2. Redegør for, hvorledes Faktas distributionskæde for det indkøbte parti franske vine ser ud. Vingrossist Fakta Kunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Redegør for, hvorledes Faktas distributionskæde for det indkøbte parti franske vine ser ud. Vingrossist Fakta Kunde"

Transkript

1 Kapitel 8 - Producentmarkedet Opgave Nævn hvilke delmarkeder produkterne sælges på. Virksomhed Delmarked a) DSB Offentlige marked b) Danfoss Industrielle marked c) PriceWaterhouse Coopers Industrielle marked d) Vejle Kommune Offentlige marked e) Fakta Mellemhandlermarkedet f) Konditorbageren Industrielle marked f) Coop Industrielle marked 2. Redegør for, hvorledes Faktas distributionskæde for det indkøbte parti franske vine ser ud. Vinproducent Distributionskæde for vin Vingrossist Fakta Kunde 3. Redegør for, om ovenstående produkter indgår direkte eller indirekte i virksomhedens drift. Fig. 8.3 side 219 i lærebogen er anvendt til besvarelsen. Virksomhed Direkte Indirekte a) DSB X b) Danfoss X c) PriceWaterhouse Coopers X d) Vejle Kommune X e) Fakta X f) Konditorbageren X g) Coop X 4. Hvilke kategorier produkter, er der tale om? Tag udgangspunkt i dit svar i sp. 3. Virksomhed Kategori a) DSB Hjælpemidler b) Danfoss Kapitalgoder c) PriceWaterhouse Coopers Kapitalgoder d) Vejle Kommune Kapitalgoder e) Fakta Færdigvarer f) Konditorbageren Råvarer g) Coop Kapitalgoder

2 Opgave På hvilke delmarkeder befinder de fire virksomheder sig? a) Vagabond befinder sig på det industrielle marked b) Danfoss befinder sig på det industrielle marked c) Bilka befinder sig på mellemhandlermarkedet d Politiet befinder sig på det offentlige marked 2. Redegør for, om ovenstående produkter indgår direkte eller indirekte i de fire virksomheders drift. Vagabond indkøber læder: Læder er en råvare og indgår direkte i produktionen Danfoss indkøber støbejern: Støbejern er råvarer og indgår direkte i produktionen Bilka indkøber et parti modesko: Modesko er til videresalg og er derfor færdigvarer, som indgår direkte i Bilkas drift (salget) Politiet indkøber nye patruljebiler: Patruljebiler er kapitalgoder og indgår derfor direkte i drift 3. Nævn de væsentlige karakteristika, der hersker på de tre delmarkeder, du har nævnt i sp. 1. Fig. 8.5 side 223 er anvendt til besvarelsen. Producentmarkedet Det industrielle marked Her foregår der indkøb af varer, der indgår direkte eller indirekte i fremstilling af virksomhedens varer Det offentlige marked Omfatter alle virksomheder, der drives af det offentlige, dvs., stat, regioner og storkommuner Mellemhandlermarkedet Der er her tale om indkøb af varer til videresalg, uden at der sker nogen forarbejdning. Dog sker der ofte en ompakning Karakteristika Professionelle indkøbere Direkte køb Flere om købsbeslutningen Afledt efterspørgsel Få men store købere Forretningsbetonet købemotiv Stabile og tætte relationer Opgave Hvilket delmarked afsætter SDC Group sine produkter til? SDC Group sælger sine produkter til det industrielle marked 2. Redegør for, hvorledes de eksterne forhold kan påvirke SDC Group. Fig. 8.6 side 225 i lærebogen er anvendt til besvarelsen Eksterne forhold Politiske forhold: Afgifter og skat på CD er og DVD er Teknologiske forhold: Nye teknologier som f.eks. Blue Ray teknologien kan betyde en omlægning af produktionen Økonomiske forhold: Konjunktureforhold i samfundet kan få indflydelse på afsætningen af CD er og DVD er Kulturelle forhold: En ændret musiksmag får umiddelbart ingen indflydelse På SDC Groups produktion

3 Opgave Hvilke købstyper er der tale om i de fire eksempler? a) Carlsberg: Nykøb b) Toms: Rutinekøb c) B&O: Modificeret genkøb/rutinekøb d) Transportvirksomheden DSV: Modificeret genkøb 2. Redegør for de fire købstypers karakteristika. Fig. 8.8 side 231 er anvendt til besvarelsen. Købstype Nykøb: Modificeret genkøb: Rutinekøb: Karakteristika Der er tale om et helt nyt produkt Derfor ønske om maksimal information Købsbeslutning ligger højt i organisationen For at minimere risici ønskes flere alternativer Der er tale om, at virksomheden har en vis erfaring Derfor ønsket om en vis grad af information Flere personer vil blive involveret i købsbeslutningen Virksomheden ønsker nogle alternativer til vurdering Virksomheden har stor erfaring ved tidligere køb Derfor ønske om minimal information Købsbeslutningen ligger langt nede i organisationen Der er ikke behov for alternativvurderinger Opgave Hvilket delmarked sælger Drømmefabrikken sine produkter til? Drømmefabrikken sælger sine produkter til det offentlige marked 2. Redegør for delmarkedet karakteristika. Det offentlige marked omfatter alle virksomheder, der drives af det offentlige, dvs. stat, regioner og storkommuner. Karakteristika Markedet udgør ca. 10 % af producentmarkedets omsætning Der købes ind i store partier Der købes for store beløb pr. gang Der er ofte tale om professionelle indkøbere Indkøb er budgetlagt Indkøb er politisk besluttet Flere om købsbeslutningerne 3. Hvilken købstype er der tale om, når Drømmefabrikken indkøber sine produkter i de omtalte lande?

4 Der kan være tale om alle 3 købstyper Købstype Forklaring Nykøb Drømmefabrikken indkøber helt nye produkter, som aldrig tidligere har været i sortimentet. Modificeret genkøb Drømmefabrikken indkøber produkter, som tidligere har været i sortimentet, men der er måske sket nogle teknologiske ændringer ved produkterne. Det betyder, at Drømmefabrikken måske skal overveje en ekstra gang om den vil købe de nye produkter. Rutinekøb Drømmefabrikken har måske nogle rammeaftaler med leverandørerne af visse standardprodukter i sortimentet. 4. Forklar hvilken købstype der vil være tale om, når Drømmefabrikkens kunder køber produkter hos Drømmefabrikken. Drømmefabrikkens kunder befinder sig på det offentlige marked, og her vil der typisk være tale om modificeret genkøb og rutinekøb. Modificeret genkøb: En skole ønsker måske at skifte leverandør og ønsker derfor at vurdere flere alternative leverandører af hobbymaterialer. Rutinekøb: Faste kunder kan f.eks. have indgået nogle aftaler med Drømmefabrikken. 5. Hvilke typer information har Drømmefabrikken brug for i forbindelse med indkøb af produkter fra Kina og Tjekkiet? - Hvem er leverandørerne - Hvilket sortiment har leverandørerne - Til hvilke konkurrenter leverer leverandørerne - Leverandørernes økonomiske niveau - Er leverandørerne i stand til at levere til tiden - Er leverandørerne fleksible - Tekniske handelshindringer (f.eks. told og kvoter) - Mv. Opgave På hvilket delmarked sælger Morten Brink sine trykkerimaskiner? Morten Brinks firma sælger trykkerimaskiner til det industrielle marked. Der er tale om maskiner, som indgår direkte i virksomhedens drift. 2. Hvilken købstype mener du, der er tale om, når det drejer sig om dyre trykkerimaskiner? Der kan være tale om både nykøb og modificeret genkøb. Nykøb: Modificeret genkøb: Den købende virksomhed ønsker at skifte teknologi og har derfor brug for at se på mange alternativer. Virksomheden har brug for at indhente maksimal information. Der kan være tale om virksomheder, som udskifter deres trykkerimaskiner planmæssigt hver 2. el. 3. år. Virksomhederne har tidligere købt trykkerimaskiner hos Morten Brinks, og har stor tillid til virksomheden og virksomhedens produkter.

5 3. Redegør for nyhedsgrad, informationsbehov og behov for vurdering af alternativer. Fig. 8.8 side 231 i lærebogen er anvendt til besvarelsen. Købstype Nyhedsgrad Informationsbehov Behov for alternativer Nykøb Stor Maksimalt Stort Modificeret genkøb Middel Middel Begrænset Rutinekøb Lille Minimalt Intet Nyhedsgrad, informationsbehov og behovet for alternativvurdering bør diskuteres på klassen. 4. Hvad forstå der ved et købscenter? Ved et købscenter forstås de personer, som på en direkte eller indirekte måde har været involveret i en købsbeslutning. 5. Identificer og forklar de 5 roller i købscentret. Fig. 8.9 side 232 i lærebogen er anvendt til besvarelsen. Købscenter Forklaring a) Informationsvogter Den person, der styrer og kontrollerer tilgangen af informationer til købscentret. Telefonomstillingen er her informationsvogter. b) Brugere Den person, som anvender det købte produkt i virksomheden. Medarbejdere i produktionen er her brugere. c) Købere Den person i indkøbsafdelingen, som behandler indkøb ud fra bestemte rutiner. Indkøbsafdelingen er her købere. d) Influent Den person, der øver indflydelse på købsbeslutningen. Værkføreren er her influent til indkøbet af en ny maskine. e) Godkender Den person, der i forhold til indkøbet, har reel og formel beslutningsmyndighed. Ledelsen er hver godkender. Opgave På hvilke delmarkeder sælges Cocoons produkter? Cocoons forskellige lydtætte skabe sælges på producentmarkedet. Skabene sælges både på det industrielle marked og på det offentlige marked. Da Cocoon sælger direkte til kunderne, sælger Cocoon ikke gennem mellemhandlermarkedet. 2. Gør rede for hvordan beslutningsprocessen kan se ud for en virksomhed, som påtænker at købe et antal lydtætte skabe til sine støjende computere. Fig side 235 i lærebogen er anvendt til besvarelsen.

6 Beslutningsproces Problemerkendelse Fastlæggelse af generelle behov Produktspecifikation Leverandørsøgning Tilbudsindhentning og analyse Vurdering og forhandling af tilbud Ordrerutinespecifikation Kontrol af leverandør og leverancer Forklaring Virksomheden har konstateret, at der er mange medarbejdere som har ondt i hovedet af for meget støj. Virksomheden beslutter, at der skal købes skabe i stedet for at købe nye computere Støjniveauet skal nedsættes med min. x antal decibel. Da skabene skal stå fremme, skal skabene være til at holde ud at se på. Virksomheden beslutter, at indhente 3 tilbud fra forskellige Virksomheder, der producerer lydtætte computerskabe De modtagne tilbud sammenlignes ud fra de økonomisk faktorer og de ikke økonomiske faktorer (service), leveringstid, supplering, garanti mv.) Virksomheden vælger det bedste tilbud Indkøbsafdelingen sender ordren Ved modtagelsen af skabene kontrolleres, om skabene er i orden og at produkterne lever op til det, virksomheden har lovet 3. Hvordan kunne et eventuelt købscenter se ud i den købende virksomhed? Influent: Medarbejdere, som har ondt i hovedet Bruger: Samtlige medarbejdere, som arbejder med virksomhedens computere Godkender: Det kunne f.eks. være chefen (økonomichefen), i den afdeling hvor computerne anvendes Købere: Hvis der er tale om en stor kunde kunne det være virksomhedens indkøbsafdeling. Hvis det er en mindre virksomhed, foretages købet af chefen for afdelingen Informationsvogter: Det kunne være den pågældende virksomheds telefonomstilling eller sekretær, som ikke giver tilladelse til Cocoons sælgere at få kontakt til f.eks. økonomichefen 4. Hvilke valgkriterier mener du, den købende virksomhed lægger vægt på i forbindelse med anskaffelse af det pågældende produkt? Der er flere valgkriterier, som den købende virksomhed kunne lægge vægt på: Kan produktet løse støjproblemerne: Det vigtigste valgkriterium for de fleste virksomheder Kvalitet: Her fokuseres der på den smagsmæssige kvalitet i form af udseende og form Prisen: vil selvfølgelig spille en rolle, hvis virksomheden skal købe mange lydtætte skabe

7 Opgave Hvilket delmarked kan de omtalte samlebånd markedsføres mod? Samlebånd bruges i virksomheder, der masseproducerer produkter. Dvs. at der er tale om det industrielle marked. Der kan muligvis være et lille antal mulige kunder på det offentlige marked. 2. Hvilke motiver kan der ligge bag anskaffelse af de pågældende samlebånd? En produktionsvirksomhed, som køber nye samlebånd, gør det ud fra følgende motiver: Økonomiske motiver: Mere effektiv og hurtigere produktion Myndighedskrav: Lettere at gøre rent efter endt produktion (opfylder myndighedernes krav) Medarbejdermotiver: Mere behageligt for medarbejderne at stå ved de nye samlebånd (mindre sygdom hos medarbejderne) Prestige motiver: Man skal ikke underkende, at der kan være en vis prestige ved at have det sidste nye indenfor produktionsudstyr 3. Hvilken type køb kan der være gældende i forbindelse med anskaffelse af samlebånd fra Unichain A/S? Der er tale om produkter til flere mio. kr. For langt de fleste virksomheder vil der være tale om et nykøb, hvor virksomheden har brug for maksimalt information og hvor virksomheden har brug for at se på forskellige alternativer. 4. Giv en kort beskrivelse af beslutningsprocessen i forbindelse med anskaffelse af et samlebånd. Beslutningsproces Forklaring Problemerkendelse Virksomheden skal have omlagt sin produktion. Skal virksomheden selv producere, eller skal virksomheden outsource? Fastlæggelse af generelle behov Produktspecifikation Leverandørsøgning Tilbudsindhentning og analyse Vurdering og forhandling af tilbud Virksomheden beslutter selv at producere. Der skal derfor indkøbes nye samlebånd, som kan producere x antal enheder i timen. Virksomheden påregner, at der skal købes nye samlebånd for 10 mio. kr. Samlebåndene skal overholde myndighedskrav til støjniveau og andet arbejdsmiljø. Endvidere skal samlebåndene være rengøringsvenlige. Virksomheden beslutter, at indhente 3 tilbud fra forskellige virksomheder (en dansk virksomhed og to udenlandske) virksomheder). Leverandørerne er fundet gennem referencer, fagblade og Internettet. De modtagne tilbud sammenlignes ud fra de økonomisk faktorer og de ikke økonomiske faktorer (service, leveringstid, supplering, garanti mv.). To virksomheder indkaldes til en nærmere forhandling om betingelser. Den mundtlige forhandling vil afgøre, hvilket firma der får ordren.

8 Ordrerutinespecifikation Kontrol af leverandør og leverancer Der må påregnes, at der skal udarbejdes en kontrakt med de aftalte betingelser samt aftaler om en række praktiske forhold (levering og transport). Indkøbsafdelingen sender ordren. Samlebåndene prøvekøres for at konstatere, om de lever op til aftalte betingelser. 5. Giv en kort beskrivelse af købscentret i den købende virksomhed? Influent: Værkførere og medarbejdere (har klaget over den nedslidende gamle måde at producere på) Godkender: Ledelsen (direktionen) Køber: Indkøbsafdelingen i samarbejde med produktionschefen Bruger: Medarbejdere/vækførere, som skal stå ved samlebåndet Informationsvogter: Kan f.eks. være økonomiafdelingen, som modtager tilbud fra leverandørerne 6. Nævn nogle vigtige valgkriterier i forbindelse med anskaffelse af et samlebånd fra Unichain. Vigtigste valgkriterier i forbindelse med køb af et samlebånd for 10 mio. kr.: Kvalitet: Samlebåndene skal kunne løse virksomhedens problem Leveringssikkerhed: Det er vigtigt, at der udarbejdes en nøje leveringsplan, som 100 % skal overholdes Service: Hvis samlebåndene bryder ned, skal Unichain sende servicefolk inden 8 timer Pris. Prisen har selvfølgelig en vis betydning, men ikke en afgørende betydning Opgave Hvad forstås ved transaktionsmarkedsføring? Ved transaktionsmarkedsføring forstås, at en ydelse fra en af parterne modsvares af en modydelse fra den anden part i transaktionen (vinder-taber situation) 2. Hvad forstås ved relationsmarkedsføring? Ved relationsmarkedsføring forstås et leverandør-kunde samarbejde, som har til formål at udvikle konkurrencedygtige og lønsomme relationer til gavn for begge parter (vinder-vinder situation) 3. Hvilke udsagn (a-f) tager udgangspunkt i tankegangen om transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring? a) Transaktionsmarkedsføring b) Transaktionsmarkedsføring c) Relationsmarkedsføring d) Transaktionsmarkedsføring e) Relationsmarkedsføring f) Relationsmarkedsføring

9 4. Hvilke fordele opnår virksomhed og kunde ved et relationssamarbejde? Et tættere samarbejde Udvikling af både leverandørens virksomhed og kundens virksomhed Indblik i hinandens virksomheder Forbedret kommunikation mellem virksomhed og kunde Oplysninger til gavn for begge parter Bedre produktionsplanlægning (leverandør) og salgsplanlægning (kunde) Opgave Hvad forstås ved et netværk? Ved et netværk forstås relationer mellem flere deltagere i et fællesprojekt. 2. Tegn EBC s netværk i forbindelse med byggeriet af et større biografkompleks. Tag udgangspunkt i teksten ovenfor. EBC s netværk i forbindelse med bygning af en biograf Off. myndighed Byggefirma Underleverandør Finansierings selskab Indretningsfirma EBC Arkitekt virksom hed Under- Leverandør Underleverandør Underleverandør Under leverandør 3. Hvilke fordele og ulemper opnår EBC ved et netværkssamarbejde? Fordele: EBC har det fulde overblik over projektet EBC trækker på eksperter på hver sit område EBC har tillid til og kan stole på alle parter i netværket Der er ofte tale om et samarbejde, som varer lang tid Deling af risici og gevinster Fælles mål Deling af informationer Lave omkostninger Forbedret kundetilfredshed Forbedret konkurrencefordele Ulemper: Et netværk skal vedligeholdes Et problem hvis dele af netværket kun vil modtage men ikke give Tager lang tid at få skabt et godt netværk

10 4. Forklar, hvorfor underleverandører ofte bliver nødt til at etablere sig på det samme marked som den store virksomhed, de er underleverandør til. Ofte indgår de små underleverandører i et netværk sammen med de store virksomheder. De store virksomheder har ofte brug for de små underleverandører (produktionen er måske baseret på den teknologi, som de små underleverandører anvender). Så, når de store virksomheder flytter ud på eksportmarkedet, flytter de små underleverandørvirksomheder ofte med. For det første for ikke at miste den store virksomhed som kunde. For det andet fordi den store virksomhed ikke kan undvære den lille underleverandør. 5. Hvilke problemer og muligheder mener du, EBC har med sine underleverandører på det internationale marked? Problemer EBC er en storentreprenør, som køber alle sine ydelser fra andre virksomheder. Det kan f.eks. være svært for EBC at anvende det danske byggefirma i f.eks. Mexico eller USA. Det vil ikke være lønsomt for EBC at bruge det danske netværk, når der f.eks. skal bygges et nyt teater i Moskva. Der vil sikkert ikke være mange små byggefirmaer, som vil flytte med ud på eksportmarkedet. Muligheder EBC kan have flere internationale netværk, som virksomheden kan trække på ved internationale byggeopgaver. 6. Hvad forstås ved et relationssamarbejde? Ved et relationssamarbejde forstås et leverandør-kunde samarbejde, som har til formål at udvikle konkurrencedygtige og lønsomme relationer til gavn for begge parter (vinder-vinder situation). 7. Hvilke konkrete funktioner har en global account manager? En global account manager koordinerer aktiviteterne mellem leverandøren og kunden (projektleder). Det betyder, at en global account manager varetager: Kontakten til kunden Forhandler med kunden Skaber kontakt mellem nøglepersoner hos leverandøren og hos kunden Får ordren hjem Følger op på ordren Opgave På hvilket delmarked befinder forhandlere og slutbrugere sig? Forhandlere: Forhandlere befinder sig på producentmarkedet Slutbrugere: Slutbrugere befinder sig på konsumentmarkedet

11 2. Forklar, hvorfor isproducenterne har valgt at benytte de handlingsparametre, som er præsenteret i fig. 3. Parametre Forhandlere Slutbrugere Produkt Indsættelse af frysebokse Slutbrugerne får et stort og varieret sortiment kan betyde, af isfirmaerne at vælge mellem. Sortimentet skifter fra år. bliver eneste ismærke hos forhandlerne. Pris Her kan isfirmaerne Slutbrugerne ved, at priserne er ens uanset forhandle priser med f.eks. hvilken forhandler de køber is hos. store kæder, som kan aftage store partier. For små forhandlere er der faste priser. Distribution Isfirmaerne har mange Isfirmaerne har valg at sælge deres depoter fordelt i Danmark. produkter til så mange forhandlere som Det betyder meget hurtig muligt. Det betyder igen, at slutbrugerne ikke levering, når der er brug skal gå ret langt, for at købe den is han/hun for det (højsommer) foretrækker. Promotion Når isfirmaerne vælger Isfirmaerne forsøger gennem annoncer forhandler, sker det i aviser, magasiner og TV at differentiere gennem en personlig deres produkter fra hinanden. kontakt. Kun gennem en personlig kontakt kan isfirmaerne hjælpe forhandlerne til at finde den bedste løsning. 3. Hvilke forhold har betydning over for isproducenternes sammensætning af handlingsparametrene overfor forhandlerne og slutbrugerne? Fig. 8.12, 8.13 og 8.14 i lærebogen er anvendt til besvarelsen. Der er væsentlige forskelle på konsumentmarkedets (slutbrugerne) købsadfærd og producentmarkedets (forhandlerne) købsadfærd. Slutbrugerne: Det er den enkelte kunde, som bestemmer hvilken is han/hun vil købe Derfor er det vigtigt, at der præsenteres nyheder og at sortimentet er stort. Kunden gider ikke løbe ret langt efter en is, derfor skal kunden kunne købe isen lige henne om hjørnet (intensiv distribution). Da kunden ofte springer fra tilbud til tilbud, er det vigtigt for isfirmaerne at der ikke føres andre is-mærker hos forhandlerne.

12 Forhandlerne: Ved at give forhandlerne tilbud om at låne en fryseboks gratis, bliver det økonomisk fordelagtigt for forhandlerne at forhandle is fra den pågældende producent. Det er vigtigt at få skabt nogle positive relationer mellem forhandler og isproducent. Derfor er det personlige salg en vigtig parameter overfor forhandlerne. 4. Forklar, hvorledes Hjem-Is har sammensat sine handlingsparametre overfor slutbrugerne. Parametre Produkt Pris Forklaring Der er tale om isprodukter af høj kvalitet. Alle isprodukter er fremstillet af fløde. Hjem-Is har et stort sortiment af is til hele familien og is til ethvert formål. Der er tale om listepriser. Der sammensættes dog familiepakninger med flere slags is til en forholdsvis lav pris. Distribution Promotion Hjem-Is sælger kun sine produkter gennem Hjem-Is-biler. Cirka hver 14. dag kommer der en Hjem-Is-bil rundt i fastlagte kvarterer i byerne. Slutbrugerne kan høre, når Hjem-Is-bilen er i kvarteret. Alle Hjem-Is-biler ringer med en klokke for at advisere slutbrugerne om, at nu kan der købes is hos Hjem-Is. Hjem-Is anvender kun husstandsomdelte brochurer. Her præsenterer Hjem-Is sine nyheder og hele sit sortiment. Brochuren udsendes hver 14. dag (udsendes en uge før besøget i kvarteret). Opgave 8.12 (Kræver adgang til Internettet) Vejledende løsning til spørgsmål 1 og 2 er udarbejdet med baggrund i IBM (www.ibm.dk) og Dell (www.dell.dk). Begge virksomheders hjemmesider er henvendt til producentmarkedet. 1. Sammenlign de to udbydere og redegør for hvilke parametre, udbyderne gør brug af i deres præsentation på Internettet. 2. Hvilke valgkriterier argumenterer udbydernes hjemmesider for? Tag f.eks. udgangspunkt i fig side 237 i lærebogen. Spørgsmål 1 og 2 er besvaret nedenfor i samme skema.

13 Virksomhed Parametre Valgkriterier IBM (erhverv) Produkt: Ydeevne, ny teknologi Færre omkostninger optimale styresystemer og Totalløsning programmer. Support Pris: Priserne er fremhævet IBM som samarbejdspartner og angives for hver enhed. Udvidelsesmuligheder Distribution: On-line-køb eller Garanti (3 år) virksomheden kan ringe til IBM og bestille. Virksomheden kan også få en sælger på besøg. Promotion: Alle produkter vises i naturtro farver på nettet. Dell (erhverv) Produkt: Effektive produkter Prisen til netværk Merlevering uden prisforhøjelse Pris: Priserne er angivet for Ingen bekymringer hver enhed. Leasingmulighed Distribution: On-line-køb eller Kan købe på konto virksomhederne kan ringe og bestille. Promotion: Alle produkter er vist i farver på nettet 3. Udvælg 2 nye udbydere af maskin-løsninger til konsumentmarkedet. Med udgangspunkt i parametre og valgkriterier redegøres for hvilke forskelle, der er mellem konsumentmarkedets udbydere og producentmarkedets udbydere af IT-udstyr. Vejledende løsning til spørgsmål 3 er udarbejdet med udgangspunkt i Fujitsu Siemens (www.fujitsu-siemens.dk) og Dell (www.dell.dk). Begge virksomheders hjemmesider er henvendt til konsumentmarkedet.

14 Virksomhed Parametre Valgkriterier Dell (privat) Produkt: Ydeevne, multimedie- Ydeevne Funktionalitet og effektiv til spil Support Pris: Prisen er fremhævet og angivet Leasingmulighed med moms og fragt. Garanti Distribution: On-line-køb eller Finansieringsmuligheder Kunden kan ringe og bestille. Merydelse uden ekstrabetaling Promotion: Alle produkter er vist i naturtro farver. Fujitsu Siemens Produkt: Innovative produkter, Beregnet til hjemmekontor (privat) kompakte og pladsbesparende Multimedieegnede produkter produkter. Til den travle familie Pris: Der er ikke opgivet priser på Perfekt i stuen hjemmesiden. Først under hjemmesiden Brugervenlig med on-line-shop kan der downloades Support en prisliste. Garanti Distribution: On-line-køb eller køb hos On-line manualer forhandlere. Promotion: Lidt kedelig hjemmeside, som dog viser alle produkterne og de betingelser der gælder ved køb. Konklusion på parameteranvendelse og valgkriterier til producentmarkedets kunder og til konsumentmarkedets kunder. De største forskelle kan ses gennem de valgkriterier, IT-virksomhederne anvender overfor producentmarkedets kunder og overfor konsumentmarkedets kunder. Producentmarkedets kunder Her anvendes rationelle valgkriterier som totalløsninger, support og samarbejde. Konsumentmarkedet kunder Her anvendes nogle irrationelle valgkriterier som perfekt til stuen og til den travle familie. Der er dog også valgkriterier, som anvendes til begge kundegrupper: Support, garanti, merydelser uden ekstra betaling og leasingmuligheder. Opgave På hvilke delmarkeder vil den omtalte inventarserie kunne afsættes? Kontormøbelserien vil kunne sælges til private virksomheder på det industrielle marked samt til offentlige virksomheder på det offentlige marked. Endvidere skal kontormøblerne sælges gennem kontorforsyningsforretninger til slutbrugere på konsumentmarkedet.

15 2. Beskriv købsadfærden hos segmentet de store aftagere. En købsadfærdsbeskrivelse består af 3 forhold: Købstype, købscenter og beslutningsproces. Købsadfærd Købstype Købscenter Beslutningsproces Forklaring I de fleste tilfælde vil der være tale om modificeret genkøb. Virksomhederne skal udskifte gamle kontormøbler med den nye kontorserie. Influent: Medarbejdere, der sidder dårligt ved de gamle skriveborde Godkender: Hvis virksomheden skal have udskiftet alle kontormøbler, kan der være tale om en central beslutning på ledelsesniveau. Hvis det bare er en enkelt afdeling, kan beslutningen tages af afdelingslederen. Bruger: Medarbejdere tages med på råd. Informationsvogter: F.eks. sekretæren der åbner posten. Køber: Hvis virksomheden skal have udskiftet alle sine kontormøbler, kan der være tale om, at den centrale indkøbsfunktion tager sig af sagen. Er det kun en enkelt afdeling, der skal have udskiftet vil indkøbet blive foretaget af afdelingslederen. Problemerkendelse: De gamle kontormøbler er nedslidte, og medarbejderne klager over dårlige sidde- og arbejdsstillinger. Fastlæggelse af behovskarakteristika: Fastlæggelse af hvor mange kontormøbler der skal udskiftes. Produktspecifikationer: Kontormøblerne skal være ergonomisk rigtige at arbejde ved. Endvidere skal kontormøblerne leve op til både funktionelle (holdbarhed) og smagsmæssige (udseende) krav. Søgning efter potentielle leverandører: Indhente oplysninger om leverandører på Internettet, gennem fagblade, annoncer og ved besøg i kontorforsyningsbutikker. Indhentning af tilbud: Indhentning af et par tilbud fra to store producenter af kontormøbler. Vurdering og forhandling af tilbud samt valg af leverandør: Tilbuddene vurderes ud fra nogle økonomiske (hvad vil det koste?) og ikke økonomiske (kvalitet, garanti, tilbehør, service, levering mv.). Valg af den leverandør, som bedst lever op til virksomhedens krav. Ordrerutinespecifikation: Ordren afgives af f.eks. indkøbsafdelingen eller afdelingslederen. Leverandør- og leverancekontrol: Ved leveringen af kontormøblerne vil der blive foretaget fysisk kontrol af alle møbeldele.

16 3. Hvilke markedsføringsmæssige aktiviteter må anses for væsentlige for producenten? Tag udgangspunkt i dit svar i spørgsmål 2. Alle 4 parametre er væsentlige parametre i producentens markedsføring. Produkt: Moderne design Ergonomisk rigtig design Rigtige træsorter Modulopbygget Stort sortiment Rådgivning og service Pris: Priser og betalingsbetingelser, der svarer til de vigtigste konkurrenter Distribution: Landsdækkende forhandlernet til private kunder Egne sælgere til virksomheder Promotion: Hovedvægten lægges på det personlige salg overfor virksomheder Der udarbejdes et katalog, som viser forskellige kontormiljøer Opgave Hvilket koncept arbejder B&O under? B&O arbejder efter markedsføringskonceptet, som fokuserer på kundernes behov og ønsker. Udvikling af et højttalersystem til Audi er et eksempel på, at produktudviklingen tager udgangspunkt i behov og ønsker. 2. Nævn nogle vigtige forhold i B&O s værdikæde, som vil blive berørt af ovenstående nye forretningsområder. Produktudvikling: Skal arbejde med udvikling af nye produkter til Audi og Audi s kunder Produktion: Nye produktionsmetoder Nye maskiner Markedsføring: Ansættelse af key account manager overfor Audi Uddannelse af medarbejdere hos Audi Service: Skal leve op til Audi s faste leveringsrutiner Skal kunne servicere Audi 3. Hvilke forhold i den afhængige og uafhængige omverden kan have indflydelse på B&O s beslutning om at iværksætte nye forretningsområder? Afhængige omverden Kunder: Konkurrenter: Uafhængige omverden Økonomi: Demografi: Teknologi: Internationalt miljø: Nye kundegrupper ønsker at have et godt lydanlæg i bilen Faldende efterspørgsel efter andre af B&O s højttalere derfor en vis form for risikospredning ved at sælge til Audi Konkurrenter ser ikke muligheden med gode lydanlæg i biler Visse kundegrupper har råd til et højt forbrug af luksusprodukter Aldersfordeling viser, at der bliver flere ældre (har råd til B&O s livsstilsprodukter) Ny teknologi udnyttes til produktion af små højttalere til biler B&O s produkter er efterhånden kendt som prestigeprodukter stort set overalt i verden denne situation ønsker B&O at udnytte ved at sælge til Audi

17 4. Forklar, hvilke(n) vækststrategi(er) B&O anvender i ovenstående tekst. Der er tale om to former for vækststrategier: Markedsudvikling: B&O udvider markedet til nye segmenter som f.eks. bilindustrien og hotelsektoren Koncentrisk diversifikation: B&O bruger sin nuværende kompetence til at producere et nyt lydanlæg til nye kundegrupper en form for risikospredning 5. Hvilke delmarkeder henvender B&O sig til med de nye forretningsområder? B&O henvender sig til det industrielle marked med lydanlæg til biler. Lydanlæg er et produkt, som indgår direkte i Audi s produktion af biler. Det samme er gældende for segmentet hotelsektoren. 6. Redegør for delmarkedernes karakteristika. Tag udgangspunkt i dit svar i spørgsmål 5. På det industrielle marked foregår der indkøb af varer, der indgår direkte eller indirekte ved fremstilling af virksomhedens varer. Lydanlæg til bilvirksomheder er halvfabrikata, som indgår direkte i bilproducenternes produktion af biler. Lydanlæg til hotelsektoren er kapitalgoder, som indgår indirekte i hotelsektorens drift. 7. Tegn og forklar hvordan distributionskæden ser ud for det nye lydanlæg. Underleverandør Underleverandør Produktion af lydanlæg hos B&O Produktion af biler med B&O s lydanlæg Audi s bilforhandlere i hele verden Købere af en Audi med B&O s lydanlæg En grov skitse af distributionskæden for lydanlæg kan se således ud. B&O har sandsynligvis mange underleverandører af råvarer, som skal anvendes i produktionen af lydanlæg til biler. Selve produktionen varetager B&O selv på fabrikken i Struer. De færdige produkter sendes til Audi s fabrikker til montering i Audi A8. Audi-biler bliver herefter solgt over hele verden, gennem lokale bilforhandlere, til kunderne. 8. Redegør for B&O s købsadfærd (købstype, købscenter, beslutningsproces), når der skal indgås nye kontrakter med leverandører af dele til det nye lydudstyr. Købsadfærd Købstype Købscenter Forklaring I de fleste tilfælde vil der være tale om modificeret genkøb, når der skal laves nye inskøbskontrakter (første gang der købes ind, vil der være tale om et nykøb) Influent: Audikoncernen vil helt sikkert påvirker B&O til at købe bestemte produkter, som passer ind i Audi s stil. Godkender: Kan f.eks. være produktionsdirektøren. Bruger: Medarbejdere i produktionen tages med på råd. Informationsvogter: F.eks. sekretæren der åbner posten. Køber: B&O har en central indkøbsfunktion, som tager sig af forhandling og indkøb af råmaterialer også til det nye lydudstyr.

18 Beslutningsproces Problemerkendelse: Der skal produceres et nyt lydanlæg til Audikoncernen. Fastlæggelse af behovskarakteristika: Fastlæggelse af hvilke produkter der skal bruges i det nye anlæg, og hvor mange anlæg der skal produceres. Produktspecifikationer: Præcis beskrivelse af produktenheder og hvilke krav der stilles til produktenhederne lovmæssigt og miljømæssigt. Søgning efter potentielle leverandører: Indhente oplysninger om leverandører på Internettet, gennem fagblade og annoncer. B&O har også erfaring med leverandører, som tidligere har leveret til B&O. Indhentning af tilbud: Indhentning af tilbud fra potentielle leverandører. Vurdering og forhandling af tilbud samt valg af leverandør: Tilbuddene vurderes ud fra nogle økonomiske (hvad vil det koste?) og ikke økonomiske (kvalitet, garanti, service, levering mv.). Valg af den/de leverandør(er), som bedst lever op til virksomhedens krav. Ordrerutinespecifikation: Ordren afgives af indkøbsafdelingen i samarbejde med B&O s jurist (kontraktbetingelser skal være præcise). Leverandør- og leverancekontrol: Ved leveringen tages der stikprøvekontroller af de forskellige produktenheder. 9. B&O og Audi indgår i et tæt relationssamarbejde. Hvad indebærer et relationssamarbejde for begge parter? Et relationssamarbejde indebærer ofte: - Produktionsudvikling i fællesskab - Sammenkobling af salgs- og produktionsplaner - Rammeaftaler om leveringer - Informationsindsamling for hinanden 10. Når B&O produktudvikler nye produkter (f.eks. lydanlæg til biler) trækker B&O på sit netværk. Hvordan kan det netværk se ud, som B&O har gjort brug af ved produktudviklingen af det nye lydanlæg? B&O s netværk i forbindelse med fremstilling af et lydanlæg til Audi Underleverandør B&O Audi Underleverandør Underleverandør Ekstern designer (dansk) Ekstern designer (Tysk) Underleverandør NB. Her kan komme mange løsninger, som alle bør diskuteres.

19 Opgave 8.15 Følgende påstande er rigtige: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 - Juni 14 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

BUILDING POSSIBILITIES

BUILDING POSSIBILITIES UNIKT KONCEPT BUILDING POSSIBILITIES NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium. NG

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere