Birkerød Roklubs 60 års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Roklubs 60 års jubilæum"

Transkript

1 Birkerød Roklubs 60 års jubilæum 2009

2 Indholdsfortegnelse: Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke 4 Morgenroning, v/ Erik Vogler 36 Morgenroning - også et af klubbens tilbud 38 Det er sommer det er sol og det er FREDAG v/ Ole Jul-Rasmussen Birkerød Roklub et tilbageblik v/ Toke Allentoft Birkerød Roklubs formænd gennem tiderne Birkerød Roklub Plantagevej Birkerød Tlf:

3 Jubilæum Jubilæum kommer fra det latinske jubileo. Første gang nævnt i forbindelse med pave Bonifacius den 8de der i 1300 i Rom arrangerede den første gejstlige jubelfest. Nu er det os der indbyder til jubelfest i anledning af at det er 60 år siden en række Birkerød borgere besluttede at der skulle startes en roklub i byen. Det er tradition at man i en sådan anledning ser tilbage og fokuserer på de væsentlige begivenheder i den forløbne periode. Det er det vi forsøger at gøre i nærværende skriv. Som i alle andre relationer er historien vigtig for ens identitet og det gælder selvfølgelig også for en klub som Birkerød Roklub. Vi forsøger i dette historiske skriv at fastholde de væsentlige historiske punkter i klubbens lange liv og overlevere de højdepunkter, der har gjort klubben til det den er i dag, til de kommende roere. Birkerød roklub har oplevet såvel medgang som modgang og livet har ikke altid været lige let, men ikke desto mindre er klubben kommet styrket ud af de første 60 år. 60 år er ingen alder, slet ikke for en roklub hvor mange af Danmarks klubber er mere end 100 år. Når man nu står her i 2009 med en klub der har 60 år på bagen kan man ikke undlade også at se lidt frem. Hvordan vil det mon se ud om 10, 20 eller endnu flere år. Der er nok ingen tvivl om at klubben stadig vil være at finde ved Furesøens bred men i hvilken form. Det kan man selvfølgelig kun gisne om men det vigtigste er at vi til enhver til sikrer os at klubben tilpasser sig og fornyer sig så den og dens tilbud passer til tiden. Jeg ønsker Birkerød Roklub og alle dens medlemmer hjertelig tillykke med jubilæet og de mange år klubben har foran sig. Gorm Praefke Formand 3

4 Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke Rosportens historie Rosporten er af meget gammel dato idet en lang række naturfolk har gennemført både træning i robåd og konkurrencer i roning. I 1715 afholdtes den første egentlige kaproning i England Doggett s Coat and Badge Race. Den fandt sted mellem færgemænd - licensed watermen - som stod for trafikken på Themsen. floden. Præmien var en rød trøje med en sølvplade på ærmet. Det var ved de engelske universiteter ved Themsen, at roningen blev til en egentlig idræt. Ved Eton College begyndte eleverne i 1811 at dyrke roning, og det var dette college, der kom til at få afgørende indflydelse på denne idrætsgrens udvikling. I 1813 indførtes roningen på Westminster College, og hurtigt fulgte andre skoler efter. Første universitetsmatch afholdtes 1815 mellem to Oxford-colleges. Omkring 1818 stiftedes Englands og velsagtens verdens mest eksklusive roklub, Leander Rowing Club, hvortil medlemmerne hovedsagelig blev rekrutteret blandt deltagerne i Oxford-Cambridge matcherne eller blandt Henley vinderne. I 1829 fandt den første ottermatch mellem Oxford og Cambridge sted på Themsen ved Henley og i 1839 fandt den første Henley Regatta sted. Roningen bredte sig i 1836 via Hamburg til en række andre europæiske lande f.eks. Østrig og Ungarn, mens lande som Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Danmark, Norge og Sverige fik impulserne direkte fra England. I USA stiftedes de første roklubber for amatører omkring Den første universitetsklub Yale blev stiftet i I Sydamerika stiftedes den første roklub 1873 i Buenos Aires, og naturligvis stiftede de britiske kolonier og dominions som Australien, New Zealand og Canada hurtigt bekendtskab med roningen. Definition af en amatør I 1879 oprettedes i England rosammenslutningen The Metropolitan Rowing Association (senere Amateur Rowing Association ) for at fastlægge amatørernes stilling og udtage mandskab til udenlandske konkurrencer. Deres definition af en amatør lød som følger: Ingen person skal betragtes som amatør, som roer, scullerroer eller styrmand, hvis vedkommende nogen sinde har været ansat i eller ved både, eller ved 4

5 legemligt arbejde for penge eller løn, som er eller har været ved handel eller ansat mod løn som mekaniker, håndværker eller arbejder, eller ansat i nogen som helst tjenende rolle. Meningen med denne definition var at binde medlemmerne i en sammenslutning af gentlemen roere, og at eksludere et stort antal amatører, som var nødt til at arbejde med deres hænder eller ved det, man betragtede som en tjenende beskaffenhed. Denne paragraf blev optaget af bestyrelsen for The Royal Regatta på Henley. Så ulogisk det end kan virke forblev denne definition i kraft indtil 1938 og førte til mange ekstraordinære situationer. En uddeler på et posthus blev f.eks. accepteret som amatør, mens et postbud ikke blev det. Men det mest bemærkelsesværdige tilfælde var, da den store amerikanske scullerroer John B. Kelly, måske bedst kendt som far til den amerikanske filmstjerne Grace Kelly, der blev gift med fyrsten af Monaco, blev udelukket fra at deltage i Henley regattaen, fordi han som murer blev betragtet som manuel arbejder. Politibetjente blev også udelukket. I 1936 ønskede en østrigsk otter, der 5 var på vej til olympiaden i Berlin, at ro ved Henley Regattaen, men komiteen kunne ikke acceptere dem som amatører fordi de som politifolk var legemlige arbejdere. Da det britiske olympiadehold ankom til Berlin, efterlod australierne dem imidlertid ikke i tvivl om deres syn på klasseforskel, og som resultat af presset fra den offentlige mening blev klausulen trukket tilbage i januar I 1890 blev National Amateur Association dannet for at lave love og regler, samt arrangere regattaer for de klubber hvis medlemmer var udelukket fra konkurrencer i ARA som følge af deres beskæftigelse. I 47 år konkurrerede ARA og NARA klubber aldrig mod hinanden skønt de roede i samme bådtyper på de samme floder. Hvor god en NARA roer end var udelukkede klausulen ham fra Henley og fra at ro for sit land og fra at ro mod en ARA klub. Først i januar 1956 blev de to forbund lagt sammen. At det tog så lang tid før det lykkedes skyldtes den kraftige modstand fra de gamle ARA klubber, Leander, Oxford, Cambridge og Thames klubberne, som stadig ønskede at bevare en afstand til dem der ikke var socialt acceptable, skønt de var glimrende roere.

6 Da roningen kom til Danmark I midten af 1860 erne indførte grosserer Harald Hansen en 2-åres inrigger fra England til Danmark og denne båd kom til at tjene som model for den første dansk byggede kapronings båd, der fik navnet Kvik.. I 1866 stiftedes to klubber, KVIK, der stadig består, og Handels- og Kontorforeningens Roklub, der senere skiftede navn til Københavns Roklub. Begge klubber har spillet en meget betydelig rolle inden for dansk roning. I starten var kvinderne begrænset til at ro i deciderede kvinde roklubber såsom Nykøbing Falster, Studentersamfundets Roklub og i Københavns Kvinde Roklub, men med stiftelsen af Damernes Roklub i København i 1903 fik dameroningen indflydelse på udviklingen. Når roklubber flager, såvel til lands som på bådene, sker det med splitflag med et særligt mærke bogstaverne D.F.f.R. over to korslagte årer. Der er en meget vedholdende historie om, at årsagen til at roklubber må flage med splitflag skulle skyldes en tilladelse fra Kong Frederik den 9., der selv var ivrig roer. Dette er dog ikke sandt. Godt nok I de første år var det svært at holde interessen for rosporten fanget, men i 1880 erne steg interessen for legemsøvelser mere og mere, og der opstod adskillige nye klubber, så i 1887 sluttede samtlige danske roklubber sig sammen i en centralorganisation, Dansk Forening for Rosport, den ældste danske idrætsorganisation. Den nye organisations første opgave blev gennemførelsen af en klassificering for bådene, der inddeltes i outriggere og inriggere, kravel- og klinkbyggede. Derefter gik man i gang med at udarbejde et kapronings reglement. DFfR s formand Eugen Schmidt tog i 1896 initiativet til stiftelsen af Dansk Idræts Forbund. var Kong Frederik 9. roer, men tilladelsen til at flage med splitflag er af meget ældre dato. Tilladelsen er givet af Marineministeriet dateret 20. marts Den bygger på en kongelig resolution af 14. marts 1888, der giver DFfR og dets medlemsklubber og foreninger tilladelse til at flage med splitflag. Roningen i Birkerød Ro, det ville man også i Birkerød. I begyndelsen af 1949 fandt to gamle roere sammen. Et par mænd, der just var kommet til Bir- 6

7 kerød, isenkræmmer Aage Pabst fra Roskilde og redaktør Herluf Larsen fra Hillerød, der havde roet i henholdsvis Roskilde Roklub og Fredensborg Roklub. De to herrer fik samlet en kreds af interesserede og der blev indbudt til et møde på Hotel Birkerød Kro den 19. januar Et halvt hundrede af byens borgere mødte op og der blev nedsat et udvalg, som udover initiativtagerne kom til at bestå af Arne Jacobsen fra Gøngehuset ved Sandbjerg. Aage Pabst blev formand for udvalget. Da Birkerød er omgrænset af de to store søer, Sjælsø og Furesø, fandt man, at der på en af søerne måtte være muligheder for at etablere roning. Den mest ideelle ville være Sjælsø med dens faste søbredder og beliggenhed godt i læ mellem høje bakker, men Gentofte kommune, der havde vandindvindings retten, modsatte sig ethvert forsøg på en udvidelse af sejladsen på søen. Den gang havde man i tankerne, at søens overfladevand 7 skulle anvendes som drikkevand og derfor kunne yderligere færdsel ved og på søen ikke tillades. Udvalget vendte sig derpå mod Furesøen, der jo også havde den fordel, at der var mulighed for roning på de tilknyttede kanaler og søer. Det var dog ikke så lige til en sag fordi der var et tilsyneladende bundløst morads der hvor Kommunen grænser ned til søen, men vanskelighederne var til for at overvindes - og det blev de. Birkerød roklubs stiftelse Tirsdag den 29 marts 1949 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hotel Birkerød Kro. Udvalgsformand Aage Pabst bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og rettede en særlig velkomst til sognerådsformand Kaj Jensen, Birkerød, formanden for Roskilde Roklub, Henning Christiansen, samt de tre guldmedalje vindere fra Roskilde Roklub, der havde vundet guld ved olympiaden i sommeren 1948 i London, repræsentanter fra Fredensborg Roklub samt formanden for idrætsforeningen Skjold, murer Berthel Knudsen.

8 Efter at depotejer Arne Holst var valgt til dirigent, afgav Herluf Larsen en beretning over udvalgets arbejde. Da man havde vedtaget foreningens stiftelse og gennemgået de foreslåede vedtægter, valgtes den første bestyrelse. Den kom til at bestå af Herluf Larsen som formand, næstformand blev depotejer Arne Holst, direktør Erling Fogh blev sekretær, mens fabrikant Hans Andersen blev foreningens første kasserer. Isenkræmmer Aage Pabst blev rochef, maskinmester Holm blev vicerochef og snedkermester Wøldike Blev materielforvalter. Kontingentet blev fastsat til 6 kr. per måned for medlemmer over 18 år og 3 kr. per måned for medlemmer under 18 år. Kontingentet gjaldt de 6 sommermåneder. Derudover blev bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte et vinterkontingent. Vinterkontingentet blev fastlagt til 4 kr. per måned for medlemmer over 18 år og 2 kr. for medlemmer under 18 år. Hertil kom et indmeldelsesgebyr på 10 kr. En liste gik rundt og der tegnede sig 21 mandlige roere over 18 år, 5 under 18 år, 4 kvindelige medlemmer og 4 passive medlemmer. Det første klubhus På bestyrelsesmødet lørdag den 9. april 1949 blev det besluttet for kr. at købe en barak fra Ry Flyveplads som klubhus. Klubben fik to brugte både fra Åbenrå Roklub; en 4 åres inrigger og en 2 åres inrigger. Bådene skulle istandsættes, og det blev gjort på Trælasten. Så gik man i gang. Entreprenørfirmaet T. Winkel foretog en række bundundersøgelser. Det store bor røg uden besvær den første halve snes meter ned i søbredden og let gik det også med de sidste meter, til man omkring en lille snes meter nede fandt fast sandbund. Det stod straks klart, at skulle der bygges et klubhus her måtte der piloteres både Bestyrelsesarbejdet gennem tiderne: 1962: Referat fra bestyrelsesmøde den 4 december "Drøftelserne blev afbrudt af kaffedrikning og næstsidste afsnit af TV's "Halstørklædet". Der blev gisnet om hvem der var morderen inden mødet blev fortsat 1979: Bestyrelsen bliver ændret til en "magistrats ledelse" - en tre mands ledelse med et antal udvalg der forestod den daglige drift 1981: Bestyrelsesarbejdet overgår til gruppeledelse med en række grupper båd istandsættelse, extension (PR og medlemsudvidelse), finans, klubhus/klubliv og ungdom. 1988: Der indføres en bøde på 5 kr. for at komme for sent til bestyrelsesmøderne 8

9 til klubhuset, ophalerplads og bedding. Grunden hvor det var påtænkt at klubben skulle placeres ejedes af Direktør Schou- Kjeldsen, og det tog en del tid inden kommunen fik truffet aftale med Barakken genopbygges Schou-Kjeldsen om overtagelse af grunden. Dertil kom, at der på grunden var tinglyst en jagtleje kontrakt til fuldmægtig Rudolf Sand med en årlig leje på kr., der først udløb i Klubhuset i de smukke omgivelser Efter at have indhentet tilladelse fra de kommunale myndigheder og fra fredningsmyndighederne gik man i gang med fældning af den tætte bevoksning. Alt kvaset blev spredt over et stort areal. Oven på dette blev tilkørt murbrokker og senere et tykt lag slagger fra det nu nedlagte Tornevangs teglværk. Derpå et lag fast grus, og så havde pladsen foran det kommende klubhus pludselig fået fast bund. Inden byggeriet kunne gå i gang måtte en omfattende pilotering finde sted. Ved velvillig hjælp fra Rude Skov fik man hentet det ene læs granstammer efter det andet. De 8 meter lange stammer blev trykket ned i jordbunden med to pæle oven på hinanden. Så var man 16 meter nede på fast bund, og funderingen kunne begynde. Beton og store jerndragere blev støbt på kryds og tværs hen over de nedrammede pæle. Man anede så småt klubhusets konturer. Fabrikant Hans Andersen påtog sig nedrivningen og hjemtransporten af den gamle tyskerbarak fra Ry Flyveplads. En skønne dag lå så en kæmpe stabel brædder og hele træelementer, og rejsningen af huset kunne begyndes. Med sagkyndig 9

10 bistand af tømrermester Arne Olsen fik de efterhånden flere og flere medlemmer huset op at stå. Et omfattende reparations- og malerarbejde tog sin begyndelse. Da fabrikant Hans Andersen samtidig forærede et pænt beløb til opmuring af en pejs med tilhørende skorsten i det store samlingslokale, og da tingene efterhånden kom på plads med bådhal, toiletter, køkkenfaciliteter, bestyrelsesværelse med videre, kunne man se tilbage på en enorm indsats. Men man havde også fået et klubhus, der blev anerkendt fra alle sider, og som i mange år fremover var ramme for Birkerød Roklub. Men starten gjordes naturligvis ikke uden penge. Aage Pabst og Herluf Larsen gik i den daværende Handelsbank på Hovedgaden 41 og skrev begge på en veksel til et par tusinde kroner. Så var startkapitalen hjemme og man kunne også begynde at tænke på de første både. Mandag den 2. maj 1949 blev det vedtaget at bestille den første nye 4-årers inrigger samt end del årer, men den første tur fandt sted Store Bededag 1949 i tre både lånt af Københavns Roklub. Der blev ikke alene bygget, der blev skam også roet fra allerførste færd. anlagt en vej ned til klubhuset. Ude som inde skinnede alt i strålende farver og de første både var for længst ankommet. I 1955 blev der indlagt elektricitet og i 1962 blev der for første gang indlagt vand i det gamle klubhus. Den første rosæson Det første klubmesterskab fandt sted i slutningen af august Der var et stort deltagerantal og de mange tilskuere langs bredden overværede i spænding den første officielle kaproning på Furesøen. Der blev roet bravt af alle og det var tydeligt, at man ikke alene havde bygget men også havde haft tid til at passe det væsentlige, nemlig træningen. Den første mesterskabstitel for damer blev erobret af Lis Henningsen og Rigmor Landsdorff Jørgensen med U. Jensen som styrmand. For herrernes vedkommende blev det Hans Holm og Ulf Christensen med Herluf Larsen som styrmand, der fik overrakt mesterskabsmedaljerne. Men også på anden vis fremgik det, Først hen imod slutningen af oktober 1949 kunne rejsegildet finde sted, men det var et rejsegilde der lovede godt for det videre byggeri. Søndag den 13. august 1950 kunne den festlige indvielse så finde sted. Da var alt klart. Kommunen havde Roning før broen var bygget 10

11 at der var afsat passende tid til roningen. Ved efterårets generalforsamling i 1949 kunne formanden, redaktør Herluf Larsen oplyse, at roklubbens medlemmer havde foretaget 246 ture med tre både og roet ikke færre end sammenlagt km på Furesøen. Formanden kunne samtidig oplyse, at man i Birkerød Sparekasse havde fået udbetalt de første kr. af det samlede lån på kr., som sognerådet stillede garanti for. På samme generalforsamling blev de første sølvårer i klubbens korte tilværelse uddelt. De gik til Rigmor Landsdorff Jørgensen, Uffe Riis Jensen og Hans Peter Andersen for det størst antal roede kilometre i den korte periode roklubben havde eksisteret. Der var tale om 172, 174 og 174 km. Grundet mangel på både foregår instruktionen ved klubbens start i Københavns Roklub. Indvielsen af klubhuset Indvielsen blev en af de største og mest pompøse fester i klubbens historie og den gav genklang landet over og fik en strålende omtale i radioen ved redaktør Gunner Nu Hansen, i næsten samtlige dagblade, samt i hele den lokale distriktspresse. Derudover fik festen den fineste omtale som tænkes kan i Politikens den gang så udbredte Idrætsbladet samt naturligvis i bladet Roning, det officielle organ for Dansk Forening for Rosport. Når man tog i betragtning under hvor beskedne, vanskelige og un- 11

12 dertiden økonomisk uoverkommelige forhold det hele kom op at stå på, var det en dag stifterne og de daværende medlemmer kunne tænke tilbage på med en vis stolthed. For første gang vejede det store officielle splitflag fra en nymalet flagstang ved klubhuset, med guld bogstaverne D.F.f.R. over et par korslagte årer, ligeledes i guld. Kronen skulle sættet på 1 ½ års ihærdige anstrengelser. Præcis kl besteg formanden, redaktør Herluf Larsen, talerstolen og bød de usædvanligt mange gæster fra byen, omegnen, honoratiores og gæster fra naboklubber velkommen. Derpå fik byggeudvalgets formand, direktør Erling Fogh ordet. Han gav en udførlig redegørelse fra klubbens tilblivelse frem til dagen. Der blev rettet en varm tak til alle gode medvirkende kræfter, de mange frivillige hjælpere, myndigheder, kommunale og andre, samt til Dansk Forening for Rosport, til Dansk Idræts Union og til en række lokale håndværkere, der alle havde ydet en strålende indsats samt til en række lokale og udenbys firmaer, der ligeledes havde ydet uvurderlig støtte ved bidrag og fremskaffelse af materialer. Direktør Erling Fogh overrakte Den Gyldne Nøgle til direktør Axel Halsten, som var blevet sognerådsformand og som efter nogle velvalgte ord erklærede klubhuset for indviet. Så videregav han nøglen til formanden på hvis kommando klubbens smukke stander, den store blå vimpel med de røde bogstaver B.R i et skjold på hvidt bånd, gled til tops fra masten på klubhusets tag. Portene blev åbnet og de mange fremmødte strømmede ind i huset, hvor der var dækket op med vin og kransekage, der som alt andet den gang var skænket af velvillige lokale firmaer. Der var enkelte gaver til de roere, der under byggeriet havde ydet en særlig indsats. Således en syvarmet bronzelysestage til Rigmor Jørgensen, der modtog denne som repræsentant for pigernes indsats og en til Uffe Riis Jensen på de mandlige roeres vegne. Endelig fik den allestedsnærværende, ihærdige og utrættelige sommerhusbeboer, grosserer Carl Hansen, en meget smuk erindringsgave. Han, der ikke selv var roer havde fundet, at der ikke kunne gøres nok for de unge, friske rosportsfolk. Dåb af både og mandskab Straks efter var man klar til båddåben. Stafetter fra Rungsted Roklub kom løbende hele den lange vej fra Øresund med friskt saltvand og med dette blev den første af de fire både navngivet af Sjællands Kredsens 1958: Vedtages nye regler for tildeling af guld og sølvårer fremover er grænserne 750 km for sølv og 1000 for guld. Dog kun 500 for en sølv åre til ungdomsroerne 1998: Grænserne forslås forhøjet men dette får mildt sagt ikke stor tilslutning 12

13 repræsentant, værkfører Pabst, Roskilde en af dansk rosports grand old men. Sognepræst C. J. Schwartz-Nielsen navngav den næste båd i sin egenskab af formand for det kommunale ungdomsudvalg. Kommuneingeniør Poul Larsen og folketingsmand C. F. Ladefoged navngav de to sidste. Navnene var alle fra det græske alfabet: Alfa, Beta, Gamma og Delta. Men foruden gamle roere var der også kommet mange nye til. Unge mennesker, der aldrig før havde siddet i en rosports båd. Ved flittig træning skulle de på ret sæt og vis ophøjes til rette roere at være, og det skete under den årgamle tradition ved hjælp af Kong Neptun og hans raske svende. Et lignende skuespil var aldrig tidligere set i Birkerød. En for en blev de unge roere smurt ind i sæbe, raget med en stor kniv, og af Neptun og hans svende kastet ud i Furesøens vover med det lige så traditionelle resultat, at hele det kongelige optog med ro kammerater fra Holte, der var sejlet hid, naturligvis måtte gøre de unge roere selskab i den våde balje. De mere end 500 tilskuere fik sig en hjertelig latter. Et skuespil der har gentaget sig hvert år i de forløbne 60 år. Påklædning har til alle tider været et omdiskuteret emne: 1957: På generalforsamlingen blev det diskuteret at medlemmerne burde være ens påklædt 1960: Klubpåklædning er mørkeblå træningsdragt eller hvid tricot og sorte korte benklæder 1968: Ingen må gå i bådene uden at være iført træningsdragt eller shorts og gummisko 1971: Alle skal ro omklædte 1996: Igen igen diskussion om mere reglementeret ro påklædning Gamma døbes af kommuneingeniør Poul Larsen : Foreløbig sidste afsnit der udarbejdes nyt design

14 I 1972 drøftes det hvordan man kunne gøre reklame for klubben, og det foresloges, at kanindåben skulle finde sted i et bassin i gågaden ideen blev dog aldrig ført ud i livet. gjaldt. Man kunne skabe noget selv. Den længste tale blev vel nok holdt af formanden, der uden manuskript rettede en varm, personlig og dybtfølt tak til hver enkelt impliceret alle nævnt, ingen glemt og det var mange, der blev nævnt. Et dundrende hurra og leve for Birkerød Roklub sluttede denne del af festivitasen, og mens de kulørte lamper både ude og inde tændtes, spilledes der op til dans til langt ud på de små timer, kun afbrudt af et flammende bål midt på aftenen. Kanindåb Aftenfesten efter indvielsen Men var der fest og stemning om eftermiddagen blev det ikke mindre festligt om aftenen. Ved en storstilet fest i det rummelige klubhus samledes et par hundrede indbudte til spisning. Havde roklubben fået mange venlige tilkendegivelser i den forløbne tid i form af tilskud og materialer, regnede det formeligt med gaver denne aften. Der var talere og hilsener fra nær og fjern og der faldt mange rosende og anerkendende ord til de mange selvbyggere. Sankt Hans var på de tider og i mange år fremover et meget stort anlagt arrangement, der strakte sig over flere dage og bød på et utal af aktiviteter. Kanindåben fandt sted, og finder stadig sted, på denne dag. Inden dåben blev kaninerne kørt gennem Bistrup og Birkerød på ladet af en bil og iført pap kaninører. Festpladsen ved klubhuset omfattede f.eks. i 1965 hovedbar og restaurant (Coq d Or), bar og restaurant (Cafe de Paris), udendørs bar, æbleskive bod, sømbod, roulette, lykkehjul, boldbod, skyde bod, pølsevogn, isbod, salgsbod, tombola, mannequin opvisning og Klaus Jørgen, idet det dog ikke står helt klart hvad dette var. I 1967 måtte bestyrelsen konkludere, at Sankt Hans arrangementet havde taget overhånd fordi det gav et urimeligt slid på klubhuset, på naboerne og på klubbens renomme. Fremover skulle der være tale om et Dansk ungdom havde endnu engang vist, at man kunne tage et initiativ og at man kunne tage et nap når det mere afdæmpet arrangement. 14

15 Aktiviteterne Så var Birkerød Roklub endelig en realitet. Nu gik det slag i slag med afviklingen af utallige aktiviteter. Der blev arrangeret andespil, foredrags- og informationsaftener med film, man fandt sammen med en kreds af sejlsports interesserede og søgte at få en sejlsportsklub dannet i området. Et stort salg lodsedler hørte til de mange pengeindbringende arrangementer og allerede i slutningen af 1950 fik man herigennem samlet omkring kr. til den altid forslugne kasse. Sejl- og kanoklubben blev ikke en realitet på det tidspunkt, men ved kommunens mellemkomst fik roklubben tilladelse til at opkræve et passende beløb fra de bådejere, der ønskede at fortøje ved roklubbens bro, og mod en ekstra afgift kunne man få disse både opstaldet i klubhuset om vinteren. Den 20. maj 1950 blev det ved et møde med grundejerforeningerne Bakkegården, Furesø Solpark, Anneksgården og Hegneparken overladt til Formanden at optage forhandlinger med Birkerød Kommune om etablering af en bro, men først i 1953 kom der resultater ud af forhandlingerne. 15 Man arbejdede med etableringen af en offentlige strandplads ved Furesøen, var med i arrangementerne ved Isefjordskaproninger, og man lavede en årligt tilbagevendende dyst mellem Furesøens Roklubber og indbød Rungsted Roklub til det såkaldte VM (Venskabs Match). VM blev første gang afholdt i 1951 og Roklubben Furesø blev optaget i 1957, men i 2006 ændres VM fra en kaproning til social hyggeroning. Der blev arrangeret fodboldkampe med tennisklubben, sportsuge med rostævne på Birkerød sø, strålende Sankt Hans

16 fester. Arrangementerne tjente to formål. De skulle more og fornøje, men ikke mindst skaffe endnu bedre økonomisk grund under klubben, der jo stadig lå på blød bund både i bogstavelig forstand men også i økonomisk henseende. I samarbejde med Birkerød Marineforening indbød man i 1951 til en sammenkomst på Hotel Birkerød Kro. Hertil havde man som en særlig prominent gæst indbudt tandlægen Ulf Kaarsberg, der som deltager i det berømmelige vikingetogt med båden Hugin til England i sommeren 1950, berettede og viste film og lysbilleder fra den farverige tur. I hen ved to timer holdt han den store forsamling i ånde om starten fra Frederikssund til landingen og den stormende modtagelse i England efter en ikke helt risikofri tur over Nordsøen. Løbetræning Point kaproning Stjerne træf 24 timers roning Juletræssalg Vikingefest I 1965 og i årene fremover deltog Birkerød Roklub i afholdelsen af årets byfest sammen med Idrætsforeningen Skjold, Høsterkøb Håndboldklub, Brandkorpset, og i et forsøg på at få medlemmer til at beskæftige sig med andet end roning forsøgtes det i 1968 at indrette pladsen bag huset som badmintonbane. I 1993 indføres en ugentlig fællesspisning der senere gik over i en ugentlig "onsdags grill", der kom til at danne udgangspunkt for en stribe af hyggelige stunder på terrassen og gav nye roere en god mulighed for at lære de gamle at kende. Udbuddet af aktiviteter på vand såvel som på land har gennem tiderne været mangfoldigt og en del har da også vedholdende været på aktivitetsplanen år efter år, mens andre er gået i glemmebogen. En række af de aktiviteter, der ikke længere er på planen kan nævnes: Pinsefest Fastelavn Gåse- og andespil Vandorienteringsløb 16 Parken ved Næsseslottet i Lillekalv blev i 1996 ført tilbage til sin oprindelige udformning, og for at indvie den istandsatte park blev en gammel tradition genoplivet. Den oprindelige ejer af slottet, storkøbmanden Frédéric de Coninck havde i forbindelse med hustruens fødselsdag arrangeret søslag ved Lillekalv. Roklubben kom desværre for sent med sin tilmelding og kunne derfor ikke deltage.

17 Foreningen Gamle Birkerød Roere så dagens lys i 1966 og blev startet med Aage Pabst som formand. Formålet var at samle tidligere medlemmer en til to gange om året. Efter en god start faldt interessen og foreningen blev sat i bero. Morgenroning blev første gang etableret i 1960 og har med større eller mindre deltagelse været en del af klubben lige siden. På generalforsamlingen i 1987 blev det vedtaget at oprette "Birkerød Roklubs Venner" med det formål at "støtte klubben med indkøb af udstyr til roning og anden idræt i klubben". Roinstruktionen blev i 1997 ændret fra åben instruktion 2 aftener om ugen til to årlige roskoler. Det blev fra første færd en stor succes med mange kaniner og god instruktion og hurtig frigivelse. Allerede 2 år 1953: Roklubben afholder Revy med Oswald Helmuth 1960: Det forsøges at skaffe 350 passive medlemmer via salg af lodsedler. Præmien er en rejse til olympiaden i Rom 1961: Klubbens første husforvalter vælges Peter Juul 1967: Der sælges Birkerød Roklub obligationer med et samlet overskud på ,61 kr. efter starten måtte der indføres ventelister. Adgangen til Farum sø har gennem årene været forbeholdt kanoer og kajakker, men i 1998 fik søens roklubber tilladelse til at ro på Farum sø på betingelse af: "At der tages hensyn til dyre- og planteliv samt kano- og kajakroere. Således er det forbudt at råbe højt i bådene": I 1998 etableres Kaproningens Venner med det formål at hjælpe med indsamling af penge til delvist at finansiere kaproernes deltagelse i regattaer. Vennerne blev nedlagt i 2005, da den sidste kaproer lægger årene på hylden. Udviklingen i aktiviteter Det generelle aktivitetsniveau i Birkerød Roklub har gennem årene varieret ganske meget. I starten var der, trods de beskedne forhold i 1975: Den norske klub Frederikstad Roklub er på besøg 2002: Klubben etablerer sin hjemmeside birkeroed-roklub.dk 2007: Nyt elektronisk ro registrerings system taget i brug 17

18 barakken, stor aktivitet om aftenerne og søndag formiddag. Især kom der mange unge roere, og der var foruden stor roaktivitet mange fester, der var kendt over hele byen for det positive. I det nye hus, hvor forholdene blev bedre, blev aktiviteten mere svingende og meget afhængig af den generelle udvikling omkring idræt. I 60 erne og 70 erne var der stadig en stor gruppe af ungdomsroere, der skabte liv og aktivitet i klubben såvel på vandet som på land. I 80 erne gik bølgerne ganske højt i klubben. På den ene side var der en kraftig aktivitet i kaproningen, hvor Birkerød Roklub gjorde sig gældende i mange konkurrencer, og ungdomsafdelingen fostrede stroken, Niels Laulund Henriksen, i den første Guldfirer. Han begyndte i Birkerød Roklub, inden han gik videre til de store kapronings-centre længere syd på. Den pågældende Guldfirer vandt VM i 1994 og Guld ved OL i Atlanta i På den anden side blev der festet så kraftigt, at man kan læse følgende i et bestyrelsesreferat fra 1987: Vores popularitet blandt de nærliggende klubber drøftes. Det forlyder, at vi anses for at være slemt fordrukne. Andre klubber er flottere og renere, der mangler bare det klubliv, som vi mener hører til i en roklub. Det kneb med at få klubben til at løbe rundt både økonomisk og organisatorisk. Kaproningen kostede penge, og de modne kræfter, som tidligere havde stået for at passe på indtægter og økonomi, havde trukket sig tilbage fra ledelse og bestyrelse. Gennemsnitsalderen på bestyrelsens medlemmer var ikke ret meget over 20 år. På den ordinære generalforsamling den 24. februar 1988 var punkt 5 på dagsordenen: Forslag om klubbens lukning jvf. Vedtægters 19 (Det forslag havde været oppe én gang før i 1972) Generalforsamlingen i 1988 blev et vendepunkt for klubben. Resultatet blev en bestyrelse, der bestod af en blanding af gamle og unge, der sammen med nogle flere af : Fremmedarbejdere er blevet et emne "Der drøftedes problemet om fremmedarbejdere da Jørgen var blevet spurgt af et udvalg fra kommunen om vi var villige til at tage dem som medlemmer. Man enedes om at tage dem som medlemmer hvis deres kundskaber i dansk var tilstrækkelige til at lære kommandoerne i forbindelse med roningen.

19 Tordenskjolds soldater tog fat på og lykkedes med at få klubben på ret vej igen, selv om der var langt til vore dages solide økonomi. Hele to gange i sin 60 årige historie har klubben skulle opleve forslag på generalforsamlingen om nedlæggelse af klubben på grund af manglende aktivitet, dårlig økonomi og manglende ledelses ressourcer. Første gang var i 1972 og senest i Der kom da også en ny udvikling, men samtidig har der gennem 90 erne og i det nye årtusindes begyndelse været tale om en væsentlig forskydning i aldersfordelingen mod flere midaldrende eller ældre roere og færre ungdomsroere. Også den historiske kønsfordeling med mange mænd og drenge er blevet kraftigt forskubbet således, at kvinder i mange år har domineret medlemstilgangen. Dette har givet en iøjefaldende ændring i aktivetsniveauet og ikke mindst udbuddet af aktiviteter, så der er færre fester og mere roning. Langture har gennem alle årene været et fast element, og mange medlemmer har benyttes sig af mulighederne for at afprøve andre rofarvande såvel inden for landets grænser som udenfor på ture til Norge, Skotland og Grækenland. Sjælland rundt er det også blevet til to gange i klubbens historie. Første gang i 1977 og senest i 1988, hvor turen tog 11 dage. Vinterhalvåret har de fleste år budt på aktiviteter såsom gymnastik og i de senere år ergometerroning. Deltagelsen er varierende og ser ud til altid at have været det. I et indlæg i klubbladet Åre-Bladet i december 1962 oplyses: Gymnastik for damer Dette arrangement må ind- 1951: Roklubben tænker de første tanker om oprettelse af en lokal idrætsunion 1953: Stiftende møde i Birkerød Idræts Union i Birkerød Klub med deltagelse af Roklubben, Orienteringsklubben, Idrætsklubben Skjold, Bistrup Sejl- og Kano klub og Birkerød Badminton Klub 1961: Lyngby Dame roklub bliver udsat for pyroman brand og mister for kr. Birkerød roklub yder et bidrag på 100 kr. og som det hedder "selvfølgelig med den nødvendige avisomtale" 1982: Bestyrelsesmedlem og kunstner Josef Salamon tegner plakat til klubben denne anvendes stadig 19

20 drages, medmindre der bliver større tilslutning de næste par gange. Det kan oplyses, at der til undervisningen er indkøbt bolde samt indspillet ledsagemusik på bånd, og vi håber derfor, at tilslutningen må blive noget større, end den har været de sidste par gange. I 2004 blev det besluttet at indlede et samarbejde med Aktive Birkerød Seniorer (ABS). Dette har været en meget stor succes og har skabt et senior hold, der i 2009 er oppe på personer, og interessen har været så stor, at der for tiden er lukket for tilgang. Ungdomsafdelingen har gennem årene varieret meget i størrelse og aktivitet men har altid haft bestyrelsens store bevågenhed. Som i stort set alle andre forhold, hvor frivillig arbejdskraft skal trække læsset, gælder det om at have den rette ildsjæl. Allerede i 1968 valgtes J. Westergård, 14 år som suppleant, og han var den første repræsentant for ungdomsroerne i bestyrelsen. Med den megen tid ungdomslederen skal lægge i klubben ved siden af sin skolegang, er der ikke tid til overs til at tjene lommepenge. I lyset heraf besluttede bestyrelsen i 2006 at betale løn til ungdomslederen. Det var revolutionerende i en forening, hvor alt bygger på frivillig arbejdskraft, men det havde den ønskede effekt, at ungdomslederen kunne afse meget mere tid til klubarbejde med deraf følgende øget 20 tilgang af ungdomsmedlemmer var også året, hvor Birkerød Roklub modtog DFfR s URO9000 certificering som tegn på, at foreningen lever op til alle de krav omkring ungdomsarbejde, som DFfR stiller for at være en ungdomsvenlig klub. Kravene er blandt andet, at ungdomslederen skal være medlem af bestyrelsen, der skal foreligge en handlingsplan, og der skal være et separat budget for ungdomsarbejdet. I 1978 fik Birkerød Roklub sin første og indtil nu eneste kvindelige formand Anne-Lise Jensen. Ud af i alt 17 formænd i klubbens hidtidige historie er dette jo ikke imponerende, når den generelle kønsfordeling i klubben tages i betragtning. Et af klubbens gamle og meget aktive medlemmer Bent Tang afgår ved døden i 2001 efter mere en 50 år som medlem af klubben. Efter det der findes i arkiverne har Bent vist nok rekorden. Mesterskaber og pokaler Gennem årene har roklubben haft flere dygtige trænere. Ved klubbens start var Aage Pabst træner og hentede adskilligt sølvtøj og mange

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere