STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R."

Transkript

1 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R.

2 Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter, som kan opfylde Deres ønsker om komfort og individuel opvarmning. Denne vejledning giver anvisningerne på installation, korrekt brug og servicering af kedlen, så De opnår den bedst mulige udnyttelse af Deres varmeanlæg. Vi anbefaler, denne vejledning læses grundigt igennem. Denne vejledning skal opbevares ved kedlen til brug ved evt. serviceopkald. F.O.Holding A/S

3 INDICE 1 GENERELT APPARATBESKRIVELSE IDENTIFIKATION FUNKTIONSDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER TILBEHØR VAND KREDSLØB CIRKULATIONSPUMPE LEDNINGSDIAGRAM KONTROLPANEL DRIFTFORSTYRRELSER JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT SLUK MIDLERTIDIGT FORLÆNGET LUKNING RENGØRING VEDLIGEHOLDELSE LEVERING AF KEDLEN DIMENSIONER OG VÆGT HÅNDTERING KEDLENS PLACERING INSTALLATION VANDFORBINDELSER EL-FORBINDELSER GASFORBINDELSER AFTRÆKSSYSTEMET VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID VEDLIGEHOLDELSE INDREGULERING KONVERTERING TIL ANDEN GASART RENSNING AF KEDLEN BLÆSER FEJLFINDING... 34

4 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 1 GENERELT Denne vejledning er en integreret del af kedelinstallationen. Opbevar altid vejledningen sammen med kedlen for senere brug af ejer, installatør eller servicemontør. Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger og/eller automatik må kun foretages af importøren. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Denne kedel skal anvendes under hensyntagen til sin kapacitet. Kedlen forbindes til centralvarmeanlæg og evt. separat varmtvandsbeholder. Der må kun anvendes originale reservedele. Ved mistanke om gasudslip (gaslugt): Benyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør eller kontakt gasselskabet. Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: Berør ikke udstyret med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene kedlen. Afbryd omgående strømmen i tilfælde af gentagne fejl. Tilkald autoriseret servicemontør - Foretag ikke selv indgreb i gaskedlen. Det anbefales, at der foretages eftersyn af kedlen hvert 2.år. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. OBS: Gaskedlen skal altid transporteres opretstående. Løft kun i kedlens underkant.

5 2 APPARATBESKRIVELSE MGS/C er en atmofærisk støbejernskedel beregnet for N-gas med lukket forbrændingskammer og balanceret aftræk. D.v.s. der kræves ikke frisklufttilførsel fra opstillingsrum eller skorsten. Beretta gaskedel er komplet med indbygget - elektronisk tændings- og flammeovervågning - cirkulationspumpe til centralvarmeanlæg - manometer - termometer - overkogtermostat - drifttermostat - trykekspansionsbeholder. - blæser - Tænd/sluk knap - sommer/vinter-omskifter - Forberedt for varmtvandsprioritering med fremmed varmtvandsbeholder og ladepumpe. Kedlens brænder er af rustfrit stål med en stabil, ensartet flamme og langsom tænding. Kedlens indbyggede automatik bevirker at brænderen kun brænder, når varmeanlægget kalder på varme, eller når der tappes varmt vand. Beretta MGS/C er en solokedel. MGS/C kan tilsluttes separat varmtvandsbeholdert. Servicering og evt. udskiftning af komponenter foretages let p.g.a. det store frontpanel. NB: Varmespiralen i varmtvandsbeholderen skal altid kunne aftage kedlens effekt, og varmtvandsprioriteringen skal udføres med ladepumpe. Alle interne el-forbindelser er monteret med multistik. Beretta gaskedlen skal blot monteres med V, 50Hz. Beretta gaskedler er forberedt for montering af rumtermostat, udeføleranlæg (vejrkompensering) eller anden automatik. Bestilles som ekstratilbehør. Beretta gaskedler er anvendelige såvel til nye installationer som til modernisering af eksisterende centralvarmeanlæg i en- og tofamiliehuse, lejligheder, mindre erhvervs- og industriejendomme m.v. 2.1 IDENTIFIKATION MGS/C kedlen er forsynet med en dataplade, der angiver serienummer, model, og tekniske specifikationer. Kedlen må ikke installares, hvis den ikke er forsynet med dataplade. 5

6 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.2 FUNKTIONSDIAGRAM 1 -Fremløbsrør med følerlomme 2 -Ignoiseringselektrode 3 -Tændingselektrode 4 -Brænder 5 -Sikkerhedsventil 6 -Manometer 7 -Cirkulationspumpe centralvarme Tændbox 9 -Gasarmatur 10 -Trykekspansion 11 -Påfyldningshane 12 -Tømmehane 13 -Blæser (indeni det lukkede brændkammer) 14 -Selvkontrollerende luftvagt 14

7 2.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE MGS/C 27 E AR Boiler heating power (rated) 34,86 kw kcal/h Boiler heating power (rated 31,7 kw kcal/h Virkningsgrad ved Pn 90,9 % Nyttevirkningsgrad ved 30% Pn 93,0 % Målt gastemperatur 134 C Gasforbrug 14,27 kg/h Aftræksflow 52,2 Nm³/h Resttryk (0,85m rør) på aftræksside med luftspjæld i position 1 0,32 mbar Resttryk (kedle uden rør) på aftræksside med luftspjæld i position 0,40 mbar Luft flow 55 Nm³/h Aftrækstab med brænder off 0,30 % Aftrækstab med brænder on 6,25 % Tab fra brændkammer 0,21 % Max. drifttryk 2,5 bar Max.temperatur 100 C Vandindhold i kedelblok 16,8 l Min. tilladt temperatur på retur 40 C Aftrækstyper C12,C32,C42,C52 Apparatkategori II 2H3+ Gastryk 20; 28-30/37 mbar El-forbindelse 230 ~ 50 V ~ Hz Optagen effekt 200 W Elektrisk beskyttelse 40 IP Ekspansionsbeholder, opvarmning 10 l Ekspansionsbeholder, tryk 1,5 bar Vægt 155 kg 7 EFFEKTIVITET: CO 2 4,6 % CO (*) 36 ppm NOx (*) 94 ppm (*) Con parametri riferiti a 0% di O 2 residuo nei prodotti della combustione e con pressione atmosferica al livello del mare.

8 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.4 TILBEHØR Forbindelseskit til automatik CODE kan leveres som ekstratilbehør 2.5 VAND KREDSLØB Funktionsdiagram. se side 19 vedr. forbindelser. 1. Kedelblok 2. Blæser 3. Brændere 4. Luftbox 5. Dyse-bro 6. Bundhane 7. Manometer 8. Gasarmatur 9. Påfyldningshane 10. Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder 12. sikkerhedsventil 2,5 bar 13. Føler for kedeltermostat 14. Føler for overkogtermostat RI Centralvarme retur CI Tilslutning for fyldehane MI Anlæg frem AB Retur fra varmtvandsbeholder G Gasforsyning

9 2.6 CIRKULATIONSPUMPE MGS/C kedlen er forsynet med en crkulationspumpe grundindstillet på hastighed III MAX. Indstillingniveauerne er vist i nedenstående diagram. Ved systemer med lavt tryktab kan anvendes en lavere hastighed for at reducere trykket. Snavs kan forhindre fri rotation. Dette forekommer specielt hvis kedlen har været slukket i længere tid. Tilslut aldrig pumpen uden der er vand på anlægget. 9 Hvis kedlen har været stoppet i længere til, skal pumpen muligvis løsnes. Skruen i pumpen løsnes og pumpen hjælpes i gang.

10 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.7 LEDNINGSDIAGRAM IG FU TR Hovedafbryder M Blæser Sikring PI Cirkulationspumpe, Anlæg Kedeltermostat PB Evt. ekstern cirkulationspumpe, prioritering TRB Ekstern varmtvandstermostat P Luftvagt TS TL Vax. termostat EFD503 Tændbox Overkogtermostat SPT96_ 01 Til brænder cut- off TA Rumtermostat (ekstra tilbehør) TEMP 4B Til efter- cirkulations timer DEI Sommer/ Vinter omskifter ECL3200 Vejrkompensator m/ udeføler. Ekstratilbehør

11 2.8 KONTROLPANEL TI TR IG DEI TS IG Hovedafbryder TR Kedeltermostat DEI Sommer/Vinteromskifter TS Overkogtermostat Bemærk: Der er på undersiden af frontpanelet monteret en omskifterknap til valg af driftform ved automatik. Kontakt F.O.Holding A/S for yderligere information. 11 TI Drifttermostat

12 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3 DRIFTFORSTYRRELSER Opstart og indregulering skal altid foretages af autoriseret VVS-installatør Ved genstart af kedlen f.eks. hvis kedlen har været slukket kontrolleres følgende: Kontroller at der er åbnet for gas- og vandtilførslen. Kontroller at anlægget er tilstrækkeligt udluftet Kontroller på manometeret at trykket er mellem 1 og 1,5 bar. Sæt hovedafbryderen i On-position. Indstil evt. rumtermostat på den ønskede temperetur (~20 C. Såfremt kedlen er monteret med forsinker eller rumtermostat kontrolleres det at denne er aktiveret og indstillet til den ønskede temperatur. Indstil kedeltermostaten ca. midt på skalaen. Tænd på hovedafbryderen på kedlens panel og indstil sommer/vinterkontakten på den ønskede drift.

13 Kedel gennemløber start-funktioner og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. I tilfælde af fejl på kedlen stopper kedlen. Den røde reset-lampe lyser. Genstart kedlen således: - Vent ca. 1 minut. Tryk derefter på den røde reset-lampe. - Vent til kedlen har gennemløbet opstartsfunktionerne og brænderen starter. Forsøg max. 2.3 gange med 1 minuts mellemrum, hvis kedlen ikke genstarter 1.gang. Hvis kedlen stadig ikke starter tilkaldes serviefirma. 3.1 JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT Kedlens drift-temperatur kan reguleres ved at dreje termostat -knappen. Drej knappen med uret for at øge temperaturen, mod uret for at nedsætte temperaturen Kontroller temperaturen på kedeltermometret. Gentag indtil den ønskede temperatur er opnået. Normalt ca C 13

14 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3.2 SLUK MIDLERTIDIGT Afbyd kedlen med tænd/slukknappen på kedlens panel. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Luk for strømtilførslen. Hvis udendørstemperaturen er under 0 C bør der på grund af risikoen for frostskader ikke slukkes for kedlen. Ved temperaturen under 0 C foretages følgende: Indstil kedel- og varmtvandstemperatur midt på skalaen. Indstil rumtermostaten på ca. 10 C og benyt evt. anti-frost programmet. 3.3 FORLÆNGET LUKNING Hvis kedlen ikke skal anvendes i en længere periode: Afbryd kedlen ved at trykke tænd/slukken i kedlens panel ind. kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Afbryd for hovedafbryderen. Luk for gas- og vandtilførslen. Hvis der er risiko for frost skal anlægget og evt. varmtvandsbeholder tømmes for vand.

15 3.4 RENGØRING Kedlens kabinet rengøres med en fugtig klud. Anvend evt. en klud hårdt opvredet i lige dele vand og sprit.. Tør efter med en tør klud. Kedlens brændkammer og aftrækssystem skal efterses hvert 2.år af autoriseret servicetekniker. Anvend ikke skurepulver til rengøring af kedlen. Afbryd altid for kedlens strømtilførsel før rengøring. 3.5 VEDLIGEHOLDELSE Brugeren af kedlen er ansvarlig for at kedlen jævnligt efterses af autoriseret servicetekniker. Serviceteknikeren er ansvarlig for at servicen udføres i overensstemmelse med denne vejledning og gældende regler. Serviceteknikeren skal vejlede brugeren i brug af kedlen, herunder sikkerhedsforanstaltninger. 15

16 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4 LEVERING AF KEDLEN Kedlen leveres samlet emballeret i plastik og trækasse. Indeni indpakningen er placeret en plastikpose med - Instruktionsbog - Gashane - Forbindelser til el og rumtermostat. Instruktionsbogen er en integreret del af kedlen. Instruktionsbogen skal gennemlæses omhyggeligt og derefter opbevares til evt. senere brug ved service o.l. 4.1 DIMENSIONER OG VÆGT Nettovægt 147 kg.

17 4.2 HÅNDTERING Behandl kedlen med omhu. 4.3 KEDLENS PLACERING Kedlen kan efter ønske placeres i det rum brugeren måtte ønske, såfremt der er mulighed for placering af aftrækket efter gældende regler. Der er ikke brug for friskluftåbning i opstillingsrummet. 17 Kedlen må ikke placeres udendørs, da den ikke er anti-frost sikret. Kedlen må ikke tildækkes permanent. Der skal være adgang til kedlens top uden brug af værktøj. 4.4 INSTALLATION Bemærk følgende ved tilslutning af kedlen til centralvarmeanlæg - At el-installationen er foretaget korrekt - At gastilførslen er udført korrekt - At ekspansionebeholderen volumen er korrekt - At anlægget er gennemskyllet og udluftet - Vedr. aftrækssystemet se afsnittet om aftrækssystemer.

18 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.5 VANDFORBINDELSER MGS/C er designed og produceret til installation i varmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Specifikationer: Installatøren er ansvarlig for at kedlen installeres i hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Sikkerhedsventilen skal føres til afløbs. Når kedlen skal anvendes med vartmvandsprioritering skal rørforbindelerne udføres således: - På kedlens fremløb MI monteres et T-stykke. - T-stykket forbindes til centralvarmeanlægget samt til varmtvandsbeholderens tilgang. - Varmtvandsbeholderens afgang forbindes med pumpe og kontraventil på kedlens studs AB. - Elforbindelse, se side 10. BESKRIVELSE MODEL 27 E AR MI - Fremløb anlæg 3/4" M Ø RI - Retur fra anlæg 3/4" M Ø CI - Vandpåfyldning 1/2" M Ø AB - Retur fra varmtvandsbeholder, hvis beholder er installeret 3/4" M Ø

19 4.6 EL-FORBINDELSER MGS/C kedlen leveres med alle el-forbindelser monteret. Der skal kun foretages forbindelse til elforsyningen og evt. automatik. For at få adgang til kontrolpanelet fjernes toppla-den. MO1 MO2 Følgende er obligatorisk: 1 Kedlen skal monteret efter gældende regler og standarder. 2 El-forbindelserne skal altid udføres i overensstemmelse med gældende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer. El-stikkets ben skal have en afstand af mindt 3 mm. 3 Det er vigtigt af Fase(L1) og Nul(N) er korrekt monteret. 4 Der skal anvendesledninger, isoleret og med sektioner i overensstemlse med gældende installationsstandard (sektioner lig med eller større end 1,5 mm². 5 Al elektrisk installation og vedligeholdese skal foretages i overensstemmelse med denne vejledning. 6 Der skal foretages Jord-forbindelse. 19 Se El-diagram på side 10. Der må ikke anvendes gas/vandrør til jordforbindelsen. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl på grund af forkert eller mangelfuld installation.

20 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.7 GASFORBINDELSER MGS/C kedlen tilsluttes gas-forsyningen (Ngas eller F-gas) i overensstemmelse med gældende regler. Kontroller før gassen tilsluttes: - At gasarten er i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - alle rørforbindelser er rengjorte. Gasforsyningen skal være i overensstemlse med kedlens kapacitet og skal være forsynet med alle foreskrevne sikkerheds- og kontrolforanstaltninger, Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 4.8 AFTRÆKSSYSTEMET MGS/C gaskedlen er med lukket forbrændingskammer- Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk smat splitaftræk. Aftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. Aftrækket leveres separat. Alimentazione gas 1/2" M BALANCERET AFTRÆK Kedlen leveres til montering med balanceret aftræk. Aftrækrøret kan placeres i ønsket retning. For installation følges aftræks-vejledningen. Afkast Luftindtag - Afkast Ø 60 mm - Luftindtag Ø 80 mm

21 MGS/C kedlen er forsynet med en luft-spjæld der regulerer forbrændingsluften. Spjældet placeres afhængigt af aftrækssystemets længde. Tabellen angiver spjældets placering ved tilladte aftrækslængder. Længde 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 m Spjældets placering pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m SPLIT AFTRÆK Luftindtag rør Luftindtag og aftræk kan placeres i ønsket retning. Dækslet over kedlens luftindtag (A) fjernes. Splitaftrækkets luftindtags-rør monteres til kedlens luftindtag (A). Installation af splitaftrækket foretages i overensstemmelse med vejledningen for montering af aftrækssystemer på Beretta gaskedler. - Luftindtag rør Ø 80 mm - Afkastør Ø 80 mm Afkastør 21 Tabellen angiver spjældets placering placering ved tilladte aftrækslængder. Længde Luftindtag + aftræk < m Ringens placering 1 5 pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m

22 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING LUFTVAGT For at sikre korrekt forbrænding skal spjældet justeres i overensstemmelse med længden af og typen af aftræksrør. Luftspjældet er fabriksindstillet på position 1. Luftspjældet justeres således: - Afmonter kabinettets topplade. - Løsn de 4 skruer og fjen toppen (B) til det lukkede brændkammer. - Løsn de to skruer (C) og juster luftspjældet (D) som anført i tablelen på side 19. Fastgør den ønskede position med skruerne. - Monter igen låget på det lukkede forbrændingskammer, kontroller at det er helt tæt, og monter toppladen.

23 4.9 VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN VANDPÅFYLDNING - Kontroller først at tømningshanen er lukket. - Åben for vandpåfyldningen. Påfyld langsomt vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar fremgår af manometeret. Kedlen skal være kold ved vandpåfyldning. - Luk påfyldningshanen. 23 TØMNING Før tømning: - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Kontroller at vandpåfyldningshanerne er lukkede. - Forbind en vandslange til tømningshanen og åben for ventilen (se side 7).

24 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5 SERVICERING AF GASKEDLEN Før kedlen forsøges genstartes fjernes kedlens panel og det kontrolleres at: - Gashane og vandtilførselsventilen er åbne. - Gastypen er korrekt og gastrykket er indstillet i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - At vandtrykket er ca. 1,5 bar samt at anlægget er udluftet. - Der er korrekt tryk på ekspansionsbeholder. - De elektriske forbindelser er foretaget korrekt. - Aftræktsystemet er korrekt monteret. 5.1 SERVICERING AF GASKEDLEN Efter udførelse af ovenstående kontrolpunkter foretages følgende: - Tænd for kedlens strømtilførsel. - Indstil evt. rumtermostat til den ønskede temperatur. Hvis kedlen er tilsluttet anden automatik f.eks. vejrkompenseringsanlæg indstilles dette på aktiv og den ønskede temperatur. - Indstil kedeltermostaten på ca, halvdelen af skalaen.) - Tryk på panelets tænd/sluk kontakt og indstil sommer/vinter kontakten som ønsket.

25 Kedlen starter nu op og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. Hvis der er tændings eller anden fundktionsfejl på kedlen aktiveres den røde Reset lampe. For at opnå normal start-funktion: - Vent ca. 1 minut og tryk derefter på Resetknappen. - Vent til start-op funktionerne er udført og der er flammetænding. 25

26 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.2 KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING Under serviceringen skal MGS/C kedlen testes for korrekt stop og start funktion: - Drej på drifttermostaten. - Aktiver og kontroller tænd/slukknappen på kontrolpanelet. - Indstil rumtermostat eller automatik. - Kontroller at pumpen kører korrekt.. - Afbryd for kedlens strømforsyning. - Når alle disse funktioner er udført og fungerer korrekt genstarte kedlen og forbrændingen kan kontrolleres i kedlens top.

27 5.3 AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID Hvis kedlen skal være afbrudt i en længere periode foretages følgende: - Afbryd kedlen med Tænd/sluk knappen. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Luk for gas- og vandhanerne. Tøm kedlen for vand hvis der er risiko for frost. 5.4 VEDLIGEHOLDELSE 27 For at sikre optimal sikkerhed og kedeldrift er periodisk vedligeholdelse og servicering nødvendig. Før servicering: - Sluk for kedlens strømtilførsel og indstil tænd/ sluk knappen på kedlens panel på OFF. - Luk gashanen.

28 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.5 INDREGULERING Kedlen leveres indreguleret til N-gas (G20) som anført på datapladen. fabriksindstillingen er i overensttemelse med nedenstående tabel (tolerance +/- 5%). Justering og evt. konvertering til anden gasart foretages som følger: Indregulering og justering må kun foretages af autoriseret servicemontør. F-gas værdierne er vejledende afhængigt af kedlens placering. MGS/C BESKRIVELSE N-GAS F-GAS G 20 G 30 G 31 Wobbe index 45,7 80,90 70,9 MJ/m³ Gastryk mbar Min.gastryk mbar Antal dyser 2 n Dyse størrelse 3,45 2,05 (Ø) mm Gas flow (*) 3, m³/h -- 2,70 kg/h Starttænding tryk 4 9 mbar Dyse tryk 11,1 27,6 36,0 mbar (*) Temp.: 15 C; Tryk.: 1013 mbar - Drej gasventilens tryk-knob (A) ca. 3 gange og monter et U-rør. B A B: hoved tryk test-punkt

29 LANGSOM TÆNDING - Den korrekte langsomme tænding justeres med langsom-tænding regulatoren (C) Start kedlen op som beskrevet på side C DYSE TRYK D - Juster på skruen (D) til det ønskede tryk i henhold til værdierne i tabellen på side 26 29

30 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.6 KONVERTERING TIL ANDEN GASART Kedlen er fabriksindstillet til N-gas (G20). Kedlen kan konverteres til F-gas. (G30/G31) ved brug af det medfølgende kit. Konvertering til anden gasart må kun foretages af autoriseret servicemontør. UDSKIFTNING AF DYSER - Åben kedlens frontpanel. - Løsn fastgørelsesskruerne og fjern forbrændingskammerets forpanel. UDSKIFTNING AF DYSER - Fjern de to N-gas dyser fra brænderen og monter F-gas dyserne. LUKNING AF TRYKREGULERING Ved anvendelse af F-gas dyser skal gasarmaturets regulator afbrydes som følger: D - Skru trykregulatorskruen helt i bund (D). - Drej trykafgangsskruen ca 3 omgange og monter U-rørsmanometer. A

31 LANGSOM TÆNDING - Indstil den langsomme tænding ved hjælp af skruen (C). Start kedlen op som beskrevet på side C DYSETRYK - Juster F-gas trykket til følgende værdier: MGS/C 27 E AR G30 G31 27,6 36,0 mbar - Afmonter U-rørsmanometer og luk for trykket- - Tæthedsprøv alle samlinger. - Påklæb kedlen F-gas datapladen fra kittet 31 - Overstreg evt. N-gas datapladen.

32 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.7 RENSNING AF KEDLEN Rengør kedlens panel og kabinet med et hårdt opvredet klud. Anvend aldrig skurepulver e.l. til rengøring. For at få adgang til kedlens interne del: - Fjern kedlens frontpanel (P) og top-panel (C). - Afmonter evt. kontrolpanelet (B) ved at fjerne skruerne (A). - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret. Løsn fastgørelsesskruerneog fjern forbrændingskammerets frontplade A B C A P - Afmonter gasventilen fra gasledningen ved hjælp af møtríkken (1). - Løsn og fjern møtrikkerne (2) der fastgørtbrænderen - Rengør brænderen og det indre af brædningskammeret med en børste eller andet passende værktøj. - Fjern alle urenheder og monter omhyggeligt alle dele igen

33 5.8 BLÆSER - Fjern topdækslet til det lukkede kammaer efter at have fjernet de 4 fastgørelsesskruer. - Fjern luftvagten efter at have fjernet de to skruer der fastgør luftkammeret. 33 A D C E B - Fjern de to skruer (A) der fastgør aftrækket til blæseren. - Fjern sikkerhedsdækslet (B) til afkastet over kedleblokken indeni det lukkede kammer. - Fjen el-kablet (E) fra blæseren og fjern blæseren (D), sikkrhedsdækslet (B) og isoleringen (C). - Rengør kammerets med en børste e.l. - Efter rengøring og afprøvning samles alle dele omhyggeligt igen. - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret.

34 5.9 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING Gaslugt Hovedgas-ledning gasforbindelser Kedlen Tæthedsprøv alle kedlens samlinger og kontroller at gashanen er helt lukket. Lugt af uforbrændt gas Aftræksfejl Kontroller at aftrækket er tæt Kondens på aftræksrør for lav aftræks-temperatur Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret. Ureel forbrænding Gas-tryk Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret Dyser Kontroller dysernes størrelse Tilsmudsning af brænder og veksler Kontroller og rens brænder og veksler Veksleren tilstoppet Kontroller aftrækket Forsinket start Gastryk Kontroller starttrykket Tændingselektrode Kontroller elektroden og dens placering Uren forbrænding Forbrænding Kontroller flammens farve Kontroller korrekt indregulering Kontroller aftrækket Kedlen vil ikke starte Ingen el-tilførsel Ingen gastilførsel Kontroller at der er åbnet for gassen og at der er tændt for kedlens el. Kontroller der er korrekt Fase- Nul-Jord Kedlen vil ikke starte Aftræksfejl Kontroller luftvagten Utætheder i aftrækssystemet.

35

36 cod /99 - Ed. 00 Ing. A. Beretta spa LECCO - ITALIA - Via Risorgimento, 13 Tel. 0341/ (10 linee r.a.) - Fax 0341/ Telex IABER Fabrikanten foretager løbende udvikling af deres produkter. Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Importør: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Tlf Fax

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Super Exclusive 24 R.S.I.

Super Exclusive 24 R.S.I. Væghængt gaskedel Brugervejledning Super Exclusive 24 R.S.I. 1 Denne gaskedel er produceret i overensstemmelse med UE Gas Directive 90/ 396/CEE og kedlen er CE mærket. 0694 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VIGTIGT

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Beretta 525KT Green-line

Beretta 525KT Green-line Installations- og Servicevejledning VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL M/INDBYGGET 60 LITER VARMTVANDSBEHOLDER Beretta 525KT Green-line CE-nr. 49AU2855 1 2 NDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 4 APPARAT-BESKRIVELSE

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boiler 24 B.S.I.

Brugervejledning. Boiler 24 B.S.I. Brugervejledning Boiler 24 B.S.I. 1 BERETTA BOILER 24 B.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer: CE mærkning er opnået i overensstemmelse hertil. 0694 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE POWER PLUS KASKADE KEDLER MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL POWER PLUS WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning

Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning Idra Green 16 R.S.I. Idra Green 26 R.S.I. Brugervejledning 2 Denne gaskedel er CE-godkendt. 0694 1 GENERELT 2 KEDELBESKRIVELSE 3 START OG BRUG AF KEDLEN 4 INDSTILLING AF BRUGSVANDSTEMPERATUR 5 INDSTILLINGER

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. Deutsch INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING EXCLUSIVE BOILER GREEN HE kedlen opfylder kravene i følgende direktiver: Gas direktiv 2009/142/EEC; Yield direktiv 92/42/EEC;

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

KOMPONENTER FOR BERETTA GASKEDLER Der skal altid anvendes originale Beretta dele 34 2419.433 R 10023299 Forbindelsesprint IJ 420,00 34 2419.436 R 10023549 Hovedprint MCBA J 2.200,00 34 2428.020 B 6754

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839.

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Faklen monteres på vægbeslag (Kosan Gas varenr. F-gas 28783, N-gas 28791) eller på et standerrør (Kosan Gas

Læs mere

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS Installationsvejledning, anvendelse og vedligeholdelse Modeller til generel installation: CMB-5 EB-10 Modeller kun til udendørs installation:

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent sensor

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01 Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere