OK Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015"

Transkript

1 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/ Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales 97,00 Stk. 5 Betalingssatser 1. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid (jf. overenskomstens 9, stk. 1), betales følgende tillæg pr. time. Overarbejde på hverdage: Første og anden klokketime efter normal arbejdstid: 38,00 Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid: 60,75 Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse: 113,60 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6 til kl. 18: 38,00 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6: 113,60

2 2. Tilsiges en medarbejder til at udføre arbejde på en ham i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag, betales følgende tillæg: Timer mellem kl. 6 og kl. 18: 60,75 Timer mellem kl. 18 og kl. 6: 113,60 3. For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12: 75,65 Fra kl. 12 og til den normale arbejdstids begyndelse: 113,60 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse: 113,60 4. Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved udskydes ud over 1/2 time, betales der pr. gang herfor kr: 26,90 14 Forskudt arbejdstid Stk Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl. 18, men dog påbegyndes inden kl. 24, betales følgende tillæg pr. time: Kr.: Fra kl. 18 til kl. 22: 25,15 Kr.: Fra kl. 22 til kl. 6: 41,00 Ved arbejde på forskudt arbejdstid, der påbegyndes kl. 24 eller derefter, betales indtil kl. 6 følgende tillæg: 48,40 15 Skifteholdsarbejde Stk. 6 Ved overflytning, som følge af akutte hændelser ydes et engangsbeløb på kr. 208,55 Stk. 8 Tillæg for skifteholdsarbejde Hverdage med undtagelse af lørdage Fra kl ,90 Fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage 83,25

3 Stk. 10 Arbejde på eller forskydning af fridage a) Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage (stk. 5, a) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssige fridag betales et ekstra tillæg samme tillæg ydes også, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag. 83,60 b) Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan, betales et tillæg pr. gang på 26,20 19 Udearbejde Stk. 2 Betaling for udearbejde 2. For udearbejde betales derudover et tillæg på 4,95 22 Almindelige timelønsbestemmelser Stk. 1 Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde pr. time udgør: for voksne medarbejdere for medarbejdere under 18 år 111,85 64,40 25 Frivalgs konto 1,7% 36 Uddannelsesfonde Stk lønperiode efter 1/ forhøjes beløbet til: Stk. 2 Til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. time 0,42 0,45

4 39 Ophævelse af arbejdsforhold under akkord Stk. 4 Medarbejderen forlader akkorden 1. Når en medarbejder, der står i enkeltakkord, forlader værkstedet uden aftale med arbejdsgiveren, og uden at tvingende omstændigheder foranlediger det, fortabes eventuelt resterende løn og ret til overskud på samtlige påbegyndte akkorder. Dog udbetales den pågældende pr. præsteret arbejdstime i akkord 36,15 Bilag 7: Værnefodtøj Listepriser pr. 1. marts 2015: I kr.: II kr.: III kr.: 443,00 703,00 824,00 Speciel del 4 Støberier Stk. 2 Særlige timelønsbestemmelser for ikke faglærte medarbejdere pr. støbedag udover den for vedkommende smelteovnsfyrbøder gældende timeløn, medmindre tillægget dækkes gennem en akkord, hvorunder pasningen af ovnen er indeholdt. 13,00 5 Snedkere, tømrere, møllebyggere og træindustriarbejdere Særlige timelønsbestemmelser 1. Hvor virksomheden forlanger, at snedkere, tømrere og møllebyggere holder sig selv med almindeligt værktøj, betales værktøjspenge pr. time. 1,80 6 Skibstømrere Særlige timelønsbestemmelser

5 1. For bolværks- og vandbygningsarbejde betales et tillæg på pr. time pr. Herfra undtages dog arbejde på værfternes egne bolværker og ved tildannelse af materialer, der foregår på værfternes egen grund, medmindre det foregår i eller ud over vandet. 4,95 2. Hvor virksomheden forlanger, at skibstømrere og bådebyggere holder sig selv med værktøj, betales værktøjspenge pr. time pr. 1,80 Bilag 1 Protokollat, Retningslinjer for arbejde på mobile og stationære platforme 3. Lønforhold b. Som tillæg hertil ydes et særligt offshoretillæg på pr. time pr. 36,70 som skal dække alle overenskomstmæssige tillæg samt alle specielle forhold, der følger af offshore-arbejdet. f. For arbejde på den 24. december udbetales et tillæg. Tillægget udgør kr ,30 g. For arbejde på øvrige søgnehelligdage udbetales et tillæg på: 474,00

6 OK 2015 Betalingssatser Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Sats pr. 1/ Funktionæroverenskomst 3 Lønbestemmelse Stk. 7 A. Elever under erhvervsuddannelse Til elever under erhvervsuddannelsesloven udgør minimallønnen: pr. måned i kr. 1. år ,00 2. år ,00 3. år ,00 4. år ,00 Der ydes tillæg pr. måned til ovenævnte satser til elever på følgende uddannelser: Handels- og kontoruddannelserne med forudgående hhx-eksammen kr. pr. måned. 940,00 Teknisk designeruddannelsen kr. pr. måned ,00 "B. Korte videregående uddannelser (Erhvervsakademiuddannelser - praktikanter) Det tekniske område kr. pr. måned ,00 Det merkantile område kr. pr. måned ,00 C. Erhvervsgrunduddannelse Elever ansat efter lov om erhvervsgrunduddannelse (EGU) aflønnes med kr. pr. måned ,00 4 Fritvalgs lønkonto 1,7 % 26 Uddannelsesfonde Stk lønperiode efter 1/ forhøjes til: 0,42

7 Stk. 2 Til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. time 0,45 Bilag 6 - Protokollat om befordringsgodtgørelse for elever Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4 ydes en befordringsgodtgørelse i kr. pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. 1,01

8 OK 2015 Betalingssatser lærlinge Industriens Overenskomst Lærlingebestemmelser Sats pr. 1/ Mindstebetaling Stk. 1 - Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør: år 65, år 74, år 79, år 92,20 5. over 4 år 111,85 Alle beløb er i kroner. Bilag I - Særlige bestemmelser for Skibstømrerlærlinge Hvor virksomheden ikke forsyner lærlingen med værktøj, ydes der lærlingen værktøjspenge pr. time i hele læretiden. Disse penge henstår hos læremesteren, der foretager de nødvendige indkøb. 0,67 Bilag III - Protokollat om Befordringsgodtgørelse for lærlinge Stk. 6 Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4, ydes en befordringsgodtgørelse pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. 1,01

9 OK 2015 Betalingssatser Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien Organisationsaftale for Oplevelsesindustrien 4 Arbejdstid Stk. 3 Ved enhedsdrift betales et tillæg for alle arbejdstimer grundet de særlige arbejdstidsforhold jf. pkt. 4.2 Sats pr. 1/ ,65 5 Ferie, feriefridage og søgnehelligdage Stk. 2 Hvis der grundet virksomhedens beslutning ikke kan gives 2 sammenhængende ferieuger i ferieperioden, ydes der en kompensation på 840,00 Stk. 3 For tilkalde- /sæsonansatte med timeløn efter I-OK gælder følgende: Medarbejdere omfattet af Fritvalgs Lønkonto i I-OK Medarbejdere med minimum 9 måneders akkumuleret anciennitet får 5,7% 8,2% Stk. 4 Medarbejdere med fast månedsløn modtager løn på søgnehelligdage. Bidrag til Fritvalgs Lønkonto afregnes efter overenskomstens almindelige regler 1,7%

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere

2014-2017. Industriens. Overenskomst

2014-2017. Industriens. Overenskomst 2014-2017 Industriens Overenskomst Almindelig del med bilag 1 side 7-178 Speciel del med bilag 2 side 179-194 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 195-220 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2014-2017

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 SIDE 3-154 2 SIDE 155-176 3 SIDE 177-190 4 SIDE 191-198. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag VER NS OMST 014 Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 SIDE 3-154 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 SIDE 155-176 Lærlingebestemmelser for vvs-uddannelserne

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Lønoversigt Marts 2015

Lønoversigt Marts 2015 Lønoversigt Marts 2015 Forord Dansk Byggeris Lønoversigt indeholder oplysninger om gældende lønsatser, tal og takster til brug for medlemmernes personale- og lønadministration. Afsnit 1, Generelle bestemmelser,

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 31 76) Aftale om samarbejde og trivsel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget Overenskomsten 2014-2017 mellem Skrædderlauget & Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og 3F med nedenstående

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Textil & Beklædningsoverenskomsten Textil & Beklædningsoverenskomsten 2010-2012 INDHOLD Indledning... 3 stk. 1: Ansættelsesaftale - ansættelse ud over 1 måned... 3 stk. 2: Ansættelsesaftale - medarbejdere ansat før 1. juli 1993... 4 stk.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2014 4 2014 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

Maj 2015 24. årgang. http://www.facebook.com/danskmetalskjernringkobing

Maj 2015 24. årgang. http://www.facebook.com/danskmetalskjernringkobing 1 Maj 2015 24. årgang Læs om: Kør selv udflugt Lønstatistik 4. kvartal 2014 Udflugt til den Gamle By i Århus Industriens Pension Advokathjælp Når uheldet er ude Værd at vide Udlærte 2014 Vedrørende overenskomster

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere