Resultatet for alle statsansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet for alle statsansatte"

Transkript

1 Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt Generelle lønstigninger 3,30 1,82 0,65 2,40 8,17 Puljer 0,06 1,50 0,58 0,06 2,20 Reguleringsordning/Lokal løndannelse (skøn) 0,94 0,75 0,54 2,23 Personalegoder - kompensation 0,20 0,20 Aftalt ramme inkl. reguleringsordning mv. 4,30 1,50 3,15 0,65 3,00 12,80 De 8,17 % er generelle lønstigninger, hvoraf den største andel - nemlig 3,3 % - kommer til udbetaling 1. april i år. Herudover er der fortsat en reguleringsordning, som skal sikre en lønudvikling der svarer til de privatansattes. Som noget nyt er der taget højde for, at man på det private arbejdsmarked har særlige personalegoder. Som kompensation udbetales 0,2 % til alle pr. 1. april (Beløbet påvirker ikke reguleringsordningen.)

2 OK-resultatet på det almengymnasiale område (kilde GL) Print Lønstigninger 1. april 2008 Lønnen stiger 3,3 % plus ca. 0,5 %fra reguleringsordningen. Ny lønskala 1. oktober 2008 Skiftet til ny lønskala betyder et plus på kr. om måneden. Lønstigninger 1. april 2009 Generel lønstigning på 1,82 %. Afhængigt af lønudviklingen på det private arbejdsmarked kan reguleringen blive lidt større eller lidt mindre. Da offentligt ansatte ikke får de samme personalegoder som privatansatte, øges lønnen med 0,2 % som kompensation for personalegoder. Undervisningstillæg til alle Fra 1. april 2009 vil alle - uanset pædagogikum - få et undervisningstillæg. Det nye undervisningstillæg afløser det hidtidige pædagogikumtillæg. Fra ansættelsestidspunktet vil tillægget være på ca kr. om måneden. Tillægget er pensionsgivende. Efter 2 år stiger tillægget og er af samme størrelse som det nuværende pædagogikumtillæg. Dog er en større andel pensionsgivende, så alle lærere vil få mere i pension ved tillægsomlægningen. Bedre vilkår for ansatte i uddannelsesstilling Fra 1. april 2009 vil pædagogikumkandidater få 100 % løn og undervisningstillæg

3 For en pædagogikumkandidat på 1. år betyder det en forbedring på mere end kr. inkl. pension om måneden ift. i dag. Optjening af anciennitet under hele pædagogikumforløbet Summa summarum En ny lærer uden pædagogikum vil om et år opleve at få ca kr. inkl. pension mere om måneden end i dag. En lærer uden pædagogikum med mindst 2 års gymnasielæreranciennitet vil om et år opleve at få over kr. inkl. pension mere om måneden end i dag. Pædagogikumkandidater på 1. år vil om et år få ca kr. inkl. pension mere om måneden end i dag. En lærer med mere end 5 års anciennitet og pædagogikum vil i løbet af godt et år opleve en lønstigning på kr. inkl. pension om måneden lidt afhængig af størrelsen af de lokalt aftalte tillæg. Pædagogisk ledelse Skolen kan vælge ny ledelsesstruktur med pædagogiske ledere Pædagogiske ledere skal have undervisningskompetence, og jobbene skal slås op. Stillingsgruppe 1: Brutto ca , hvoraf pension udgør kr. Stillingsgruppe 2: Brutto ca , hvoraf pension udgør kr. Lærere kan fortsat få funktionstillæg for ledelsesfunktioner. Bedre lokal løndannelse Alle skoler vil få tilsendt et fælles brev fra Finansministeriet og GL, hvoraf det vil fremgå, at skolerne skal have den lokale løndannelse til at fungere, og at der skal udmøntes penge til lokale tillæg. Længere barselsorlov Barselsorloven med fuld løn forlænges med op til 6 uger: De første 14 uger er øremærket moderen, derefter har moren og faren hver ret til 6 uger. Derudover er der 6 uger, som forældrene kan dele mellem sig. Det betyder, at hvis begge forældre er ansat under den statslige barselsaftale, kan de samlet holde op til 32 ugers barselsorlov med fuld løn. Hvis det kun er moderen, der er ansat på den statslige barselsaftale, kan hun holde i alt 26 ugers lønnet

4 barselsorlov efter fødslen, dvs. 2 uger mere end tidligere. Såfremt kun faderen er omfattet af den statslige barselsaftale, sker der ingen ændringer. (gælder fra 1. april 2008) Ret til at holde barns 2. sygedag Barns 2. sygedag kan holdes på samme måde som 1. sygedag. (gælder fra 1. oktober 2008) Seniorbonus Fra 2009 til 2011 vil alle lærere, der er fyldt 64 år, hvert år have ret til bonus på 3 % af den faste årsløn. Bonussen kan veksles til fridage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

5 Arbejdstidsaftale for lærerne ved Viby Gymnasium og HF Nærværende aftalen gælder for lærere ansat ved Viby Gymnasium og HF i skoleåret 2007/2008. Aftalen er indgået i henhold til Cirkulære af 15. september 2006 om overenskomst for Lærere ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser samt ved det studieforberedende enkeltfagsundervisning I henhold til Cirkulærets kapitel 3, indgås følgende aftale for varetagelse af undervisning og for varetagelse af visse øvrige opgaver. Lærerens undervisningstimetal. I lærerens undervisningstimetal indgår den tid, læreren forestår undervisning med fagligt formål. Jvf. Cirkulærets 19. Faktorerne nedenfor ganges på lærerens undervisningstimetal. Forberedelse (faktor 1,33) Forberedelsen til undervisning omfatter, at læreren og lærerteamet planlægger, forbereder, evaluerer og efterbehandler undervisning og undervisningsforløb alene og sammen med andre. Forberedelsen til undervisningen omfatter både forberedelse til den konkrete lektion og forberedelse af undervisning på længere sigt, der understøtter den enkelte skoles indsats- og udviklingsmål.. Pauser (faktor 0,22) Pædagogisk administrative opgaver (faktor 0,06 ) Karaktergivning og lærerforsamlingsmøder Udarbejdelse af egne holds undervisningsplaner (til studieplanen) og undervisningsbeskrivelser i gymnasiet og hf Fremmøderegistrering Såvel fremmøderegistrering som meddelelse om ny lektie (dvs. opdatering af undervisningsbeskrivelserne), sker i Lectio og normalt i timen, således at der til jul og i forbindelse med skoleårets afslutning (dato udmeldes af administrationen) genereres en realiseret undervisningsbeskrivelse. Den enkelte lektion planlægges i alt med faktor 2,61 Der aftales desuden tid til lærerteams. Aftalen indgås under forudsætning af godkendelse i de kompetente forsamlinger. Viby J. d Lis Vivi Fonnesbæk Hansen GL-Tillidsrepræsentant. Åge Weigelt Rektor

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere