Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn"

Transkript

1 Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

2 Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

3 Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening Formand med flid og fremsyn Tidlig organisering i vognmandslav Stærke og selvhævndende vognmænd Delegeretmødet i Viborg i Omegnsforening i Biler skulle vige for heste Lokale fragtmænd siden 1830 erne Krig med knaphed og travlhed Stadig flere regler og restriktioner Vognmænd til fest og farver Et udskældt men vigtigt erhverv Formænd gennem tiderne Bestyrelsen i jubilæumsåret Sponsorer og kilder Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Udgivet af Midtjyllands Vognmandsforening, februar 2009, i anledning af 100-året for stiftelsen af Viborg Vognmandsforening Redaktion: Anders Fransgaard og Svend Sørensen, begge Viborg Vognmandsforening, og Ronald Nielsen, MedieKontoret Tekst: Ronald Nielsen Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune, nuværende og forhenværende medlemmer af hhv. Midtjyllands Vognmandsforening, Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening og ViborgVognmandsforening samt Ronald Nielsen Forsidebilledet: Århusvej i Viborg i begyndelsen af 1950 erne, hvor der endnu var vognmænd, som holdt fast ved hestene, mens andre for længst var gået over til last- og varebiler Layout, produktion og tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S ISBN

4 Forord Det siges, at om 100 år er alting glemt. Om påstanden holder stik, kan jo kun fremtiden vise, men en kendsgerning er det i hvert fald, at meget går i glemmebogen på væsentligt mindre end 100 år. Fx er der sikkert ikke mange, som i dag kan huske eller blot forestille sig at Viborg helt ind til 1960 erne stadig havde enkelte vognmænd, som anvendte hesteforspandet frem for lastbilen. Det er blot en af mange oplysninger, du kan finde i denne lille bog, der fortæller brudstykker fra det lokale vognmandserhvervs udvikling gennem de seneste 100 år. Bogen udgives for at markere 100-året for oprettelsen af Viborg Vognmandsforening. Denne forening, som alene organiserede vognmændene i Viborg by, blev knap 30 år senere suppleret med endnu en organisation, Viborgegnens Fragt- og Vognmandsforening, der, som navnet siger, dækkede vognmændene i de mindre byer rundt omkring Viborg. Med virkning fra årtusindskiftet blev de to foreninger slået sammen i en fælles lokal vognmandsorganisation, der i dag bærer navnet Midtjyllands Vognmandsforening. Denne bog er ikke en minutiøs og detaljeret beskrivelse af alt, hvad der år for år er sket inden for de nævnte organisationer og i det lokale vognmandserhverv som helhed. I stedet har vi valgt at skrive en overskuelig og forhåbentlig både spændende og underholdende fortælling med træk fra de nævnte foreninger og de virksomheder og vognmænd, de repræsenterede. Rigtig god læselyst! Anders Fransgaard Formand for Midtjyllands Vognmandsforening

5 Da Viborg fik en vognmandsforening Tirsdag aften den 16. februar 1909 mødtes en gruppe vognmænd mænd i Viborg efter invitation fra vognmand Chr. Jensen. Formålet var at oprette en lokal vognmandsforening i stil med de foreninger, der allerede fandtes i en række andre byer i Danmark. Chr. Jensens forslag faldt tilsyneladende i god jord, for da aftenen var omme, var Viborg Vognmandsforening en realitet. Forgæves forsøg i 1907 Det blev ikke mødeindkalderen, men hans gode kollega, vognmand A. Jensen, der blev valgt som vognmandsforeningens første formand. Ud over at være en af Viborgs førende vognmænd var han bl.a. også kendt som ivrig forkæmper for afholdssagen. Vognmand A. Jensen havde allerede i 1907 forsøgt at få dannet en lokal vognmandsforening, men han var åbenbart lidt for tidligt ude. I hvert fald måtte planerne dengang skrinlægges. Nu var tiden altså moden, og Viborg Vognmandsforening fik fra starten 26 medlemmer. Der var næsten udelukkende tale om hestevognmænd. I et avisinterview mange år senere fortalte A. Jensen, at han i 1909 anskaffede sin første bil, en Ford, men om det skete før eller efter generalforsamlingen, fremgår ikke af artiklen. Vognmand Jensens Ford var den ene af i alt tre såkaldte automobildroscher, altså taxier, der i 1909 begyndte at køre rundt på Viborgs gader og veje. Hvem de to andre droscher tilhørte, vides ikke. Dengang var det almindeligt, at vognmænd befordrede både gods og passagerer. Normalt skete persontransporten så blot i en charabanc eller i et andet hestetrukket køretøj. Først senere kom den opdeling mellem lastbilvognmænd og rutebilvognmænd, som vi kender i dag. Udelukkende by-vognmænd Mange af den nye vognmandsforenings medlemmer hentede kun en del af deres udkomme ved at transportere varer for andre. De var nemlig også landmænd. Eller rettere avlsbrugere, som det hed, når man havde sit landbrug med kreaturer, heste, svin og fjerkræ inde i byen, mens markerne lå uden for bygrænsen. For dem gav vognmandsvirksomheden et kærkomment supplement til indtægten fra landbruget. Men avlsbrugere eller ej: Vognmændene lagde stor vægt på, at de kom fra Viborg og ikke fra landet, og at de såle- 4

6 des havde borgerskab og næringsbrev, der gav dem ret til at virke som vognmænd i Viborg. På landet og i landsbyerne uden for Viborg var der også en del vognmænd. De fleste havde deres baggrund i landbruget. Eller de drev måske fortsat landbrug, sideløbende med deres vognmandsvirksomhed. I modsætning til vognmændene i byerne havde vognmændene på landet endnu ikke organiseret sig i en fælles vognmandsforening. For Viborg-egnens vedkommende skete det første mange år senere i 1938, da Viborg-egnens Fragt- og Vognmandsforening blev stiftet. Sådan så Viborg ud i 1906, tre år før oprettelsen af Viborg Vognmandsforening. Billedet viser en situation fra Sct. Mathias Gade ved udmundingen i Sct. Mathias Port. Et par vognmænd har taget opstilling, da fotografen kom på besøg måske kommende medlemmer af Viborg Vognmandsforening. 5

7 Formand med flid og fremsyn Flid, foretagsomhed og fremsyn. Det var tre fremtrædende egenskaber ved den mand, der i 1909 valgtes til Viborg Vognmandsforenings første formand. Anton Jensen hed han, men han blev normalt kun omtalt som A. Jensen. Ud over at gøre sin egen vognmandsforretning til en af Viborgs største ydede han også et stort stykke organisatorisk og politisk arbejde. A.Jensen var født i Oue ved Hobro, blev udlært som maler i Rønne og nåede også at arbejde en tid som fotograf, inden han i 1883 flyttede til Viborg for at overtage forpagtningen af en lille vognmandsforretning efter sin afdøde svoger. Forretningen havde bl.a. kørslen fra jernbanen, men denne var af beskeden størrelse de første år: Nogle frimærkepakker og lidt ilgods. Ja, faktisk var der ikke flere frimærkepakker, end de kunne køres ud på en to-hjulet trækvogn. Hver pakke gav 2 øre. Stykgodset blev bragt ud med en én-spænder, mens en anden hestevogn befordrede den grovere kørsel. Herudover var der fast stationeret en mand og en hest på jernbanestationen til at klare rangeringen af togene. I starten så de øvrige vognmænd lidt skævt til opkomlingen. Nok også fordi han i modsætning til dem aldrig nød en kaffepunch. A. Jensen var nemlig overbevist afholdsmand. Når de øvrige vognmænd stivede sig af med en gibbernakker eller to, passede A. Jensen sin forretning, og blandt kunderne blev han anerkendt som dygtig, hurtig og påpasselig. Fx præsterede han at køre tre jernbaneladninger havre fra stationen til en af Viborgs købmandsgårde på en enkelt dag. Det endte da også med, at vognmændene valgte A. Jensen til vognmandsforeningens første formand. 6

8 18 timers arbejdsdag Arbejdsdagen begyndte kl. 5 om morgenen, og den varede ofte til kl. 23. Weekendfri var der ikke meget af. Vognmandsforretningen tog efterhånden så stort et opsving, at A. Jensen beskæftigede en snes mand og havde et endnu større antal heste stående i stalden. Det skyldtes bl.a., at han sikrede sig en række store transportopgaver. Fx skinner og sveller til de to nye jernbaner til Karup og Aalestrup, tømmer og tegl til Aalestrupbanens stationsbygninger i Løgstrup, Skals, Møldrup, Hvam og Aalestrup samt materialer til de nye bygninger på Sindssygehospitalet, som det hed dengang. Ud over gods transporterede A. Jensen, ligesom mange af sine kolleger, også mennesker. I de første mange år skete det i hestetrukne charabanc er, fx når viborgensiske familier i stort tal tog på sommerudflugt til Bækkelund. En charabanc havde plads til mange personer, og en tur, der strakte sig fra søndag middag til midnat, kostede den fyrstelige sum af seks kroner. Viborgs første biler A. Jensen var en af Viborgs første bilejere. Allerede i 1909 købte han en Ford sikkert en Ford T der blev anvendt som automobildrosche, og som kostede flere tusinde kroner. Til sammenligning indbragte en tur fra markedspladsen til Borgvold 25 øre pro persona. I 1912 åbnede han på opfordring fra lokale borgere en rutebilrute mellem Viborg og Hammershøj. En gang om ugen gik turen helt til Randers og tilbage igen. Rutebilen var en tysk produceret Horck, der kunne medbringe op til 20 passagerer. Passagerunderlaget var dog for lille, og ruten lukkede igen efter et par år. A. Jensen afhændede sin vognmandsforretning i 1920 erne, hvorefter han koncentrerede sig om driften af de mange ejendomme, han havde opført i Viborg. Herudover var han livet igennem stærkt optaget af afholdssagen. I en årrække havde han ledende poster i Danmarks Afholdsforening, både lokalt og på landsplan, ligesom han var hovedmanden bag opførelsen af Viborg Afholdshotel i Gravene (i dag Crazy Daisy) og for afholdsbevægelsens alderdomshjem i Toldbodgade. Desuden var han i næsten 20 år medlem af Viborg Byråd, valgt for Venstre. A. Jensen, der var æresmedlem af Viborg Vognmandsforening, døde som 82-årig i A.Jensen var den første formand for Viborg Vognmandsforening. At dømme efter billedet var han en mand med karisma og styr på tingene. 7

9 Tidlig organisering i vognmandslav Allerede flere hundrede år inden vognmandsforeningen blev oprettet i 1909, havde vognmændene i Viborg været organiserede. Men under væsentligt andre former. I Viborg såvel som i landets øvrige byer var retten til at udøve et erhverv betinget af, at man var medlem af lavet for det pågældende fag. Hvert enkelt håndværk havde sit lav, de handlende havde deres og det samme gjaldt altså vognmændene. Oprindelig tog vognmændene sig af alle former for transport, men efterhånden blev erhvervet splittet op i to grupper: Småkørerne, der stod for fragt- og arbejdskørsel, samt vognmændene, der alene varetog persontransporten. Kun sidstnævnte gruppe skulle og kunne være medlem af vognmandslavet. Småkørerne fik mere eller mindre lov at passe sig selv. Det var kongen, der i 1600-tallet krævede, at vognmændene i alle landets byer skulle være medlem af det lokale vognmandslav. Det gav dem både rettigheder og pligter. En eneret på al personbefordring i og omkring byen. Og en forpligtelse til altid at yde denne befordring, når det blev krævet af dem. Herudover fungerede lavet som et socialt sikkerhedsnet med fx sygekasse, enkekasse og begravelseskasse. Vognmænd og sukkerbagere Så tidligt som i 1680 fandtes der et vognmandslav i Viborg, bestående af 68 personer. Et stort tal i betragtning af byens beskedne indbyggertal på nogle få tusinde sjæle. Forklaringen var, at vognmagerlavet ud over vognmænd også bestod af mange andre, der ikke havde med transport at gøre. Fx skolemestre, enker, rebslagere, fiskere og sukkerbagere. I 1701 oprettedes et nyt vognmandslav. Dette lav bestod udelukkende af personer, der befattede sig med kørsel. Det blev blot 21 år senere afløst af et tredje vognmandslav, som senere blev afløst af endnu et. Og endnu et. Og endnu et. Parallelt med denne skiften fra det ene lav til det andet, svandt antallet af vognmænd ind. Således var der kun tre medlemmer i Viborg sidste vognmandslav, der bestod indtil 1857, da hele det dansk lavsvæsen blev ophævet ved lov i forbindelse med næringslovens indførelse. Fælles priskurant i 1846 I modsætning til vognmændene kunne småkørerne i bogstaveligste forstand køre deres eget løb. De kunne selv bestemme deres priser, men aftalte dog alligevel ofte fælles satser. Således offentliggjorde 35 småkørere i Viborg i 1846 en fælles priskurant. Den indeholdt næsten 30 forskellige poster. Fx prisen på en tur til og fra Hjarbæk, der dengang fungerede som Viborgs havneby. Småkørerne transporterede alt fra mursten, tømmer, sand og grus til tørv, lyng og brænde. Allerede dengang var der også sket en vis specialisering. Fx fungerede et mindre antal småkørere som vandvogsnskørere. Det vil sige, at de leverede vand fra Viborg-søerne i tønder til byens husmødre, når de havde storvask. En form for transport, der fortsatte helt ind i 1900-tallet. Andre småkørere fungerede som en form for fragtmænd. Mere herom i kapitlet Lokale fragtmænd siden 1830 erne, side 28. 8

10 MED HESTE SOM TRÆKKRAFT Både før og i de første mange år efter oprettelsen af Viborg Vognmandsforening var det heste, som sikrede vognmændene den fornødne trækkraft. På det lille billede er en vognmand faldet i snak med en forbipasserende på Nytorv i Viborg. På det store billede ses vognmand Brauer, der som vand vognskører leverede vand fra Viborg-søerne til byens husmødre på de store vaskedage. 9

11 Stærke og selvhævdende vognmænd I 1909 var der gået ni år, siden Viborg-fabrikanten Julius Brems havde præsenteret den første danske bil, der blev fremstillet med henblik på salg uden at bilproduktionen dog havde udviklet sig til noget lokalt industrieventyr. Så havde amerikaneren Henry Ford mere held med sig. Han havde i 1908 fået det store gennembrud med sin Ford T. En billigt, pålideligt og effektivt køretøj, der var nemt at betjene, og som blev en kæmpesucces med i alt 15 mio. eksemplarer, inden produktionen ophørte i Det var dog stadigvæk hesten, der leverede trækkraften til de firehjulede køretøjer, som rullede rundt på gader og veje i Viborg og omegn. Også til de stiv- og fjedervogne samt charabanc er og andre»personvogne«, som blev anvendt af de lokale vognmænd. En mere omfattende motorisering af vognmandserhvervet lod vente på sig nogle år endnu. 26 og det vil sige et klart flertal af Viborgs vognmænd havde tilsluttet sig den nystiftede Viborg Vognmandsforening. Den første formand, A. Jensen, sad på posten i fire år, så blev han afløst af vognmand Chr. Jensen, der i sin tid også havde taget initiativ til dannelsen af vognmandsforeningen. Hvordan medlemstallet udviklede sig, og hvad foreningen konkret beskæftigede sig med i de første år, ved vi ikke i dag, da såvel den første forhandlingsprotokol som vedtægterne fra dengang ikke længere findes. Den ældste, tilgængelige protokol er fra 1918, hvor Chr. Ditlev Petersen var blevet formand. 10

12 Priskuranter og licitationer At dømme ud fra protokollens udførlige referater var Viborg Vognmandsforening i 1918 og de følgende mange år frem en ganske slagkraftig lokal organisation. Ikke mindst, fordi den bestod af stærke og selvhævdende vognmand, der gerne slog i bordet, når de følte sig gået for nær, eller de fornemmede en trussel mod deres omsætning og indtjening. I modsætning til i dag, hvor der er fri konkurrence inden for vognmandserhvervet, baserede vognmændene dengang deres ydelser på en priskurant, som alle medlemmer havde pligt til at følge. I de første mange år blev kurantens priser fastsat lokalt af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen. Det skete typisk en gang om året. Siden kom der landsdækkende priskuranter. Herudover blev mange opgaver udbudt i licitation. Det Endnu i 1900-tallets første årtier kørte man udelukkende på sand- og grusveje, der let blev helt opblødte, når det regnede eller sneede. Dette billede fra omkring år 1900 er fra en af indfaldsvejene til Viborg. Tre beredne gendarmer holder godt øje med de to hestevogne måske vognmænd på vej ind i byen. 11

13 Dette postkort er fra starten af 1900-tallet. Foran Viborg Banegård holder flere hestetrukne køretøjer, parat til at befordre de rejsende. drejede sig måske om transport af grus, sand og andre materialer til bygge- og anlægsopgaver hos kommunen, amtet eller private firmaer, fx byggerierne af Viborg Katedralskole og af en ny kaserne samt anlæggelsen af Skivevej. Eller det kunne være kørsel af brændsel til gasværket, kørsel for militæret eller bortkørsel af sne for kommunen. Det var ikke de enkelte vognmænd, men derimod vognmandsforeningen, der afgav pristilbud på de udbudte licitationer. Det skete typisk efter et medlemsmøde, hvor medlemmerne ved afstemning fastsatte prisen på den pågældende opgave, og hvor interesserede vognmænd samtidig havde mulighed for at byde ind på opgaven. Systemet var således med til at sikre vognmændene et anstændigt udkomme, men det satte i vidt omfang også den frie konkurrence ud af spillet. Nidkære vogtere Bestyrelsen vogtede nidkært over de til enhver tid gældende priskuranter og de prisaftaler, der var indgået. Vognmændene angav hinanden for et godt ord, hvis de havde 12

14 mistanke om, at en kollega var gået under priskuranten. Og der blev slået hårdt ned på synderne med bøder af anselig størrelse. Som regel blev bødens størrelse fastsat af bestyrelsen, men det hændte også, at sag blev afgjort på et medlemsmøde. Ville den pågældende vognmand ikke acceptere bøden eller dens størrelse, kunne sagen ende for en voldgift med en af byens dommere som opmand. Alt afhængig af forseelsens art kunne bøden være på fx 25, 50, 100 kroner og i nogle tilfælde op til flere hundrede kroner. Det var mange penge på et tidspunkt, hvor en vognmand fik syv kroner for at transportere en rummeter træ fra Tjele til Viborg. Og hovedparten af pengene gik i foreningens kasse. I 1920 var der en større sag med et medlem, Jørgen Nielsen, der senere selv blev formand for Viborg Vognmandsforening. Generalforsamlingen vedtog en bøde på 500 kr. eller eksklusion. Det kunne vognmanden ikke acceptere, så på næste medlemsmøde ville han have sagen genoptaget. Her blev der foreslået en bøde på 250 kr., men også det blev afvist, så»sagen går rettens gang«, som der står i protokollen. Det kom dog ikke til at holde stik. På det følgende medlemsmøde blev sagen behandlet endnu en gang, og her endte den med et forlig mellem vognmanden og foreningen: Jørgen Nielsen skulle betale sagens omkostninger samt en bøde på 100 kr., der blev delt op i fire rater á Den lille lastvogn her er fotograferet i Hjultorvgyde i Viborg. Bilen er fra omkring

15 Mange vognmænd var også avlsbrugere, der drev landbrug inden for byen. Her Friis Kjærs avlsbrug ved Mageløs, tæt på Sortebrødre Kirke. 25 kr.. Og det må jo siges at være nådigt sluppet i forhold til det oprindelige krav. Der var ligeledes jævnligt diskussioner mellem medlemmerne indbyrdes, når en vognmand mente, han var blevet underbudt af en eller kolleger. Disse diskussioner gik tilsyneladende ikke stille af. Om en sådan diskussion hedder det fx i protokollen fra 1924, at»sagen blev debatteret ret kraftigt«. Dr. Videbech og ølhandler Jensen Medlemmerne af Viborg Vognmandsforening havde tilsyneladende noget nær monopol på de lidt større transporter af varer og gods i Viborg og omegn. Det måtte fx murermestre, entreprenører og andre sande, hvis de formastede sig til at bestille en ikke-organiseret vognmand til en opgave. Så blev der ofte skredet til blokade mod den pågældende, indtil han havde erkendt sit fejltrin og indvilget i fremover kun at benytte medlemmer af Viborg Vognmandsforening til transportopgaver. Private gik heller ikke ram forbi. Fra et medlemsmøde i 1919 hedder det således i protokollen:»det vedtoges at blokere Dr. Videbech, da ølhandler Jensen kører for ham.«konkurrenterne til vognmandsforeningens medlemmer var først og fremmest småkørerne, som de kaldtes. Det var enten små vognmænd, som stod uden for foreningen, eller nogle af omegnens landmænd, der supplerede indtægten fra landbruget med lidt vognmandskørsel. Småkørerne havde dog kun begrænset kapacitet og kunne derfor kun løse transportopgaver under en vis størrelse. Alligevel havde de held til at kapre opgaver, som efter vognmandsforeningens medlemmers opfattelse rettelig hørte hjemme mente hos dem. I 1921 viste det sig således, at lokale landmænd havde tilbudt at køre mergel fra Tjele til en pris, der lå væsentligt under vognmandsforeningens priskurant. I et forsøg på at bevare denne kørsel vedtoges det at stille vognmandsforeningens medlemmer frit, så de kunne afgive tilbud, der lå under priskuranten. Hvis vognmændene havde andre medlemmer til at hjælpe sig, skulle disse dog aflønnes efter priskuranten. Derimod var det ikke tilladt at samarbejde med vognmænd, der stod uden for foreningen. Det måtte et af vognmandsforeningens medlemmer senere sande. Han havde kørt mergel fra Tjele sammen med uorganiserede vognmænd fra Overlund. Det kostede ham en bod på 150 kr. Bøde for at være uhøflig Bøde-systemet fortsatte de følgende mange år. Der blev ikke blot givet bøder for at overtræde priskuranten, men også i en række andre situationer. Fx til en vognmand, der havde lånt en fladvogn ud til en ikke-organiseret vognmand. Et medlem, der havde prøvet at presse et andet medlem til at gå under priskuranten. Og et medlem, der havde været uhøflig over for et medlem af bestyrelsen. Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. Det måtte også vognmændene sande, da der i 1920 erne både var uro på arbejdsmarkedet og økonomisk smalhals i Danmark. Samtidig med at prisen på foder til hestene og andre fornødenheder steg, blev de i stigende grad presset af småkørere og landmænd, der tilbød transport til væsentligt lavere priser end dem, der gjaldt for medlemmer- 14

16 Viborg fik sine tre første tre automobildroscher i 1908, nemlig to For T er og et andet køretøj af ukendt mærke. Bemærk, at kun den ene af bilerne har rattet placeret i venstre side som i dag mens de to andre er højrestyrede. ne af Viborg Vognmandsforening. For ikke at miste for meget kørsel til ikke-organiserede vognmænd besluttede vognmandsforeningen derfor at nedsætte en række af priserne i den gældende priskurant. Mange kuske var på kost og logi hos de vognmænd, hvor de arbejdede. Sådanne steder har der muligvis været et mere familiært forhold mellem arbejdsgiver og ansatte, men det har dog ikke udelukket uenighed og stridigheder mellem vognmandsforeningen og kuskenes faglige klub og senere Dansk Arbejdsmandsforbund (i dag 3F), hvor kuske og chauffører blev organiserede. Især forhold omkring løn og dyrtidstillæg gav anledning til strid. Ved flere lejligheder gik sagerne videre til forhandling og afgørelse i de centrale organisationer, der for Viborg-vognmændenes vedkommende i mange år var Centralforeningen af Vognmænd i Jylland. Tilsvarende centralorganisationer fandtes for de øvrige landsdele. En landsdækkende vognmandsorganisation blev først en realitet mange år senere. Klaver med mer Vognmændene klarede ikke alene transport af materialer sand, grus, skærver, tømmer og træ, men også ting, der skulle håndteres med noget større omhu. Fx klaverer og andre musikinstrumenter samt de medlemmer af orke- 15

17 sterforeningen, der betjente dem. Det fremgår bl.a., at de vognmænd, der»kørte med musik«, på landture skulle stille med en presenning til at lægge over klaveret. I midten af 30 erne fandt vognmændene, at orkestrene betalte for lidt for den transport og service, de modtog. Det resulterede i nedsættelse af et forhandlingsudvalg, der udarbejdede en ny prisaftale, som vognmændene vedtog på et medlemsmøde i Decideret persontransport varetog vognmændene næsten op til midten af 1900-tallet. Det skete typisk i charabanc er, der på langs ad vognen havde to bænke, hvor der kunne sidde op til 10 personer. Af priskuranten i 1918 fremgår det, at prisen for at køre til en barnedåb var fem kr. Kørsel til en begravelse kostede syv. I 1919 behandlede vognmandsforeningen en forespørgsel fra en ikke navngiven kunde, der en given dag ønskede charabanc er til i alt 400 personer. Det vedtoges at forlange en pris á 2,25 kr. for hver deltager på turen, hvis destination ikke er angivet. Også langt senere måtte vognmændene hente deres charabanc er frem. Så sent som i 1930 erne og 40 erne var der kaperkørsel altså»taxikørsel«med hestevogn i forbindelse med fx dyrskuer og andre begivenheder, der trak mange folk af huse. Klar til krig Viborg havde dengang en stor militærforlægning, og militæret var en af de store lokale kunder, bl.a. i forbindelse med de tilbagevendende efterårsmanøvrer. Disse transporter blev, ligesom transporterne for kommunen, fordelt mellem medlemmerne af en dertil valgt fordelingsmand. Ligeledes skulle vognmændene være klar til at rykke ud, hvis det trak op til krig eller en international krise. I 1923 var der således en forespørgsel fra 3. og 6. regiment om, hvorvidt vognmændene ville forpligte sig til at stille seks biler til rådighed i tilfælde af ekstraordinær indkaldelse. Det sagde man naturligvis ja til. To år senere ønskede garnisonskommandanten et tilsagn om, at vognmandsforeningen ville påtage sig at skaffe i alt 69 forskellige biler i tilfælde af mobilisering.»det vedtoges at svare ja, da bilerne findes her i byen«, står der i protokollen. I 1936 havde Hitler været ved magten i Tyskland i tre år, og hans sabelraslen fornemmedes også i Viborg. På et bestyrelsesmøde den 23. november oplyste vognmandsforeningens formand Rasmus Lysdahl således, at han havde underskrevet en kontrakt med militæret om, at vognmandsforeningen skulle stille med 25 lastbiler i løbet af to timer i tilfælde af flyverangreb på byen. Helt ind i det nye årtusinde har mange vognmænd individuelt været forpligtet til at skulle stille køretøjer til rådighed for militæret i tilfælde af krig o.l. Egen sand- og grusgrav Vognmændene transporterede store mængder sand og grus. For at sikre forsyningen til en rimelig penge indgik vognmandsforeningen i 1923 en aftale med Winsløv Nielsen, der ejede Øster Teglgård ved enden af Søndersø. Aftalen indebar, at foreningen købte retten til 5000 læs sand og grus fra Winsløv Nielsens sand- og grusgrav. Pris: 30 øre pr. læs. Herudover skulle vognmandsforeningen bruge 200 kr. på at istandsætte sandgraven. Finansieringen skete ved et lån i sparekassen, og Winsløw Nielsen blev betalt kontant. Der blev nedsat et særligt udvalg til at administrere sand- og grusgraven, og et af medlemmerne skulle stå for den daglige drift. På den efterfølgende generalforsamling blev det besluttet, at vognmændene fremover skulle betale 1,50 kr. for et læs sand og 5 kr. for et læs grus. Ordningen fungerede tilsyneladende godt, for aftalen med Winsløw Nielsen blev fornyet flere gange. Der var dog et enkelt men: Mange vognmænd»glemte«eller sjuskede med betalingen for det sand og grus, de hentede i grusgraven. Et problem, som gang på gang blev taget på efterfølgende medlemsmøder og generalforsamlinger i vognmandsforeningen. 16

18 ET LANGTIDSHOLDBART BRAND Oprindelig var budcykler det eneste transportmiddel i Budcentralen, der blev grundlagt af brødrene Alfred og Asmund Thorsen i Senere kom der både hestevogne og motorcykler samt last- og varevogne til i firmaet, som efter telefonnummeret kom til at hedde Brødrene A. Thorsen Alfred Thorsen blev eneejer i 1956, og ved hans død i begyndelsen af 70 erne overgik firmaet til hans datter og svigersøn, Birthe og Knud Brøcher. Efter sin mands død står Birthe Brøcher nu som ejer sammen med sønnerne Michael og Morten Brøcher, der således er tredje generation i virksomheden. Men»1313«indgår stadig i firmanavnet. Billede 1: Kusk, hest og vogn fra 1313 i 1940 erne. Billede 2: Firmabilerne linet op foran garageanlægget i Sjællandsgade tidligere Falck-station i 1950 erne. Billede 3: Nogle af folkene fra 1313 fotograferet sidst i 1940 erne. Fra venstre Jørgen Thorsen, søn af Asmund Thorsen. Alfred Thorsen med datteren Birthe. Asmund Thorsen med datteren Lis. Kontormanden Steensen. Chaufførerne Jens med ukendt efternavn, Kaj Jensen, Folmer Nielsen samt ukendt. På motorcyklen Henry, efternavn ukendt. Billede 4: Fire af folkene hos 1313 får sig et velfortjent hvil og vist nok en fyraftensbajer efter en god indsats. 17

19 Delegeretmødet i Viborg i juni 1936 var der både fest og masser af faglig vognmandssnak i Viborg. Den jyske Centralforening, der var Viborg Vognmandsforenings»hovedorganisation«, havde henlagt sit 27. delegeretmøde til den midtjyske domkirkeby, og med de mange tilrejsende gæster fra hele Jylland var det lidt af en cadeau til den lokale vognmandsforening. I anledning af delegeretmødet blev udgivet, hvad der kaldtes»jydske Vognmænds Festavis«. En otte sider stor tryksag, der først og fremmest indeholdt annoncer fra byens og omegnens virksomheder, primært hoteller, kroer og spisesteder samt leverandører til vognmandsbranchen. Men også med plads til lidt redaktionelt stof, hvor de delegerede blev budt velkommen til Viborg.»Se Dem om i ro og mag, og De vil snart indse, at byen ikke alene har et godt borgerskab, der holder de bedste traditioner i hævd, men at Viborg by i sig selv er et besøg værd«, som det formuleres i festavisen. Der var også et hyldestdigt til Viborg, hvorfra vi blot skal citere et enkelt af de fire, noget svulstige vers: Glem aldrig retningsviseren En lokal politiassistent, Andersen-Kjær, bidrog med et lille indlæg om færdselskultur og færdselssikkerhed.»glem aldrig retningsviseren, den har den allerstørste betydning for enhver trafikant. Brug den altid både i højre og venstre sving. Husk så også, at agtpågivenhed, forsigtighed og hensynsfuldhed er de bærende grundpiller i hele færdselslovgivningen, og at alle tre egenskaber vel anvendt giver det bedste præg af færdselskultur og betrygger færdselssikkerheden næsten til fuldkommenhed«, skrev politiassistenten blandt andet. Deltagerne i delegeretmødet nøjedes ikke med at diskutere organisatoriske spørgsmål og drøfte branchens vilkår. I hvert fald kan man i festavisen læse, at man»under delegeretmødet vil foretage den af alle så beundrede køretur over Birgittelyst, Lyshøj, Dollerup til Bækkelund.«Og omkring byens væld af stolte minder en nutidsslægt så trofast danner vagt, en bedre borgerånd man ikke finder, den med det bedste altid er i pagt. 18

20 HARALD JACOBSEN & SØNNER A/S I 1933 etablerede Harald Jacobsen sig som vognmand i Kvosted. Otte år senere flyttede firmaet til Løgstrup. I 1979 blev den stadig voksende vognmandsvirksomhed overtaget af sønnerne Evald og Kjeld Jacobsen, der året efter flyttede firmaet til fragtmandscentralen i Viborg. I dag er også Evald Jacobsens søn, Søren Jacobsen, medindehaver af firmaet, der næsten udelukkende koncentrerer sig om fragtmandskørsel. Billedet nederst til højre er taget engang i 30 erne. Billedet øverst til højre er fra begyndelsen af 1950 erne og viser Harald Jacobsen med en af sine døtre på armen samt chaufførerne Lars og Valter. Bilen er en danskproduceret Triangel, og samme mærke ses på billedet øverst til venstre. Der var tit problemer med Triangel vognene, så senere i 1950 erne investerede Harald Jacobsen i sin første Mercedes lastvogn, der ses nederst til venstre. Den var anderledes effektiv og driftsikker, og i dag står der Mercedes på samtlige firmaets lastbiler. 19

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere