HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008"

Transkript

1 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel i gågaden... 7 Kapitel 4 Torvehandel... 9 Kapitel 5 Hvis du vil udstille Oversigtskort Kapitel 6 Udeservering Kapitel 7 Udsmykning af gaden Kapitel 8 Hvem sørger for renholdelse og snerydning Kapitel 9 Hvad sker der ved vejarbejder Kapitel 10 Revision af regulativet Kapitel 11 Ikrafttrædelse Bilag Kortbilag 1-7 2

3 Kapitel 1 REGLER FOR FÆRDSEL OG HANDEL PÅ GÅGADER OG TORVET I HILLERØD Regulativet gælder for den del af Slotsgade, Køies Bugt, Torvet, Torvebakken, Frederiksgade og Helsingørsgade, som er markeret med gråt på orienteringskortet. (Se side 15) Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj 2008 og erstatter tidligere regulativ. Byrådets beføjelser - ansvar og myndighed Gaderne og Torvet er offentlige vejarealer, der bestyres af Hillerød Byråd. Vejarealerne kan benyttes på de vilkår, der er fastsat i dette regulativ. Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd og godkendt af Nordsjællands Politi i henhold til lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102, 103 og 105, samt lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, Færdselsloven 92. Regulativet administreres af Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning i samarbejde med Hillerød Politi. 3

4 Orienteringskort med regulativets torve og gader vist med gråt. 4

5 Kapitel 2 GADEAREALERNES INDRETNING Belægning Helsingørsgade Helsingørsgade, fra Torvet til Nordre Jernbanevej, er flisebelagt i hele gadens bredde. I gaden er nedsat 2 rækker bøsninger til flagstænger og 2 chausséstensbånd af dobbelte chaussésten i samme linje. Færdselsarealet er defineret som det 4,80 cm brede areal mellem flagstangsbøsninger/dobbelte chausséstensbånd. Arealet mellem færdselsarealet og husfacaderne kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, udeservering, stadeplads og lignende efter regulativets regler. I Helsingørsgade ved hus nr. 14 er der en passage til en pladsdannelse foran P- hus Øst. Arealet i porten mellem kantstene er defineret som færdselsareal og kan ikke benyttes til udstilling. Se principtegning af gaden på bilag nr. 1. Slotsgade nr c Gadearealet er opdelt i fortov, kørebane og fortov. På den vestlige del af gadearealet er der mellem vej og fortov anlagt en 3 m bred chausséstensbelagt zone. Zonen kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 2. Slotsgade nr Frederiksgade, Torvet 9 I Slotsgade, Frederiksgade og Torvet 9 er gadearealet på tværs opdelt i 2 zoner. I midten af gaden er der et 6 m bredt flisebelagt færdselsareal. Mellem dette og husfacaderne er der en chausséstensbelagt zone, der kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadeplads og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning af gaden på bilag nr. 3. 5

6 Torvebakken (Torvet 1-7) På Torvebakken er der nærmest husfacaden et gang- og udstillings- og udeserveringsareal i sort asfalt. Midt på gågadearealet er der et ca. 4 m bredt areal med rød asfalt. Arealet er gang- og køreområde. Området foran husfacaden er et gang-, udstillings- og udeserveringsareal samt til cykelparkering. Se principtegning bilag nr. 4. Nedre Torv På Nedre Torv er der nærmest husfacaden ved nr. 4 en chausséstensbelagt zone. Uden for denne zone er der 2 rækker borduresten. Chausséstensarealet kan benyttes til fast gadeinventar, udeservering, udstilling, stadepladser og lignende efter reglerne i regulativet. Se principtegning bilag nr. 5 Nærmest husfacaden ved nr. 6 er der et chausséstensbelagt og et flisebelagt areal. Chausséstensarealet incl. nærmeste fliserække kan benyttes til fast gadeinventar, udstilling, stadepladser og lignende efter dette regulativs regler. Yderste fliserække skal friholdes. Se principtegning bilag nr. 6. Fast gadeinventar Hillerød Kommune sørger for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af fast gadeinventar, f.eks. bænke, lamper og affaldsbeholdere. Hillerød Kommune sørger desuden for plantning og pleje af træer og planter og blomsterkummer i gågaderne og på Torvet. Mobile cykelstativer og telefonbokse må stilles op efter kommunens tilladelse. 6

7 Kapitel 3 FÆRDSEL I GÅGADEN Gågaden er for fodgængere. Færdes du i gågaden skal det foregå efter gældende love, forskrifter og skiltning. Skiltning skal ske efter bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 med senere ændringer. Hvor må man køre Motorkørsel er ensrettet fra krydset Østergade/Helsingørsgade mod Torvet og fra Torvet mod Frederiksgade og Fisketorvet samt fra Frederiksgade mod Slotsgade. På Torvet er der udpeget et færdselsareal, hvor kørslen er dobbeltrettet. Se oversigtskortet side 16. Hvem må køre Varekørsel til gågadens forretninger er kun tilladt for køretøjer under 6 tons og i følgende tidsrum: Hverdage: Kl kl Lørdage: Kl. 00:00 kl. 09:00 Biler, der skal læsse varer af og på, skal trække så meget til siden, at der er frit kørespor til at en anden bil frit kan køre forbi. Ved varekørsel uden for tilladte tider og ved kørsel med vogne over 6 tons er det muligt at parkere på holdepladser i nærheden af gågaden og transportere varerne videre på pallevogne eller lignende. Holdepladserne er vist på oversigtskortet side 16. 7

8 Anden kørsel: Personer, der har egen bolig eller virksomheder ved gågaden, må køre hele døgnet eller være med som passager. Udrykningskørsel, læger med akut behov og politi skal altid kunne køre uhindret til hver enkelt ejendom. Postvæsnet, når de skal tømme postkasser. Gangbesværede må køre/køres til læge. Håndværkere til akut opståede skader skal søge om tilladelse hos Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Hvis Hillerød Kommune har givet en skriftlig tilladelse, skal den medbringes under kørslen. Hvad må man gerne - cykle i begge retninger fra kl (se de opsatte skilte). Hvad må man ikke - køre - parkere - køre på knallert (Det er tilladt at trække en knallert.) - cykle uden for tidsrummet kl tomgangskørsel en bilmotor må højst køre i 1 minut. 8

9 Kapitel 4 TORVEHANDEL Hillerød Torv er byens centrale plads. Torvet skal indbyde til en bred vifte af anvendelsesmuligheder som f.eks. torvehandel, musik, foreningsarrangementer m.v. og samtidig være mødested for byens borgere. Der er derfor i fælles interesse, at Torvet er en smuk plads, der værnes om. Hvad må der sælges fra Torvet Der må sælges varer som næringsloven giver mulighed for. Ved handel med fødevarer skal gældende fødevarelovgivning altid overholdes. Salgsstedet for konsumvarer skal være hævet mindst 80 cm over jorden. Varer, som er købt på Torvet, må ikke genforhandles på Torvet. Har du en forretning og sælger varer på Torvet, skal forretningens navn stå tydeligt på stadepladsen. Alle varer skal præsenteres pænt og indbydende. Hvordan er Torvet indrettet Nedre Torv er til stadepladser, der sælger fødevarer, frugt, grønt, blomster, smykker m.v. Øvre Torv er til musik, underholdning, arrangementer, udeservering m.v. Torvets indretning se bilag nr. 7. 9

10 Hvor skal jeg stå Alle stadepladser er placeret på Nedre Torv, som fremgår af kortet bilag nr. 7 Salgsbiler placeres langs bankbygningen mod vest. Frugt, grønt og blomster på stadepladserne, der vender nord/øst (Ud for J.F.K. terrasse). Div. smykker og andet med mindre biler placeres midt på torvet. Hvor stor er stadepladsen Der er forskellige typer/størrelser stadepladser, se bilag nr. 7. Hver stadeholder har 1 stadeplads. Staderne må, inkl. prisskilte, højst være 1,5 m over gadeniveau. Hvornår er der torvehandel For faste stadepladser gælder følgende tidpunkter: Fødevarer og grønt Tøj, smykker og div. varer Sommerperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Vinterperioden: Torsdag og fredag kl kl Lørdag kl kl Stadeholderne må ikke forlade torvet før torvetidens ophør, medmindre man har udsolgt. Særlige torvedage Torvet er åbent for handel to uger før jul og på søndage i december måned, hvor forretningerne har åbent. Hvis en torvedag falder på en helligdag, holdes torv dagen før. Desuden holdes torv: Onsdag før påske 23. december - lillejuleaftensdag 31. december - nytårsaftensdag 10

11 Hvis du ønsker en stadeplads Ønsker du en stadeplads kan du enten ringe til Torveinspektøren, møde op på Torvet på en af torvedagene eller ringe til Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Torveinspektøren er på Torvet torsdage, fredage og lørdage. De torvehandlende må stille op på følgende tider: I sommerperioden: 1. april til 30. september fra kl I vinterperioden: 1. oktober til 31. marts fra kl Torveinspektøren er på torvet til ½ time efter torvets åbningstid. Alle stadeholdere som ikke har fast stadeplads, skal have anvist en plads af torveinspektøren og have en tilladelse til torvehandel. Denne tilladelse skal altid medbringes. Faste stadeholdere får et stadekort, der gælder for et kalenderår. Ved hvert årsskifte skal alle stadeholdere søge om at få fornyet stadekortet hos Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning. Du skal melde afbud til Torveinspektøren eller Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning, hvis du er forhindret i at benytte din faste stadeplads. Fakta om særlige arrangementer Ud over de nævnte torvedage kan Torvet benyttes til specielle arrangementer som f.eks. julemarked, Summer Night City og andet. Arrangementernes omfang og tidspunkt skal altid godkendes af kommunen. Opstilling af telte, boder og lign. skal altid placeres mindst 5 meter fra restaurant J.F. Kennedy s udeserveringsterrasse. Hvad med min private bil Hvis privat bil er nødvendig for salget af varer, må bilen parkeres på stadepladsen. Hvis stadeholder har en salgsvogn, er det ikke tilladt også at have en privat bil stående på torvet. Torveinspektøren har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet, som ikke vurderes nødvendig for salg af varer. 11

12 Hvad må bilen veje Salgsvogne og biler, som bruges i forbindelse med salg, må ikke veje mere end kg. Parasoller og markiser Parasoller eller markiser må stå inden for stadepladsen, men de må ikke række uden for stadet. Skærme skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Faste stadeholdere kan købe en bøsning til en parasol af Hillerød Kommune. Bøsningen tilhører stadeholderen så længe den faste stadeplads benyttes. Hvis stadeholderen en dag ikke længere ønsker at gøre brug af stadepladsen, tilfalder bøsningen Hillerød Kommune. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Hvem gør rent Stadeholderne skal selv sørge for at holde stadepladsen ren og køre affald bort. Stadepladsen skal altid være ren, når den forlades. Affald må ikke smides i de kommunale papirkurve, der står i gågaden. Hvis regulativet ikke overholdes Enhver, der ikke overholder reglerne, der står i dette regulativ, eller nægter at rette sig efter påbud, som torveinspektøren giver om rengøring, god orden, parkering af biler m.v., kan straks bortvises fra Torvet, uden erstatning af nogen art. Hvis reglerne overtrædes flere gange, kan det medføre bortvisning fra Torvet i en periode, som Hillerød Kommune fastsætter. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af stadeholderne, påhviler alene de pågældende. 12

13 Kapitel 5 HVIS DU VIL UDSTILLE Hvordan gør jeg Du skal kontakte Hillerød Kommune, Teknik Rådgivning for at få tilladelse til at bruge udstillingsarealet og til at anvende udstillingsgenstande som f.eks. montrer, parasoller m.v. Hvem må udstille Butikker må bruge udstillingsarealet, der ligger ud for butikken. Udstillingsarealet må bruges af butikkerne, der bor i ejendommenes stueetage og/eller kælder med direkte udgang til gågadearealet fra butikkerne. Hvem og hvor må der stilles klapskilte ud Butikker/virksomheder i side- og baghuse har ret til at opstille ét klapskilt/henvisningsskilt pr. butik/virksomhed i udstillingsarealet ud for ejendommen. Skiltet må max. være 80 x 100 cm. Skilte må ikke sættes op ad gadetræer og øvrigt gadeinventar. Hvor må du stille dine varer Varer må udstilles ud for butikkerne og med nedennævnte afstande til: Porte og indgange... 0,50 meter Kommunens gadeinventar... 0,50 meter Naboskel... 0,50 meter Brandstandere... 0,75 meter Gadetræer... 1,00 meter Cykelstativer... 2,00 meter Butikker i Helsingørsgade skal holde en frizone ud mod færdselsarealet som fodgængerpassage. Se bilag nr. 1. Uden for forretningernes åbningstid må der ikke stå løst inventar. 13

14 SÆRLIGT UDSTILLINGSAREAL Slotsgade og Frederiksgade I krydset Slotsgade/Frederiksgade ud for Slotsgade nr. 9 og 11 indskrænkes udstillingsarealet af færdselsmæssige årsager til kun at omfatte en del af det chausséstensbelagte areal. Afgrænsningen markeres med stålsøm i belægningen. For Slotsgade nr. 41 til 59c gælder, at der på den østlige side af gaden må udstilles 30 cm ud fra facaden. Hvor må man stille parasollerne Løse parasoller må stilles inden for udstillingsarealerne i forbindelse med en udstilling. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollernes farver skal være afdæmpede og neutrale. Parasoller må være påført udstillerens logo eller navn, men ikke øvrige reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Hvor må man reklamere På udstillingsarealerne må butikkerne kun reklamere for de varer, der forhandles i forretningen. Det er tilladt at sætte prisskilte og lignende på varer, der er udstillet i gågaden. Udendørs handel ved butikker Butikkerne må kun foretage udendørs handel samt demonstration af varer på udstillingsarealer, der ligger foran den enkelte butik. 14

15 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er påført tredjemand af udstillings- og udsmykningsgenstande, påhviler alene de pågældende genstandes ejere. 15

16

17 Oversigtskort Torvet og gågader

18 Kapitel 6 UDESERVERING En del af det offentlige vejareal kan efter tilladelse fra Hillerød Kommune anvendes til fortovsrestaurant eller lignende udeservering. Kommunen giver skriftlig tilladelse, som gælder for et år. Bestemmelserne i tilladelsen skal nøje overholdes. Udeservering må foregå hele året. På hvilket tidspunkt må der være udeservering Udeserveringen kan åbnes samtidig med restaurantens almindelige åbningstid, dog tidligst kl Vær opmærksom på, at en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten ikke gælder for udeserveringen. Udeservering skal være lukket senest kl Hvor må der være udeservering Udeservering skal ske uden at genere den almindelige færdsel. Inventar må ikke spærre for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer og lignende. Hvem rydder op og gør rent Det er restaurarations ansvar at alt inventar ryddes væk og fjernes ved lukketid. Hvis det ikke er muligt at fjerne alt inventarer ved lukketid, kan det stables nær restaurationens egen facade, så det ikke generer gadens brugere og kommunens fejemaskiner. 18

19 Hvilke møbler og farver Inventaret skal være lette og flytbare møbler. Borde og stole skal være af metal eller træ, og de skal efter kommunens skøn harmonere med omgivelserne og husfacaden. Møblernes farver kan f.eks. være naturlige træ- og metalfarver samt gråtoner, sort og afdæmpede farver. Hillerød Kommune skal godkende alt udeserveringsinventar, før det stilles op. Klapskilte og reklamer Det er tilladt at stille ét menuskilt inden for udeserveringsarealet. På skiltet skal stå restaurantens navn, og det kan i øvrigt reklamere for restaurantens menuer eller tilbud. Kun på disse skilte må der reklameres for varemærker, leverandører eller arrangementer. På alt andet inventar må der ikke reklameres. Parasoller og bøsninger Løse parasoller må stilles inden for udeserveringsarealerne. Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller må være påført restaurationens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af udstiller. Pølsevogne Pølsevogne må kun stilles op efter aftale med Hillerød Kommune, som giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 19

20 Hvornår kan en tilladelse tilbagekaldes eller ændres Enhver tilladelse til udeservering eller udstilling kan uden varsel tilbagekaldes eller ændres af byrådet uden nogen form for erstatning, hvis nærværende regler eller tilladelsens forudsætninger ikke bliver holdt. Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. Hvem har ansvar Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af restauranten, påhviler alene de pågældende. 20

21 Kapitel 7 UDSMYKNING AF GADEN Når der skal festes Hillerød Kommune har flagstænger og Dannebrogsflag, som kommunen sætter op på særlige festdage. Levende lys eller fakler Levende lys eller fakler må gerne sættes op, men kommunen skal altid give tilladelse først. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn i henhold til 16 i Justitsministeriets bekendtgørelse om brug af ild og lys. Særlige begivenheder Til jul, påske og ved særlige begivenheder er det tilladt for de handlende at arrangere kollektiv udsmykning. Udsmykningen skal stå i de bøsninger, der benyttes til flagstænger, og kan f.eks. være udformet som buer. Frihøjde min. 4,20 meter. 21

22 Kapitel 8 HVEM SØRGER FOR RENHOLDELSE, SNERYDNING og GLATFØREBEKÆMPELSE Hillerød Kommune sørger for de arealer, som regulativet omfatter. Kommunen opkræver grundejerne en afgift. Afgiftens størrelse er en andel af de samlede udgifter til renholdelse af gaden. Andelen beregnes af gågadearealet foran ejendommen fra facaden til midten af færdselsarealet (for Torvet og Køies Bugt til en linje i 6 m s afstand til facaden) i forhold til det samlede gågadeareal. Kapitel 9 HVAD SKER DER VED VEJARBEJDER Ved vej-, lednings- og kabelarbejder kan kommunen kræve at ejerne sørger for at flytte løse udstillingsstande. Ved større planlagte vedligeholdelsesarbejder får ejerne en frist på mindst 14 dage. Der bliver ikke givet kompensation eller erstatning for udstilling eller udeservering. 22

23 Kapitel 10 REVISION AF REGULATIVET Hillerød Byråd kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. Kapitel 11 Dette regulativ træder i kraft den 1. september Regulativet for Handelsgaderne og Torvet er vedtaget af Hillerød Byråd den 28. maj Kirsten Jensen Borgmester Birgit Garval Konstitueret kommunaldirektør 23

24 Principskitse for Helsingørsgade Bilag 1

25 Principskitse for Slotsgade 41-59C Bilag 2

26 Principskitse for Slotsgade 9-39, Torvet 9 og Helsingørsgade Bilag 3

27 Principskitse for Torvet 1-7 Bilag 4

28 Principskitse for Torvet nr. 4 Bilag 5

29 Principskitse for Nedre Torv nr. 6 Bilag 6

30 Principskitse for Torvet Bilag 7

31

32 Hillerød Kommune Teknik Rådgivning Trollesmindealle Hillerød Telefon nr Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag Torsdag: Fredag:

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening

Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Vedtægter og ordensregler for Tj enestemændenes Byggeforening Marts 2014 Med tillæg af 1. marts 2005 Vedtægter 1 Oprindelse og formål Foreningen, som er et andelsselskab under navn af Tjenestemændenes

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere