Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn"

Transkript

1 Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

2 Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

3 Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening Formand med flid og fremsyn Tidlig organisering i vognmandslav Stærke og selvhævndende vognmænd Delegeretmødet i Viborg i Omegnsforening i Biler skulle vige for heste Lokale fragtmænd siden 1830 erne Krig med knaphed og travlhed Stadig flere regler og restriktioner Vognmænd til fest og farver Et udskældt men vigtigt erhverv Formænd gennem tiderne Bestyrelsen i jubilæumsåret Sponsorer og kilder Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Udgivet af Midtjyllands Vognmandsforening, februar 2009, i anledning af 100-året for stiftelsen af Viborg Vognmandsforening Redaktion: Anders Fransgaard og Svend Sørensen, begge Viborg Vognmandsforening, og Ronald Nielsen, MedieKontoret Tekst: Ronald Nielsen Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, nuværende og forhenværende medlemmer af hhv. Midtjyllands Vognmandsforening, Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening og ViborgVognmandsforening samt Ronald Nielsen Forsidebilledet: Århusvej i Viborg i begyndelsen af 1950 erne, hvor der endnu var vognmænd, som holdt fast ved hestene, mens andre for længst var gået over til last- og varebiler Layout, produktion og tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S ISBN

4 Forord Det siges, at om 100 år er alting glemt. Om påstanden holder stik, kan jo kun fremtiden vise, men en kendsgerning er det i hvert fald, at meget går i glemmebogen på væsentligt mindre end 100 år. Fx er der sikkert ikke mange, som i dag kan huske eller blot forestille sig at Viborg helt ind til 1960 erne stadig havde enkelte vognmænd, som anvendte hesteforspandet frem for lastbilen. Det er blot en af mange oplysninger, du kan finde i denne lille bog, der fortæller brudstykker fra det lokale vognmandserhvervs udvikling gennem de seneste 100 år. Bogen udgives for at markere 100-året for oprettelsen af Viborg Vognmandsforening. Denne forening, som alene organiserede vognmændene i Viborg by, blev knap 30 år senere suppleret med endnu en organisation, Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening, der, som navnet siger, dækkede vognmændene i de mindre byer rundt omkring Viborg. Med virkning fra årtusindskiftet blev de to foreninger slået sammen i en fælles lokal vognmandsorganisation, der i dag bærer navnet Midtjyllands Vognmandsforening. Denne bog er ikke en minutiøs og detaljeret beskrivelse af alt, hvad der år for år er sket inden for de nævnte organisationer og i det lokale vognmandserhverv som helhed. I stedet har vi valgt at skrive en overskuelig og forhåbentlig både spændende og underholdende fortælling med træk fra de nævnte foreninger og de virksomheder og vognmænd, de repræsenterede. Rigtig god læselyst! Anders Fransgaard Formand for Midtjyllands Vognmandsforening

5 Da Viborg fik en vognmandsforening Tirsdag aften den 16. februar 1909 mødtes en gruppe vognmænd mænd i Viborg efter invitation fra vognmand Chr. Jensen. Formålet var at oprette en lokal vognmandsforening i stil med de foreninger, der allerede fandtes i en række andre byer i Danmark. Chr. Jensens forslag faldt tilsyneladende i god jord, for da aftenen var omme, var Viborg Vognmandsforening en realitet. Forgæves forsøg i 1907 Det blev ikke mødeindkalderen, men hans gode kollega, vognmand A. Jensen, der blev valgt som vognmandsforeningens første formand. Ud over at være en af Viborgs førende vognmænd var han bl.a. også kendt som ivrig forkæmper for afholdssagen. Vognmand A. Jensen havde allerede i 1907 forsøgt at få dannet en lokal vognmandsforening, men han var åbenbart lidt for tidligt ude. I hvert fald måtte planerne dengang skrinlægges. Nu var tiden altså moden, og Viborg Vognmandsforening fik fra starten 26 medlemmer. Der var næsten udelukkende tale om hestevognmænd. I et avisinterview mange år senere fortalte A. Jensen, at han i 1909 anskaffede sin første bil, en Ford, men om det skete før eller efter generalforsamlingen, fremgår ikke af artiklen. Vognmand Jensens Ford var den ene af i alt tre såkaldte automobildroscher, altså taxier, der i 1909 begyndte at køre rundt på Viborgs gader og veje. Hvem de to andre droscher tilhørte, vides ikke. Dengang var det almindeligt, at vognmænd befordrede både gods og passagerer. Normalt skete persontransporten så blot i en charabanc eller i et andet hestetrukket køretøj. Først senere kom den opdeling mellem lastbilvognmænd og rutebilvognmænd, som vi kender i dag. Udelukkende by-vognmænd Mange af den nye vognmandsforenings medlemmer hentede kun en del af deres udkomme ved at transportere varer for andre. De var nemlig også landmænd. Eller rettere avlsbrugere, som det hed, når man havde sit landbrug med kreaturer, heste, svin og fjerkræ inde i byen, mens markerne lå uden for bygrænsen. For dem gav vognmandsvirksomheden et kærkomment supplement til indtægten fra landbruget. Men avlsbrugere eller ej: Vognmændene lagde stor vægt på, at de kom fra Viborg og ikke fra landet, og at de såle- 4

6 des havde borgerskab og næringsbrev, der gav dem ret til at virke som vognmænd i Viborg. På landet og i landsbyerne uden for Viborg var der også en del vognmænd. De fleste havde deres baggrund i landbruget. Eller de drev måske fortsat landbrug, sideløbende med deres vognmandsvirksomhed. I modsætning til vognmændene i byerne havde vognmændene på landet endnu ikke organiseret sig i en fælles vognmandsforening. For Viborg-egnens vedkommende skete det første mange år senere i 1938, da Viborg-egnens Fragt- og Vognmandsforening blev stiftet. Sådan så Viborg ud i 1906, tre år før oprettelsen af Viborg Vognmandsforening. Billedet viser en situation fra Sct. Mathias Gade ved udmundingen i Sct. Mathias Port. Et par vognmænd har taget opstilling, da fotografen kom på besøg måske kommende medlemmer af Viborg Vognmandsforening. 5

7 Formand med flid og fremsyn Flid, foretagsomhed og fremsyn. Det var tre fremtrædende egenskaber ved den mand, der i 1909 valgtes til Viborg Vognmandsforenings første formand. Anton Jensen hed han, men han blev normalt kun omtalt som A. Jensen. Ud over at gøre sin egen vognmandsforretning til en af Viborgs største ydede han også et stort stykke organisatorisk og politisk arbejde. A.Jensen var født i Oue ved Hobro, blev udlært som maler i Rønne og nåede også at arbejde en tid som fotograf, inden han i 1883 flyttede til Viborg for at overtage forpagtningen af en lille vognmandsforretning efter sin afdøde svoger. Forretningen havde bl.a. kørslen fra jernbanen, men denne var af beskeden størrelse de første år: Nogle frimærkepakker og lidt ilgods. Ja, faktisk var der ikke flere frimærkepakker, end de kunne køres ud på en to-hjulet trækvogn. Hver pakke gav 2 øre. Stykgodset blev bragt ud med en én-spænder, mens en anden hestevogn befordrede den grovere kørsel. Herudover var der fast stationeret en mand og en hest på jernbanestationen til at klare rangeringen af togene. I starten så de øvrige vognmænd lidt skævt til opkomlingen. Nok også fordi han i modsætning til dem aldrig nød en kaffepunch. A. Jensen var nemlig overbevist afholdsmand. Når de øvrige vognmænd stivede sig af med en gibbernakker eller to, passede A. Jensen sin forretning, og blandt kunderne blev han anerkendt som dygtig, hurtig og påpasselig. Fx præsterede han at køre tre jernbaneladninger havre fra stationen til en af Viborgs købmandsgårde på en enkelt dag. Det endte da også med, at vognmændene valgte A. Jensen til vognmandsforeningens første formand. 6

8 18 timers arbejdsdag Arbejdsdagen begyndte kl. 5 om morgenen, og den varede ofte til kl. 23. Weekendfri var der ikke meget af. Vognmandsforretningen tog efterhånden så stort et opsving, at A. Jensen beskæftigede en snes mand og havde et endnu større antal heste stående i stalden. Det skyldtes bl.a., at han sikrede sig en række store transportopgaver. Fx skinner og sveller til de to nye jernbaner til Karup og Aalestrup, tømmer og tegl til Aalestrupbanens stationsbygninger i Løgstrup, Skals, Møldrup, Hvam og Aalestrup samt materialer til de nye bygninger på Sindssygehospitalet, som det hed dengang. Ud over gods transporterede A. Jensen, ligesom mange af sine kolleger, også mennesker. I de første mange år skete det i hestetrukne charabanc er, fx når viborgensiske familier i stort tal tog på sommerudflugt til Bækkelund. En charabanc havde plads til mange personer, og en tur, der strakte sig fra søndag middag til midnat, kostede den fyrstelige sum af seks kroner. Viborgs første biler A. Jensen var en af Viborgs første bilejere. Allerede i 1909 købte han en Ford sikkert en Ford T der blev anvendt som automobildrosche, og som kostede flere tusinde kroner. Til sammenligning indbragte en tur fra markedspladsen til Borgvold 25 øre pro persona. I 1912 åbnede han på opfordring fra lokale borgere en rutebilrute mellem Viborg og Hammershøj. En gang om ugen gik turen helt til Randers og tilbage igen. Rutebilen var en tysk produceret Horck, der kunne medbringe op til 20 passagerer. Passagerunderlaget var dog for lille, og ruten lukkede igen efter et par år. A. Jensen afhændede sin vognmandsforretning i 1920 erne, hvorefter han koncentrerede sig om driften af de mange ejendomme, han havde opført i Viborg. Herudover var han livet igennem stærkt optaget af afholdssagen. I en årrække havde han ledende poster i Danmarks Afholdsforening, både lokalt og på landsplan, ligesom han var hovedmanden bag opførelsen af Viborg Afholdshotel i Gravene (i dag Crazy Daisy) og for afholdsbevægelsens alderdomshjem i Toldbodgade. Desuden var han i næsten 20 år medlem af Viborg Byråd, valgt for Venstre. A. Jensen, der var æresmedlem af Viborg Vognmandsforening, døde som 82-årig i A.Jensen var den første formand for Viborg Vognmandsforening. At dømme efter billedet var han en mand med karisma og styr på tingene. 7

9 Tidlig organisering i vognmandslav Allerede flere hundrede år inden vognmandsforeningen blev oprettet i 1909, havde vognmændene i Viborg været organiserede. Men under væsentligt andre former. I Viborg såvel som i landets øvrige byer var retten til at udøve et erhverv betinget af, at man var medlem af lavet for det pågældende fag. Hvert enkelt håndværk havde sit lav, de handlende havde deres og det samme gjaldt altså vognmændene. Oprindelig tog vognmændene sig af alle former for transport, men efterhånden blev erhvervet splittet op i to grupper: Småkørerne, der stod for fragt- og arbejdskørsel, samt vognmændene, der alene varetog persontransporten. Kun sidstnævnte gruppe skulle og kunne være medlem af vognmandslavet. Småkørerne fik mere eller mindre lov at passe sig selv. Det var kongen, der i 1600-tallet krævede, at vognmændene i alle landets byer skulle være medlem af det lokale vognmandslav. Det gav dem både rettigheder og pligter. En eneret på al personbefordring i og omkring byen. Og en forpligtelse til altid at yde denne befordring, når det blev krævet af dem. Herudover fungerede lavet som et socialt sikkerhedsnet med fx sygekasse, enkekasse og begravelseskasse. Vognmænd og sukkerbagere Så tidligt som i 1680 fandtes der et vognmandslav i Viborg, bestående af 68 personer. Et stort tal i betragtning af byens beskedne indbyggertal på nogle få tusinde sjæle. Forklaringen var, at vognmagerlavet ud over vognmænd også bestod af mange andre, der ikke havde med transport at gøre. Fx skolemestre, enker, rebslagere, fiskere og sukkerbagere. I 1701 oprettedes et nyt vognmandslav. Dette lav bestod udelukkende af personer, der befattede sig med kørsel. Det blev blot 21 år senere afløst af et tredje vognmandslav, som senere blev afløst af endnu et. Og endnu et. Og endnu et. Parallelt med denne skiften fra det ene lav til det andet, svandt antallet af vognmænd ind. Således var der kun tre medlemmer i Viborg sidste vognmandslav, der bestod indtil 1857, da hele det dansk lavsvæsen blev ophævet ved lov i forbindelse med næringslovens indførelse. Fælles priskurant i 1846 I modsætning til vognmændene kunne småkørerne i bogstaveligste forstand køre deres eget løb. De kunne selv bestemme deres priser, men aftalte dog alligevel ofte fælles satser. Således offentliggjorde 35 småkørere i Viborg i 1846 en fælles priskurant. Den indeholdt næsten 30 forskellige poster. Fx prisen på en tur til og fra Hjarbæk, der dengang fungerede som Viborgs havneby. Småkørerne transporterede alt fra mursten, tømmer, sand og grus til tørv, lyng og brænde. Allerede dengang var der også sket en vis specialisering. Fx fungerede et mindre antal småkørere som vandvogsnskørere. Det vil sige, at de leverede vand fra Viborg-søerne i tønder til byens husmødre, når de havde storvask. En form for transport, der fortsatte helt ind i 1900-tallet. Andre småkørere fungerede som en form for fragtmænd. Mere herom i kapitlet Lokale fragtmænd siden 1830 erne, side 28. 8

10 MED HESTE SOM TRÆKKRAFT Både før og i de første mange år efter oprettelsen af Viborg Vognmandsforening var det heste, som sikrede vognmændene den fornødne trækkraft. På det lille billede er en vognmand faldet i snak med en forbipasserende på Nytorv i Viborg. På det store billede ses vognmand Brauer, der som vand vognskører leverede vand fra Viborg-søerne til byens husmødre på de store vaskedage. 9

11 Stærke og selvhævdende vognmænd I 1909 var der gået ni år, siden Viborg-fabrikanten Julius Brems havde præsenteret den første danske bil, der blev fremstillet med henblik på salg uden at bilproduktionen dog havde udviklet sig til noget lokalt industrieventyr. Så havde amerikaneren Henry Ford mere held med sig. Han havde i 1908 fået det store gennembrud med sin Ford T. En billigt, pålideligt og effektivt køretøj, der var nemt at betjene, og som blev en kæmpesucces med i alt 15 mio. eksemplarer, inden produktionen ophørte i Det var dog stadigvæk hesten, der leverede trækkraften til de firehjulede køretøjer, som rullede rundt på gader og veje i Viborg og omegn. Også til de stiv- og fjedervogne samt charabanc er og andre»personvogne«, som blev anvendt af de lokale vognmænd. En mere omfattende motorisering af vognmandserhvervet lod vente på sig nogle år endnu. 26 og det vil sige et klart flertal af Viborgs vognmænd havde tilsluttet sig den nystiftede Viborg Vognmandsforening. Den første formand, A. Jensen, sad på posten i fire år, så blev han afløst af vognmand Chr. Jensen, der i sin tid også havde taget initiativ til dannelsen af vognmandsforeningen. Hvordan medlemstallet udviklede sig, og hvad foreningen konkret beskæftigede sig med i de første år, ved vi ikke i dag, da såvel den første forhandlingsprotokol som vedtægterne fra dengang ikke længere findes. Den ældste, tilgængelige protokol er fra 1918, hvor Chr. Ditlev Petersen var blevet formand. 10

12 Priskuranter og licitationer At dømme ud fra protokollens udførlige referater var Viborg Vognmandsforening i 1918 og de følgende mange år frem en ganske slagkraftig lokal organisation. Ikke mindst, fordi den bestod af stærke og selvhævdende vognmand, der gerne slog i bordet, når de følte sig gået for nær, eller de fornemmede en trussel mod deres omsætning og indtjening. I modsætning til i dag, hvor der er fri konkurrence inden for vognmandserhvervet, baserede vognmændene dengang deres ydelser på en priskurant, som alle medlemmer havde pligt til at følge. I de første mange år blev kurantens priser fastsat lokalt af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen. Det skete typisk en gang om året. Siden kom der landsdækkende priskuranter. Herudover blev mange opgaver udbudt i licitation. Det Endnu i 1900-tallets første årtier kørte man udelukkende på sand- og grusveje, der let blev helt opblødte, når det regnede eller sneede. Dette billede fra omkring år 1900 er fra en af indfaldsvejene til Viborg. Tre beredne gendarmer holder godt øje med de to hestevogne måske vognmænd på vej ind i byen. 11

13 Dette postkort er fra starten af 1900-tallet. Foran Viborg Banegård holder flere hestetrukne køretøjer, parat til at befordre de rejsende. drejede sig måske om transport af grus, sand og andre materialer til bygge- og anlægsopgaver hos kommunen, amtet eller private firmaer, fx byggerierne af Viborg Katedralskole og af en ny kaserne samt anlæggelsen af Skivevej. Eller det kunne være kørsel af brændsel til gasværket, kørsel for militæret eller bortkørsel af sne for kommunen. Det var ikke de enkelte vognmænd, men derimod vognmandsforeningen, der afgav pristilbud på de udbudte licitationer. Det skete typisk efter et medlemsmøde, hvor medlemmerne ved afstemning fastsatte prisen på den pågældende opgave, og hvor interesserede vognmænd samtidig havde mulighed for at byde ind på opgaven. Systemet var således med til at sikre vognmændene et anstændigt udkomme, men det satte i vidt omfang også den frie konkurrence ud af spillet. Nidkære vogtere Bestyrelsen vogtede nidkært over de til enhver tid gældende priskuranter og de prisaftaler, der var indgået. Vognmændene angav hinanden for et godt ord, hvis de havde 12

14 mistanke om, at en kollega var gået under priskuranten. Og der blev slået hårdt ned på synderne med bøder af anselig størrelse. Som regel blev bødens størrelse fastsat af bestyrelsen, men det hændte også, at sag blev afgjort på et medlemsmøde. Ville den pågældende vognmand ikke acceptere bøden eller dens størrelse, kunne sagen ende for en voldgift med en af byens dommere som opmand. Alt afhængig af forseelsens art kunne bøden være på fx 25, 50, 100 kroner og i nogle tilfælde op til flere hundrede kroner. Det var mange penge på et tidspunkt, hvor en vognmand fik syv kroner for at transportere en rummeter træ fra Tjele til Viborg. Og hovedparten af pengene gik i foreningens kasse. I 1920 var der en større sag med et medlem, Jørgen Nielsen, der senere selv blev formand for Viborg Vognmandsforening. Generalforsamlingen vedtog en bøde på 500 kr. eller eksklusion. Det kunne vognmanden ikke acceptere, så på næste medlemsmøde ville han have sagen genoptaget. Her blev der foreslået en bøde på 250 kr., men også det blev afvist, så»sagen går rettens gang«, som der står i protokollen. Det kom dog ikke til at holde stik. På det følgende medlemsmøde blev sagen behandlet endnu en gang, og her endte den med et forlig mellem vognmanden og foreningen: Jørgen Nielsen skulle betale sagens omkostninger samt en bøde på 100 kr., der blev delt op i fire rater á Den lille lastvogn her er fotograferet i Hjultorvgyde i Viborg. Bilen er fra omkring

15 Mange vognmænd var også avlsbrugere, der drev landbrug inden for byen. Her Friis Kjærs avlsbrug ved Mageløs, tæt på Sortebrødre Kirke. 25 kr.. Og det må jo siges at være nådigt sluppet i forhold til det oprindelige krav. Der var ligeledes jævnligt diskussioner mellem medlemmerne indbyrdes, når en vognmand mente, han var blevet underbudt af en eller kolleger. Disse diskussioner gik tilsyneladende ikke stille af. Om en sådan diskussion hedder det fx i protokollen fra 1924, at»sagen blev debatteret ret kraftigt«. Dr. Videbech og ølhandler Jensen Medlemmerne af Viborg Vognmandsforening havde tilsyneladende noget nær monopol på de lidt større transporter af varer og gods i Viborg og omegn. Det måtte fx murermestre, entreprenører og andre sande, hvis de formastede sig til at bestille en ikke-organiseret vognmand til en opgave. Så blev der ofte skredet til blokade mod den pågældende, indtil han havde erkendt sit fejltrin og indvilget i fremover kun at benytte medlemmer af Viborg Vognmandsforening til transportopgaver. Private gik heller ikke ram forbi. Fra et medlemsmøde i 1919 hedder det således i protokollen:»det vedtoges at blokere Dr. Videbech, da ølhandler Jensen kører for ham.«konkurrenterne til vognmandsforeningens medlemmer var først og fremmest småkørerne, som de kaldtes. Det var enten små vognmænd, som stod uden for foreningen, eller nogle af omegnens landmænd, der supplerede indtægten fra landbruget med lidt vognmandskørsel. Småkørerne havde dog kun begrænset kapacitet og kunne derfor kun løse transportopgaver under en vis størrelse. Alligevel havde de held til at kapre opgaver, som efter vognmandsforeningens medlemmers opfattelse rettelig hørte hjemme mente hos dem. I 1921 viste det sig således, at lokale landmænd havde tilbudt at køre mergel fra Tjele til en pris, der lå væsentligt under vognmandsforeningens priskurant. I et forsøg på at bevare denne kørsel vedtoges det at stille vognmandsforeningens medlemmer frit, så de kunne afgive tilbud, der lå under priskuranten. Hvis vognmændene havde andre medlemmer til at hjælpe sig, skulle disse dog aflønnes efter priskuranten. Derimod var det ikke tilladt at samarbejde med vognmænd, der stod uden for foreningen. Det måtte et af vognmandsforeningens medlemmer senere sande. Han havde kørt mergel fra Tjele sammen med uorganiserede vognmænd fra Overlund. Det kostede ham en bod på 150 kr. Bøde for at være uhøflig Bøde-systemet fortsatte de følgende mange år. Der blev ikke blot givet bøder for at overtræde priskuranten, men også i en række andre situationer. Fx til en vognmand, der havde lånt en fladvogn ud til en ikke-organiseret vognmand. Et medlem, der havde prøvet at presse et andet medlem til at gå under priskuranten. Og et medlem, der havde været uhøflig over for et medlem af bestyrelsen. Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. Det måtte også vognmændene sande, da der i 1920 erne både var uro på arbejdsmarkedet og økonomisk smalhals i Danmark. Samtidig med at prisen på foder til hestene og andre fornødenheder steg, blev de i stigende grad presset af småkørere og landmænd, der tilbød transport til væsentligt lavere priser end dem, der gjaldt for medlemmer- 14

16 Viborg fik sine tre første tre automobildroscher i 1908, nemlig to For T er og et andet køretøj af ukendt mærke. Bemærk, at kun den ene af bilerne har rattet placeret i venstre side som i dag mens de to andre er højrestyrede. ne af Viborg Vognmandsforening. For ikke at miste for meget kørsel til ikke-organiserede vognmænd besluttede vognmandsforeningen derfor at nedsætte en række af priserne i den gældende priskurant. Mange kuske var på kost og logi hos de vognmænd, hvor de arbejdede. Sådanne steder har der muligvis været et mere familiært forhold mellem arbejdsgiver og ansatte, men det har dog ikke udelukket uenighed og stridigheder mellem vognmandsforeningen og kuskenes faglige klub og senere Dansk Arbejdsmandsforbund (i dag 3F), hvor kuske og chauffører blev organiserede. Især forhold omkring løn og dyrtidstillæg gav anledning til strid. Ved flere lejligheder gik sagerne videre til forhandling og afgørelse i de centrale organisationer, der for Viborg-vognmændenes vedkommende i mange år var Centralforeningen af Vognmænd i Jylland. Tilsvarende centralorganisationer fandtes for de øvrige landsdele. En landsdækkende vognmandsorganisation blev først en realitet mange år senere. Klaver med mer Vognmændene klarede ikke alene transport af materialer sand, grus, skærver, tømmer og træ, men også ting, der skulle håndteres med noget større omhu. Fx klaverer og andre musikinstrumenter samt de medlemmer af orke- 15

17 sterforeningen, der betjente dem. Det fremgår bl.a., at de vognmænd, der»kørte med musik«, på landture skulle stille med en presenning til at lægge over klaveret. I midten af 30 erne fandt vognmændene, at orkestrene betalte for lidt for den transport og service, de modtog. Det resulterede i nedsættelse af et forhandlingsudvalg, der udarbejdede en ny prisaftale, som vognmændene vedtog på et medlemsmøde i Decideret persontransport varetog vognmændene næsten op til midten af 1900-tallet. Det skete typisk i charabanc er, der på langs ad vognen havde to bænke, hvor der kunne sidde op til 10 personer. Af priskuranten i 1918 fremgår det, at prisen for at køre til en barnedåb var fem kr. Kørsel til en begravelse kostede syv. I 1919 behandlede vognmandsforeningen en forespørgsel fra en ikke navngiven kunde, der en given dag ønskede charabanc er til i alt 400 personer. Det vedtoges at forlange en pris á 2,25 kr. for hver deltager på turen, hvis destination ikke er angivet. Også langt senere måtte vognmændene hente deres charabanc er frem. Så sent som i 1930 erne og 40 erne var der kaperkørsel altså»taxikørsel«med hestevogn i forbindelse med fx dyrskuer og andre begivenheder, der trak mange folk af huse. Klar til krig Viborg havde dengang en stor militærforlægning, og militæret var en af de store lokale kunder, bl.a. i forbindelse med de tilbagevendende efterårsmanøvrer. Disse transporter blev, ligesom transporterne for kommunen, fordelt mellem medlemmerne af en dertil valgt fordelingsmand. Ligeledes skulle vognmændene være klar til at rykke ud, hvis det trak op til krig eller en international krise. I 1923 var der således en forespørgsel fra 3. og 6. regiment om, hvorvidt vognmændene ville forpligte sig til at stille seks biler til rådighed i tilfælde af ekstraordinær indkaldelse. Det sagde man naturligvis ja til. To år senere ønskede garnisonskommandanten et tilsagn om, at vognmandsforeningen ville påtage sig at skaffe i alt 69 forskellige biler i tilfælde af mobilisering.»det vedtoges at svare ja, da bilerne findes her i byen«, står der i protokollen. I 1936 havde Hitler været ved magten i Tyskland i tre år, og hans sabelraslen fornemmedes også i Viborg. På et bestyrelsesmøde den 23. november oplyste vognmandsforeningens formand Rasmus Lysdahl således, at han havde underskrevet en kontrakt med militæret om, at vognmandsforeningen skulle stille med 25 lastbiler i løbet af to timer i tilfælde af flyverangreb på byen. Helt ind i det nye årtusinde har mange vognmænd individuelt været forpligtet til at skulle stille køretøjer til rådighed for militæret i tilfælde af krig o.l. Egen sand- og grusgrav Vognmændene transporterede store mængder sand og grus. For at sikre forsyningen til en rimelig penge indgik vognmandsforeningen i 1923 en aftale med Winsløv Nielsen, der ejede Øster Teglgård ved enden af Søndersø. Aftalen indebar, at foreningen købte retten til 5000 læs sand og grus fra Winsløv Nielsens sand- og grusgrav. Pris: 30 øre pr. læs. Herudover skulle vognmandsforeningen bruge 200 kr. på at istandsætte sandgraven. Finansieringen skete ved et lån i sparekassen, og Winsløw Nielsen blev betalt kontant. Der blev nedsat et særligt udvalg til at administrere sand- og grusgraven, og et af medlemmerne skulle stå for den daglige drift. På den efterfølgende generalforsamling blev det besluttet, at vognmændene fremover skulle betale 1,50 kr. for et læs sand og 5 kr. for et læs grus. Ordningen fungerede tilsyneladende godt, for aftalen med Winsløw Nielsen blev fornyet flere gange. Der var dog et enkelt men: Mange vognmænd»glemte«eller sjuskede med betalingen for det sand og grus, de hentede i grusgraven. Et problem, som gang på gang blev taget på efterfølgende medlemsmøder og generalforsamlinger i vognmandsforeningen. 16

18 ET LANGTIDSHOLDBART BRAND Oprindelig var budcykler det eneste transportmiddel i Budcentralen, der blev grundlagt af brødrene Alfred og Asmund Thorsen i Senere kom der både hestevogne og motorcykler samt last- og varevogne til i firmaet, som efter telefonnummeret kom til at hedde Brødrene A. Thorsen Alfred Thorsen blev eneejer i 1956, og ved hans død i begyndelsen af 70 erne overgik firmaet til hans datter og svigersøn, Birthe og Knud Brøcher. Efter sin mands død står Birthe Brøcher nu som ejer sammen med sønnerne Michael og Morten Brøcher, der således er tredje generation i virksomheden. Men»1313«indgår stadig i firmanavnet. Billede 1: Kusk, hest og vogn fra 1313 i 1940 erne. Billede 2: Firmabilerne linet op foran garageanlægget i Sjællandsgade tidligere Falck-station i 1950 erne. Billede 3: Nogle af folkene fra 1313 fotograferet sidst i 1940 erne. Fra venstre Jørgen Thorsen, søn af Asmund Thorsen. Alfred Thorsen med datteren Birthe. Asmund Thorsen med datteren Lis. Kontormanden Steensen. Chaufførerne Jens med ukendt efternavn, Kaj Jensen, Folmer Nielsen samt ukendt. På motorcyklen Henry, efternavn ukendt. Billede 4: Fire af folkene hos 1313 får sig et velfortjent hvil og vist nok en fyraftensbajer efter en god indsats. 17

19 Delegeretmødet i Viborg i juni 1936 var der både fest og masser af faglig vognmandssnak i Viborg. Den jyske Centralforening, der var Viborg Vognmandsforenings»hovedorganisation«, havde henlagt sit 27. delegeretmøde til den midtjyske domkirkeby, og med de mange tilrejsende gæster fra hele Jylland var det lidt af en cadeau til den lokale vognmandsforening. I anledning af delegeretmødet blev udgivet, hvad der kaldtes»jydske Vognmænds Festavis«. En otte sider stor tryksag, der først og fremmest indeholdt annoncer fra byens og omegnens virksomheder, primært hoteller, kroer og spisesteder samt leverandører til vognmandsbranchen. Men også med plads til lidt redaktionelt stof, hvor de delegerede blev budt velkommen til Viborg.»Se Dem om i ro og mag, og De vil snart indse, at byen ikke alene har et godt borgerskab, der holder de bedste traditioner i hævd, men at Viborg by i sig selv er et besøg værd«, som det formuleres i festavisen. Der var også et hyldestdigt til Viborg, hvorfra vi blot skal citere et enkelt af de fire, noget svulstige vers: Glem aldrig retningsviseren En lokal politiassistent, Andersen-Kjær, bidrog med et lille indlæg om færdselskultur og færdselssikkerhed.»glem aldrig retningsviseren, den har den allerstørste betydning for enhver trafikant. Brug den altid både i højre og venstre sving. Husk så også, at agtpågivenhed, forsigtighed og hensynsfuldhed er de bærende grundpiller i hele færdselslovgivningen, og at alle tre egenskaber vel anvendt giver det bedste præg af færdselskultur og betrygger færdselssikkerheden næsten til fuldkommenhed«, skrev politiassistenten blandt andet. Deltagerne i delegeretmødet nøjedes ikke med at diskutere organisatoriske spørgsmål og drøfte branchens vilkår. I hvert fald kan man i festavisen læse, at man»under delegeretmødet vil foretage den af alle så beundrede køretur over Birgittelyst, Lyshøj, Dollerup til Bækkelund.«Og omkring byens væld af stolte minder en nutidsslægt så trofast danner vagt, en bedre borgerånd man ikke finder, den med det bedste altid er i pagt. 18

20 HARALD JACOBSEN & SØNNER A/S I 1933 etablerede Harald Jacobsen sig som vognmand i Kvosted. Otte år senere flyttede firmaet til Løgstrup. I 1979 blev den stadig voksende vognmandsvirksomhed overtaget af sønnerne Evald og Kjeld Jacobsen, der året efter flyttede firmaet til fragtmandscentralen i Viborg. I dag er også Evald Jacobsens søn, Søren Jacobsen, medindehaver af firmaet, der næsten udelukkende koncentrerer sig om fragtmandskørsel. Billedet nederst til højre er taget engang i 30 erne. Billedet øverst til højre er fra begyndelsen af 1950 erne og viser Harald Jacobsen med en af sine døtre på armen samt chaufførerne Lars og Valter. Bilen er en danskproduceret Triangel, og samme mærke ses på billedet øverst til venstre. Der var tit problemer med Triangel vognene, så senere i 1950 erne investerede Harald Jacobsen i sin første Mercedes lastvogn, der ses nederst til venstre. Den var anderledes effektiv og driftsikker, og i dag står der Mercedes på samtlige firmaets lastbiler. 19

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916.

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. I år er det 100 år siden toget kom til Vejrup helt nøjagtigt åbnede Grindstedbanen den 1. december, 1916. Hvor stor en begivenhed det har været, kan vi

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Det er altid lidt betænkeligt at kategorisere. Petersen var en jævn og ligefrem mand. Han havde vestjydens bedste egenskaber, flid og sparsommelighed,

Det er altid lidt betænkeligt at kategorisere. Petersen var en jævn og ligefrem mand. Han havde vestjydens bedste egenskaber, flid og sparsommelighed, tids køretøjer tog også form på det forretningsmæssige plan, og Julius nedsatte sig sideløbende som automobilforhandler, først af nogle tyske mærker, så Willys Overland og fra januar 1924 fik han forhandling

Læs mere

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00

Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 Referat fra selvkøremøde Vissenbjerg storekro Lørdag 8. juni 2013 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyre Morten Bang. 2. Gennemgang af referat fra den 2. februar 2013 3. Kl. 10.00. Indlæg v/ane Halsboe-Jørgensen

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer

Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/2007 3 timer Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh.

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Overenskomstmæssigt foregik der hele tiden en udvikling. Allerede otte måneder efter klubbens start tages forhandlingsprotokollen

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Transport fra hestevogne til forkromede biler

Transport fra hestevogne til forkromede biler Transport fra hestevogne til forkromede biler Mennesker har altid haft et behov for at flytte sig selv fra sted til sted og få varer transporteret til og fra det sted, hvor de boede. Der er på Arkivet

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere