Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra landsmødet

2 Leder Ligestilling nu også med tvang I 2002 holdt kvinder i snit 25,1 ugers barselsorlov, mændene holdt 2,6. Ifølge Handelsshøjskolen i Århus tager kvinderne 95% af barselsorloven i Danmark, og kun 60% af fædrene benytter sig af de 14 dages barselsorlov umiddelbart efter fødslen. På den baggrund kan det ikke overraske, at unge kvinder i den fødedygtige alder har svært ved at få job. De er simpelthen for dyre for arbejdsgiverne - de skal jo på barsel. Af Naser Khader MF, ligestillingsordfører Det Radikale Venstres forslag om en fælles national barselsfond er derfor et stort fremskridt for ligestillingen. Dermed bliver ingen arbejdsgivere ramt urimeligt hårdt af udgifter til barselsorlov, men barselsfonden udligner ikke de kønsrelaterede forskelle på e.eks. karriereforløb og pension. Når mødrene går på barsel, sættes karrieren på stand by, og lønnen halser efter de mandlige kollegers. Barselsorloven er således en vigtig årsag til, at der endnu ikke er ligeløn - kvinder med en videregående uddannelse tjener kun ca. 70% af mændenes indkomst. Og der er mange af dem. Seks ud af ti optagne på universiteterne er kvinder, og modsat andre europæiske lande stiger den danske lønulighed med uddannelsens længde. Første januar sidste år blev mændenes føring øget. Loven om et års barsel giver en selvforstærkende negativ effekt, for jo længere kvinderne er uden for arbejde, jo mindre tjener de. Og jo mindre de tjener, jo mindre er mulighederne for, at mændene tager barselsorlov. Deres høje indkomst skal nemlig forsørge familien, og vi må derfor diskutere, hvordan udviklingen kan vendes. Jeg mener, at fædrenes pligter skal udvides i takt med barselsorloven. Vi øremærker tre af de tolv måneders orlov til mændene - hvis ikke far tager en fjerdedel, er der ikke tolv måneders barsel til forældrene i alt. En fjerdedel er næppe noget stort offer, og hvis et sådant krav rejser ramaskrig, bør vi som fædre tage vores ansvar op til genovervejelse. Når det gælder ligestilling, er der tendens til at kategorisere lovgivning som tvang. Men hvordan skal vi så kategorisere anden lovgivning? Især ligestillingsminister Henriette Kjær er imod ufrihed og millimeterretfærdighed, som hun ynder at definere indgreb i ligestillingens navn. Hun foretrækker gode viljer og frivillig holdningsændring, og dermed fastholder ministeren de instrumenter, der så åbenlyst har spillet fallit efter årtiers ligestillingsdebat. Vi har brug for lovgivning til at hjælpe holdningsændringen på vej, og for mange fædre vil et lovindgreb være et tiltrængt argument overfor arbejdspladsen - så meget respekt aftvinger barselsorlov jo heller ikke fra chefen og kollegerne. Fædre skal have ret - og pligt - til barselsorlov. Henriette Kjær mener derimod, at ligestillingen stort set er opnået - eller også kommer den i hvert fald af sig selv. I Politiken (16/8) skriver hun, at vi formelt har ligestilling mellem kvinder og mænd. Det pudsige begreb formel ligestilling defineres ikke yderligere, men ifølge ministeren skal kvinderne bare have et puf i ryggen. De kan dermed konkludere, at det højest er lidt generthed og i hvert fald ikke reelle økonomiske og strukturelle barrierer, der spænder ben for deres ligeret. Vi har altså allerede ligestilling, men på kvindernes internationale kampdag sagde Henriette Kjær alligevel, at vi aldrig får ligestilling, fordi kønnene nu engang er forskellige. Det må være svært at være minister for et område, som man ikke kan arbejde for, men Henriette Kjær kan tage det roligt. Ingen har nemlig bedt om, at kvinder og mænd skal være ens. De skal bare være lige. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg (Hovedstadens Radikale Venstre) Ny Kongensgade 18, 5.tv København V. tlf/fax , Giro: Sekretariat: Frederik Berling Træffes tirsdag og torsdag 9 14 Formand: Næstformand: Hovedkasserer: Jesper Gronenberg, / , Hans Grishauge, , Mads Friis Thomsen, , Brønshøj/Husum/Vanløse: Jonathan Nielsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blågård: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: David Munis Zepernick, , Vesterbro/Valby:. Kasper Johansen, , Østerbro: Mikkel Søndergaard, / ,

3 Indhold Forsiden: Lone Dybkjær har holdt sin sidste landsmødetale som Det Radikale Venstres repræsentant i Europaparlamentet og vil i fremtiden koncentrere sig om indsatsen som folketingskandidat i Vestre Storkreds. (Foto: Anders Nielsen) Leder Ligestilling nu også med tvang... 2 Tema: ligestilling Vi har brug for kvindelige forbilleder... 4 Kampen om retten til fravær... 5 En politik om kvindens krop... 6 Tanker om kvinder og indvandring... 7 Tanker om ligeværd og ligestilling... 8 Annonce Mands minde foredragsrække af Ebbe Kløvedal Reich... 8 Boganmeldelse Når kærlighed bliver tvang... 9 Landsmøde 2003 Mit første landsmøde reportage Miljø-tænketank København Europas miljøhovedstad Nyt fra BR Nyt: Sundhedshuse i København Kend kandidaten Christian Friis Bach RUK s side Prostitution et reelt valg? Radikalenderen Annoncering af møder og arrangementer... bagsiden Udgivelsesplan: Nummer Deadline, artikler Deadline, kalender Udkommer 9/2003: 21. oktober kl oktober kl. 14 uge 45 10/2003: 18. november kl november kl. 14 uge 49 Temaet for næste nummer er miljøpolitik alle debatindlæg er velkomne! Radikal Dialog Redaktør: Anders Nielsen (ansvh.), / , Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg. I redaktionen: Internetredaktør: Indælg sendes til: Ea Kabell Lundberg, Dorte Kaiser, Margrethe Straarup Wivel, Amalie Nørgaard, Charlotte Rørbøl, Rasmus Paludan (RUK) Marianne Asbæk, pr. til eller pr. brev til Vælgerforeningen postbesørget blad nr Udkommer 10 gange årligt. Oplag: Tryk: Lito Tryk Der holdes redaktionsmøde ca. en gang om måneden, hvor alle medlemmer kan deltage. Skriv eller ring til redaktøren, hvis du ønsker flere oplysninger.

4 Ligestilling Vi har brug for kvindelige forbilleder Lone Dybkjær har blandt meget andet været meget aktiv i ligestillingsdebatten både herhjemme og i EU, og derfor fandt vi det naturligt at spørge, om hun ville bidrage til temadebatten. Af Lone Dybkjær, medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre Jeg møder flere og flere stærke kvinder med stærke meninger om næsten alt. Men de tager ikke magten. Ikke tit nok i al fald. De går ikke efter bolden, selv når den ligger klar foran dem. Og jeg taler om de kvinder, hvor forudsætningerne ellers virkelig er til stede. De er unge, veluddannede bykvinder. De har mænd, som man efterhånden må forvente også tager deres del af hjemmearbejdet. De er startet i et godt job. Og nu har de så fået et par børn. Og så er det, som om den videre planlægning går i stå. Når børnene er ankommet, er det som om, at ambitionerne og indignationen over, at deres mødre aldrig nåede det, de gerne ville, og som indtil nu har båret disse unge kvinder videre, dør lidt ud. Så sætter flere og flere andre argumenter dagsordenen. Det er jo lettere, at det er mig (kvinden), der går hjemme i et år. Jeg vil have tid med mine børn, jeg vil ikke lade mig diktere af en karriere... Og der er mange flere. Hver for sig giver de selvfølgelig også alle mening. Det er jo barnets tarv, det kommer an på. Men er det faktisk ikke også rigtig godt for barnet, at faren er der? Vi er forskellige som mennesker og som køn, og barnet har rigtig godt af begge dele. Hvis alle kvinder stiger af karriereræset og tager lang barselsorlov, ændrer vi intet. Hvis vi ønsker at ændre samfundet, så der bliver balance mellem arbejdsliv og familieliv, så er vi nødt til at gå ud i den større samfundsarena Christiansborg, fagforeningen eller kommunalbestyrelsen og kæmpe. I stedet for at vi hver især kæmper med hjemmestrikkede løsninger og evig dårlig samvittighed. Der er altså nogle kvinder, der skal fastholde deres ambitioner, der skal gribe efter magten. Gribe efter og gerne fastholde magtpositionerne i det politiske liv, i det offentlige liv og i det private erhvervsliv. Der er altså nogle kvinder, der skal fastholde deres ambitioner, der skal gribe efter magten. Gribe efter og gerne fastholde magtpositionerne i det politiske liv, i det offentlige liv og i det private erhvervsliv. Der er ingen, der siger, at vi alle sammen skal stræbe efter at blive leder af et større multinationalt selskab, den første kvindelige statsminister eller formand for LO. Nogen skal dog. Men ambitionerne skal række til at få arbejds- og familieliv til at gå op i en højere enhed. Disse ambitioner når vi kun ved at turde være synlige og stille krav til vores mænd, til vores chefer, men også til os selv. Vi skal kræve af os selv og dermed af vores omgivelser, at balancen mellem familieliv og arbejdsliv bliver prioriteret. Ikke det ene på bekostning af det andet. Det er ikke mit ærinde at skrive flere krav ind på den lange liste, som unge mødre i dag allerede har skrevet til sig selv. Men jeg ønsker at råbe vagt i gevær i forhold til den retning, som regeringen i højere og højere grad beder mødrene om at tage. Regeringen prioriterer familiepolitik, mens ligestillingspolitik er blevet et fuldstændig ukendt begreb for den. Det mener jeg er meget farligt. Det er farligt, fordi det så bliver lettere at sætte sine ambitioner som individuel kvinde til side og lade sig opsluge af familielivet. Det skal man have lov til, hvis man vil, men man skal kunne træffe et frit valg. Og i dag er der ikke et frit valg. Bare tænk på, hvor nemt det er for kvinder at vælge at være hjemme, og hvor svært det er for mænd at gøre det samme. Vi må nedbryde de begrænsninger, der findes for begge køn i vores samfund. Begrænsninger i form af vaner og normer, magthierarkier og barselsorlov. Vi skal huske at spørge os selv: Hvordan ville vi gerne have det som mennesker, hvis vi kunne vælge? De fleste, tror jeg, ville svare: et godt job kombineret med ordentlig tid til familie og venner. Så må vi spørge: Hvad skal det frie valg koste? Det skal ikke koste os enten familien eller jobbet. Det er ikke et rimeligt grundlag at træffe valget på, og derfor skal vi arbejde på at lave det grundlag om. Så kan vi måske begynde at tale om reelle valg. Nat med kulturen? 4 Radikal Dialog

5 Ligestilling Kampen om retten til fravær Et liv er ikke bare et arbejdsliv. Liv bør forstås holistisk. Det vil gavne hele præmissen for ligestilling og dermed give bedre politiske redskaber til at skabe ligestilling. Af Lea Bergstedt, Østerbro. I et landsdækkende debatprogram i tv i foråret beskrev en yngre akademiker kvinde ligestilling mellem sig selv og sin mand således: Jeg afsluttede min barselsorlov da vores barn var 5 måneder, fordi det så var min mands tur til at passe barnet. Senere i interviewet kom det dog for dagen, at manden ikke havde taget orlov fra sit job, og at barnet måtte passes af en sort dagplejemor fra det var 5 måneder, fordi ingen af forældrene ville tage yderligere orlov fra deres respektive betydningsfulde jobs i ligestillingens navn. Kønnenes kamp om at være den, der havde det mest betydningsfulde hverv, og hvem der således kunne undværes fra hjemmet, endte åbenlyst i et 0-1 nederlag til barnet. Hvad handler ligestilling om? Det handler tilsyneladende om retten til fraværet fra den reproduktive sfære. Om retten til fraværet fra hjemmet og de nære relationer og om retten til uafhængighed. At danne familie er en bevægelse fra uafhængighed ind i gensidig afhængighed. Alle parter er forpligtede overfor hinanden, og særligt de voksne må sætte sig selv til side i en ikke uvæsentlig periode for at tilgodese artens overlevelse. Dette er selvfølgelig en meget nøgtern og biologisk betragtning. Men kald mig bare gammeldags, når jeg mener, at ligestillingskamp ikke må blive til en kamp om fuldstændig personlig uafhængighed. Mennesker er sociale væsener, der har brug for at være afhængige af andre, og at andre er afhængige af dem. Mennesker er ikke satellitter, der svæver frit imellem hinanden uden berøring. At forpligte sig på andre mennesker er livets mening i en biologisk og social forstand. At have noget at stå op til om morgenen, at der er nogen, der venter på én, at der er nogen, der er interesseret i at høre på én, og som føler med én på godt og ondt. Vi er mere værd end det arbejde, vi producerer. Jeg ønsker at ændre hele præmissen for ligestillingsdebatten. Fokus skal væk fra den meget ensidige diskussion om ligestilling på arbejdsmarkedet. Jeg ønsker fokus på det hele liv. En holistisk livsopfattelse, der knytter alle sider af et menneskes liv sammen. Kvinders og mænds liv er ikke ens. Grundbetingelserne er forskellige, og det ønsker jeg at anerkende. Maskulinisering Lige løn for lige arbejde er en god grundregel baseret på sund fornuft. Men lige muligheder på alle områder af livet kan mænd og kvinder ikke opnå. Det lader sig ikke realisere, hvis vi samtidig ønsker at opretholde et rimeligt fødselstal og at sikre artens videreførelse. Der skal altså fødes nogle børn. Det ønsker samfundet, og dette ønske er heldigvis i overensstemmelse med mange kvinders individuelle ønske. At få børn sætter i nogle erhvervsmæssige sammenhænge kvinden i en faglig parentes i den periode, hun holder barselsorlov. Og ja, jeg mener, det primært er kvinden, der bør tage barselsorlov. Der er måske nogle kameler, der skal sluges. Men det er ikke muligt at opnå en ligestilling i betydningen af enshed, hvis vi (sammen og hver for sig) ønsker os børn. Det er dog muligt i dag at vælge ikke at få børn, hvis man ikke vil stå tilbage for sine mandlige kolleger. Ligestilling bør ikke handle om ensliggørelse af kønnene. Ligestilling vil i så fald betyde en maskulinisering af kvindekønnet i kraft af kvindens stræben efter lighed med manden. I ligestillingskampens historie har der nemlig kun meget sjældent været tale om mandens stræben efter lighed med kvinden. Jeg sætter altså lighedstegn mellem den traditionelle ligestillingsforståelse og maskulinisering af kvinden. Det er der ingen fordel i, hverken samfundsmæssigt set eller individuelt. Jeg taler ikke for, at kvinderne skal gøre karriere som hjemmegående. Men jeg appellerer til realitetssansen. Vil man have børn, vil man amme, vil man symbiosen, og vil man barnets tarv, så må dette arbejde i en periode bære lønnen i sig selv. Og så må kvinden se i øjnene, at den mandlige kollega er tilknyttet arbejdsmarkedet i ca. et år længere for hvert barn, de får tilsammen. Det medfører en skævvridning i fordeling af lederjobs og i lønniveau for henholdsvis mand og kvinde. Men familierne trives måske bedre på langt sigt. Jeg ønsker mig en holdningsændring i ligestillingsdebatten. Ligestilling bør ikke være kampen om at undgå forskelle. Ligestilling bør være kampen om at definere og respektere kønnenes forskelle. Ligestilling bør snarere være kampen om retten til nærværet i menneskelige relationer frem for fraværet. Se de næste sider... Nr. 8/2003 5

6 Ligestilling En politik om kvindens krop Merete Riisager var arrangør af et møde om kvindehandel, og her drager hun konklusionerne. Af Merete B. Riisager DRV Nørrebro/ Nordvest Landsmødet var et politisk brusebad og en genopfriskning af de radikale grundstene. Lone Dybkjær erindrede om, at vi må lave politik, der udspringer af respekt for den menneskelige værdighed. Elsebeth Gerner Nielsen talte for solidaritet med de svageste, og Marianne Jelved advarede mod at opfatte mennesker som ting. Det blev slået fast, at vi er et parti, der arbejder for ligestilling, og som ønsker at værne om det enkelte menneskes integritet og sårbarhed. Hvis disse udsagn er det materiale, vi skaber vores politiske redskaber af, og hvis redskaberne skal bruges til at forbedre vilkårene for alle grupper af mennesker, der lever og er i Danmark og i Europa, bør vi i Det Radikale Venstre udvikle en politik omkring salg af kvinder. Rundt omkring i Danmark, både i hovedstaden og i den lille by i provinsen, er der kvinder, der sælger deres krop og mænd, der køber den. Den almindelige opfattelse er, at der er tale om en byttehandel, som kan sammenlignes med enhver anden handelssituation. Dette er dog langt fra tilfældet. Da DRV Nørrebro/Nordvest for nylig holdt et møde om emnet, fortalte Henrik Brun, der har lavet grundig journalistisk research på området, at handelen med kvinder til Danmark er stigende, og at disse kvinder lever under umenneskelige vilkår. Nogle ved, at de skal arbejde som prostituerede, når de kommer frem, andre narres hertil med løfter om almindeligt arbejde. Fælles for dem alle er, at de kommer fra trøstesløse områder i Europas baggård, og at de er parate til at løbe store risici, for at skabe sig et liv et andet sted. Fælles for dem er også, at de aftaler, de har indgået ved afrejsen, ikke står ved magt, når de når frem. Nogle lever indespærret og bevogtet, andre lever med krav om tilbagebetaling af Forestillingen om den selvstændige kvinde, der lever af sin lystige seksualitet, er et billede, der dækker over fornedrelse, elendighed og svigt. gæld eller bliver truet med afsløring og vold. De kender ikke sproget, og de har ingen, der kan hjælpe dem. Hvis politiet får kontakt med dem, bliver de sendt tilbage inden 15 dage. De bagmænd, der har tjent på at sælge dem, går fri. Der er også mange danske kvinder, der lever som prostituerede. Charlotte Odile Poulsen, der er tidligere prostitu- eret, fortalte til det samme møde, om hvordan vilkårene er i miljøet. Forestillingen om den selvstændige kvinde, der lever af sin lystige seksualitet, er et billede, der dækker over fornedrelse, elendighed og svigt. Et meget stort antal af danske prostituerede har været udsat for seksuelle overgreb som børn og har derfor ikke udviklet evnen til at beskytte sig selv og deres egen krop. De lever i en verden, hvor de præsenteres og forhandles som en vare. Hvor de er det første led i en fødekæde af alfonser, aviser, hoteller og taxachauffører, der alle tjener på de ydelser, der giver dem alvorlige skader på sjæl og krop. Man kan undre sig over, hvem de mænd er, der bidrager til at opretholde en industri af menneskeligt armod. I Det Radikale Venstre må vi arbejde for at indføre en ansvarlighed overfor kvinder og deres krop, således at det ikke bliver de dårligst stillede kvinder, der kommer til at bære dyndet fra den almindelige hverdag i et rigt lille land. Vi kan lave oplysningskampagner, så ingen kan sige, at de ikke vidste bedre. Vi kan skabe rehabiliteringscentre for kvinderne og opsøgende arbejde. Vi kan kræve, at det danske politi deltager aktivt i at bekæmpe trafficking og alfonseri og undersøge, om de redskaber og den viden, de har, trænger til at blive opdateret. Vi kan arbejde for at få ændret reglen om de femten dage og støtte kvindenetværk i Danmark og i andre lande. Vi kan lære af LO og beslutte, at det Radikale Venstre er en organisation, der ikke støtter prostitution. Endelig kan vi diskutere, om køb af sex helt bør forbydes, som det er sket i Sverige.... nej, det er ikke et af Brian Mikkelsens tiltag, men en reklame for Den Radikale Kulturnat 10. oktober... 6 Radikal Dialog

7 Ligestilling Tanker om kvinder og indvandring Vera Eckhardt er medlem af ligeretsudvalget og gennem mange år aktiv i ligestillingspolitik. Af Vera Eckhardt Indvandrere er på den politiske dagsorden den kvindelige del mest, når det handler om kvindernes udtryk (farve og beklædning), deres krop (vold mod kvinder og lemlæstende kvindelig omskæring), deres gang og samvær med deres børn (mediebilleder). I uddannelse og arbejde er det pleje og omsorg, omsorg og omsorg. Som om de ikke kan og vil andet. Der er ingen tvivl om, at der er mange udfordringer og problemer omkring ovenstående, men bliver billedet ikke mere nuanceret og kommer kvinderne ikke selv mere på banen, vil det lykkes at låse kvinderne fast i en offerrolle, hvor andre sætter grænser, stiller regler og begrænser. Kvinderne kommer ikke med ved bordet, hverken i udformning af eget liv eller i samfundsudviklingen. Mine erfaringer med konkret interkulturelt integrationsarbejde er da også meget mere varierede og anderledes. Kvinder, der kommer fra andre lande, rammes af samme barrierer som danske kvinder og tifold på mange måder. Definitionen og afgrænsningen af kvindernes råderum, muligheder og plads i såvel det offentlige rum som i det individuelle liv sættes i alt for høj grad af andre og oftest mænd. Når danske kvinder flygter fra vold og overgreb, er det som regel én mand, vi skal være bange for og holde udkik efter. For mange udenlandske kvinder er det den enkelte mand. Er det en dansk mand kender han systemet og har måske forholdt hende oplysninger om rettigheder etc. Er det en anden etnisk mand er det ikke kun den ene mand, men en hel og ukendt gruppe af mænd hun ved, holder øje og er efter hende. Kvinder fra mange lande ved, at når de færdes ude i det offentlige rum, bliver der holdt øje med dem, og det kan være mange øjne, der hviler på dem. Samfundsstrukturer, politiske udmeldinger og de individuelle forhold og oplevelser er sammenhængende for mange indvandrere. En del kan vi som almindelige, engagerede borgere gøre noget ved. Det er ikke et ukendt fænomen, at kvinders livs- og erhvervsvalg skal fungere i et samfund med manden som normen og med kønsblindhed i tilrettelæggelse og vurdering af evner og kompetencer. Krav og muligheder bedømmes i et rum, hvor køn tilsyneladende ingen betydning har herom mere senere. Hos nydanske kvinder skal hertil lægges, at traditioner, erfaringer med pigers og kvinders uddannelsesniveau og erhvervsdeltagelse plus det derhjemme (som kvinder har, hvor mænd har et bagland) i særlig grad kan være bremsende for kvinder med en ikke dansk/ skandinavisk/europæisk baggrund. I kort form kan fremhæves : Sprogkundskaber og mulighed for at afprøve og styrke disse sammen med danskere er begrænsede. Adgangen til uformelle fora, hvor hverdagssamtaler også indeholder oplysninger og gode ideer er ikke kvindernes. Ofte er disse fora ikke tilstede, ofte er de ikke kvindevenlige, og ofte sætter kvindernes familieliv og omsorgsopgaver stærke grænser for deres deltagelse i de mere uformelle fora. Anerkendelse og opmuntring til at anvende og opgradere medbragte erfaringer også uddannelser er sjældent set. Kvinderne stiller høje krav til sig selv, og det samme gør andre. Som en forsker skrev: Mænds tid er arbejdstid og deres engen, kvinders tid er andres tid. Det gælder danske kvinder, men i endnu højere grad udenlandske kvinder. Den sociale arv vil for mange nydanske kvinder ikke tilsige dem at tage de krævede uddannelser og den erhvervsdeltagelse, som forventes fra dag ét. Såvel traditioner fra hjemlandet generelt som forventninger og traditioner for pigers og kvinders selvforvaltning, herunder erhvervsdeltagelse, er mange steder meget langt fra den danske, Hertil kommer forventninger, støtte eller modstand fra familie, miljø og i høj grad også fra det danske samfund, medier og os, der møder nydanskere. Der kan ikke herske tvivl om, at de mange ressourcer og kompetencer, som disse kvinder med udenlandsk baggrund har, den iver mange lægger for dagen for at tage hånd om eget liv, bliver understøttet ved møder og samtaler i hverdagen, i mødet med danskere, i møder hvor kvinderne mødes i et ligeværdigt møde. Godt vil det være, om alle, der møder andre mennesker og ikke mindst medier såvel som politikere, eliminerede deres i bedste fald kønsblindhed, i værste fald undertrykkende og kønsdiskriminerende adfærd.... hvor der traditionen tro bl.a. holdes et udpræget finkulturelt arrangement på Københavns Rådhus...! Nr. 8/2003 7

8 Ligestilling Tanker om ligeværd og ligestilling Af Vera Eckardt Ligestilling, ligeret, ligeværd. Tja, kært barn har mange navne. Kønsblindhed eller manden som normen kvinden som undtagelsen er et andet. Uacceptabelt forskellige forhold og vilkår for kvinder og mænd eksisterer fortsat trods mange års arbejde for ligestilling. Hvis skylden er, er i denne sammengæng uinteressant. Måske ingens? Men et samfundssystem, der favoriserer mænd og diskvalificerer kvinder, er ikke et ligestillet og ligeværdigt samfund. Man kan sige, at der eksisterer en uartikuleret ulyst til for alvor at se de to køn som ligeværdige og nyttige samfundsborgere. Tag politik og politisk repræsentation. Partiet har nu opstillet kandidater til Europaparlamentsvalget heraf 16 mænd og 2 (!) kvinder. Ret meget bedre ser det ikke ud til at blive m.h.t. folketingskandidater, eller når det gælder lokalpolitik. Ser vi f.eks. på de lokale partiforeninger, er der ganske få kvindelige formænd og næstformænd. I stedet for at lade stå til eller blot engang imellem spørge, hvorfor kvinder ikke er der eller ikke vil være der, kunne man tage tingenes tilstand alvorligt og sige, at der må være noget galt i maskineriet. Hvis vi får en dårlig smag i munden over de talende jakkesæt i international toppolitik, kan vi lige så godt se de mange talende mænd og alt for få talende kvinder i egne rækker, som det demokratiske problem det er. I mange sammenhænge har kvinder andre briller på end mænd: Temaer tages op og behandles forskelligt af de to køn. Taler vi i partiet om kønsdiskriminerende adfærd, om pornoficering af det offentlige rum, vold mod kvinder etc., er det noget, stort set alle kvinder kan og vil forholde sig til, mens mændene i forsamlingen oftest synes, at det ikke er noget at bruge mange ord på. Tid og alvor kan ofte mangle. Den manglende kvinderepræsentation er tydelig mange steder. Jævnfør f.eks. medierne; hvornår har vi sidst set en gruppe kvinder og mænd, hvor kvinder nævnes og mænd glemmes. Eller check lister af kendte og betydningsfulde personer, som samfundsborgere vel at mærke. Hør interviews med kvinder hhv. mænd, de dygtige kvinder spørges: hvordan er du kommet så langt, hvad skyldes din succes, mens mænd generelt roses for deres indsats, flot gjort, du er en guttermand (siges måske ikke men menes ikke desto mindre). Se de navngivne, berømte danskere (fodboldspillere og trænere). For ikke at tale om, hvordan lønninger, topposter og magtfulde positioner fordeler sig kønsmæssigt. En strategi til at fastholde disse ulige, uretfærdige og ikke værdige ubalancer er (primært) at se på kvinder som mødre eller bruge herskerteknikker som latterliggørelse, forholde information, bruge teknikken damn it if you do (får børn og job), damn it if you don t (får børn og bliver en god mor) eller den ganske kendte, som også vor ligestillingsminister netop har anvendt: at spille kvinderne ud mod hinanden. Først skældes kvinderne (organisationerne) ud for ikke at tale indvandrerkvinders sag, så skal kvinderne selv til orde. Nu skal vi voksne (midaldrende) kvinder ikke være med mere, for nu skal de unge til. I partiet høres gang på gang, at det er holdningsændringer, der skal til. Så må jeg spørge: Hvis politik ikke er holdningsbearbejdning, hvad er det så? MANDS MINDE i VARTOV Ebbe Kløvedal Reich fortæller samtidshistorie gennem 12 foredrag. I 1838 afholdt N.F.S. Grundtvig sine berømte samtidshistoriske Mands Minde foredrag på Borchs kollegium. Gennem 12 torsdage, hen over de første fire måneder af 2004, vil Ebbe Kløvedal Reich træde i de historiske fodspor med sin subjektive beretning om verden og Danmark i de seneste 64 år med dertil hørende personlige erindringer. Foredragsrækken bærer titlen Nødvendighedens Gåde og opdeles i følgende kapitler : 15. januar FØDT TIL FRIHED ( ) 22. januar FJERNE KAMPE ( ) 29. januar VERDEN DUKKER OP ( ) 5. februar DEN OMSIGGRIBENDE PROTEST ( ) 12. februar DEN SKÆVE REVOLTE ( ) 19. februar DE DANSKE REALITETER ( ) 26. februar KLODEN VANTRIVES ( ) 4. marts DEN MUSLIMSKE UDFORDRING ( ) 11. marts FALDENDE MURE ( ) 18. marts DET NATIONALE TVESIND ( ) 25. marts DET PINLIGE ÅRTUSINDSKIFTE ( ) 1. april FØR GERNINGEN ( ) Alle foredrag foregår i Vartovs store sal, Farvergade 27, fra kl til kl. ca De indledes og afsluttes naturligvis med en sang fra højskolesangbogen. For yderligere oplysninger kontakt Kirkeligt Samfunds sekretariat, Farvergade 27, 1463 København K. tlf Radikal Dialog

9 Boganmeldelse Når kærlighed bliver tvang Den radikale borgerrepræsentant og socialarbejder Manu Sareen har udgivet en bog med fokus på de problemer, især kvinder fra etniske minoritetsgrupper møder i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Af Sine Vaaben Manu indleder sin bog Når Kærlighed bliver Tvang med en fortælling om en kvinde, der søgte hans og socialforvaltningens hjælp til at undgå et uønsket ægteskab. Kvinden fik aldrig den hjælp, hun havde brug for med omfattende konsekvenser for hendes liv. Men for Manu har hendes historie ført til, at han insisterende spørger, hvordan disse problemer kan tackles samfundsmæssigt. I bogen arbejdes der med socialforvaltningens muligheder i dette arbejdsfelt. Manu ønsker tydeligvis at underkende og udfordre berøringsangsten overfor problemstillinger, der primært opstår i etniske minoritetsgrupper. Han opfordrer til at se realiteterne i øjnene og ikke bagatellisere. Vi skal sørge for, at fagfolk har den nødvendige viden for at kunne hjælpe familierne igennem de svære konflikter. Manu vil bryde den akademiske distance og bringe læseren ind på nærmeste hold af de virkelige mennesker med beskrivelse af en række cases og fortællinger. Mange af dem er barske men de er ikke udvalgt for at chokere. Der er næsten altid en pointe, der frontalt udfordrer dominerende tabuer eller stereotyp tankegang. For eksempel beskriver han, hvordan enkelte piger i vildfarelse lyver om seksuelle krænkelser, eller at det ikke altid er faderen i familien, der er skurken. Manu opnår med både humor og alvor at invitere læseren til en mere kompleks forståelse af problemstillingen en tilgang der går langt videre, end hvad man normalt hører i massemedierne og blandt politikerne. I bogen understreges det, at tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber er væsensforskellige. Myten om, at arrangerede ægteskaber er religiøst betinget, skydes ned. Manu skriver, at fænomenet snarere er socialt og kulturelt betinget. Han har et stærkt ønske om at metodeudvikle på dette nye arbejdsfelt, og dette præger bogen. Socialforvaltningen skal selvsagt arbejde indenfor lovens rammer, og måske derfor lægger Manu et stort engagement i at identificere grænserne mellem utilladelig og tilladelig tvang hvor de offentlige institutioner skal og må blande sig, og hvor de må trække sig. Manu foreslår at skelne mellem tvangsægteskaber, gråzoneægteskaber og arrangerede ægteskaber. I de to sidstnævnte er der ikke tale om fysisk tvang, men muligivs om magtmisbrug. Og her eksisterer der et stort behov for institutioner, der kan støtte og rådgive de unge. Manu har åbenlyst en stor faglig kompetence og viden på området. Det er vigtigt og nytænkende, når han påpeger relevansen af at inddrage familien i hjemlandet og presset derfra. Det er beundringsværdigt, at han udviser bekymring for familiesammenførte kvinders situation, når de hjemsendes efter skilsmisse. Det er også væsentligt at blive mindet om, at det økonomiske incitament til familiesammenføring er så stærkt, at det kan veje tungere end selv stærke traditioner. Meget begrænsede muligheder for at opnå lovligt ophold i Europa formindsker altså ikke presset på unge for at acceptere en ægtefælle fra oprindelseslandet. Det er let at være enig med og begejstret for Manu. Men enkelte gange kan hans insiteren på, at forældre altid oprigtigt ønsker og tror, at de gør det bedste for deres børn, fremstå naiv ikke mindst i lyset af de sager, han selv dagligt må have været i berøring med. Manu skriver afsluttende: Der findes hverken helte eller skurke i dette spændingsfelt mellem modernitet og tradtioner mellem de unge og deres forældre (side 236). Men måske går Manu en smule for vidt i sin kamp mod sort-hvide og/eller forsimplede fortolkninger af problemer vedrørende etniske minoritetsgrupper. En floskel, som man straffer pigebørnene to gange, hvis man tvangsfjerner dem efter forældrene har fået dem omskåret (side 110), mener jeg ikke er Manu værdig. Vil Manu trygt overlade et pigebarn i forældres varetægt, hvis de har et sådant syn på kvinders kroppe, seksualitet og frihed til selv at vælge? Forudser han ikke massive problemer for sådan en pige netop i teenageårene, i forbindelse med partnervalg og ægteskab? Hvad med eventuelle andre døtre? Denne kommentar skulle Manu have udeladt eller diskuteret med mere respekt for denne forbrydelses karakter. Den amerikansk-palæstinensiske forsker Edward Said skrev i forbindelse med 25 året for udgivelsen af sin berømte bog om Orientalismen, om vores tendens til at skabe forsimplede billeder af den Anden. Han opfordrer til at udvikle en ægte humanistisk ånd: En tænkers ånd bør altid aktivt, i sig selv, skabe et rum for den fremmede Anden. Og denne kreative handling af åbning mod den Anden, som ellers forbliver fremmed og distanceret, er den vigtigste dimension ved en tænkers/forskers mission. Denne påmindelse er god at huske, også når man læser Manus bog. Det kan være svært at se det rimelige i at tage det alvorligt, når en far har skamfølelse over sin datters flugt fra et voldeligt ægteskab. For en dansk kvinde kan dette fremstå som et pseudo-problem, og forestillingen om socialarbejderen, der lytter til og forstår denne stakkels fars lidelser virker absurd og delvist provokerende. Men Manu er overbevisende den holdning kan ikke bruges til noget: Der er brug for praktiske løsninger for de virkelige og komplekse menesker, der er involveret. Vi må aktivt skabe plads i vores tankegang for den anden. Jeg tror, at Manu magter i sjælden grad at bygge bro, at han har den forståelse og menneskelige integritet, der kan berige både boghylderne og radikal politik. Manu Sareen: Når Kærlighed bliver Tvang. Generationskonflikter og Tvangsægteskaber i Danmark, 2003, People s Press, 268 kr. Nr. 8/2003 9

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN

Læs mere