overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER"

Transkript

1 hk kommunal bladet Omx stem 0KI16I03I2011 ll For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder ll OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER overenskomst 2011 SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET

2 URAFSTEMNING GUIDE Sådan læser du om de nye overenskomster Læs mere på nettet Du finder alle forligene i fuld længde på vores hjemmeside: Du sidder med en særudgave af Kommunalbladet i hånden, som handler om de overenskomster, der netop er forhandlet i kommuner og regioner for de næste to år. Formålet er at klæde dig godt på, inden du skal stemme om det samlede resultat. På bagsiden og i det vedlagte brev kan du læse mere om, hvordan du stemmer. ANSATTE I KOMMUNER: Hvis du er omfattet af de kommunale overenskomster, skal du læse side 4-11 Gå til side 4-11 ANSATTE I REGIONER: Hvis du er omfattet af overenskomster for regionerne, skal du læse side Gå til side Stem og vind flotte præmier Blandt alle deltagerne i afstemningen trækker vi lod om ti kurve med lækker vin og chokolade, værdi 500 kroner pr. styk. Fem til det kommunale område og fem til det regionale område. Du deltager i lodtrækningen, lige meget om du stemmer pr. brev, via internettet eller sms. Du er sikret fuld anonymitet i forbindelse med afstemningen. HK/Kommunal kan ikke se, hvad du har stemt, men kun at du har stemt. Omx stem ll Det betyder et ja og et nej Det er den samlede overenskomst, du nu skal stemme om. Flertallet blandt de afgivne stemmer afgør resultatet. Hvis flertallet siger ja til overenskomsten, bliver den vedtaget. Hvis flertallet siger nej, varsler vi konflikt, som kan træde i kraft fire uger senere.

3 Resultatet tæller - brug din indflydelse SOM MANGE AF os ved fra vores barndom, har spøgelser det med fra tid til anden at dukke frem fra skabene. For mit eget vedkommende skete det sidst, da jeg for nu et halvt års tid siden blev præsenteret for vores arbejdsgiveres udspil til nye overenskomster. Ud af skabene strømmede krav om forringelser på områder som arbejdstid, forhandlingsret, Ny Løn og uddannelse. JEG KAN MED sindsro sige, at jeg og de øvrige forhandlere har fået manet stort set alle disse spøgelser i jorden. Tilbage står vi både i kommuner og regioner med nogle overenskomstaftaler, jeg mener, vi klart kan være bekendt. Aftalerne har været de bedst opnåelige med en samlet fremgang over de næste to år på lige over 3 procent. VI HAR PRIORITERET generelle lønstigninger for at bevare købekraften så godt som muligt. Lønningerne for alle stiger derfor med lige over 2,6 procent i Læg hertil de lønstigninger til særlige grupper, der udgør 0,3 procent. Der kommer ingen lønstigninger i 2011, fordi vi skal betale af på reguleringsordningen. Men vi undgår en egentlig nedsættelse af lønnen. Og set over en længere periode fra har vi haft en god reallønsudvikling. VI FIK GJORT seniordagene i kommunerne og seniorbonussen i regionerne permanent. Det sender et godt signal til kollegerne over 60 år, men det holdt hårdt at komme igennem med det i regionerne. JEG VIL INDTRÆNGENDE opfordre jer alle til at deltage i afstemningen om HK/Kommunals overenskomstresultat, som hele bestyrelsen kan anbefale. Resultatet er ikke prangende, men det muliges kunst. Gør du din indflydelse gældende, er du med til at sikre den danske model, hvor vi indgår aftaler med arbejdsgiverne. Jeg ønsker jer alle en god afstemning. BODIL OTTO FORMAND FOR HK/KOMMUNAL Vigtigste resultater KOMMUNER n Samlet ramme på 3,03 procent n Det meste er gået til generelle lønstigninger n Seniordagene fortsætter n Tryghedspulje Vigtigste resultater REGIONER n Samlet ramme på 3,03 procent n Det meste er gået til generelle lønstigninger n Seniorbonussen fortsætter n Lægesekretærer og assistenter kommer over 15 procent i pension HK kommunal OK11 I 18. marts

4 KOMMUNER 3,03 procent over to år Den samlede værdi af forliget om OK 11 for de kommunalt ansatte er 3,03 procent over de næste to år. De fleste penge, nemlig 2,65 procent, går til de generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Resten går til at gøre retten til seniordage permanent og til HK/Kommunals egne forhandlinger med KL om særlige forhold som grundløn og pension. Aftalen om de generelle lønstigninger betyder, at din løn stiger i 2012, hvor alle løntrin og tillæg forhøjes med 2,65 procent. Størstedelen kommer på lønsedlen 1. januar 2012, og resten den 1. oktober Der er ingen generelle lønstigninger i Den lønstigning, der skulle have været, går til at betale gælden fra reguleringsordningen. De nye overenskomster løber over to år fra 1. april 2011 til 31. marts Sådan stiger din løn Tal i procent 1. januar oktober 2012 I alt 2012 Aftalt lønstigning 1,71 0,20 1,91 Reguleringsordningen 0,10 0,64 0,74 I alt 1,81 0,84 2,65 Sådan fordeles den samlede ramme Tal i procent Generelle lønstigninger 2,65 Permanente seniordage 0,08 Organisationsforhandlinger 0,30 I alt 3,03 Din løn stiger mere end priserne Reallønnen er forskellen mellem din løn og udviklingen i priser på varer og tjenesteydelser. Ved OK-forhandlingerne har man talt meget om at sikre reallønnen så godt som muligt. Altså at din købekraft ikke svækkes. Når man kigger på den samlede udvikling i den 5-årige periode for OK 08 og OK 11 (april 2008 til april 2013), viser grafikken, at din realløn er vokset Procent LØN REALLØNS STIGNING PRISER Viser udviklingen for hele gruppen af kontor- og it-personale i KL Kilder: FLD, Det Økonomiske Råd og HK/Kommunal. Hvordan med reallønnen? Der er ingen lønstigninger i 2011 på grund af reguleringsordningen. Det er den ordning, der sørger for, at vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked op men også ned. Den økonomiske krise har sat de private lønninger i stå. Derfor var vi kommet foran med 1,23 procent og skulle egentlig være sat ned i løn. Det forhindrede vi, men vi fik en nul-løsning i 2011, hvilket betyder, at vi isoleret set ikke kan holde trit med prisudviklingen i Til gengæld får vi med en lønstigning på 2,65 procent i 2012 en fremgang i købekraften. Vismændene i Det Økonomiske Råd venter en prisudvikling på 2 procent i Set over perioden får vi en samlet reallønsfremgang på over 4 procent. 4 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

5 Hvem forhandler hvad? KTO har forhandlet generelle lønstigninger og tværgående aftaler om blandt andet seniordage. KTO er et forhandlingsfællesskab, som repræsenterer ansatte i kommuner og regioner. KTO består af alle organisationer på KLområdet bortset fra Sundhedskartellet. HK/Kommunals formand er sammen med formændene for de andre store organisationer med i KTO s forhandlingsdelegation. HK/Kommunals specielle forhold er forhandlet direkte med KL. Reguleringsordningen fortsætter Den ordning, der betyder, at kommunalt ansatte automatisk får 80 procent af de private lønstigninger, fortsætter. Men fremover bliver de private lønstigninger alene sammenlignet med den kommunale lønudvikling. Tidligere var det både kommuner og regioner, der var med i sammenligningen. Ændringen var et KL-krav, der dog ikke får nogen reel betydning. Sværere at forhandle Ny Løn Der var så få penge at forhandle for, at der desværre ikke blev nogen forlodsfinansiering i den kommende overenskomstperiode. Det var også KL s opfattelse, at pengene til de lokale lønforhandlinger fremover alene skal komme fra kommunens eget budget. Selvom forhandlingsreglerne er uændrede det vil sige, at der skal forhandles hvert år så bliver det vanskeligere for tillidsrepræsentanterne. Nu skal der fokus på tilbageløbsmidler og de midler, som kommunen selv måtte have. Det er vigtigt, at vi fastholder de årlige forhandlinger, for ellers er der risiko for, at de midler der rent faktisk er, måske bare forsvinder. HK kommunal OK11 I 16. marts

6 KOMMUNER Ny tryghedspulje giver penge til uddannelse, hvis man bliver fyret Hvis du eller dine kolleger i kommunen står over for en afskedigelse på grund af økonomi, omstruktureringer eller lignende, har I nu mulighed for at hente kroner til kompetenceudvikling i en særlig tryghedspulje. Som noget nyt er der aftalt en særlig pulje på 80 millioner kroner, der skal give afskedigede muligheder for kurser, kompetenceudvikling, coaching, individuel rådgivning med mere som en hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne skal være noget ekstra, der ligger ud over det, som kommunen sædvanligvis tilbyder. Tillidsrepræsentanten skal underskrive ansøgning I 2011 bliver der afsat 55,2 millioner kroner til puljen og i 2012 yderligere 24,8 millioner kroner. Den afskedigede søger sammen med sin leder og tillidsrepræsentant, der skal underskrive ansøgningen, og pengene udbetales til arbejdspladsen, der så betaler udgifterne. Desværre bliver der formentlig god brug for puljen. Kommunerne forventer nemlig, at der i de kommende år af økonomiske grunde skal reduceres med over fuldtidsjob. Allerede fyrede kan også søge Puljen gælder kun HK/Kommunals og andre OAO-organisationers overenskomstområder Det drejer sig om LO-organisationerne og Dansk Socialrådgiverforening. Der kan søges fra puljen fra 1. juni Alle, der er i en opsigelsesperiode, kan søge. Uanset om de er fritstillet eller ej. Sidste ansøgningsfrist er 31. marts Det betyder, at allerede afskedigede også kan søge. Pengene kommer fra en særlig ekstra ATP-pulje ved forhandlingerne, og alle kommuner skal indbetale et fast beløb pr. ansat. Kommunen har pligt til omplacering inden afsked Det er aftalt med KL, at når en ansat afskediges, skal kommunen undersøge muligheden for at omplacere til en anden stilling. Ingen forbedringer til fleksjobbere På trods af et intenst forsøg lykkedes det desværre ikke HK/Kommunal og KTO at få overbevist arbejdsgiverne om, at fleksjobberne skulle have samme lønstillæg som andre. Det er derfor fortsat op til lokal forhandling, om fleksjobberne skal have mere end grundlønnen. Heldigvis lykkes det mange steder for den lokale tillidsrepræsentant, men det burde være en rettighed for fleksjobberne. 6 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

7 Seniordagene bliver permanente Det er nu aftalt, at seniordagene bliver permanente. Det gælder både KTO-seniordagene og HK/Kommunals supplerende seniordage. Det betyder, at alle fra 60 år har ret til fem fridage årligt. Dagene kan også udbetales, og hver dag svarer til 0,47 procent af den pensionsgivende årsløn. Seniorerne skal fremover inden 1. oktber beslutte, om de vil holde fri eller have dagene udbetalt. Hvis man ikke meddeler noget, så gælder det tidligere valg. Og har man aldrig meddelt noget, så holdes dagene som fridage. Seniordagene blev ved OK 08 midlertidigt betalt af treparts-midler aftalt af regeringen og fagbevægelsen. Husk din udviklingsplan! Ved du, at du har ret til din egen udviklingsplan, som revideres en gang om året. Og kommunen har pligt til at sørge for, at alle har en. Kun omkring 40 procent af HK/Kommunals medlemmer har en udviklingsplan, så mange flere skulle gerne have en. For ledere skal udviklingsplanen nu også tage højde for lederuddannelse. Ideen med udviklingsplaner er at støtte den enkeltes efteruddannelse og udvikling på jobbet. Nye grupper i overenskomsten HK/Kommunals overenskomst omfatter nu også finansøkonomer, kontorserviceuddannede og kontorserviceelever. Professionsbachelorer i offentlig administration kom med ved sidste overenskomst. Et særligt projekt skal gøre opmærksom på den nye uddannelse, så kommunerne tager godt imod de studerende, når de skal i praktik. De første professionsbachelorer i offentlig administration bliver færdige i begyndelsen af Efteruddannelse giver mere i løn Efteruddannelse giver både bedre jobsikkerhed og bedre løn. En stikprøveundersøgelse fra 2010 viser, at gennemsnitslønnen for kontoransatte stiger med kroner om måneden for hvert uddannelsesniveau. Medlemmer med kommunom tjener kroner mere end dem uden, og medlemmer med diplomuddannelse tjener kroner mere end dem med kommunom! Flere med på 6-trinsprojektet Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev 6-trinsprojektet indført. Det giver 6 kvalifikationstrin efter 7 år til de fleste basisgrupper. Fra den 1. januar 2012 gælder det også for sundhedsservicesekretærer og it-personale på grundløn 21½. HK kommunal OK11 I 16. marts

8 KOMMUNER Lønstigninger til særlige HK/Kommunal prioriterede, at langt de fleste penge skulle gå til generelle lønstigninger til alle. Derfor var der kun en mindre pulje på 0,3 procent til at gøre noget ekstra for særlige grupper. Følgende har udsigt til særlige forbedringer: Alle specialister på grundløn 30 ½ Alle specialister på kontor-, it- og laboratorie-miljø-området på grundløn 30½ stiger 1½ løntrin til grundløn 32 med fuldt gennemslag 1. januar Grundlønsforhøjelsen omfatter ikke assistenter på grundløn 30½. Vær opmærksom på, at assistenter siden har kunnet indplaceres på grundløn 29½ uden at være specialist. Hvis man inden har været indplaceret som specialist på grundløn 29 (der blev til 30½) og ikke siden er aftalt over på assistent 30½, vil man derfor være omfattet af grundlønsforhøjelsen. Alle andre, der er aftalt ind på specialist 30½ eller bliver det inden 1. januar omfattes også af forhøjelsen. It-medarbejdere på grundløn 30½, der ikke er indplaceret som specialister, er tilsvarende ikke omfattet. Vejledere/ undervisere i København Vejledere, undervisere, jobkonsulenter med videre på beskæftigelsesområdet i København får fra 1. januar 2012 en ny grundløn 36½ og de samme regler om indplacering på grundløn 36½ ved fem års relevant erhvervserfaring som i resten af landet. Specialister i Københavns Kommune Specialister i Københavns Kommune på grundløn 31½ forhøjes til grundløn 32 med fuldt gennemslag fra 1. januar HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

9 grupper Tandklinikassistenter Klinikassistenter på grundløn 21½ bliver forhøjet til 22, og 1. tandklinikassistenter på grundløn 26½ bliver forhøjet til 27 med fuldt gennemslag 1. januar Fra 1. april 2011 bliver der indført to specialistmuligheder på grundløn 30½ og 36½. Der er ingen bestemte kriterier for indplacering, men det vil være oplagte muligheder for blandt andet tandklinikassistenter med den nye videreuddannelse i odontologisk praksis. Nyansatte tandklinikassistenter og skolesekretærer i Københavns Kommune får samme beregning af omlagt tid som i resten af landet. Socialformidlere Socialformidlerne på grundløn 32 stiger til trin kroner (årligt grundbeløb) med fuldt gennemslag pr. 1. januar Dertil stiger pensionen for alle socialformidlere (eksklusive ledere) med 0,15 procent til 15,65 procent. Det betyder fuldt gennemslag En grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag betyder, at man får lønstigningen uanset, hvor meget man har i tillæg (trin eller kroner) oveni grundlønnen. Der kan eventuelt blive modregnet i lønstigningen, hvis der er en lokal aftale om det. HK/Kommunal anbefaler, ikke at indgå sådanne aftaler. Grafikerne beholder egen overenskomst De grafikere, der tidligere var omfattet af overenskomst med HK/ Privat, er nu en del af HK/Kommunals overenskomstområde. Der er ikke ændret noget reelt i grafikeroverenskomsten, men der vil blive set nærmere på, om den med fordel kan sammenskrives med Kontorog It-overenskomsten. Lokalbanerne Personalet på lokalbanerne er med i HK/Kommunal, der sammen med HK Trafik og Jernbane har overenskomst med KL. Selve overenskomsten forhandles særskilt men indenfor den samme ramme som HK/Kommunals andre overenskomster, og medlemmerne får også de samme generelle lønstigninger. Der er aftalt en grundlønsforhøjelse for salgsassistenter og en pensionsforhøjelse på 0,4 procent. Ændringer for tillidsvalgte Ændringer i Hoved-MEDs-opgaver Hoved- MED skal fremover lave en strategiplan for, hvad de særligt vil arbejde med i de kommende år. I den forbindelse er der blevet lidt færre obligatoriske opgaver. Information og drøftelse Når kommunerne træffer beslutninger, skal de høre de relevante parter, der betyder noget for den enkelte gruppe. Oplever en organisation, at den ikke er blevet hørt, skal Hoved-MED tage stilling til sagen. Opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel Hvis en tillidsrepræsentant bliver afskediget, gælder det sædvanlige opsigelsesvarsel + 3 måneder. Hvis en tillidsrepræsentant (og arbejdsmiljørepræsentant) i ganske særlige tilfælde bliver opsagt med begrundelsen arbejdsmangel, så har varslet hidtil ikke været forlænget. Fremover vil varslet altid være 6 måneder i disse enkelte tilfælde. Men hovedreglen vil fortsat være almindeligt varsel + 3 måneder! Funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter får ikke obligatorisk funktionsløn som tillidsrepræsentanter, men der peges på, at deres opgaver kan være et godt grundlag for det. Kommune-AKUT en fortsætter Forsøgsordningen med en særlig AKUT-pulje i hver kommune på 1 øre per arbejdstime fortsætter i overenskomstperioden. Puljen kan kun bruges efter aftale i Hoved-MED. HK kommunal OK11 I 16. marts

10 KOMMUNER Mere til ATP og pension De fleste kommunalt ansatte har et lavere ATP-bidrag end privatansatte, men nu bliver det over en årrække sat op til det samme som på det private arbejdsmarked. 1. januar 2012 stiger bidraget fra C til E- sats. Samlet er det 390 kroner mere om året, hvor man selv betaler de 130 kroner. Tjenestemænd, miljøassistenter samt de fleste grupper i Københavns Kommune er i forvejen på den høje A-sats. Frit valg mellem pension og løn Alle på HK/Kommunals område kan vælge, at den del af pensionsbidraget, der ligger over 15,1 procent i stedet skal udbetales som løn. Det sker fremover månedligt og gælder også på chefområdet, men her er grænsen 15,8 procent. Højere pensionsindbetaling Ønsker en medarbejder en højere indbetaling til pension, så skal kommunen fremover indfri ønsket. Man skal naturligvis selv betale, men der bliver jo ikke trukket skat. Delefterløn Hvis en medarbejder har lyst til at blive længere i jobbet, er det muligt at gå delvist på efterløn. Det vil KL og KTO vejlede mere om fremover. Man kan naturligvis altid spørge i HK s A-kasse. HK/Kommunal arbejder også på, at det bliver muligt delvist at gå på pension med vores pensionsordning i Sampension. Tjenestemandspension og førtidspension-fradraget Tjenestemandspensionen blev ikke reguleret som den samlede ramme, men da det meste af rammen går til generelle lønstigninger, får tjenestemandspensionisterne en meget større del af resultatet end sidst. Og de får samme stigning i pensionen, som langt de fleste får i lønnen. Da tjenestemændene følger de samme regler som i staten, bliver førtidspensionsfradraget forhøjet fra Især for dem, der går af 1-2 år før folkepensionsalderen, bliver fradraget større. Dem der fortsætter og får mere end 37 års pensionsalder, optjener derimod et engangsbeløb på 15 procent af den løn, de har tjent efter de 37 år er opnået. 10 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

11 Grundløn for udvalgte grupper på den kommunale overenskomst STILLINGSGRUPPER GRUNDLØNSTRIN PENSIONSBIDRAG Voksenelever får mere i løn og pension Fra 1. januar 2012 får vokseneleverne elever over 25 år fuld pension på 15,5 procent. I løbet af den gamle overenskomstperiode blev det aftalt, at de kom op på grundløn 12½, selvom regningen først kunne betales ved denne overenskomst. Kontor- og IT-personale, jobkonsulenter m.fl. Kontorassistenter, kontorfunktionær Frederiksberg Sundhedsservicesekretær, kontorservice Assistenter og IT-medarbejdere Overassistenter (lukket gruppe) Administrations- og finansøkonomer Datamatikere, datanomer Professionbachelor i offentlig administration Specialister, jobkonsulenter m.fl. Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter 1. Tandklinikassistent Specialister Socialformidlere Socialformidlere, KL Socialformidlere, København Ledere (socialformidlere), KL Laboratorie- og miljøpersonale Miljøassistenter Laboranter Laboratorie- og miljøteknikere, jordbrugsteknologer Professionsbachelor på laborantområdet Ledere, mellemledere og specialister 12 ½ 19 ½ 21 ½ eller 30 ½ 27 ½ (lukket gruppe) 27 ½ 28 ½ ½ ( ), 36 ½, 41½, Jobkonsulenter 5 års erfaring: 36½ 21 ½ ( ) 26 ½ ( ) 30 ½, 36 ½ (1.4.11) 32 ( ), 34, 37, 41½ 46 + kr ( ), 34, ½, ½ 23 ½ 29 ½ ½ ( ), 36 ½ (15,65% ) 17,70% (15,65% ) 17,70% Mere i pension til chefer Både i KL og i den særlige aftale for Københavns Kommune får chefer på grundløn 49 eller højere en ATP-forhøjelse fra C til E-sats og en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,32 procent til 18,52 procent. Tjenestemændene får i stedet et beløb svarende til de 0,32 procent, som eventuelt kan sættes ind på en supplerende pensionsordning. Der bliver indført varig kontraktansættelse og længere opsigelsesvarsel i København, som der allerede er i resten af landet. Ledere og chefer Ledere KL Ledere Øvrige chefer Københavns Kommune Kontorfunktionærer Kontorfunktionærer, faglært Assistenter/overassistenter Fast overassistent EDB-medarbejdere I, II, III Specialister og mellemledere Vejledere/underviser Vejledere/underviser Voksenelever fra 25 år 42 ½ eller ½, , , 50, , , ½ 21 ½ 23 ½, 27 ½ 31 ½ 13 ½, 26 ½, 36 ½ 31 ½ ( ), 36 ½ 42 ½, 46 + kr , 49 + kr ½ 5 års erfaring: 36½ (1.1.12) 12 ½ Små procenter bliver også til penge EKSEMPEL: kroner mere om året i 2012 til en assistent i en kommune på grundløn 21½, der i alt er aflønnet på løntrin 31½ kr. i tillæg (område 2). Årsløn nu kr. Stigning 1. januar 2012: kr. Stigning 1. oktober 2012: kr. Årsløn 1. oktober 2012: kr. Dertil kommer afledt stigning i pension og feriegodtgørelse kr. 17,70% 17,70% 18,2% (18,52% ) 16,79% 17,70% 12,5% ( ) Note: ændringer er markeret med fed skrift HK kommunal OK11 I 16. marts

12 REGIONER 3,03 procent over to år Den samlede værdi af forliget om OK 11 for de regionalt ansatte er 3,03 procent over de næste to år. De fleste penge, nemlig 2,61 procent, går til de generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Resten går til at gøre retten til seniorbonus permanent og til HK/Kommunals egne forhandlinger med Danske Regioner om særlige forhold for medlemmerne. Aftalen om de generelle lønstigninger betyder, at din løn stiger i 2012, hvor alle løntrin og tillæg forhøjes med 2,61 procent. Størstedelen af stigningen kommer på lønsedlen den 1. januar 2012 og resten den 1. oktober Der er ingen generelle lønstigninger i Den lønstigning, der skulle have været, går til at betale gælden fra reguleringsordningen. De nye overenskomster løber over to år fra 1. april 2011 til 31. marts Sådan stiger din løn Tal i procent 1. januar oktober 2012 I alt 2012 Aftalt lønstigning 1,67 0,21 1,88 Reguleringsordningen 0,09 0,64 0,73 I alt 1,76 0,85 2,61 Sådan fordeles den samlede ramme Tal i procent Generelle lønstigninger 2,61 Permanente seniordage 0,12* Organisationsforhandlinger 0,30 I alt 3,03 * Det kostede lidt mere at gøre seniorbonus permanent i regionerne end i kommunerne, hvor man ved OK 08 forudbetalte lidt. Din løn stiger mere end priserne Reallønnen er forskellen mellem din løn og udviklingen i priser på varer og tjenesteydelser. Ved OK-forhandlingerne har man talt meget om at sikre reallønnen. Altså at din købekraft ikke svækkes. Når man kigger på den samlede udvikling i den 5-årige periode for OK 08 og OK 11 (april 2008 til april 2013), viser grafikken, at din realløn er vokset Procent LØN Viser udviklingen for hele gruppen af kontor- og IT-personale i KL. Udviklingen for HK/Kommunals grupper i regionerne er samlet set lidt bedre men varieret. Kilder: FLD, Det Økonomiske Råd og HK/Kommunal. REALLØNS STIGNING PRISER Hvordan med reallønnen? Der er ingen lønstigninger i 2011 på grund af reguleringsordningen. Det er den ordning, der sørger for, at vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked op men også ned. Den økonomiske krise har sat de private lønninger i stå. Derfor var vi kommet foran med 1,22 procent og skulle egentlig være sat ned i løn. Det forhindrede vi, men til gengæld fik vi en nul-løsning i 2011, hvilket betyder, at vi isoleret set ikke kan holde trit med prisudviklingen i Til gengæld får vi med en lønstigning på 2,61 procent i 2012 en fremgang i købekraften. Vismændene i Det økonomiske Råd venter en prisudvikling på 2 procent i Set over perioden får vi en samlet reallønsfremgang på over 4 procent. 12 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

13 Hvem forhandler hvad? KTO har forhandlet de generelle lønstigninger og de tværgående aftaler om for eksempel seniorbonus med RLTN, som er Regionernes Lønnings- og TakstNævn. KTO er et forhandlingsfællesskab, som repræsenterer ansatte i kommuner og regioner. KTO har som noget nyt forhandlet sammen med Sundhedskartellet, AC og FOA. Både AC og FOA er medlemmer af KTO, men forhandler selvstændigt i regionerne. HK/Kommunals formand Bodil Otto og lægesekretærernes formand Soile Friis er med i KTO s forhandlingsdelegation. HK/Kommunals specielle forhold er forhandlet direkte med regionerne. Nye grupper i overenskomsten HK/Kommunals overenskomst omfatter nu også finansøkonomer, kontorserviceuddannede og kontorserviceelever. Professionsbachelorer i offentlig administration kom med ved sidste overenskomst. De første professionsbachelorer i offentlig administration bliver færdige i begyndelsen af Reguleringsordningen fortsætter Den fælles ordning for kommunalt og regionalt ansatte, der betyder at man automatisk får 80 procent af de private lønstigninger, fortsætter uændret i den kommende periode. Men fra OK 13 er det aftalt, at der skal være en selvstændig regional ordning. Det havde regionerne krævet fra OK 11, men der skal nu laves et analysearbejde af grundlaget, så vi ikke får en ordning, der er uretfærdig for de ansatte i regionerne. Sværere at forhandle Ny løn Der var så få penge at forhandle for, at der desværre ikke blev nogen forlodsfinansiering i den kommende overenskomstperiode. Det var regionernes opfattelse, at pengene til de lokale lønforhandlinger fremover alene skal komme fra regionens eget budget. Selvom forhandlingsreglerne er uændrede det vil sige, at der skal forhandles hvert år så bliver det vanskeligere for tillidsrepræsentanterne. Nu skal der fokus på tilbageløbsmidler og de midler, som regionen selv måtte have. Det er vigtigt, at vi fastholder de årlige forhandlinger, for ellers er der risiko for, at de midler, der rent faktisk er, måske bare forsvinder. Flere med på 6-trinsprojektet Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev 6-trinsprojektet indført. Det giver 6 kvalifikationstrin efter 7 år til de fleste basisgrupper. Fra den 1. januar 2012 gælder det også for it-personale på grundløn 21½. HK kommunal OK11 I 16. marts

14 REGIONER Forbedringer til særlige HK/Kommunal prioriterede, at langt de fleste penge skulle gå til generelle lønstigninger til alle. Derfor var der kun en mindre pulje på 0,3 procent til at gøre noget ekstra for. HK/Kommunal og DL valgte at forhøje ATP-bidraget for alle. På lægesekretærområdet blev en generel pensionsforbedring til samtlige prioriteret, og på kontor- og it-området er prioriteret en forbedring for alle på grundløn 30½. Der har været lagt vægt på, at alle HK/Kommunals grupper i regionerne har fået deres rimelige andel af puljen. Det betyder fuldt gennemslag En grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag betyder, at man får lønstigningen, uanset hvor meget man har i tillæg (trin eller kroner) oveni grundlønnen. Der kan eventuelt blive modregnet i lønstigningen, hvis der er en lokal aftale om det. HK/Kommunal anbefaler, ikke at indgå sådanne aftaler. Forringelser af arbejdstiden afvæbnet Regionerne lagde op til dramatiske ændringer af arbejdstidsreglerne for lægesekretærerne. For eksempel med meget lange normperioder, mere plustid, forringet overtidsbetaling og en flytning af tidspunktet for aftentillægget fra klokken 17 til 18. De kom ikke igennem med noget af det. Forbedringer for lægesekretærer Mere i pension til alle Alle lægesekretærers pensionsbidrag stiger fra 14,9 procent til 15,03 procent fra den 1. juli Så endelig er pensionsmuren på de 15 procent brudt! Nu én samlet fridag i arbejdstidsaftalen Fra 1. januar 2012 er 1. maj en hel fridag, i stedet for at 1. maj og grundlovsdag før var halve fridage. På det enkelte sygehus kan man selv bytte om på dagene, hvis der er enighed om det. Hidtil har lægesekretærer først kunnet gå hjem klokken 12, og kun i det omfang arbejdet tillod det. Fremover får en lægesekretær, der er på arbejde på 1. maj, søndagsbetaling for alle timer. Pension af særydelser Som en del af den nye arbejdstidsaftale bliver særydelserne aften og nattillægget pensionsgivende fra 1. januar Til en start med to procent. Særydelser er en stor del af nogle lægesekretærers løn, så nu begynder de også at komme med pensionsmæssigt. Voksenelever får mere i løn I løbet af den gamle overenskomstperiode blev det aftalt, at vokseneleverne kom op på grundløn 12½, selvom regningen først kunne betales ved overenskomstforhandlingerne i år. Der er over 80 procent voksenelever på lægesekretærområdet, så det har mange allerede fået glæde af. 14 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

15 grupper Forbedringer for kontorog it-personale med flere Alle på grundløn 30½ i kontor-, it- og laboratorie-miljøområdet stiger i løn: Grundlønnen bliver forhøjet fra løntrin 30½ til 31 + kr. 850 (årligt grundbeløb) fra 1. januar 2012 med fuldt gennemslag. Forhøjelsen omfatter alle, uanset om man hedder specialist eller ej. Alle tandklinikassistenter stiger i løn: Grundløn 21½ bliver forhøjet til trin 22 og 1. tandklinikassistenter på grundløn 26½ bliver forhøjet til trin 27 med fuldt gennemslag 1. januar Ingen seniorbonus til cheferne Cheferne i regionerne får de samme generelle lønstigninger som alle andre. Herudover forhøjes den supplerende pension for tjenestemænd til 20 procent og pensionen for overenskomstansatte til 18,84 procent fra 1. januar Det lykkedes desværre ikke at fortsætte seniorbonussen for cheferne, da den allerede var aftalt væk på AC s område. Chefaftalen er en fælles aftale mellem DJØF og HK/Kommunal med flere. Vagtcentralpersonale Personalet ved regionernes nye vagtcentraler er omfattet af en fælles overenskomst mellem Danske Regioner og HK/Kommunal og FOA. Overenskomsten forhandles særskilt inden for den samme ramme som alle HK/Kommunals øvrige overenskomster, og medlemmerne får de samme generelle lønstigninger som alle andre samt en beskeden grundlønsforbedring. Desuden sikres erstatning for vagter juleaften og nytårsaften. Grafikerne beholder egen overenskomst De grafikere, der tidligere var omfattet af overenskomst med HK/Privat, er nu en del af HK/ Kommunals overenskomstområde. Der er ikke ændret noget reelt i grafikeroverenskomsten, men der vil blive set nærmere på, om den med fordel kan sammenskrives med Kontor- og It-overenskomsten. Overenskomster skrives sammen Overenskomsten for laboratorie- og miljøpersonale og overenskomsten for tandklinikassistenter bliver skrevet sammen med Kontor- og It-overenskomsten. Man kan fortsat vælge tillidsrepræsentant, når der er tale om en selvstændig organisatorisk enhed. HK kommunal OK11 I 16. marts

16 REGIONER Seniorbonus bliver per Det er nu aftalt, at seniorbonussen bliver permanent. Det gælder både KTO-seniorbonussen og HK/Kommunals supplerende seniorbonus. Det betyder, at alle, der er fyldt 60 år, året efter har ret til 2 procent seniorbonus, hvoraf en del kan veksles til fridage. Efter man er blevet 62 år, kan der veksles til 4 fridage, og hver dag svarer til 0,4 procent. De sidste 0,4 procent udbetales. Den enkelte skal hvert år inden 1. oktober på eget initiativ - give besked, hvis man vil veksle en del af seniorbonussen til fridage. Siger man ikke noget, udbetales bonussen. Seniorbonus blev ved OK 08 midlertidigt betalt af treparts-midler aftalt af regeringen og fagbevægelsen. De regionale arbejdsgivere siger, de vil prøve at genforhandle seniorbonussen, hvis folkepensionsalderen sættes op. Det kan en forhandlingspart altid sige, men der skal jo to parter til at blive enige om at lave det om! n Din egen udviklingsplan n Ved du, at du har ret til din egen udviklingsplan, som revideres en gang om året? Og regionen har pligt til at sørge for, at alle har en. Kun omkring 40 procent af HK/Kommunals medlemmer har nu en udviklingsplan, så mange flere skulle gerne have en. For ledere skal udviklingsplanen nu også tage højde for lederuddannelse. Ideen med udviklingsplaner er at støtte den enkeltes efteruddannelse og udvikling på jobbet. Efteruddannelse giver mere i løn Efteruddannelse giver både bedre jobsikkerhed og bedre løn. En stikprøveundersøgelse fra 2010 viser, at gennemsnitslønnen for kontoransatte stiger med kroner om måneden for hvert uddannelsesniveau. Medlemmer med kommunom tjener kroner mere end dem uden, og medlemmer med diplomuddannelse tjener kroner mere end dem med kommunom! 16 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

17 manent Lægesekretærerne får mere uddannelse Der etableres et ekstra hold sundhedskommunomer i hver region. Fremtidens lægesekretær har sine kompetencer i orden og udvikler sig hele tiden. Derfor er uddannelse og kompetenceudvikling vigtig. Danske Regioner er enig med DL og HK/Kommunal om, at sundhedskommunom-uddannelsen skal fastholdes og udvikles som et omdrejningspunkt for lægesekretærfagets udvikling. Derfor arbejdes med et særligt projekt i OK-perioden, hvor der bliver sat fokus på uddannelsen. I den forbindelse etableres et ekstra sundhedskommmunom-hold i hver region på mindst 15 deltagere i den kommende periode. Det drejer sig om et fuldt sundhedskommmunom forløb det vil sige med både basisdel og afsluttende projekt. Det særlige projekt er medfinansieret af en særlig ekstra ATP-pulje. n Ingen forbedringer for fleksjobbere n På trods af et intenst forsøg lykkedes det desværre ikke HK/ Kommunal og KTO at få overbevist regionerne om, at fleksjobbere skulle have samme overenskomstmæssige løntillæg som andre. Det er derfor fortsat op til lokal forhandling, om fleksjobberne skal have mere end grundlønnen. Heldigvis lykkes det mange steder for den lokale tillidsrepræsentant, men det burde være en rettighed for fleksjobberne. Regionerne ville ikke aftale mere tryghed n Bedre tryghedsordninger i forbindelse med afsked, for eksempel længere varsler og bedre godtgørelser og sikkerhed for uddannelsesindsats stod højt på organisationernes dagsorden. Men regionerne ville ikke aftale forbedringer om tryghed! HK kommunal OK11 I 16. marts

18 REGIONER Mere til ATP De fleste regionalt ansatte har et lavere ATP-bidrag end privatansatte, men nu bliver det over en årrække sat op til det samme som på det private arbejdsmarked. 1. januar 2012 stiger bidraget fra C til E- sats. Samlet er det 390 kroner mere om året, hvor man selv betaler de 130 kroner. Tjenestemænd, miljøassistenter og chefer er dog i forvejen på den høje A-sats. Højere pensionsindbetaling Ønsker en medarbejder en højere indbetaling til pension, så skal regionen fremover indfri ønsket. Man skal naturligvis selv betale, men der bliver jo ikke trukket skat. n Ændringer for tillidsrepræsentanter n Ændringer i Hoved-MEDs-opgaver: Hoved- MED skal fremover have en overordnet drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, de vil fokusere på i de kommende år. I den forbindelse er der blevet lidt færre obligatoriske opgaver. n Obligatorisk funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter: Der skal nu indgås forhåndsaftaler om funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom der allerede skal for tillidsrepræsentanter. 18 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

19 Udvalgte grundlønninger og pension i overenskomsten med regionerne STILLINGSGRUPPER Lægesekretærer Uudannede lægesekretærer Sundhedsservicesekretærer Lægesekretærer Specialister Ledende lægesekretærer GRUNDLØNSTRIN 12 ½ 19 ½ 22 ½, 30 ½ 30 ½ eller 36 ½ 36 ½ eller 43 ½ PENSIONSBIDRAG 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) Kontor- og IT-personale Kontorassistenter/telefonister ved sygehuse EDB-assistenter, kontorservice m.fl Assistenter og IT-medarbejdere Informatikassistenter Administrations- og finansøkonomer Datamatikere, datanomer Professionbachelor i offentlig administration Specialister Voksenelever fra 25 år 12 ½ 19 ½ 21 ½ eller 30 ½ (31+ kr ) 21 ½ 27 ½ 28 ½ 31 30½ (31 + kr ), 36½, 41½ 46 ½ 12 ½ 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 15,30% 14,90% (15,03% ) 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 17,70% 12,50% Ledere og chefer Ledere Øvrige chefer (ikke forhandlet endnu) 42 ½ kr , 51+ kr kr , 52 + kr ,30% 17,70% 18,30% 18,30% Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter 1. Tandklinikassistent 21 ½ ( ) 26 ½ ( ) Laboratorie- og miljøpersonale, Regioner Laboranter Laboratorie- og miljøteknikere, jordbrugsteknolog Professionsbachelor på laborantområdet Specialister 23 ½ 29 ½ ½ (31+ kr ) eller 36 ½ Note: ændringer er markeret med fed skrift Tjenestemandspension og førtidspensions-fradraget n Tjenestemandspensionen blev ikke reguleret som den samlede ramme, men da det meste af rammen går til generelle lønstigninger, får tjenestemandspensionisterne en meget større del af resultatet end sidst. Og de får samme stigning i pensionen som langt de fleste får i lønnen. Små procenter bliver også til penge EKSEMPEL: kroner mere om året i 2012 til en lægesekretær på grundløn 22½ med en samlet løn på trin 30½ kr. i tillæg (område 2). Årsløn nu kr. Stigning 1. januar 2012: kr. Stigning 1. oktober 2012: kr. Årsløn 1. oktober 2012: kr. Dertil kommer afledt stigning i pension og feriegodtgørelse samt selve pensionsforhøjelsen kr. n Da tjenestemændene følger de samme regler som i staten, bliver førtidspensionsfradraget forhøjet fra Især for dem, der går af 1-2 år før folkepensionsalderen, bliver fradraget større. Dem der fortsætter, og får mere end 37 års pensionsalder, optjener derimod et engangsbeløb på 15 procent af den løn, de har tjent efter, de 37 år er opnået. HK kommunal OK11 I 16. marts

20 URAFSTEMNING SÅDAN stemmer du Omx stem ll Du kan afgive din stemme både pr. brev, sms og internet Sammen med dette blad om overenskomstforliget har du modtaget stemmemateriale. Det skal du bruge for at kunne afgive din stemme ved urafstemningen. Du har mulighed for at benytte følgende medier ved afgivelse af din stemme: n Brevstemme n Internet n Sms Følg vejledningen i medsendte følgebrev. Principperne er, at der sættes kryds ved JA, hvis du stemmer for overenskomstresultatet. Sæt dit kryds ved NEJ, hvis du stemmer imod resultatet. Brevstemmer skal være postet i vedlagte frankerede svarkuvert senest fredag den 1. april Du kan dog afgive din elektroniske stemme indtil mandag den 4. april kl Urafstemningen er samlet for både kommuner og regioner, og resultatet afgør, om der er nye overenskomster på begge områder. Der laves en særskilt statistisk opgørelse af, hvordan medlemmerne har stemt på de to områder. Urafstemningen er anonym og overvåges af Revisionsinstituttet. Vi offentliggør resultatet af afstemningen tirsdag den 5. april Læs mere på nettet Dette blad præsenterer kernen i det overenskomstforlig, som HK/Kommunal har indgået med arbejdsgiverne. Hvis du vil læse mere detaljeret om overenskomsten, kan du hente samtlige forlig på hjemmesiden: Her finder du også alle de nyhedsbreve, vi har sendt til tillidsrepræsentanterne undervejs i forhandlingerne. STEM OG VIND lækker chokolade og vin Blandt alle deltagere i urafstemningen trækker vi lod om ti kurve med lækker chokolade og vin. Fem til det kommunale område og fem til det regionale område. Hver kurv har en værdi af 500 kroner. Du er sikret fuld anonymitet i forbindelse med afstemningen. OVERENSKOMST 2011 Udgiver: HK/Kommunal Weidekampsgade 8 Postboks København C Redaktion: Lene Lundgaard (ansv.) Fie Jessien Klarlund Marie Begtrup Jens Laursen Ann-Britt Broström (design) May Pedersen Steen V. Kristensen Lone Herrmann Caspar Holm Andersen Peter Thrige Annie Due Jensen Illustrationer: Lars Andersen Tryk: Colorprint ISSN:

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST

VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A R T S 2 0 1 1 VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST DET ER IKKE HELT LET AT ANBEFALE DENNE OVERENSKOMST, MEN

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

kommunal bladet PÅ ARBEJDE EFTER STRESS NETVÆRK FOR ALLE FAG DE JAGTER FORSVUNDNE PENGE KAMP OM JOBBENE

kommunal bladet PÅ ARBEJDE EFTER STRESS NETVÆRK FOR ALLE FAG DE JAGTER FORSVUNDNE PENGE KAMP OM JOBBENE hk 03I22I02I2013 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder kommunal bladet PÅ ARBEJDE EFTER STRESS NETVÆRK FOR ALLE FAG DE JAGTER FORSVUNDNE PENGE KAMP OM JOBBENE STØJ- JÆGERNE Miljøteknikerne

Læs mere

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere