda sidor Sundet. Dessutom så stoltserar han med ett visitkort som har dubbla sidor. Den ena sidan berättar att Ulf arbetar på Malmö Stad och den andra att han arbetar på Københavns Kommune. Ulf berättar att han verkligen brinner för tanken om en integrerad Öresundsregion och att han är övertygad om att vägen till en succéartad integration går via ungdomarna. PraktikSwapØresund- ta chansen över Sundet När Ulf själv var ung och stod i valet och kvalet inför sitt gymnasieval visste han varken ut eller in. På det sättet skiljer han sig inte från den målgrupp som han är projektledare för nu. Målet med PraktikSwapØresund är att få ungdomar mellan år att ta steget och praktisera på andra sidan Sundet och på så sätt få vägledning inför sin yrkesverksamma framtid. De svenska eleverna läser det individuella gymnasieprogrammet (IV) och danskarna studerar på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Ungdomsskolen (KKU) och Produktionsskolen. Nu gäller det inte bara ungdomar, utan även tjänstemän på praktikförmedlingarna i Malmö och Köpenhamn som kommer att jobswapa. Detta för att sedan kunna vägleda ungdomarna bättre. Projektet inriktas bland annat på att skapa en platsbank med praktikplatser på båda sidor Öresund. Det ska också tas fram trycksaker och byggas en hemsida. Förändra ungas attityd -Totalt kommer ca 60 stycken, 30 danskar och 30 svenskar att få möjlighet att prak- ØRESUNDSBREV NR Ulf Bergström är projektledare för PraktikSwapØresund tisera på andra sidan, berättar Ulf. För cirka en månad sen praktikswapade de första två danska ungdomarna. Båda två tyckte att det var spännnade och sjovt, fortsätter Ulf. För mig handlar det om att förändra de ungas attityd - det är då integrationen kan ta fart. Jag tycker även att det är viktigt för de unga som i många fall känner sig osäkra på sig själva att ta steget över Sundet. Det får dem att växa. Om tio år så hoppas Ulf att det kommer att vara lika lätt, som naturligt, att välja en praktikplats på andra sidan Öresund. Kort info om projektet Projektet håller på i två år och avslutas i oktober PraktikSwapØresund medfinansieras av EU-programmet Interreg IIIA Öresundsregionen samt Malmö stad och Københavns Kommune. Projektet har en samlad budget på 2 miljoner SEK. Åtta snabba frågor till Ulf Bergström. Vad föredrar du? Köpenhamn eller Malmö- Köpenhamn Varmkorv eller Rød pølse- Varmkorv Aalborg eller Skåne- Skåne Helsingborg/Helsingør eller Öresundsbron - Öresundsbron Wienerbröd eller Kanelbulle- Wienerbröd Kulturnatt i Köpenhamn eller Malmöfestivalen - Kulturnatt i Köpenhamn Dansk design eller IKEA- Dansk design Carlsberg eller Pripps Blå- Carlsberg Nytt från sekretariatet Tack och hej! Lillian Jensen och Marianne Gauffriau slutade på Öresundskomiteen den siste januari. Lillian och Marianne var projektanställda i Interreg-projektet Regionala Analyser/Øresundskompass. Ny medarbetare Jonas Henningsson startade den 15 mars som handläggare på Interreg-sekretariatet. Jonas kommer att arbeta med rekvisitioner och ekonomiska frågor när det gäller Interreg-projekt. Han kan nås på telefonnummer eller via Nya publikationer Årsberetning/Verksamhetsberättelse för Öresundskomiteen Erfaringer fra Øresundsregionen -set gennem udvalgte projekter og initativer Slutrapport Øreusundskompass samt attitydundersökningar Det går bra att beställa publikationerna via vår hemsida eller skicka ett mail till Beställ Øresundsbrevet elektroniskt via Uteserveringarna öppnar på båda sidor av Sundet - ett säkert vårtecken FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ.

3 Endelig - skatteaftale

3 Endelig - skatteaftale I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 3. 2 0 0 3 3 Endelig - skatteaftale mellem Danmark og Sverige 4 Øresundsregionen 7 Interreg 8 Kulturpersonlighet i verden IV for

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde

Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Behov og udfordringer for kulturinstitutioner i relation til markedsføring og publikumsudvikling Øresundsregionalt samarbejde Opsamling fra seminaret afholdt den 14. december 2010 på Helsingborgs Konserthus

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet.

Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak- programmet. GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2008/DECEMBER Premiere Velkommen til det første nummer af InterNytt - et dugfriskt nyhedsbrev for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte

Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Plenarmöte Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? Lördagen den 20. augusti 2005 kl. 10:00 Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? (plenarmöte) Debattledare: Høyesteretsdommer

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet Handlingsplan til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet INLEDNING Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälsoområdet har fyra mål: 1. Säkra social trygghet

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet UGE 20 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet Af chefredaktør Knud

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S NVF-ITS DK Mødereferat af 3. mar. 2014 1 (6) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/1 Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00 Sted: SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S Mødeorganisator:

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

KULTUR FOR LIVET 2011. Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog

KULTUR FOR LIVET 2011. Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog KULTUR FOR LIVET 2011 Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog MALMØ 6. 7. OKTOBER 2011 Velkommen til to interessante dage i Skåne! Der findes i dag mange gode

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling

SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR. En berättelse om möten, mentorskap och utveckling SKANDINAVISK INNOVATIONSKULTUR En berättelse om möten, mentorskap och utveckling AU HERNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. Skandinavisk Innovationskultur En berättelse om möten,

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

OECD-STUDIET AF ØRESUNDSREGIONEN

OECD-STUDIET AF ØRESUNDSREGIONEN OECD-STUDIET AF ØRESUNDSREGIONEN VURDERINGER OG ANBEFALINGER Afsluttende del af OECD's rapport om Øresundsregionen "The Metropolitan Review of Öresund" Februar 2003 OECD-STUDIET AF ØRESUNDSREGIONEN Dansk

Læs mere

Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse

Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse ÖRESUNDSBREV DECEMBER 2010 Side 2 Henrik Holmer: Ny højhastighedsbane er fremtiden Side 6 Helsingør-Helsingborg: Regionsrådet støtter fast forbindelse Side 7 Bernadottejubileet: De danska och svenska kungahusen

Læs mere

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Nr. 1 - januar, 2015 VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Velkommen til en ny udgave af NORDEN Nu med tillægget Rejsemagasinet - atter i år med gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden.

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser

Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser Mindre saltforbruk med restsaltsprognoser Velkommen! Ralf Davidsson, General Manager Nordic Region, MeteoGroup MeteoGroup idag i 2014 er MeteoGroup en førende global vejrvirksomhed med: Kontorer i 15 lande

Læs mere

Öresundsregionen 2045

Öresundsregionen 2045 ÖRIB Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling Öresundsregionen 2045 Scenarier för trafik och byutveckling Januari 2007 Medverkande Projektledning Charlotte Lindström Annette Klysner Emma Kvistberg

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: ARBEJDSRAPPORT fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: Euregio Scheldemond (Belgien og Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien, Nederlandene og Tyskland) Helsingborg maj 2005 ARBEJDSRAPPORT

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen

Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Øresund Business Council samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv Forord Den 1. juli 2005 var det 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, og

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Kompetence, konkurrencedygtighed og bæredygtig udvikling i Norden.

Kompetence, konkurrencedygtighed og bæredygtig udvikling i Norden. Kompetence, konkurrencedygtighed og bæredygtig udvikling i Norden. Af Arne Carlsen og Ingegerd Green, Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer. De nordiske lande må i den nærmeste fremtid sikre velfærden

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere