Beboerblad for. Nr årgang April Petanque

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for. Nr. 2 36. årgang April 2013. Petanque"

Transkript

1 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr årgang April 2013 Petanque

2 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg Børge Carlsen Marianne Espenhain Ib Jensen Mads Jensen Ketty Munch Jack Rasmussen Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej Slagelse Tlf Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. juni Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal være redaktionen i hænde senest d. 10. maj Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Åbent hus 6: Det sker i HUSET 7: Grundejerforeningen Stoukærgaard afholder generalforsamling 10: Trelleborg Friskole 11: KFUM Spejderne 16: KFUM Spejderne 17: Hjertestarter 18: Petanque 19: Badminton 24: Fodbold for alle 25: Kirkesiderne 33: Ungdomsklubben Stjernen 34: Plejehjemmet 35: Fastelavnsfest 38: Stillinge Skole 41: Forlis ved Kelstrup Strand 46: Stillinge skolebestyrelse 48: Lærere : Lysgaarden B&B 55: Mødekalender Forside: Helge Christiansen stopper med at arrangere byvandringer. Under beboermødet fik han velfortjent købmandskurv og gavekort til kroophold for hans store indsats gennem årene.

3 2 sogne 3 Nyt fra lokalrådsformanden Lokalrådet holder traditionen tro valgmøde inden kommunalvalget, denne gang onsdag d. 23. oktober Vi håber, at rigtig mange borgere i de 2 sogne vil møde op og høre, hvad vore politikere har at byde på. Vi forventer, at partierne stiller med deres spidskandidater, og vi har hyret tidligere programmedarbejder fra Regionalen Peter Sten, til at styre løjerne. Jeg har tidligere i år været i Ugenyt med en idé om at lade politikerne cykle fra Vemmelev til Kr. Stillinge denne dag således, at de på egen krop kunne føle suset fra de store lastbiler, der dagligt klemmer de bløde trafikanter langs Bildsøvejen. Etablering af en cykelsti på denne strækning har i mange år været en nødvendighed - og et stort ønske fra lokalbefolkningen. Faktisk var etableringen en del af Trafiksikkerhedsplan , hvor der dog ikke var afsat tilstrækkelige midler. Nu er det så ifølge forvaltningen politisk besluttet, at strækningen ikke længere er farlig, i hvert fald er det udtaget af alle planer frem til Nogle læsere kunne måske nu ønske, at et par af de siddende politikere kom i nærkontakt med en stor lastbil! Det er dog næppe vejen frem så må vi hellere bruge vores stemmeret til at sikre et mere lydhørt byråd. Bl.a. derfor bør også DU møde op til valgmøde i Kr. Stillinge Forsamlingshus d. 23. oktober. Lokalrådet har modtaget, og takket ja til, en invitation fra Vemmelev Lokalråd om deltagelse i en gruppe, der skal arbejde for etablering af østvendte motorvejsramper ved Tjæreby. Disse ramper har længe været et ønske, især for borgerne i Vemmelev, Tårnborg, vores sydlige område samt sommerhusejerne fra Korsør til Stillinge. Ramperne vil gøre det væsentligt nemmere for borgerne i disse områder at komme på motorvejen mod København, og i Vemmelev slipper man så for den tunge trafik til og fra det vestlige industrikvarter, som nu kører gennem Vemmelev. Disse ramper vil formentlig give yderligere trafik på Bildsøvej, selvom de tunge gennemgående lastbiler forhåbentlig vil benytte den nye omfartsvej om Slagelse. Lokalrådet for Hejninge og Stillinge, vil derfor arbejde for ramperne og for etablering af cykelsti langs Bildsøvej. Lokalrådet vil også sammen med kommunens øvrige landsby- og lokalråd arbejde for oprettelsen af et Udvalg for Landdistrikter og Øer i Slagelse kommune i forbindelse med samlingen af det nye byråd efter nytår. Udvalget skal være tværfagligt og gerne med repræsentation fra både byråd, landsby/lokalråd og ø-råd. Det skal naturligvis ikke være en kamp mellem by og land, men et samarbejde om at løse nogle af de særlige udfordringer, der er i de små samfund i kommunen, herunder f.eks. færgedrift og forsamlingshuse. Udvalget skal desuden komme med konstruktive input til f.eks. skolestrukturen og infrastrukturen. I sidste nummer af 2sogne annoncerede Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner, at foreningen lukkede ned og ville overdrage foreningens øko-

4 4 2 sogne nomiske midler til Lokalrådet - øremærket til kulturelle arrangementer - dette er nu sket. Lokalrådet har umiddelbart ikke resurser til at arrangere byfest i 2013, men måske i I år arbejder vi på at gentage sidste års succeser, nemlig Gadeteaterfestivalen i første weekend i august samt Picnickoncerten sidste fredag i august. Vi takker for Støtteforeningens bidrag og vil naturligvis respektere øremærket. Søndag d. 17. marts holdt Lokalrådet det årlige beboermøde med dagsorden i henhold til vedtægterne. Her et lille resumé: Kl Frokost Her indtog ca. 30 fremmødte borgere lækkert smørebrød fra Skjoldholm Dinner i Havrebjerg. Kl indledtes beboermødet med en kort præsentation af et par af områdets øvrige foreninger, herefter blev Ib Hansen, Drøsselbjerg valgt til dirigent. Formandens aflagde beretning for året der er gået. Mange af emnerne har været med i beboerbladet. Kassereren kunne fremlægge et regnskab der udviste et underskud, hvilket er første gang i mange år, men der har også været mange aktiviteter i årets løb, og der er stadig dækning på kontoen. Lokalrådet stillede forslag til en mindre vedtægtsændring. Lokalrådet foreslog, at navnet: Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne ændres til: Hejninge-Stillinge Lokalråd. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Herefter var der valg til Lokalrådet med genvalg af Hanne, Ketty, Ib og Jack, Jack som eneste suppleant, da det ikke var muligt at finde yderligere kandidater. Jane Brodthagen og Egon Henriksen fortsætter som revisorer. Under eventuelt blev Lokalrådets nye logo præsenteret. Lokalrådet udskrev for nogle måneder siden en konkurrence om et nyt logo, og der var ved fristens udløb indkommet et forslag. Logoet præsenteres endvidere andet steds her i bladet og vil fremover pryde bladets forside. I forlængelse heraf blev Lokalrådets Årspris uddelt. I år tilfaldt prisen Ib Hansen fra foreningen Plejehjemmets venner. Ib er her en meget arbejdsom og ihærdig formand, der i høj grad er med til at skabe livsglæde blandt Plejecenterets beboere. Lokalrådet valgte også at hædre Helge Christiansen for hans mangeårige indsats for vores lokalhistorie, desværre har Helge ikke længere resurser til at holde byvandringer på Grundlovsdag, men har fortsætter med at samle historier om lokalområdet.

5 2 sogne 5 Efter selve beboermødet fik deltagerne et fantastisk livsbekræftende foredrag af Gert Rune den etbenede Ironman. Gert fik som teenager amputeret det ene ben p.g.a. kræft, han nægtede dog at sygne hen og ville ikke være pensionist i en så tidlig alder. Gert har taget flere uddannelser, har blandt andet arbejdet med personaleudvikling hos A.P. Møller-Mærsk, og så har han gennemført en Ironman, der jo består af 3,9 km svømning, 180,3 km cykling og 42,2 km løb, det hele skal klares uden pause og på under 17 timer. Gert klarede det på mindre end 13 timer. Lars Schou Mindestenen Søndag d. 21. april 2013 er det 70 år siden et bombefly på vej tilbage fra Hitlers fødselsdag, blev beskudt og styrtede ned på en mark ved Støvlebækvej. Helge Christiansen og Lokalrådet rejste for 20 år siden en mindesten ved nedstyrtningsstedet og efter søndagsgudstjenesten i Stillinge Kirke d. 21. april i år, vil Lokalrådet nedlægge en krans ved Mindestenen til ære for de faldne flyvere. Alle er naturligvis velkommen til at deltage heri. Picnickoncert 2013 Picnickoncert fredag d. 30. august kl. 18:00 sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sidste år valgte Lokalrådet at afholde en picnickoncert sidste fredag i august, hvor bandet Hvide Løgne underholdt med diverse hits fra 80 erne. Vejret viste sig fra sin bedste side, og opbakningen til arrangementet var fantastisk. Vi har fået mange positive tilkendegivelser omkring at arrangere en picnicaften igen i Lokalrådet arbejder på at få indkøbt 4 hjertestartere til vores lokalområde, og et eventuelt overskud fra årets picnickoncert vil gå ubeskåret til dette formål. Sidste år valgte Lokalrådet selv at finansiere leje af mobilscene og orkester og fik dækket 2/3 af udgifterne ind ved salg af øl, vand og vin. Vi er ganske tilfredse med dette resultat, situationen taget i betragtning og vi ved, at der var nogle ting vi kunne gøre bedre. I lighed med picnickoncerterne i Slagelse vil vi søge sponsorater hos de lokale erhvervsdrivende, og er der tilstrækkelig opbakning, er det muligt at genere et fornuftigt overskud. Vores sponsorer vil få bannere med logo på scenen. Lokalrådet vil aktivt i den kommende tid kontakte mulige sponsorer, og er du interesseret i at bidrage til dette arrangement kan du kontakte Marianne Espenhain på telefon

6 6 2 sogne Det sker i HUSET Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge Fredag d. 24. maj 2013 kl Pris 175 kr. pr. person Vinsmagning Smagen af Alsace Nu er der igen en spændende vinsmagning på programmet i HUSET. Denne gang vil I få et rigtig godt indblik i det spændende vinområde i det nordlige Frankrig Alsace. Du vil også smage lidt andre specialiteter fra området. Tilmelding inden den 8. april 2013 er nødvendig, da der vil være begrænset antal deltagere. Tilmeld på eller på telefon Fredag d. 7. juni 2013 kl Grillaften Vi tænder op i grillen og lader hyggestemningen sænke sig over terrassen ved HUSET. Deltagerne skal selv medbringe kød til grillen, så sørger vi for salat, dressing, flütes m.v. Drikkevarer købes til fornuftige priser i HUSET. Skynd dig at tilmelde dig og din nabo, så vi kan få nogle hyggelige, afslappede timer med hinanden. Pris: kr. 50,- pr. person, 1/2½ pris for børn under 13 år tilmeld på Åbent hus Lokalrådet ønsker en mere åben og bredere dialog med lokalområdets øvrige institutioner, foreninger og borgere. Derfor holder vi nu Åbent hus forud for vores lokalrådsmøder, hvor alle er velkomne til at møde op med input, debatoplæg, ideer til aktiviteter, spørgsmål el.lign. Du er velkommen i HUSET, Bildsøvej 74C den første onsdag i hver måned, mellem kl og I juni dog den anden onsdag, p.g.a. Grundlovsdag. (dog ikke december, juli og august).

7 2 sogne 7 Grundejerforeningen Stoukærgaard indkalder hermed til den årlige generalforsamling Tirsdag den 30. april 2013 kl Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88 Dagsorden i henhold til vedtægterne Vedtægterne kan findes på Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse, enten pr. brev eller på mail: senest 16. april Kom-Ann Hudplejeklinik Ansigtsbehandlinger Frugtsyrebehandlinger Hårfjerning Dag og fest makeup Massage Vipper og bryn Tandsmykker Gelénegle Ansigtszoneterapi Kom-Ann - Hudpleje og makeup for alle Rosengade Slagelse Tlf GAVEKORT UDSTEDES KURT s OLIEFYRSSERVICE rensning OLIEFYRSERVICE Strandvejen Slagelse Tlf FYRTEST

8 8 2 sogne

9 2 sogne 9 BRÆNDETRÆ Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke ved fast vej kan købes. Selvskovning i løvtræ er også en mulighed. Henvendelse til Skovfoged Verner Lauridsen eller A. Bech Valdbygaard Skovdistrikt Jernbanegade Slagelse Godt håndværk Tømrerfirma Fischer & Flindtholt ApS Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

10 10 2 sogne Vi glæder os til foråret Ligesom man gik troede, at nu skulle vi til at have forår, så viste Snemand Frost sin hvide næve og slog os tilbage. Når vi nu tænker over det, så sker det faktisk ofte, at vinteren lige skal markere sig en sidste gang, inden scenen helt bliver overladt til Frøken Tø og hendes noget livligere søster Fru Forår. Selvom vinteren ikke har været helt så bundfrossen, som de foregående år, så kan jeg se af tal fra DMI, at den faktisk har været koldere end normalen. Ifølge kalenderen så er foråret kommet. Jeg tror, at vi er mange, der længes efter, at det også er den virkelighed, vi træder ud i, når vi om morgenen lukker hoveddøren bag os. Det var ellers dejligt, da solens varme var tilbage i begyndelsen af marts, og de 10 graders stråler lunede behageligt på de bare hænder og de blottede hoveder. Himlen var høj og blå, flyverdragterne og det tunge vintertøj var lagt væk, og skolens udearealer var igen fyldt af højlydte børn og unge. Som det må og skal være. Hver årstid har unægtelig sine glæder, men jeg holder nu mest af foråret. Der er noget særligt ved at stå på fortorvet om morgenen med børnene, og så mærke trommehinden vibrerer med den umiskendelige lyd af gæs, der flyver i samlet formation på himlen. Og når ens niårige søn så ydermere kan artsbestemme dem, fordi han har en ganske særlig naturfaglig lærer, så kan man ikke andet end blive stolt. Over sit afkom og over vores skole. Vinteren har som altid på Trelleborg Friskole budt på kontinuerlig faglig fordybelse krydret med fysiske og kreative indslag, som vi mener er helt afgørende for den virkelige personlige og faglige læring. I november måned havde vi vores teateruge, og i år var udgangspunktet folkeeventyr. Der blev bl.a. talt en del om den særlige sproglige opbygning i eventyr, og selv de mindste unger fik lejlighed til at prøve kraften med deres egen fortolkning af genren. Ugen sluttede af med, at alle eleverne deltog i opførslen af en modificeret udgave af H.C. Andersens Klods Hans. Jeg bliver glad og stolt, når jeg kan se lærernes daglige engagement folde sig ekstra ud i en sådan kombination af faglighed, fællesskab og kreativitet. Også sådan en aften har vi plads til alle lige fra den ekstroverte dreng, som elsker rampelyset, til den mere indadvendte pige, som hellere vil styre teknikken. Vores skole har efterhånden etableret visse grundpiller, som vi baserer vores undervisning på. En kreativ indgangsvinkel, fokus på faglighed og bevægelse i samklang med en respekt for nationens traditioner. Man kan fra tid til anden høre borgmestre og ministre tale om vigtigheden af, at børn bevæger sig og får et sundt forhold til deres krop. Tit og ofte ender disse projekter desværre kun med en fin rapport, mens de gode og prisværdige tiltag løber ud sandet, når dagligdagen for alvor sætter ind. I sådanne situationer er jeg yderst tilfreds med, at mine børn går på en skole, hvor alle klassetrin har fire gym-

11 2 sogne 11 nastik- og idrætstimer ugentligt. Samt store udearealer som inviterer til fysisk aktivitet. Meget kan lade sig gøre i vores store, dejlige gymnastiksal, men foråret må gerne snart skylle ind over landet. I hvert fald gerne inden den 22. marts, hvor vi på Trelleborg Friskole som altid fejrer påsken med det klassiske stafetløb; æggeløbet. Det vil naturligvis være en oplevelse for eftertiden, hvis det i år skal foregå i sne, sjap eller pløre. Lad os derfor håbe på det bedste. John Jensen, forælder på Trelleborg Friskole og formand for skolen støtteforening Foto: Brian Dehli Loppeting KFUM spejderne i Stillinge søger effekter til vores loppemarked Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale nærmere om eventuel afhentning. Henrik Andersen tlf.: Karsten Jørgensen tlf.: KFUM spejderne

12 12 2 sogne BILDSØ EL v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen Bildsøvej 20 Bildsø 4200 Slagelse

13 2 sogne 13 i Stillinge Støvlebækvej 4 Grøn fritid med indhold. Kom og vær med. Vi holder møde onsdag. Alt smedejern til hus og have Ring for nærmere information VELKOMMEN Autoreparation Pladearbejde - klargøring til syn Forsikringsskader Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere. Sandblæsning af div. emner. Finn Hangartner Lyagervej 2 Kelstrup 4200 Slagelse Tlf Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen. Autoværksted - Pladesmed

14 14 2 sogne Madsen s Multiservice Anlægsarbejde Gravearbejde Anlæg af græsplæner Entreprise Træfældning Udlejning af småmateriel, flishugger og hestetrailer samt salg af grus og sten. v/ Rune Madsen Støvlebækvej Slagelse Tlf R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på r T rmmaskinbrodering.dk

15 2 sogne 15 Kontakt: Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Brian Olsen Martin Bertram Anlægsgartnermestre Aut. kloakmester Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Holbergsvej 81B Tersløse Anlægsgartnermestre 4293 Dianalund Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Aut. kloakmester Salg af æg, træpiller og brænde. Afhentning eller levering i nærmeste lokalområde. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

16 16 2 sogne Stillingsopslag KFUM spejderne i Kirke Stillinge Høj løn, god pension og fri bil, kan vi ikke tilbyde. Til gengæld har vi en masse glade og friske børn, hos KFUM spejderne i Kirke Stillinge, som mangler et par ekstra ledere. Vi stiller ingen krav, udover at du har lyst til at have med børn at gøre. Det er ikke raketvidenskab, med mindre det er det du kan tilbyde. Bæverne mødes hver tirsdag fra kl til kl og er børn fra 0. klasse til og med 1. klasse. Vi mangler 2 ledere. Ulvene mødes hver onsdag fra kl til kl og er børn fra 2. klasse til og med 4. klasse. Vi mangler 1 leder. Er din interesse vakt eller har du spørgsmål om ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Rene Pedersen, Morten Zielinski Bævere: Ulve: Er det dig, der skal vinde en vingave? Lokalrådet udlodder 3x2 flasker dejlig vin blandt alle, der er tilmeldt den lokale nyhedsmail fra den lokale hjemmeside 2sogne.dk. Du kan nå at deltage i konkurrencen, hvis du senest den 1. maj 2013 er tilmeldt. Du skal blot tjekke ind på På forsiden kan du skrive dit for- og efternavn samt din mailadresse - klik på tilmeld og du modtager en mail- hvor du bekræfter din tilmelding. Så nemt er det, og måske er du heldig at det er dig, vi skal aflevere vingaven til! Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter, der er i vort lokalområde. Med Venlig Hilsen Lokalrådet for Hejninge og Stillinge

17 2 sogne 17 Hjertestarter Lokalrådet arbejder med en idé om at opsætte hjertestartere i vores lokalområde. Vi kan indkøbe og opsætte 4 hjertestartere for en sum af ,00 kr., og modtager i den anledning meget gerne små som store bidrag på vores konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr.: Husk at sætte afsender på på forhånd tak. Slagelse Diamanten ApS Diamantboring & Skæring Diamantboring og skæring i beton, murværk og asfalt. Isætning af frisk-luft ventiler. v/ Henning Hansen Hyllerupvej Slagelse tlf: mobil: Støt vores annoncører, de støtter dig! Besøg vores hjemmeside

18 18 2 sogne Petanque Året er Petanque er en ret ny idræt i Danmark, men er allerede på få år nået en ret vid udbredelse. Den er kommet hertil fra Frankrig, hvor spillet har været dyrket i mange år både som sport og som sjov og hyggelig fritidsfornøjelse. Det var den første oplysning, der kom til beboerne i foråret 2004 i området, hvor bladet 2 sogne udkommer. Der var allerede året før (2003) sket en opstart, og det er det, vi vil fejre med at sige de tre initiativtagere tak for veludført arbejde. Ak, ja, som tiden dog løber af sted. I år er det altså 10 år siden, at de 3 fremsynede medborgere fandt ud af, at ældre i Stillinge sogn og omegn ville have godt af motion, som sådan en gang kuglekast ville give. De tre, der fik ideen, var Karsten Andersen, John Erik Pedersen og Morten Brøgger. Med hakke, skovl og spade, jævnede de jord og grus, på det sted, hvor skydebanerne tidligere havde været. Det meste af året 2003 og begyndelsen af 2004 arbejdede de på det vanskelige terræn. Omkring 1. juni stod de tre baner færdige, og kort efter gik 8 personer i gang med det ædle spil. Min kone og jeg var lige flyttet til sognet fra Sørby, hvor vi 4 år før havde fået lavet baner, så det var en kærkommen idrætsgave at være med til at spille på de nye baner. En ting er at sætte et pionerarbejde i gang, et andet er at få det til at virke. Der gik nu nogle år, hvor vi havde fuld aktivitet på de 3 baner, men vi blev efterhånden flere og flere, vi begyndte at spille på græs. Vi søgte da om nogle flere baner. Her kom vor næste store hjælper ind i billedet: entreprenør John Jensen. I løbet af et par måneder, gav han os tre nye baner, så vi nu har 6 baner. i området, som er med til at sponsere gaver til vore turneringer. Vi er pt. 29 medlemmer, og vi har i årenes løb besøgt flere andre klubber, og har haft genvisit af dem. De tre klubber, vi på venskabsbasis har turneret mest med, er Sørby, Fuglebjerg og Drøsselbjerg. Petanque er på landsplan opdelt i mange rækker (A-B-C og andet). Vi er ikke deltagere i den opdeling, vi vil hellere være hjemme og spille i hjemlige omgivelser. Hen over sommeren 2013 vil vi invitere flere klubber til at fejre jubilæet sammen med os, så vi glæder os til en dejlig sommer med mange gæster, der

19 2 sogne 19 spiller petanque for at have det sjovt. Sidste år ved juletid søgte vi om at få del i Stillinge sparekasses legatuddeling. Vi kom i betragtning og fik en sum, som skulle bruges i jubilæumsåret Vi spiller fortsat: Tirsdag Fredag Lørdag Fra slutning af april er der nye tider for tirsdag, det bliver meddelt ved opslag. Petanqueudvalget: Connie Jensen - Gurli Hansen - Sonja Mechermsee - Dina Nielsen - Bent Heegaard Bent Heegaard Klubmesterskab i badminton Der blev søndag den 3. marts afviklet klubmesterskab i badminton og følgende blev klubmestre: Mixed double A rækken: Vindere Silja og Magnus - nr. 2 Hanne og Henning Dame double A rækken: Vindere Lisbeth og Hanne - nr. 2 Mia og Annette Herre double A rækken: Vindere Jørgen og Magnus - nr. 2 Kaj og Henning Mixed double B rækken: Vindere Mia og Ole - nr. 2 Pia og Hans Kurt Dame double B rækken: Vindere Pia og Herdis - nr. 2 Mette og Silja Herre double B rækken: Vindere Eigil og Henning - nr. 2 Finn og Ole Forlængelse af badmintonsæsonen Såfremt der er nogen, der fortsat ønsker at spille badminton efter sæsonens afslutning d.15. april, bedes de rette henvendelse til Ole Olsen senest d. 2. april. Aktivitetskalenderen for den kommende sæson tilgår i næste nummer. Mvh. Pia Badminton

20 20 2 sogne Skal du af med vandet? Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land. Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en autoriseret virksomhed. Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste. Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom. Vi sørger for tilladelser og retablering af haven. Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

21 2 sogne 21 Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. STRANDENS MALERSERVICE Malermester Bjarne Nielsen Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Mobiltlf

22 22 2 sogne

23 2 sogne 23 NÆSBY STRAND TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

24 24 2 sogne Fodbold for alle Lørdag d. 2. marts 2013 dannede Stillingehallen rammen om en dag i fodboldens tegn. Stillinge IF Fodboldafdeling havde inviteret lokalsamfundets børn i alderen 7 til 16 år til en sjov dag, hvor fodbolden blev brugt som redskab til at danne venskaber på tværs af alder, køn og niveau. Klubbens medlemmer såvel som ikke medlemmer var alle velkommen til arrangementet. Børnene gik til spillet på banen med stort engagement. Taktik for kampene blev lagt, og fine detaljer, redninger, mål og højt humør prægede dagen igennem i Stillingehallen. Forældre på tilskuerpladserne heppede lystigt med og skabte på den måde masser af gejst til de unge talenter på banen. Stillinge IF s Fodboldafdeling takker sponsorer, Dagli Brugsen Stillinge, Super Dæk Slagelse, Madsen Antenneservice, Malermester Bo Nielsen samt Toys R`Us Slagelse, for deres medvirken til stævnets afholdelse. Sponsorerne bidragede med præmier til de gode detaljer, der dagen igennem prægede kampene på banen, samt sund frugt, som sørgede for at energien kunne holdes i top. Kampene blev afviklet i stævneform, men med ikke kun én vinder. Alle deltagere blev hædret for dagens indsats. Ungdomsformand Ole Madsen overrakte 1 krus, 1 musemåtte samt 1 gavekort til Stillingehallens Cafeteria til alle deltagere. Slutteligt kan nævnes, at næste års Fodbold for Alle arrangement vil finde sted lørdag d. 1. marts Er dette arrangement noget for dine børn, så sæt kryds i kalenderen og hold øje med opslag samt arrangementskalenderen her i 2 Sogne. På vegne af Stillinge IF Fodboldafd. Uffe Danskov 18 STILLINGE 67 IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge Hallen afholder generalforsamling torsdag den 11. april kl. 19:00 i Hallens Cafeteria

25 2 sogne 25 PINSE EN ORD-BEGIVENHED KIRKESIDERNE K I R K E S I D E R N E Ord kan bruges til andet end at videregive information. Vi kan udføre handlinger med ord. En vielse er en handling, der udføres med ord. Det vi hører om i Bibelens skabelsesberetning er en ordbegivenhed. Gud skabte ved at tale. Han sagde: bliv lys, og så blev der lys. Pinseunderet var også en ordbegivenhed. Apostlene var ikke alene vidner til Jesu historie, men de var selv en del af den. Det var jo kun ham der døde og opstod. Men alligevel var de mere end vidner til det, og det skyldes det, Jesus sagde. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Nadveren er en ordbegivenhed. Det er, når ordene føjes til handlingen, at nadveren bliver andet og mere end et måltid. Ordene forandrer brødet og vinen for den, der hører ordene. Og fordi ordene så at sige gør noget ved brødet og vinen gør de også noget ved os. Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. den, der spiser af det, dør ikke. Nu vil nogen måske indvende, at uanset hvor mange gange vi går til alters, skal vi dø. Hvordan kan Jesus så sige: den, der spiser af det brød, dør ikke? Men Jesus sagde også: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Her er selvmodsigelsen inden for en og samme sætning, så det kan næppe være en fortalelse. Jesu opstandelse viste, at døden var blevet forandret ved hans død. Det viste sig, at i døden fandtes ved

26 26 2 sogne KIRKESIDERNE K I R K E S I D E R N E Jesu død ikke alene døden, men også Gud. Derfor var der en opstandelse fra døden. Og fordi vi ved deltagelse i nadveren får del i hans død og opstandelse, ligesom også apostlene fik det, så skal også vi i døden finde opstandelsen. Selv om vi en dag opgiver ånden, så opgiver Guds ånd, der er evig, ikke os. I den ånd har vi håb, i den ånd kan vi under de trængsler, som vi måtte lide her på jorden påkalde vor Fader i himlen, i den ånd skal vi ikke frygte. Således forandrer Jesu ord vort liv og vores verden. Men det sker ikke uden ordet. Ånden følger med ordet. Ordet virker ikke uden ånden. At ordet forkyndes er derfor alt afgørende. Glæden og frimodigheden er en ordbegivenhed. De kommer af det, der høres. MB SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN Tirsdag den 30. april, kl Lokale profiler i præstegården Bjarne Nielsen fra Kelstrup vælger aftenens sange og vil desuden fortælle om arbejdet i skolebestyrelsen på Stillinge skole, om skolens udvikling, siden han selv var elev der, og om visionerne for fremtiden. Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré.

27 2 sogne 27 FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN Torsdag, den 11. april, kl : Universitetslektor Anders Holm, Roskilde: Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig KIRKESIDERNE K I R K E S I D E R N E Kierkegaard og Grundtvig er ofte set som hinandens modsætninger. I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel vil Anders Holm gennem en genfortælling af, hvordan de talte om hinanden, besvare, hvorfor de kritiserede hinanden. Det mærkelige er, at man midt i deres indbyrdes kritik også finder passager, som afslører, at de ikke altid stod så langt fra hinanden. Hvordan hænger alt det sammen? Hvad kan de - set sammen - sige os i nutiden? Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré. Se vores hjemmeside eller

28 28 2 sogne KONCERT I STILLINGE KIRKE KIRKESIDERNE K I R K E S I D E R N E Mandag den 13. maj kl med Ars Nova Koret fra Slagelse. På programmet er Glasbjergene. Værket er et kunstnerisk tre-trinsforløb: fra maleri til digt til musik. Eva Chortsen har som udgangspunkt valgt værker af 12 kendte danske kunstnere (af bl.a. Michael Ancher og Henry Heerup) og tolket dem i 12 digte, som John Høybye efterfølgende har sat i musik. Musikken er farverig og meget varieret: Smukke ballader, humoristiske rytmer og melodier og sange som spreder synge-glæde. Koret har 40 medlemmer. Ved koncerten medvirker Mads Granum på klaver og Mikkel Nielsen på bas. Dirigent er Solveig Bjergkvist. Alle er velkomne. Der er fri entré.

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 34. årgang Februar 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere