Birkerød Roklubs 60 års jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birkerød Roklubs 60 års jubilæum"

Transkript

1 Birkerød Roklubs 60 års jubilæum 2009

2 Indholdsfortegnelse: Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke 4 Morgenroning, v/ Erik Vogler 36 Morgenroning - også et af klubbens tilbud 38 Det er sommer det er sol og det er FREDAG v/ Ole Jul-Rasmussen Birkerød Roklub et tilbageblik v/ Toke Allentoft Birkerød Roklubs formænd gennem tiderne Birkerød Roklub Plantagevej Birkerød Tlf:

3 Jubilæum Jubilæum kommer fra det latinske jubileo. Første gang nævnt i forbindelse med pave Bonifacius den 8de der i 1300 i Rom arrangerede den første gejstlige jubelfest. Nu er det os der indbyder til jubelfest i anledning af at det er 60 år siden en række Birkerød borgere besluttede at der skulle startes en roklub i byen. Det er tradition at man i en sådan anledning ser tilbage og fokuserer på de væsentlige begivenheder i den forløbne periode. Det er det vi forsøger at gøre i nærværende skriv. Som i alle andre relationer er historien vigtig for ens identitet og det gælder selvfølgelig også for en klub som Birkerød Roklub. Vi forsøger i dette historiske skriv at fastholde de væsentlige historiske punkter i klubbens lange liv og overlevere de højdepunkter, der har gjort klubben til det den er i dag, til de kommende roere. Birkerød roklub har oplevet såvel medgang som modgang og livet har ikke altid været lige let, men ikke desto mindre er klubben kommet styrket ud af de første 60 år. 60 år er ingen alder, slet ikke for en roklub hvor mange af Danmarks klubber er mere end 100 år. Når man nu står her i 2009 med en klub der har 60 år på bagen kan man ikke undlade også at se lidt frem. Hvordan vil det mon se ud om 10, 20 eller endnu flere år. Der er nok ingen tvivl om at klubben stadig vil være at finde ved Furesøens bred men i hvilken form. Det kan man selvfølgelig kun gisne om men det vigtigste er at vi til enhver til sikrer os at klubben tilpasser sig og fornyer sig så den og dens tilbud passer til tiden. Jeg ønsker Birkerød Roklub og alle dens medlemmer hjertelig tillykke med jubilæet og de mange år klubben har foran sig. Gorm Praefke Formand 3

4 Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke Rosportens historie Rosporten er af meget gammel dato idet en lang række naturfolk har gennemført både træning i robåd og konkurrencer i roning. I 1715 afholdtes den første egentlige kaproning i England Doggett s Coat and Badge Race. Den fandt sted mellem færgemænd - licensed watermen - som stod for trafikken på Themsen. floden. Præmien var en rød trøje med en sølvplade på ærmet. Det var ved de engelske universiteter ved Themsen, at roningen blev til en egentlig idræt. Ved Eton College begyndte eleverne i 1811 at dyrke roning, og det var dette college, der kom til at få afgørende indflydelse på denne idrætsgrens udvikling. I 1813 indførtes roningen på Westminster College, og hurtigt fulgte andre skoler efter. Første universitetsmatch afholdtes 1815 mellem to Oxford-colleges. Omkring 1818 stiftedes Englands og velsagtens verdens mest eksklusive roklub, Leander Rowing Club, hvortil medlemmerne hovedsagelig blev rekrutteret blandt deltagerne i Oxford-Cambridge matcherne eller blandt Henley vinderne. I 1829 fandt den første ottermatch mellem Oxford og Cambridge sted på Themsen ved Henley og i 1839 fandt den første Henley Regatta sted. Roningen bredte sig i 1836 via Hamburg til en række andre europæiske lande f.eks. Østrig og Ungarn, mens lande som Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Danmark, Norge og Sverige fik impulserne direkte fra England. I USA stiftedes de første roklubber for amatører omkring Den første universitetsklub Yale blev stiftet i I Sydamerika stiftedes den første roklub 1873 i Buenos Aires, og naturligvis stiftede de britiske kolonier og dominions som Australien, New Zealand og Canada hurtigt bekendtskab med roningen. Definition af en amatør I 1879 oprettedes i England rosammenslutningen The Metropolitan Rowing Association (senere Amateur Rowing Association ) for at fastlægge amatørernes stilling og udtage mandskab til udenlandske konkurrencer. Deres definition af en amatør lød som følger: Ingen person skal betragtes som amatør, som roer, scullerroer eller styrmand, hvis vedkommende nogen sinde har været ansat i eller ved både, eller ved 4

5 legemligt arbejde for penge eller løn, som er eller har været ved handel eller ansat mod løn som mekaniker, håndværker eller arbejder, eller ansat i nogen som helst tjenende rolle. Meningen med denne definition var at binde medlemmerne i en sammenslutning af gentlemen roere, og at eksludere et stort antal amatører, som var nødt til at arbejde med deres hænder eller ved det, man betragtede som en tjenende beskaffenhed. Denne paragraf blev optaget af bestyrelsen for The Royal Regatta på Henley. Så ulogisk det end kan virke forblev denne definition i kraft indtil 1938 og førte til mange ekstraordinære situationer. En uddeler på et posthus blev f.eks. accepteret som amatør, mens et postbud ikke blev det. Men det mest bemærkelsesværdige tilfælde var, da den store amerikanske scullerroer John B. Kelly, måske bedst kendt som far til den amerikanske filmstjerne Grace Kelly, der blev gift med fyrsten af Monaco, blev udelukket fra at deltage i Henley regattaen, fordi han som murer blev betragtet som manuel arbejder. Politibetjente blev også udelukket. I 1936 ønskede en østrigsk otter, der 5 var på vej til olympiaden i Berlin, at ro ved Henley Regattaen, men komiteen kunne ikke acceptere dem som amatører fordi de som politifolk var legemlige arbejdere. Da det britiske olympiadehold ankom til Berlin, efterlod australierne dem imidlertid ikke i tvivl om deres syn på klasseforskel, og som resultat af presset fra den offentlige mening blev klausulen trukket tilbage i januar I 1890 blev National Amateur Association dannet for at lave love og regler, samt arrangere regattaer for de klubber hvis medlemmer var udelukket fra konkurrencer i ARA som følge af deres beskæftigelse. I 47 år konkurrerede ARA og NARA klubber aldrig mod hinanden skønt de roede i samme bådtyper på de samme floder. Hvor god en NARA roer end var udelukkede klausulen ham fra Henley og fra at ro for sit land og fra at ro mod en ARA klub. Først i januar 1956 blev de to forbund lagt sammen. At det tog så lang tid før det lykkedes skyldtes den kraftige modstand fra de gamle ARA klubber, Leander, Oxford, Cambridge og Thames klubberne, som stadig ønskede at bevare en afstand til dem der ikke var socialt acceptable, skønt de var glimrende roere.

6 Da roningen kom til Danmark I midten af 1860 erne indførte grosserer Harald Hansen en 2-åres inrigger fra England til Danmark og denne båd kom til at tjene som model for den første dansk byggede kapronings båd, der fik navnet Kvik.. I 1866 stiftedes to klubber, KVIK, der stadig består, og Handels- og Kontorforeningens Roklub, der senere skiftede navn til Københavns Roklub. Begge klubber har spillet en meget betydelig rolle inden for dansk roning. I starten var kvinderne begrænset til at ro i deciderede kvinde roklubber såsom Nykøbing Falster, Studentersamfundets Roklub og i Københavns Kvinde Roklub, men med stiftelsen af Damernes Roklub i København i 1903 fik dameroningen indflydelse på udviklingen. Når roklubber flager, såvel til lands som på bådene, sker det med splitflag med et særligt mærke bogstaverne D.F.f.R. over to korslagte årer. Der er en meget vedholdende historie om, at årsagen til at roklubber må flage med splitflag skulle skyldes en tilladelse fra Kong Frederik den 9., der selv var ivrig roer. Dette er dog ikke sandt. Godt nok I de første år var det svært at holde interessen for rosporten fanget, men i 1880 erne steg interessen for legemsøvelser mere og mere, og der opstod adskillige nye klubber, så i 1887 sluttede samtlige danske roklubber sig sammen i en centralorganisation, Dansk Forening for Rosport, den ældste danske idrætsorganisation. Den nye organisations første opgave blev gennemførelsen af en klassificering for bådene, der inddeltes i outriggere og inriggere, kravel- og klinkbyggede. Derefter gik man i gang med at udarbejde et kapronings reglement. DFfR s formand Eugen Schmidt tog i 1896 initiativet til stiftelsen af Dansk Idræts Forbund. var Kong Frederik 9. roer, men tilladelsen til at flage med splitflag er af meget ældre dato. Tilladelsen er givet af Marineministeriet dateret 20. marts Den bygger på en kongelig resolution af 14. marts 1888, der giver DFfR og dets medlemsklubber og foreninger tilladelse til at flage med splitflag. Roningen i Birkerød Ro, det ville man også i Birkerød. I begyndelsen af 1949 fandt to gamle roere sammen. Et par mænd, der just var kommet til Bir- 6

7 kerød, isenkræmmer Aage Pabst fra Roskilde og redaktør Herluf Larsen fra Hillerød, der havde roet i henholdsvis Roskilde Roklub og Fredensborg Roklub. De to herrer fik samlet en kreds af interesserede og der blev indbudt til et møde på Hotel Birkerød Kro den 19. januar Et halvt hundrede af byens borgere mødte op og der blev nedsat et udvalg, som udover initiativtagerne kom til at bestå af Arne Jacobsen fra Gøngehuset ved Sandbjerg. Aage Pabst blev formand for udvalget. Da Birkerød er omgrænset af de to store søer, Sjælsø og Furesø, fandt man, at der på en af søerne måtte være muligheder for at etablere roning. Den mest ideelle ville være Sjælsø med dens faste søbredder og beliggenhed godt i læ mellem høje bakker, men Gentofte kommune, der havde vandindvindings retten, modsatte sig ethvert forsøg på en udvidelse af sejladsen på søen. Den gang havde man i tankerne, at søens overfladevand 7 skulle anvendes som drikkevand og derfor kunne yderligere færdsel ved og på søen ikke tillades. Udvalget vendte sig derpå mod Furesøen, der jo også havde den fordel, at der var mulighed for roning på de tilknyttede kanaler og søer. Det var dog ikke så lige til en sag fordi der var et tilsyneladende bundløst morads der hvor Kommunen grænser ned til søen, men vanskelighederne var til for at overvindes - og det blev de. Birkerød roklubs stiftelse Tirsdag den 29 marts 1949 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling på Hotel Birkerød Kro. Udvalgsformand Aage Pabst bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og rettede en særlig velkomst til sognerådsformand Kaj Jensen, Birkerød, formanden for Roskilde Roklub, Henning Christiansen, samt de tre guldmedalje vindere fra Roskilde Roklub, der havde vundet guld ved olympiaden i sommeren 1948 i London, repræsentanter fra Fredensborg Roklub samt formanden for idrætsforeningen Skjold, murer Berthel Knudsen.

8 Efter at depotejer Arne Holst var valgt til dirigent, afgav Herluf Larsen en beretning over udvalgets arbejde. Da man havde vedtaget foreningens stiftelse og gennemgået de foreslåede vedtægter, valgtes den første bestyrelse. Den kom til at bestå af Herluf Larsen som formand, næstformand blev depotejer Arne Holst, direktør Erling Fogh blev sekretær, mens fabrikant Hans Andersen blev foreningens første kasserer. Isenkræmmer Aage Pabst blev rochef, maskinmester Holm blev vicerochef og snedkermester Wøldike Blev materielforvalter. Kontingentet blev fastsat til 6 kr. per måned for medlemmer over 18 år og 3 kr. per måned for medlemmer under 18 år. Kontingentet gjaldt de 6 sommermåneder. Derudover blev bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte et vinterkontingent. Vinterkontingentet blev fastlagt til 4 kr. per måned for medlemmer over 18 år og 2 kr. for medlemmer under 18 år. Hertil kom et indmeldelsesgebyr på 10 kr. En liste gik rundt og der tegnede sig 21 mandlige roere over 18 år, 5 under 18 år, 4 kvindelige medlemmer og 4 passive medlemmer. Det første klubhus På bestyrelsesmødet lørdag den 9. april 1949 blev det besluttet for kr. at købe en barak fra Ry Flyveplads som klubhus. Klubben fik to brugte både fra Åbenrå Roklub; en 4 åres inrigger og en 2 åres inrigger. Bådene skulle istandsættes, og det blev gjort på Trælasten. Så gik man i gang. Entreprenørfirmaet T. Winkel foretog en række bundundersøgelser. Det store bor røg uden besvær den første halve snes meter ned i søbredden og let gik det også med de sidste meter, til man omkring en lille snes meter nede fandt fast sandbund. Det stod straks klart, at skulle der bygges et klubhus her måtte der piloteres både Bestyrelsesarbejdet gennem tiderne: 1962: Referat fra bestyrelsesmøde den 4 december "Drøftelserne blev afbrudt af kaffedrikning og næstsidste afsnit af TV's "Halstørklædet". Der blev gisnet om hvem der var morderen inden mødet blev fortsat 1979: Bestyrelsen bliver ændret til en "magistrats ledelse" - en tre mands ledelse med et antal udvalg der forestod den daglige drift 1981: Bestyrelsesarbejdet overgår til gruppeledelse med en række grupper båd istandsættelse, extension (PR og medlemsudvidelse), finans, klubhus/klubliv og ungdom. 1988: Der indføres en bøde på 5 kr. for at komme for sent til bestyrelsesmøderne 8

9 til klubhuset, ophalerplads og bedding. Grunden hvor det var påtænkt at klubben skulle placeres ejedes af Direktør Schou- Kjeldsen, og det tog en del tid inden kommunen fik truffet aftale med Barakken genopbygges Schou-Kjeldsen om overtagelse af grunden. Dertil kom, at der på grunden var tinglyst en jagtleje kontrakt til fuldmægtig Rudolf Sand med en årlig leje på kr., der først udløb i Klubhuset i de smukke omgivelser Efter at have indhentet tilladelse fra de kommunale myndigheder og fra fredningsmyndighederne gik man i gang med fældning af den tætte bevoksning. Alt kvaset blev spredt over et stort areal. Oven på dette blev tilkørt murbrokker og senere et tykt lag slagger fra det nu nedlagte Tornevangs teglværk. Derpå et lag fast grus, og så havde pladsen foran det kommende klubhus pludselig fået fast bund. Inden byggeriet kunne gå i gang måtte en omfattende pilotering finde sted. Ved velvillig hjælp fra Rude Skov fik man hentet det ene læs granstammer efter det andet. De 8 meter lange stammer blev trykket ned i jordbunden med to pæle oven på hinanden. Så var man 16 meter nede på fast bund, og funderingen kunne begynde. Beton og store jerndragere blev støbt på kryds og tværs hen over de nedrammede pæle. Man anede så småt klubhusets konturer. Fabrikant Hans Andersen påtog sig nedrivningen og hjemtransporten af den gamle tyskerbarak fra Ry Flyveplads. En skønne dag lå så en kæmpe stabel brædder og hele træelementer, og rejsningen af huset kunne begyndes. Med sagkyndig 9

10 bistand af tømrermester Arne Olsen fik de efterhånden flere og flere medlemmer huset op at stå. Et omfattende reparations- og malerarbejde tog sin begyndelse. Da fabrikant Hans Andersen samtidig forærede et pænt beløb til opmuring af en pejs med tilhørende skorsten i det store samlingslokale, og da tingene efterhånden kom på plads med bådhal, toiletter, køkkenfaciliteter, bestyrelsesværelse med videre, kunne man se tilbage på en enorm indsats. Men man havde også fået et klubhus, der blev anerkendt fra alle sider, og som i mange år fremover var ramme for Birkerød Roklub. Men starten gjordes naturligvis ikke uden penge. Aage Pabst og Herluf Larsen gik i den daværende Handelsbank på Hovedgaden 41 og skrev begge på en veksel til et par tusinde kroner. Så var startkapitalen hjemme og man kunne også begynde at tænke på de første både. Mandag den 2. maj 1949 blev det vedtaget at bestille den første nye 4-årers inrigger samt end del årer, men den første tur fandt sted Store Bededag 1949 i tre både lånt af Københavns Roklub. Der blev ikke alene bygget, der blev skam også roet fra allerførste færd. anlagt en vej ned til klubhuset. Ude som inde skinnede alt i strålende farver og de første både var for længst ankommet. I 1955 blev der indlagt elektricitet og i 1962 blev der for første gang indlagt vand i det gamle klubhus. Den første rosæson Det første klubmesterskab fandt sted i slutningen af august Der var et stort deltagerantal og de mange tilskuere langs bredden overværede i spænding den første officielle kaproning på Furesøen. Der blev roet bravt af alle og det var tydeligt, at man ikke alene havde bygget men også havde haft tid til at passe det væsentlige, nemlig træningen. Den første mesterskabstitel for damer blev erobret af Lis Henningsen og Rigmor Landsdorff Jørgensen med U. Jensen som styrmand. For herrernes vedkommende blev det Hans Holm og Ulf Christensen med Herluf Larsen som styrmand, der fik overrakt mesterskabsmedaljerne. Men også på anden vis fremgik det, Først hen imod slutningen af oktober 1949 kunne rejsegildet finde sted, men det var et rejsegilde der lovede godt for det videre byggeri. Søndag den 13. august 1950 kunne den festlige indvielse så finde sted. Da var alt klart. Kommunen havde Roning før broen var bygget 10

11 at der var afsat passende tid til roningen. Ved efterårets generalforsamling i 1949 kunne formanden, redaktør Herluf Larsen oplyse, at roklubbens medlemmer havde foretaget 246 ture med tre både og roet ikke færre end sammenlagt km på Furesøen. Formanden kunne samtidig oplyse, at man i Birkerød Sparekasse havde fået udbetalt de første kr. af det samlede lån på kr., som sognerådet stillede garanti for. På samme generalforsamling blev de første sølvårer i klubbens korte tilværelse uddelt. De gik til Rigmor Landsdorff Jørgensen, Uffe Riis Jensen og Hans Peter Andersen for det størst antal roede kilometre i den korte periode roklubben havde eksisteret. Der var tale om 172, 174 og 174 km. Grundet mangel på både foregår instruktionen ved klubbens start i Københavns Roklub. Indvielsen af klubhuset Indvielsen blev en af de største og mest pompøse fester i klubbens historie og den gav genklang landet over og fik en strålende omtale i radioen ved redaktør Gunner Nu Hansen, i næsten samtlige dagblade, samt i hele den lokale distriktspresse. Derudover fik festen den fineste omtale som tænkes kan i Politikens den gang så udbredte Idrætsbladet samt naturligvis i bladet Roning, det officielle organ for Dansk Forening for Rosport. Når man tog i betragtning under hvor beskedne, vanskelige og un- 11

12 dertiden økonomisk uoverkommelige forhold det hele kom op at stå på, var det en dag stifterne og de daværende medlemmer kunne tænke tilbage på med en vis stolthed. For første gang vejede det store officielle splitflag fra en nymalet flagstang ved klubhuset, med guld bogstaverne D.F.f.R. over et par korslagte årer, ligeledes i guld. Kronen skulle sættet på 1 ½ års ihærdige anstrengelser. Præcis kl besteg formanden, redaktør Herluf Larsen, talerstolen og bød de usædvanligt mange gæster fra byen, omegnen, honoratiores og gæster fra naboklubber velkommen. Derpå fik byggeudvalgets formand, direktør Erling Fogh ordet. Han gav en udførlig redegørelse fra klubbens tilblivelse frem til dagen. Der blev rettet en varm tak til alle gode medvirkende kræfter, de mange frivillige hjælpere, myndigheder, kommunale og andre, samt til Dansk Forening for Rosport, til Dansk Idræts Union og til en række lokale håndværkere, der alle havde ydet en strålende indsats samt til en række lokale og udenbys firmaer, der ligeledes havde ydet uvurderlig støtte ved bidrag og fremskaffelse af materialer. Direktør Erling Fogh overrakte Den Gyldne Nøgle til direktør Axel Halsten, som var blevet sognerådsformand og som efter nogle velvalgte ord erklærede klubhuset for indviet. Så videregav han nøglen til formanden på hvis kommando klubbens smukke stander, den store blå vimpel med de røde bogstaver B.R i et skjold på hvidt bånd, gled til tops fra masten på klubhusets tag. Portene blev åbnet og de mange fremmødte strømmede ind i huset, hvor der var dækket op med vin og kransekage, der som alt andet den gang var skænket af velvillige lokale firmaer. Der var enkelte gaver til de roere, der under byggeriet havde ydet en særlig indsats. Således en syvarmet bronzelysestage til Rigmor Jørgensen, der modtog denne som repræsentant for pigernes indsats og en til Uffe Riis Jensen på de mandlige roeres vegne. Endelig fik den allestedsnærværende, ihærdige og utrættelige sommerhusbeboer, grosserer Carl Hansen, en meget smuk erindringsgave. Han, der ikke selv var roer havde fundet, at der ikke kunne gøres nok for de unge, friske rosportsfolk. Dåb af både og mandskab Straks efter var man klar til båddåben. Stafetter fra Rungsted Roklub kom løbende hele den lange vej fra Øresund med friskt saltvand og med dette blev den første af de fire både navngivet af Sjællands Kredsens 1958: Vedtages nye regler for tildeling af guld og sølvårer fremover er grænserne 750 km for sølv og 1000 for guld. Dog kun 500 for en sølv åre til ungdomsroerne 1998: Grænserne forslås forhøjet men dette får mildt sagt ikke stor tilslutning 12

13 repræsentant, værkfører Pabst, Roskilde en af dansk rosports grand old men. Sognepræst C. J. Schwartz-Nielsen navngav den næste båd i sin egenskab af formand for det kommunale ungdomsudvalg. Kommuneingeniør Poul Larsen og folketingsmand C. F. Ladefoged navngav de to sidste. Navnene var alle fra det græske alfabet: Alfa, Beta, Gamma og Delta. Men foruden gamle roere var der også kommet mange nye til. Unge mennesker, der aldrig før havde siddet i en rosports båd. Ved flittig træning skulle de på ret sæt og vis ophøjes til rette roere at være, og det skete under den årgamle tradition ved hjælp af Kong Neptun og hans raske svende. Et lignende skuespil var aldrig tidligere set i Birkerød. En for en blev de unge roere smurt ind i sæbe, raget med en stor kniv, og af Neptun og hans svende kastet ud i Furesøens vover med det lige så traditionelle resultat, at hele det kongelige optog med ro kammerater fra Holte, der var sejlet hid, naturligvis måtte gøre de unge roere selskab i den våde balje. De mere end 500 tilskuere fik sig en hjertelig latter. Et skuespil der har gentaget sig hvert år i de forløbne 60 år. Påklædning har til alle tider været et omdiskuteret emne: 1957: På generalforsamlingen blev det diskuteret at medlemmerne burde være ens påklædt 1960: Klubpåklædning er mørkeblå træningsdragt eller hvid tricot og sorte korte benklæder 1968: Ingen må gå i bådene uden at være iført træningsdragt eller shorts og gummisko 1971: Alle skal ro omklædte 1996: Igen igen diskussion om mere reglementeret ro påklædning Gamma døbes af kommuneingeniør Poul Larsen : Foreløbig sidste afsnit der udarbejdes nyt design

14 I 1972 drøftes det hvordan man kunne gøre reklame for klubben, og det foresloges, at kanindåben skulle finde sted i et bassin i gågaden ideen blev dog aldrig ført ud i livet. gjaldt. Man kunne skabe noget selv. Den længste tale blev vel nok holdt af formanden, der uden manuskript rettede en varm, personlig og dybtfølt tak til hver enkelt impliceret alle nævnt, ingen glemt og det var mange, der blev nævnt. Et dundrende hurra og leve for Birkerød Roklub sluttede denne del af festivitasen, og mens de kulørte lamper både ude og inde tændtes, spilledes der op til dans til langt ud på de små timer, kun afbrudt af et flammende bål midt på aftenen. Kanindåb Aftenfesten efter indvielsen Men var der fest og stemning om eftermiddagen blev det ikke mindre festligt om aftenen. Ved en storstilet fest i det rummelige klubhus samledes et par hundrede indbudte til spisning. Havde roklubben fået mange venlige tilkendegivelser i den forløbne tid i form af tilskud og materialer, regnede det formeligt med gaver denne aften. Der var talere og hilsener fra nær og fjern og der faldt mange rosende og anerkendende ord til de mange selvbyggere. Sankt Hans var på de tider og i mange år fremover et meget stort anlagt arrangement, der strakte sig over flere dage og bød på et utal af aktiviteter. Kanindåben fandt sted, og finder stadig sted, på denne dag. Inden dåben blev kaninerne kørt gennem Bistrup og Birkerød på ladet af en bil og iført pap kaninører. Festpladsen ved klubhuset omfattede f.eks. i 1965 hovedbar og restaurant (Coq d Or), bar og restaurant (Cafe de Paris), udendørs bar, æbleskive bod, sømbod, roulette, lykkehjul, boldbod, skyde bod, pølsevogn, isbod, salgsbod, tombola, mannequin opvisning og Klaus Jørgen, idet det dog ikke står helt klart hvad dette var. I 1967 måtte bestyrelsen konkludere, at Sankt Hans arrangementet havde taget overhånd fordi det gav et urimeligt slid på klubhuset, på naboerne og på klubbens renomme. Fremover skulle der være tale om et Dansk ungdom havde endnu engang vist, at man kunne tage et initiativ og at man kunne tage et nap når det mere afdæmpet arrangement. 14

15 Aktiviteterne Så var Birkerød Roklub endelig en realitet. Nu gik det slag i slag med afviklingen af utallige aktiviteter. Der blev arrangeret andespil, foredrags- og informationsaftener med film, man fandt sammen med en kreds af sejlsports interesserede og søgte at få en sejlsportsklub dannet i området. Et stort salg lodsedler hørte til de mange pengeindbringende arrangementer og allerede i slutningen af 1950 fik man herigennem samlet omkring kr. til den altid forslugne kasse. Sejl- og kanoklubben blev ikke en realitet på det tidspunkt, men ved kommunens mellemkomst fik roklubben tilladelse til at opkræve et passende beløb fra de bådejere, der ønskede at fortøje ved roklubbens bro, og mod en ekstra afgift kunne man få disse både opstaldet i klubhuset om vinteren. Den 20. maj 1950 blev det ved et møde med grundejerforeningerne Bakkegården, Furesø Solpark, Anneksgården og Hegneparken overladt til Formanden at optage forhandlinger med Birkerød Kommune om etablering af en bro, men først i 1953 kom der resultater ud af forhandlingerne. 15 Man arbejdede med etableringen af en offentlige strandplads ved Furesøen, var med i arrangementerne ved Isefjordskaproninger, og man lavede en årligt tilbagevendende dyst mellem Furesøens Roklubber og indbød Rungsted Roklub til det såkaldte VM (Venskabs Match). VM blev første gang afholdt i 1951 og Roklubben Furesø blev optaget i 1957, men i 2006 ændres VM fra en kaproning til social hyggeroning. Der blev arrangeret fodboldkampe med tennisklubben, sportsuge med rostævne på Birkerød sø, strålende Sankt Hans

16 fester. Arrangementerne tjente to formål. De skulle more og fornøje, men ikke mindst skaffe endnu bedre økonomisk grund under klubben, der jo stadig lå på blød bund både i bogstavelig forstand men også i økonomisk henseende. I samarbejde med Birkerød Marineforening indbød man i 1951 til en sammenkomst på Hotel Birkerød Kro. Hertil havde man som en særlig prominent gæst indbudt tandlægen Ulf Kaarsberg, der som deltager i det berømmelige vikingetogt med båden Hugin til England i sommeren 1950, berettede og viste film og lysbilleder fra den farverige tur. I hen ved to timer holdt han den store forsamling i ånde om starten fra Frederikssund til landingen og den stormende modtagelse i England efter en ikke helt risikofri tur over Nordsøen. Løbetræning Point kaproning Stjerne træf 24 timers roning Juletræssalg Vikingefest I 1965 og i årene fremover deltog Birkerød Roklub i afholdelsen af årets byfest sammen med Idrætsforeningen Skjold, Høsterkøb Håndboldklub, Brandkorpset, og i et forsøg på at få medlemmer til at beskæftige sig med andet end roning forsøgtes det i 1968 at indrette pladsen bag huset som badmintonbane. I 1993 indføres en ugentlig fællesspisning der senere gik over i en ugentlig "onsdags grill", der kom til at danne udgangspunkt for en stribe af hyggelige stunder på terrassen og gav nye roere en god mulighed for at lære de gamle at kende. Udbuddet af aktiviteter på vand såvel som på land har gennem tiderne været mangfoldigt og en del har da også vedholdende været på aktivitetsplanen år efter år, mens andre er gået i glemmebogen. En række af de aktiviteter, der ikke længere er på planen kan nævnes: Pinsefest Fastelavn Gåse- og andespil Vandorienteringsløb 16 Parken ved Næsseslottet i Lillekalv blev i 1996 ført tilbage til sin oprindelige udformning, og for at indvie den istandsatte park blev en gammel tradition genoplivet. Den oprindelige ejer af slottet, storkøbmanden Frédéric de Coninck havde i forbindelse med hustruens fødselsdag arrangeret søslag ved Lillekalv. Roklubben kom desværre for sent med sin tilmelding og kunne derfor ikke deltage.

17 Foreningen Gamle Birkerød Roere så dagens lys i 1966 og blev startet med Aage Pabst som formand. Formålet var at samle tidligere medlemmer en til to gange om året. Efter en god start faldt interessen og foreningen blev sat i bero. Morgenroning blev første gang etableret i 1960 og har med større eller mindre deltagelse været en del af klubben lige siden. På generalforsamlingen i 1987 blev det vedtaget at oprette "Birkerød Roklubs Venner" med det formål at "støtte klubben med indkøb af udstyr til roning og anden idræt i klubben". Roinstruktionen blev i 1997 ændret fra åben instruktion 2 aftener om ugen til to årlige roskoler. Det blev fra første færd en stor succes med mange kaniner og god instruktion og hurtig frigivelse. Allerede 2 år 1953: Roklubben afholder Revy med Oswald Helmuth 1960: Det forsøges at skaffe 350 passive medlemmer via salg af lodsedler. Præmien er en rejse til olympiaden i Rom 1961: Klubbens første husforvalter vælges Peter Juul 1967: Der sælges Birkerød Roklub obligationer med et samlet overskud på ,61 kr. efter starten måtte der indføres ventelister. Adgangen til Farum sø har gennem årene været forbeholdt kanoer og kajakker, men i 1998 fik søens roklubber tilladelse til at ro på Farum sø på betingelse af: "At der tages hensyn til dyre- og planteliv samt kano- og kajakroere. Således er det forbudt at råbe højt i bådene": I 1998 etableres Kaproningens Venner med det formål at hjælpe med indsamling af penge til delvist at finansiere kaproernes deltagelse i regattaer. Vennerne blev nedlagt i 2005, da den sidste kaproer lægger årene på hylden. Udviklingen i aktiviteter Det generelle aktivitetsniveau i Birkerød Roklub har gennem årene varieret ganske meget. I starten var der, trods de beskedne forhold i 1975: Den norske klub Frederikstad Roklub er på besøg 2002: Klubben etablerer sin hjemmeside birkeroed-roklub.dk 2007: Nyt elektronisk ro registrerings system taget i brug 17

18 barakken, stor aktivitet om aftenerne og søndag formiddag. Især kom der mange unge roere, og der var foruden stor roaktivitet mange fester, der var kendt over hele byen for det positive. I det nye hus, hvor forholdene blev bedre, blev aktiviteten mere svingende og meget afhængig af den generelle udvikling omkring idræt. I 60 erne og 70 erne var der stadig en stor gruppe af ungdomsroere, der skabte liv og aktivitet i klubben såvel på vandet som på land. I 80 erne gik bølgerne ganske højt i klubben. På den ene side var der en kraftig aktivitet i kaproningen, hvor Birkerød Roklub gjorde sig gældende i mange konkurrencer, og ungdomsafdelingen fostrede stroken, Niels Laulund Henriksen, i den første Guldfirer. Han begyndte i Birkerød Roklub, inden han gik videre til de store kapronings-centre længere syd på. Den pågældende Guldfirer vandt VM i 1994 og Guld ved OL i Atlanta i På den anden side blev der festet så kraftigt, at man kan læse følgende i et bestyrelsesreferat fra 1987: Vores popularitet blandt de nærliggende klubber drøftes. Det forlyder, at vi anses for at være slemt fordrukne. Andre klubber er flottere og renere, der mangler bare det klubliv, som vi mener hører til i en roklub. Det kneb med at få klubben til at løbe rundt både økonomisk og organisatorisk. Kaproningen kostede penge, og de modne kræfter, som tidligere havde stået for at passe på indtægter og økonomi, havde trukket sig tilbage fra ledelse og bestyrelse. Gennemsnitsalderen på bestyrelsens medlemmer var ikke ret meget over 20 år. På den ordinære generalforsamling den 24. februar 1988 var punkt 5 på dagsordenen: Forslag om klubbens lukning jvf. Vedtægters 19 (Det forslag havde været oppe én gang før i 1972) Generalforsamlingen i 1988 blev et vendepunkt for klubben. Resultatet blev en bestyrelse, der bestod af en blanding af gamle og unge, der sammen med nogle flere af : Fremmedarbejdere er blevet et emne "Der drøftedes problemet om fremmedarbejdere da Jørgen var blevet spurgt af et udvalg fra kommunen om vi var villige til at tage dem som medlemmer. Man enedes om at tage dem som medlemmer hvis deres kundskaber i dansk var tilstrækkelige til at lære kommandoerne i forbindelse med roningen.

19 Tordenskjolds soldater tog fat på og lykkedes med at få klubben på ret vej igen, selv om der var langt til vore dages solide økonomi. Hele to gange i sin 60 årige historie har klubben skulle opleve forslag på generalforsamlingen om nedlæggelse af klubben på grund af manglende aktivitet, dårlig økonomi og manglende ledelses ressourcer. Første gang var i 1972 og senest i Der kom da også en ny udvikling, men samtidig har der gennem 90 erne og i det nye årtusindes begyndelse været tale om en væsentlig forskydning i aldersfordelingen mod flere midaldrende eller ældre roere og færre ungdomsroere. Også den historiske kønsfordeling med mange mænd og drenge er blevet kraftigt forskubbet således, at kvinder i mange år har domineret medlemstilgangen. Dette har givet en iøjefaldende ændring i aktivetsniveauet og ikke mindst udbuddet af aktiviteter, så der er færre fester og mere roning. Langture har gennem alle årene været et fast element, og mange medlemmer har benyttes sig af mulighederne for at afprøve andre rofarvande såvel inden for landets grænser som udenfor på ture til Norge, Skotland og Grækenland. Sjælland rundt er det også blevet til to gange i klubbens historie. Første gang i 1977 og senest i 1988, hvor turen tog 11 dage. Vinterhalvåret har de fleste år budt på aktiviteter såsom gymnastik og i de senere år ergometerroning. Deltagelsen er varierende og ser ud til altid at have været det. I et indlæg i klubbladet Åre-Bladet i december 1962 oplyses: Gymnastik for damer Dette arrangement må ind- 1951: Roklubben tænker de første tanker om oprettelse af en lokal idrætsunion 1953: Stiftende møde i Birkerød Idræts Union i Birkerød Klub med deltagelse af Roklubben, Orienteringsklubben, Idrætsklubben Skjold, Bistrup Sejl- og Kano klub og Birkerød Badminton Klub 1961: Lyngby Dame roklub bliver udsat for pyroman brand og mister for kr. Birkerød roklub yder et bidrag på 100 kr. og som det hedder "selvfølgelig med den nødvendige avisomtale" 1982: Bestyrelsesmedlem og kunstner Josef Salamon tegner plakat til klubben denne anvendes stadig 19

20 drages, medmindre der bliver større tilslutning de næste par gange. Det kan oplyses, at der til undervisningen er indkøbt bolde samt indspillet ledsagemusik på bånd, og vi håber derfor, at tilslutningen må blive noget større, end den har været de sidste par gange. I 2004 blev det besluttet at indlede et samarbejde med Aktive Birkerød Seniorer (ABS). Dette har været en meget stor succes og har skabt et senior hold, der i 2009 er oppe på personer, og interessen har været så stor, at der for tiden er lukket for tilgang. Ungdomsafdelingen har gennem årene varieret meget i størrelse og aktivitet men har altid haft bestyrelsens store bevågenhed. Som i stort set alle andre forhold, hvor frivillig arbejdskraft skal trække læsset, gælder det om at have den rette ildsjæl. Allerede i 1968 valgtes J. Westergård, 14 år som suppleant, og han var den første repræsentant for ungdomsroerne i bestyrelsen. Med den megen tid ungdomslederen skal lægge i klubben ved siden af sin skolegang, er der ikke tid til overs til at tjene lommepenge. I lyset heraf besluttede bestyrelsen i 2006 at betale løn til ungdomslederen. Det var revolutionerende i en forening, hvor alt bygger på frivillig arbejdskraft, men det havde den ønskede effekt, at ungdomslederen kunne afse meget mere tid til klubarbejde med deraf følgende øget 20 tilgang af ungdomsmedlemmer var også året, hvor Birkerød Roklub modtog DFfR s URO9000 certificering som tegn på, at foreningen lever op til alle de krav omkring ungdomsarbejde, som DFfR stiller for at være en ungdomsvenlig klub. Kravene er blandt andet, at ungdomslederen skal være medlem af bestyrelsen, der skal foreligge en handlingsplan, og der skal være et separat budget for ungdomsarbejdet. I 1978 fik Birkerød Roklub sin første og indtil nu eneste kvindelige formand Anne-Lise Jensen. Ud af i alt 17 formænd i klubbens hidtidige historie er dette jo ikke imponerende, når den generelle kønsfordeling i klubben tages i betragtning. Et af klubbens gamle og meget aktive medlemmer Bent Tang afgår ved døden i 2001 efter mere en 50 år som medlem af klubben. Efter det der findes i arkiverne har Bent vist nok rekorden. Mesterskaber og pokaler Gennem årene har roklubben haft flere dygtige trænere. Ved klubbens start var Aage Pabst træner og hentede adskilligt sølvtøj og mange

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

AMAGERREGATTA. Dette års arrangør: B & W

AMAGERREGATTA. Dette års arrangør: B & W AMAGERREGATTA 2014 Dette års arrangør: B & W AMAGERREGATTA 30. august 2014 kl. 12.00 Arrangør: Langelinie Lystbådehavn København Dommerkomite: Dommere: Starter/banedommere: Torben Thyren Deltagende klubber:

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SRK - Bestyrelsens beretning for 2016

SRK - Bestyrelsens beretning for 2016 SRK - Bestyrelsens beretning for 2016 Ordinær generalforsamling i Strib Ro og Kajakklub, onsdag den 1. februar 2017 2016 er forløbet tilfredsstillende. Beretningen deles i fire afsnit, nemlig: Sommer aktivitet

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Indledning bestyrelsens arbejde Økonomi Medlemstal Udvalgene Ny hjemmeside Sommerhus Klubhus Ny sponsoraftale

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning.

Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning. Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar 2015 Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning. Der er igen gået et år og min første valgperiode er slut. Der er, sket meget i Nakskov

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sanne K. Hellmann, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Rasmus Rosenkvist, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant),

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Deltagere bestyrelse: BJ, JA, JE, RR, SH, TC, UR Referent: JA Udvalg: Festudvalg: Intet at berette Instruktionsudvalg: Fin aften skt. Hans aften, en god kanindåb

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere