3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet 8 Mannen med det dubbla visitkortet Foto: Viktoria Blomberg

2 Vad vill våra EU-parlamentariker med Öresundsregionen? Fri rörlighet för varor och tjänster Nu är det dags att välja politiker till EUparlamentet. Det finns all anledning att närmare granska vilken Öresundspolitik de olika kandidaterna står för. Vi vet att det i den nationella lagstiftningen finns regler som kränker och hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster över landgränsen. För Öresundsregionen är detta allvarligt. Skall vi skapa genuina och långsiktiga förutsättningar för konkurrens och samarbete i Skandinaviens befolkningstätaste region måste vi skärpa kraven och kanske ändra strategi. Børsens artikel den 19 mars om "EU ind i Øresundstrid" bör tjäna som väckarklocka. Gemensamma lösningar- ett måste! Öresundskomiteen har genom åren utvecklat ett nära samarbete med våra nationella myndigheter och aktörer också på bred front för att påtala behoven av förenkling och gemensamma lösningar inte minst på arbetsmarknadsområdet. För närvarande engagerar vi oss bl.a. i pensionsfrågorna där det finns en del olösta problem. Men det vi gör är inte tillräckligt. Strategin framåt bör vara att stärka samspelet med EU-kommissionen och våra EU-parlamentariker. EU-kommissionen bjuder själv in till ett sådant samspel genom att man nu successivt inrättar en särskild serviceenhet dit företag och allmänhet kan vända sig för att få hjälp med sina problem. Detta utesluter inte att man kan gå den rättsliga vägen för att få de nationella myndigheterna att ändra sina regler så att de inte kränker den fria rörligheten över landgränserna. Öresund i Bryssel Öresundskomiteen skall den 4 juni diskutera Öresundsregionen i Europa och en strategi för hur vi bl.a. ska stärka kontakterna med EU och dess olika institutioner. Det har tidigare diskuterats att Öresundsregionen och de representationer som finns i Bryssel ska stärka sina nätverk. Det kan eventuellt göras genom att dessa representationer samlas i ett gemensamt Öresundshus i Bryssel för att få en naturlig samlingspunkt för dem som vill påverka förutsättningarna för Öresundsregionens utveckling. Ett led i denna utveckling är att Köpenhamn och Malmös Brysselkontor tillsammans med Öresundskomiteen bjuder in till en nätverksträff den 13 maj i år. En mer systematisk samverkan med EU-kommissionen och större synlighet i Bryssel har också rekommenderats av OECD. Öresundskomiteen och dess medlemsorganisationer är en viktig aktör för att driva på utvecklingen. Men pressen kommer och ska också komma från många andra håll. Från näringsliv, arbetsmarknadens parter, universitet, enskilda kommuner och pendlare. När ni nu ska välja era representanter till EU-parlamentet - fråga dem vad de vill med EU och Öresundsregionen. Utan den fria rörligheten över landgränserna utvecklas inte Öresundsregionen fullt ut. Vi tappar då tillväxtmöjligheter och internationell konkurrenskraft. Med vänlig hälsning Birger Olofsson, Direktör INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktion Elsebet Fristed, Susanna Christensson Redaktionen avslutad mars 2004 Bilder: Om inget annat anges Viktoria Blomberg och Öresundskomiteen. Fotot på sista sidan, Lilla Torg i Malmö, är taget av Jan-Erik Andersson. Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Utrikesdepartementet, Länsstyrelsen i Skåne län och Økonomi og Erhvervsministeriet samt Miljøministeriet. Hovedstadens Udviklingsråd deltar också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Øresundsbrevet kan även läsas på 2 Öresundskomiteen, Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V, Tel , Fax ,

3 Øresundsregionens fremtid til debat Den 10 januar 2004 var der dialog og debatdag på Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Ca 140 personer med interesse for Øresundsregionen, var samlet for at diskutere, hvordan man bedst kommer videre med at udvikle og styrke Øresundsregionen. Fremtidens Øresundsregion Öresundskomiteens formandskab indledte dagen med inspirerende bud på fremtidens Øresundsregion og Stephan Helgesen fra den Amerikanske Ambassade i København tog deltagerne med på en spændende rejse til Øresundsregionen Konkrete forslag Formålet med diskussionerne var at forsøge at indkredse nogle meget konkrete forslag til, hvordan vi styrker udviklingen og fremmer integrationen i regionen. Da dagen var omme, lå der 36 spændende forslag på bordet. Disse forslag er blevet bearbejdet, systematiseret og også diskuteret i Öresundskomiteen. Fortsatte diskussioner Ved Öresundskomiteens møde den 4 juni skal komiteen tage stilling til en mere konkret handlingsplan. Öresundskomiteen har også fortløbende kontakter og afstemninger med arbejdet Vækst Øresund som drives af de to regeringer, HUR og Region Skåne. Kontaktperson Elsebet Fristed 140 personer med interesse for Øresundsregionen var samlet for at diskutere og debattere Utvärdering av det gränsregionala arbetet- lovord till Öresundskomiteen För att utvärdera arbetet som görs i de gränsregionala organisationerna i Norden (som får ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet) har NÄRP (Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik) bett de olika organsiationerna att besvara ett frågeschema. Positivt om Öresundskomiteens arbete Utifrån svaren har det gränsregionala arbetet sedan analyserats. Öresundskomiteen fick många lovord för sitt arbete bland annat skrev man att Öresundskomiteen arbejder strategisk, systematisk og målrettet. Komiteen er velforankret lokalt, regional som nationalt, samt involveret og initiativtager til en lang række netværk i regionen med interesseorganisationer, erhvervsliv og lignende. Derudover har komiteen en imponerende stribe samarbejdspartnere i nordisk såvel som europæisk regi (Citat från Halvvejsevaluering af de grænseregionale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ministerråd). Kontaktperson Torben Aaberg Politikerna i Öresundskomiteen träffas fyra gånger per år Många kanske undrar varför det första numret av Øresundsbrevet kommer först i april? Anledningen är att Øresundsbrevet utges i samband med att politikerna har träffats i Öresundskomiteen Första mötet i år hölls den 15 mars. Kommande möten under 2004 är fredagen den 4 juni, måndagen den 18 oktober samt måndagen den 13 december. De senaste åren har det i samband med Öresundskomiteens möte hållits en temadebatt. Temadebatten har fokuserat på ämnen med speciellt intresse. Temadebatterna under 2003 handlade om OECD-studien, Öresundsregionen & EU samt Transport & Infrastruktur. Under 2004 kommer man att den 4. juni ha tema Öresundsregionen i ett europeiskt perspektiv samt Östersjösamarbetet. Även det ovannämnda visionsarbetet kommer att diskuteras. Den 18 oktober är temat Folklig förankring och demokrati. Till mötet i december är temat ännu inte fastlagt. Om du är intresserad av att läsa vad som tas upp på dagordningen på de olika mötena kan du surfa in på vår hemsida och titta under rubriken møder og konferencer. Under Præsentation af Öresundskomiteen kan du se vilka politiker som sitter med i Öresundskomiteen. Under 2004 är Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen från Københavns kommune ordförande och Kommunstyrelsordförande Ilmar Reepalu från Malmö Stad vice ordförande i Öresundskomiteen. Kontaktperson Birger Olofsson 3

4 Samhørighedsrapport från Kommissionen Jensen och Jönsson Den 18. februar udgav Kommissionen den 3. samhørighedsrapport, som bl.a. giver Kommissionens syn på strukturfondenes fremtid efter Det er positivt at Kommissionen udpeger Interreg som selvstændigt prioriteret område i fremtiden. I de næste 1,5 år, skal medlemsstaterne forhandle med Kommissionen om fremtiden. Sekretariatet har haft møder med repræsentanter fra Näringsdepartementet i Stockholm samt Udenrigsministeriet i København, for at argumentere for et kommende Interreg IVA program i Øresundsregionen efter Kontaktpersoner: Eric van Leenen, Per Simonsson, Verdens største grænseløse nabotræf 2003 gennemførte Helsingør og Helsingborg verdens største, grænseløse nabotræf, Øresund Event. Det blev en gigantisk succes, og borgere greb muligheden for at tage en gratis tur med færgen over Sundet for at opleve, hvad naboen på den anden side havde at byde på inden for kultur, natur og shopping. Storslået dansk-svensk træf Nu har Helsingør og Helsingborg taget et skridt videre. I pinsedagene maj 2004 inviteres borgerne til et storslået dansk-svensk træf, hvor Jensen og Jönsson (danske og svenske familier) mødes omkring alskens aktiviteter af kulturhistorisk karakter, fokuseret omkring temaerne mad, håndværk, leg og dans. Unikke særpræg I løbet af de to dage tilrettelægges et program, der har fokus på de respektive landes unikke særpræg som det, der forener og forbinder, og det, der måske adskiller. Tværregionalt samarbejde Projektet er udformet af Helsingør Kommune og Via Helsingborg- Helsingør. Rammen om projektet er Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. Som samarbejdspartner omkring temaerne for arrangementet og omkring de enkelte aktiviteter indgår Flynderupgård Museum og Frilandskulturcentret i Helsingør. Kontaktpersoner: Kommunikationschef Vibeke Normann, Helsingør Kommune, Projektleder Camilla Herman-Petersen, Via Helsingborg-Helsingør, Arbejdsmarked på tværs Öresundskomiteen og Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd har som en del af projektet "Et grænseregionalt arbejdsmarked i Øresundsregionen" indsamlet en række erfaringer høstet i tidligere initiativer med relation til arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Hvad har været positivt? Hvor har de store udfordringer ligget? Og hvordan har de enkelte projekter forholdt sig til disse udfordringer? En sammenfattende rapport samt et bilagsbind med 35 interviews giver et billede herpå. I rapporten, med titlen "Erfaringer fra Øresundsregionen - set gennem udvalgte projekter og initiativer",er særlige temaer fra disse interviews (Rejseomkostninger, Uddannelse, Sprog, Bureaukrati) fremhævet, og der er reflekteret over fremskridtene på disse udvalgte områder. Bilagsbindet kan læses som eksemplificeret baggrundsinformation til rapporten, eller det kan læses selvstændigt som et mere detaljeret billede på de erfaringer og oplevelser, en række personer har ved at arbejde med Øresundsområdet. Konklusionerne fra disse interviews er med til at definere områder for en fremtidig indsats. Kontaktperson Jette Pedersen Bestil rapporten Rapporten kan bestilles hos Öresundskomiteens sekretariat, eller den kan downloades fra I dag pendler ca personer fra bopæl til arbejde over Øresund. 4

5 Workshop i Tornio-Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen I februar 2004 afholdtes den anden workshop i GOLIN-projektet. Denne gang samledes ca. 45 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, virksomheder, projekter, interesseorganisationer og myndigheder for at udveksle erfaringer om det at arbejde eller rekruttere på tværs af grænser. Ligesom ved den første workshop var information et vigtigt tema, men også emner som pension og gensidig anerkendelse af kvalifikationer blev diskuteret. GOLIN-projektet har ud over Öresundskomiteen deltagelse af grænseregionerne ARKO (Arvika-Kongsvinger), Gränskommittén fra Østfold-Bohuslän- Dalsland samt Haparanda-Tornio Kommuner. Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd samt de fire deltagende regioner. Formålet med projektet er at sammenligne konkrete eksempler på, GOLIN står for Grænseregionale Optimale Løsninger I Norden hvordan grænseoverskridende samarbejde og fælles ressourceudnyttelse er håndteret i de respektive regioner. Hvilke problemer gør sig gældende, hvilke løsninger er afprøvet i praksis, og hvilke resultater har det medført inden for udvalgte områder af det grænseregionale arbejdsmarked. Ud over konkrete idéer og inspiration til det videre arbejde er projektet med til at skabe netværk mellem personer og organisationer i de nordiske grænseregioner. En tredje workshop planlægges til efteråret med Øresundsregionen som vært. Kontaktperson Jette Pedersen Øresundskompass har visat vägen- Fakta Øresund tar vid Regionala analyser - Øresundskompass var ett pilotprojekt, som genomfördes i perioden februari februari Projektet var ett samarbete mellan Öresundskomiteen och Øresund Network och har medfinaniserats av EU via INTERREG IIIA Øresund. Projektet avslutades med ett välbesökt slutseminarium på Københavns Universitet den 28 januari 2004 där projektets slutrapport och resultaten från tre större undersökningar presenterades. Dessa undersökningar var; Öresundsregionens folkliga förankring, forskningssamarbete på tvärs över Sundet samt motiv och drivkrafter bakom de ökande flyttningsströmmarna över Öresund. Olika temaområden har analyserats Projektet har insamlat, bearbetat och analyserat statistik inom följande områden: Arbejdsmarkedet, Trafik & infrastruktur, Handel & økonomi, Bolig og byggeri, Uddannelse & forskning, Kultur & turisme. Syftet har varit att presentera övergripande och lättillgänglig information om hur Öresundsintegrationen utvecklar sig inom dessa områden. Fakta Øresund- nytt infoblad Sekreteriatet kommer att fortsätta att ge ut ett periodiskt faktablad, Fakta Øresund som behandlar viktiga strategiska områden inom Öresundsintegrationen. Syftet är att genom en sådan dokumentation och kartläggning kunna bidra till den politiska diskussionen om nödvändiga insatser i det fortsatta arbetet. Tätare samarbete i regionen Det har från flera håll uttryckts behov av ett tätare analytiskt samarbete i regionen. Sekreteriatet har genom projektet Øresundskompass byggt upp ett nätverk och kommer framöver att bedriva doku- mentationsarbetet i nära samarbete med bl.a. medlemsorganisationerna. Två konkreta ämnen som det har inletts samarbete kring är handelsrelationer i Öresundsregionen och arbetsmarknadens fördelning, storlek och sammansättning i Öresundsregionen. Øresundskompass slutrapport samt övriga resultat från projektet finns att läsa på Kontaktperson Anders Axelsson 5

6 Interreg-seminar med fokus på erhvervsområdet Den 10. marts gennemførte Interreg IIIA sekretariatet et seminar med fokus på näringsliv/erhvervsområdet i DGI-byen i København. Formålet med seminaret var dels at skabe en mødeplads for projektledere og projektaktører, dels at få gang i en dialog om nye ideer, samarbejde og mulige projekter i fremtiden. Dagen indledtes med et inspirationsoplæg af Per Tryding fra Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Oplægget fokuserede på krydsfeltet mellem de offentlige aktører og den private sektor, og hvordan de to sektorer bedst kompletterer hinanden og derved skaber udvikling og vækst. Der var projektpræsentationer fra to projekter, et projekt under Interreg IIA og et under Interreg IIIA. Præsentationerne gav et billede af Interreg-programmet som værktøj for samarbejde over grænsen, både dets styrker og svagheder. Om eftermiddagen blev deltagerne delt i mindre Mere end halvdelen af dette års pulje til folkelig forankring er nu uddelt For at bidrage yderligere til integrationen i Øresundsregionen har Öresundskomiteen de seneste 3 år anvendt dkk på projekter med en såkaldt folkelig forankring. Interessen og behovet for disse midler har været meget stor og antallet af ansøgninger til Öresundskomiteens sekretariat øger stadig. Beslutningsgruppen har haft sit første møde i ansøgninger var på dagsordenen og otte små projekter fik tildelt støtte. Hermed er af de dkk, der er afsat i 2004, uddelt. grupper for at udveksle erfaringer og diskutere nye ideer og muligheder. Konklusionerne fra gruppearbejdet er, at det er helt nødvendigt med samarbejde over grænsen, da det kun kan blive en win-win-situation for begge parter. Der findes barrierer inden for erhvervsområdet, så som skat, arbejdsmarkedsforhold osv., men barriererne står ikke i vejen for et samarbejde, da man først og fremmest har brug for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer om rådgivning, brancher, arbejdsmetoder etc. Konkrete ideer til samarbejde/projekter var bl.a.: flere matchmaking- og erfaringsudvekslingsaktiviteter, fokus på entreprenørskab/iværksætteri i regionen, samt bedre opsamling på erfaringer fra tidligere projekter. Interreg-sekretariatet planlægger yderligere 2 temaseminarer i løbet af Kontaktperson Merete Røder Organisationer som fx kunst-, sang-, danse- og pensionistforeninger, studieforbund, spejdere, frilufts- & idrætsforeninger, folkebevægelsens forbund, mm i Øresundsregionen, kan søge om bidrag. Bidragene uddeles i portioner af max dkk. Hvis man har en samarbejdspartner på den anden side af Sundet, kan man indsende en kortfattet ansøgning til Öresundskomiteen. Læs om godkendte projekter på arbejdsområde/folkelig forankring Kontaktperson Elsebet Fristed Flere Interreg-projekter er godkendt Ved første beslutningsomgang i 2004 blev der bevilget ca. 13,5 mill svenske kroner i Interreg-støtte til 8 projekter. Desuden er der godkendt 3 innovationsprojekter. Øre Sund Bo Projektparter: Sjælland Syd/Næstved Kommune og Skåne Nordost/Kristianstad Kommun Helhedsorienteret udvikling og delregionala roller i Øresundsregionen Projektparter: Bornholms Regionskommune og Region Skåne Sygehusberedskab Øresund. Samarbejde om sygehusberedskab mellem sygehusvæsenerne i Öresundsregionen. Projektparter: Region Skåne og Københavns Amt Biogas Forum Øresund Projektparter: Lunds Universitet og Miljø & Ressourcer DTU Demokrati på tværs Projektparter: Voksen Pædagogisk Center og Malmö stad, Stadsdelsförvaltning Fosie Samarbejdsprojekt - turismeudvikling Allinge /Bornholm -Simrishamn/Österlen Projektparter: Simrishamn kommun og Bornholms Regionskommune Humaniora Øresund Projektparter: Københavns Universitet og Lunds Universitet Tværregional erhvervskvalificering i Øresundsregionen Projektparter: Malmö stad/framtidshuset og Væksthuset Innovationsprojekter Kunstnerformidling i Øresundsregionen Projektparter: AF-Malmö og AF-Kultur Interaktionsdesign i Øresundsregionen Projektparter: Handelshøjskolen i København og Lunds Universitet Idrætsgymnasialt samarbejde i Region Øresund Projektparter: Slagelse gymnasium og Polhemsskolan i Lund Beslutningerne gælder under forudsætning at forvaltningsmyndigheden HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, støtter Interreg IIIA Udvalget og Beslutningsgruppens stillingstagende. 6

7

8 Mannen med det dubbla visitkortet Ulf Bergström arbetar som projektledare för ett Interreg-projekt som heter PraktikSwap Øresund och är unik på det sättet att han har två fasta arbetsplatser på båda sidor Sundet. Dessutom så stoltserar han med ett visitkort som har dubbla sidor. Den ena sidan berättar att Ulf arbetar på Malmö Stad och den andra att han arbetar på Københavns Kommune. Ulf berättar att han verkligen brinner för tanken om en integrerad Öresundsregion och att han är övertygad om att vägen till en succéartad integration går via ungdomarna. PraktikSwapØresund- ta chansen över Sundet När Ulf själv var ung och stod i valet och kvalet inför sitt gymnasieval visste han varken ut eller in. På det sättet skiljer han sig inte från den målgrupp som han är projektledare för nu. Målet med PraktikSwapØresund är att få ungdomar mellan år att ta steget och praktisera på andra sidan Sundet och på så sätt få vägledning inför sin yrkesverksamma framtid. De svenska eleverna läser det individuella gymnasieprogrammet (IV) och danskarna studerar på Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Ungdomsskolen (KKU) och Produktionsskolen. Nu gäller det inte bara ungdomar, utan även tjänstemän på praktikförmedlingarna i Malmö och Köpenhamn som kommer att jobswapa. Detta för att sedan kunna vägleda ungdomarna bättre. Projektet inriktas bland annat på att skapa en platsbank med praktikplatser på båda sidor Öresund. Det ska också tas fram trycksaker och byggas en hemsida. Förändra ungas attityd -Totalt kommer ca 60 stycken, 30 danskar och 30 svenskar att få möjlighet att prak- ØRESUNDSBREV NR Ulf Bergström är projektledare för PraktikSwapØresund tisera på andra sidan, berättar Ulf. För cirka en månad sen praktikswapade de första två danska ungdomarna. Båda två tyckte att det var spännnade och sjovt, fortsätter Ulf. För mig handlar det om att förändra de ungas attityd - det är då integrationen kan ta fart. Jag tycker även att det är viktigt för de unga som i många fall känner sig osäkra på sig själva att ta steget över Sundet. Det får dem att växa. Om tio år så hoppas Ulf att det kommer att vara lika lätt, som naturligt, att välja en praktikplats på andra sidan Öresund. Kort info om projektet Projektet håller på i två år och avslutas i oktober PraktikSwapØresund medfinansieras av EU-programmet Interreg IIIA Öresundsregionen samt Malmö stad och Københavns Kommune. Projektet har en samlad budget på 2 miljoner SEK. Åtta snabba frågor till Ulf Bergström. Vad föredrar du? Köpenhamn eller Malmö- Köpenhamn Varmkorv eller Rød pølse- Varmkorv Aalborg eller Skåne- Skåne Helsingborg/Helsingør eller Öresundsbron - Öresundsbron Wienerbröd eller Kanelbulle- Wienerbröd Kulturnatt i Köpenhamn eller Malmöfestivalen - Kulturnatt i Köpenhamn Dansk design eller IKEA- Dansk design Carlsberg eller Pripps Blå- Carlsberg Nytt från sekretariatet Tack och hej! Lillian Jensen och Marianne Gauffriau slutade på Öresundskomiteen den siste januari. Lillian och Marianne var projektanställda i Interreg-projektet Regionala Analyser/Øresundskompass. Ny medarbetare Jonas Henningsson startade den 15 mars som handläggare på Interreg-sekretariatet. Jonas kommer att arbeta med rekvisitioner och ekonomiska frågor när det gäller Interreg-projekt. Han kan nås på telefonnummer eller via Nya publikationer Årsberetning/Verksamhetsberättelse för Öresundskomiteen Erfaringer fra Øresundsregionen -set gennem udvalgte projekter og initativer Slutrapport Øreusundskompass samt attitydundersökningar Det går bra att beställa publikationerna via vår hemsida eller skicka ett mail till Beställ Øresundsbrevet elektroniskt via Uteserveringarna öppnar på båda sidor av Sundet - ett säkert vårtecken FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ.

Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön. Öresundkomiteens handlingsplan. Interreg IIIA på vej mod Interreg IVA

Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön. Öresundkomiteens handlingsplan. Interreg IIIA på vej mod Interreg IVA I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A J 2 0 0 5 3 4 7 8 Öresundskomiteens nye ordförande brinner för arbetsmarknadsfrågor och Östersjön Öresundkomiteens handlingsplan Interreg

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

3 Endelig - skatteaftale

3 Endelig - skatteaftale I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 3. 2 0 0 3 3 Endelig - skatteaftale mellem Danmark og Sverige 4 Øresundsregionen 7 Interreg 8 Kulturpersonlighet i verden IV for

Læs mere

GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2

GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2 Træk erhvervslivet ud til lokalsamfundet -side 5 Samspillet mellem delområderne er

Læs mere

7 8 Stor interesse for

7 8 Stor interesse for I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 3. 2 0 0 2 3 Det fælles arbejdsmarked skal fremmes 6 Øresundskompasshjælper dig med at finde fakta 7 Kultur og kompetence 8 Stor

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Utvärdering av PraktikSwapØresund

Utvärdering av PraktikSwapØresund Utvärdering av PraktikSwapØresund Framtagen av: Instituttet for Fremtidsforskning 2005 EUROPEISKA UNIONEN Detta projekt är delfinansierat genom INTEREEG IIIA Öresundsregionen Indhold Forord...6 1. Indledning...7

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Kultur og oplevelser Dunkers Kulturværftet: Der arbejdes fortsat på at lave konkrete samarbejdsprojekter, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i Clickfestivalen. Samarbejde ml. Kulturskolen, Musikskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Förord. Juni 2005. Birger Olofsson Direktör Öresundskomiteen

Förord. Juni 2005. Birger Olofsson Direktör Öresundskomiteen Förord Jämställdhet - ligestilling mellem kvinder og mænd - är en viktig demokratifråga. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

20 om 2020. interviews

20 om 2020. interviews 20 om 2020 interviews Ansvarlig udgiver: Mikael Stamming Redaktion Elsebet Fristed og Eva Holmestig Tekster: Kjeld Broksø, Jan Wifstrand og Charlotte Pehrson Redaktionen afsluttet: marts 2010 Grafisk design:

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 2. opfølgning - Juni 2004 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Mars/ April MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 13 april 2015 Agenda Mars/ April 2015 13-14 April Transportutskottet sammanträder 17 April IRU General Assembly,

Læs mere

Brug byen! / Använd staden!

Brug byen! / Använd staden! dzidzo.dk Brug byen! / Använd staden! Evaluering Billede Bus Passing Stig Nygaard Brug byen! / Använd staden! Evalueringsrapport efter pilotprojekt Resume Pilotprojektet Brug byen! (se tekstboks) er blevet

Læs mere

Bygge- og anlægssektoren i Sverige

Bygge- og anlægssektoren i Sverige Underoverskrift (MetaUM str. 16) Bygge- og anlægssektoren i Sverige Væksthus Sjælland/Enemærke & Petersen Oplæg ved Seniorrådgiver Daniel Kampmann Den Danske Ambassade i Stockholm Agenda: Kort om den svensk

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 3. opfølgning - Juni 2005 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN 10. november 2014 Anette Vedel Carlsen, Öresundskomiteen NOTAT GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN Indledningsvis bemærkes, at ingen af de aktiviteter som vedrører arbejdet med grænsehindringer

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget De benhårde robotter Vi kommer fra Charlottenlund Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Skovgårdsskolen

Læs mere

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport.

Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Maj/Juni MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtransport. Agenda Maj/juni 2015 17-18 juni 18 juni 18 juni 19 juni 22 juni 24 juni 25 juni ECR konference i Amsterdam CO2

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

Från andra sidan sett

Från andra sidan sett Öresundsklassrummets nyhetsbrev Från andra sidan sett Nyhetsbrev nr 1 December 2010 Ungas delaktighet i en hållbar framtid Projektet Öresundsklassrummet syftar till att bygga et integreret samarbejde mellem

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål

PROJEKTEVALUERING. Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål PROJEKTEVALUERING Fra vision til lokalt engagement Udbredelse og formidling af lokale energistrategimål Strategi for bæredygtig udvikling i Norden 2009-2012 projekt nr. 80362, journal nr. 08-02436 Indhold

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010.

REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010. REFERAT AF 3. MØDE I ARBEJDSGRUPPE OM KULTUR SOM REGIONAL UDVIKLINGSFAKTOR AFHOLDT DEN 14. juni 2010. BILAG 1 DELTAGERE: Rolf Tufvesson, Helsingborg Christer Akej, Simrishamn Abbas Razvi, Region Hovedstaden

Læs mere