C Model til konsekvensberegninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C Model til konsekvensberegninger"

Transkript

1 C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv hulstørrelse ved udslip fra langt rør 6 C.3.2 Udslipsraten og udslipsmængde 7 C.3.3 Afstand til LC og AEGL-3 8 C.3.4 Konsekvensafstande ved indendørs væskeudslip 4 C.3.5 Effekt af turbulens fra bygninger 6 C.4 GASUDSLIP 7 C.4. Effektiv hulstørrelse ved udslip fra langt rør 7 C.4.2 Udslipsraten og udslipsmængde 8 C.4.3 Afstand til LC og AEGL-3 9 C.4.4 Konsekvensafstande ved indendørs gasudslip 3 C.4.5 Effekt af turbulens fra bygninger 6 C.5 UDMÅLING AF KONSEKVENSAFSTANDE 8 Formål Formål med dette bilag er at præsentere en model som gør det muligt med minimale midler at bestemme konsekvensafstande (dvs. afstande til en bestemt toksisk dosis) for udslip af ammoniak. Metoden kan anvendes som papirversion ved at aflæse de nødvendige oplysninger fra grafikker i afsnit C.2 til og med C.4, eller ved at bruge de vedlagte Excel regneark model_væske og model:gas. C. Input Dette kapitel beskriver hvilke oplysninger der skal være til rådighed for at kunne bestemme konsekvensafstande. Disse oplysninger skal bruges både ved papirudgaven af metoden som beskrevet i kapitel C.2, og når man anvender regnearket.

2 C.. Væskeudslip Følgende oplysninger skal være til rådighed for at kunne estimere konsekvensafstande for et ammoniakvæskeudslip. Tryk P i det afsnit af anlægget hvor udslippet sker (bar overtryk). Tryk afledes fra procesforhold i køleanlægget. Tryk bestemmes af det mættede damptryk i enten kondensatoren eller fordamperen. Trykket i væskefyldte rør kan være højere end den mættede damptryk pga. hydrostatisk tryk (væske niveauet i beholderen er betydelig højere end i røret) eller pga. tryk fra cirkulationspumper. Metoden er baseret på et hydrostatisk tryk svarende til 2 m ammoniak. Hvis trykket er betydelig højere i rørafsnittet hvor udslippet vil ske (dvs. mere ca. 0,5 bar højere end de mættede forhold), skal inputtryk tilpasses de faktiske forhold. Nomogrammerne dækker tryk fra 0,9 til 6 bar overtryk. Mængde Q som maksimalt kan slippe ud (kg). Ved hul i en beholder er den maksimale mængde lig den væske som er i beholderen (receiver, kondensator, fordamper, pumpebeholder, separator o.l.). Ved hul i rør er den maksimale mængde lig den væske som er i røret og den væske som er i de tilstødende beholdere hvorfra væsken kan strømme til (med normalt åbne ventiler). Metoden dækker mængder fra 200 kg til 50 ton. Maksimal varighed t af udslippet (s). Dette er den maksimale tid før væskestrømmen til hullet kan afbrydes. Dette er relevant for et hul i rør, hvor røret via ventiler kan isoleres fra resten af anlægget. Der skal bruges realistiske (forsigtige) estimater for den tid som er nødvendig for at afspærre rør. Der skal således tages højde for den tid det tager at opdage og analysere fejlen, tid til at nå frem til anlægget, tid til at iføre sig personlige værnemidler, problemer med at nærme sig anlægget pga. ammoniakskyen, osv. Den maksimale varighed som metoden kan håndtere er 6 timer. Diameter d på hullet (mm). Ved et hul forstås enhver åbning hvorfra ammoniak kan udslippe, såsom revner, udblæste pakninger, brudte rør eller slanger, eller åbne ventiler. Det skal estimeres hvor stort hullet vil være. For ikke-runde huller, f. eks. spalteformede flangelækager, beregnes diameteren ud fra hullets areal A ( d = 2 A/ π ). Der skal anvendes den mindste faktiske åbning som begrænser udslipsraten, f.eks. er hullet på en delvist lukket ventil mindre end ventilens maksimale diameter. Hvis udslip er et rørbrud eller stort hul på et rør (et hul er stort når hullets diameter er større end 25 % af rørdiameteren), er følgende input også nødvendige: Rørdiameter D (mm). Rørlængde L (mm) målt fra nærmeste beholder (receiver, kondensator, fordamper, pumpebeholder, separator o.l.), hvorfra væsken vil strømme fra) til hullet. Hvis der regnes på rørstrækninger anbefales at bruge den haæve rørlængde. 2

3 Hvis udslip sker indendørs er følgende oplysninger nødvendige for det rum hvor udslippet finder sted: Rummets volumen V (m 3 ). Volumen beregnes som produkt af (indvendig) højde, længde og bredde af bygningen (i regnearket skal indtastes højde, længde og bredde og volumen beregnes i regnearket ud fra disse oplysninger). C..2 Gasudslip Følgende inputoplysninger skal være til rådighed for at kunne estimere konsekvensafstande for et udslip af ammoniakdampe. Tryk P i det afsnit af anlægget hvor udslippet sker (bar overtryk). Tryk afledes fra procesforholdene i køleanlægget. Tryk bestemmes af det mættede damptryk i enten kondensatoren eller fordamperen der skal ikke tages højde for at temperaturer i nogle dele kan være højere end temperaturen i kondensatoren eller fordamperen. Metoden dækker tryk fra 0,9 til 6 bar overtryk. Mængde Q som maksimalt kan slippe ud (kg). Ved hul i en beholder eller rør er den maksimale mængde alt ammoniak gas som ved normal drift er i åben forbindelse med hullet samt den del af væsken, som vil fordampe når væsken afkøles til kogepunktet, som vi kalder flashfraktion. Normalt vil det være flashfraktion af alt ammoniak som befinder sig i anlægget mellem kompressor og drøvleventil, dvs. i den halvdel af anlægget som er enten højtryk eller lavtryk. Flashfraktion, i procentdel af væskemængden, afhænger ammoniakkens temperatur og kan aflæses i Figur. Metoden dækker mængder fra 200 kg til 50 ton. 30% Ammoniak fordamping ved ekspansion til atmosfærisk tryk (flash) 25% Fordampet vægtprocentdel 20% 5% % 5% 0% Temperatur inden ekspansion ( o C) Figur Fordampning af ammoniakvæske ved ekspansion til atmosfærisk tryk, når der opstår hul i de gasfyldte dele af anlægget. 3

4 Maksimal varighed t af udslippet (s). Dette er den maksimale tid før gasstrømmen til hullet kan afbrydes. Dette er relevant for hul i rør, hvor røret via ventiler (eller pumper som er tæt ) kan isoleres fra resten af anlægget. Der skal bruges realistiske (forsigtige) estimater for den tid som er nødvendig for at afspærre rør. Der skal således tages højde for den tid det tager at opdage og analysere fejlen, tid til at nå frem til anlægget, tid til at iføre sig personlige værnemidler, problemer med at nærme sig anlægget pga. ammoniakskyen, osv. Den maksimale varighed som metoden kan håndtere er 6 timer. Diameter d på hullet (mm). Ved et hul forstås enhver åbning hvorfra ammoniak kan slippes ud, såsom revner, udblæste pakninger, brudte rør eller slanger, eller åbne ventiler. Det skal estimeres hvor stort hullet vil være. For ikke-runde huller, f. eks. spalteformede flangelækager, beregnes diameteren ud fra hullets areal A ( d = 2 A/ π ). Der skal anvendes den mindste faktiske åbning som begrænser udslipsraten, f.eks. er hullet på en delvist lukket ventil mindre end ventilens maksimale diameter. Hvis udslip er et rørbrud eller stort hul på et rør (et hul er stort når hullets diameter er større end 25 % af rørdiameteren), er følgende input nødvendige: Rørdiameter D (mm). Rørlængde L (mm) målt fra nærmeste beholder (receiver, kondensator, fordamper, pumpebeholder, separator o.l.), hvorfra væsken vil strømme fra) til hullet. Hvis der regnes på rørstrækninger anbefales at bruge den haæve rørlængde. Hvis udslip sker indendørs er følgende oplysninger nødvendige for det rum hvor udslippet finder sted: Rummets (bygningens) volumen V (m 3 ). Volumen beregnes som produkt af (indvendig) højde, længde og bredde af bygningen (i regnearket skal indtastes højde, længde og bredde og volumen beregnes i regnearket ud fra disse oplysninger). Hvis udslippet sker i læ af en stor bygning er følgende oplysninger nødvendige: Bygningens facadeareal som danner læ for vinden (dvs. den facade som står på tværs af vindretningen). Facadearealet beregnes som produkt af bygningens højde og bredde (I regnearket anvendes disse oplysninger). C..3 Vurdering af omgivelsen Det er nødvendigt at vurdere virksomhedens omgivelser med henblik på at vælge, hvilken ruhed der skal anvendes til beskrivelse af vindens turbulens. Det drejer sig om en helhedsvurdering omfattende en radius på m omkring anlægget, da turbulensen bestemmes både af det landskab hvor vinden kommer fra, og der hvor ammoniakskyen føres hen: Åbne boligkvarterer, bebyggelse som består overvejende af parcelhuse eller fritstående villaer med åbne haver med kun enkelte store træer, hvor det 4

5 bebyggede areal er mindre end 20% af det totale areal (som inkluderer veje, stier og parker): Ruhedslængden er 0,8 m. Indre byer, bebyggelse som består overvejende af etagebyggeri på mindst 6 m højde og i rækker af mindst 50 m længde, hvor det bebyggede areal er mere end 20% af det totale areal, eller etagebyggeri på mindst 2 m højde og i rækker af mindst 50 m længde, hvor det bebyggede areal er mere end %: Ruhedslængden er 0,6 m. 5

6 C.2 Beregningsmetoden Dette kapitel beskriver trin for trin hvordan man bestemmer konsekvensafstande for ammoniakudslip. Udgangspunkt er det input som er beskrevet i kapitel C.. Alle afsnit er beskrevet i den rigtige rækkefølge, men som hjælp viser Figur 2 alle trin i et enkelt flowskema. Start Væske Type af udslip? Gas Saml input (afsnit C.. og C..3) Saml input (afsnit C..2 og C..3) Rørbrud eller stort hul i rør? Ja Rørbrud eller stort hul i rør? Ja Nej Bestem effektiv hulstørrelse, afsnit C.3. Nej Bestem effektiv hulstørrelse, afsnit C.4. Bestem faktisk udslipsmængde, afsnit C.3.2 Bestem faktisk udslipsmængde, afsnit C.4.2 Aflæs afstand til LC og AEGL, afsnit C.3.3 Aflæs afstand til LC og AEGL, Afsnit C.4.3 Indendørs udslip? Ja Indendørs udslip? Ja Nej Korriger afstand til LC og AEGL afsnit C.3.4 Nej Korriger afstand til LC og AEGL, Afsnit C.4.4 Bygningseffekter? Ja Stop Nej Korriger for bygningseffekter, afsnit C.4.5 Stop Figur 2 Flowskema for beregningsmetoden. C.3 Væskeudslip C.3. Effektiv hulstørrelse ved udslip fra langt rør Når udslippet sker langt væk fra en beholder, vil der være et tryktab i røret, som medfører at udslippet bliver mindre end hvis udslippet sker direkte fra beholderen. Derfor tænkes det brudte rør erstattet med et mindre hul i en beholder som har 6

7 samme udslipsrate som udslippet fra røret. Dette imaginære hul kaldes det effektive hul med en effektiv huldiameter. For at finde den effektive huldiameter beregnes forhold mellem rørlængde L og rørets diameter D (målt ved samme enhed): L/D. Bemærk at rørlængde regnes fra den nærmeste beholder hvor væsken vil komme fra, dvs. den væske som skal overvinde mindst modstand for at strømme ud af røret. Effektiv huldiameter d aflæses i Figur 3. Hvis f.eks. rørdiameter D er mm, og længde L til nærmeste beholder er 50 m ( mm), beregnes L/D som 500. Ved dette L/D forhold aflæses at forhold mellem effektiv huldiameter d og rørdiameter D er ca. 0,4 (se rød linje i Figur 3), dvs. at den effektive huldiameter ved rørbrud vil være ca. 0,4 mm = 4 mm. For de videre beregninger anvendes nu den mindste værdi af det faktiske hul og det effektive hul. Hvis f.eks. hullet i røret kun er 5 mm, anvendes fortsat 5 mm, men hvis hullet i røret er 50 mm anvendes 4 mm i det videre forløb. Korrektion for væskeudslip fra rør Effektiv huldiameter/rørdiameter d/d Rørlængde/rørdiameter L/D Figur 3 Bestemmelse af effektiv huldiameter for rørbrud af langt rør. C.3.2 Udslipsraten og udslipsmængde Udslipsraten bestemmes ved hjælp af hullets (effektive) diameter d og tryk P i systemet. Udslipsraten aflæses i Figur 4. I Figur 4 vises eksemplet for en huldiameter på 5 mm og et tryk på 8 bar (i figurerne anvendes betegnelse baro for bar overtryk). I den situation er udslipsraten ca. 0,4 kg/s. 7

8 Udslipsrate for væskeudslip 0 Udslipsrate (kg/s) 0.9 baro/-20ºc 2 baro/-9ºc 6 baro/42ºc 8 baro/2ºc eksempel 0. 0 Huldiameter (mm) 0.0 Figur 4 Udslipsrate ved væskeudslip Der skal nu vurderes om den faktiske udslipsmængde er lig med eller mindre end den maksimale udslipsmængde. Ved at dele den maksimale udslipsmængde med udslipsraten bestemmes udslippets mulige varighed. Hvis den maksimale udslipsmængde er 5 ton, vil udslippet uden indgreb vare: 5000 kg/0,4 kg/s = s eller ca. 200 min. Hvis det ikke forventes at udslippet kan stoppes inden 200 min, vil den faktiske udslipsmængde være 5000 kg, og denne værdi anvendes i det videre forløb. Hvis det kan sandsynliggøres at udslippet kan stoppes inden f.eks. en time, vil den faktiske udslipsmængde være 3600 s 0,4 kg/s 500 kg, og denne værdi anvendes i det videre forløb. C.3.3 Afstand til LC og AEGL-3 Konsekvensafstande til tærskelværdierne LC og AEGL-3 (se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) kan aflæses direkte fra nomogrammer, se nedenfor Det skal bemærkes, at konsekvensafstand regnes fra det punkt, hvor udslippet finder sted. I stedet for hul i beholder anvendes det effektive hul i tilfælde af brud på rør, efter anvendelse af afsnit C.3.. 8

9 Nomogrammerne for hhv. LC og AEGL-3 er vist i Figur 5 og Figur 6 for en ruhedslængde på 0,8 m og Figur 7 og Figur 8 for en ruhedslængde på 0,6 m. I nomogrammet til venstre findes huldiameteren d på vandrette akse. Anvend mindste værdi af det faktiske og det effektive hul. For denne huldiameter aflæses på højre lodrette akse en mellemparameter via linjen svarende til tryk P (størrelsensorden er vilkårlig og derfor er der ikke vist tal i nomogrammerne). Fra denne parameter fortsættes i nomogrammet til højre indtil kurven som svarer til den faktiske udslipsmængde (se afsnit 0). Afstand til LC eller AEGL-3 aflæses på den vandrette akse i højre nomogram. Nomogrammet til venstre afviger fra Figur 4 idet der er korrigeret for at konsekvensafstande også er afhængige af tryk, og ikke kun af udslipsraten. I Figur 5 og Figur 6 er der vist en eksempel (de røde linjer). Eksemplet vedrører et hul på 5 mm ved et tryk på 2 bar overtryk og en udslipsmængde på 5 ton. I Figur 5 aflæses på den lodrette akse i venstre nomogram at mellemparameteren er ca. 220 (hvis den vandrette akse tænkes at svare til ) for en huldiameter på 5 mm og et tryk på 2 bar overtryk. For denne mellemparameter aflæses i højre nomogram ved kurven for en udslipsmængde på 5 t at afstand til LC er ca. 20 m. I Figur 6 vises for samme scenario at mellemparameteren er ca. 0,5 og afstand til AEGL-3 er ca. 50 m. 9

10 kg 500 kg t 2,5 t 6 baro/42ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc LC beregning t t 25 t 50 t LC beregning Huldiameter (mm) Afstand til LC (m) Figur 5 Konsekvensafstand til LC for ammoniakvæskeudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,8 m

11 kg 500 kg 6 baro/42ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc AEGL beregning t 2,5 t 5 t t 25 t 50 t AEGL beregning Huldiameter (mm) Afstand tl AEGL (m) Figur 6 Konsekvensafstand til AEGL-3 for ammoniakvæskeudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,8 m.

12 kg 500 kg t 2,5 t 6 baro/42ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc LC beregning t t 25 t 50 t LC beregning Huldiameter (mm) Afstand til LC (m) Figur 7 Konsekvensafstand til LC for ammoniakvæskeudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,6 m. 2

13 kg 500 kg 6 baro/42ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc AEGL beregning t 2,5 t 5 t t 25 t 50 t AEGL beregning Huldiameter (mm) Afstand tl AEGL (m) Figur 8 Konsekvensafstand til AEGL-3 for ammoniakvæskeudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,6 m. 3

14 C.3.4 Konsekvensafstande ved indendørs væskeudslip Når væskeudslip foregår inde i bygninger, vil fordampningen og spredningen forsinkes, og dette vil i almindelighed mindske konsekvensafstande. Udgangspunkt er, at den totale udslipsmængde, som beregnet i afsnit C.3.2, udslippes øjeblikkeligt i bygningen. Konsekvensafstanden til LC for denne hændelse aflæses i Figur 9 eller Figur, og afstanden til AEGL-3 i Figur eller Figur 2, afhængig af ruhedslængden. Denaflæste afstand sammenholdes med afstanden fundet i afsnit C.3.3, og den mindste afstand anvendes som endelig resultat. Konsekvensafstanden regnes fra bygningsfacaderne. Hvis vi tager eksemplet fra Figur 5 i afsnit C.3.3 (udslip af 5000 kg ammoniak) og antager at dette skete i en bygning på størrelsen 8 m høj, 200 m lang og 50 m bred, dvs. et rum på m 3, aflæses i Figur 9 at afstand til LC vil være knap m, dvs. mindre end resultatet fra Figur 5 på 20 m. Der konkluderes altså at hvis dette udslip sker indendørs vil afstand til LC være ca. m. Derimod viser det sig i Figur, at afstanden til AEGL-3 for et øjeblikkeligt udslip i en bygning er større (nemlig ca. 250 m ifølge Figur ) end afstanden til AEGL-3 for et udendørs udslip (over 200 min) ifølge Figur 6, så afstanden til AEGL-3 forbliver ca. 50 m. Bemærk at kurverne for de største udslip ikke fortsættes helt til venstre akse. Et stort udslip i et forholdsvis småt rum vil fylde hele rummet med % gas, og gassen vil også presses ud af rummet uden nævneværdig fortynding. I denne situation spiller rummets almindelige ventilation ingen rolle, og konsekvensafstanden vil være næsten som om udslippet finder sted udendørs. Denne situation optræder når man når til venstre for kurvene, og her skal der ikke anvendes korrektion for indendørsudslip. Figur 9 Konsekvensafstand til LC for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,8 m. 4

15 Afstand til AEGL (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m3) Figur Konsekvensafstand til AEGL-3 for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,8 m. Afstand til LC (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m3) Figur Konsekvensafstand til LC for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,6 m. 5

16 Afstand til AEGL (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m3) Figur 2 Konsekvensafstand til AEGL-3 for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,6 m. C.3.5 Effekt af turbulens fra bygninger Væskeudslip fører til kraftige stråler og tunge skyer. Det kan påvises, at effekten af turbulens fra nærliggende bygninger ikke har nævneværdig indflydelse på udbredelse af ammoniakskyen. 6

17 C.4 Gasudslip C.4. Effektiv hulstørrelse ved udslip fra langt rør Når udslippet sker langt væk fra en beholder, vil der være et tryktab i røret, som medfører at udslippet bliver mindre end hvis udslippet sker direkte fra beholderen.. Derfor tænkes det brudte rør erstattet med et mindre hul i en beholder som har samme udslipsrate som udslippet fra røret. Dette imaginære hul kaldes det effektive hul med en effektiv huldiameter. For at finde den effektive huldiameter beregnes forhold mellem rørlængde L og rørets diameter D (målt ved samme enhed): L/D. Bemærk at rørlængde regnes fra den nærmeste beholder hvor gassen vil komme fra, dvs. den gas som skal overvinde mindst modstand for at strømme ud af røret. Effektiv huldiameter aflæses i Figur 3. Hvis f.eks. rørdiametreren D er 200 mm, og længde L til nærmeste beholder er m ( 000 mm), beregnes L/D som 500. Ved dette L/D forhold aflæses at forholdet mellem effektiv huldiameter d og rørdiameter D er ca. 0,68 (se rød linje i Figur 3), dvs. at den effektive huldiameter ved rørbrud vil være ca. 0, mm = 36 mm. For de videre beregninger anvendes nu den mindste værdi af det faktiske hul og det effektive hul. Hvis f.eks. hullet i røret er på kun 5 mm, anvendes fortsat 5 mm, men hvis der er tale om rørbrud anvendes 36 mm i det videre forløb. 7

18 Pseudo huldiameter/rørdiameter d/d Rørlængde/rørdiameter L/D Figur 3 Bestemmelse af effektiv huldiameter for rørbrud (gasudslip) af langt rør. C.4.2 Udslipsraten og udslipsmængde Udslipsraten bestemmes ved hjælp af hullets (effektive) diameter d og tryk P i systemet. Udslipsraten aflæses i Figur 4. I Figur 4 vises eksemplet for en huldiameter på 43 mm og en tryk på 8 bar. I den situation er udslipsraten ca. 20 kg/s. 8

19 Udslipsrate ved gasudslip 0 Udslipsrate (kg/s) 0.9 baro/-20ºc 2 baro/-9ºc 8 baro/2ºc 6 baro/43ºc eksempel Huldiameter (mm) Figur 4 Udslipsrate ved gasudslip Der skal nu vurderes om den faktiske udslipsmængde er lig eller mindre end den maksimale udslipsmængde. Ved at dele den maksimale udslipsmængde med udslipsraten bestemmes udslippets mulige varighed. Hvis den maksimale udslipsmængde er 5 ton, vil udslippet uden indgreb vare 5000 kg / 20 kg/s = 250 s eller ca. 4 min. Hvis det ikke forventes at udslippet kan stoppes inden for denne varighed, vil den faktiske udslipsmængde være den maksimale udslipsmængde (i eksemplet 5000 kg), og denne værdi anvendes i det videre forløb. Hvis det forventes at udslippet kan stoppes inden for denne varighed, måske 20 sekunder, vil den faktiske udslipsmængde være 20 s 20 kg/s 2400 kg, og denne værdi anvendes i det videre forløb. C.4.3 Afstand til LC og AEGL-3 Konsekvensafstand til tærskelværdierne LC og AEGL-3 (se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) kan aflæses direkte fra nomogrammer, se nedenfor. Det skal bemærkes, at konsekvensafstand regnes fra det punkt, hvor udslippet finder sted. 9

20 I stedet for hul i beholder kan der også anvendes det effektive hul i tilfælde af brud på rør, efter anvendelse af afsnit C.4.. Nomogrammerne for hhv. LC og AEGL-3 er vist i Figur 5 og Figur 6 for en ruhedslængde på 0.8 m og Figur 7 og Figur 8 for en ruhedslængde på 0.6 m. I nomogrammet til venstre findes huldiameteren d på den vandrette akse. Anvend mindste værdi af det faktiske og det effektive hul. For denne huldiameter aflæses på højre lodrette akse en mellemparameter via linjen svarende til tryk P (størrelsensorden er vilkårlig og derfor er der ikke vist tal i nomogrammerne). Fra denne parameter fortsættes i nomogrammet til højre indtil kurven som svarer til den faktiske udslipsmængde (se afsnit C.4.2). Afstand til LC eller AEGL-3 aflæses på den vandrette akse i højre nomogram. Nomogrammet til venstre afviger fra Figur 4 idet der er korrigeret for at konsekvensafstande også er afhængige af tryk, og ikke kun udslipsraten I Figur 5 og Figur 6 er der vist en eksempel (de røde linjer). Eksemplet vedrører et hul på 50 mm ved et tryk på 0.9 bar overtryk og en udslipsmængde på ton. I Figur 5 aflæses på lodrette akse i venstre nomogram at mellemparameteren er ca. 600 (hvis den vandrette akse tænkes at svare til ) for en huldiameter på 50 mm og et tryk på 0.9 bar overtryk. For denne mellemparameter aflæses i højre nomogram ved kurven for en udlipsmængde på t at afstand til LC er 54 m. I Figur 6 vises for samme scenario at mellemparameteren er ca og afstanden til AEGL-3 er ca. 96 m. 20

21 baro/43ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc LC beregning kg 500 kg 0. t 2,5 t 5 t t t 50 t LC beregning Huldiameter (mm) Afstand til LC (m) Figur 5 Konsekvensafstand til LC for ammoniakgasudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,8 m 2

22 kg 500 kg t 2,5 t 5 t t 25 t 50 t AEGL beregning baro/43ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc baro/-20ºc AEGL beregning Huldiameter (mm) Afstand tl AEGL-3 (m) Figur 6 Konsekvensafstand til AEGL-3 for ammoniakgasudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,8 m. 22

23 baro/43ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc 0.9 baro/-20ºc LC beregning kg 500 kg 0. t 2,5 t 5 t t t 50 t LC beregning Huldiameter (mm) Afstand til LC (m) Figur 7 Konsekvensafstand til LC for ammoniakgasudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,6 m. 23

24 kg 500 kg t 2,5 t 5 t t 25 t 50 t AEGL beregning baro/43ºc 8 baro/2ºc 2 baro/-9ºc baro/-20ºc AEGL beregning Huldiameter (mm) Afstand tl AEGL-3 (m) Figur 8 Konsekvensafstand til AEGL-3 for ammoniakgasudslip, afhængig af huldiameter, tryk og udslipsmængde for ruhedslængde 0,6 m. 24

25 C.4.4 Konsekvensafstande ved indendørs gasudslip Når gasudslip foregår inde i bygninger, vil bygningen i første omgang fastholde udslippet, og gassen vil sive ud af bygningen pga. bygningens almindelige ventilation. Dette vil forsinke spredningen, hvilket i almindelighed vil mindske konsekvensafstanden. Udgangspunkt er, at den totale udslipsmængde, som beregnet i afsnit C.4.2, udslippes øjeblikkeligt i bygningen. Konsekvensafstanden til LC for denne hændelse aflæses i Figur 9 eller Figur 2, og afstanden til AEGL-3 i Figur 20 eller Figur 22, afhængig af ruhedslængden. aflæste afstand sammenholdes med afstanden fundet i afsnit C.4.3, og den mindste afstand anvendes som endelig resultat. Konsekvensafstande regnes fra bygningens facader. Hvis vi tager eksemplet fra Figur 5 i afsnit C.4.3 (udslip af 0 kg ammoniak) og antager at dette skete i en bygning på størrelsen 4 m høj, 250 m lang og 200 m bred, dvs. et rum på m 3, aflæses i Figur 9 at afstand til LC vil være ca. 65 m, dvs. mere end resultatet fra Figur 5 på 54 m. Der konkluderes altså at hvis dette udslip sker indendørs vil afstand til LC stadigvæk være ca. 54 m. For et udslip af 0 kg ammoniak fra et mm hul i et system med 8 bar overtryk, aflæses i Figur 5 at afstand til LC for udendørs udslip vil være ca. 80 m. Hvis dette udslip sker indendørs vil afstanden til LC derimod være ovennævnte 65 m som vist i Figur 9. Bemærk at kurverne for de største udslip ikke fortsættes helt til venstre akse. Et stort udslip i et forholdsvis småt rum vil fylde hele rummet med % gas, og gassen vil også presses ud af rummet uden nævneværdig fortynding. I denne situation spiller rummets almindelige ventilation ingen rolle, og konsekvensafstanden vil være næsten som om udslippet finder sted udendørs. Denne situation optræder når man når til venstre for kurvene, og her skal der ikke anvendes korrektion for indendørsudslip. Bemærk at konsekvensafstande for indendørs udslip allerede inkluderer effekten af bygningens turbulens som beskrevet i næste afsnit, dvs. at resultater fra indendørs udslip ikke må kombineres med den korrektion, som beskrives i C

26 Afstand til LC (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m³) Figur 9 Konsekvensafstand til LC for indendørs ammoniakgasudslip for ruhedslængde 0,8 m. Afstand til AEGL (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m³) Figur 20 Konsekvensafstand til AEGL-3 for indendørs ammoniakgasudslip for ruhedslængde 0,8 m. 4

27 Afstand til LC (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m³) Figur 2 Konsekvensafstand til LC for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,6 m. Afstand til AEGL (m) kg 500 kg 0 kg 2,5 t 5 t t 25 t 50 t Beregning Bygningens volume (m³) Figur 22 Konsekvensafstand til AEGL-3 for indendørs ammoniakvæskeudslip for ruhedslængde 0,6 m. 5

28 C.4.5 Effekt af turbulens fra bygninger For mindre gasudslip i læ af bygninger vil turbulensen i bygningens læ fremme spredningen af gasskyen, således at afstanden til tærskelværdierne forkortes. Denne effekt optræder kun, når gasstrålens hastighed er lille nok til, at turbulensen i bygningens læ har mulighed for at påvirke spredningen i væsentlig omfang. Området med forhøjet turbulens betegnes som en læhvirvel. Læhvirvlen strækker ca. tre bygningshøjder fra facaden, og kun i retning af vinden. (Dvs. at bygningseffekter kun optræder for de vindretninger hvor udslipspunktet er i læ for bygningen. Læ findes i vindretningen lodret på facaden plus eller minus 30º (se afsnit C.5 og Figur 25 for en nærmere forklaring). Hvis effekten af turbulens omkring bygninger skal indgå i vurderingerne skal der altså laves to sæt beregninger: - En beregning generelt omkring bygningen, og - En beregning som gælder i læ af bygningen Korrektionen fra dette afsnit må ikke kombineres med resultater for indendørs udslip i afsnit C.4.4, da disse allerede inkluderer effekten af bygningens turbulens. Bygningseffekten aflæses i Figur 23 og Figur 24 for hhv. en ruhedslængde på 0,8 og 0,6 m. Det viser sig, at der kun optræder reduktion af afstand til LC og AEGL-3 hvis udslippet er lille, både med hensyn til udslipsrate og den totale udslipsmængde, i forhold til bygningens facadeareal. Figurerne bruges derfor først for at afgøre om effekten af bygningens læ er mærkbare. Dertil bruges udslipsraten (på venstre side af nomogrammet), udslipsmængden (ved at vælge én af de skrå tre linjer for hhv. 500 kg, 5000 kg og 50 t ammoniak) og bygningens facadeareal (i bunden). Hvis kombinationen er højere end de skrå linjer i nomogrammet, er der ingen mærkbar effekt. Ligger kombinationen under linjen, aflæses forkortelsen for både afstand til LC og til AEGL-3 via den blå kurve på højre side af nomogrammet. Afstanden til LC eller AEGL-3 kan dog ikke blive mindre end læhvirvlens længde (3 gange facadehøjden). I Figur 23 vises eksemplet for en udslipsrate på ca. 0,6 kg/s (udslip fra 50 mm hul ved 0,9 bar overtryk, se eksemplet i C.4.3), og en bygning hvor facaden på den side hvor udslippet finder sted, er 4 m høj og m lang, dvs. facadearealet er 400 m 2. Den røde stiplede linje viser, at for denne kombination er der en reduktionseffekt: skæringspunktet mellem facadeareal og udslipsrate ligger under grænseværdien for denne udslipsmængde på 0 kg (den øverste rød/gule markering i Figur 23). Reduktionen af afstand til LC og AEGL-3 er ca. 62 m. Afstanden til LC uden bygningseffekter er 54 m (se eksempel i C.4.3) som betyder at afstanden til LC for de vindretninger hvor udslippet er i læ for bygningen, er afstanden til læhvirvlen, dvs. 3 4 = 2 m., og 54 m i andre retninger. Afstanden til AEGL-3 er 96 m som i C.4.3, uanset vindretning. 6

29 0 Ingen reduktion 250 Udslipsrate (kg/s) 0. Reduktion Reduktion i konsekvensafstand Grænse 500 kg Grænse 5000 kg Grænse 50 t Tjek grænser Afstandreduktion Beregn reduktion Facadeareal (m²) Figur 23. Effekt af bygningens læ på afstand til tærskelværdier for ruhedslængde 0,8 m. De skrå linjer afgrænser om læeffekt er mærkbar: læeffekt er kun mærkbar hvis kombinationen af udslipsraten og facadeareal ligger under/til højre for den linje som svarer til den totale udslipsmængde. Hvis der er læeffekt, benyttes den blå kurve for at aflæse forkortelsen af afstanden til LC og AEGL-3 på højre side. 7

30 0 Ingen reduktion 250 Udslipsrate (kg/s) 0. Reduktion Reduktion i konsekvensafstand Grænse 500 kg Grænse 5000 kg Grænse 50 t Tjek grænser Afstandreduktion Beregn reduktion Facadeareal (m²) Figur 24. Effekt af bygningens læ på afstand til tærskelværdier for ruhedslængde 0,6 m. De skrå linjer afgrænser om læeffekt er mærkbar: læeffekt er kun mærkbar hvis kombinationen af udslipsraten og facadeareal ligger under/til højre for den linje som svarer til den totale udslipsmængde. Hvis der er læeffekt, benyttes den blå kurve for at aflæse forkortelsen af afstanden til LC og AEGL-3 på højre side. C.5 Udmåling af konsekvensafstande Ved udmåling af konsekvensafstande er der tre muligheder:. Den normale situation er den, hvor udslippet finder sted udendørs, og der er ikke tale om bygningspåvirkninger. I denne situation måles konsekvensafstanden direkte fra udslipsstedet, dvs. konsekvenszonen er indenfor en cirkel rund om udslipsstedet, se Figur 25 (a). 2. Den næste mulighed er, at udslippet finder sted indendørs. I dette tilfælde vil udslippet sive ud af bygningen i læsiden, og derfor regnes konsekvensafstanden fra bygningens facader i alle retninger, se Figur 25 (b). 3. Den sidste mulighed er at udslippet kan være i læ af en bygning som kun kan gælde for gasudslip. I dette tilfælde udmåles de reducerede afstande til LC og AEGL-3 kun i den sektor på 30º på hver side af den retning som er lodret på bygningens facade hvor udslippet finder sted, se Figur 25 (c). 8

31 AEGL LC (a) (b) 30º 30º Figur 25. Konsekvensafstanden måles fra udslipspunktet ((a) og (c)), undtagen i tilfælde af indendørs udslip, når konsekvensafstanden måles fra bygningen (eller bygningsdelen hvor udslippet finder sted). Effekt af bygningens læhvirvel optræder kun i en sektor ± 30º fra retningen lodret på facaden. (c) 9

Vejledning i brug af metoden til risikovurdering af små ammoniakanlæg

Vejledning i brug af metoden til risikovurdering af små ammoniakanlæg Vejledning i brug af metoden til risikovurdering af små ammoniakanlæg Sådan gør du Dette bilag er en kort introduktion i at anvende metoden i risikovurdering af små ammoniakkøleanlæg. Hav alle regneark

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard Ugentlig kontrol Funktionsuddannelse Gokart 1 Indhold Ugentlig kontrol... 3 Måling af dæktryk... 3 Måling af slidmønster... 6 Kontroller vinduesviskere... 7 Udskiftning af viskerblade... 9 Kontroller lysene...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen Byen som geotop 1. Indledning I det 20. århundrede er befolkningen i verdens byer vokset fra 220 mio. til 2,8 mia. og 2008 markerer tidspunktet, hvor mere end halvdelen af verdens indbyggere bor i byer.

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Jakob Skovborg Sørensen Christian Dohrmann Mette Lunding Nielsen Lucas Paulsen

Jakob Skovborg Sørensen Christian Dohrmann Mette Lunding Nielsen Lucas Paulsen . Side 1 af 11 06/09 2013 Indhold Indledning/formål... 3 Hvordan måler vi?:... 3 Hvordan virker kassen?... 3 Forventninger... 4 Eksempel af måleserie... 4 Forsøget:... 4 Beregning af energiomsætning...

Læs mere

Quickguide til BeerSmith - udstyrsindstillinger

Quickguide til BeerSmith - udstyrsindstillinger Opsætning af Equipment (Udstyr) i BeerSmith En af de vigtigste trin i opsætningen af BeerSmith er, at oprette din egen Equipment profile (udstyrsprofil), baseret på en af de eksisterende profiler. Udstyrsindstillingerne

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014

Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 2014 Sundhedsøkonomisk Analyse CHR: xxx45 24th April 214 I søjlediagrammerne vises ændringen i DB pr. år for de forskellige indsatsområder. Blå søjler: DB ændring ved en halvering af niveauet for den pgl. parameter;

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

I Indledning. I Indledning Side 1. Supplerende opgaver til HTX Matematik 1 Nyt Teknisk Forlag. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen.

I Indledning. I Indledning Side 1. Supplerende opgaver til HTX Matematik 1 Nyt Teknisk Forlag. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen. Side 1 0101 Beregn uden hjælpemidler: a) 2 9 4 6+5 3 b) 24:6+4 7 2 13 c) 5 12:4+39:13 d) (1+4 32) 2 55:5 0102 Beregn uden hjælpemidler: a) 3 6+11 2+2½ 10 b) 49:7+8 11 3 12 c) 4 7:2+51:17 d) (5+3 2) 3 120:4

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve. Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar. Prøvetid: 3 timer

Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve. Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar. Prøvetid: 3 timer Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar Prøvetid: 3 timer Opgavesættet består af 6 opgaver med tilsammen 17 spørgsmål. Svarene på de stillede

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger. ud af deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt børn med på skovturen. ud af børn må være piger, da der er dobbelt så mange piger som drenge. Det vil sige,

Læs mere

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg

Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg 10.08.2010 KUR Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt A/S Åboulevarden 80 Telefon 8732 3232 Postboks

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Formler, ligninger, funktioner og grafer

Formler, ligninger, funktioner og grafer Formler, ligninger, funktioner og grafer Omskrivning af formler, funktioner og ligninger... 1 Grafisk løsning af ligningssystemer... 1 To ligninger med to ubekendte beregning af løsninger... 15 Formler,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Den ideelle operationsforstærker.

Den ideelle operationsforstærker. ELA Den ideelle operationsforstærker. Symbol e - e + v o Differensforstærker v o A OL (e + - e - ) - A OL e ε e ε e - - e + (se nedenstående figur) e - e ε e + v o AOL e - Z in (i in 0) e + i in i in v

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse Side 1 Vejledende besvarelse 1. Skitse af et andengradspolynomium Da a>0 og da parablen går gennem (3,-1) skal f(3)=-1. Begge dele er opfyldt, hvis f (x )=x 2 10, hvor en skitse ses her: Da grafen skærer

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Basrefleks kabinettet

Basrefleks kabinettet Basrefleks kabinettet Hvordan virker en basrefleks? Denne kabinet type er den mest populære da den typisk giver mere oplevelse af bas og en større belastbarhed. Inden du læser denne artikel vil jeg anbefale

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Kapitel 4 ØVELSER. Øvelse 1 a) 100 kr. b) 10 km. c) 6,7 km. d) 63 kr. Øvelse 2 - Øvelse 3 - Øvelse 4 - Øvelse 5 a). b) og. c) d) Højst 6 km.

Kapitel 4 ØVELSER. Øvelse 1 a) 100 kr. b) 10 km. c) 6,7 km. d) 63 kr. Øvelse 2 - Øvelse 3 - Øvelse 4 - Øvelse 5 a). b) og. c) d) Højst 6 km. 1 af 19 FACITLISTE, HHX MAT C, 3. udgave Udskriv siden Kapitel 4 ØVELSER Øvelse 1 a) 100 kr. 10 km. c) 6,7 km. d) 63 kr. Øvelse 2 - Øvelse 3 - Øvelse 4 - Øvelse 5 a). og. c) d) Højst 6 km. Øvelse 6 Kurverne

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

L y n g b y - T a a r b æ k b r a n d v æ s e n

L y n g b y - T a a r b æ k b r a n d v æ s e n afbrænding b r u g a f g r i l l, u k r u d t s b r æ n d e r e m v. Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n Afbrænding af bål Al afbrænding af affald, herunder haveaffald og lignende er forbudt,

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Test af prøvningsmetoden!

Test af prøvningsmetoden! Test af prøvningsmetoden! Første prøvning d. 2. september. Anden prøvning d. 9 september. 1 Erfaringsopsamling fra testmetoden. 2 1 1. måling for en uge siden. Resultat V50 = 4,2 l/s W50 = 0,35 l/s pr.

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere