HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008"

Transkript

1 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel i gågaden... 7 Kapitel 4 Torvehandel... 9 Kapitel 5 Hvis du vil udstille Oversigtskort Kapitel 6 Udeservering Kapitel 7 Udsmykning af gaden Kapitel 8 Hvem sørger for renholdelse og snerydning Kapitel 9 Hvad sker der ved vejarbejder Kapitel 10 Revision af regulativet Kapitel 11 Ikrafttrædelse Bilag Kortbilag 1-7 2

3 Kapitel 1 REGLER FOR FÆRDSEL OG HANDEL PÅ GÅGADER OG TORVET I HILLERØD Regulativet gælder for den del af Slotsgade, Køies Bugt, Torvet, Torvebakken, Frederiksgade og Helsingørsgade, som er markeret med gråt på orienteringskortet. (Se side 15) Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj 2008 og erstatter tidligere regulativ. Byrådets beføjelser - ansvar og myndighed Gaderne og Torvet er offentlige vejarealer, der bestyres af Hillerød Byråd. Vejarealerne kan benyttes på de vilkår, der er fastsat i dette regulativ. Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd og godkendt af Nordsjællands Politi i henhold til lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102, 103 og 105, samt lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, Færdselsloven 92. Regulativet administreres af Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning i samarbejde med Hillerød Politi. 3

4 Orienteringskort med regulativets torve og gader vist med gråt. 4

5 Kapitel 2 GADEAREALERNES INDRETNING Belægning Helsingørsgade Helsingørsgade, fra Torvet til Nordre Jernbanevej, er flisebelagt i hele gadens bredde. I gaden er nedsat 2 rækker bøsninger til flagstænger og 2 chausséstensbånd af dobbelte chaussésten i samme linje. Færdselsarealet er defineret som det 4,80 cm brede areal mellem flagstangsbøsninger/dobbelte chausséstensbånd. Arealet mellem færdselsarealet og husfacaderne kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, udeservering, stadeplads og lignende efter regulativets regler. I Helsingørsgade ved hus nr. 14 er der en passage til en pladsdannelse foran P- hus Øst. Arealet i porten mellem kantstene er defineret som færdselsareal og kan ikke benyttes til udstilling. Se principtegning af gaden på bilag nr. 1. Slotsgade nr c Gadearealet er opdelt i fortov, kørebane og fortov. På den vestlige del af gadearealet er der mellem vej og fortov anlagt en 3 m bred chausséstensbelagt zone. Zonen kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 2. Slotsgade nr Frederiksgade, Torvet 9 I Slotsgade, Frederiksgade og Torvet 9 er gadearealet på tværs opdelt i 2 zoner. I midten af gaden er der et 6 m bredt flisebelagt færdselsareal. Mellem dette og husfacaderne er der en chausséstensbelagt zone, der kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 3. 5

6 Torvebakken (Torvet 1-7) På Torvebakken er der nærmest husfacaden et gang- og udstillings- og udeserveringsareal i sort asfalt. Midt på gågadearealet er der et ca. 4 m bredt areal med rød asfalt. Arealet er gang- og køreområde. Området foran husfacaden er et gang-, udstillings- og udeserveringsareal samt til cykelparkering. Se principtegning bilag nr. 4. Nedre Torv På Nedre Torv er der nærmest husfacaden ved nr. 4 en chausséstensbelagt zone. Uden for denne zone er der 2 rækker borduresten. Chausséstensarealet kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadepladser og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning bilag nr. 5 Nærmest husfacaden ved nr. 6 er der et chausséstensbelagt og et flisebelagt areal. Chausséstensarealet incl. nærmeste fliserække kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadepladser og lignende efter dette regulativs regler. Yderste fliserække skal friholdes. Se principtegning bilag nr. 6. Fast gadeinventar Hillerød Kommune sørger for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af fast gadeinventar, f.eks. bænke, lamper og affaldsbeholdere. Hillerød Kommune sørger desuden for plantning og pleje af træer og planter og blomsterkummer i gågaderne og på Torvet. Mobile cykelstativer og telefonbokse må stilles op efter kommunens tilladelse. 6

7 Kapitel 3 FÆRDSEL I GÅGADEN Gågaden er for fodgængere. Færdes du i gågaden skal det foregå efter gældende love, forskrifter og skiltning. Skiltning skal ske efter bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 med senere ændringer. Hvor må man køre Motorkørsel er ensrettet fra krydset Østergade/Helsingørsgade mod Torvet og fra Torvet mod Frederiksgade og Fisketorvet samt fra Frederiksgade mod Slotsgade. På Torvet er der udpeget et færdselsareal, hvor kørslen er dobbeltrettet. Se oversigtskortet side 16. Hvem må køre Varekørsel til gågadens forretninger er kun tilladt for køretøjer under 6 tons og i følgende tidsrum: Hverdage: Kl kl Lørdage: Kl. 00:00 kl. 09:00 Biler, der skal læsse varer af og på, skal trække så meget til siden, at der er frit kørespor til at en anden bil frit kan køre forbi. Ved varekørsel uden for tilladte tider og ved kørsel med vogne over 6 tons er det muligt at parkere på holdepladser i nærheden af gågaden og transportere varerne videre på pallevogne eller lignende. Holdepladserne er vist på oversigtskortet side 16. 7

8 Anden kørsel: Personer, der har egen bolig eller virksomheder ved gågaden, må køre hele døgnet eller være med som passager. Udrykningskørsel, læger med akut behov og politi skal altid kunne køre uhindret til hver enkelt ejendom. Postvæsnet, når de skal tømme postkasser. Gangbesværede må køre/køres til læge. Håndværkere til akut opståede skader skal søge om tilladelse hos Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Hvis Hillerød Kommune har givet en skriftlig tilladelse, skal den medbringes under kørslen. Hvad må man gerne - cykle i begge retninger fra kl (se de opsatte skilte). Hvad må man ikke - køre - parkere - køre på knallert (Det er tilladt at trække en knallert.) - cykle uden for tidsrummet kl tomgangskørsel en bilmotor må højst køre i 1 minut. 8

9 Kapitel 4 TORVEHANDEL Hillerød Torv er byens centrale plads. Torvet skal indbyde til en bred vifte af anvendelsesmuligheder som f.eks. torvehandel, musik, foreningsarrangementer m.v. og samtidig være mødested for byens borgere. Der er derfor i fælles interesse, at Torvet er en smuk plads, der værnes om. Hvad må der sælges fra Torvet Der må sælges varer som næringsloven giver mulighed for. Ved handel med fødevarer skal gældende fødevarelovgivning altid overholdes. Salgsstedet for konsumvarer skal være hævet mindst 80 cm over jorden. Varer, som er købt på Torvet, må ikke genforhandles på Torvet. Har du en forretning og sælger varer på Torvet, skal forretningens navn stå tydeligt på stadepladsen. Alle varer skal præsenteres pænt og indbydende. Hvordan er Torvet indrettet Nedre Torv er til stadepladser, der sælger fødevarer, frugt, grønt, blomster, smykker m.v. Øvre Torv er til musik, underholdning, arrangementer, udeservering m.v. Torvets indretning se bilag nr. 7. 9

10 Hvor skal jeg stå Alle stadepladser er placeret på Nedre Torv, som fremgår af kortet bilag nr. 7 Salgsbiler placeres langs bankbygningen mod vest. Frugt, grønt og blomster på stadepladserne, der vender nord/øst (Ud for J.F.K. terrasse). Div. smykker og andet med mindre biler placeres midt på torvet. Hvor stor er stadepladsen Der er forskellige typer/størrelser stadepladser, se bilag nr. 7. Hver stadeholder har 1 stadeplads. Staderne må, inkl. prisskilte, højst være 1,5 m over gadeniveau. Hvornår er der torvehandel For faste stadepladser gælder følgende tidpunkter: Fødevarer og grønt Tøj, smykker og div. varer Sommerperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Vinterperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Stadeholderne må ikke forlade torvet før torvetidens ophør, medmindre man har udsolgt. Særlige torvedage Torvet er åbent for handel to uger før jul og på søndage i december måned, hvor forretningerne har åbent. Hvis en torvedag falder på en helligdag, holdes torv dagen før. Desuden holdes torv: Onsdag før påske 23. december - lillejuleaftensdag 31. december - nytårsaftensdag 10

11 Hvis du ønsker en stadeplads Ønsker du en stadeplads kan du enten ringe til Torveinspektøren, møde op på Torvet på en af torvedagene eller ringe til Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Torveinspektøren er på Torvet torsdage, fredage og lørdage. De torvehandlende må stille op på følgende tider: I sommerperioden: 1. april til 30. september fra kl I vinterperioden: 1. oktober til 31. marts fra kl Torveinspektøren er på torvet til ½ time efter torvets åbningstid. Alle stadeholdere som ikke har fast stadeplads, skal have anvist en plads af torveinspektøren og have en tilladelse til torvehandel. Denne tilladelse skal altid medbringes. Faste stadeholdere får et stadekort, der gælder for et kalenderår. Ved hvert årsskifte skal alle stadeholdere søge om at få fornyet stadekortet hos Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Du skal melde afbud til Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning, hvis du er forhindret i at benytte din faste stadeplads. Fakta om særlige arrangementer Ud over de nævnte torvedage kan Torvet benyttes til specielle arrangementer som f.eks. julemarked, Summer Night City og andet. Arrangementernes omfang og tidspunkt skal altid godkendes af kommunen. Opstilling af telte, boder og lign. skal altid placeres mindst 5 meter fra restaurant J.F. Kennedy s udeserveringsterrasse. Hvad med min private bil Hvis privat bil er nødvendig for salget af varer, må bilen parkeres på stadepladsen. Hvis stadeholder har en salgsvogn, er det ikke tilladt også at have en privat bil stående på torvet. Torveinspektøren har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet, som ikke vurderes nødvendig for salg af varer. 11

12 Hvad må bilen veje Salgsvogne og biler, som bruges i forbindelse med salg, må ikke veje mere end kg. Parasoller og markiser Parasoller eller markiser må stå inden for stadepladsen, men de må ikke række uden for stadet. Skærme skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Faste stadeholdere kan købe en bøsning til en parasol af Hillerød Kommune. Bøsningen tilhører stadeholderen så længe den faste stadeplads benyttes. Hvis stadeholderen en dag ikke længere ønsker at gøre brug af stadepladsen, tilfalder bøsningen Hillerød Kommune. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Hvem gør rent Stadeholderne skal selv sørge for at holde stadepladsen ren og køre affald bort. Stadepladsen skal altid være ren, når den forlades. Affald må ikke smides i de kommunale papirkurve, der står i gågaden. Hvis regulativet ikke overholdes Enhver, der ikke overholder reglerne, der står i dette regulativ, eller nægter at rette sig efter påbud, som torveinspektøren giver om rengøring, god orden, parkering af biler m.v., kan straks bortvises fra Torvet, uden erstatning af nogen art. Hvis reglerne overtrædes flere gange, kan det medføre bortvisning fra Torvet i en periode, som Hillerød Kommune fastsætter. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af stadeholderne, påhviler alene de pågældende. 12

13 Kapitel 5 HVIS DU VIL UDSTILLE Hvordan gør jeg Du skal kontakte Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning for at få tilladelse til at bruge udstillingsarealet og til at anvende udstillingsgenstande som f.eks. montrer, parasoller m.v. Hvem må udstille Butikker må bruge udstillingsarealet, der ligger ud for butikken. Udstillingsarealet må bruges af butikkerne, der bor i ejendommenes stueetage og/eller kælder med direkte udgang til gågadearealet fra butikkerne. Hvem og hvor må der stilles klapskilte ud Butikker/virksomheder i side- og baghuse har ret til at opstille ét klapskilt/henvisningsskilt pr. butik/virksomhed i udstillingsarealet ud for ejendommen. Skiltet må max. være 80 x 100 cm. Skilte må ikke sættes op ad gadetræer og øvrigt gadeinventar. Hvor må du stille dine varer Varer må udstilles ud for butikkerne og med nedennævnte afstande til: Porte og indgange... 0,50 meter Kommunens gadeinventar... 0,50 meter Naboskel... 0,50 meter Brandstandere... 0,75 meter Gadetræer... 1,00 meter Cykelstativer... 2,00 meter Butikker i Helsingørsgade skal holde en frizone ud mod færdselsarealet som fodgængerpassage. Se bilag nr. 1. Uden for forretningernes åbningstid må der ikke stå løst inventar. 13

14 SÆRLIGT UDSTILLINGSAREAL Slotsgade og Frederiksgade I krydset Slotsgade/Frederiksgade ud for Slotsgade nr. 9 og 11 indskrænkes udstillingsarealet af færdselsmæssige årsager til kun at omfatte en del af det chausséstensbelagte areal. Afgrænsningen markeres med stålsøm i belægningen. For Slotsgade nr. 41 til 59c gælder, at der på den østlige side af gaden må udstilles 30 cm ud fra facaden. Hvor må man stille parasollerne Løse parasoller må stilles inden for udstillingsarealerne i forbindelse med en udstilling. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollernes farver skal være afdæmpede og neutrale. Parasoller må være påført udstillerens logo eller navn, men ikke øvrige reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Hvor må man reklamere På udstillingsarealerne må butikkerne kun reklamere for de varer, der forhandles i forretningen. Det er tilladt at sætte prisskilte og lignende på varer, der er udstillet i gågaden. Udendørs handel ved butikker Butikkerne må kun foretage udendørs handel samt demonstration af varer på udstillingsarealer, der ligger foran den enkelte butik. 14

15 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er påført tredjemand af udstillings- og udsmykningsgenstande, påhviler alene de pågældende genstandes ejere. 15

16

17 Oversigtskort Torvet og gågader

18 Kapitel 6 UDESERVERING En del af det offentlige vejareal kan efter tilladelse fra Hillerød Kommune anvendes til fortovsrestaurant eller lignende udeservering. Kommunen giver skriftlig tilladelse, som gælder for et år. Bestemmelserne i tilladelsen skal nøje overholdes. Udeservering må foregå hele året. På hvilket tidspunkt må der være udeservering Udeserveringen kan åbnes samtidig med restaurantens almindelige åbningstid, dog tidligst kl Vær opmærksom på, at en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten ikke gælder for udeserveringen. Udeservering skal være lukket senest kl Hvor må der være udeservering Udeservering skal ske uden at genere den almindelige færdsel. Inventar må ikke spærre for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer og lignende. Hvem rydder op og gør rent Det er restaurarations ansvar at alt inventar ryddes væk og fjernes ved lukketid. Hvis det ikke er muligt at fjerne alt inventarer ved lukketid, kan det stables nær restaurationens egen facade, så det ikke generer gadens brugere og kommunens fejemaskiner. 18

19 Hvilke møbler og farver Inventaret skal være lette og flytbare møbler. Borde og stole skal være af metal eller træ, og de skal efter kommunens skøn harmonere med omgivelserne og husfacaden. Møblernes farver kan f.eks. være naturlige træ- og metalfarver samt gråtoner, sort og afdæmpede farver. Hillerød Kommune skal godkende alt udeserveringsinventar, før det stilles op. Klapskilte og reklamer Det er tilladt at stille ét menuskilt inden for udeserveringsarealet. På skiltet skal stå restaurantens navn, og det kan i øvrigt reklamere for restaurantens menuer eller tilbud. Kun på disse skilte må der reklameres for varemærker, leverandører eller arrangementer. På alt andet inventar må der ikke reklameres. Parasoller og bøsninger Løse parasoller må stilles inden for udeserveringsarealerne. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført restaurationens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Pølsevogne Pølsevogne må kun stilles op efter aftale med Hillerød Kommune, som giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 19

20 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af restauranten, påhviler alene de pågældende. 20

21 Kapitel 7 UDSMYKNING AF GADEN Når der skal festes Hillerød Kommune har flagstænger og Dannebrogsflag, som kommunen sætter op på særlige festdage. Levende lys eller fakler Levende lys eller fakler må gerne sættes op, men kommunen skal altid give tilladelse først. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn i henhold til 16 i Justitsministeriets bekendtgørelse om brug af ild og lys. Særlige begivenheder Til jul, påske og ved særlige begivenheder er det tilladt for de handlende at arrangere kollektiv udsmykning. Udsmykningen skal stå i de bøsninger, der benyttes til flagstænger, og kan f.eks. være udformet som buer. Frihøjde min. 4,20 meter. 21

22 Kapitel 8 HVEM SØRGER FOR RENHOLDELSE, SNERYDNING og GLATFØREBEKÆMPELSE Hillerød Kommune sørger for de arealer, som regulativet omfatter. Kommunen opkræver grundejerne en afgift. Afgiftens størrelse er en andel af de samlede udgifter til renholdelse af gaden. Andelen beregnes af gågadearealet foran ejendommen fra facaden til midten af færdselsarealet (for Torvet og Køies Bugt til en linje i 6 m s afstand til facaden) i forhold til det samlede gågadeareal. Kapitel 9 HVAD SKER DER VED VEJARBEJDER Ved vej-, lednings- og kabelarbejder kan kommunen kræve at ejerne sørger for at flytte løse udstillingsstande. Ved større planlagte vedligeholdelsesarbejder får ejerne en frist på mindst 14 dage. Der bliver ikke givet kompensation eller erstatning for udstilling eller udeservering. 22

23 Kapitel 10 REVISION AF REGULATIVET Hillerød Byråd kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. Kapitel 11 Dette regulativ træder i kraft den 1. september Regulativet for Handelsgaderne og Torvet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj Kirsten Jensen Borgmester Birgit Garval Konstitueret kommunaldirektør 23

24 Principskitse for Helsingørsgade Bilag 1

25 Principskitse for Slotsgade 41-59C Bilag 2

26 Principskitse for Slotsgade 9-39, Torvet 9 og Helsingørsgade Bilag 3

27 Principskitse for Torvet 1-7 Bilag 4

28 Principskitse for Torvet nr. 4 Bilag 5

29 Principskitse for Nedre Torv nr. 6 Bilag 6

30 Principskitse for Torvet Bilag 7

31

32 Hillerød Kommune Teknik Rådgivning Trollesmindealle Hillerød Telefon nr Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag Torsdag: Fredag:

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser 1 NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006 Gaderegulativ for Nyborg bykerne - brug af gader og pladser 2 Nyttige adresser Teknisk Afdeling Rådhuset 5800 Nyborg Email: teknisk-afdeling@nyborg.dk Tlf. 63 31

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Vilkår for udendørsarrangementer

Vilkår for udendørsarrangementer Erik Eriksens Gade 9.3th 2300 København S Att: Jeannie Mortensen Mail: jeanniemortensen@gmail.com Tlf: 50514560 København 11/06 2014 Bookingnr: KK028325 Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Kommune

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

STRØGMANUAL. For strøggaderne i Indre København

STRØGMANUAL. For strøggaderne i Indre København STRØGMANUAL For strøggaderne i Indre København 1 STRØGMANUAL For strøggaderne i Indre København 1.udgave, 1. oplag 2012 Københavns Kommune 2012 Redaktør Louise Zachariassen, byliv@tmf.kk.dk Omslagfoto

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere