Baggrund og løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund og løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet Udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR) Parterne involveret i udfasningen af ESR Arbejdet med udfasning af ESR Forventet tidsplan for udfasningen af ESR Ny løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag Mål med løsningen Systemmæssige afgrænsninger Forventet tidsplan for projektet Funktionaliteter i den nye løsning Årlig udsendelse af Ejendomsskattebilletter Sagsbehandling Kontrol og administration Systemprocesser Opbygning af den nye løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag Løsningsarkitekturen for Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram forestår KOMBIT udfasningen af det fælleskommunale Ejendomsstamregistret (ESR). I samme forbindelse skal KOMBIT anskaffe en it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. Den nye it-løsning bliver én samlet løsning, der dækker de to forretningsmæssige områder, opkrævning af ejendomsskat og opkrævning af ejendomsbidrag. I dette bilag kan du i første afsnit læse om baggrunden for projektet, mens vi i afsnit to vil forklare hvorfor og hvordan vi udfaser ESR, og hvilke parter der er ansvarlige for hvad. Afsnit tre indeholder beskrivelser af, hvordan den nye løsning bliver bygget, og hvad løsningen vil indeholde. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/12

2 1. Baggrunden for projektet Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" og dermed etableret grunddataprogrammet. Formålet med grunddataprogrammet er at sikre effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Af Økonomiaftalen for 2015 fremgår det, at regeringen og KL er enige om, at KOMBIT skal gennemføre fælleskommunale udbud vedr. ESR, og at regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig i lighed med en række andre monopolsystemer. KL udsendte et borgmesterbrev 11. april 2014, hvor de orienterede om monopolbruddet og den påbegyndte planlægningsproces i forhold til konkurrenceudsættelse af ESR. På denne baggrund besluttede KL s bestyrelse ultimo 2014, at KOMBIT på kommunernes vegne skulle igangsætte forhandlinger med KMD om udfasning af kommunernes brug af ESR. Beslutningen blev meldt skriftligt ud til alle kommunaldirektører og direktører for teknik og miljøområderne i januar Udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR) Det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, der indeholder ejendomsoplysninger om samtlige landets ejendomme. Registret blev etableret i I dag vedligeholdes ejendomsgrunddata i ESR. Kommunerne ejer data i ESR, mens leverandøren KMD ejer systemet, databasen, datamodeller mv. Med det fællesoffentlige grunddataprogram vil alle oplysninger om fast ejendom blive samlet i de autoritative grunddataregistre: Matrikelregisteret, BBR (Bygnings- og Boligregistret), DAR (Danmarks AdresseRegister), Ejerfortegnelsen og etinglysningen. Som følge heraf vil vedligeholdelsen af ejendomsgrunddata i ESR bortfalde, idet fagsystemerne fremover skal hente disse grunddata ved kilden via en fællesoffentlig datafordeler. Du kan læse mere om Grunddataprogrammet her: Parterne involveret i udfasningen af ESR Nedenstående figur giver et overblik over, hvor de data, der i dag ligger i ESR, vil kunne findes i fremtiden. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/12

3 Ejer Ejerfortegnelse Geodatastyrelsen Ejendom Matrikel-registeret Vurderingsejendomme etinglysning Tinglysningsretten Matrikel Data i ESR KMS-matrikel Danmarks Adressereg. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forvaltningsmatrikel Bygnings- og Boligreg. (med KOMBIT som udførende) Ejendomsskat Ejendomsskat & Ejendomsbidrag (ny KOMBIT Ejendoms-bidrag løsning) KOMBITs arbejde med udfasningen af ESR foregår i tæt samarbejde med kommunerne, KL, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og andre relevante interessenter. De enkelte grunddataregistre er selv ansvarlige for at aftale dataudtræk fra ESR og for at indlæse og muliggøre adgang til historik i de nye grunddataregistre. KOMBIT bistår bl.a. ved at udarbejde dokumentation af ESR til brug for delprogrammet og de enkelte parter. 2.2 Arbejdet med udfasning af ESR KOMBITs første opgave ifm. udfasningen af ESR har bestået i at skabe dokumentation, der beskriver systemet. Dokumentationen skal benyttes i forbindelse med etablering af nye registre og udvidelse af eksisterende, samt anskaffelse af en it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/12

4 KOMBIT har endvidere, primo 2015, forhandlet og indgået kontrakt med KMD om dataudtræk indeholdende historik fra ESR til brug for den nye løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. I løbet af andet halvår 2015 vil KOMBIT indgå aftale med KMD om nødvendige tilpasninger af ESR i forbindelse med udfasningen. Endvidere vil KOMBIT indgå aftale med KMD om en fælles opsigelse af kommunernes ESR-kontrakter. 2.3 Forventet tidsplan for udfasningen af ESR Nedenstående figur viser den forventede tidsplan for udfasningen af ESR. ESR master ESR udfaset Idriftsættelse af Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen Skyggeproduktion af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag ESR fungerer fortsat Idriftsættelse af Ejendomsskat & Ejendomsbidrag I 2016 vil Geodatastyrelsen sætte Matriklens Udvidelse og den nye løsning Ejerfortegnelsen i drift, så de indeholder data fra ESR. ESR vil fortsat fungere, indtil Ejendomskat og Ejendomsbidrag er sat i drift og færdigtestet. ESR forventes udfaset den 1. januar 2018, hvor de nye og opdaterede grunddataregistre overtager rollen, og herefter er det eneste sted kommunerne opdaterer grunddata. Såfremt Grunddataprogrammet reviderer den overordnede tidsplan for Grunddataprogrammet, kan det få konsekvenser for tidsplanen for udfasningen af ESR. Se endvidere tidsplanen for udvikling og implementering af løsningen Ejendomsskat og Ejendomsbidrag i afsnit Ny løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag Når ESR bliver udfaset, skal der etableres en ny løsning til arbejdsopgaverne i forbindelse med ejendomsskat og ejendomsbidrag. Derfor er KOMBIT nu i gang med at anskaffe en it-løsning, der kan håndtere opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag, der i dag er en del af ESR. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/12

5 Den udbudte kontrakt kommer til at omfatte udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af en ejendomsskatte- og ejendomsbidragsløsning. Løsningen skal understøtte følgende overordnede arbejdsprocesser: Beregning af samlet provenu til kommunen for opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag Opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag (herunder udsendelse af ejendomsskattebillet) Løbende sagsbehandling på baggrund af ændrede vurderinger, ændrede ejendomsskattelån, fritagelser mv. 3.1 Mål med løsningen Projektets primære målsætninger er: At understøtte korrekt og rettidig opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag At sikre en brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kommunale arbejdsgange i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag At sikre, at den anskaffede it-løsning er modulært opbygget, robust og fremtidssikret At information på skattebilletten fremstår tydeligt og forståeligt for den enkelte ejendomsejer At der sikres en stabil drift, særligt i perioder med mange skatteberegninger og dannelse af ejendomsskattebilletter. 3.2 Systemmæssige afgrænsninger Structura Ejendomsskattelån er et selvstændigt system, der ikke er en del af ESR. Systemet håndterer ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat. I forbindelse med den nye løsning etableres der en åben snitflade på Serviceplatformen, hvorfra der integreres til Structura Ejendomsskat og åbnes op for andre leverandører, der ønsker at udbyde et system til håndtering af lån til betaling af ejendomsskat. I forbindelse med anskaffelsen af den nye løsning fortsættes den hidtidige praksis, hvor sager om fritagelse håndteres i kommunens lokale ESDH-system. I den nye løsning vil det blive muligt at indtaste et referencenummer til en sag i ESDH-systemet. Der etableres dermed ikke direkte integration til de enkelte kommunale ESDH-systemer. Dette er fravalgt i samarbejde med den tilknyttede kommunearbejdsgruppe, fordi det har vist sig, at det er relativt få sager der i dag håndteres. KOMBIT etablerer integration til kommunens lokale økonomisystem, men der kan forekomme ændrede arbejdsprocesser som følge heraf, som kommunen skal forholde sig til. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/12

6 3.3 Forventet tidsplan for projektet Nedenstående figur viser tidsplanen for løsningen Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. Kontrakt underskrives med leverandør ESR udfaset Udbud Afklaring & udvikling Skyggeproduktion af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag ESR fungerer fortsat Ejendomsskat & Ejendomsbidrag i produktionsdrift I marts 2015 har KOMBIT afsluttet prækvalifikationen i forbindelse med udbuddet af løsningen. KOMBIT forventer at kunne underskrive kontrakt med en leverandør i løbet af sommeren 2015, og i slutningen af 2016 vil løsningen kunne gå i skyggeproduktion. Det vil sige, at løsningen fungerer, og at kommunerne har mulighed for at udføre samtlige opgaver i løsningen med undtagelse af udsendelse af ejendomsskattebilletter. Det egentlige arbejde skal dog fortsat udføres i ESR, som fungerer som master. Den lange skyggeproduktionsperiode skal give kommunerne mulighed for at teste løsningen ordentligt igennem, inden den går i egentlig drift, og ESR er udfaset ved årsskiftet 2017/2018. Denne tidsplan forudsætter, at tidsplanen for Grunddataprogrammet som helhed overholdes. For eksempel kan skyggeproduktionen tidligst gå i gang, når andre data herunder vurderingsdata fra SKAT - er tilgængelige på Datafordeleren, og relevante Grunddataregistre er sat i drift. Se endvidere tidsplanen for udfasningen af ESR i afsnit Funktionaliteter i den nye løsning Beregning, dannelse og udsendelse af ejendomsskattebilletter er den grundlæggende funktionalitet, som skal understøttes i løsningen. Dette sker primært i forbindelse med den årlige skattekørsel, hvor ejendomsskat og ejendomsbidrag beregnes og ejendomsskattebilletter dannes og udsendes. Ud over den årlige skattekørsel opstår der i løbet af året behov for at behandle enkeltsager, hvor der også beregnes og dannes ejendomsskattebilletter i forhold til fx KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/12

7 tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat eller opkrævning af yderligere ejendomsskat. Løsningen skal funktionelt understøtte, at brugeren af løsningen kan håndtere disse to forskelligartede arbejdsopgaver. Nedenfor gives et overblik over arbejdsgange, som vil blive understøttet af den nye løsning. 4.1 Årlig udsendelse af Ejendomsskattebilletter Inden den årlige skattekørsel foretager brugeren en række aktiviteter, som muliggør, at løsningen kan beregne ejendomsskat og at de korrekte vurderingsejendomme og personer bliver opkrævet ejendomsbidrag. Til at holde styr på disse aktiviteter, både faste årlige aktiviteter og aktiviteter, der kun er gældende for et bestemt skatteår, benytter brugeren tidsplanen. Ud fra tidsplanen kan brugeren danne sig et overblik over skatteårets aktiviteter og fremdriften på disse. En sådan aktivitet kan bl.a. være at indhente information fra bidragsrekvirenter (renovationsselskaber, skorstensfejerlaug mv.) om hvilke ejendomsbidrag, der skal opkræves. En anden aktivitet kan være at opdatere informationssiden, der følger med ejendomsskattebilletten, hvoraf bl.a. kontaktoplysninger mv. til bidragsrekvirenter fremgår. 4.2 Sagsbehandling Behovet for at behandle enkeltsager kan fx opstå ved ansøgninger om fritagelser for grundskyld eller en hændelse om ændret vurdering fra SKAT. Løsningen opretter en hændelsessag ved modtagelse af en hændelse fra eksterne systemer på fx ændret vurdering, som brugeren efterfølgende behandler, og ændringen i opkrævningen beregnes og godkendes. I forbindelse med behandling af disse enkeltsager kan KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/12

8 brugeren benytte sig af funktionalitet til dannelse af breve, som kan sendes med ud sammen med den ændrede ejendomsskattebillet. 4.3 Kontrol og administration I forbindelse med den årlige skattekørsel samt til brug ved ad hoc rapportering benytter brugeren rapport-funktionaliteten i løsningen til at trække standard eller egendefinerede rapporter. Brugeren vil få stillet en simulerings-funktionalitet til rådighed i løsningen til bl.a., forud for den årlige skattekørsel, at simulere det forventede provenu af årets skattekørsel til brug for vedtagelse af skatteårets grundskyld- og dækningsafgiftspromille i kommunalbestyrelsen. 4.4 Systemprocesser I forbindelse med et ejerskifte af en ejendom, er det muligt at konfigurere løsningen til automatisk at fremsende en ejendomsskattebillet til den nye ejer. Ejendomsskattebilletten kan enten være en kopi af den oprindelige, eller en ny indeholdende opkrævning på eventuelle udestående rater. Systemet vil, uanset om der udsendes en ejendomsskattebillet eller ej, flytte udestående rater i kommunens økonomisystem, til den nye ejer. 4.5 Opbygning af den nye løsning til ejendomsskat og ejendomsbidrag Nedenstående figur viser opbygningen af løsningen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/12

9 Grunddataregistre kommunale Vurderingssystemet De fælles- støttesystemer Andre statslige og kommunale systemer Datafordeler Serviceplatformen Løsningen Ejendomsskat & Ejendomsbidrag Løsningen Ejendomsskat og Ejendomsbidrag: Løsningen skal kunne modtage data, beregne ejendomsskatter og ejendomsbidrag samt udsende ejendomsskattebilletter. Datafordeler: Løsningen skal anvende de autoritative grunddata og vurderingsinformationer, som udstilles på Datafordeleren. Serviceplatformen: Løsningen tilgår De fælleskommunale støttesystemer igennem Serviceplatformen til bl.a. adgangsstyring. Løsningen udstiller endvidere ejendomsskattebilletter og andre relevante forretningsdata via Serviceplatformen. Grunddataregistre: Løsningen tilgår igennem Datafordeleren grunddata fra BBR, Ejerfortegnelsen, Matrikelregisteret, DAR, CPR og CVR samt SKATs vurderingssystem. Vurderingssystemet: SKAT udstiller vurderingsoplysninger igennem Datafordeleren. Andre statslige og kommunale systemer: Løsningen anvender igennem Serviceplatformen en række statslige og kommunale systemer, herunder kommunernes økonomisystemer, SKATs renteindberetning, kommunernes system til oprettelse af ejendomsskattelån, Nemkonto, Nets samt SKAT EFI. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/12

10 4.6 Løsningsarkitekturen for Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Nedenstående figur giver et overblik over løsningsarkitekturen. Løsningens kerne er et nyt system til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag, hvor opkrævningen baseres på grunddata (jf. det fællesoffentlige grunddataprogram) og vurderingsdata, som hentes fra Datafordeleren. Derudover består løsningen af en række integrationer og systemafhængigheder, blandt andet kommunernes lokale økonomisystemer og SKATs vurderingsssystem. Systemet Anvendere Banker, realkredit mv. SKAT Kommunal brugergrænseflade Bidrag Skat Tværgående Adgangsstyring Støttesystemer på serviceplatformen Adgangsstyring brugere Adgangsstyring systemer Anvend data Serviceplatformen udstilling af data Ejendomsskat og bidrag Replikering Grunddata og vurderingsinformation Grunddata hændelser Betjening af systemet Ejendomsskat og -bidrag Bidrag Skat Tværgående Ejendomsskatteog vurderingsinformationer Adgangsstyring Sagsoplysninger ØiR opsætning Ejendomsskattebillet inkl. bilag Sag- og dokumentindeks Organisation Klassifikation Borger & virksomheds systemer Digital post, ejere Nets Nemkonto, ejere Datafordeler Ejerfortegnelse Matrikel BBR SKAT vurdering Hændelse om fredning Tingbog SKAT vurdering SKAT EFI Statslige systemer Ejendomsskattelånedata Bidragsdata Postering Renter Ubetalte opkrævninger Opkrævning og udbetaling Kommunale systemer Bidragsrekvirenter Økonomisystem via ØiR Ejendomsskattelån Nedenfor er de enkelte elementer i løsningen kort beskrevet: Ejendomsskat og ejendomsbidrag Selve systemet til indberetning, beregning, udskrivning og dannelse af opkrævningsgrundlag til ejendomsskattebilletterne. Kommunal brugergrænseflade Kommunens brugergrænseflade til anvendelse af Systemet. Brugergrænsefladen er en dedikeret brugerflade til de kommunale medarbejdere. Støttesystemer på Serviceplatformen Løsningen skal anvende støttesystemer fra Den fælleskommunale Rammearkitektur til adgangsstyring, for at sikre single sign-on og nem central administration af KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/12

11 de kommunale medarbejderes rettigheder til kommunens IT-systemer. Derudover anvendes støttesystemet Sag- og Dokumentindeks til registrering af sager vedrørende ejendomsskat og ejendomsbidrag samt organisation og klassifikation, der blandt andet skal anvendes i forbindelse med Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 1 integrationen. Udstilling af data på Serviceplatformen Løsningen udstiller de færdige PDF ejendomsskattebilletter og tilhørende strukturerede data på Serviceplatformen, hvor alle anvendere kan tilgå data. Datafordeler Løsningen skal anvende de autoritative grunddata og vurderingsinformationer, som udstilles på den fællesoffentlige Datafordeler. Udstilling af data Som nævnt ovenfor udstilles ejendomsskattebilletter og andre relevante forretningsdata på Serviceplatformen, hvorfra de kan hentes af interesserede parter. Data, der alene skal anvendes af en enkelt anvender, vil alternativt kunne udstilles i en snitflade direkte fra systemet. Statslige systemer Løsningen skal anvende to statslige systemer: SKATs vurderingssystem, blandt andet til anmodning om nye vurderinger for ejendomme med delvis fritagelse. SKAT EFI, anvendes indirekte til inddrivelse af ubetalte opkrævninger. Integrationen til SKAT EFI skal etableres af kommunernes økonomisystemer (debitordel), eller opdateres til understøttelse af BFE-numre 2. Kommunale systemer Løsningen skal anvende tre typer kommunale systemer: Kommunernes økonomisystemer, hvor alle posteringer skal foretages på relevante konti og hvor alle opkrævninger, betalinger og udbetalinger registreres. Økonomisystemets debitordel skal sikre, at der sker betaling af opkrævningerne, herunder at rykke for manglende betalinger. Mens kreditordelen skal anvendes til eventuelle udbetalinger af for meget opkrævet ejendomsskat. Integrationen til økonomisystemerne foregår via ØiR integrationen (se fodnote 1). Bidragsrekvirentsystemer. Der er ikke tale om egentlige systemer, men en brugerflade eller en anden form for standardiseret måde at registrere bidrag fra bidragsrekvirenterne i systemet. 1 ØiR er en snitflade på Serviceplatformen, hvorfra der kan integreres til kommunernes ERPsystemer. 2 "Bestemt Fast ejendom" (BFE) er Ejendomsdataprogrammets hovedleverance. BFE-nummeret skal implementeres i bl.a. grunddataregistrene: Matriklen, BBR og den ny Ejerfortegnelse. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/12

12 Kommunernes systemer til oprettelse og administration af ejendomsskattelån, hvorfra der hentes information om hvorvidt nye ejendomsskatter skal opkræves eller blot bliver tillagt et lån samt importeres renter til opkrævning på ejendomsskattebilletten. Borger- og virksomhedssystemer Endelig anvendes følgende tre borger- og virksomhedssystemer: Nets, til opkrævning af ejendomsskattebilletten. Enten via PBS betaling, eller som en manuel opkrævning hos ejeren. Integration er via kommunernes økonomisystemer (debitordel). Nemkonto, til udbetaling af for meget opkrævet ejendomsskat og ejendomsbidrag. Integrationen er via kommunernes økonomisystemer (kreditordel). Digital Post, til udsendelse af Ejendomsskattebilletterne og eventuelle bilag, til alle ejere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/12

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Jonas Gundersen Lundberg, Bornholm Regionskommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

NYHEDSBREV FÆLLES SERVICEMÅL. Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE

NYHEDSBREV FÆLLES SERVICEMÅL. Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE FÆLLES SERVICEMÅL FOR BYGGERI OG MILJØ I KOMMUNERNE NYHEDSBREV Fælles servicemål på miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggesager Dette er første nyhedsbrev i rækken en månedlig opdatering på, hvad

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BILAG 1 BAGGRUND OG PROJEKTETS FORMÅL. Tilslutning til udfasning fra KMD Social Pension og etablering af ny digital understøttelse

BILAG 1 BAGGRUND OG PROJEKTETS FORMÅL. Tilslutning til udfasning fra KMD Social Pension og etablering af ny digital understøttelse MIV BILAG 1 BAGGRUND OG PROJEKTETS FORMÅL Tilslutning til udfasning fra KMD Social Pension og etablering af ny digital understøttelse Den 3. oktober 2016 Baggrund og projektets formål Tilslutningsmateriale

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

FLIS leveranceoversigt

FLIS leveranceoversigt FLIS leveranceoversigt Første version af FLIS er opdelt i to delleverancer. Delleverance 1 er klar 1. oktober 2012. Delleverance 2 er klar 18. januar 2013. På de efterfølgende sider er indholdet i to de

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Vejledning 6. november 2014

Vejledning 6. november 2014 KOMMUNESPECIFIKKE SNITFLADELISTER Vejledning 6. november 2014 1. Formål Monopolbruddet medfører, at en eksisterende KMD-monopolløsning udfases til fordel for en fælleskommunal løsning. Kommunerne skal

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn-, personale og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn)

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere