TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG"

Transkript

1 TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

2 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER: Grundareal udgør ifølge tingbogen: Matr. nr. 251 AA 880 m², heraf vej 0 m² Matr. nr. 251 AB 107 m², heraf vej 0 m² I alt 987 m², heraf vej 0 m² På ejendommen er der ifølge BBR-skema af den 27. november 2007 registreret en bygning med Bebygget areal 277 m² Udnyttet tagetage 165 m² Kælder, hvor loftet er mindre end 1,25 m over terræn 101 m² Samlet erhvervsareal 543 m² Herudover er der en carport/garage på 115 m² (heraf er 36 m² udhus) samt yderligere 2 udhuse på henholdsvis 7 m² og 35 m². Der er uoverensstemmelse mellem BBR-arealerne og de øvrige arealangivelser. Sælger indestår ikke for arealoplysningerne. OFFENTLIG VURDERING: Ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 ansattes den samlede ejendom til: Ejendomsværdi: kr heraf grundværdi: kr SERVITUTTER: Der er på ejendommen lyst følgende servitutter: Dok. om fjernvarme/anlæg mv Lokalplan nr. 47A Dekl. om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.

3 3 LOKALPLAN: Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 47A for et område i den gamle bykerne. Lokalplanen skal sikre, - at de ældste samlede bydannelser i Kalundborg bykerne beskyttes og bevares i sammenhængende helhed. - at de af planen omfattede arealer anvendes til boligformål, offentlige formål samt enkelte butikker og efter nærmere godkendelse fra byrådet mindre håndværksvirksomheder. - at ingen bygning nedrives, ombygges eller nybygges uden byrådets skriftlige tilladelse. - at den eksisterende bebyggelse vedligeholdes og ombygges ud fra byggetekniske principper og ved hjælp af materialer, som tilpasser sig de gamle bygningers særlige arkitektoniske karakter og identitet. Eventuelle større byggerier, vejændringer og lign. kan kun ske efter udarbejdelse af en supplerende lokalplan for det kvarter, hvori byggeriet påtænkes opført. Området må anvendes til boligformål, butikker, kontorer og offentlige formål og efter byrådets nærmere godkendelse mindre håndværksvirksomheder. På ejendommene må ikke drives vognmandsvirksomhed, fabrik eller indrettes oplagsplads eller opstillingsplads for erhvervskøretøjer. Der må således ikke drives nogen art af virksomhed som ved støv, rør, lugt eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omkringboende eller den omliggende bebyggelse, eller som efter byrådets skøn strider mod områdets karakter og særpræg. Grønne områder skal henligge som ubebyggede arealer, og de eksisterende større træer skal bevares og om fornødent nyplantes. Bebyggelsesprocenten for et delområde beregnes ud fra hele delområdets areal og må ikke overstige 50. Bebyggelsesprocenten må for ingen ejendom ved om- eller tilbygninger bringes til at overstige 50, medmindre dette sker efter en af byrådet godkendt fælles bebyggelsesplan for et større område. Bygningshøjden i området må ikke overstige 8,5 m målt fra færdigt terræn. Bygninger må ikke opføres med mere end 2½ etage. I bygninger med udnyttet tagetage må der ikke placeres tagaltaner og terrasser. Ved nybygning eller ombygning skal der bygges i skel med vej.

4 4 Den eksisterende bebyggelse i området skal bevares og vedligeholdelse. Bebyggelse i området må kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres efter byrådets tilladelse. Ved nybygninger, såvel som ved om- og tilbygning eller reparation, må der ikke benyttes en byggeteknik eller anvendes materialer til døre, vinduer, tage, facader og skorsten, som kan virke fremmede i forhold til det materialevalg og den byggemåde, som oprindeligt er benyttet i den gamle bebyggelse på ejendomme og på naboejendommen. Såfremt der etableres fælles antenneanlæg for tv og radio i området, må udvendige antenner ikke opsættes på ejendomme, som har mulighed for tilslutning til fællesantenne, og allerede opsatte udvendige antenner skal være nedtaget fra alle ejendomme, der kan tilsluttes senest et år efter, at tilslutningsmuligheden er meddelt ejeren. Lokalplanen kan i sin helhed læses på _demokrati/politikker,_planer_og_visioner/lokalplaner/lokalplaner. aspx BESKRIVELSE: Ejendommen er beliggende i den gamle bykerne i Kalundborg på en blind sidevej, tæt på torvet, rådhuset, Kalundborg Gymnasium, Kalundborg Hallerne. Hovedbygningen er opført i 1903 som et facadehus (og væsentligt om- eller tilbygget i 1995) i 1½ plan med udnyttet tagetage og delvist udnyttet kælder. Bygningen er opført i røde mursten på betonsokkel. Taget er sadeltag tækket med skifer. Oprindeligt opført som teknisk skole. Facaden er symmetrisk opbygget med trappe og hoveddør i midten af en frontispice med et vinduesfag på hver side i stueplan og tre vinduesfag på 1. sal/tagetage. På hver side af frontispicen er to vinduesfag. Vinduerne er trefags dannebrogsvinduer med enkeltlags glas med fortsatsruder i hvidmalede trærammer. I taget er der tre Veluxvinduer. I gavle er der tre vinduer i stueplan og to i tageetagen. Trappen er af cement/beton med fem trin og støbte murede sider og små gelændere i støbejern. Hoveddøren er markeret med en hvidpudset portal med udsmykning foroven. Foran bygningen er anlagt parkeringsareal, som oprindeligt var ejendommens forhave.

5 5 Stueplan Vindfang med adgang til hall og ekspedition, hvorfra der er videre adgang til diverse kontorer, detentioner, garderober, spisestue og toiletter samt trapper til både tageetage og kælder. Tagetage Overvejende kontor- og mødelokaler og toiletter. Kælder Benyttes til arkiv, depot og teknikrum. På grunden er yderligere opført en garage/carport med plads til 3 biler og et skur samt 2 separate udhuse. Ind- og udkørsel med biler sker til/fra Volden. For gående og cyklister er der ligeledes en port til højre for hovedbygningen. Gårdarealet er overvejende asfalteret, dog med lidt beplantning ved ind-/udkørslen mod Volden. Hele grunden er hegnet. Blød underbund og mangelfuld fundering har medført revnedannelser i hovedbygningen. Ejendommen fremtræder med et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. LEJEMÅL: Ejendommen overtages fri for lejemål. ANVENDELSE: Ejendommen har senest været anvendt til politistation. FORSIKRINGS- FORHOLD: Ejendommen er forsikret i Codan Forsikring. Det påhviler køber selv at tegne ny forsikring til ikrafttræden pr. overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, på hvilke vilkår køber kan tegne forsikring. EJENDOMS- SKATTER: For året 2010: Grundskyld, 30,40 af kr kr ,88 Dækningsafgift, erhvervsejendomme, 7,2 af kr kr ,13 Rottebekæmpelse kr. 47,19 I alt kr ,20

6 6 SALGSPRIS: Kontant kr ,00 Skriver kroner tremillionertohundredetusinde 00/100 SÆRLIGE VILKÅR: Ejendommen udbydes til salg for Freja ejendomme A/S, som er et statsligt ejet selskab, for hvem det er et sædvanligt vilkår, at ejendomme sælges med ansvarsfraskrivelsesklausul og med forbehold for godkendelse i sælgers bestyrelse.

7 7

8 8

9 9 Stueplan Tagetage

10 10 Kælder Situationsplan

TIL SALG. N. A. Christensens Vej 40. 7900 Nykøbing Mors

TIL SALG. N. A. Christensens Vej 40. 7900 Nykøbing Mors TIL SALG N. A. Christensens Vej 40 7900 Nykøbing Mors 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 180 AE Nykøbing Mors Markjorder BELIGGENDE: N. A. Christensensvej 40 7900 Nykøbing M. KOMMUNE: Morsø kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV

TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV TIL SALG NORDLANDSVEJ 68 8240 RISSKOV 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 31 EU Vejlby By, Ellevang BELIGGENDE: Nordlandsvej 68 8240 Risskov KOMMUNE: Århus Kommune ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere