Lønoversigt - Totaloversigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønoversigt - Totaloversigt."

Transkript

1 Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1, reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts Peter Højgaard og Jeanette Veggerby Der tages udgangspunkt i statens lønskala Lærere, ledere og børnehaveklasseledere: (Statslig overenskomst - tilskudsbetingelse) Basisløn Ecl. OK 2008-tillæg: - lærere 4 4-årige trin: Basistrin 1: Basistrin 2: Basistrin 3: Basistrin 4: børnehaveklasseledere 4 4-årige trin: Basistrin 1: Basistrin 2: Basistrin 3: Basistrin 4: lærere/børnehaveklasseledere med 12 eller flere års anciennitet pr. 1/ udgør en særlig lukket gruppe og skal have beregnet et trin 4 tillæg 4 OK-2008 tillæg (ej pensionsgivende) og kun gældende for trin basistrin 1-3 OK-2008 tillæg pr. 1/4-12: Basistrin 1 forhøjes med og basistrin 2 og 3 med Dette tillæg ydes til lærere og børnehaveklasseledere, der er indplaceret på basisløntrin 1-3 og som har mindre end 12 års ancieenitet. OK 2008 tillægget bortfalder ved opnåelse af 12 års anciennitet. 4 stk 4 sbidraget andrager pr. 1/ ,3%. EFTK kun som personlig ordning for medarbejdere ansat før 1/4-95. Beregnes af skalatrin (skyggeforløb). Områdetillæg - lærere og børnehaveklasseledere To skalaer - afhængig af stilling - baseret på skolens beliggenhedskommune 4 Undervisningstillæg - lærere 0-649,9 timer: kr. 16,38/time ,9 timer: kr. 98,30/time ,9 timer: kr. 131,07/time timer: kr. 163,83/time Bilag 1 Kun hvis den ansatte har i LP. (Gælder ej for EFTK) - børnehaveklasseledere 0-749,9 timer: kr. 22,41/time ,9 timer: kr. 65,53/time ,9 timer: kr. 131,07/time timer: kr. 163,83/time Specialundervisningstillæg - Vidtgående specialundervisning se 7 - lærere og børnehaveklasseledere Pr. 31/3-12 kr. 19,00. Kriterie for udbetaling er mindst 6 ugentl. timer á 60 min. Bilag 1 Særligt tillæg TRÆDER FØRST I KRAFT 1. AUGUST lærere/børnehaveklasseledere Tillæg på pr i årligt grundbeløb (31/3-12 kroner) - beregnes forholdsmæssigt ifh beskæftigelsesgrad 4 Ulempetillæg - lærere og børnehaveklasseledere kr. 708 årligt for fuld tid og kr. 354 årligt for halv tid. 22 Praktikvederlag - ledere, lærere og børnehaveklasseledere Engangstillæg for lærere og børnehaveklasseledere: (Gl. puljeordning er udgået) Der ydes et praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever. Vederlaget udgør kr. 43,25 for hver deltagende lærerstuderende. Tillæg for ledelses-/koordineringsopgaver er kr. 9,17 pr. praktiktime. Bilag 6 - Kvalifikationstillæg 5 Aftales mellem skolen og TR. Der anvendes særlige skemaer og lønprotokol. - Funktionstillæg Pr. 1/ er der ikke længere krav om mindste udmøntning. 5 - Resultatløn 5 sgivende Pr. 1/4-08 er det muligt lokalt at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. Varige eller midlertidige tillæg for lærere og børnehaveklasseledere: - Udligningstillæg: Personligt varigt kvalifikationstillæg v/overgang til basisløn pr. 1/8-04. Kan aftales ændret til alm. kvalifikationstillæg. - Kvalifikationstillæg 5 Aftalt lokalt mellem skole og TR. Der anvendes særlige skemaer og lønprotokol. Pr. - Funktionstillæg 1/ er der ikke længere krav om mindste udmøntning. 5 - Resultatløn 5 () Fsva ansatte med pension i Efterlønskassen (P25) som en personlig ordning, kan det aftales, at tillægget gøres pensionsgivende. I dette tilfælde indbetales pensionsbidrag til LP! Vikarer - timelønnede: (Overgår til månedsløn senest på det tidspunkt, hvor der er læst fast skema i 3 måneder - se dog nedenfor) ved "fast" deltidsbeskæftigelse: - uddannet personale Intervalløn: undervisn.opg. kr pr. time. Ikke undervisn.opgaver: kr pr. time 34 - ikke uddannet personale Intervalløn: undervisn.opg. kr kr. time. Ikke undervisn.opgaver: kr pr. time 34 Ved en beskæftigelsesgrad på mindre end 15/37 pr. uge påbegyndes pensionsindbetaling, når ansættelsen har varet 6 måneder. sbidraget udbetales med tilbagevirkende kraft fra ansættelsestidspunktet (hvis ikke andre forhold gør sig gældende f alder - se F 7, stk. 3) Vikarer - "fastansatte" på timeløn Pr. 1/4-08: Det er ikke længere nødvendigt altid at overgå til månedsløn senest på det tidspunkt, hvor der er læst fast skema i 3 måneder. Timelønnede lærere kan ansættes i mere end 3 mdr. blot det årlige samlede timetal ikke overstiger 180 timer. 33 sgivende Lønnen er pensionsgivende, hvis læreren er fastansat som timelønnet på ordningen af 1/4-08. Lederløn: - skoleleder Centralt aftalte intervaller baseret på skolens elevtal pr. 5/9. Lønnen aftales lokalt mellem lederen og bestyrelsen og skal godkendes af 7 - vicer Frie Skolers Ledere - afdelingsleder Skoleleder - invervalløn: 99 elever el. mindre: kr () Souscheffunktion Skoleleder - invervalløn: elever: kr () Skoleleder - invervalløn: 350 elever og derover: kr () Afdelingsleder - intervalløn: kr () Vicer - intervalløn: 350 elever eller mindre: () Vicer - intervalløn: 350 elever og derover: kr () sgivende pr. 1/ EFTK kun som personlig ordning for medarbejere ansat før 1/4-95. Beregnes af skalatrin (skyggeforløb) - lærerløn + tillæg kr årligt grundbeløb (pensionsgivende) 13 sbidraget indbetales for alle ansatte til LP Løntillæg ledere - Resultatløn Ma. Kr hvis incl. resultatløn ellers kr Aftalerne indgås mellem lederen og bestyrelsen. Aftaler om resultatløn og - Engangsvederlag for særlig indsats engangsvederlag skal godkendes af Frie Skolers Ledere. Der anvendes særlige skemaer. 7 stk. 2 Pr. 1/4-08 er det muligt lokalt at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. Side 1

2 Ma. Kr hvis incl. resultatløn ellers kr Aftalerne indgås mellem lederen og bestyrelsen. Aftaler om resultatløn og engangsvederlag skal godkendes af Frie Skolers Ledere. Der anvendes særlige skemaer. - Merarbejdstillæg Side 2

3 6 Løndele Overtid lærere - Overtid mere end 100% beskæftigelse Udbetales med tillæg af 50% - eller overføres til Timebank med tillæg af 50% Overtidstillæg er IKKE pensionsgivende. - Tilspadsering af undertid Timebank kan højst indeholde 200 timer ved normperiodens begyndelse. - Deltidsansatte lærere Timer udover aftalt beskæftigelsesgrad men under 100% af årsnormen udbetales uden tillæg Mht beregning af overtidsbetaling - se nederst på arket Plustid lærere Trådte i kraft pr. 1/ Merarb.betaling er pensionsgivende, dog højst op til fuld tid, dog kan pensionsgivende løn ikke overstige 100%. Der skal indgås skriftlig aftale mellem ledelsen og TR om at ordningen anvendes på skolen. Ordningen skal være forsynet med opsigelsesbestemmelser. Ordningen er frivillig for læreren og indebærer, at den ansatte kan lave individuel arb.tidsaftale om højere arb.tid end 37 timer pr. uge - maks. ugent. timetal er dog 42 timer. Lønnen opreguleres forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. sgivende For ansatte med tjenestemandspension (Efterlønskassen/P25 indbetales et pensionsbidrag på 18% til en supplerende ordning for den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse. For ansatte i Lærernes indbetales pensionsbidrag af lønforhøjelsen til den gældende pensionssats (17,3%). Den opregulerede løn udbetales også under fravær, hvor der er ret til løn, f under sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage. BUPL Løn Løn - ledere 4-årige løntrin Fra 1/4-11 må afdelingsledere selv i perioden indgå aftale om lokale tillæg. - Afdelingsledere (SFO) Aflønnes iht børnetal i SFO+evt. børnehave (børnehavebørn taller dobbelt) pr. 5/ børn: Trin 39, børn: Trin 39, 41, børn: Trin 47 Hvis børnetallet i SFO er på 30 børn eller derover, skal der oprettes stilling som daglig leder med en af følgende stillingsbeskrivelser: Afdelingsleder, stedfortræder eller gruppeleder - dette alt efter hvilken ledelsesstruktur, skolen vælger ,2,3 og 4 Bidraget udgør 15,5% pr. 1/4-12 og pr. 1/4-14 stiger bidraget til 15,8% for lederne af den pensionsgivende løn. Skolen betaler og indbetaler såvel egetbidraget (1/3) som arbejdsgiverbidraget (2/3) til pensionsordningen i forbindelse med lønudbetalingen. Dette jr. 15, stk 3 i OK håndbogen. - Gruppeledere/stedfortrædere Lokalt aftalt tillæg - Særordning uden daglig ledelse Løn - øvrigt personale Uddannede pædagoger:trin 27, 29, 31, 33, 36 + yderligere 2 trin Ikke pædagoguddannede: Trin 14, 15, 16, yderligere 6 trin 12.5 Skalatrinsaflønnet - Uddannede pædagoger Skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36-2-årige løntrin 12.1 Skoler, der har denne ordning (uden daglig leder) kan fortsætte ordningen. Man kan ikke længere søge om dispensation til at overgå til ordningen. - pæd. personale uden pæd.udd. Skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19-2-årige trin. løntrin pæd. personale uden pæd.udd. - men med gennemført PGU, Voksenuddannelse eller PAU Skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19-2-årige trin. Hvis gennemført PGU, Voksenpæd. Udd. el. PAU. Medarbejdere m/lønanciennitet på skalatrin 14+15) tillægges yderligere 6 løntrin. Medarbejdere med lønanciennitet på skalatrin 16, 17 og 19 tillægges yderligere 8 løntrin. - Stedfortrædere/gruppeledere I bestående stillinger oprettet før 1/10-97 aflønnes efter skalatrin 36 med et personligt tillæg på kr pæd.personale uden pæd.udd. ansat før 1/8-99 Aflønnes som en "lukket" gruppe på skalatrin pæd.personale uden pæd.udd. - tidsbegr. ansættelse Aflønnes efter trin uddannet pædagogisk personale - timelønnede Aflønnes med timeløn kr pæd. personale uden pæd.udd. - timelønnede Aflønnes med timeløn kr pæd. studerende i praktik Der udbetales løn, der for 2. praktikperiode udgør kr ,00 pr. md og for 3. praktikperiode kr pr. md. Bilag 1 Mere om de pædagogstuderende og deres løn- og ansættelsesvilkår findes i Bilag Bidraget andrager 14,0% pr. 1/4-12 og pr. 1/4-14 stiger bidraget til 14,3% for alle af den pensionsgivende løn. Skolen betaler og indbetaler såvel egetbidraget (1/3) som arbejdsgiverbidraget (2/3) til pensionsordningen i forbindelse med lønudbetalingen. OBS: Karensbestemmelse for ikke-uddannede - min. 21 år og 1 års beskæftigelse indenfor det pædagogiske arb.område; min. 8 timers ugentlig beskæftigelse og min. 6 mdr. ansættelse - dette jf i OK håndbogen Særlige tillæg: - støttepædagogtillæg - specialpædagogisk bistand Der skal aftales løntillæg til pædagogisk personale, der løse specialpædagogiske opgaver i forbindelse med børn eller grupper af børn, der udløser særligt tilskud Der kan ved den eneklte skole aftales løntillæg til pædagogisk personale, der løser særlige specialpædagogiske opgaver af enten konkret eller pædagogisk karakter eller koordinerende art. - funktionstillæg - stedfortrædere/gruppeledere udbetales til pædagogisk personale, der varetager stedfortræder - el. gruppelederfunktion - lokal aftale bemærkn. - tillæg for praktik vejledning til pæd. personale, der varetager praktikvejledning iht OK 1, stk. 6 ydes et funktionstillæg på kr. 666,67 pr. md. (31/3-12 kroner) generelt der kan efter lokal aftale fastsættes en højere aflønning end hvad OK tilsiger tillidsmandstillæg der ydes et månedligt tillæg pr. kr. 540,00 (31/3-12 kroner) arbejdstidsbestemte tillæg m.m. ydes efter statens takster (Arbejdstidsaftalen 11) te tillæg er pr. 1/4-08 pensionsgivende. Lokalt aftalte tillæg er pr. 1/8-08 pensionsgivende. Pr. 1/4-12 træder bestemmelse re arb.tidsbestemte tillæg i kraft - se mere i OK håndbogen 11 Side 3

4 Danmark 19 Danmark 7,3 Løndele 3F - Løn Skalatrin 14, 17 og 20. Til alle på trin 20 ydes årligt tillæg på kr. 554,00 (31/3-12-kroner). 4.1 Skalatrinsløn - funktionstillæg Særligt tillæg for funktionen som køkkenleder og serviceleder samt tillæg for særlige funktioner Ungarbejdere, timelønnede Timelønnen for ungarbejdere (16-17-årige). Timelønnen beregnes på baggrund af løntrin 14 og udgør hhv. 66% og 74% Elever - Ulempetillæg (v/skæve arbejdstider) Serviceassistentelever: timelønnen udgør hhv. 64% for måned, 67% for 14. og månederne herefter og 100% hvis eleven ved indgåelse af kontrakten er fyldt 25 år. Procenterne beregnes ud fra grundlønnen på trin 14 pr. 1/4-12. Ejendomsserviceteknikelever: timelønnen udgør hhv 81% for 1. og 2. uddannelsesår, 90% for 3. og 4. uddannelsesår og 100% for elever der ved indgåelse af kontrakten er fyldt 25 år. Procenterne beregnes ud fra grundlønnen på trin 14 pr. 1/4-12. Udbetales ikke samtidig med overarb.betaling - evt. fast tillæg - lokal aftale. Efter statens takster - udbetales ej samtidig med overarbejde - mulighed for med lokal aftale at konvertere til fast ulempetillæg. Bilag Hovedrengøringstillæg kr. 5,32 pr. time 10 - Dispositionstillæg (arbejdstid) - lokal aftale Kr årligt grundbeløb 11 - Arbejdstøj Der ydes enten frit arbejdstøj eller et årligt tillæg på min. 655 kr. (31/3-12-kroner) 26 HK (Kun Lilleskolerne er omfattet) sbidraget andrager pr. 1/ % (mod tidligere 13,63% pr. 1/4-12) fuldt arbejdsgiverbetalt. Lønspecifikationen skal dog indeholde oplysning om, at egetbidraget udgør 1/3 og arbejdsgiverbidraget udgør 2/3. Ved indberetning af pension til pensionsselskabet anvendes kode OBS: Karensbestemmelse: min. 21 år og min. 1 års lønanciennitet, der kan være medbragt fra tidligere ansættelse, min. 8 timers beskæftigelse pr. uge. Jubilæumsgratiale - omfattes af statens ordning. - Grundløn pr. 1/ (31/3-12-kroner) 4 løntrin - 4-årige. Grundløntrin 1: kr Grundløntrin 2: kr Grundløntrin 3: kr Grundløntrin 4: kr Kvalifikationstillæg - Funktionstillæg Efter lokal aftale - Resultatløn Elevlønninger 1. års elever: kr , års elever: kr ,00. Voksenelever: kr ,00. (31/3-12 kroner) 22 sbidraget andrager 17,3% - fuldt arbejdsgiverbetalt. Skolen betaler og indbetaler såvel egetbidraget (1/3) som arbejdsgiverbidraget (2/3) til pensionsordningen i forbindelse med lønudbetalingen. Ved indberetning af pension til pensionsselskabet anvendes kode Uddannelsesfond Denne bestemmelser omfatter kun HK ansatte hvor skolerne er tilknyttet HK OK (Det Kooperative Fællesforbund) Fællesbestemmelser for alle personalegrupper: ATP - HK + 3F + BUPL + Lærerne A-sats: samlet bidrag kr. 270,00 Til uddannelsesmæssige formål indbetaler skolen det til enhver tid gældende ørebeløb pr. præsteret arbejdstime, som måtte aftales mellem LO og Det Kooperative Fællesforbund for de af overenskomsten omfattede kontorfunktionærer. Beløbet vil blive opkrævet af Det Kooperative Fællesforbund. Pr. 1. januar 2008 er ørebeløbet fastsat til kr. 0,31 pr. præsteret arbejdstime. 21 Fællesbestemmelser for alle personalegrupper med overenskomst Feriegodtgørelse Der udbetales løn under ferie+særlig fereigodtgørelse på 1½% af den ferieberettigde løn i optjeningsåret Særlige feriedage Alle har ret til 5 særlige feriedage. Ikke afholdte særlige feriedage udbetales. Særlige feriedage optjenes med 0,42 dag pr. måneds ansættelse. For HK-personale gælder ingen særlige afviklingsregler fsva de særlige feriefridage. Gruppeliv (inkl. kritisk sygdom) - lærere, ledere og børnehaveklasseledere Sats: kr. 108,35 pr. måned pr. 1/1-10 Fælles OK 8 nej nej jf FG nr BUPL og 3F Gruppelivsbidraget indgår i pensionsbidraget til hhv. PBU og Danmark nej nej - HK Sats: kr. 153,00 pr. måned pr. 1/ nej nej jf. FG nr Jubilæumsgratiale (ej pensionsgivende) - lærere, ledere, bh.kl.ledere samt 3F Socialt kapitel (jobordning, fleksjob, virksomhedspraktik og løntilskudsjob) Denne bestemmelser omfatter ikke BUPL og HK ansatte Udbetales v. 25 års tjeneste kr , ved 40 års tjeneste kr og ved 50 års tjeneste kr , pr. 31/3-12, perst. Nr Beløbene er i 12-kroner og reguleres. Der skal træffes aftale mellem skoleforeningen og og den faglige organisation forinden aftale om fleksjob for at sikre, at alle parter (skolen, den ansatte og de øvrige ansatte) har forståelse for de særlige vilkår, der aftales. Når Regionen/kommunen, jobcentret eller anden offentlig arbejdsgiver har givet tilbud om job efter reglerne i socialt kapitel, skal der udfærdiges ansættelsesbrev og dette skal sammen med teksten i arbejdstilbuddet sendes til BUPL og skoleforeningen. Barns sygdom og hospitalsindlæggelse - Barns 1. og 2. sygedag Der (kan) gives 2 dage i hver periode m/løn - mindreårigt barns på hospital Der gives indtil 1 uges frihed m/løn. Hvis pasning i hjemmet er at sidestille med hospitalsindlæggelse, gives ligeledes indtil 1 uges frihed med løn - kræver attestation af læge. Pasning af alvortligt syge/døende Der gives frihed i det omfang, at kommunen yder vedlag, Side 4

5 Barsel Som udgangspunkt for aftalen gælder Ligebehandlingsloven og Dagpengeloven for hele skolens personale. Men størstedelen af de retningslinier, der herefter nævnes udspringer af en aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne i det, der kaldes CFU-forliget. Forliget er en central aftale, der omfatter de personalegrupper som i deres eller lokalaftaler hører ind under statens sæt af m.v. Reglerne gælder således for alle ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved fri grundskoler, pædagogpersonale i SFO på de skoler, der har tilsluttet sig overenskomsten mellem BUPL og FGF (eller på anden vis følger den) samt ansatte omfattet af overenskomsten mellem 3F (Kad/Sid) og FGF. For personale, der ikke er dækket af disse eller aftaler, er det op til lokal aftale eller praksis, hvorvidt de er omfattet af de vilkår, der er aftalt i CFU-forliget. Mulighederne er skitseret her: Ved normperiodens udløb opgøres overarbejdstimerne, og der aflønnes med 1/1924 af den ansattes samlede årsløn på udbetalingstidspunktet med tillæg af 50%. Varige og tidsbegrænsede decentrale løndele indgår i den samlede faste årsløn. I den samlede faste årsløn indgår IKKE undervisningstillæg, pensionsbidrag, engangsvederlag, samt for efterskolelærernes vedkommende kostskoletillægget. Fødsel (forventet) Forældreorlov: Hver forældre har ret 32 ugers orlov (kan forlænges til 46) Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Forældrene har tilsammen ret til fuld løn i 18 uger af forældreorlovsperioden (6+6+6). Disse områder indgår IKKE i Lønoversigten: Rejser/timer/dage, ydelser i forhold til delt tjeneste, arbejdstidsbestemte ydelser (delt tjeneste), kombinationsbeskæftigelse, bilag M, flyttegodtgørelse, praktikaflønning, timedagpenge, karensregler vedr. pension, seniorordning (herunder 60-årsreglen), omsorgsdage, feriegodtgørelse, særlige feriedage og andre feriespørgsmål. Mor: Far: Graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel Barselsorlov 14 uger (Fuld løn) Fædreorlov 2 uger (Fuld løn) løn til mor løn til far løn til deling Endvidere indgår IKKE ændringer af områdetillæg som følge af at enkelte skoler har flyttet stedtillægsområde med strukturreformen. Side 5

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) Februar 2016 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune INDLEDNING Denne lønpjece er udarbejdet af fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus kommune. Den er en vejledning til tillidsrepræsentanter i dagtilbud og skoler og forsøger, at skabe et overblik over de

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Køkkenmedhjælpere i staten mv.

Køkkenmedhjælpere i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Køkkenmedhjælpere i staten mv. 2011 Cirkulære af 15. december 2011 Perst. nr. 066-11 PKAT nr. 221, 721 J.nr. 10-333/05-12 Dataark Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. januar 2016 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2016 er 1,317798 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP)

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Hvilket stedtillægsområde ligger skolen i: (86% II (intet stedtillæg) (11%) III (1%) IV (2%)

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 66.01 Side 2 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere