Teknisk bibliotek Autocamper (version: )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk bibliotek Autocamper (version: 25.04.2013)"

Transkript

1 Indledning. Som en skildpadde med huset på ryggen, er campister i en autocamper ikke længere et særsyn her i landet. Hvad der oprindeligt var en sjov ide med sovepladser og køkken i bilen, er efterhånden blevet til hvermandseje. I dag sælges alle typer af disse biler. Lige fra luksusmodellen med en længde på 11 meter og udskydelige sider og en SMART-bil i bagagerummet til den forvoksede MPV`er til den glade surfer. Markedet er meget stort og der tilbydes produkter til enhver smag og pengepung. Med vores afgiftssystem er en investering i en autocamper en stor udskrivning. Hvor salget i 2007 var på godt stk., er der fra 2009 og frem kun solgt omkring 160 autocampere pr. år. I vores naboland mod syd, Tyskland, har salget ligget konstant på omkring de autocampere pr. år. Fra 2009 og frem har der endda været en pæn fremgang og alene i 2011 er markedet steget med over 20 % med næsten stk. nyregistrerede autocampere. Ud af den samlede eksport af autocampere fra Tyskland, blev 20 % solgt til Norge og Sverige. Ja, stigningen på det norske marked var fra 2010 til 2011 på godt 90 %. I det følgende optales hovedpunkter fra forskellige tyske undersøgelser. Med over registrerede autocampere er Tyskland det land med de fleste autocampere og autocamperovernatninger. Så selv om disse undersøgelser hviler på oplysninger fra Tyskland, giver de alligevel et godt overblik over produktet autocamperpladser. Hvem kører autocamper? Den typiske bruger er midt i halvtredserne og det er næsten undtagelsen, hvis der er mere end 2 personer i autocamperen, og en pæn indtægt til brugeren er også en del af billedet. En forholdsvis fleksibel afholdelse af ferien, giver mulighed for 2-3 længere rejser pr. år og herudover også 4-5 kortere ture. Generelt er de små ferier meget værdsat. Med vores placering i forhold til det tyske marked, har det stor betydning, at over 60 % af de gæster med autocampere, der vil på en kort ferie, ikke ønsker at bruge mere end 3 timer på kørslen til destinationen. Denne kendsgerning er derfor også den væsentligste årsag til, at Tyskland er det

2 mest benyttede feriemål. De mest efterspurgte områder i Tyskland er områderne langs Østersøen og Nordsøen. Områder som minder meget om de danske kyster. Autocamperenheder/Autocamperstellplätze. Det er nævnt, at brugerne af autocampere er vor tids beduin, siddende på 4 hjul og 150 HK. Ligeledes er de beskrevet som individualister, frie i deres tilgang til ferieoplevelser og søgende efter de oplevelser, der ikke har så meget med masseturisme at gøre. Om det er rigtigt, er nok vanskeligt at afgøre. Det er dog sikkert, at man er nødt til at tilbyde det helt rigtige produkt, for at tiltrække denne kunde. I væsentlig modsætning til campister i campingvogne, er behovet hos gæster med autocampere meget anderledes. Det skyldes i sagens natur, at man nemt og hurtigt kan komme fra A til B med hele huset på ryggen. Også alderssammensætningen, hvor det ældre segment er fremherskende, gør, at det ofte er gæster, der ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet, der kan rejse på alle tider af året. Sidst og ikke mindst, er det ønsket om forskellige oplevelser sammenholdt med den store grad af mobilitet, der er anderledes, hvor en gæst i en campingvogn mere søger en fast base at opleve ud fra. Overvejer man at gå videre med etableringen af specielle enheder til autocampere betinger det dog, at der i området er et vist antal af disse biler. Om kundegrundlaget kan tilskrives en ideel, god beliggenhed i forhold til et velegnet tilkørselsområde med mange autocampere, en spændende by, en turistattraktion med tiltrækningskraft, er underordnet. Det afgørende er om der er en tilstrækkelig efterspørgsel på at overnatte. Herefter melder forhold som uhindrede tilkørselsforhold, arealets bæreevne, størrelsen på enhedspladserne, afgrænsning af arealet, belysning, faciliteter samt sikkerhed og tilsyn sig. Skal enhederne tilbydes som enkle overnatningstilbud på det eksisterende p-areal foran bommen eller skal de etableres på et selvstændigt areal i tilknytning til campingpladsen, men uden for bomme eller som enheder inde på campingpladsen sammen med de øvrige enheder? Disse er spørgsmål som selvfølgelig også skal indgå i overvejelserne. Den helt selvstændige autocamperplads, der lever sit eget liv helt uafhængigt af campingpladsen, er også en mulighed. Udbuddet af autocamperpladser syd for grænsen er meget broget. Vælger man at tage de generaliserende briller på, kan udbuddet nok deles op i 3 større begreber, der nøje hænger sammen med opholdets varighed, betalingen for produktet, ønsker om komfort eller direkte fravalg af det. For at få klarhed over begreberne, bringes her en gennemgang af de typer af autocamperpladser, som tilbydes. Gældende for alle er, at til- og frakørselsveje samt selve enhedspladsen skal være både bæredygtig og have den krævede størrelse. Transitpladsen. Her tilbydes en enkel form for overnatning uden yderligere faciliteter. Betalingen for opholdet foretages enten maskinelt en parkeringsautomat tilsluttet et mekanisk bomsystem - eller sammen med den daglige, personlige kontrol. Vælges den første løsning skal det tilrådes at føre tilsyn med arealet mindst én gang i døgnet og en direkte telefonisk kontakt mellem gæsten og udbyderen bør tilbydes. Opkræves der betaling sammen med tilsynet, vil det forventes, at adgangen til enhedspladser lukkes minimum med en kæde og, at denne kæde eller

3 lignende fjernes næste morgen, så gæsten kan køre. I dette tilfælde vil det være nødvendigt med 2 tilsyn på pladsen. Betalingsautomat med samtaleanlæg. Det er typisk gæster på gennemrejse, der vælger denne overnatningsform. Da det ikke er oplevelser for øjet, der er det afgørende, kan disse pladser udmærket godt ligge nær en motorvejsfrakørsel, et havneareal i en større by eller nær en turistattraktion. Det er ikke arealet og faciliteterne, men beliggenheden, der vægtes. Nemt og overskueligt. Lidt mere kompliceret. Hvordan prisen for overnatningen skal opgøres er meget forskelligt. Da det forventes, at der er åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, kan betaling pr. 24 timer, pr. 12 timer eller betaling via en parkeringsautomat, hvor man køber tiden forud, være bud på forskellige muligheder.

4 Kortrejsepladsen. Videreudvikles ovennævnte transitplads med flere faciliteter såsom el- og vandtilslutning, en udslagskumme og eventuelt en tømningsfacilitet, opfordres gæsten lettere til et længere ophold. Også her skal betalingsforholdene være afklaret. Det må forventes, at når der tilbydes flere faciliteter, er der tilsvarende mere tilsyn, både af hensyn til en generel service, men helt klart også i forhold til et nødvendigt opsyn med de tilbudte faciliteter. Et velpasset areal med en attraktiv beliggenhed vil passe fint ind sammen med målet om at få gæsten til at blive én dag mere. Autocampercampingplads. Ved denne type er campingpladsen udelukkende til autocampere og der forefindes en bred vifte af faciliteter, der foruden ovennævnte el- og vandtilslutning, udslagskumme og tømningsfacilitet også kan omfatte toilet- og badefaciliteter og et længerevarende, dagligt tilsyn. Optimal placering. En fortrinlig beliggenhed med gode til- og frakørselsforhold, befæstede enhedspladser m.m. vil være en medvirkende årsag til, at gæsten bliver i en længere periode. Den mest umiddelbare form for markedsføring af produktet, er et skilt. Servicetavle M32 Campingplads for autocampere er kendt af autocamperfolket, så det vil lette på tilgangen af gæster, såfremt der kan skiltes med denne servicetavle.

5 M 32 Campingplads for autocampere Er den rutenummererede vej en statsvej, søges der om opsætning af M 32 via Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1022 København K. Skiltningen skal så fortsætte i hvert kryds og følges til dørs helt frem til indkørslen til arealet. Ved kommunale veje ligger myndigheden hos den stedlige, kommunale vejafdeling og det er så her, der skal søges. Det må formodes, at myndigheden vil forvente et vist omfang og indretning før M 32 kan tildeles, så det er nok ikke alle ønsker, der vil blive imødekommet. Oplysninger om GPS-koordinater er en anden måde at vise frem til målet på. Indretning. Uanset komfortniveauet for arealet skal til- og frakørselsforhold være tilstrækkelige og gode. En passende vejbredde på minimum 5 meter vil lette ankomsten og afrejse. Solid, bred vej med en god rabat.

6 Bedre kan det ikke laves. Kan denne vejbredde ikke tilbydes, må man sikre sig, at der er et passende antal vigemuligheder, så 2 autocampere her kan passere hinanden. En frihøjde på næsten 4 meter og afdæmpede sving, vil også forventes. Selv om det kun er et fåtal af autocamperne, der har en længde på 12 meter og en maksimal bredde på 2,5 meter, kan det tilrådes at have enkelte enheder til disse vogne. Da det selv for en øvet chauffør kræver et vist håndelag at styre en så stor bil, skal det her anbefales at lave enhedspladserne således, at man ikke skal vende og bakke. Flot grønt areal.

7 Nyanlagt til store autocampere. Etableres enheder således, at man kan køre direkte ind på enheden med en vinkel i forhold til vejen på f.eks. 45 grader, kan gæsten også nemt og hurtigt køre fremad og videre fra enheden, når afrejsen skal indledes. Det er samme system, man kan se på større servicestationer ved motorvejene. Man skal være klar over, at disse vogne kan veje helt op til 12 ton, så kravene til bæreevne på veje, vænger og selve enhedspladsen er store. Omkring 85 % af alle autocampere i Tyskland holder dog en vægt på ca. 3,5 ton og derunder, så det er sund fornuft at holde fokus rettet mod denne store gruppe. Til denne gruppe kan tilkørslen til selve enheden godt etableres som en slags sildeben, hvor tilkørslen også er på omkring de 45 grader i forhold til vejen og så holder man forskudt i forhold til hinanden. Er pladsforholdene gode kan man udmærket lave en vinkelret tilkørsel fra vejen, uden det skaber de større problemer for gæsterne. Optimal belægning.

8 Meget overskuelig indretning. Ligger enhederne over for hinanden, kan man endda forskyde selve indkørslen til enheden, så man ved bakken ind eller ud bruger friarealet mellem genboerne. Nyanlagt og snart klar til brug. Bemærk de græsarmerede fliser til venstre.

9 Om man vælger 2 rækker kørefliser eller bruger græsarmerede fliser eller plast, er nok en smagssag. Ikke alle er lige gode til at ramme de 2 rækker med kørefliser, så for brugeren vil et græsarmeret område på f.eks. 5 meter x 10 meter give flere valgmuligheder for placering. Enkelt. Det visuelle vil så komme i højsædet, med det grønne græstæppe, der vil skyde op imellem fliserne/plasten. Knuste asfaltskærver med en græsmarkering imellem de enkelte enheder, er meget brugt sydpå. Et ældre havneareal, der også har sit publikum. Er man så heldig stillet, at man kan anvende allerede befæstede områder, skal man sikre sig, at brandafstanden på de 3 meter overholdes. Det kan nemt og elegant gøres med et fast bord- og bænkesæt eller lignende.

10 I pagt med naturen. Da autocamperen højst må være 2,5 meter i bredden og brandafstanden på de 3 meter skal overholdes, skal den enkelte enhedsplads til autocamperen være mindst 5,5 meter i bredden. Det vil dog kun være i forbindelse med ovennævnte transitplads, at man som gæst vil godtage en bredde på kun 5,5 meter. Har man et ønske om, at få gæsten til at blive længere tid på arealet, skal bredden på enheden gerne op på 7 og 8 meter, førend det bliver godt. Dybden afhænger selvfølgelig af længden på autocamperne, men laves enheden på omkring 10 meter, dækker man sig godt ind. Opmåler man sine enhedspladser kan man nemt og hurtigt finde den rigtige enhed til gæsten. En passende belysning af hele til- og frakørselsområdet, bommen eller kæden og hovedvejen i autocamperområdet forventes. Tillige skal en eventuel infotavle med diverse telefonnumre m.m. også være oplyst og synlig placeret. Forslag til nummerskilte.

11 Nemt og overskueligt. Grundlæggende rummer en autocamper en vandtank, en tank til det grå spildevand og en tank til toilettet. Der skal jævnligt påfyldes rent drikkevand og de 2 sidstnævnte tanke skal tømmes. De fleste autocampere medbringer selv en påfyldningsslange til drikkevandet, men derfor er det alligevel en god idé at have en ditto og en adapter liggende til udlån. Selv om der skal forefindes mindst en påfyldningsmulighed ved tømningsfaciliteten, er det alligevel velset at tage en vandforsyning med ud til enheden, når man alligevel er i gang med at lave elforsyningen. Ved etableringen af en tømningsfacilitet til det grå spildevand/toilettanken, skal det sikres, at autocamperen relativt uhindret kan komme til og fra denne facilitet. Et befæstet område med godt med fald til en solid rist, spjæld eller afløbskanaler, er løsningen. Synlig information.

12 2 stationer med hver 2 riste. En god afstandsmåler!

13 Der må gerne være ødsel med plads så den usikre bilist kan komme ind og ud uden de større hindringer. Da tømningsstudserne sidder forskellige steder under autocamperen, vil riste eller render med forskellige placeringer og afstande foretrækkes, da det jo ikke er altid, man har en afstandsmåler med. På enkelte autocamperpladser tilbydes også direkte tømning af det grå spildevand. Nyetableret afløb til det grå spildevand. Der mangler lige en befæstning omkring afløbet. Om en sådan indretning er en god ide, afhænger selvfølgelig af efterspørgslen efter denne. Til tømning af toilettanken skal der tillige forefindes en udslagskumme (se videre herom i afsnit 21. Udslagskumme). Som elforsyning anbefales det, at der tilbydes op til 16 Ampere, såfremt enhederne skal benyttes om vinteren. Sker benyttelsen primært om sommeren, er en forsyning med 10/13 Ampere tilstrækkelig. Skal der afregnes for elforbruget, kræver det monteringen af en elmåler og kan den aflæses centralt, lettes dette arbejde. En afskærmet affaldsbeholder skal også forefindes inden for en passende afstand. Ønsker man at tilbyde toilet- og badefaciliteter til denne kundegruppe kan man enten henvise til campingpladsens Udslagskummen. Mangler dog lige en håndvask.

14 tilbud eller lave en mindre toilet-/og badebygning i området. Det vil dog være en dyr løsning og det er spørgsmålet om behovet er tilstrækkeligt. Etablerer man en selvstændig autocamperplads, er det igen et spørgsmål om en toilet-/og badebygning, vil have et publikum, da alle autocampere er udstyret med disse faciliteter. Det er klart for enhver, at dette marked er vigtigt. Da udviklingen i Danmark halter bagefter alt det, som tilbydes i f.eks. Tyskland, har Campingrådet søsat et initiativ på alle campingpladser med mere end én stjerne. Det er ønsket, såfremt det er muligt og det ellers kan indrettes lovligt, at der indrettes minimum 2 p-pladser til autocampere, at disse p-pladser tilbydes med eller uden el-tilslutning, at arealet til den enkelte autocamper skal være på minimum 45 m2, at disse pladser skal være markeret med et skilt og synligt afmærket, H12171 Autocamper p-plads 40 x 40 cm. Kan bestilles på Campingrådets hjemmeside. at brandafstanden på de 3 meter overholdes, at der er adgang til disse pladser 24 timer i døgnet og, at der kræves et gyldigt campingpas for benyttelsen.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Planlægningshjælp. til autocamperpladser i Danmark. autocamper-info.dk - 13. okt. 2014 PLANLÆGNINGS HJÆLP

Planlægningshjælp. til autocamperpladser i Danmark. autocamper-info.dk - 13. okt. 2014 PLANLÆGNINGS HJÆLP Planlægningshjælp til autocamperpladser i Danmark autocamper-info.dk - 13. okt. 2014!!!! JI/2014 1 Indhold: Indhold: 2 1. Introduktion til etablering af autocamperpladser: 3 2. Hvad indgår der i basis

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LEJ DIG TIL MULIGHEDER

LEJ DIG TIL MULIGHEDER Køkkenhave og nytteparaceller Have Sorter affaldet Gratis internet i det grønne have Udendørs trådløst netværk LEJ DIG TIL MULIGHEDER Byt dig til en feriebolig BYT dig til en ide Rabat BYT feriebolig Penge

Læs mere

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Fotos: AutoCamperRådet: www.autocamperraadet.dk; HvideSande.dk:

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING TEMA: FORSIKRING Hvad dækker FORSIKRINGEN AF METTE VÅBENGÅRD Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig oplevelse. Og ærgrelsen bliver ikke mindre, hvis man opdager, at forsikringen ikke dækker det,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

VEJLEDNING www.totalinventar.dk

VEJLEDNING www.totalinventar.dk VEJLEDNING www.totalinventar.dk Total Inventar A/S - Bergsøesvej 11-8600 Silkeborg - tlf.: 8680 4711 - fax: 8680 4712 GUIDE TIL JERES NYE FAGLOKALE... Der er mange overvejelser at gøre sig, når et nyt

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere