overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER"

Transkript

1 hk kommunal bladet Omx stem 0KI16I03I2011 ll For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder ll OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER overenskomst 2011 SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET

2 URAFSTEMNING GUIDE Sådan læser du om de nye overenskomster Læs mere på nettet Du finder alle forligene i fuld længde på vores hjemmeside: Du sidder med en særudgave af Kommunalbladet i hånden, som handler om de overenskomster, der netop er forhandlet i kommuner og regioner for de næste to år. Formålet er at klæde dig godt på, inden du skal stemme om det samlede resultat. På bagsiden og i det vedlagte brev kan du læse mere om, hvordan du stemmer. ANSATTE I KOMMUNER: Hvis du er omfattet af de kommunale overenskomster, skal du læse side 4-11 Gå til side 4-11 ANSATTE I REGIONER: Hvis du er omfattet af overenskomster for regionerne, skal du læse side Gå til side Stem og vind flotte præmier Blandt alle deltagerne i afstemningen trækker vi lod om ti kurve med lækker vin og chokolade, værdi 500 kroner pr. styk. Fem til det kommunale område og fem til det regionale område. Du deltager i lodtrækningen, lige meget om du stemmer pr. brev, via internettet eller sms. Du er sikret fuld anonymitet i forbindelse med afstemningen. HK/Kommunal kan ikke se, hvad du har stemt, men kun at du har stemt. Omx stem ll Det betyder et ja og et nej Det er den samlede overenskomst, du nu skal stemme om. Flertallet blandt de afgivne stemmer afgør resultatet. Hvis flertallet siger ja til overenskomsten, bliver den vedtaget. Hvis flertallet siger nej, varsler vi konflikt, som kan træde i kraft fire uger senere.

3 Resultatet tæller - brug din indflydelse SOM MANGE AF os ved fra vores barndom, har spøgelser det med fra tid til anden at dukke frem fra skabene. For mit eget vedkommende skete det sidst, da jeg for nu et halvt års tid siden blev præsenteret for vores arbejdsgiveres udspil til nye overenskomster. Ud af skabene strømmede krav om forringelser på områder som arbejdstid, forhandlingsret, Ny Løn og uddannelse. JEG KAN MED sindsro sige, at jeg og de øvrige forhandlere har fået manet stort set alle disse spøgelser i jorden. Tilbage står vi både i kommuner og regioner med nogle overenskomstaftaler, jeg mener, vi klart kan være bekendt. Aftalerne har været de bedst opnåelige med en samlet fremgang over de næste to år på lige over 3 procent. VI HAR PRIORITERET generelle lønstigninger for at bevare købekraften så godt som muligt. Lønningerne for alle stiger derfor med lige over 2,6 procent i Læg hertil de lønstigninger til særlige grupper, der udgør 0,3 procent. Der kommer ingen lønstigninger i 2011, fordi vi skal betale af på reguleringsordningen. Men vi undgår en egentlig nedsættelse af lønnen. Og set over en længere periode fra har vi haft en god reallønsudvikling. VI FIK GJORT seniordagene i kommunerne og seniorbonussen i regionerne permanent. Det sender et godt signal til kollegerne over 60 år, men det holdt hårdt at komme igennem med det i regionerne. JEG VIL INDTRÆNGENDE opfordre jer alle til at deltage i afstemningen om HK/Kommunals overenskomstresultat, som hele bestyrelsen kan anbefale. Resultatet er ikke prangende, men det muliges kunst. Gør du din indflydelse gældende, er du med til at sikre den danske model, hvor vi indgår aftaler med arbejdsgiverne. Jeg ønsker jer alle en god afstemning. BODIL OTTO FORMAND FOR HK/KOMMUNAL Vigtigste resultater KOMMUNER n Samlet ramme på 3,03 procent n Det meste er gået til generelle lønstigninger n Seniordagene fortsætter n Tryghedspulje Vigtigste resultater REGIONER n Samlet ramme på 3,03 procent n Det meste er gået til generelle lønstigninger n Seniorbonussen fortsætter n Lægesekretærer og assistenter kommer over 15 procent i pension HK kommunal OK11 I 18. marts

4 KOMMUNER 3,03 procent over to år Den samlede værdi af forliget om OK 11 for de kommunalt ansatte er 3,03 procent over de næste to år. De fleste penge, nemlig 2,65 procent, går til de generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Resten går til at gøre retten til seniordage permanent og til HK/Kommunals egne forhandlinger med KL om særlige forhold som grundløn og pension. Aftalen om de generelle lønstigninger betyder, at din løn stiger i 2012, hvor alle løntrin og tillæg forhøjes med 2,65 procent. Størstedelen kommer på lønsedlen 1. januar 2012, og resten den 1. oktober Der er ingen generelle lønstigninger i Den lønstigning, der skulle have været, går til at betale gælden fra reguleringsordningen. De nye overenskomster løber over to år fra 1. april 2011 til 31. marts Sådan stiger din løn Tal i procent 1. januar oktober 2012 I alt 2012 Aftalt lønstigning 1,71 0,20 1,91 Reguleringsordningen 0,10 0,64 0,74 I alt 1,81 0,84 2,65 Sådan fordeles den samlede ramme Tal i procent Generelle lønstigninger 2,65 Permanente seniordage 0,08 Organisationsforhandlinger 0,30 I alt 3,03 Din løn stiger mere end priserne Reallønnen er forskellen mellem din løn og udviklingen i priser på varer og tjenesteydelser. Ved OK-forhandlingerne har man talt meget om at sikre reallønnen så godt som muligt. Altså at din købekraft ikke svækkes. Når man kigger på den samlede udvikling i den 5-årige periode for OK 08 og OK 11 (april 2008 til april 2013), viser grafikken, at din realløn er vokset Procent LØN REALLØNS STIGNING PRISER Viser udviklingen for hele gruppen af kontor- og it-personale i KL Kilder: FLD, Det Økonomiske Råd og HK/Kommunal. Hvordan med reallønnen? Der er ingen lønstigninger i 2011 på grund af reguleringsordningen. Det er den ordning, der sørger for, at vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked op men også ned. Den økonomiske krise har sat de private lønninger i stå. Derfor var vi kommet foran med 1,23 procent og skulle egentlig være sat ned i løn. Det forhindrede vi, men vi fik en nul-løsning i 2011, hvilket betyder, at vi isoleret set ikke kan holde trit med prisudviklingen i Til gengæld får vi med en lønstigning på 2,65 procent i 2012 en fremgang i købekraften. Vismændene i Det Økonomiske Råd venter en prisudvikling på 2 procent i Set over perioden får vi en samlet reallønsfremgang på over 4 procent. 4 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

5 Hvem forhandler hvad? KTO har forhandlet generelle lønstigninger og tværgående aftaler om blandt andet seniordage. KTO er et forhandlingsfællesskab, som repræsenterer ansatte i kommuner og regioner. KTO består af alle organisationer på KLområdet bortset fra Sundhedskartellet. HK/Kommunals formand er sammen med formændene for de andre store organisationer med i KTO s forhandlingsdelegation. HK/Kommunals specielle forhold er forhandlet direkte med KL. Reguleringsordningen fortsætter Den ordning, der betyder, at kommunalt ansatte automatisk får 80 procent af de private lønstigninger, fortsætter. Men fremover bliver de private lønstigninger alene sammenlignet med den kommunale lønudvikling. Tidligere var det både kommuner og regioner, der var med i sammenligningen. Ændringen var et KL-krav, der dog ikke får nogen reel betydning. Sværere at forhandle Ny Løn Der var så få penge at forhandle for, at der desværre ikke blev nogen forlodsfinansiering i den kommende overenskomstperiode. Det var også KL s opfattelse, at pengene til de lokale lønforhandlinger fremover alene skal komme fra kommunens eget budget. Selvom forhandlingsreglerne er uændrede det vil sige, at der skal forhandles hvert år så bliver det vanskeligere for tillidsrepræsentanterne. Nu skal der fokus på tilbageløbsmidler og de midler, som kommunen selv måtte have. Det er vigtigt, at vi fastholder de årlige forhandlinger, for ellers er der risiko for, at de midler der rent faktisk er, måske bare forsvinder. HK kommunal OK11 I 16. marts

6 KOMMUNER Ny tryghedspulje giver penge til uddannelse, hvis man bliver fyret Hvis du eller dine kolleger i kommunen står over for en afskedigelse på grund af økonomi, omstruktureringer eller lignende, har I nu mulighed for at hente kroner til kompetenceudvikling i en særlig tryghedspulje. Som noget nyt er der aftalt en særlig pulje på 80 millioner kroner, der skal give afskedigede muligheder for kurser, kompetenceudvikling, coaching, individuel rådgivning med mere som en hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne skal være noget ekstra, der ligger ud over det, som kommunen sædvanligvis tilbyder. Tillidsrepræsentanten skal underskrive ansøgning I 2011 bliver der afsat 55,2 millioner kroner til puljen og i 2012 yderligere 24,8 millioner kroner. Den afskedigede søger sammen med sin leder og tillidsrepræsentant, der skal underskrive ansøgningen, og pengene udbetales til arbejdspladsen, der så betaler udgifterne. Desværre bliver der formentlig god brug for puljen. Kommunerne forventer nemlig, at der i de kommende år af økonomiske grunde skal reduceres med over fuldtidsjob. Allerede fyrede kan også søge Puljen gælder kun HK/Kommunals og andre OAO-organisationers overenskomstområder Det drejer sig om LO-organisationerne og Dansk Socialrådgiverforening. Der kan søges fra puljen fra 1. juni Alle, der er i en opsigelsesperiode, kan søge. Uanset om de er fritstillet eller ej. Sidste ansøgningsfrist er 31. marts Det betyder, at allerede afskedigede også kan søge. Pengene kommer fra en særlig ekstra ATP-pulje ved forhandlingerne, og alle kommuner skal indbetale et fast beløb pr. ansat. Kommunen har pligt til omplacering inden afsked Det er aftalt med KL, at når en ansat afskediges, skal kommunen undersøge muligheden for at omplacere til en anden stilling. Ingen forbedringer til fleksjobbere På trods af et intenst forsøg lykkedes det desværre ikke HK/Kommunal og KTO at få overbevist arbejdsgiverne om, at fleksjobberne skulle have samme lønstillæg som andre. Det er derfor fortsat op til lokal forhandling, om fleksjobberne skal have mere end grundlønnen. Heldigvis lykkes det mange steder for den lokale tillidsrepræsentant, men det burde være en rettighed for fleksjobberne. 6 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

7 Seniordagene bliver permanente Det er nu aftalt, at seniordagene bliver permanente. Det gælder både KTO-seniordagene og HK/Kommunals supplerende seniordage. Det betyder, at alle fra 60 år har ret til fem fridage årligt. Dagene kan også udbetales, og hver dag svarer til 0,47 procent af den pensionsgivende årsløn. Seniorerne skal fremover inden 1. oktber beslutte, om de vil holde fri eller have dagene udbetalt. Hvis man ikke meddeler noget, så gælder det tidligere valg. Og har man aldrig meddelt noget, så holdes dagene som fridage. Seniordagene blev ved OK 08 midlertidigt betalt af treparts-midler aftalt af regeringen og fagbevægelsen. Husk din udviklingsplan! Ved du, at du har ret til din egen udviklingsplan, som revideres en gang om året. Og kommunen har pligt til at sørge for, at alle har en. Kun omkring 40 procent af HK/Kommunals medlemmer har en udviklingsplan, så mange flere skulle gerne have en. For ledere skal udviklingsplanen nu også tage højde for lederuddannelse. Ideen med udviklingsplaner er at støtte den enkeltes efteruddannelse og udvikling på jobbet. Nye grupper i overenskomsten HK/Kommunals overenskomst omfatter nu også finansøkonomer, kontorserviceuddannede og kontorserviceelever. Professionsbachelorer i offentlig administration kom med ved sidste overenskomst. Et særligt projekt skal gøre opmærksom på den nye uddannelse, så kommunerne tager godt imod de studerende, når de skal i praktik. De første professionsbachelorer i offentlig administration bliver færdige i begyndelsen af Efteruddannelse giver mere i løn Efteruddannelse giver både bedre jobsikkerhed og bedre løn. En stikprøveundersøgelse fra 2010 viser, at gennemsnitslønnen for kontoransatte stiger med kroner om måneden for hvert uddannelsesniveau. Medlemmer med kommunom tjener kroner mere end dem uden, og medlemmer med diplomuddannelse tjener kroner mere end dem med kommunom! Flere med på 6-trinsprojektet Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev 6-trinsprojektet indført. Det giver 6 kvalifikationstrin efter 7 år til de fleste basisgrupper. Fra den 1. januar 2012 gælder det også for sundhedsservicesekretærer og it-personale på grundløn 21½. HK kommunal OK11 I 16. marts

8 KOMMUNER Lønstigninger til særlige HK/Kommunal prioriterede, at langt de fleste penge skulle gå til generelle lønstigninger til alle. Derfor var der kun en mindre pulje på 0,3 procent til at gøre noget ekstra for særlige grupper. Følgende har udsigt til særlige forbedringer: Alle specialister på grundløn 30 ½ Alle specialister på kontor-, it- og laboratorie-miljø-området på grundløn 30½ stiger 1½ løntrin til grundløn 32 med fuldt gennemslag 1. januar Grundlønsforhøjelsen omfatter ikke assistenter på grundløn 30½. Vær opmærksom på, at assistenter siden har kunnet indplaceres på grundløn 29½ uden at være specialist. Hvis man inden har været indplaceret som specialist på grundløn 29 (der blev til 30½) og ikke siden er aftalt over på assistent 30½, vil man derfor være omfattet af grundlønsforhøjelsen. Alle andre, der er aftalt ind på specialist 30½ eller bliver det inden 1. januar omfattes også af forhøjelsen. It-medarbejdere på grundløn 30½, der ikke er indplaceret som specialister, er tilsvarende ikke omfattet. Vejledere/ undervisere i København Vejledere, undervisere, jobkonsulenter med videre på beskæftigelsesområdet i København får fra 1. januar 2012 en ny grundløn 36½ og de samme regler om indplacering på grundløn 36½ ved fem års relevant erhvervserfaring som i resten af landet. Specialister i Københavns Kommune Specialister i Københavns Kommune på grundløn 31½ forhøjes til grundløn 32 med fuldt gennemslag fra 1. januar HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

9 grupper Tandklinikassistenter Klinikassistenter på grundløn 21½ bliver forhøjet til 22, og 1. tandklinikassistenter på grundløn 26½ bliver forhøjet til 27 med fuldt gennemslag 1. januar Fra 1. april 2011 bliver der indført to specialistmuligheder på grundløn 30½ og 36½. Der er ingen bestemte kriterier for indplacering, men det vil være oplagte muligheder for blandt andet tandklinikassistenter med den nye videreuddannelse i odontologisk praksis. Nyansatte tandklinikassistenter og skolesekretærer i Københavns Kommune får samme beregning af omlagt tid som i resten af landet. Socialformidlere Socialformidlerne på grundløn 32 stiger til trin kroner (årligt grundbeløb) med fuldt gennemslag pr. 1. januar Dertil stiger pensionen for alle socialformidlere (eksklusive ledere) med 0,15 procent til 15,65 procent. Det betyder fuldt gennemslag En grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag betyder, at man får lønstigningen uanset, hvor meget man har i tillæg (trin eller kroner) oveni grundlønnen. Der kan eventuelt blive modregnet i lønstigningen, hvis der er en lokal aftale om det. HK/Kommunal anbefaler, ikke at indgå sådanne aftaler. Grafikerne beholder egen overenskomst De grafikere, der tidligere var omfattet af overenskomst med HK/ Privat, er nu en del af HK/Kommunals overenskomstområde. Der er ikke ændret noget reelt i grafikeroverenskomsten, men der vil blive set nærmere på, om den med fordel kan sammenskrives med Kontorog It-overenskomsten. Lokalbanerne Personalet på lokalbanerne er med i HK/Kommunal, der sammen med HK Trafik og Jernbane har overenskomst med KL. Selve overenskomsten forhandles særskilt men indenfor den samme ramme som HK/Kommunals andre overenskomster, og medlemmerne får også de samme generelle lønstigninger. Der er aftalt en grundlønsforhøjelse for salgsassistenter og en pensionsforhøjelse på 0,4 procent. Ændringer for tillidsvalgte Ændringer i Hoved-MEDs-opgaver Hoved- MED skal fremover lave en strategiplan for, hvad de særligt vil arbejde med i de kommende år. I den forbindelse er der blevet lidt færre obligatoriske opgaver. Information og drøftelse Når kommunerne træffer beslutninger, skal de høre de relevante parter, der betyder noget for den enkelte gruppe. Oplever en organisation, at den ikke er blevet hørt, skal Hoved-MED tage stilling til sagen. Opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel Hvis en tillidsrepræsentant bliver afskediget, gælder det sædvanlige opsigelsesvarsel + 3 måneder. Hvis en tillidsrepræsentant (og arbejdsmiljørepræsentant) i ganske særlige tilfælde bliver opsagt med begrundelsen arbejdsmangel, så har varslet hidtil ikke været forlænget. Fremover vil varslet altid være 6 måneder i disse enkelte tilfælde. Men hovedreglen vil fortsat være almindeligt varsel + 3 måneder! Funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter får ikke obligatorisk funktionsløn som tillidsrepræsentanter, men der peges på, at deres opgaver kan være et godt grundlag for det. Kommune-AKUT en fortsætter Forsøgsordningen med en særlig AKUT-pulje i hver kommune på 1 øre per arbejdstime fortsætter i overenskomstperioden. Puljen kan kun bruges efter aftale i Hoved-MED. HK kommunal OK11 I 16. marts

10 KOMMUNER Mere til ATP og pension De fleste kommunalt ansatte har et lavere ATP-bidrag end privatansatte, men nu bliver det over en årrække sat op til det samme som på det private arbejdsmarked. 1. januar 2012 stiger bidraget fra C til E- sats. Samlet er det 390 kroner mere om året, hvor man selv betaler de 130 kroner. Tjenestemænd, miljøassistenter samt de fleste grupper i Københavns Kommune er i forvejen på den høje A-sats. Frit valg mellem pension og løn Alle på HK/Kommunals område kan vælge, at den del af pensionsbidraget, der ligger over 15,1 procent i stedet skal udbetales som løn. Det sker fremover månedligt og gælder også på chefområdet, men her er grænsen 15,8 procent. Højere pensionsindbetaling Ønsker en medarbejder en højere indbetaling til pension, så skal kommunen fremover indfri ønsket. Man skal naturligvis selv betale, men der bliver jo ikke trukket skat. Delefterløn Hvis en medarbejder har lyst til at blive længere i jobbet, er det muligt at gå delvist på efterløn. Det vil KL og KTO vejlede mere om fremover. Man kan naturligvis altid spørge i HK s A-kasse. HK/Kommunal arbejder også på, at det bliver muligt delvist at gå på pension med vores pensionsordning i Sampension. Tjenestemandspension og førtidspension-fradraget Tjenestemandspensionen blev ikke reguleret som den samlede ramme, men da det meste af rammen går til generelle lønstigninger, får tjenestemandspensionisterne en meget større del af resultatet end sidst. Og de får samme stigning i pensionen, som langt de fleste får i lønnen. Da tjenestemændene følger de samme regler som i staten, bliver førtidspensionsfradraget forhøjet fra Især for dem, der går af 1-2 år før folkepensionsalderen, bliver fradraget større. Dem der fortsætter og får mere end 37 års pensionsalder, optjener derimod et engangsbeløb på 15 procent af den løn, de har tjent efter de 37 år er opnået. 10 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

11 Grundløn for udvalgte grupper på den kommunale overenskomst STILLINGSGRUPPER GRUNDLØNSTRIN PENSIONSBIDRAG Voksenelever får mere i løn og pension Fra 1. januar 2012 får vokseneleverne elever over 25 år fuld pension på 15,5 procent. I løbet af den gamle overenskomstperiode blev det aftalt, at de kom op på grundløn 12½, selvom regningen først kunne betales ved denne overenskomst. Kontor- og IT-personale, jobkonsulenter m.fl. Kontorassistenter, kontorfunktionær Frederiksberg Sundhedsservicesekretær, kontorservice Assistenter og IT-medarbejdere Overassistenter (lukket gruppe) Administrations- og finansøkonomer Datamatikere, datanomer Professionbachelor i offentlig administration Specialister, jobkonsulenter m.fl. Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter 1. Tandklinikassistent Specialister Socialformidlere Socialformidlere, KL Socialformidlere, København Ledere (socialformidlere), KL Laboratorie- og miljøpersonale Miljøassistenter Laboranter Laboratorie- og miljøteknikere, jordbrugsteknologer Professionsbachelor på laborantområdet Ledere, mellemledere og specialister 12 ½ 19 ½ 21 ½ eller 30 ½ 27 ½ (lukket gruppe) 27 ½ 28 ½ ½ ( ), 36 ½, 41½, Jobkonsulenter 5 års erfaring: 36½ 21 ½ ( ) 26 ½ ( ) 30 ½, 36 ½ (1.4.11) 32 ( ), 34, 37, 41½ 46 + kr ( ), 34, ½, ½ 23 ½ 29 ½ ½ ( ), 36 ½ (15,65% ) 17,70% (15,65% ) 17,70% Mere i pension til chefer Både i KL og i den særlige aftale for Københavns Kommune får chefer på grundløn 49 eller højere en ATP-forhøjelse fra C til E-sats og en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,32 procent til 18,52 procent. Tjenestemændene får i stedet et beløb svarende til de 0,32 procent, som eventuelt kan sættes ind på en supplerende pensionsordning. Der bliver indført varig kontraktansættelse og længere opsigelsesvarsel i København, som der allerede er i resten af landet. Ledere og chefer Ledere KL Ledere Øvrige chefer Københavns Kommune Kontorfunktionærer Kontorfunktionærer, faglært Assistenter/overassistenter Fast overassistent EDB-medarbejdere I, II, III Specialister og mellemledere Vejledere/underviser Vejledere/underviser Voksenelever fra 25 år 42 ½ eller ½, , , 50, , , ½ 21 ½ 23 ½, 27 ½ 31 ½ 13 ½, 26 ½, 36 ½ 31 ½ ( ), 36 ½ 42 ½, 46 + kr , 49 + kr ½ 5 års erfaring: 36½ (1.1.12) 12 ½ Små procenter bliver også til penge EKSEMPEL: kroner mere om året i 2012 til en assistent i en kommune på grundløn 21½, der i alt er aflønnet på løntrin 31½ kr. i tillæg (område 2). Årsløn nu kr. Stigning 1. januar 2012: kr. Stigning 1. oktober 2012: kr. Årsløn 1. oktober 2012: kr. Dertil kommer afledt stigning i pension og feriegodtgørelse kr. 17,70% 17,70% 18,2% (18,52% ) 16,79% 17,70% 12,5% ( ) Note: ændringer er markeret med fed skrift HK kommunal OK11 I 16. marts

12 REGIONER 3,03 procent over to år Den samlede værdi af forliget om OK 11 for de regionalt ansatte er 3,03 procent over de næste to år. De fleste penge, nemlig 2,61 procent, går til de generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Resten går til at gøre retten til seniorbonus permanent og til HK/Kommunals egne forhandlinger med Danske Regioner om særlige forhold for medlemmerne. Aftalen om de generelle lønstigninger betyder, at din løn stiger i 2012, hvor alle løntrin og tillæg forhøjes med 2,61 procent. Størstedelen af stigningen kommer på lønsedlen den 1. januar 2012 og resten den 1. oktober Der er ingen generelle lønstigninger i Den lønstigning, der skulle have været, går til at betale gælden fra reguleringsordningen. De nye overenskomster løber over to år fra 1. april 2011 til 31. marts Sådan stiger din løn Tal i procent 1. januar oktober 2012 I alt 2012 Aftalt lønstigning 1,67 0,21 1,88 Reguleringsordningen 0,09 0,64 0,73 I alt 1,76 0,85 2,61 Sådan fordeles den samlede ramme Tal i procent Generelle lønstigninger 2,61 Permanente seniordage 0,12* Organisationsforhandlinger 0,30 I alt 3,03 * Det kostede lidt mere at gøre seniorbonus permanent i regionerne end i kommunerne, hvor man ved OK 08 forudbetalte lidt. Din løn stiger mere end priserne Reallønnen er forskellen mellem din løn og udviklingen i priser på varer og tjenesteydelser. Ved OK-forhandlingerne har man talt meget om at sikre reallønnen. Altså at din købekraft ikke svækkes. Når man kigger på den samlede udvikling i den 5-årige periode for OK 08 og OK 11 (april 2008 til april 2013), viser grafikken, at din realløn er vokset Procent LØN Viser udviklingen for hele gruppen af kontor- og IT-personale i KL. Udviklingen for HK/Kommunals grupper i regionerne er samlet set lidt bedre men varieret. Kilder: FLD, Det Økonomiske Råd og HK/Kommunal. REALLØNS STIGNING PRISER Hvordan med reallønnen? Der er ingen lønstigninger i 2011 på grund af reguleringsordningen. Det er den ordning, der sørger for, at vi følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked op men også ned. Den økonomiske krise har sat de private lønninger i stå. Derfor var vi kommet foran med 1,22 procent og skulle egentlig være sat ned i løn. Det forhindrede vi, men til gengæld fik vi en nul-løsning i 2011, hvilket betyder, at vi isoleret set ikke kan holde trit med prisudviklingen i Til gengæld får vi med en lønstigning på 2,61 procent i 2012 en fremgang i købekraften. Vismændene i Det økonomiske Råd venter en prisudvikling på 2 procent i Set over perioden får vi en samlet reallønsfremgang på over 4 procent. 12 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

13 Hvem forhandler hvad? KTO har forhandlet de generelle lønstigninger og de tværgående aftaler om for eksempel seniorbonus med RLTN, som er Regionernes Lønnings- og TakstNævn. KTO er et forhandlingsfællesskab, som repræsenterer ansatte i kommuner og regioner. KTO har som noget nyt forhandlet sammen med Sundhedskartellet, AC og FOA. Både AC og FOA er medlemmer af KTO, men forhandler selvstændigt i regionerne. HK/Kommunals formand Bodil Otto og lægesekretærernes formand Soile Friis er med i KTO s forhandlingsdelegation. HK/Kommunals specielle forhold er forhandlet direkte med regionerne. Nye grupper i overenskomsten HK/Kommunals overenskomst omfatter nu også finansøkonomer, kontorserviceuddannede og kontorserviceelever. Professionsbachelorer i offentlig administration kom med ved sidste overenskomst. De første professionsbachelorer i offentlig administration bliver færdige i begyndelsen af Reguleringsordningen fortsætter Den fælles ordning for kommunalt og regionalt ansatte, der betyder at man automatisk får 80 procent af de private lønstigninger, fortsætter uændret i den kommende periode. Men fra OK 13 er det aftalt, at der skal være en selvstændig regional ordning. Det havde regionerne krævet fra OK 11, men der skal nu laves et analysearbejde af grundlaget, så vi ikke får en ordning, der er uretfærdig for de ansatte i regionerne. Sværere at forhandle Ny løn Der var så få penge at forhandle for, at der desværre ikke blev nogen forlodsfinansiering i den kommende overenskomstperiode. Det var regionernes opfattelse, at pengene til de lokale lønforhandlinger fremover alene skal komme fra regionens eget budget. Selvom forhandlingsreglerne er uændrede det vil sige, at der skal forhandles hvert år så bliver det vanskeligere for tillidsrepræsentanterne. Nu skal der fokus på tilbageløbsmidler og de midler, som regionen selv måtte have. Det er vigtigt, at vi fastholder de årlige forhandlinger, for ellers er der risiko for, at de midler, der rent faktisk er, måske bare forsvinder. Flere med på 6-trinsprojektet Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev 6-trinsprojektet indført. Det giver 6 kvalifikationstrin efter 7 år til de fleste basisgrupper. Fra den 1. januar 2012 gælder det også for it-personale på grundløn 21½. HK kommunal OK11 I 16. marts

14 REGIONER Forbedringer til særlige HK/Kommunal prioriterede, at langt de fleste penge skulle gå til generelle lønstigninger til alle. Derfor var der kun en mindre pulje på 0,3 procent til at gøre noget ekstra for. HK/Kommunal og DL valgte at forhøje ATP-bidraget for alle. På lægesekretærområdet blev en generel pensionsforbedring til samtlige prioriteret, og på kontor- og it-området er prioriteret en forbedring for alle på grundløn 30½. Der har været lagt vægt på, at alle HK/Kommunals grupper i regionerne har fået deres rimelige andel af puljen. Det betyder fuldt gennemslag En grundlønsforhøjelse med fuldt gennemslag betyder, at man får lønstigningen, uanset hvor meget man har i tillæg (trin eller kroner) oveni grundlønnen. Der kan eventuelt blive modregnet i lønstigningen, hvis der er en lokal aftale om det. HK/Kommunal anbefaler, ikke at indgå sådanne aftaler. Forringelser af arbejdstiden afvæbnet Regionerne lagde op til dramatiske ændringer af arbejdstidsreglerne for lægesekretærerne. For eksempel med meget lange normperioder, mere plustid, forringet overtidsbetaling og en flytning af tidspunktet for aftentillægget fra klokken 17 til 18. De kom ikke igennem med noget af det. Forbedringer for lægesekretærer Mere i pension til alle Alle lægesekretærers pensionsbidrag stiger fra 14,9 procent til 15,03 procent fra den 1. juli Så endelig er pensionsmuren på de 15 procent brudt! Nu én samlet fridag i arbejdstidsaftalen Fra 1. januar 2012 er 1. maj en hel fridag, i stedet for at 1. maj og grundlovsdag før var halve fridage. På det enkelte sygehus kan man selv bytte om på dagene, hvis der er enighed om det. Hidtil har lægesekretærer først kunnet gå hjem klokken 12, og kun i det omfang arbejdet tillod det. Fremover får en lægesekretær, der er på arbejde på 1. maj, søndagsbetaling for alle timer. Pension af særydelser Som en del af den nye arbejdstidsaftale bliver særydelserne aften og nattillægget pensionsgivende fra 1. januar Til en start med to procent. Særydelser er en stor del af nogle lægesekretærers løn, så nu begynder de også at komme med pensionsmæssigt. Voksenelever får mere i løn I løbet af den gamle overenskomstperiode blev det aftalt, at vokseneleverne kom op på grundløn 12½, selvom regningen først kunne betales ved overenskomstforhandlingerne i år. Der er over 80 procent voksenelever på lægesekretærområdet, så det har mange allerede fået glæde af. 14 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

15 grupper Forbedringer for kontorog it-personale med flere Alle på grundløn 30½ i kontor-, it- og laboratorie-miljøområdet stiger i løn: Grundlønnen bliver forhøjet fra løntrin 30½ til 31 + kr. 850 (årligt grundbeløb) fra 1. januar 2012 med fuldt gennemslag. Forhøjelsen omfatter alle, uanset om man hedder specialist eller ej. Alle tandklinikassistenter stiger i løn: Grundløn 21½ bliver forhøjet til trin 22 og 1. tandklinikassistenter på grundløn 26½ bliver forhøjet til trin 27 med fuldt gennemslag 1. januar Ingen seniorbonus til cheferne Cheferne i regionerne får de samme generelle lønstigninger som alle andre. Herudover forhøjes den supplerende pension for tjenestemænd til 20 procent og pensionen for overenskomstansatte til 18,84 procent fra 1. januar Det lykkedes desværre ikke at fortsætte seniorbonussen for cheferne, da den allerede var aftalt væk på AC s område. Chefaftalen er en fælles aftale mellem DJØF og HK/Kommunal med flere. Vagtcentralpersonale Personalet ved regionernes nye vagtcentraler er omfattet af en fælles overenskomst mellem Danske Regioner og HK/Kommunal og FOA. Overenskomsten forhandles særskilt inden for den samme ramme som alle HK/Kommunals øvrige overenskomster, og medlemmerne får de samme generelle lønstigninger som alle andre samt en beskeden grundlønsforbedring. Desuden sikres erstatning for vagter juleaften og nytårsaften. Grafikerne beholder egen overenskomst De grafikere, der tidligere var omfattet af overenskomst med HK/Privat, er nu en del af HK/ Kommunals overenskomstområde. Der er ikke ændret noget reelt i grafikeroverenskomsten, men der vil blive set nærmere på, om den med fordel kan sammenskrives med Kontor- og It-overenskomsten. Overenskomster skrives sammen Overenskomsten for laboratorie- og miljøpersonale og overenskomsten for tandklinikassistenter bliver skrevet sammen med Kontor- og It-overenskomsten. Man kan fortsat vælge tillidsrepræsentant, når der er tale om en selvstændig organisatorisk enhed. HK kommunal OK11 I 16. marts

16 REGIONER Seniorbonus bliver per Det er nu aftalt, at seniorbonussen bliver permanent. Det gælder både KTO-seniorbonussen og HK/Kommunals supplerende seniorbonus. Det betyder, at alle, der er fyldt 60 år, året efter har ret til 2 procent seniorbonus, hvoraf en del kan veksles til fridage. Efter man er blevet 62 år, kan der veksles til 4 fridage, og hver dag svarer til 0,4 procent. De sidste 0,4 procent udbetales. Den enkelte skal hvert år inden 1. oktober på eget initiativ - give besked, hvis man vil veksle en del af seniorbonussen til fridage. Siger man ikke noget, udbetales bonussen. Seniorbonus blev ved OK 08 midlertidigt betalt af treparts-midler aftalt af regeringen og fagbevægelsen. De regionale arbejdsgivere siger, de vil prøve at genforhandle seniorbonussen, hvis folkepensionsalderen sættes op. Det kan en forhandlingspart altid sige, men der skal jo to parter til at blive enige om at lave det om! n Din egen udviklingsplan n Ved du, at du har ret til din egen udviklingsplan, som revideres en gang om året? Og regionen har pligt til at sørge for, at alle har en. Kun omkring 40 procent af HK/Kommunals medlemmer har nu en udviklingsplan, så mange flere skulle gerne have en. For ledere skal udviklingsplanen nu også tage højde for lederuddannelse. Ideen med udviklingsplaner er at støtte den enkeltes efteruddannelse og udvikling på jobbet. Efteruddannelse giver mere i løn Efteruddannelse giver både bedre jobsikkerhed og bedre løn. En stikprøveundersøgelse fra 2010 viser, at gennemsnitslønnen for kontoransatte stiger med kroner om måneden for hvert uddannelsesniveau. Medlemmer med kommunom tjener kroner mere end dem uden, og medlemmer med diplomuddannelse tjener kroner mere end dem med kommunom! 16 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

17 manent Lægesekretærerne får mere uddannelse Der etableres et ekstra hold sundhedskommunomer i hver region. Fremtidens lægesekretær har sine kompetencer i orden og udvikler sig hele tiden. Derfor er uddannelse og kompetenceudvikling vigtig. Danske Regioner er enig med DL og HK/Kommunal om, at sundhedskommunom-uddannelsen skal fastholdes og udvikles som et omdrejningspunkt for lægesekretærfagets udvikling. Derfor arbejdes med et særligt projekt i OK-perioden, hvor der bliver sat fokus på uddannelsen. I den forbindelse etableres et ekstra sundhedskommmunom-hold i hver region på mindst 15 deltagere i den kommende periode. Det drejer sig om et fuldt sundhedskommmunom forløb det vil sige med både basisdel og afsluttende projekt. Det særlige projekt er medfinansieret af en særlig ekstra ATP-pulje. n Ingen forbedringer for fleksjobbere n På trods af et intenst forsøg lykkedes det desværre ikke HK/ Kommunal og KTO at få overbevist regionerne om, at fleksjobbere skulle have samme overenskomstmæssige løntillæg som andre. Det er derfor fortsat op til lokal forhandling, om fleksjobberne skal have mere end grundlønnen. Heldigvis lykkes det mange steder for den lokale tillidsrepræsentant, men det burde være en rettighed for fleksjobberne. Regionerne ville ikke aftale mere tryghed n Bedre tryghedsordninger i forbindelse med afsked, for eksempel længere varsler og bedre godtgørelser og sikkerhed for uddannelsesindsats stod højt på organisationernes dagsorden. Men regionerne ville ikke aftale forbedringer om tryghed! HK kommunal OK11 I 16. marts

18 REGIONER Mere til ATP De fleste regionalt ansatte har et lavere ATP-bidrag end privatansatte, men nu bliver det over en årrække sat op til det samme som på det private arbejdsmarked. 1. januar 2012 stiger bidraget fra C til E- sats. Samlet er det 390 kroner mere om året, hvor man selv betaler de 130 kroner. Tjenestemænd, miljøassistenter og chefer er dog i forvejen på den høje A-sats. Højere pensionsindbetaling Ønsker en medarbejder en højere indbetaling til pension, så skal regionen fremover indfri ønsket. Man skal naturligvis selv betale, men der bliver jo ikke trukket skat. n Ændringer for tillidsrepræsentanter n Ændringer i Hoved-MEDs-opgaver: Hoved- MED skal fremover have en overordnet drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, de vil fokusere på i de kommende år. I den forbindelse er der blevet lidt færre obligatoriske opgaver. n Obligatorisk funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter: Der skal nu indgås forhåndsaftaler om funktionsløn for arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom der allerede skal for tillidsrepræsentanter. 18 HK kommunal OK11 I 16. marts 2011

19 Udvalgte grundlønninger og pension i overenskomsten med regionerne STILLINGSGRUPPER Lægesekretærer Uudannede lægesekretærer Sundhedsservicesekretærer Lægesekretærer Specialister Ledende lægesekretærer GRUNDLØNSTRIN 12 ½ 19 ½ 22 ½, 30 ½ 30 ½ eller 36 ½ 36 ½ eller 43 ½ PENSIONSBIDRAG 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) Kontor- og IT-personale Kontorassistenter/telefonister ved sygehuse EDB-assistenter, kontorservice m.fl Assistenter og IT-medarbejdere Informatikassistenter Administrations- og finansøkonomer Datamatikere, datanomer Professionbachelor i offentlig administration Specialister Voksenelever fra 25 år 12 ½ 19 ½ 21 ½ eller 30 ½ (31+ kr ) 21 ½ 27 ½ 28 ½ 31 30½ (31 + kr ), 36½, 41½ 46 ½ 12 ½ 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 14,90% (15,03% ) 15,30% 14,90% (15,03% ) 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 17,70% 12,50% Ledere og chefer Ledere Øvrige chefer (ikke forhandlet endnu) 42 ½ kr , 51+ kr kr , 52 + kr ,30% 17,70% 18,30% 18,30% Tandklinikassistenter Tandklinikassistenter 1. Tandklinikassistent 21 ½ ( ) 26 ½ ( ) Laboratorie- og miljøpersonale, Regioner Laboranter Laboratorie- og miljøteknikere, jordbrugsteknolog Professionsbachelor på laborantområdet Specialister 23 ½ 29 ½ ½ (31+ kr ) eller 36 ½ Note: ændringer er markeret med fed skrift Tjenestemandspension og førtidspensions-fradraget n Tjenestemandspensionen blev ikke reguleret som den samlede ramme, men da det meste af rammen går til generelle lønstigninger, får tjenestemandspensionisterne en meget større del af resultatet end sidst. Og de får samme stigning i pensionen som langt de fleste får i lønnen. Små procenter bliver også til penge EKSEMPEL: kroner mere om året i 2012 til en lægesekretær på grundløn 22½ med en samlet løn på trin 30½ kr. i tillæg (område 2). Årsløn nu kr. Stigning 1. januar 2012: kr. Stigning 1. oktober 2012: kr. Årsløn 1. oktober 2012: kr. Dertil kommer afledt stigning i pension og feriegodtgørelse samt selve pensionsforhøjelsen kr. n Da tjenestemændene følger de samme regler som i staten, bliver førtidspensionsfradraget forhøjet fra Især for dem, der går af 1-2 år før folkepensionsalderen, bliver fradraget større. Dem der fortsætter, og får mere end 37 års pensionsalder, optjener derimod et engangsbeløb på 15 procent af den løn, de har tjent efter, de 37 år er opnået. HK kommunal OK11 I 16. marts

20 URAFSTEMNING SÅDAN stemmer du Omx stem ll Du kan afgive din stemme både pr. brev, sms og internet Sammen med dette blad om overenskomstforliget har du modtaget stemmemateriale. Det skal du bruge for at kunne afgive din stemme ved urafstemningen. Du har mulighed for at benytte følgende medier ved afgivelse af din stemme: n Brevstemme n Internet n Sms Følg vejledningen i medsendte følgebrev. Principperne er, at der sættes kryds ved JA, hvis du stemmer for overenskomstresultatet. Sæt dit kryds ved NEJ, hvis du stemmer imod resultatet. Brevstemmer skal være postet i vedlagte frankerede svarkuvert senest fredag den 1. april Du kan dog afgive din elektroniske stemme indtil mandag den 4. april kl Urafstemningen er samlet for både kommuner og regioner, og resultatet afgør, om der er nye overenskomster på begge områder. Der laves en særskilt statistisk opgørelse af, hvordan medlemmerne har stemt på de to områder. Urafstemningen er anonym og overvåges af Revisionsinstituttet. Vi offentliggør resultatet af afstemningen tirsdag den 5. april Læs mere på nettet Dette blad præsenterer kernen i det overenskomstforlig, som HK/Kommunal har indgået med arbejdsgiverne. Hvis du vil læse mere detaljeret om overenskomsten, kan du hente samtlige forlig på hjemmesiden: Her finder du også alle de nyhedsbreve, vi har sendt til tillidsrepræsentanterne undervejs i forhandlingerne. STEM OG VIND lækker chokolade og vin Blandt alle deltagere i urafstemningen trækker vi lod om ti kurve med lækker chokolade og vin. Fem til det kommunale område og fem til det regionale område. Hver kurv har en værdi af 500 kroner. Du er sikret fuld anonymitet i forbindelse med afstemningen. OVERENSKOMST 2011 Udgiver: HK/Kommunal Weidekampsgade 8 Postboks København C Redaktion: Lene Lundgaard (ansv.) Fie Jessien Klarlund Marie Begtrup Jens Laursen Ann-Britt Broström (design) May Pedersen Steen V. Kristensen Lone Herrmann Caspar Holm Andersen Peter Thrige Annie Due Jensen Illustrationer: Lars Andersen Tryk: Colorprint ISSN:

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Punkt 4: Overenskomst 2008

Punkt 4: Overenskomst 2008 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Generalforsamling 5. maj 2008 Punkt 4: Overenskomst 2008 HK/Kommunal Klubben klubmateriale Gladsaxe Rådhus om OK08 og skoler, generalforsamling 5. maj 2008 2 Hovedresultaterne

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav

KOMMUNAL. OVERBRINGES KL Weidekampsgade København S. København, den 22. november OK11 - Krav KOMMUNAL OVERBRINGES KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 1145 45 Fax 33 3044 49 www.hk.dk/kommunal København, den 22. november 2010 OK11 - Krav

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Løn og pension. 1. april 2009

Løn og pension. 1. april 2009 Løn og pension 1. april 2009 Udarbejdet af HK/KOMMUNAL Marts 2009 Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 5 Områdetillæg 6 Grundløn,

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.18@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2018 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

LØN OG PENSION KL 1. januar 2014

LØN OG PENSION KL 1. januar 2014 LØN OG PENSION KL 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg 5 Grundløn

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst 2012-2014 Urafstemning om overenskomsterne 2012-2014 er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere