HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008"

Transkript

1 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel i gågaden... 7 Kapitel 4 Torvehandel... 9 Kapitel 5 Hvis du vil udstille Oversigtskort Kapitel 6 Udeservering Kapitel 7 Udsmykning af gaden Kapitel 8 Hvem sørger for renholdelse og snerydning Kapitel 9 Hvad sker der ved vejarbejder Kapitel 10 Revision af regulativet Kapitel 11 Ikrafttrædelse Bilag Kortbilag 1-7 2

3 Kapitel 1 REGLER FOR FÆRDSEL OG HANDEL PÅ GÅGADER OG TORVET I HILLERØD Regulativet gælder for den del af Slotsgade, Køies Bugt, Torvet, Torvebakken, Frederiksgade og Helsingørsgade, som er markeret med gråt på orienteringskortet. (Se side 15) Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj 2008 og erstatter tidligere regulativ. Byrådets beføjelser - ansvar og myndighed Gaderne og Torvet er offentlige vejarealer, der bestyres af Hillerød Byråd. Vejarealerne kan benyttes på de vilkår, der er fastsat i dette regulativ. Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd og godkendt af Nordsjællands Politi i henhold til lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102, 103 og 105, samt lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, Færdselsloven 92. Regulativet administreres af Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning i samarbejde med Hillerød Politi. 3

4 Orienteringskort med regulativets torve og gader vist med gråt. 4

5 Kapitel 2 GADEAREALERNES INDRETNING Belægning Helsingørsgade Helsingørsgade, fra Torvet til Nordre Jernbanevej, er flisebelagt i hele gadens bredde. I gaden er nedsat 2 rækker bøsninger til flagstænger og 2 chausséstensbånd af dobbelte chaussésten i samme linje. Færdselsarealet er defineret som det 4,80 cm brede areal mellem flagstangsbøsninger/dobbelte chausséstensbånd. Arealet mellem færdselsarealet og husfacaderne kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, udeservering, stadeplads og lignende efter regulativets regler. I Helsingørsgade ved hus nr. 14 er der en passage til en pladsdannelse foran P- hus Øst. Arealet i porten mellem kantstene er defineret som færdselsareal og kan ikke benyttes til udstilling. Se principtegning af gaden på bilag nr. 1. Slotsgade nr c Gadearealet er opdelt i fortov, kørebane og fortov. På den vestlige del af gadearealet er der mellem vej og fortov anlagt en 3 m bred chausséstensbelagt zone. Zonen kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 2. Slotsgade nr Frederiksgade, Torvet 9 I Slotsgade, Frederiksgade og Torvet 9 er gadearealet på tværs opdelt i 2 zoner. I midten af gaden er der et 6 m bredt flisebelagt færdselsareal. Mellem dette og husfacaderne er der en chausséstensbelagt zone, der kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 3. 5

6 Torvebakken (Torvet 1-7) På Torvebakken er der nærmest husfacaden et gang- og udstillings- og udeserveringsareal i sort asfalt. Midt på gågadearealet er der et ca. 4 m bredt areal med rød asfalt. Arealet er gang- og køreområde. Området foran husfacaden er et gang-, udstillings- og udeserveringsareal samt til cykelparkering. Se principtegning bilag nr. 4. Nedre Torv På Nedre Torv er der nærmest husfacaden ved nr. 4 en chausséstensbelagt zone. Uden for denne zone er der 2 rækker borduresten. Chausséstensarealet kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadepladser og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning bilag nr. 5 Nærmest husfacaden ved nr. 6 er der et chausséstensbelagt og et flisebelagt areal. Chausséstensarealet incl. nærmeste fliserække kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadepladser og lignende efter dette regulativs regler. Yderste fliserække skal friholdes. Se principtegning bilag nr. 6. Fast gadeinventar Hillerød Kommune sørger for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af fast gadeinventar, f.eks. bænke, lamper og affaldsbeholdere. Hillerød Kommune sørger desuden for plantning og pleje af træer og planter og blomsterkummer i gågaderne og på Torvet. Mobile cykelstativer og telefonbokse må stilles op efter kommunens tilladelse. 6

7 Kapitel 3 FÆRDSEL I GÅGADEN Gågaden er for fodgængere. Færdes du i gågaden skal det foregå efter gældende love, forskrifter og skiltning. Skiltning skal ske efter bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 med senere ændringer. Hvor må man køre Motorkørsel er ensrettet fra krydset Østergade/Helsingørsgade mod Torvet og fra Torvet mod Frederiksgade og Fisketorvet samt fra Frederiksgade mod Slotsgade. På Torvet er der udpeget et færdselsareal, hvor kørslen er dobbeltrettet. Se oversigtskortet side 16. Hvem må køre Varekørsel til gågadens forretninger er kun tilladt for køretøjer under 6 tons og i følgende tidsrum: Hverdage: Kl kl Lørdage: Kl. 00:00 kl. 09:00 Biler, der skal læsse varer af og på, skal trække så meget til siden, at der er frit kørespor til at en anden bil frit kan køre forbi. Ved varekørsel uden for tilladte tider og ved kørsel med vogne over 6 tons er det muligt at parkere på holdepladser i nærheden af gågaden og transportere varerne videre på pallevogne eller lignende. Holdepladserne er vist på oversigtskortet side 16. 7

8 Anden kørsel: Personer, der har egen bolig eller virksomheder ved gågaden, må køre hele døgnet eller være med som passager. Udrykningskørsel, læger med akut behov og politi skal altid kunne køre uhindret til hver enkelt ejendom. Postvæsnet, når de skal tømme postkasser. Gangbesværede må køre/køres til læge. Håndværkere til akut opståede skader skal søge om tilladelse hos Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Hvis Hillerød Kommune har givet en skriftlig tilladelse, skal den medbringes under kørslen. Hvad må man gerne - cykle i begge retninger fra kl (se de opsatte skilte). Hvad må man ikke - køre - parkere - køre på knallert (Det er tilladt at trække en knallert.) - cykle uden for tidsrummet kl tomgangskørsel en bilmotor må højst køre i 1 minut. 8

9 Kapitel 4 TORVEHANDEL Hillerød Torv er byens centrale plads. Torvet skal indbyde til en bred vifte af anvendelsesmuligheder som f.eks. torvehandel, musik, foreningsarrangementer m.v. og samtidig være mødested for byens borgere. Der er derfor i fælles interesse, at Torvet er en smuk plads, der værnes om. Hvad må der sælges fra Torvet Der må sælges varer som næringsloven giver mulighed for. Ved handel med fødevarer skal gældende fødevarelovgivning altid overholdes. Salgsstedet for konsumvarer skal være hævet mindst 80 cm over jorden. Varer, som er købt på Torvet, må ikke genforhandles på Torvet. Har du en forretning og sælger varer på Torvet, skal forretningens navn stå tydeligt på stadepladsen. Alle varer skal præsenteres pænt og indbydende. Hvordan er Torvet indrettet Nedre Torv er til stadepladser, der sælger fødevarer, frugt, grønt, blomster, smykker m.v. Øvre Torv er til musik, underholdning, arrangementer, udeservering m.v. Torvets indretning se bilag nr. 7. 9

10 Hvor skal jeg stå Alle stadepladser er placeret på Nedre Torv, som fremgår af kortet bilag nr. 7 Salgsbiler placeres langs bankbygningen mod vest. Frugt, grønt og blomster på stadepladserne, der vender nord/øst (Ud for J.F.K. terrasse). Div. smykker og andet med mindre biler placeres midt på torvet. Hvor stor er stadepladsen Der er forskellige typer/størrelser stadepladser, se bilag nr. 7. Hver stadeholder har 1 stadeplads. Staderne må, inkl. prisskilte, højst være 1,5 m over gadeniveau. Hvornår er der torvehandel For faste stadepladser gælder følgende tidpunkter: Fødevarer og grønt Tøj, smykker og div. varer Sommerperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Vinterperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Stadeholderne må ikke forlade torvet før torvetidens ophør, medmindre man har udsolgt. Særlige torvedage Torvet er åbent for handel to uger før jul og på søndage i december måned, hvor forretningerne har åbent. Hvis en torvedag falder på en helligdag, holdes torv dagen før. Desuden holdes torv: Onsdag før påske 23. december - lillejuleaftensdag 31. december - nytårsaftensdag 10

11 Hvis du ønsker en stadeplads Ønsker du en stadeplads kan du enten ringe til Torveinspektøren, møde op på Torvet på en af torvedagene eller ringe til Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Torveinspektøren er på Torvet torsdage, fredage og lørdage. De torvehandlende må stille op på følgende tider: I sommerperioden: 1. april til 30. september fra kl I vinterperioden: 1. oktober til 31. marts fra kl Torveinspektøren er på torvet til ½ time efter torvets åbningstid. Alle stadeholdere som ikke har fast stadeplads, skal have anvist en plads af torveinspektøren og have en tilladelse til torvehandel. Denne tilladelse skal altid medbringes. Faste stadeholdere får et stadekort, der gælder for et kalenderår. Ved hvert årsskifte skal alle stadeholdere søge om at få fornyet stadekortet hos Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Du skal melde afbud til Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning, hvis du er forhindret i at benytte din faste stadeplads. Fakta om særlige arrangementer Ud over de nævnte torvedage kan Torvet benyttes til specielle arrangementer som f.eks. julemarked, Summer Night City og andet. Arrangementernes omfang og tidspunkt skal altid godkendes af kommunen. Opstilling af telte, boder og lign. skal altid placeres mindst 5 meter fra restaurant J.F. Kennedy s udeserveringsterrasse. Hvad med min private bil Hvis privat bil er nødvendig for salget af varer, må bilen parkeres på stadepladsen. Hvis stadeholder har en salgsvogn, er det ikke tilladt også at have en privat bil stående på torvet. Torveinspektøren har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet, som ikke vurderes nødvendig for salg af varer. 11

12 Hvad må bilen veje Salgsvogne og biler, som bruges i forbindelse med salg, må ikke veje mere end kg. Parasoller og markiser Parasoller eller markiser må stå inden for stadepladsen, men de må ikke række uden for stadet. Skærme skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Faste stadeholdere kan købe en bøsning til en parasol af Hillerød Kommune. Bøsningen tilhører stadeholderen så længe den faste stadeplads benyttes. Hvis stadeholderen en dag ikke længere ønsker at gøre brug af stadepladsen, tilfalder bøsningen Hillerød Kommune. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Hvem gør rent Stadeholderne skal selv sørge for at holde stadepladsen ren og køre affald bort. Stadepladsen skal altid være ren, når den forlades. Affald må ikke smides i de kommunale papirkurve, der står i gågaden. Hvis regulativet ikke overholdes Enhver, der ikke overholder reglerne, der står i dette regulativ, eller nægter at rette sig efter påbud, som torveinspektøren giver om rengøring, god orden, parkering af biler m.v., kan straks bortvises fra Torvet, uden erstatning af nogen art. Hvis reglerne overtrædes flere gange, kan det medføre bortvisning fra Torvet i en periode, som Hillerød Kommune fastsætter. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af stadeholderne, påhviler alene de pågældende. 12

13 Kapitel 5 HVIS DU VIL UDSTILLE Hvordan gør jeg Du skal kontakte Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning for at få tilladelse til at bruge udstillingsarealet og til at anvende udstillingsgenstande som f.eks. montrer, parasoller m.v. Hvem må udstille Butikker må bruge udstillingsarealet, der ligger ud for butikken. Udstillingsarealet må bruges af butikkerne, der bor i ejendommenes stueetage og/eller kælder med direkte udgang til gågadearealet fra butikkerne. Hvem og hvor må der stilles klapskilte ud Butikker/virksomheder i side- og baghuse har ret til at opstille ét klapskilt/henvisningsskilt pr. butik/virksomhed i udstillingsarealet ud for ejendommen. Skiltet må max. være 80 x 100 cm. Skilte må ikke sættes op ad gadetræer og øvrigt gadeinventar. Hvor må du stille dine varer Varer må udstilles ud for butikkerne og med nedennævnte afstande til: Porte og indgange... 0,50 meter Kommunens gadeinventar... 0,50 meter Naboskel... 0,50 meter Brandstandere... 0,75 meter Gadetræer... 1,00 meter Cykelstativer... 2,00 meter Butikker i Helsingørsgade skal holde en frizone ud mod færdselsarealet som fodgængerpassage. Se bilag nr. 1. Uden for forretningernes åbningstid må der ikke stå løst inventar. 13

14 SÆRLIGT UDSTILLINGSAREAL Slotsgade og Frederiksgade I krydset Slotsgade/Frederiksgade ud for Slotsgade nr. 9 og 11 indskrænkes udstillingsarealet af færdselsmæssige årsager til kun at omfatte en del af det chausséstensbelagte areal. Afgrænsningen markeres med stålsøm i belægningen. For Slotsgade nr. 41 til 59c gælder, at der på den østlige side af gaden må udstilles 30 cm ud fra facaden. Hvor må man stille parasollerne Løse parasoller må stilles inden for udstillingsarealerne i forbindelse med en udstilling. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollernes farver skal være afdæmpede og neutrale. Parasoller må være påført udstillerens logo eller navn, men ikke øvrige reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Hvor må man reklamere På udstillingsarealerne må butikkerne kun reklamere for de varer, der forhandles i forretningen. Det er tilladt at sætte prisskilte og lignende på varer, der er udstillet i gågaden. Udendørs handel ved butikker Butikkerne må kun foretage udendørs handel samt demonstration af varer på udstillingsarealer, der ligger foran den enkelte butik. 14

15 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er påført tredjemand af udstillings- og udsmykningsgenstande, påhviler alene de pågældende genstandes ejere. 15

16

17 Oversigtskort Torvet og gågader

18 Kapitel 6 UDESERVERING En del af det offentlige vejareal kan efter tilladelse fra Hillerød Kommune anvendes til fortovsrestaurant eller lignende udeservering. Kommunen giver skriftlig tilladelse, som gælder for et år. Bestemmelserne i tilladelsen skal nøje overholdes. Udeservering må foregå hele året. På hvilket tidspunkt må der være udeservering Udeserveringen kan åbnes samtidig med restaurantens almindelige åbningstid, dog tidligst kl Vær opmærksom på, at en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten ikke gælder for udeserveringen. Udeservering skal være lukket senest kl Hvor må der være udeservering Udeservering skal ske uden at genere den almindelige færdsel. Inventar må ikke spærre for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer og lignende. Hvem rydder op og gør rent Det er restaurarations ansvar at alt inventar ryddes væk og fjernes ved lukketid. Hvis det ikke er muligt at fjerne alt inventarer ved lukketid, kan det stables nær restaurationens egen facade, så det ikke generer gadens brugere og kommunens fejemaskiner. 18

19 Hvilke møbler og farver Inventaret skal være lette og flytbare møbler. Borde og stole skal være af metal eller træ, og de skal efter kommunens skøn harmonere med omgivelserne og husfacaden. Møblernes farver kan f.eks. være naturlige træ- og metalfarver samt gråtoner, sort og afdæmpede farver. Hillerød Kommune skal godkende alt udeserveringsinventar, før det stilles op. Klapskilte og reklamer Det er tilladt at stille ét menuskilt inden for udeserveringsarealet. På skiltet skal stå restaurantens navn, og det kan i øvrigt reklamere for restaurantens menuer eller tilbud. Kun på disse skilte må der reklameres for varemærker, leverandører eller arrangementer. På alt andet inventar må der ikke reklameres. Parasoller og bøsninger Løse parasoller må stilles inden for udeserveringsarealerne. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført restaurationens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Pølsevogne Pølsevogne må kun stilles op efter aftale med Hillerød Kommune, som giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 19

20 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af restauranten, påhviler alene de pågældende. 20

21 Kapitel 7 UDSMYKNING AF GADEN Når der skal festes Hillerød Kommune har flagstænger og Dannebrogsflag, som kommunen sætter op på særlige festdage. Levende lys eller fakler Levende lys eller fakler må gerne sættes op, men kommunen skal altid give tilladelse først. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn i henhold til 16 i Justitsministeriets bekendtgørelse om brug af ild og lys. Særlige begivenheder Til jul, påske og ved særlige begivenheder er det tilladt for de handlende at arrangere kollektiv udsmykning. Udsmykningen skal stå i de bøsninger, der benyttes til flagstænger, og kan f.eks. være udformet som buer. Frihøjde min. 4,20 meter. 21

22 Kapitel 8 HVEM SØRGER FOR RENHOLDELSE, SNERYDNING og GLATFØREBEKÆMPELSE Hillerød Kommune sørger for de arealer, som regulativet omfatter. Kommunen opkræver grundejerne en afgift. Afgiftens størrelse er en andel af de samlede udgifter til renholdelse af gaden. Andelen beregnes af gågadearealet foran ejendommen fra facaden til midten af færdselsarealet (for Torvet og Køies Bugt til en linje i 6 m s afstand til facaden) i forhold til det samlede gågadeareal. Kapitel 9 HVAD SKER DER VED VEJARBEJDER Ved vej-, lednings- og kabelarbejder kan kommunen kræve at ejerne sørger for at flytte løse udstillingsstande. Ved større planlagte vedligeholdelsesarbejder får ejerne en frist på mindst 14 dage. Der bliver ikke givet kompensation eller erstatning for udstilling eller udeservering. 22

23 Kapitel 10 REVISION AF REGULATIVET Hillerød Byråd kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. Kapitel 11 Dette regulativ træder i kraft den 1. september Regulativet for Handelsgaderne og Torvet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj Kirsten Jensen Borgmester Birgit Garval Konstitueret kommunaldirektør 23

24 Principskitse for Helsingørsgade Bilag 1

25 Principskitse for Slotsgade 41-59C Bilag 2

26 Principskitse for Slotsgade 9-39, Torvet 9 og Helsingørsgade Bilag 3

27 Principskitse for Torvet 1-7 Bilag 4

28 Principskitse for Torvet nr. 4 Bilag 5

29 Principskitse for Nedre Torv nr. 6 Bilag 6

30 Principskitse for Torvet Bilag 7

31

32 Hillerød Kommune Teknik Rådgivning Trollesmindealle Hillerød Telefon nr Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag Torsdag: Fredag:

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST BY OG MILJØ Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST Indholdsfortegnelse Nordsjællands bedste handelsby Kapitel 1 Regulativets Formål 1 Kapitel 2 Færdsel i gågaderne 2 Kapitel 3

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Sorø Kommune 2016 Forslag INDHOLD 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Tilladelser... 4 Ansøgning... 5 Aflysning... 5 Ansvarsforhold... 5 Udstilling

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Regulativ for Køge Torv

Regulativ for Køge Torv Regulativ for Køge Torv Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Torvehandel 3 Tildeling af stadepladser 4 Faste stadepladser 4 Løse stadepladser 4 Tidspunktet for torvehandel 5 Hvad må sælges? 5 Fælles bestemmelser

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 T E K N I K O G M I L J Ø Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV SSøn ønde derv rvan ange genn Vej rs Vej Cours la Cou elm la Vilhelm Vilh 22 22 6AI 77 6AI 19 19 FORMÅL N N 55 77 6EA 77 6EA 20 20 24 24 LLaa CCoo uurr

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998 Axeltorv set gennem et vindue i Bjergegade 18 omkring 1860. På torvet står byens første jernpost og yderst til højre i billedet ses en del af den olsenske brænderigård. Tegning af August Schwartz Vedtægter

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City HOLSTEBRO KOMMUNE 2016 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte REGULATIV 2012 Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte 2012 21 Indhold 1.0 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Midlertidige retningslinjer for Storegade

Midlertidige retningslinjer for Storegade Randers 20. august 2015 Midlertidige retningslinjer for Storegade Formål Formålet med de midlertidige retningslinjer for gågaden Storegade er at fastsætte rammer for anvendelsen og brugen af byrummet i

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Cityguide - Hjørring

Cityguide - Hjørring Cityguide - Hjørring 1 Cityguide Denne cityguide omfatter gågader og sivegader i Hjørring. Gågaderne er Stokbrogade, Strømgade og Østergade. Sivegaderne er: Søndergade, Jernbanegade og den sydligste del

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

Udeservering. live with Aarhus. Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle.

Udeservering. live with Aarhus. Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle. Udeservering Aarhus Kommune har en vision om, at vores by skal være en god by for alle. Denne vision når vi bl.a. ved at have et bæredygtigt byrum, som inviterer til et unikt og mangfoldigt byliv. Den

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade.

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. l Lokalplan nr. 188 for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. Redegørelse for lokalplanen: Kort fortalt kan

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA

GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA Retningslinjer for anvendelse af GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA 2 Indhold Fredericia for alle... Almindelige bestemmelser... 5 6 Administration... 6 Tilladelser og dispensationer... 6 Regulativets

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Juni 2016 Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i til arrangementer, eller

Læs mere

UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY

UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY UDESERVERING I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2017 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co.

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Indholdsfortegnelse Torveregulativet... 5 Information nye stadeholdere... 6 Information stadeholdere... 7 Torvehandlerforeningen...13 Informationsstadepladsen...14

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af GÅGADER OG PLADSER. xx.xx. 2011 I FREDERICIA

Retningslinjer for anvendelse af GÅGADER OG PLADSER. xx.xx. 2011 I FREDERICIA Retningslinjer for anvendelse af GÅGADER OG PLADSER xx.xx. 2011 I FREDERICIA 2 Indhold Fredericia for alle... Almindelige bestemmelser... Administration... Tilladelser og dispensationer... Regulativets

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere