STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R."

Transkript

1 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R.

2 Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter, som kan opfylde Deres ønsker om komfort og individuel opvarmning. Denne vejledning giver anvisningerne på installation, korrekt brug og servicering af kedlen, så De opnår den bedst mulige udnyttelse af Deres varmeanlæg. Vi anbefaler, denne vejledning læses grundigt igennem. Denne vejledning skal opbevares ved kedlen til brug ved evt. serviceopkald. F.O.Holding A/S

3 INDICE 1 GENERELT APPARATBESKRIVELSE IDENTIFIKATION FUNKTIONSDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER TILBEHØR VAND KREDSLØB CIRKULATIONSPUMPE LEDNINGSDIAGRAM KONTROLPANEL DRIFTFORSTYRRELSER JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT SLUK MIDLERTIDIGT FORLÆNGET LUKNING RENGØRING VEDLIGEHOLDELSE LEVERING AF KEDLEN DIMENSIONER OG VÆGT HÅNDTERING KEDLENS PLACERING INSTALLATION VANDFORBINDELSER EL-FORBINDELSER GASFORBINDELSER AFTRÆKSSYSTEMET VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID VEDLIGEHOLDELSE INDREGULERING KONVERTERING TIL ANDEN GASART RENSNING AF KEDLEN BLÆSER FEJLFINDING... 34

4 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 1 GENERELT Denne vejledning er en integreret del af kedelinstallationen. Opbevar altid vejledningen sammen med kedlen for senere brug af ejer, installatør eller servicemontør. Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger og/eller automatik må kun foretages af importøren. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Denne kedel skal anvendes under hensyntagen til sin kapacitet. Kedlen forbindes til centralvarmeanlæg og evt. separat varmtvandsbeholder. Der må kun anvendes originale reservedele. Ved mistanke om gasudslip (gaslugt): Benyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør eller kontakt gasselskabet. Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: Berør ikke udstyret med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene kedlen. Afbryd omgående strømmen i tilfælde af gentagne fejl. Tilkald autoriseret servicemontør - Foretag ikke selv indgreb i gaskedlen. Det anbefales, at der foretages eftersyn af kedlen hvert 2.år. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. OBS: Gaskedlen skal altid transporteres opretstående. Løft kun i kedlens underkant.

5 2 APPARATBESKRIVELSE MGS/C er en atmofærisk støbejernskedel beregnet for N-gas med lukket forbrændingskammer og balanceret aftræk. D.v.s. der kræves ikke frisklufttilførsel fra opstillingsrum eller skorsten. Beretta gaskedel er komplet med indbygget - elektronisk tændings- og flammeovervågning - cirkulationspumpe til centralvarmeanlæg - manometer - termometer - overkogtermostat - drifttermostat - trykekspansionsbeholder. - blæser - Tænd/sluk knap - sommer/vinter-omskifter - Forberedt for varmtvandsprioritering med fremmed varmtvandsbeholder og ladepumpe. Kedlens brænder er af rustfrit stål med en stabil, ensartet flamme og langsom tænding. Kedlens indbyggede automatik bevirker at brænderen kun brænder, når varmeanlægget kalder på varme, eller når der tappes varmt vand. Beretta MGS/C er en solokedel. MGS/C kan tilsluttes separat varmtvandsbeholdert. Servicering og evt. udskiftning af komponenter foretages let p.g.a. det store frontpanel. NB: Varmespiralen i varmtvandsbeholderen skal altid kunne aftage kedlens effekt, og varmtvandsprioriteringen skal udføres med ladepumpe. Alle interne el-forbindelser er monteret med multistik. Beretta gaskedlen skal blot monteres med V, 50Hz. Beretta gaskedler er forberedt for montering af rumtermostat, udeføleranlæg (vejrkompensering) eller anden automatik. Bestilles som ekstratilbehør. Beretta gaskedler er anvendelige såvel til nye installationer som til modernisering af eksisterende centralvarmeanlæg i en- og tofamiliehuse, lejligheder, mindre erhvervs- og industriejendomme m.v. 2.1 IDENTIFIKATION MGS/C kedlen er forsynet med en dataplade, der angiver serienummer, model, og tekniske specifikationer. Kedlen må ikke installares, hvis den ikke er forsynet med dataplade. 5

6 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.2 FUNKTIONSDIAGRAM 1 -Fremløbsrør med følerlomme 2 -Ignoiseringselektrode 3 -Tændingselektrode 4 -Brænder 5 -Sikkerhedsventil 6 -Manometer 7 -Cirkulationspumpe centralvarme Tændbox 9 -Gasarmatur 10 -Trykekspansion 11 -Påfyldningshane 12 -Tømmehane 13 -Blæser (indeni det lukkede brændkammer) 14 -Selvkontrollerende luftvagt 14

7 2.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE MGS/C 27 E AR Boiler heating power (rated) 34,86 kw kcal/h Boiler heating power (rated 31,7 kw kcal/h Virkningsgrad ved Pn 90,9 % Nyttevirkningsgrad ved 30% Pn 93,0 % Målt gastemperatur 134 C Gasforbrug 14,27 kg/h Aftræksflow 52,2 Nm³/h Resttryk (0,85m rør) på aftræksside med luftspjæld i position 1 0,32 mbar Resttryk (kedle uden rør) på aftræksside med luftspjæld i position 0,40 mbar Luft flow 55 Nm³/h Aftrækstab med brænder off 0,30 % Aftrækstab med brænder on 6,25 % Tab fra brændkammer 0,21 % Max. drifttryk 2,5 bar Max.temperatur 100 C Vandindhold i kedelblok 16,8 l Min. tilladt temperatur på retur 40 C Aftrækstyper C12,C32,C42,C52 Apparatkategori II 2H3+ Gastryk 20; 28-30/37 mbar El-forbindelse 230 ~ 50 V ~ Hz Optagen effekt 200 W Elektrisk beskyttelse 40 IP Ekspansionsbeholder, opvarmning 10 l Ekspansionsbeholder, tryk 1,5 bar Vægt 155 kg 7 EFFEKTIVITET: CO 2 4,6 % CO (*) 36 ppm NOx (*) 94 ppm (*) Con parametri riferiti a 0% di O 2 residuo nei prodotti della combustione e con pressione atmosferica al livello del mare.

8 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.4 TILBEHØR Forbindelseskit til automatik CODE kan leveres som ekstratilbehør 2.5 VAND KREDSLØB Funktionsdiagram. se side 19 vedr. forbindelser. 1. Kedelblok 2. Blæser 3. Brændere 4. Luftbox 5. Dyse-bro 6. Bundhane 7. Manometer 8. Gasarmatur 9. Påfyldningshane 10. Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder 12. sikkerhedsventil 2,5 bar 13. Føler for kedeltermostat 14. Føler for overkogtermostat RI Centralvarme retur CI Tilslutning for fyldehane MI Anlæg frem AB Retur fra varmtvandsbeholder G Gasforsyning

9 2.6 CIRKULATIONSPUMPE MGS/C kedlen er forsynet med en crkulationspumpe grundindstillet på hastighed III MAX. Indstillingniveauerne er vist i nedenstående diagram. Ved systemer med lavt tryktab kan anvendes en lavere hastighed for at reducere trykket. Snavs kan forhindre fri rotation. Dette forekommer specielt hvis kedlen har været slukket i længere tid. Tilslut aldrig pumpen uden der er vand på anlægget. 9 Hvis kedlen har været stoppet i længere til, skal pumpen muligvis løsnes. Skruen i pumpen løsnes og pumpen hjælpes i gang.

10 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.7 LEDNINGSDIAGRAM IG FU TR Hovedafbryder M Blæser Sikring PI Cirkulationspumpe, Anlæg Kedeltermostat PB Evt. ekstern cirkulationspumpe, prioritering TRB Ekstern varmtvandstermostat P Luftvagt TS TL Vax. termostat EFD503 Tændbox Overkogtermostat SPT96_ 01 Til brænder cut- off TA Rumtermostat (ekstra tilbehør) TEMP 4B Til efter- cirkulations timer DEI Sommer/ Vinter omskifter ECL3200 Vejrkompensator m/ udeføler. Ekstratilbehør

11 2.8 KONTROLPANEL TI TR IG DEI TS IG Hovedafbryder TR Kedeltermostat DEI Sommer/Vinteromskifter TS Overkogtermostat Bemærk: Der er på undersiden af frontpanelet monteret en omskifterknap til valg af driftform ved automatik. Kontakt F.O.Holding A/S for yderligere information. 11 TI Drifttermostat

12 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3 DRIFTFORSTYRRELSER Opstart og indregulering skal altid foretages af autoriseret VVS-installatør Ved genstart af kedlen f.eks. hvis kedlen har været slukket kontrolleres følgende: Kontroller at der er åbnet for gas- og vandtilførslen. Kontroller at anlægget er tilstrækkeligt udluftet Kontroller på manometeret at trykket er mellem 1 og 1,5 bar. Sæt hovedafbryderen i On-position. Indstil evt. rumtermostat på den ønskede temperetur (~20 C. Såfremt kedlen er monteret med forsinker eller rumtermostat kontrolleres det at denne er aktiveret og indstillet til den ønskede temperatur. Indstil kedeltermostaten ca. midt på skalaen. Tænd på hovedafbryderen på kedlens panel og indstil sommer/vinterkontakten på den ønskede drift.

13 Kedel gennemløber start-funktioner og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. I tilfælde af fejl på kedlen stopper kedlen. Den røde reset-lampe lyser. Genstart kedlen således: - Vent ca. 1 minut. Tryk derefter på den røde reset-lampe. - Vent til kedlen har gennemløbet opstartsfunktionerne og brænderen starter. Forsøg max. 2.3 gange med 1 minuts mellemrum, hvis kedlen ikke genstarter 1.gang. Hvis kedlen stadig ikke starter tilkaldes serviefirma. 3.1 JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT Kedlens drift-temperatur kan reguleres ved at dreje termostat -knappen. Drej knappen med uret for at øge temperaturen, mod uret for at nedsætte temperaturen Kontroller temperaturen på kedeltermometret. Gentag indtil den ønskede temperatur er opnået. Normalt ca C 13

14 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3.2 SLUK MIDLERTIDIGT Afbyd kedlen med tænd/slukknappen på kedlens panel. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Luk for strømtilførslen. Hvis udendørstemperaturen er under 0 C bør der på grund af risikoen for frostskader ikke slukkes for kedlen. Ved temperaturen under 0 C foretages følgende: Indstil kedel- og varmtvandstemperatur midt på skalaen. Indstil rumtermostaten på ca. 10 C og benyt evt. anti-frost programmet. 3.3 FORLÆNGET LUKNING Hvis kedlen ikke skal anvendes i en længere periode: Afbryd kedlen ved at trykke tænd/slukken i kedlens panel ind. kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Afbryd for hovedafbryderen. Luk for gas- og vandtilførslen. Hvis der er risiko for frost skal anlægget og evt. varmtvandsbeholder tømmes for vand.

15 3.4 RENGØRING Kedlens kabinet rengøres med en fugtig klud. Anvend evt. en klud hårdt opvredet i lige dele vand og sprit.. Tør efter med en tør klud. Kedlens brændkammer og aftrækssystem skal efterses hvert 2.år af autoriseret servicetekniker. Anvend ikke skurepulver til rengøring af kedlen. Afbryd altid for kedlens strømtilførsel før rengøring. 3.5 VEDLIGEHOLDELSE Brugeren af kedlen er ansvarlig for at kedlen jævnligt efterses af autoriseret servicetekniker. Serviceteknikeren er ansvarlig for at servicen udføres i overensstemmelse med denne vejledning og gældende regler. Serviceteknikeren skal vejlede brugeren i brug af kedlen, herunder sikkerhedsforanstaltninger. 15

16 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4 LEVERING AF KEDLEN Kedlen leveres samlet emballeret i plastik og trækasse. Indeni indpakningen er placeret en plastikpose med - Instruktionsbog - Gashane - Forbindelser til el og rumtermostat. Instruktionsbogen er en integreret del af kedlen. Instruktionsbogen skal gennemlæses omhyggeligt og derefter opbevares til evt. senere brug ved service o.l. 4.1 DIMENSIONER OG VÆGT Nettovægt 147 kg.

17 4.2 HÅNDTERING Behandl kedlen med omhu. 4.3 KEDLENS PLACERING Kedlen kan efter ønske placeres i det rum brugeren måtte ønske, såfremt der er mulighed for placering af aftrækket efter gældende regler. Der er ikke brug for friskluftåbning i opstillingsrummet. 17 Kedlen må ikke placeres udendørs, da den ikke er anti-frost sikret. Kedlen må ikke tildækkes permanent. Der skal være adgang til kedlens top uden brug af værktøj. 4.4 INSTALLATION Bemærk følgende ved tilslutning af kedlen til centralvarmeanlæg - At el-installationen er foretaget korrekt - At gastilførslen er udført korrekt - At ekspansionebeholderen volumen er korrekt - At anlægget er gennemskyllet og udluftet - Vedr. aftrækssystemet se afsnittet om aftrækssystemer.

18 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.5 VANDFORBINDELSER MGS/C er designed og produceret til installation i varmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Specifikationer: Installatøren er ansvarlig for at kedlen installeres i hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Sikkerhedsventilen skal føres til afløbs. Når kedlen skal anvendes med vartmvandsprioritering skal rørforbindelerne udføres således: - På kedlens fremløb MI monteres et T-stykke. - T-stykket forbindes til centralvarmeanlægget samt til varmtvandsbeholderens tilgang. - Varmtvandsbeholderens afgang forbindes med pumpe og kontraventil på kedlens studs AB. - Elforbindelse, se side 10. BESKRIVELSE MODEL 27 E AR MI - Fremløb anlæg 3/4" M Ø RI - Retur fra anlæg 3/4" M Ø CI - Vandpåfyldning 1/2" M Ø AB - Retur fra varmtvandsbeholder, hvis beholder er installeret 3/4" M Ø

19 4.6 EL-FORBINDELSER MGS/C kedlen leveres med alle el-forbindelser monteret. Der skal kun foretages forbindelse til elforsyningen og evt. automatik. For at få adgang til kontrolpanelet fjernes toppla-den. MO1 MO2 Følgende er obligatorisk: 1 Kedlen skal monteret efter gældende regler og standarder. 2 El-forbindelserne skal altid udføres i overensstemmelse med gældende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer. El-stikkets ben skal have en afstand af mindt 3 mm. 3 Det er vigtigt af Fase(L1) og Nul(N) er korrekt monteret. 4 Der skal anvendesledninger, isoleret og med sektioner i overensstemlse med gældende installationsstandard (sektioner lig med eller større end 1,5 mm². 5 Al elektrisk installation og vedligeholdese skal foretages i overensstemmelse med denne vejledning. 6 Der skal foretages Jord-forbindelse. 19 Se El-diagram på side 10. Der må ikke anvendes gas/vandrør til jordforbindelsen. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl på grund af forkert eller mangelfuld installation.

20 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.7 GASFORBINDELSER MGS/C kedlen tilsluttes gas-forsyningen (Ngas eller F-gas) i overensstemmelse med gældende regler. Kontroller før gassen tilsluttes: - At gasarten er i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - alle rørforbindelser er rengjorte. Gasforsyningen skal være i overensstemlse med kedlens kapacitet og skal være forsynet med alle foreskrevne sikkerheds- og kontrolforanstaltninger, Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 4.8 AFTRÆKSSYSTEMET MGS/C gaskedlen er med lukket forbrændingskammer- Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk smat splitaftræk. Aftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. Aftrækket leveres separat. Alimentazione gas 1/2" M BALANCERET AFTRÆK Kedlen leveres til montering med balanceret aftræk. Aftrækrøret kan placeres i ønsket retning. For installation følges aftræks-vejledningen. Afkast Luftindtag - Afkast Ø 60 mm - Luftindtag Ø 80 mm

21 MGS/C kedlen er forsynet med en luft-spjæld der regulerer forbrændingsluften. Spjældet placeres afhængigt af aftrækssystemets længde. Tabellen angiver spjældets placering ved tilladte aftrækslængder. Længde 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 m Spjældets placering pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m SPLIT AFTRÆK Luftindtag rør Luftindtag og aftræk kan placeres i ønsket retning. Dækslet over kedlens luftindtag (A) fjernes. Splitaftrækkets luftindtags-rør monteres til kedlens luftindtag (A). Installation af splitaftrækket foretages i overensstemmelse med vejledningen for montering af aftrækssystemer på Beretta gaskedler. - Luftindtag rør Ø 80 mm - Afkastør Ø 80 mm Afkastør 21 Tabellen angiver spjældets placering placering ved tilladte aftrækslængder. Længde Luftindtag + aftræk < m Ringens placering 1 5 pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m

22 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING LUFTVAGT For at sikre korrekt forbrænding skal spjældet justeres i overensstemmelse med længden af og typen af aftræksrør. Luftspjældet er fabriksindstillet på position 1. Luftspjældet justeres således: - Afmonter kabinettets topplade. - Løsn de 4 skruer og fjen toppen (B) til det lukkede brændkammer. - Løsn de to skruer (C) og juster luftspjældet (D) som anført i tablelen på side 19. Fastgør den ønskede position med skruerne. - Monter igen låget på det lukkede forbrændingskammer, kontroller at det er helt tæt, og monter toppladen.

23 4.9 VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN VANDPÅFYLDNING - Kontroller først at tømningshanen er lukket. - Åben for vandpåfyldningen. Påfyld langsomt vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar fremgår af manometeret. Kedlen skal være kold ved vandpåfyldning. - Luk påfyldningshanen. 23 TØMNING Før tømning: - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Kontroller at vandpåfyldningshanerne er lukkede. - Forbind en vandslange til tømningshanen og åben for ventilen (se side 7).

24 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5 SERVICERING AF GASKEDLEN Før kedlen forsøges genstartes fjernes kedlens panel og det kontrolleres at: - Gashane og vandtilførselsventilen er åbne. - Gastypen er korrekt og gastrykket er indstillet i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - At vandtrykket er ca. 1,5 bar samt at anlægget er udluftet. - Der er korrekt tryk på ekspansionsbeholder. - De elektriske forbindelser er foretaget korrekt. - Aftræktsystemet er korrekt monteret. 5.1 SERVICERING AF GASKEDLEN Efter udførelse af ovenstående kontrolpunkter foretages følgende: - Tænd for kedlens strømtilførsel. - Indstil evt. rumtermostat til den ønskede temperatur. Hvis kedlen er tilsluttet anden automatik f.eks. vejrkompenseringsanlæg indstilles dette på aktiv og den ønskede temperatur. - Indstil kedeltermostaten på ca, halvdelen af skalaen.) - Tryk på panelets tænd/sluk kontakt og indstil sommer/vinter kontakten som ønsket.

25 Kedlen starter nu op og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. Hvis der er tændings eller anden fundktionsfejl på kedlen aktiveres den røde Reset lampe. For at opnå normal start-funktion: - Vent ca. 1 minut og tryk derefter på Resetknappen. - Vent til start-op funktionerne er udført og der er flammetænding. 25

26 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.2 KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING Under serviceringen skal MGS/C kedlen testes for korrekt stop og start funktion: - Drej på drifttermostaten. - Aktiver og kontroller tænd/slukknappen på kontrolpanelet. - Indstil rumtermostat eller automatik. - Kontroller at pumpen kører korrekt.. - Afbryd for kedlens strømforsyning. - Når alle disse funktioner er udført og fungerer korrekt genstarte kedlen og forbrændingen kan kontrolleres i kedlens top.

27 5.3 AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID Hvis kedlen skal være afbrudt i en længere periode foretages følgende: - Afbryd kedlen med Tænd/sluk knappen. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Luk for gas- og vandhanerne. Tøm kedlen for vand hvis der er risiko for frost. 5.4 VEDLIGEHOLDELSE 27 For at sikre optimal sikkerhed og kedeldrift er periodisk vedligeholdelse og servicering nødvendig. Før servicering: - Sluk for kedlens strømtilførsel og indstil tænd/ sluk knappen på kedlens panel på OFF. - Luk gashanen.

28 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.5 INDREGULERING Kedlen leveres indreguleret til N-gas (G20) som anført på datapladen. fabriksindstillingen er i overensttemelse med nedenstående tabel (tolerance +/- 5%). Justering og evt. konvertering til anden gasart foretages som følger: Indregulering og justering må kun foretages af autoriseret servicemontør. F-gas værdierne er vejledende afhængigt af kedlens placering. MGS/C BESKRIVELSE N-GAS F-GAS G 20 G 30 G 31 Wobbe index 45,7 80,90 70,9 MJ/m³ Gastryk mbar Min.gastryk mbar Antal dyser 2 n Dyse størrelse 3,45 2,05 (Ø) mm Gas flow (*) 3, m³/h -- 2,70 kg/h Starttænding tryk 4 9 mbar Dyse tryk 11,1 27,6 36,0 mbar (*) Temp.: 15 C; Tryk.: 1013 mbar - Drej gasventilens tryk-knob (A) ca. 3 gange og monter et U-rør. B A B: hoved tryk test-punkt

29 LANGSOM TÆNDING - Den korrekte langsomme tænding justeres med langsom-tænding regulatoren (C) Start kedlen op som beskrevet på side C DYSE TRYK D - Juster på skruen (D) til det ønskede tryk i henhold til værdierne i tabellen på side 26 29

30 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.6 KONVERTERING TIL ANDEN GASART Kedlen er fabriksindstillet til N-gas (G20). Kedlen kan konverteres til F-gas. (G30/G31) ved brug af det medfølgende kit. Konvertering til anden gasart må kun foretages af autoriseret servicemontør. UDSKIFTNING AF DYSER - Åben kedlens frontpanel. - Løsn fastgørelsesskruerne og fjern forbrændingskammerets forpanel. UDSKIFTNING AF DYSER - Fjern de to N-gas dyser fra brænderen og monter F-gas dyserne. LUKNING AF TRYKREGULERING Ved anvendelse af F-gas dyser skal gasarmaturets regulator afbrydes som følger: D - Skru trykregulatorskruen helt i bund (D). - Drej trykafgangsskruen ca 3 omgange og monter U-rørsmanometer. A

31 LANGSOM TÆNDING - Indstil den langsomme tænding ved hjælp af skruen (C). Start kedlen op som beskrevet på side C DYSETRYK - Juster F-gas trykket til følgende værdier: MGS/C 27 E AR G30 G31 27,6 36,0 mbar - Afmonter U-rørsmanometer og luk for trykket- - Tæthedsprøv alle samlinger. - Påklæb kedlen F-gas datapladen fra kittet 31 - Overstreg evt. N-gas datapladen.

32 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.7 RENSNING AF KEDLEN Rengør kedlens panel og kabinet med et hårdt opvredet klud. Anvend aldrig skurepulver e.l. til rengøring. For at få adgang til kedlens interne del: - Fjern kedlens frontpanel (P) og top-panel (C). - Afmonter evt. kontrolpanelet (B) ved at fjerne skruerne (A). - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret. Løsn fastgørelsesskruerneog fjern forbrændingskammerets frontplade A B C A P - Afmonter gasventilen fra gasledningen ved hjælp af møtríkken (1). - Løsn og fjern møtrikkerne (2) der fastgørtbrænderen - Rengør brænderen og det indre af brædningskammeret med en børste eller andet passende værktøj. - Fjern alle urenheder og monter omhyggeligt alle dele igen

33 5.8 BLÆSER - Fjern topdækslet til det lukkede kammaer efter at have fjernet de 4 fastgørelsesskruer. - Fjern luftvagten efter at have fjernet de to skruer der fastgør luftkammeret. 33 A D C E B - Fjern de to skruer (A) der fastgør aftrækket til blæseren. - Fjern sikkerhedsdækslet (B) til afkastet over kedleblokken indeni det lukkede kammer. - Fjen el-kablet (E) fra blæseren og fjern blæseren (D), sikkrhedsdækslet (B) og isoleringen (C). - Rengør kammerets med en børste e.l. - Efter rengøring og afprøvning samles alle dele omhyggeligt igen. - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret.

34 5.9 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING Gaslugt Hovedgas-ledning gasforbindelser Kedlen Tæthedsprøv alle kedlens samlinger og kontroller at gashanen er helt lukket. Lugt af uforbrændt gas Aftræksfejl Kontroller at aftrækket er tæt Kondens på aftræksrør for lav aftræks-temperatur Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret. Ureel forbrænding Gas-tryk Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret Dyser Kontroller dysernes størrelse Tilsmudsning af brænder og veksler Kontroller og rens brænder og veksler Veksleren tilstoppet Kontroller aftrækket Forsinket start Gastryk Kontroller starttrykket Tændingselektrode Kontroller elektroden og dens placering Uren forbrænding Forbrænding Kontroller flammens farve Kontroller korrekt indregulering Kontroller aftrækket Kedlen vil ikke starte Ingen el-tilførsel Ingen gastilførsel Kontroller at der er åbnet for gassen og at der er tændt for kedlens el. Kontroller der er korrekt Fase- Nul-Jord Kedlen vil ikke starte Aftræksfejl Kontroller luftvagten Utætheder i aftrækssystemet.

35

36 cod /99 - Ed. 00 Ing. A. Beretta spa LECCO - ITALIA - Via Risorgimento, 13 Tel. 0341/ (10 linee r.a.) - Fax 0341/ Telex IABER Fabrikanten foretager løbende udvikling af deres produkter. Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Importør: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Tlf Fax

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere