یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "یہ آپ کا الیکشن ہے udru:"

Transkript

1 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: Izbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: It is your election. Somali: Waa doorashadaadii. Danish: Det er dit valg. إن ه اخ ت يارك. Arabic: English: It is your election. Turkish: Sizin seçiminiz. Bosnian: DET ER Izbor DIT je vaš. VALG إن ه اخ ت يارك. Arabic: یہ آپ کا الیکشن ہے udru: ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: Bosnian: Izbor je vaš. Farsi: ست. Somali: شما ا تخاب انWaa doorashadaadii. ای ن IT IS YOUR ELECTION WAA DOORASHADAADII Somali: Turkish: Waa doorashadaadii. Sizin seçiminiz. Turkish: Sizin seçiminiz. یہ آپ کا الیکشن ہے udru: یہ آپ کا الیکشن ہے udru: Danish: Det er dit valg. English: It is your election. إن ه اخ ت يارك. Arabic: SIZIN SEÇIMINIZ IZBOR JE VAŠ

2 Indhold Det er dit valg Hvem kan stemme? Kommunal- og regionsvalg Kommunalbestyrelsen Regionsrådet Folketingsvalg Folkeafstemninger Valg til Europa-Parlamentet Valglisten Valgkortet Stemmesedler Hvem kan du stemme på? Hemmelig afstemning Brevafstemning Brug for hjælp Hvis du fortryder, Optælling Resumé på forskellige sprog Links RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER Rådets 14 medlemmers primære opgave er at rådgive integrationsministeren. om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere i Danmark. Rådet for Etniske Minoriteter afholder møde så ofte, det er nødvendigt, dog mindst én gang i kvartalet. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

3 Det er dit valg Alt for mange danskere med etnisk minoritetsbaggrund undlader at stemme, når der afholdes valg i Danmark. Rådet for Etniske Minoriteter arbejder på at imødegå denne tendens og skabe en positiv udvikling i valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter, gennem oplysning og fokus på betydningen af demokratisk deltagelse i Danmark. Det er en rettighed og et grundvilkår for demokratiet, at alle borgere deltager i valg og afstemninger. Det er demokratiets væsen og måde at sikre, at alle stemmer i samfundet kan blive hørt og få indflydelse. Det er en betingelse for at være en aktiv del af medborgerskabet i det danske samfund, som omfatter os alle. Rådet for Etniske Minoriteter ser gerne en høj deltagelse blandt etniske minoriteter, når der er valg i Danmark. Vi går ofte til valg og stemmer f.eks. til folketingsvalg, kommunal- og regionsvalg, folkeafstemninger samt valg til Europa-Parlamentet, da Danmark er en del af et internationalt demokratisk fællesskab. Rådet for Etniske Minoriteter vil med denne pjece Det er dit valg give et enkelt overblik over, hvordan man bruger sin stemme ved et valg i praksis, og beskrive, hvorfor det er vigtigt som medborger i Danmark at bruge sin stemmeret. Pjecen beskriver alle forekommende valgformer i Danmark og forklarer på flere forskellige sprog de gældende regler samt almene praksisser, der knytter sig til disse. Rådet for Etniske Minoriteter arbejder for at fremme fællesskabet på tværs af forskellighed. Vi tror på, at valgdeltagelse er et centralt led i den fortsatte udvikling af et demokratisk og mangfoldigt Danmark. Vi håber, at pjecen vil være med til at motivere dig til at bruge din stemme, næste gang der er valg i Danmark. Det er dit valg, din ret og din pligt. Med venlig hilsen YASAR CAKMAK Formand for Rådet for Etniske Minoriteter

4 Hvem kan stemme? Du kan stemme til kommunal- og regionsvalg, hvis du er over 18 år, bor fast i kommunen/regionen og hvis du er: Dansk statsborger med bopæl i Danmark Statsborger i et EU-land, Island eller Norge med bopæl i Danmark Statsborger fra et andet land uden for EU, Norge eller Island, og har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valget. Til Europa-Parlamentsvalg kan EU-borgere med bopæl i et andet EU-land end deres eget vælge mellem at stemme til Europa-Parlamentet i deres hjemland eller det andet EU-land, som de bor i. Du må desuden ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt umyndiggjort ). 4

5 Kommunal- og regionsvalg Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd (kommunal- og regionsvalg) afholdes hvert fjerde år og foregår altid den tredje tirsdag i november. Mange af de beslutninger, som omhandler din dagligdag, træffes kommunalt og regionalt, og det er derfor vigtigt at deltage i kommunal- og regionsvalget. Ved kommunal- og regionsvalg får man udleveret to stemmesedler en til valg af kommunalbestyrelsen og en til valg af regionsrådet. Ved kommunal- og regionsvalg kan du stemme på den person eller den kandidatliste (parti), som du mener bedst kan varetage dine interesser. Du kan også selv stille op som kandidat til valg. Indflydelse er ikke bare en gave, du passivt modtager. Det er noget, du selv kan udøve. Det er dit valg. Ved kommunal- og regionsvalg kan du stemme på den person eller den kandidatliste (parti), som du mener bedst kan varetage dine interesser. Du kan også selv stille op som kandidat til valg. Indflydelse er ikke bare en gave, du passivt modtager. Det er noget, du selv kan udøve. Det er dit valg. 5

6 Kommunalbestyrelsen Kommunerne opkræver skat hos borgerne og løser en lang række opgaver på egen hånd. Kommunalbestyrelsen (byrådet) har ansvaret for, at der er tilbud om børnepasning, at ældre og syge kan få hjælp, og at ledige jobs formidles til de arbejdssøgende. Kommunen udbetaler også sociale ydelser som f.eks. kontanthjælp og er desuden ansvarlig for undervisningen i folkeskolen samt danskundervisningen for voksne udlændinge. Når du afgiver din stemme, kan du få indflydelse på din tilværelse og være med til at præge din kommune i forhold til spørgsmål om: Hvordan dit barns skole skal fungere Hvordan man får adgang til en god bolig Den lokale beskæftigelsesindsats Læs mere om kommunerne på Demokrati er den mest retfærdige styreform. Demokratiet giver medbestemmelse til alle, der ønsker det. Hvis man vil have indflydelse i samfundet, så skal man deltage aktivt i valgene ved at afgive sin stemme. 6 BAYRAM YÜKSEL Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og medlem af Ishøj Kommunalbestyrelse og Medborger- og Demokratiforum.

7 Regionsrådet Regionerne forvaltes af regionsrådene. De opkræver ikke skat, men finansieres af staten. Der er fem regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave vedrører sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvar for offentlig transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte og mennesker med særlige behov. Når du afgiver din stemme til regionsrådsvalget, kan du være med til at præge din region i forhold til spørgsmål om: Sundhed, psykiatri og sygehuse Det sociale område, herunder institutioner for udsatte grupper og personer med særlige behov Regional udvikling, herunder emner som turisme, miljø og erhverv Læs mere om regionerne på 7

8 Folketingsvalg Valgperioden til Folketinget er fire år. Valg til Folketinget afholdes således mindst hvert fjerde år. Det er den siddende statsminister, der når som helst inden for de fire år kan vælge at udskrive nyvalg. Statsministeren kan dog også blive tvunget til at udskrive nyvalg, hvis Folketinget vedtager et mistillidsvotum til regeringen. Folketinget består af 179 folkevalgte medlemmer. Af de 179 medlemmer vælges to på Færøerne og to på Grønland. Folketinget vedtager alle love, som gælder i det danske samfund og kontrollerer regeringens administration og politik. Folketinget mødes på Christiansborg i København. Når stemmerne er talt op efter folketingsvalget, får den partileder, som har den største opbakning målt i mandater, til opgave at danne en ny regering. En regering består som regel af flere partier. 8

9 Folkeafstemninger En folkeafstemning betyder, at en afgørelse om et lovforslag lægges ud til afgørelse blandt vælgerne. Folkeafstemninger afholdes blandt andet i forbindelse med afgivelse af suverænitet til EU. Det er, når jeg stemmer, at jeg allertydeligst oplever, at jeg er en del af det danske samfund. At deltage i valg er en vigtig del af mit forhold til det samfund, jeg bor i. Derfor vil jeg opfordre alle etnisk minoritet eller ej til også at stemme næste gang, der er valg. MUHSIN TÜRKYILMAZ Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og medlem af integrationsrådet i Vejle Kommune. 9

10 Valg til Europa-Parlamentet Valg til Europa-Parlamentet finder sted hvert femte år. Hvert medlemsland vælger sine medlemmer ved direkte valg, og antallet af medlemmer i parlamentet afhænger af medlemslandets størrelse. Parlamentet varetager EU-borgernes interesser i drøftelser med andre EU-institutioner. Danmark skal vælge 13 medlemmer til Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentets opgave er blandt andet at vedtage ny lovgivning, føre demokratisk kontrol med EU s institutioner, samt godkende EU s budgetter. Læs mere om Europa-Parlamentet på: Jeg mener, at demokratiets grundpille er den enkelte borgers ret til at stemme. Demokratiseringsprocessen har en afgørende rolle i dagens samfund, og når vi afgiver vores stemme, anerkender vi at det politiske liv baserer sig på og udføres via dialog. 10 BOJANA ROMIC Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og ekstern lektor på Roskilde Universitet og Malmø Universitet.

11 Valglisten For at du kan stemme, skal dit navn stå på en valgliste. Det gør det automatisk, hvis du har valgret, og du er registreret i CPR med en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark. Ved kommunal- og regionsvalg vil du derfor automatisk blive optaget på valglisten i den kommune og region, hvor du bor eller har fast ophold femten dage før valgdagen, hvis du bor i Danmark i forvejen. Hvis du flytter til en ny kommune eller flytter til Danmark fra udlandet senere end femten dage før valgdagen, skal du være flyttet og have anmeldt flytning til den nye kommune i Danmark senest syv dage før valgdagen for at blive optaget på valglisten. Hvis du flytter til en ny kommune eller flytter til Danmark fra udlandet senere end syv dage før valgdagen, kan du altså ikke stemme, selv om du i øvrigt opfylder valgretskravene på side 4. Hvis du flytter til en anden kommune i samme region senere end syv dage før valgdagen, kan du dog stadig få lov at stemme til regionalvalget. Den første gang jeg følte, at jeg var en del af det danske samfund, var den dag jeg fik retten til at stemme. Det var stort at få lov til at vælge, hvem der skal træffe de vigtige beslutninger på borgernes vegne. Det er vigtigt for mig at deltage aktivt, der hvor jeg bor. Det gør jeg, når jeg sætter mit kryds. TIAHESWERY THIAHARAJA Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, samt formand for Integrationsrådet i Holstebro og forkvinde for Bydelsmødrene i Holstebro. 11

12 Valgkortet Kort før et valg modtager alle vælgere et valgkort, der bliver sendt med posten. Du bør have modtaget kortet senest fem dage før valget. Hvis du ikke har det, kan du henvende dig til den kommune, hvor du bor. Du kan dog godt møde op på dit afstemningssted og stemme, selvom du ikke har modtaget dit valgkort. Så skal du bare huske anden legitimation som f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas. Det vil også være tilfældet, hvis du glemmer valgkortet på valgdagen. På valgkortet finder du oplysninger om, hvor og hvornår du skal stemme. Det foregår som regel på en skole eller i en idrætshal i nærheden. På valgkortet finder du også oplysninger om, hvilket valgbord du skal henvende dig til på valgstedet. Valgbordene vil være markeret med enten bogstav- eller talbetegnelse (A, B, C osv. eller 1, 2, 3 osv.). Hvis du skal stemme på et afstemningssted, der har digitale valglister, kan du dog henvende dig ved et hvilket som helst valgbord, f.eks. der, hvor der ikke er nogen kø, eller hvor køen er kortest. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere på afstemningsstedet kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvor du skal gå hen. Ved valgbordet afleverer du valgkortet til en valglistefører, der sikrer, at dit navn står på valglisten. Valglisteføreren vil, for at sikre at du er den, der står på valgkortet, spørge om din fødselsdato. Herefter bliver du tjekket af på valglisten og får udleveret to stemmesedler én til kommunalbestyrelsesvalget og én til regionsrådsvalget. Når du har fået stemmesedlerne, kan du gå hen til et ledigt stemmerum og stemme. 12

13 Stemmesedler På stemmesedlerne finder du alle de kandidater og kandidatlister (partier), som du kan stemme på. Hver kandidatliste har en bogstavbetegnelse, som står ud for kandidatlistens navn på stemmesedlen. Desuden står navnene på de opstillede kandidater under de respektive kandidatlister. 13

14 Hvem kan du stemme på? Du kan enten stemme på en kandidatliste (parti) eller på en af de kandidater, der står på stemmesedlen. Det vil sige, at du enten kan sætte dit kryds ud for navnet på selve kandidatlisten eller ud for navnet på en bestemt kandidat. Det første kaldes for en listestemme, og det sidste kaldes for en personlig stemme. En personlig stemme er samtidig en stemme på den kandidatliste, som kandidaten er opstillet for. Hemmelig afstemning Alle valg i Danmark foregår ved hemmelig afstemning. Det betyder, at ingen andre må se, hvor på stemmesedlen du sætter dit kryds. Når du får udleveret stemmesedlen, skal du gå ind i et stemmerum bag et forhæng, hvor du er alene og ingen derfor kan se, hvad du stemmer. Du må kun sætte ét kryds og det skal være et kryds (X). På stemmesedlerne er der en firkant, som du skal sætte krydset i. Du må ikke udfylde firkanten i stedet for, men skal sætte et kryds. Krydset er vigtigt. Hvis du f.eks. tegner eller skriver på stemmesedlen, bliver den erklæret ugyldig. Det samme gælder, hvis du i stedet for et kryds sætter en ring rundt om den kandidatliste eller den kandidat, du gerne vil stemme på. 14 Hvis du slet ikke skriver noget på stemmesedlen, kalder man den for en blank stemme. Blanke stemmer kan udtrykke, at man gerne vil stemme, men ikke ønsker at stemme på de opstillede kandidater. Blanke stemmer er også ugyldige stemmer og får altså ikke indflydelse på resultatet, men de tæller med, når man gør op, hvor mange der mødte frem for at stemme. Når du er færdig med at stemme, folder du stemmesedlen, så ingen kan se, hvor du har sat dit kryds. Du går ud af stemmerummet og lægger sedlen i stemmekassen uden for stemmerummet.

15 Brevstemmeafgivning Hvis du ønsker at stemme en anden dag end på selve valgdagen, f.eks. fordi du er ude at rejse på valgdagen, eller det bare passer dig bedre at stemme før, kan du stemme på forhånd. Det kaldes at brevstemme, fordi din stemme bliver lagt ned i en kuvert, så ingen kan se, hvad du har stemt. Det er kommunen, der sørger for, at din stemme herefter kommer det rigtige sted hen du skal ikke selv sende brevstemmen til nogen. Du kan brevstemme til alle valg i Danmark. Du kan brevstemme i enhver kommune i Danmark på et hvilket som helst brevstemmeafgivningssted. Brevstemmeafgivningen finder ofte sted på borgerservicecentre, men nogle kommuner tilbyder også, at man kan brevstemme på biblioteker, på uddannelsesinstitutioner, i mobile valgbusser m.v. Spørg den kommune, hvor du gerne vil brevstemme, hvad de tilbyder af muligheder. Hvis du brevstemmer i en anden kommune end hvor du bor, sørger kommunen for at sende din brevstemme hjem til din bopælskommune. Ved kommunal- og regionsvalg kan du brevstemme i kommunen fra tre måneder før valgdagen og senest lørdagen før valgdagen. Hvis du er indlagt på et sygehus, bor i f.eks. en pleje- eller ældrebolig eller sidder i fængsel, kan du brevstemme dér. Du kan brevstemme på sygehuse, i pleje- og ældreboliger m.v. og i fængsler og arresthuse fra tre uger før valgdagen til og med lørdagen før valgdagen. Hvis du er syg eller har nedsat førlighed, kan du brevstemme hjemme, hvis du ansøger din kommune om tilladelse senest 12 dage før valgdagen. Hvis du får personlig eller praktisk hjælp derhjemme af f.eks. en hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælp, kan de give dig et ansøgningsskema og hjælpe dig med at udfylde det. I udlandet kan du brevstemme på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat. Brevstemmer du uden for Danmark, skal 15

16 du gøre det i så god tid, at din brevstemme kan nå at blive sendt og være fremme hos valgstyrerne inden kl den dag, der er valg. Brug for hjælp? Hvis du mangler førlighed og ikke kan stemme på normal vis, kan du få hjælp til at stemme. Det gælder også, hvis du ikke kan læse, hvad der står på stemmesedlen. I begge tilfælde skal du kontakte de tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet. Det er dem, som sørger for, at afstemningen forløber korrekt, og de opholder sig i valglokalet. De kan også hjælpe med at sætte krydset, hvis du helt præcist kan sige til dem, hvad du vil stemme. Du vil altid få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere. Du har også mulighed for at tage en hjælper med, som du selv har valgt, som sammen med en tilforordnet vælger eller en valgstyrer kan hjælpe dig med at stemme. Den hjælper, som du selv har valgt, vil så træde i stedet for den ene af de to tilforordnede vælgere eller valgstyrere. Hvis du ikke kan komme ind på valgstedet, f.eks. hvis du går dårligt eller sidder i kørestol, er det også muligt at stemme lige uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved indgangen til stemmelokalet. To tilforordnede vælgere vil sørge for at modtage dit valgkort og komme ud med stemmesedlerne til dig samt en stemmekasse, du kan lægge stemmesedlerne i, når du er færdig med at stemme. De tilforordnede vælgere og valgstyrere har tavshedspligt og må ikke fortælle andre, hvad du har stemt. Du kan derfor trygt bede dem om hjælp, hvis du har brug for det. 16

17 Hvis du fortryder Hvis du er kommet til at skrive forkert på stemmesedlen, kan du få en ny. Men kun hvis du ikke allerede har afleveret den i stemmekassen. Optælling Valglokalet åbner kl og lukker kl , og straks efter lukketid går optællingen af stemmer i gang. Først optæller man alle stemmer på partierne for at finde ud af, hvor mange mandater hvert parti skal have. Dagen efter tæller man igen. Det kaldes for fintælling. Her tjekker man den første optælling, og samtidig tæller man, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater har fået. Begge optællinger er offentlige, hvilket betyder, at du gerne må blive og overvære optællingerne af stemmesedlerne. Du må selvfølgelig ikke røre ved stemmesedlerne eller forstyrre optællingen. 17

18 D A N S K Din stemme gør en forskel Demokrati bygger på et fællesskab om beslutninger. Du tager ansvar over for samfundet og dine medmennesker, når du bruger din stemmeret. Når du stemmer ved et valg, er du selv med til at vælge de politiske kandidater. Få indflydelse på beslutninger, der påvirker dit liv. Mød op på valgdagen og sæt dit kryds. Din stemme gør en forskel! HVEM KAN STEMME? Kommunal- og regionsvalg: Du kan stemme ved valg til kommune og region, hvis du er fyldt 18 år og har boet i Danmark de sidste 3 år før valget, eller er statsborger fra et EU-land, Island eller Norge, eller er dansk statsborger. Folketingsvalg og folkeafstemninger: Du kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger, hvis du er dansk statsborger og fyldt 18 år. 18 SÅDAN STEMMER DU Alle, der kan stemme, modtager et valgkort med posten. På valgkortet står der, hvor og på hvilken dag du kan stemme. På valgstedet findes nogle valgstyrere og tilforordnede vælgere. De sørger for, at alt omkring valget foregår korrekt. Du kan spørge valgstyrerne eller de tilforordnede vælgere, hvis du er i tvivl om, hvordan du stemmer. På valgstedet henvender du dig ved det valgbord, der står skrevet på dit valgkort. Hvis valgstedet bruger digitale valglister, kan du selv vælge, hvilket valgbord du vil gå hen til. Her afleverer du dit valgkort, og en tilforordnet giver dig en stemmeseddel med en liste over partier og kandidater. Du vil, for at sikre, at du er den, der står på valgkortet, blive spurgt om din fødselsdato.

19 Stemmesedlen tager du med ind i stemmerummet, hvor du er alene. Sæt et kryds (X) med blyanten (og kun ét kryds) i afkrydsningsrubrikken ud for den kandidat eller den kandidatliste (parti), du ønsker at stemme på. Hvis du skriver forkert på stemmesedlen, kan du bytte sedlen hos en valgstyrer eller tilforordnet vælger, men kun hvis du ikke allerede har lagt stemmesedlen i stemmekassen. Har du svært ved at læse dansk, kan en tilforordnet vælger hjælpe dig i stemmerummet. Til sidst går du ud af stemmerummet og lægger stemmesedlen i stemmekassen. Husk! Du kan også brevstemme før valgdagen i enhver kommune i landet. I kommunerne vil du ofte kunne brevstemme på borgerservicecentre, biblioteker, visse uddannelsessteder og i mobile valgbusser. Ved kommunal- og regionalvalg kan du brevstemme allerede tre måneder før og indtil lørdagen før valgdagen. Spørg kommunen, hvor du kan brevstemme eller gå ind på kommunens hjemmeside. D A N S K 19

20 E N G E L S K Your Vote Does Make a Difference Democracy is based on joint decisions. When you use your right to vote, you take responsibility in relation to society and your fellow human beings. When you vote in an election, you participate in electing the political candidates, and you get influence on decisions which affect your life. Show up on election days and cast your vote. Your vote does make a difference! WHO CAN VOTE? Regional and Local Government: You can vote at regional or local government elections, if you are aged 18 and have lived in Denmark for 3 years prior to the election, or you are an EU, Norwegian or Icelandic citizen, or are a Danish citizen. General elections and referendums: You can vote at general elections and referendums, if you are aged 18 or more and you are a Danish citizen. HOW TO VOTE Everyone who has the right to vote will receive a polling card by mail. The polling card tells you where, and on what day you can vote. At the election site there are assistants called polling officials. They see to it that every aspect of the election is carried out correctly. You may ask one of the polling officials, if you do not know how to vote. 20

21 At the election site you go to the election table indicated on your polling card. At the table you hand in your polling card, and the polling official will give you a ballot listing the political parties and candidates. You bring the ballot with you to the ballot room, where you go alone. Make a cross (X) using the pencil (and only one cross) next to the candidate or the party that you wish to vote for. If you write something wrong on the ballot, you may ask the polling official to exchange the ballot for a new ballot; however this is only possible, if you have not already put the ballot into the ballot box. If it is difficult for you to read Danish, one of the polling officials may help you in the ballot room. Finally, you leave the polling room and put the ballot into the ballot box. Please remember, that if you are prevented from going to the polling station to vote, you can cast your vote by mail at the local Service Center in your municipality (Borgerservice). At local government elections, you may vote already three months before and until the last Saturday before the election. E N G E L S K 21

22 B O S N I S K Vaš glas čini razliku Demokracija je zasnovana na zajedničkim odlukama. Kad koristite svoje pravo glasa, Vi preuzimate odgovornost u vezi s društvom I svojim sugrađanima. Kad glasate na izborima Vi sudjelujete u izboru političkih kandidata, te ostvarujete utjecaj na one odluke koje pogađaju vaš život. Izađite na izborni dan i dajte svoj glas. Vaš glas čini razliku! KO MOŽE GLASATI? Regionalne i lokalne vlasti: Možete glasati na izborima za regionalne i lokalne vlasti, ako imate 18 godina, ako živite trajno u općini/regionu i ako ste: Državljanin Danske i boravite u Danskoj Državljanin neke druge zemlje EU, Norveške ili Islanda, i boravite u Danskoj Državljanin neke druge zemlje izvan EU, Norveške ili Islanda, koji je prije izbora u Danskoj živio 3 godine. Opći izbori i referendumi: Možete glasati na općim izborima i referendumima ako imate 18 ili više godina i ako ste državljanin Danske. KAKO GLASATI Svako ko ima pravo glasa dobit će glasačku karticu poštom. Na glasačkoj kartici piše Vam gdje i kog dana možete glasati. Na glasačkom mjestu su pomoćnici koji se nazivaju izborni službenici. Oni paze da se svaki aspekt izbora provede korektno. 22 Možete pitati nekoga od izbornih službenika ako ne znate kako glasati.na glasačkom mjestu otiđite do glasačkog stola naznačenog na vašoj glasačkoj kartici. Za stolom predajte svoju glasačku kar-

23 ticu, a izborni službenik će vam dati glasački listić, na kom su navedene političke stranke i kandidati. Ponesite glasački listić sa sobom u prostoriju za glasanje, gdje idete sami. Načinite križić (X) uz pomoć olovke (i to samo jedan križić) pored kandidata stranke za koga želite glasati. Ako napišete nešto na glasačkom listiću, možete zamoliti izbornog službenika da zamijeni taj glasački listić za novi glasački listić; međutim, to je moguće samo ako niste već stavili taj glasački listiću u glasačku kutiju. Ako Vam je teško čitati danski jezik, jedan od izbornih službenika može Vam pomoći u prostoriji za glasanje. Na kraju izađite iz prostorije za glasanje i stavite glasački listić u glasačku kutiju. Zapamtite da, ako ste spriječeni i ne možete otići na glasačko mjesto da glasate, možete dati svoj glas poštom u općini, često u lokalnom uslužnom centru u vašoj općini (Borgerservice). Na izborima za lokalne vlasti, možete glasati već tri mjeseca prije i do zadnje subote prije izbora. B O S N I S K 23

24 F A R S I S O M A L I رأی شما تفاوت ایجاد میکند دموکراسی بر پایه تصمیمات مشترک بنا شده است. زمانی که از حقتان برای رأی جامعه و هموطنان خود را به عهده میگیرید. دادن استفاده میکنید مسئولیت زمانی که شما در یک انتخابات رأی میدهید در فرایند انتخاب نامزدهای میکنید و در تصمیماتی که روی زندگی شما تأثیر میگذارند سیاسی شرکت شما رأی تأثیرگذار هستید. در روز انتخابات حاضر شوید و رأی خود را به صندوق بیاندازید. تفاوت ایجاد میکند! 18 یا محلی فرمانداری شرکت کنید که چه کسانی میتوانند رأی بدهند فرمانداری محلی و منطقهای: در صورتی میتوانید در انتخابات منطقهای سال داشته و به شکل دائم در شهر/منطقه سکونت داشته باشید و: ساکن دانمارک باشید و شهروند دانمارکی شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نروژ یا ایسلند و ساکن دانمارک باشید باشید که اتحادیه اروپا نروژ یا ایسلند کشوری در خارج از شهروند ساله پیش از انتخابات ساکن دانمارک بودهاید 3 در یک دوره سال یا بیشتر 18 انتخابهای عمومی و رفراندومها: شما میتوانید در انتخابات عمومی و رفراندومها در صورتی که شرکت کنید. داشته و شهروند دانمارکی باشید چگونه باید رأی داد هرکسی که حق رأی دادن دارد از طریق ایمیل یک کارت رأی دریافت میکند. کارت رأی به شما میگوید که در چه محلی و در چه روزی میتوانید رأی بدهید. در محل برگزاری انتخابات میتوانید از افرادی که به عنوان مسئولین اخذ رأی حضور دارند کمکهای الزم را دریافت کنید. آنها بررسی میکنند که آیا تمام جوانب انتخابات به شکل درست رعایت شده است یا خیر. اگر درباره چگونگی رأی دادن اطالعات کافی ندارید میتوانید از یکی از مسئولین اخذ رأی سئوال کنید. در محل برگزاری انتخابات میتوانید به جدول انتخابات که در کارت اخذ رأی شما وجود دارد مراجعه کنید. در این جدول شما کارت اخذ رأی خود را وارد میکنید و مسئولین اخذ رأی یک برگه رأی با فهرستی از احذاب سیاسی و نامزدها به شما میدهند. شما این برگه رأی را همراه خود به محل اخذ رأی که به تنهایی به آنجا میروید میآورید. یک عالمت ضربدر )X( را با استفاده از قلم )و تنها یک ضربدر( در کنار نامزد یا حذبی که میل دارید به آن رأی دهید میزنید. اگر روی برگه اخذ رأی به اشتباه چیزی نوشتید میتوانید از مسئولین اخذ رأی بخواهید برگه اخذ رأی شما را با یک برگه جدید تعویض کنند با این وجود این مسئله تنها زمانی امکانپذیر است که شما برگه را داخل صندوق نیانداخته باشید. اگر خواندن زبان دانمارکی برای شما دشوار است یکی از مسئولین اخذ رأی میتواند در اتاق رأیگیری به شما کمک کند. در نهایت شما اتاق اخذ رأی را ترک میکنید و برگه اخذ رأی را درون صندوق میاندازید. 24 لطفا به خاطر داشته باشید اگر نتوانستید برای دادن رأی به ایستگاههای اخذ رأی مراجعه کنید میتوانید از طریق ایمیل در محل شهرداری معموال در مرکز خدمات محلی در شهرداری )Borgerservice( رأی بدهید. در انتخابت فرمانداری محلی میتوانید تا سه ماه قبل و تا آخرین شنبه پیش از برگزاری انتخابات هم رأی بدهید.

25 I ص وتك ي حدث فارق ا تقوم الديمق ارطية على الق ار ارت المشتركة. فعندما تستخدم حقك في التصويت فأنت تتحمل المسئولية فيما يتعلق بالمجتمع وأق ارنك من المواطنين. عندما تدلي بصوتك في االنتخابات أنت بذلك تشارك في اختيار المرشحين السياسيين وت حدث أث ار في تلك الق ار ارت التي تؤثر على حياتك. اخرج في يوم االنتخابات و أدل بصوت. فإن صوتك يحدث فارق ا! من الذي يستطيع التصويت الحكومة المحلية واإلقليمية: يمكنك أن تصوت في انتخابات الحكومة المحلية أو اإلقليمية إذا بلغت سن الثامنة عشر وكان محل إقامتك الدائم في البلدية/المنطقة وكنت: مواطن دانمركي تعيش في الدنمرك. مواطن من دولة أخرى في االتحاد األوروبي أو النرويج أو أيسلندا وتقيم في الدنمرك. مواطن من دولة أخرى خارج االتحاد األوروبي أو النرويج أو أيسلندا ممن عاشوا في الدنمرك لمدة 3 سنوات قبيل االنتخابات. االنتخابات العامة واالستفتاءات يمكنك أن تدلي بصوتك في االنتخابات العامة واالستفتاءات إذا بلغت سن الثامنة عشر أو أكثر وكنت مواطن دانمركي. كيفية التصويت يتلقى كل شخص له حق التصويت بطاقة اقت ارع عبر البريد. تخبرك بطاقات االقت ارع أين وفي أي يوم يمكنك التصويت. وفي موقع االنتخابات يوجد مساعدين يطلق عليهم مسئولي التصويت. وهم ي ارقبون التصويت ليضمنوا أن جميع جوانب االنتخابات نفذت بشكل صحيح. يمكنك أن تسأل أحد مسئولي االقت ارع إذا كنت ال تعرف كيف تصوت. في موقع االنتخابات اذهب إلى منضدة االنتخابات المبينة على بطاقة االقت ارع. وعلى المنضدة ت سلم بطاقة االقت ارع الخاصة بك وسيعطيك مسئول االقت ارع قائمة بها كل األح ازب السياسية والمرشحين عليك أن تحضر ورقة االقت ارع إلى غرفة االقت ارع حيث تذهب وحدك. ضع عالمة ) ( باستخدام قلم رصاص )وهي عالمة واحدة( بجوار المرشح أو الحزب الذي ترغب في التصويت له. إذا كتبت شيء خطأ على ورقة االقت ارع يحق لك أن تطلب من مسئول االقت ارع أن يغير لك ورقة االقت ارع بأخرى جديدة مع ذلك هذا ممكن فقط إذا كنت لم تضع ورقة االقت ارع في صندوق االقت ارع بالفعل. من الصعب عليك ق ارءة اللغة الدنمركية يمكنك الحصول على مساعدة من أحد مسئولي االقت ارع في غرفة االقت ارع. في النهاية تترك غرفة االقت ارع وتضع ورقة االقت ارع في الصندوق. برجاء تذكر أنه إذا منعت من الذهاب إلى محطة االقت ارع للتصويت يمكنك اإلدالء بصوتك عبر البريد في البلدية غالبا في مركز الخدمة المحلية في بلديتك )بورجر سيرفيس(. وفي انتخابات الحكومة المحلية يحق لك أن تدلي بصوتك قبل ثالثة أشهر وحتى السبت األخير قبل االنتخابات. A R A B I S K 25

26 S O M A L I Cudkaaga ayaa Isbadel keena Dimiquraadiyadu waxay ku salaysantey go aan la wada gaadho. Markaad isticmaasho xuquuqdaada aad ku codeynayso, waxaad masuuliyadooda qaadeysaa bulshada iyo wadaniyiintaada kale. Markaad doorasho ka codeyso, waxaad ka qeyb qaadanaysaa inaad doorato musharaxa siyaasiga ah, iyadoo aad saameyn ku yeelanayso go aanada adiga noloshaada saameeya. Kaalay Maalinta Doorashada iyadoo aad codkaaga ka tuurto. Codkaaga ayaa isbadel keena. AYAA CODEYN KARA? Gobolka iyo Golaha Degaanka: Waxaad ka codeyn kartaa gobolka iyo doorashada golaha degaanka, haddii aad tahay 18 jir, oo aad si rasmi ah u degantey degaanka/gobolka oo aad tahay: Muwaadin Danish ah, degantey Denmark Muwaadin wadan kale oo EU-da ah, Norway ama Iceland, oo degan Denmark Muwaadin wadan ka baxasan EU-da ka yimid, Norway ama Iceland, oo deganaa muddo 3 sano ah ka hor doorashada Doorashada guud iyo afti qaadyada: Waxaad codeyn kartaa doorashada guud iyo afti qaadyada, haddii aad tahay 18 ama aad ka weyntey oo aad tahay muwaadin Danish ah. 26 SIDA LOO CODEEYO Cid kasta oo xaq u leh inay codeeyso ayaa boostada loogu soo dir doonaa kaadhka codeynta. Kaadhka codeynta ayaa kuu sheegaaya meesha, iyo maalinta, aad codeyn karto. Goobta codeynta waxa jooga kalkaaliyayaal loo yaqaan saraakiisha doorashada. Waxay hubiyaan in wax kasta oo ku lug leh doorashada loo

27 sameeyo si sax ah. Waxa goobta doorashada tageysaa miiska doorashada ku cayiman kaashkaga doorashada. Miiska ayaad u dhiibaysaa kaadhkaaga doorashada, iyadoo saraakiisha doorashadu ku siin doonaan warqada codeynta oo ay ku dhigan yihiin xisbiyada siiyaasada iyo musharaxiintu. Waxaad warqadaa codeynta geynayaa qolka codeynta, halkaas oo aad kaligaa tageyso. Waxaa isku talaab saareysaa (X) adigoo qalinka beensalka isticmaalaaya (hal isku talaab oo kaliya) musharaxa ama xibsiga aad u codeynayso agtiisa. Haddii aad qalad ku qorto warqada codeynta, waxaad weydiisan kartaa saraakiisha doorashada inay kuugu badalaan warqad codeyn oo cusub, hase yeeshee tani waxay suurtogal tahay oo kaliya haddii aanad wali warqada codeynta ku ridin sanduuqa codeynta. Hadii ay kugu adegtey inaad akhrido Af-Danishka, ayaa mid ka mid ah saraakiisha doorashadu kaa caawin doonaa qolka doorashada dhexdiisa. S O M A L I Ugu danbeyn, waxaad ka soo baxaysaa qolka doorashada oo aad warqada doorashada ku rideysaa sanduuqa doorashada. Fadlan xasuusnow, in haddii ay kuu suurtoobi weydo inaad tagto qolka codeynta si aad codkaaga u tuurto, aad ka codeyn karto dawlada hoose adigoo boosta ku soo diraaya, inta badan Xarumaha Adeegyada ee dawlada hoose (Borgerservice). Doorashada golaha degaanka, waxaad codeyn kartaa ilaa saddex bilood ka hor ilaa Axada ugu danbeysa doorashada ka hor. 27

28 T Y R K I S K Oyunuz Farklılık Yaratır Demokrasi ortak kararlar esasına dayalıdır. Oy verme hakkınızı kullandığınızda topluma ve vatandaşlarınıza dair sorumluluk alırsınız. Bir seçimde oy kullandığınızda siyaset adaylarını seçmede görev almış oluyorsunuz ve hayatınızı etkileyen bu kararlarınızdan etkileniyorsunuz. Seçim Günü meydana çıkın ve oyunuzu verin.. Oyunuz farklılık yaratır! KIM OY VEREBILIR? Bölgesel ve Yerel Yönetimler Bölgesel veya yerelyönetim seçimlerinde oy verebilirsiniz. 18 yaşındaysanız,yerel yönetim teşkilatı olan şehir ya da bölgede kalıcı olarak ikamet ediyorsanız ve: Danimarka da oturan Danimarka vatandaşıysanız Danimarka da oturan bir başka Avrupa Birliği ülkesinin, Norveç ya da İzlanda vatandaşıysanız Danimarka da bir önceki seçimden sonra üç yıl kadar bir süredir ikamet ediyorsanız ve Avrupa Birliği ülkesinin, Norveç ya da İzlanda dışında başka bir ülkenin vatandaşıysanız Genel seçimler ve referandumlar Yaşınız 18 veya üstüyseve Danimarka vatandaşıysanız genel seçimler ve referandumlarda oyunuzu kullanabilirsiniz. 28 NASIL OY VERILIR Oy kullanma hakkı olan herkes posta ile seçim kartını alacaktır. Seçim kartınız oyunuzu nerede ve ne zaman kullanacağınızı bildirir. Seçim yerinde yerel yönetim görevlileri denen yardımcılar vardır. Seçimlerin her açıdan doğru bir şekilde gerçekleştiğinden

29 emin olurlar. Nasıl oy verileceğini bilmiyorsanız seçim görevlilerinden birine sorabilirsiniz. Seçim yerinde seçim kartınızda olan seçim masasına gidersiniz. Masada kartınızı teslim edersiniz ve Seçim memuru siyasi partilerin ve adaylarının listesinin olduğu oy pusulasını size verir. Yalnız gireceğiniz oy verme odasına pusulanızla gidersiniz, Oy vermeyi arzu ettiğiniz adayın veya partinin yanına kurşun kalem kullanarak (sadece tek bir (x)çarpı koyunuz. Oy pusulasına yanlış bir şey yazarsanız oy pusulasını yeni bir oy pusulasıyla değiştimesini seçim görevlisinden isteyebilirsiniz. Ama bu ancak oy pusulanızı oy sandığına atmamışsanız mümkündür. Danimarka dilini okumakta güçlük çekiyorsanız seçim görevlilerinden biri oy verme odasında size yardım edebilir, Son olarak oy verme odasından çıkın ve oy pusulasını seçim sandığına atın. Seçim yerine gitmeniz engellenirse oyunuzu posta ile yerel yönetime ya da yerel yönetiminizdeki Yerel Hizmet Merkezine gönderebileceğinizi lütfen unutmayın. (Borgerservice). Yerel yönetim seçimlerinde seçimden üç ay öncesinden ve seçimden önceki son Cumartesi gününe kadar oy kullanabilirsiniz, T Y R K I S K 29

30 U R D U X 30

31 Mere viden: LINKS: Det er dit valg en guide til demokratisk deltagelse i Danmark RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER Redaktør: Mette Søndergaard og Anne Boje Hansen Fotos: Emile V. Madsen, Emile Dücke, Ida Kasbani, Peter Juul og Kirstine Sommer Design: Sascha Jespersen / Saschajespersen.dk Tryk: Tak til valgkonsulent Nicoline Nyholm Miller og Emilie Stæhr Hansen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet BROCUREN ER GRATIS OG KAN REKVIRERES HOS: Rådet for Etniske Minoriteter Holmens Kanal København K. Tlf:

32 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER I denne pjece giver vi dig oplysninger om valg og om dine muligheder og rettigheder i forhold til at få indflydelse, når der tages beslutninger lokalt, nationalt og internationalt. Pjecen forklarer også kort, hvad kommunalbestyrelsen, regionsrådet. Folketinget og Europa-Parlamentet beskæftiger sig med. Bagerst i pjecen beskriver vi, hvordan et valg forløber, og hvad du skal gøre, når du vil afgive din stemme.

یہ آپ کا الیکشن ہے udru:

یہ آپ کا الیکشن ہے udru: RÅDET FOR ETNE MNORTETER En guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Bosnian: zbor je vaš. Danish: Det er dit valg. ای ن ان تخاب شما ا ست. Farsi: English: t is your election. omali: Waa doorashadaadii.

Læs mere

DET ER DIT VALG. en guide til demokratisk deltagelse i Danmark RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER

DET ER DIT VALG. en guide til demokratisk deltagelse i Danmark RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER DET ER DIT VALG en guide til demokratisk deltagelse i Danmark RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14-23 24 INDHOLD Det er dit valg Hvem kan stemme? Kommunal - og regionalvalg

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

En guide til demokratisk deltagelse i Danmark!

En guide til demokratisk deltagelse i Danmark! "!!! R Å D E T F O R E T N I S K E M I N O R I T E T E R " DET ER ALLES VALG En guide til demokratisk deltagelse i Danmark!! The election is for everyone Waa doorashadii dadka oo idil Bu herkesin seçimidir

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

casharada lasoo siiyo

casharada lasoo siiyo Sidaan oo kale ayaad cunugaaga uga kaalmayn kartaa casharada lasoo siiyo Talooyin fiican markii aad rabto, inaad cunugaaga ka kaalmayso casharada la soo siiyo»aniga xilka isaarani waa inaan cunuga siiyo

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Symptomer på kræft Kræftens Bekæmpelse. Astaamaha Kansarka. Somali

Symptomer på kræft Kræftens Bekæmpelse. Astaamaha Kansarka. Somali Symptomer på kræft Kræftens Bekæmpelse Astaamaha Kansarka Somali Waa muhiim in kansarka la ogaado goor hore. Marba marka ka horraysa ee la ogaado ayey ka badan tahay fursadda si fiican loogu dawayn karo

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne:

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne: Fakta om kampagnen Målet med kampagnen er at skabe så stor interesse omkring kommunalvalget som muligt og dermed styrke valgdeltagelsen. Målgruppen er defineret som de borgere (ca. 20 procent), som stemmer

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Ældrerådet i Aarhus Kommune Socialministeriets vejledning om ældreråd VEJ nr 40 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-05-2011 Socialministeriet Ældrerådets funktion Formål 1. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

NIDAAMKA CAAFIMAADKA EE DHEENISHKA Det danske sundhedsvæsen

NIDAAMKA CAAFIMAADKA EE DHEENISHKA Det danske sundhedsvæsen NIDAAMKA CAAFIMAADKA EE DHEENISHKA Det danske sundhedsvæsen Somali Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Fakta om kommunalvalget 2017

Fakta om kommunalvalget 2017 Fakta om kommunalvalget 2017 Tænk dig om, før du ikke stemmer Den 21. november 2017 er der valg til kommuner og regioner. Et valg, som har stor indflydelse på danskernes hverdag. I dette pressekit har

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Allan Christensen @journallan Onsdag den 3. februar 2016, 05:00 Del: Både i Folketinget, regionsrådene og

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA

LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA LUUQADA IYO HORUMARKA WAX AQRINTU WAA WAX AAN KALA HARIN LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere