Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation"

Transkript

1 Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation

2 Hoved- og nøgletal Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr ,1% Diabetesbehandling Mio. kr ,4% Heraf moderne insuliner Mio. kr ,0% Biopharmaceuticals Mio. kr ,3% Bruttoresultat Mio. kr ,7% Bruttomargin % 79,6 77,8 Salgs- og distributionsomkostninger % af omsætning 30,2 28,2 Forsknings- og udviklingsomkostninger % af omsætning 15,4 17,2 Administrationsomkostninger % af omsætning 5,4 5,8 Resultat af primær drift Mio. kr ,7% Årets resultat Mio. kr ,6% Resultat pr. aktie/adr (udvandet) Kr. 17,82 15,54 14,7% Effektiv skatteprocent % 23,0 24,0 Investering i materielle anlægsaktiver Mio. kr ,0% Frie pengestrømme Mio. kr ,0% Langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift % 20,7 38,4 Overskudsgrad (primær drift) % 29,2 27,2 Forrentning af investeret kapital (ROIC) % 47,3 37,4 Cash to earnings (treårigt gennemsnit) % 111,5 97,6 Ikke-finansielle resultater Medarbejdere Antal ,4% Medarbejderomsætning % 8,3 12,1 Beskæftigelseseffekt globalt (direkte og indirekte) Antal job ,0% Mindst udviklede lande, hvor Novo Nordisk sælger insulin i overensstemmelse med prispolitikken Antal ,5% Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal (22,5%) Affald i alt Tons ,3% Energiforbrug GJ (11,3%) Ikke-finansielle mål Engagerende kultur: fastholde et niveau på 4,0 eller derover indtil 2014 Skala 1 5* 4,3 4,2 Mangfoldighed i samtlige 28 topledelsesteam i 2014 %** Vandforbrug: 11% reduktion i 2011 sammenlignet med 2007 % (34) (17) CO 2 -emissioner: 10% reduktion i 2014 sammenlignet med 2004 % (31) 2 Aktieudvikling Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 7,50 6,00 25,0% Ultimokurs (B-aktier) Kr ,5% Markedsværdi (B-aktier)*** Mia. kr ,9% * Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. ** Forstået som sammensat af repræsentanter for begge køn og forskellige nationaliteter. *** Novo Nordisk B-aktier (ekskl. egne aktier). Se flere finansielle og ikke-finansielle hoved- og nøgletal og ikke-finansielle mål på s

3 Igennem mere end 85 år har Novo Nordisk kombineret lægemiddelforskning med teknologi for at omsætte viden skabelige landvindinger til behandlingsløsninger til gavn for mennesker med diabetes, hæmofili og væksthormonmangel samt for kvinder i overgangsalderen. Vores forskningsmæssige engagement er afspejlet i vores komplette portefølje af insulin produkter og de mange nye behandlingsmuligheder, som vi har undervejs i vores pipeline. I Novo Nordisk træffer vi alle forretningsmæssige beslutninger ud fra princippet om den tredobbelte bundlinje: en forpligtelse til social ansvarlighed, effektiv miljøledelse og økonomisk vækst. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger over medarbejdere i 76 lande og sælger sine produkter i 179 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på børserne i København og London og i form af American Depositary Receipts (ADR er) på New York Stock Exchange under symbolet NVO. Vi forventer at modtage godkendelse af afnotering af vores B-aktier fra London Stock Exchange i Læs mere om vores aktiviteter på novonordisk.com. Denne rapport indeholder referencer og links til information, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside. Denne information indgår ikke i den lovpligtige rapportering. I online - udgaven af rapporten findes yderligere baggrundsinformation og data (kun på engelsk). Mange afsnit af rapporten henviser til yderligere information online, og i indekset på s. 108 er der links til annualreport2009.novonordisk.com. Vores resultater i Værdiskabelse gennem innovation 5 Vores svar på ændrede behandlingsbehov og samfundsforventninger 7 Resultater i Forventninger til Hoved- og nøgletal 16 Udvikling i pipelinen Diabetesbehandling 18 Diabetesbehandling 19 Victoza : en behandlingsrevolution 19 De moderne insuliner 20 Changing Diabetes 22 Forbedret adgang Biopharma ceuticals 24 Biopharma ceuticals 24 Dedikeret indsats inden for hæmofili 26 Changing Possibilities in Haemophilia 26 Lederskab og innovation Sådan arbejder vi 28 Sådan arbejder vi 28 Novo Nordisk Way of Management 30 Vores rolle i samfundet 31 Samspil med interessenter 32 Vores medarbejdere 33 Integritet i arbejdet 35 Miljøansvar Selskabsledelse og ledelse 37 God selskabsledelse 39 Ledelsens aflønning 40 Risikostyring 43 Bestyrelsen 46 Koncerndirektionen Investorinformation 47 Aktier og kapitalstruktur 50 Novo Nordisk kort fortalt Finansielt og ikke-finansielt koncernregnskab Finansielt koncernregnskab 89 Ikke-finansielt koncernregnskab 96 Supplerende information (ikke revideret) 98 Årsregnskab for moderselskabet 105 Ledelsens påtegning 106 Den uafhængige revisors påtegninger Yderligere information 108 Indeks Bagsidens inderside: Vores produkter Referencer Novo Nordisk Årsrapport

4 Vores resultater i 2009 Værdiskabelse gennem innovation Den globale økonomi og tilskudsreglerne for medicin udviklede sig som forventet med fortsatte udfordringer, og på den baggrund er vi særligt tilfredse med at kunne rapportere om et 2009 med meget positive resultater. Salget steg med 11% (opgjort i lokale valutaer), og det rappor terede resultat af primær drift steg med 21%. Udbyttet til aktionærerne steg med 25% i 2009 i forhold til året før. Desuden afsluttede vi vores aktietilbagekøbsprogram på 6,5 mia. kr. i I årets løb har vi også gennemført en række tiltag, der skaber grundlag for bedre resultater på langt sigt: Vi har lanceret et nyt produkt, Victoza, som har potentiale til at forbedre diabetesbehandlingen, og takket være vores forsknings- og udviklingsindsats har vi en række stærke produkter under udvikling inden for alle terapiområder. Samlet set har vi øget produktiviteten, så vi har kunnet investere mere i forskning og udvikling samt udvide vores internationale salgs- og marketing organisation. Vi arbejder fortsat på at øge adgangen til diabetesbehandling overalt i verden, både som virksomhed og via Verdensdiabetesfonden. Vi har afkoblet CO 2 -emissionen fra forretningsvæksten. Emissionerne fra produktionen var ved udgangen af 2009 bragt ned under niveauet fra 2004, som er referenceåret for vores langsigtede klimamål. Fokus på innovation Vores produkter er vores største bidrag til samfundet. De giver væsentlige fordele for patienterne og har effekt på deres helbred. Hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne, skal vi løbende udvikle nye og bedre produkter. På det område har det seneste år været begivenhedsrigt. Victoza, den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, blev godkendt og lanceret i Europa i sommeren 2009, og godkendt i USA og Japan i januar Vi er overbeviste om, at Victoza vil blive værdsat som behandlingsmulighed for mennesker med type 2-diabetes i større markeder i hele verden. Det har krævet solid dokumentation og slagkraftige argumenter for, hvorfor denne behandling bør blive et standardtilbud, før vi kunne komme ind på markedet og opnå tilskudsberettigelse. Vi er glade for at kunne sige, at de første lanceringer har overgået vores forventninger. Foto: Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør 2 Novo Nordisk Årsrapport 2009

5 En ny generation af insuliner til både type 1- og type 2-diabetes, Degludec og DegludecPlus, viser fortsat lovende resultater, og fase 3-forsøgene er nu gået i gang. Hvis de foreløbige resultater bekræftes, kan denne nye generation af insuliner forbedre behandlingen af diabetes og yderligere styrke Novo Nordisks konkurrenceevne. Effektiv insulinbehandling i tabletform er en betydelig teknisk udfordring. De fremskridt, som vores forskere har gjort i de sidste to år, er dog stærkt opmuntrende. Mennesker med diabetes vil kunne opnå forbedret behandling og bedre helbred med insulin i tabletform. En sådan mere bekvem behandlings form vil kunne motivere dem til at begynde insulinbehandling tidligere og blive bedre til at overholde den foreskrevne behandling. Fase 1- forsøgene med vores første tabletbaserede insulinpræparat, der blev påbegyndt i slutningen af 2009, er det synlige bevis på, at vi tror på denne behandlingsform. Vores resultater i 2009 I 2009 gjorde vi markante fremskridt med vores forskningsog udviklingsprojekter inden for biopharmaceuticals, bl.a. til behandling af hæmofili A og B. Vi mener, at vi har en forpligtelse til og en mulighed for at udvikle nye og bedre behandlings metoder til bløderpatienter generelt, patienter, der har udviklet antistoffer, samt patienter med sjældne koagulationsforstyrrelser. Vi har lanceret et nyt produkt, Victoza, som har potentiale til at forbedre diabetesbehandlingen, og takket være vores forsknings- og udviklingsindsats har vi en række stærke produkter under udvikling inden for alle terapiområder. Fælles værdier bag global vækst På insulinmarkedet har vi fastholdt vores position som verdens førende med over 50% af markedet opgjort i volumen. Vi øger fortsat markedsandelen for moderne insuliner, og vores solide resultat i 2009 skyldes først og fremmest vores portefølje af moderne insuliner. Vi fortsatte udvidelsen af vores salgsorganisation på de vigtigste markeder med henblik på at styrke vores position og udbygge kendskabet til vores brands, ikke mindst blandt praktiserende læger. Efterhånden som vi vokser, og virksomheden bliver mere global, er det afgørende, at alle medarbejdere har en dyb forståelse af vores grundlæggende principper, som de står beskrevet i Novo Nordisk Way of Management. Vores vision, værdier, forpligtelser og politikker skal kunne afspejles i alle vores handlinger. Løbende uddannelse er nødvendig, i takt med at forretningen vokser, nye Foto: Sten Scheibye, bestyrelsesformand Novo Nordisk Årsrapport

6 Vores resultater i 2009 med arbejdere kommer til, myndigheds kravene ændres og samfundets normer forandrer sig. Vi vedstår, at Novo Nordisk er en af de mange virksomheder, der i 2005 blev noteret for at have betalt returkommission til den irakiske regering i forbindelse med kontrakter under det særlige program, der tillod salg af olie for at opfylde humani tære behov. I 2009 indgik vi forlig med det amerikanske børstilsyn (SEC), det amerikanske justitsministerium og den danske Statsadvokat for Særlig Økonomisk Kriminalitet vedrørende salg til Irak under FN s Olie for mad -program i perioden Novo Nordisk har samarbejdet fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen af vores rolle i sagen. Vi beklager de fejl, vi har begået, og vi har taget omfattende skridt for at forhindre en gentagelse. Vi har ændret vores politikker og procedurer og tilpasset vores uddannelsesprogrammer. Det er nødvendigt for os at kunne uddelegere ansvar så langt ud i organisationen som muligt, men samtidig indebærer denne uddelegering af ansvar en pligt til at efterleve vores værdier. Vi forventer en betydelig salgsvækst opgjort i lokale valutaer og vækst i resultat af primær drift. Ansvarlig ledelse Som vi ser det, kan en virksomhed kun være bæredygtig på langt sigt, hvis den opfylder interessenternes forventninger om social og miljømæssig ansvarlighed ud over at levere stærke økonomiske resultater. Det er kernen i vores princip om den tredobbelte bundlinje. I Novo Nordisk har vi igennem de seneste år oplevet tocifret salgsvækst, men samtidig er det lykkedes os at nedbringe vores CO 2 -emission ved at øge effektiviteten og indføre en ny partnerskabsmodel, der er med til at stimulere et marked for vedvarende energi. Ud fra vores erfaring tror vi på, at det ikke blot er muligt, men også økonomisk rentabelt at skabe et samfund, der ikke er afhængigt af fossile brændsler. Forventninger 2010 bliver et år med større usikkerheder for Novo Nordisk, end vi har set tidligere. En bølge af større sundhedsreformer er på vej over hele kloden, især i USA. Vi forventer, at det får konsekvenser for vores forretning på kort sigt. Men på længere sigt er det vores forventning, at sundhedsreformerne vil øge brugen af især medicin mod kroniske syg domme som diabetes. Patentet på vores eneste diabeteslægemiddel i tabletform, NovoNorm /Prandin, udløber både i USA og i EU i 2010, og det vil sandsynligvis påvirke salgsvæksten. Trods usikkerhedsfaktorerne forventer vi stadig en betydelig salgsvækst opgjort i lokale valutaer og vækst i resultatet af primær drift. Med andre ord tegner 2010 til at blive endnu et spændende år for Novo Nordisk. Tak Vi vil gerne takke alle i Novo Nordisk for en fantastisk indsats i Deres bidrag har været med til at styrke virksomhedens fundament, nemlig tilliden ikke blot til vores produkter, men også til Novo Nordisk. Endelig ønsker vi også at takke vores aktionærer og samarbejdspartnere for deres støtte gennem endnu et år, hvor Novo Nordisk, på trods af et noget dystert økonomisk klima, opnåede gode resultater. Vores tilgang til at forbedre adgangen til diabetesbehandling i udviklingslandene bygger på tre grundpiller: Vores langsigtede økonomiske engagement i Verdensdiabetesfonden, en førende international organisation, der udelukkende arbejder med projekter inden for diabetes behandling og forebyggelse i udviklingslandene Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør Sten Scheibye Bestyrelsesformand Vores forpligtelse til at levere livsvigtig insulin til en pris, der er til at betale for verdens fattigste lande Vores program Changing Diabetes in Children, der for nylig er udvidet til også at omfatte Bangladesh som det sjette udviklingsland. Programmet bygger på bæredygtige partnerskaber, der skal sikre diabetesbehandling, herunder gratis insulin, til børn med type 1-diabetes. Vi er en global virksomhed, og derfor har vi brug for langsigtede globale rammer for beslutninger om fremtidige aktiviteter. Vi havde gerne set, at COP15 i december 2009 var blevet udmøntet i klare mål for CO 2 -emission, men vi er klar over, at der var nogle meget store forhindringer for, at en sådan aftale kunne nås. Vi tror, at resultatet af klimatopmødet, Københavneraftalen, i sidste ende vil vise sig som et vendepunkt i indsatsen for at bremse menneskets påvirkning af klimaet. 4 Novo Nordisk Årsrapport 2009

7 Vores svar på ændrede behandlingsbehov og samfundsforventninger Interview med Novo Nordisks administrerende direktør, Lars Rebien Sørensen Den globale økonomi kæmper for igen at komme op i gear, og regeringer og private indkøbere overalt i verden spænder livremmen ind. Det går bl.a. ud over sundhedsbudgetterne. Hvad betyder det for lægemiddelindustriens fremtid? Den aktuelle økonomiske nedtur har påvirket samfundets og den enkeltes evne til at betale for sundhedsydelser, herunder livsvigtig medicin. Samtidig betyder manglende innovation fra industriens side, at antallet af nye lægemidler, der kommer på markedet, ikke kan opveje de faldende indtægter fra patenter, som udløber. Patentudløb betyder på den anden side også, at den generiske konkurrence vil nedbringe samfundets udgifter til eksisterende behandlinger, så der bliver luft i budgettet til innovative lægemidler, der kan opfylde vigtige medicinske behov. Industrien står over for problemer, men også over for store muligheder. Overalt i verden stiger forekomsten af kroniske sygdomme, og efterspørgslen efter bedre og mere bekvem behandling er enorm. For at tilpasse sig denne situation skal sundhedssystemerne udvikle og ændre sig, så der kommer mere fokus på forebyggelse og sundhed. Det har betydning for vores tilgang til innovation og behandling. Inden for diabetesbehandling er vi f.eks. nødt til at tage højde for den tiltagende fedme i mange dele af verden, som giver en øget risiko for kronisk sygdom. Livskvaliteten skal forbedres gennem tidligere indgriben, så sygdommens udvikling kan bremses eller standses. I 2009 udviklede vi for tredje gang fremtidsscenarier, som skal hjælpe os med at identificere og analysere nye paradigmer, der kan påvirke sundheden og vores forretning. Et muligt scenarie er en verden, hvor fedme bliver normalt, med et øget udbud af medicinske og offentlige sundhedsmæssige interventioner. Et andet muligt scenarie er en ændret dynamik i industrien, med større fokus på medicin som en del af et samlet behandlingsforløb, og hvor betalingen er knyttet til nøje overvågede behandlingsresultater. Vi har mange lovende produkter under udvikling og fokuserer især på kroniske sygdomme. Derfor mener vi, at vi er godt rustet til mange af fremtidens udfordringer og mulige ændringer i sundhedssektoren. Hvor mener du, at fremtidens vækstmuligheder ligger? På kort sigt vil vores vækst først og fremmest komme fra en global stigning i insulinbehandling med moderne insulinanaloger, navnlig i USA og på vækstmarkeder. Vi forudser også en betydelig vækst efter lanceringen af Victoza, en ny human GLP-1-analog, der tages én gang om dagen. Noget af det mest spændende, vi har på tegnebrættet de næste 10 år, er en række behandlinger mod hæmofili og sjældne koagulationsforstyrrelser. Vi forventer at blive førende på dette felt inden for 15 år. Efterhånden som markederne bliver mere globale, vil vi opleve en harmonisering af medicinsk praksis og lovgivning. Det er en fordel for virksomheder med en global tilstedeværelse og globale brands. Ved fortsat at udvide globalt udbygger Novo Nordisk sin position som en stærk, international spiller, men med rødder i Danmark. Vores medarbejdere i hele verden er dem, der skaber forretningen. Ledelsens ansvar er at sikre, at virksomheden bygger på Novo Nordisks værdier. Vores arv og værdier har stor betydning for vores interessenter og for vores evne til at tiltrække medarbejdere, der ønsker at arbejde i en virksomhed, som vægter etisk adfærd og social og miljømæssig ansvarlighed højt samtidig med at indtjeningsgrundlaget er solidt og holdbart. Overalt i verden stiger forekomsten af kroniske sygdomme, og efterspørgslen efter bedre og mere bekvem behandling er enorm. For at tilpasse sig denne situation skal sundhedssystemerne udvikle og ændre sig, så der kommer mere fokus på forebyggelse og sundhed. Hvordan vil sundhedsreformer på de forskellige markeder påvirke Novo Nordisk på kort sigt? Overalt i verden arbejdes der på sundhedsreformer, der skal bringe udgifterne til sundhedsydelser ned på et mere overkommeligt niveau. Derfor er der konstant fokus på prisen på produkter og serviceydelser. Navnlig i USA arbejdes der på at få sundhedsydelser og forsikring ud til en større del af befolkningen. Det vil sandsynligvis medføre prisreduktioner i USA på kort sigt, især for de mennesker, hvis behandling betales af det offentlige. Når flere mennesker er dækket, kan det føre til bedre forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme. I dag er mange af disse sygdomme underdiagnosticeret, eller behandlingen er mangelfuld. I sidste ende kan det betyde, at flere mennesker kommer i behandling. Men der er reformer på dagsordenen overalt i verden, efterhånden som befolkningerne bliver ældre og har et stigende behov for sundhedsydelser. Samtidig er nogle lande nu kommet op på et økonomisk niveau, hvor der er råd til sundhedsydelser. Hertil kommer, at behandlingsmulighederne hele tiden øges. Alt i alt giver det et meget godt billede af de budgetmæssige udfordringer i sektoren. Hvordan definerer Novo Nordisk begrebet valuta for pengene? Offentlige og private betalere rundt om i verden er bekymrede over udgifterne til sundhed, herunder medicinpriserne. Kravet om dokumentation for, at sundhedsinvesteringerne giver valuta for pengene, er ved at blive et ekstra trin i godkendelsesprocessen Vores resultater i 2009 Novo Nordisk Årsrapport

8 Vores resultater i 2009 for produkter ud over kravene til kliniske forsøg og myndighedskravene vedrørende sikkerhed, virkning og kvalitet. Vi skaber værdi for patienter og myndigheder ved at tilbyde dem medicin og doseringssystemer, der gør en væsentlig forskel for patienternes sundhed og livskvalitet eller mindsker behovet for andre sundhedsydelser. Inden for diabetes har vi f.eks. påvist, at tidligere diagnose og behandling kan sænke sundhedsudgifterne betydeligt, da ubehandlet diabetes har store økonomiske og menneskelige omkostninger i form af alvorlige senkomplikationer. Hvordan forbereder Novo Nordisk sig på fremtidens udfordringer? Det er ikke nok at fremstille et lægemiddel, der er en smule bedre end forgængeren. Behovet for at kunne fremvise forbedrede behandlingsresultater vokser, og dokumentationskravene stiger. Vi skal derfor ikke bare være innovative vi skal være mere innovative end nogensinde før. Der er udsigt til mangel på sundheds personale i store dele af verden, og samtidig overvældes de eksisterende sundhedssystemer af den stigende forekomst af kroniske sygdomme. Så der er også brug for helt nye typer innovation, i takt med at behandlingsforløbene ændres. I 2009 så vi på innovationsniveauet i vores organisation, og hvordan vi fremmer innovation. For at udfordre os selv, så vi hele tiden bliver bedre, indfører vi nye pilotprogrammer i 2010 for at opdyrke nye måder at tænke og arbejde på i forskellige dele af virksomheden. Vi mener, at adgang til sundhed er en grundlæggende menneskeret. Vi ved, at der mange steder i verden er mennesker, som dør, fordi de ikke har adgang til diabetesbehandling, så vi har et ansvar for at bidrage til at skabe bedre adgang til behandling. I Afrika er der f.eks. flere, der dør af diabetes end af hiv/aids. Diabetes spreder sig med en hast, som vil påvirke den økonomiske vækst i mange lande. Det er ikke holdbart at forære medicin væk. Hvis vi skal skabe langsigtede ændringer i sundhedssystemet, skal vi gå ind og virkelig påvirke sundhedsinfrastrukturen og kapaciteten på området. Derfor lancerede vi i 2001 Verdensdiabetesfonden, som udelukkende fokuserer på kapacitets opbygning og kendskab til diabetes i udviklingslande. Via programmet Changing Diabetes in Children forsøger vi at nå ud til børn med type 1-diabetes og forbedre distributionssystemerne og sundhedsuddannelsen. Kombineret med vores prispolitik, der giver de fattigste lande mulighed for at købe vores livsvigtige insulin til en gunstigere pris, mener vi, at vi kan være med til at løse en del af problemet med adgang til sundhed. Behovet for at kunne fremvise forbedrede behandlingsresultater vokser, og dokumentationskravene stiger. Vi skal derfor ikke blot være innovative vi skal være mere innovative end nogensinde før. En anden udfordring er samfundets grundlæggende tillid til lægemiddelindustrien. Vores industri skal opbygge stærke relationer til regeringer, lovgivere og de mennesker, der har behov for behandling og pleje. Vi ved, at vi skal være åbne om, hvordan vi driver vores forretning. Det gælder for alle virksomheder, men især for en som vores, der har en så central rolle i samfundet. Jeg forventer, at vores dialog med interessenterne intensiveres, og jeg håber, vi kan skabe en større forståelse for, hvad det er, vi prøver at opnå. Hvilken rolle spiller Novo Nordisk som verdens førende inden for diabetesbehandling? Vi har en drøm og et håb om at finde en kur mod diabetes. Vi forfølger dette mål ved at investere betydelige summer i diabetesforskning. Men det er uhyre svært at kurere type 1-diabetes eller forebygge type 2-diabetes. Så længe der ikke findes en kur, går vi forrest i kampen mod diabetes. Det gør vi ved at være fortalere for og arbejde for mere forebyggelse, tidligere diagnose, bedre behandling og på den lange bane en kur. 6 Novo Nordisk Årsrapport 2009

9 Resultater i var et godt år for Novo Nordisk med solid salgsvækst inden for alle større forretningsområder, en fortsat forbedring af bruttomarginen og solide fremskridt i den kliniske pipeline af vigtige udviklingsprojekter inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals var også året, hvor vi lancerede Victoza, den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, på flere markeder i Europa, og i januar 2010 blev Victoza ligeledes godkendt i USA og Japan. I årets løb har vi også gennemført en række tiltag, der skaber grundlag for bedre resultater på langt sigt. Vi har forbedret produktiviteten yderligere og har afkoblet CO 2 -emissionen fra forretningsvæksten. I 2009 nåede vi vores mål om en 10% absolut reduktion i emissionen i forhold til 2004, som er referenceåret for vores målsætning. Omsætningen steg med 12% opgjort i kroner og med 11% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals. De moderne insuliner var igen den primære drivkraft for væksten, med en salgsvækst på 24% (23% opgjort i lokale valutaer). NovoSeven og Norditropin bidrog også til den solide salgsvækst og steg med henholdsvis 11% (10% i lokale valutaer) og 14% (10% i lokale valutaer). Salg, geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Oceanien Salg, terapiområder Diabetesbehandling Blødningsbehandling (NovoSeven ) Væksthormonmangel Hormonpræparater (HRT) Øvrige produkter Salgsvækst Lokale og rapporterede beløb Rapporteret i kroner I lokale valutaer Mia. kr , Mia. kr ,8 38,7 45,6 51, , % ,8 38,7 45,6 51, Det rapporterede resultat af primær drift steg med 21% til mio. kr. Korrigeret for valutapåvirkningen steg det underliggende resultat af primær drift med mere end 15%. Nettoresultatet steg med 12% til mio. kr., og resultat pr. aktie (udvandet) steg med 15% til 17,82 kr. Resultater i 2009 i forhold til de langsigtede finansielle mål Vores fire langsigtede finansielle mål fokuserer på vækst, lønsomhed, afkast og likviditet og er dermed styrende for Novo Nordisks finansielle udvikling og for måden, vi søger at skabe værdi for aktionærerne på. Det drejer sig om mål for vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad af primær drift, forrentning af den investerede kapital og likviditetsskabelse. Overskudsgrad af primær drift Mål Realiseret Realiseret ekskl. pulmonale diabetesprojekter Vækst i resultat af primær drift Mål Realiseret Realiseret ekskl. pulmonale diabetesprojekter Forrentning af investeret kapital (ROIC) Mål Realiseret Cash to earnings Treårigt gennemsnit Mål Realiseret % % % % Vores resultater i 2009 Salgsvæksten blev realiseret i alle regioner. Nordamerika var den største bidragyder med 48% af væksten opgjort i lokale valutaer. International Operations og Europa bidrog med henholdsvis 32% og 19% af den samlede salgsvækst ligeledes opgjort i lokale valutaer Novo Nordisk Årsrapport

10 Vores resultater i 2009 Resultat af primær drift steg med 21%. Korrigeret for valutapåvirkning steg det underliggende resultat af primær drift imidlertid med mere end 15%. Resultatet afspejler en solid underliggende salgsvækst og en forbedret bruttomargin. Det langsigtede mål er en gennemsnitlig årlig vækst i resultat af primær drift på 15%. Overskudsgraden af primær drift for 2009 steg til 29% fra 27% i 2008, primært som følge af en forbedret bruttomargin. Det langsigtede mål for overskudsgrad af primær drift er 30%. Forrentningen af investeret kapital var 47%, en væsentlig stigning i forhold til 2008, hvor forrentningen af investeret kapital var 37%. Forbedringen skyldes hovedsagelig solid vækst i resultat af primær drift samt et lavere niveau af investeret kapital som følge af fortsatte forbedringer i driftskapitalen, men forrentningen er også positivt påvirket af udviklingen i vigtige valutaer. Det langsigtede mål for forrentningen af investeret kapital er 50%. Cash to earnings for 2009 blev 115% med et gennemsnit for de sidste tre år på 111%. Det langsigtede mål for cash to earnings er 80%. Cash to earnings er positivt påvirket af et relativt lavt investeringsniveau i 2008 og 2009 i forhold til tendensen på langt sigt. Muligheden for at skabe likviditet vil altid variere år for år, og derfor måles det langsigtede mål cash to earnings over en treårig periode. Diabetesbehandling Vi er fortsat globalt førende med 51% af det samlede insulinmarked og 45% af markedet for moderne insuliner, begge opgjort i volumen. Vi arbejder målrettet på at udvide vores førende position inden for diabetesbehandling. Det gør vi ved at udnytte værdien af vores komplette portefølje af moderne insuliner i avancerede doseringssystemer og ved at fortsætte lanceringen af Victoza, samtidig med at vi udvikler nye diabetes lægemidler og en ny generation af insuliner, der giver mulighed for mere effektiv diabetesbehandling. Se s Salgsudvikling Salget af diabetesprodukter steg med 12% opgjort i kroner til mio. kr. og med 11% i lokale valutaer i forhold til Moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg med 13% opgjort i kroner til mio. kr. og med 11% opgjort i lokale valutaer, drevet af Nordamerika og International Operations. Vores moderne insuliner var den største bidragyder til væksten, og salget heraf steg med 24% opgjort i kroner til mio. kr. og med 23% opgjort i lokale valutaer. Alle regioner realiserede solide vækstrater, hvor Nordamerika tegnede sig for 51% af væksten, fulgt af Europa og International Operations. Salget af moderne insuliner udgjorde 65% af vores insulinsalg opgjort i kroner i Nordamerika Salget i Nordamerika i 2009 steg med 25% opgjort i kroner og med 20% opgjort i lokale valutaer. Fremgangen afspejler en solid markedsindtrængning for de moderne insuliner Levemir, NovoLog og NovoLog Mix 70/30. Vi har fastholdt vores førende position på det amerikanske insulinmarked med 42% af det samlede insulinmarked og 34% af markedet for moderne insuliner, begge dele opgjort i volumen. Ved udgangen af 2009 var 40%, målt i volumen, af salget i USA af moderne insuliner i FlexPen. Europa Salget i Europa var stort set uændret opgjort i kroner og steg med 4% i 2009 opgjort i lokale valutaer som følge af fortsat fremgang for de moderne insuliner, men samtidig et faldende salg af humane insuliner. Novo Nordisk tegner sig for 54% af det samlede insulinmarked og 51% af markedet for moderne insuliner, begge dele opgjort i volumen, og tegner sig samtidig for den største del af væksten i markedet for moderne insuliner. Markedsindtrængningen for pensystemer i Europa er fortsat høj, og mere end 95% af Novo Nordisks insuliner målt i volumen blev ved udgangen af 2009 solgt i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. Victoza, den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, er blevet lanceret i Tyskland, Storbritannien, Danmark, Irland, Norge, Schweiz, Holland, Grækenland og Sverige. Lancerings aktiviteterne forløber planmæssigt på disse markeder, og tilbagemeldingerne fra sundhedspersonale og patienter er særdeles positive. Ved udgangen af 2009 havde Victoza erobret en markedsledende position i det voksende GLP-1-marked i både Tyskland og Danmark. International Operations Salget inden for International Operations steg med 17% opgjort i kroner og med 19% opgjort i lokale valutaer. Den primære bidragyder til væksten i 2009 var salget af moderne insuliner, primært i Kina og Tyrkiet. Endvidere bidrager salget af humane insuliner, navnlig i Kina, fortsat til den samlede vækst i regionen. Markedsindtrængningen for pensystemer i Kina er høj, og mere end 90% af vores insuliner målt i volumen sælges i pensystemer, primært NovoPen. Andel af insulinmarkedet (værdi) Geografiske områder Europa Nordamerika International Operations Japan & Oceanien Moderne insuliner Global markedsandel af segmentet (værdi) NovoRapid NovoMix Levemir % 100 % Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien steg med 12% opgjort i kroner og faldt med 1% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst 8 Novo Nordisk Årsrapport 2009

11 i salget af alle tre moderne insuliner, NovoRapid, Levemir og NovoRapid Mix 30, modvirket af pres på Novo Nordisks samlede markedsandel som følge af intens konkurrence. Novo Nordisk tegner sig for 67% af det samlede insulinmarked i Japan og 59% af markedet for moderne insuliner, begge dele opgjort i volumen. Markedsindtrængningen for pensystemer i Japan er fortsat høj, og mere end 95% af vores insuliner målt i volumen sælges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform i 2009 steg med 11% opgjort i kroner til mio. kr. og med 9% opgjort i lokale valutaer i forhold til Denne stigning afspejler primært et øget salg i International Operations, navnlig Kina. Biopharmaceuticals Novo Nordisk udvider fortsat inden for de biofarmaceutiske terapiområder ved at udnytte vores specialiserede ekspertise inden for proteiner og vores forståelse af kroniske sygdomme. Vi arbejder målrettet på at udvikle innovative og bedre lægemidler til behandling af hæmofili og andre sjældne koagulationsforstyrrelser, væksthormonmangel, gener i forbindelse med overgangsalderen samt inflammations sygdomme. Se s Salgsudvikling Salget af biofarmaceutiske produkter i 2009 steg med 11% opgjort i kroner til mio. kr. og med 9% opgjort i lokale valutaer i forhold til NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 11% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% opgjort i lokale valutaer. Væksten i salget af NovoSeven blev primært realiseret i International Operations og Europa. Salgsfremgangen for NovoSeven afspejler primært et øget salg inden for behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt hæmofili med inhibitorreaktion; dette er fortsat den væsentligste anvendelse af NovoSeven. Norditropin Salget af Norditropin (færdigblandet flydende væksthormon) steg med 14% opgjort i kroner til mio. kr. og med 10% opgjort i lokale valutaer i forhold til Nordamerika og Europa var de primære bidragydere til væksten opgjort i lokale valutaer. Vi fastholdt vores position som den næststørste udbyder på det globale væksthormonmarked med en markedsandel på 24% opgjort i volumen. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 9% opgjort i kroner til mio. kr. og med 6% opgjort i lokale valutaer. Denne udvikling afspejler primært fortsat salgsfremgang for Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal behandling, på det amerikanske marked. Driftsresultat Bruttomarginen steg til 79,6% mod 77,8% i Forbedringen afspejler primært en øget produktionseffektivitet, højere gennemsnitlige salgspriser på det amerikanske marked og en positiv valuta effekt. Den øgede produktionseffektivitet skyldes primært højere udbytter i diabetes-bulkproduktionen og bedre udnyttelse af insulinpåfyldnings- og pakkelinjer. Bruttomarginen var positivt påvirket med omkring 0,4 procentpoint på baggrund af en positiv valutakursudvikling, primært som følge af styrkelsen af den amerikanske dollar og den japanske yen over for kronen i forhold til Bruttomargin Udvikling i bruttomargin Amerikanske dollars Afdækning og kurs Afdækning (venstre) Kurs (højre) Japanske yen Afdækning og kurs Afdækning (venstre) Kurs (højre) % Måneder /08 03/09 06/09 09/09 12/09 Måneder /08 03/09 06/09 09/09 12/09 Kurs De samlede ikke-produktionsrelaterede driftsomkostninger i 2009 steg med 12% i forhold til sidste år til mio. kr. Omkring 1,5 procentpoint af stigningen i de ikke-produktionsrelaterede driftsomkostninger afspejler et højere kursniveau for vigtige valutaer over for kronen i 2009 i forhold til Den underliggende udvikling i de ikke-produktions relaterede driftsomkostninger knytter sig til udvidelsen af salgsstyrken især i USA, Storbritannien, Tyskland, Japan og Kina, modvirket af et stabilt niveau for forsknings- og udviklings omkostningerne. Udviklingen i forsknings- og udviklings omkostningerne afspejler primært omkostninger af engangs karakter i 2008 i relation til afviklingen af samtlige pulmonale diabetesprojekter og projektet med vækst hormonbehandling til dialyse patienter med lavt serum albumin (LSAD), modvirket af omkostninger i 2009 i relation til de sene udviklingsfaser af Degludec og DegludecPlus (tidligere kendt som SIBA og SIAC) i andet halvår af Licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til 341 mio. kr. i 2009 mod 286 mio. kr. i Resultat af primær drift for 2009 steg med 21% til mio. kr. i forhold til Kurs 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 Vores resultater i 2009 Novo Nordisk Årsrapport

12 Vores resultater i 2009 Forskningsog udviklingsomkostninger Diabetesbehandling (ekskl. pulmonale diabetesprojekter) Biopharmaceuticals Nettofinans og skat De finansielle poster viste en nettoudgift på 945 mio. kr. i 2009 mod en nettoindtægt på 322 mio. kr. i I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 55 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af underskud i ZymoGenetics, Inc. I 2008 udgjorde resultatet fra associerede virksomheder en udgift på 124 mio. kr. Det samlede valutaresultat for 2009 udviste en udgift på 751 mio. kr. mod en indtægt på 141 mio. kr. i Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning af navnlig amerikanske dollars og japanske yen på grund af styrkelsen af disse valutaer over for kronen i 2009 i forhold til det gældende valutakursniveau i Den effektive skattesats for 2009 blev 23,0%, et fald fra 24,0% i Investeringer og frie pengestrømme Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver i 2009 udgjorde 2,6 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. i De væsentligste investeringsprojekter i 2009 knyttede sig til insulinpåfyldningsfabrikken i Tianjin i Kina og nye produktionslinjer til fremstilling af devices i Danmark. Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme i 2009 på 12,3 mia. kr. mod 11,0 mia. kr. i Stigningen i frie pengestrømme skyldes primært et højere nettoresultat og lavere betalt selskabsskat modvirket af øgede investeringer i Egenkapital Mia. kr Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2009, svarende til 65% af de samlede aktiver, uændret fra udgangen af Foreslået udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 24. marts 2010 foreslå en 25% stigning i udbyttebetalingen til 7,50 kr. pr. aktie a 1 kr., svarende til en udbytteandel af nettoresultatet på 40,9%, mod 37,8% for regnskabsåret Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne B-aktier. Aktietilbagekøbsprogram Novo Nordisk har i 2009 tilbagekøbt stk. B-aktier til en gennemsnitlig kurs på 301 kr. pr. aktie, svarende til en 6,3 7,5 7,2 7, , kontantværdi på 6,5 mia. kr., og har dermed fuldendt aktietilbagekøbs programmet på 19 mia. kr., som blev påbegyndt i Bestyrelsen har godkendt et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 7,5 mia. kr., som vil blive gennemført i Aktieopsparingsprogram I efteråret 2009 fik medarbejderne i den danske del af organisationen mulighed for at deltage i et aktieopsparings program. Der kan på årsbasis maksimalt opspares kr. af bruttolønnen i Der vil for det opsparede beløb blive købt Novo Nordisk B-aktier til markedskursen den 7. december 2010 forudsat fortsat beskæftigelse. Aktierne vil være båndlagt indtil januar Ca medarbejdere valgte at deltage i programmet, svarende til 64% af de berettigede medarbejdere. Medarbejderne har i alt investeret ca. 160 mio. kr. Programmet er omkostningsneutralt for Novo Nordisk. Egne aktier og nedsættelse af aktiekapitalen Pr. 2. februar 2010 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 5,2% af den samlede aktiekapital. Med henblik på at opretholde fleksibiliteten i selskabets kapitalstruktur vil bestyrelsen endvidere på generalforsamlingen i 2010 fremsætte forslag om at reducere B-aktiekapitalen fra kr. til gennem annullering af stk. B-aktier a 1 kr. fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr., svarende til 3,2% af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelsen af aktie kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital beløbe sig til kr. fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Juridiske forhold Novo Nordisk er part i en række retssager. En oversigt over aktuelle juridiske forhold og information om eventualposter vedrørende verserende retssager kan ses på s Ikke-finansielle resultater Strategisk styring af vores aktiviteters direkte og indirekte økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger reducerer risici og styrker konkurrenceevnen. Ved at lede forretningen i henhold til principperne om den tredobbelte bundlinje kan vi sikre velafbalanceret og langsigtet beslutningstagning med det formål at sikre værdiskabelse og vækst for både aktionærer og samfund. Se s Resultater for 2009 i forhold til langsigtede ikke-finansielle mål De langsigtede ikke-finansielle mål er styrende for virksomhedens bæredygtighedsdrevne prioriteter i et stadig mere dynamisk forretningsmiljø. Fokus ligger på at maksimere de positive bidrag til samfundet ved at øge adgangen til og kvaliteten af behandling og effektivt styre ressourceforbruget for derved at minimere miljøbelastningen. I 2009 nåede vi vores langsigtede mål i relation til medarbejderengagement og tilslutning til Novo Nordisk Way of Management. Vi gjorde også fremskridt i retning af opfyldelse af det mål for mangfoldighed i ledelsesteam, vi satte i Vores fremskridt i relation til adgang til diabetesbehandling kan ses i den øgede 10 Novo Nordisk Årsrapport 2009

13 udbredelse af vores mangeårige prispolitik for salg af insulin til de mindst udviklede lande. Vores langsigtede mål for reduktion af CO 2 -emissioner blev nået i slutningen af 2009, længe før planlagt. Målene for vandforbrug og samlet energiforbrug blev ligeledes nået. Medarbejdere og samfund Der var fortsat positiv udvikling inden for alle sociale dimensioner: medarbejdere, patienter og samfund. Se s. 89. Medarbejdere I 2009 ansatte vi nye medarbejdere mod i Den globale væksttendens fortsætter som forventet med størst ekspansion i Europa og International Operations. Ved udgangen af 2009 var det samlede antal medarbejdere , hvilket svarer til fuldtidsstillinger. Det samlede antal medarbejdere steg med 8% fra ved udgangen af I samme periode faldt medarbejderomsætningen fra 12,1% til 8,3%, hvilket afspejler vores fortsatte fokus på fastholdelse af med arbejdere, men formodentlig også den generelle økonomiske situation. Fuldtidsstillinger Geografiske områder Danmark Europa (undtagen Danmark) Nordamerika International Operations Japan & Oceanien Salg pr. fuldtidsstilling Salg pr. fuldtidsstilling Resultater af klimastrategi Omsætning (venstre) CO 2 -emission (højre) fuldtidsstillinger , Mio. kr. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 23,2 26,6 25,5 28, Mia. kr tons Ved hjælp af multiplikatoreffekten kan det beregnes, at beskæftigelseseffekten dvs. antallet af job skabt i leverandør kæden og gennem medarbejdernes privatforbrug var job på 60 verdensplan i Det er værd at bemærke, at af den samlede stigning på anslås størstedelen at være sket i International Operations. Produktiviteten steg fortsat med en omsætning pr. fuldtidsmedarbejder på gennemsnitligt 1,8 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. i Evnen til at sikre global vækst og fremme produktivitet og innovation registreres via den interne faciliteringsproces og måling af engagement i den årlige medarbejderundersøgelse, evoice. I 2009 var den samlede evoice-score (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste) 4,3, en stigning på 0,1 fra Hvert år har scoren konsekvent ligget over det langsigtede mål om at fastholde niveauet på 4,0 eller derover. På samme måde var niveauet for opfyldelse af aktionspunkter fra faciliteringer af lokale enheders overholdelse af Novo Nordisk Way of Management 93% i 2009, set i forhold til det langsigtede mål om at fastholde niveauet på 80% eller derover. I 2008 indførte vi en ny mangfoldighedsstrategi med det mål, at samtlige af de øverste ledelsesteam inden for fem år skulle være sammen sat af repræsentanter for begge køn og forskellige nationaliteter. Opfyldelse af målet afhænger af kompetenceudvikling, talentpuljen samt identifikation og forberedelse af afløsere til nøgle stillinger. Alle disse aktiviteter er blevet optrappet og intensiveret igennem de 12 måneder, der er gået siden indførelsen af den nye mangfoldighedsstrategi. Ved udgangen af 2009 opfyldte 50% af alle de øverste ledelsesteam mangfoldighedskriteriet, en stigning fra 43% ved udgangen af Patienter Changing Diabetes er betegnelsen for vores forpligtelse til at prioritere mennesker med diabetes, arbejde for at forbedre behandlingsresultater og knække kurven for udviklingen i den globale diabetesepidemi. Med dette vil vi yde en positiv og bæredygtig indsats over for mennesker med diabetes. Vi arbejder på at forbedre den systematiske måling, registrering og rapportering af resultater både for patienter og i et samfunds økonomisk perspektiv af såvel centralt styrede programmer som lokale initiativer. Nøglen til at opnå bæredygtige resultater i form af øget adgang til behandling og sundhed for det enkelte menneske er udviklingen af behandlingskapacitet til forbedring af mulig hederne for at diagnosticere og behandle diabetes. Igennem årene har vi i væsentlig grad øget investeringerne i undervisning og uddannelse af sundhedspersonale. Siden 2002 har deltaget i disse programmer på verdensplan. I 2009 nåede vi også ud til mennesker med diabetes med undervisning i, hvordan de bedst håndterer deres diabetes. Vores prispolitik for mennesker med diabetes i verdens mindst udviklede lande, som blev indført i 2001, er nu fast etableret på disse markeder. I 2009 solgte vi insulin til eller under en pris, der ikke overstiger 20% af gennemsnitsprisen i den vestlige verden, til 36 ud af 49 lande, en stigning fra 32 ud af 50 i Vores langsigtede mål er, at alle mindst udviklede lande skal benytte sig af vores prispolitik. Miljø Novo Nordisk forbedrede også sin præstation på miljøområdet og overgik de langsigtede mål for reduktion af CO 2 -emissioner, vandforbrug og samlet energiforbrug. Påvirkningerne fra vores Vores resultater i 2009 Novo Nordisk Årsrapport

14 produktion er fokus for vores miljømål og miljøledelsesindsats. Se s. 15 og 89. Vores resultater i 2009 Klimaindsats Det har været vores mål at afkoble miljøbelastningen fra væksten i produktionen, og dette er nu lykkedes for CO 2 - emissioner. Ved udgangen af 2009 nåede vi langt før tid vores 2014-mål om en 10% absolut reduktion i forhold til Det skyldes energi besparelser i alle vores produktionsanlæg globalt. Besparelserne fra energireduktioner i Danmark er øremærket til indkøb af vindenergi fra Horns Rev 2, den nye havvind møllepark i Nordsøen, til vores danske fabrikker og kontorer. Den gradvise overgang til energiforsyning fra vedvarende energikilder begyndte i anden halvdel af 2009 og forventes at blive fuldt udbygget i Ressourceeffektivitet Forbruget af vand og energi i produktionen faldt i 2009 med henholdsvis 34% og 19% i forhold til niveauet i Reduktionerne overstiger vores langsigtede mål for begge ressourceområder på 11% i 2011 i forhold til Den samlede affaldsmængde steg fra tons i 2008 til tons i 2009, mens genanvendelsesprocenten var uændret på 51. Den øgede affaldsmængde skyldes stigninger i produktionen, men da vi tilstræber at opnå absolutte reduktioner i miljøbelastningen, hvor det er muligt, gjorde vi en yderligere indsats for at kortlægge og styre affaldsmængderne i Udviklingen af et langsigtet mål for affald er et led i denne proces. 12 Novo Nordisk Årsrapport 2009

15 Forventninger til 2010 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2010: Forventningerne er som rapporteret, Nuværende forventninger medmindre andet fremgår 2. februar 2010 Salgsvækst i lokale valutaer 6 10% som rapporteret På niveau med lokale valutaer Vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer Omkring 10% som rapporteret På niveau med lokale valutaer Finansielle nettoomkostninger Omkring 100 mio. kr. Effektiv skattesats Ca. 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Frie pengestrømme Omkring 3,5 mia. kr. Omkring 2,7 mia. kr. Omkring 12 mia. kr. Novo Nordisk forventer en salgsvækst i 2010 på 6 10% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om fortsat markedsindtrængning for Novo Nordisks strategiske nøgleprodukter inden for såvel diabetesbehandling herunder fortsat global lancering af Victoza som biopharmaceuticals samt forventninger om fortsat intens konkurrence, potentiel generisk konkurrence til NovoNorm /Prandin og vedtagelse af en sundhedsreform i USA. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive på et niveau svarende til væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift i 2010 ventes at blive på omkring 10% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler en yderligere forbedring af bruttomarginen, øgede forskningsog udviklingsomkostninger, primært i relation til Degludec og DegludecPlus, og højere licensindtægter og andre driftsindtægter. Givet det nuværende valutakursniveau i forhold til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive på et niveau svarende til væksten opgjort i lokale valutaer. Givet udviklingen i koncernens nøglevalutaer i 2009 ventes en større andel af væksten i rapporteret salg og resultat af primær drift for 2010 at blive realiseret i andet halvår af Novo Nordisk forventer finansielle nettoudgifter på omkring 100 mio. kr. i Den nuværende forventning afspejler primært Novo Nordisks andel af underskud i associerede virksomheder. Den effektive skattesats for 2010 forventes fortsat at blive på omkring 23%. Investeringer i faste anlægsaktiver i 2010 ventes at beløbe sig til omkring 3,5 mia. kr., primært i relation til den nye insulinformulerings- og påfyldningsfabrik i Kina og ny produktionskapacitet til fremstilling af devices i Danmark. Af- og nedskrivninger ventes at blive på omkring 2,7 mia. kr., og frie pengestrømme forventes at blive på omkring 12 mia. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i 2010, og at valuta kurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i 2010 (se bilag 7). Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste Et 5% udsving i kursen påvirker Afdækningsfakturerings- på årsbasis Novo Nordisks periode valutaer resultat af primær drift med (måneder) USD 580 mio. kr. 17 JPY 150 mio. kr. 15 CNY 100 mio. kr. 17* GBP 80 mio. kr. 13 CAD 40 mio. kr. 9 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter er indeholdt i Nettofinans. Vores resultater i 2009 Udsagn om fremtiden Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2009 og Form 20-F, der begge ventes indsendt til SEC i februar 2010, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle resultater. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle nøgletal udsagn om fremtidige økonomiske resultater, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne Vi skaber værdi gennem innovation, Resultater i 2009, herunder langsigtede finansielle mål, Forventninger til 2010 samt i note 28, Finansielle risici på s. 75. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer på s Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Novo Nordisk Årsrapport

16 Hoved- og nøgletal Vores resultater i 2009 Mio. kr Omsætning Ændring Moderne insuliner (insulinanaloger) Humane insuliner (489) Proteinrelaterede produkter Antidiabetika i tabletform (OAD) Diabetesbehandling i alt NovoSeven Norditropin Hormonpræparater Øvrige produkter Biopharmaceuticals i alt Omsætning i alt på forretningssegmenter Nordamerika Europa International Operations Japan & Oceanien Omsætning i alt på geografiske områder Stigning i salgspriser og volumen/produktmix 15% 16% 13% 12% 11% Valutaindvirkning (lokal valutaindvirkning) 1% (1%) (5%) (3%) 1% Omsætningsstigning i alt som rapporteret 16% 15% 8% 9% 12% Finansielle resultater Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat af primær drift (ekskl. AERx ) Finansielle poster (netto) (945) (1.267) Resultat før skat Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Investeringer i materielle aktiver (netto) Frie pengestrømme Nøgletal Andel af den samlede omsætning: Moderne insuliner (insulinanaloger) 21,6% 27,9% 33,5% 38,0% 42,0% Diabetesbehandling i alt 71,1% 71,9% 72,9% 73,2% 73,4% Biopharmaceuticals i alt 28,9% 28,1% 27,1% 26,8% 26,6% I procent af salget Salg uden for Danmark 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% Salgs- og distributionsomkostninger 28,7% 30,0% 29,6% 28,2% 30,2% Forsknings- og udviklingsomkostninger 15,1% 16,3% 20,4% 17,2% 15,4% Forsknings- og udviklingsomkostninger (ekskl. AERx ) 2 15,1% 16,3% 17,2% 16,5% 15,4% Administrationsomkostninger 6,3% 6,2% 6,0% 5,8% 5,4% Bruttomargin 3 72,8% 75,3% 76,6% 77,8% 79,6% Overskudsgrad (årets resultat) 3 17,4% 16,7% 20,4% 21,2% 21,1% Effektiv skatteprocent 3 28,8% 29,6% 22,3% 24,0% 23,0% Egenkapitalandele 3 65,9% 67,4% 67,4% 65,2% 65,3% Egenkapitalforrentning 3 21,7% 22,3% 27,4% 29,6% 31,3% Udbytteandele 3 33,2% 34,4% 32,8% 37,8% 40,9% Udbytteandele reguleret for Dako og AERx påvirkningerne 33,2% 34,4% 34,9% 37,8% 40,9% Langsigtede Langsigtede finansielle mål finansielle mål 4 Overskudsgrad (primær drift) 24,0% 23,5% 21,4% 27,2% 29,2% 30% Overskudsgrad (primær drift) (ekskl. AERx ) 2 24,0% 23,5% 24,5% 27,9% 29,2% Vækst i resultat af primær drift 15,9% 12,7% (1,9%) 38,4% 20,7% 15% Vækst i resultat af primær drift (ekskl. AERx ) 2 15,9% 12,7% 12,6% 23,7% 20,7% Vækst i resultat af primær drift, treårigt gennemsnit 11,0% 12,4% 8,9% 16,4% 19,1% Forrentning af investeret kapital (ROIC) 3 24,7% 25,8% 27,2% 37,4% 47,3% 50% Cash/earnings 82,4% 73,0% 105,7% 114,2% 114,5% Cash/earnings, treårigt gennemsnit 82,4% 80,2% 87,0% 97,6% 111,5% 80% Aktiedata 5 Resultat pr. aktie/adr (kr.) 8,95 10,05 13,49 15,66 17,97 Udvandet resultat pr. aktie/adr (kr.) 8,92 10,00 13,39 15,54 17,82 Udbytte pr. aktie (kr.) 3,00 3,50 4,50 6,00 7,50 14 Novo Nordisk Årsrapport 2009

17 Medarbejdere og samfund Ændring Antal medarbejdere: Nordamerika Europa International Operations Japan & Oceanien (23) Antal medarbejdere i alt Vores resultater i 2009 Beskæftigelseseffekt globalt (direkte og indirekte) Nordamerika Europa International Operations Japan & Oceanien Beskæftigelseseffekt globalt (direkte og indirekte) i alt Langsigtede Nøgletal sociale mål Opfyldelse af planlagte handlingspunkter efter 80% eller derover facilitatorernes gennemgang af NNWoM (%) frem til 2014 Engagerende kultur (medarbejderengagement) 4,0 eller derover (skala 1 5) 7 4,0 4,1 4,2 4,3 frem til 2014 Mangfoldighed i øverste ledelsesteam (%) % i 2014 Advarselsbreve og geninspektioner Mindst udviklede lande 9, som har købt insulin i henhold til prispolitikken (%) % Virksomhedens omdømme over for væsentlige Forbedre eksterne interessenter (ændring på en skala fra 0 100) 10 74,3 73,8 74,0 72,4 76,3 (eller fastholde) Miljø Ændring Diabetesbehandling: Energiforbrug (1.000 gigajoule (GJ)) (259) Vandforbrug (1.000 m 3 ) (560) CO 2 -emissioner fra energiforbrug (1.000 tons) (47) Biopharmaceuticals: Energiforbrug (1.000 GJ) (10) Vandforbrug (1.000 m 3 ) (23) CO 2 -emissioner fra energiforbrug (1.000 tons) (9) Andet: 11 Energiforbrug (1.000 GJ) (18) Vandforbrug (1.000 m 3 ) CO 2 -emissioner fra energiforbrug (1.000 tons) (13) Langsigtede Nøgletal miljømål Energiforbrug 11% reduktion i 2011 (ændring i % sammenlignet med 2007) (9) (19) sammenlignet med 2007 Vandforbrug 11% reduktion i 2011 (ændring i % sammenlignet med 2007) (17) (34) sammenlignet med 2007 CO 2 -emissioner fra energiforbrug 10% reduktion i 2014 (ændring i % sammenlignet med 2004) (31) sammenlignet med Sammenligningstal for 2005 og 2006 er tilpasset for at afspejle den ændrede organisationsstruktur fra 1. januar 2007, hvor otte lande, inkl. Bulgarien og Rumænien, blev overført fra region International Operations til region Europa. 2 Ekskl. omkostninger relateret til afviklingen af alle pulmonale diabetesprojekter i Se definitioner s Langsigtede finansielle mål er opdateret i januar I 2007 blev der gennemført et aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Stykstørrelsen blev ændret fra 2 kr. til 1 kr. Sammenligningstal for 2005 og 2006 er tilpasset. 6 NNWoM er en forkortelse for Novo Nordisk Way of Management. 7 Baseret på evoice, en medarbejderundersøgelse med en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 8 Forstået som sammensat af repræsentanter for begge køn og forskellige nationaliteter. 9 Mindst udviklede lande som defineret af FN. 10 Virksomhedens omdømme måles af et eksternt konsulentbureau. 11 Andet omfatter forbrug og emissioner, som ikke kan forbindes direkte til fremstilling af produkter til diabetesbehandling eller biopharmaceuticals produktion. Novo Nordisk Årsrapport

18 Udvikling i pipelinen Vores resultater i 2009 De kliniske udviklingsprojekter i Novo Nordisks pipeline viste betydelige fremskridt i Oversigten viser de væsentligste Fase 1 Afprøvning af et nyt lægemiddel på et begrænset antal raske frivillige (kan også være patienter, normalt ) for at undersøge, hvordan det optages i kroppen og fastslå den maksimale, tålte dosis. Diabetesbehandling udviklingsaktiviteter: nye projekter i pipelinen, hvordan de enkelte udviklingsprojekter skrider frem, indstilling af projekter Fase 2 Lægemidlet afprøves i forskellige doseringer på en større gruppe patienter for at undersøge dets effekt på den pågældende sygdom samt dets bivirkninger. Diabetesbehandling Oral insulin (Type 1- og type 2-diabetes) Vi er i gang med at undersøge mulighederne for et insulinpræparat i tabletform, der kan øge patientkomfort. Et fase 1-studie med 84 personer blev påbegyndt i november Oral GLP-1 (Type 2-diabetes) Vi er i gang med at undersøge mulighederne for et GLP-1-præparat i tablet form, der kan øge patientkomfort. Et fase 1-studie med 155 personer blev påbegyndt i januar GIC (Type 2-diabetes) GIC, en kombination af basal insulin og en GLP-1-analog, er under udvikling til type 2-diabetikere. Det kliniske fase 1-studie, der blev påbegyndt i 2009, omfatter 24 personer. NN9161 (Fedme) Vi udvikler NN9161 til behandling af fedme. Et fase 1-studie, som omfatter ca. 140 overvægtige/stærkt overvægtige, men i øvrigt raske frivillige, blev påbegyndt i Biopharmaceuticals Anti-C5aR (Kronisk leddegigt) Vi udvikler anti-c5ar, et monoklonalt antistof, der blokerer C5aRreceptoren, med henblik på at behandle kronisk leddegigt. Det igangværende fase 1-studie omfatter omkring 50 personer. NN8555 (Kronisk leddegigt) NN8555 er et monoklonalt antistof til behandling af kronisk leddegigt. Det kliniske fase 1-studie, som omfatter omkring 50 personer, blev påbegyndt i Anti-IL20 (Psoriasisgigt og kronisk leddegigt) Vi udvikler et monoklonalt antistof, der neutraliserer proteinet interleukin 20, til behandling af psoriasisgigt og kronisk leddegigt. Det igangværende fase 1-udviklingsprogram ventes at omfatte omkring 80 personer. Langtidsvirkende, rekombinant faktor IX-derivat (Hæmofili B) Vi udvikler et langtidsvirkende, rekombinant faktor IX-derivat til behandling af hæmofili B. Præparatet ventes på basis af den lange virkningsvarighed at give mulighed for mindre hyppige injektioner og at kunne forebygge blødninger. Det kliniske fase 1-studie, som blev påbegyndt i 2009, ventes at omfatte 15 personer. Subkutant, langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat (Hæmofilipatienter med inhibitorer) Vi er i gang med at undersøge biotilgængeligheden for subkutane injektioner af et langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat med henblik på øget patientkomfort. Det kliniske fase 1-studie, der blev påbegyndt i 2009, ventes at omfatte omkring 30 personer. Semaglutid (Type 2-diabetes) Semaglutid er en langtidsvirkende human GLP-1-analog, til behandling af type 2-diabetes. Det kliniske fase 2-studie med over 400 personer blev afsluttet i Biopharmaceuticals Rekombinant faktor XIII-analog (Hjertekirurgi) Vi udvikler en rekombinant faktor XIII-analog til behandling af patienter, der gennemgår hjerte-lunge-bypassoperation, med henblik på at mindske behovet for allogen blodtransfusion. Et klinisk fase 2-studie med omkring 400 personer blev påbegyndt i Væksthormon til dosering én gang om ugen (Væksthormonmangel) Vi udvikler et langtidsvirkende væksthormonderivat, der ventes at give øget patientkomfort i form af færre injektioner. I 2009 afsluttede vi et klinisk fase 2-studie med mere end 30 voksne med væksthormonmangel og påbegyndte et fase 2a-studie med omkring 30 børn med væksthormonmangel. Langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat (Hæmofilipatienter med inhibitorer) Vi udvikler et langtidsvirkende, rekombinant faktor VIIa-derivat. Præparatet ventes på basis af den lange virkningsvarighed at kunne anvendes til at forebygge blødninger hos hæmofilipatienter med inhibitorer. Det kliniske fase 2-studie, som blev påbegyndt i 2009, ventes at omfatte omkring 25 personer. Hurtigtvirkende, rekombinant faktor VIIa-analog (Hæmofilipatienter med inhibitorer) Vi udvikler en hurtigtvirkende, rekombinant faktor VIIa-analog, som er beregnet til at standse blødninger forudsigeligt, hurtigt og vedvarende. Det igangværende kliniske fase 2-studie omfatter omkring 90 personer. 16 Novo Nordisk Årsrapport 2009

19 og vigtige myndighedsgodkendelser. Læs mere på novonordisk. com/investors/rd_pipeline/rd_pipeline.asp og clinicaltrials.gov. Fase 3 Studier af et stort antal patienter overalt i verden sammenligner stoffet med et almindeligt anvendt lægemiddel eller placebo for at vurdere dets sikkerhed og virkning samt fastslå forholdet mellem fordele og risici. Diabetesbehandling Registrering/godkendelse Registreringsansøgning indsendes til de relevante myndigheder. Diabetesbehandling Vores resultater i 2009 Degludec (insulin degludec) (Type 1- og type 2-diabetes) Vi er ved at udvikle en ny generation af ultralangtidsvirkende, basale insulin analoger med en virkningsvarighed på over 24 timer. Degludec er beregnet til behandling af type 1- og type 2-diabetes hos voksne. Et fase 3-udviklingsprogram med navnet BEGIN, som ventes at omfatte personer, blev påbegyndt i DegludecPlus (insulin degludec/insulin aspart) (Type 1- og type 2-diabetes) Vi er ved at udvikle en ny generation af ultralangtidsvirkende, basal insulin med en forstærker af hurtigtvirkende insulin (NovoRapid ). DegludecPlus er beregnet til behandling af type 1- og type 2-diabetes hos voksne. Et fase 3-udviklings program med navnet BOOST, som ventes at omfatte personer, blev påbegyndt i Liraglutid (Fedme) Vi er i gang med at vurdere liraglutid anvendt til behandling af fedme. Det igangværende fase 3-program ventes at omfatte omkring personer og vil fokusere på vægttab og forebyggelse af vægtstigning hos mennesker med type 2-diabetes. Biopharmaceuticals Rekombinant faktor VIII (Hæmofili A) Vi udvikler et rekombinant faktor VIII-præparat til behandling af hæmofili A. I 2009 påbegyndte vi et klinisk fase 3-studie, der ventes at omfatte omkring 140 personer. Rekombinant faktor XIII-analog (Medfødt faktor XIII-mangel) Vi udvikler en rekombinant faktor XIII-analog til behandling af faktor XIII-mangel. Fase 3-studiet, hvortil patientrekrutteringen blev afsluttet i 2009, omfatter 40 personer. Victoza (Type 2-diabetes) Victoza den første humane GLP-1-analog til dosering én gang dagligt er udviklet til behandling af type 2-diabetes som supplement til diæt og motion, både som monoterapi og i kombination med almindeligt anvendte diabeteslægemidler. Det kliniske udviklingsprogram omfattede omkring personer. I 2009 blev Victoza godkendt og lanceret i Europa. Det blev godkendt i USA og Japan i januar 2010, og myndighedsgodkendelse afventes i andre markeder. Biopharmaceuticals Vagifem lavdosis (Hormonpræparat (HRT)) Vagifem lavdosis er en vaginaltablet til lokal behandling. Produktet blev godkendt i USA i november 2009 og i Europa i januar Novo Nordisk Årsrapport

20 Diabetesbehandling Værdiskabelse gennem forbedrede behandlingsresultater Diabetesbehandling Novo Nordisk har været aktiv inden for diabetes i mere end 85 år og har stået bag mange gennembrud inden for diabetesbehandling. I dag er diabetes stadig vores hovedfokus, og produkterne tegner sig for 73% af salget i Virksomheden er markedsleder med 51% af det samlede insulinmarked og 45% af markedet for moderne insuliner (insulinanaloger) ved årets udgang, målt i volumen. Diabetes er en stofskiftesygdom, der påvirker den måde, kroppen omsætter fordøjet mad til vækst og energi. Det meste af den mad, vi spiser, nedbrydes til sukker i blodet, dvs. glukose, som er kroppens vigtigste energikilde. Når vi spiser, producerer bugspyt kirtlen automatisk den mængde insulin, der skal bruges til at flytte sukkeret fra blodet over i cellerne. Hos diabetikere producerer bugspytkirtlen imidlertid kun lidt eller ingen insulin, eller også reagerer cellerne ikke hensigtsmæssigt på den insulin, som produceres. Vi vil skabe værdi for patienterne ved at sætte ind både over for behandlingen af sygdommen, hvordan den opfattes rundt om i verden, og hvordan den vil udvikle sig i fremtiden. Vi søger at tilbyde innovative løsninger, der passer til den måde, folk lever på, men diabetes kan ikke ændres alene gennem videnskab. Vi må skabe forandring på alle niveauer: i forskningen, i undervisningen, politisk og i den mellemmenneskelige indsats. En vifte af behandlingsmuligheder Med vores forskningsmæssige forspring og ekspertise inden for proteiner er vi særligt godt rustet til at tage hånd om diabetesepidemiens kerne: insulinmangel og kompleksiteten i behandlingen. Vores mål er at tilbyde mennesker med diabetes og deres behandlere et bredt udvalg af behandlingsmuligheder. Vi er den eneste virksomhed med en komplet portefølje af moderne insuliner. Vi fremstiller også de mest anvendte engangsog flergangsinsulinpensystemer. Siden 1920 erne har vi arbejdet på forbedringer, som kan give en mere sikker, effektiv og brugervenlig diabetesbehandling. Vores førerposition på diabetesområdet styrkes af, at vi er den eneste virksomhed med to produktkandidater i en ny generation af insuliner i de sene faser af den kliniske udvikling. Lykkes det for os, ventes de at skabe endnu bedre behandlingsresultater og komfort for mennesker med diabetes. Novo Nordisk undersøger nye måder at forebygge type 2-diabetes på gennem behandling af sygdommens forstadier, herunder fedme. Fedme er en væsentlig risikofaktor for udviklingen af type 2-diabetes. Vi er i gang med et fase 3-forsøg med liraglutid til Foto: Vi arbejder for at gøre det lettere for diabetikere at dosere deres insulin og sikre, at produkterne i højere grad efterligner kroppens naturlige insulinkurve. På den måde kan vi få flere til at overholde retningslinjerne for deres behandling og opnå bedre behandlingsresultater. Ib Jonassen, seniorkemiker og projektleder i Diabetes Protein Engineering, er en af opfinderne bag Degludec en ny insulin under udvikling. Ultralangtidsvirkende Degludec er nu i klinisk fase Novo Nordisk Årsrapport 2009

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 2016-04-29 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9%

Læs mere

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015 FEDME Hvordan markedsfører man en behandling for en sygdom, som mange læger ikke anerkender? GLP-1 Lille protein, stort potentiale GLOBAL EFTERSPØRGSEL udløser store produktionsinvesteringer ÅRSSKRIFT

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Selskabsmeddelelse 2011-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Organisk salgsvækst på 19% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 19% opgjort i kroner og med 13%

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Side 1 af 7 Meddelelse nr. 9/2007 28. september 2007 Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Stærk toplinie-vækst, men betydelige investeringer i salg og distribution fører som tidligere meddelt til fald

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002 ISS-International Service System A/S Pressemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 23/99 3. juni 1999 ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere