STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R."

Transkript

1 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R.

2 Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter, som kan opfylde Deres ønsker om komfort og individuel opvarmning. Denne vejledning giver anvisningerne på installation, korrekt brug og servicering af kedlen, så De opnår den bedst mulige udnyttelse af Deres varmeanlæg. Vi anbefaler, denne vejledning læses grundigt igennem. Denne vejledning skal opbevares ved kedlen til brug ved evt. serviceopkald. F.O.Holding A/S

3 INDICE 1 GENERELT APPARATBESKRIVELSE IDENTIFIKATION FUNKTIONSDIAGRAM TEKNISKE SPECIFIKATIONER TILBEHØR VAND KREDSLØB CIRKULATIONSPUMPE LEDNINGSDIAGRAM KONTROLPANEL DRIFTFORSTYRRELSER JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT SLUK MIDLERTIDIGT FORLÆNGET LUKNING RENGØRING VEDLIGEHOLDELSE LEVERING AF KEDLEN DIMENSIONER OG VÆGT HÅNDTERING KEDLENS PLACERING INSTALLATION VANDFORBINDELSER EL-FORBINDELSER GASFORBINDELSER AFTRÆKSSYSTEMET VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN SERVICERING AF GASKEDLEN KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID VEDLIGEHOLDELSE INDREGULERING KONVERTERING TIL ANDEN GASART RENSNING AF KEDLEN BLÆSER FEJLFINDING... 34

4 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 1 GENERELT Denne vejledning er en integreret del af kedelinstallationen. Opbevar altid vejledningen sammen med kedlen for senere brug af ejer, installatør eller servicemontør. Evt. indgriben i kedlen må kun foretages af aut. montør i henhold til Gasreglementets regler. Modifikationer på kedlens sikkerhedsanordninger og/eller automatik må kun foretages af importøren. Ukorrekt installation kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skade der forårsages p.g.a. ukyndiges indgriben i kedlen. Denne kedel skal anvendes under hensyntagen til sin kapacitet. Kedlen forbindes til centralvarmeanlæg og evt. separat varmtvandsbeholder. Der må kun anvendes originale reservedele. Ved mistanke om gasudslip (gaslugt): Benyt ingen elektriske installationer, telefon eller andet, der kan foranledige gnist. Åbn omgående døre og vinduer for tilførsel af frisk luft. Luk for gassen og tilkald servicemontør eller kontakt gasselskabet. Kontroller pakkens indhold efter udpakning. Efterlad ikke emballage i børns nærhed. Da kedlen indeholder elektriske komponenter bør følgende iagttages: Berør ikke udstyret med nogen våd eller fugtig del af kroppen, og/eller barfodet Træk ikke i de elektriske forbindelser. Lad ikke børn betjene kedlen. Afbryd omgående strømmen i tilfælde af gentagne fejl. Tilkald autoriseret servicemontør - Foretag ikke selv indgreb i gaskedlen. Det anbefales, at der foretages eftersyn af kedlen hvert 2.år. Det anbefales at tegne servicekontrakt med autoriseret servicefirma. OBS: Gaskedlen skal altid transporteres opretstående. Løft kun i kedlens underkant.

5 2 APPARATBESKRIVELSE MGS/C er en atmofærisk støbejernskedel beregnet for N-gas med lukket forbrændingskammer og balanceret aftræk. D.v.s. der kræves ikke frisklufttilførsel fra opstillingsrum eller skorsten. Beretta gaskedel er komplet med indbygget - elektronisk tændings- og flammeovervågning - cirkulationspumpe til centralvarmeanlæg - manometer - termometer - overkogtermostat - drifttermostat - trykekspansionsbeholder. - blæser - Tænd/sluk knap - sommer/vinter-omskifter - Forberedt for varmtvandsprioritering med fremmed varmtvandsbeholder og ladepumpe. Kedlens brænder er af rustfrit stål med en stabil, ensartet flamme og langsom tænding. Kedlens indbyggede automatik bevirker at brænderen kun brænder, når varmeanlægget kalder på varme, eller når der tappes varmt vand. Beretta MGS/C er en solokedel. MGS/C kan tilsluttes separat varmtvandsbeholdert. Servicering og evt. udskiftning af komponenter foretages let p.g.a. det store frontpanel. NB: Varmespiralen i varmtvandsbeholderen skal altid kunne aftage kedlens effekt, og varmtvandsprioriteringen skal udføres med ladepumpe. Alle interne el-forbindelser er monteret med multistik. Beretta gaskedlen skal blot monteres med V, 50Hz. Beretta gaskedler er forberedt for montering af rumtermostat, udeføleranlæg (vejrkompensering) eller anden automatik. Bestilles som ekstratilbehør. Beretta gaskedler er anvendelige såvel til nye installationer som til modernisering af eksisterende centralvarmeanlæg i en- og tofamiliehuse, lejligheder, mindre erhvervs- og industriejendomme m.v. 2.1 IDENTIFIKATION MGS/C kedlen er forsynet med en dataplade, der angiver serienummer, model, og tekniske specifikationer. Kedlen må ikke installares, hvis den ikke er forsynet med dataplade. 5

6 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.2 FUNKTIONSDIAGRAM 1 -Fremløbsrør med følerlomme 2 -Ignoiseringselektrode 3 -Tændingselektrode 4 -Brænder 5 -Sikkerhedsventil 6 -Manometer 7 -Cirkulationspumpe centralvarme Tændbox 9 -Gasarmatur 10 -Trykekspansion 11 -Påfyldningshane 12 -Tømmehane 13 -Blæser (indeni det lukkede brændkammer) 14 -Selvkontrollerende luftvagt 14

7 2.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE MGS/C 27 E AR Boiler heating power (rated) 34,86 kw kcal/h Boiler heating power (rated 31,7 kw kcal/h Virkningsgrad ved Pn 90,9 % Nyttevirkningsgrad ved 30% Pn 93,0 % Målt gastemperatur 134 C Gasforbrug 14,27 kg/h Aftræksflow 52,2 Nm³/h Resttryk (0,85m rør) på aftræksside med luftspjæld i position 1 0,32 mbar Resttryk (kedle uden rør) på aftræksside med luftspjæld i position 0,40 mbar Luft flow 55 Nm³/h Aftrækstab med brænder off 0,30 % Aftrækstab med brænder on 6,25 % Tab fra brændkammer 0,21 % Max. drifttryk 2,5 bar Max.temperatur 100 C Vandindhold i kedelblok 16,8 l Min. tilladt temperatur på retur 40 C Aftrækstyper C12,C32,C42,C52 Apparatkategori II 2H3+ Gastryk 20; 28-30/37 mbar El-forbindelse 230 ~ 50 V ~ Hz Optagen effekt 200 W Elektrisk beskyttelse 40 IP Ekspansionsbeholder, opvarmning 10 l Ekspansionsbeholder, tryk 1,5 bar Vægt 155 kg 7 EFFEKTIVITET: CO 2 4,6 % CO (*) 36 ppm NOx (*) 94 ppm (*) Con parametri riferiti a 0% di O 2 residuo nei prodotti della combustione e con pressione atmosferica al livello del mare.

8 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.4 TILBEHØR Forbindelseskit til automatik CODE kan leveres som ekstratilbehør 2.5 VAND KREDSLØB Funktionsdiagram. se side 19 vedr. forbindelser. 1. Kedelblok 2. Blæser 3. Brændere 4. Luftbox 5. Dyse-bro 6. Bundhane 7. Manometer 8. Gasarmatur 9. Påfyldningshane 10. Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder 12. sikkerhedsventil 2,5 bar 13. Føler for kedeltermostat 14. Føler for overkogtermostat RI Centralvarme retur CI Tilslutning for fyldehane MI Anlæg frem AB Retur fra varmtvandsbeholder G Gasforsyning

9 2.6 CIRKULATIONSPUMPE MGS/C kedlen er forsynet med en crkulationspumpe grundindstillet på hastighed III MAX. Indstillingniveauerne er vist i nedenstående diagram. Ved systemer med lavt tryktab kan anvendes en lavere hastighed for at reducere trykket. Snavs kan forhindre fri rotation. Dette forekommer specielt hvis kedlen har været slukket i længere tid. Tilslut aldrig pumpen uden der er vand på anlægget. 9 Hvis kedlen har været stoppet i længere til, skal pumpen muligvis løsnes. Skruen i pumpen løsnes og pumpen hjælpes i gang.

10 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 2.7 LEDNINGSDIAGRAM IG FU TR Hovedafbryder M Blæser Sikring PI Cirkulationspumpe, Anlæg Kedeltermostat PB Evt. ekstern cirkulationspumpe, prioritering TRB Ekstern varmtvandstermostat P Luftvagt TS TL Vax. termostat EFD503 Tændbox Overkogtermostat SPT96_ 01 Til brænder cut- off TA Rumtermostat (ekstra tilbehør) TEMP 4B Til efter- cirkulations timer DEI Sommer/ Vinter omskifter ECL3200 Vejrkompensator m/ udeføler. Ekstratilbehør

11 2.8 KONTROLPANEL TI TR IG DEI TS IG Hovedafbryder TR Kedeltermostat DEI Sommer/Vinteromskifter TS Overkogtermostat Bemærk: Der er på undersiden af frontpanelet monteret en omskifterknap til valg af driftform ved automatik. Kontakt F.O.Holding A/S for yderligere information. 11 TI Drifttermostat

12 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3 DRIFTFORSTYRRELSER Opstart og indregulering skal altid foretages af autoriseret VVS-installatør Ved genstart af kedlen f.eks. hvis kedlen har været slukket kontrolleres følgende: Kontroller at der er åbnet for gas- og vandtilførslen. Kontroller at anlægget er tilstrækkeligt udluftet Kontroller på manometeret at trykket er mellem 1 og 1,5 bar. Sæt hovedafbryderen i On-position. Indstil evt. rumtermostat på den ønskede temperetur (~20 C. Såfremt kedlen er monteret med forsinker eller rumtermostat kontrolleres det at denne er aktiveret og indstillet til den ønskede temperatur. Indstil kedeltermostaten ca. midt på skalaen. Tænd på hovedafbryderen på kedlens panel og indstil sommer/vinterkontakten på den ønskede drift.

13 Kedel gennemløber start-funktioner og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. I tilfælde af fejl på kedlen stopper kedlen. Den røde reset-lampe lyser. Genstart kedlen således: - Vent ca. 1 minut. Tryk derefter på den røde reset-lampe. - Vent til kedlen har gennemløbet opstartsfunktionerne og brænderen starter. Forsøg max. 2.3 gange med 1 minuts mellemrum, hvis kedlen ikke genstarter 1.gang. Hvis kedlen stadig ikke starter tilkaldes serviefirma. 3.1 JUSTERING AF KEDELTERMOSTAT Kedlens drift-temperatur kan reguleres ved at dreje termostat -knappen. Drej knappen med uret for at øge temperaturen, mod uret for at nedsætte temperaturen Kontroller temperaturen på kedeltermometret. Gentag indtil den ønskede temperatur er opnået. Normalt ca C 13

14 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 3.2 SLUK MIDLERTIDIGT Afbyd kedlen med tænd/slukknappen på kedlens panel. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Luk for strømtilførslen. Hvis udendørstemperaturen er under 0 C bør der på grund af risikoen for frostskader ikke slukkes for kedlen. Ved temperaturen under 0 C foretages følgende: Indstil kedel- og varmtvandstemperatur midt på skalaen. Indstil rumtermostaten på ca. 10 C og benyt evt. anti-frost programmet. 3.3 FORLÆNGET LUKNING Hvis kedlen ikke skal anvendes i en længere periode: Afbryd kedlen ved at trykke tænd/slukken i kedlens panel ind. kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). Afbryd for hovedafbryderen. Luk for gas- og vandtilførslen. Hvis der er risiko for frost skal anlægget og evt. varmtvandsbeholder tømmes for vand.

15 3.4 RENGØRING Kedlens kabinet rengøres med en fugtig klud. Anvend evt. en klud hårdt opvredet i lige dele vand og sprit.. Tør efter med en tør klud. Kedlens brændkammer og aftrækssystem skal efterses hvert 2.år af autoriseret servicetekniker. Anvend ikke skurepulver til rengøring af kedlen. Afbryd altid for kedlens strømtilførsel før rengøring. 3.5 VEDLIGEHOLDELSE Brugeren af kedlen er ansvarlig for at kedlen jævnligt efterses af autoriseret servicetekniker. Serviceteknikeren er ansvarlig for at servicen udføres i overensstemmelse med denne vejledning og gældende regler. Serviceteknikeren skal vejlede brugeren i brug af kedlen, herunder sikkerhedsforanstaltninger. 15

16 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4 LEVERING AF KEDLEN Kedlen leveres samlet emballeret i plastik og trækasse. Indeni indpakningen er placeret en plastikpose med - Instruktionsbog - Gashane - Forbindelser til el og rumtermostat. Instruktionsbogen er en integreret del af kedlen. Instruktionsbogen skal gennemlæses omhyggeligt og derefter opbevares til evt. senere brug ved service o.l. 4.1 DIMENSIONER OG VÆGT Nettovægt 147 kg.

17 4.2 HÅNDTERING Behandl kedlen med omhu. 4.3 KEDLENS PLACERING Kedlen kan efter ønske placeres i det rum brugeren måtte ønske, såfremt der er mulighed for placering af aftrækket efter gældende regler. Der er ikke brug for friskluftåbning i opstillingsrummet. 17 Kedlen må ikke placeres udendørs, da den ikke er anti-frost sikret. Kedlen må ikke tildækkes permanent. Der skal være adgang til kedlens top uden brug af værktøj. 4.4 INSTALLATION Bemærk følgende ved tilslutning af kedlen til centralvarmeanlæg - At el-installationen er foretaget korrekt - At gastilførslen er udført korrekt - At ekspansionebeholderen volumen er korrekt - At anlægget er gennemskyllet og udluftet - Vedr. aftrækssystemet se afsnittet om aftrækssystemer.

18 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.5 VANDFORBINDELSER MGS/C er designed og produceret til installation i varmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Specifikationer: Installatøren er ansvarlig for at kedlen installeres i hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Sikkerhedsventilen skal føres til afløbs. Når kedlen skal anvendes med vartmvandsprioritering skal rørforbindelerne udføres således: - På kedlens fremløb MI monteres et T-stykke. - T-stykket forbindes til centralvarmeanlægget samt til varmtvandsbeholderens tilgang. - Varmtvandsbeholderens afgang forbindes med pumpe og kontraventil på kedlens studs AB. - Elforbindelse, se side 10. BESKRIVELSE MODEL 27 E AR MI - Fremløb anlæg 3/4" M Ø RI - Retur fra anlæg 3/4" M Ø CI - Vandpåfyldning 1/2" M Ø AB - Retur fra varmtvandsbeholder, hvis beholder er installeret 3/4" M Ø

19 4.6 EL-FORBINDELSER MGS/C kedlen leveres med alle el-forbindelser monteret. Der skal kun foretages forbindelse til elforsyningen og evt. automatik. For at få adgang til kontrolpanelet fjernes toppla-den. MO1 MO2 Følgende er obligatorisk: 1 Kedlen skal monteret efter gældende regler og standarder. 2 El-forbindelserne skal altid udføres i overensstemmelse med gældende regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer. El-stikkets ben skal have en afstand af mindt 3 mm. 3 Det er vigtigt af Fase(L1) og Nul(N) er korrekt monteret. 4 Der skal anvendesledninger, isoleret og med sektioner i overensstemlse med gældende installationsstandard (sektioner lig med eller større end 1,5 mm². 5 Al elektrisk installation og vedligeholdese skal foretages i overensstemmelse med denne vejledning. 6 Der skal foretages Jord-forbindelse. 19 Se El-diagram på side 10. Der må ikke anvendes gas/vandrør til jordforbindelsen. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl på grund af forkert eller mangelfuld installation.

20 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 4.7 GASFORBINDELSER MGS/C kedlen tilsluttes gas-forsyningen (Ngas eller F-gas) i overensstemmelse med gældende regler. Kontroller før gassen tilsluttes: - At gasarten er i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - alle rørforbindelser er rengjorte. Gasforsyningen skal være i overensstemlse med kedlens kapacitet og skal være forsynet med alle foreskrevne sikkerheds- og kontrolforanstaltninger, Kontroller omhyggeligt at alle samlinger er tætte. 4.8 AFTRÆKSSYSTEMET MGS/C gaskedlen er med lukket forbrændingskammer- Kedlen kan monteres med vandret eller lodret balanceret aftræk smat splitaftræk. Aftrækket er en integreret del af kedelinstallationen. Aftrækket leveres separat. Alimentazione gas 1/2" M BALANCERET AFTRÆK Kedlen leveres til montering med balanceret aftræk. Aftrækrøret kan placeres i ønsket retning. For installation følges aftræks-vejledningen. Afkast Luftindtag - Afkast Ø 60 mm - Luftindtag Ø 80 mm

21 MGS/C kedlen er forsynet med en luft-spjæld der regulerer forbrændingsluften. Spjældet placeres afhængigt af aftrækssystemets længde. Tabellen angiver spjældets placering ved tilladte aftrækslængder. Længde 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 m Spjældets placering pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m SPLIT AFTRÆK Luftindtag rør Luftindtag og aftræk kan placeres i ønsket retning. Dækslet over kedlens luftindtag (A) fjernes. Splitaftrækkets luftindtags-rør monteres til kedlens luftindtag (A). Installation af splitaftrækket foretages i overensstemmelse med vejledningen for montering af aftrækssystemer på Beretta gaskedler. - Luftindtag rør Ø 80 mm - Afkastør Ø 80 mm Afkastør 21 Tabellen angiver spjældets placering placering ved tilladte aftrækslængder. Længde Luftindtag + aftræk < m Ringens placering 1 5 pos. Tryktab pr. bøjning 45 0,5 m 90 0,8 m

22 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING LUFTVAGT For at sikre korrekt forbrænding skal spjældet justeres i overensstemmelse med længden af og typen af aftræksrør. Luftspjældet er fabriksindstillet på position 1. Luftspjældet justeres således: - Afmonter kabinettets topplade. - Løsn de 4 skruer og fjen toppen (B) til det lukkede brændkammer. - Løsn de to skruer (C) og juster luftspjældet (D) som anført i tablelen på side 19. Fastgør den ønskede position med skruerne. - Monter igen låget på det lukkede forbrændingskammer, kontroller at det er helt tæt, og monter toppladen.

23 4.9 VANDPÅFYLDNING OG TØMNING AF KEDLEN VANDPÅFYLDNING - Kontroller først at tømningshanen er lukket. - Åben for vandpåfyldningen. Påfyld langsomt vand indtil et tryk af ca. 1,5 bar fremgår af manometeret. Kedlen skal være kold ved vandpåfyldning. - Luk påfyldningshanen. 23 TØMNING Før tømning: - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Kontroller at vandpåfyldningshanerne er lukkede. - Forbind en vandslange til tømningshanen og åben for ventilen (se side 7).

24 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5 SERVICERING AF GASKEDLEN Før kedlen forsøges genstartes fjernes kedlens panel og det kontrolleres at: - Gashane og vandtilførselsventilen er åbne. - Gastypen er korrekt og gastrykket er indstillet i overensstemmelse med kedlens specifikationer. - At vandtrykket er ca. 1,5 bar samt at anlægget er udluftet. - Der er korrekt tryk på ekspansionsbeholder. - De elektriske forbindelser er foretaget korrekt. - Aftræktsystemet er korrekt monteret. 5.1 SERVICERING AF GASKEDLEN Efter udførelse af ovenstående kontrolpunkter foretages følgende: - Tænd for kedlens strømtilførsel. - Indstil evt. rumtermostat til den ønskede temperatur. Hvis kedlen er tilsluttet anden automatik f.eks. vejrkompenseringsanlæg indstilles dette på aktiv og den ønskede temperatur. - Indstil kedeltermostaten på ca, halvdelen af skalaen.) - Tryk på panelets tænd/sluk kontakt og indstil sommer/vinter kontakten som ønsket.

25 Kedlen starter nu op og kører indtil den ønskede temperatur er opnået. Hvis der er tændings eller anden fundktionsfejl på kedlen aktiveres den røde Reset lampe. For at opnå normal start-funktion: - Vent ca. 1 minut og tryk derefter på Resetknappen. - Vent til start-op funktionerne er udført og der er flammetænding. 25

26 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.2 KONTROLLER UNDER OG EFTER SERVICERING Under serviceringen skal MGS/C kedlen testes for korrekt stop og start funktion: - Drej på drifttermostaten. - Aktiver og kontroller tænd/slukknappen på kontrolpanelet. - Indstil rumtermostat eller automatik. - Kontroller at pumpen kører korrekt.. - Afbryd for kedlens strømforsyning. - Når alle disse funktioner er udført og fungerer korrekt genstarte kedlen og forbrændingen kan kontrolleres i kedlens top.

27 5.3 AFBRYDELSE AF KEDLEN I LÆNGERE TID Hvis kedlen skal være afbrudt i en længere periode foretages følgende: - Afbryd kedlen med Tænd/sluk knappen. Kontroller at den grønne indikatorlampe slukker (sort). - Afbryd for kedlens strømtilførsel. - Luk for gas- og vandhanerne. Tøm kedlen for vand hvis der er risiko for frost. 5.4 VEDLIGEHOLDELSE 27 For at sikre optimal sikkerhed og kedeldrift er periodisk vedligeholdelse og servicering nødvendig. Før servicering: - Sluk for kedlens strømtilførsel og indstil tænd/ sluk knappen på kedlens panel på OFF. - Luk gashanen.

28 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.5 INDREGULERING Kedlen leveres indreguleret til N-gas (G20) som anført på datapladen. fabriksindstillingen er i overensttemelse med nedenstående tabel (tolerance +/- 5%). Justering og evt. konvertering til anden gasart foretages som følger: Indregulering og justering må kun foretages af autoriseret servicemontør. F-gas værdierne er vejledende afhængigt af kedlens placering. MGS/C BESKRIVELSE N-GAS F-GAS G 20 G 30 G 31 Wobbe index 45,7 80,90 70,9 MJ/m³ Gastryk mbar Min.gastryk mbar Antal dyser 2 n Dyse størrelse 3,45 2,05 (Ø) mm Gas flow (*) 3, m³/h -- 2,70 kg/h Starttænding tryk 4 9 mbar Dyse tryk 11,1 27,6 36,0 mbar (*) Temp.: 15 C; Tryk.: 1013 mbar - Drej gasventilens tryk-knob (A) ca. 3 gange og monter et U-rør. B A B: hoved tryk test-punkt

29 LANGSOM TÆNDING - Den korrekte langsomme tænding justeres med langsom-tænding regulatoren (C) Start kedlen op som beskrevet på side C DYSE TRYK D - Juster på skruen (D) til det ønskede tryk i henhold til værdierne i tabellen på side 26 29

30 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.6 KONVERTERING TIL ANDEN GASART Kedlen er fabriksindstillet til N-gas (G20). Kedlen kan konverteres til F-gas. (G30/G31) ved brug af det medfølgende kit. Konvertering til anden gasart må kun foretages af autoriseret servicemontør. UDSKIFTNING AF DYSER - Åben kedlens frontpanel. - Løsn fastgørelsesskruerne og fjern forbrændingskammerets forpanel. UDSKIFTNING AF DYSER - Fjern de to N-gas dyser fra brænderen og monter F-gas dyserne. LUKNING AF TRYKREGULERING Ved anvendelse af F-gas dyser skal gasarmaturets regulator afbrydes som følger: D - Skru trykregulatorskruen helt i bund (D). - Drej trykafgangsskruen ca 3 omgange og monter U-rørsmanometer. A

31 LANGSOM TÆNDING - Indstil den langsomme tænding ved hjælp af skruen (C). Start kedlen op som beskrevet på side C DYSETRYK - Juster F-gas trykket til følgende værdier: MGS/C 27 E AR G30 G31 27,6 36,0 mbar - Afmonter U-rørsmanometer og luk for trykket- - Tæthedsprøv alle samlinger. - Påklæb kedlen F-gas datapladen fra kittet 31 - Overstreg evt. N-gas datapladen.

32 INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING 5.7 RENSNING AF KEDLEN Rengør kedlens panel og kabinet med et hårdt opvredet klud. Anvend aldrig skurepulver e.l. til rengøring. For at få adgang til kedlens interne del: - Fjern kedlens frontpanel (P) og top-panel (C). - Afmonter evt. kontrolpanelet (B) ved at fjerne skruerne (A). - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret. Løsn fastgørelsesskruerneog fjern forbrændingskammerets frontplade A B C A P - Afmonter gasventilen fra gasledningen ved hjælp af møtríkken (1). - Løsn og fjern møtrikkerne (2) der fastgørtbrænderen - Rengør brænderen og det indre af brædningskammeret med en børste eller andet passende værktøj. - Fjern alle urenheder og monter omhyggeligt alle dele igen

33 5.8 BLÆSER - Fjern topdækslet til det lukkede kammaer efter at have fjernet de 4 fastgørelsesskruer. - Fjern luftvagten efter at have fjernet de to skruer der fastgør luftkammeret. 33 A D C E B - Fjern de to skruer (A) der fastgør aftrækket til blæseren. - Fjern sikkerhedsdækslet (B) til afkastet over kedleblokken indeni det lukkede kammer. - Fjen el-kablet (E) fra blæseren og fjern blæseren (D), sikkrhedsdækslet (B) og isoleringen (C). - Rengør kammerets med en børste e.l. - Efter rengøring og afprøvning samles alle dele omhyggeligt igen. - Tæthedsprøv alle samlinger og forbrændingskammeret.

34 5.9 FEJLFINDING FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING Gaslugt Hovedgas-ledning gasforbindelser Kedlen Tæthedsprøv alle kedlens samlinger og kontroller at gashanen er helt lukket. Lugt af uforbrændt gas Aftræksfejl Kontroller at aftrækket er tæt Kondens på aftræksrør for lav aftræks-temperatur Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret. Ureel forbrænding Gas-tryk Kontroller at kedlen er korrekt indreguleret Dyser Kontroller dysernes størrelse Tilsmudsning af brænder og veksler Kontroller og rens brænder og veksler Veksleren tilstoppet Kontroller aftrækket Forsinket start Gastryk Kontroller starttrykket Tændingselektrode Kontroller elektroden og dens placering Uren forbrænding Forbrænding Kontroller flammens farve Kontroller korrekt indregulering Kontroller aftrækket Kedlen vil ikke starte Ingen el-tilførsel Ingen gastilførsel Kontroller at der er åbnet for gassen og at der er tændt for kedlens el. Kontroller der er korrekt Fase- Nul-Jord Kedlen vil ikke starte Aftræksfejl Kontroller luftvagten Utætheder i aftrækssystemet.

35

36 cod /99 - Ed. 00 Ing. A. Beretta spa LECCO - ITALIA - Via Risorgimento, 13 Tel. 0341/ (10 linee r.a.) - Fax 0341/ Telex IABER Fabrikanten foretager løbende udvikling af deres produkter. Der kan derfor forekomme ændringer efter denne vejledning er trykt. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Importør: F.O.Holding A/S, Salbjergvej 36, 4622 Havdrup. Tlf Fax

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere