Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler"

Transkript

1 Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af konsekvenserne af bedre brændstoføkonomi, som Skatteministeriet har foretaget. I 2007 blev bilafgifterne omlagt med henblik på at styrke tilskyndelsen til at købe biler med god brændstoføkonomi. Benzinbiler, der kører mere end kilometergrænsen på 16 km. pr. liter, skulle betale mindre i afgift, mens biler, der havde dårligere brændstoføkonomi, skulle betale en ekstra afgift. For diselbiler gælder lignende regler, men kilometergrænsen er på 18 km. pr. liter. Den teknologiske udvikling betyder imidlertid, at bilers brændstoføkonomi løbende bliver forbedret, dvs. de kører længere på literen. Det medfører gradvist lavere provenu fra registreringsafgiften, fordi de nævnte kilometergrænser er konstante. Siden 2007 har personbilernes forbedrede brændstoføkonomi således resulteret i, at stadigt flere biler får stadigt større fradrag i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet. Fradragene har i 2014 medført en reduktion i provenuet fra registreringsafgiften på omkring 4 mia. kr. Heraf kan omkring 3 mia. kr. tilskrives den teknologiske udvikling, mens resten skyldes segmentskifte mod mindre og mere brændstofeffektive biler. Den teknologiske forbedring af personbilernes brændstoføkonomi må ventes at fortsætte. Det er grundlæggende en positiv udvikling, men det vil medføre et yderligere fald i provenuet fra registreringsafgiften, så længe kilometergrænserne er uændrede. Frem mod 2021 bliver udviklingen i retning af bedre brændstoføkonomi desuden understøttet af skærpede EUkrav til bilernes CO2-udledning. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at den teknologiske udvikling medfører et yderligere provenutab på 4-4½ mia. kr. i 2021 under gældende regler. Samlet vil der dermed være tale om en umiddelbar nedgang i provenuet på 8-9 mia. kr. siden Faldet i registreringsafgiften har imidlertid afledte effekter, som dæmper svækkelsen af de offentlige finanser. Reduktionen af registreringsafgiften har således resulteret i, at forbrugerpriserne på biler er faldet mærkbart siden De lavere priser har givetvis medført flere nyregistreringer og dermed større registreringsafgift. Hertil kommer, at et større bilsalg vil medføre et provenu fra moms, brændstof- og ejerafgifter mv. Det skønnes derfor med betydelig usikkerhed, at det samlede provenutab vil udgøre pct. af den umiddelbare provenuvirkning på de nævnte 8-9 mia.kr. i Der er dog taget hensyn til det nedadgående pres på registreringsafgiften i de mellemfristede fremskrivninger, som finanspolitikken tilrettelægges efter. Aktuelle skattetal 2. februar 2015

2 Aktuelle skattetal 2 Bedre brændstoføkonomi giver større fradrag i registreringsafgiften Ved omlægningen af bilafgifterne i 2007 blev der indført fradrag og tillæg i registreringsafgiften afhængig af brændstofforbrug. Fradraget for brændstofforbrug for benzindrevne biler udgør kr. pr. km/l, som bilen kan køre mere end 16 km/l. Hvis bilen kan køre 20 km/l, er fradraget altså på kr. Kører bilen under 16 km/l, bliver afgiften omvendt tillagt kr. pr km/l. For dieselbiler er reglerne de samme, men kilometergrænsen er på 18 km/liter. Fradrag og tillæg gives til personbiler samt de mindre varebiler 1). Kilometergrænserne på hhv. 16 og 18 km/l er ikke justeret siden I 2007 kørte 26 pct. af de nyregistrerede benzindrevne personbiler mindst 16,7 km/l, mens 52 pct. af de dieseldrevne dieselbiler kørte mindst 18,8 km/l, jf. figur 1 og figur 2. I 2013 gjaldt det 92 pct. af både de benzin- og dieseldrevne personbiler. Da kilometergrænserne har været uændrede, har det medført stadigt større fradrag i registreringsafgiften for stadigt flere biler. Udviklingen i brændstofforbrug for nyregistrerede personbiler Figur 1. Nyregistrerede benzindrevne personbiler fordelt på brændstofforbrug Figur 2. Nyregistrerede dieseldrevne personbiler fordelt på brændstofforbrug Under 11,8 km/l 11,8-16,6 km/l 16,7-19,9 km/l Mindst 20 km/l Under 16,1 km/l 16,1-18,7 km/l 18,8-24,9 km/l Mindst 25 km/l Kilde: Danmarks Statistik. Den bedre brændstoføkonomi kan dels tilskrives den teknologiske udvikling og dels segmentskifte mod mindre biler. Det er primært for benzinbilerne, at der er sket et skifte mod mindre biler fra 2007 til For dieselbilerne er der derimod ikke sket noget væsentligt skifte, jf. figur 3 og figur 4. For de nyregistrerede dieselbiler er brændstoføkonomien forbedret med 3,8 pct. årligt fra 2007 til ). Det svarer samlet til omkring 30 pct. Den teknologiske udvikling har bidraget med ca. 3,5 pct. om året, mens segmentskifte mod mindre biler har øget brændstofeffektiviteten med ca. 0,3 pct. årligt For nyregistrerede benzinbiler er benzinøkonomien forbedret med 5,3 pct. årligt. Det svarer samlet til godt 40 pct. Den teknologiske udvikling har skønsmæssigt bidraget med godt halvdelen (2,8 pct. årligt), mens segmentskifte tegner sig for resten.

3 Aktuelle skattetal 3 De data for brændstoføkonomi, der anvendes ved opgørelsen af registreringsafgiften, fastsættes efter fælles standarder i EU. Det sker konkret ved, at en bil gennemkører en fastlagt cyklus på et rullefelt. En del af forbedringen af den målte brændstoføkonomi skyldes, at producenterne har optimeret bilerne med henblik på at opnå bedst mulig brændstoføkonomi ved gennemkørslen af cyklussen, mens brændstofforbruget i daglig anvendelse ikke i samme omfang er reduceret. Det er derfor heller ikke hele det nævnte fald i registreringsafgiften, der afspejler en bedre brændstoføkonomi i daglig anvendelse. Nyregistrerede benzindrevne personbiler fordelt på segmenter Figur 3. Nyregistrerede benzindrevne personbiler fordelt på segmenter Figur 4. Nyregistrerede dieseldrevne personbiler fordelt på segmenter 2 2 Lille klasse og mini Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Øvrige 2 2 Lille klasse og mini Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Øvrige Kilde: De Danske Bilimportører. Anm: Lille klasse og mini er fx VW UP, Peugeot 208, Toyota Aygo, Ford Fiesta, Citroën C1. Mellemklasse 1 er fx Skoda Octavia, VW Golf, Nissan Qashqai, Peugeot 308, Audi A3, Hyundai i30. Mellemklasse 2 er fx BMV 3-serie, Toyota Avansis, Opel Insignia, Mercedes C-serie, Audi A4, Mazda 6, VW Passat, Ford Mondeo. Øvrige er fx Nissan Note, Mitsubishi Space Star, Citroen C4 Grand Picasso, VW Touran, Ford C-max, Mercedes E-serie, Audi A6, BMW 5-serie, Volvo V70, Tesla. EU-krav til bilers CO2-udledning Fradrag og tillæg i registreringsafgiften for brændstoføkonomi har bidraget til den bedre energieffektivitet. Men samtidig har krav på EUniveau til person- og varebilers gennemsnitlige CO2-udledning givetvis bidraget til at drive udviklingen. De nugældende EU-krav til CO2- udledningen er 130 g CO2 pr. km for personbiler. Kravet skal nås i For varebiler er kravet 175 g CO2 pr. km, som skal nås i Danmark opfylder allerede 2015-kravet for personbiler. Bilproducenterne skal opfylde CO2-kravet i gennemsnit, dvs. at de biler, den enkelte producent sælger i EU i gennemsnit, skal opfylde kravet. Med de danske afgiftsregler, herunder tillæg og fradrag, som i høj grad tilskynder til valg af brændstoføkonomiske biler, har producenterne incitament til at sælge de meget brændstoføkonomiske biler billigt i Danmark. Det giver omvendt mulighed for at sælge nogle mindre brændstoføkonomiske biler, som ikke opfylder kravet, i andre EU-lande. I 2021 skærpes EU-kravene til 95 g CO2 pr. km for personbiler og 147 g CO2 pr. km for varebiler. De 95 g CO2 pr. km svarer til et brændstofforbrug på 25,3 og 27,9 km/l for hhv. benzin- og dieseldrevne personbiler. Fremadrettet må EUkravene således også forventes at få en effekt på bilernes energieffektivitet, og forbedringen af brændstoføkonomien må forventes at fortsætte.

4 Aktuelle skattetal 4 Provenumæssige konsekvenser af bedre brændstoføkonomi Udviklingen i brændstoføkonomien fra 2007 til i dag har medført et fald i provenuet fra registreringsafgiften og dermed også et mærkbart fald i prisen på biler. Det afspejler, at kilometergrænserne på de nævnte 16 og 18 km pr. liter har været uændrede. Ved gældende regler må faldet i registreringsafgiften forventes at fortsætte bl.a. i lyset af de skærpede EU-krav til bilernes brændstoføkonomi. Desuden vil de danske regler fortsat tilskynde til at købe mere brændstoføkonomiske biler. teknologiske udvikling ikke medregnes (den grå stiplede kurve). Det svarer til, at de nævnte kilometergrænser stiger nogenlunde i takt med bilernes brændstoføkonomi. Forskellen mellem dette forløb og det faktiske provenu (den mørke stiplede kurve) viser dermed et skøn for det umiddelbare mindreprovenu, som følge af at kilometergrænserne ikke følger med den teknologiske udvikling i brændstoføkonomien. Figur 5 viser et skøn for udviklingen i provenuet fra registreringsafgiften i pct. af BNP i perioden Fra indgår det strukturelle provenu fra registreringsafgiften, dvs. der er bl.a. renset for mulige konjunkturbevægelser 3). Herudover vises et skøn for registreringsafgiften, hvis besparelsen i registreringsafgift fra bedre brændstoføkonomi som følge af den I prognoseårene fra er det lagt til grund, at den teknologiske forbedring af brændstoføkonomien udgør ca. 3,5 pct. om året for benzinbiler og ca. 2 pct. om året for dieselbiler. Det svarer til, at EU-kravene til CO2-udledningen netop opfyldes i Det medfører et fald i registreringsafgiften, som betyder, at prisen på en personbil alt andet lige reduceres med ca kr. i gennemsnit i ). Figur 5. Provenu fra registreringsafgiften i pct. af BNP af BNP 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, af BNP 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Provenu fra registreringsafgiften i pct. af BNP Provenu fra registreringsafgiften tillagt værdi af fradrag ved teknologisk forbedring for personbiler i pct. af BNP Provenu fra registreringsafgiften tillagt værdi af fradrag ved teknologisk forbedring og segmentskifte for personbiler i pct. af BNP Kilde: Danmarks Statistik, Statsregnskabet og egne beregninger og skøn Som det fremgår af figur 5, er det først efter 2009, at det umiddelbare mindreprovenu som følge af uændrede kilometergrænser (fradrag og tillæg) bliver synlige.

5 Aktuelle skattetal 5 Frem mod 2015 bidrager såvel teknologiske fremskridt og segmentskifte til en forøgelse af det umiddelbare mindreprovenu. Frem mod 2021 forøges mindreprovenuet yderligere, men det skyldes alene teknologiske fremskridt, mens segmentskifte trækker i modsat retning. Det umiddelbare mindreprovenu ved fradrag og tillæg (som følge af uændrede kilometergrænser) for nye personbiler skønnes således at stige fra 0,4 mia. kr. i 2007 til 4,1 mia. kr. i 2014, hvoraf teknologisk forbedring skønnes at udgøre 3,2 mia. kr. Det svarer til, at det gennemsnitlige fradrag for en ny personbil i 2007 udgjorde ca kr., mens det i 2014 var steget til ca kr. Det umiddelbare mindreprovenu som følge af fradrag og tillæg (uændrede kilometergrænser) skønnes til 7,8 mia. kr. i 2021, hvoraf teknologisk forbedring af personbilernes brændstoføkonomi bidrager med 8,6 mia. kr., mens et segment skifte mod større biler skønnes at medføre et merprovenu på ca. 0,8 mia. kr. (2021-niveau). Det gennemsnitlige fradrag for en personbil skønnes således yderligere at stige fra ca kr. i 2014 til ca kr. i 2021, hvor EU-kravene forventes opfyldt. Der er tale om skøn, der er behæftet med væsentlig usikkerhed. Det umiddelbare mindreprovenu som følge af uændrede kilometergrænser er ikke direkte sammenligneligt med det årlige provenu fra registreringsafgiften. Det skyldes, at det for leasingbiler er muligt at betale registreringsafgift forholdsmæssigt, afhængig af leasingperiodens længde mens mindreprovenuet er opgjort i det år, hvor bilerne er indregistreret. Fradrag og tillæg har derfor særligt fra 2009 ikke fuld provenueffekt i opgørelsesåret. Det umiddelbare mindreprovenu kan endvidere ikke opfattes som et udtryk for den samlede provenueffekt som følge af uændrede kilometergrænser, fordi der ikke tages højde for afledte adfærdsændringer. Reduktionen af registreringsafgiften har således resulteret i, at forbrugerpriserne på biler er faldet mere end nettopriserne på biler, selvom registreringsafgiften er en værdibaseret afgift, jf. figur 6. Figur 6. Prisudviklingen for personbiler Indeks (2000=100) Personbiler, nettopriser Personbiler, forbrugerpriser Kilde: Danmarks Statistik

6 Aktuelle skattetal 6 Det har givetvis medført et større antal nyregistreringer end ved uændrede priser. En forøgelse af kilometergrænserne i takt med ændringerne i brændstoføkonomien vil således resultere i et lavere bilsalg, og det skønnes at reducere det umiddelbare provenu fra registreringsafgiften med knap 25 pct. Hertil kommer, at et lavere bilsalg vil medføre et mindreprovenu fra moms, brændstof- og ejerafgifter mv. Det samlede mindreprovenu inkl. mulige effekter på arbejdsudbuddet skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre omkring pct. af det umiddelbare provenu 3). Personbilernes bedre brændstoføkonomi påvirker også provenuet fra brændstofafgifterne og i særlig grad provenuet fra ejerafgiften. Ejerafgiften (og for dieselbiler også udligningsafgiften) er differentieret efter bilernes brændstofforbrug, dvs. en benzinbil, der fx kører 12 km/l, betaler kr. om året, mens en benzinbil, der kører 18 km/l, betaler kr. om året (2015 satser). Dermed medfører personbilernes forbedrede brændstoføkonomi, at nye biler betaler lavere og lavere ejerafgift. Dette fremgår af tabel 1, hvor de gennemsnitlige ejerafgifter for nyregistrerede personbiler for udvalgte årgange er vist. Hvis de personbiler, der blev nyregistreret i 2. halvår af 1998 og 1. halvår 1999 alle fortsat var i bestanden, ville de i gennemsnit betale en årlig afgift på ca kr., mens de personbiler der blev nyregistreret i 2. halvår 2013 og 1. halvår af 2014, betaler en årlig afgift på ca kr. i gennemsnit. Den løbende udskiftning af personbilbestanden resulterer derfor i et mindreprovenu. Hvis man fx antager, at de nyregistrerede personbiler i 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 erstatter personbiler i bestanden, som betaler en ejerafgift på kr. i gennemsnit, vil det medføre et mindreprovenu på knap 0,4 mia. kr. Tabel 1. Gennemsnitlige ejerafgifter, nyregistreringer og provenu for udvalgte årgange Gennemsnitlig ejerafgift og udligningsafgift Nyregistreringer Provenu 2015 satser (kr.) (antal) (mio. kr.) Nyregistrerede personbiler i: 2. halvår 1998 og 1. halvår halvår 2006 og 1. halvår halvår 2013 og 1. halvår Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Aktuelle skattetal 7 Noter 1) Varebiler med en tilladt totalvægt på op til 2,5 tons samt varebiler på over 2,5 tons, som ikke er åbne, eller som har sideruder bag førersædet i bilens venstre side. Provenuvirkningen af fradrag og tillæg for disse varebiler er ikke belyst i dette notat. 2) Forbedringen er beregnet på baggrund af nyregistrerede personbiler i 2.halvår 2006 og 1. halvår 2007 sammenlignet med 2. halvår 2013 og 1. halvår ) Det strukturelle niveau indgår i opgørelsen af den strukturelle saldo. Et notat om Strukturelt provenu fra registreringsafgiften kan findes på: 4) Der er alene tale om teknologisk forbedring. Når der tages hensyn til segmentskifte og at flere og flere biler frem mod 2021 vil betale minimumsafgift, vil prisen i gennemsnit blive reduceret med ca kr. 5) Virkningerne af en afskaffelse af fradrag og tillæg er beregnet i Skatteministeriets bilvalgsmodel med udgangspunkt i provenu og nyregistreringer i Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i formatet Aktuelle skattetal. Aktuelle skattetal sætter fokus på aktuelle skatteøkonomiske emner og er typisk bygget op omkring én nyhed. Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold.

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Til Trængselskommissionen

Til Trængselskommissionen NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 4. oktober 2012 Til Trængselskommissionen Som jeg gjorde opmærksom på ved mødet i TK den 24. september

Læs mere