Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage"

Transkript

1 Planlægningsguide Skrå tagbeplantning med system skaber liv på taget Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

2 Vedvarende frodig tagbeplantning på tage med hældning Hvad forstår vi ved skrå tage? Flade tage bør have en hældning på 2,5%. Det er dog først tage med en hældning på over 18%, som denne brochure omhandler (18% svarer til 10 hældning, se side 3). Over denne hældningsprocent ændres det grønne tags opbygning. Det er nødvendigt at sikre taget mod nedskridning og erosion, idet fremdriftskræfterne øges, som følge af tagets hældning. Dette gælder for såvel underlaget som vækstsubstratet. Planteudvalget og etableringsmetoden skal ligeledes afstemmes efter såvel taghældning som tagets orientering i forhold til solindfald m.v. Dette tag på ca 5 bliver afvandet ved en afløbsrende. Her er ingen særlige foranstaltninger krævet. En rodfast tagmembran er en forudsætning En faglig korrekt udført tagflade tætnet med f.eks. en tagpap eller tagfolie er en forudsætning for et vedvarende velfungerende grønt tag. Beplantningerne kan f.eks. omkranses af tagafslutningsprofiler i galvaniseret stål. Ved tage med større hældning med eller uden lange skridflader skal Der blev etableret en svelle mod fremdriften lige over tagfoden ved dette tag med hældning til en side. Der afvandes via en synlig tagrende. Taghældning: Grader Procent 15 % 30 % 45 % 60 % 80 % 100 % Tagmembranen bør være rodfast, da udlæggelsen af et ekstra rodbeskyttelseslag ved skrå tage kan være mere besværligt. Det er vigtigt på forhånd at tage stilling til spørgsmålene omkring den senere pleje og vedligeholdelse. Tagvinduer kan her bruges som udgang. På hele tagarealet skal et tilstrækkeligt antal af anhugningsøje etableres til taggartnerens sikkerhedsudstyr ved pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Ved perforering (f.eks. ovenlys) af taget skal der tages højde for at membranen bliver trukket min. 10 cm op over overkant af substratlaget. parallel med tagafslutning etableres ekstra sveller mod fremdriftskraften. Også ved tage med hældning er det muligt at etablere solfanger til både vandopvarmning og el-energi. Hvordan disse anlæg kan monteres uden at ødelægge membranen mekanisk, bør afklares i det enkelte tilfælde. Ved dette tag med ca. 30 hældning var det nødvendigt at etablere en ekstra svelle i midten af selve tagfladen ud over en stabil udformning af tagfoden. Ekstra vanding En ekstra vanding i tørkeperioder sikrer et pænt og tilfredsstillende udseende og forlænger blomstringsperioden. Vanding kan enten ske via drypvandingsslanger langs med tagryggen eller sprinkleranlæg. Dimensionering af tagafslutningen og tværgående sveller er ikke kun afhængig af det grønne tags vægt i jordfugtig tilstand, den lokale snebelastning kan også spille en væsentlig rolle. Fremdriftskraft Skemaet til højre tydeliggør, hvilke hældninger der kræver hvilke foranstaltninger. Derudover skal det også undersøges om tagets underbygning kræver særlige foranstaltninger, for at forhindre en rutschen af hele den grønne opbygning. Systemopbygninger for flade tage (planlægningsguide for ekstensive tage) 90 Systemopbygning grønt skråtag (se side 4) Sikringsforanstaltninger ved tiltagende taghældning Fra 30 Fra 20 Fra 15 Fra 10 Systemopbygning grønt stejlt tag (se side 8) brug af prækultiverede elementer eller vegetationsmåtter etablering af ekstra sveller til fremdriftssikring etablering af væv som erosionsbeskyttelse Specialløsninger i samarbejde med ZinCo s ingeniørværksted. rodfast membran / stabil tagfod 0 2 3

3 Systemopbygning for det grønne tag med hældning: grønt skråtag med Floraset FS 75 Floraset FS 75 er afprøvet på tusindvis af kvadratmeter skrå tage og er beregnet til tagflader med 10 til 25 hældning med lav vedligeholdelse. Floraset FS 75-elementerne lagt på hele arealet giver en god binding med substratet og forhindrer effektivt dets fremdrift. Elementerne leder fremdriftskræfterne sikkert videre til en tagafslutning eller ekstra tværgående sveller, hvis belastningsevne skal være beregnet af en ingeniør. Ekstra beskyttelse mod erosion med et groft jutevæv ved taghældninger > 15 og ved stor vindudsathed. Opbygningen er modstandsdygtig overfor flyvbrand og varmestrålinger og betegnes som hård tagdækning. Vægt kg/m² Højde cm Planter fra speedlingsbakker ifølge planteliste husløgeng Over 15 hældning med beskyttende jute-erosionsvæv JEG Denne privatvilla, som en tagdækkermester har bygget til sig selv blev allerede i 1987 forsynet med systemet grønt skråtag og beplantet med stauder. Taghældningen er på næsten 25. Helt uden ekstra vanding og ved kun én til to plejeomgange pr. år, har tagvegetationens karakter stort set ikke ændret sig. Selvfølgelig kan enkelte plantearter være forsvundet i tidens løb, andre er så til gengæld kommet til med vinden eller bragt af fuglene. Plantetæppet er lukket og der er ikke tegn på erosion. Beplantningen, såvel som den rodfaste membran er stadig fuldt ud funktionsdygtige og træhuset med dets grønne tag er et attraktivt syn. Tør Vandmættet fra 5 8 Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftsikring og dræn Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Systemjord husløgeng fra 5 cm over knopperne af Floraset 75 Floraset 75 Vandreservoir- og beskyttelsesmåtte BSM 64 OBS: En rodfast membran er en forudsætning; ved større taghældninger er det på grund af fremdriftskræfterne sjældent muligt at lægge en ekstra rodbeskyttende folie på. Taghældning: Opbygningshøjde ca cm Vægt, vandmættet: ca kg/m 2 Volumen, vandreservoir: ca l/m 2 4 5

4 Teknisk korrekte detaljeløsninger giver garanti for et vedvarende funktionelt tag Tagafsluttende bjælke med udvendig regnvandsrende Det er ofte ønsket, at afvanding af et skråt tag sker via en udvendig tagrende. Her er det vigtigt at den forventede fremdriftskraft modvirkes enten ved et tagafslutningsprofil med slidse holdt af et fremdriftsikringselement eller ved en tagafsluttende bjælke, som med stålvinkler bliver holdt på plads i ca.1-2 cm afstand fra membranen. På denne måde kan overskydende nedbør uhindret bortledes. Fremdriftsikringselementet og stålvinkler etableres iht. Ingeniørberegningerne. Støttebeslag TSH 140 Tagafslutning med udspyer og opsamlingsrende. Støttebeslag TSH 100 Et grønt skråtag kan også bygges som et fladt tag som står på skrå. Afslutningen ved tagfoden skal her opbygges tilstrækkelig høj og stabil. Det overskydende vand kan bortledes over et udspyer og ud til samlingsrenden, hvorfra det bliver ført videre til nedløbet. Floraset-elementerne omfatter et afløbs-/kanal-system, som sørger for den nødvendige tværgående fordeling af vandet; ekstra dræn er ikke nødvendig. Afvanding gennem nedløbsbrønd er princpielt også muligt. Dette udstyr skal dog i så fald etableres direkte indenfor tagopkantningen. slank tagkant ønskes Støttebeslag TSH 60 Ekstra sveller til fremdriftssikring På grund af den gode forankring som Floraset-elementerne giver substratet, kan fremdriftskræfter op til en hældning på ca 20 som regel afbødes af en stabil tagafslutning. Ved større taghældninger og / eller store taglængder, er det nødvendigt at etablere ekstra fremdriftsikrende sveller. Disse skal forankres i den underliggende tagkonstruktion og skal inddækkes særskilt. Derudover bør de stedvis være gennembrudt, så overskydende vand uhindret kan ledes bort. Fremdriftskraften som ved tagafslut- α Systemopbygning: Skrå tage Fra 20 : Stejle tage Fra 25 : Fra 30 : ca. 10 m ca. 8 m ca. 5 m * Ved snebelastning over 75 kg pr m 2 må afstanden formindskes. Bygningsingenør inddrages. Af visuelle grunde ønskes ved halvtage ofte en slank tagkant. Dette kan opnås f.eks. ved at etablere en svelle i en vis afstand fra tagafslutningen, som bærer hovedvægten. Under denne svelle er det så tilstrækkeligt at fastgøre et tyndt tagafslutningsprofil, som ydermere kan monteres tilbagetrukket fra tagkanten. Membranen bør her ligeledes være fastgjort mekanisk eller klæbes fast. Tagafslutningsprofil i galvaniseret stål; fastgjort på membranen. Inddækket fremdriftssikrende svelle; stedvis gennembrudt for at sikre vandafstrømning. ningen hhv. den fremdriftssikrende svelle skal kunne bære er afhængig af opbygningens vægt (inkl. Snelast), tagets hældning (sin α), fremdriftens længde og membranens ruhed. Dog bør man af sikkerhedsmæssige grunde ikke tage membranens ruhed med i beregningen. Bortset fra forudgående beregninger bør nedenfor nævnte afstand imellem svellerne ikke overskrides: 6 7

5 Systemopbygningen for taghældninger op til 35 Det grønne stejltag med ZinCo-georaster Ved hjælp af disse elementer er det muligt på sikker vis at begrønne tagflader med en hældning på over 25. ZinCo-georaster -elementer er patentmærket, 54 x 54 cm stor og 10 cm høj. De er fremstillet af genbrugspolyætylen (HD-PE) og monteres uden værktøj, ved at de forbindes med hinanden. Dette giver straks et stabilt forband over hele fladen. En flade, som er belagt med raster-elementer, er til at færdes på og kan fyldes med systemjord. Takket være ZinCo-georasters lave egenvolumen bliver der en relativ stor volumen til rødderne. Planterne skal naturligvis udvælges efter det ekstreme voksested stejltag, hvor solens indstråling (på sydsiden) har en højere intensitet og hvor vandet løber noget hurtigere væk end på et fladt tag. For at undgå huller i beplantningen, der kan blive kilde til erosion, bør der være mulighed for vanding, også selv om det som regel kun vil blive brugt i krisesituationer. Også her ved systemet grønt stejltag skal det sikres, at de aktuelle fremdriftskrafter bliver overført til en stabil tagafslutning og om nødvendigt skal der ligeledes etableres ekstra tværgående sveller. Udover til skrå tage kan disse ZinCogeoraster -elementer også anvendes til armering af makadam græsareal og til vejbyggeri, som skrænt-sikring og mange andre lignende opgaver. Arbejdstrin ved en stejltag-beplantning: Tæt beplantning hovedsagligt med sedumspeedlingsplanter med flad klump* Vægt Højde Fyldt med systemjord lavendelmark (op til 1 cm over Georaster -elementerne) GEORASTER -elementer 4 1 Tagfladen bliver dækket med en membran, der har rodspærrende egenskaber. Tør Vandmættet Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftens retning Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Vandgemmende måtte WSM 150 Georaster -Element Retning 2 Efter tagfladen er blevet dækket af med den vandgemmende måtte WSM 150 startes nedefra med at lægge ZinCo-georaster -elementerne ud. 3 Systemjorden lavendelmark bliver f.eks. leveret af en silovogn og gennem en slange blæst op på taget og i elementerne, så disse bliver fyldt til ca. 1 cm over kanten. 4 Efterfølgende plantes der rela tivt 5 tæt forskellige sedumarter og div. andre stauder. 5 Allerede efter en vækstsæson dan nes et i vidt omfang lukket plantetæppe. Afvanding af tagarealet ved fremviste projekt sker gennem en ydertagrende, til hvilke det overskydende vand føres gennem vandspyer. Opbygningshøjde: ca. 12 cm Vægt, vandmættet: ca. 155 kg/m 2 Volumen vandreservoir: ca. 64 l/m cm *Georaster -elementer bliver som regel beplantet med min. 28 sedumspeedlingsplanter pr. m², dvs. det svarer til min. 2 planter til hvert felt af elementerne. Flere planter anses som supplement. 8 9

6 Løsninger for grønne skråtage af den lidt mere usædvanlige slags. Objektspecifik systemteknik gør det muligt. Ved den preussiske kasematte i Saarlouis, som gennemgik en totalsanering i 2003 og derved fik ny tagmembran, har man ligeledes brugt Georaster -elementerne. En tagkant, som ville have støttet det grønne tags opbygning manglede, derfor blev hele tagfladen dækket med et meget strækstærkt plastiknet, hvorpå man bandt georaster -elementerne fast med strips. Raster-elementerne blev fyldt med specialsubstrat og dækket med rullegræsmåtte. Allerede efter få uger var måtterne groet fast i underlaget. Et vandingsanlæg sørger for at græsset overlever varme og tørre perioder. Sådan så den preussiske kasamatte i Saarlouis ud inden den blev saneret i marts Presenninger beskyttede kun nødtørftig mod regn. Taghældningen er op til 45. Taget blev dækket med et strækstabilt net, hvortil Georaster -elementerne blev fastgjort med strips. Specialsubstratet blev indbygget uden overhøjde i jordfugtig konsistens og græsmåtterne (se billede til højre) blev udlagt herpå. Den preussiske kasematte i Saarlouis med beliggenhed ved porten til byens gågade, huser en række restauranter. Fra etableringstekniske synsvinkler et meget krævende objekt: Stejle former til større arkitektonisk afveksling! Grundkonstruktionen i denne nye ufo kontorbygning i Riedel- Baustoff-Recycling i Moers er en gammel messestander af stål. Taget er udelukkende fremstillet af affaldstræ fra nedbrydning. For at beskytte det ene lag kunstofmembran, har man etab leret et grønt tag svarende til firmaets recyclings-koncept (systemjord og drænelementerne blev fremstillet af RC-materialer). En særlig udfordring var at etablere beplantning ved tagkanten, som har en hældning på 45. Man startede med at fastgøre 12 cm høje tagafslutningsprofiler af galvaniseret stål som kantomkransning. Floraset FS 75 elementerne og ca. 8 cm systemjord husløgeng blev til underbygning for sedum-vegetationsmåtter. Floraset FS 5 elementerne rækker til 50 cm ind under det vandrette areal. Grønne tage kan få de mest mærkværdige former, som dette eksemplar fra Duisburg (for oven) hhv. fra Köngen am Necker (til venstre) begge Tyskland beviser. I begge tilfælde med Floraset FS 75 elementerne som underlag

7 Visuelt et highlight, teknisk en udfordring! Nybyggeriet af et erhvervs- og boligbyggeri skulle også være et reklameskilt. Bygningen er derfor på sydsiden forsynet med solceller, hvorimod tagets øverste, mere flade areal er et grønt tag. Det mere stejle areal nederst, inddækket med metal som stående fals. Pga. den vanskelige plejeopgave skal beplantningen være vedvarende vedligeholdelsesfri og gro så fast ind i substratet, at der ikke opstår erosion. Udgangspunkt for begrønningen er en rodfast membran, hvorpå der er lagt beskyttende vandreservoirmåtter samt 40 mm høje floradrain-elementer i baner, fremstillet efter mål. Som en ekstra fremdriftssikrende foranstaltning er der i det grønne areal etableret rækker af stålrørstøtteelementer, som forløber parallelt med tagkanten. Disse er forankrede i tagets underkonstruktion og dækket særskilt ind og holder på substratet ved hjælp af foranliggende hulprofiler af galvaniseret stål. Det grove erosionsbeskyttende jutevæv JEG er lagt på det ca. 10 cm tykke lag af systemjord husløgeng og er indarbejdet heri. Plantesamfundet husløgeng er etableret som speedlingsplanter. Beplantningstæthed i de mere flade områder er på ca. 16 stk./m² og i de mere stejle områder 24 stk./m². Bolig- og erhvervsbyggeri i Sydtyskland fanger blikket med sin utraditionelle udformning. Også en idé for et tag: Kombination af teglsten og beplantning Hvælvede tage som grønne tage Denne tyske villa ved Bodensøen har den særegenhed at halvdelen af huset er dækket med teglsten og den anden halvdel har fået et grønt tag. Udgangspunktet for den grønne del er selvfølgelig en rodfast membran. Opbygningen svarer til systemet grønt skråtag, som er beskrevet på side 4 og 5. Dette dobbelthus viser ligeledes kontrasten af meget forskellige måder at bygge på: Træ- og pudsfacade, teglog grønt tag. Det grønne tag på 30 er efterhånden 10 år gammelt. Grønt skråtag kan som udgangspunkt også etableres på et tøndehvælvet tag, blot tagkanten er stabil. Ved større hvælving på taget bør Florasetelementerne muligvis deles en gang over i midten, som det er tilfældet ved det tidligere borganlæg Lunette i Rastatt (se ovenfor). Mangler en stabil tagkant kan med fordel anvendes baner af det 40mm høje Floradrain FD 40 element, der kan produceres efter mål. Udlagt uden systemfi lter opnås her en god sikring mellem drænlaget og substrat. Det grønne tags skubbende fremdriftskræfter bliver omdannet til trækkende kræfter. Denne måde at bygge på har man f.eks. brugt ved de æggeformede færdig-garager, som fa. Zapf (billede til højre) producerer dem. Der findes ingen standardløsning for tøndehvælvede tage, dog er det som regel muligt at finde en objektspecifik løsning sammen med ZinCo-ingeniørværkstedet, som f.eks. ved dettte objekt med et tag i galvaniseret stål i Ingolstadt (til højre). Ved større hældninger skal substratlaget igen inddeles i mindre afsnit. Dette kan f.eks. ske ved at fastgøre L-profiler på stålbånd i galvaniseret stål (nedenfor), som senere bliver dækket af substratlaget. Brug af ZinCo-georaster -elementer er ikke muligt på hvælvede flader

8 Meget vigtigt ved beplantning af skrå tage: Det rigtige plantevalg! Udover at give et smukt udseende er det på skrå flader specielt nødvendigt, at plantedækket altid er tæt. Derved sikrer man effektivt tagfladen mod erosionsproblemer. Skrå tages funktion adskiller sig fra de flade tage på flere punkter: Vand løber hurtigere væk og bliver dårligere holdt tilbage. Græs på taget Som dette eksempel viser, kan der uden problemer etableres græs på tage med hældning. Der skal så blot tages højde for, at græsset skal slås regelmæssigt, og at afklippet skal kunne fjernes fra taget. Ved lave opbygningshøjder skal et funktionsdygtigt vandingsanlæg sørge for en vedvarende vandforsyning. Som regel er det dog mere hensigtsmæssigt at etablere en tørketålende græs-urte-vegetation,som f.eks. plantesamfund blomser-eng sammen med sedum i stedet for græs. Ved store hældninger og orienteret mod syd, er disse forskelle særligt udprægede. En forøgelse af substrattykkelsen er ofte ikke mulig af belastningsmæssige årsager. Uden vandingsmuligheder er planteudvalget derfor begrænset. Hvilken vegetation der kan overleve uden ekstra vanding, fremgår af disse tre billeder. Rullegræsset, som blev lagt på tagets nordside, faldt efter kun kort tid helt bort, hvorefter tagets sedum-urte-vegetation fra sydsiden (plantesamfundet husløgeng ) lige så stille også erobrede nordsiden. Planteudvalg Til tage med hældning kan med fordel vælges speedlingsplanter af plantesamfundet husløgeng. Sedum er som regel den bærende vegetationsbestanddel. Som ekstra blomst ringeseffekt kan andre stauder med fordel vælges til solfattige og nordvendte tagflader med over 20 hældning. Disse bør dog som regel ikke bruges i grupper på over 3-7 ens planter. Fra 25 og op efter bør man reducere staudernes andel, da sedum er mere velegnet ved små vandmængder og herved vil sikre bedre mod erosionen. Tage over 30 bør udelukkende beplantes med sedum. Der bør her tages højde for, at den enkle sedumarts samlet flade ikke overskrider 1-2 m². Minimum fire sedumarter sikrer en stabil vegetation. Egnede arter for beplantning af skrå tage fremgår af listen nedenfor og i ZinCo-plantelisterne sedumtæppe, husløgeng og blomstereng. Resultatet bliver så, som her på blokhuset et tag med vildmarkskarakter. Artmangfoldigheden vedligeholdes ved slåning én gang om året. Anbefalede planter til skrå grønne tage Overfladestauder Anbefalede antal Sedum album i sorter ca % Sedum floriferum Weihenstephaner Gold ca % Sedum hybridum Immergrünchen ca % Sedum Sexangulare ca % Sedum spurium i sorter ca % Smågruppestauder Supplerende er velegnet stauder af plantesamfundet husløgeng Sedum-Arter 4-5 Stk/m² Plantetæthed: (inkl. Smågruppestauder) Indtil 15 : mind. 20 Stk/m² Over 20 : mind. 24 Stk/m² Over 25 : mind. 28 Stk/m² Over 30 : mind. 34 Stk/m² Taghældning over 30 Over denne hældning samt på udsatte tagryg- og tagkantområder bør anvendes prækultiverede sedumvegetationsmåtter eller EcoSedum-elementer. For specielle opgaver: ZinCo-EcoSedum 33 cm 33 cm Ved taghældninger over 35 : Rekvirerer løsningsforslag til opbygning og plantevalg

9 Med systemteknik til et vedvarende perfekt grønt tag Denne planlægningsguide er tænkt til at give dig et generelt overblik over teknikken til den ekstensive brug af tage. Vores tekniske konsulent står altid til rådighed ved specielle problemstillinger til konkrete byggeopgaver, helt fra projekteringsfasen til udarbejdelse af licitationsmaterialet. ZinCo Norge AS Postboks Bergen Telefon: E-post: 8/10...vi skaper grønt liv på taket 16 TRYKK: BODONI AS

Planlægningsguide. Ekstensiv tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

Planlægningsguide. Ekstensiv tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage Planlægningsguide Ekstensiv tagbeplantning med system skaber liv på taget Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage ZinCo s ekstensiv tagbeplantning solid, efter normerne og af økologisk værd De grønne

Læs mere

Planlægningsguide. Intensiv tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

Planlægningsguide. Intensiv tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage Planlægningsguide Intensiv tagbeplantning med system skaber liv på taget Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage Med systemopbygningen taghave bliver n alle ønsker til en realitet! Tagbeplantningssystem

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed

Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed Phønix Tag Fyn A/S. Langagergyden 1. Nr. Lyndelse. 5792 Årslev. Tlf.: 65 90 13 17. Fax: 65 90 17 41. fyn@phonixtag.dk. phonixtag.dk Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed Phønix Tag Fyn din garanti

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Kontorbyggeri (Holland)

Kontorbyggeri (Holland) ALKORGREEN Kontorbyggeri (Holland) RENOLIT WATERPROOFING ALKORGREEN.. DET LEVENDE TAG Grønne tage er ikke bare en ny dille. Tendensen mod grønne tage er tiltaget markant gennem de seneste 20 år. Med alkorplan

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne

Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne tage. Vi er garanti for kvalitet, leveringssikkerhed og

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE

VECTOR WALL. Teknisk information TERRÆNMURE VECTOR WALL Teknisk information TERRÆNMURE Vector Wall - et komplet system Stabiliteten af Vector Wall støttemure understøttes af mange års erfaring med opbygningen af støttemure og stejle skråninger i

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

ALKORDESIGN Systemet RENOLIT WATERPROOFING

ALKORDESIGN Systemet RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skole (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Systemet ALKORDESIGN systemet ligner det traditionelle bliktag med sine stående false, men uden vægten og omkostningerne til aluminium, zink,

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT AG 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN 02 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN SOLARWATT AG INDHOLD 01 ANLÆGGET.............................. S. 02 02 INFORMATION OM

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage Løsninger til solcellemontage Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og. Hilti. Outperform. Outlast. Stærk og hurtig montage på skrå tage Stærk og hurtig montage på skrå tage Montage af solceller

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen.

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S i Danmark og svenske bg Byggros ab samt det norske Byggros

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

opnå de bedste styrkeegenskaber

opnå de bedste styrkeegenskaber Profile LVL-bjælker opnå de bedste styrkeegenskaber Ultralam Produktionen af Ultralam (Profile LVL) begyndte i 2009, og foregår på fabrikken Taleon Terra, der ligger i byen Torzhok i Rusland. Taleon Terra

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Green Roof 2.0 Afrapportering

Green Roof 2.0 Afrapportering Green Roof 2.0 Afrapportering Oktober 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Tekst: David Duffus ISBN: 978-87-7175-603-6 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggør rapporter

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Grønne tage. det livgivende, klima tilpassede alternativ

Grønne tage. det livgivende, klima tilpassede alternativ Grønne tage det livgivende, klima tilpassede alternativ fotokredit 8-tallet / Ty Stange / forside og side 2, 3, og 7 Toldboderne / Byggros / side 4 og 5 Peblinge Dosseringen og sedum / Gitte Lotinga /

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Kunst og begrønning af to p-huse

Kunst og begrønning af to p-huse Kunst og begrønning af to p-huse Facadeprojekt for Næstved kommune Præsentation for TU 30.10.2017 Hvilke facader udsmykkes med kunst? Udsmykning af parkeringshus på Grønvej skal udføres på vestfacaden

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller Åbent punkt Byplanudvalget den 11-04-2012, s.1 Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller 1. Sagsfremstilling Grundejerforeningen Åbrinken ønsker at opsætte solcelleanlæg på sydvente

Læs mere

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek Dit regnvand www.havenatur.dk Carry Roorda Landskabs og Havearkitekt Tag vandet i opløbet, pø læg et gø grønt tag Fordampning Foto: Kjeld Larsen og Søn GAB Photo: Friderich Strauss Zinco tag Peter Malmmos

Læs mere

Udlægningsvejledning. Nem at udlægge

Udlægningsvejledning. Nem at udlægge Udlægningsvejledning Nem at udlægge Produktet Et enkelt system Nature Impact Roof er et modul-opbygget system, der hurtigt og enkelt udlægges af fagfolk indenfor tagbranchen. Sikrer fra første færd et

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere